Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)"

Átírás

1 Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában megadott számok közül a legnagyobbat adja meg eredményül. Pl.: Max(a2:a8) Min( ; ): a paraméterlistában megadott számok közül a legkisebbet adja meg eredményül. Pl.: Min(a2:a8) Medián( ; ): a paraméterlistában megadott számok medián-ját adja meg eredményül. Pl.: Medián(a2:a8) Módusz( ; ): a paraméterlistában megadott számok móduszát adja meg eredményül. Pl.: Módusz(a2:a8) Kerekítés(szám,hány számjegy): a megadott számot matematikai kerekítési szabályok szerint kerekíti hány számjegy számjegyre. Pl.: Kerekítés(B2,2) Kerek.fel(szám,hány számjegy): a megadott számot felfelé kerekíti hány számjegy számjegyre. Pl.: Kerek.fel(4,332) = 4,34 Kerek.le(szám,hány számjegy): a megadott számot lefelé kerekíti hány számjegy számjegyre. Pl.: Kerek.le(4,338) = 4,33 Kicsi(tömb, hányadik): egy számokat tartalmazó tömbbıl megadja a hányadik legkisebbet. Paraméter nélküli függvények Pi(): a pi értékét adja eredményül. Ma(): a mai dátumot adja eredményül. Most(): a mai dátumot és idıt adja eredményül. Vél(): egy véletlen számot ad eredményül 0 és 1 között. Dátum kezelı függvények Év(dátum): a paraméterben megadott dátumból az évszámot adja eredményül. Pl.: Év(ma()) Hónap(dátum): a paraméterben megadott dátumból a hónapot adja eredményül. Pl.: Hónap(I12) /I12 cella tartalma: / Nap(dátum): a paraméterben megadott dátumból a hónapot adja eredményül. Pl.: Nap(most()) 1.oldal

2 Szöveg kezelı függvények Bal(szöveg,x): a szöveg bal oldaláról x db karaktert ad vissza eredményül. Pl.: bal( misu,2)= mi bal(a12,2) /a12 cella tartalma: misu/ Jobb(szöveg,x): Bal(szöveg,x): szöveg jobb oldaláról x db karaktert ad vissza eredményül. Pl.: jobb( misu,2)= su jobb(a12,2) /a12 cella tartalma: misu/ Nagybetős(szöveg): A szöveget nagybetőssé alakítja. Pl.: Nagybetős(a12) = MISU Hossz(szöveg): A szöveg hosszát adja eredményül. Pl.: Hossz( Misu ) = 4 Darab függvények Egyszerő darabfüggvények Darab(tartomány): a megadott cellatartományban található számokat tartalmazó cellák darabszámát adja meg. Pl.: Darab(a2:a8) Darab2(tartomány) a megadott cellatartományban található nem üres cellák darabszámát adja meg. Pl.: Darab2(a2:a8) Darabüres(tartomány): a megadott cellatartományban található üres cellák darabszámát adja meg. Pl.: Darab(a2:a8) Darabteli Darabteli(tartomány;feltétel): a megadott tartományban található, feltételnek megfelelı cellák darabszámát adja meg. Pl.: Darabteli(a2:a8; >3 ) Példa feltételek: b1 egyenlı a b1-es cellában található értékkel (szám szöveg dátum) <>1 nem egyenlı eggyel <10 kisebb, mint tíz >10 nagyobb, mint tíz > késıbbi dátum, mint >=5 nagyobb egyenlı, mint 5 <=5 kisebb egyenlı, mint 5 <= kisebb egyenlı, mint > &b1 <= &b1 > &ma() > &szum(b1;b2) nagyobb, mint a b1-es cellában található szám kisebb egyenlı, mint a b1-es cellában található szám nagyobb a mai napi dátumnál nagyobb a b1 és a b2 cellában található számok összegénél 2.oldal

3 Keresı függvények Fkeres Fkeres(érték;tábla;oszlop):egy táblázat elsı oszlopában keres egy értéket és a megtalált sor egy másik oszlopából adja vissza a cellában szereplı adatot. Fkeres(érték;tábla;oszlop;Hamis):Az utolsó paramétert igaz értékre állításával csak pontos egyezést fogadunk el, ha elhagyjuk, akkor a legközelebbi találatot adja a függvény. Így például, ha a tábla elsı oszlopa nincs növekvı sorrendben, akkor nem hagyható el. Pl.: mennyibe kerül a Karkötı? Fkeres( Karkötı ;b3:d8;3;hamis) Pl.: Kinga milyen jegyet kap? Fkeres(c3;f2:g6;2) Vkeres Vkeres(érték;tábla;sor): egy táblázat elsı sorában keres egy értéket és a megtalált oszlop egy másik sorából adja vissza a cellában szereplı adatot. Vkeres(érték;tábla;sor;Hamis):Az utolsó paramétert igaz értékre állításával csak pontos egyezést fogadunk el, ha elhagyjuk, akkor a legközelebbi találatot adja a függvény. Így például, ha a tábla elsı sora nincs növekvı sorrendben, akkor nem hagyható el. Pl.: Kedden mi a második óra? Vkeres( 2. nap ;c2:g6;3,hamis) Pl.:Mari a mért IQ-ja szerint milyen értékelést kap? Vkeres(i3;b2:f3;2) 3.oldal

4 Ha függvény Ha(logikai kifejezés; igaz ág; hamis ág): a logikai kifejezés igaz értéke esetén az igaz ághoz beírt képlet, hamis érték esetén a hamis ághoz beírt képlet érvényesül. Logikai kifejezés: egy olyan matematika nyelvén megfogalmazott állítás melyre igaz vagy hamis választ lehet adni. logikai kifejezés = kifejezés összehasonlító operátor kifejezés Pl.: 3>4 Hamis 5<>6 Igaz 1=1 Igaz 4>=3 Igaz 2<=1 Hamis 4<4 Hamis b3>b4 szum(b2:c4)<szum(d2:e4) Az igaz és hamis ágra bármilyen képlet beírható. Pl.: Döntsük el ki nyert, írassuk ki függvény segítségével a bajnok nevét. Ha(d3>f3; Pisti ; Laci ) Pl.: Döntsük el, hogy két csoport közül kinek jobb az átlaga a csoport nevét írassuk ki függvény segítségével. Ha(átlag(d3:g3)>átlag(d5:g5);b3;b5) Pl.: Döntsük el egy számról, hogy pozitív vagy negatív. Ha pozitív, akkor szorozzuk meg 3-mal különben osszuk el kettıvel. Ha(b3>0;b3*3;b3/2) 4.oldal

5 Egyéb függvények Szumha Szumha(tartomány;feltétel): Feltételes összeadás, a tartományban a feltételnek megfelelı sorokat adja össze. Pl.: Adjuk össze az 5000 nél nagyobb számokat a b2:c14 tartományban. Szumha(d3:d11; >3000 ) Szumha(tartomány;feltétel;összegtartomány): az összegtartományt akkor kell megadni, ha a feltétel oszlopa és az összegezendı oszlop különbözik. Pl.: Adjuk össze Pisti fizetéseit. Szumha(b3:b11; Pisti ;d3:d11) Szorzatösszeg Szorzatösszeg(Tömb1;Tömb2; ): A paraméterben megadott tömböket soronként összeszorozza, és az eredményeket összeadja. Pl.:Szorzatösszeg(d3:d8;f3:f8) = 1*200+3*500+2*400+4*900+2*300+1* oldal

6 AB függvények Az összes adatbázis függvény hasonlóan mőködik, egy táblázatból a segédtáblában megadott feltételeknek megfelelı sorokkal végeznek mőveletet. Általános felépítése: Ab.(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla) Paraméterek értelmezése: 1. adatbázistábla: a teljes táblázat, amelyben számolni kell, a fejléccel együtt 2. mezı: annak a mezınek(fejlécnek) a hivatkozása mellyel a mőveletet végezni kell 3. kritériumtábla: az a segédtábla, melyben a feltételeket adtuk meg A kritériumtábla felépítése: Az elsı sorba hivatkozással kell megadni azt a mezıt (mezıket), amire a feltételt meg kell adni. A második sortól kezdve pedig a feltételt (keltételeket) kell felsorolni. (Lásd bıvebben a szőrésnél tanultaknál.) Ab.szum(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található számokat összeadja. Ab.átlag(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található számok átlagát adja. Ab.max(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található legnagyobb számot adja meg. Ab.min(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található legkisebb számot adja meg. Ab.darab(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található számokat tartalmazó cellák darabszámát adja meg. Ab.darab2(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı sorok választott oszlopában található nem üres cellák darabszámát adja meg. Ab.mezı(adatbázistábla; mezı; kritériumtábla): a feltételnek megfelelı 1 sor választott oszlopában található adatot adja meg. Pl.: Mennyi a húsok árának átlaga? Ab.átlag(b2:d16;d2;f2:f3) Pl.: Mi a legdrágább termék neve? Ab.mezı(b2:d16;b2;f2:f3) 6.oldal

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

1. A TERMÉSZETES SZÁMOK A TÍZES SZÁMRENDSZER

1. A TERMÉSZETES SZÁMOK A TÍZES SZÁMRENDSZER 1. A TERMÉSZETES SZÁMOK Ebben a fejezetben átismételjük mindazt, amit az alsó tagozatban a természetes számokról és a velük végzett műveletekről tanultunk. Közben kibővítjük ismereteinket, magasabb számkörbe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 6. osztályosoknak 1. Ha egy tégla 2 kg meg egy fél tégla, akkor hány kg két tégla? 2. Elköltöttem a pénzem felét, maradt 100 Ft-om. Mennyi pénzem volt eredetileg?

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben