Adatbázis-kezelő függvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázis-kezelő függvények"

Átírás

1 Adatbázis-kezelő függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 AB.MEZŐ AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB.SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat. Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat. Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek. A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja. A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást. A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást. Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat. A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a szórásnégyzetre. A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórásnégyzetet. Dátumfüggvények DÁTUM DÁTUMÉRTÉK NAP NAP360 EDATE EOMONTH ÓRA PERC HÓNAP NETWORKDAYS MOST MPERC IDŐ IDŐÉRTÉK MA HÉT.NAPJA WEEKNUM WORKDAY ÉV YEARFRAC Adott dátum dátumértékét adja Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át. Dátumértéket a hónap egy napjává (0-31) alakít. Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján. Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja Időértéket órákká alakít. Időértéket percekké alakít. Időértéket hónapokká alakít. Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg. A napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja Időértéket másodpercekké alakít át. Adott időpont időértékét adja meg. Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át. A napi dátum dátumértékét adja Dátumértéket a hét napjává alakítja át. Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik. Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja Sorszámot évvé alakít át. Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg. 1

2 Információs függvények CELLA HIBA.TÍPUS INFÓ ÜRES HIBA HIBÁS ISEVEN LOGIKAI NINCS NEM.SZÖVEG SZÁM ISODD HIVATKOZÁS SZÖVEG.E N HIÁNYZIK TÍPUS Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad Egy hibatípushoz tartozó számot ad A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást. Eredménye IGAZ, ha az érték üres. Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével. Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték. Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám. Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték. Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték. Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg. Eredménye IGAZ, ha az érték szám. Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám. Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás. Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg. Argumentumának értékét számmá alakítja. Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték. Érték adattípusának azonosítószámát adja Logikai függvények ÉS HAMIS HA HAHIBA NEM VAGY IGAZ Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ. A HAMIS logikai értéket adja Logikai vizsgálatot hajt végre. A megadott értéket adja vissza, ha egy képlet hibához vezet; más esetben a képlet értékét adja Argumentuma értékének ellentettjét adja Eredménye IGAZ, ha bármely argumentuma IGAZ. Az IGAZ logikai értéket adja Keresési és hivatkozási függvények CÍM TERÜLET VÁLASZT OSZLOP OSZLOPOK VKERES HIPERHIVATKOZÁS A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként Hivatkozásban a területek számát adja Értékek listájából választ ki egy elemet. Egy hivatkozás oszlopszámát adja A hivatkozásban található oszlopok számát adja A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza. Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre. 2

3 INDEX INDIREKT KERES HOL.VAN OFSZET SOR SOROK RTD TRANSZPONÁLÁS FKERES Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza. Szöveg megadott hivatkozást ad Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket. Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres. Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg. Egy hivatkozás sorának számát adja meg. Egy hivatkozás sorainak számát adja meg. Valós idejű adatokat keres vissza a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból. Egy tömb transzponáltját adja A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéked adja Matematikai és trigonometrikus függvények ABS ARCCOS ACOSH ARCSIN ASINH ARCTAN ARCTAN2 ATANH PLAFON KOMBINÁCIÓK COS COSH FOK PÁROS KITEVŐ FAKT FACTDOUBLE PADLÓ GCD INT LCM LN LOG LOG10 Egy szám abszolút értékét adja Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki. Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki. Egy szám arkusz szinuszát számítja ki. Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki. Egy szám arkusz tangensét számítja ki. X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket. A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki. Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki. Egy szám koszinuszát számítja ki. Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki. Radiánt fokká alakít át. Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít. Az e adott kitevőjű hatványát adja Egy szám faktoriálisát számítja ki. Egy szám dupla faktoriálisát adja Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít. A legnagyobb közös osztót adja Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre. A legkisebb közös többszöröst adja Egy szám természetes logaritmusát számítja ki. Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki. Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki. 3

4 MDETERM INVERZ.MÁTRIX MSZORZAT MARADÉK MROUND MULTINOMIAL PÁRATLAN PI HATVÁNY SZORZAT QUOTIENT RADIÁN VÉL RANDBETWEEN RÓMAI KEREKÍTÉS KEREKÍTÉS.LE KEREKÍTÉS.FEL SERIESSUM ELŐJEL SIN SINH GYÖK SQRTPI RÉSZÖSSZEG SZUM SZUMHA SZUMHATÖBB SZORZATÖSSZEG NÉGYZETÖSSZEG SZUMX2BŐLY2 SZUMX2MEGY2 SZUMXBŐLY2 TAN TANH CSONK Egy tömb mátrix-determinánsát számítja ki. Egy tömb mátrix inverzét adja Két tömb mátrix-szorzatát adja meg. Egy szám osztási maradékát adja A kívánt többszörösére kerekített értéket ad Számhalmaz multinomiálisát adja Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít. A pi matematikai állandót adja vissza. Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki. Argumentumai szorzatát számítja ki. Egy hányados egész részét adja Fokot radiánná alakít át. Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő. Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad Egy számot adott számú számjegyre kerekít. Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít. Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít. Hatványsor összegét adja Egy szám előjelét adja meg. Egy szög szinuszát számítja ki. Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki. Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki. A (szám*pi) négyzetgyökét adja Lista vagy adatbázis részösszegét adja Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat. A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze. Több megadott feltételnek eleget tévő tartománycellák összegét adja A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki. Argumentumai négyzetének összegét számítja ki. Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi. Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi. Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki. Egy szám tangensét számítja ki. Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki. Egy számot egésszé csonkít. Statisztikai függvények ÁTL.ELTÉRÉS ÁTLAG Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki. Argumentumai átlagát számítja ki. 4

5 ÁTLAGA ÁTLAGHA ÁTLAGHATÖBB DARAB DARAB2 DARABÜRES DARABTELI DARABHATÖBB GYAKORISÁG MÉRTANI.KÖZÉP NAGY MAX MAX2 MEDIÁN MIN MIN2 MÓDUSZ VALÓSZÍNŰSÉG SORSZÁM KICSI NORMALIZÁLÁS SZÓRÁS SZÓRÁSA SZÓRÁSP SZÓRÁSPA TREND RÉSZÁTLAG Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket). A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja A megadott feltételeknek eleget tévő cellák átlagát (számtani közepét) adja Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található. Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található. Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat. Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek. Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek több feltételnek. A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja Argumentumai mértani középértékét számítja ki. Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg. Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket). Adott számhalmaz mediánját számítja ki. Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket. Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot. Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek. Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban. Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg. Normalizált értéket ad Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását. Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket). Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását. Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket). Lineáris trend értékeit számítja ki, Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki. Szövegműveletekhez használható függvények ASC BAHTSZÖVEG KARAKTER TISZTÍT Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja. Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával. A kódszámmal meghatározott karaktert adja A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert. 5

6 KÓD ÖSSZEFŰZ FORINT AZONOS SZÖVEG.TALÁL, SZÖVEG.TALÁL2 FIX JIS BAL, BAL2 HOSSZ, HOSSZ2 KISBETŰ KÖZÉP, KÖZÉP2 PHONETIC TNÉV CSERE, CSERE2 SOKSZOR JOBB, JOBB2 SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.KERES2 HELYETTE T SZÖVEG TRIM NAGYBETŰS ÉRTÉK Karaktersorozat első karakterének numerikus kódját adja Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé fűz össze. Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át. Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e. Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével). Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve. A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja. Szöveg bal szélső karaktereit adja Szöveg karakterekben mért hosszát adja Szöveget kisbetűssé alakít át. A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként. Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza. Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli. A szövegen belül karaktereket cserél. Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt. Szövegrész jobb szélső karaktereit adja Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget). Szövegben adott karaktereket másikra cserél. Argumentumát szöveggé alakítja át. Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé. A szövegből eltávolítja a szóközöket. Szöveget nagybetűssé alakít át. Szöveget számmá alakít át. 6

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

OpenOffice 4 Calc függvények

OpenOffice 4 Calc függvények 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42

Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42 Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42 Abszolút érték...1 Hányados ismételt kivonással...1 Legnagyobb közös osztó... 1 2 Páros számok szűrése...2 Palindrom számok...2 Orosz szorzás...3 Minimum

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Tartalomjegyzék 1) TÉTEL Az adatbázis-kezelés alapfogalmai...1 a) Az adatbázis fogalma,

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika

TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben