Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam"

Átírás

1 SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra A vöröshagyma A szarvasmarha Hazánk éghajlaa Környezeünk veszélyei és védelme

2 A KIADVÁNY KHF/ /2008 ENGEDÉLYSZÁMON IDŐPONTTÓL TANKÖNYVI ENGEDÉLYT KAPOTT. EDUCATIO KHT. KOMPETENCIAFEJLESZTŐ OKTATÁSI PROGRAM KERETTANTERV A kiadvány a Nemzei Fejleszési Terv Humánerõforrás-fejleszési Operaív Program közponi program (Pedagógusok és okaási szakérõk felkészíése a kompeencia alapú képzés és okaás feladaaira) kereében készül, a sulinova okaási programcsomag részekén lérejö anulói információhordozó. a kiadvány sikeres használaához szükséges a eljes okaási programcsomag ismeree és használaa. A eljes programcsomag elérheő: címen. fejleszési programvezeõ Kerner anna szakmai bizoság B a l á z s G é z a, C h a c h e s z E r z s é b e, H a j a s Z s u z s a, T ó h L á s z l ó Felelõs szerkeszõ nagy milán Szakmai lekorok B a l á z s G é z a, C h a c h e s z E r z s é b e, H a j a s Z s u z s a, T ó h L á s z l ó a TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁSI ELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK Tanárgypedagógiai szakérő: Dr. Szenyéri Zolán Tudományos-szakmai szakérő: D r. T á n c z o s - S z a b ó L á s z l ó Technológiai szakérő: Zarubay Aila Boronkai Dóra, 2008 EDUCATIO KHT., 2008 RAKTÁRI SZÁM: TÖMEG: TERJEDELEM: h-bsze GR. 8,12 a/5 ÍV

3 TANULÓI MUNKAFÜZET 3 A VÖRÖSHAGYMA A vöröshagyma őshazája Ázsiában, egészen ponosan Iránban van. Innen kerül kb évvel ezelő Egyipomba, majd a görögökhöz és a rómaiakhoz. Neve finnugor eredeű szó. A XVII. században már külföldi piacokra is ermeszeük. A Biblia gyógynövénykén emlíi. A vadon élő hagymafajok évelők. A alajban lévő szerveik áelelnek, avasszal ismé kihajanak, virágoka és ermés érlelnek. A vöröshagyma a világos, száraz, meleg helye kedveli, ahol nedves a alaj, vagy nyáron sok a csapadék. Álalában jól űri a hidege, és viszonylag kevés gondozás igényel. Hazánkban fő ermőerülee Makó és környéke, de szine mindenü megerem. Föld alai része a bojos mellékgyökérze, amely nagyjából azonos hosszúságú és vasagságú gyökerekből áll. Földben lévő szára a önk, amelyen hagymalevelek és buroklevelek vannak. A hagymalevelek vasagok, húsosak, nedvdúsak és fehér színűek. Ezek rakározzák a ápanyago. A buroklevelek szárazak, vékonyak, viaszosak, álalában vörös színűek, védik a hagymaleveleke. A vöröshagyma föld felei levelei és a virágo aró szára belül üreges, csőszerű, kívülről viaszréeg vonja be. A zöldesfehér virágza gömb alakú, a megporzás uán okermések képződnek. A vöröshagyma eljes kifejlődéséhez három évre van szükség. Az első évben a magokból nyárra dughagymák fejlődnek. Ezeke ősszel felszedik, száríják, és a kövekező év avaszán ismé a földbe üleik. Ezek a második nyáron nagy hagymákká nőnek, amelyekről ősszel leszáradnak a levelek. Ezeke újra felszedik. A magermeszés céljából a második év őszén kiszede hagymafejeke a harmadik év avaszán ismé elüleik, s ekkor fejlődik a növényen a gömb alakú virágza és ermés. A vöröshagyma egész éven á használhaó éeleink ízesíésére, de a legöbb fajája nyersen is fogyaszhaó. Sok C viamin, cukro, ásványi anyago aralmaz. Jellegzees illaá, csípős ízé magas illóolajaralma okozza. Fogyaszása egészséges, mindenki számára ajánlo.

4 4 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. FELADATLAP J 1. A cím alapján miről fog szólni a szöveg? J 2. Fogalmazz meg egy olyan alcíme a szöveghez, mely részleesebben ual az olvasmány émájára! 3. Húzd alá, melyik alcím fogalmazza meg leginkább a szöveg várhaó információi? A vöröshagyma eredee A vöröshagyma ulajdonságai, ermeszése, felhasználása A vöröshagyma és a fokhagyma Makó és környéke 4. Készís jelenésérképe arról, ami a vöröshagymáról eszedbe ju! vöröshagyma 5. Eddigi ismereeid alapján idézd fel, mi jelenenek a szövegben lévő szakkifejezések! Hol alálkozál velük? gyökér: szár: virág: levél: ermés:

5 TANULÓI MUNKAFÜZET 1. A vöröshagyma 5 J 6. Mi a különbség az alábbi fogalompárok közö? gyökér gyökérze virág virágza 7. Milyen alípusai vannak az alábbi fogalmaknak? Az egyes ípusokra példáka is keress és ábrázold az alábbi fürábrán! A öbbi fogalomhoz készís önálló ábrá! Fogalmak: gyökérze, szár, virág, levél, ermés. gyökérze ermés 8. Párosísd az alábbi émáka a szöveg bekezdéseivel! a vöröshagyma felhasználása: a vöröshagyma élőhelye: a vöröshagyma részei: a vöröshagyma származása, álalános jellemzői: a vöröshagyma fejlődése:

6 6 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Haározd meg röviden az egyes bekezdések émájá! Az első csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 10. Szóár segíségével érelmezd az alábbi, ismerelen fogalmaka! finnugor: gyógynövény: évelő: 11. Hogyan és mikor kerül hazánkba a vöröshagyma? 12. Egészísd ki az alábbi mondao a fölérendel fogalommal és a megkülönbözeő jeggyel! A vöröshagyma olyan (fölérendel fogalom), melynek (megkülönbözeő jegy) is régóa ismer. A második csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 13. Fogalmazz meg három kérdés, amelyre a második bekezdés válasz ad!

7 TANULÓI MUNKAFÜZET 1. A vöröshagyma 7 A harmadik csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 14. Gyűjsd össze a vöröshagyma föld alai és felei részei a harmadik bekezdésben olvasoak alapján! föld felei részek föld alai részek 15. Egészísd ki az alábbi meghaározásoka! A önk olyan és buroklevelek vannak. (fölérendel fogalom), amelyen hagymalevelek A hagymalevél olyan levélípus, mely ( megkülönbözeő jegy). A (fogalom) olyan gyökérípus, mely azonos hosszúságú és vasagságú gyökerekből áll. 16. Készís önálló meghaározás a buroklevél jellemzőinek összefoglalására! A buroklevél olyan (fölérendel fogalom), mely (megkülönbözeő jegy). 17. Tölsd ki az alábbi áblázao! hagymalevél buroklevél vasagság nedvességaralom szín

8 8 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Keresd ki az alábbi mondaok olyan szavai, melyek az előző mondaban már emlíe információra vonakoznak! Haározd meg az is, hogy melyik emlíe szóra ualnak! Földben lévő szára a önk, amelyen a hagymalevelek és a buroklevelek vannak A hagymalevelek vasagok, húsosak, nedvdúsak, fehér színűek. Ezek rakározzák a ápanyago. ualó eszközök: amire vonakoznak: 19. Állapísd meg, igazak-e a harmadik bekezdésre vonakozó állíások! A hibás mondaoka javísd ki! A vöröshagyma gyökérzee mélyen a alajba nyúlik. Termése okermés. A burokleveleke a hagymalevelek védik. Földben lévő szára a orzsa. Virágzaa zöldesfehér színű. A buroklevelek aralmazzák az ásványi anyagoka. A negyedik csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 20. Keresd ki a negyedik bekezdés éelmondaá!

9 TANULÓI MUNKAFÜZET 1. A vöröshagyma Jelöld a bekezdésben, mely mondaok fogalmazzák meg, hogy mi örénik a vöröshagyma fejlődése során az egyes években! 22. A folyamaábra elemzésével muasd be a vöröshagyma fejlődési szakaszai! Mi örénik az első, a második, és a harmadik évben? Használd a anul szakkifejezéseke! J 23. A szövegben leírakon kívül hogyan ermeszheő még a vöröshagyma? 24. Gyűjsd össze a fokhagyma jellemzői sajá apaszalaaid alapján és kézikönyvek segíségével! A jellemzés szemponjai:. származása: élőhelye: részei: kifejlődése: felhasználása:

10 10 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Hasonlísd össze a vöröshagymá és a fokhagymá! Hasonló és különböző ulajdonságaika az alábbi halmazok segíségével ábrázold! vöröshagyma fokhagyma Az öödik csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 26. Egészísd ki sajá apaszalaaid és az olvasoak alapján az alábbi állíásoka! A vöröshagyma egészséges, mer A vöröshagyma sokféleképpen felhasználhaó: Párokban alkossaok szövegeke az alábbi szemponok szerin! J 27. Alkoss érvelő szövege! A címek: A hagyma elsősorban fűszernövény; vagy: A hagyma elsősorban gyógynövény J 28. Muakozz be a vöröshagyma nevében egyes szám első személyű fogalmazással idegenek számára, akik semmi nem udnak rólad! J 29. Készíseek bemuakozó párbeszéde, melyben a vöröshagyma és a fokhagyma a szöveg szemponjai alapján ismerkedik egymással!

11 TANULÓI MUNKAFÜZET 1. A vöröshagyma 11 Oldd meg önállóan az alábbi összefoglaló feladaoka! 30. Készís vázlao a növények leírásakor anul séma felhasználásával!

12 12 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Mi az a szempon, amellyel kiegészíenéd a vöröshagymáról szóló szövege? Gondolj a fejes káposzánál anulakra! 32. Ellenőrző ábláza Előzees ismereeidre és az órán anulakra ámaszkodva ölsd ki az alábbi áblázao! paprika sárgarépa fejes káposza vöröshagyma Egynyári, kényári vagy évelő növény? Milyen a gyökérzee? Mely szervé fogyaszjuk? Hogyan nevezzük a ermésé? 33. Ellenőrző felada Nevezd meg a vöröshagyma vonallal jelze szervei! 3. év

13 TANULÓI MUNKAFÜZET 1. A vöröshagyma 13 ÉRTÉKELŐLAPOK 1. Egészísd ki az alábbi egyéni érékelőlapo, és ölsd ki a áblázao! 1.1. Mondakiegészíés A legfonosabb dolog, ami meganulam Ami a leginkább esze Ami leginkább problémá okozo Akiől a legöbbe anulam Ami még szerenék udni a émáról 1.2. Tábláza kiölése: Szemponok igen Részben Nem A fürábra készíésében sok hasznos öleel veem rész. Figyelmesen elolvasam a rám eső szövegrészeke. Ágondolam, hogyan épísem fel mondanivalóma, hogy ársaim minél jobban megérsék.

14 14 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. Szemponok igen Részben Nem Figyelmesen meghallgaam a öbbieke. Rákérdezem arra, ami nem éreem. Akívan veem rész a gyakorlai feladaokban. 2. Egészísd ki az alábbi csoporérékelő lapo! A csopor neve: A csoporag neve: Ma dolgozo a leghaékonyabban a csopor jó eljesíményéér. Ma Ma Ma vol a legegyüműködőbb. vol a csopor vezeője. nagyon jó hozzászólásai volak. Ma magyarázaa vol a legvilágosabb. Csoporunk jól csinála A csopor munkájában problémá okozo Hogy jobbak legyünk, figyelnünk kell arra, hogy

15 TANULÓI MUNKAFÜZET 15 A SZARVASMARHA A szarvasmarhá kb évvel ezelő háziasíoák. Kezdeben igavonásra használák, később a húsáér és a ejéér kezdék enyészeni. A napjainkban aro sokféle szarvasmarhának a udomány szerin ké őse vol. Az egyik a hosszú szarvú ősulok, a másik a rövid szarvú vadulok. A nagy esű és nagy ömegű állaok az 1600-as évekig vadon élek, meggörbül szarvuk vol. A szarvasmarhá ma már isállóban arják, ahol védik az időjárás válozásaiól. A ágas, szellőzeheő hely számára a legmegfelelőbb, ahol kellő gondozásban részesül. Tarásának egy másik formája az alpi ehenésze. Ebből az állafajából a legöbb Indiában él, ahol a hindu vallás alapján szen állanak ekinik. Húsá nem fogyaszják, csak a ejéér arják. Hazánkban gyakori a magyar arka szarvasmarha. Az ősi magyar szürkemarha mára csak nemzei parkjainkban él. A ma élő szarvasmarha kg ömegű álla. Fő esrészei: a fej, a nyak, a örzs, a farok és a végagok. Feje nagy, kúp alakú, az arc felé hegyesedő. Homlokán ké szarv van. Ez a homlokcson nyúlványa, melyen a bőr elszarusodo. Ez nevezzük ülöknek. Az elpuszul állaról a ülök lehúzhaó. A száj felső ajka szőrelen, kemény, nedves bőrű, nyelve érdes. A szarvasmarha hangja a bőgés. Nyaka rövid, erős, a raja lévő megnyúl bőr a lebeny. Tesé sima, rövid, válozó színű és minázaú szőr boríja. Gerinces álla, mer a fejéől a farkáig gerincoszlop húzódik, esé csonos váz szilárdíja. Törzse hengeres, hosszú farka bojban végződik. Ez segíi a rovarok elhajásá. A szarvasmarhának erős, oszlopszerű lába van. A lábak 4-4 ujjban végződnek, melyek végén paa van. Ké-ké ujja éri a alaj, a másik keő csökevényes. Páros ujjú paás álla. Érdes nyelvével a füve csomóba fogja, majd ez a fűcsomó egy fejrándíással leépi. A növényi ápláléko hiányos fogazaával megőrli. Meszőfogai és redős felüleű zápfogai vannak. Szemfogai nincsenek. A ápanyag a négyréegű, összee gyomorba kerül. Először a bendőbe, majd a recés gyomorba. I megkezdődik az emészés, de a bendő aralmá a pihenő álla felböfögi, és újra megrágja. Ez a folyama a kérődzés. A nyelés uán a ápanyag a százréű, majd onnan az ológyomorba kerül, ahol befejeződik az emészés. A szarvasmarha emlős álla, kicsinyei borjaknak nevezzük. A szarvasmarha borjai elevenen hozza világra. Álalában egy, rikábban keő borja ellik. Kicsinyei fejleek, a ehén emlőiből áplálkoznak. A család agjai: a nősény álla a ehén, a hím a bika, a fiaal álla a borjú. Az ivaralanío hím álla a inó, kifejlődve ökör a neve. A még nem elle fiaal ehene üszőnek hívják. A szarvasmarhá elsősorban ejéér, húsáér enyészik, uóbbi a kevés zsír mia fonos élelmiszer. Szine minden részé felhasználják. Véréből gyógyszer, faggyújából kenőanyago, csonjából ragaszó és akarmánylisze, szarvából díszárgyaka és gomboka, bőréből ruházai cikkeke készíenek. Napjainkban jelenkező beegsége (a kergemarha-kór) mia, amely az emberre nézve is veszélyes lehe, öbb példányá is elpuszíoák. Tejé forralva, paszőrözve szabad bizonsággal fogyaszani.

16 16 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. FELADATLAP Oldjáok meg közösen az alábbi feladaoka! J 1. A cím alapján miről fog szólni a szöveg? 2. Fogalmazz meg egy olyan alcíme a szöveghez, mely részleesebben ual az olvasmány émájára! 3. Húzd alá, melyik alcím fogalmazza meg leginkább a szöveg várhaó információi? Miér hasznos álla a szarvasmarha? A szarvasmarha élemódja és esi jellemzői A szarvasmarha és a háziserés különbségei A hindu vallás és a szarvasmarha 4. Készís jelenésérképe arról, ami a szarvasmarháról eszedbe ju! szarvasmarha 5. Eddigi ismereeid alapján idézd fel, mi jelenenek a szövegben lévő szakkifejezések! Hol alálkozál velük? gerinces: emlős: : fogaza: : páros ujjú paás: : ellés:

17 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha Milyen alípusai vannak a feni fogalmaknak? Ábrázold az alábbi fürábrán! fogaza 7. Párosísd az alábbi émáka a szöveg bekezdéseivel! a szarvasmarha vadon élő ősei, háziasíása: a szarvasmarha áplálkozása és szaporodása: a szarvasmarha hasznosíása, beegségei: a szarvasmarha esfelépíése: a szarvasmarha élőhelye: 8. Haározd meg röviden az egyes bekezdések émájá! Az első csopor agjaival közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 9. Szóár segíségével érelmezd az alábbi, ismerelen fogalmaka! háziasíás: igavonás:

18 18 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. ősulok: vad ulok: 10. Válaszolj az alábbi kérdésekre! Mikor háziasíoák a szarvasmarhá? Meddig élek vadon a mai állaok ősei? Mikor és hol puszul ki az uolsó vadon élő ulok Európában? 11. Egészísd ki az alábbi mondao a fölérendel fogalommal és a megkülönbözeő jeggyel! A szarvasmarha olyan melynek (fölérendel fogalom), (megkülönbözeő jegy) őse is vol. 12. Kövekezess a válaszokra a szöveg és a kép alapján! Melyik ősére hasonlí inkább a háziasío szarvasmarha? Mely háziállaainknak volak még vadon élő ősei? A második csopor agjaival közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 13. Válaszolj az alábbi kérdésekre a második bekezdés alapján! Hogyan arják a szarvasmarhá? Hol él a legöbb szarvasmarha? Milyen fajái élnek hazánkban?

19 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha 19 Mi a különbség a kéféle arási mód közö? Mi jelen, hogy a szarvasmarha szen álla? Hol él az ősi magyar szürkemarha? 14. Keresd ki az alábbi monda olyan szavai, melyek a megelőző agmondaban már emlíe információra vonakoznak! Haározd meg az is, hogy melyik emlíe szóra ualnak! Leheséges ualó eszközök: névmás, fölérendel fogalom, igei személyrag, birokos személyjel. Ebből az állafajából a legöbb Indiában él, ahol a hindu vallás mia szen állanak ekinik. Húsá nem fogyaszják, csak a ejéér arják. ualó eszközök: amire vonakoznak: 15. Könyvár használaával, érelmező szóár segíségével ölsd ki az alábbi áblázao! az álla fajája a csorda neve az őrző neve csikós nyáj kondás szarvasmarha

20 20 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. A harmadik csopor agjaival közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 16. Keresd ki a harmadik bekezdés éelmondaá! Válaszoda indokold! Téelmonda: Indoklás: 17. Keresd ki a harmadik bekezdés kulcsszavai! 18. Gyűjs össze a kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmaka, és ábrázold a közöük lévő kapcsolaoka fürábra készíésével! fej jellemzői részei 19. Egészísd ki az alábbi meghaározásoka! A lebeny olyan megnyúl bőr, amely a (megkülönbözeő jegy) alálhaó. A csökevényes olyan ké rövidebb ujjára jellemző. (fölérendel fogalom), mely a paa A (meghaározandó fogalom) olyan elszarusodo bőr, amely a homlokcson nyúlványán alálhaó.

21 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha Készís önállóan meghaározás az alábbi fogalmakhoz! A boj A paa Az elszarusodo A nyúlvány 21. Állapísd meg, igazak-e a harmadik bekezdésre vonakozó állíások! A hibás mondaokban húzd alá a hibá és javísd ki! A gerinces az jeleni, hogy az álla esé a fejéől a farkáig gerincoszlop szilárdíja. A szarvasmarha páralan ujjú paás álla. A szarvon lévő elszarusodo bőr a ulok. Farkának nagy szerepe van a rovarok elhajásában. Az álla szarva a homlokcson hosszú, meggörbül nyúlványa. Feje nagy, henger alakú. A negyedik csopor agjaival közösen oldd meg az alábbi feladaoka! J 22. A negyedik bekezdés kulcsszavainak kikeresésével muasd be a szarvasmarha áplálkozási folyamaá! Fogalmazásodhoz használd az ábrá is! A kulcsszavaka párosísd az ábra számozo részeivel!

22 22 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Tölsd ki a áblázao a múl órán anulak és a negyedik bekezdés szövege alapján! Az összehasonlíás uán válaszolj a kérdésekre! eljes fogaza hiányos fogaza J 24. A szöveg és a feni ábláza alapján kövekezess az alábbi kérdésekre! Milyen összefüggés van a szarvasmarha fogazaa és emészése közö? Miér különbözik egymásól a szarvasmarha és a serés zápfogainak felülee? 25. Készís feloszásoka a meghaározo szemponok szerin a szarvasmarha elnevezéseiről! A szarvasmarha aszerin, hogy milyen nemű, lehe és A hím szarvasmarha aszerin, hogy milyen korú, lehe és A nősény szarvasmarha aszerin, hogy elle-e már, lehe és

23 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha 23 Az ivaralanío hím aszerin, hogy milyen korú, lehe és 26. A múl órán anulak, a szöveg információi és eddigi ismereeid alapján ölsd ki a áblázao! szempon háziserés szarvasmarha származása élőhelye esfelépíése áplálkozása szaporodása hasznosíása 27. A múl órán anulak, a szöveg információi és eddigi ismereeid alapján helyezd el az alábbi fogalmaka a megfelelő halmazban! 1. hiányos fogaza, 2. emlős, 3. mindenevő, 4. gerinces, 5. párosujjú paás, 6. eljes fogaza, 7. kérődzés, 8. ej, 9. hús, 10. szemfog háziserés szarvasmarha

24 24 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. Az öödik csopor agjaival közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 28. Kösd össze a haodik bekezdés egymással kapcsolaban álló fogalmai! a) faggyú 1. díszárgyak b) szarv 2. élelmiszerek c) bőr 3. akarmánylisz d) cson 4. ruha e) vér 5. gomb f) ej 6. ragaszó 7. kenőanyag 8. gyógyszer 29. Nevezd meg, milyen folyamaoka ábrázolnak az egyes képek! Állísd időrendi sorrendbe az alábbi ábráka! Sorrend: 30. Sorolj fel ejermékeke és húzd alá azoka, melyeke a családod rendszeresen fogyasz! J 31. Könyvár segíségével és kísérle alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! Hogyan készíeék régen a különböző ejermékeke? (pl. úró, vaj, kefír) Hogyan válozo ez meg az idők folyamán napjainkig? Milyen szólásoka és közmondásoka ismersz, melyek a ejjel és a szarvasmarhával kapcsolaosak? Honnan erednek? Készíseek ohon úró! Figyeld meg és meséld el, hogy milyen fázisai vannak a ej áalakulásának!

25 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha 25 Csoporosan vagy párokban dolgozva oldjáok meg az alábbi feladaoka! J 32. Fogalmazz meg reklámszövegeke a ej és ejermékek vagy a marhahús fogyaszásának hasznosságáról! 33. Készís elbeszélés! A felkészüléshez használd a könyvára, vagy idézd fel egy kirándulás emlékei! Az alábbi címek közül válaszhasz: A kergemarha-kór A gulyásleves elkészíése (leírás vagy élménybeszámoló) Oldd meg önállóan az alábbi összefoglaló feladaoka! 34. Készís vázlao az állaok leírásakor anul séma felhasználásával!

26 26 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Készís jelenésháló, gondolaérképe vagy fürábrá a anulak összefoglalásáról! szarvasmarha

27 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha 27 szarvasmarha 36. Az alábbi ábra felhasználásával nevezd meg a szarvasmarha fő esrészei! Ha udod, egészísd ki az ábrá ovábbi esrészek megnevezésével! fej, nyak, es, paa, boj (szarv, őgy, farok )

28 28 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere Az órán anulak és előzees udásod alapján ölsd ki az ellenőrző áblázao! (A lóra vonakozó jellemzőkhöz kérj anári segísége vagy használd a ankönyvede!) szempon háziserés szarvasmarha ló őse végagjai fogazaa gyomra áplálkozása szaporodása elnevezései

29 TANULÓI MUNKAFÜZET 2. A szarvasmarha 29 ÉRTÉKELŐLAPOK 1. Egészísd ki az alábbi egyéni érékelőlapo, és ölsd ki a áblázao! 1.1. Mondakiegészíés A legfonosabb dolog, ami meganulam Ami a leginkább esze Ami leginkább problémá okozo Akiől a legöbbe anulam Ami még szerenék udni a émáról 1.2. Tábláza kiölése: Szemponok igen Részben Nem A fürábra készíésében sok hasznos öleel veem rész. Figyelmesen elolvasam a rám eső szövegrészeke. Ágondolam, hogyan épísem fel mondanivalóma, hogy ársaim minél jobban megérsék.

30 30 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. Szemponok igen Részben Nem Figyelmesen meghallgaam a öbbieke. Rákérdezem arra, ami nem éreem. Akívan veem rész a gyakorlai feladaokban. 2. Egészísd ki az alábbi csoporérékelő lapo! A csopor neve: A csoporag neve: Ma dolgozo a leghaékonyabban a csopor jó eljesíményéér. Ma Ma Ma Ma vol a legegyüműködőbb. vol a csopor vezeője. nagyon jó hozzászólásai volak. magyarázaa vol a legvilágosabb. Csoporunk jól csinála A csopor munkájában problémá okozo Hogy jobbak legyünk, figyelnünk kell arra, hogy

31 TANULÓI MUNKAFÜZET 31 HAZÁNK ÉGHAJLATA Hazánk az északi mérsékel éghajlai övben, a koninenális éghajlaon fekszik. Az éghajla álalános jellemzői: négy évszak válja egymás, meleg a nyár, hideg a él, a csapadék mennyisége közepes. A kis erüle ellenére jelenős különbségek vannak az egyes országrészek, ájak éghajlaa közö. Az éghajlai elemek közül először a napsugárzás, az évi napsüéses órák számá, valamin a januári és a júliusi középhőmérséklee vizsgáljuk. A piros színnel jelze erüleeken a napsüéses órák száma óra. Ez az Alföld dél, délkelei része. Északi és nyugai irányba haladva a napsüéses órák száma csökken 1800 óráig. Mindez az éghajlai haásoknak és a felszíni formák válozásának is köszönheő. A Dunánúli-dombság és az Alpokalja felszínének egy része dombvidék, az Északi-középhegység és a Dunánúliközéphegység erülee hegyvidék. Az éghajlai haások közül a délről érkező medierrán, a nyugaról apaszalhaó óceáni, valamin az észak, északkele irányából érkező szárazföldi haás egyarán módosíó ényezők. Mindez aláámaszja az évi álaghőmérséklee bemuaó emaikus érkép is. Az évi álaghőmérsékle fok, a januári -1 és -5 fok közö, míg a júliusi fok közö van. Évi napsüés

32 32 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. Az évi középhőmérsékle és a felszíni formák közö szoros összefüggés van. Minél nagyobb egy hely engerszin felei magassága, annál kisebb a felmelegedés. Álagosan 200 méerenkén egy Celsius foko csökken a hőmérsékle. Az évi csapadékmennyisége ábrázoló éghajlai érkép az eddigiek ellenéé muaja. Évi csapadékmennyiség A legszárazabb részek az ország középső és kelei erüleei, ahol a csapadék mennyisége mm közö van. A Nagykunság erüleén az 500 mm- is alig éri el, illeve ez ala van. Ha huzamosabb ideig nincs csapadék, aszályról beszélünk ilyenkor kiszárad a alaj, vasag repedések kelekeznek, a növények elpuszulnak. Ez ellen önözéssel lehe védekezni, a csaornák vizé vezeik az önözőberendezésekhez. Nyuga, észak, északnyuga felé haladva nő a csapadék mennyisége, s meghaladhaja a 800 mm- is. Válozik a felszíni forma, hiszen az alföldi ájakról a domb- és hegyvidékek felé közelíünk. Legcsapadékosabb az Alpokalja és a Dunánúli-dombság nyugai pereme. Mindez nyugaról, az Alani-óceán irányából érkező hűvös, páradús légömegnek is köszönheő. Jól szemlélei az eddigieke a kövekező ábra. Az oszlopdiagram a csapadék havonkéni eloszlásá muaja a legcsapadékosabb és legszárazabb ájunkon. Hazánk jellemző szélirányai (Forrás: hp://www.hidrologia.hu/ ovgyaa/25/2szekcio/250224_elemei/image004.jpg) A népi megfigyelések alapján a június 8-i eső hosszú, negyven napos esőzés jelen. Ennek oka, hogy a nyuga felől érkező páradús légömegek megrekednek a medencében, és haásukra csapadékos időjárás alakul ki. Végül vizsgáljuk meg az a emaikus érképe, mely hazánk jellemző szélirányai muaja.

33 TANULÓI MUNKAFÜZET 3. Hazánk éghajlaa 33 Hazánk jellemző szélirányai A érképen jól lászik, hogy a jellemző szélirány a Dunánúlon és a Duna-Tisza közén az észak-nyugai. Ez szállíja az óceáni nedves légömegeke. Hazánk északi részén és a Tiszánúlon megjelenő északi, északkelei szél száraz, hűvös levegő hoz. A népi megfigyelések alapján a június 8-i eső hosszú, negyven napos esőzés jelen. Ennek oka, hogy a nyuga felől érkező páradús légömegek megrekednek a medencében, és haásukra csapadékos időjárás alakul ki.

34 34 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. feladalap Oldjáok meg közösen az alábbi feladaoka! J 1. A cím alapján miről fog szólni a szöveg? 2. Fogalmazz meg egy olyan alcíme a szöveghez, mely részleesebben ual az olvasmány émájára! 3. Húzd alá, melyik alcím fogalmazza meg leginkább a szöveg várhaó információi? Hazánk időjárása Az éghajla és a felszínformák összefüggései A napsugárzás, a hőmérsékle, a csapadék és a szél hazánkban Az aszály káros kövekezményei 4. Készís jelenésérképe arról, ami az éghajlaról elsőre eszedbe ju! éghajla 5. Eddigi ismereeid alapján idézd fel, mi jelenenek a szövegben lévő szakkifejezések! Hol alálkozál velük? évszak: csapadék:

35 TANULÓI MUNKAFÜZET 3. Hazánk éghajlaa 35 napsugárzás: hőmérsékle: szél: 6. Milyen alípusai vannak a feni fogalmaknak? Ábrázold az alábbi fürábrán! csapadék szél 7. Állapísd meg, és jelöld x jellel a csapadékfaják és a halmazállapo összefüggései az alábbi ábláza segíségével! cseppfolyós légnemű szilárd eső ónos eső hó havas eső jégeső harma zúzmara

36 36 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. J cseppfolyós légnemű szilárd dér pára J 8. Állísd fokozai sorrendbe a kövekező kifejezéseke! eső, vihar, zivaar, felhőszakadás, zápor, szemerkél, szakad, zuhog, ömlik, csepereg, esik 9. A szél melyik ípusára igazak az alábbi megállapíások? Felborzolja a ó vizé, rázza a fák levelei: A fák gallyai is mozgaja: Az álló vízben hullámoka kel, fák kisebb ágai is mozgaja: Meghajlíja a faörzseke, leöri az ágaka: Elöri a fáka, lesöpri a cserepeke: 10. Kösd össze a forgószelek különböző elnevezései az ado helynevekkel! ornádó ájfun hurrikán Ázsia Közép-Amerika Észak-Amerika 11. Párosísd az alábbi émáka a szöveg bekezdéseivel! az évi csapadékmennyiség hazánkban: hazánk éghajlaa: hazánk hőmérséklee: hazánk jellemző szélirányai: a napsugárzás:

37 TANULÓI MUNKAFÜZET 3. Hazánk éghajlaa Haározd meg röviden az egyes bekezdések émájá! Rövid ideig önállóan, majd az első szakérői csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 13. Szóár segíségével érelmezd az alábbi, ismerelen fogalmaka! koninenális: középhőmérsékle: medierrán: 14. Keresd ki a napsüéses órákhoz arozó érékeke a szövegből és a áblázaból, majd a érkép segíségével párosísd az érékeke a helynevekkel! : : : 1800:

38 38 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. J 15. Az ábra és a szöveg alapján válaszolj a kövekező kérdésekre! Milyen összefüggés van a napsüéses órák száma és a földfelszín jellemzői közö? Milyen összefüggés van a napsüéses órák száma és a különböző éghajlai haások közö? 16. Keresd ki a szövegrész földrajzi nevei! Milyen helyesírási szabályoka udsz megfogalmazni az írásmódjukra vonakozóan? Írd le a ulajdonnevekből i képzővel képze mellékneveke! Földrajzi nevek: Szabály 1.: Szabály 2.: -i képzős melléknevek: 17. Tapaszalaaid és a könyvár segíségével írj rövid szövege ársaid számára a Tűzrakás és a űzgyújás ízparancsolaa címmel!

39 TANULÓI MUNKAFÜZET 3. Hazánk éghajlaa 39 Rövid ideig önállóan, majd a második szakérői csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 18. Készís mérési jegyzőkönyve az álalad mér hőmérséklei adaok és a kövekezeések dokumenálására! Hőmérsékle a alajszinen: Hőmérsékle a alajszin fele fél méerrel: Hőmérsékle a alajszin fele ké méerrel: Kövekezeések: a hőmérsékle a alaj felszínéől felfelé haladva fokozaosan nő, mer a meleg levegő felfelé áramlik 19 A emaikus érkép és a szöveg, valamin az inerne segíségével ölsd ki a áblázao! Terüle neve: Januári hőmérsékle Júliusi hőmérsékle

40 40 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. J 20. Az ábra alapján válaszolj a kövekező kérdésekre! Milyen időponban végezék az egyes méréseke? Az adaok alapján mennyi a napi középhőmérsékle? Mekkora a napi hőingás, vagyis a legmagasabb és a legalacsonyabb érék közöi különbség? Miér fehér színű és miér van 2 m magasan a hőmérsékle mérésére szolgáló házikó? 21. Készís grafikon a hőmérsékle és a engerszin felei magasság összefüggéseinek ábrázolására! Keresd ki a helységek engerszin felei magasságának éréké! Szeged: 11,4 C Szolnok: 10,5 C Kékes: 6 C 22. Egy hegyi kirándulás apaszalaai és a szöveg információi felhasználva oldd meg a kövekező feladao! A hegyeőn 2000 m magasságban 0 C-o mérünk. Hány fok lesz a menedékháznál, ami 900 méeren alálhaó? Számíásoda a szöveg alapján indokold!

41 TANULÓI MUNKAFÜZET 3. Hazánk éghajlaa Oldd meg az előre megado megfigyelési naphoz kapcsolódó feladaoka! Mennyi vol a megfigyel nap napi középhőmérséklee? Mennyi vol a megfigyel nap napi hőingása? J Jelöld az ado napra jellemző napsugárzás a nemzeközi jelek közül kiválaszo ikonnal! Készís jelmagyarázao az egyes ikonokhoz! : : : 24. Készís szóbeli elbeszélés könyvárhasznála segíségével! A kövekező ké cím közül válaszhasz: A hőmérő örénee (Ki alála fel, mikor, és hogyan?) A hőmérsékle mérésére használ más mérékegységek Rövid ideig önállóan, majd a harmadik szakérői csoporal közösen oldd meg az alábbi feladaoka! 25. A emaikus érkép és a szöveg alapján válaszolj a kövekező kérdésekre! Melyik hazánk legszárazabb része? Melyik hazánk legcsapadékosabb része? Melyek az év legcsapadékosabb hónapjai?

42 42 Szövegérés-szövegalkoás ermészeismere 5. Miől függ a csapadék mennyisége hazánkban? Miől függ a csapadék mennyisége hazánkban? Mi az aszály kövekezménye? Hogyan függ össze egymással a napsugárzás és a csapadék párolgása? 26. Rendszerezd a bekezdés egyik kulcsszavához kapcsolódó információka fürábra készíésével! aszály J 27. Készís udósíás egy ermészei kaaszrófáról vagy szélsőséges időjárásról! Az alábbi émák közül válaszhasz: Tudósíás egy árvíz sújoa erüleről vagy Tudósíás a avaszi belvizekről

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást. . Ideális olyadék FOLYDÉKOK ÉS GÁZOK SZTTIKÁJ Nincsenek nyíróerők, a olyadékréegek szabadon elmozdulanak egymásoz kées. Emia a nyugó olyadék elszíne mindig ízszines, azaz merőleges az eredő erőre. Összenyomaalan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (P) MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Gál Tamás tgal@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Környezet kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Környezet kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Környezet kimeneti mérés Szélsőséges pontok: 0 pont +80 pont soportosítsd a világtájakat! 1. 4:00 Normál H Kelet Észak Északkelet él élnyugat élkelet Északnyugat Nyugat minden sorban pontosan

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 8. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 2. félév A kiadvány KHF/4365-15/2008. engedélyszámon 2008.12.16. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható.

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható. FIZIKA KÖZÉPSZINT Első rész Minden felada helyes megoldásáér 2 pon adhaó. 1. Egy rakor először lassan, majd nagyobb sebességgel halad ovább egyenleesen. Melyik grafikon muaja helyesen a mozgás? v v s s

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen? Impulzusgeneráorok. a) Mekkora kapaciású kondenzáor alko egy 0 MΩ- os ellenállással s- os időállandójú RC- kör? b) Ezen RC- kör kisüésekor az eredei feszülségnek hány %- a van még meg s múlva?. Egy RC-

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Hagymafélék vizsgálata

Hagymafélék vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Szár és levél módosulatok megfigyelése, vizsgálata Mellékgyökérzet bemutatása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vöröshagyma, víz Szükséges eszközök: mikroszkóp,

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben