Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről"

Átírás

1 Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetésének I-XII. havi teljesítéséről A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetési tervének összeállításakor a bevételek kismértékű, míg a költségek intenzívebb növekedésével számoltunk. Az év végi értékeléskor bevételek esetén jelentős túlteljesítés (14,7%-os), míg a kiadásoknál közel 100%-os teljesítettség mutatkozik a tervhez képest. Mindezek egyenlegeként a jelentős többletbevételnek, illetve a további költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően évben 73,9 millió Ft eredményt mutattunk ki, mely jelentősen meghaladta a tervezettet. A költségvetés teljesítését bemutató fő táblázat (1. sz. melléklet) részletesen mutatja, hogy évben a tervezetthez képest hogyan alakultak a Kamara tényleges bevételei és kiadásai. A táblázat szerkezete a mérlegbeszámoló sémáját követi, így az abban kimutatott eredmény megegyezik a Kamara évi mérleg szerinti eredményével. A/ Bevételek 1. Tagdíjbevétel A tagdíj idei tervezésekor az előző évek tendenciájának megfelelően további csökkenéssel számoltunk. Ennek oka a kilépő, megszűnt és kizárt tagok miatti tagdíjvesztés. A kiszámlázott tagdíj összbevételen belüli arányának csökkenése továbbra sem szűnt meg. A tagakvirációnak eredményeként kevesebb új tagot köszönthetünk ebben az évben, mint korábban, szám szerint 64 vállalkozást. Sajnos ezzel szemben 185 vállalkozás tagsága szűnt meg. Valamennyi tagozatnál létszám csökkenés tapasztalható. A legnagyobb mértékű a kereskedelmi tagozatnál látható, ahol 45 fővel csökkent a létszám. A legkisebb az ipari tagozatnál 17 fővel, míg a szolgáltatási és a kézműipari tagozatnál közel azonos fővel december 31-én 40 olyan vállalkozást tartunk nyilván, akik legalább három éve nem vállalnak részt a Kamara anyagi teherviselésében. Javasoljuk, hogy ezen vállalkozásokat, melyek listáját a 4-es számú melléklet tartalmazza, a CSMKIK Elnöksége a tagdíjszabályzat 41. pontja értelmében zárja ki a kamarai tagok sorából tagdíj nem fizetése miatt. Az általuk felhalmozott tagdíjhátralék összege ,- Ft, mely 2015-ben kerül leírásra. A tagdíjfizetési morál jelentősen javult az előző év hasonló időszakához és az utóbbi évek tendenciájához képest 88%-ról 92 %-ra növekedett. Így évre 4,5 millió Ft kiszámlázott, de be nem fizetett tagdíjat tartunk nyilván, ami 2,5 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. Igyekszünk minden személyes kapcsolatot felhasználni és a tagokat meggyőzni a rendszeres tagdíjfizetés fontosságáról. A fizetési morál alakulását kamarai osztályonkénti és kistérségenkénti bontásban a 2/a és a 2/b számú melléklet mutatja. 1

2 2010. év év év év év Kiszámlázott tagdíj (e Ft) Befizetett tagdíj (e Ft) Befizetett tagdíj a kiszámlázott arányában 87,42% 85,63% 87,79% 88,71% 92,34% 2. Szolgáltatási bevételek A szolgáltatási bevételeket 12,5 millió Ft-tal teljesítettük túl az előző évhez, 14,5 millió Ft-tal a tervhez képest. Az összbevételek 13,6%-át teszi ki ez a tétel, ami magasnak számít más megyei kamarákhoz képest. Okmányhitelesítés bevétele több mint duplájára növekedett a tervhez, és négyszeresére a két évvel ezelőtti forgalomhoz képest. A dinamikus növekedés oka, hogy néhány vállalkozás határon átnyúló forgalmában megnőtt azon export relációknak az aránya, ahova származási bizonyítvány szükséges az áru kiszállításához. Ez jellemzően egy céghez kötődik a megyében. Örömünkre szolgál, hogy ilyen dinamikusan fejlődő cég van jelen e megyében, és tevékenységével hozzájárul az itt folyó gazdasági élet fejlődéséhez. Igyekszünk partnerünket minél magasabb színvonalon kiszolgálni. Mestervizsgáztatás évek óta nem folyt a Kamarában, komolyabb igény hiányában. Ebben az évben a TÁMOP program keretében hirdettünk meg támogatott képzést. Az ehhez kapcsolódó, mesterjelöltek által befizetendő saját hozzájárulást terveztük erre a rovatra. A szakmai megvalósítás elhúzódás miatt ez a bevétel a évben realizálódik. A rendezvény bevételek soron jelentős túlteljesítettség látszik a tervhez képest. Több olyan rendezvényt szerveztünk, melyekhez több éves hagyomány kötődik, így például az Olasz Üzleti Est, a Nemzetközi Építésügyi Konferencia, a Nemzetközi Közlekedési Konferencia, illetve a jogszabályváltozásokat követő elsősorban a E-útdíjhoz kapcsolódó - rendezvényeink. Tovább folytattuk az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos képzésünket, a Nemzeti Dohány Kereskedelmi Zrt. felkérése alapján képzést szerveztünk a megyei dohány kiskereskedők részére. Valamennyi előadás sikeres volt, hasznos információhoz jutott a több száz érdeklődő. Ezen a soron jelentkeztek a szakmai utakhoz kapcsolódó, a résztvevők által fizetett hozzájárulás. Sikeres szakmai utat szerveztünk Firenzébe a Meet in Italy for Life Sciences című üzletember találkozóra, Güssingbe a biomassza erőmű, biogázüzem és szoláriskola megtekintésére tapasztalatcsere céljából, és az Isztambulban megrendezésre kerülő REW2014 Istanbul című kiállításra és üzletember találkozóra, valamint az Izmirben működő Enterprise Europe Network által szervezett üzletember találkozóra. Itt kell megemlíteni- annak ellenére, hogy közvetlen bevételt nem generált több olyan ingyenes rendezvényt szerveztünk, ami főt vonzott. Valamennyi előadás sikeres volt, hasznos információhoz jutott több száz érdeklődő. A nagy látogatottság annak köszönhető, hogy a kötelező regisztráció során számos olyan vállalkozáshoz jutottunk el, akikkel korábban nem sikerült felvenni a kapcsolatot. 2

3 A közvetített szolgáltatások soron első sorban a Párizsi krt.-i székház földszinti üzletteréhez kapcsolódó rezsiköltségek tovább számlázott bevétele jelenik meg, valamint a törökországi szakmai úton résztvevők részvételi díja. A szponzori és hirdetési bevételek a vártnál alacsonyabb arányban teljesültek. A székház bérbeadás soron többletbevétel mutatkozik. Mind az állandó bérleti díjból, mind az eseti bérleti díjból származó bevétel növekedést mutat az előző évhez és a tervhez képest is. A Párizsi krt.-i székház maximális kihasználtsági szinten van, már ami a tartós bérleti lehetőségeket illeti. Ugyanakkor a Szilágyi utcai székház vonatkozásában bérleti szerződést nem sikerült kötnünk, így bevételt sem realizáltunk. E mellett azonban párhuzamosan eladásra is hirdettük az ingatlant. Ennek eredményeként november 26-án megkötöttük az ingatlan eladására vonatkozó szerződést, melyet az Elnökség jóváhagyott. Foglaló utalását követően az ingatlan teljes vételára 2015 januárjában érkezett meg, mivel annak kifizetése a Magyar Állam elővásárlási jogához kötődött. Az eseti terembérleti bevételek félévkor alul teljesítettséget mutattak. A második félévben egy intenzívebb hirdetési kampányt folytattunk, aminek következtében sikerült a lemaradást pótolni, sőt túlteljesíteni a tervet. Több visszatérő, illetve új bérlőnk is van, annak ellenére, hogy a városban folyamatosan nő a konkurencia rendezvényhelyszínek tekintetében. A Széchenyi kártya előkészítés bevételen kismértékű alulteljesítettség mutatkozik. Az első félévben nőtt az új igénylések száma, és ezzel párhuzamosan a megítélt hitelkeret összege is, a második félévben azonban ez a tendencia nem folytatódott tovább. Továbbra is a klasszikus, szabadon felhasználható folyószámlahitel a legnépszerűbb. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően bevezetésre került forgóeszköz, beruházási, támogatás megelőlegezési és önerő kiegészítő hitel, melyek közül a beruházási hitelnél látszik némi megnövekedett érdeklődés, a többi termék nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Részben a bankok sem fogadókészek valamennyi hitelfajta iránt, részben a vállalkozások nem felelnek meg a feltételeknek. Ugyanakkor a bankok kidolgozták saját hitelterméküket, melyek jelentős konkurenciái az említett konstrukcióknak. Az Agrár Széchenyi Kártya iránt minimálisan nőtt az érdeklődés. Lokálisan, a szentesi kistérségben látható nagyobb igény. Az egyéb szolgáltatási bevételek a tervhez képest valamennyivel jobban alakultak. A legnagyobb tétel itt az építőipari regisztrációhoz kapcsolódó bevétel, valamint a kérdőíves felmérés keretében végzett szolgáltatások ellenértéke. 3. Egyéb bevételek A rovaton 100%-os teljesítettség mutatkozik. A legnagyobb tételt az értékvesztés visszaírása jelenti, mely csak technikai jellegű bevétel, tényleges pénzbevételt nem jelent. 4. Támogatási bevételek A támogatási bevételek összességében 10%-kal haladták meg a tervezettet, ami nominálisan 16,3 millió Ft-ot jelent. Az EEN hálózati támogatás kivételével valamennyi soron növekedést látunk. A közfeladatként végzett szakképzési feladatok finanszírozása az elvégzett tevékenységekkel összhangban, időben megtörtént. Az MKIK koordinálásával 9 projektet valósítunk meg párhuzamosan ebben a témában. A vizsgadelegálás, az SZKTV, a pályaorientációs feladatok ellátása, és a Szakma Sztár Fesztiválra való utaztatás megszervezése esetén a támogatási szerződés 3

4 szerinti összeget tudtuk lehívni. A szakképzési tanácsadói hálózat, az MFKB, a gyakorlati képzőhely ellenőrzése és a szintvizsgáztatás esetében a rendelkezésre álló forrás egy részét nem tudtuk lehívni, illetve vissza kellett fizetni, mivel vagy az elvégzendő feladat maradt el (MFKB esetén a decentralizált pályázat nem került kiírásra, így annak bírálatára sem került sor), vagy a támogatás alapjául szolgáló indikátorok száma lett kevesebb (pl.: szintvizsgázó diákok száma, gyakorlati képzőhelyek száma). A korábban megszokott projektek új feladattal egészültek ki, a TÁMOP 2.3.4B-13/ számú, Dolgozva tanulj! projekttel. A háromkomponensű feladat megvalósítását elkezdtük, az ahhoz kapcsolódó elszámolásokat elkészítettük, az időarányos támogatási bevételt realizáltuk. A megyében folyó szakképzés minőségének emelése érdekében azonban nem csak országos projektekben veszünk részt, hanem helyi kezdeményezés által is igyekszünk forrást bevonni, és azt hasznosan felhasználni. Ennek érdekében 2014-ben támogatási szerződést kötöttünk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, melynek keretében 23 fő alkalmazottal pályaorientációt elősegítő munkát végzünk. A projekt október 1-jén kezdődött. A terv készítésekor még nem érkezett megkeresés a feladat elvégzésére, így abban ez nem szerepelt. A rovaton mutatkozó többletbevétel jelentős részét ez a támogatás okozza. A projekt finanszírozása folyamatos, a Kamarára előfinanszírozási terhet nem ró. Az Enterpise Europe Network projekt keretében a szakmai munka az eddig megszokott magas színvonalon folyik. A finanszírozása azonban ebben az évben nem fedezett teljes mértékben, mivel projektzárási időszak van. Az átutalt előleg a tárgyévi kiadások egy részét fedezi. Az ehhez kötődő szakmai és pénzügyi elszámolást határidőben leadtuk. A felmerült költségek további fedezete 2015-ben várható. A Békéltető Testület tervezésekor nem csak a tárgyévi munka fedezetének összegével számoltunk, hanem az előző évben be nem folyt támogatás összegével is, így itt relatíve nagy összeget vártunk. Az előző év tapasztalata alapján azonban a tárgyévi keretnek is csak egy részével mertünk tervezni a korábbi évi utófinanszírozási gyakorlat miatt. A évi keret a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása után megérkezett. A tárgyévi feladatok fedezetét a mérlegzárás napját megelőző napon (2015. január 30-án) írta jóvá a bank a számlánkon, így a mérleg egyenlegét ebben az évben nem befolyásolta negatívan a Kamarára rótt közfeladat elvégzése. Sajnos a hosszas előfinanszírozás azonban továbbra sem oldódott meg. Az első félév fedezete 2014 augusztusában folyt be, a második félévé pedig a fent említett időpontban. Ennél a projektnél is elmondható, hogy a szakmai munka folyamatos az igények maximális kielégítése mellett. Az ügyszám dinamikusan emelkedik a megyében. Leonardo támogatások soron a Leonardo Construct EU elnevezésű projekt található. A szakmai munka folyik, az ehhez kapcsolódó költségek fedezete bevételként kimutatásra került. A rovaton mutatkozó többletbevétel abból adódik, hogy év közben csatlakoztunk az Erasmus + támogatási rendszeren belül az Europanizáció elnevezésű projekthez. A szakmai megvalósítás ütemének megfelelően realizáltuk a költségek fedezetét. Egyéb támogatások soron jelenik meg a határ menti pályázatok közé tartozó SMEINT elnevezésű projekt, melyet rendben lezártunk. Az ehhez kapcsolódó ellenőrzések után utófinanszírozott formában a támogatást megkaptuk. Ezen a soron található további négy MKIK projekt is. Az országos kamara innovációs és külgazdasági projektjeire pályáztunk sikerrel. Ennek keretében innovációs munkatársat alkalmazunk a vállalkozások segítése érdekében, innovációs témájú rendezvényeket szerveztünk 4

5 régiós szinten, továbbá szakmai utat szerveztünk Firenzébe az Élettudományok Üzletember Találkozójára és Törökországba. Tovább folytattuk a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezet működtetését. A finanszírozása meglehetősen hosszú idejű utófinanszírozással történik, az előző évi munkához kötődő támogatást a második félévben kaptuk meg, míg a tárgyévi működést fedező szerződést is félév után sikerül megkötni. A tárgyévben futó projektek száma: 24 db. 5. Kamarai regisztrációs hozzájárulás Annak ellenére, hogy a regisztrációs díj már harmadik évben szerepel a Kamara költségvetésében, az óvatosság elve alapján végeztük el a tervezést, hogy az esetleges negatív eltérés ne veszélyeztesse a Kamara elfogadott költségvetésének egyensúlyát. A tervezésnél két bizonytalansági tényező merült fel. Az egyik a hozzájárulásra kötelezett vállalkozói kör számának alakulása, jellemzően fogyása, valamint a fizetési morál alakulása. Ez utóbbi kedvezőbben alakult a tavalyi évnél. Elkezdtük az hátralékkal rendelkező vállalkozások ellen a behajtást a NAV segítségével. A jelentős többletbevétel oka abból adódik, hogy folyamatosan tisztítjuk az adatbázist, a korábban nem beazonosítható, nem párosított tételeket azonosítottuk, illetve folyamatosan kezdeményeztük az MKIK által üzemeltetett nyilvántartási rendszer olyan irányú átalakítását, ami lehetővé teszi az adatok pontos lekérését, azonosítását. Ennek köszönhetően több száz tétel került beazonosításra, korábban függő tételként való kezelésének megszűntetése, és tényleges bevételként való nyilvántartása. Az új típusú feladatot zökkenőmentesen folytatjuk, azt a lehető legkevesebb ráfordítással oldjuk meg. Egyben zajlik a törvényben megjelölt ingyenes szolgáltatások nyújtása is. Több fős rendezvényt tartottunk a regisztrált körnek, melyek segítséget nyújtottak a vállalkozóknak az aktuális jogszabályi változások követésére. Pl.: adózás, E- útdíj témában, illetve elindítottuk az adózási, számviteli problémákkal kapcsolatos ingyenes tanácsadást is. Az ingyenes szolgáltatások már nem csak Szegeden, hanem vidéki helyszíneken is elérhetők a vállalkozások részére. 6. Pénzügyi műveletek bevételei Összességében a rovaton kismértékű túlteljesítettség mutatkozik. Ez részben a kamarai hozzájárulás többlet bevételének kamatából származott. A többletbevétel további oka az a tény, hogy a Monetáris Tanács folyamatos kamatvágása mellett sikerült viszonylag magasabb hozamon értékpapírt vásárolni. Ugyancsak növelte a bevételt, hogy a kamarai pénzügyi alapok tavaszi pályázati kiírása során a tagok a rendelkezésre álló összeg egy részét igényelték csak, illetve hívták le, így az elkülönített összeg tovább kamatozott, növelve ezzel a később kihelyezhető összeget. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron a vártnál nagyobb árfolyamnyereséget sikerült realizálnunk az euróban beérkező pályázati támogatások kapcsán. 7. Rendkívüli bevételek A fejlesztési célra kapott támogatások jelentősen meghaladják a tervezettet. Ennek oka, hogy az új pályázatokhoz informatikai eszközbeszerzések kapcsolódtak. Az ehhez kötődő bevétel elszámolás nem a támogatási bevételeknél, hanem itt jelenik meg. Összességében elmondható, hogy a CSMKIK évi bevételei szépen alakultak. 14,7%-kal haladták meg a tervezettet, ami nominálisan több mint 61,2 millió Ft-ot jelent. Ennek egy jelentős 5

6 része a kamarai hozzájárulásból eredő többletbevételből származik. A kamarai költségvetés stabil egyensúlya azonban nem csak ennek köszönhető. Igen jól alakultak a szolgáltatási bevételek is a kitartó, következetes munkának köszönhetően, illetve a támogatási bevételek, melyek segítségével tovább tudtuk bővíteni a kamarai szolgáltatások palettáját. B/ Ráfordítások 8. Anyag jellegű ráfordítások Az anyagköltségeknél összességében jelentős mértékű megtakarítás látszik. Ez első sorban a szintvizsgáztatáshoz kötődő anyagköltség fel nem használásából adódik. A vásárolt anyag, irodaszer felhasználás a folyamatban lévő projektek igényei szerint merült felt, illetve a regisztrációs díj behajtásához kapcsolódik, első sorban fénymásolás formájában. A kamarai személygépkocsi üzemanyag felhasználása a csökkenő üzemanyagárak miatt lett alacsonyabb a tervezettnél. A Kamarai Futár előállításának költsége pedig azért emelkedett, mert próbaként megújult arculattal, tartalommal és színes kivitelben készítettük el az utolsó két számot. Az új megjelenés sikert aratott az olvasók körében. Az igénybevett szolgáltatások költségei 6 millió Ft-tal maradnak el a tervhez képest. A bővült forrás ellenére továbbra is ésszerű, költségtakarékos gazdálkodást folytatunk a Kamarában. Szinte valamennyi soron kisebb-nagyobb megtakarítást értünk el. Három soron látszik túlköltés. Az egyik a székház üzemeltetés, karbantartás, ahol a rezsi költségek és a korábbi években elmaradt felújítások, átalakítások jelennek meg. Így például tető részbeni cseréje, tárgyaló terem átalakítása, nyílászáró csere. Valamennyi felújítás a költség- és energiatakarékosság jegyében történt. A másik a rendezvények oktatási díjai. Az éves költségvetés összeállításakor még nem tudjuk, hogy az előadók milyen arányban végzik megbízásként illetve vállalkozóként tevékenységüket. A harmadik tétel a posta, telefon, internet költségek. Itt a postaköltségek haladták meg jelentősen a tervezettet, mivel a korábbi, költségtakarékos es felszólítások helyett postai úton értesítettük a vállalkozókat regisztrációs és fizetési kötelezettségükről, melynek kellő hatás is volt, ami a regisztrációs díj bevétel soron jelenik meg. A bel-és külföldi kiküldetési soron jelenik meg a firenzei Élettudományok Üzletember Találkozójának és a törökországi szakmai útnak a költsége. Mindkét út támogatásból finanszírozott, mely forrást biztosító pályázatot az MKIK külgazdasági projektjéhez kapcsolódóan nyújtottunk be. A költségvetés összeállításakor e témákban aláírt támogatási szerződésekkel nem rendelkeztünk, így a tervben nem szerepeltek. A többi soron alul teljesítettség mutatkozik, szem előtt tartva a költségtakarékos gazdálkodást. Az oktatás, továbbképzés soron szinte felét költöttük a tervezett összegnek. Ennek kettős oka van. Egyrészt csökkent a szintvizsgáztatás, és a gyakorlati képzőhely ellenőrzés száma, így az ahhoz kötődő kifizetések, másrészt a tervezéskor nem tudjuk, hogy a feladatot ellátó szakemberek vállalkozóként végzik tevékenységüket, vagy megbízási szerződéssel. Ebben az évben az utóbbi irányába tolódott el az arány. 9. Egyéb szolgáltatások Átlagosan a terv szerint alakultak a kiadások ezen a rovaton. Az MKIK részére fizetendő 8%-os tagdíj jelentős tétel ezen belül, illetve a tervtől való eltérést az okmányhitelesítésből származó többletbevétel után fizetendő 2%-os hozzájárulási díj növekedés okozza. A különféle egyéb szolgáltatások között szerepel a pénzügyi befektetések szolgáltatási díja, vagyis a befektetésekhez kötődő banki költségek, melyek jelentősen megemelkedtek ebben az évben. 6

7 10. ELABE, közvetített szolgáltatások Itt a Párizsi krt.-i székház bérbeadásával kapcsolatos rezsi költségek, illetve a török szakmai úttal kapcsolatos továbbszámlázott tételek merültek fel. 11. Személyi jellegű ráfordítások Ezen a rovaton a tervet meghaladó költségek merültek fel. A költségvetési tervbe beépített béremelést elvégeztük. A kamarai költségvetésben igen nagyarányú tétel a főfoglalkozású alkalmazottak bére, ami a kamara szolgáltatói tevékenységéből adódik. Itt mutatkozik túllépés, ami egy projekthez kötődik. A már korábban említett, Munkaügyi Központtal kötött Tiéd a pálya című pályázathoz. Ennek keretében 23 fő munkanélkülit vettünk állományba a feladat elvégzése érdekében. Háromhavi bérköltségük és annak járulékai merültek fel tárgyévben, melyek a tervbe nem kerültek beállításra, mivel a szerződést év közepén kötöttük a hatósággal. Az itt felmerült bérköltség nem jelent plusz terhet a Kamarára, mivel 100%-ban támogatásból fedezett. Ugyancsak nagyarányú növekedés látható az MKIK szakképzési támogatásból finanszírozott kollégák bérénél, ez azonban csak egy technikai átsorolás eredménye. A korábbi években, így a tervben is csak a szakképzési tanácsadók bérét tüntettük fel külön. A szakképzési feladatokat felölelő támogatási szerződés azonban már annyira komplex, hogy a részfeladaton felül több főfoglalkozású alkalmazott státusz betöltését írja elő, így például a pályaorientációs kollégáét, az MFKB koordinálással kapcsolatos kollégáét, TÁMOP projektet koordináló kollégáét. Az ö bérük is ezen a soron szerepel. Az elkülönített kimutatásra azért van szükség, mert a terv elkészítésekor az utolsó havi bér fedezetére vonatkozóan még nem rendelkeztünk aláírt támogatási szerződéssel. A jogszabály által előírt feladatokat pontosan, határidőre, országos szinten kiemelkedő minőségben végeztük el. Az egyéb szolgáltatói feladatok teljesítésénél is törekedtünk, hogy a bérköltséget minél magasabb arányban támogatásból finanszírozzuk. Az idei évben ez azt jelentette, hogy a főfoglalkozású alkalmazottak bérének 61,1 %-át külső forrásból fedeztük. A tárgyévben ez 83,7 millió Ft-ot jelent. A megbízási díjak a tervezett szint alatt alakultak. A legnagyobb tétel ezen a soron a Békéltető Testület működtetéséhez kötődik, a vonatkozó kormányrendeletben előírt tiszteletdíj formájában. Ugyancsak itt találhatók a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésével és a szintvizsgáztatással kapcsolatban felmerült költségek, melyek a részbeni feladatcsökkenés miatt nem jelennek meg. Az alulteljesítettséget indokolja az is, hogy a rendezvények előadói díjai nem megbízási díj formájában merültek fel, hanem vállalkozói díjként. A szociális hozzájárulási adó a korábban említett 23 fős Tiéd a pálya projekt miatt magasabb a tervezettnél. A rovaton érvényesítettük a törvény által biztosított kedvezményeket. A személyi jellegű egyéb költségek meghaladták a tervezettet. Itt kerülnek elszámolásra az alkalmazottak részére juttatott cafeteria rendszer elemei, illetve a foglalkoztatás egészségügyi díj. Az emelkedés oka a Tiéd a pálya projekt megvalósítása és az ahhoz kapcsolódó többlet költségek. 12. Értékcsökkenési leírás Összességében meghaladja a tervezettet. A terv szerinti értékcsökkenés a kalkulált szinten maradt, a használatba vételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés haladta meg a tervezettet. A korábban felsorolt támogatási forrásokból fejlesztettük az infrastruktúrát, annak a kiadásai jelennek meg itt. Számítástechnikai eszközöket és frissített szoftvereket szereztünk be január 6-án kötött adásvételi szerződéssel a Kamara tulajdonába került a Hódmezővásárhely, Lánc u. 7. szám alatti iroda, mely a továbbiakban helyet ad a helyi kamarai 7

8 szolgáltatások nyújtásának. Az ezzel kapcsolatos értékcsökkenés ezen a rovaton került elszámolásra. Ezzel párhuzamosan a korábbi iroda bérleti szerződését felmondtuk. 13. Egyéb ráfordítások Ezen a rovaton a követelések elszámolt értékvesztése mutat kimagasló értéket. Ennek oka, hogy technikai jellege miatt az előző évben elszámolt értékvesztést a bevételek soron visszaírtuk, és a jelenlegi adatok szerint a teljes tagdíjkövetelés állományt újra minősítettük. Így ez a sor tartalmazza az előző évek be nem folyt és le nem írt követelését, illetve a tárgyévben be nem folyt tagdíját arányosítva. Ezzel egy időben a követelésállomány átvizsgálását elvégeztük a tekintetben, hogy a behajthatatlan követeléseket felmértük, és azokat leírtuk. Ez az állomány tartalmazza a Küldöttgyűlés által kizárt tagokkal szembeni követelésállományt is. A tervezettet lényegesen meghaladja a vissza nem igényelhető Áfa összege. Ennek oka kettős. Egyrészt a Hódmezővásárhelyen vásárolt székházhoz kötődő vissza nem igényelhető Áfa jelenik meg ezen a soron, másrészt a szegedi, Párizsi krt.-i székház felújítási költségeihez kötődő tétel. A különféle egyéb ráfordítások soron mutatjuk ki az MKIK-t megillető bevételt, melyet a befolyt kamarai hozzájárulások után utalunk tovább, a kivetésük alapján. Ennek összege a hozzájárulás 10%-a. Nyilvántartásunk szerint a fizetendő összeg magasabb kellene, legyen az általuk jelzettnél, de mivel az utalás kivetés alapján történik, csak az általuk megadott összeget továbbíthatjuk. Így a bevétel és az ezzel kapcsolatos költség nem azonos évben merül fel, ami torzítja a tárgyévi eredményt. Várhatóan a következő évben veti ki az MKIK az elmaradt hozzájárulás összegét. Ez az eltérés az MKIK által használt lekérdezésből adódik. 15. Rendkívüli ráfordítások A Kamara évek óta támogatja az MTA Területi Akadémiai Bizottságát a Dél-alföldi Innovációs Díj kapcsán. Az előző évi szerződéskötés elhúzódása miatt a évi díj támogatására tárgyévben került sor. A évre is érkezett megkeresés, ezért állítottuk be a költségvetési tervbe az összeget. Szerződéskötés hiányában azonban a kifizetésre nem került sor, így a rovaton alul teljesítettség látszik. Tárgyévben több támogatási szerződést kötöttünk, és az abban foglalt kötelezettségünknek eleget is tettünk. Így támogattuk a Rajk L. alapítványt és a vajdasági magyar árvízkárosultakat 100, illetve 150 e Ft értékben. C/ Tárgyévi eredmény Összességében a CSMKIK évi eredménye igen jól alakult, 73,9 millió Ft-tal zártuk azt. A tárgyévi költségvetés stabilitásában jelentős szerepe van a befolyt kamarai hozzájárulásnak, azonban nem köthető kizárólag ahhoz. Az így kialakult eredményt pozitívan befolyásolta az a tény, hogy folyamatosan realizáljuk a szolgáltatási, támogatási és egyéb bevételeket is, az előző években megszokottak szerint. Ugyanakkor továbbra is szem előtt tartjuk a racionális és ésszerű költségtakarékosságot is. Sikerült közel 14%-kal magasabb bevételt elérni az eredetileg tervezett költségszint mellett. Az előző években megszokottak szerint tovább növeltük a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vagyonát. Tárgyévben ez közel 74 millió forintot jelent. 8

9 Kamarai tagozatok finanszírozása A Kézműipari Tagozat a rendelkezésére álló keretet teljes mértékben felhasználta a Sándorfalván megtartott Kézműves nap költségeinek fedezetére. A Kereskedelmi, a Szolgáltatói és az Ipari Tagozat több alkalommal közösen szervezett rendezvényeket, így az Újvidéki vásáron, illetve az INOCOOP Nemzetközi Vásáron való részvételt, az AUDI gyár látogatását illetve a güssingi szakmai utat. A tagozatok az elmúlt évekhez képest nagyobb aktivitást mutattak a programok szervezésére. Az ügyvezetőség jóváhagyásával a Szolgáltatási Tagozat 7 eseményen vett részt, melyre a rendelkezésre álló keretük 59%-át használták fel. Az Ipari tagozat 3 rendezvényre költötte el a forrásuk 69%-át, míg a Kereskedelmi tagozat szintén 3 programon vett részt, a keretük 38%át felhasználva. A projektfinanszírozási keret felhasználásánál továbbra is az a cél, hogy olyan rendezvények kerüljenek támogatásra, melyek az egész tagozat érdekeit képviseli. A Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet a rendelkezésre álló éves keretük 18 %-át használta fel terembérletre, útiköltségre, üzleti vendéglátásra, újság előfizetésre, hitelesítésre. A csongrádi kistérség 56,6%-os költség felhasználási arányt ért el. Terembérlet, hirdetés, útiköltség, hangosítás merült fel. Több, elsősorban adózással kapcsolatos rendezvényt a szentesi kistérséggel közösen valósítottak meg. Szentesen terembérlet, hirdetési, hangosítási, útiköltség, illetve megbízási díj merült fel, ami a rendelkezésre álló keret 60%-át tette ki. A makói kistérség a keret 10%-át használta fel terembérletre, hangosításra. Kamarai pénzügyi alapok működése A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben a korábbi Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési, valamint Innovációs Pályázatát összevonva, egy közös Felhívást tett közzé. A meghirdetett Gazdaság-, Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Pályázati felhívásra 8 db igény érkezett be, melyből 7 db gazdaság- és kereskedelemfejlesztési témában megvalósuló fejlesztéseket tartalmazott, egy vállalkozás pedig innovációs fejlesztésének megvalósításához kérte a kamara segítségét. Az Elnökség valamennyi vállalkozás beruházását támogathatónak ítélte. A keretmaradványból és a korábbi évek kihelyezésének törlesztéséből évre e Ft állt a vállalkozások rendelkezésére. A két pályázati fordulóban összesen e Ft-ra érkezett be igény, melyet az elnökség jóváhagyott a vállalkozások számára. A pénzügyi alapokból a 2014-ben megítélt támogatás segítségével mintegy 48,3 millió Ft gazdaságfejlesztési és innovációs beruházás valósulhatott meg a megyében. Az odaítélt támogatások folyósítása ütemesen, a vállalkozások igényének megfelelően megtörtént, az alapok esedékes törlesztéseit a támogatottak rendben teljesítették. Az E-Power Sys Kft ben sem teljesítette kötelezettségét, a követelés behajtása érdekében indított végrehajtási eljárás továbbra is folyamatban van. Szeged, március 6. Baricz Teréz gazdasági igazgató 9

10 1. számú melléklet A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetés I-XII. hó Me: ezer Ft Terv a I.- XII. hó terv I.- XII. hó tény tény %-ában A BEVÉTELEK 1. Tagdíjbevételek ,96% 1.1 Tárgyévi tagdíj ,96% 2. Szolgáltatási bevételek ,86% 2.1 Okmányhitelesítés ,17% 2.2 Mestervizsgáztatás ,00% 2.3 Rendezvény bevételek ,18% 2.4 Közvetített szolgáltatások bevétele ,48% 2.5 Szponzori és hirdetési bevételek ,78% 2.6 Székház bérbeadás ,88% 2.7 Széchenyi kártya előkészítés ,75% 2.8 Egyéb szolg bevételek ,32% 3. Egyéb bevételek ,88% 3.1 Eszközértékesítés bevétele ,00% 3.2 Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok ,67% 3.3 Értékvesztés visszaírás ,56% 3.4 Egyéb bevételek ,88% 4. Támogatási bevételek ,38% 4.1 Szakképzéssel kapcsolatos támogatások ,94% 4.2 EEN hálózati támogatás ,52% 4.3 Békéltető Testület támogatása ,84% 4.4 Leonardo és Erasmus támogatások ,78% 4.5 Egyéb támogatások ,02% 5. Kamarai regisztrációs hozzájárulás ,78% 5.1 Kamarai regisztrációs hozzájárulás ,78% 6. Pénzügyi műveletek bevételei ,96% 6.1 Betéti-, értékpapír kamatok ,73% 6.2 Alapok pénzintézeti kamatbevételei ,17% 6.3 Egyéb pénzügyi bevétel ,84% 7. Rendkivüli bevételek ,86% 7.1 Fejleszt. célra támogatás elszámolása ,86% Bevételek összesen ( ) ,68%

11 Terv a I.- XII. hó terv I.-XII. hó tény tény %-ában B RÁFORDÍTÁSOK 8. Anyagjellegű ráfordítások ,62% 8.1 Anyagköltség ,84% 8.2 Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány ,53% 8.3 Kamarai szgk üzemanyag felhasználás ,77% 8.4 Kamarai ujság előállítás ,75% 8.5 Egyéb nyomdaköltség ,47% 8.6 Egyéb anyagköltség ,57% 8.7 Igénybevett szolgáltatás ,23% 8.8 Hírlap, szakkönyv, CD ,88% 8.9 Bérleti díjak ,59% 8.10 Székház üzemeltet.karbantartás ,68% 8.11 Egyéb javítás, karbantartás ,57% 8.12 Hirdetés, reklám, propaganda költségek ,22% 8.13 Oktatás, továbbképzés ,54% 8.14 Rendezvények oktatási díjai (számlás) ,16% 8.15 Mestervizsgáztatási díj (számlás) ,00% 8.16 Bel-és külföldi kiküldetés ,65% 8.17 Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem ,24% 8.18 Jogi és egyéb tanácsadás ,26% 8.19 Vidéki irodák szolgáltatási költség ,91% 8.20 Támog. projektek szolg. Költségei ,63% 8.21 Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,62% 9. Egyéb szolgáltatások ,02% 9.1 Biztosítási díj ,47% 9.2 MKIK tagdíjak, egyéb díjak ,01% 9.3 Különféle egyéb szolgáltatások ,00% 10. ELABE, közvetített szolgáltatások ,24% 11. Személyi jellegű ráfordítások ,02% Bérköltség 11.1 Főfoglalkozású alkalmazottak bére ,99% 11.2 MKIK szakképzési támogatásból finanszírozott kollégák bére ,93% 11.3 Megbízási díjak ,23% Bérjárulékok 11.4 Szociális hozzájárulási adó ,17% 11.5 Egyéb járulékok ,97% Személyi jellegű egyéb költségek 11.6 Kiküldetési napidíj ,58% 11.7 Reprezentációs költség ,50% 11.8 Egyéb személyi jellegű ,38% 12. Értékcsökkenési leírás ,24% 13. Egyéb ráfordítások ,70% 13.1 Vissza nem igényelhető áfa ,69% 13.2 Követelések elszámolt értékvesztése ,47% 13.3 Behajthatatlan követelések leírt összege ,30% 13.4 Különféle egyéb ráfordítások ,94% 14. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,73% 15. Rendkívüli ráfordítások ,11% 15.1 Egyéb rendkívüli ráfordítás ,11% Ráfordítások összesen ( ) ,72% C Tárgyévi eredmény (A-B) ,04%

12 2/a sz. melléklet Osztály Létszám Kiszámláz. tagdíj ig, Ft Kiszáml. tagdíj megoszl., % Befizetett tagdíj ig, Ft Befizetett tagdíj megoszl., % évi tagdíj hátralék, Ft Tagdíj befizetési arány, % 1. Ipar és ipari szolgáltatás , , ,71 2. Élelmiszeripar és könnyűipar , , ,23 3. Építőipar , , ,43 4. Közlekedés , , ,90 Ipari Tagozat összesen , , ,90 5. Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker , , ,08 6. Egyéb kereskedelem , , ,45 7. Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar , , ,23 Kereskedelmi Tagozat összesen , , ,39 8. Közszolgáltatók és távközlés, informatika , , ,68 9. Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenységet , , , Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások , , ,54 Szolgáltatási Tagozat összesen , , , Építőipar (kézműipar) , , , Épületgépészet, elektromos ipar, faipar , , , Vas- fém, műszeripar és járműipar , , , Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar , , , Szolgáltató kisipar , , ,36 Kézműipari Tagozat összesen , , ,72 Pártoló tag , , ,67 Osztályok és tagozatok mindösszesen ,34 Készült:

13 Kamarai tagdíjfizetés alakulása hó 2/b sz. melléklet Térség Létszám én Kiszámláz. tagdíj ig, Ft Kiszáml. tagdíj megoszl., % Befizetett tagdíj ig, Ft Befizetett tagdíj megoszl., % évi tagdíj hátralék, Ft Tagdíj befizetési arány, % 1. Csongrád , , ,58 2. Megyén kívüli , , ,31 3. Hódmezővásárhely , , ,38 4. Kistelek , , ,43 5. Makó , , ,19 6. Mórahalom , , ,01 7. Szeged , , ,60 8. Szentes , , ,82 Térségek mindösszesen ,34 Készült:

14 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2/c sz. melléklet évi kiszámlázott és befizetett kamarai tagdíj összetétele Tagdíj kategória, Ft Taglétszám db * Taglétszám megoszlás Kiszámlázott éves tagdíj, Ft Éves tagdíj megoszlás Befizetett éves tagdíj, Ft Befizetett éves tagdíj megoszlás Befizetési arány = 6 0,42% ,95% ,03% 100,00% ,35% ,99% ,64% 100,00% ,76% ,85% ,50% 97,59% ,60% ,77% ,24% 96,94% ,98% ,90% ,09% 95,02% 1,5 M és 100 ezer között összesen 88 6,10% ,45% ,50% 98,01% ,25% ,56% ,21% 75,76% ,83% ,80% ,96% 84,12% és között összesen ,08% ,36% ,17% 80,77% = ,59% ,38% ,42% 106,38% ,43% ,50% ,29% 54,36% 6000= 90 6,24% ,78% ,55% 65,26% 6000< ,56% ,53% ,07% 190,48% és az alatt összesen ,81% ,19% ,33% 104,85% Mindösszesen ,00% ,00% ,00% 93,23% * évben számlát kapott tagvállalkozás Készült: Szeged,

15 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3/a. számú melléklet Taglétszám változás osztályonként, tagozatonként osztály sorsz. osztály, tagozat megnevezés taglétszám én évben tagsági viszonya megszünt* évben tagként belépett taglétszám én taglétszám változás évben 1 Ipar és ipari szolgáltatás Élelmiszeripar és könnyűipar Építőipar Közlekedés Ipari Tagozat összesen Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker Egyéb kereskedelem Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar Kereskedelmi Tagozat összesen Közszolgáltatók, távközlés, informatika Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági szolgáltatások Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások Szolgáltatási Tagozat összesen Építőipar (kézműipar) Épületgépészet, elektromos ipar, faipar Vas- fém, műszeripar és járműipar Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar Szolgáltató kisipar Kézműipari Tagozat összesen Pártoló tag Tagozatok mindösszesen Készült:

16 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3/b. számú melléklet Taglétszám változás térségenként Ssz. Térségenként Taglétszám én évben tagsági viszonya megszűnt évben tagként belépett Taglétszám én Taglétszám változás évben 1 Csongrád Megyén kívül Hódmezővásárhely Kistelek Makó Mórahalom Szeged Szentes Térségek mindösszesen: Készült:

17 Kizárásra javasolt, tagdíj hátralékkal rendelkező vállalkozások Kizárás tervezett időpontja: május számú melléklet sorszám megnevezés kamarai osztály térség számlázási cím sz.sz. fizetési határidő összesen "EARTH-WORK" Szolgátlató Bt. 1 Szentes 6600 Szentes Boros Sámuel utca 34. SC2513/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft összesen évben kiszámlázott /ASC/ Ft Ft Ft 11 Egyéb 1089 Budapest Visi Imre utca 12. SC1294/ Ft 2013/ASZ/ Ft /ASC/ Ft Ft 0 Ft 12 Csongrád 6640 Csongrád Mátyás király utca 2. SC511/ Ft SC2166/ Ft 2013/ASC/ Ft /BSC/ Ft Ft Ft 6 Szeged 6724 Szeged Csaplár Benedek utca 4. SC2318/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /BSC/ Ft Ft Ft 6 Szentes 6600 Szentes Szabadság tér 6. 1/4. SC3167/ Ft 2013/BSC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft ARIMA Szolgáltató Kft. 6 Szeged 6723 Szeged Szamos utca 6. VII/41. SC2543/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft 6 Szeged 6724 Szeged Zákány utca 11/A. SC544/ Ft SC2427/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft 11 Szeged 6723 Szeged Kereszttöltés utca 12. SC1365/ Ft VI/ /ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft BJ-Farmer Kft. 5 Makó 6900 Makó Nyizsnyai utca 23/A. SC2826/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Dr. Lázár Sándor 16 Szeged 6721 Szeged Szent István tér SC2888/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Erika és Béla Szolgáltató Bt. 9 Szentes 6600 Szentes Soós utca 1. SC667/ Ft SC2129/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft G-Jet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 Szeged 2600 Vác Halfogó utca 7. SC1437/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC Ft 2014/ASC/ Ft /Asc/ Ft Ft Ft Hajdú Zoltán 15 Csongrád 6640 Csongrád Kisfaludy utca 9. SC395/ Ft SC1928/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Hegedűs Ferenc 9 Hmvhely SC2013/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Horváthné Hódi Erika 16 Szeged 6762 Sándorfalva Temesvári utca 14. SC18628/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft HOVEFA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3 Makó 6922 Földeák Somogyi Béla utca 18. SC2842/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft 17. ADKER VZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. AEROAMAX Kereskedelmi és Szolgátlató Kft. Ajándéktárgy Eu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ANKER 2000 Kereskedelmi és Szolgálató Kft. AUTOMECHANIKA Ipari és Kereskedelmi Kft. B2 Kereskedelmi Szolgáltató és Befektetési Kft Hódmezővásárhely Rákóczi út 53. HPQ Építőipari és Minőségbiztosítási Tanácsadó Kft. 3 Szeged 6720 Szeged Arany János utca 7. SC45/ Ft Ft 0 Ft J-Dent Szolgáltató Kft. 15 Szeged 6725 Szeged Kálvária sugárút 51. SC2441/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Juhászné Viski Erika 9 Szeged SC1632/ Ft 6723 Szeged Kereszttöltés utca 12. 8/ /ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Kis Lajos 16 Szeged 6791 Szeged Maty-Parti út 96. SC1934/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Kormányos Gábor 10 Szeged 6723 Szeged József Attila sugárút 132. SC494/ Ft 5/ /ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft

18 sorszám megnevezés kamarai osztály térség számlázási cím sz.sz. fizetési határidő összesen Kovács Ferenc 6 Szentes 6635 Szegvár Táncsics Mihály utca 6. SC1537/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft összesen évben kiszámlázott /ASC/ Ft Ft Ft Mobilfaház Gyártó és Forgalamzó Kft. 6 Szeged 6771 Szeged Törökkanizsa utca 16. SC2667/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft MÁTRIX BAU 2002 Építőipari, Tervező és Kivitelező Bt. 11 Hmvhely 6630 Mindszent Búzavirág utca 3. SC890/ Ft SC2150/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Ocskó Tibor 15 Szentes 6600 Szentes Vecseri utca 28. SC356/ Ft SC1518/ Ft 2013/BSZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Orientál Invest Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. 9 Egyéb 1141 Budapest Szugló utca 82. SC2227/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft PIRETROID-H Nemzetközi kereskedelmi Bt. 6 Egyéb 1083 Budapest Práter utca 59. SC2854/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft PLANET Corp. Szolgáltató Kft. F.A. 1 Szeged 6771 Szeged Makai út 4. SC1017/ Ft SC1434/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Rainbow-Style Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10 Hmvhely 6800 Hódmezővásárhely Szemerlei utca SC1467/ Ft /ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Szügyi Tamás Zoltán 8 Szeged 6721 Szeged Tisza Lajos körút 17. SC1571/ Ft 2013/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Szűcs István 5 Mórahalom 6782 Mórahalom Tavasz utca 2. SC1912/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft THERMOPROFIL Fővállalkozó Kft. F.A. 3 Szeged 6724 Szeged Mura utca 15. SC2399/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Tököli József Attila 6 Szentes 6600 Szentes Mátyás király utca 5. SC1491/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Varga Árpád 6 Szeged SC1657/ Ft 6724 Szeged Cserzy Mihály utca 24. I/ /ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Váczi Cipő- és Munkaruházati KereB152:B158skedelmi és Szolgáltató Kft. 6 Szentes 6600 Szentes Arany János utca 11. SC1184/ Ft SC2099/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Várdainé Antal Erika 9 Szentes 6600 Szentes Soós utca 1. SC480/ Ft SC1509/ Ft 2013/BSC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft WIN CLEAN Kft. 15 Egyéb 1132 Budapest Kádár utca 5. fszt. 7. SC1215/ Ft SC2087/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Ördögszekér Kézműipari, Iparművészeti és Kereskedelmi Bt. 14 Szeged 6753 Szeged Kőrös sor 33. SC987/ Ft SC1339/ Ft 2013/ASZ/ Ft 2013/ASC/ Ft 2014/ASC/ Ft /ASC/ Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft

19 Statisztikai számjel vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KÖZTESTÜLET CÍME: Szeged, Párizsi krt AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETNÉL december 31. Adatok ezer Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év 2014.év a b c b ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: Szeged, január 31. Köztestület vezetője

20 Statisztikai számjel vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara KÖZTESTÜLET CÍME: Szeged, Párizsi krt AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETNÉL december 31. Adatok ezer Ft-ban Sorszám: Alap- Vállalkozási Alap- Vállalkozási Bázis év Tárgy év A tétel megnevezése Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: - támogatások = alapítói = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - támogatások = alapítói = központi költségvetési = helyi önkormányzati 0 0 = egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel (1± ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) Keltezés: Szeged, január 31. Köztestület vezetője

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE MEGHÍVÓ A Nógrád Megyei Építész Kamara 2014. évi taggyűlésére A taggyűlés időpontja: 2014. április 24. (csütörtök) 14.00 -óra (regisztráció 13.30 órától) A taggyűlés helyszíne: Nógrád Megyei Szakképzési-szervezési

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK 1. KULCSMUTATÓK TERVEZETT ALAKULÁSA...4 1.1. Taglétszám alakulása...4 1.2. A regisztrált vállalkozások...5 1.3. A kamara

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE TARTALOM Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. AKTUÁLIS ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE Az MKIK elnökségi ülésére 2009. március 11- én került sor a kamara székházában..az elnökségi ülés

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2013. június

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben