Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap"

Átírás

1 Š i f r a k a n d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državni izpitni center *P11C10111M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola / Feladatlap Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir. Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec. Engedélyezett segédeszközök: A jelölt töltőtollat vagy golyóstollat, ceruzát, radírt, algebrai számítási rendszer lehetőség nélküli és csak műveleteket végző zsebszámológépet, körzőt, háromszögvonalzót (geo-háromszögvonalzót), vonalzót, szögmérőt és trigonirt (360 -os szögmérőt) hoz magával. A jelölt egy értékelő lapot és két pótlapot is kap a vázlatkészítéshez. POKLICNA MATURA Navodila kandidatu so na naslednji strani. A jelöltnek szóló útmutató a következő oldalon olvasható. Ta pola ima 4 strani, od tega 3 prazne. A feladatlap terjedelme 4 oldal, ebből 3 üres. RIC 01

2 P11-C M NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani in na ocenjevalni obrazec ter na konceptna lista. Izpitna pola ima dva dela. Prvi del vsebuje 9 nalog. Drugi del vsebuje 3 naloge, izmed katerih izberite in rešite dve. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 70, od tega 40 v prvem delu in 30 v drugem delu. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate s formulami na 3. in 4. strani. V preglednico z X zaznamujte, kateri dve nalogi v drugem delu naj ocenjevalec oceni. Če tega ne boste storili, bo ocenil prvi dve nalogi, ki ste ju reševali. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, grafe funkcij, geometrijske skice in risbe pa rišite s svinčnikom. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev napišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami. Osnutke rešitev lahko napišete na konceptna lista, vendar se ti pri ocenjevanju ne upoštevajo. Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót! Ne lapozzon, és ne kezdjen a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő tanár nem engedélyezi! Ragassza, illetve írja be kódszámát a feladatlap első oldalának jobb felső sarkában levő keretbe, az értékelő lapokra és a vázlathoz kapott pótlapokra! A feladatlap két részből áll. Az első rész 9 feladatot tartalmaz. A második részben 3 feladat van, ebből kettőt oldjon meg! Összesen 70 pont érhető el: 40 pont az első, 30 pont a második részben. A feladatlapban a feladatok mellett feltüntettük az elérhető pontszámot is. A feladatok megoldásakor használhatja az 5. és 6. oldalon található képletgyűjteményt. A táblázatban jelölje meg -szel, a második rész melyik két feladatát értékelje az értékelő! Ha ezt nem teszi meg, az értékelő tanár az első két megoldott feladatot értékeli Válaszait töltőtollal vagy golyóstollal írja a feladatlap erre kijelölt helyére, a függvénygrafikonokat, a mértani ábrákat és a rajzokat ceruzával rajzolja be! Ha tévedett, a leírtat húzza át, majd válaszát írja le újra! Az olvashatatlan megoldásokat és a nem egyértelmű javításokat nulla (0) ponttal értékeljük. Vázlatát írja a pótlapokra, de azt az értékelés során nem vesszük figyelembe. A válasznak tartalmaznia kell a megoldásig vezető műveletsort, az összes köztes számítással és következtetéssel együtt. Ha a feladatot többféleképpen oldotta meg, egyértelműen jelölje, melyik megoldást értékeljék! Bízzon önmagában és képességeiben! Eredményes munkát kívánunk!

3 P11-C M 3 Razdalja dveh točk v ravnini: dab (, ) = FORMULE 1. Pravokotni koordinatni sistem v ravnini, linearna funkcija ( ) ( y y ) 1 Linearna funkcija: f ( ) = k+ n Smerni koeficient: k = - y - y 1 k -k1 Naklonski kot premice: k = tanj Kot med premicama: tanj = 1 + k k 1. Ravninska geometrija (ploščine likov so označene s S) c v 1 Trikotnik: S = c = absin g = ss ( -a)( s-b)( s- c), s = a + b+ c Polmera trikotniku očrtanega ( R) in včrtanega ( r) kroga: R = abc, r S s = a + b + c 4S s Enakostranični trikotnik: S = a, v = a, r = a, R = a e f Deltoid, romb: S = Romb: S = a sin a Trapez: S = a + c v Paralelogram: S = absin a r Dolžina krožnega loka: l = pa Ploščina krožnega izseka: S = pr a a b c Sinusni izrek: = = = R sin a sin b sin g Kosinusni izrek: a = b + c - bccosa =, ( ) 3. Površine in prostornine geometrijskih teles (S je ploščina osnovne ploskve) Prizma: P = S + Spl, V = S v Piramida: P = S + S 1 pl, V = S v 3 3 Krogla: P = 4pr 4, V = pr 3 Valj: P = pr + prv, V Stožec: P = pr + prs, V = pr v 1 = pr v 3 4. Kotne funkcije sin + cos = 1 a a sin tan a = a cos a cos( a b) = cos acos b sin asin b sin( a b) = sin acos b cos asin b 1+ tan a = 1 cos a sin a = sin a cos a cos a = cos a- sin a 5. Kvadratna funkcija, kvadratna enačba f ( ) = a + b + c Teme: Tpq (,), p = -b, q = -D a 4a a + b + c = 0 Ničli: -b D 1, =, D = b - 4ac a

4 4 P11-C M 6. Logaritmi loga y = a = y loga = nloga log log a( y) = loga + logay logb log a = a b log a loga loga y y = - n 7. Zaporedja Aritmetično zaporedje: an = a1 + ( n- 1) d, sn = n ( a1 + ( n- 1) d) n 1 Geometrijsko zaporedje: an = a1 q - n q -1, sn = a1 q -1 Gn 0 p Navadno obrestovanje: Gn = G0 + o, o = 100 n p Obrestno obrestovanje: Gn = G0r, r = Obdelava podatkov (statistika) n Srednja vrednost (aritmetična sredina): = n f11+ f fk = f + f f 1 k k 9. Odvod Odvodi nekaterih elementarnih funkcij: n n-1 f ( ) =, f ( ) = n f ( ) = sin, f ( ) = cos f ( ) = cos, f ( ) =-sin f ( ) = tan, f ( ) = 1 cos f ( ) = ln, f ( ) = 1 f ( ) = e, f ( ) = e Pravila za odvajanje: f ( ) + g ( ) = f ( ) + g ( ) ( ) ( f ( ) g( ) ) = f ( ) g( ) + f( ) g ( ) ( k f( ) ) = k f ( ) æf () ö f () g ()-f g () ç = çèg ( ) ø g ( ) ( f ( g() )) = f ( g() ) g () Permutacije brez ponavljanja: Pn = n! r! Variacije brez ponavljanja: Vn = n ( n - r)! Variacije s ponavljanjem: ( ) V 10. Kombinatorika in verjetnostni račun p r r n = n r r Vn n! n Kombinacije brez ponavljanja: Cn = = = ( ) r! r!( n-r)! Verjetnost slučajnega dogodka A : P( A) = m = n r število ugodnih izidov število vseh izidov

5 P11-C M 5 Két pont távolsága a síkban: dab (, ) = KÉPLETEK 1. A derékszögű koordináta-rendszer a síkban, a lineáris függvény ( ) ( y y ) 1 Lineáris függvény: f ( ) = k+ n A lineáris függvény iránytényezője: k = - k -k1 Az egyenes hajlásszöge: k = tanj Két egyenes hajlásszöge: tanj = 1 + k k y - y 1 1. Síkgeometria (a síkidomok területe S -sel van jelölve) c v 1 Háromszög: S = c = absin g = ss ( -a)( s-b)( s- c), s = a + b+ c A háromszög köré írható kör sugara ( R ) és a háromszögbe írható kör sugara ( r ): R = abc, r = S, 4S s ( s = a + b + c ) Egyenlő oldalú háromszög: S = a, v = a, r = a, R = a e f Deltoid, rombusz: S = Rombusz: S = a sin a Trapéz: S = a + c v Paralelogramma: S = absin a r A körív hossza: l = pa A körcikk területe: S = pr a a b c Szinusztétel: = = = R Koszinusztétel: a = b + c - bccosa sin a sin b sin g 3. A mértani testek felszíne és térfogata (S az alaplap területe) Hasáb: P = S + Spl, V = S v Gúla: P = S + S 1 pl, V = S v 3 3 Gömb: P = 4pr 4, V = pr 3 Henger: P = pr + prv, V Kúp: P = pr + prs, V = pr v 1 = pr v 3 sin a+ cos a = 1 sin tan a = a cos a cos( a b) = cos acos b sin asin b sin( a b) = sin acos b cos asin b 4. Szögfüggvények 1+ tan a = 1 cos a sin a = sin a cos a cos a = cos a- sin a 5. Másodfokú függvény, másodfokú egyenlet f ( ) = a + b + c Tengelypont: Tpq (,), p = -b, q = -D a 4a a + b + c = 0 Zérushelyek ill. gyökök: -b D 1, =, D = b - 4ac a

6 6 P11-C M 6. Logaritmusok loga y = a = y loga = nloga log log a( y) = loga + loga y logb log a = a b log a loga loga y y = - n 7. Sorozatok Számtani sorozat: an = a1 + ( n- 1) d, sn = n ( a1 + ( n- 1) d) n 1 Mértani sorozat: an = a1 q - n q -1, sn = a1 q -1 Gn 0 p Kamatszámítás: Gn = G0 + o, o = 100 n p Kamatoskamat-számítás: Gn = G0r, r = Adatfeldolgozás (statisztika) n Középérték (számtani közép): = n f11+ f fk = f + f f 1 k k Néhány elemi függvény deriváltja: n f ( ) =, f ( ) = n n-1 f ( ) = sin, f ( ) = cos f ( ) = cos, f ( ) =-sin f ( ) = tan, f ( ) = 1 cos f ( ) = ln, f ( ) = 1 f ( ) = e, f ( ) = e 9. Derivált Deriválási szabályok: ( f ( ) + g ( )) = f ( ) + g ( ) ( f ( ) g( ) ) = f ( ) g( ) + f( ) g ( ) ( k f( ) ) = k f ( ) æf () ö f () g ()-f g () ç = çèg g ( ) ø ( ) ( f ( g() )) = f ( g() ) g () Ismétlés nélküli permutációk: Pn = n! r! Ismétlés nélküli variációk: Vn = n ( n - r)! Ismétlés variációk: ( ) V p r r n = n 10. Kombinatorika. Valószínűségszámítás r r Vn n! n Ismétlés nélküli kombinációk: Cn = = = ( ) r! r!( n-r)! Véletlen esemény (eset) valószínűsége A : P( A) = m = n r k edvező események(esetek) száma az összes események (esetek) száma

7 P11-C M 7 1. del / 1. rész Rešite vse naloge. / Minden feladatot oldjon meg! 3 6u - 6v 1. Poenostavite izraz: : u + v u - v. 3 6u - 6v Egyszerűsítse a : u + v u - v kifejezést! (4 točke/pont)

8 8 P11-C M. Maja je 4 litre soka pretočila v stekleničke po 0, 5 litra in po 0, 3 litra. Napolnila je 10 stekleničk po 0, 5 litra. Koliko stekleničk po 0, 3 litra je napolnila? Maja 4 liter szörpöt 0, 5 literes és 0, 3 literes üvegekbe öntött ki. 10 darab 0, 5 literes üveget töltött meg. Hány 0, 3 literes üveget töltött meg? (4 točke/pont)

9 P11-C M 9 3. Dan je trikotnik ABC. Daljica EF je vzporedna stranici AB. Izračunajte velikosti neznanih kotov b in j. Adott az ABC háromszög. Az EF szakasz párhuzamos az AB oldallal. Számítsa ki a b és a j ismeretlen szögek méretét! C 60 (4 točke/pont) E j F A 50 b B

10 10 P11-C M 4. Krožišče ima zunanji polmer R = 8 m in notranji polmer r = 4 m. Izračunajte ploščino cestišča. A körforgalom külső sugara úttest területét! R = 8 m, belső sugara pedig r = 4 m hosszú. Számítsa ki az (4 točke/pont) R r

11 P11-C M Blaž bo za domače branje prebral 5 različnih knjig. Vrstni red, v katerem bo prebral knjige, bo izbral sam. Blaž házi olvasmányként 5 különböző könyvet fog elolvasni. A könyvek elolvasásának sorrendjét egyedül fogja meghatározni. a) Izračunajte število različnih vrstnih redov, ki jih lahko izbere. Számítsa ki, hány különböző sorrend közül választhat! b) Izračunajte število različnih vrstnih redov, če bo Blaž najprej prebral najdebelejšo knjigo. Számítsa ki a különböző sorrendek számát, ha Blaž először a legvastagabb könyvet fogja elolvasni! (4 točke/pont)

12 1 P11-C M 6. Rešite enačbo: ( - 3)( + 1) -( + 1) =- 1. Oldja meg a ( )( ) ( ) =- 1 egyenletet! (5 točk/pont)

13 P11-C M Zapišite ničlo, pol in enačbo vodoravne asimptote funkcije dani koordinatni sistem. - f ( ) = ter narišite njen graf v Adja meg az f ( ) = függvény zérushelyét, pólusát és a vízszintes aszimptotájának az + 4 egyenletét, valamint ábrázolja a grafikonját a megadott koordináta-rendszerben! (5 točk/pont) y 1 0 1

14 14 P11-C M 8. Dopišite manjkajoča člena končnega aritmetičnega zaporedja, zapišite njegovo diferenco in narišite graf danega zaporedja. Egészítse ki a véges számtani sorozat hiányzó két tagját, adja meg a sorozat különbségét, és ábrázolja a grafikonját! 9, 5,, - 3,. (5 točk/pont)

15 P11-C M Ali so naslednje izjave pravilne (P) ali nepravilne (N)? Obkrožite ustrezno črko. Helyesek (P) vagy helytelenek (N) az alábbi állítások? Karikázza be a megfelelő betűjelet! a) log9 3 = P N b) Rešitev enačbe =- 8 je =- 3. P N A =- 8 egyenlet megoldása az =- 3. c) p sin + cos p = P N d) sin( - ) =- sin za vsak Î R. P N sin( - ) =- sin minden Î R esetén. e) - =- 4 P N (5 točk/pont)

16 16 P11-C M. del /. rész Izberite dve nalogi, obkrožite njuni zaporedni številki in ju rešite. Válasszon két feladatot, karikázza be a sorszámukat, és oldja meg őket! 1. Dana je funkcija f ( ) = Adott az f ( ) = függvény. (Skupaj 15 točk/összesen 15 pont) a) Zapišite presečišča s koordinatnima osema in teme grafa dane funkcije. Adja meg a függvény grafikonjának két metszéspontját a koordináta-tengelyekkel, és a tengelypontot! (5 točk/pont) b) Narišite graf funkcije in zapišite, za katere vrednosti je funkcija negativna. Ábrázolja a függvény grafikonját, és adja meg, az mely értékeire negatív a függvény! (4 točke/pont) c) Zapišite enačbo tangente na krivuljo v točki T(, y 0). T, y pontjába állított érintőjének az egyenletét! Adja meg a görbe ( ) 0 y (6 točk/pont) 1 0 1

17 P11-C M 17

18 18 P11-C M. Pravokotni trikotnik s katetama a = 4 cm in b = 18 cm zavrtimo okrog katete a za 360. Az a = 4 cm és b = 18 cm befogójú derékszögű háromszöget az a befogó körül 360 -kal elforgatjuk. a b (Skupaj 15 točk/összesen 15 pont) a) Izračunajte kot ob vrhu osnega preseka nastalega stožca. Számítsa ki a keletkezett kúp tengelymetszetének csúcsánál levő szöget! b) Izračunajte ploščino plašča stožca. Számítsa ki a kúp palástjának területét! c) Izračunajte prostornino stožca in jo izrazite v kubičnih decimetrih. Számítsa ki a kúp térfogatát, és fejezze ki azt köbdeciméterben! (5 točk/pont) (5 točk/pont) (5 točk/pont)

19 P11-C M 19

20 0 P11-C M 3. Diagram prikazuje načine prihoda dijakov v šolo. A diagram a diákok iskolába érkezésének módjait szemlélteti. (Skupaj 15 točk/összesen 15 pont) a) Izračunajte in v preglednico zapišite število dijakov glede na način prihoda v šolo, če vemo, da se jih z avtobusom pripelje 15. Izračunajte število vseh dijakov na šoli. Számítsa ki, és írja be a táblázatba a diákok számát az iskolába érkezésük szerint, ha tudjuk, hogy autóbusszal 15 diák érkezett! Számítsa ki, összesen hány diákja van az iskolának! (6 točk/pont) Način prihoda Az iskolába érkezés módja Peš Gyalog Vlak Vonattal Kolo Biciklivel Avtobus Autóbusszal Osebni avto Személygépkocsival Število dijakov A diákok száma b) Izračunajte in v preglednico zapišite velikosti središčnih kotov v kotnih stopinjah. Számítsa ki, és írja be a táblázatba a középponti szögek méretét fokokban! (6 točk/pont) Način prihoda Az iskolába érkezés módja Peš Gyalog Vlak Vonattal Kolo Biciklivel Avtobus Autóbuszszal Osebni avto Személygépkocsival Velikost pripadajočega središčnega kota v stopinjah A hozzá tartozó középponti szög mérete fokban c) Izračunajte verjetnost, da slučajno izbrani dijak v šolo ni prišel peš. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy egy találomra kiválasztott diák nem gyalog jött iskolába! (3 točke/pont)

21 P11-C M 1

22 P11-C M Prazna stran Üres oldal

23 P11-C M 3 Prazna stran Üres oldal

24 4 P11-C M Prazna stran Üres oldal

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 5. junij 2010 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 5. junij 2010 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P0C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 5. junij 00 / 0

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M101401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 5. junij 010 / 90 minut 010. június 5.,

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sreda, 11. februar 2009 / 120 minut február 11., szerda / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sreda, 11. februar 2009 / 120 minut február 11., szerda / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P083C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Sreda,. februar 009 / 0 minut 009.

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 25. avgust 2009 / 120 minut augusztus 25.

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 25. avgust 2009 / 120 minut augusztus 25. Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P09C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Torek, 5. avgust 009 / 10

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 4. junij 2011 / 120 minut június 4., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 4. junij 2011 / 120 minut június 4., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P111C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 4. junij 011

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2008 / 120 minut augusztus 26.

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2008 / 120 minut augusztus 26. Š i f r a k a n d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državni izpitni center *P08C0M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Torek, 6. avgust 008 / 0 minut 008. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 6. junij 2009 / 120 minut június 6., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 6. junij 2009 / 120 minut június 6., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P09C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 6. junij 009 /

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0840M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Torek, 6. avgust 008 / 0 minut 008. augusztus 6.,

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M11140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota, 4. junij 011 / 10 minut 011. június

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M081401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 7. junij 008 / 90 minut 008. június 7.,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1040111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Četrtek, 6. avgust 010 / 10 minut 010. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 7. februar 2012 / 120 minut február 7., kedd/ 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 7. februar 2012 / 120 minut február 7., kedd/ 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *PC0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Torek, 7. februar 0 / 0 minut 0. február

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M10140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota, 5. junij 010 / 10 minut 010. június

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0940M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 6. junij 009 / 0 minut 009. június 6.,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17123212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Petek, 6. avgust 011 / 10 minut 011. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12152112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú

Részletesebben

*M M03* 3/20 ( ) Formule. Cx y : = 2. Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku: a 2

*M M03* 3/20 ( ) Formule. Cx y : = 2. Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku: a 2 *M17401M* /0 *M17401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Petek, 26. avgust 2011 / 120 minut augusztus 26., péntek / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Petek, 26. avgust 2011 / 120 minut augusztus 26., péntek / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P11C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Petek, 6. avgust 011 / 10

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P07C0M* SPOMLADANSKI ROK TAVASZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Sobota,. junij 007 / 0 minut brez odmora 007. június., szombat

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M141401M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 7. junij 014

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M40M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 9. junij 0 / 90 minut

Részletesebben

2/20 NAVODILA KANDIDATU

2/20 NAVODILA KANDIDATU *M151401M* /0 *M151401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1714011M* /0 *M1714011M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0740111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Torek, 8. avgust 007 / 10 minut 007. augusztus

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0714011M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota,. junij 007 / 90 minut 007. június.,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P07C0M* JESENSKI ROK ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Torek, 8. avgust 007 / 0 minut brez odmora 007. augusztus 8., kedd /

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P073C0M* ZIMSKI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Sreda, 3. februar 008 / 0 minut brez odmora 008. február 3., szerda

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1401M* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Ponedeljek, 7. avgust 01 / 90

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M071401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota,. junij 007 / 90 minut 007. június., szombat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1840111M* /0 *M1840111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P063C0M* ZIMSKI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Sobota, 7. februar 007 / 0 minut brez odmora 007. február 7., szombat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09223112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M131401M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 8. junij 013

Részletesebben

2/20 NAVODILA KANDIDATU

2/20 NAVODILA KANDIDATU *M161401M* /0 *M161401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1640111M* /0 *M1640111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M72402M* 2/20 *M72402M02* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. MATEMATIKA Izpitna pola 2 2. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint

Dr`avni izpitni center. MATEMATIKA Izpitna pola 2 2. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *M0640M* JESENSKI ROK ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint Ponedeljek, 8. avgust 006 / 90 minut 006. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1540111M* /0 *M1540111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Četrtek, 11. februar 2010 / 120 minut 2010. február 11., csütörtök / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Četrtek, 11. februar 2010 / 120 minut 2010. február 11., csütörtök / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P093C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Četrtek, 11. februar 010 /

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Četrtek, 26. avgust 2010 / 120 minut 2010. augusztus 26., csütörtök / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Četrtek, 26. avgust 2010 / 120 minut 2010. augusztus 26., csütörtök / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P0C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Četrtek, 6. avgust 00 / 0 minut

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint

Dr`avni izpitni center. MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *M0640M* JESENSI RO ŐSZI IDŐSZA MATEMATIA Izpitna pola. feladatlap Vi{ja raven Emelt szint Ponedeljek, 8. avgust 006 / 90 minut 006. augusztus

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M840M* /0 *M840M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma vpišite

Részletesebben

*M M03* 3/20. Formule. , če je n liho naravno število. , če je n

*M M03* 3/20. Formule. , če je n liho naravno število. , če je n *M16140111M* /0 *M16140111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc

Dr`avni izpitni center. SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *M04152111M* SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap SPOMLADANSKI ROK TAVASZI IDŐSZAK Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut 2004. június

Részletesebben

2/32 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK

2/32 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK *N19140131M* /3 *N19140131M0* NAVODILA UČENCU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani. Preden začneš reševati naloge, previdno iztrgaj

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11223111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Ponedeljek,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223111* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 29.

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M05123112* r`avni izpitni center Izpitna pola 2 ) Poznavanje in raba jezika ) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 14. junij 2005 / 70 minut (40 + 30) SPOMLNSKI ROK M@R[^IN KOT RUGI JEZIK N

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika POKLICNA MATURA

Matematika POKLICNA MATURA Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Matematika POKLICNA MATURA A tantárgyi vizsgakatalógus a 0-es tavaszi vizsgaidőszaktól kezdve alkalmazható mindaddig, amíg új nem készül. A katalógus érvényességét

Részletesebben

*M15140111M03* 3/20. Formule. , če je n liho naravno število. , če je n

*M15140111M03* 3/20. Formule. , če je n liho naravno število. , če je n *M15140111M* /0 *M15140111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N14011M* NAKNADNI ROK UTÓLAGOS MÉRÉS. obdobje MATEMATIKA Sreda, 0. maj 01 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Állítás (igazságérték), állítás tagadása, állítás megfordítása Halmazok

Részletesebben

2/28 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK

2/28 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK *N15140131M* /8 *N15140131M0* NAVODILA UČENCU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani. Preden začneš reševati naloge, previdno iztrgaj

Részletesebben

Državni izpitni center. Osnovna raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Osnovna raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M140111M* Osnovna raven JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 1 1. feladatlap Ponedeljek, 7. avgust

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M05223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 9. september 2005 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : *M08123111* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 10.

Részletesebben

2/24 *P173C10111M02*

2/24 *P173C10111M02* *P7C0M* /4 *P7C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA Dr`avni izpitni center *P05C10113M* ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 005. augusztus 9., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 005 P05-C101-1-3M ÚTMUTATÓ a szakmai írásbeli érettségi vizsga feladatainak

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 8. september 2006 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut május 12.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP. Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut május 12. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N08140121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA FELMÉRŐLAP Ponedeljek, 12. maja 2008 / 60 minut 2008. május 12., hétfő /

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

*N M03* 3/32. Prazna stran. Üres oldal OBRNI LIST. LAPOZZ!

*N M03* 3/32. Prazna stran. Üres oldal OBRNI LIST. LAPOZZ! *N15140121M* 2/32 *N15140121M02* *N15140121M03* 3/32 Prazna stran Üres oldal OBRNI LIST. LAPOZZ! 4/32 *N15140121M04* 1. Izračunaj: 1. a) 702173974861 Dobljeni rezultat zaokroži na stotice: (2 točki) 1.

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1414011M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota, 7. junij

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

2/32 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK

2/32 NAVODILA UČENCU ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK *N17140131M* /3 *N17140131M0* NAVODILA UČENCU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani. Preden začneš reševati naloge, previdno iztrgaj

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad az (1; 3) ponton, és egyik normálvektora a (8; 1) vektor! Az egyenes egyenlete: 2. Végezze el a következő műveleteket, és vonja össze az egynemű

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M04023112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Marec 2004 / 70 minut (40 + 30) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste

Državni izpitni center. Izpitna pola 1. A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M14223111* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika C) Tvorjenje kratke besedilne vrste Sreda, 27. avgust

Részletesebben

Kisérettségi feladatgyűjtemény

Kisérettségi feladatgyűjtemény Kisérettségi feladatgyűjtemény Halmazok 1. Egy fordítóiroda angol és német fordítást vállal. Az irodában 50 fordító dolgozik, akiknek 70%-a angol nyelven, 50%-a német nyelven fordít. Hány fordító dolgozik

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5.

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. I. rész Fontos tudnivalók A megoldások sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : *M07123111* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 12.

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši.

Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. Tukaj ne piši. *N18140131M* /36 *N18140131M0* NAVODILA UČENCU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani. Preden začneš reševati naloge, previdno iztrgaj

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

2. Adott a valós számok halmazán értelmezett f ( x) 3. Oldja meg a [ π; π] zárt intervallumon a. A \ B = { } 2 pont. függvény.

2. Adott a valós számok halmazán értelmezett f ( x) 3. Oldja meg a [ π; π] zárt intervallumon a. A \ B = { } 2 pont. függvény. 1. Az A halmaz elemei a ( 5)-nél nagyobb, de 2-nél kisebb egész számok. B a pozitív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az A \ B halmazt! A \ B = { } 2. Adott a valós számok halmazán

Részletesebben