PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM"

Átírás

1 PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI BEOSZTÁSRA a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 37-5/2016/3 Pápa, április 4. pályázó: Dr. Császár Éva ildikó 1

2 TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PROGRAM "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) Ezt a mottót szem előtt tartva szeretném felvázolni jövőbeni lehetőségeinket, elképzeléseimet. HEl Yz ETEl E MzÉ sr E Ép ülő fej les ztési TE rv Az iskola alapítása 1883, ekkor kezdődött az iparostanonc oktatás Pápán. Az iskola nevét, a szakképzés struktúráját többször változtatták, de az elsődleges cél megmaradt: szakmájukat szerető, jól képzett szakemberek nevelése a társadalom elsősorban a kistérség igényeinek megfelelően. Az iskolában mindig voltak és ma is vannak magas hivatástudattal dolgozó tanárok, szakoktatók, akiknek munkája tiszteletet érdemel. A szakmunkásképzés mellett 1988-tól beindult a szakközépiskolai oktatás több szakmában is. Az 1990-es években összeomlott a nagyüzemi gyakorlati képzés. Az iskola emiatt részben struktúraváltásra, részben a saját tanműhelyek fejlesztésére, illetve újabb külső képzőhelyekkel történő kapcsolatfelvételre kényszerült. A gazdasági folyamatok az országos tendenciáknak megfelelően alakulnak térségünkben is. A gazdaság különböző iparágai hullámzóan teljesítenek, így ez is befolyásolja az adott évben a munkaerő-piacon megjelenő szakember igényt. Ugyanakkor néhány szakmában jelentős kereslet mutatkozik térségünkben, pl. hegesztők, esztergályosok iránt, a közeli Győrben működő Audi gyár pedig a környék egyik legnagyobb munkaerő felvevő vállalata, de a kistérségben is számos jól prosperáló ipari üzem, illetve szolgáltató vállalkozás működik, melyek igénylik a jól képzett, motivált szakember-utánpótlást. A munkavállalási esélyeket növeli a szakképzettség megléte, illetve a szakmai bizonyítvány mellett az érettségi megszerzése. 2

3 Képzési irányaink meghatározásánál elsődleges szempontnak tartom, hogy olyan szakmai képzéseket, tanfolyamokat indítsunk, vagy olyan képzésekben vegyünk részt partnerként, amelyek nagy hatékonysággal biztosítják a végzettek számára a munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedést. Olyan szakmákat kell bevonni az iskola képzési kínálatába, amelyek személyi- és tárgyi feltételei adottak, vagy biztosíthatók. Kiemelten kell kezelni a hiányszakmákat. Ebben figyelembe kell venni az MFKB határozatai alapján megjelenő szakmaszerkezeti döntésekről szóló kormányhatározatot, a Munkaügyi Központ kínálatát. Természetesen elképzeléseinket a Pápai Szakképzési Centrummal, mint fenntartóval egyeztetni, engedélyeztetni szükséges. Továbbra is aktívan kívánok együttműködni Pápa város Önkormányzatával, a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Pápai Ipartestülettel, az Agrárkamarával, valamint a duális képzésben résztvevő valamennyi partnerünkkel. Ezen túlmenően - a gyors reagálás érdekében - közvetlenül is figyelemmel kell kísérni a piac igényeit a szakmai képzések tekintetében, a cégek képzési igényeit az iskola adottságainak figyelembevételével maximálisan ki kell elégíteni, szükség esetén megfelelő partner bekapcsolásával. Ma a szakképző iskolai oktatás rendszerét az iskola adottságai és a tradíciók mellett a demográfiai viszonyok, a foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzet, a fenntartó, a szakmaszerkezeti döntésekről kiadott kormányrendelet és az abban foglalt ösztöndíjjal is támogatott szakmák, illetve a pénzügyi-gazdasági lehetőségek alakítják. Az intézmény mintegy 50 km-es körzetből iskoláz be. A TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (SNI-sekkel számolva) évf SZAKISKOLA 10. évf évf évf HÍD-II. 9. évf évf évf SZAKKÖZÉP ISKOLA 10. évf évf ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉS 12. évf évf évf ÖSSZESEN

4 Az iskola tanulólétszáma 8 évvel ezelőtt több mint 1000 fő volt. A csökkenés drasztikus, ami elsősorban a demográfiai hullámvölgynek és a városban működő 6 középiskolai lehetőségnek köszönhető. A mélypont remélhetőleg 2014-ben volt, az új szakmák indításával számolhatunk a tanulólétszám 500 körüli állandósulásával, esetleg kismértékű növekedésével. Iskolánk tanulólétszáma a 2015/16-os tanév október 1-jén 504 fő, ebből SNI-s 79 fő, BTM-es 23 fő. Tehát tanulóink mintegy 25 %-ának van valamilyen Szakértői és Rehabilitációs Bizottsági szakvéleménye. A beiskolázott szakiskolai tanulók között sok olyan akad, aki az általános iskola 7-8. osztályában bukott, javítóvizsgázott. Ez az egyik oka, hogy augusztus legvégén a pótbeíratáskor általában tanuló is megjelenik. Számos olyan tanulónk van, aki az általános iskolában magántanuló volt, emiatt nem szocializálódott megfelelően az iskolai környezethez, elvárásokhoz. Velük nagyon sok magatartási probléma adódik, rendszeresen igazolatlanul hiányoznak, ha pedig részt vesznek a tanórán folyamatosan zavarják annak rendjét. Az általános iskolából érkező tanulók jelentős részének magatartásjegye is tükrözi viselkedési problémáit. A beiskolázáskor tapasztalt gyenge tanulmányi eredményre kell építenünk, amikor a fiatalokat meg akarjuk tanítani szakmájuk elméleti ismereteire, gyakorlati fogásaira, viselkedésüket úgy kell befolyásolnunk, hogy saját és társaik testi épségére vigyázni tudó felelősségteljes fiatal felnőttekké váljanak. Az elmúlt időszakban folyamatos szerkezeti változáson ment át iskolánk. A felnőttek ifjúsági nappali tagozata és a felnőttek esti tagozata iránt kb. 10 éve megszűnt az igény. Az elmúlt években azokat a fiatalokat, akik a szakiskolai szakmai bizonyítvány megszerzése után nappali tagozaton szerettek volna érettségi bizonyítványt szerezni, a szakképző évfolyamokon tanult közismereti tanulmányok beszámításával a 10-es szakközépiskolai osztályba iskoláztuk be. Az érettségiző diákjaink nagyobb része az autószerelő szakképzésbe kapcsolódik be, illetve a 13. évfolyamon vendéglátásszervező-vendéglős, a 14. évfolyamon erősáramú elektrotechnikus és faipari technikus képzés is folyik. A jövőben még jó néhány évig számíthatunk az általános iskola 8 osztályt végzett tanulóinál a létszám csökkenésére. Amennyiben bizalmat kapok továbbra is elsőrendű feladatomnak tekintem a környék általános iskoláinak felkeresését és tájékoztatását arról, hogy a PSzC Acsády Ignác Szakképző Iskolájába milyen szakmákra jelentkezhetnek a fiatalok, milyen szakmákra van a térség vállalkozásainak igénye. Természetesen továbbra is közöljük meghirdetett szakmáinkat a Hogyan tovább? valamint a Karrier című kiadványokban, a Városi Televízióban, az iskola, illetve a PSzC honlapján, illetve Facebook oldain. 4

5 Az iskolában a néhány évvel ezelőtti három szakközépiskolai osztály egyre apadt, majd az elmúlt tanévekben már csak minden második évben sikerült egyet-egyet beindítani. Ezek az osztályok a közlekedés-gépész, illetve a villamosipar és elektronika szakmacsoportnak megfelelő felkészítésben részesülnek. Amennyiben bizalmat kapok, mint tagintézmény-vezető a jövőben is mindent el fogok követni a térség által igényelt (érettségi bizonyítványt is adó) szakgimnáziumi osztályok indítása érdekében. A következő tanévre a közlekedés-gépész és villamosipar és elektronika mellett meghirdettük a faipar, egészségügy, vendéglátóipar, kereskedelem ágazati képzéseket is. Sajnos a térségben a szülők felfogása még ma is az, hogy gyermekük menjen valamelyik gimnáziumba (akkor is, ha gyengék az általános iskolai eredményei) és majd annak elvégzése után lesz valami. Tapasztalatunk szerint a gimnáziumban érettségiző diákok már nem nagyon akarnak szerszámot a kezükbe venni, és ha nem tanulnak tovább többségüknek nincs elképzelése a jövőjét illetően. Ezen elgondolásokon próbálunk fordítani azzal, hogy a tanulókkal, a szülőkkel megismertetjük a szakgimnáziumi képzések előnyeit (különösen kihangsúlyozva, hogy egy közép és egy emelt szintű szakmát lehet szerezni 5 év alatt és a szakmai bizonyítvány az egyetemi felvételin + 24 pontot jelent). A jövőben a gimnáziumokban érettségiző fiatalokat még hangsúlyozottabban szeretném megszólítani, hogy érettségi bizonyítványuk mellé iskolánkban szerezzenek szakképzettséget. Természetesen egyik napról a másikra nem tudjuk megváltoztatni az emberek gondolkodását, de meggyőződésem, hogy a gazdasági folyamatok hatásai, a Szakképzési Centrumok és iskoláik tevékenysége, a kormányzat részéről megnyilvánuló szándék ráébreszti a szülőket és gyermekeiket arra, hogy a szakképző iskolák felé forduljon érdeklődésük. A szakiskolai képzés a jövő tanévtől szakközépiskolai képzésnek minősül. Ebben a tanévben megállt az évek óta tartó létszámcsökkenés. Ebben az új szakmák (eladó, szakács) indítása is nagy szerepet játszott. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a tanulók jelentős része motiválatlan, nagy energiát kell befektetnie a szaktanároknak oktatásukhoz, nevelésükhöz. Szinte az órán kell megtanítani a diákoknak a minimális ismereteket, mert arra többségüknél nem számíthatunk, hogy otthon megfelelő időt szán a tanulásra. Jelentős a lemorzsolódó tanulólétszám is (félévre átlagosan egy osztálynyi tanuló hagyja el évek óta az iskolát). A nem tanköteles tanulók szülői háttértámogatás hiányában abbahagyják tanulmányaikat (sokszor a szülő biztatja őket arra, hogy tanulás helyett menjen el dolgozni), de többen kizárják magukat az iskolából a rendszeres késések, ellógások miatt összeszedett igazolatlan óráikkal. Az iskola nevelőtestülete és vezetése a jövőben is fontosnak tartja és próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a fiatalok bent maradjanak a szakképző intézményben, szakmát szerezzenek. Elsődlegesen a hiányszakmák megszerzésére ösztönözzük őket. A tanórák megtartásában, felépítésében arra ösztönzöm kollégáimat, hogy próbáljanak olyan módszereket, eljárásokat alkalmazni, amellyel fiataljaink motiválhatók, képesek úgy részt 5

6 venni a foglalkozásokon, hogy közben a tananyag egy részét már ott elsajátítják. A tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a lehetőségekről, a tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjakról, de természetesen a tanulóval kapcsolatos problémákról is. Igazolatlan órák esetén az osztályfőnökök többnyire nemcsak értesítő levelet küldenek, hanem felhívják a szülőt és kérik, hogy közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy gyermekük sikeresen végezze el iskolánkat. Osztályfőnöki/szaktanári kérésre rendszeresen magam is beszélgetek a tanulóval, felhívom a szüleit annak érdekében, hogy ne morzsolódjon le az iskolai oktatásból. A tankötelezettség 16 éves kora történt leszállítása a fegyelmi helyzet kismértékű javulását vonta maga után a magasabb évfolyamokon, hiszen csak azok maradnak az iskolában, akik valóban szakmát, érettségit szeretnének szerezni. A beiskolázási létszámadatok javítása érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a pályaválasztási marketing munkára. Iskolánk pályaválasztási reklámfilm anyaggal is rendelkezik. Továbbtanulási tájékoztatónkat megküldjük a térség valamennyi általános iskolájának, részt veszünk az általános iskolai szülőértekezleteken, jelen vagyunk az őszi pályaválasztási rendezvényeken, tájékoztatóval, tanácsadással összekapcsolt nyílt napot szervezünk, melyen a diákok és szüleik működés közben tekinthetik meg tanműhelyeinket. A Klik Pápai Tankerületével és a város többi szakképző intézményével együttműködve valamennyi 8. évfolyamos diákot behozzuk az iskolába pályaválasztási napra, ahol tájékoztatót kapnak a szakképzési palettáról, a szakképzésbe való bekapcsolódás előnyeiről. A szakoktatók a tanműhely látogatás keretében törekednek arra, hogy a fiatalok megtalálják azt a szakmát, amelyet szívesen tanulnának, ami sikerélményt jelentene a számukra. A környék 7-8. osztályosait pályaválasztási vetélkedőre hívjuk meg. Itt játékos feladatok közben ismerkedhetnek a különböző szakmákkal, iskolánkkal ban először - az ország többi szakképző iskolájához hasonlóan - megrendezzük a Szakmák éjszakája programot. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy vonzóvá tegyük a szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzéseket, felhívjuk a figyelmet a felnőttoktatási lehetőségekre. Az iskola szakmastruktúrája a kistérség igényeinek figyelembevételével állandóan átalakulóban van, amit egyrészt a kormány szakmaszerkezeti döntései, valamint a cégek igényei determinálnak. Az iskola vezetése nagy hangsúlyt fektet a duális képzésben részt vevő külső gyakorlati képzőhelyek, mint partnerek megfelelő tájékoztatására, szükség esetén a gyakorlatioktatás-vezető személyesen is felkeresi ezeket a vállalkozásokat, megbeszéli a problémákat, egyeztet a partnerekkel. Folyamatos a kapcsolattartás a Kereskedelmi és Iparkamara Pápai Irodájának munkatársával. 6

7 A szakgimnáziumi oktatás keretében a közlekedés-gépész szakmacsoport bővítésére törekszünk, tekintettel a közeli Győrben levő Audi gyár munkaerő igényére. A városban lassan két évtizede megszűnt egészségügyi szakképzés újraindításán dolgozunk a gyakorló ápoló szakképesítés hirdetésével, ebbe a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőt is bevontuk. Sajnos eddigi közös erőfeszítéseink nem jártak sikerrel. A jövő tanévtől ez tanulmányi ösztöndíjjal is támogatott képzés lesz. Továbbá szeretnénk beiskolázni a közlekedés-gépész, villamosipar és elektronika, egészségügy, faipar, vendéglátóipar, valamint a kereskedelem ágazatokba. A szakképzés szerkezetátalakítása következtében az érettségire épülő emelt szintű szakképzésekben 2015-től a vendéglátásszervező-vendéglős szakmával bővült képzési kínálatunk, illetve 2016/17 tanévtől a kereskedő szakmacsoportba is szeretnénk beiskolázni. Hirdetjük természetesen az érettségizett fiatalok számára a 13. évfolyamon induló erősáramú elektrotechnikus, faipari technikus képzéseket is. Ennek érdekében a tavalyi évben felvettem a kapcsolatot a városban működő gimnáziumok igazgatóival és az érettségi előtt álló fiatalok számára ismertetőt tartottam képzési kínálatunkról. Ezzel a lehetőséggel április során ebben a tanévben is szeretnék élni. A szakközépiskolai képzés fő tendenciáját a tanulmányi ösztöndíjjal is támogatott szakmák jelentik. A szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben meghatározott támogatott, illetve szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekből sok képzésére iskolánk személyi és tárgyi feltételei adottak. Természetesen az összesre irreális volna felvételt hirdetni a jelenlegi demográfiai adatok ismeretében. A következő ösztöndíjas képzéseket folytatjuk, illetve megfelelő létszámú jelentkező esetén iskolázzuk be a következő tanévben: asztalos, festő, mázoló, tapétázó, gépi forgácsoló, hegesztő, szociális gondozó és ápoló, szakács, eladó, villanyszerelő, mezőgazdasági gépész. A szakiskolában az elmúlt években kifutott a 2+2 képzés és minden szakma a 3 éves duális képzésben indult. A 2+3-as, a 2+2-es képzés kifutása, valamint a tankötelezettségi korhatár 16 évre szállítása drasztikusan csökkentette a tanulólétszámot. Úgy tűnik, ez az idei tanévtől nem apadt tovább és a jelenleg ismert jelentkezési adatok tükrében a következő tanévben is hasonló számú új beiratkozó diákunk lesz a szakiskolai képzés folytatásként induló szakközépiskolában. Évek óta nincs jelentkező a kőműves képzésre, jelenleg elméleti szaktanárral sem rendelkezünk, így ezt a szakmát egyenlőre nem hirdetjük nappali rendszerű képzésben. A másik építőipari szakmánk, a festő, mázoló tapétázó esetén is tanulói létszámgondokkal küzdünk, de erre várhatóan megfelelő számú fiatalt be tudunk iskolázni. Hagyományos szakmáink közül a legnépszerűbbek a gépész képzések, a hegesztő és a gépi forgácsoló, de ebben a tanévben nem küzdöttünk létszámproblémával az asztalos, a villanyszerelő és a szociális gondozó és ápoló képzésben, valamint az első alkalommal indított szakács és eladó képzésekben sem. A 2017/18-as tanévtől tervezzük a pincér képzés indítását is. Az itt végzett fiatalokra nagy igény mutatkozik és a tanulók is érdeklődnek a 7

8 képzés iránt. Az új szakmákhoz kapcsolódóan átgondolás alatt áll az iskolai szakmai gyakorlati képzőhelyek kialakítása. A duális szakképzés igényeinek megfelelően a jövőben a régió vállalkozásaival még szorosabbra kell fűzni az iskola kapcsolatait, illetve újabbakkal kell együttműködést kialakítani mind a hagyományos, mind az új szakmáink tekintetében, különösen diákjaink gyakorlati képzőhelyre történő kiközvetítése érdekében. A Híd-II képzés keretében 6 osztály végzett 15. életévüket betöltött fiatalokat iskolázunk be asztalosipari szerelő, valamint lakástextil-készítő részszakképesítésekben. Ezek a fiatalok többnyire nagyon rossz szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek, teljesen motiválatlanok. Iskolai kudarcokkal tele érkeznek. Kiemelt feladatnak tekintjük felzárkóztatásukat, szakmához juttatásukat és alkalmassá tételüket arra, hogy a két évfolyam elvégzése után akár be tudjanak kapcsolódni valamely szakközépiskolai képzésbe. Az elmúlt években nem egy példa volt arra, hogy az itt végzett fiatal szakmai bizonyítványt is szerzett. Az elmúlt években a lányok többsége még a végzés előtt kisbabát szült, de a fiúknál is nagy a lemorzsolódás a tankötelezettségi kor betöltése után. Sajnos a magatartásukkal is komoly gondok vannak. Amellett, hogy nem tisztelik sem tanáraikat, sem társaikat a rongálások nagy része is egy-két ide járó tanuló rovására írható. Egyik-másikuk viselkedésével napi szinten lehetetlenné teszi a tanórák megtartását. Ez az oka, hogy közülük néhányat fegyelmivel kénytelenek voltunk eltávolítani az iskolából. Természetesen elsődleges célunk a fiatalok iskolában tartása, magatartásuk alakítása, felzárkóztatásuk, alapfokú végzettséghez, illetve részszakképesítéshez juttatásuk. Ennek érdekében a pedagógusok arra törekednek, hogy a kompetenciáikat fejlesszék, a minimálisan elvárható tudáselemeket már az órán besulykolják és változatos feladatokkal próbálják az érdeklődésüket és a figyelmüket felkelteni, fenntartani. A manuális készségek fejlesztése kiemelt szerepet kap valamennyi szakmai órán. Az iskola megfeszített pedagógiai munkájának eredményeképp sok tanulónál tapasztalunk pozitívabb hozzáállást, változást. Ha sikerül őket motiválni, akkor a tanóra hatékonyabb, lehet velük dolgozni, haladni. Az iskola pedagógusai elsősorban a pozitív megerősítésre támaszkodnak, a legapróbb jó teljesítményért is dicsérnek, kerülik az elmarasztalást. Főleg az osztályfőnökök sokat beszélgetnek velük a személyes problémáikról. Az itt folyó pedagógiai munka eredménye abból is látszik, hogy amelyik tanulót sikerül motiválni és bent tartani az iskolarendszerben sikeres szakmai vizsgát tesz a tanult részszakképesítésből. Nem egy tanuló az alapfokú végzettség megszerzése után bekapcsolódik a szakképzésbe és 3 év után sikeres szakmai vizsgát tesz. Megfontolandó, hogy a balesetveszélyesebb asztalosipari szerelő szakma helyett a szakiskolai Híd-képzés esetén a festő szakmában iskolázzunk be. 8

9 Az elektronika-elektrotechnika szakmacsoportban szakközépiskolai/szakgimnáziumi képzés (erősáramú elektrotechnikus) és szakiskolai/szakközépiskolai képzés (villanyszerelő) folyik, támogatott szakképzések. Mindkét szakma magas szintű oktatásának megvannak a tárgyi és személyi feltételei. A moduláris rendszerű vizsgáztatás miatt jelentős fejlesztés történt az elmúlt években a villamos-ipari tanműhelyekben (szerelőfalak kialakítása). A nálunk végzett fiatalok jó elhelyezkedési eséllyel indulnak az életnek. Az erősáramú elektrotechnikusnak lehetősége van a robottechnika megismerésére is és elsajátítják a PLC programozás alapjait. Az elmúlt években többször értek el kiváló helyezést tanulóink az országos SzKTV versenyeken. A gépész és közlekedés szakmacsoportban az elmúlt időszakban a vízvezeték szerelő és a karosszérialakatos iránt erősen lecsökkent a kereslet, ugyanakkor más gépész szakmák iránt jelentősen megnövekedett a térség munkaerő igénye. Ennek megfelelően váltottunk a gépész szakmai képzésekben és újraindítottuk a hegesztő, a szerszámkészítő, a gépi forgácsoló szakmák oktatását. A kis számú jelentkező miatt ideiglenesen felhagytunk a szerszámkészítő képzéssel. Emellett még a következő tanévben, ha lesz elegendő jelentkező újraindítjuk a mezőgazdasági gépész képzést. Ezen szakmák oktatásához is jelentős beruházások történtek. Megfelelő hegesztőgépeink és hozzájuk kapcsolódó elszívó-berendezések találhatók a hegesztő tanműhelyben. Jelenleg az esztergályos tanműhely gépeinek, berendezéseinek felújítása zajlik. A szakgimnáziumi autószerelő képzés alapjainak elsajátításához és vizsgáztatásához korszerű tanműhelyek kerültek kialakításra, rendelkezésre állnak a megfelelő diagnosztikai szoftverek. Az autószerelő tanulók számos szakmai versenyen megmérettetik magukat és kiváló helyezéseket érnek el. A faipar szakmacsoportban az asztalos képzés népszerű A környéken elég nagy igény jelentkezik asztalosipari szakmában jártas munkaerő iránt. Ebben a tanévben faipari technikus szakmában is végeznek fiatalok. Annak ellenére, hogy nagyon jók a munkaerő piaci kilátásaik az érettségizett fiatalok nem választják ezt a szakmát. Az asztalos képzéshez jól felszerelt, korszerű elszívó-berendezéssel rendelkező tanműhelyek és egy CNC-megmunkáló központ áll rendelkezésünkre. Jelenleg a Híd-II program keretein belül asztalosipari szerelő képzés is folyik. Az építőipari szakmacsoportot jelenleg a festő, mázoló és tapétázó szakma képviselik iskolánkban. Mind a tárgyi feltételek, mind a humán erőforrás megvan iskolánkban a szakma magas színvonalú oktatásához. Tanulóink rendszeresen szerepelnek az országos SzKTV versenyeken. Igény esetén a kőműves és hidegburkoló szakma oktatásához is rendelkezésre állnak a tárgyi feltételek. A könnyűipar szakmacsoporton belül a nőiruha-készítő szakma oktatása megszűnt az elmúlt években érdeklődés hiányában. Bár a kormányrendelet támogatott szakképesítések közé sorolta, egyenlőre nem szándékozunk nappali rendszerű képzésben indítani, mivel úgy látjuk, hogy a kistérségben nincs igény ilyen végzettségű fiatalokra. A Híd-II programban a 9

10 lakástextil-készítő részszakképesítést oktatjuk, melyhez mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak. Az egyéb szolgáltatás szakmacsoporton belül a fodrász szakképzés évekkel ezelőtt kifutott, de a korszerűen kialakított tanműhely még működőképes. A szociális szolgáltatások szakmacsoporton belül a szociális gondozó és ápoló szakképzést indítottuk el 4 évvel ezelőtt. A szakképzési hozzájárulásból demonstrációs tantermet rendeztünk be. Felvettük a kapcsolatot a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel és a környék szociális intézményeivel, ahol örömmel fogadták tanulóinkat gyakorlatra együttműködési megállapodás keretében. Az itt végzettek jó eséllyel jelennek meg a munkaerő piacon. Az egészségügy szakmacsoportban meghirdettük a gyakorló ápoló szakképzést, sajnos a jelentkezők kis létszáma miatt nem tudtuk indítani, bár a városban nagy igény mutatkozna irántuk, emiatt a következő tanévben még nagyobb marketingtevékenységet folytatunk népszerűsítésére. Jelenleg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel tárgyalásban állunk, hogy felnőttoktatás keretében dolgozóikat erre a szakképesítésre ki-, illetve átképezzük. A kereskedelem szakmacsoportban ebben a tanévben indítottuk az eladó képzést. Jelenleg a gyakorlati szaktanterem kialakításán dolgozunk, remélhetőleg az áprilisi szintvizsgára elkészül. Erre a tanévre túljelentkezést tapasztaltunk. A következő tanévtől a szakközépiskolai eladó képzés mellett szeretnénk a szakgimnáziumi kereskedő képzést is beindítani. A vendéglátóipar szakmacsoport ugyancsak újdonság iskolánkban. Ebben a tanévben indítottuk a szakács képzést, melyre tavaly is és úgy tűnik a következő tanévre is túljelentkezés van. A vendéglátásszervező-vendéglős képzés is elindult a 13. évfolyamon. A következő tanévtől mind 9. mind 13. évfolyamra szeretnénk beiskolázni. Április során ismét felkeresem a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 12-es diákjait, hogy felajánljam nekik a képzésük folytatását iskolánkban. Elképzeléseink szerint szeretnénk a 2017/18. tanévtől a pincér képzést is bevezetni Ezzel párhuzamosan gondolkodunk egy vendéglátóipari blokk kialakításában. Ezeknek a szakmáknak az elméleti és gyakorlati oktatásához óraadókat kellett alkalmaznunk. A következő tanévtől várhatóan megemelkedő tanulólétszám és a velejáró óraszám növekedés miatt célszerű lenne állandó szaktanár(ok) alkalmazása is. A mezőgazdaság szakmacsoportban évtizedekig oktattunk mezőgazdasági gépész tanulókat. Évről-évre sikeresen szerepeltek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőiben. Mind a tárgyi, mind a személyi feltételek rendelkezésre állnak az oktatásához. Ebben a tanévben szakmaszerkezeti döntés alapján nem indíthattuk a képzést. A PSzC lehetőséget kapott arra, hogy ilyen szakmában is képezzünk diákokat, így szeptembertől szeretnénk ezt a képzést újraindítani. 10

11 A felnőttképzés, illetve a felnőttoktatás hosszú éveken át szünetelt iskolánkban. Jól látható tendencia és kormányzati elvárás az iskolákkal szemben a felnőttoktatás és a felnőttképzés kiszélesítése. Ez a jövőben mind volumenében, mind sokrétűségében egyre nagyobb jelentőséget kap. A felnőttképzés piacorientált tevékenység. A képzési igényt a munkaerő piac határozza meg, ami korszerű tudást igényel. Ennek biztosításához jól szervezett, megfelelő feltételekkel rendelkező képzőintézményre van szükség. Évekig jól működő kapcsolatunk volt a székesfehérvári központú Türr István Képző és Kutató Intézettel, így iskolánk jó tárgyi, személyi feltételei révén több szakmában folytatott átképzéseket. A 2013/14. tanévben a kormány kiemelt feladatának tekintette a munkanélküliek képzését, átképzését. Uniós forrásokból megteremtette a lehetőségét a TÁMOP Újra tanulok pályázat keretében mintegy 50 ezer ember szakmai végzettséghez juttatásának. Ebben a hatalmas feladatban iskolánk, mint Veszprém megye bázisiskolája működött közre és fogta össze megyeszerte a képzéseket. 50 képzési csoportot szerveztünk meg és indítottunk el, melybe a megye szinte valamennyi szakképző iskoláját bevontuk. A képzések kb. fele OKJ-s szakképzés volt. A lemorzsolódás a képzésekről minimális volt, elsősorban munkába állás, tartós betegség, vagy elhalálozás miatt csökkent a létszám. Valamennyi képzést elvégző felnőtt sikeres szakmai vizsgát tett. A 2014/15-ös tanévben a Támop folytatásaként újabb 18 képzést szerveztünk meg, hasonlóan sikeresen, mint az előző tanévben. A képzések lebonyolítása kapcsán szoros együttműködést alakítottunk ki a Veszprém megyei Munkaügyi Központtal, illetve annak pápai kirendeltségével. A 2015/16. tanévtől az iskolai rendszerű felnőttoktatás visszaállítására tettünk erőfeszítéseket. Szeptemberben a szociális gondozó és ápoló, valamint a villanyszerelő szakmákban, februártól keresztféléves képzésben a kőműves és hidegburkoló szakmában indult csoport. A képzésekbe bekapcsolódó felnőttek szívesen járnak iskolánk elméleti óráira, a gyakorlati képzésük pedig tanulószerződés keretében külső képzőhelyen zajlik. Jelenleg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel folytatunk tárgyalásokat és tervezzük a gyakorló ápoló képzés indítását szeptemberétől. Az élethosszig tartó tovább- és átképzéseket nagyon fontosnak tartom, az iskolai oktatás egyik lényeges pillérét adhatják. Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzések legjobb helyszínei megítélésem szerint a szakképző iskolák, hiszen ezekben rendelkezésre állnak a felszerelt tanműhelyek és a képzett oktatók. Két szakképesítés az asztalosipari szerelő és az építményvakoló kőműves akkreditációja iskolánkban megtörtént. Ez utóbbi kidolgozása az én feladatom volt. A Támop képzések kapcsán is számos szakmai programot dolgoztam ki vezetőtársaim közreműködésével. 11

12 Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Kormányhivatal által meghirdetett ifjúsági garancia program keretében (sajnos a képzéseket a Munkaügyi Központ nem indította el), valamint a Foglalkoztatási szövetkezet híd a munka világába programban is. Ez utóbbit később visszavonták. Iskolánk jelenleg is rendkívül takarékos gazdálkodást folytat. Minden ésszerű lehetőséget, ki kell használni a racionális működés biztosítására. Ugyanakkor fontos, hogy az oktató-nevelő munkához a szükséges dolgok rendelkezésre álljanak, a gépek, berendezések megfelelően, biztonságosan működjenek. Az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy valamennyi meglevő gépünk felújításra kerüljön és biztonságosan tudja szolgálni a szakképzés gyakorlati foglalkozásait. A gépek felújítása többnyire saját oktatókkal történt. Jelenleg az esztergályos műhely gépeinek átvizsgálása zajlik saját szakoktatóink és a zirci PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolája szakoktatóinak segítségével. Az intézmény saját bevételeivel tud hozzájárulni az éves költségvetéshez (tornaterem, ebédlő, tantermek, aula, BÜ terem, oktatótraktor stb. bérbeadásából). A kamarai garanciavállalás, a duális képzés általánossá válása miatt a tanulók csak az első szakképző évfolyamon töltik a gyakorlatot az iskolában. Ez a legtöbb szakmában heti egy napot jelent. Ezeket a gyakorlati foglalkozásokat teljes mértékben a szakma alapjainak elsajátítására és a szintvizsgára történő felkészítésre kell fordítani. Felsőbb éves tanulók hiányában jelentős külső munkát végezni, vagy eladható tanulói produktumot előállítani nem tudunk. Így komoly tanműhelyi bevételekre a jövőben sem számíthatunk. A jelenleg még iskolai gyakorlati képzésen részt vevő néhány felsőbb éves szakmai csoport (festő, mázoló és tapétázó, villanyszerelő, erősáramú elektrotechnikus, faipari technikus) a szakmai gyakorlati képzés keretében a szakoktatók irányításával igyekszik kivenni a részét az iskola karbantartási, felújítási munkáiból. Minden évben részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon. A jövőben is szeretnénk kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Ilyenek voltak az elmúlt évek Tiop A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat, illetve az Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban pályázat melyeken számítógépeket, interaktív táblákat, stb sikerült beszereznünk. Ezzel együtt a technika gyors fejlődése, a számítógépek nagymértékű igénybevétele miatt folyamatosan szükség lenne a számítógépes tantermekben az újabb és újabb gépek beszerzésére. Sajnos a tantermi számítógépek egy része már elavult, folyamatosan meghibásodnak. Amennyiben lehetőség lesz újabb pályázat benyújtására élni szeretnénk a lehetőséggel, hogy korszerű gépeken tudjuk oktatni az informatikát, illetve a szakmai informatika ismereteket. 12

13 Természetesen a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és az ezzel kapcsolatos lehetőségeket a jövőben még intenzívebben kell kihasználni. TárGYi fe ltétel Ek Az iskola felszereltsége az átlagosnál jobb, de ez nem jelenti azt, hogy nincs sok tennivalónk. A technika gyors fejlődése miatt elengedhetetlen a folyamatos korszerűsítés. Az elméleti oktatás az iskola egymás melletti két épületében történik, 18 db nagy tanterem, 4 db fő befogadására alkalmas közepes méretű tanterem 4 számítógépekkel felszerelt tanterem, 1 nyelvi labor, 1 robotszoba, 1 egészségügyi demonstrációs szaktanterem található az épületegyüttesben, melyhez tornaterem, valamint sportpályák csatlakoznak, jelenleg az eladó szaktanterem kialakítása zajlik. Ehhez kapcsolódnak a tanműhelyek: (8 tanműhelyünk van a gépész és közlekedés, 3 a faipar, 3 az építőipar, 2 a könnyűipar, 4 az elektronikaelektrotechnika szakmacsoport, 1 a fodrász szakma oktatására). Emellett egy kb. 100 fő befogadására alkalmas Klubhelyiség nyújt lehetőséget a nagyobb hallgatóság számára tartott előadásokra, értekezletekre. Az iskolai rendezvények során kihasználjuk a nagy méretű aula adta lehetőséget. A számítógépes tantermek gépeire szakmai tervezőprogramokat is telepítettünk (pl. autocad, építőipari költségvetés készítő program, Bosch program, stb.). A 12 db digitális tábla mellé a TIOP pályázat keretében újabb 4 került beépítésre. A kollégáink nagy része részt vett a táblák használatát bemutató tanfolyamon és jelentős részük él az interaktív táblák nyújtotta lehetőséggel, színesebbé, érdekesebbé téve ezzel a tanórai munkát. Az elamortizálódott, tönkrement épületrészeket amennyire lehetséges volt saját forrásból igyekeztünk felújítani, kijavítani. Ebben a munkában TMK-s dolgozóink, valamint szakoktatóink a diákjaik segítségével kivették a részüket. Az iskolaépület belső felújítási munkáit (festések, világítótestek cseréje, tantermi bejárati ajtók, stb.) elsősorban tanulóink segítségével oldottuk meg. Sokat tettek az iskola szépítéséért a festő, az asztalos és a villanyszerelő tanulóink és oktatóik. Számos tantermet, az iskola folyosóinak egy részét, a tanárit, irodákat, a Klubot újítottuk fel az elmúlt években (kifestettük, új világítótesteket szereltünk fel, a Klubot leparkettáztuk). Kihasználjuk a felújítások során a szintvizsgák és a szakmai vizsgák kínálta lehetőséget, illetve a nyári gyakorlat keretében meghatározott feladatokat. A tárgyi feltételek bővítése, javítása terén lehetne a talán a legtöbb pénzt elkölteni. Az ország jelenlegi gazdasági lehetőségeit ismerve a jövőben nem várható nagy gyarapodás. Mintegy 8 éve készült el az iskola korszerű fűtési rendszere, amely beváltotta a hozzá fűzött energiatakarékossági reményeket. Szükséges volna az összes nyílászáró cseréje az energiatakarékosság még hatékonyabbá tétele érdekében. 13

14 Fontosnak tartom a tanműhelyi gépek, berendezések, szerszámok, eszközök elhasználódás miatti pótlását. Eddig is folyamatosan újítottuk meg a tanműhelyeinket újabb gépek, berendezések vásárlásával, elsősorban pályázati forrásokból. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése és kihasználása a jövőben is a tanműhelyi fejlesztések jelentős forrását kell, hogy képezzék. Eredményes, jó színvonalú munkát csak akkor végezhetünk, ha a szakmai munka színvonalának megtartásához, emeléséhez a tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak. Remélhetőleg a hiány szakképesítések tárgyi feltételeinek fejlesztésére is lehet majd pályázni. A tanműhelyek felszereltsége megfelelő, egyes tanműhelyekben nagyon jó (korszerű faipari CNC megmunkálógép, elszívó-berendezések, hegesztőgépek, diagnosztikai műszerek, CNC maró- és esztergagép, stb. áll az oktatás szolgálatában), a szakmacsoportokon belüli képzési, struktúraváltási lehetőséget is biztosítja (pl. gépész szakmacsoport). Természetesen minden eszköz annyit ér és csak akkor éri meg az árát, ha az korszerű és megfelelő a kihasználtsága. Az iskolába belépő személyek ellenőrzésére kiépített beléptető rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az iskolába indokolatlanul, a tanulók tömegével bejövő nem kívánatos egyének ezzel kiszűrésre kerültek. Az iskola valamennyi dolgozójával együtt nagy figyelmet fordítunk az ésszerű takarékosságra, az anyagi és tárgyi dolgok megbecsülésére. Ehhez segítőtársként fontosnak tartom megnyerni az iskola valamennyi tanulóját is. Jelenleg az Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázat megírásán dolgozik egy pedagógusokból álló team. Terveink szerint az áprilisi végi határidőre szeretnénk beadni az elkészült pályázati anyagot. Iskolánk tanulóinak lehetősége nyílik, hogy az épületegyüttesben működő Bakony Gaszt Zrt. által működtetett konyhán étkezzenek. Sajnos ezt a lehetőséget a diákok nem használják ki, sokszor azok sem, akiknek kedvezményes, vagy ingyenes étkezés jár. sze M ÉlYi f ElTÉT ElE k Nagy kihívást jelentett, hogy 2015/16-os tanévet teljesen új vezető-helyettesekkel és gazdasági munkatársakkal kezdtük. Ehhez párosult 3 új szakképzés indítása, melyhez megfelelő végzettségű oktatókat is kellett keresni, alkalmazni. Az új vezetőhelyettes kollégák szerencsére gyorsan átlátták a feladatkörüket és hatékonyan segítették az első perctől az iskolavezetés feladatait. A nevelőtestület fogékony minden új iránt. A tantestület, a jelenlegi állapotában, (létszámot és végzettséget vizsgálva) megfelelő a feladat ellátásához. A matematika és a magyar órák csoportbontásban történő oktatása kedvező a tanulók képesség- és készségfejlesztésére. 14

15 Jelenleg 17 közismereti, 16 szakmai tantárgyakat oktató tanár, 9 szakoktató, 9 óraadó, 4 fő a pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatárs és 11 fő technikai dolgozó dolgozik iskolánkban. A beiskolázási tervet mindig a szakképzési struktúra változásaihoz igazodva készítettük el. Jelenleg oktatóink közül minden rendelkeznek a törvény által előírt végzettséggel. Az iskolavezetés jelenlegi struktúrája 1 igazgató, 2 igazgatóhelyettes, 1 gyakorlati oktatásvezető jól működik. Az 1 fő műszaki vezető nyugdíjazás előtt áll, helyette majd megfelelő végzettségű munkatársat kell a nyár folyamán keresni. A szakmai munka irányításában aktívan részt vesznek a munkaközösségek, amelyek a következők: humán, reál, gépész-vendéglátás, villamos-könnyűipari és szociális, faipariépítőipari, osztályfőnöki munkaközösség. A jelenleg működő munkaközösségek alkalmasak arra, hogy megfelelően összefogják az egyes szakmák elméleti és gyakorlati oktatását, nevelési feladatait, illetve nevelő-oktató munkájukat egyeztessék egymással. Úgy gondolom, hogy a munkaközösségek a változó nevelő-oktató munka didaktikai fejlesztőműhelyeivé kell, hogy váljanak. A munkaközösség vezetők nagy támogatást jelentenek az iskolavezetés számára. A jövőben is fontosnak tartom a munkaközösségek bevonását a problémák közös megoldásába. Ötleteikkel, leleményességükkel eddig is nagyban segítették az iskolai nevelőoktató munka hatékonyabb megszervezését, de a marketingmunkához is sok támogatást nyújtottak. A munkaközösségek feladata a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése is. Az iskolai szakszervezet javaslataira, együttműködésére a jövőben is számítok a folyamatok szervezése során. Az iskolánkba járó tanulók társadalmi helyzetéből adódóan (vannak hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, SNI-s és BTM-es diákok) nagy szükség volt a félállású ifjúságvédelmi felelős egész állásúvá tételére az egyre több magatartászavarral küzdő tanuló miatt. Munkája nagyban segíti az iskolai nevelőmunkát. Feladata elsősorban a megelőzés. Rendszeresen beszélget a tanulókkal, segíti a fegyelmi ügyek kivizsgálását, jegyzőkönyvek készítését, a fegyelmi tárgyalásokon a tanuló érdekeit képviseli. Kapcsolatot tart a szülőkkel, a Családvédelmi szolgálattal, a jegyzőkkel, a pártfogó felügyelőkkel, a rendőrökkel, a bűnmegelőzési tanácsadóval. Munkájának köszönhetően az iskola ezekkel a szervezetekkel jó együttműködést alakított ki, csökkentve ezzel is a lemorzsolódók, iskolába nem járó tanköteles tanulók számát. Hatalmas segítséget nyújt az osztályfőnököknek a munkájukban. Sajnos iskolai pszichológusunk jelenleg nincs, bár nagy szükség lenne rá, hiszen a magatartás zavarok mögött sokszor pszichés problémák bújnak meg. 15

16 Pedagógiai alapelvünkben a megelőzésre és nem a büntetésre helyezzük a hangsúlyt. A rendszeresen magatartási zavarokkal küzdő tanulóink számára személyes beszélgetést biztosítunk. Nemcsak tanáraikkal, osztályfőnökükkel beszélhetik meg gondjaikat, hanem az ifjúságvédelmi felelős tanácsát is bátran kikérhetik, de az iskolavezetés tagjai is nyitottak a tanulók problémamegoldásának segítésében. Szükség esetén bevonjuk az iskola bűnmegelőzési tanácsadóját is. A tartalmi munka szempontjából, meghatározó dokumentum az iskola Pedagógiai programja, amely a munkaközösségek, a nevelőtestületi tagok szakmai tevékenységének eredménye. Ez a program meghatározza az iskolában folyó nevelő-oktató munka legfontosabb céljait, feladatait, melyek megvalósítása során az intézmény megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek, elvárásoknak. A változó törvényi feltételeknek megfelelően ezt a dokumentumokat rendszeresen felülvizsgáljuk és átdolgozzuk. Várhatóan a elkövetkező időszakban is szükség lesz újragondolására mind tantárgy tartalmilag, mind pedagógiai elveinket illetőleg (új OKJ, esetleg új közismereti és szakmai kerettantervek stb). Támogatni kell minden olyan tevékenységet, amely a felvilágosító-nevelő munkát erősíti (közlekedés, baleset-megelőzés, egészségügyi, EU integrációs, kulturális, ismeretterjesztő, drog-prevenció, stb). Ezzel kapcsolatosan nagyon konstruktív a kapcsolatunk az iskola bűnmegelőzési tanácsadójával, illetve a Pápai Rendőrkapitányság egyéb munkatársaival. Minden tanév kiemelt feladata a pontos helyzetfelmérés a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulókra vonatkozóan. Ők integráltan vesznek részt az oktatásban, képzésben. Fontos a segítésük, felzárkóztatásuk, lemorzsolódásuk csökkentése. A Pedagógiai Program egyik lényeges elemét képezi a hazafias nevelés, a természeti, környezeti- és egészségnevelési program. Ezt szolgálják a színvonalasan megtartott iskolai megemlékezések, a városi ünnepségeken történő részvétel, az osztályfőnöki órák, múzeum- és parlamenti látogatások, a Föld, a Víz Világnapja, diáknap, stb. rendezvényeink. A szakközépiskolában az 5 testnevelés óra terhére oktatjuk a katonai alapismeretek tantárgyat. Ez a fiatalok között népszerű, az elmúlt években sokan választották érettségi tantárgynak. A képzés egy részét a pápai Bázisrepülőtérrel együttműködve oldjuk meg. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tantárgy oktatását a hazafias nevelésen kívül a kitartásra, kötelességteljesítésre, fegyelemre történő nevelésben is. A szakképzési kerettantervek mindegyike előírja a szakmai idegen nyelv oktatását, emiatt erre nagy hangsúlyt fektetünk. Ebben a tanévben a szakiskolai angol nyelv oktatásához nem volt meg a megfelelő számú humán erőforrás, de szerencsére megfelelő nyelvtudással rendelkező pedagógus kollégákkal valamennyi órát megfelelő színvonalon el tudtuk látni. A másik ilyen 16

17 kiemelt jelentőségű tantárgy a szakképzésben az informatika. A közismereti kerettantervek alig adnak erre óraszámot, így a szabadon felhasználható órakeret egy részét ehhez használjuk fel. A szakmai kerettantervek is előírják, hogy milyen informatikai tudásanyag elsajátítása nélkülözhetetlen az adott szakmai bizonyítvány megszerzéséhez. Emellett szakmai tervezőprogramok, diagnosztikát szolgáló programok kezelésére is megtanítjuk a fiatalokat. Az erősáramú elektrotechnikusok PLC programozást, a faipari technikusok a CNC megmunkáló központ programozását, az esztergályosok a CNC maró és esztergagépek programozását tanulják. A kompetenciamérésre történő felkészülést nagyon fontosnak tartom, a továbbiakban is számítok munkatársaim eredményes nevelő-oktató munkájára. Ezzel kapcsolatban hosszútávú tervet dolgoztunk ki, melyet lebontottunk éves és havi feladatokra. A kompetencia- és fittségmérés tavalyi eredményei feldolgozás, elemzés alatt állnak, melyet az iskola pedagógusaiból álló team végez. Az ösztöndíjas szakmákban megszerveztük a szakmai kompetenciákat fejlesztő csoportokat a 2,51 tanulmányi eredményt el nem érő tanulók számára. Célunk a fiatalok motiválása választott szakmájuk iránt, illetve olyan tanulási módszerek elsajátíttatása velük, amelyek birtokában a szakmai elméleti ismeretanyagot könnyebben feldolgozzák. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Több kolléga rendszeresen korrepetálja a tananyagban lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulókat, illetve rendszeresen készíti őket a különböző versenyekre. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A mindennapos testnevelés általánossá válásával a tömegsport, mint rendszeres délutáni foglalkozás megszűnt, de Kollégáim igény esetén foglalkoznak a tanulókkal, elsődlegesen sportversenyekre történő felkészítés során. Szerdai napon a könnyített testnevelésre javasolt fiataloknak az uszodában tartunk testnevelés foglalkozást. A Pápai Szakképzés jövőjéért alapítványt az iskola diákjainak, illetve a tárgyi feltételek javításának támogatására létesítették. Az adó 1 %-ból befolyó pénzösszegből támogatnák többek között a tanulók versenyeztetésének költségeit, az oktatási feltételek javítását. Sajnos az alapítvány az alapító tagok közömbössége, illetve negatív hozzáállása miatt évek óta nem tölti be az eredeti szándék szerinti feladatát. A pedagógus minősítések az Oktatási Hivatal által kiírt ütemben zajlanak. Örömmel látom, hogy valamennyi minősített Kolléga bekerült a pedagógus II. fokozatba. A minősítő eljárás 17

18 meglehetősen felborítja az iskolai órarendet, de eddig minden esetben sikerült úgy megoldanunk a tanórák cseréjével, hogy a működés zökkenőmentes legyen, a tanórák megtartása ne sérüljön. Az iskolában felállt az önértékelést támogató munkacsoport. Elkészült az 5 éves értékelési terv, melyet lebontottunk éves tervekre. A székesfehérvári POK javaslata alapján a következő tanévtől kezdjük meg az értékelési folyamatokat. Az igazgatói minősítés megvalósításán is dolgoznak a csoport tagjai. Fontosnak tartom az iskolai hagyományok ápolását. A tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken kívül október 23-án, karácsonykor, március 15-én és ballagáskor iskolai ünnepélyt tartunk. Részt veszünk a tanulókkal a városi önkormányzat által szervezett ünnepségeken, megemlékezéseken. Megemlékezünk az aradi vértanúkról, a kommunista diktatúra, illetve a holokauszt áldozatairól. Mikuláskor tanulóink műsort adnak a dolgozók gyermekeinek. Karácsonykor a nyugdíjas dolgozóknak kis műsor keretében kívánunk békés ünnepeket. Az iskola volt dolgozói nyugdíjas klubot működtetnek. Részt veszünk a magyar költészet napja rendezvényein, felhívjuk a tanulók figyelmét a madarak és fák napja, a víz és a Föld világnapja alkalmával a környezet védelmére, a környezettudatos életvitelre. Különböző házi vetélkedőket (pl. természettudományos vetélkedők, sport rendezvények, plakátrajzoló versenyek) tartunk. A Víz Világnapja alkalmával a Pápai Vízmű Zrt. szervezésében tartott rendezvénysorozatokon tanulóinkkal aktívan részt veszünk. A Jókai Művelődési és Szabadidő Központtal kialakult jó kapcsolat révén iskolánk diákjai számos rendezvényen, színházi bemutatón vesznek részt, nemegyszer lehetőséget kapva az alkotókkal történő beszélgetésekre, a mű drámapedagógiai feldolgozására. Hasonló célokat szolgálnak a Teleszterion Színházi műhely foglalkozásai is. partn Er ka pcs OlaT Ok Az iskola számára elengedhetetlen a különböző partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása. A tagintézmény hatékony és együttműködő kapcsolatra törekszik a fenntartó Pápai Szakképzési Centrummal. Problémafelvetéseink meghallgatásra találtak az elmúlt évben és az anyagi lehetőségeknek megfelelően segítséget kaptunk a megoldásukhoz (pl. teherporta kapu, vizes blokk felújítás, tantermi zárak, kulcsok, világítótest vásárlások, stb). Ugyancsak fontos szoros kapcsolatot fenntartani Pápa város Önkormányzatával. Rengeteg információhoz jutunk általuk, amely ugyancsak elősegítheti a szakképzés fő irányainak meghatározását. Az iskolaépület fenntartója is a városi Önkormányzat volt az elmúlt években, így ebből adódóan az épület állagának megóvása, illetve az amortizációból adódó hibák 18

19 javítása terén is rendszeres egyeztető tárgyalásokat kellett folytatni. Ennek eredménye volt a lapostetők szigetelése. Veszprém Megyei Kormányhivatallal és a Pápa Járási Hivatallal ugyancsak együttműködünk. Fontos külső partnernek tartom a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint az Agrárkamarát. A tanulószerződések megkötésén kívül a szintvizsgák és a szakmai vizsgák segítésében sok támogatást kapunk mindkét szervezettől. A Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pápai Területi Irodájának a munkatársával szinte napi kapcsolatban állunk a tanulók külső gyakorlati képzőhelyen történő elhelyezése miatt. Rendszeresen tájékoztatjuk őket az iskolában folyó szakmai munkáról, ugyanakkor a kamarák tájékoztató anyagokat juttatnak el hozzánk a szakképzés aktuális változásairól. Részt veszünk az iskolák számára szervezett kamarai rendezvényeken. Diákjaink indulnak a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. A kamara szervezésében legjobb diákjaink megtekinthetik a Szakma Sztár Fesztivált, azaz az SZKTV országos döntőjét Budapesten. A Munkaügyi Központtal történő együttműködés ugyancsak lényeges az átalakulóban levő szakképzés irányainak eldöntésében, de az iskola felnőttképzési stratégiáját is nagyban befolyásolja. Nagyon fontosnak tartjuk az iskola Szülői Közösségével való együttmunkálkodást tanulóink érdekében. Minden osztályban 3 fős szülői munkaközösségi tagot választanak, akiket az iskola Szülői Munkaközösségébe delegálnak. Fontos számunkra a szülők véleménye, javaslataik meghallgatása, átgondolása. A Szülői Munkaközösség egyetlen pénzforrása az immár hagyományosnak számító, évente megrendezésre kerülő Szülő-pedagógus jótékonysági bál. Ennek bevételét a szülői munkaközösség évek óta az iskola szépítésére, a rászoruló tanulók segítésére, tanulmányi kirándulások támogatására fordítja. Évente két alkalommal tartunk szülői értekezletet, illetve fogadóórát, de a pedagógus kollégákat és az iskolavezetést a szülők bármikor, esetleges időegyeztetéssel felkereshetik. Az iskolai nevelőmunka nem elhanyagolható eleme a tanulók bevonása az iskola életébe. A Diákönkormányzat a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére jött létre. Az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segítségével. A Diákönkormányzattal való kapcsolattartás másik lényeges eleme a tanulók javaslatainak meghallgatása, átgondolása. A Diákönkormányzat tagja részt vesz a fegyelmi tárgyalásokon is. 19

20 A beiskolázás szempontjából az általános iskolák a legfontosabb partnereink. A vezetés igyekszik személyes látogatásokkal népszerűsíteni a nyolcadikos szülők között az intézményt, illetve szórólapokkal, reklámokkal hívja fel a figyelmet a PSzC Acsády Ignác Szakképző Iskolájára. A legjelentősebb rendezvények a nyílt napok, amikor több száz érdeklődő keresi fel iskolánkat, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen. A város másik szakképző iskolájával összefogva két év óta ősszel 2 alkalommal iskolánkba hozzuk a járás valamennyi 8. osztályos tanulóját. Ismertetjük velük a továbbtanulási lehetőségeket, bepillantást nyerhetnek az iskolai tanműhelyek életébe. Ezzel is segíteni kívánjuk a diákok megfelelő szakmaválasztását. Fontosnak tartom a tanulók nyomon követését is az iskola elvégzése után. Lényeges visszajelzés számunkra, hogy szakmájukban milyen eséllyel tudnak elhelyezkedni. A pályakövetési rendszerünk az elmúlt években nem túl sikeresen működött, ezt sokkal hatékonyabbá kell tenni a jövőben, kihasználva pl. az internet adta lehetőséget. A pápai Ipartestülettel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, sok segítséget kaptunk nevelő-oktató munkánk során tőlük. Aktívan részt veszünk a pápai Iparosnap rendezvényein. Folyamatos és rendszeres együttműködést kell tartanunk a gazdaság többi szereplőjével is. Náluk teljesítik tanulóink a külső gyakorlati képzést. Az iskola és a tanuló munkahelyének jó kapcsolata nemcsak a sikeres gyakorlati képzés záloga, hanem lehetőséget ad az iskola számára egy szakmai kitekintésre, sőt a szakmai tanároknak, oktatóknak egy továbbképzési lehetőség. A térségben levő vállalkozások nem egyszer támogatják iskolánkat alapanyaggal. Rajtuk keresztül tudjuk felmérni környezetünk munkaerő igényét. Fontosnak tartom, hogy pályázati lehetőség útján felújítsuk iskolánk megszakadt külföldi, határon túli iskolákkal való kapcsolatait (Léva, Losonc), esetleg újakat alakítsunk ki (ennek érdekében a zánkai iskolával közös küldöttség járt Erdélyben). Hatalmas tapasztalatot jelentene diákjaink számára a nyári cseregyakorlati rendszer kiépítése. Fontos része lehetne a nevelőmunkában a külhoni és a magyar fiatalok közötti baráti kapcsolatok kiépítésének elősegítése, a magyarságtudat erősítése. Intézményünk egyik külső megjelentetési formája az iskola internetes honlapja, facebook oldala. El kell érni, hogy naprakész, friss információkat tartalmazzon. Nem elhanyagolható információ- és reklámlehetőség az intézmény számára. 20

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma OM azonosító: 203054 Tisztelt Képviselő-testület! A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (Kunhegyes, Kossuth út 15-17.)

PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (Kunhegyes, Kossuth út 15-17.) PÁLYÁZAT a Karcagi SzC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (, Kossuth út 15-17.) Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Agócsné Sipos Edina Pályázati azonosító:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 2010. december 15. TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 1 BEVEZET 4 2 EL ZMÉNYEK INTEGRÁCIÓ A BAKONYI

Részletesebben

Tagintézmény - vezetői pályázat. 2016. április 5. Mokrai Attila

Tagintézmény - vezetői pályázat. 2016. április 5. Mokrai Attila Tagintézmény - vezetői pályázat 2016. április 5. Akik mélyen elgondolkodtak az emberiség kormányzásának művészetén, arra a meggyőződésre jutottak, hogy a birodalmak sorsa a fiatalok nevelésén múlik (Arisztotelész)

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

Pályázat. a Pápai Szakképzési Centrum által. 2016.03.11-én meghirdetett,

Pályázat. a Pápai Szakképzési Centrum által. 2016.03.11-én meghirdetett, Pályázat a Pápai Szakképzési Centrum által 2016.03.11-én meghirdetett, a Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető)- beosztás ellátására Pályázó: Tóth

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT. A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RUHAIPARI SZAKKÖZÉP- és SZAKISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY- VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2016. április Készítette: Lakatosné Reha Márta TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági IGAZGATÓI PÁLYÁZAT Hodován Péter Szakképző Iskola és Sportiskola Baja, 2016

Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági IGAZGATÓI PÁLYÁZAT Hodován Péter Szakképző Iskola és Sportiskola Baja, 2016 PÁLYÁZAT a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola pedagógus munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására Tartalom I. MOTIVÁCIÓ, CÉLMEGHATÁROZÁS...

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Bihall Tamás elnök Miskolc, 2016. június 10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szakképzést

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás)

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás) A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 3. sz. melléklet Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás) Az ÖMIP általános

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. szeptember 16-i üléséről

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. szeptember 16-i üléséről Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. szeptember 16-i üléséről Időpontja: Helyszíne: 2014. szeptember 16. (kedd) 9 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENİRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

SZAKMAI ELLENİRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS SZAKMAI ELLENİRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 2010/2011-ES TANÉV SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szombathely, Hadnagy u. 1. Törvényi háttér: a fenntartó négyévenként legalább egy alkalommal ellenırzi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011 A 49/2011 (IX 20) HSZB határozat 7 számú melléklete Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 1 PÁLYÁZAT A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 2 Készítette: Markhard József 2011. Szakmai Önéletrajz Név: Markhard József Születési

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PÁLYÁZAT A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY VEZETŐI ÁLLÁSÁRA Budapest, 2016. április 05. dr Szatmáriné Vidovszky Éva Az iskola arra való, hogy az ember

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának és működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társulások kialakulásának tapasztalatai? A szakképzés-szervezési társulások aránya a TISZK-ek között

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ HEVES I NTÉZET MEGYEI PEDAGÓGI AI Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2015/2016-OS TANÉVBEN

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA Felvételi tájékoztató füzet 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051411 Cím: 1139 Budapest, Üteg utca 15. Tel.:

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése Készítette: Tarsoly Andor Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics Károly Készült: Debrecen, 2015. november 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására PÁLYÁZAT a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői beosztásának ellátására Surányi Péter Kaposvár, 2016. március 23. Surányi Péter Tartalom Bevezetés 5 Személyes

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról

A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról I. Kereskedelmi munkaközösség Tóthné Zsigó Zita igazgatónő a tavalyi tanévben csatlakozott megbízott igazgatóként az iskolánkba.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére.

tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére. Pa lya zat a Budapesti Ge pe szeti Szakke pze si Centrum Szily Ka lma n Mu szaki Szakko ze piskola ja, Szakiskola ja e s Kolle giuma (1097 Budapest Timo t u. 3.) tagintézmény-vezetői munkakörének betöltésére.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

Pályázat. Berettyóújfalu

Pályázat. Berettyóújfalu Pályázat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. alapján kiírt A BERETTÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Intézmény neve: SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Intézmény székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3.

Intézmény neve: SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Intézmény székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3. SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMI- SZERIPARI 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 3. 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Pf. : 37. OM: 202 745 Web: www.hbmgi.sulinet.hu; e-mail: hbmgi@hbmgi.info 06-52-561-046

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben