Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1"

Átírás

1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 1

2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 2

3 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 3

4 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 4

5 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 5 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA...7 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása, értékvesztése Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések Egyéb követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás FORRÁSOK Saját tőke A tőkeszerkezet változását jellemző mutatók Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Szállítók kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együtt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás CASH FLOW PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA Villamosenergia-beszerzés és értékesítés alakulása AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK EGYÉB BEVÉTELEK ÜZEMI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérgazdálkodás Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság évi járandósága Értékcsökkenési leírás... 40

6 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 6 Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Jövedelmezőségi mutatók PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY...47 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI FORGALMA KÖRNYEZETVÉDELEM A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI ÜGYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK... 53

7 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 7 ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Társaság neve: Társaság rövidített neve: Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. (továbbiakban: Társaság) Székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Társaság elektronikus elérhetősége: Cégbíróság: A Társaság jegyzett tőkéje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Bejegyzés időpontja: Ft Igazgatóság: Emmerich Endresz (elnök) Dr. Konrad Mußenbrock Dr. Kövesdi Zoltán Endre Dr. Marie-Theres Thiell Felügyelő Bizottság: Dr. Andreas Radmacher (elnök) Markus Quack Hermann Lüschen Nyers Sándor Dr. Vasanits Dezső Gembiczki Tibor Takács János Audit Bizottság: Képviseletre jogosult személyek: Hermann Lüschen Markus Quack Dr. Vasanits Dezső Emmerich Endresz Dr. Konrad Mußenbrock Dr. Kövesdi Zoltán Endre Dr. Marie-Theres Thiell Oláh Tibor

8 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 8 Könyvviteli szolgáltatást végzi: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Wilk Józsefné kamarai tagsági száma: Medveczky Tünde adótanácsadói biz.sz.: ADT-01/ Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Kft., Puskás István, kamarai tagsági szám: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. a magyar regionális villamosenergia-szolgáltatás területén hosszú hagyományokra tekint vissza. A 80-as, 90-es évek politikai és gazdasági változásait követően a Társaság az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat átalakulásával jött létre december 31-i hatállyal. A privatizáció után a Társaság a tőkeerős, nemzetközi viszonylatban is ismert RWE AG és EnBW AG vállalatok érdekeltségi körébe került. A szervezet gazdasági formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság. A Gt (1) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál egy minimum három főből álló audit bizottságot kell létrehozni, melynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjaiból választ meg. A Gt nak megfelelően a közgyűlés módosította az alapszabályt, aminek értelmében a Felügyelő Bizottság tagjainak számát hatról hétre emelte. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, vezető és ellenőrző testületei a négytagú Igazgatóság és a héttagú Felügyelő Bizottság. Tulajdonosok és tulajdoni arányuk, december 31-i állapot. Tulajdonos neve Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh ,26 EnBW Energie Baden-Württemberg AG ,83 Belföldi jogi személyek ,11 Külföldi jogi személyek ,72 Önkormányzatok ,08 Nem regisztrált kategória ,79 Számlavezetők ,99 Belföldi magánszemélyek ,94 Külföldi magánszemélyek ,12 Nem nevesített alszámlák (Nominee) ,16 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1 - Összesen ,00

9 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 9 A Társaság alaptőkéje db Ft névértékű névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvényből áll. A részvények a Budapesti Értéktőzsdén B kategóriában jegyzettek. Tevékenységi kör A Társaság elsődleges feladata villamos energia beszerzése, szállítása, elosztása és értékesítése a fogyasztók részére. Ezen kívül tágabb értelemben mindazon kapcsolódó, kiegészítő és kiszolgáló melléktevékenységek végzése is a tevékenységi körébe tartozik, amelyek az elsődleges tevékenységek végzését valamilyen módon elősegítik. Az Uniós direktívák, valamint a Villamos Energia Törvény előírásai szerint július 1-től az elosztóhálózati tevékenységet az értékesítési tevékenységtől jogilag el kellett választani. A fent említett időponttól kezdődően, ezek a tevékenységek elkülönült gazdasági társaságokban végezhetők. Az ebből eredő tevékenység-átruházásokkal a Társaság a villamos energiáról szóló évi CX. Törvénynek - a évi LXXIX. Törvény 52. -a által módosított ában foglalt kötelezettségének tesz eleget. Ezen kötelezettség, valamint a költséghatékonyság szem előtt tartása mellett új vállalati struktúra kialakítása vált szükségessé, melynek következtében három leányvállalat megalapítására került sor. A hatályos jogszabályi előírások alapján a Társaság két funkcióval továbbra is folytatja tevékenységét. Egyrészt közüzemi szolgáltató marad, másrészt, mint anyavállalat tulajdonosa az újonnan alapított cégeknek. Az ÉMÁSZ Nyrt. rendkívüli közgyűlése határozatot hozott, mely szerint a Társaság adósemlegesen átruházza: - az elosztó hálózati tevékenységét az ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaságra, az elosztóhálózati tevékenységhez szükséges eszközökkel együtt, - hálózati szolgáltató tevékenységét az ELMŰ Nyrt.-vel közösen alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra, és - az ügyfélszolgálati tevékenységét szintén az ELMŰ Nyrt.-vel közösen alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaságra. A jogi szétválasztás január 1-i hatállyal került végrehajtásra. A csoport villamos energia kereskedelmi engedélyes vállalata a MÁSZ Kft. továbbra is szabadpiaci áramkereskedői tevékenységet folytat.

10 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 10 Kedvezményezett eszközátruházás Az ÉMÁSZ Nyrt. törvényi kötelezettségének megfelelően január 1-jével az elosztóhálózati tevékenységét átruházta a 100 %-os tulajdonú leányvállalatára (ÉMÁSZ Hálózati Kft.), melybe kedvezményezett eszközátruházással, piaci értéken kerültek át az elosztó hálózati üzletághoz kapcsolódó eszközök, kötelezettségek, céltartalékok, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások. Az ÉMÁSZ Nyrt. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. között létrejövő vagyonátruházás egy komplex, többféle vagyonelem átadását magában foglaló ügylet. Ezek, a vagyonátruházási szerződésben foglaltaknak megfelelően a következők: - Apport szolgáltatása: Az ÉMÁSZ Nyrt. az elosztó hálózati üzletághoz tartozó eszközállomány szerződésben meghatározott részét az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére apport formájában adta át amelynek összegével az ÉMÁSZ Hálózati Kft. törzstőkéje felemelésre került. - Adásvétel: Az ÉMÁSZ Nyrt. ellenérték fejében az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-re ruházza át az elosztó hálózati üzletághoz tartozó eszközállomány a szerződésben meghatározott részét. Ezen tranzakció vételárát az ÉMÁSZ Hálózati Kft. követelés-kötelezettség beszámítás keretében egyenlítette ki az anyavállalatnak. - Engedményezés: Az ÉMÁSZ Nyrt. az elosztó hálózati rendszerhez kapcsolódó, a szerződésben meghatározott követeléseit és az aktív időbeli elhatárolásokat ellenérték fejében január 1- jei hatállyal az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-re engedményezte, melynek ellenértékét az ÉMÁSZ Hálózati Kft. követelés-kötelezettség beszámítás keretében egyenlítette ki az anyavállalatnak. - Tartozásátvállalás: Az ÉMÁSZ Nyrt. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft január 1-jével tartozásátvállalási megállapodást kötött, amelynek értelmében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellenérték fejében átvállalta az ÉMÁSZ Nyrt.-től az elosztó hálózati tevékenységhez tartozó, a szerződésben meghatározott hitelezői, szállítói és egyéb kötelezettségeket, céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat. Az ÉMÁSZ Nyrt. a tartozásátvállalás ellenértékét követeléskötelezettség beszámítás keretében rendezte a leányvállalatával szemben.

11 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 11 Az ÉMÁSZ Nyrt. a fentiekben részletezett kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tranzakciókat január 1-jén az alábbi értékekkel bonyolította le: Megnevezés Apport szolgáltatás Adás-vétel Engedményezés Tartozásátvállalás Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-ben a tőkeemelés cégbírósági bejegyzése április 20-án megtörtént. Kedvezményezett eszközátruházás hatása az ÉMÁSZ Nyrt. eredményére: Megnevezés Apportált eszközök felértékelt értéke Apportált eszközök könyvszerinti értéke Apportált rendkívüli eredménye Átadott eszközökhöz kapcsolódó időbeli elhatárolások feloldása Rendkívüli eredmény hatás összesen A december 28-án kiadott /2006. számú Pénzügyminisztériumi határozat 4. pontja alapján a Társaság a halasztott bevételként (passzív időbeli elhatárolásként) kimutatott hálózatfejlesztési hozzájárulásoknak a számvitelről szóló évi C. törvény alapján történő megszüntetése miatt rendkívüli bevételként elszámolt összeggel a Tao. Törvény alapján az adózás előtti eredményét csökkenti. A vagyonértékelést az American Appraisal Magyarország Kft. végezte és a Ernst & Young Kft. könyvvizsgálta.

12 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 12 Piaci helyzet A tevékenység szétválasztás megvalósítását a Villamos Energia Törvény és különböző EU-irányelvek írják elő július 1-jétől kezdődően az áramszolgáltató társaságoknak engedélyes tevékenységeiket egymástól és a nem engedélyes tevékenységektől jogilag szét kellett választaniuk. Az elosztói tevékenység állam által szabályozott monopólium marad. Az áramszolgáltatók a évi részleges piacnyitást követően a szabadpiacon jelenlévő energiakereskedő cégeiken keresztül is folytathatják tevékenységüket. A fentieknek megfelelően január 1-jével a Társaság elosztóhálózati tevékenységét átruházta, egy 100 %-os tulajdonú leányvállalatára (ÉMÁSZ Hálózati Kft.), melybe újraértékelés után kedvezményezett eszközátruházással kerültek be a villamos energia elosztáshoz szükséges eszközök. A tevékenység-átruházás a Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélyezési eljárásához kötődött, a MEH-hez a szükséges engedély és jóváhagyási kérelmek benyújtásra kerültek, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket az ÉMÁSZ Nyrt. megkapta. Az Európai Unió szabályozását követő új, villamos energiáról szóló törvény értelmében január 1-jétől minden felhasználónak lehetősége van szabadpiaci kereskedőtől vásárolni az energiát, azonban a lakossági, valamint a kisfeszültségen vételező valamennyi telephelyük tekintetében 3x50 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók a közüzemi ellátást felváltó, hatóságilag ellenőrzött áron történő egyetemes szolgáltatást is választhatják. A piacnyitás sikerességét és a versenyképes árak kialakulását veszélyezteti, hogy a szabadpiacon elérhető villamos energia mennyisége nem elegendő, a villamosenergia-behozatal pedig korlátozott, tehát a jogi lehetőségek mind szélesebb körű kihasználását 2007-ben is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai hátráltatták.

13 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 13 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA Mérlegkészítés napja a mérleg fordulónapját követő negyedik munkanap. A Számviteli politika általános alapelvei Könyvvezetés módja, követelményrendszere A Társaság a könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza. A gazdasági események integrált, on-line vállalatirányítási rendszerrel (SAP) kerülnek feldolgozásra. Az éves beszámoló részét képező mérleget a Társaság a számviteli törvény 22. (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet A változatában előírtaknak megfelelő tagolásban készíti el, az eredménykimutatást is A változatban készíti, mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással. Az üzleti év minden év január 1-jétől december 31-ig tart. A konszolidált beszámoló tekintetében, évtől kezdődően, kötelező az IAS/IFRS-ek alkalmazása a magyar tőzsdén jegyzett vállalkozások számára. Ennek megfelelően a Társaság december 31-i fordulónappal konszolidált éves beszámolóját az IAS/IFRS szabványoknak megfelelően készíti el. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 %- át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 -ot, akkor az 500 -ot meghaladó hiba. Az ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat az éves beszámoló harmadik oszlopában kell bemutatni az előző évi adatok mellett. Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javak nyilvántartása a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint a terven felüli leírásként elszámolt értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A tárgyi eszközök értéke az éves mérlegben a tervszerű és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A Társaság Számviteli politikájának megfelelően az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nulla maradványérték figyelembe vételével történik. A Társaság értékhelyesbítés címén a befektetett eszközök könyv szerinti (nettó) értékét (a piaci érték változásának függvényében) évenként nem módosítja. A készletek tekintetében a Társaság folyamatos érték- és mennyiségi nyilvántartást vezet, súlyozott átlagáron. Az éves mérlegben a vásárolt készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt átlagos beszerzési értéken, a saját termelésű készleteket

14 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 14 értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt tényleges előállítási költségen mutatja ki. A vevők által elismert követeléseket a Társaság a pénzügyi rendezés valószínűsége alapján értékeli. Egyedileg kerül minősítésre az olyan vevőkövetelés, amellyel kapcsolatban külön szerződés vagy megállapodás került megkötésre. Az éves mérlegben az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt számlakövetelés kerül kimutatásra. Alkalmazott eljárások értékvesztés számítására A Társaság a vevők értékvesztésének elszámolását két nagy csoportra, nagyfogyasztói és kisfogyasztói körre bontja. A nagyfogyasztókat a Társaság egyedi értékelés alapján minősíti, melynek során az e fogyasztói körben keletkezett számlatartozásokat abból a szempontból vizsgálja, hogy az esedékességhez viszonyítva a pénzügyi teljesítés hogyan alakult. A különböző kategóriákba besorolt tartozásokra vonatkozóan annak keletkezésének időpontjától függetlenül 5-50 %-os mértékű értékvesztés elszámolására kerül sor, a vevő fizetési magatartása alapján. A kisfogyasztói körben nyilvántartott alapdíjas árszabású lakossági és egyéb vevőkövetelésekre korosítás alapján a követelés értékének %-ára csoportos minősítés alapján kerül értékvesztés elszámolásra. A peresített és kétes követeléseknél a következő kulcsok alapján történik az értékvesztés számítása: Lakossági 70 % Alapdíjas 95 % Teljesítménydíjas 95 % Egyéb 70 % A behajthatatlan követelések meghatározásakor a Számviteli törvény 3. (4) 10. pontjában részletezett szempontokat alkalmazza a Társaság úgy, hogy a végrehajtással kapcsolatos költségeket addig tekinti a várhatóan behajtható összeggel arányosnak, ameddig a várhatóan behajtható összegnek legfeljebb 90 %-a a végrehajtás költsége, és a követelés összege meghaladja lakossági fogyasztók esetében a 36 EFt-ot, üzleti fogyasztók esetében a 38 EFt-ot, másodlagos számlák esetében (nem villamos energia) a 26 EFt-ot, valamint felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek esetében a 61 EFt-ot. A küszöbérték magában foglalja a felszólítások, adatkérések költségeit, a megbízási díjat, a fizetési meghagyás illetékét.

15 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 15 Amortizációs politika A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál hasznos élettartam meghatározásával a lineáris elszámolási módszert alkalmazza. A 100 EFt alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek. Az amortizáció költségként való elszámolásának kezdete a használatba vételt (üzembe helyezést) követő hónap első napja. Alkalmazott leírási kulcsok Immateriális javak Vagyoni értékű jogok, szoftverek 20% Egyéb szellemi termékek 20-25% Tárgyi eszközök Ingatlanok - épületek, építmények 1-6% - nyomvonalas jellegű építmények 8% Műszaki és egyéb berendezések, gépek, járművek - erőművi berendezések 10%; 7% - járművek 20% - számítástechnikai eszközök 33% - ügyviteltechnikai eszközök, hírközlés, egyéb gépek 14,5% Villamosenergia-vásárlás és értékesítés időbeli elhatárolása A villamos energiával kapcsolatos ráfordítás és árbevétel időbeli elhatárolásának összege a következő elv alapján kerül meghatározásra: A villamosenergia-forgalmat tükröző ráfordítás és árbevétel főkönyvek zárására legkésőbb az aktuális hónapot követő hó harmadik munkanapján kerül sor. A beszámolási időszakra vonatkozó számlák, amelyek a villamosenergia-vásárlási értékeket tartalmazzák, illetve a villamosenergia-értékesítésről kiállított számlák eddig az időpontig még nem állnak teljes egészében a Társaság rendelkezésére. A Társaság saját mérési adatok alapján mind mennyiségi, mind értékbeni vásárlási és értékesítési prognózist készít. A prognózis adatait az adott időszakra vonatkozó villamosenergia-mérleg is tartalmazza. Az árbevétel ki nem számlázott részét számításokkal alátámasztott adatok alapján időbeli elhatárolásként a Társaság a megfelelő főkönyvekre könyveli. A számlázott érték a számlakészítéskor, a villamosenergia-vásárlás értéke a szállítói számla beérkezésekor kerül rögzítésre a főkönyvben, a korábbi időszakban elszámolt időbeli elhatárolás egyidejű feloldásával.

16 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 16 Céltartalék-képzés A Társaság a számviteli törvény alapján céltartalékot képez az adózás előtti eredmény terhére végkielégítés miatti fizetési kötelezettségre, előnyugdíjazásra, környezetvédelmi és függő kötelezettségekre, valamint céltartalékot képezhet az időszakonként ismétlődő, kiemelt jövőbeni karbantartási költségekre. A beszámolási időszakban ez utóbbi céltartalék elem képzésére nem került sor. A Villamos Energia Törvény (VET) számvitelre vonatkozó előírásai Az Európai Unió 96/92/EC direktívája, valamint a Villamos Energia Törvény (VET) a és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet (Vh.r. 90. ) előírásainak megfelelően január 1. határidővel megtörtént az elosztói engedéllyel valamint a közüzemi engedéllyel összefüggő tevékenység társasági szétválasztása. Az elkülönült engedélyesi tevékenységet folytató gazdasági társaságok önálló mérlegkimutatása elkülönített, átlátható és ellenőrizhető módon biztosítja az egyes engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodás eredményének megjelenítését.

17 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 17 MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ingatlanok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek december december Bruttó érték Időszaki növekedés üzembe helyezés térítés nélküli átvétel Kedvezményezett eszközátruházás Eszköztípus Befejezetlen beruházás Összesen Immateriális javak apport értékesítés Időszaki csökkenés aktiválás selejtezés értékesítés Főkönyvi átsorolás Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek Halmozott értékcsökkenés Növekedés költség Kedvezményezett eszközátruházás Eszköztípus Befejezetlen beruházás Összesen Immateriális javak apport értékesítés Csökkenés selejtezés értékesítés Főkönyvi átsorolás Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Nettó érték Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva tal (87,03 %) csökkent. Ezen belül az immateriális javak értéke 499 -tal (47,84 %), a tárgyi eszközök értéke tal (87,92 %) csökkent. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nagymértékű csökkenését a kedvezményezett eszközátruházás keretein belül megvalósult apport

18 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 18 átadás és tárgyi eszközértékesítés ( ) eredményezte. Az apport és az értékesítés nettó értéke , melyből az immateriális javak átadott nettó értéke 316, a tárgyi eszközök átadott nettó értéke A tárgyévi beruházások értéke 591, a bázishoz viszonyított csökkenése 94,35 % (9 861 ) oka, hogy a hálózati beruházási tevékenység átkerült az ÉMÁSZ Hálózati Kft. feladatkörébe. A évi beruházások jelentősebb részét az irodaépületek fejújítása, a közvilágítási berendezések rekonstrukciója és bővítése tette ki. Térítésmentesen 10 közvilágítási berendezést vettünk át. Befektetett pénzügyi eszközök december december Társaság megnevezése, székhelye Részesedések analitika szerint Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Társasági szerződés alapján Tulajdonosi hányad (%) Szavazati hányad (%) I. Többségi részesedések 1. BC Erőmű Kft ,00 74, Kazincbarcika, Bolyai tér TVK-Erőmű Term.és Szolg. Kft ,00 74, Tiszaújváros TVK Ipartelep, Gyári út 3. ÉMÁSZ Hálózati Kft ,00 100, Miskolc, Dózsa György u.13. II. Jelentős részesedések 4. Sinergy Kft ,00 50, Budapest, Váci út Magyar Áramszolgáltató Kft ,00 50, Budapest, Váci út III. Kisebbségi részesedések 6. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft ,00 50, Budapest Váci út ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft ,00 50, Budapest Váci út Mátrai Erőmű Zrt ,04 0, Visonta, Erőmű út 11. MINDÖSSZESEN A Társaság december 31-én nyolc vállalkozásban rendelkezett részesedéssel, összesen értékben. A december 31-i részesedésállományhoz viszonyítva a változás összességében növekedést hozott az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-ben. A Társaság a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t testvérvállalatával, az ELMŰ Nyrt.-vel közösen alapította, a tulajdonosi arány %. A vállalkozás fő tevékenysége a liberalizált energiapiacon történő kereskedelem, illetve a feljogosított fogyasztók villamosenergia-ellátása és villamos energia beszerzése.

19 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 19 A Sinergy Kft.-t azzal a céllal hozták létre, hogy a tulajdonosok (ÉMÁSZ Nyrt. 50 % és ELMŰ Nyrt. 50 %) fő tevékenységükön, a villamosenergia-szolgáltatáson túl a fogyasztók speciális, energetikához kapcsolódó igényeit is teljesíteni tudják. A vállalkozásnak öt leányvállalata (a Kazinc-Therm Kft., a Tisza-Therm Kft., a Tisza-WTP Kft., az Ózdi Erőmű Kft., és a BC-Therm Kft.) és egy közös vezetésű vállalkozás (a Zugló-Therm Kft.) van. A TVK-Erőmű Kft. tevékenységi körébe a gőz- és a melegvíz ellátás tartozik. A bázis időszakban a Társaság, önállóan egy, a testvérvállalatával, az ELMŰ Nyrt.-vel közösen pedig két új vállalkozást hozott létre. A Társaság 100 %-os tulajdoni aránnyal megalapította az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t, melynek feladata a tulajdonában lévő elosztóhálózaton keresztül történő villamosenergia-továbbítás a fogyasztók felé, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtása. A jegyzett tőke értéke Az ÉMÁSZ Nyrt. az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-t, testvérvállalatával az ELMŰ Nyrt.-vel közösen alapította. A vállalat törzstőkéje 3, melyből a Társaság 30 %-os tulajdoni aránnyal rendelkezik. Az alapított társaság tevékenysége az ügyfélszolgálat, telecentrum, számlázás és adatfeldolgozás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t a Társaság és az ELMŰ Nyrt. közösen alapította (35 %- os ÉMÁSZ Nyrt., 65 %-os ELMŰ Nyrt. tulajdoni hányaddal). Az új társaság tevékenysége a villamos energia elosztóhálózat tervezése, létesítése, üzemeltetése, karbantartása, ill. bővítése, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtására terjed ki. Az üzleti évben a Társaság legjövedelmezőbb vállalkozásai a BC Erőmű Kft. és a TVK-Erőmű Kft.

20 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 20 Készletek december december Anyagfajta Nyitó készlet Záró készlet Záró készlet megoszlása (%) Alapanyagok ,22 Segédanyagok ,50 Tartalék alkatrész ,79 Egyéb anyagok ,50 Anyagok összesen ,00 Áruk beszerzési áron - 3 0,30 Közvetített szolgáltatások - 1 0,10 Göngyölegek 4 6 0,60 Áruk összesen ,00 Készletek összesen ,00 A készletek záró állománya a december 31-i állapothoz képest 9,89 %-kal, azaz 110 -tal csökkent, amely az anyagok értékének 10,47 %-os csökkenésével, az áruk záró értékének 150,00%- os növekedésével magyarázható. A forgási sebesség a beszámolási időszakban (üzembiztonsági tartalékkal együtt) 4,9 fordulat, ÜBT nélkül a forgási sebesség értéke 10,06 fordulat azaz 36,3 nap-, ami 12,8 %-os javulást jelent a évi értékhez viszonyítva. A 180 napon túl nem mozgó készletek értéke a 86 az előző időszakhoz 79 a csökkenés. Az elfekvő állományból a tárgy évben 85 -os a selejtezés értéke. Készletek megoszlása A vásárolt készleteken belül importbeszerzés értéke közbeszerzés alá eső beszerzés Az összes készletértéken belül nem mozgó készletek értéke raktári készletek selejtezése 29 85

21 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 21 Követelések december december Vevőkövetelések alakulása Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Villamosenergia-vevők ,07 Hálózathasználati díjas vevők ,11 Egyéb vevők ,42 Peres követelések ,20 Értékvesztés ,38 Vevőkövetelés összesen ,08 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,00 Egyéb követelések ,06 Összesen ,12 Az előző évhez viszonyítva a követelések értéke együttesen 784 -tal (5,12 %) növekedett. Ezen belül a vevőkövetelések a december 31-i állományhoz képest összességében 3,92 %-kal csökkentek. A vevőkategóriák áttekintésekor kiemelkedő változás figyelhető meg a hálózathasználati díjas-vevők körében. A hálózathasználati díjas vevők körénél a 2 -os csökkenés azzal magyarázható, hogy a beszámolási időszakban a tevékenység átkerült az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-be. Követelésre elszámolt értékvesztés Követelések Nyitó érték Kedvezményezett eszközátruházás Tárgyidőszaki képzés december december Tárgyidőszaki visszaírás Záró érték Vevőkövetelés összesen Összesen

22 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 22 Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása, értékvesztése Lejárat Vevő kintlevőség Értékvesztés csoportos minősítés %-a alapján számolva Csoportos minősítés alapján Fizetési határidőn belüli Fizetési határidőn túli 1-90 napig nap közötti nap közötti napon túli Összesen Követel egyenlegű vevők átsorolása 314 Mindösszesen Egyedi minősítés alapján Teljesítménydíjas fogyasztók Összesen Követel egyenlegű vevők átsorolása 45 Mindösszesen Peresített vevőkövetelések Összesen Követel egyenlegű vevők átsorolása Mindösszesen Kapcsolt vállalkozással szemben Fizetési határidőn belüli Összesen Mindösszesen Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Mindösszesen - - Összes vevő kintlévőség és értékvesztés A vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés a Számviteli politikában meghatározott irányelvek szerint történt. A vevőkörökre együttesen értékvesztés került elszámolásra, mely 361 -tal alacsonyabb az előző beszámolási időszak értékénél. Jelentős a csökkenés a peresített vevőköveteléseknél (285 ) és az egyedileg minősített teljesítménydíjas fogyasztóknál (99 ).

23 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 23 Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések Megnevezés Pénzügyi követelés Egyéb vevő Összesen ELMŰ Nyrt ÉMÁSZ Nyrt. anyavállalatán keresztül kapcsolt vállalkozások összesen ÉMÁSZ Hálózati Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft ÉMÁSZ Nyrt. befektetésein keresztül kapcsolt vállalkozások összesen Összesen A Társaság a fölérendelt anyavállalat szempontjából minősíti a kapcsolt vállalkozásokat, ezen belül megkülönbözteti a saját befektetésein keresztül kapcsolt vállalkozásokat. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések tal növekedtek a bázisévhez képest. E követelések értéke a beszámolási időszak végén A 2007.évi záró állomány és növekedés meghatározó tényezője, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. negatív pénzáramlása, mely a CashPool elszámolás rendszeréből adódóan növelte a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összegét. Kapcsolt vállalkozásokkal, valamint az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben a Társaság évben nem számolt el értékvesztést. Egyéb követelések december december Egyéb követelések Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Dolgozói lakásépítési kölcsön (1 éven belüli rész) ,33 Munkavállalókkal szembeni követelések ,67 Költségvetéssel szembeni követelések ,42 Szállítóknak adott előlegek, letét ,10 Egyéb követelések ,00 Összesen ,06 Az egyéb követelések értéke 1 367, mely 504 -tal (26,94 %) alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva.

24 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 24 A szállítóknak adott előlegek nagyságát jelentősen csökkentette, hogy a rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozóan nincs előleg (2 ), mert az elosztóhálózati tevékenység megszűnt a Társaságnál. A költségvetéssel szembeni követelések os növekedést mutatnak, amelyből a társasági adó 274 -tal, az önkormányzat által kivetett adó 302 -tal, és az ÁFA elszámolás 459 -tal magasabb az előző évhez képest. A társasági és különadó követelés növekedésének oka, hogy az adóalap módosító tételek figyelembe vétele után a Társaságnak nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. A többletfizetés az előző hónapok adóelőleg befizetéseivel magyarázható. Pénzeszközök december december Pénzeszközök Index (%) Pénztár ,67 Elszámolási betétszámla ,71 Elkülönített betétszámla ,00 Deviza betétszámla N/A Átvezetési számla Összesen ,23 A pénzeszközök záró állománya a december 31-i állapothoz képest 179 -tal növekedett. A főpénztár forint pénztári forgalma szeptember 03-tól fokozatosan megszűnt, üzleti kártya került bevezetésre, melynek használatát az üzleti kártya ügyrend szabályozza. A pénztári záró állomány csökkenése a bázishoz viszonyítva 5. Az elkülönített betétszámla növekedése 23, melyből a lakáscélú számla összege növekedett (16 ) a fel nem használt kafetéria támogatás miatt. A valuta pénztár funkciója július 01-jével szűnt meg, a folyamatot a Külföldi utazások ügyrendje szakmai szabályzat működteti.

25 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 25 Aktív időbeli elhatárolás december december Megnevezés Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Kötelező villamosenergia-átvétellel kapcsolatos árkiegészítő pótlék ,95 Személyi jellegű költségek ,54 Igénybe vett szolgáltatások ,00 Egyéb szolgáltatás ,33 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása összesen ,11 Villamosenergia-árbevétel ,93 ebből: energiaadó ,33 Egyéb árbevétel, kamatbevétel ,94 Bevételek időbeli elhatárolása összesen ,68 Aktív időbeli elhatárolás összesen ,41 Az aktív időbeli elhatárolás értéke 343 -tal (10,56 %) csökkent a bázisévhez viszonyítva. A költségek, ráfordítások elhatárolása 141 -tal emelkedett, míg a bevételek elhatárolása 484 -tal csökkent. A változás tényezői, hogy a kötelező villamosenergia-átvétellel kapcsolatos árkiegészítő pótlék 179 -tal a kamatbevétel 318 -tal növekedett, míg a villamosenergia-árbevétel 802 tal csökkent a 2006-os időszakhoz képest.

26 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 26 FORRÁSOK Saját tőke december december Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke december Átvezetés Mérleg szerinti eredmény december A saját tőke nagysága az előző év záró egyenlegéhez viszonyítva tal emelkedett a évi mérleg szerinti eredmény miatt. Ebben nagy szerepet játszott az ÉMÁSZ Hálózati Kft-ben felértékelt értéken apportált tárgyi eszközök, és a kivezetett könyvszerinti érték hatása. A növekedés évben realizált nyereségnek felel meg. A tőkeszerkezeten belüli további változás oka, hogy a évi 487 -os mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése megtörtént. A tőkeszerkezet változását jellemző mutatók Megnevezés Képlet (%) Saját tőke aránya saját tőke / összes forrás 48,88 75,80 Kötelezettségek részaránya kötelezettségek / források 30,91 16,08 Befektetett eszköz fedezettsége saját tőke / befektetett eszközök 67,26 91,76 Befektetett eszköz finanszírozottsága (saját tőke + hosszú lejáratú hitel) / befektetett eszközök 71,30 93,65 Eladósodottság mértéke kötelezettségek / saját tőke 63,24 21,21 Nettó eladósodottság (kötelezettség - követelések) / saját tőke 19,83 2,95 Saját tőke növekedési mutató saját tőke / jegyzett tőke 115,71 289,24 A saját tőke aránya az összes forráshoz viszonyítva 75,80 %. Ez az arány az előző évhez képest 26,92 %-kal magasabb, melynek két meghatározó összetevője a tárgyévi mérleg szerinti eredmény os összege, valamint a kötelezettségek os csökkenése.

27 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 27 A nettó eladósodottság 16,88 %-kal csökkent. A saját tőkenövekedési mutató 173,53 %-kal emelkedett, mely a jegyzett tőke változatlan értéke mellett a tárgyévi mérleg szerinti eredmény hatása. Céltartalékok december december Megnevezés Kedvezményezett eszközátruházás Eltérés előző évhez képest Index (%) Korengedményes nyugdíj ,00 Megállapodásos bér ,18 Előnyugdíj ,58 Előnyugdíj korengedményes része ,68 Végkielégítésre ,15 Függő kötelezettség ,00 Környezetvédelem N/A Összesen ,70 A Társaság adózás előtti eredménye terhére 94 -tal (37,30 %) kevesebb céltartalékot képzett várható kötelezettségeire a bázis időszakhoz viszonyítva. A Társaság a gazdasági érdekek érvényesítésének felelőssége mellett nagy hangsúlyt fektet azokra a munkavállalókra, akiknek aktív munkaviszonya megszűnik. Az előnyugdíjazási rendszer keretében azok a dolgozók, akik 53. életévüket betöltötték december 31-ig, az állami korengedményes nyugdíj korhatáráig dolgozói kezdeményezésre, előnyugdíjazásban részesülhettek. Az ezzel kapcsolatban képzett céltartalék az előző időszakhoz képest csökkent, mivel a évre megképzett céltartalék a felhasználás mértékének megfelelően feloldásra került. A környezetvédelmi költségekre 30 céltartalék képzés történt. Hosszú lejáratú kötelezettségek december december Hosszú lejáratra folyósított hitelek állománya Megnevezés Kötelezettség állomány (EUR) 2006.év 2007.év Fedezet CIB EUR Hitel Negatív pledge, pari passu Összesen

28 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 28 Hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztési üteme Év CIB hitel (EUR) Lejárat és az azt követő évek Aktuális év június 30 A működéshez szükséges tartós forgóeszköz-szükséglet finanszírozása érdekében a Társaság a CIB Bank Zrt.-vel kölcsönszerződést kötött, melynek összege: EUR. A kötelezettség állománya évben EUR (2 422 ), mely 2007-ben EUR-ra (2 128 ) csökkent. A beszámolási időszakban törlesztésre került EUR. A évi törlesztő részlet 304, a rövid lejáratú hitelek közé lett átsorolva. Rövid lejáratú kötelezettségek december december Bank megnevezése Összeg Lejárat ideje Fedezet CIB Hungária Bank Zrt. devizahitel rövidlej. része Negatív pledge, pari passu CIB Hungária Bank Zrt Negatív pledge, pari passu ING Bank Zrt Negatív pledge, pari passu MKB Bank Nyrt Negatív pledge, pari passu K&H Bank Nyrt Negatív pledge, pari passu OTP Bank Nyrt Negatív pledge, pari passu CIB Hungária Bank Zrt Negatív pledge, pari passu CIB Hungária Bank Zrt Negatív pledge, pari passu Rövid lejáratú hitelek összesen A Társaság rövidtávú finanszírozási igényei saját forrásain kívül rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. Az egy éven belül lejáró hitelek záró állománya 8 534, amely az előző évi értékhez képest (2 263 ) 20,96 %-kal csökkent. A csökkenés a szétválás következtében végrehajtott szervezeti változások hatása. A Társaság eszközeit zálogjog vagy egyéb hasonló kötelezettség nem terheli.

29 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 29 Vevőktől kapott előlegek december december Előleg jogcíme Befizetett összeg Index (%) Villamosenergia-fogyasztás ,59 Egyéb ,00 Összesen ,27 A vevőktől kapott előlegek záró értéke a december 31-i állományhoz viszonyítva 11 -tal csökkent. Az előleg jogcímeit áttekintve megfigyelhető, hogy az egyéb vevőktől kapott előleg 9 -tal (90,00 %) alacsonyabb a bázis évinél. Szállítók kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együtt december december Megnevezés Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Beruházási szállítók ,84 Egyéb szállítók ,19 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Kapcsolt vállalkozással szembeni beruházási kötelezettségek Kapcsolt vállalkozással szembeni egyéb kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben összesen Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben összesen , , , , ,14 Összesen ,61 A szállítók állománya kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együtt tal (63,61 %) növekedett a bázisévhez képest. E csoporton belül az áruszállításból és szolgáltatásból keletkező kötelezettség tal csökkent, a változás meghatározó tényezői a beruházási szállítók os csökkenése és az egyéb szállítók 500 -os növekedése. Ez a kötelezettség átrendeződés fejeződik ki a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségeknél is, mivel a beruházási tevékenység kiszervezésre került az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-be. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni egyéb kötelezettségek jelentős növekedését a kifizetésre kerülő os osztalék eredményezte.

30 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 30 Megnevezés Osztalék fizetési kötelezettség Pénzügyi kötelezettség Szállító Összesen RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh EnBW Energie Baden-Württemberg AG ELMŰ Nyrt Hochtief Hungária Facility Management Kft TIGÁZ Nyrt. 6 6 ÉMÁSZ Nyrt. anyavállalatán keresztül kapcsolt vállalkozások összesen ÉMÁSZ Hálózati Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. 6 6 ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Ózdi Erőmű Kft Magyar Áramszolgáltató Kft ÉMÁSZ Nyrt. befektetésein keresztül kapcsolt vállalkozások összesen Összesen A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség összege 4 662, mely tal magasabb az előző időszakhoz viszonyítva. Az anya (ÉMÁSZ Nyrt.) és leányvállalat (ÉMÁSZ Hálózati Kft.) között évi szétválás miatti (26 ) nem rendezett pénzügyi elszámolásokat tartalmazza. A évi záró állomány egyik meghatározó tényezője az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-vel szembeni kötelezettség, (200 ) amely közvetített szolgáltatást tartalmaz ( United Call Center Kft. december havi szolgáltatása). Osztalék fizetési kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december december Megnevezés Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Követel egyenlegű vevők ,30 Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség ,23 Munkavállalókkal szembeni kötelezettség ,49 Alapítókkal szembeni kötelezettség ,46 Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettség ,15 Egyéb ,51 Összesen ,82 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 1 961, a bázisidőszakhoz viszonyítva tal alacsonyabb. A változást döntően az alapítókkal szembeni kötelezettségek állományának csökkenése okozta. A beszámolás évében az előző évre vonatkozó osztalék (3 966 ) kifizetése megtörtént.

31 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 31 Passzív időbeli elhatárolás 2007 december december Megnevezés Kedvezményezett eszközátruházás Index (%) Villamosenergia-vásárlás ,58 Anyagköltség ,50 Személyi jellegű kifizetések ,40 Igénybe vett szolgáltatások ,46 Egyéb szolgáltatások Bankkamatok ,81 Költségek és ráfordítások összesen ,59 Bevételek passzív időbeli elhatárolása N/A ebből: villamos energia árbevétel N/A tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatás árbevétele N/A Bevételek összesen N/A Halasztott bevételek ,49 ebből: fejlesztési célra átvett pénzeszköz ,84 térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke ,07 leltári többletként fellelt eszközök nettó értéke egyéb Halasztott bevételek összesen ,49 Passzív időbeli elhatárolás összesen ,84 A passzív időbeli elhatárolások december 31-i záró állománya 9 298, amely tal kevesebb az előző évinél. Ezen belül a költségek, ráfordítások összesen 699 -tal (10,59 %) növekedtek. A bevételek elhatárolása (1 420 ) növekedett, a villamos energiaértékesítés (1 396 ) és a tagvállatoknak nyújtott szolgáltatások (24 ) összegével. A halasztott bevételek os csökkenését a fejlesztési célra átvett pénzeszközök (5 925 ) és a térítés nélkül átvett eszközök nettó értékének (1 176 ) csökkenése okozta, mivel ezek a tevékenységek kikerültek től az ÉMÁSZ Nyrt. feladatköréből.

32 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 32 CASH FLOW CASH-FLOW kimutatás Változás (%) 1. Adózás előtti eredmény (+/- kompenzáló tételek) ,48 1/A Eredményt módosító tételek (+/-) (-16-24) ,03 2. Elszámolt amortizáció (+) ,31 3. Elszámolt értékvesztés (+) N/A 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) ,91 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+) N/A 6. Szállítói kötelezettség változása (+/-) ,36 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás (+/-) N/A 8. Passzív időbeli elhatárolás változása (-/+) N/A 9. Vevőkövetelés változása (-/+) N/A 10. Forgóeszköz változás (vevő, pénzeszköz nélkül) (-/+) , Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+) , Fizetett adó (nyereség után) (-) N/A 13. Fizetett osztalék I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési CF) , Befektetett eszközök beszerzése , Befektetett eszközök eladása (+) , Kapott osztalék (+) ,34 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás , Részvénykibocsátás bevétele (+) Kötvénykibocsátás bevétele (+) Hitelfelvétel (+) , Véglegesen kapott pénzeszköz (+) , Részvénybevonás, tőkeleszállítás (-) Kötvényvisszafizetés (-) Hitertörlesztés, visszafizetés (-) , Véglegesen átadott pénzeszköz (-) ,56 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás N/A IV. Pénzeszköz változása N/A Pénzállomány nyitó pénzkészlet Pénzállomány záró pénzkészlet

33 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 33 PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Megnevezés Képlet % Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök + Követelés + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek 76,10 96,73 Likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 81,60 102,66 Hitelfedezettségi mutató Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek 75,84 95,36 Saját tőke aránya Saját tőke / (Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek) 94,34 97,97 Adósságállomány aránya Összes kötelezettség / Összes forrás 30,91 16,08 A decemberi záró likviditási mutató az előző évhez képest 21,06 %-kal javult. A változást a követelések ezen belül a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések növekedése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése eredményezte. A hitel fedezettségi mutató 19,52 %-kal emelkedett, melyet a követelés állomány (5,12 %) növekedése, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek állományának csökkenése (16,40 %) okozott.

34 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete ÉMÁSZ Nyrt. 34 EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA december december Megnevezés Index % Villamosenergia-értékesítés ,31 ebből: kiszámlázott energiaadó ,35 Rendszerhasználati díj árbevétele Eladott áruk árbevétele ,64 Egyéb árbevétel ,16 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,81 Export értékesítés nettó árbevétele ,00 ebből: villamosenergia-értékesítés ,00 Értékesítés nettó árbevétele ,81 Az értékesítés nettó árbevétele a beszámolási időszakban A nettó árbevétel 90,68 %-át a villamosenergia-értékesítés teszi ki. A beszámolási időszakban a szervezeti és tevékenység változás következtében a Társaság az elosztóhálózati tevékenységét átruházta az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-re, ezért a rendszerhasználati díj a ÉMÁSZ Hálózati Kft. árbevételében jelenik meg. Az értékesítés nettó árbevételéből 1 -ot tett ki az export, amely a Szlovákia felé történt villamosenergia-értékesítést foglalja magában. Az eladott áruk árbevétele ra növekedett. Az árbevételen belül nőtt a konszolidált körbe tartozó vállalatoknak értékesített anyagok értéke 410 -tal, az egyéb vállalkozásnak értékesített pedig csökkent 772 -tal. Ennél a tevékenységnél is érvényesül a szétválás hatása. Az egyéb tevékenység árbevétele tal növekedett. A növekedés oka, a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatások os összege, és a tovább számlázott szolgáltatások 576 -os emelkedése. A csökkenés tényezői: a bérbe adott tárgyi eszközök és ingatlanok esetében 171, az egyéb gazdasági jellegű szolgáltatások árbevételében 100 -os a visszaesés.

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben