Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság szeptember 16-i üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. szeptember 16-i üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság szeptember 16-i üléséről Időpontja: Helyszíne: szeptember 16. (kedd) 9 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi körút Megjelent MFKB tagok: Dr. Kőkuti Attila Tóth Aranka Dr. Papp Jánosné Benkő Zsolt Dr. Szeri István Hadházi Ilonát tanácskozási joggal Retkes Ákos képviselte. Tanácskozási jogú delegált: Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó (VM delegált) Meghívott előadók: Makó Ágnes MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Hajdu Miklós MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet A munkaszervezet képviselői: Jelenléti ív mellékelve. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár Kovács Kata vezető szakképzési tanácsadó Siposné Magony Mária MFKB koordinátor Levezető: Dr. Kőkuti Attila MFKB elnök Megállapítja az ülés határozatképességét. Napirend előtti témák: - Dr. Kőkuti Attila Elnök megbeszélést tartott Dr. Kiss-Rigó László Szeged Csanád Egyházmegye Püspökével Hódmezővásárhely szakképzési profiljának bővítéséről. Elitképzés lehetősége fogalmazódott meg, bizonyos szakmák a technikus és a szakmunkás közötti képzettségi szintnek megfelelően alakulnánk. A Püspök úr kérte a helyi cégek együttműködését a felszabaduló iskolai ingatlanban egyház által beindítandó szakmai képzésekre. Folytatódnak a tárgyalások ebben a kérdésben. - A makói Copntitech Fluid Automotive Hungária Kft. gyakorlati képzésbe való bekapcsolódásának akadályai : kiemelt fontosságú a nagy munkaerőpiaci relevanciával rendelkező foglalkoztatók tanulószerződés kötésének támogatása. Szerszámkészítő, gépi forgácsoló ipari szakmák képzésébe kapcsolódna be a Contiech Fluid Automotive Hungária Kft (mintegy 40 milliárdos árbevételű cég). A jövőben egyeztetés szükséges a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával és a Baustudiummal. A jelenleg a Galamb Szki-ban (FM fenntartás) történő ipari 1

2 képzésekből a tanulók nagy része nem kerül ki a gazdálkodó szervezetekhez, mert már 9. évfolyamon tanulószerződést köt a Baustudiummal. - Látogatás Heves megyében tapasztalatcsere a megyei MFKB elnökével. - Hódmezővásárhelyen TÁMOP projektzárón ( ) a programkoordinátort felkérték előadás tartására a munkaerőpiacra történő felkészítés keretében zajló szakképzési szereplők közötti együttműködés témában. - Az MKIK közigazgatási egyeztetés keretében megkapta a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016. tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet tervezetét.a tervezet több esetben eltér az MFKB-k javaslataitól, ezért kéri a területi kamarát, nézze át a megyéjét érintő változásokat, koncentrálva azokra a szakképesítésekre, amelyek valóban a gazdaság szempontjából meghatározóak. A tervezettel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket indoklással együtt meg kell küldeni az MKIK-ba (legkésőbb szeptember 16-án 16. óráig). Felhívták a figyelmet, hogy a közigazgatási egyeztetés részeként nem nyilvános az anyag, kérték a bizalmas kezelését. A törvények azzal ruháztak fel, hogy véleményt mondjunk azokról a képzésekről, amelyek a megyében előre viszik a képzést. Az elnök felkéri Siposné Magony Máriát, hogy mutassa be az eltéréseket az MFKB javaslat és a kormányrendelet tervezet között (eltérések bemutatása: javaslat és a rendelettervezet összehasonlítása). Tóth Aranka véleménye szerint a megye nem rendelkezik a rendelettervezetben megjelenetetett keretszámhoz hozzárendelhető gyakorlati képzőhellyel. Jelezte, hogy más megyékben működő MFKB-k is megállapították, hogy érthetetlen a keretszámok ilyen mértékű megemelése. Szakmailag megalapozottnak ítéli a Csongrád megyei MFKB keretszám javaslatát, szeretné, ha legalább az indokokat meg lehetne ismerni annak érdekében, hogy a következő időszakban megalapozottabb legyen a javaslattétel a testület részéről. Benkő Zsolt azt fogalmazta meg, hogy a keretszámok nagyon magas beiskolázható létszámot sejtetnek. Andrésiné kérdése szintén a beiskolázási szerkezetet érintette: a szakképzési keretszám emelést a gimnáziumi létszámcsökkenéssel együtt kell érteni? Az MFKB 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázási javaslatait a kormányrendelet tervezet több ponton megváltoztatta. A testület véleményének összefoglalása az alábbiak szerint történt: 1. A tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítések körét a tervezet egy kivétellel meghagyná az MFKB javaslatának megfelelően. Ez a következő: A mezőgazdasági gépész MFKB által javasolt hiány-szakképesítést a támogatott kategóriából átsorolná a korlátozottan támogatott kategóriába. Így a megye 10 ösztöndíjra jogosító szakképesítéséből az agrárágazatot érintően csak a húsipari termékgyártó maradna meg. 2

3 Helyette az eladó szakképesítés kerülne be. A rendelet tervezetében a továbbiakban ugyanakkor az eladó szakképesítés korlátozottan támogatott kategóriában szerepel, jelentős keretszám hozzárendeléssel (200 fő). 2. A tervezetben a jelentős mértékű keretszám emelés az MFKB javaslathoz képest a szakképesítések zöménél jellemző. Ez hordozhatja azt a problémát, hogy a szakképző iskola beiskolázását követően a megye nem rendelkezik a szükséges kapacitású és minőségű gyakorlati képzőhellyel. Ez némileg ellentmond a dualitás követelményének. 3. A tervezetben szereplő nagymértékű keretszám emelés a demográfiai adatok, a jellemzően a beiskolázást a gimnáziumok és a szakközépiskolák irányába eltoló iskolaszerkezet, a munkaerő-piaci lehetőségeket sokszor figyelmen kívül hagyó szülői szándék ismeretében kérdésként merül fel, hogy van-e ennyi potenciálisan szakképzésbe bekapcsolódó tanuló az iskolarendszerben. 4. Az MFKB szakmaszerkezeti javaslatát a kormányrendelethez elkészítette, szakmailag megalapozott javaslatot adott. Kérdés: van-e olyan központi információ, amely az MFKB javaslattételi szempontjait, módszereit megváltoztatná. Szíves tájékoztatást kérünk a változásokról annak érdekében, hagy a következő időszakban az MFKB megalapozottabb döntést hozhasson. Napirend a kiküldött meghívó szerint: 1. A Csongrád Megyei Fejlesztési Koncepció aktualizálása a pályaorientációs tevékenység témakörében A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a CSMKH Munkaügyi Körpontja, a CSM Pedagógiai Szakszolgálat és a Csongrád Megyei KLIK közös javaslata a Csongrád Megyei Fejlesztési Koncepcióban szereplő pályaorientációs tevékenység kiegészítésére. (Írásbeli előterjesztés mellékelve.) Előterjesztő: Dr. Kőkuti Attila MFKB elnök 2. Az MFKB munkaszervezete megbízásából elkészített Szakmabemutató a Csongrád megyében oktatott szakképesítések népszerűsítésére. (Írásbeli előterjesztés mellékelve.) Előterjesztő: Dr. Kőkuti Attila MFKB elnök 3. A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet előadása a szakképzést érintő felmérések tükrében. Előadó: Makó Ágnes elemző, szociológus-közgazdász GVI 4. A évi őszi MFKB Roadshow megszervezésével kapcsolatos feladatok áttekintése. (Szóbeli előterjesztés.) Előterjesztő: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna Elnök javasolja a 3. és 4. napirendi pont cseréjét. Megszavaztatja a napirendi pontokat. 3

4 Határozati javaslat: 15/2014. ( ) sz. MFKB határozat A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság harmadik ülésén a napirendi pontokat megismerte és azokat 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta. 1. napirendi javaslat megtárgyalása: írásbeli előterjesztés a tagoknak kiküldve. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a CSMKH Munkaügyi Központja, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Csongrád Megyei KLIK közös javaslata a Csongrád Megyei Fejlesztési Koncepcióban szereplő pályaorientációs tevékenység kiegészítésére. A szakmai anyag az előző testületi ülés prezentációinak felhasználásával, a fenti szervezetek együttműködésének eredményeként készült, a Csongrád Megyei Szakképzési Koncepció mellékletét képezi. Az elnök megköszöni az együttműködők munkáját. Mivel észrevétel nem érkezett az írásbeli anyaghoz, megszavaztatja a határozati javaslatot. 16/2014. ( ) sz. MFKB határozat A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta, hogy a Csongrád Megyei Fejlesztési Koncepció mellékletébe bekerüljön a Pályaorientáció szervezett együttműködés keretében a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai által összeállított szakmai anyag. 2. napirendi pont: Az MFKB munkaszervezete megbízásából elkészített Szakmabemutató a Csongrád megyében oktatott szakképesítések népszerűsítésére. (Írásbeli előterjesztést mellékeltük az MFKB ülés résztvevőinek.) Az elnök ismerteti, hogy a megyében jellemzően oktatott szakképesítések bemutatását szolgáló szakmai anyag készült, amelyet a közoktatási intézményekbe elektronikusan juttatunk el a pályaorientációs tevékenység támogatására a Csongrád Megyei Szakképzési Koncepcióban pályaorientációval kapcsolatban megfogalmazottaknak megfelelően. Dr. Kőkuti: Célszerű lenne a közeljövőben a megyében 3-4 szakma aktívabb marketingjét szervezni. Dr. Papné: Nagyon hasznosnak tartja a Szakmabemutató anyagot. Andrésiné: kéri, hogy az agrárszakképesítések körét bővítsük a a Szakmabemutató -ban. ben küldi a bővítéssel érintett agrár-szakképesítések listáját. Siposné: megbízzuk a szakértőt a szakmakör bővítésével. 4

5 Az elnök megszavaztatja a határozati javaslatot. 17/2014. ( ) sz. MFKB határozat A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a Szakmabemutató a Csongrád megyében oktatott szakképesítések népszerűsítésére, a pályaorientációs tevékenység támogatására, a közoktatási intézményekben tanulók szakmaválasztásának ösztönzésére készített tájékoztató anyagot az agrárszakképesítésekkel kiegészítve 5 szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a Csongrád Megyei Szakképzési-fejlesztési Koncepciója mellékletként elfogadta. 3. A évi őszi MFKB Roadshow megszervezésével kapcsolatos feladatok áttekintése. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna: Tervünk: 4 helyszín az alábbi témákban. - Mórahalom: fókuszban az agrárszakképesítések. Előadó felkérése a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési főosztályáról, agráriskolából. - Szentes: ipari képzések lehetőségei a térségben a munkaerőpiac igényeihez igazodva. Motivációk és lehetőségek a szakképző iskolákban a tanulószerződéses rendszer kiterjesztésére a fenntartó eszközeivel. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának információi és eszközei a végzettek elhelyezkedésére. - Hódmezővásárhely: A szakképzés jelene és jövője, átalakításának irányai; partneri feladatok - NGM, Dr. Odrobina László helyettes államtitkár. - Szeged: a duális szakképzés kamarai feladatai és eszközei, Dr. Szilágyi János MKIK Képzési és Oktatási igazgató. A Szegedi Tudományegyetem szerepe a szakképzésben: a duális rendszerű képzésszervezés, a klinika munkaerő utánpótlásának nevelése tanulószerződéses rendszerben nem szhj köteles szervezetként. A szakképző iskola eszközei a munkaerőpiachoz illeszkedő szakmaszerkezet kialakításában egy igazgató szemszögéből. 18/2014. ( ) sz. MFKB határozat A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Roadshow a megye szakképzésének fejlesztésért rendezvénysorozat szervezésével megbízza az RFKB munkaszervezetét. A bizottság a javaslatot 5 szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta. 4. A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet előadása a szakiskolai kutatási program keretében a szakképzést érintő felmérések tükrében. Dr. Kőkuti Attila elnök felkéri Makó Ágnes vezető elemző, szociológus-közgazdászt, a GVI munkatársát a téma bemutatására. Jelzi, hogy az elhangzottakat fel kívánjuk használni a 2016/2017. évi szakmaszerkezeti javaslat irányelveinek meghatározásához. Makó Ágnes megköszöni a meghívást. 5

6 Elmondja, hogy től már történik adatfelvétel. A szakiskolai kutatási programot mutatja meg. Feladata: - hozzájárulni a szakmaszerkezeti javaslat összeállításához. A szakiskolai kutatási program 2008-tól indult nagymintás vállalati adatfelvétellel indult, 6 éve a pályakezdőkkel is megtörténik az adatfelvétel. Segít megfogalmazni az MFKB-k javaslatait évi mérést, illetve a korábbi méréseket Felhívja a figyelmet, hogy a mérések alapján csak becslések végezhetők el a munkaerő-piaci keresletre és kínálatra, nem tényadatokon alapulnak a javaslataik. A versenyszféra keresletét és a szakképző iskolák kínálatát vetik össze szakképesítésenként és területi egységenként. A várható keresletet mennyiségi ismérvek alapján lehet megismerni. A GVI viszont úgy gondolja, hogy ha az állásban lévők munkaerő-piaci elhelyezkedését is vizsgálják, minőségi ismérvek is szükségesek a vizsgálathoz. A minőségi ismérvek azért fontosak, hogy meg lehessen állapítani, van-e értelme az adott képzésnek az adott formában, valóban hozzásegíti-e a képzettsége a fiatalt az elhelyezkedésben. A szakmát váltókat, a kilépőket is mérik. A szükséges képességek és készségek vizsgálata is zajlik. A vállalatokat is megkérdezik, hogy mit tartanak fontosnak az adott szakmában, ezzel is finomítva a becsléseket. Egyéb adatforrásokat is fel kívánnak a jövőben használni. Tanulói adatfelvétel: Ismerteti a adatokat. - A végzettek munkaerőpiacra történő belépése nem egyszerű, a végzettek 59 %-a dolgozik valamilyen formában 19 hónappal a szakmaszerzést követően, 23 %-uk munkanélküli, ez igen magas. Némi csökkenő tendencia fellelhető a munkanélküliek számában. - A továbbtanulók aránya 17 %. - Kilépési arányok: 61,5 % az országos átlag, csökkenés látható, de még mindig 2/3- nyi szakképzett nem helyezkedik el a saját szakmájában 19 hónap alatt. A szakközépben ez az arány jobb, mint a szakiskolában. - Az álláskeresés átlagos időtartama az elhelyezkedők között: Néhány szakmában az elhelyezkedés nagyon gyorsan megy (szerszámkészítő, gázfogyasztó berendezés szerelő, pék) 2 hónapnál kevesebb idő alatt kerülnek állásba, az asztalosok, burkolók 4 hónapig kerestek állást. Tanult szakmájában 38,4 %-uk tudott elhelyezkedni a tanulóknak. Elektronika szakmacsoportban fele, bolti eladók körében csak 20 % ez az arány. - Továbbtanulási szándékok: a végzettek 17 %-a jelezte, ezen belül 49 %-uk szeretne érettségit szerezni, főiskolán 22 %-uk tanulna tovább. - Minden évben a tanulttól eltérő szakmában történik az elhelyezkedés. Meg kell tanítani a tanulókat a szakmaváltásra való felkészülésre. - Összevont adatbázis készült a közötti időszakra (10 ezer főt tartalmaz). Mely tényezők hatnak a munkanélküliség kockázatára? A jó szakmaválasztás (51 %-uk jelezte, hogy használta a szakmáját). A nyelvtudás is egy fontos tényező. Aki beszél idegen nyelvet, nagyobb eséllyel talál szakmát. Az érettségi megszerzése is fontos, közöttük 62 % már használta a szakmáját, alacsonyabb a munkanélküliség a körükben, érettségi nélkül ez 46 %. Valószínűsíthető, hogy érdemes érettségit szerezni. 6

7 - A gyakorlati képzés történhet az iskolai tanműhelyben vagy cégnél. Utóbbinál gyakorlaton lévők nagyobb eséllyel helyezkednek el. Csak a vállalkozásoknál gyakorlatot végzőknek nagyobb az elhelyezkedési esélye a munkaerőpiacon. - Tanulmányi eredmény és az elhelyezkedés között is látható összefüggés. Akik jobban tanultak, nagyobb eséllyel kapnak állást. A munkanélküliek tanulmányi átlaga alacsonyabb. Továbblépési irány: A pályakövetési rendszer hozhat eredményt. Akiket megkérdeztek korábban azokat érdemes lenne újra megkérdezni. Kismintás adatfelvétellel próbálkoznak. Iskolapados felmérés óta: fő megkérdezése, a végzés után 9 ill. 19 hónappal ismétlés. Mérhetővé válna, hogy milyen váltások történhetnek a végzettek életében. Az ismételt felkeresésnél 2013-ban mindössze 106 főt sikerült elérni. Messzemenő következtetést nem lehet leszűrni, de tendenciák felvillanthatók. A tanulók döntő többsége szakmájában kívánt elhelyezkedni, 9ill. 19 hónappal a végzés után.2/3- nak sikerült. A 2. megkereséskor fontosabbnak tartották a tanulók az iskolai végzettég, készségek, érettségi megszedrzését a korábban gondolthoz képest.. Ideális esetben nagymintás pályakövetés. Többezer tanuló megkeresése éveken át. Azt a kérdést vizsgálnák, hogy milyen munkaerőpiaci kihívásoknak hogyan tudnak megfelelni. Elnök megköszöni az előadást, kérdést tesz fel: 25 % nem helyezkedik el a végzettek közül. A szakmunkásoknál mekkora ez az arány. Van-e rá adat? A szakiskolába maradékelv szerint kerülnek be a tanulók. Fejes: akinek nincs érettségije, 9 hónap után 46 % helyezkedik el. Lehet, hogy tanul a tanuló a végzés után. Az általános iskolai és a szakiskolai eredmények alapján: minden más tényezőtől függetlenül igaz, hogy aki jobban tanul, az jobban el tud helyezkedni. Köszöni az előadást, MFKB szempontjából meghatározónak tekinti a GVI munkáját. Retkes Ákos: megkérdezés történt. Milyen aránya mindez a teljes végzetteknek. Kb 10 %-os a mintavétel. A minta fő baja, hogy azok a szakmák kerülhetnek be, amelyek kiemelten támogatottak. Nincs lehetőség az összes szakmából mintát venni. De azért ez elég nagy szám ahhoz, hogy Területi adatok is lekérdezhetők-e? Igen. Dr. Szeri István: Van-e adat arra nézve, hogy a felsőoktatásba alapképzésre, vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt a hallgató. Nem tartja kellően motiváltnak a felsőoktatási szakképzésbe bekapcsolódókat. Retkes Ákos: Tanműhelyben tanulók és cégnél gyakorlatozók arányára kérdez vissza: vannak olyan szakképesítések, amelyekre tehetetlenségüknél fogva iskoláznak be a szakképzők. Azok a szakképesítések, amelyek iskolai tanműhelyhez kötöttek Dr. Szeri: azoknál látja a motivációt, akik elkezdenek tanulót képezni. Az is egyfajta üzlet, hogy tanulót képez valaki. A duális szakképzést az iskolák nem veszik elég komolyan, bent tartják az iskolákban a tanulót, elszívják a cégektől a gyereket. Pedig tanulószerződéssel könnyebb a gyerek bekapcsolódása a munka világába, és a tanulószerződéses díj is fontos lehet a családnak. 7

8 Hajdú Miklós: NSZFI-nél folyik a fejlesztés. Benkő Zsolt: korábban már volt kísérlet a felsőoktatásban arra, hogy a végzetteket lekérdezzék egy alapítvány bevonásával. Makó Ágnes: van egy diplomás pályakövetési rendszer, de a szakképzésben nincs ilyen. Tóth Aranka: a szakképzési törvényben szerepel a pályakövetés, csak végrehajtási rendelet nincs hozzá. Fejes Ágnes: Nehéz a lekérdezés lebonyolítása. Lehet, hogy valahol az oktatásban kellene nagyobb nyomatékot adni, hogy az oktatásban kellene ezt a lekérdezést lebonyolítani Tráserné: ellentmondást lát abban, hogy az MFKB milyen mérések alapján tud adatokat szerezni. Javaslata szerint ki kellene bővíteni a lekérdezettek körét annak érdekében, hogy lehessen mérlegelni a szakmaszerkezeti javaslathoz. Fejes Ágnes: 3000-ről 2000-re csökkent a lekérdezettek száma, a szakmák számát is az MKIK határozza meg. A GVI is szeretné, ha reprezentatív lenne a szakmakör. Ugyanakkor: ha minden évben változik a szakmakör, megszűnik az összehasonlíthatóság. Szűkül a tér, lavírozni kell az adatfelvételnél. Dr. Kőkuti Attila: van-e adat arról, hogy mennyien mennek ki külföldre a végzettek közül. Makó Ágnes: a külföldön dolgozók nem elérhetők, nem követhetők, csak néhány fő válaszol, tendenciák nem vonhatók le. A multik foglalkoztatására nincs adat. Egy nagymintás kérdezés több információ megszerzését biztosítaná. A Facebook nem biztos adatforrás. Átküldi a megyei összefoglalók linkjeit, amelyek részletesebb információt nyújtanak. Dr. Kőkuti Attila: megköszöni az előadást, megköszöni a részvételt, bezárja az ülést. Kmf. Dr. Kőkuti Attila MFKB elnök Siposné Magony Mária jegyzőkönyv vezető A jegyzőkönyvet hitelesítette: Tóth Aranka 8

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG Jegyzőkönyv az MFKB 2014. március 25-i üléséről Időpontja: Helyszíne: 2014. március 25. (kedd) 8 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről Időpontja: Helyszíne: 2015. március 24. 8 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi körút 8-12. Megjelent MFKB

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG Jegyzőkönyv az MFKB 2013. szeptember 17-i üléséről Időpontja: Helyszíne: 2013. szeptember 17. (kedd) 8 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged,

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI BEOSZTÁSRA a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 37-5/2016/3 Pápa, 2016. április 4. pályázó: Dr. Császár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése Készítette: Tarsoly Andor Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics Károly Készült: Debrecen, 2015. november 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. november 22 - én 17 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 24-i ülésének jegyzőkönyvéből JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. március 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak:l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13.

Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Elnökségi ülés 2011. szeptember 13. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1.) 2011. 08. 16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 2.) İszi megyei vezetıi értekezlet elıkészítése 3.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében. című konferencia

A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében. című konferencia A térségi integrált szakképző központok működésének tapasztalatai a szakképzés fejlesztésének tükrében című konferencia A térségi integrált szakképző központok érdekegyeztető fóruma 9.30-10.00 Regisztráció/büfé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS Rt. sz.:v.218/2007. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Tuskáné Papp E. Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell: Hiv. sz.: 3.A- Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66)

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében

A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében A felnőttképzés szerepe Hajdú-Bihar megye szakképzésében (Kiegészítés Hajdú-Bihar megye szakképzés-fejlesztési 2013-2020 koncepciójához) Készült: 2014. 11. 25. Készítette: Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről Jegyzőkönyv A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság üléséről Időpontja: Helyszíne: 2015. január 20. 8 óra Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi körút 8-12. Megjelent MFKB

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Bihall Tamás elnök Miskolc, 2016. június 10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szakképzést

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2011. április 19-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20.

Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20. Kutatási összefoglaló a SZAKISKOLA 2014 adatfelvétel fejér megyei eredményeiről 2014. március 20. H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. * Tel/fax: +36 (22) 502-276 E-mail: projekt@echomail.hu * Web: www.echonetwork.hu

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MFKB Roadshow 2015. Összefoglaló

MFKB Roadshow 2015. Összefoglaló MFKB Roadshow 2015. Összefoglaló Ebben az évben 3 megyei várost a rendezvények sorrendjében Hódmezővásárhelyt, Szegedet és Szentest - jelöltünk meg az immár hagyományosnak tekinthető Szakképzési Roadshow

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum. Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Tájékoztató Vas megye szakképzésének helyzetéről, fejlesztési szükségleteiről A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Megalakítása A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Heves Megyei Közgyűlés tagja. Hatvan Város alpolgármestere. a Heves Megyei Közgyűlés tagja a Heves Megyei Közgyűlés tagja

JEGYZŐKÖNYV. a Heves Megyei Közgyűlés tagja. Hatvan Város alpolgármestere. a Heves Megyei Közgyűlés tagja a Heves Megyei Közgyűlés tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. március 30-án (szerdán) 9:20 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben