Megjegyzés: A programnak tartalmaznia kell legalább egy felhasználói alprogramot. Példa:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjegyzés: A programnak tartalmaznia kell legalább egy felhasználói alprogramot. Példa:"

Átírás

1 1. Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<15). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű egész számot tartalmaz, n elemű egész számsort alkotva. a) a képernyő első sorába kiírja azokat a számokat az állományból, amelyek tükörszámok (palindromok). Egy szám akkor és csakis akkor tükörszám, ha egyenlő a tükörképével (fordítottjával). Például 1221 tükörszám. b) a képernyő második sorába egymástól szóközzel elválasztva kiírja a valódi osztók darabszámát az állomány mindegyik értékére; c) az atestat.out állomány első sorába beírja a számsorból az összes páratlan számot, szóközzel elválasztva. 6 a) b) c) Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű pozitív egész számot tartalmaz. A számsorban lesz legalább egy páros és egy páratlan szám. a) a képernyő első sorába kiírja azokat a számokat az állományból, amelyek prímszámok. Egy szám akkor és csakis akkor prímszám, ha pontosan két osztója van, 1 és önmaga. Az 1 nem prímszám. b) a képernyő második sorába egymástól szóközzel elválasztva kiírja a legnagyobb páros és a legkisebb páratlan számot, amelyik megtalálható az állomány értékei között; c) az atestat.out állományba beírja azt a két páratlan prímszámot, amelyek összege az előbbi alpontnál meghatározott legnagyobb páros szám. 6 a) b) c) vagy Atestat 2011 Programozási tételek 1

2 3. Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 9 jegyű természetes számot tartalmaz, n elemű természetes számsort alkotva. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az állomány értékei közül a páros számokat; b) a képernyőre különböző sorokba kiírja az adott számsorból a legkisebb a számot és a legnagyobb b számot; c) az atestat.out állományba beírja a b) alpontnál meghatározott a és b számok legnagyobb közös osztóját. 6 a) b) c) Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 9 jegyű természetes számot tartalmaz, n elemű természetes számsort alkotva. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az állomány értékei közül a páratlan számokat; b) a képernyő második sorába egymástól szóközzel elválasztva kiírja az összes olyan számot az állományból, amelyik csak páros számjegyeket tartalmaz. Ha nincs ilyen érték, akkor a Nem létezik üzenetet kell kiírja. c) az atestat.out állományba beírja azt a legnagyobb és azt a legkisebb természetes számot, amelyik az atestat.out első értékének különböző, nem nulla számjegyeiből építhető fel. 6 a) b) 22 c) Atestat 2011 Programozási tételek 2

3 5. Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű természetes számot tartalmaz, n elemű természetes számsort alkotva. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az állomány értékei közül a páros számokat; b) a képernyő második sorába egymástól szóközzel elválasztva kiírja az összes olyan számot az állományból, amelyik csak páratlan számjegyeket tartalmaz. Ha nincs ilyen érték, akkor a Nem létezik üzenetet kell kiírja. c) az atestat.out állományba beírja a számsorból az összes olyan számot, amelyikre a prím osztóinak a száma k; a k természetes számot a billentyűzetről olvassuk be. 6 a) b) a beolvasott érték k=3 c) Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, valós számot tartalmaz, n elemű valós számsort alkotva. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az összes számot az állományból; b) a képernyő következő sorába kiírja 2 tizedes pontossággal a megadott számsor negatív értékeinek a számtani középarányosát (ha nincs negatív szám a megadott számsorban, akkor 0 ír ki); c) a billentyűzetről beolvas két nem nulla természetes számot p 1 és p 2 (1<p 1 <p 2 <n), növekvő sorrendbe rendezi azokat a számokat az állományból, amelyek sorszáma (indexe) p 1 és p 2 között van (p1-t és p2-t is beleértve), majd az atestat.out állomány első sorába szóközzel elválasztva beírja az új számsort. a billentyűzetről beolvasott értékek: p 1 =2 és p 2 =4 6 a) b) a beolvasott értékek p1=2 p2=4 c) Atestat 2011 Programozási tételek 3

4 7. Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű természetes számot tartalmaz, n elemű természetes számsort alkotva. A számsor tartalmaz legalább két páratlan számot. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az olvasás fordított sorrendjében az összes számot az állományból; b) a képernyő második sorába egymástól szóközzel elválasztva kiírja, hogy az eredeti számsorból hány számjegye van mindegyik értéknek; c) az atestat.out állomány első sorába beírja a megadott számsor összes páratlan értékének az összegét. 6 a) b) C) Tétel Az állomány két sort tartalmaz. Az első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (5<n<30). Az állomány második sora n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű egész számot tartalmaz, n elemű egész számsort alkotva. A számsor értékei csökkenő sorrendbe vannak megadva. a) a képernyő első sorába szóközzel elválasztva kiírja az összes számot az állományból az olvasás fordított sorrendjében; b) a képernyő második sorába kiírja az IGEN vagy NEM üzenetet, amely megfelel a billentyűzetről beolvasott x szám a megadott számsorban való keresése eredményének; c) az atestat.out állomány első sorába beírja a megadott számsor összes pozitív értékének az összegét. 6 a) b) IGEN A beolvasott érték x=555 C) 1884 Atestat 2011 Programozási tételek 4

5 9. Tétel Az állomány első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (2<n<20) és egy négyzetes A mátrix sorainak és oszlopainak a számát jelenti. A következő n sor mindegyike n darab egymástól szóközzel elválasztott, pontosan 2 jegyű természetes számot tartalmaz, amelyek az A négyzetes mátrix elemeit jelentik. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) megváltoztatja az A mátrixot úgy, hogy a mellékátló összes elemének az értéke a billentyűzetről megadott k szám legyen és a képernyőre kiírja a megváltoztatott mátrixot; c) az atestat.out állomány első sorába egymástól szóközzel elválasztva beírja a megváltoztatott mátrixból az összes prímszámot. Ha a mátrixban egy prímszám sincs, akkor az állomány első sorába a NEM üzenetet írja. ahol k=36 3 a) b) a beolvasott érték k=36 c) Atestat 2011 Programozási tételek 5

6 10. Tétel Az állomány első sorában két nem nulla természetes szám van, n-el és m-el jelöljük (2<n,m<20) és egy A mátrix sorainak illetve oszlopainak a számát jelenti. A következő n sor mindegyike m darab, egymástól szóközzel elválasztott, természetes számot tartalmaz, amelyek az A mátrix elemeit jelentik. Az állomány utolsó sorában egy k-val jelölt érték van. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) a képernyőre kiírja az A mátrix azon sorait, amelyekben a nulla előfordulásának a száma k. Ha nem létezik ilyen sor akkor kiírja a Nem létezik üzenetet; c) az atestat.out állomány első sorába egymástól szóközzel elválasztva beírja az összes páratlan számot a mátrix c oszlopából, ahol a c-t a billentyűzetről olvassa be. Ha nincs ilyen érték, akkor az állomány első sorába a NEM üzenetet írja. 4 3 a) b) 1 3 A beolvasott szám c=2 c) Atestat 2011 Programozási tételek 6

7 11. Tétel Az állomány első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (2<n<20) és egy négyzetes A mátrix sorainak és oszlopainak a számát jelenti. A következő n sor mindegyike n darab, egymástól szóközzel elválasztott, természetes számot tartalmaz, amelyek az A négyzetes mátrix elemeit jelentik. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) a képernyő következő sorába kiírja az A mátrix főátló alatti elemei szorzatának az utolsó számjegyét; c) az atestat.out állomány első sorába egymástól szóközzel elválasztva beírja az összes tükörszámot (palindrom) a mátrixból. Egy szám palindrom, ha a számot balról jobbra olvasva kapott érték megegyezik a jobbról balra olvasott számmal, például: 11, 22, 33. Ha nincs ilyen érték, akkor az állomány első sorába a Nem létezik üzenetet írja. 3 a) b) 0 c) 44 Atestat 2011 Programozási tételek 7

8 12. Tétel Az állomány első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (2<n<20) és egy négyzetes A mátrix sorainak és oszlopainak a számát jelenti. A következő n sor mindegyike n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 4 jegyű természetes számot tartalmaz, amelyek az A négyzetes mátrix elemeit jelentik. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) a képernyő következő sorába kiírja az A mátrix mellékátló elemeinek az összegét; c) az atestat.out állomány első sorába egymástól szóközzel elválasztva beírja a mátrix mindegyik sorának a legkisebb értékét. 3 a) b) 119 c) Atestat 2011 Programozási tételek 8

9 13. Tétel Az állomány első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (2<n<20) és egy négyzetes A mátrix sorainak és oszlopainak a számát jelenti. A következő n sor mindegyike n darab egymástól szóközzel elválasztott, legtöbb 9 jegyű egész számot tartalmaz, amelyek az A négyzetes mátrix elemeit jelentik. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) a billentyűzetről beolvas egy k-val jelölt legtöbb 9 jegyű természetes számot és ellenőrzi, hogy a megadott szám megtalálható-e az A mátrixban, majd a képernyőre kiír egy, a keresés eredményének megfelelő üzenetet; c) az A mátrixot megváltoztatja úgy, hogy a mátrix utolsó sorában minden érték 0 lesz, majd az atestat.out állományba írja a megváltoztatott mátrixot, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok. 3 a) b) IGEN Billentyűzetről beolvassa k = 13 c) Atestat 2011 Programozási tételek 9

10 14. Tétel Az állomány első sorában egy nem nulla természetes szám van, n-el jelöljük (2<n<20) és egy négyzetes A mátrix sorainak és oszlopainak a számát mutatja. A következő n sor mindegyike n darab egymástól szóközzel elválasztott valós számot tartalmaz, amelyek a mátrix elemeit jelentik. a) a képernyőre kiírja az A mátrix elemeit, sorról sorra, egy soron belül egy szóközzel vannak elválasztva a számok; b) a képernyő következő sorába kiírja az A mátrix főátló elemeinek a számtani középarányosát; c) az atestat.out állomány első sorába beírja a mátrix k sorában lévő elemek összegét, ahol k (0<k n) egy billentyűzetről beolvasott természetes szám. 3 a) b) 5.43 Billentyűzetről beolvassa k=2 c) Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 250 karakterből álló sort tartalmaz, az első karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak. a) a képernyőre írja a szöveget mind nagy betűkkel; b) a képernyő következő sorába írja a szöveg mássalhangzóinak a darabszámát; c) az atestat.out állomány első sorába beírja, hogy hány szó van a szövegben. - képernyőn : - atestat.out A mikroprocesszor a szamitogep Agya a) A MIKROPROCESSZOR A SZAMITOGEP AGYA b) 18 c) 5 Atestat 2011 Programozási tételek 10

11 16. Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 100 karakterből álló sort tartalmaz, az első karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa nagybetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja a magánhangzók számát; c) az atestat.out állomány első sorába beírja az eredeti szövegből az a betűvel kezdődő szavak számát. Aranyalma aghegyen bari beg a zold gyepen a) ARANYALMA AGHEGYEN BARI BEG A ZOLD GYEPEN b) 14 Az c) Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 70 karakterből álló sort tartalmaz, az első karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé nagybetűiből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa kisbetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja a szövegben szereplő szavak számát; c) olvass be a billentyűzetről egy betűt, minden K betűvel kezdődő szó első betűjét cseréld le a billentyűzetről beolvasott betűre és írd be az atestat.out állomány első sorába a módosított szöveget. KET PEK KET SZEP KEPET KER a) ket pek ket szep kepet ker b) 6 A billentyűzetről beolvasott betű H Az c) HET PEK HET SZEP HEPET HER Atestat 2011 Programozási tételek 11

12 18. Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 100 karakterből álló sort tartalmaz, az első karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből vagy számjegyekből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa kisbetűvel; b) kiírja a képernyőre, külön sorokba, az eredeti szövegben szereplő szavakat; c) az atestat.out állomány első sorába beírja a szövegben szereplő számjegyek számát. Kimeneti adatok: a) b) atestat.out c) Az OSZTALYBAN 30 tanulo VAN ebbol 10 Lany az osztalyban 30 tanulo van ebbol 10 lany Az OSZTALYBAN 30 tanulo VAN ebbol 10 Lany Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 50 karakterből álló sort tartalmaz, az első és utolsó karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa nagybetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja az eredeti szöveget, de szóközök nélkül; c) beírja az atestat.out állományba háromszögformában az összes középrészsort, amelyiket a szöveg első szavából kiindulva alkothatunk egészen a szó közepén található egy vagy két karakterig. Vizilovunk NAGYON szereti a Vizet a) VIZILOVUNK NAGYON SZERETI A VIZET b) VizilovunkNAGYONszeretiaVizet Az c) Vizilovunk izilovun zilovu ilov lo Atestat 2011 Programozási tételek 12

13 20. Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 100 karakterből álló sort tartalmaz, az első és utolsó karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa nagybetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja az eredeti szöveget, de szóközök nélkül; c) az atestat.out állományba írd be az anagramma párokat. Két szó anagramma akkor, ha egyforma a hosszuk és ugyanazokból a betűkből állnak, esetleg más sorrendben. A két szó összehasonlításánál nem teszünk különbséget kis és nagybetűk között. Komor romok Let maradtam Hadartam Tel a) KOMOR ROMOK LET MARADTAM HADARTAM TEL b) KomorromokLetmaradtamHadartamTel Az c) Komor romok Let Tel 21. Tétel Az állomány egyetlen, legtöbb 100 karakterből álló sort tartalmaz, az első és utolsó karakter betű, a szavak a szövegben egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A szavak csak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak. a) a képernyőre egy sorba kiírja a szöveget csupa kisbetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja az eredeti szöveget, de szóközök nélkül; c) az atestat.out állományba írd be a tükörszavakat (palindrom szó). Egy szó palindrom, ha bármilyen két, a közepétől egyforma távolságra található betűje azonos (oda-vissza ugyanaz). Nem teszünk különbséget kis és nagybetűk között. Anna hazament inni es Enni a) anna hazament inni es enni b) AnnahazamentinniesEnni Az c) Anna inni Atestat 2011 Programozási tételek 13

14 22. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nullától különböző természetes szám található. A következő n sor mindegyikében két nullától különböző a és b szám pár található, jelentésük egy-egy algebrai tört számlálója (a) és nevezője (b). A két számot egymástól egy szóköz választja el. a) a képernyőre egy sorba kiírja az n törtet a/b (számláló/nevező) alakban egy-egy szóközzel elválasztva; b) a képernyő következő sorába kiírja az első olyan törtet, amelyiknek legnagyobb a számlálója; c) az atestat.out állomány első sorába be kell írni az állományból beolvasott összes irreducibilis alakú törtet a/b alakban, egymástól szóközzel elválasztva. Összetett adattípust (rekordot, struktúrát) kell használni. 6 a) 2/3 9/4 7/4 9/10 1/5 2/8 2 3 b) 9/4 9 4 Az 7 4 c) 2/3 9/4 7/4 9/10 1/ Atestat 2011 Programozási tételek 14

15 23. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nullától különböző természetes szám található. A következő n sor mindegyikében x és y természetes szám pár található, jelentésük az xoy síkban egy pont koordinátái. A két számot egymástól egy szóköz választja el. a) a képernyőre kiírja az xoy síkbeli pontokat (x,y) alakban, minden pontot külön sorba; b) a képernyő következő sorába kiírja az Ox tengelyen található pontok számát; c) az atestat.out állományba külön sorokba beírja (x,y) alakban azokat a pontokat, amelyeknek mindkét koordinátája páros szám. Összetett adattípust (rekordot, struktúrát) kell használni. 8 a) ( 0, 0 ) 0 0 ( 1, 2 ) 1 2 ( 3, 0 ) 3 0 ( 2, 2 ) 2 2 ( 2, 3 ) 2 3 ( 0, 4 ) 0 4 ( 6, 8 ) 6 8 ( 5, 0 ) 5 0 b) Az Ox tengelyen tálalható pontok száma 3 Az c) ( 0, 0 ) ( 2, 2 ) ( 0, 4 ) ( 6, 8 ) Atestat 2011 Programozási tételek 15

16 24. Tétel Az állomány első sorában egy n (1<n<10) természetes szám található, a következő n sorban pedig egy-egy szó, mindegyik az angol ábécé nagybetűiből áll. a) a képernyő első sorába kiírja a szavakat csupa kisbetűvel; b) a képernyő következő sorába kiírja az eredetiek közül a leghosszabb szót; c) az atestat.out állomány első sorába írj be n+1 karaktert, amelyeket a következő szabály szerint kapsz: az első karakter az első szó első betűje, a második karakter a második szó második betűje,, az utolsó karakter. lesz. Ha a k-ik szó nem tartalmaz legalább k darab betűt, akkor az eredménybe a k-adik pozícióba egy szóköz kerül. 7 RUM LER LETELEM VETEMENYES ZSIRSERTESEK ALMA LAPZARTA a) rum ler letelem vetemenyes zsirsertesek alma lapzarta b) ZSIRSERTESEK Az c) RETES T. Atestat 2011 Programozási tételek 16

17 25. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy nem irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az x csomópont egy éllel össze van kötve az y csomóponttal (az x és y csomópontok szomszédosak). a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) beolvas a billentyűzetről egy v természetes számot a gráf egyik csomópontját jelenti és kiírja a beolvasott csomópont fokszámát; c) módosítja az A szomszédossági mátrixot úgy, hogy a kapott gráf teljes legyen, majd kiírja az így kapott mátrixot a atestat.out állományba, soronként, a soron belül az elemeket egymástól szóköz válassza el. 4 a) A billentyűzetről beolvasott érték v = 2 b) 1 c) Az Atestat 2011 Programozási tételek 17

18 26. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az (x,y) irányított él a gráfban. a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) beolvas a billentyűzetről egy v természetes számot a gráf egyik csomópontját jelenti és kiírja a beolvasott csomópont ki- és befokát (kimenő és bejövő élek számát); c) az atestat.out állományba írd ki az összes olyan 2 hosszúságú irányított utat, amelyik a fenti v billentyűzetről beolvasott csomópontból indul. 5 a) b) 1 2 A billentyűzetről beolvasott érték v = 1 c) Az Atestat 2011 Programozási tételek 18

19 27. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy nem irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az x csomópont egy éllel össze van kötve az y csomóponttal (az x és y csomópontok szomszédosak). a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) kiírja a képernyőre a gráf izolált (elszigetelt) pontjait (ha léteznek ilyenek); c) módosítja az A szomszédossági mátrixot úgy, hogy billentyűzetről beolvasott v csomópont legyen szomszédos az összes többi csomóponttal, és az így kapott mátrixot írd ki az atestat.out állományba. 5 a) A billentyűzetről beolvasott érték v = 2 b) 5 c) Az Atestat 2011 Programozási tételek 19

20 28. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy nem irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az x csomópont egy éllel össze van kötve az y csomóponttal (az x és y csomópontok szomszédosak). a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) kiírja a képernyőre a maximális fokszámú csomópontot (csomópontokat); c) módosítja az A szomszédossági mátrixot úgy, hogy a billentyűzetről beolvasott v csomópont legyen izolált (elszigetelt) pont, majd kiírja az így kapott mátrixot az atestat.out állományba. 5 a) A billentyűzetről beolvasott érték v = 2 b) c) Az Atestat 2011 Programozási tételek 20

21 29. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy nem irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az x csomópont egy éllel össze van kötve az y csomóponttal (az x és y csomópontok szomszédosak). a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) beolvas a billentyűzetről egy számsort és eldönti, hogy a beolvasott csomópontok sorozata lehet-e séta a gráfban, ekkor a IGEN üzenetet írja ki, ellenkező esetben a NEM üzenetet. c) beolvassa a billentyűzetről a v csomópontot és az atestat.out állományba kiírja a beolvasott csomópont szomszédossági listáját. 5 a) b) IGEN A billentyűzetről beolvasott számsor c) Az v= Atestat 2011 Programozási tételek 21

22 30. Tétel Az állomány első sorában az n (2<n<10) nem nulla természetes szám található, egy irányított gráf csomópontjainak számát jelenti. A következő sorokban az állomány végéig szám párok vannak x y formában, jelentésük pedig az (x,y) irányított él a gráfban. a) kiírja a képernyőre a beolvasott gráf szomszédossági mátrixát; b) kiírja a képernyőre az összes olyan csomópontot, amelyekre a kimenő élek száma egyenlő a bejövő élek számával (a kifok és a befok egyforma); c) beolvas a billentyűzetről egy számsort és eldönti, hogy a beolvasott csomópontok sorozata lehet-e irányított út a gráfban, ekkor a IGEN üzenetet írja ki az atestat.out állományba, ellenkező esetben a NEM üzenetet. 5 a) b) 2 A billentyűzetről beolvasott számsor c) Az IGEN Atestat 2011 Programozási tételek 22

Felvételi tematika INFORMATIKA

Felvételi tematika INFORMATIKA Felvételi tematika INFORMATIKA 2016 FEJEZETEK 1. Természetes számok feldolgozása számjegyenként. 2. Számsorozatok feldolgozása elemenként. Egydimenziós tömbök. 3. Mátrixok feldolgozása elemenként/soronként/oszloponként.

Részletesebben

EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF

EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF Összefoglaló Gráfok / EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF Adott a G = (V, E) gráf ahol a V a csomópontok, E az élek halmaza E = {(x, y) x, y V, x y (nincs hurokél) és (x, y) = (y, x)) Jelölések:

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

INFORMATIKA javítókulcs 2016

INFORMATIKA javítókulcs 2016 INFORMATIKA javítókulcs 2016 ELMÉLETI TÉTEL: Járd körbe a tömb fogalmát (Pascal vagy C/C++): definíció, egy-, két-, több-dimenziós tömbök, kezdőértékadás definíciókor, tömb típusú paraméterek átadása alprogramoknak.

Részletesebben

I. Specifikáció készítés. II. Algoritmus készítés

I. Specifikáció készítés. II. Algoritmus készítés Tartalomjegyzék I. Specifikáció készítés...2 II. Algoritmus készítés...2 Egyszerű programok...6 Beolvasásos feladatok...10 Elágazások...10 Ciklusok...1 Vegyes feladatok...1 1 I. Specifikáció készítés A

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

Programozás I. házi feladat

Programozás I. házi feladat Programozás I. házi feladat 2013. 6. hét, 1. rész A feladatsor 4 feladatot tartalmaz, amelyeket egy közös forráskódban kell megvalósítani. Annak érdekében, hogy a tesztelő egymástól függetlenül tudja tesztelni

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis

I. ALAPALGORITMUSOK. I. Pszeudokódban beolvas n prim igaz minden i 2,gyök(n) végezd el ha n % i = 0 akkor prim hamis I. ALAPALGORITMUSOK 1. Prímszámvizsgálat Adott egy n természetes szám. Írjunk algoritmust, amely eldönti, hogy prímszám-e vagy sem! Egy számról úgy fogjuk eldönteni, hogy prímszám-e, hogy megvizsgáljuk,

Részletesebben

1. numere.txt n (1 n 10000) n növekvő kilenc a) Pascal/C++ Például: NUMERE.TXT

1. numere.txt n (1 n 10000) n növekvő kilenc a) Pascal/C++ Például: NUMERE.TXT Az informatika érettségi harmadik tételsora tartalmaz egy feladatot, melyet hatékonyan kell megoldani. A program megírása mellett követelmény a megoldásban használt módszer rövid leírása, kitérve a módszer

Részletesebben

Hatványozás. A hatványozás azonosságai

Hatványozás. A hatványozás azonosságai Hatványozás Definíció: a 0 = 1, ahol a R, azaz bármely szám nulladik hatványa mindig 1. a 1 = a, ahol a R, azaz bármely szám első hatványa önmaga a n = a a a, ahol a R, n N + n darab 3 4 = 3 3 3 3 = 84

Részletesebben

Gráfelméleti feladatok. c f

Gráfelméleti feladatok. c f Gráfelméleti feladatok d e c f a b gráf, csúcsok, élek séta: a, b, c, d, e, c, a, b, f vonal: c, d, e, c, b, a út: f, b, a, e, d (walk, lanţ) (trail, lanţ simplu) (path, lanţ elementar) 1 irányított gráf,

Részletesebben

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok:

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok: III. Gráfok 1. Irányítatlan gráfok: Jelölés: G=(X,U), X a csomópontok halmaza, U az élek halmaza X={1,2,3,4,5,6}, U={[1,2], [1,4], [1,6], [2,3], [2,5], [3,4], [3,5], [4,5],[5,6]} Értelmezések: 1. Fokszám:

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról

Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról Otthon kidolgozandó feladat megoldásának beküldése csak azok számára kötelező, akik fölvették az Assembly programozás konzultáció kurzust. Minden hallgató,

Részletesebben

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása. II. (programozás) kategória

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása. II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 20/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása II. (programozás) kategória Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes értékelés érdekében

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 3. ELŐADÁS - PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 2014 Bánsághi Anna 1 of 68 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Példatár a bevezetés a Matlab programozásába tárgyhoz

Példatár a bevezetés a Matlab programozásába tárgyhoz Példatár a bevezetés a Matlab programozásába tárgyhoz Sáfár Orsolya 1 Ciklusszervezés 1. Írjunk egy olyan szorzotabla(n,m) nev függvényt, melynek bemenete n és m pozitív egészek, és a kimenete egy mátrix,

Részletesebben

Műveletek mátrixokkal. Kalkulus. 2018/2019 ősz

Műveletek mátrixokkal. Kalkulus. 2018/2019 ősz 2018/2019 ősz Elérhetőségek Előadó: (safaro@math.bme.hu) Fogadóóra: hétfő 9-10 (H épület 3. emelet 310-es ajtó) A pontos tárgykövetelmények a www.math.bme.hu/~safaro/kalkulus oldalon találhatóak. A mátrix

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

PROGRAMOZÁS ALAPFELADATOK

PROGRAMOZÁS ALAPFELADATOK 2011-2012 TARTALOMJEGYZÉK Beolvasás, kiírás, eldöntés, számítások...3 Egyszerű ciklusok...4 Egymásba ágyazott ciklusok:...6 Tömbök kezelése...8 Szövegkezelés...9 File-kezelés (I. rész):...10 File-kezelés

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. Mennyi a tizenkilencedik prím és a tizenkilencedik összetett szám szorzata? (A) 00 (B) 0 (C) 0 (D) 04 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.. Az 000

Részletesebben

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk. Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA II. (programozás) kategória Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes

Részletesebben

START. Billentyűzár ki. Üss be egy számot. Beütöttem az összes számot. Hívás. Várakozás. felveszik. Beszélek. Befejezem a beszélgetést.

START. Billentyűzár ki. Üss be egy számot. Beütöttem az összes számot. Hívás. Várakozás. felveszik. Beszélek. Befejezem a beszélgetést. FOLYAMATÁBRA Telefonálás folyamatábrával: Billentyűzár ki Üss be egy számot Beütöttem az összes számot Hívás Várakozás felveszik Beszélek. Befejezem a beszélgetést. Lezárom a telefont Teafőzés: Melegíts

Részletesebben

Algoritmusok - pszeudókód... 1

Algoritmusok - pszeudókód... 1 Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 Abszolút érték... 1 Hányados ismételt kivonással... 1 Legnagyobb közös osztó... 1 Páros számok szűrése... 2 Palindrom számok... 2 Orosz szorzás... 2 Minimum

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

OKTV 2007/2008 Informatika II. kategória döntő forduló Feladatlap. Oktatási Hivatal

OKTV 2007/2008 Informatika II. kategória döntő forduló Feladatlap. Oktatási Hivatal Feladatlap Kedves Versenyző! A megoldások értékelésénél csak a programok futási eredményeit vesszük tekintetbe. Ezért igen fontos a specifikáció pontos betartása. Ha például a feladat szövege adatok valamilyen

Részletesebben

Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42

Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42 Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 42 Abszolút érték...1 Hányados ismételt kivonással...1 Legnagyobb közös osztó... 1 2 Páros számok szűrése...2 Palindrom számok...2 Orosz szorzás...3 Minimum

Részletesebben

1. Tétel. Példa: Adatbázis tétel. Szövegszerkesztés és operációs rendszer tétel

1. Tétel. Példa: Adatbázis tétel. Szövegszerkesztés és operációs rendszer tétel 1. Tétel Olvasson be billentyüzetről egy 10 drb. 100-nál kisebb egész számokból álló számsorozatot. a) Hozza létre a date.in szöveges állományt amely egy sorban tartalmazza a 10 darab számot szóközzel

Részletesebben

Időjárási csúcsok. Bemenet. Kimenet. Példa. Korlátok. Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny, 2-3. korcsoport

Időjárási csúcsok. Bemenet. Kimenet. Példa. Korlátok. Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny, 2-3. korcsoport Időjárási csúcsok Ismerjük N napra a déli hőmérséklet értékét. Lokálisan melegnek nevezünk egy napot (az első és az utolsó kivételével), ha az aznap mért érték nagyobb volt a két szomszédjánál, lokálisan

Részletesebben

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? 7. Számelmélet I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? ELTE 2006. október 27. (matematika

Részletesebben

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR BBTE Matek-Infó verseny 1. tételsor INFORMATIKA írásbeli. A versenyzők figyelmébe:

BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR BBTE Matek-Infó verseny 1. tételsor INFORMATIKA írásbeli. A versenyzők figyelmébe: BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR BBTE Matek-Infó verseny 1. tételsor INFORMATIKA írásbeli A versenyzők figyelmébe: 1. A tömböket 1-től kezdődően indexeljük. 2. A rácstesztekre

Részletesebben

Gyakorló feladatok. Az alaputasítások olyanok, mint C-ben. (Részleteket ld. segedletek/02.pdf vagy bármelyik Java tutorial.)

Gyakorló feladatok. Az alaputasítások olyanok, mint C-ben. (Részleteket ld. segedletek/02.pdf vagy bármelyik Java tutorial.) Gyakorló feladatok Az alaputasítások olyanok, mint C-ben. (Részleteket ld. segedletek/02.pdf vagy bármelyik Java tutorial.) 1. Adott egy pozitív egész számokból álló tömb. Hozzunk létre egy másik tömböt,

Részletesebben

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás.

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás. Prímszámok A (pozitív) prímszámok sorozata a következő: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 1. Tétel. Végtelen sok prímszám van. Első bizonyítás. (Euklidész) Tegyük fel, hogy állításunk nem igaz, tehát véges

Részletesebben

1. feladat Készítse el szövegszerkesztővel, majd mentse osztály.txt néven a következő tartalmú szöveges fájlt:

1. feladat Készítse el szövegszerkesztővel, majd mentse osztály.txt néven a következő tartalmú szöveges fájlt: BME MOGI Gépészeti informatika 12. 1. feladat Készítse el szövegszerkesztővel, majd mentse osztály.txt néven a következő tartalmú szöveges fájlt: Matematika;Fizika;Történelem;Irodalom;Nyelvtan;Angol;Testnevelés;

Részletesebben

Gráfelméleti alapfogalmak

Gráfelméleti alapfogalmak 1 Gráfelméleti alapfogalmak Gráf (angol graph= rajz): pontokból és vonalakból álló alakzat. pontok a gráf csúcsai, a vonalak a gráf élei. GRÁ Irányítatlan gráf Vegyes gráf Irányított gráf G H Izolált pont

Részletesebben

Listák, szótárak, fájlok Listák, szótárak, fájlok

Listák, szótárak, fájlok Listák, szótárak, fájlok lista fogalma, használata listák másolása (alap szintű, teljes körű) szótárak fogalma, használata adatbázis alkalmazás fejlesztése műveletek fájlokkal (megnyítás, írás, olvasás, lezárás) rejtjelező alkalmazás

Részletesebben

Számelmélet Megoldások

Számelmélet Megoldások Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,

Részletesebben

Egyszerű programok készítése... 56 Kifejezések... 57 Bitszintű műveletek... 57 Relációs műveletek... 58

Egyszerű programok készítése... 56 Kifejezések... 57 Bitszintű műveletek... 57 Relációs műveletek... 58 Tartalomjegyzék Algoritmusok - pszeudókód... 1 Abszolút érték... 1 Hányados ismételt kivonással... 1 Legnagyobb közös osztó... 1 Páros számok szűrése... 2 Palindrom számok... 2 Orosz szorzás... 3 Minimum

Részletesebben

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI,

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI, Halmazok definíciója, megadása HALMAZOK TULAJDONSÁGAI, 1. A következő definíciók közül melyek határoznak meg egyértelműen egy-egy halmazt? a) A: a csoport tanulói b) B: Magyarország városai ma c) C: Pilinszky

Részletesebben

INFORMATIKA tétel 2018

INFORMATIKA tétel 2018 INFORMATIKA tétel 2018 ELIGAZÍTÁS: 1 pont hivatalból; Az 1-4 feladatokban (a pszeudokód programrészletekben): (1) a kiír \n utasítás újsorba ugratja a képernyőn a kurzort; (2) a minden i = n,1,-1 végezd

Részletesebben

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA II. (programozás) kategória Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes

Részletesebben

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2016/2017 tanévi Országos özépiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai INFORMATIA II. (programozás) kategória 1. feladat: Legalább 2 bolygón volt élet (33 pont) Egy

Részletesebben

7. Strukturált típusok

7. Strukturált típusok 7. Strukturált típusok 1. Mintafeladat a különböző tömbtípusok konstanssal való feltöltésére és kiíratására! (minta7_1) program minta7_1; fejlec:array[1..8] of char = 'Eredmény'; adatok:array[1..4] of

Részletesebben

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK 1 TARTALOM Paraméterek... 4 Változók... 4 Környezeti változók... 4 Szűrők... 4 grep... 4 sed... 5 cut... 5 head, tail... 5 Reguláris kifejezések... 6 *... 6 +... 6?... 6 {m,n}...

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2016/2017 tanévi Országos özépiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIA II. (programozás) kategória 1. feladat: Legalább 2 bolygón volt élet

Részletesebben

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal: Gyakorló feladatok 9.évf.. Mennyi az összes részhalmaza az A a c; d; e; f halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Legyen U ;;;;;6;7;8;9, A ;;6;7; és B ;;8. Add meg a következő halmazokat és ábrázold

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Operációs rendszerek. 11. gyakorlat. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek Operációs rendszerek 11. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Csuvik

Részletesebben

6. A Pascal nyelv utasításai

6. A Pascal nyelv utasításai 6. A Pascal nyelv utasításai Írjunk programot, amely beolvas két valós számot és a két szám közül a kisebbikkel osztja a nagyobbikat! (felt0) program felt0; szam1, szam2, eredmeny : real; writeln('kérek

Részletesebben

Felvételi vizsga mintatételsor Informatika írásbeli vizsga

Felvételi vizsga mintatételsor Informatika írásbeli vizsga BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR A. tételsor (30 pont) Felvételi vizsga mintatételsor Informatika írásbeli vizsga 1. (5p) Egy x biten tárolt egész adattípus (x szigorúan pozitív

Részletesebben

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november VI. Vályi Gyula Emlékverseny 1999. november 19-1. VI. osztály 1. Ki a legidősebb, ha Attila 10 000 órás, Balázs 8 000 napos, Csanád 16 éves, Dániel 8000000 perces, Ede 00 hónapos. (A) Attila (B) Balázs

Részletesebben

Gráfelmélet. I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma

Gráfelmélet. I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma Készítette: Laczik Sándor János Gráfelmélet I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma Definíció: a G=(V,E) párt egyszerű gráfnak nevezzük, (V elemeit a gráf csúcsainak/pontjainak,e elemeit

Részletesebben

1. gyakorlat

1. gyakorlat Követelményrendszer Bevezetés a programozásba I. 1. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.07. Követelményrendszer Követelményrendszer A gyakorlatokon a részvétel kötelező! Két nagyzárthelyi Röpzárthelyik

Részletesebben

2018, Funkcionális programozás

2018, Funkcionális programozás Funkcionális programozás 6. előadás Sapientia Egyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2018, tavaszi félév Miről volt szó? Haskell modulok, kompilálás a

Részletesebben

SZAMOKKAL Egy algoritmus generálja növekvő sorrendben, kizárólag a 3, 5 és 7 számjegyeket használva, az összes n számjegyű számot.

SZAMOKKAL Egy algoritmus generálja növekvő sorrendben, kizárólag a 3, 5 és 7 számjegyeket használva, az összes n számjegyű számot. SZAMOKKAL 1. -16- Egy algoritmus generálja növekvő sorrendben, kizárólag a 3, 5 és 7 számjegyeket használva, az összes n számjegyű számot. Ha n=5 esetén az első 5 megoldás 33333, 33335, 33337, 33353, 33355,

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Algoritmuselmélet 7. előadás

Algoritmuselmélet 7. előadás Algoritmuselmélet 7. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu 2002 Március 11. ALGORITMUSELMÉLET 7. ELŐADÁS 1 Múltkori

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2006-2007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2006-2007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 006-007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Melyek azok a pozitív egészek, amelyeknek pontosan négy pozitív

Részletesebben

KENDE MÁRIA NAGY ISTVÁN: Oracle Példatár(SQL-PL/SQL) Házi feladatok a 3.gyakorlathoz: 1. fejezet: Egyszerű lekérdezések

KENDE MÁRIA NAGY ISTVÁN: Oracle Példatár(SQL-PL/SQL) Házi feladatok a 3.gyakorlathoz: 1. fejezet: Egyszerű lekérdezések KENDE MÁRIA NAGY ISTVÁN: Oracle Példatár(SQL-PL/SQL) Házi feladatok a 3.gyakorlathoz: 1. fejezet: Egyszerű lekérdezések 1.1. Feladat Listázza ki a 20-as részleg dolgozóinak nevét, belépési idejét, foglalkozását

Részletesebben

Programozás Minta programterv a 1. házi feladathoz 1.

Programozás Minta programterv a 1. házi feladathoz 1. Programozás Minta programterv a 1. házi feladathoz 1. Gregorics Tibor 1. beadandó/0.feladat 2008. december 6. EHACODE.ELTE gt@inf.elte.hu 0.csoport Feladat Egy osztályba n diák jár, akik m darab tantárgyat

Részletesebben

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e:

1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: 1. Írjunk programot mely beolvas két számot és ellenőrzi hogy mindkét szám zérus-e: main() int number1, number2; printf("adjon meg két számot: "); scanf("%d %d", &number1, &number2); if ((number1 == 0)

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA II. (programozás) kategória Kedves Versenyző! A megoldások értékelésénél

Részletesebben

Ajánlott elemi feladatok az AAO tárgyhoz 41 feladat

Ajánlott elemi feladatok az AAO tárgyhoz 41 feladat Ajánlott elemi feladatok az AAO tárgyhoz 41 feladat Ha a feladat értelmezésével kapcsolatban probléma merül fel a vizsgán, meg kell kérdezni a vizsgáztató tanárt a megoldás megkezdés eltt. A feladatokat

Részletesebben

1. zárthelyi,

1. zárthelyi, 1. zárthelyi, 2009.10.20. 1. Írjuk fel a tér P = (0,2,4) és Q = (6, 2,2) pontjait összekötő szakasz felezőmerőleges síkjának egyenletét. 2. Tekintsük az x + 2y + 3z = 14, a 2x + 6y + 10z = 24 és a 4x+2y

Részletesebben

5. feladatsor megoldása

5. feladatsor megoldása megoldása I. rész ( ) = 1. x x, azaz C) a helyes válasz, mivel a négyzetgyökvonás eredménye csak nemnegatív szám lehet.. A húrnégyszögek tétele szerint bármely húrnégyszög szemközti szögeinek összege 180.

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés. Szekvenciális fájlkezelés Fájlok használata Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat PLanG: 2011.10.04. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Fájlok

Részletesebben

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év).

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év). 1. fejezet AWK 1.1. Szűrési feladatok 1. Készítsen awk szkriptet, ami kiírja egy állomány leghosszabb szavát. 2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét,

Részletesebben

Mátrixok, mátrixműveletek

Mátrixok, mátrixműveletek Mátrixok, mátrixműveletek 1 előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Mátrixok, mátrixműveletek p 1/1 Mátrixok definíciója Definíció Helyezzünk el n m elemet egy olyan téglalap

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Totális Unimodularitás és LP dualitás. Tapolcai János

Totális Unimodularitás és LP dualitás. Tapolcai János Totális Unimodularitás és LP dualitás Tapolcai János tapolcai@tmit.bme.hu 1 Optimalizálási feladat kezelése NP-nehéz Hatékony megoldás vélhetően nem létezik Jó esetben hatékony algoritmussal közelíteni

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 201/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA II. (programozás) kategória 1. feladat: Metró (20 pont) Egy metróállomásra

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 8. gyakorlat Fájlkezelés Surányi Márton PPKE-ITK 2010.11.02. Fájlkezelés C++-ban C++-ban van lehet ségünk fájlok kezelésére. Itt már tényleges fájlokkal dolgozunk, nem pedig

Részletesebben

A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása. informatika II. (programozás) kategória

A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása. informatika II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának megoldása informatika II. (programozás) kategória Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes értékelés

Részletesebben

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió BME MOGI Gépészeti informatika 3. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Kérjen be számokat 0 végjelig, és határozza meg az átlagukat! A feladat megoldásához írja meg a következő metódusokat! a.

Részletesebben

Gyakorló feladatok. /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék

Gyakorló feladatok. /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék Gyakorló feladatok Számrendszerek: Feladat: Ábrázold kettes számrendszerbe a 639 10, 16-os számrendszerbe a 311 10, 8-as számrendszerbe a 483 10 számot! /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék 639 1 311 7 483

Részletesebben

Segédanyagok. Formális nyelvek a gyakorlatban. Szintaktikai helyesség. Fordítóprogramok. Formális nyelvek, 1. gyakorlat

Segédanyagok. Formális nyelvek a gyakorlatban. Szintaktikai helyesség. Fordítóprogramok. Formális nyelvek, 1. gyakorlat Formális nyelvek a gyakorlatban Formális nyelvek, 1 gyakorlat Segédanyagok Célja: A programozási nyelvek szintaxisának leírására használatos eszközök, módszerek bemutatása Fogalmak: BNF, szabály, levezethető,

Részletesebben

Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz

Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz A vizsga menete: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli beugrón az alábbi kérdések közül szerepel összesen 12 darab, mindegyik egy pontot

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ; . A racion lis sz mok A tanult sz mok halmaza A) Ábrázold számegyenesen az alábbi számokat! 8 + + 0 + 7 0 7 7 0 0. 0 Válogasd szét a számokat aszerint, hogy pozitív: pozitív is, negatív is: negatív: sem

Részletesebben

Algoritmizálás. Horváth Gyula Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Algoritmizálás. Horváth Gyula Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Algoritmizálás Horváth Gyula Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar horvath@inf.u-szeged.hu 7. Gráfalgoritmusok II. 7.1. Feladat: Útcaseprő A város utcáinak takarítását úgy szervezték

Részletesebben

1. zárthelyi,

1. zárthelyi, 1. zárthelyi, 2010.03.2. 1. Jelölje B n azt a gráfot, melynek csúcsai az n hosszúságú 0 1 sorozatok, két sorozat akkor és csak akkor van összekötve éllel, ha pontosan egy vagy két helyen különböznek. Adjuk

Részletesebben

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek

BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek 06 BASH script programozás II. Vezérlési szerkezetek Emlékeztető Jelölésbeli különbség van parancs végrehajtása és a parancs kimenetére való hivatkozás között PARANCS $(PARANCS) Jelölésbeli különbség van

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás. Katona Gyula Y.

Algoritmuselmélet. Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás. Katona Gyula Y. Algoritmuselmélet Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2. előadás

Részletesebben

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 1. FELADATMEGOLDÁS PROGRAMOZÁSI TÉTELEKKEL 1.1 A programozási tétel fogalma A programozási tételek típusalgoritmusok, amelyek alkalmazásával garantáltan helyes megoldást adhatunk

Részletesebben

A számok kiírása is alapvetően karakterek kiírásán alapul, azonban figyelembe kell venni, hogy a számjegyeket, mint karaktereket kell kiírni.

A számok kiírása is alapvetően karakterek kiírásán alapul, azonban figyelembe kell venni, hogy a számjegyeket, mint karaktereket kell kiírni. Példák számok kiírására A számok kiírása is alapvetően karakterek kiírásán alapul, azonban figyelembe kell venni, hogy a számjegyeket, mint karaktereket kell kiírni. Decimális számok kiírása Az alábbi

Részletesebben

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja 2016/17 I. félév MATEMATIKA szóbeli vizsga 1 A szóbeli vizsga kötelező eleme a félév teljesítésének, tehát azok a diákok is vizsgáznak, akik a többi számonkérést teljesítették. A szóbeli vizsgán az alább

Részletesebben

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 1. előadás

Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása 1. előadás Algoritmizálás, adatmodellezés 1. előadás Az algoritmus fogalma végrehajtható (van hozzá végre-hajtó) lépésenként hajtható végre a lépések maguk is algoritmusok pontosan definiált, adott végre-hajtási

Részletesebben

1. tétel - Gráfok alapfogalmai

1. tétel - Gráfok alapfogalmai 1. tétel - Gráfok alapfogalmai 1. irányítatlan gráf fogalma A G (irányítatlan) gráf egy (Φ, E, V) hátmas, ahol E az élek halmaza, V a csúcsok (pontok) halmaza, Φ: E {V-beli rendezetlen párok} illeszkedési

Részletesebben

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók

10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók 10. gyakorlat Struktúrák, uniók, típusdefiníciók Házi - (f0218) Olvass be 5 darab maximum 99 karakter hosszú szót úgy, hogy mindegyiknek pontosan annyi helyet foglalsz, amennyi kell! A sztringeket írasd

Részletesebben

A továbbiakban Y = {0, 1}, azaz minden szóhoz egy bináris sorozatot rendelünk

A továbbiakban Y = {0, 1}, azaz minden szóhoz egy bináris sorozatot rendelünk 1. Kódelmélet Legyen X = {x 1,..., x n } egy véges, nemüres halmaz. X-et ábécének, elemeit betűknek hívjuk. Az X elemeiből képzett v = y 1... y m sorozatokat X feletti szavaknak nevezzük; egy szó hosszán

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés

Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat. PLanG: Szekvenciális fájlkezelés Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Bevezetés a programozásba I 4. gyakorlat PLanG: 2011.10.04. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Fájlok

Részletesebben