PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására."

Átírás

1 1 PÁLYÁZAT A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

2 2 Készítette: Markhard József Szakmai Önéletrajz Név: Markhard József Születési hely, idő: Marcali, május 8. Lakcím: 8700 Marcali, Táncsics Mihály u. 29.

3 3 Családi Állapot: Nős, 2 gyermek édesapja Telefon: 30/ Tanulmányok: Pannon Egyetem Neveléstudományi szak MA képzés Előző munkahelyek Somogyfajsz, Általános Iskola; tanító, tanár Marcali, Noszlopy Gáspár Általános Iskola; tanító, testnevelő tanár, DSE Elnök MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája; felnőttképzési igazgatóhelyettes MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája; megbízott igazgató Szakmai múlt

4 Közoktatási szakértő testnevelés és sport, sportszervezés valamint hátrányos helyzetű gyermekek integrációja együtt nevelése szakterületeken Szaktanácsadó Somogy Megyei Pedagógiai Intézet A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács tagja A KDNP oktatási-szakképzési- munkacsoportjának tagja A FIDESZ-MPSZ oktatási munkacsoportjának tagja Szakmai publikációk: OKSZI Módszertani Lapok testnevelés X. évfolyam 1-2. szám (2003.) A gyógy úszás helye, célja és feladata a gyógytestnevelésben I.-II. rész

5 5 Bevezetés A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola hosszú és embert próbáló évtizedek alatt alakította ki képzési struktúráját, alapozta meg helyét az erdészeti szakképzésben és foglalta el helyét a Marcali Város oktatási palettáján. Az 1963-ban alapított iskolának mindig fontos szerepe volt a hazai erdészeti szakképzésben és azt az évtizedek alatt kivívott rangot a jövőben is meg kívánja tartani, megerősítve szakmai és társadalmi presztízsét.

6 6 Úgy gondolom, hogy az elődök Ott György és Kiss Vince igazgató urak által elért eredmények és létrehozott értékeket megtartva, de a XXI. századi igényekhez mindenben rugalmasan alkalmazkodó iskolai struktúra és képzési kínálat mindenféleképpen szükségessé teszi a 2009/2010-es tanévben megkezdett paradigma váltás folytatását. Ezen szemléletbeli és oktatás elméleti változások mentén megújítható az iskola képzési struktúrája, valamint a tartalmi szabályzók átdolgozásával és újragondolásával a belső szakmai tartalom is megújítható. A XXI. század globalizáció által generált hatásai az élet mindenterületére, így az oktatás területére is nagy hatással vannak. Az új generációk más típusú szakmai, nevelési, módszertani követelményeket támasztanak a pedagógus társadalommal szemben, így a Széchenyi Zsigmond SZKI pedagógusaival szemben is. Azt gondolom az Európai Uniós csatlakozásnak, a nagyobb mértékben megjelenő intézményi autonómiának a kihasználása területén még nagyon nagy lehetőségek elé néz az intézmény. Az iskola minden olyan adottsággal rendelkezik (pl. humánerőforrás, infrastruktúra) amely alkalmassá teszi arra, hogy nem csak Marcali, hanem valóban az ország egyik legjobban működő legdinamikusabban fejlődő intézményeinek sorába lépjen.

7 7 Helyzetelemzés Vezetői programom egyik nagyon fontos része a mindenre részletre kiterjedő helyzetelemzés, amelynek alapján az általam elhatározott szakmai és vezetői program kialakítása megfelelő megalapozottsággal rendelkezik. A Szakképzési törvény és az Országos Képzési Jegyzék 2006-os módosítása hátrányosan érintette az iskolát. Megszűnt a vadász, vadtenyésztő és mezőgazdasági kovács nappali tagozatos tanulók oktatása, amely jelentős tanulólétszám csökkentéshez vezetett. A tanulói létszám csökkenése magával hozta a dolgozói létszámcsökkenést is. Ez a folyamat a 2011/2011-es tanévben tovább folytatódott. Jelenleg az oktató-nevelő munkát 61 főállású és egy óraadó tanár végzi. A tantestület korfája optimálisnak mondható, mivel megfelelő az egyes korosztályok reprezentáltsága a tantestületen belül. Olyan belső szerkezete van a tantestületnek, amely lehetőséget teremt arra, hogy a tapasztaltabb kollégák és a fiatal pályakezdő vagy pályájuk elején lévő kollégák között a szakmai segítségnyújtás rendszere optimális keretek között és formában kialakításra kerülhessen. program későbbi fejezeteiben kifejtésre kerül.) (Bővebben a szakmai A tantestületet az új módszerekre való nyitottság, a szakmai megújulás iránti igény jellemzi. Ennek bizonyítékául szolgál, hogy az elmúlt években a következő képzésekben vettek részt a kollégák (a teljesség igénye nélküli felsorolás)

8 8 - személyiségfejlesztő kommunikációs képzés - szervezetfejlesztés - tanári eredményesség tréning - nehezen kezelhető tanulók TÁMOP kompetencia alapú oktatás keretében szervezett: - IKT eszközök használata - tanulás tanítása - mérés értékelés Alap és másoddiplomás képzésben: - főiskolai végzettséget szerzett 12 fő - egyetemi végzettséget szerzett 11 fő A fenti adatokból is jól nyomon követhető a tantestületben jelen lévő motiváltság és az új iránti fogékonyság és az a tenni akarás és vágy, amely alapjául szolgál a pedagógiai tevékenységek megújításához. Tanulói létszámadatok

9 9 Jelenlegi össztanulói létszámunk a nappali + levelező tagozattal együtt közel 700 fő. Ebből nappali tagozaton tanul mintegy 500 fő. A tanulói létszám az elmúlt évek során folyamatosan csökkent. A 2010/11-es tanévben részben a beiskolázási nyíltnapoknak köszönhetően a tanulói létszámunk emelkedett, melyet komoly eredményként könyvelek le a negatív demográfiai adatok tükrében. A 2011/12-es tanévben várhatóan 1 osztállyal kevesebb tanulónk lesz. Komoly kihívást jelent számunkra a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (BTMN) oktatása. Ezen feladatot az évi LXXIX. törvény szerinti besorolás alapján és az alapító okiratban foglaltak szerint végezzük. Tényként kell megállapítanunk, hogy ezen gyerekek száma folyamatosan emelkedik, ami további komoly feladatot ró ránk. Kiemelt problémaként jelenik meg ez a szakiskolai osztályok ahol a SNI és BTMN tanulók aránya nagyobb. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülőkkel való kapcsolattartás jelenleg az optimálisan elvárható szint alatt működik. Ténylegesen az osztályfőnök és a szaktanár, néhány esetben az iskola vezetés találkozik a szülői igényekkel, melyek azonban egy-egy konkrét esetre, nevelési helyzetre korlátozódnak. A szülők iskolához való viszonyulása nagyon nagy különbségeket mutat. Vannak olyan társadalmi csoportok, melyek egyáltalán nem tartják a kapcsolatot a pedagógusokkal, gyermeküket a nevelés folyamatában teljes

10 10 mértékben a tanárokra hagyják. Olyan szocializációs és szociális lemaradásokkal érkeznek ezek a gyerekek, hogy nevelésükoktatásuk jelentős többletmunkát igényelnek az őket tanítóktól. Fontos feladat a szülői házzal történő kapcsolattartást új alapokra helyezése. Véleményem szerint a szülői szervezeteket jobban be kell vonni az iskolai életbe.

11 11 Felnőttképzés Intézményünk életében mindig fontos szerepe volt és lesz a felnőttképzésnek. A gazdasági eredmények mellett jelentős szerepe van abban, hogy az iskolát az egész országban ismerik. Felnőttképzési akkreditációnkat 2009-ben megújítottuk és sikeresen pályáztunk tanfolyami vizsgaszervezésre, melynek eredményeként Magyarország 5 régiójában 27 szakképesítés esetében rendelkezünk vizsgaszervezői engedéllyel. Iskolarendszerű felnőttképzés keretében érettségit adó dolgozók középiskolája levelező tagozat és technikus (erdész, vadgazdálkodási) tagozat működik. A felnőttképzés kiemelt területe az iskola bevételeinek sorában. A felnőttképzésből származó bruttó bevételek elérték az erdészeti ágazat bruttó bevételét. A terület továbbfejlesztése indokolt és szükségszerű.

12 12 Tanfolyami képzések Az iskolának a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ engedélye alapján 53 szakképesítés, rész-szakképesítés, ráépülés esetében van határozatlan időre szóló képzési engedélye ban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében mint konzorcium vezető nyertünk képzések szervezésére jogosultságot. A tanfolyamok szervezése és szakmai vizsgáztatás minden évben jelentős mértékben járulnak hozzá az intézmény saját bevételeihez. Gazdálkodás Az Intézmény gazdálkodásáról elmondható, hogy az iskola költségvetése 3 nagy részből áll össze: - normatív támogatás - Önkormányzati támogatás - saját bevételek Az Intézmény esetében a személyi juttatások és járulékainak összege minden évben meghaladja az önkormányzati finanszírozás összegét. A dologi kiadások fedezetét már teljes egészében saját bevételeiből fedezi az iskola, mely évente meghaladta a 200

13 13 millió forintot. Ebből jelentős összegű a készletbeszerzés (élelmiszer, üzem- és kenőanyag, szakmai anyagok stb.), mely a dologi kiadások 35 %-át teszik ki. Az Intézmény folyamatos működését biztosító tanerdőből származó bevétel jelentős részét erdőtelepítésre, ápolásra, fenntartási költségekre kell visszaforgatni, de a képződő nyereség az oktatás működését szolgálja. Meghatározó az intézmény működési tekintetében a szakképzési alap felhalmozási célú átvétele, melynek összegét a 2009/2010-es tanévben emelni tudtuk mintegy 7 millió forinttal. Az intézmény gazdálkodása szempontjából kiemelt szereppel bírnak a pályázati bevételek, amelyek a közötti időszakban a 30 millió forintot is meghaladták. Kollégium Kollégiumunk megalakulása óta az iskola intézményegységeként működik, kiegészíti az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenységet. Az iskola beiskolázási keretéből Dunántúl sok tanuló érkezik akik kollégiumi ellátást igényelnek. A tanulóink számának több mint 50 %-a kollégista. A kollégium ellátást igénylő diákok jelentős része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, a roma tanulók aránya magas. Folyamatosan nő a szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű családban élők száma. Kollégistáink egy részének tanuláshoz való viszonyát a rendszeres munkával kapcsolatos tapasztalatlanság határozza meg.

14 14 Ezeknek a hátrányoknak és hiányosságoknak a leküzdésére a kollégiumi nevelők nagy feladatot vállalnak, és próbálják ezen hátrányok csökkentését. Széles spektrumon kínálunk diákjaink számára szakköröket melyek a kulturáltan és hasznosan eltöltött szabadidőn túl ténylegesen ellátnak szocializációs feladatokat is. Vezetői program Vezetői programomban fel kívánom vázolni azokat az elképzeléseimet, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a Széchenyi Zsigmond SZKI hosszútávra megalapozott jövőképpel, jól működő struktúrával kiszámítható és átlátható szakmai programokkal és stabil gazdasági háttérrel biztosítsa valamennyi intézményi dolgozó egzisztenciális biztonságát, foglalkoztatottságát. Ezáltal olyan, a XXI. századi követelményeknek megfelelő iskolai szemlélet és menedzsment kialakítása, mely intézményünket valóban a magyarországi szakképzés egyik fellegvárává emeli. Képzési kínálat, képzési struktúra, foglalkoztatottság Intézményünk tevékenységeit a különböző oktatás érintő törvények, az alapító okirat és az intézmény belső dokumentumai alapján szervezi és bonyolítja. Ennek megfelelően folytatunk nappali tagozatos képzést jelenleg mintegy 500 tanulóval. A nappali tagozatos tanulók létszámának megtartásának és bővítésének kérdése kiemelten fontos terület. Egy iskola élete és feladat bármennyire is szóljon a gazdaságos működésről, a költséghatékonyságról, elsősorban és fő prioritásként OKTATÓ- NEVELŐ munkáról kell, hogy szóljon. Célom elérése érdekében a következő konkrét lépéseket kívánom tenni.

15 15 Tanulói létszám A kedvezőtlen demográfiai adatok folyamatosan csökkenő gyereklétszám ellenére fontos célkitűzésem a tanulói létszám stabilizálása főben. Ennek érdekében 2009/2010 és a 2010/2011-es tanévben kiemelten kezeltük a beiskolázás kérdését. Az első évben megszervezett Nyílt napok rendezvényeink hozadékaként a kistérségből minden eddiginél magasabb arányban választották a végzős nyolcadikos tanulók iskolánkat. Kezdeményezésünk pozitív visszhangra talált a környék nagy foglalkoztatói körében is, akik tovább inspirálják az elmúlt évben megkezdett munkát. Elengedhetetlenül fontos a mindenkori munkaerő piaci igények figyelembe vétele, a képzési kínálat módosítása ha és amennyiben ez szükségessé válik. Konkrét lépésként kerül bevezetésre tanévben a természet és környezetvédelmi technikus képzésünk, melyre már a meghirdetés évében mutatkozott igény. Képzési struktúrát megerősítését és bővítését elsősorban a mezőgazdasági szakmacsoport területén kívánom megvalósítani. Fontos célnak tekintem, hogy egy jól behatárolható, a közvélemény számára is egyértelmű képzési kínálatunk legyen, melynek fő gerincét az erdészeti vadászati mezőgazdasági faipari - kertészeti-

16 16 természetvédelmi képzésnek kell adni. Újra kell gondolnunk az ettől eltérő más szakmacsoportok létjogosultságát és szükségességét. Tudomásul kell vennünk, hogy a világ és a munkaerő piaci változásokra reagálnunk kell. A meglévő magas társadalmi presztízsünk megőrzése mellett nagyon fontos feladatnak tartom a szakmai presztízsünk emelését melyhez szükséges első lépéseket megtettük. Gondolok itt első sorban az Szakma Kiváló Tanulója versenyen nyújtott kimagasló eredményünkre.(egyéni 1., 2, és 4. hely, csapat 1.hely, gyakorlat 1.hely) Megerősítendő feladataink adódnak az erdészeti tantárgyak területén. Ennek érdekében a 2010/2011-es tanévtől a szakközépiskolai 11. évfolyamokon felmenő rendszerben elkezdtük tanítani és előkészíteni a szakmai tárgyak oktatását. A technikus képzésünk területén az új szakirány (természetvédelmi-környezetvédelmi technikus) megalapozása és a meglévő erdész-vadgazdálkodási technikus képzés színvonalának emelése szükséges. Az ehhez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. Az oktatás szervezését tekintve: be kell vonni a szakmai tapasztalatokkal rendelkező kollégák szélesebb körét a szakmai képzésekbe.

17 17 A szakiskolai képzés területén a 2010/2011-es tanévtől előrehozott szakképzésben egy további osztályt tudtunk indítani. Az új oktatáspolitikai koncepcióban visszatérés lesz a 3 éves szakmunkásképzéshez, az úgynevezett duális képzés kerül bevezetésre. Jelenlegi helyzet alapján a 2 szakiskolai osztály stabil létszámmal fog működni. Sajnálatos módon a szakiskolában tanulók esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s, BTMN-es tanulók aránya egyre nagyobb lesz, ami komoly szakmai és pedagógiai kihívást támaszt valamennyiünkkel szemben. A megkezdett kompetencia alapú oktatást tovább kívánom folytatni, optimalizálásához a benne rejlő pozitív lehetőségek kihasználásával. Kormányzati lobbi tevékenységet kezdtem annak érdekében, hogy a vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés visszakerüljön a nappali tagozatos iskola rendszerű képzésbe. Szélesíteni kívánom a hasonló képzési profilú iskolákkal történő partnerségi kapcsolatot mind belföldi, mind külföldi relációban. Tovább kell bővítenünk kapcsolatunkat a felsőoktatási intézményekkel, elsősorban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, illetve a Kaposvári Egyetemmel. Bővíteni kívánom ezen intézményekkel történő képzési együttműködésünket is, gondolok itt elsősorban a gyakorlati képzésekben történő részvételre. Ennek első jeleként ismételten lebonyolítottuk július hónapban a soproni diákok közelítő gépkezelői tanfolyamát és vizsgáztatását.

18 18 Külföldi partneri kapcsolatok kerültek kialakításra a szlovákiai Rozsnyó és németországi Künzelsau középfokú oktatási intézményeivel. Célunk a nyelvi kurzusok megszervezésén túl a másik fél kultúrájának megismerése, illetve a Leonardo programban történő pályázatok beadásának elősegítése. Dolgozói létszám Tantestületünk összetétel, képzettsége még meglévő szakos ellátottság problémája mellett is megfelelőnek mondható. Kiemelten kívánom kezelni ezért a továbbtanulási és továbbképzési szándékokat, első sorban a hiányzó szakok és a megfelelőegyetemi- végzettség megszerzését illetően. A 2010/2011-es tanévben ennek érdekében több kollégánk kezdte meg ez irányú tanulmányait mindezt úgy, hogy figyelembe vettük az Önkormányzat erre vonatkozó határozatát.

19 19 Az intézmény alkalmazásában lévő dolgozók alkalmasak az elvégzendő feladatokra, szakképzettségük megfelelő. Munkájuk értékmérője az iskola, a kollégium és a gyakorlati oktatás szolgáló helyiségek, eszközök és gépek folyamatosan biztosított használhatósága, valamint az itt tanulók és dolgozók étkezési lehetőségeinek biztosítása. Az iskola sajátossága, hogy a gyakorlati oktatáshoz 5300 ha vadászati területtel és mintegy 1800 ha erdővel rendelkezik az erdőgazdálkodás területén dolgozók szakmai falkészültsége jó. Az alkalmazottak többnyire megfelelő gyakorlattal rendelkező szakemberek. A feladatok megfelelő szintű ellátása indokolja a létszámot.

20 20 Szakmai program Gazdálkodás A normatív támogatások mellett az önkormányzati hozzájárulások és a saját bevételek biztosítják az intézmény működését. A saját bevételek emelése kiemelten fontos terület, ezért a bevételek maximalizálása, a gazdasági lehetőségek kiaknázása illetve a belső fejlesztések megvalósítása elkerülhetetlen. Az ehhez szükséges Tangazdaság kialakítását július hónapban meg kell kezdeni. Növelni kívánom a saját bevételek összegét, volumenét és a bevételeket hozó területek számát. Erdészeti ágazat Az erdészeti ágazat évi bevétele kis mértékben ugyan de véleményen szerint a következő intézkedések meghozatalával növelhető. - gépek, eszközök optimalizált működtetése, a normalizált üzemanyag felhasználás - a munkaszervezés hatékonyságának emelése - bizonyos területeken a teljesítmény alapú bérezés bevezetése - a jelenleg külső munkavállalókkal elvégeztetett munkák számának csökkentése, saját humánerőforrás bevonásával

21 21 - a fakitermelő tevékenység volumenének gyakorlatok keretében végrehajtott emelése, mely egyben élet közeli termelési gyakorlatot is biztosít a diákok számára - a csemetevásárlás összegét és mértékét makkvetéssel illetve az iskolai csemetekertben megtermelt csemeték kiültetésével kívánom csökkenteni - az ápolási tevékenységekben a saját erő bevonásának emelésével a külső munkavállalók számának csökkentése, nem veszélyeztetve a működőképességet. A személyzeti állomány a munka elvégzésére alkalmas. Motiválásukat azonban a korábbinál komolyabban kell venni. Gondoskodni kívánok a munkaruha biztosításáról => vadászati ágazattal együtt, az úgynevezett benzinköltség emeléséről inflációkövető módon. Szükséges eszközfejlesztéseket önerőből, illetve pályázat forrásokból kívánom megoldani. Vadászati ágazat A vadászati ágazat nagyon fontos szerepet tölt be az iskola támogatói körének és kapcsolatrendszerének ápolásában. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartom a jelenleg meglévő rendszer újra gondolását. Növelni kívánom az élő vad értékesítést, vadasparkok és vadásztársaságok irányába. A lőteret nyereségorientált módon meg kívánom nyitni. A vadászatról és az erdészetről egyaránt el kell mondani, hogy elsődleges célja az oktatás biztosítása annak zavartalan működése. A gazdasági erőforrások felhasználása fokozottabb takarékossági faladatokat ró mindkét ágazatra, ezért elsősorban a géphasználatot tovább kívánom optimalizálni.

22 22 Kiemelten fontosnak tartom a gépek napi illetve időszakos karbantartását és a személyre szabott felelősség vállalást. A gépek, eszközök fejlesztését, beszerzését saját erő és pályázati bevételekből kívánom megoldani. Konyha Az iskola számára elengedhetetlenül fontos a konyhai, étkezési szolgáltatások biztosítása. A konyha üzemeltetését továbbra is csak, és kizárólagos módon saját keretek között tudom elképzelni. A konyhát a jövőben is az iskola fogja működtetni. Az elengedhetetlenül szükséges fejlesztéseket, gépbeszerzés, modernizáció részben saját erőből, részben pályázati források bevonásával képzelem el. A lehetőségektől függően emelni kívánom a napi főzött adatok számát a környékbeli településeknek szolgáltatásként történő értékesítése céljából. A szociális étkeztetés kapacitásának bővítésével további bevételekre tehet szert az iskola, mely összeget a konyha és étkezde fejlesztésére kívánom fordítani.

23 23 Felnőttképzés Az iskolában évtizedes hagyománya van az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek. Ez a terület kiemelten fontossá vált melyet az egész életen át tartó tanulás még fontosabbá A legtöbb fejlődési lehetőséget ezen területen látom. A bevételek növelése mindenképpen elsődleges cél. Az iskolarendszerű képzésben növelni kívánom a bevont hallgatók számát. Az iskola rendszeren kívüli szakképzés területén: - tanfolyamok számának emelése - támogatott tanfolyamok számának emelése ÚMVP csúcsra járatása - cégek munkaerő piaci igényeinek kielégítése - növelni kívánom a külső megrendelők pl.: tűzoltóság, erdészetek, NYME számra szervezett és lebonyolított tanfolyamok számát - marketing és reklámtevékenységünk fokozása - a felnőttképzés területére bevonható kollégák számának emelését - motiváció és anyagi elismerés fokozása - vizsgáztatásba bevonható kollégák körének, szélesítése, az egyenletes leterheltség biztosítása Mindezt úgy kívánom megvalósítani, hogy a nappali tagozatos oktatás NE SÉRÜLJÖN!

24 24 Az ehhez szükséges órarendi, tantárgyfelosztási szempontok figyelembevételével tantárgyfelosztást. A két terület működésének harmonizálása elkerülhetetlen! kell elkészíteni a 2011/2012-es tanévi Gyakorlati oktatásból származó bevételek Sajnálatos módon ma a külső gazdasági igények és a gyakorlati oktatás nem mindig és nem mindig optimális helyzetben találkozott egymással. Ma még tényként kell kezelnünk, hogy az iskola működőképességének fenntartása érdekében külső munkavállalásokra szükségünk van. Kiemelten fontos, hogy az ebből származó bevételek összegét emeljük. Mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy ne menjen a gyakorlati oktatás rovására! Nehezen kivitelezhető feladat mivel gazdasági nyomás és kényszer alatt kell teljesítenünk. Célom, hogy a termelő és oktató tevékenységet a lehetőségek szerint még jobban elkülönítsem. A gazdasági tevékenység folytatásának érdekében nyújtottuk be a fenntartóhoz az Alapító Okirat módosítására vonatkozó igényünket, miszerint a gyakorlati oktatás során megtermelt javak, előállított értékek piacon történő értékesítését lebonyolíthassuk. Fontos, hogy a szolgáltatásainkat elérhetővé tegyük a lakosság számára, mindezt bevétel orientáltan. Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlati oktatásban rejlő plusz bevételek optimalizálása elengedhetetlenül szükséges, a bevételek növelése létkérdés. Szükséges ezen terület infrastrukturális hátterének biztosítása további fejlesztése.

25 25 Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a reményeink szerint újra induló-tanműhely Fejlesztési Programba bekapcsolódjunk. Be kívánom nyújtani újra a pályázatot ennek érdekében. Az a gép bérbeadási rendszer melyet 2009-ben vezettünk be, részben beváltotta a hozzáfűzött reményeket :mivel éves szinten több millió forintos bevételt tudtunk produkálni,és a dolgozóknak biztosított kedvezményeket is tudtuk érvényesíteni. A szükséges gépbeszerzéseket és javításokat saját és pályázati források bevonásával képzelem el. Reményeim szerint a sajátbevételek alakulása lehetővé teszi a megnyirbált szociális juttatások újbóli bevezetését. Iskolavezetés Az iskola feladataiból, jellegéből adódóan nagyon sokrétű feladatot lát el, de nem szabad sohasem szem elől tévesztenünk, hogy elsődleges feladatuk az oktató-nevelő munka! A vezetői struktúra kialakult formája lefedi azokat az ellátandó területeket, melyek az intézmény mindennapi feladatait érinti, működését biztosítja. A jelenlegi struktúrát meg kívánom erősíteni az adott területekért felelős vezetők szélesebb döntési kompetenciájával. Fontos feladatnak tartom, hogy a vezetésben résztvevők számára egyértelmű és világos feladat meghatározásra sor kerüljön. A felelősségi és kompetencia jogkörök egyértelműen leszabályozásra kerüljenek.

26 26 A vezetés minden tagjának ismerni kell az adott felügyelt terület minden gondját és problémáját. A szolgálati út rendszerét tovább kívánom erősíteni. A vezetésben és az iskola valamennyi dolgozója irányába ható belső kommunikáció javítása elengedhetetlenül szükséges. A vezetői értekezletek rendszerét át kívánom alakítani a heti értekezletek napjául a pénteket választva, mert így a jövő heti munka tervezhetőbbé válhat. Be kívánom vezetni a havi és negyedévi értékelés rendszerét annak érdekében, hogy az eltelt időszak feladat ellátásáról konkrét képet kapjunk, folyamatokba. és amennyiben az szükségessé válik azonnal be tudjunk avatkozni a PR és Marketing tevékenység Szándékaim szerint minden évben kiadásra kerülne az iskolai évkönyv, melyben az adott tanév legfontosabb eseményei mellett a végzős diákok tablóképei valamint az iskola életében fontos szereplőknek és támogatóknak megjelenést biztosítanánk. Az iskola újság megújítását támogatni kívánom, belső tartalma külső megjelenése fejlesztésre szorul. Fel kell állítani egy szerkesztő bizottságot, ahol a DÖK képviselői a segítő tanárok bevonásával színvonalas, szakmai jellegű és kulturális írások közzétételét irányítanák, szerveznénk. A kialakított jó szintű kapcsolataikat továbbra is fenn kívánom tartani a helyi, megyei és országos médiumokkal. A nyilvánosságban rejlő PR lehetőségeket maximálisan ki kell használni.

27 27 Pedagógiai-módszertani elképzelések Elengedhetetlenül szükségessé vált, hogy a megváltozott tanulói attitűd és a középfokú oktatásba lépő tanulók szocializációs és tudásbéli hiányosságaihoz alkalmazkodni tudó pedagógiai módszerek és eljárások bekerüljenek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. Elképzelésem szerint a nevelés és oktatás területén elengedhetetlenül szükségessé vált a paradigmaváltás. A tanulóink között nagy számban megtalálható hátrányos helyzetű, saját nevelési igényű, BTMN-es tanulók felzárkóztatása, fejlesztése mellett a 2009/2010-es tanévben megkezdődött tehetséggondozást is tovább kell erősíteni. Az ehhez szükséges órakeretet és tehetséggondozó szakköröket, felkészítő foglalkozásokat támogatni kívánom. Be kívánok vezetni egy premizációs rendszert, mellyel a tanulmányi, szakmai, sport és kulturális területen eredményt elérő diákok és pedagógusok anyagi ösztönzését biztosítaná. A szakmai módszertani megújuláshoz az iskolai végzettség vagy

28 28 magasabb iskolai végzettség megszerzését a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben támogatni kívánom. Elsősorban az egyetemi végzettség és szakvizsga megszerzését kívánom a tanfolyami képzéseknél magasabb intenzitással támogatni. Létre kívánok hozni olyan innovációs csoportokat döntőben a munkaközösségekre építve - melyek tananyag és módszertani fejlesztéseket hajtanak végre, melynek érdekében anyagi erőforrások mellérendelése vált szükségessé. Az Info-kommunikációs technológiák alkalmazását mindenki számára elérhetővé kívánom tenni. Szándékaim szerint a telepített interaktív táblák oktatásba történő nagyobb mértékű bevonása és további tantermekbe kiépítése vált szükségessé. Meg kívánom erősíteni a számítástechnikai tudás megszerzésének infrastrukturális hátterét. Az idegen nyelvi képzés területén a megszerzett nyelvi vizsgák számának emelését tartom szükségesen, melyet kiemelten kell kezelnünk. Növelni kell a felsőoktatási intézményekben tovább tanuló diákok számát, amit a felkészítő foglalkozások számának emelésével támogatni kívánok. Az országos Kompetencia Mérés eredményeinek ismeretében elengedhetetlenül fontos és kiemelt feladatunk a diákok felkészültségi szintjének emelése, melyhez felzárkóztató foglalkozásokhoz kívánok további órakeretet biztosítani. A munkaközösségek autonómiáját erősíteni szándékozom, de elvárásként szeretném megfogalmazni irányukban a szakmai módszertani megújulás területén végzendő innovatív feladatok elvégzését. Az iskolán belül kialakított és bevezetett jó módszereket és új pedagógiai eljárásokat, közkincsé kívánom tenni és meg kívánom teremteni az vezető tanári cím elnyerésének lehetőségét, amely minőségi bérben is megjelenő premizációval járna.

29 29 Az iskola hagyományainak ápolását kiemelt feladatomnak tekintem. Elképzelésem szerint az egyes területek mint pl.: az erdész-vadász hagyományainak megismerése és ápolása a pedagógiai-nevelési-oktatási feladataink között magas fokú preferáltsággal kell, hogy megjelenjen. Az iskolai szakkörök tárgyi feltételrendszerét tovább kívánom fejleszteni,de elvárás, hogy az eszközök karbantartása is megtörténjék. A gyakorlati oktatás szakmai színvonalának megtartása és továbbfejlesztése mellett el kívánom választani az oktatást és termelést egymástól. A karbantartási feladatok elvégzése nem terhelheti a gyakorlati oktatást. Támogatni kívánom a gyakorlati oktatásban résztvevő kollégák magasabb iskolai végzettségének megszerzését. Kollégium Kiemelt feladatunk, hogy az oktató-nevelői munka hatékonyságát emeljük. Nagy lehetőségeket látok a kollégiumi élet nevelési célú kihasználásában. Meg kívánom valósítani a tanuló központú oktatást és nevelést a kollégium minden tanulói csoportjában. A szilencium rendszerét és az ott folyó munkát támogatni szükséges, ezért minden olyan infrastrukturális fejlesztést, pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, amellyel a kollégiumban folyó oktató-nevelő munka hatékonysága fejleszthető. Valódi

30 30 közösség kialakításának lehetősége a kollégiumi mindennapokban meg kell hogy jelenjenek. Emelni kell a szilenciumok hatékonyságát. Szükséges a kollégiumi nevelők és a délelőtt oktatók kommunikációjának javítása. A belső kommunikáció fejlesztését kiemelten kell kezelni, a jelenleg megjelenő anomáliákat meg kell szüntetni. A segítő szolgálatok igénybevételének lehetőségét az iskola eddig is biztosította és ezután is biztosítani fogja. Minden területen szeretnék kialakítani és bevezetni minőségbiztosítási rendszert, melyben a nevelés-oktatás minden területén mérési-értékelési rendszert kívánok alkalmazni. A minőségi bér elosztását egy objektív értékelési rendszer kialakításával kívánom megvalósítani. Elengedhetetlenül fontosnak tartom a mindennapi munka hatékonyságának fokozását és a valóban jól működő közösség megteremtését. Nagyon fontos feladatomnak érzem, hogy - a helyenként komoly ellentétekkel is terhelt - a pedagógus és pedagógiai munkát segítő, a technikai hátteret biztosító kollégákkal való együttműködés javuljon, a közös cél érdekében tenni akaró és tudó kollektíva formájában jelenjen meg. Az együtt gondolkodás a közös célok érdekében végzett közös munka során valóban kialakulhat egy minden tekintetben egységes kollektíva.

31 31 Infrastrukturális fejlesztés Az elkövetkező időszakban kiemelten kell kezelnünk infrastrukturális fejlesztések területét. Első és legfontosabb célunk,hogy a most forráshiány miatt elutasított tanműhely pályázatunkat újra beadjuk. Ha és amennyiben ez sikeres lesz, úgy az oktatás és felnőttképzés- továbbképzés színvonalának emeléséhez ez a fejlesztés hozzájárulhat. A fűtésrendszer korszerűsítését saját erőből elkezdtük, de befejezéséhez szükséges forrásokat a KEOP pályázatokból kívánjuk megvalósítani. A tangazdaság kialakítása és működtetése további fejlesztéseket kíván, melynek forrásául a szakképzési támogatás szolgálna. A konyha és étkezde korszerűsítése szükségessé vált. A saját erő mellett ezen a területen is pályázati források bevonása válik szükségessé. A kollégiumi bevételekből vissza kívánok fordítani a kollégiumi fejlesztésekre, karbantartásokra, melynek mértékét minden esetben az iskola lehetőségei és a kollégium igényeinek harmonizálásával kívánom megállapítani.

32 32 Gazdálkodásunk minden területén az átláthatósággal egy időben fejleszteni kell a gép és eszközbeszerzéseket, valamint a munkakörülmények javítását szolgáló feltételek kialakítását. Kiemelt feladatként kezelem a magtár épületének az oktatásképzés felnőttképzés elősegítése érdekében történő funkció váltását. A magtárból képző-továbbképző központ kialakítását tervezem. A gépek és a szállító eszközök mozgását átgondolva újra kell szervezni bérbeadás rendszerét. Ezen területen szükséges további szállító eszközök beszerzése (busz, 20 személyes busz) amely a meglévő feladatok mellett eredményezhet. további bevételeket A fenti feladatok forrásainak megteremtésében fontos és kiemelt szerep jut a pályázatok írásának, melyhez létre kívánok hozni egy pályázatfigyelő és pályázatíró csoportot. A team-ben dolgozók premizálási rendszerét egy eredményességi szempontokra épülő célorientált jutalmazási rendszer segíti.

33 33 KÖZÉPISKOLAI INTEGRÁCIÓ A pályázat ugyan az MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája igazgatói posztjára történik és az új intézmény csak július 1-én jön létre a Képviselőtestület döntésének értelmében, de úgy gondolom ebben a pályázatban meg kell jelennie az integrált iskolával kapcsolatos elképzeléseimnek. Úgy gondolom ezen a területen a Képviselőtestületi döntések szűk mozgásteret kialakításában tevőlegesen is részt vettem. biztosítanak,de emellett előnye, hogy

34 34 Szervezeti felépítés A két iskola szakmai profilja több szakmacsoportot érint (mezőgazdaság, gépészet, informatika, élelmiszeripar, könnyűipar, építőipar), így indokolt, hogy a gyakorlati foglalkozásokat legalább két ember koordinálja. Ezt a Közoktatási Törvényben meghatározott helyettesítési rend és az intézmény napi működése is indokolja. Továbbá ekkora létszámnál a Közoktatási Törvény ezt lehetővé is teszi. A másik iskola tevékenységnek áttekintésére, részletes megismerésére idő hiányában sincs lehetőség. A szakmai képzések egy helyre történő telepítése (a központi képzőhely kialakítása) jelenleg nem megvalósítható. A költségvetés és a rendelkezésre álló épületek állapota, felszereltsége ezt nem teszik lehetővé. A tanműhelyi férőhelyek száma egy műszaki vezető alkalmazását is indokolja. A műszaki vezető koordinálja a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök, anyagok előkészítését beszerzését, irányítja a technikai dolgozókat gondoskodik az épületek működtetéséről, karbantartásáról. Továbbá részt vesz a tanműhelyek termelési terveinek elkészítésében. Mivel a Marcali Szakképző Iskola beolvad a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolába a gazdasági ügyeket a somogyzsitfai gazdasági vezető viszi tovább. Az iskola mellett működő erdészeti és vadászati ágazatot, mint termelő üzemegységet, és a gyakorlati oktatás egyik helyszínét egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember irányítja. A munkavédelmi tevékenység ellátásáról szóló rendeletben foglaltak értelmében ekkora alkalmazotti létszámnál napi két órában (heti 10 ó) kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatni. (5/1993. MüM rendelet alapján)

35 35 A személyzeti struktúránál a végleges létszámot a tantárgyfelosztás elkészítését követően lehetséges kialakítani. A végleges tantárgyfelosztás a es tanévben indítható osztályokról hozott döntés után alakítható ki. Javaslat az intézmény üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó létszámgazdálkodásra Konyha: az intézmény központjában Szőcsénypusztán működik konyha, a várható adagszámok reggeli: 250 adag, ebéd: 400 adag, vacsora: 250 adag, a tervezett ellátó személyzet 1 fő élelmezésvezető, 7 fő konyhai dolgozó. Karbantartók: Szőcsénypusztán 2 fő karbantartóval számolunk (1 fő víz-villany szerelő, 1 fő festő) Marcaliban: 1 fő általános karbantartóval számolunk Portaszolgálat: Szőcsénypusztán: a portaszolgálatot 3 fő saját dolgozó látja el, ez a továbbiakban is indokolt. Marcaliban: 1 fő portaszolgálatos személy van, aki e mellett takarítási munkákat is végez. Ezen kívül 2 fő takarító látja el az iskola főépületét, és 1 fő a tanműhelyeket. Szőcsénypusztán: 4 fő takarító látja el a kollégium és a tanügyi épület takarítását 2 fő takarító a kastély-épület, műhelyek, tornaterem takarítását, valamint a mosókonyhai feladatokat is ellátják. Fűtő, fűnyíró, traktor-vezető Szőcsénypusztán 1 fő, aki ezt a feladatot közhasznúakkal együtt látja el. Erdészet: 3 fő erdész, 1 fő gépkocsi-vezető 1 fő traktorvezető

36 36 Kertészet: 1 fő kertészeti munkás Vadászat: 1 fő vadász Raktáros: 1 fő Szőcsénypusztán Anyagbeszerző, gépüzemelő: 1 fő Szőcsénypusztán Könyvelésben dolgozó személyzet: 4 fő Szőcsénypusztán, Iskolatitkár: 1 fő Szőcsénypusztán Titkárnő-adminisztrátor: 1 fő Szőcsénypusztán Felnőttképzési adminisztrátor: 1 fő Szőcsénypusztán 1 fő UMVP program keretében A f eladatok megosztása a munkaköri leírásokban lesz szabályozva. Profiltisztítás: A somogyzsitfai intézmény szakmai profiljának megtartását az országos beiskolázás indokolja. A marcali intézmény szakmai képzéseit általában a helyi igények alakították. A munkaügyi központ adatai szerint is a gépészeti szakembereket (géplakatos, hegesztő, CNC forgácsoló) keresik zömében (a betanított munkások mellett) a helyi és a környékbeli munkáltatók.

37 37 Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a szülők és a pályaválasztó fiatalok igényeit sem. Ezt az is indokolja, hogy a családok elszegényedése és az egyre romló közbiztonság miatt a szülők nem szívesen engedik el messzebbre gyermeküket, és egyre többen keresnek helyben középiskola továbbtanulási lehetőséget. Mindezeket figyelembe véve olyan szakmai választékot kell összeállítanunk, amelynek a feltételeit meg tudjuk teremteni és a képzéshez helyben találunk partnereket. A két intézmény alapító okirata sok olyan szakmát tartalmaz, amire nem lesz szükség a városban, vagy csak kisebb létszámra van igény. Tekintettel az egyre nagyobb létszámot kitevő SNI (sajátos nevelési igényű) tanulókra fontolóra kell venni a speciális szakiskolai képzés bevezetését. Ebben az iskolatípusban lehetőségünk lenne rész-szaképesítések indítására, és eszközeink kihasználtsága is jobb lenne. Sokszor a munkáltatók nem is tartanak komolyabb szakemberekre igényt. Javaslatok a humáninfrastruktúra- és épületállomány hatékony kihasználására

38 38 Megvizsgálva a jelenlegi a humáninfrastruktúrát, arra a következtetésre jutottunk, hogy a tényleges létszám megállapítását meg kell, hogy előzze az új intézmény éves órakeretének és ez alapján elkészült tantárgyfelosztásának, ami jelenleg folyamatban van. Ezt követően lehet a végleges létszámokról döntést hozni és a költségvetést elkészíteni. Az épületállományt megvizsgálva arra következtetésre jutottunk, hogy jelenleg fent kell tartani az eddig is használt épületeket. Elképzelésünk szerint egy fémipari alapképzést és géplakatos gyakorlatot szolgáló, valamint egy hegesztő tanműhely kialakításával a Lehel-utcai telephelyet meg lehet szüntetni, ezáltal jelentős anyagi megtakarítások elérését tudná produkálni az intézmény. Javaslat a képzéseknél meglévő párhuzamosságok megszüntetésére A két intézményben a mezőgazdasági gépészet területén folyik párhuzamosan képzés. Növénytermesztő gépüzemeltető, gépkarbantartókat képeznek Somogyzsitfán és mezőgazdasági gépszerelő, gépjavítókat Marcaliban. A két szakmának egy közös modulja van. A mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartók további képzése lenne szerencsés, mivel előreláthatóan szeptembertől ez a szakma is a régió hiányszakmái között szerepel. (Egyenlőre nincs róla rendelet.) Így a tanulók ösztöndíjra lesznek jogosultak, ami tapasztalataink szerint javítja a tanuláshoz való hozzáállást és a rendszeres iskolába járást.

39 39 A somogyzsitfai tanulók gyakorlati képzése teljes egészében külső képzőhelyen történik. A marcali diákok növénytermesztést is folytatnak az önkormányzat szántóföldjein. Ezeken a területeken megtermelt termények értékesítéséből van az iskolának bevétele. Továbbá itt állítanak élő takarmányt a vadak számára is. A területeken a mezőgazdasági termelés jelenleg is folyik. A növények (búza, kukorica) vetése megtörtént. A termést be kell takarítani. Mivel a Marcali Szakképző Iskolának megvannak az eszközei (talajművelés, vetés, növény védelem, betakarítás, szállítás) ezekhez a tevékenységekhez és a megművelt területek megközelítéséhez nem kell közutat igénybe venni. Jövőben a képzés gyakorlati helyszíne Marcaliban lenne, míg az elméleti képzés Szőcsénypusztán. A jelenlegi állapot ezt indokolná, mivel kezdeti időszakban a tanulók nem rendelkeznek jogosítvánnyal, illetve a jogosítvány megszerzése után eleinte kellő rutinnal. A költségeket is jelentősen növelné, ha Somogyzsitfáról kellene a marcali területeket művelni. Természetesen a tangazdaság megalakulásával a képzés Somogyzsitfára kerülne. A mezőgazdasági gépészet Somogyzsitfára történő telepítésével párhuzamosan megoldást kell keresni egy lakatos és egy hegesztő műhelyek kialakítására. Ezek megvalósulásával a Lehel utcai telephely iskolai célú használata megszüntethető.

40 40 Mindkét iskolában működik közlekedési iskola. Több szakmában is biztosított (illetve a szakmai vizsgára bocsátás feltétele) a mezőgazdasági vontatóvezető jogosítvány megszerzése. A közlekedési iskola a továbbiakban egy vezető irányítása alatt működne. Mivel a jogosítván y megszerzé se kampánys zerűen történik, indokolt a két oktatószerelvény üzemeltetése. A közlekedési iskola működését kihasználva meg kell vizsgálni a B kategóriás jogosítvány megszerzésének lehetőségét is. Ez növelhetné az intézmény beiskolázásának sikerességét. Természetesen csak akkor szabad megvalósítani, ha nyereségesen működtethető.

41 41 Igazgató Munkavéd. felelős heti 10 ó Erdészeti ágazat v. Személyzeti előadó Titkárnő erdészek vadászok H E L Y E T T E S E K igh szakiskolai igh középiskolai Gyak. okt. vez. Kollégium vezetó Gazdasági vezető iskolatitkár adminisztrátor Gyak. okt. kollégiumi nevelők szaktanárok szaktanárok vez. h. kollégiumi felügyelők szakoktatók Élelmezésvezető Műszaki vezető konyhások karbantartók takarítók raktáros fűtők Nyilatkoza t

42 42 Alulírott Markhard József nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy pályázati anyagomat a jogszabályban előírt bizottságok, testületek megismerjék, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a pályázat elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. Markhard József

43 43 Tisztelt Polgármester Úr! Ezennel megpályázom a Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája Igazgatói állását. Sikeres pályázatom esetén a jogszabályokban előírt vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatását vállalom. Tisztelettel: Markhard József

44 44

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására készítette: Pongóné Kovács Erika mb. tagintézmény-vezető Kecskemét, 2016. március

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 2015.09.16 2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból TÁMOP 4.2.2.C -2M 8. sz. munka 2.1.1.8. Személyes interjúkészítés- és elemzés Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból Készítette: Gulyás Enikő Az interjú alanyai

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma OM azonosító: 203054 Tisztelt Képviselő-testület! A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE,

Részletesebben

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA Az FTT stratégiai ajánlása a felsőoktatás törvényi szabályozásának előkészítéséhez Vezetői összefoglaló F T T A Felsőoktatási és Tudományos

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben