~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:" name="description"> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette:">

'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'-i~t,a-:mar.keti. ,...:'t'. ~ . - ~~;7"-' _. '~ "i\,

Átírás

1 '1>,( ~;, \, :'t' ~ \( - "!, ~~~~:-~ '-i~t,a-:market NG ~~;7"-' _ '~ "i\,<l~",_ - rtesz tet te: "!~ 1~~-~-,;~S Kizer Gábor - -

2 ~ -:,> ~-, ~ il li '101 '11 - '1, GÉRLLAOSZÓTÁf\ '" Szerkesztette: '1 Ss stván és KizerllioGábor " & " il ~ MRSz 2006 ~ li li 1111 '1 ol li '1 -:, S li '1 li d' D Adbustets (~klámirték):a fogysz!ói társdlmt és reklámokt erösenllbíráló i ktivisták nemzetközi mozglm, mely egyg' b'eb névdój~ hsonló nf3vuli é~ célú, 12(j ezé'tpéldátlybn Qlegjeleno foly6irtnr, 11 t1~ is, Társdfm!, t)olitiki'színezetu tevékeny- \i:t ';;:'S~~ükQöz más hsonló s?ervbietek, mil3t, 1:';';'i~~$i'9vetségz Eroszkos ReklámEllen,rrr': li ~ ;' '~ftjr~qffweekill$s Buy Nofhing Dyllszer- ~zor -is fstláköztj<~ KObn'ér~el<e~ség'i' ~ li hogy felhjvásik és elle'jreklámjikll~özzé- ' ~é!elénez - ká'rcskmás civilszervezet~k~ el~osorbnlllgerillr1]rketingeszköztárátve-, S2r~igén'}'be' Y ;0 ' ;~ \":~~-\:" 11,' t- ~; 11\(' ~ li, ~"" Íj ''-Fi:1\ Ad,fotc;e módell: - klsszikus [e1<lá~1/, J~gres!;zLvebb; erofitcrgltó válfj?, ~, ' ~_ ' '8 ft É\~elyne~ngys~erepe '\ln~g~n"rek- "átnlétrejöttében A vágyke1to és, rnotivációsc' Úreklámfelfogáss'iszem_ ben ifterobo-jörfénikfo~sztó meg:" 9~ozése; htlms 'reklámbqdzsével, D dtá,q médifogjédá~sl, él-vonl~eli 3 " if' 11 li

3 í sztrok megszerzésével, stb A gerijj,~, tktikát folyttá reklámok minimális költséggel, mximális kretivitássl és spkszqr; botrány htárát súroló figyelemfelk~lto megoldásokkl i9yekeznek szembeszállni z d fo~ee t,ér!!qdításávl J,~ '"" - ' Am,bient mrketing: t~ki9tetetmegrgdó, 'különleges és' kikérülhe,t!3t1en médifelül,etek~f"kihélsználó,~gtöbb~;zqr provoktí\t gerill:-reklámozási mód?er, ' A hél~lm$',m~di?~jb~1j1 bitrj;\i~~l:~, :~, szoktln l1)edlvlszts htekony'(~t~ ; :;4-'1'''<'- 'lehet, mi meghökkeqfést kelt Bármi vál-,~; ht környezetünkben "ámbient" reklám~ felületté; emperi,téstrészek~wc-ülokék, háziálltok, beesonfgojt :8X'i, vontp"ly~udvr 'il~zfltr,vfl9y ház 'lá~ 1p~~to*t:}tó ",' '~:i/i1~!~~~f~~ r ~, lj Astrottirfii1g: ge(i8cmrketirlg egyik ág, -ál~fogysztói"csoportok éle~re hívá$l "Jelenti,Az ástrdturfi'pgreépqlokljlpányt~ PRésgerill-mrketing':speeilisták hbzzákl,étremegbíjásdól 'oly módon, hog)',z eredeti,lulró! építkezo, j,j)r,ssroot" eni szervezodésnek tunj0n-neve, is Qnn,nszármzik,Í0J;fy ilyeni<orq"vlódi pázsit (természetes gyökerekk!3lbíró~zo-, 'J eiológii csqportok)helyejt mugyep (for" D, Beoltá$' málisgsof0rtok) 99~doiását ken"csk, vlllni Az strpturfing sokszor mester- - ~ ti ségeseri keltett igények és- felfogások,,tn~n!«~ igyek~iik szelektálni és,!;'leggy,ozni fogy?lsztókta politiki'gerillf-- mrketing- és PA ~dve1t eszközéo, gnjectidn); 'AKát vqjódi"! vírusokkl szembén is lehet védettsé'~et o' A -~isebb horbereju gerillreklámok -' ot rtyomán ktiv~álódik,~ tpefogooók védekezési " mécnnizmus ' ' -- " és ~záltl '-, " egyf~r immunitás lkul,ki \é~zélye- ' 5

4 _"O ~ _~ sebb vírustörzsekkel (rem- és ál-liírekk~1) szemben A fogysztók,megtnu/ják "helyére tenni" geril/mr~eting üzeneteit Abeo/tódás gyengíti ugyn egyes gerill-kmpányok htásfokát, ugynkkorelosegíti víruskommuniká_ ció áltlános térhódítását Blog:idoponttl elrátott oejegyzéseket tárol _~ egy nyilvános weboldlon Jellemzoen, " bármely felhsználó számár elérheto,,~ olvshtó, néh bizonyos mértékben '<;,~~, szerkesitheto (comments) A b/og lehet,~ ' E-, \:;:~,'~zemélyes npló, de lehet egyéni~vgy,~ lj'" ""'ii~~ortos politiki véleménynyilvánítás, 1 " :xtrgyüzleti jellegu kommunikáció eszközeis - így kpcsolódht gerillmr- kefinghez ~ gerill-mrketing eszköz-o 6 JO tárábn gykori z ál-blog, mely kkor n létre, h egy AVálllt,vgy érdeke so- Aort bújik meg npló írói közt sz~,wé-/, yesriek tuno,véleményével mnip~t~~:;~, ;;-,) z olvsókt! ':: '<4 -;_ ; ~i(t(;~ ~--':- ~, 1 Blog-storm (blog-vihr): sok weblog lehetövé,t~szi látogtóknk nyilván'bs-~' megjegyzések írását, mi közösségek kilkulá"'sáhozvezethet A blogok érdemi s;z;erepetjátsznk -mrketing vírusok és mémek terjesztésében,a;weblpgok ~ vgy bloggl kpcs01tos oldlk'_ 'lösszesst3gét blogtérnek (blogsphere) is 1;1 - nevezik Amikor ngy z ktivitás, sok információ és vélemény gyulik össze egy' dott témáyl vgy vitávl kpcsoltbn blogtérben, ezt gykrn blog-vihrnk vgy -bqg-rjlikis nevezik ' Brnd hijcking (márkeltérítés): Az önzpnosságot es önigzolást kereso fqgysztók kedvtelésbol néh kisjátítják és mguk képére formálják márkákt " Alex Wif>pert,ürthszerint márk eltérí- - tés fogysztói htlomátvétel és Consumer Generted M~rketing (vásárlói l11rketingkezdeményezés) szinonimái" 7 'i

5 ' "eiért éfthetoe'n sok szálqn kpcsolódik gerillmrketinghez A germ~mrkefing kezde'r)1ényezpiszívesen veszik, -h cfogysztó'k átveszik márká'irányítását és ok htározzák meg terrt;léktováb~j~ Jejlo9éiét, n:e'rtezáltl eddigmegköz~lít-, hefetlennektuno fogysztói'csoportokhoz, is eljuthtnk J Byzz (zsöngás): tqkbzott és önrngátger-v '1 j~szto kommuoikációsl : interkció ' fogysztók között egylltermékrol, üzenet ' 11 r4>l;eseményol Htásos,gyorsn terjecfo pletyk :Ageriil-mrk~tingf)en "buzt' Ki nem,, 11/ 'l1jás, 4 mint!sülönbözqbesz~" 'getése'kben " ~hngzott fogysztói vélemény~k,~ómlj}~ntár'bkössiességle Segítihogy sl pit is felfedezzees elcs'bíts fogysztókt,(ja:sikeres buzz,ko't"i elfogdók" kedvenc es "cool" máfkáiból, termékeibo1"\renc;li töme;9terméket képes krelni 8 " ~- :!: ~,'~--= Buu mrketipg:'a sz~zsrgonbn '~ word-ofmouth (WOM) néken is emle:ll getik, mgyrul tlán szóbeszéd-mrketingnek, szájprop~gndánk, 'pletykreklár;nri'klifvntminka ~uzz m9rk~tin9" f gerill-mr'keting zon' irány:tt,:~y;, z emberlhálóztoktql s~jrór sz'~jré&: l'h' tefjedó"pletykt fhsznlj mrke: : tingüzemet Jerjesztésére Penntrtásához szükség vn "-t hlikropicokt ösz-, szerötq, lncszemekre, vgyis z "infor- l,,_, ' " ;:_ N', rnéciókt továbbíjó c~omórontokön (~ tmb),, zolgáltóf feljesíto" önkénte ~ ~"'~: se'kre,~ :ft"::ji< : l li 1111,~ "' ' CrEidlbDity(hifelesség): Kevés 'dolog vn, rriin{!k'kkor kredibuitás, hitelessége_ "és~ ~nnél fogv titá~lenne'lmint személyek ~ közötti, szóbeszgdne~ L~rsfeld szóhi:u:~ználtátidézve: "egy' ",személyre semmi sem ht jobbn, mint 'egyrnásikszemé'ly" A szóbeszéd l'geq- '-mrketilj,gben zt kommunikációt f" f, lf ' '1 9

6 ' CorisufTler t ' 10 ' jelöli; mely \különbözo termékekrol és szolgálttásokról folyik olyn személyek :10 ' között, kik z dott terméket vgy szolgálttást létrehozó cegtol függetlennek látsznk,vgy olyn médi~mbns:z:óll- ' nk megmi cégtol függ~tl~nnek tunik A l;1ngsúlytehát forrásnk függetlenségeáltli hiteless"égére helyezodik A ~erill"reklámozó legtöbbször nem fedi ~ fel kiétet, így sem függetlensége, sem hitelessége nem konttollálhtó H hitelesség, vgy hitelesség látszt sérül, gerillkmpánykudrcot/ vllht: ' CDObrnd: Egy cool brnd jellemzoen nen1 fosodorb trtozó márk, hnem olyn termék, vgy szolgálttás, mely tuljdonosát különlegessé és egyedivé teszi' "más'bk és önmg szemében A cool márk jellemzoen innovtív, eredeti, utentikus és egyedü~~lló, ~ friss és izglms Bizonyos 'fejlodési folymt után '1', cool trendivé válht i, 'kommünikációs form Érvén~esüléséhez szükség vn prtnerek ttitudjeinek folymlos kontrolljár, nnk figyelésére, mi lett idoközben kedvelt, vgy elut,sított,a cool kommunikáció nem- hogy megtllj mg célközönség~t, ' i; " Cool reklám: divtérzéken y, de korábbi 1:1 tekintéllyel szembefordu!ó, kritikus, ~és reklámkerülo fogysztókt megcélzó de egy~düláilómódon cool-rfogékony ~;~ célközpnség, tlál rá' z ilyen típusú 'í! ",',, fl \,:'~'", me!n szollsokr,~ ' ': r,:' ~7' 'P - "'" :;~ lj; ;';f~~::r{j~:- r :" ~~ ~,, ;r'''k,, Jf' " " 'ic '~ ;, i,,,;:, (\ l,'1',::,~ " Gener~ed Médi (CGM),, fogysztókáltlgeneráltmédium: gerill mrketing egyik kulcsfoglm A ~erill l _ m(keting (olcsós~gánk) ktjlcs, hogy nem, ",lklmz hgyományos médi,- 'fogllást Az üzenet z emberek között terjed, ill vírusmrketlng esetén 'e';mil fipkból e-mil fiókb, vgy ',SMS-boxból SMS-boxb 11

7 - Feedil19 (Beetetés): Elofordul,Jlogy, --4 vírus-ftlrk(jjtingetjivgy~buzz-mr- 1- kf:)fi!;1getngymeretu hgyományos _km- - pá'lyok bévezetésér~e hsználji$,' :,költ'" ' ségkímélo", ltjódón,,nnk iérdekébea,' fil hogy médi megjelenésék 'felfutásánk idejére már e!okés?ítsék, "beétes$ék" fogysztpkt ~ monumentáli~egoldású, Big Adcímu sörreklámo~ még é!televíziós sugárzs ~ott, 1~2boo felhsználó töltöfte'le z"nternetrol Tnulságos zis, hogy ~ Vigr bevezetése érdekében' ~ 1gyártó c~g 45Dngást gerjesztve ter'- je~ztett8', hogy 'z impotenci milyen' -D ","1 :r;; gykori tünet -' - 1 Fláshmdb (tlálk, ~ul~): Az evenf mr-- _ -' keting gerill módszere J=mberek egy - csoportj e~ elore megbest~lt helyeo qs,1 id5pontbh tlálkozik, végne:z;visz;' ~egy ~, ~ore megbesz"élt cs?lekmédyt, ~ni'jd g után gyorsn, minth mi sem távozik 1 ~ A mr1<etingcélúflshjtlobök(pl márk- _ ol 12 f - - lll 11 tl~íkqzók)célr" kettos:,egytés4t fogysz!ókkl vló' kpcsoltépíté$ spon!' '11 tánnk tuno módj 'P?rtn~~k kjí" "= közvetít~sé,vel,,másré~~t L~~~ese'1léni1 ti 'kpcsán új j)í~ kreálá~~':~s:~j~jtbuzz b d ' ' <"j ~, t ~n s,~ ' " '\:!~,,~ ~ 1 Gerll1'hrcrhodór,; A nyfltn gresszrv t~r, ~,,~ rorizmus\10z képest el gerlllhrc:modort, ~,\'~i" ~in~ig is egyfjt 'v~deke~o szerepjell~- ~ tj"",",jtlt?tte, é}me9 civ~1 társci'lor'n ktív' ' ;jl~8gtásár számíthtott A gerill hd- ' 1" víseléj;jel!emzojennk elhú~ód6,rejtett',~ é~ kiszámíthttln jelleg'e ~rrjporkoláb mre: "ForrJÍ$Ji helyi lkosság, (g,erillmrketingll esetén fqg~sttók) kiknek J t~mog~tás' ~engedll:eteflenül fbnt~s ij' 1 1'1,gerillhrc sikeréhez Ageril hc!jktiltúr 'nem, reguláris, "hnem sok ésetben önszer\1éz,odo~ telszerelts~éqerill és~ logisztiki 'ellátottságábn gyeng~ -nti",~iselo f~leket (t9kes~egény cégeket) jellemzi, melyek cehj iehens~n~k tekintett áll?imi' vgy htrom lóri~s- és~ multicé ek) meghátrlás' 151' 113

8 'il '1 - " ' kényszerftése, "A "gerill hdik~ltuf', - ákárcsk 9 gerill mliketing ~ hdviselés egyikdominánsn jelen,lévo, több Jgkot 'ölto 'BSsok e,setben sjkerf3s formáj,, ~ Gerill mrketing: ide sorolhtó'minden, ", olyr' r~,klámozásr mód,mi ne'm elsodlegesen hgypmányos médi~ feldletelten jel~nik meg A gerillq-reklám egy olyn,újfjt irányzé!t ~eklámo'zásbn, illetve fogysztókkl fenntilrtot,t kommunikációbfl,'mely innovffv, módszereket hsznál z üzenetei célb-, J, jutttásárrendkfvül1poptosn célcso- portr fókuseálv, Aogysztók 'ngyobb 14 ::'csoportfit 'ktivizálv, z o közve":, tftésükkel éri el' céljit szóbeszéd és 'z ' elektronikus komrnuni~ációs cstornák (elsosorbn qz intern~t) felhszhálá$á- ' vl,'sikere, eroseri1' függ stimuláró, meglepo, v~gy' sz6rkozttó üzeneteitol r, C 'fl Módszerei révén j6~l,plcj>óbb1 hgyományos ljlrketingnél, és reklámkerülok tábor is htékonyn elérheto v~le, Ellenzoi szeri~t gerillmrketing~,!' lényege provo~tív figy~lemkeltés,ezt, ~ céjjfpe(tig gykrn ésk(lorm"szegés~ 'sef~iker(jl el~rni 'Számtln szinonimáj : közül cscding 'sty'ie (áncrekciós): mrketing;centrifugl (szétgyurqzq)~mr- ~keting, ex~onentij (öngyorsító) - mrkt':, 'fng, 'wildfire (f~tóluz) mrkejingérder;pel f, errilftést~ áfgprillrerlám: bizrrrek- ~"~,, ',ániokbh érintett cégek nem egyszer il i' \,;;:t ',jgypke,znek elhitetni, hogy,zok j:"""f~ti~dékik ellenére k"észültek A niii; ;," 'i4s'~költségvet~ssel készu'lt fekrc3m~k könnyen rról ~~ulk()dok,'ioaogy meg~~r~ vezett hgyományosüzehet~iket vfrus'- mrketing útján terjesztik Jol isniert' gykorlt például kidók körében, hírgy függeifennek~látszó kommentárokt,~f- tikákt frnk 9-sáját kidásikról ~ás6~ tömegkomrpuriikáci6bn' vl~iwé~~~ o!<ból bemutthttl~n hi,detéseiketjj,:" ' '' S i

9 " teszir;--tel~ vil4ghálór' vírus'"mrketingnek;llcázv li' ilii, \: r - Grssloots (Alulrólépítkezo civilszervezödés): Spontán,móddn lkul ki,~ntor- mály; szerkezetben' muködik, és mgánemberek t~rtják éle~ben, nem pgi- ',o li tikusoki1f1~gyvállltok,v~y PR cégek D, Egy ilyerl kmj)~ny ~ benne résztvevo ' mroknyi ember nézeteithrrdetr, áltláq6invlmilyeo htlmt birtokló 1'"politikf v~gy,- gzdsági szervezodés "'filelle"nébentöllép~e " ~!fo" ~' " 'Grssroot mrketing': reklámkerülés csökker:itneto, h" togy~ztokt p'tivát,, inttm él~tterükbeh (e-rnile~n, onli1i~ old~lon! k?zqssé9! helyisé~ekbenii: 16' öltözpk~en~tp~)lepjük m~~',o és ter-,00meszetes gyökereiknéltérkozünkllbzzájukr; " ) Hub (csd,mópont, ~ gócpont): A buzz gyors ~ tegedése érdekében érdemes "megtertoz;5f1 sok emberrel érintkezo intormációp\'~~n'1ópof1tokt, ngol terminológi~- vl ~vé" ~~kt {rodrász0k,kozmetikl,'1 sok, szép~z\lqnok munktársi, mszszorök, txisok,~tnárok, értékesítok, b~l-, vármé& - szeméy'1ségek)" ~s -náluk ;,ejhinteni"z üzenetünket; termékmintávl ellátni q,ketstb Azllinternetent~rjengo tártlmkt rendszerésen ~begyujto es továbbít6 ktív levelezok is hub-ként muködnek Szkértok megkülonböztefnek normál-csomópontdkt'j szkértoj-csornópo~t<it és szociális csom~ontökt ;, ~A:-~'i:Jl, ':i;!~7- la ';: Hype (div1~jongás, felhjtás, hmis- ~ reklám): A hype buzz-hozhsonló jelenség,de nnálk~v~sbé mélyebb- ' mrdndóbb, felülrol táplálkozó médi '1 és mrketingeszköz - Hrsány, gresszív; d1lédi áltl~méster- '1 17

10 ls ~ ségesen- felkpo1t reklámüzenet~ahogy 'z USA'-belingy véleményformálórp', együttes, Public Enemy kntálj,,- -egyik ' ' 11, ",,' - $ágerében: "pon't,delieve the hype!"" zz sose dolj be háttérbqlgerjesztett felhjtásnk! nfol;mtiortbottleneck (nformációs ~kd~s): z információs; cstornábn fellepo szuküje\, mi kdályozz buzz terjedé ér'h példá,ul~9'y;8w~boldc blog frissülésérpl z olvsók nem értesülnek, z információ-és ezáltl buzz - ter- ' " jedése lelssut, megnehézül A gerill, >ill mrketing igyekszik" gzinformációs l~dályok,elmpzdftásávl buzz ter- jé'd~sének sebességét,"növelni nduk"c1ósrek\8jrí: prtnér részvételéré, " építogeri'lla<ommfmikációqn dönto Y $zerep ' hárul z ún~indukciós ~ pszich"ológii mechnizmussl muködo rek-',,?, ' 11 'i i ~ ~ lárilokr Az indukció~ reklám n~r[l egyszeruen közöl~ hnem Beindít gorido- ' ltokt,képzeteket ~s sszociációkt fogysztóbn Awjrusmrketrng áltl terjesztett - trtlmk ilyen~or csk "indítókulcsot" jelentenek, - tuljdonkép- ~ pen fogysztó""onmgát- gyozi meg", Nemz lényeglly~nkor, hogy reklámsok mit hoznk!étre, hnem"hogy~ befogdók mirejpjnkvele;,, ~ '~~;:!~" \;t:~,, 'f> "t~'-" ',\' ri ~ _ 'c' _ ~J~ j;~~ :r Lepfrogging-(békügetés): pozitlv",szó" -~~, beszéd, ' buz2i'felgyorsítás gerill már~ '"!-'; ":'i~,~', :~~t[ng eszkozökkel cll,~:: /~;!~~:,?~' r,' Linux-mrketing: " }ém rjongói t>nként, sját -elhtározásb91jutttnk el reklámnygokt, sját véleményqk'ke,1' $t$zoveaz öntevékeny propgndfsták gykrn jvsoljk,z áltluk kedvelt termékéket,(márkákt) és ezáltl ok,;fertoznek "'E39" más f~lhsználókf NevJ3t 19

11 ~ 20,~ regjellegzet~sebbpéldáj{jrólr híve~ áttl fel krolt linux operációs rendszerrel k,pt Mikro~r~et: Qerill-mrketing szemléletében llpic nem egy egységes egészkéntkezelende hne~ un mikro~ mrketek, mikropicokhálpztként Az nternetene,gy-egytém köré szervezodo csoj:>ortpl tekintheto egyfjt ilyen mikromrketnek Al gerill:mrketing, OUZZ segíts$gevel",mikrpmrketrolmikromrketre hldv igyekszik terjeszteni' z üzeneteket A,mikrQmrketek egymás~l -' hub-okon keresztül érintkzne~ Networkmodell: "A gerillkommunikciót élteto z'songás emberi h~lóztgkon keresztül terjed~a hgyományos~mrket- " ing gyákrn :'hsználj l vásárlási döntések mkró' szintu elern"zésére "z innovácló díffú~iós rnod'el"':lét, mi zt - 1 H t '1 1 = t~ ',, ' írjá" le, 'hogy egy Újdonság hogyn >- "siivárog lefeté, tt1rsiidmlömb~i"korp elfogdókt91 késoi Qdptérfi~i'gA btjzz ~plrk~tingniegért~séhez zoj1bn egy " szjnteket vizsqálp RálÓ:fti (network) modell jsmerete is szük,séges Térsdlml:H1k különbözo " dimenziók mentén (lkhely, muflk,,iskq'" ~ l, hobbi, vffjjás) é,s foleg El kon1mulíi~á- ~, "eió lpján hálóztokb, cso'portokb - r;endezodik,tgji csomópontokt4'bub, ~sfortöket - bönc~ hoznk létre 1\", 'A ~ vícuskomqlunikációf érteto -'buzz, ez~kerli hálózto~on ~e~esz,ül tej!j~d ~ " " - - ", 1:1 Newsv~lueS'(hírérték): szkterülettolfüg; goep t9bh>fele~rtelrnezése isvn ', '11 ' ' :_1:Jillnforllltik) '( hjr'informác;iótrtlmánqk~értéke) Ahlr-irifo'mtiki értéke, t}enne lévo,eddig nell1 ismerj újdonság tüggvénye Egy hl? minél inkább csökkenti" béfj-gdó bizonytlr,ságát és minél inkább "segíti~ megh,qzndó " 21, " t'

12 döntest, :nnál kevésbé redíjnd~ns,és 1 " h ezik!i't1álngyobb, írért~kkel ren,delk A Qefogd6 sz~már ~egkisebb hirér- 1 t$kkel rend'blkezo közlést közhelynek ' '% ṇ eve J~' '~"< 8" " zzük KÖZhelYe k ielenléte vírus,' (\~~ ~~etingber'p e'lképzélhetetlen,, ' ki- ; ";:,, 1\, " fj,,' i~~i~kommunikáció)(á hír fe;»rrásánk é~ ji, ;' :pftelének értéke) A,~ommunikáciÓb!1 :,hír értékét,három slempont htárpzzg' ri)eg)lgáz -e, illetvemennyire me -' bízh~ó,forrásbólszármzik? b) Teljes-e' zz nem hiányzik belole más lényeges ~ 8, körq,lményf? c),sértetlen-e, zz történt,e fbjt átlkí!á~; torzítás?, '!3ár :'Je:rjU1t ~omtlunil<ációbi:m folírás gykrh~trsij :i~ 11 8 ol,, '" ' erete befo!yéf!solj,mil\dez fokozott ge'rillmrketingef közvetíto médiümoknál, hol c~k botrány- közeli'" felhívó,eiemekk~1 lehet érvényesülnjg és zsongás~gerje$zijmi1, 11'-, 4~(szocidlógi ) ( hír értéke 'kiboc;sá-, 'to, vgy terjeszto számár) ~ víruskommunikáció terjecféseben i egyik leg fonfosbbkéjqés, hcgy hír terjesztése~,'"'"tová!>bításmilyen szociálpsz~chrplógii elo(lyt, ~iu~tve" jutlmt hoz z eg{es ember ~zámár Vnnk, 1<iknel1 komoly motiváciét jeie,nt,h kíjlönleges info'trnádók, v'ccek tóv~bbításávl sját mgárl, jólértesü~ség es bennfentesség lát- sz!át Keltheti MinÉt~< 'különlegesebb ' 22 iliimeretlen,' mégis 'm~gh~tároz6 sierepé i~ ~-, vn tiitelességnek, lásd8-' credibility, lj ',' 3 (mé,di) ( -hír különlegességéhek, ji ~ritkságán~k értéke) ~,gy ATr médiértékét többek kozt z ktulitás,,1 frissessége" " benne szereplok ismert- sége, itlrszoktlnság,meglepo véii9y me"ggöbbento volt, illetveszórko?tcitó 88,' 'll ' 011 J r rp internetes ritksággl tudj vtki "mem-' jándé~ozni;' ismeroseit,!! nnál ingyobb, értéket jelent számár me9szerzetthír, ;, Í " '" :> ji lj: 23 : ill

13 ' döntést, nnát~ kevésbé redundáns, és ~~fál ngyobb hírért~kkel rendelkezik A eefogdó' sztimár ~e~gkisebb hirér- 't$kkel r-endelkezo közlést közhelynek, ~"~,,nevezzük ~özhelyek jelenléte vírus-' {\,~~,,T~ketingberi! elképzelhetetlen J~" ~~~'~kommunikációj(á hír forrásánk és -, ;' jél~nek értéke) A~ommu'nikáciÓbn el hír: értékét,három szemponthtároi~9 meg ) 'gz -e, illetve mennyire meg-' bízh~tó forrásból szármzik? b) Teljes-e,_,zz nem hiányzik belole másfényeges ',, körq,ményt? c) Sértetlen-e, zz történt -e ~ féljt áilkítá~; torzítás? '!3á;,getU1t, " ~ómltjunil<ációb~m forrás gykrhlfs"i#'/j meretlen,' mégis 'm~ghátároz'6 sierepé' i!~'~, o vn liitelességnek, lásd -t credibiuty ~ " "> 3 (médi) (,ír különlegességének, ~ritkságán~k értéke) rejjylirrrnédiértékét többek~közt z ktulitásá, " ~ flis~esséqe~ oe'hne sz,ereplok ismert-_ sége, llfr szoktlnság, H" meglepo vgy ~ me"gdöb~ento volt~, illetve szórko~titó 22 ~ " - rp,- - ereje befojyt!solj Mindez fokozott ~ódcimigz gerillfflrkefingefközvetfto médiumoknál, hol csk botrán)- közelifelhrvóeiemekk~1 l'ehet érvényesülni és z$ongást:gerje$zt?ni;, -- <'', 4p:(szoci~Ógi ) ( hír érté~e,kibocsá- :'tt», vgy terjeszt"ö számár) ~ vrrusk6mmunikáció terjeéféseben i egyik leg- f9nfösbbkér<!és, hogy hír terjesztése-, - töv4~bítás milyen szociálpsz~ch'plógii elo,(1yt,~ill~tve,(l jutlmt hoz z egy'es ember ~zámár Vnnk, J<ikn~ komoly motiváciét jeie)lt, h kuiönleges infor[f1á ciók, Viccek tqv~bbításávl sját mgárl jólértesültség ~s' bennjentesség látsi,tát Reitheti Minél"különlegesebg ~ 'il7lternetes ritkságg~1 tljdj vtki "meg-' jándé~oznr' ism~roseit,~nnál d1gyo~b értéke!;jelenf számár megszerzett hír - - j - " - -, ' lli 23

14 ll' D 1'", ll" Qpiniof1, '~ders, ~-- {véemlényirántitó~):' -, (chnge gents) Bizonyos' személyek vél~ményfbrtn1ókéntmuködnek, e?e~ ~~~ emberekáltlá~nngyobbmennyiségu ' ~, információt gyujtel1ek b~ többll forrásb81!lz 'egyes, kül'0hbö~0'tá!sqdlmlosztátyok '" 1 ',-tgjivl könnyebq~n keverednek~ és ' Q környezetük,is ygy tekint rájuk~ mint il plynokr; ~k1krehllgtn\{! többrek', ~ Az int~rnejes vírus-komrnunikációl:1nok :'';,1;'" ~ -- ké\iezik q;omópontq~t,,~ö~\1etl~n köréjuk szervezoc1oprtnereik pedi~ furtöket p ~~'''' ' " '~~" '~, ' ~<',~'~J'''', : -pe19)~ió~mrl<q~in~'(t\omjá)'ulás~s '~mrketlngy genl mrketing egyik,'ji! teorétikus, Beth Godin szerint, " Dhgy~mányos reklám sor~n\'lreklámozó - 'egyold~lqrítj kommdnikációt'é6sf)usztán o be~zél Jogysztóhoz A permissiön mrketinq"~~yege,högy k~j!1m~; 1 nil<áci'ót~töb6iráf-lyúsíts ly~n~~~','~ 124 ;f;~, fogysztó~:vi'sszjeleznek rekfmozóli :_,:~~'", 1 ~, 1 '" lj! 11 ~ ~ ", ~k, ~letv~ egymás,között is megtár- gyl!ák ~ kommuni~ált üzeneteket Az nternet~ngykrcfh hsználn~ ~rtékélos, szvzós~oldlkr- z tvgy " kommentáló fórumokt A perrnission mrketil;g célj, hogy "z ideg~neket ill ; brátokká, bprátoktügyfelekké"tegyé D 'il 1 Rekláp'l-eltérítés'(cmpign hijckmg):, A hgyornányos J~klárnok'gyortis- ' métlesének ( túlexpgzícl\)nk) egyik "követj<ezménye lehet,dl;togy közönség védeke?ésképpátírj, újrérterrnezi, mg képére l~ítj ~ reklámüzenetet és hozzáteszi mg sjátosiértel- <' mezését Az így "eltérhett" reklámok D reklámpródiákformájábn széls,ebesen terjednek, vlírusmrketing eszközein,' és sokszor' htásosbb[1k bizortyulnk Z:i eredetj váltöztnáf A kretív ügynökségek ez~rt mr ter~~zé nél egyre ngyobb gondot fon:;tít'npk' rr, hqgy könnyeneltétítheforeklámok?tkészitsenek ~ '1

15 26, / ~ Relevnci Oelentoség): ReJeváns-e hír? Ez zzl fi:1ggössze, hogy hírnek vlmilyen vontkozássl, jelentoséggel 'o vgy követke~m'ennyelkell bírni ~ hírolvsór Teljesen érdektelem hely~krol, ~seményekrol és emberekro( szóló' irreleván~s,tudósftások ritkán mrdnk "benn hfr~k Közlésre vló megválo- gt~s~ után ' hírsz~lgáljiáruválsztékbn, még i,i, kevésbé l vírus-mrketihg eszköztárábrt ~ RSS Feed} "Relly' Simply Syndiction"o rövidítése Eleh1tehírügynökségek lkl~ mzták, m mártlán blogokvilágábn legnépszerubb Ez E!gyolytl!Qrmátum, mely lehetové teszi, hogy webhelyünk 'ktuuá~it",megosszuk másokkl és más weboldlk- szerkesztoivel, ezáltl útjár indítsuk z infórniádó másodl ós ~ láncre'kcióját - \,~ ll i - Seeding (elhintés): ~redetileg mgánk term~knekvgytermékmintnk'zeljut~,t1ását jelentette releváns háló4,1:lti c~qmópontokhoz PÚjbbn fogysztási " ptletekél,~"ánácsokt, márk:j~vsl1okt is'tlálhllw~t~l~tntve" különbö:z;p blog- okbn, intewhe~:!&ijmokbnés véleményrovotokb~i!~?~,{\ B "" Stelth,rnrk~ting tools (iopkodómr- ketingeszközök): zon '"mrketing E;szközök gyujtoneye, mik úgy' igyekeznel< becsomgolni á rekfélmüzeneteket, hogy z ne tunjön prömóciónk, ezzel, csök- "kentve reklámkerülést, ill, z üzenet hitelességér}ek l 'f,0mlását El!»be csoportb sorolhtó geri1-mrketing mellett például freecrd vgy product V~ plcement is,r' '0'\' o,,'''''-f" ',~",,1i '2 1:'0 'r:,',,; ;f'(l:,~~ { ~ ; 'ii~~~' Tippingpoint (forráspont felemelkedési porit): Mlcolm Gldwell z~n'osdmu, 27

16 kön~vébol k'élt életre "Tipping point: kifejezésa tipping'point "forráspont",ci ' htárérték, mikbr mrketinguzerfetünk' elkezd "zsöngni", és'meg?zületik buzz A tippin~tpoint-6t lé'to búzi célcsoport" unk tppbségéhezqeljqt ~ '",, Tiibl llrketing(törz i,mrketing);, egyes 1ermékekJmárkákköré szervezodo < ' lterntívközöss~g~kenbelülimrretip9 " Ezek csop'0rtok~(fogysztöi ksztok) sját rjtl1~lékkl, szokásgkkl, ~hierc-'" hiákkl rendelk~znek olyn brndeknél, mint Apple, Hrley Dvidson, Unu', Zíppo~, ~ ' A <,tribl 1't: mrketi'f1gnek ngy -,,==' - ~ szerepe vn politiki mrketil1gben: fl ~gy~'spártok -szirnptiiánsi' köré~en zjló kojlmunikáció~például SMS-ek, e,muek komoly ktivizáló' sierépet jtszhtnk ~ D Urbn legt~n~s (várlosi jégendá~): márketpítéstseg íto, ilngyvárosi fo1klór~ bg $,zivrgómrketing pletykák Ngy brntr~~~hezgykrn kötodnek szájh ~,gyom~1jtj~'1l~rsdlml ~álózfok9~ kere ztüli,,:znf~ 'mrk,építoüzenetek VA hihefenek h1{ngzó (vlmennyi vlóság 'lppl-bíró), á,-d szoktln; 'sot néh morbid történetek fobb vonási álln-- " dók, d t~rjedése során szereplok,l belysiín, ~z~ idoporit~ stb 11,f39többszpr cserélodnek: Npjjnkbn z inter~'eten, '",e-milben terjednek el szinte pillntok, - '! l~tt tz új,~vgy,ktulizált váro&i le~ gend?k: A legendákbn vló hit megje-, "'enik veszélytelen: vicces sztori~pális L',, TÖbb ilyen történe'ls ~gysz~u vj~ce~' i tóvábbfejlesztése, ~elyet vlki úq~~,99tt:,' 1,elo, mint h megtörtqnt ""öln<;l'vele!' ~:":J ilyentörténete~tov~bbdás~sz illeto"!:~ " számár be'hnfentesség, jólértesult- 1 ség és z érvényesülés ps;úehológ~i :~ ', j~!álljlát dj " :-G ȧ -il! _il ~ ~ l ~, 29 " ~ l: )

17 Virlmrketing (yírus-l'qrketing): ger- ill mrketingegyik ág A buzz-mrket- g ing <iiigitális, online cstornákon, p!tformo~on keresztül fertozo formáj 'Egyik Tegfontos'bb tu'ljdo'nság" hog/ Z' üzenetek nem trdicionális mé'öi,flvásárfás útjárl'~terjednek-, emitt jóvl lcsóbb, hgyo'mányos mrketingnél :-hne1j1 g fogysztók közvetítésével Többek között, következo csto'tnákon keresztül d ~ tetjedhet', vírus mrketing 1, üzenet:' - e-milek, emil hírlevelek ( pl: hírhedt Subbcut0hii), - SMS, f\?ms; 'Bluétooth -(vírus)- ~filmgyujto szájlok (pl:youtube, VirlChrt hzi rokoné} Szánlms hu)'" - P2P (peer-t~-peer) fájlc~erélo" '-~töuoköz~ (DC-hubok,tonB,nrközössé:- : gk:" Endles$ -sk}aine, fy1~prde,oom) - ún közösségi kozösségekre, tár!1' g o; sdfmi hálö~t9kr épülo site-ok (pl:, WW, Hotdoghu), -- blogok " 30 ll, Wiipper eff~t (Tpét effektus): z f'p-wmt, ~mjkor, fogysztó bn kilkul reklámokkl szembeni tetles közöny, Miufán egytlgos, nyugti kultúrábn élo fogysztót ripont2500~3000 rek- c;ímimpulzusér, egyido utánk~ptelen fj "'~,~ egyik üzenetet 'másiktó megkjlön- ~ \~;:>,; " böztetnij ~i~l~ku'z~ún~tpé;teffektus, 't"l--f;;',:::~gpgy~~ tpet~ egyes mintáit sem,/:~~~~ i)zemlélo m'egkülonbö~tetni '1Tásiktól,és, ~ egybefolyó színkértt érzé- k~lt~j~gy rá zúdulóreklámüzeneteketis mrketing nek, szájpropgn~ánk, plety kreklámnk fordíthtjuk A -4, buzz mr- ket[1g gerill-mrketing zon j(ányzték mely z 'emberi hálóztokt, szájróí ' g egységes g m~sszként fogdj be,, nélkül, hogy bármiféle rekciót kiváltn, belole A gerill-mrketingezen rék: fámz,jori 'igyekszik áttö,rni ~ " :-t: \ ""~""' "c $- ",," 1 r;' :-"/il :tf- Wordof-mollÍh(WOM): gerill-mrket-~!;~ ing egyikágmgyrultlánszóbesz~d-

18 sz~jr t~rjedo pletykát'hsználjmr - ketingüzen"el terjesztésére Régebben _suttogó propgnd&nk, undergr10und mrketingne~ is hívták; m upolitiki é$ gzsági--befolyásolás leggykoribb formáj, lmely könnyen rgnipulálhtó és -nehezen kordábn tr;thtó " '", 0::1 Wortj-of-mouse (egérbeszéd): ~njine ~ buzz Klikkekre, szimbólumokro és krk- _ terekrelefordítött""ilághálósszóbeszéd" ~ebes közösségekben lángol fel fórumokqpft,-blogokbn, közösségi web- site-úkon terjed - "~ ~ fr,,~ 1;,' ~!~7' A J 33

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével

Nyilvános vetkőzés A bankokba vetett bizalom helyreállítása a Web 2.0 erejével Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével IBM Globl Business Services CRM Ügyfélkpcsolt-menedzsment Nyilvános vetkőz A bnkokb vetett bizlom helyreállítás Web 2.0 erejével A

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Gerilla g n i t e k r

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 167/7

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN Prof. Dr. Frgó Sándor NYME, Vdgzdálkodási és Gerinces Állttni Intézet, Sopron A NAGY LILIK FELÉTELEZETT VONULÁSI ÚTVONALAI A WÜRM ELJEGESEDÉS IDEJÉN

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ú ú Ż ő ú ő ü ú ü ö í ó ó ó ö ü őł Ü ö ó ó ó ö ö ü ü ö í ó ő ő ö Á ö í ö ü ó í ó ó ó Ż ö ó í ó ó ó ö ő ü ö í ü ĺ ő í ü ö ő ö í í í ü ű í ę ö ó ó ű í ü ö ő í ü ó í í ő í ü ö ő ő ö ő ä ő ő ó ó ő ö ű í ő

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Témakörök Windows és internet használata

Témakörök Windows és internet használata Témkörök Windows és internet hsznált spektusokr A gykorlt is fölhívom témkörei figyelmét, közül és jó párt, olyn fontos tlán z fogásokt összest is ismerhet ismeri. Azonbn meg, miket lehet, eddig hogy nem

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A VÍRUSREKLÁM. Sas I: Kreatív tervezés

A VÍRUSREKLÁM. Sas I: Kreatív tervezés 9. A VÍRUSREKLÁM Sas I: Kreatív tervezés WOM»»» Buzz»»» Vírusmarketing: EDDIG IS VOLT! Viral marketing original YouTube:How to sell soap? WOM»»» Buzz»»» Vírusmarketing: EDDIG IS VOLT! Mennyire fontos mások

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Á Á É É ÉÜ Á Ü Ü ő ó ő í í Á ü ő í í ó ó í ó ő ü ü ő ü ó ó ő ü ő í í ü ő í ü ő í ü ő í í ó ő ó ü ü ó ó ő ü ú ó ó ö í ü ü ő ó ő ü ő í ó ü ő í ő ü ö ü ő ó ő í ó ü í ő ő ö ő ő ö ő ü ő ő ő ő í ü ü í ó íő ü

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Webmarketing Online marketing Gerilla marketing

Webmarketing Online marketing Gerilla marketing Webmarketing Online marketing Gerilla marketing 2014. 03. 03. Kovács Máté, tanársegéd info@kovacs-mate.hu 1 2 Weboldal az online marketing alapja A jó weboldal teljesíti a(z üzleti) CÉLt! SMART célok (specifikus,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. Egyén és közösség az alkotói folyamatban. DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csaba Mgyr Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskol Egyén és közösség z lkotói folymtbn DLA értekezés 2012. Készítette: Orosz Csb Témvezető: Sugár János DLA hbil egyetemi tnár 1 Köszönettel trtozom témvezetőmnek,

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

ĺą ľ ľ ł ł ľ ľ ľ ľ ľ ü ú ľ ľ ľ ľ ü í ĺ ź đ ź í É Í ľ É ľĺá Á Ü Á É Íľ ľĺá ł Ü É É Ü É ľĺ É ľ ł ŕ ť ł ľ ĺ É ü Ł ĺńĺ ľ ü ź Í ĺ í ö ľ ö ľ ľ ö ö ĺ ĺ ü ĺ ľ ę ö źł í ľ ĺ ť ú í ź ú ö ľ ú ö í ľ ľ ł ť ĺ ľ Ł ĺ ü

Részletesebben

ä ő ő ő ő í ľő É ő É É Ü Ü É ľ É ľ ą É É Ü É É ľ É Ĺ ą ľ ő ľ źę ľ ź ő ő ń ź ő ź ő ő ő ľ ľ đ íľ í ő ő ő í ľ ź ń í í ź í ő ő đ őđ ť í ź ő í Í í ő í ő ą ä ľ ľ Ĺ ľ śą ľ ę ő ľ ý ď ľ ő ű ő ŕ źľ ę É í ő ź í ő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben