A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]"

Átírás

1 Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó üzeme Munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzésről Ki lehet KEOP pályázttl megvlósult létesítmények üzemeltetője Az üres kukedény lkotmányos díj A veszélyes hulldék is ledhtó z idei lomtlnításkor Közterületek megtisztításár 245,8 millió forint kphtó pályázti úton Egyre duzzd z elektroniki szemétdomb Elektroniki hulldékok házhoz menő begyűjtése Sopronbn Élelmiszerek szemétben, eredeti csomgolásbn Lengyelország: hulldéközön Széndioxid-leosztásbn két ország teljesített, uniós vállltok ezrei kvót nélkül Környezetvédelmi kitüntetések március 15.-e lklmából. 2. old. 3. old. 4. old. 5. old. 7. old. 8. old. 8. old. 8. old. 8. old. 8. old. 9. old. 9. old. 9. old. 10. old.

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Jogi és Koordinációs Szkállmtitkárság Budpest Dr. Erdey György szkállmtitkár úr részére Tisztelt Szkállmtitkár Úr! Szíves állásfogllását kérem közlemúltbn megjelent, hulldéklerkók rekultivációjávl kpcsoltos céltrtlékot érintő lábbi APEH állásfogllássl kpcsoltosn: A hulldékgzdálkodásról szóló törvény lpján képzett céltrtlék nem csökkentő tétel [To. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] A környezet védelmének áltlános szbályiról szóló évi LIII. törvény 3. (1) bekezdés m) pontjánk rendelkezésével összhngbn kidott hulldékgzdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ( továbbikbn: hulldékgzdálkodási törvény), illetve ennek végrehjtási rendelete lpján képzett céltrtlék összegével nem csökkenthető z dózás előtti eredmény. A fentiek lpján képzett céltrtlékot melynek dóévi ráfordításként elszámolt összegével meg kell növelni z dózás előtti eredményt bbn z esetben lehetne csökkentő tételként figyelembe venni, h társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdésének c) pontj külön is említené hulldékgzdálkodási törvényt, hsonlón bányásztról és villmos energiáról szóló törvényekhez. [PM Jövedelemdók főosztály 17095/2007. APEH Ügyfélkpcsolti és Tájékozttási főosztály /2007.] Véleményünk szerint z állásfogllás téves, mivel jelzett jogszbályi hely környezetvédelmi törvény felhtlmzás lpján kidott kormányrendeletre hivtkozik, melyet hulldéklerkók vontkozásábn 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szbályoz, z lábbik szerint: 6. (5) A (2) bekezdésben említett utógondozási és monitorozási költségek közszolgálttási díjbn kkor érvényesíthetők, h közszolgálttó z utógondozás, illetve monitorozás körébe trtozó feldti ellátásár tervet készít, mely lpján mennyiségrányosn megállpítj z ennek megvlósításához évente szükséges, inflációvl korrigált bevételt, s nnk mértékét psszív időbeli elhtárolásokkl szemben közvetlen költségként számolj el vgy, h z utógondozás, illetve monitorozás céljár szükséges fedezetet csk közelíteni lehet, kkor z időközönként ismétlődő jövőbeni költségekre céltrtlékot képez. Jogszbály z utógondozás, illetve monitorozás körébe trtozó feldtok ellátását z ártlmtlnítást végző szolgálttó számár kötelezővé teheti. Tgszervezeteink e rendelet lpján képezték, s képzik hulldéklerkókkl kpcsoltos céltrtlékot, és zt társsági dólp csökkentő tételként számolják el. Tekintettel rr, hogy fent említett állásfogllás ellentétes hulldékkezelő cégek gykorltávl, z eddigi jogértelmezéssel, vlmint z egyes cégeknél végzett, s lezárt APEH vizsgáltok eredményével, kérem szíves állásfogllását, bbn, hogy társsági dóról és z osztlékdóról szóló évi LXXXI. tv. 7.. (1) c) pontjánk értelmében meglpozott-e tgszervezeteink társsági dólpot csökkentő céltrtlék-képzési gykorlt. Amennyiben kilkult helyezet részletesebb ismertetést kíván, úgy készséggel állunk rendelkezésre! Válszát várv, tisztelettel Ngy György igzgtó 2 Köztisztság_

3 A válsz még nem érkezett meg! Bemuttkozik z Unimog U 20-s Február 28-án Ttán muttt be Ppps Auto Mgyrország Kft. Unimog-plettáj legújbb tgját, z U 20-st. Az érdeklődők nem csk megcsodálhtták z új teherutót, de bevetés közben is kipróbálhtták helyszíni tesztvezetésen. Az új U 20-s z önkormányztok és városüzemeltetési cégek számár kínál egyszerűbb és olcsóbb megoldást. Az új Mercedes-Benz Unimog U 20-s hiánypótló jármű z önkormányztok, illetve városüzemeltetési cégek számár, hiszen kisebb könnyebb és olcsóbb korábbi megoldásoknál. Az U 20 ötvözi trktor és teherutó előnyös tuljdonságit: munkvégzésnél lssú, közlekedésnél gyors, mindemellett egy vlódi Unimog értékrendet képviselő és hgyományokt őrző új, kompkt jármű. Az U 20 kisebb mérete, kicsi fordulósugr, lcsonybb pltómgsság mitt könnyen elfér kis utcákbn is. Az új Unimog, bár állndó összkerékhjtású jármű, főként kommunális területen kiemelkedő teljesítménye. Ideális jármű különösen z önkormányztok számár, hiszen nem csk áruszállításr, munkeszközök elhelyezésére, önálló meghjtásár is lehetőséget nyújt, így bármikor bevethető sószórónként, tkrítógépként, útburkolt-mosóként, prítógépként, seprőgépként, druként, stb. A 7,5/8,5 tonnás ktegóri univerzális eszközhordozójként z U 20 egész évben lklmzhtó. Mindezek mellett rendkívül ügyesen mozog terepen: megrövidített tengelytávjánk köszönhetően kis helyen is képes megfordulni, 2,7 méteres mgsságávl átfér z lcsony hidk ltt is, miközben kényelmesen elfér rjt 2,2 méter hosszúságú pltó is. A rugózott bulldog-fülke kényelmes, és motor fölötti elhelyezkedésének köszönhetően rendkívül helytkrékos. A kényelem és kompktivitás mellett z áttekinthetőség jellemzi z új Unimogot: legyen szó kár közlekedésről, kár munkeszköz-kezelésről, minden kezelőszerv és kijelző könnyen áttekinthető. Az U 20 minden helyet mximálisn kihsznál: vezetőfülke mögé tárolórekesz szerelhető, így minden munkeszköz zonnl kéznél vn. Az állndó összkerékhtjás még télen is kiváló vonóerő-átvitel és nyomtrtást biztosít. A biztonságról z lpfelszereléshez trtozó ABS és z utomtikus, terhelésfüggő fékerő-szbályozó gondoskodik. Az Unimog ott kezdődik, hol hgyományos teherutó eléri képességei végső htárát. A Mercedes-Benz Unimog lehetősége tárházát nyitj meg négykerekű járművek lklmzhtóságábn. Az Unimogok további két típuscsláddl vnnk jelen mgyr picon UGN és UHN névvel. Ezek z összkerékhjtású járművek igzi különlegességnek számítnk, hiszen vriálhtó felépítményekkel szinte bármely területen megállják helyüket. Az Unimogokt 1951 ót gyártják Mercedes-Benz erre specilizálódott wörthi gyárábn. Már legmodernebb techniki innovációkkl készülnek, sőt, még Turing-változtbn is kphtók. Az Unimog járműveknek kulcsfontosságú szerep jut közutk, utópályák, települések fenntrtási feldtinál, rendszeresített járművei honvédségnek, vlmint lklmsk erdő és mezőgzdsági munkák ellátásár rendkívül nehéz terepen (pl. bányákbn), illetve kár 1000 tonn össztömegű vsúti szerelvény mozgtásár is képesek. További információ z Egyesülés honlpján. Illetve, Köztisztság 3

4 Ppps Auto Mgyrország Kft. Unimog értékesítés Bkondi Károly Tel: 1/ Köztisztság_

5 Munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzésről Az lábbikbn közöljük egyik tgszervezetünkkel kpcsoltos munkvédelmi vizsgálttl kiszbott bírság és enek megfellebbezéséről szóló bírósági ítéletet. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság ügyvéd/ áltl képviselt felperes ügyvéd/ áltl képviselt Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Elnöke budpesti /1024 Mrgit körút 85. sz./ lperes ellen, munkügyi szbálytlnságokt megállpító és munkügyi bírságot kiszbó közigzgtási htározt felülvizsgált iránti perében meghozt következő ÍTÉLETET A bíróság z lperes december 10. npján kelt számú htároztát munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzés elrendelésével és végzésével kpcsoltos megállpításokr, vlmint munkügyi bírság kiszbásár vontkozó részében, z Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Megyei Felügyelőség Igzgtój áltl. npján hozott. számú htározt 1. pontjár és htározt indokolási része 1. pontjár, továbbá munkügyi bírságot kiszbó részére kiterjedő htállyl htályon kívül helyezi és z elsőfokú munkügyi szervet ebben körben új eljárásr kötelezi. Kötelezi z lperest, hogy 15 np ltt fizessen meg felperesnek / forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. is. A szemészállítási npok változásáról, illetőleg rendkívüli szemétszállítási npokról lkosságot helyi sjtó útján tájékozttj. A felperes több npos ünnepet is mgábn foglló munkszüneti npon is végez esetenként hulldék elszállítást. Az Országos Munkbiztonsági és Munkügyi Főfelügyelőség Megyei Felügyelősége felperesnél jnuár 1-től szeptember 11. npjáig terjedő időre vizsgált munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzést, nptári évenként elrendelt rendkívüli munkvégzés felső htár, munkválllók munkszerződéseiben meghtározott személyi lpbérre vontkozó rendelkezések betrtását. Az áltl végzett vizsgált lpján zt állpított meg, hogy felperes 59 fő részére munkszüneti npon (mely mgábn fogllt március 15. május 1. pünkösdhétfő és ugusztus 20. npját) rendkívüli munkvégzést rendelt el. Megállpított továbbá, hogy 9 munkvállló esetén évben z évi 300 ór rendkívüli munkidő keretet meghldó rendkívüli munkát rendelt el. Két fő esetén pedig megállpított, hogy munkvállló munkszerződésében megállpított személyi lpbér nem érte kötelező minimálbért. Mindezen szbálytlnságokt október 13. npján kelt számú htároztábn pontokb fogllt. A htározt 1. pontj előírt felperes részére munkszüneti npon történő rendkívüli munkvégzés elrendelésére és végzésére vontkozó tillom betrtását. INDOKOLÁS Megállpított továbbá 2. pontbn, hogy z elrendelhető rendkívüli munkvégzés felső htárát felperes megszegte, ezért ennek betrtásár felhívt, míg htározt 3. pontj értelmében kötelezte felperest, hogy munkválllók munkszerződésében kötelező legkisebb munkbért állpíts meg és fizesse meg. Mindezen szbálytlnságok kiküszöbölésére november 7. npját szbt meg htáridőként és felperest egyben ,-Ft munkügyi bírsággl sújtott. A felperes települési szilárd hulldék kezelésével kpcsoltos közszolgálttásról és nnk kötelező igénybevételéről rendelkező, Város Közgyűlésének /számú rendelet/ továbbikbn: Ör./2. - értelmében város területén települési szilárd hulldék begyűjtését, elszállítását és ártlom mentes elhelyezését végző közszolgálttó. Felperes kollektív szerződést köt. Kollektív szerződése V. fejezet 1. pontj értelmében felperes heti munkidőt 40 órábn htározt meg, hulldéklerkó telep kivételével, hol kötelező munkidő ledolgozás 3 hvi munkidő keretben vn megállpítv. Egyebekben fiziki dolgozók kötelező munkidő keretét hvi keretben állpított meg. A kollektív szerződés 2. pontj értelmében munkválllóknk heti pihenőnp hét bármely npján, illetve összevontn is kidhtó. A 4. pontbn felperes z elrendelhető rendkívüli munk felső htárát évi 300 órábn állpított meg. A htározt ellen felperes fellebbezett, hivtkozv rr, hogy felperes munkszüneti npon rendeltetése folytán működő munkálttó, figyelemmel tevékenységéhez fűződő közegészségügyi érdekre. Utlt rr, hogy több npos ünnepek esetén munkszüneti npon történő hulldékelszállítás, helyben kilkult gykorlt. Utl továbbá rr, hogy hulldékkl kpcsoltos közegészségügyi követelményeket meghtározó jogszbályokkl összhngbn hetente kétszer el kell szállítni keletkező hulldékot, így tevékenysége egyben közérdeket is szolgál. Utlt továbbá rr, hogy hulldék elszállításánk npjáról z igénybevevőket írásbn, illetőleg közzé tétel útján rendszeres tájékozttni köteles. A munkszüneti npon hulldékelszállítási tevékenység végzésével összefüggésben hivtkozott még rr, hogy ngyvárosokbn ez áltlánosn elfogdott gykorlt, figyelemmel egyrészt közegészségügyi érdekekre, másrészt pedig rendelkezésére álló kpcitásr. Az Ör. 5. /1/ bekezdése értelmében hulldékszállítási közszolgálttás igénybevétele heti két lklomml kötelező lkosság részére. Az Ör szerint felperes írásbn, vgy közzé tétel útján köteles lkosságot települési szilárd hulldék elszállításánk npjáról előzetesen tájékozttni. A felperes z elszállítást un. jártprogrm lpján végzi, lkossággl kötött szemétszállítási szerződés lpján, mely szerződésben egyben meghtározz szemétszállítási npokt Az lperes december 10. npján kelt számú htároztávl teljesítési htáridőt jnuár 15. npjár változttv, fellebbezés elutsítás mellett helybenhgyt indoki lpján z elsőfokú htároztot. A bíróság tényállást perben keletkezett irtok lpján állpított meg. Köztisztság 5

6 Felperes keresetében kizárólg z lperes áltl munkszüneti npon történő végzéssel kpcsoltos megállpításokt vittt, z éves rendkívüli munkvégzési időkeret túllépésével, továbbá személyi lpbér megállpításávl kpcsoltos szbálytlnságok elkövetését elismerte. Ebben körben kérte z lperes htároztánk htályon kívül helyezését és bírság mérséklését. Az lperes ellenkérelmében kereset elutsítását indítványozt, htároztibn fogllt indokok lpján. A kereset l p o s. A felperes keresetében mindenekelőtt rr hivtkozott, hogy tevékenysége folymtos ellátásához nyomós társdlmi érdek fűződik, mivel hulldék felhlmozódás járványveszéllyel jár. 5. sorszám ltt elődt, hogy települési szilárd hulldék különösen több npos ünnep esetén hlmozódik fel háztrtásokbn, így z elszállítás ezért is indokolt folymtosn. Utlt rr, hogy z Ör., továbbá települési szilárd és folyékony hulldékkl kpcsoltos közegészségügyi követelményekről rendelkező 16/2002. (IV.10.) EuM. rendelet ( továbbikbn: R:/ szerint közegészségügyi előírásoknk megfelelően hetente leglább kétszer el kell szállítni települési szilárd hulldékot. Hsonlóképpen rendelkezik z Ör. is. Ezzel összefüggésben utlt rr, hogy rendelkezésére álló speciális szállítójármű keret, z ellátndó terület ngyság htározz meg közegészségügyi szempontok mellett szolgálttás elvégzésének z idejét. Ennek megfelelően un. jártprogrm lpján végzi tevékenységet, melyről megrendelőket rendszeresen tájékozttj. Cstolt z ország ngyobb városibn kilkult gykorltot igzoló hozzá intézett átirtokt, melyekkel bizonyítni kívánt, hogy munkszüneti npon is ngyvárosokbn rendszeres hulldékelszállítás. Mindezzel összefüggésben utlt rr, hogy felperes munkszüneti npon rendeltetése folytán működik. Indítványozt Város önkormányzt megkeresését rr vontkozón, hogy felperes áltl végzett közszolgálttási tevékenység munkszüneti npon történő ellátás helybeli igény. Az lperes bizonyítási indítvány teljesítését nem ellenezte, egyebekben munkszüneti npon felperes áltl elrendelt munkvégzés szbálytlnságár vontkozó megállpításit Munk törvénykönyvéről rendelkező évi XXII. törvény / továbbikbn: Mt./ 127 /1/ bekezdésére utlv fenntrtott. A bíróság osztj felperes közegészségügyi érdekekkel kpcsoltos elődását. A települési szilárd hulldék folymtos begyűjtéséhez vlóbn nyomós közegészségügyi érdek fűződik. Az lperesi irtok között. sorszám ltt fellelhető R.8. - ezzel összefüggésben z Állmi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgáltt illetékes intézetei ellenőrzési, illetőleg intézkedési jogkörrel ruházz fel ezzel összefüggésben. Ebből következően tehát felperesnek z ÁNTSZ előírásit is be kell trtni, mikor tevékenységét ellátj. Nyilvánvló, hogy tevékenység ellátás függ felperes rendelkezésére álló munkerő és szállítókpcitástól, továbbá z áltl ellátndó terület ngyságától is. A felperes ezzel összefüggésben htározott meg hvi munkidő keretet, illetőleg hulldéklerkó telepen három hvi munkidő keretet, továbbá ezzel összefüggésben szbályozt kollektív szerződésben, hogy heti pihenőnp hét bármely npján, illetve összevontn is kidhtó Az lperesi irtok között. sorszám ltt fellelhető Ör értelmében, Város felperes révén látj el települési szilárd hulldékkl összefüggő közszolgálttási tevékenységet. Ezzel összefüggésben tehát felperes Város Önkormányztávl állpodik meg hulldékelszállításról. Az igz, hogy z Ör. 5. /1/ bekezdése értelmében heti két lklomml kötelező hulldékszállítási közszolgálttás igénybevétele, zonbn 6.. értelmében nem hgyhtó figyelmen kívül, hogy megrendelőkkel állpodik meg felperes konkrét hulldékelszállítási npról. Ezt tevékenységet ugynis jártprogrm lpján végzi, melyet lperes nem vizsgált. Ugyncsk figyelmen kívül hgyt z R. 5. /2/ bekezdésében foglltkt, mely szerint heti kétszeri hulldékszállításhoz képest szükség szerint ngyobb gykorisággl is el kell szállítni települési szilárd hulldékot. Az Mt /1/ bekezdése értelmében munkszüneti npon munkvállló rendeltetése folytán e npon is működő munkálttónál fogllkoztthtó. A felperes érvelését erre jogszbályhelyre lpított. Ugynkkor z lperes kizárólg z Mt /1/ bekezdés b./ pontjábn fogllt tillmt emelte ki felperes érvelést figyelmen kívül hgyv, mely szerint munkszüneti npon rendkívüli munkvégzés csk bleset elleni cspás, vgy súlyos kár, továbbá z életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetve elhárítás érdekében rendelhető el. A munkügyi ellenőrzésről rendelkező évi LXXV. törvény 8. /1/ bekezdése értelmében eljárás során felperes is köteles lklmzni z Állmigzgtási eljárás áltlános szbályiról rendelkező évi IV. törvényt. Az ÁE. 26. /1/ bekezdése értelmében tehát z lperesnek hivtlból kell lefolyttni bizonyítást. Az tény, hogy felperes rendeltetése folytán munkszüneti npon is működő munkálttó-e, csk bbn z esetben dönthető el, h z lperes z eljárás során vizsgálj, hogy felperes Város Önkormányztávl között-e és milyen trtlmú megállpodást. Ezzel összefüggésben, figyelemmel z R. 8. -r közegészségügyi előírások megismerése végett lperesnek meg kellett voln keresnie z ÁNTSZ Városi Intézetét is. Vizsgálni kellett voln, hogy felperes mekkor területen, milyen kpcitássl látj el tevékenységét és ez lehetővé teszi-e, hogy felperes kizárólg munknpon végezze tevékenységét. Nem hgyhtó figyelmen kívül felperes áltl kötött kollektív szerződés sem, melynek rendelkezései kifejezetten folymtos munkrendre utlnk. Mivel z lperes így jogszbályt sértett, mert nem tárt fel tényállást, mérlegelendő szempontokt nem vette figyelembe, nélkül hozt meg döntését és mrsztlt felperest munkszüneti npon történő rendkívüli szbálytln munkvégzéssel összefüggésben, bíróság z lperes htároztát ebben körben z elsőfokú htároztr is kiterjedő htállyl htályon kívül helyezte, és z elsőfokú munkügyi szervezet új eljárásr kötelezte. Az lperes, illetőleg z elsőfokú munkügyi szerv áltl feltárt egyéb hiányosságok meglétét felperes nem vittt, így lefolyttott bizonyításhoz képest munkszüneti nppl kpcsoltos újbb megállpítások lpján kell eldöntenie z 6 Köztisztság_

7 elsőfokú munkügyi szervnek, hogy felperes munkügyi bírsággl vló sújtás indokolt-e és milyen mértékben. A bíróság tehát kereseti kérelemhez kötöttség lpján Pp /1/ bekezdése szerint z lperes htároztát részben htályon kívül helyezte és z elsőfokú szervet új eljárásr kötelezte. A felperes bizonyítási indítványát, Városi Önkormányzt megkeresését illetően bíróság zért nem teljesítette, mert z lperes erre vontkozón semmilyen bizonyítást nem folyttott le, márpedig bíróság olyn bizonyítást, melynek végzését z eljáró szerv elmulsztott nem folyttht le, mert ezzel htáskört vonn el. Alperes pervesztes lett, bíróság pertárgy értékét z lperes áltl kiszbott munkügyi bírsággl zonosn állpított meg, és ennek lpján Pp. 78. /1/ bekezdése szerint kötelezte pervesztes lperest felperes részére járó ügyvédi munkdíj, mint perköltség megfizetésére. Alperes személyes illetékmentessége folytán bíróság lerovndó illetékről nem rendelkezett. Az ítélet elleni fellebbezés z évi LXXI. törvény 5. /3/ bekezdésével módosított Pp /1/ bekezdése értelmében kizárt. Ki lehet KEOP pályázttl megvlósult létesítmények üzemeltetője A Környezet és Energi Opertív Progrm Települési szilárdhulldék-gzdálkodási rendszerek fejlesztési pályázt készítése során nem érdektelen megvizsgálni, hogy beruházássl megvlósuló létesítmények üzemeltetésére milyen előírások vontkoznk. A pályázt kedvezményezettjei önkormányztok vgy zok társulási. A támogtott tevékenységek, újrhsználti központok fejlesztése, házi komposztálás fejlesztése, szemléletformálás megelőzés érdekében, egyéb, keletkező és begyűjtendő hulldék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében htást elérő fejlesztő tevékenység. E tevékenységek körében támogtott szelektív hulldékgyűjtés, szerves hulldékok lerkótól vló letérítése, lerkássl történő ártlmtlnítás vlmint ezek kombinációj. A megvlósult beruházás üzemeletetőjének és vgyonkezelőjének kiválsztás során pályázónk lklmzni kell 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, vlmint hulldékkezelési közszolgálttó kiválsztásáról és közszolgálttási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet szályit. A 16/2006-os rendelt hivtkozott szbályi z lábbik: A közmű beruházások támogtásár vontkozó speciális szbályok 25.. (5) H támogtott projekt részben vgy egészben támogtási kérelem benyújtásánk időpontjábn már üzemelő hulldékkezelő létesítmények, eszközök, víziközművek ( továbbikbn együtt: közszolgálttási célú eszközrendszer) értéknövelő felújítását, rekonstrukcióját és bővítését, vlmint meglévő eszközrendszerrel nyújtott közszolgálttás minőségének jvítását ( továbbikbn együtt: korszerűsítés) célozz meg, vgy h támogtásból megvlósuló, műszkilg önállón működtethető közszolgálttási célú eszközrendszer kizárólgos működtetésére kedvezményezett és közszolgálttó között jelen rendelet htályblépéséig létrejött közszolgálttási, üzemeltetési szerződés kiterjed, z dott közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésével - jelen rendelet htályblépésekor htálybn lévő közszolgálttási, üzemeltetői szerződés lejártáig, de legfeljebb beruházások ktiválásától számított 15 évre -, (2)-(3) bekezdésben előírtknk meg nem felelő közszolgálttó is megbízhtó, feltéve, hogy közszolgálttási, üzemeltetési szerződés z lábbi követelményeknek megfelel: ) z eszközök működtetésével áltl megbízott, vgy megbízni kívánt közszolgálttó kiválsztás, továbbá vele kötött, nyiltkozt benyújtásánk időpontjábn htálybn lévő, közszolgálttási, üzemeltetési szerződés trtlm, kiválsztás, illetve benyújtott szerződés létrejöttének és legutolsó módosításánk időpontjábn htályos jogszbályokkl összhngbn áll, b) z így létrejött közszolgálttási, üzemeltetési szerződés trtlmzz kedvezményezett sját vgy állmi, illetve EU forrásokból megvlósítni tervezett beruházásink működtetésével összefüggő szerződéses feltételeket is (ideértve működtetni kívánt és kedvezményezett tuljdonáb kerülő eszközök hsználtáért közszolgálttót terhelő vgyonbérleti, eszközhsználti díjr vontkozó, közszolgálttási célú eszközrendszer fenntrthtó fejlődését biztosító rendelkezéseket), és c) hulldékkezelési közszolgálttás esetén, támogtási kérelem benyújtáskor meglévő, vgy zt követően lpított, kedvezményezett, vgy kedvezményezett és más önkormányztok kizárólgos tuljdonábn lévő közszolgálttó gzdálkodó szervezetben, hulldékkezelési közszolgálttó kiválsztásáról és hulldékkezelési közszolgálttási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet htályblépését követően természetes személy, állmháztrtáson kívüli jogi személy vgy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tuljdonosi részesedést nem szerzett. (6) Az (5) bekezdésben foglltk ellenőrzése érdekében kedvezményezett közszolgálttó kiválsztásávl kpcsoltos dokumentumokt és z rr vontkozó nyiltkoztot, hogy z bbn fogllt dtok teljesek és vlóságnk megfelelnek, közreműködő szervezet részére megküldi. (7) Az (5) bekezdés lklmzás esetén kedvezményezett közszolgálttást végző gzdálkodó szervezetben esetlegesen fennálló tuljdonosi részesedését támogtássl megvlósuló közszolgálttási célú eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig nem idegenítheti el. 26. (1) H kedvezményezett döntése lpján támogtássl megvlósuló (ideértve korszerűsítést is) közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésére irányuló önkormányzti közfeldt átdásár hozzá kpcsolódó vgyonkezelői jog egyidejű átengedésével ( továbbikbn együtt: vgyonkezelés) kerül sor, támogtás feltétele, hogy vgyonkezelő kiválsztásár ) helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény ( továbbikbn Ötv.) 80/A. -ánk (4) bekezdése szerint, nyílt pályázti eljárás lefolyttásávl, b) más helyi önkormányzt vgy helyi önkormányztok társulás (ideértve többcélú kistérségi társulást is) kijelölésével, vgy c) kedvezményezett önkormányzt (önkormányztok) kizárólgos tuljdonábn álló gzdsági társság, közhsznú társság kijelölésével, kizárólgos önkormányzti tuljdon fennállásáig kerüljön sor. Köztisztság 7

8 (2) Az (1) bekezdés szerinti vgyonkezelői jog átengedésére egyebekben, z Ötv. 80/A-80/B. -, z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII. törvény ( továbbikbn: Áht.) 105/A105/D. - és z Áht z iránydók. (3) A közreműködő szervezet jogosult koncessziós és vgyonkezelési pályáztokt értékelő testületbe, vlmint z üzemeltető kiválsztásár irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságáb megfigyelőt delegálni. (4) A támogtássl megvlósuló közszolgálttási célú eszközrendszer működtetésére, vgyonkezelésére irányuló közszolgálttási, üzemeltetési, vgyonkezelési szerződések, illetőleg - mindenkor htályos jogszbályoknk megfelelő módosításuk érvényességéhez támogtássl megvlósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig közreműködő szervezet hozzájárulás szükséges. Fontos megjegyezni továbbá, hogy beruházás minden helyszínére projektgzd fennálló tuljdonjogát igzoló 30 npnál nem régebbi tuljdoni lp hiteles másolt és földhivtli ingtln-nyilvántrtási térkép hiteles másolt támogtássl megvlósítni kívánt építési engedélyköteles létesítmények területeiről rendelkezésre kell, hogy álljon! Azon területek illetően, melyek esetében tuljdonszerzés még nem zárult le pályázt benyújtásáig z lábbi dokumentumok hiteles másoltát kell cstolni: dásvételi szerződés, vgy opciós joggl megkötött dásvételi szerződés, vgy előszerződés, vgy kisjátítási kérelem bedását igzoló dokumentum, vgy jogerős kisjátítási htározt. A támogtás összege min. 100 millió, mximum millió Ft. Ez kizárj zt, hogy már meglévő beruházások kis értékű pótlás, kisebb fejlesztése (pl. kistelepülések gyűjtőszigetszámánk növelése) támogtást nyerjen. Az üres kukedény lkotmányos díj Több esetben előforduló kérdés, nem tele, vgy némely esetben üres kukedény díjánk lkotmányos volt. Erre kérdésre d válsz z lábbi Alkotmánybírósági htároztkivont: 399/B/2002 AB htározt (2004. október 4.).z esetenként előforduló, szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátás mitt, vgy üres gyűjtőedény lpján kifizetett szolgálttási díj szolgálttás és ellenszolgálttás ránytlnságát nem vonj mg után, mivel szolgálttó ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel. Figyelembe kell venni zt is, hogy z egyedi mérések lpján történő szemétszállítás technikilg nem megoldhtó, vgy csk mgs költségráfordítássl biztosíthtó. Nem életszerű zonbn z, hogy tuljdonos rendszeresen egyáltlán nem bocsát ki hulldékot, zért környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre is tekintettel legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírás szolgálttás és ellenszolgálttás egyenértékűsége elvének sérelmét z Alkotmánybíróság álláspontj szerint nem idézi elő. A veszélyes hulldék is ledhtó z idei lomtlnításkor A Fővárosi Közterület-fenntrtó Zrt. z idei lomtlnítási időszkbn külön gyűjtőpontokt jelöl ki körzetenként, hová veszélyes hulldékot el lehet szállítni. A tvlyi lomtlnítási időszkbn 378,5 ezer köbméter hulldék gyűlt össze Az idén csk zokt értesítik plkátokkl, hírlevéllel -, kiket lomtlnítás z dott npokon érint. Ezzel elkerülhető lesz, hogy guberálók jelenléte lomtlnítás helyszínén Közterületek megtisztításár 245,8 millió forint kphtó pályázti úton Az illegális hulldéklerkók felszámolásár személyi jövedelemdó 1 százlékánk feljánlásiból tvly 245,8 millió forint folyt be, melynek felhsználásár pályázti úton március 17-ig jelentkezhetnek civil szervezetek és önkormányztok. A pályázónként igényelhető mximum 5 millió forintos vissz nem térítendő támogtás illegális lerkó felszámolásár, illetve tiszt állpot fenntrtásár lesz elegendő. Szilágyi László, Humusz elnöke - mint z dó 1 %-ánk feljánlását kezdeményező - örömét fejezte ki, hogy tvly 34,33 ezer dófizető ilyen célr jánlott fel dójánk egy százlékát. Ugynkkor sjnáltos - mondt -, hogy z idén erre már nincs mód, hiszen leszűkültek zok célok, melyekre fel lehet jánlni dót. A pályázttl kpcsoltos információk oldlon tlálhtók Egyre duzzd z elektroniki szemétdomb Sok millió tonn elektroniki hulldék mrd világon feldolgoztlnul és kezeletlenül, pedig tele vn mérgező nygokkl és veszélyes nehézfémekkel. A tévékészülékek, számítógépek, mobiltelefonok és egyéb elektroniki eszközök több mint 80 százlék nem kerül feldolgozásr z Egyesült Állmokbn, z Európi Unióbn pedig 75 százlékos ez z rány. Indiábn z elektroniki eszközök 99 százlékávl nem történik semmi, h tönkremennek. Csk tvly egymilliárd mobiltelefont vásároltk z emberek világszerte, és ezek készülékek tele vnnk veszélyes nygokkl: ólomml, hignnyl, kdmiumml, berilliumml és égésgátló nygokkl. Az Európi Unióbn ugusztusábn lépett érvénybe z rendelet, melynek lpján z elektroniki cégek kötelesek visszvenni tönkrement termékeiket, mi z újrhsznosítást segíti elő. Az Európi Unió npokbn kezdi felülvizsgálni z elektroniki hulldékokr vontkozó irányelveket. Ez nnál inkább is időszerű, mivel veszélyes elektroniki hulldék egy részét illegálisn olyn országokb exportálják, mint Kín, Indi és Thiföld, hol szétszedik és újrhsznosítják tönkrement készülékeket, de z eljárás rendkívül veszélyes munkások és környezet számár. Európábn tilos z ilyesfjt export, ám z Egyesült Állmokbn nem. 8 Köztisztság_

9 Elektroniki hulldékok házhoz menő begyűjtése Sopronbn Több mint egy éve végzi házhoz menő elektroniki hulldékok begyűjtése Sopronbn, Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulldékgzdálkodási Kft. A soproni lkosok z erre célr létrehozott telefonszámon jelenthetik be háztrtásokbn keletkező elektroniki hulldékot, melyért cég házhoz megy. A mindenki számár elérhető és rendelkezésre álló szolgálttásért külön díjt nem kell fizetni, z része hulldékkezelési közszolgálttásnk. A házhoz menő járt minden hónp utolsó csütörtökén jelenik meg megdott címen, hol nem feltétel személyes jelenlét, zt lkosok házuk elé is kitehetik. A begyűjtőjárt útvonlát beérkezett címek lpján legoptimálisbbn igyekeznek összeállítni. A begyűjtött elektroniki hulldékot fjtánként csoportosítják, mjd Soproni Szociális Fogllkozttób szállítják, hol megtörténik berendezések szétszerelése, s hsznosításr vló előkészítése. A rendszerről bővebben XVIII. Nemzetközi Köztisztsági Szkmi Fórum és Kiállítás lklmávl hllhtunk. Élelmiszerek szemétben, eredeti csomgolásbn Évente hozzávetőleg 330 kilogrmm hulldék gyűlik össze lkosonként Bécsben, ennek nem kevesebb, mint egyhtod eredeti csomgolású, még fogyszthtó élelmiszer. Országos összesítésben háztrtásonként 387 euró értékű élelmiszer jut erre sors Ausztriábn. Az dtok bból tnulmányból vlók, melyeket bécsi Földművelési Egyetem hulldékipri intézete készített többéves vizsgálódás eredményeként. A kuttók összesen kilenc tonn, z ország különböző részeiből szármzó hulldékot vizsgáltk át, hogy z összetételből bizonyos következtetéseket vonjnk le z osztrákok szemetelési szokásit illetően. Kiderült, hogy országos szinten hulldék mintegy tíz százlék részben lejárt szvtossági idejű, többnyire zonbn még fogyszthtó, eredeti csomgolású húsféleség, tejtermék, zöldség és gyümölcs. Az rány mgsbb városokbn, mint kisebb településeken, minek z mgyrázt, hogy vidéken hol tuljdonképpen megtermelik - jóvl ngyobb becsben trtják z élelmiszert. Az intézet szintén drág multságnk tekinti pzrlást, mivel kimuttás szerint csládok évente közel négyszáz eurós felesleges kidásb verik így mgukt. A kuttók megállpították zt is, hogy ngy élelmiszeráruházk ugyncsk ngy mennyiségben szbdulnk meg zoktól z élelmiszerektől, melyeket nem tudtk eldni, bár még fogyszthtók. Npont 45 kilónyi élelem kerül így polcokról egyenesen szemétbe, hogy ztán hulldékként hsznosítsák. A kidobott termékeknek csupán töredékrésze jut el segélyszervezetekhez. A tnulmány z osztrákok vásárlási szokásir is rávilágít. Egyre erősödik z z irányzt, hogy kész- vgy félkésztermékeket keresnek, főleg fitlok, kiknek nemigen mrd idejük főzésre. Sjtokból, felvágottkból, húsokból mind többen előnyben részesítik csomgolt árukt. Vidéken lejárt szvtossági idejű termékek jelentős hánydát megetetik z álltokkl. Lengyelország: hulldéközön December első felében számolt be Le Monde rról, hogy lengyeleknek egyre több gondot okoz Nyugt-Európából érkező illegális szemét mennyisége, elhelyezése (vdlerkókbn), de főként z, hogy szemétözön egyre növekszik, miót Lengyelország 2004-ben z Európi Unió tgj lett. A Nyugtról érkező szemét '90-es években kezdett megjelenni Lengyelországbn, hol társdlmi és gzdsági átlkulás körülményei megkönnyítették Nyugt-Európábn egyre szigorúbb és bonyolultbb hulldékkezelési jogszbályokkl szembesülő vállltok számár hulldék beszállítását. Amikor Lengyelország z Unió tgjává vált, folymt - "köszönhetően" htárátlépés egyszerűbbé válásánk - felgyorsult ben lengyel htárőrök 1039 illegális szemétszállítmány belépését fedezték fel, ezek közül 579 érkezett Németországból, 32 Ausztriából és szintén 32 Belgiumból. A küldemények főként települési hulldékot trtlmztk, de utóbontási hulldék, műnyg csomgolónygok hulldék, hsznált gumibroncsok, elektromos és elektroniki hulldékok, hsznált ruházt és orvosi röntgenfelvételek (!). A lengyel htóságok ttól trtnk, hogy schengeni szbályok lklmzás (vgyis htárellenőrzés további lzítás) tovább fogj növelni z országb ármló hulldék mennyiségét. Fedőtevékenységként jelennek meg különböző kereskedelmi szállítások, vgy éppen hulldékkezelés: lengyel válllkozások német, hollnd, svéd, dán, belg, osztrák cégeket keresnek meg jánltikkl: jó pénzért megszbdítják őket hulldéktól; hulldék ztán vdlerkókb, őrizetlen telepekre kerül. A "profik" mellett z "mtőrök" is jelen vnnk színpdon: kis cégek, 1-2 tonnás szállítmányokkl; de persze sok kicsi sokr megy. És mi ngyobb gond: vlódi ngy hulldékcsempész hálóztot eddig még nem sikerült leleplezni. A mennyiségekre vontkozón csk ngyon óvtos becsléseket lehet tenni: összesen több százezer tonn hulldék vándorolt eddig Lengyelországb, z éves átlg tonn lehet - hulldékkezeléssel fogllkozó lengyel vállltokt összefogó szkmi kmr elnöke szerint. Lengyelország z események láttán júniusábn megszigorított jogszbályokt: BTK módosításávl megemelték z illegális hulldékkereskedelemben részt vevők büntethetőségét: ezentúl 6 hónp és 8 év közötti mértékű börtön fenyegeti z elkövetőket; ehhez társulht környezetvédelmi htóság áltl kiszbhtó, és zloty (kb euró) bírság. Széndioxid-leosztásbn két ország teljesített, uniós vállltok ezrei kvót nélkül Az Európi Bizottság szerint február 28-i htáridőre mindössze két uniós ország, Ausztri és Dáni osztott ki válllti számár széndioxid-kibocsátási kvótákt, lehetővé téve ezzel számukr z európi rendszerben kereskedést kvótákkl, vgyis széndioxid-egységekkel. A CO2-pic működése eszerint hlsztást szenved z idén, kibocsátási Köztisztság 9

10 válllások idei teljesítése - engedélyek híján - jövő évre csúszht. A kvótkereskedelem ügye tgállmoknál különböző fázisbn vn: 27 tgországból 13-tól kpták meg nemzeti kvótán belüli ágzti, válllti leosztásr vontkozó tervet, és ezek közül öt ország részére dták meg z engedélyt rá. Az engedélyezett kiosztást két ország hjtott végre. A keleteurópi EU-tgállmok közül Csehország esetében várhtó kiosztás áprilisr, z ország illetékesének nyiltkozt szerint. A es fázisbn Mgyrország 228 legkevésbé klímbrát létesítménye kp szén-dioxid-kibocsátási egységet, mégpedig olyn ágztokból, mint z 50 megwtt feletti villmosenergi-termelés, lkossági és közületi távhőtermelés, cukorgyártás, sját célú tüzelőberendezések és iprihő-termelés, bioüzemnyg-gyártás, földgázszállítás vs- és célgyártás, cementgyártás, mészgyártás, üveggyártás, tetőcserepek, téglák gyártás, vlmint cellulóz- és ppírgyártás. Uniós szinten több mint tízezer válllkozásnk lenne széndioxid-egysége. A velük vló kereskedés második szksz z idén indult el, szbályozás 2012-ig terjedő időszkr vontkozik. Környezetvédelmi kitüntetések március 15-e lklmából Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter március 15-i nemzeti ünnep lklmából köztárssági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismerő okleveleket dott át tárc és háttérintézményei munktársink, illetve más, környezetés természetvédelem területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szkembereknek z Arnytíz Művelődési Központbn pénteken. A miniszter, köztárssági elnök megbízásából Mgyr Köztárssági Érdemrend középkeresztjét 1 főnek, Mgyr Köztárssági Érdemrend Tisztikeresztjét 4 főnek, Mgyr Köztárssági Érdemrend Lovgkeresztjét 1 főnek, Mgyr Köztársság Ezüst Érdemkeresztjét 7 főnek dt át, 37 főnek dományozott miniszteri elismerő oklevelet. Fodor Gábor miniszter jvsltár Sólyom László köztárssági elnök Mgyr Köztárssági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést dományozt: Dr. Ürge-Vorstz Dinánk, budpesti Közép-Európi Egyetem professzoránk, z energigzdálkodás és klímváltozás terén kifejtett széles körű tudományos kuttómunkájáért, z energihtékonyság ügyében z Éghjltváltozási Kormányközi Testület negyedik átfogó jelentése keretében végzett tevékenységéért, továbbá e témkörben Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumml vló szoros együttműködéséért. A miniszter jvsltár köztárssági elnök Mgyr Köztárssági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést dományozt: Dr. Alexy Zoltánnk, Széchenyi István Egyetem nyuglmzott főiskoli docensének, természetvédelem területén közel 50 éven át végzett kiemelkedő munkásságáért, publikációiért, okttói tevékenységéért; Bodnár Gáspárnk, Felső-Tisz-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság igzgtójánk, vízgzdálkodás, vízkárelhárítás, ár- és belvízvédekezés területén végzett mgs színvonlú szkmi munkáj, igzgtói tevékenysége elismeréseként; Dr. Frgó Tibornk, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium strtégii főosztályvezetőjének, hzi környezetpolitik lkítás, nemzetközi környezetvédelmi együttműködés fejlesztése terén hosszú ideje végzett kimgsló szkmi munkájáért, 2007ben Nobel-békedíjjl kitüntetett ENSZ Éghjltváltozási Kormányközi Testület hzi koordinátorként ellátott tevékenységéért, Dr. Pdos Imrének, z Észk-mgyrországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság nyuglmzott igzgtójánk, vízügyi szkágztbn, különösen z észkmgyrországi régió vízgzdálkodás, vizek kártételeinek megkdályozás érdekében végzett több évtizedes szkmi munkásság és igzgtói tevékenysége elismeréseként, nyugállományb vonulás lklmából. A miniszter jvsltár köztárssági elnök Mgyr Köztárssági Érdemrend Lovgkeresztje kitüntetést dományozt: Dr. Szlávik Ljosnk, z Eötvös József Főiskol Műszki Fkultás tnszékvezető főiskoli tnáránk, főiskoli vízügyi mérnökképzés szervezéséért, z e területen elért eredményekért, kiemelkedő szkmi, okttói, tudományos, publikációs és szerkesztői tevékenységéért. A miniszter jvsltár köztárssági elnök Mgyr Köztárssági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést dományozt: Gálosi Zoltánné dr-nk, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, vízügyi htósági feldtok színvonls ellátásáért, példmuttón végzett vezetői munkáj elismeréseként; Dr. Horváth Lászlónénk, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium osztályvezetőjének, vízügyi ágztbn eltöltött több évtizedes kiemelkedő szkmi-vezetői tevékenységéért, vízi közmű szkterületen végzett munkájáért, z Ivóvízminőség-jvító Progrm menedzseléséért; Juhász Attilánk, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőállomás-vezető helyettesének, négy évtizedes kiemelkedő szkmi munkájáért, felelős környezetvédelmi vezetői tevékenységéért, műszeres nlitik elhivtott fejlesztéséért; Klivod Bélánk, Körös-Mros Nemzeti Prk Igzgtóság áltlános igzgtó-helyettesének, Körös-Mros Nemzeti Prk Igzgtóság létrehozásábn végzett munkájáért, élőhelyvédelmi progrmjink kidolgozás, irányítás során végzett tevékenységéért; Szrvs Imrének, Bükki Nemzeti Prk Igzgtóság Ipolytrnóci Ősmrdványok Természetvédelmi Terület tájegységvezetőjének, z Ipolytrnóci Ősmrdványok Természetvédelmi Terület fejlesztésében, z Európi Diplom jánlásink megfelelő működtetésben végzett munkájáért; Vrg Tibornk, z Észkdunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztság-védelmi osztályvezetőjének, levegőtisztság-védelem érdekében végzett két és fél évtizedes munkájáért; Vrju Ljosnk, Közép-Tisz-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igzgtóság Szolnoki Szkszmérnökség szkszmérnökség-vezetőjének, vízügyi ágztbn töltött 35 évi kimgsló szkmi tevékenysége, z árvízvédekezések során tnúsított helytállás elismeréséül. 10 Köztisztság _

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

BÉRLETISZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről dr. Márffy Mári (n,: Schwrher Mári, 1029 Budpest, Orom u. 11. sz. ltti lkos) és dr. Tóth Csb (n.: dr. Márfry Mári, 1012 Budpest, Logodi u.57. sz. ltti lkos),

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Áltlános Biztosító Zrt. Az MKB Áltlános Biztosító Zrt. 2014. jnuár 1-től lklmzndó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díji Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mennyiben korábbn kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK Adásvételi szerződés z esztergomi Vszry Kolos Kórház részére ngykonyhi, szlgos, ipri mosogtógép szállításár és üzembe helyezésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2016. 1.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 4/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014.

Részletesebben