~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:" name="description"> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:">

'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Átírás

1 '1>,( ~;, \, :'t' ~ \( - "!, ~~~~:-~ '-i~t,a-:market NG ~~;7"-' _ '~ "i\,<l~",_ - rtesz tet te: "!~ 1~~-~-,;~S Kizer Gábor - -

2 ~ -:,> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette: '1 Ss stván és KizerllioGábor " & " il ~ MRSz 2006 ~ li li 1111 '1 ol li '1 -:, S li '1 li d' D Adbustets (~klámirték):a fogysz!ói társdlmt és reklámokt erösenllbíráló i ktivisták nemzetközi mozglm, mely egyg' b'eb névdój~ hsonló nf3vuli é~ célú, 12(j ezé'tpéldátlybn Qlegjeleno foly6irtnr, 11 t1~ is, Társdfm!, t)olitiki'színezetu tevékeny- \i:t ';;:'S~~ükQöz más hsonló s?ervbietek, mil3t, 1:';';'i~~$i'9vetségz Eroszkos ReklámEllen,rrr': li ~ ;' '~ftjr~qffweekill$s Buy Nofhing Dyllszer- ~zor -is fstláköztj<~ KObn'ér~el<e~ség'i' ~ li hogy felhjvásik és elle'jreklámjikll~özzé- ' ~é!elénez - ká'rcskmás civilszervezet~k~ el~osorbnlllgerillr1]rketingeszköztárátve-, S2r~igén'}'be' Y ;0 ' ;~ \":~~-\:" 11,' t- ~; 11\(' ~ li, ~"" Íj ''-Fi:1\ Ad,fotc;e módell: - klsszikus [e1<lá~1/, J~gres!;zLvebb; erofitcrgltó válfj?, ~, ' ~_ ' '8 ft É\~elyne~ngys~erepe '\ln~g~n"rek- "átnlétrejöttében A vágyke1to és, rnotivációsc' Úreklámfelfogáss'iszem_ ben ifterobo-jörfénikfo~sztó meg:" 9~ozése; htlms 'reklámbqdzsével, D dtá,q médifogjédá~sl, él-vonl~eli 3 " if' 11 li

3 í sztrok megszerzésével, stb A gerijj,~, tktikát folyttá reklámok minimális költséggel, mximális kretivitássl és spkszqr; botrány htárát súroló figyelemfelk~lto megoldásokkl i9yekeznek szembeszállni z d fo~ee t,ér!!qdításávl J,~ '"" - ' Am,bient mrketing: t~ki9tetetmegrgdó, 'különleges és' kikérülhe,t!3t1en médifelül,etek~f"kihélsználó,~gtöbb~;zqr provoktí\t gerill:-reklámozási mód?er, ' A hél~lm$',m~di?~jb~1j1 bitrj;\i~~l:~, :~, szoktln l1)edlvlszts htekony'(~t~ ; :;4-'1'''<'- 'lehet, mi meghökkeqfést kelt Bármi vál-,~; ht környezetünkben "ámbient" reklám~ felületté; emperi,téstrészek~wc-ülokék, háziálltok, beesonfgojt :8X'i, vontp"ly~udvr 'il~zfltr,vfl9y ház 'lá~ 1p~~to*t:}tó ",' '~:i/i1~!~~~f~~ r ~, lj Astrottirfii1g: ge(i8cmrketirlg egyik ág, -ál~fogysztói"csoportok éle~re hívá$l "Jelenti,Az ástrdturfi'pgreépqlokljlpányt~ PRésgerill-mrketing':speeilisták hbzzákl,étremegbíjásdól 'oly módon, hog)',z eredeti,lulró! építkezo, j,j)r,ssroot" eni szervezodésnek tunj0n-neve, is Qnn,nszármzik,Í0J;fy ilyeni<orq"vlódi pázsit (természetes gyökerekk!3lbíró~zo-, 'J eiológii csqportok)helyejt mugyep (for" D, Beoltá$' málisgsof0rtok) 99~doiását ken"csk, vlllni Az strpturfing sokszor mester- - ~ ti ségeseri keltett igények és- felfogások,,tn~n!«~ igyek~iik szelektálni és,!;'leggy,ozni fogy?lsztókta politiki'gerillf-- mrketing- és PA ~dve1t eszközéo, gnjectidn); 'AKát vqjódi"! vírusokkl szembén is lehet védettsé'~et o' A -~isebb horbereju gerillreklámok -' ot rtyomán ktiv~álódik,~ tpefogooók védekezési " mécnnizmus ' ' -- " és ~záltl '-, " egyf~r immunitás lkul,ki \é~zélye- ' 5

4 _"O ~ _~ sebb vírustörzsekkel (rem- és ál-liírekk~1) szemben A fogysztók,megtnu/ják "helyére tenni" geril/mr~eting üzeneteit Abeo/tódás gyengíti ugyn egyes gerill-kmpányok htásfokát, ugynkkorelosegíti víruskommuniká_ ció áltlános térhódítását Blog:idoponttl elrátott oejegyzéseket tárol _~ egy nyilvános weboldlon Jellemzoen, " bármely felhsználó számár elérheto,,~ olvshtó, néh bizonyos mértékben '<;,~~, szerkesitheto (comments) A b/og lehet,~ ' E-, \:;:~,'~zemélyes npló, de lehet egyéni~vgy,~ lj'" ""'ii~~ortos politiki véleménynyilvánítás, 1 " :xtrgyüzleti jellegu kommunikáció eszközeis - így kpcsolódht gerillmr- kefinghez ~ gerill-mrketing eszköz-o 6 JO tárábn gykori z ál-blog, mely kkor n létre, h egy AVálllt,vgy érdeke so- Aort bújik meg npló írói közt sz~,wé-/, yesriek tuno,véleményével mnip~t~~:;~, ;;-,) z olvsókt! ':: '<4 -;_ ; ~i(t(;~ ~--':- ~, 1 Blog-storm (blog-vihr): sok weblog lehetövé,t~szi látogtóknk nyilván'bs-~' megjegyzések írását, mi közösségek kilkulá"'sáhozvezethet A blogok érdemi s;z;erepetjátsznk -mrketing vírusok és mémek terjesztésében,a;weblpgok ~ vgy bloggl kpcs01tos oldlk'_ 'lösszesst3gét blogtérnek (blogsphere) is 1;1 - nevezik Amikor ngy z ktivitás, sok információ és vélemény gyulik össze egy' dott témáyl vgy vitávl kpcsoltbn blogtérben, ezt gykrn blog-vihrnk vgy -bqg-rjlikis nevezik ' Brnd hijcking (márkeltérítés): Az önzpnosságot es önigzolást kereso fqgysztók kedvtelésbol néh kisjátítják és mguk képére formálják márkákt " Alex Wif>pert,ürthszerint márk eltérí- - tés fogysztói htlomátvétel és Consumer Generted M~rketing (vásárlói l11rketingkezdeményezés) szinonimái" 7 'i

5 ' "eiért éfthetoe'n sok szálqn kpcsolódik gerillmrketinghez A germ~mrkefing kezde'r)1ényezpiszívesen veszik, -h cfogysztó'k átveszik márká'irányítását és ok htározzák meg terrt;léktováb~j~ Jejlo9éiét, n:e'rtezáltl eddigmegköz~lít-, hefetlennektuno fogysztói'csoportokhoz, is eljuthtnk J Byzz (zsöngás): tqkbzott és önrngátger-v '1 j~szto kommuoikációsl : interkció ' fogysztók között egylltermékrol, üzenet ' 11 r4>l;eseményol Htásos,gyorsn terjecfo pletyk :Ageriil-mrk~tingf)en "buzt' Ki nem,, 11/ 'l1jás, 4 mint!sülönbözqbesz~" 'getése'kben " ~hngzott fogysztói vélemény~k,~ómlj}~ntár'bkössiességle Segítihogy sl pit is felfedezzees elcs'bíts fogysztókt,(ja:sikeres buzz,ko't"i elfogdók" kedvenc es "cool" máfkáiból, termékeibo1"\renc;li töme;9terméket képes krelni 8 " ~- :!: ~,'~--= Buu mrketipg:'a sz~zsrgonbn '~ word-ofmouth (WOM) néken is emle:ll getik, mgyrul tlán szóbeszéd-mrketingnek, szájprop~gndánk, 'pletykreklár;nri'klifvntminka ~uzz m9rk~tin9" f gerill-mr'keting zon' irány:tt,:~y;, z emberlhálóztoktql s~jrór sz'~jré&: l'h' tefjedó"pletykt fhsznlj mrke: : tingüzemet Jerjesztésére Penntrtásához szükség vn "-t hlikropicokt ösz-, szerötq, lncszemekre, vgyis z "infor- l,,_, ' " ;:_ N', rnéciókt továbbíjó c~omórontokön (~ tmb),, zolgáltóf feljesíto" önkénte ~ ~"'~: se'kre,~ :ft"::ji< : l li 1111,~ "' ' CrEidlbDity(hifelesség): Kevés 'dolog vn, rriin{!k'kkor kredibuitás, hitelessége_ "és~ ~nnél fogv titá~lenne'lmint személyek ~ közötti, szóbeszgdne~ L~rsfeld szóhi:u:~ználtátidézve: "egy' ",személyre semmi sem ht jobbn, mint 'egyrnásikszemé'ly" A szóbeszéd l'geq- '-mrketilj,gben zt kommunikációt f" f, lf ' '1 9

6 ' CorisufTler t ' 10 ' jelöli; mely \különbözo termékekrol és szolgálttásokról folyik olyn személyek :10 ' között, kik z dott terméket vgy szolgálttást létrehozó cegtol függetlennek látsznk,vgy olyn médi~mbns:z:óll- ' nk megmi cégtol függ~tl~nnek tunik A l;1ngsúlytehát forrásnk függetlenségeáltli hiteless"égére helyezodik A ~erill"reklámozó legtöbbször nem fedi ~ fel kiétet, így sem függetlensége, sem hitelessége nem konttollálhtó H hitelesség, vgy hitelesség látszt sérül, gerillkmpánykudrcot/ vllht: ' CDObrnd: Egy cool brnd jellemzoen nen1 fosodorb trtozó márk, hnem olyn termék, vgy szolgálttás, mely tuljdonosát különlegessé és egyedivé teszi' "más'bk és önmg szemében A cool márk jellemzoen innovtív, eredeti, utentikus és egyedü~~lló, ~ friss és izglms Bizonyos 'fejlodési folymt után '1', cool trendivé válht i, 'kommünikációs form Érvén~esüléséhez szükség vn prtnerek ttitudjeinek folymlos kontrolljár, nnk figyelésére, mi lett idoközben kedvelt, vgy elut,sított,a cool kommunikáció nem- hogy megtllj mg célközönség~t, ' i; " Cool reklám: divtérzéken y, de korábbi 1:1 tekintéllyel szembefordu!ó, kritikus, ~és reklámkerülo fogysztókt megcélzó de egy~düláilómódon cool-rfogékony ~;~ célközpnség, tlál rá' z ilyen típusú 'í! ",',, fl \,:'~'", me!n szollsokr,~ ' ': r,:' ~7' 'P - "'" :;~ lj; ;';f~~::r{j~:- r :" ~~ ~,, ;r'''k,, Jf' " " 'ic '~ ;, i,,,;:, (\ l,'1',::,~ " Gener~ed Médi (CGM),, fogysztókáltlgeneráltmédium: gerill mrketing egyik kulcsfoglm A ~erill l _ m(keting (olcsós~gánk) ktjlcs, hogy nem, ",lklmz hgyományos médi,- 'fogllást Az üzenet z emberek között terjed, ill vírusmrketlng esetén 'e';mil fipkból e-mil fiókb, vgy ',SMS-boxból SMS-boxb 11

7 - Feedil19 (Beetetés): Elofordul,Jlogy, --4 vírus-ftlrk(jjtingetjivgy~buzz-mr- 1- kf:)fi!;1getngymeretu hgyományos _km- - pá'lyok bévezetésér~e hsználji$,' :,költ'" ' ségkímélo", ltjódón,,nnk iérdekébea,' fil hogy médi megjelenésék 'felfutásánk idejére már e!okés?ítsék, "beétes$ék" fogysztpkt ~ monumentáli~egoldású, Big Adcímu sörreklámo~ még é!televíziós sugárzs ~ott, 1~2boo felhsználó töltöfte'le z"nternetrol Tnulságos zis, hogy ~ Vigr bevezetése érdekében' ~ 1gyártó c~g 45Dngást gerjesztve ter'- je~ztett8', hogy 'z impotenci milyen' -D ","1 :r;; gykori tünet -' - 1 Fláshmdb (tlálk, ~ul~): Az evenf mr-- _ -' keting gerill módszere J=mberek egy - csoportj e~ elore megbest~lt helyeo qs,1 id5pontbh tlálkozik, végne:z;visz;' ~egy ~, ~ore megbesz"élt cs?lekmédyt, ~ni'jd g után gyorsn, minth mi sem távozik 1 ~ A mr1<etingcélúflshjtlobök(pl márk- _ ol 12 f - - lll 11 tl~íkqzók)célr" kettos:,egytés4t fogysz!ókkl vló' kpcsoltépíté$ spon!' '11 tánnk tuno módj 'P?rtn~~k kjí" "= közvetít~sé,vel,,másré~~t L~~~ese'1léni1 ti 'kpcsán új j)í~ kreálá~~':~s:~j~jtbuzz b d ' ' <"j ~, t ~n s,~ ' " '\:!~,,~ ~ 1 Gerll1'hrcrhodór,; A nyfltn gresszrv t~r, ~,,~ rorizmus\10z képest el gerlllhrc:modort, ~,\'~i" ~in~ig is egyfjt 'v~deke~o szerepjell~- ~ tj"",",jtlt?tte, é}me9 civ~1 társci'lor'n ktív' ' ;jl~8gtásár számíthtott A gerill hd- ' 1" víseléj;jel!emzojennk elhú~ód6,rejtett',~ é~ kiszámíthttln jelleg'e ~rrjporkoláb mre: "ForrJÍ$Ji helyi lkosság, (g,erillmrketingll esetén fqg~sttók) kiknek J t~mog~tás' ~engedll:eteflenül fbnt~s ij' 1 1'1,gerillhrc sikeréhez Ageril hc!jktiltúr 'nem, reguláris, "hnem sok ésetben önszer\1éz,odo~ telszerelts~éqerill és~ logisztiki 'ellátottságábn gyeng~ -nti",~iselo f~leket (t9kes~egény cégeket) jellemzi, melyek cehj iehens~n~k tekintett áll?imi' vgy htrom lóri~s- és~ multicé ek) meghátrlás' 151' 113

8 'il '1 - " ' kényszerftése, "A "gerill hdik~ltuf', - ákárcsk 9 gerill mliketing ~ hdviselés egyikdominánsn jelen,lévo, több Jgkot 'ölto 'BSsok e,setben sjkerf3s formáj,, ~ Gerill mrketing: ide sorolhtó'minden, ", olyr' r~,klámozásr mód,mi ne'm elsodlegesen hgypmányos médi~ feldletelten jel~nik meg A gerillq-reklám egy olyn,újfjt irányzé!t ~eklámo'zásbn, illetve fogysztókkl fenntilrtot,t kommunikációbfl,'mely innovffv, módszereket hsznál z üzenetei célb-, J, jutttásárrendkfvül1poptosn célcso- portr fókuseálv, Aogysztók 'ngyobb 14 ::'csoportfit 'ktivizálv, z o közve":, tftésükkel éri el' céljit szóbeszéd és 'z ' elektronikus komrnuni~ációs cstornák (elsosorbn qz intern~t) felhszhálá$á- ' vl,'sikere, eroseri1' függ stimuláró, meglepo, v~gy' sz6rkozttó üzeneteitol r, C 'fl Módszerei révén j6~l,plcj>óbb1 hgyományos ljlrketingnél, és reklámkerülok tábor is htékonyn elérheto v~le, Ellenzoi szeri~t gerillmrketing~,!' lényege provo~tív figy~lemkeltés,ezt, ~ céjjfpe(tig gykrn ésk(lorm"szegés~ 'sef~iker(jl el~rni 'Számtln szinonimáj : közül cscding 'sty'ie (áncrekciós): mrketing;centrifugl (szétgyurqzq)~mr- ~keting, ex~onentij (öngyorsító) - mrkt':, 'fng, 'wildfire (f~tóluz) mrkejingérder;pel f, errilftést~ áfgprillrerlám: bizrrrek- ~"~,, ',ániokbh érintett cégek nem egyszer il i' \,;;:t ',jgypke,znek elhitetni, hogy,zok j:"""f~ti~dékik ellenére k"észültek A niii; ;," 'i4s'~költségvet~ssel készu'lt fekrc3m~k könnyen rról ~~ulk()dok,'ioaogy meg~~r~ vezett hgyományosüzehet~iket vfrus'- mrketing útján terjesztik Jol isniert' gykorlt például kidók körében, hírgy függeifennek~látszó kommentárokt,~f- tikákt frnk 9-sáját kidásikról ~ás6~ tömegkomrpuriikáci6bn' vl~iwé~~~ o!<ból bemutthttl~n hi,detéseiketjj,:" ' '' S i

9 " teszir;--tel~ vil4ghálór' vírus'"mrketingnek;llcázv li' ilii, \: r - Grssloots (Alulrólépítkezo civilszervezödés): Spontán,móddn lkul ki,~ntor- mály; szerkezetben' muködik, és mgánemberek t~rtják éle~ben, nem pgi- ',o li tikusoki1f1~gyvállltok,v~y PR cégek D, Egy ilyerl kmj)~ny ~ benne résztvevo ' mroknyi ember nézeteithrrdetr, áltláq6invlmilyeo htlmt birtokló 1'"politikf v~gy,- gzdsági szervezodés "'filelle"nébentöllép~e " ~!fo" ~' " 'Grssroot mrketing': reklámkerülés csökker:itneto, h" togy~ztokt p'tivát,, inttm él~tterükbeh (e-rnile~n, onli1i~ old~lon! k?zqssé9! helyisé~ekbenii: 16' öltözpk~en~tp~)lepjük m~~',o és ter-,00meszetes gyökereiknéltérkozünkllbzzájukr; " ) Hub (csd,mópont, ~ gócpont): A buzz gyors ~ tegedése érdekében érdemes "megtertoz;5f1 sok emberrel érintkezo intormációp\'~~n'1ópof1tokt, ngol terminológi~- vl ~vé" ~~kt {rodrász0k,kozmetikl,'1 sok, szép~z\lqnok munktársi, mszszorök, txisok,~tnárok, értékesítok, b~l-, vármé& - szeméy'1ségek)" ~s -náluk ;,ejhinteni"z üzenetünket; termékmintávl ellátni q,ketstb Azllinternetent~rjengo tártlmkt rendszerésen ~begyujto es továbbít6 ktív levelezok is hub-ként muködnek Szkértok megkülonböztefnek normál-csomópontdkt'j szkértoj-csornópo~t<it és szociális csom~ontökt ;, ~A:-~'i:Jl, ':i;!~7- la ';: Hype (div1~jongás, felhjtás, hmis- ~ reklám): A hype buzz-hozhsonló jelenség,de nnálk~v~sbé mélyebb- ' mrdndóbb, felülrol táplálkozó médi '1 és mrketingeszköz - Hrsány, gresszív; d1lédi áltl~méster- '1 17

10 ls ~ ségesen- felkpo1t reklámüzenet~ahogy 'z USA'-belingy véleményformálórp', együttes, Public Enemy kntálj,,- -egyik ' ' 11, ",,' - $ágerében: "pon't,delieve the hype!"" zz sose dolj be háttérbqlgerjesztett felhjtásnk! nfol;mtiortbottleneck (nformációs ~kd~s): z információs; cstornábn fellepo szuküje\, mi kdályozz buzz terjedé ér'h példá,ul~9'y;8w~boldc blog frissülésérpl z olvsók nem értesülnek, z információ-és ezáltl buzz - ter- ' " jedése lelssut, megnehézül A gerill, >ill mrketing igyekszik" gzinformációs l~dályok,elmpzdftásávl buzz ter- jé'd~sének sebességét,"növelni nduk"c1ósrek\8jrí: prtnér részvételéré, " építogeri'lla<ommfmikációqn dönto Y $zerep ' hárul z ún~indukciós ~ pszich"ológii mechnizmussl muködo rek-',,?, ' 11 'i i ~ ~ lárilokr Az indukció~ reklám n~r[l egyszeruen közöl~ hnem Beindít gorido- ' ltokt,képzeteket ~s sszociációkt fogysztóbn Awjrusmrketrng áltl terjesztett - trtlmk ilyen~or csk "indítókulcsot" jelentenek, - tuljdonkép- ~ pen fogysztó""onmgát- gyozi meg", Nemz lényeglly~nkor, hogy reklámsok mit hoznk!étre, hnem"hogy~ befogdók mirejpjnkvele;,, ~ '~~;:!~" \;t:~,, 'f> "t~'-" ',\' ri ~ _ 'c' _ ~J~ j;~~ :r Lepfrogging-(békügetés): pozitlv",szó" -~~, beszéd, ' buz2i'felgyorsítás gerill már~ '"!-'; ":'i~,~', :~~t[ng eszkozökkel cll,~:: /~;!~~:,?~' r,' Linux-mrketing: " }ém rjongói t>nként, sját -elhtározásb91jutttnk el reklámnygokt, sját véleményqk'ke,1' $t$zoveaz öntevékeny propgndfsták gykrn jvsoljk,z áltluk kedvelt termékéket,(márkákt) és ezáltl ok,;fertoznek "'E39" más f~lhsználókf NevJ3t 19

11 ~ 20,~ regjellegzet~sebbpéldáj{jrólr híve~ áttl fel krolt linux operációs rendszerrel k,pt Mikro~r~et: Qerill-mrketing szemléletében llpic nem egy egységes egészkéntkezelende hne~ un mikro~ mrketek, mikropicokhálpztként Az nternetene,gy-egytém köré szervezodo csoj:>ortpl tekintheto egyfjt ilyen mikromrketnek Al gerill:mrketing, OUZZ segíts$gevel",mikrpmrketrolmikromrketre hldv igyekszik terjeszteni' z üzeneteket A,mikrQmrketek egymás~l -' hub-okon keresztül érintkzne~ Networkmodell: "A gerillkommunikciót élteto z'songás emberi h~lóztgkon keresztül terjed~a hgyományos~mrket- " ing gyákrn :'hsználj l vásárlási döntések mkró' szintu elern"zésére "z innovácló díffú~iós rnod'el"':lét, mi zt - 1 H t '1 1 = t~ ',, ' írjá" le, 'hogy egy Újdonság hogyn >- "siivárog lefeté, tt1rsiidmlömb~i"korp elfogdókt91 késoi Qdptérfi~i'gA btjzz ~plrk~tingniegért~séhez zoj1bn egy " szjnteket vizsqálp RálÓ:fti (network) modell jsmerete is szük,séges Térsdlml:H1k különbözo " dimenziók mentén (lkhely, muflk,,iskq'" ~ l, hobbi, vffjjás) é,s foleg El kon1mulíi~á- ~, "eió lpján hálóztokb, cso'portokb - r;endezodik,tgji csomópontokt4'bub, ~sfortöket - bönc~ hoznk létre 1\", 'A ~ vícuskomqlunikációf érteto -'buzz, ez~kerli hálózto~on ~e~esz,ül tej!j~d ~ " " - - ", 1:1 Newsv~lueS'(hírérték): szkterülettolfüg; goep t9bh>fele~rtelrnezése isvn ', '11 ' ' :_1:Jillnforllltik) '( hjr'informác;iótrtlmánqk~értéke) Ahlr-irifo'mtiki értéke, t}enne lévo,eddig nell1 ismerj újdonság tüggvénye Egy hl? minél inkább csökkenti" béfj-gdó bizonytlr,ságát és minél inkább "segíti~ megh,qzndó " 21, " t'

12 döntest, :nnál kevésbé redíjnd~ns,és 1 " h ezik!i't1álngyobb, írért~kkel ren,delk A Qefogd6 sz~már ~egkisebb hirér- 1 t$kkel rend'blkezo közlést közhelynek ' '% ṇ eve J~' '~"< 8" " zzük KÖZhelYe k ielenléte vírus,' (\~~ ~~etingber'p e'lképzélhetetlen,, ' ki- ; ";:,, 1\, " fj,,' i~~i~kommunikáció)(á hír fe;»rrásánk é~ ji, ;' :pftelének értéke) A,~ommunikáciÓb!1 :,hír értékét,három slempont htárpzzg' ri)eg)lgáz -e, illetvemennyire me -' bízh~ó,forrásbólszármzik? b) Teljes-e' zz nem hiányzik belole más lényeges ~ 8, körq,lményf? c),sértetlen-e, zz történt,e fbjt átlkí!á~; torzítás?, '!3ár :'Je:rjU1t ~omtlunil<ációbi:m folírás gykrh~trsij :i~ 11 8 ol,, '" ' erete befo!yéf!solj,mil\dez fokozott ge'rillmrketingef közvetíto médiümoknál, hol c~k botrány- közeli'" felhívó,eiemekk~1 lehet érvényesülnjg és zsongás~gerje$zijmi1, 11'-, 4~(szocidlógi ) ( hír értéke 'kiboc;sá-, 'to, vgy terjeszto számár) ~ víruskommunikáció terjecféseben i egyik leg fonfosbbkéjqés, hcgy hír terjesztése~,'"'"tová!>bításmilyen szociálpsz~chrplógii elo(lyt, ~iu~tve" jutlmt hoz z eg{es ember ~zámár Vnnk, 1<iknel1 komoly motiváciét jeie,nt,h kíjlönleges info'trnádók, v'ccek tóv~bbításávl sját mgárl, jólértesü~ség es bennfentesség lát- sz!át Keltheti MinÉt~< 'különlegesebb ' 22 iliimeretlen,' mégis 'm~gh~tároz6 sierepé i~ ~-, vn tiitelességnek, lásd8-' credibility, lj ',' 3 (mé,di) ( -hír különlegességéhek, ji ~ritkságán~k értéke) ~,gy ATr médiértékét többek kozt z ktulitás,,1 frissessége" " benne szereplok ismert- sége, itlrszoktlnság,meglepo véii9y me"ggöbbento volt, illetveszórko?tcitó 88,' 'll ' 011 J r rp internetes ritksággl tudj vtki "mem-' jándé~ozni;' ismeroseit,!! nnál ingyobb, értéket jelent számár me9szerzetthír, ;, Í " '" :> ji lj: 23 : ill

13 ' döntést, nnát~ kevésbé redundáns, és ~~fál ngyobb hírért~kkel rendelkezik A eefogdó' sztimár ~e~gkisebb hirér- 't$kkel r-endelkezo közlést közhelynek, ~"~,,nevezzük ~özhelyek jelenléte vírus-' {\,~~,,T~ketingberi! elképzelhetetlen J~" ~~~'~kommunikációj(á hír forrásánk és -, ;' jél~nek értéke) A~ommu'nikáciÓbn el hír: értékét,három szemponthtároi~9 meg ) 'gz -e, illetve mennyire meg-' bízh~tó forrásból szármzik? b) Teljes-e,_,zz nem hiányzik belole másfényeges ',, körq,ményt? c) Sértetlen-e, zz történt -e ~ féljt áilkítá~; torzítás? '!3á;,getU1t, " ~ómltjunil<ációb~m forrás gykrhlfs"i#'/j meretlen,' mégis 'm~ghátároz'6 sierepé' i!~'~, o vn liitelességnek, lásd -t credibiuty ~ " "> 3 (médi) (,ír különlegességének, ~ritkságán~k értéke) rejjylirrrnédiértékét többek~közt z ktulitásá, " ~ flis~esséqe~ oe'hne sz,ereplok ismert-_ sége, llfr szoktlnság, H" meglepo vgy ~ me"gdöb~ento volt~, illetve szórko~titó 22 ~ " - rp,- - ereje befojyt!solj Mindez fokozott ~ódcimigz gerillfflrkefingefközvetfto médiumoknál, hol csk botrán)- közelifelhrvóeiemekk~1 l'ehet érvényesülni és z$ongást:gerje$zt?ni;, -- <'', 4p:(szoci~Ógi ) ( hír érté~e,kibocsá- :'tt», vgy terjeszt"ö számár) ~ vrrusk6mmunikáció terjeéféseben i egyik leg- f9nfösbbkér<!és, hogy hír terjesztése-, - töv4~bítás milyen szociálpsz~ch'plógii elo,(1yt,~ill~tve,(l jutlmt hoz z egy'es ember ~zámár Vnnk, J<ikn~ komoly motiváciét jeie)lt, h kuiönleges infor[f1á ciók, Viccek tqv~bbításávl sját mgárl jólértesültség ~s' bennjentesség látsi,tát Reitheti Minél"különlegesebg ~ 'il7lternetes ritkságg~1 tljdj vtki "meg-' jándé~oznr' ism~roseit,~nnál d1gyo~b értéke!;jelenf számár megszerzett hír - - j - " - -, ' lli 23

14 ll' D 1'", ll" Qpiniof1, '~ders, ~-- {véemlényirántitó~):' -, (chnge gents) Bizonyos' személyek vél~ményfbrtn1ókéntmuködnek, e?e~ ~~~ emberekáltlá~nngyobbmennyiségu ' ~, információt gyujtel1ek b~ többll forrásb81!lz 'egyes, kül'0hbö~0'tá!sqdlmlosztátyok '" 1 ',-tgjivl könnyebq~n keverednek~ és ' Q környezetük,is ygy tekint rájuk~ mint il plynokr; ~k1krehllgtn\{! többrek', ~ Az int~rnejes vírus-komrnunikációl:1nok :'';,1;'" ~ -- ké\iezik q;omópontq~t,,~ö~\1etl~n köréjuk szervezoc1oprtnereik pedi~ furtöket p ~~'''' ' " '~~" '~, ' ~<',~'~J'''', : -pe19)~ió~mrl<q~in~'(t\omjá)'ulás~s '~mrketlngy genl mrketing egyik,'ji! teorétikus, Beth Godin szerint, " Dhgy~mányos reklám sor~n\'lreklámozó - 'egyold~lqrítj kommdnikációt'é6sf)usztán o be~zél Jogysztóhoz A permissiön mrketinq"~~yege,högy k~j!1m~; 1 nil<áci'ót~töb6iráf-lyúsíts ly~n~~~','~ 124 ;f;~, fogysztó~:vi'sszjeleznek rekfmozóli :_,:~~'", 1 ~, 1 '" lj! 11 ~ ~ ", ~k, ~letv~ egymás,között is megtár- gyl!ák ~ kommuni~ált üzeneteket Az nternet~ngykrcfh hsználn~ ~rtékélos, szvzós~oldlkr- z tvgy " kommentáló fórumokt A perrnission mrketil;g célj, hogy "z ideg~neket ill ; brátokká, bprátoktügyfelekké"tegyé D 'il 1 Rekláp'l-eltérítés'(cmpign hijckmg):, A hgyornányos J~klárnok'gyortis- ' métlesének ( túlexpgzícl\)nk) egyik "követj<ezménye lehet,dl;togy közönség védeke?ésképpátírj, újrérterrnezi, mg képére l~ítj ~ reklámüzenetet és hozzáteszi mg sjátosiértel- <' mezését Az így "eltérhett" reklámok D reklámpródiákformájábn széls,ebesen terjednek, vlírusmrketing eszközein,' és sokszor' htásosbb[1k bizortyulnk Z:i eredetj váltöztnáf A kretív ügynökségek ez~rt mr ter~~zé nél egyre ngyobb gondot fon:;tít'npk' rr, hqgy könnyeneltétítheforeklámok?tkészitsenek ~ '1

15 26, / ~ Relevnci Oelentoség): ReJeváns-e hír? Ez zzl fi:1ggössze, hogy hírnek vlmilyen vontkozássl, jelentoséggel 'o vgy követke~m'ennyelkell bírni ~ hírolvsór Teljesen érdektelem hely~krol, ~seményekrol és emberekro( szóló' irreleván~s,tudósftások ritkán mrdnk "benn hfr~k Közlésre vló megválo- gt~s~ után ' hírsz~lgáljiáruválsztékbn, még i,i, kevésbé l vírus-mrketihg eszköztárábrt ~ RSS Feed} "Relly' Simply Syndiction"o rövidítése Eleh1tehírügynökségek lkl~ mzták, m mártlán blogokvilágábn legnépszerubb Ez E!gyolytl!Qrmátum, mely lehetové teszi, hogy webhelyünk 'ktuuá~it",megosszuk másokkl és más weboldlk- szerkesztoivel, ezáltl útjár indítsuk z infórniádó másodl ós ~ láncre'kcióját - \,~ ll i - Seeding (elhintés): ~redetileg mgánk term~knekvgytermékmintnk'zeljut~,t1ását jelentette releváns háló4,1:lti c~qmópontokhoz PÚjbbn fogysztási " ptletekél,~"ánácsokt, márk:j~vsl1okt is'tlálhllw~t~l~tntve" különbö:z;p blog- okbn, intewhe~:!&ijmokbnés véleményrovotokb~i!~?~,{\ B "" Stelth,rnrk~ting tools (iopkodómr- ketingeszközök): zon '"mrketing E;szközök gyujtoneye, mik úgy' igyekeznel< becsomgolni á rekfélmüzeneteket, hogy z ne tunjön prömóciónk, ezzel, csök- "kentve reklámkerülést, ill, z üzenet hitelességér}ek l 'f,0mlását El!»be csoportb sorolhtó geri1-mrketing mellett például freecrd vgy product V~ plcement is,r' '0'\' o,,'''''-f" ',~",,1i '2 1:'0 'r:,',,; ;f'(l:,~~ { ~ ; 'ii~~~' Tippingpoint (forráspont felemelkedési porit): Mlcolm Gldwell z~n'osdmu, 27

16 kön~vébol k'élt életre "Tipping point: kifejezésa tipping'point "forráspont",ci ' htárérték, mikbr mrketinguzerfetünk' elkezd "zsöngni", és'meg?zületik buzz A tippin~tpoint-6t lé'to búzi célcsoport" unk tppbségéhezqeljqt ~ '",, Tiibl llrketing(törz i,mrketing);, egyes 1ermékekJmárkákköré szervezodo < ' lterntívközöss~g~kenbelülimrretip9 " Ezek csop'0rtok~(fogysztöi ksztok) sját rjtl1~lékkl, szokásgkkl, ~hierc-'" hiákkl rendelk~znek olyn brndeknél, mint Apple, Hrley Dvidson, Unu', Zíppo~, ~ ' A <,tribl 1't: mrketi'f1gnek ngy -,,==' - ~ szerepe vn politiki mrketil1gben: fl ~gy~'spártok -szirnptiiánsi' köré~en zjló kojlmunikáció~például SMS-ek, e,muek komoly ktivizáló' sierépet jtszhtnk ~ D Urbn legt~n~s (várlosi jégendá~): márketpítéstseg íto, ilngyvárosi fo1klór~ bg $,zivrgómrketing pletykák Ngy brntr~~~hezgykrn kötodnek szájh ~,gyom~1jtj~'1l~rsdlml ~álózfok9~ kere ztüli,,:znf~ 'mrk,építoüzenetek VA hihefenek h1{ngzó (vlmennyi vlóság 'lppl-bíró), á,-d szoktln; 'sot néh morbid történetek fobb vonási álln-- " dók, d t~rjedése során szereplok,l belysiín, ~z~ idoporit~ stb 11,f39többszpr cserélodnek: Npjjnkbn z inter~'eten, '",e-milben terjednek el szinte pillntok, - '! l~tt tz új,~vgy,ktulizált váro&i le~ gend?k: A legendákbn vló hit megje-, "'enik veszélytelen: vicces sztori~pális L',, TÖbb ilyen történe'ls ~gysz~u vj~ce~' i tóvábbfejlesztése, ~elyet vlki úq~~,99tt:,' 1,elo, mint h megtörtqnt ""öln<;l'vele!' ~:":J ilyentörténete~tov~bbdás~sz illeto"!:~ " számár be'hnfentesség, jólértesult- 1 ség és z érvényesülés ps;úehológ~i :~ ', j~!álljlát dj " :-G ȧ -il! _il ~ ~ l ~, 29 " ~ l: )

17 Virlmrketing (yírus-l'qrketing): ger- ill mrketingegyik ág A buzz-mrket- g ing <iiigitális, online cstornákon, p!tformo~on keresztül fertozo formáj 'Egyik Tegfontos'bb tu'ljdo'nság" hog/ Z' üzenetek nem trdicionális mé'öi,flvásárfás útjárl'~terjednek-, emitt jóvl lcsóbb, hgyo'mányos mrketingnél :-hne1j1 g fogysztók közvetítésével Többek között, következo csto'tnákon keresztül d ~ tetjedhet', vírus mrketing 1, üzenet:' - e-milek, emil hírlevelek ( pl: hírhedt Subbcut0hii), - SMS, f\?ms; 'Bluétooth -(vírus)- ~filmgyujto szájlok (pl:youtube, VirlChrt hzi rokoné} Szánlms hu)'" - P2P (peer-t~-peer) fájlc~erélo" '-~töuoköz~ (DC-hubok,tonB,nrközössé:- : gk:" Endles$ -sk}aine, fy1~prde,oom) - ún közösségi kozösségekre, tár!1' g o; sdfmi hálö~t9kr épülo site-ok (pl:, WW, Hotdoghu), -- blogok " 30 ll, Wiipper eff~t (Tpét effektus): z f'p-wmt, ~mjkor, fogysztó bn kilkul reklámokkl szembeni tetles közöny, Miufán egytlgos, nyugti kultúrábn élo fogysztót ripont2500~3000 rek- c;ímimpulzusér, egyido utánk~ptelen fj "'~,~ egyik üzenetet 'másiktó megkjlön- ~ \~;:>,; " böztetnij ~i~l~ku'z~ún~tpé;teffektus, 't"l--f;;',:::~gpgy~~ tpet~ egyes mintáit sem,/:~~~~ i)zemlélo m'egkülonbö~tetni '1Tásiktól,és, ~ egybefolyó színkértt érzé- k~lt~j~gy rá zúdulóreklámüzeneteketis mrketing nek, szájpropgn~ánk, plety kreklámnk fordíthtjuk A -4, buzz mr- ket[1g gerill-mrketing zon j(ányzték mely z 'emberi hálóztokt, szájróí ' g egységes g m~sszként fogdj be,, nélkül, hogy bármiféle rekciót kiváltn, belole A gerill-mrketingezen rék: fámz,jori 'igyekszik áttö,rni ~ " :-t: \ ""~""' "c $- ",," 1 r;' :-"/il :tf- Wordof-mollÍh(WOM): gerill-mrket-~!;~ ing egyikágmgyrultlánszóbesz~d-

18 sz~jr t~rjedo pletykát'hsználjmr - ketingüzen"el terjesztésére Régebben _suttogó propgnd&nk, undergr10und mrketingne~ is hívták; m upolitiki é$ gzsági--befolyásolás leggykoribb formáj, lmely könnyen rgnipulálhtó és -nehezen kordábn tr;thtó " '", 0::1 Wortj-of-mouse (egérbeszéd): ~njine ~ buzz Klikkekre, szimbólumokro és krk- _ terekrelefordítött""ilághálósszóbeszéd" ~ebes közösségekben lángol fel fórumokqpft,-blogokbn, közösségi web- site-úkon terjed - "~ ~ fr,,~ 1;,' ~!~7' A J 33

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PATKÓS DÁNIEL 2009.

SZAKDOLGOZAT PATKÓS DÁNIEL 2009. SZAKDOLGOZAT PATKÓS DÁNIEL 2009. BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT ILYET MÉG NEM LÁTTÁL! A VÍRUSFILMEKET MŰKÖDTETŐ MOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA BELSŐ KONZULENS: BONYHÁDI GÁBOR PATKÓS DÁNIEL

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem szokványos gazdaságpolitikák

Nem szokványos gazdaságpolitikák Bod Péter Ákos Nem szokványos gazdaságpolitikák Akadémiai Kiadó, 2014 Bod Péter Ákos a gazdaságpolitika tanára, Magyarország vezető közgazdasági egyetemén. Tapasztalt pénzügypolitikus, a monetáris politika

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések

Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések Nagy Lilla A nyilvános diplomácia értelmezések Public diplomacy a fogalom A "public diplomacy" 1 kifejezés az angolszász irodalomban elterjedt szóösszetétel, mely alatt azt az egyre nagyobb teret nyerő

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben