A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]"

Átírás

1 Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó üzeme Munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzésről Ki lehet KEOP pályázttl megvlósult létesítmények üzemeltetője Az üres kukedény lkotmányos díj A veszélyes hulldék is ledhtó z idei lomtlnításkor Közterületek megtisztításár 245,8 millió forint kphtó pályázti úton Egyre duzzd z elektroniki szemétdomb Elektroniki hulldékok házhoz menő begyűjtése Sopronbn Élelmiszerek szemétben, eredeti csomgolásbn Lengyelország: hulldéközön Széndioxid-leosztásbn két ország teljesített, uniós vállltok ezrei kvót nélkül Környezetvédelmi kitüntetések március 15.-e lklmából. 2. old. 3. old. 4. old. 5. old. 7. old. 8. old. 8. old. 8. old. 8. old. 8. old. 9. old. 9. old. 9. old. 10. old.

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Jogi és Koordinációs Szkállmtitkárság Budpest Dr. Erdey György szkállmtitkár úr részére Tisztelt Szkállmtitkár Úr! Szíves állásfogllását kérem közlemúltbn megjelent, hulldéklerkók rekultivációjávl kpcsoltos céltrtlékot érintő lábbi APEH állásfogllássl kpcsoltosn: A hulldékgzdálkodásról szóló törvény lpján képzett céltrtlék nem csökkentő tétel [To. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] A környezet védelmének áltlános szbályiról szóló évi LIII. törvény 3. (1) bekezdés m) pontjánk rendelkezésével összhngbn kidott hulldékgzdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ( továbbikbn: hulldékgzdálkodási törvény), illetve ennek végrehjtási rendelete lpján képzett céltrtlék összegével nem csökkenthető z dózás előtti eredmény. A fentiek lpján képzett céltrtlékot melynek dóévi ráfordításként elszámolt összegével meg kell növelni z dózás előtti eredményt bbn z esetben lehetne csökkentő tételként figyelembe venni, h társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdésének c) pontj külön is említené hulldékgzdálkodási törvényt, hsonlón bányásztról és villmos energiáról szóló törvényekhez. [PM Jövedelemdók főosztály 17095/2007. APEH Ügyfélkpcsolti és Tájékozttási főosztály /2007.] Véleményünk szerint z állásfogllás téves, mivel jelzett jogszbályi hely környezetvédelmi törvény felhtlmzás lpján kidott kormányrendeletre hivtkozik, melyet hulldéklerkók vontkozásábn 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szbályoz, z lábbik szerint: 6. (5) A (2) bekezdésben említett utógondozási és monitorozási költségek közszolgálttási díjbn kkor érvényesíthetők, h közszolgálttó z utógondozás, illetve monitorozás körébe trtozó feldti ellátásár tervet készít, mely lpján mennyiségrányosn megállpítj z ennek megvlósításához évente szükséges, inflációvl korrigált bevételt, s nnk mértékét psszív időbeli elhtárolásokkl szemben közvetlen költségként számolj el vgy, h z utógondozás, illetve monitorozás céljár szükséges fedezetet csk közelíteni lehet, kkor z időközönként ismétlődő jövőbeni költségekre céltrtlékot képez. Jogszbály z utógondozás, illetve monitorozás körébe trtozó feldtok ellátását z ártlmtlnítást végző szolgálttó számár kötelezővé teheti. Tgszervezeteink e rendelet lpján képezték, s képzik hulldéklerkókkl kpcsoltos céltrtlékot, és zt társsági dólp csökkentő tételként számolják el. Tekintettel rr, hogy fent említett állásfogllás ellentétes hulldékkezelő cégek gykorltávl, z eddigi jogértelmezéssel, vlmint z egyes cégeknél végzett, s lezárt APEH vizsgáltok eredményével, kérem szíves állásfogllását, bbn, hogy társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. tv. 7.. (1) c) pontjánk értelmében meglpozott-e tgszervezeteink társsági dólpot csökkentő céltrtlék-képzési gykorlt. Amennyiben kilkult helyezet részletesebb ismertetést kíván, úgy készséggel állunk rendelkezésre! Válszát várv, tisztelettel Ngy György igzgtó 2 Köztisztság_

3 A válsz még nem érkezett meg! Bemuttkozik z Unimog U 20-s Február 28-án Ttán muttt be Ppps Auto Mgyrország Kft. Unimog-plettáj legújbb tgját, z U 20-st. Az érdeklődők nem csk megcsodálhtták z új teherutót, de bevetés közben is kipróbálhtták helyszíni tesztvezetésen. Az új U 20-s z önkormányztok és városüzemeltetési cégek számár kínál egyszerűbb és olcsóbb megoldást. Az új Mercedes-Benz Unimog U 20-s hiánypótló jármű z önkormányztok, illetve városüzemeltetési cégek számár, hiszen kisebb könnyebb és olcsóbb korábbi megoldásoknál. Az U 20 ötvözi trktor és teherutó előnyös tuljdonságit: munkvégzésnél lssú, közlekedésnél gyors, mindemellett egy vlódi Unimog értékrendet képviselő és hgyományokt őrző új, kompkt jármű. Az U 20 kisebb mérete, kicsi fordulósugr, lcsonybb pltómgsság mitt könnyen elfér kis utcákbn is. Az új Unimog, bár állndó összkerékhjtású jármű, főként kommunális területen kiemelkedő teljesítménye. Ideális jármű különösen z önkormányztok számár, hiszen nem csk áruszállításr, munkeszközök elhelyezésére, önálló meghjtásár is lehetőséget nyújt, így bármikor bevethető sószórónként, tkrítógépként, útburkolt-mosóként, prítógépként, seprőgépként, druként, stb. A 7,5/8,5 tonnás ktegóri univerzális eszközhordozójként z U 20 egész évben lklmzhtó. Mindezek mellett rendkívül ügyesen mozog terepen: megrövidített tengelytávjánk köszönhetően kis helyen is képes megfordulni, 2,7 méteres mgsságávl átfér z lcsony hidk ltt is, miközben kényelmesen elfér rjt 2,2 méter hosszúságú pltó is. A rugózott bulldog-fülke kényelmes, és motor fölötti elhelyezkedésének köszönhetően rendkívül helytkrékos. A kényelem és kompktivitás mellett z áttekinthetőség jellemzi z új Unimogot: legyen szó kár közlekedésről, kár munkeszköz-kezelésről, minden kezelőszerv és kijelző könnyen áttekinthető. Az U 20 minden helyet mximálisn kihsznál: vezetőfülke mögé tárolórekesz szerelhető, így minden munkeszköz zonnl kéznél vn. Az állndó összkerékhtjás még télen is kiváló vonóerő-átvitel és nyomtrtást biztosít. A biztonságról z lpfelszereléshez trtozó ABS és z utomtikus, terhelésfüggő fékerő-szbályozó gondoskodik. Az Unimog ott kezdődik, hol hgyományos teherutó eléri képességei végső htárát. A Mercedes-Benz Unimog lehetősége tárházát nyitj meg négykerekű járművek lklmzhtóságábn. Az Unimogok további két típuscsláddl vnnk jelen mgyr picon UGN és UHN névvel. Ezek z összkerékhjtású járművek igzi különlegességnek számítnk, hiszen vriálhtó felépítményekkel szinte bármely területen megállják helyüket. Az Unimogokt 1951 ót gyártják Mercedes-Benz erre specilizálódott wörthi gyárábn. Már legmodernebb techniki innovációkkl készülnek, sőt, még Turing-változtbn is kphtók. Az Unimog járműveknek kulcsfontosságú szerep jut közutk, utópályák, települések fenntrtási feldtinál, rendszeresített járművei honvédségnek, vlmint lklmsk erdő és mezőgzdsági munkák ellátásár rendkívül nehéz terepen (pl. bányákbn), illetve kár 1000 tonn össztömegű vsúti szerelvény mozgtásár is képesek. További információ z Egyesülés honlpján. Illetve, Köztisztság 3

4 Ppps Auto Mgyrország Kft. Unimog értékesítés Bkondi Károly Tel: 1/ Köztisztság_

5 Munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzésről Az lábbikbn közöljük egyik tgszervezetünkkel kpcsoltos munkvédelmi vizsgálttl kiszbott bírság és enek megfellebbezéséről szóló bírósági ítéletet. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság ügyvéd/ áltl képviselt felperes ügyvéd/ áltl képviselt Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Elnöke budpesti /1024 Mrgit körút 85. sz./ lperes ellen, munkügyi szbálytlnságokt megállpító és munkügyi bírságot kiszbó közigzgtási htározt felülvizsgált iránti perében meghozt következő ÍTÉLETET A bíróság z lperes december 10. npján kelt számú htároztát munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzés elrendelésével és végzésével kpcsoltos megállpításokr, vlmint munkügyi bírság kiszbásár vontkozó részében, z Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Megyei Felügyelőség Igzgtój áltl. npján hozott. számú htározt 1. pontjár és htározt indokolási része 1. pontjár, továbbá munkügyi bírságot kiszbó részére kiterjedő htállyl htályon kívül helyezi és z elsőfokú munkügyi szervet ebben körben új eljárásr kötelezi. Kötelezi z lperest, hogy 15 np ltt fizessen meg felperesnek / forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. is. A szemészállítási npok változásáról, illetőleg rendkívüli szemétszállítási npokról lkosságot helyi sjtó útján tájékozttj. A felperes több npos ünnepet is mgábn foglló munkszüneti npon is végez esetenként hulldék elszállítást. Az Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Megyei Felügyelősége felperesnél jnuár 1-től szeptember 11. npjáig terjedő időre vizsgált munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzést, nptári évenként elrendelt rendkívüli munkvégzés felső htár, munkválllók munkszerződéseiben meghtározott személyi lpbérre vontkozó rendelkezések betrtását. Az áltl végzett vizsgált lpján zt állpított meg, hogy felperes 59 fő részére munkszüneti npon (mely mgábn fogllt március 15. május 1. pünkösdhétfő és ugusztus 20. npját) rendkívüli munkvégzést rendelt el. Megállpított továbbá, hogy 9 munkvállló esetén évben z évi 300 ór rendkívüli munkidő keretet meghldó rendkívüli munkát rendelt el. Két fő esetén pedig megállpított, hogy munkvállló munkszerződésében megállpított személyi lpbér nem érte kötelező minimálbért. Mindezen szbálytlnságokt október 13. npján kelt számú htároztábn pontokb fogllt. A htározt 1. pontj előírt felperes részére munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzés elrendelésére és végzésére vontkozó tillom betrtását. INDOKOLÁS Megállpított továbbá 2. pontbn, hogy z elrendelhető rendkívüli munkvégzés felső htárát felperes megszegte, ezért ennek betrtásár felhívt, míg htározt 3. pontj értelmében kötelezte felperest, hogy munkválllók munkszerződésében kötelező legkisebb munkbért állpíts meg és fizesse meg. Mindezen szbálytlnságok kiküszöbölésére november 7. npját szbt meg htáridőként és felperest egyben ,-Ft munkügyi bírsággl sújtott. A felperes települési szilárd hulldék kezelésével kpcsoltos közszolgálttásról és nnk kötelező igénybevételéről rendelkező, Város Közgyűlésének /számú rendelet/ továbbikbn: Ör./2. - értelmében város területén települési szilárd hulldék begyűjtését, elszállítását és ártlom mentes elhelyezését végző közszolgálttó. Felperes kollektív szerződést köt. Kollektív szerződése V. fejezet 1. pontj értelmében felperes heti munkidőt 40 órábn htározt meg, hulldéklerkó telep kivételével, hol kötelező munkidő ledolgozás 3 hvi munkidő keretben vn megállpítv. Egyebekben fiziki dolgozók kötelező munkidő keretét hvi keretben állpított meg. A kollektív szerződés 2. pontj értelmében munkválllóknk heti pihenőnp hét bármely npján, illetve összevontn is kidhtó. A 4. pontbn felperes z elrendelhető rendkívüli munk felső htárát évi 300 órábn állpított meg. A htározt ellen felperes fellebbezett, hivtkozv rr, hogy felperes munkszüneti npon rendeltetése folytán működő munkálttó, figyelemmel tevékenységéhez fűződő közegészségügyi érdekre. Utlt rr, hogy több npos ünnepek esetén munkszüneti npon történő hulldékelszállítás, helyben kilkult gykorlt. Utl továbbá rr, hogy hulldékkl kpcsoltos közegészségügyi követelményeket meghtározó jogszbályokkl összhngbn hetente kétszer el kell szállítni keletkező hulldékot, így tevékenysége egyben közérdeket is szolgál. Utlt továbbá rr, hogy hulldék elszállításánk npjáról z igénybevevőket írásbn, illetőleg közzé tétel útján rendszeres tájékozttni köteles. A munkszüneti npon hulldékelszállítási tevékenység végzésével összefüggésben hivtkozott még rr, hogy ngyvárosokbn ez áltlánosn elfogdott gykorlt, figyelemmel egyrészt közegészségügyi érdekekre, másrészt pedig rendelkezésére álló kpcitásr. Az Ör. 5. /1/ bekezdése értelmében hulldékszállítási közszolgálttás igénybevétele heti két lklomml kötelező lkosság részére. Az Ör szerint felperes írásbn, vgy közzé tétel útján köteles lkosságot települési szilárd hulldék elszállításánk npjáról előzetesen tájékozttni. A felperes z elszállítást un. jártprogrm lpján végzi, lkossággl kötött szemétszállítási szerződés lpján, mely szerződésben egyben meghtározz szemétszállítási npokt Az lperes december 10. npján kelt számú htároztávl teljesítési htáridőt jnuár 15. npjár változttv, fellebbezés elutsítás mellett helybenhgyt indoki lpján z elsőfokú htároztot. A bíróság tényállást perben keletkezett irtok lpján állpított meg. Köztisztság 5

6 Felperes keresetében kizárólg z lperes áltl munkszüneti npon történő végzéssel kpcsoltos megállpításokt vittt, z éves rendkívüli munkvégzési időkeret túllépésével, továbbá személyi lpbér megállpításávl kpcsoltos szbálytlnságok elkövetését elismerte. Ebben körben kérte z lperes htároztánk htályon kívül helyezését és bírság mérséklését. Az lperes ellenkérelmében kereset elutsítását indítványozt, htároztibn fogllt indokok lpján. A kereset l p o s. A felperes keresetében mindenekelőtt rr hivtkozott, hogy tevékenysége folymtos ellátásához nyomós társdlmi érdek fűződik, mivel hulldék felhlmozódás járványveszéllyel jár. 5. sorszám ltt elődt, hogy települési szilárd hulldék különösen több npos ünnep esetén hlmozódik fel háztrtásokbn, így z elszállítás ezért is indokolt folymtosn. Utlt rr, hogy z Ör., továbbá települési szilárd és folyékony hulldékkl kpcsoltos közegészségügyi követelményekről rendelkező 16/2002. (IV.10.) EuM. rendelet ( továbbikbn: R:/ szerint közegészségügyi előírásoknk megfelelően hetente leglább kétszer el kell szállítni települési szilárd hulldékot. Hsonlóképpen rendelkezik z Ör. is. Ezzel összefüggésben utlt rr, hogy rendelkezésére álló speciális szállítójármű keret, z ellátndó terület ngyság htározz meg közegészségügyi szempontok mellett szolgálttás elvégzésének z idejét. Ennek megfelelően un. jártprogrm lpján végzi tevékenységet, melyről megrendelőket rendszeresen tájékozttj. Cstolt z ország ngyobb városibn kilkult gykorltot igzoló hozzá intézett átirtokt, melyekkel bizonyítni kívánt, hogy munkszüneti npon is ngyvárosokbn rendszeres hulldékelszállítás. Mindezzel összefüggésben utlt rr, hogy felperes munkszüneti npon rendeltetése folytán működik. Indítványozt Város önkormányzt megkeresését rr vontkozón, hogy felperes áltl végzett közszolgálttási tevékenység munkszüneti npon történő ellátás helybeli igény. Az lperes bizonyítási indítvány teljesítését nem ellenezte, egyebekben munkszüneti npon felperes áltl elrendelt munkvégzés szbálytlnságár vontkozó megállpításit Munk törvénykönyvéről rendelkező évi XXII. törvény / továbbikbn: Mt./ 127 /1/ bekezdésére utlv fenntrtott. A bíróság osztj felperes közegészségügyi érdekekkel kpcsoltos elődását. A települési szilárd hulldék folymtos begyűjtéséhez vlóbn nyomós közegészségügyi érdek fűződik. Az lperesi irtok között. sorszám ltt fellelhető R.8. - ezzel összefüggésben z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgáltt illetékes intézetei ellenőrzési, illetőleg intézkedési jogkörrel ruházz fel ezzel összefüggésben. Ebből következően tehát felperesnek z ÁNTSZ előírásit is be kell trtni, mikor tevékenységét ellátj. Nyilvánvló, hogy tevékenység ellátás függ felperes rendelkezésére álló munkerő és szállítókpcitástól, továbbá z áltl ellátndó terület ngyságától is. A felperes ezzel összefüggésben htározott meg hvi munkidő keretet, illetőleg hulldéklerkó telepen három hvi munkidő keretet, továbbá ezzel összefüggésben szbályozt kollektív szerződésben, hogy heti pihenőnp hét bármely npján, illetve összevontn is kidhtó Az lperesi irtok között. sorszám ltt fellelhető Ör értelmében, Város felperes révén látj el települési szilárd hulldékkl összefüggő közszolgálttási tevékenységet. Ezzel összefüggésben tehát felperes Város Önkormányztávl állpodik meg hulldékelszállításról. Az igz, hogy z Ör. 5. /1/ bekezdése értelmében heti két lklomml kötelező hulldékszállítási közszolgálttás igénybevétele, zonbn 6.. értelmében nem hgyhtó figyelmen kívül, hogy megrendelőkkel állpodik meg felperes konkrét hulldékelszállítási npról. Ezt tevékenységet ugynis jártprogrm lpján végzi, melyet lperes nem vizsgált. Ugyncsk figyelmen kívül hgyt z R. 5. /2/ bekezdésében foglltkt, mely szerint heti kétszeri hulldékszállításhoz képest szükség szerint ngyobb gykorisággl is el kell szállítni települési szilárd hulldékot. Az Mt /1/ bekezdése értelmében munkszüneti npon munkvállló rendeltetése folytán e npon is működő munkálttónál fogllkoztthtó. A felperes érvelését erre jogszbályhelyre lpított. Ugynkkor z lperes kizárólg z Mt /1/ bekezdés b./ pontjábn fogllt tillmt emelte ki felperes érvelést figyelmen kívül hgyv, mely szerint munkszüneti npon rendkívüli munkvégzés csk bleset elleni cspás, vgy súlyos kár, továbbá z életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetve elhárítás érdekében rendelhető el. A munkügyi ellenőrzésről rendelkező évi LXXV. törvény 8. /1/ bekezdése értelmében eljárás során felperes is köteles lklmzni z Állmigzgtási eljárás áltlános szbályiról rendelkező évi IV. törvényt. Az ÁE. 26. /1/ bekezdése értelmében tehát z lperesnek hivtlból kell lefolyttni bizonyítást. Az tény, hogy felperes rendeltetése folytán munkszüneti npon is működő munkálttó-e, csk bbn z esetben dönthető el, h z lperes z eljárás során vizsgálj, hogy felperes Város Önkormányztávl között-e és milyen trtlmú megállpodást. Ezzel összefüggésben, figyelemmel z R. 8. -r közegészségügyi előírások megismerése végett lperesnek meg kellett voln keresnie z ÁNTSZ Városi Intézetét is. Vizsgálni kellett voln, hogy felperes mekkor területen, milyen kpcitássl látj el tevékenységét és ez lehetővé teszi-e, hogy felperes kizárólg munknpon végezze tevékenységét. Nem hgyhtó figyelmen kívül felperes áltl kötött kollektív szerződés sem, melynek rendelkezései kifejezetten folymtos munkrendre utlnk. Mivel z lperes így jogszbályt sértett, mert nem tárt fel tényállást, mérlegelendő szempontokt nem vette figyelembe, nélkül hozt meg döntését és mrsztlt felperest munkszüneti npon történő rendkívüli szbálytln munkvégzéssel összefüggésben, bíróság z lperes htároztát ebben körben z elsőfokú htároztr is kiterjedő htállyl htályon kívül helyezte, és z elsőfokú munkügyi szervezet új eljárásr kötelezte. Az lperes, illetőleg z elsőfokú munkügyi szerv áltl feltárt egyéb hiányosságok meglétét felperes nem vittt, így lefolyttott bizonyításhoz képest munkszüneti nppl kpcsoltos újbb megállpítások lpján kell eldöntenie z 6 Köztisztság_

7 elsőfokú munkügyi szervnek, hogy felperes munkügyi bírsággl vló sújtás indokolt-e és milyen mértékben. A bíróság tehát kereseti kérelemhez kötöttség lpján Pp /1/ bekezdése szerint z lperes htároztát részben htályon kívül helyezte és z elsőfokú szervet új eljárásr kötelezte. A felperes bizonyítási indítványát, Városi Önkormányzt megkeresését illetően bíróság zért nem teljesítette, mert z lperes erre vontkozón semmilyen bizonyítást nem folyttott le, márpedig bíróság olyn bizonyítást, melynek végzését z eljáró szerv elmulsztott nem folyttht le, mert ezzel htáskört vonn el. Alperes pervesztes lett, bíróság pertárgy értékét z lperes áltl kiszbott munkügyi bírsággl zonosn állpított meg, és ennek lpján Pp. 78. /1/ bekezdése szerint kötelezte pervesztes lperest felperes részére járó ügyvédi munkdíj, mint perköltség megfizetésére. Alperes személyes illetékmentessége folytán bíróság lerovndó illetékről nem rendelkezett. Az ítélet elleni fellebbezés z évi LXXI. törvény 5. /3/ bekezdésével módosított Pp /1/ bekezdése értelmében kizárt. Ki lehet KEOP pályázttl megvlósult létesítmények üzemeltetője A Környezet és Energi Opertív Progrm Települési szilárdhulldék-gzdálkodási rendszerek fejlesztési pályázt készítése során nem érdektelen megvizsgálni, hogy beruházássl megvlósuló létesítmények üzemeltetésére milyen előírások vontkoznk. A pályázt kedvezményezettjei önkormányztok vgy zok társulási. A támogtott tevékenységek, újrhsználti központok fejlesztése, házi komposztálás fejlesztése, szemléletformálás megelőzés érdekében, egyéb, keletkező és begyűjtendő hulldék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében htást elérő fejlesztő tevékenység. E tevékenységek körében támogtott szelektív hulldékgyűjtés, szerves hulldékok lerkótól vló letérítése, lerkássl történő ártlmtlnítás vlmint ezek kombinációj. A megvlósult beruházás üzemeletetőjének és vgyonkezelőjének kiválsztás során pályázónk lklmzni kell 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, vlmint hulldékkezelési közszolgálttó kiválsztásáról és közszolgálttási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet szályit. A 16/2006-os rendelt hivtkozott szbályi z lábbik: A közmű beruházások támogtásár vontkozó speciális szbályok 25.. (5) H támogtott projekt részben vgy egészben támogtási kérelem benyújtásánk időpontjábn már üzemelő hulldékkezelő létesítmények, eszközök, víziközművek ( továbbikbn együtt: közszolgálttási célú eszközrendszer) értéknövelő felújítását, rekonstrukcióját és bővítését, vlmint meglévő eszközrendszerrel nyújtott közszolgálttás minőségének jvítását ( továbbikbn együtt: korszerűsítés) célozz meg, vgy h támogtásból megvlósuló, műszkilg önállón működtethető közszolgálttási célú eszközrendszer kizárólgos működtetésére kedvezményezett és közszolgálttó között jelen rendelet htályblépéséig létrejött közszolgálttási, üzemeltetési szerződés kiterjed, z dott közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésével - jelen rendelet htályblépésekor htálybn lévő közszolgálttási, üzemeltetői szerződés lejártáig, de legfeljebb beruházások ktiválásától számított 15 évre -, (2)-(3) bekezdésben előírtknk meg nem felelő közszolgálttó is megbízhtó, feltéve, hogy közszolgálttási, üzemeltetési szerződés z lábbi követelményeknek megfelel: ) z eszközök működtetésével áltl megbízott, vgy megbízni kívánt közszolgálttó kiválsztás, továbbá vele kötött, nyiltkozt benyújtásánk időpontjábn htálybn lévő, közszolgálttási, üzemeltetési szerződés trtlm, kiválsztás, illetve benyújtott szerződés létrejöttének és legutolsó módosításánk időpontjábn htályos jogszbályokkl összhngbn áll, b) z így létrejött közszolgálttási, üzemeltetési szerződés trtlmzz kedvezményezett sját vgy állmi, illetve EU forrásokból megvlósítni tervezett beruházásink működtetésével összefüggő szerződéses feltételeket is (ideértve működtetni kívánt és kedvezményezett tuljdonáb kerülő eszközök hsználtáért közszolgálttót terhelő vgyonbérleti, eszközhsználti díjr vontkozó, közszolgálttási célú eszközrendszer fenntrthtó fejlődését biztosító rendelkezéseket), és c) hulldékkezelési közszolgálttás esetén, támogtási kérelem benyújtáskor meglévő, vgy zt követően lpított, kedvezményezett, vgy kedvezményezett és más önkormányztok kizárólgos tuljdonábn lévő közszolgálttó gzdálkodó szervezetben, hulldékkezelési közszolgálttó kiválsztásáról és hulldékkezelési közszolgálttási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet htályblépését követően természetes személy, állmháztrtáson kívüli jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tuljdonosi részesedést nem szerzett. (6) Az (5) bekezdésben foglltk ellenőrzése érdekében kedvezményezett közszolgálttó kiválsztásávl kpcsoltos dokumentumokt és z rr vontkozó nyiltkoztot, hogy z bbn fogllt dtok teljesek és vlóságnk megfelelnek, közreműködő szervezet részére megküldi. (7) Az (5) bekezdés lklmzás esetén kedvezményezett közszolgálttást végző gzdálkodó szervezetben esetlegesen fennálló tuljdonosi részesedését támogtássl megvlósuló közszolgálttási célú eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig nem idegenítheti el. 26. (1) H kedvezményezett döntése lpján támogtássl megvlósuló (ideértve korszerűsítést is) közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésére irányuló önkormányzti közfeldt átdásár hozzá kpcsolódó vgyonkezelői jog egyidejű átengedésével ( továbbikbn együtt: vgyonkezelés) kerül sor, támogtás feltétele, hogy vgyonkezelő kiválsztásár ) helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény ( továbbikbn Ötv.) 80/A. -ánk (4) bekezdése szerint, nyílt pályázti eljárás lefolyttásávl, b) más helyi önkormányzt vgy helyi önkormányztok társulás (ideértve többcélú kistérségi társulást is) kijelölésével, vgy c) kedvezményezett önkormányzt (önkormányztok) kizárólgos tuljdonábn álló gzdsági társság, közhsznú társság kijelölésével, kizárólgos önkormányzti tuljdon fennállásáig kerüljön sor. Köztisztság 7

8 (2) Az (1) bekezdés szerinti vgyonkezelői jog átengedésére egyebekben, z Ötv. 80/A-80/B. -, z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII. törvény ( továbbikbn: Áht.) 105/A105/D. - és z Áht z iránydók. (3) A közreműködő szervezet jogosult koncessziós és vgyonkezelési pályáztokt értékelő testületbe, vlmint z üzemeltető kiválsztásár irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságáb megfigyelőt delegálni. (4) A támogtássl megvlósuló közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésére, vgyonkezelésére irányuló közszolgálttási, üzemeltetési, vgyonkezelési szerződések, illetőleg - mindenkor htályos jogszbályoknk megfelelő módosításuk érvényességéhez támogtássl megvlósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig közreműködő szervezet hozzájárulás szükséges. Fontos megjegyezni továbbá, hogy beruházás minden helyszínére projektgzd fennálló tuljdonjogát igzoló 30 npnál nem régebbi tuljdoni lp hiteles másolt és földhivtli ingtln-nyilvántrtási térkép hiteles másolt támogtássl megvlósítni kívánt építési engedélyköteles létesítmények területeiről rendelkezésre kell, hogy álljon! Azon területek illetően, melyek esetében tuljdonszerzés még nem zárult le pályázt benyújtásáig z lábbi dokumentumok hiteles másoltát kell cstolni: dásvételi szerződés, vgy opciós joggl megkötött dásvételi szerződés, vgy előszerződés, vgy kisjátítási kérelem bedását igzoló dokumentum, vgy jogerős kisjátítási htározt. A támogtás összege min. 100 millió, mximum millió Ft. Ez kizárj zt, hogy már meglévő beruházások kis értékű pótlás, kisebb fejlesztése (pl. kistelepülések gyűjtőszigetszámánk növelése) támogtást nyerjen. Az üres kukedény lkotmányos díj Több esetben előforduló kérdés, nem tele, vgy némely esetben üres kukedény díjánk lkotmányos volt. Erre kérdésre d válsz z lábbi Alkotmánybírósági htároztkivont: 399/B/2002 AB htározt (2004. október 4.).z esetenként előforduló, szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátás mitt, vgy üres gyűjtőedény lpján kifizetett szolgálttási díj szolgálttás és ellenszolgálttás ránytlnságát nem vonj mg után, mivel szolgálttó ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel. Figyelembe kell venni zt is, hogy z egyedi mérések lpján történő szemétszállítás technikilg nem megoldhtó, vgy csk mgs költségráfordítássl biztosíthtó. Nem életszerű zonbn z, hogy tuljdonos rendszeresen egyáltlán nem bocsát ki hulldékot, zért környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre is tekintettel legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírás szolgálttás és ellenszolgálttás egyenértékűsége elvének sérelmét z Alkotmánybíróság álláspontj szerint nem idézi elő. A veszélyes hulldék is ledhtó z idei lomtlnításkor A Fővárosi Közterület-fenntrtó Zrt. z idei lomtlnítási időszkbn külön gyűjtőpontokt jelöl ki körzetenként, hová veszélyes hulldékot el lehet szállítni. A tvlyi lomtlnítási időszkbn 378,5 ezer köbméter hulldék gyűlt össze Az idén csk zokt értesítik plkátokkl, hírlevéllel -, kiket lomtlnítás z dott npokon érint. Ezzel elkerülhető lesz, hogy guberálók jelenléte lomtlnítás helyszínén Közterületek megtisztításár 245,8 millió forint kphtó pályázti úton Az illegális hulldéklerkók felszámolásár személyi jövedelemdó 1 százlékánk feljánlásiból tvly 245,8 millió forint folyt be, melynek felhsználásár pályázti úton március 17-ig jelentkezhetnek civil szervezetek és önkormányztok. A pályázónként igényelhető mximum 5 millió forintos vissz nem térítendő támogtás illegális lerkó felszámolásár, illetve tiszt állpot fenntrtásár lesz elegendő. Szilágyi László, Humusz elnöke - mint z dó 1 %-ánk feljánlását kezdeményező - örömét fejezte ki, hogy tvly 34,33 ezer dófizető ilyen célr jánlott fel dójánk egy százlékát. Ugynkkor sjnáltos - mondt -, hogy z idén erre már nincs mód, hiszen leszűkültek zok célok, melyekre fel lehet jánlni dót. A pályázttl kpcsoltos információk oldlon tlálhtók Egyre duzzd z elektroniki szemétdomb Sok millió tonn elektroniki hulldék mrd világon feldolgoztlnul és kezeletlenül, pedig tele vn mérgező nygokkl és veszélyes nehézfémekkel. A tévékészülékek, számítógépek, mobiltelefonok és egyéb elektroniki eszközök több mint 80 százlék nem kerül feldolgozásr z Egyesült Állmokbn, z Európi Unióbn pedig 75 százlékos ez z rány. Indiábn z elektroniki eszközök 99 százlékávl nem történik semmi, h tönkremennek. Csk tvly egymilliárd mobiltelefont vásároltk z emberek világszerte, és ezek készülékek tele vnnk veszélyes nygokkl: ólomml, hignnyl, kdmiumml, berilliumml és égésgátló nygokkl. Az Európi Unióbn ugusztusábn lépett érvénybe z rendelet, melynek lpján z elektroniki cégek kötelesek visszvenni tönkrement termékeiket, mi z újrhsznosítást segíti elő. Az Európi Unió npokbn kezdi felülvizsgálni z elektroniki hulldékokr vontkozó irányelveket. Ez nnál inkább is időszerű, mivel veszélyes elektroniki hulldék egy részét illegálisn olyn országokb exportálják, mint Kín, Indi és Thiföld, hol szétszedik és újrhsznosítják tönkrement készülékeket, de z eljárás rendkívül veszélyes munkások és környezet számár. Európábn tilos z ilyesfjt export, ám z Egyesült Állmokbn nem. 8 Köztisztság_

9 Elektroniki hulldékok házhoz menő begyűjtése Sopronbn Több mint egy éve végzi házhoz menő elektroniki hulldékok begyűjtése Sopronbn, Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulldékgzdálkodási Kft. A soproni lkosok z erre célr létrehozott telefonszámon jelenthetik be háztrtásokbn keletkező elektroniki hulldékot, melyért cég házhoz megy. A mindenki számár elérhető és rendelkezésre álló szolgálttásért külön díjt nem kell fizetni, z része hulldékkezelési közszolgálttásnk. A házhoz menő járt minden hónp utolsó csütörtökén jelenik meg megdott címen, hol nem feltétel személyes jelenlét, zt lkosok házuk elé is kitehetik. A begyűjtőjárt útvonlát beérkezett címek lpján legoptimálisbbn igyekeznek összeállítni. A begyűjtött elektroniki hulldékot fjtánként csoportosítják, mjd Soproni Szociális Fogllkozttób szállítják, hol megtörténik berendezések szétszerelése, s hsznosításr vló előkészítése. A rendszerről bővebben XVIII. Nemzetközi Köztisztsági Szkmi Fórum és Kiállítás lklmávl hllhtunk. Élelmiszerek szemétben, eredeti csomgolásbn Évente hozzávetőleg 330 kilogrmm hulldék gyűlik össze lkosonként Bécsben, ennek nem kevesebb, mint egyhtod eredeti csomgolású, még fogyszthtó élelmiszer. Országos összesítésben háztrtásonként 387 euró értékű élelmiszer jut erre sors Ausztriábn. Az dtok bból tnulmányból vlók, melyeket bécsi Földművelési Egyetem hulldékipri intézete készített többéves vizsgálódás eredményeként. A kuttók összesen kilenc tonn, z ország különböző részeiből szármzó hulldékot vizsgáltk át, hogy z összetételből bizonyos következtetéseket vonjnk le z osztrákok szemetelési szokásit illetően. Kiderült, hogy országos szinten hulldék mintegy tíz százlék részben lejárt szvtossági idejű, többnyire zonbn még fogyszthtó, eredeti csomgolású húsféleség, tejtermék, zöldség és gyümölcs. Az rány mgsbb városokbn, mint kisebb településeken, minek z mgyrázt, hogy vidéken hol tuljdonképpen megtermelik - jóvl ngyobb becsben trtják z élelmiszert. Az intézet szintén drág multságnk tekinti pzrlást, mivel kimuttás szerint csládok évente közel négyszáz eurós felesleges kidásb verik így mgukt. A kuttók megállpították zt is, hogy ngy élelmiszeráruházk ugyncsk ngy mennyiségben szbdulnk meg zoktól z élelmiszerektől, melyeket nem tudtk eldni, bár még fogyszthtók. Npont 45 kilónyi élelem kerül így polcokról egyenesen szemétbe, hogy ztán hulldékként hsznosítsák. A kidobott termékeknek csupán töredékrésze jut el segélyszervezetekhez. A tnulmány z osztrákok vásárlási szokásir is rávilágít. Egyre erősödik z z irányzt, hogy kész- vgy félkésztermékeket keresnek, főleg fitlok, kiknek nemigen mrd idejük főzésre. Sjtokból, felvágottkból, húsokból mind többen előnyben részesítik csomgolt árukt. Vidéken lejárt szvtossági idejű termékek jelentős hánydát megetetik z álltokkl. Lengyelország: hulldéközön December első felében számolt be Le Monde rról, hogy lengyeleknek egyre több gondot okoz Nyugt-Európából érkező illegális szemét mennyisége, elhelyezése (vdlerkókbn), de főként z, hogy szemétözön egyre növekszik, miót Lengyelország 2004-ben z Európi Unió tgj lett. A Nyugtról érkező szemét '90-es években kezdett megjelenni Lengyelországbn, hol társdlmi és gzdsági átlkulás körülményei megkönnyítették Nyugt-Európábn egyre szigorúbb és bonyolultbb hulldékkezelési jogszbályokkl szembesülő vállltok számár hulldék beszállítását. Amikor Lengyelország z Unió tgjává vált, folymt - "köszönhetően" htárátlépés egyszerűbbé válásánk - felgyorsult ben lengyel htárőrök 1039 illegális szemétszállítmány belépését fedezték fel, ezek közül 579 érkezett Németországból, 32 Ausztriából és szintén 32 Belgiumból. A küldemények főként települési hulldékot trtlmztk, de utóbontási hulldék, műnyg csomgolónygok hulldék, hsznált gumibroncsok, elektromos és elektroniki hulldékok, hsznált ruházt és orvosi röntgenfelvételek (!). A lengyel htóságok ttól trtnk, hogy schengeni szbályok lklmzás (vgyis htárellenőrzés további lzítás) tovább fogj növelni z országb ármló hulldék mennyiségét. Fedőtevékenységként jelennek meg különböző kereskedelmi szállítások, vgy éppen hulldékkezelés: lengyel válllkozások német, hollnd, svéd, dán, belg, osztrák cégeket keresnek meg jánltikkl: jó pénzért megszbdítják őket hulldéktól; hulldék ztán vdlerkókb, őrizetlen telepekre kerül. A "profik" mellett z "mtőrök" is jelen vnnk színpdon: kis cégek, 1-2 tonnás szállítmányokkl; de persze sok kicsi sokr megy. És mi ngyobb gond: vlódi ngy hulldékcsempész hálóztot eddig még nem sikerült leleplezni. A mennyiségekre vontkozón csk ngyon óvtos becsléseket lehet tenni: összesen több százezer tonn hulldék vándorolt eddig Lengyelországb, z éves átlg tonn lehet - hulldékkezeléssel fogllkozó lengyel vállltokt összefogó szkmi kmr elnöke szerint. Lengyelország z események láttán júniusábn megszigorított jogszbályokt: BTK módosításávl megemelték z illegális hulldékkereskedelemben részt vevők büntethetőségét: ezentúl 6 hónp és 8 év közötti mértékű börtön fenyegeti z elkövetőket; ehhez társulht környezetvédelmi htóság áltl kiszbhtó, és zloty (kb euró) bírság. Széndioxid-leosztásbn két ország teljesített, uniós vállltok ezrei kvót nélkül Az Európi Bizottság szerint február 28-i htáridőre mindössze két uniós ország, Ausztri és Dáni osztott ki válllti számár széndioxid-kibocsátási kvótákt, lehetővé téve ezzel számukr z európi rendszerben kereskedést kvótákkl, vgyis széndioxid-egységekkel. A CO2-pic működése eszerint hlsztást szenved z idén, kibocsátási Köztisztság 9

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állttudományi és Állttenyésztéstni Tnszék DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Állt- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskol Iskolvezető: Dr. And Angél, D.Sc. A hrcs (Silurus

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben