~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:" name="description"> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:">

'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Átírás

1 '1>,( ~;, \, :'t' ~ \( - "!, ~~~~:-~ '-i~t,a-:market NG ~~;7"-' _ '~ "i\,<l~",_ - rtesz tet te: "!~ 1~~-~-,;~S Kizer Gábor - -

2 ~ -:,> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette: '1 Ss stván és KizerllioGábor " & " il ~ MRSz 2006 ~ li li 1111 '1 ol li '1 -:, S li '1 li d' D Adbustets (~klámirték):a fogysz!ói társdlmt és reklámokt erösenllbíráló i ktivisták nemzetközi mozglm, mely egyg' b'eb névdój~ hsonló nf3vuli é~ célú, 12(j ezé'tpéldátlybn Qlegjeleno foly6irtnr, 11 t1~ is, Társdfm!, t)olitiki'színezetu tevékeny- \i:t ';;:'S~~ükQöz más hsonló s?ervbietek, mil3t, 1:';';'i~~$i'9vetségz Eroszkos ReklámEllen,rrr': li ~ ;' '~ftjr~qffweekill$s Buy Nofhing Dyllszer- ~zor -is fstláköztj<~ KObn'ér~el<e~ség'i' ~ li hogy felhjvásik és elle'jreklámjikll~özzé- ' ~é!elénez - ká'rcskmás civilszervezet~k~ el~osorbnlllgerillr1]rketingeszköztárátve-, S2r~igén'}'be' Y ;0 ' ;~ \":~~-\:" 11,' t- ~; 11\(' ~ li, ~"" Íj ''-Fi:1\ Ad,fotc;e módell: - klsszikus [e1<lá~1/, J~gres!;zLvebb; erofitcrgltó válfj?, ~, ' ~_ ' '8 ft É\~elyne~ngys~erepe '\ln~g~n"rek- "átnlétrejöttében A vágyke1to és, rnotivációsc' Úreklámfelfogáss'iszem_ ben ifterobo-jörfénikfo~sztó meg:" 9~ozése; htlms 'reklámbqdzsével, D dtá,q médifogjédá~sl, él-vonl~eli 3 " if' 11 li

3 í sztrok megszerzésével, stb A gerijj,~, tktikát folyttá reklámok minimális költséggel, mximális kretivitássl és spkszqr; botrány htárát súroló figyelemfelk~lto megoldásokkl i9yekeznek szembeszállni z d fo~ee t,ér!!qdításávl J,~ '"" - ' Am,bient mrketing: t~ki9tetetmegrgdó, 'különleges és' kikérülhe,t!3t1en médifelül,etek~f"kihélsználó,~gtöbb~;zqr provoktí\t gerill:-reklámozási mód?er, ' A hél~lm$',m~di?~jb~1j1 bitrj;\i~~l:~, :~, szoktln l1)edlvlszts htekony'(~t~ ; :;4-'1'''<'- 'lehet, mi meghökkeqfést kelt Bármi vál-,~; ht környezetünkben "ámbient" reklám~ felületté; emperi,téstrészek~wc-ülokék, háziálltok, beesonfgojt :8X'i, vontp"ly~udvr 'il~zfltr,vfl9y ház 'lá~ 1p~~to*t:}tó ",' '~:i/i1~!~~~f~~ r ~, lj Astrottirfii1g: ge(i8cmrketirlg egyik ág, -ál~fogysztói"csoportok éle~re hívá$l "Jelenti,Az ástrdturfi'pgreépqlokljlpányt~ PRésgerill-mrketing':speeilisták hbzzákl,étremegbíjásdól 'oly módon, hog)',z eredeti,lulró! építkezo, j,j)r,ssroot" eni szervezodésnek tunj0n-neve, is Qnn,nszármzik,Í0J;fy ilyeni<orq"vlódi pázsit (természetes gyökerekk!3lbíró~zo-, 'J eiológii csqportok)helyejt mugyep (for" D, Beoltá$' málisgsof0rtok) 99~doiását ken"csk, vlllni Az strpturfing sokszor mester- - ~ ti ségeseri keltett igények és- felfogások,,tn~n!«~ igyek~iik szelektálni és,!;'leggy,ozni fogy?lsztókta politiki'gerillf-- mrketing- és PA ~dve1t eszközéo, gnjectidn); 'AKát vqjódi"! vírusokkl szembén is lehet védettsé'~et o' A -~isebb horbereju gerillreklámok -' ot rtyomán ktiv~álódik,~ tpefogooók védekezési " mécnnizmus ' ' -- " és ~záltl '-, " egyf~r immunitás lkul,ki \é~zélye- ' 5

4 _"O ~ _~ sebb vírustörzsekkel (rem- és ál-liírekk~1) szemben A fogysztók,megtnu/ják "helyére tenni" geril/mr~eting üzeneteit Abeo/tódás gyengíti ugyn egyes gerill-kmpányok htásfokát, ugynkkorelosegíti víruskommuniká_ ció áltlános térhódítását Blog:idoponttl elrátott oejegyzéseket tárol _~ egy nyilvános weboldlon Jellemzoen, " bármely felhsználó számár elérheto,,~ olvshtó, néh bizonyos mértékben '<;,~~, szerkesitheto (comments) A b/og lehet,~ ' E-, \:;:~,'~zemélyes npló, de lehet egyéni~vgy,~ lj'" ""'ii~~ortos politiki véleménynyilvánítás, 1 " :xtrgyüzleti jellegu kommunikáció eszközeis - így kpcsolódht gerillmr- kefinghez ~ gerill-mrketing eszköz-o 6 JO tárábn gykori z ál-blog, mely kkor n létre, h egy AVálllt,vgy érdeke so- Aort bújik meg npló írói közt sz~,wé-/, yesriek tuno,véleményével mnip~t~~:;~, ;;-,) z olvsókt! ':: '<4 -;_ ; ~i(t(;~ ~--':- ~, 1 Blog-storm (blog-vihr): sok weblog lehetövé,t~szi látogtóknk nyilván'bs-~' megjegyzések írását, mi közösségek kilkulá"'sáhozvezethet A blogok érdemi s;z;erepetjátsznk -mrketing vírusok és mémek terjesztésében,a;weblpgok ~ vgy bloggl kpcs01tos oldlk'_ 'lösszesst3gét blogtérnek (blogsphere) is 1;1 - nevezik Amikor ngy z ktivitás, sok információ és vélemény gyulik össze egy' dott témáyl vgy vitávl kpcsoltbn blogtérben, ezt gykrn blog-vihrnk vgy -bqg-rjlikis nevezik ' Brnd hijcking (márkeltérítés): Az önzpnosságot es önigzolást kereso fqgysztók kedvtelésbol néh kisjátítják és mguk képére formálják márkákt " Alex Wif>pert,ürthszerint márk eltérí- - tés fogysztói htlomátvétel és Consumer Generted M~rketing (vásárlói l11rketingkezdeményezés) szinonimái" 7 'i

5 ' "eiért éfthetoe'n sok szálqn kpcsolódik gerillmrketinghez A germ~mrkefing kezde'r)1ényezpiszívesen veszik, -h cfogysztó'k átveszik márká'irányítását és ok htározzák meg terrt;léktováb~j~ Jejlo9éiét, n:e'rtezáltl eddigmegköz~lít-, hefetlennektuno fogysztói'csoportokhoz, is eljuthtnk J Byzz (zsöngás): tqkbzott és önrngátger-v '1 j~szto kommuoikációsl : interkció ' fogysztók között egylltermékrol, üzenet ' 11 r4>l;eseményol Htásos,gyorsn terjecfo pletyk :Ageriil-mrk~tingf)en "buzt' Ki nem,, 11/ 'l1jás, 4 mint!sülönbözqbesz~" 'getése'kben " ~hngzott fogysztói vélemény~k,~ómlj}~ntár'bkössiességle Segítihogy sl pit is felfedezzees elcs'bíts fogysztókt,(ja:sikeres buzz,ko't"i elfogdók" kedvenc es "cool" máfkáiból, termékeibo1"\renc;li töme;9terméket képes krelni 8 " ~- :!: ~,'~--= Buu mrketipg:'a sz~zsrgonbn '~ word-ofmouth (WOM) néken is emle:ll getik, mgyrul tlán szóbeszéd-mrketingnek, szájprop~gndánk, 'pletykreklár;nri'klifvntminka ~uzz m9rk~tin9" f gerill-mr'keting zon' irány:tt,:~y;, z emberlhálóztoktql s~jrór sz'~jré&: l'h' tefjedó"pletykt fhsznlj mrke: : tingüzemet Jerjesztésére Penntrtásához szükség vn "-t hlikropicokt ösz-, szerötq, lncszemekre, vgyis z "infor- l,,_, ' " ;:_ N', rnéciókt továbbíjó c~omórontokön (~ tmb),, zolgáltóf feljesíto" önkénte ~ ~"'~: se'kre,~ :ft"::ji< : l li 1111,~ "' ' CrEidlbDity(hifelesség): Kevés 'dolog vn, rriin{!k'kkor kredibuitás, hitelessége_ "és~ ~nnél fogv titá~lenne'lmint személyek ~ közötti, szóbeszgdne~ L~rsfeld szóhi:u:~ználtátidézve: "egy' ",személyre semmi sem ht jobbn, mint 'egyrnásikszemé'ly" A szóbeszéd l'geq- '-mrketilj,gben zt kommunikációt f" f, lf ' '1 9

6 ' CorisufTler t ' 10 ' jelöli; mely \különbözo termékekrol és szolgálttásokról folyik olyn személyek :10 ' között, kik z dott terméket vgy szolgálttást létrehozó cegtol függetlennek látsznk,vgy olyn médi~mbns:z:óll- ' nk megmi cégtol függ~tl~nnek tunik A l;1ngsúlytehát forrásnk függetlenségeáltli hiteless"égére helyezodik A ~erill"reklámozó legtöbbször nem fedi ~ fel kiétet, így sem függetlensége, sem hitelessége nem konttollálhtó H hitelesség, vgy hitelesség látszt sérül, gerillkmpánykudrcot/ vllht: ' CDObrnd: Egy cool brnd jellemzoen nen1 fosodorb trtozó márk, hnem olyn termék, vgy szolgálttás, mely tuljdonosát különlegessé és egyedivé teszi' "más'bk és önmg szemében A cool márk jellemzoen innovtív, eredeti, utentikus és egyedü~~lló, ~ friss és izglms Bizonyos 'fejlodési folymt után '1', cool trendivé válht i, 'kommünikációs form Érvén~esüléséhez szükség vn prtnerek ttitudjeinek folymlos kontrolljár, nnk figyelésére, mi lett idoközben kedvelt, vgy elut,sított,a cool kommunikáció nem- hogy megtllj mg célközönség~t, ' i; " Cool reklám: divtérzéken y, de korábbi 1:1 tekintéllyel szembefordu!ó, kritikus, ~és reklámkerülo fogysztókt megcélzó de egy~düláilómódon cool-rfogékony ~;~ célközpnség, tlál rá' z ilyen típusú 'í! ",',, fl \,:'~'", me!n szollsokr,~ ' ': r,:' ~7' 'P - "'" :;~ lj; ;';f~~::r{j~:- r :" ~~ ~,, ;r'''k,, Jf' " " 'ic '~ ;, i,,,;:, (\ l,'1',::,~ " Gener~ed Médi (CGM),, fogysztókáltlgeneráltmédium: gerill mrketing egyik kulcsfoglm A ~erill l _ m(keting (olcsós~gánk) ktjlcs, hogy nem, ",lklmz hgyományos médi,- 'fogllást Az üzenet z emberek között terjed, ill vírusmrketlng esetén 'e';mil fipkból e-mil fiókb, vgy ',SMS-boxból SMS-boxb 11

7 - Feedil19 (Beetetés): Elofordul,Jlogy, --4 vírus-ftlrk(jjtingetjivgy~buzz-mr- 1- kf:)fi!;1getngymeretu hgyományos _km- - pá'lyok bévezetésér~e hsználji$,' :,költ'" ' ségkímélo", ltjódón,,nnk iérdekébea,' fil hogy médi megjelenésék 'felfutásánk idejére már e!okés?ítsék, "beétes$ék" fogysztpkt ~ monumentáli~egoldású, Big Adcímu sörreklámo~ még é!televíziós sugárzs ~ott, 1~2boo felhsználó töltöfte'le z"nternetrol Tnulságos zis, hogy ~ Vigr bevezetése érdekében' ~ 1gyártó c~g 45Dngást gerjesztve ter'- je~ztett8', hogy 'z impotenci milyen' -D ","1 :r;; gykori tünet -' - 1 Fláshmdb (tlálk, ~ul~): Az evenf mr-- _ -' keting gerill módszere J=mberek egy - csoportj e~ elore megbest~lt helyeo qs,1 id5pontbh tlálkozik, végne:z;visz;' ~egy ~, ~ore megbesz"élt cs?lekmédyt, ~ni'jd g után gyorsn, minth mi sem távozik 1 ~ A mr1<etingcélúflshjtlobök(pl márk- _ ol 12 f - - lll 11 tl~íkqzók)célr" kettos:,egytés4t fogysz!ókkl vló' kpcsoltépíté$ spon!' '11 tánnk tuno módj 'P?rtn~~k kjí" "= közvetít~sé,vel,,másré~~t L~~~ese'1léni1 ti 'kpcsán új j)í~ kreálá~~':~s:~j~jtbuzz b d ' ' <"j ~, t ~n s,~ ' " '\:!~,,~ ~ 1 Gerll1'hrcrhodór,; A nyfltn gresszrv t~r, ~,,~ rorizmus\10z képest el gerlllhrc:modort, ~,\'~i" ~in~ig is egyfjt 'v~deke~o szerepjell~- ~ tj"",",jtlt?tte, é}me9 civ~1 társci'lor'n ktív' ' ;jl~8gtásár számíthtott A gerill hd- ' 1" víseléj;jel!emzojennk elhú~ód6,rejtett',~ é~ kiszámíthttln jelleg'e ~rrjporkoláb mre: "ForrJÍ$Ji helyi lkosság, (g,erillmrketingll esetén fqg~sttók) kiknek J t~mog~tás' ~engedll:eteflenül fbnt~s ij' 1 1'1,gerillhrc sikeréhez Ageril hc!jktiltúr 'nem, reguláris, "hnem sok ésetben önszer\1éz,odo~ telszerelts~éqerill és~ logisztiki 'ellátottságábn gyeng~ -nti",~iselo f~leket (t9kes~egény cégeket) jellemzi, melyek cehj iehens~n~k tekintett áll?imi' vgy htrom lóri~s- és~ multicé ek) meghátrlás' 151' 113

8 'il '1 - " ' kényszerftése, "A "gerill hdik~ltuf', - ákárcsk 9 gerill mliketing ~ hdviselés egyikdominánsn jelen,lévo, több Jgkot 'ölto 'BSsok e,setben sjkerf3s formáj,, ~ Gerill mrketing: ide sorolhtó'minden, ", olyr' r~,klámozásr mód,mi ne'm elsodlegesen hgypmányos médi~ feldletelten jel~nik meg A gerillq-reklám egy olyn,újfjt irányzé!t ~eklámo'zásbn, illetve fogysztókkl fenntilrtot,t kommunikációbfl,'mely innovffv, módszereket hsznál z üzenetei célb-, J, jutttásárrendkfvül1poptosn célcso- portr fókuseálv, Aogysztók 'ngyobb 14 ::'csoportfit 'ktivizálv, z o közve":, tftésükkel éri el' céljit szóbeszéd és 'z ' elektronikus komrnuni~ációs cstornák (elsosorbn qz intern~t) felhszhálá$á- ' vl,'sikere, eroseri1' függ stimuláró, meglepo, v~gy' sz6rkozttó üzeneteitol r, C 'fl Módszerei révén j6~l,plcj>óbb1 hgyományos ljlrketingnél, és reklámkerülok tábor is htékonyn elérheto v~le, Ellenzoi szeri~t gerillmrketing~,!' lényege provo~tív figy~lemkeltés,ezt, ~ céjjfpe(tig gykrn ésk(lorm"szegés~ 'sef~iker(jl el~rni 'Számtln szinonimáj : közül cscding 'sty'ie (áncrekciós): mrketing;centrifugl (szétgyurqzq)~mr- ~keting, ex~onentij (öngyorsító) - mrkt':, 'fng, 'wildfire (f~tóluz) mrkejingérder;pel f, errilftést~ áfgprillrerlám: bizrrrek- ~"~,, ',ániokbh érintett cégek nem egyszer il i' \,;;:t ',jgypke,znek elhitetni, hogy,zok j:"""f~ti~dékik ellenére k"észültek A niii; ;," 'i4s'~költségvet~ssel készu'lt fekrc3m~k könnyen rról ~~ulk()dok,'ioaogy meg~~r~ vezett hgyományosüzehet~iket vfrus'- mrketing útján terjesztik Jol isniert' gykorlt például kidók körében, hírgy függeifennek~látszó kommentárokt,~f- tikákt frnk 9-sáját kidásikról ~ás6~ tömegkomrpuriikáci6bn' vl~iwé~~~ o!<ból bemutthttl~n hi,detéseiketjj,:" ' '' S i

9 " teszir;--tel~ vil4ghálór' vírus'"mrketingnek;llcázv li' ilii, \: r - Grssloots (Alulrólépítkezo civilszervezödés): Spontán,móddn lkul ki,~ntor- mály; szerkezetben' muködik, és mgánemberek t~rtják éle~ben, nem pgi- ',o li tikusoki1f1~gyvállltok,v~y PR cégek D, Egy ilyerl kmj)~ny ~ benne résztvevo ' mroknyi ember nézeteithrrdetr, áltláq6invlmilyeo htlmt birtokló 1'"politikf v~gy,- gzdsági szervezodés "'filelle"nébentöllép~e " ~!fo" ~' " 'Grssroot mrketing': reklámkerülés csökker:itneto, h" togy~ztokt p'tivát,, inttm él~tterükbeh (e-rnile~n, onli1i~ old~lon! k?zqssé9! helyisé~ekbenii: 16' öltözpk~en~tp~)lepjük m~~',o és ter-,00meszetes gyökereiknéltérkozünkllbzzájukr; " ) Hub (csd,mópont, ~ gócpont): A buzz gyors ~ tegedése érdekében érdemes "megtertoz;5f1 sok emberrel érintkezo intormációp\'~~n'1ópof1tokt, ngol terminológi~- vl ~vé" ~~kt {rodrász0k,kozmetikl,'1 sok, szép~z\lqnok munktársi, mszszorök, txisok,~tnárok, értékesítok, b~l-, vármé& - szeméy'1ségek)" ~s -náluk ;,ejhinteni"z üzenetünket; termékmintávl ellátni q,ketstb Azllinternetent~rjengo tártlmkt rendszerésen ~begyujto es továbbít6 ktív levelezok is hub-ként muködnek Szkértok megkülonböztefnek normál-csomópontdkt'j szkértoj-csornópo~t<it és szociális csom~ontökt ;, ~A:-~'i:Jl, ':i;!~7- la ';: Hype (div1~jongás, felhjtás, hmis- ~ reklám): A hype buzz-hozhsonló jelenség,de nnálk~v~sbé mélyebb- ' mrdndóbb, felülrol táplálkozó médi '1 és mrketingeszköz - Hrsány, gresszív; d1lédi áltl~méster- '1 17

10 ls ~ ségesen- felkpo1t reklámüzenet~ahogy 'z USA'-belingy véleményformálórp', együttes, Public Enemy kntálj,,- -egyik ' ' 11, ",,' - $ágerében: "pon't,delieve the hype!"" zz sose dolj be háttérbqlgerjesztett felhjtásnk! nfol;mtiortbottleneck (nformációs ~kd~s): z információs; cstornábn fellepo szuküje\, mi kdályozz buzz terjedé ér'h példá,ul~9'y;8w~boldc blog frissülésérpl z olvsók nem értesülnek, z információ-és ezáltl buzz - ter- ' " jedése lelssut, megnehézül A gerill, >ill mrketing igyekszik" gzinformációs l~dályok,elmpzdftásávl buzz ter- jé'd~sének sebességét,"növelni nduk"c1ósrek\8jrí: prtnér részvételéré, " építogeri'lla<ommfmikációqn dönto Y $zerep ' hárul z ún~indukciós ~ pszich"ológii mechnizmussl muködo rek-',,?, ' 11 'i i ~ ~ lárilokr Az indukció~ reklám n~r[l egyszeruen közöl~ hnem Beindít gorido- ' ltokt,képzeteket ~s sszociációkt fogysztóbn Awjrusmrketrng áltl terjesztett - trtlmk ilyen~or csk "indítókulcsot" jelentenek, - tuljdonkép- ~ pen fogysztó""onmgát- gyozi meg", Nemz lényeglly~nkor, hogy reklámsok mit hoznk!étre, hnem"hogy~ befogdók mirejpjnkvele;,, ~ '~~;:!~" \;t:~,, 'f> "t~'-" ',\' ri ~ _ 'c' _ ~J~ j;~~ :r Lepfrogging-(békügetés): pozitlv",szó" -~~, beszéd, ' buz2i'felgyorsítás gerill már~ '"!-'; ":'i~,~', :~~t[ng eszkozökkel cll,~:: /~;!~~:,?~' r,' Linux-mrketing: " }ém rjongói t>nként, sját -elhtározásb91jutttnk el reklámnygokt, sját véleményqk'ke,1' $t$zoveaz öntevékeny propgndfsták gykrn jvsoljk,z áltluk kedvelt termékéket,(márkákt) és ezáltl ok,;fertoznek "'E39" más f~lhsználókf NevJ3t 19

11 ~ 20,~ regjellegzet~sebbpéldáj{jrólr híve~ áttl fel krolt linux operációs rendszerrel k,pt Mikro~r~et: Qerill-mrketing szemléletében llpic nem egy egységes egészkéntkezelende hne~ un mikro~ mrketek, mikropicokhálpztként Az nternetene,gy-egytém köré szervezodo csoj:>ortpl tekintheto egyfjt ilyen mikromrketnek Al gerill:mrketing, OUZZ segíts$gevel",mikrpmrketrolmikromrketre hldv igyekszik terjeszteni' z üzeneteket A,mikrQmrketek egymás~l -' hub-okon keresztül érintkzne~ Networkmodell: "A gerillkommunikciót élteto z'songás emberi h~lóztgkon keresztül terjed~a hgyományos~mrket- " ing gyákrn :'hsználj l vásárlási döntések mkró' szintu elern"zésére "z innovácló díffú~iós rnod'el"':lét, mi zt - 1 H t '1 1 = t~ ',, ' írjá" le, 'hogy egy Újdonság hogyn >- "siivárog lefeté, tt1rsiidmlömb~i"korp elfogdókt91 késoi Qdptérfi~i'gA btjzz ~plrk~tingniegért~séhez zoj1bn egy " szjnteket vizsqálp RálÓ:fti (network) modell jsmerete is szük,séges Térsdlml:H1k különbözo " dimenziók mentén (lkhely, muflk,,iskq'" ~ l, hobbi, vffjjás) é,s foleg El kon1mulíi~á- ~, "eió lpján hálóztokb, cso'portokb - r;endezodik,tgji csomópontokt4'bub, ~sfortöket - bönc~ hoznk létre 1\", 'A ~ vícuskomqlunikációf érteto -'buzz, ez~kerli hálózto~on ~e~esz,ül tej!j~d ~ " " - - ", 1:1 Newsv~lueS'(hírérték): szkterülettolfüg; goep t9bh>fele~rtelrnezése isvn ', '11 ' ' :_1:Jillnforllltik) '( hjr'informác;iótrtlmánqk~értéke) Ahlr-irifo'mtiki értéke, t}enne lévo,eddig nell1 ismerj újdonság tüggvénye Egy hl? minél inkább csökkenti" béfj-gdó bizonytlr,ságát és minél inkább "segíti~ megh,qzndó " 21, " t'

12 döntest, :nnál kevésbé redíjnd~ns,és 1 " h ezik!i't1álngyobb, írért~kkel ren,delk A Qefogd6 sz~már ~egkisebb hirér- 1 t$kkel rend'blkezo közlést közhelynek ' '% ṇ eve J~' '~"< 8" " zzük KÖZhelYe k ielenléte vírus,' (\~~ ~~etingber'p e'lképzélhetetlen,, ' ki- ; ";:,, 1\, " fj,,' i~~i~kommunikáció)(á hír fe;»rrásánk é~ ji, ;' :pftelének értéke) A,~ommunikáciÓb!1 :,hír értékét,három slempont htárpzzg' ri)eg)lgáz -e, illetvemennyire me -' bízh~ó,forrásbólszármzik? b) Teljes-e' zz nem hiányzik belole más lényeges ~ 8, körq,lményf? c),sértetlen-e, zz történt,e fbjt átlkí!á~; torzítás?, '!3ár :'Je:rjU1t ~omtlunil<ációbi:m folírás gykrh~trsij :i~ 11 8 ol,, '" ' erete befo!yéf!solj,mil\dez fokozott ge'rillmrketingef közvetíto médiümoknál, hol c~k botrány- közeli'" felhívó,eiemekk~1 lehet érvényesülnjg és zsongás~gerje$zijmi1, 11'-, 4~(szocidlógi ) ( hír értéke 'kiboc;sá-, 'to, vgy terjeszto számár) ~ víruskommunikáció terjecféseben i egyik leg fonfosbbkéjqés, hcgy hír terjesztése~,'"'"tová!>bításmilyen szociálpsz~chrplógii elo(lyt, ~iu~tve" jutlmt hoz z eg{es ember ~zámár Vnnk, 1<iknel1 komoly motiváciét jeie,nt,h kíjlönleges info'trnádók, v'ccek tóv~bbításávl sját mgárl, jólértesü~ség es bennfentesség lát- sz!át Keltheti MinÉt~< 'különlegesebb ' 22 iliimeretlen,' mégis 'm~gh~tároz6 sierepé i~ ~-, vn tiitelességnek, lásd8-' credibility, lj ',' 3 (mé,di) ( -hír különlegességéhek, ji ~ritkságán~k értéke) ~,gy ATr médiértékét többek kozt z ktulitás,,1 frissessége" " benne szereplok ismert- sége, itlrszoktlnság,meglepo véii9y me"ggöbbento volt, illetveszórko?tcitó 88,' 'll ' 011 J r rp internetes ritksággl tudj vtki "mem-' jándé~ozni;' ismeroseit,!! nnál ingyobb, értéket jelent számár me9szerzetthír, ;, Í " '" :> ji lj: 23 : ill

13 ' döntést, nnát~ kevésbé redundáns, és ~~fál ngyobb hírért~kkel rendelkezik A eefogdó' sztimár ~e~gkisebb hirér- 't$kkel r-endelkezo közlést közhelynek, ~"~,,nevezzük ~özhelyek jelenléte vírus-' {\,~~,,T~ketingberi! elképzelhetetlen J~" ~~~'~kommunikációj(á hír forrásánk és -, ;' jél~nek értéke) A~ommu'nikáciÓbn el hír: értékét,három szemponthtároi~9 meg ) 'gz -e, illetve mennyire meg-' bízh~tó forrásból szármzik? b) Teljes-e,_,zz nem hiányzik belole másfényeges ',, körq,ményt? c) Sértetlen-e, zz történt -e ~ féljt áilkítá~; torzítás? '!3á;,getU1t, " ~ómltjunil<ációb~m forrás gykrhlfs"i#'/j meretlen,' mégis 'm~ghátároz'6 sierepé' i!~'~, o vn liitelességnek, lásd -t credibiuty ~ " "> 3 (médi) (,ír különlegességének, ~ritkságán~k értéke) rejjylirrrnédiértékét többek~közt z ktulitásá, " ~ flis~esséqe~ oe'hne sz,ereplok ismert-_ sége, llfr szoktlnság, H" meglepo vgy ~ me"gdöb~ento volt~, illetve szórko~titó 22 ~ " - rp,- - ereje befojyt!solj Mindez fokozott ~ódcimigz gerillfflrkefingefközvetfto médiumoknál, hol csk botrán)- közelifelhrvóeiemekk~1 l'ehet érvényesülni és z$ongást:gerje$zt?ni;, -- <'', 4p:(szoci~Ógi ) ( hír érté~e,kibocsá- :'tt», vgy terjeszt"ö számár) ~ vrrusk6mmunikáció terjeéféseben i egyik leg- f9nfösbbkér<!és, hogy hír terjesztése-, - töv4~bítás milyen szociálpsz~ch'plógii elo,(1yt,~ill~tve,(l jutlmt hoz z egy'es ember ~zámár Vnnk, J<ikn~ komoly motiváciét jeie)lt, h kuiönleges infor[f1á ciók, Viccek tqv~bbításávl sját mgárl jólértesültség ~s' bennjentesség látsi,tát Reitheti Minél"különlegesebg ~ 'il7lternetes ritkságg~1 tljdj vtki "meg-' jándé~oznr' ism~roseit,~nnál d1gyo~b értéke!;jelenf számár megszerzett hír - - j - " - -, ' lli 23

14 ll' D 1'", ll" Qpiniof1, '~ders, ~-- {véemlényirántitó~):' -, (chnge gents) Bizonyos' személyek vél~ményfbrtn1ókéntmuködnek, e?e~ ~~~ emberekáltlá~nngyobbmennyiségu ' ~, információt gyujtel1ek b~ többll forrásb81!lz 'egyes, kül'0hbö~0'tá!sqdlmlosztátyok '" 1 ',-tgjivl könnyebq~n keverednek~ és ' Q környezetük,is ygy tekint rájuk~ mint il plynokr; ~k1krehllgtn\{! többrek', ~ Az int~rnejes vírus-komrnunikációl:1nok :'';,1;'" ~ -- ké\iezik q;omópontq~t,,~ö~\1etl~n köréjuk szervezoc1oprtnereik pedi~ furtöket p ~~'''' ' " '~~" '~, ' ~<',~'~J'''', : -pe19)~ió~mrl<q~in~'(t\omjá)'ulás~s '~mrketlngy genl mrketing egyik,'ji! teorétikus, Beth Godin szerint, " Dhgy~mányos reklám sor~n\'lreklámozó - 'egyold~lqrítj kommdnikációt'é6sf)usztán o be~zél Jogysztóhoz A permissiön mrketinq"~~yege,högy k~j!1m~; 1 nil<áci'ót~töb6iráf-lyúsíts ly~n~~~','~ 124 ;f;~, fogysztó~:vi'sszjeleznek rekfmozóli :_,:~~'", 1 ~, 1 '" lj! 11 ~ ~ ", ~k, ~letv~ egymás,között is megtár- gyl!ák ~ kommuni~ált üzeneteket Az nternet~ngykrcfh hsználn~ ~rtékélos, szvzós~oldlkr- z tvgy " kommentáló fórumokt A perrnission mrketil;g célj, hogy "z ideg~neket ill ; brátokká, bprátoktügyfelekké"tegyé D 'il 1 Rekláp'l-eltérítés'(cmpign hijckmg):, A hgyornányos J~klárnok'gyortis- ' métlesének ( túlexpgzícl\)nk) egyik "követj<ezménye lehet,dl;togy közönség védeke?ésképpátírj, újrérterrnezi, mg képére l~ítj ~ reklámüzenetet és hozzáteszi mg sjátosiértel- <' mezését Az így "eltérhett" reklámok D reklámpródiákformájábn széls,ebesen terjednek, vlírusmrketing eszközein,' és sokszor' htásosbb[1k bizortyulnk Z:i eredetj váltöztnáf A kretív ügynökségek ez~rt mr ter~~zé nél egyre ngyobb gondot fon:;tít'npk' rr, hqgy könnyeneltétítheforeklámok?tkészitsenek ~ '1

15 26, / ~ Relevnci Oelentoség): ReJeváns-e hír? Ez zzl fi:1ggössze, hogy hírnek vlmilyen vontkozássl, jelentoséggel 'o vgy követke~m'ennyelkell bírni ~ hírolvsór Teljesen érdektelem hely~krol, ~seményekrol és emberekro( szóló' irreleván~s,tudósftások ritkán mrdnk "benn hfr~k Közlésre vló megválo- gt~s~ után ' hírsz~lgáljiáruválsztékbn, még i,i, kevésbé l vírus-mrketihg eszköztárábrt ~ RSS Feed} "Relly' Simply Syndiction"o rövidítése Eleh1tehírügynökségek lkl~ mzták, m mártlán blogokvilágábn legnépszerubb Ez E!gyolytl!Qrmátum, mely lehetové teszi, hogy webhelyünk 'ktuuá~it",megosszuk másokkl és más weboldlk- szerkesztoivel, ezáltl útjár indítsuk z infórniádó másodl ós ~ láncre'kcióját - \,~ ll i - Seeding (elhintés): ~redetileg mgánk term~knekvgytermékmintnk'zeljut~,t1ását jelentette releváns háló4,1:lti c~qmópontokhoz PÚjbbn fogysztási " ptletekél,~"ánácsokt, márk:j~vsl1okt is'tlálhllw~t~l~tntve" különbö:z;p blog- okbn, intewhe~:!&ijmokbnés véleményrovotokb~i!~?~,{\ B "" Stelth,rnrk~ting tools (iopkodómr- ketingeszközök): zon '"mrketing E;szközök gyujtoneye, mik úgy' igyekeznel< becsomgolni á rekfélmüzeneteket, hogy z ne tunjön prömóciónk, ezzel, csök- "kentve reklámkerülést, ill, z üzenet hitelességér}ek l 'f,0mlását El!»be csoportb sorolhtó geri1-mrketing mellett például freecrd vgy product V~ plcement is,r' '0'\' o,,'''''-f" ',~",,1i '2 1:'0 'r:,',,; ;f'(l:,~~ { ~ ; 'ii~~~' Tippingpoint (forráspont felemelkedési porit): Mlcolm Gldwell z~n'osdmu, 27

16 kön~vébol k'élt életre "Tipping point: kifejezésa tipping'point "forráspont",ci ' htárérték, mikbr mrketinguzerfetünk' elkezd "zsöngni", és'meg?zületik buzz A tippin~tpoint-6t lé'to búzi célcsoport" unk tppbségéhezqeljqt ~ '",, Tiibl llrketing(törz i,mrketing);, egyes 1ermékekJmárkákköré szervezodo < ' lterntívközöss~g~kenbelülimrretip9 " Ezek csop'0rtok~(fogysztöi ksztok) sját rjtl1~lékkl, szokásgkkl, ~hierc-'" hiákkl rendelk~znek olyn brndeknél, mint Apple, Hrley Dvidson, Unu', Zíppo~, ~ ' A <,tribl 1't: mrketi'f1gnek ngy -,,==' - ~ szerepe vn politiki mrketil1gben: fl ~gy~'spártok -szirnptiiánsi' köré~en zjló kojlmunikáció~például SMS-ek, e,muek komoly ktivizáló' sierépet jtszhtnk ~ D Urbn legt~n~s (várlosi jégendá~): márketpítéstseg íto, ilngyvárosi fo1klór~ bg $,zivrgómrketing pletykák Ngy brntr~~~hezgykrn kötodnek szájh ~,gyom~1jtj~'1l~rsdlml ~álózfok9~ kere ztüli,,:znf~ 'mrk,építoüzenetek VA hihefenek h1{ngzó (vlmennyi vlóság 'lppl-bíró), á,-d szoktln; 'sot néh morbid történetek fobb vonási álln-- " dók, d t~rjedése során szereplok,l belysiín, ~z~ idoporit~ stb 11,f39többszpr cserélodnek: Npjjnkbn z inter~'eten, '",e-milben terjednek el szinte pillntok, - '! l~tt tz új,~vgy,ktulizált váro&i le~ gend?k: A legendákbn vló hit megje-, "'enik veszélytelen: vicces sztori~pális L',, TÖbb ilyen történe'ls ~gysz~u vj~ce~' i tóvábbfejlesztése, ~elyet vlki úq~~,99tt:,' 1,elo, mint h megtörtqnt ""öln<;l'vele!' ~:":J ilyentörténete~tov~bbdás~sz illeto"!:~ " számár be'hnfentesség, jólértesult- 1 ség és z érvényesülés ps;úehológ~i :~ ', j~!álljlát dj " :-G ȧ -il! _il ~ ~ l ~, 29 " ~ l: )

17 Virlmrketing (yírus-l'qrketing): ger- ill mrketingegyik ág A buzz-mrket- g ing <iiigitális, online cstornákon, p!tformo~on keresztül fertozo formáj 'Egyik Tegfontos'bb tu'ljdo'nság" hog/ Z' üzenetek nem trdicionális mé'öi,flvásárfás útjárl'~terjednek-, emitt jóvl lcsóbb, hgyo'mányos mrketingnél :-hne1j1 g fogysztók közvetítésével Többek között, következo csto'tnákon keresztül d ~ tetjedhet', vírus mrketing 1, üzenet:' - e-milek, emil hírlevelek ( pl: hírhedt Subbcut0hii), - SMS, f\?ms; 'Bluétooth -(vírus)- ~filmgyujto szájlok (pl:youtube, VirlChrt hzi rokoné} Szánlms hu)'" - P2P (peer-t~-peer) fájlc~erélo" '-~töuoköz~ (DC-hubok,tonB,nrközössé:- : gk:" Endles$ -sk}aine, fy1~prde,oom) - ún közösségi kozösségekre, tár!1' g o; sdfmi hálö~t9kr épülo site-ok (pl:, WW, Hotdoghu), -- blogok " 30 ll, Wiipper eff~t (Tpét effektus): z f'p-wmt, ~mjkor, fogysztó bn kilkul reklámokkl szembeni tetles közöny, Miufán egytlgos, nyugti kultúrábn élo fogysztót ripont2500~3000 rek- c;ímimpulzusér, egyido utánk~ptelen fj "'~,~ egyik üzenetet 'másiktó megkjlön- ~ \~;:>,; " böztetnij ~i~l~ku'z~ún~tpé;teffektus, 't"l--f;;',:::~gpgy~~ tpet~ egyes mintáit sem,/:~~~~ i)zemlélo m'egkülonbö~tetni '1Tásiktól,és, ~ egybefolyó színkértt érzé- k~lt~j~gy rá zúdulóreklámüzeneteketis mrketing nek, szájpropgn~ánk, plety kreklámnk fordíthtjuk A -4, buzz mr- ket[1g gerill-mrketing zon j(ányzték mely z 'emberi hálóztokt, szájróí ' g egységes g m~sszként fogdj be,, nélkül, hogy bármiféle rekciót kiváltn, belole A gerill-mrketingezen rék: fámz,jori 'igyekszik áttö,rni ~ " :-t: \ ""~""' "c $- ",," 1 r;' :-"/il :tf- Wordof-mollÍh(WOM): gerill-mrket-~!;~ ing egyikágmgyrultlánszóbesz~d-

18 sz~jr t~rjedo pletykát'hsználjmr - ketingüzen"el terjesztésére Régebben _suttogó propgnd&nk, undergr10und mrketingne~ is hívták; m upolitiki é$ gzsági--befolyásolás leggykoribb formáj, lmely könnyen rgnipulálhtó és -nehezen kordábn tr;thtó " '", 0::1 Wortj-of-mouse (egérbeszéd): ~njine ~ buzz Klikkekre, szimbólumokro és krk- _ terekrelefordítött""ilághálósszóbeszéd" ~ebes közösségekben lángol fel fórumokqpft,-blogokbn, közösségi web- site-úkon terjed - "~ ~ fr,,~ 1;,' ~!~7' A J 33

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Gerilla g n i t e k r

Részletesebben

Tervezés - Kutatás 13. A GERILLAREKLÁM

Tervezés - Kutatás 13. A GERILLAREKLÁM Tervezés - Kutatás 13. A GERILLAREKLÁM Mi az a gerilla...? H A R C M O D O R! Irreguláris, szabadcsapat benyomását kelti ÖNSZERVEZŐDŐ GYENGE POZICIÓJÚ RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ KISZÁMÍTHATATLAN Felszereltségében,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING

A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING EVANGELISTÁK ÉS PARTIZÁNOK EGY CSAPATBAN? Sáfrány Zsuzsanna, 2012/05/23 GERILLAMARKETING A gerillamarketingolyan (mindenkor) újfajta irányzat a reklámozásban, illetve a fogyasztókkal

Részletesebben

ú Ö ü ĺĺ ú ź ü ü ú ű ú ö Í ĺ ĺ Á Á Í ö Í Ó ö Ą Á ö Ó Á ł ĺ ü Í ĺ ö ö ö Ĺ ú Í ü ü ü ö ü ĺ ű Ż Ż ú ĺ ü ű ĺ ĺ Ż ú Ö ü ű ú Ż Ż ö ü ö ć ĺ ĺ ĺ ł ĺ ô ĺ ĺ ĺ ĺć ł ĺ ĺ Í ü ü Ĺ ú ö ö ĺ ĺ ö ö ĺ ü ö Ĺ ö ú Í ü ö Ó Á

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

TITÁN keretrendszer bemutatása

TITÁN keretrendszer bemutatása TITÁN keretrendszer bemuttás A közigzgtás területén kiemelkedően fontos szempont hogy olyn rendszert hsználjuk melynek segítségével pontosn nyomon követhetjük z egyes hivtlok munkfolymtink minden állomását

Részletesebben

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok Alger Algeri átlkítások olinomok 6 ) Öttel oszthtó számok pl: -0-5 0 5 áltlánosn 5 $ l lkú, hol l tetszôleges egész szám Mtemtiki jelöléssel: 5 $ l hol l! Z ) $ k+ vgy$ k- hol k! Z $ m- vgy $ m+ lkú, hol

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

é é ő í é é ü é ü í é ó é é ó ü é é ú Ö é é í ö ó ó é é é é é é ű ö é ö ö é ó ú ő ő é ö é ö é ó ő é ü é é ő ő ö é í í ő é ó ö é é é é ö ú é ő ó é é ő

é é ő í é é ü é ü í é ó é é ó ü é é ú Ö é é í ö ó ó é é é é é é ű ö é ö ö é ó ú ő ő é ö é ö é ó ő é ü é é ő ő ö é í í ő é ó ö é é é é ö ú é ő ó é é ő Á Á É É É Ü Á Ú í é ő ó ó ő é ő í í é Á é é é ő í Í ó ó í ü é ó ó ő ó ő é ű ő ő í í ü ő í ó ő é ü ő í ö ü ő í í ó ő é é ó é ó é é é é é é é ü ó é é é é é é ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOEGYENLEEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍÉS Száos odell gondoljunk potenciálo! F eltérés z ideális gáz odelljétl: éret és kölcsönhtás Moszkópikus következény: száos állpotegyenlet (ld. RM-jegyzet

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ó ľ ľ ĺ ľ ó ü ü ú ľ ĺ ľ úúę Á ľ í ó ľ ö ľ í ü ó É Í É ľ Áľ É ľ É Íľ ľľ ľ Á Éľ Ü Éľľ ľ É Á Ł ľ Ą ľé ł ą Ą ĺá ĺ ľ ĺ ĺ í ľ ü Í ĺ ĺ ü ĺ ľ ľ ü ó ľ ľ Í ö ľ ľ ľ Á ľ ľ ö ľľ ö öľ í ĺ ľ ö í í ú öĺ í ĺ ö í í ú ľ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN 4 trigonometri lklmzás geometrián IX TRIGONOMETRI LKLMZÁS GEOMETRIÁN IX szinusz tétel Feldt Számítsd ki z háromszög köré írhtó kör sugrát háromszög egy oldl és szemen fekvő szög függvényéen Megoldás z

Részletesebben

l.ch TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS DIFFERENCIÁLHATÓSÁGA

l.ch TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS DIFFERENCIÁLHATÓSÁGA l.ch TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS DIFFERENCIÁLHATÓSÁGA A kétváltozós függvének két vlós számhoz rendelnek hozzá eg hrmdik vlós számot, másként foglmzv számpárokhoz rendelnek hozzá eg hrmdik számot.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató Soltue Brighten Up Soltue 160 DS Soltue 90 DS Beépítési Útmuttó 1 8 Anygjegyzék * Kupol Ry ender 3000 tehnologiáv l 1. Lökés elleni első kupol (nins minden somgn)* Menny iség 1 8 3 Tetôidom (lpos v gy

Részletesebben

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével IBM Globl Business Services CRM Ügyfélkpcsolt-menedzsment Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével A

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

H A R C M O D O R! Mi az a gerilla...? TÁMOGATÁSRA SZORUL! ÖNSZERVEZŐDŐ GYENGE POZICIÓJÚ RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ KISZÁMÍTHATATLAN

H A R C M O D O R! Mi az a gerilla...? TÁMOGATÁSRA SZORUL! ÖNSZERVEZŐDŐ GYENGE POZICIÓJÚ RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ KISZÁMÍTHATATLAN GERILLAREKLÁM 9. Mi az a gerilla...? H A R C M O D O R! Irreguláris, szabadcsapat benyomását kelti ÖNSZERVEZŐDŐ GYENGE POZICIÓJÚ RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ KISZÁMÍTHATATLAN Felszereltségében, logisztikai ellátottságában

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben

Integrált nyílt forráskódú megoldások alkalmazási lehetőségei a kormányzati felhőben Integrált nyílt forráskódú megoldások lklmzási lehetőségei kormányzti felhőben Török Tmás senior solution consultnt ULX Nyílt Forráskódú Tnácsdó és Disztribúciós Kft. Nyílt forráskód lehetőség Npjink egyik

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET

Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET Tervezés-Kutatás MÉDIAISMERET A HAGYOMÁNYOS MÉDIA KÉT NAGY IRÁNYA TTL ATL BTL Above The Line tömegkommunikációs eszközök magas média költéssel MEDIA Thrue The Line Below The Line főleg a reklám elkészitése

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium űszki folymtok közgzdsági elemzése Elődásvázlt 3 októer onoólium A tökéletesen versenyző válllt számár ici ár dottság, így teljes evétele termékmennyiség esetén TR () = ínálti monoólium: egyetlen termelő

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Telepítési útmutató. Az E220 elıkészítése. 1. Az E220 készülék csatlakoztatása PC-hez

Telepítési útmutató. Az E220 elıkészítése. 1. Az E220 készülék csatlakoztatása PC-hez Trtlom Az E220 elıkészítése... 1 Telepítési útmuttó... 1 Az E220 Mnger kezelıfelület ismertetése... 3 Internet szolgálttás... 4 SMS rövid szöveges üzenet... 4 Telefonkönyv szolgálttás... 5 i Üdvözöljük

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

NYILVÁNOS ULÉS napirendje

NYILVÁNOS ULÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. llá. sz.: VII.201-900 /2011. Előadó: Bátori Sándor Mell: 4 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax:

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Határozott integrál. Newton -Leibniz szabály. alkalmazások. improprius integrál

Határozott integrál. Newton -Leibniz szabály. alkalmazások. improprius integrál Htározott integrál definíció folytonos függvények esetén definíció korlátos függvények esetén Newton -Leibniz szbály integrálási szbályok lklmzások improprius integrál Legyen z f függvény [, b]-n értelmezett

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben