1.1.1 Dátum és idő függvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1.1 Dátum és idő függvények"

Átírás

1 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény a mai (rendszer) dátumot adja vissza, a MOST() a pontos időt is. Ismerkedjünk meg további hasznos függvényekkel! Függvény ÉV(dátumérték) HÓNAP(dátumérték) Funkció Visszaadja a dátumértékből az évet. A dátumhoz tartozó hónap számát adja IDŐ(óra;perc;másodperc) Az argumentumban lévő részekből időt állít elő és ezt adja DÁTUM(év;hónap;nap) Az argumentumban megadott részeket dátumként adja vissza. HÉT.NAPJA(dátumérték;eredmény_típus) Megadja, hogy a dátum a hét melyik napjára esett. A visszaadott értéke 1-7 közé eső szám, ha 1 akkor vasárnap, a szombat értéke a 7. MA() A mai dátumot adja vissza (a rendszerdátumot). MOST() MPERC(időérték) NAP(dátumérték) A mai dátumot és pontos időt adja vissza a beépített óra alapján. Az időből a másodpercet adja A dátumban szereplő napot adja vissza. ÓRA(időérték) Az időből az órát adja PERC(időérték) Az időből a percet adja A képen látható táblázatban a MA() és a MOST() függvények felhasználásával állítottunk elő egy dátumot (D1) és az időt (D2). A B1 cellába egy tetszőleges dátum került. A B3-ban az =ÉV(B1) függvény került, ami 2006-ot adott vissza. A B4-ben az =HÓNAP(B1), a B5-ben az =NAP(B1) került. A B6 tartalma: DÁTUM(B3;B4;B5). Hasonlóan lettek előállítva a D oszlopbeli értékek az ÓRA(), PERC(), MPERC(), IDŐ() függvényekkel. A D7-ben azért van 5, mert a D1-ben lévő dátum csütörtöki, aminek a sorszáma 5 (=HÉT.NAPJA(D1)). Logikai függvények Az Excelben a logikai műveleteket függvényekkel valósították meg. ÉS(logikai_kifejezés1;logikai_kifejezés2; ) Igazat ad vissza, ha minden benne szereplő logikai kifejezés értéke igaz. VAGY(logikai_kifejezés1;logikai_kifejezés2; )

2 Igazat ad vissza, ha a paraméterként megadott bármelyik logikai kifejezés igaz. NEM(logikai_kifejezés) A logikai kifejezés ellentettjét adja vissza. HA(logikai kifejezés;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) Ha a logikai kifejezés igaz, akkor az első értéket (a második paramétert), egyébként a második értéket adja vissza. Az első három függvény egyszerű példában kerül bemutatásra. Az A2:B3 tartomány értékeit hasonlítjuk össze. A C2 tartalma: =ÉS(A2<B2;A3<B3). Mivel mindkét logikai kifejezés értéke igaz, így a C2-be a visszaadott érték IGAZ. A D2-be az =VAGY(A2<B2;A3>B2) függvény van. Mivel az első logikai kifejezés értéke igaz, a másodiké hamis, így a VAGY függvény igazat adott vissza. Az E2 cellába írt =NEM(A2<B2) függvény HAMIS értéket adott vissza, mivel A2<B2 igaz, amit tagadva hamisat kapunk. A következő példában visszatérünk a törpék adatait tartalmazó táblázatunkhoz. Szeretnénk az egyes törpéket alvási igényük szerint minősíteni. Akinek 7 óránál kisebb az alvási igénye, azokat bagolynak, akinek több, azokat álmosnak minősítjük. A megoldáshoz a HA függvény használtunk. Az E2 cellába a következő képletet írtuk: =HA(C2<7; bagoly ; álmos ). Ezt a képletet másoltuk az oszlop többi cellájába. Mivel a C2 tartalma kisebb, mint 7, így a cellába a bagoly szó került. (Mivel ez egy szöveges típus, idézőjelbe kellett tenni.) Kicsit bonyolultabb a megoldás, ha a minősítést az alábbiak szerint kell elvégezni: A 6 óránál kisebb alvási igényűek a bagoly minősítést kapják, akik 6 vagy 7 órát szeretnek aludni, ők az álmosak, a 7-nél többet kívánók az álomszuszékok. Ilyen esetben a megoldást a HA függvény egymásba ágyazása jelenti. Az F2-be az alábbi képlet került: =HA(C2<6; bagoly ;HA(C2<8; álmos ; álomszuszék )). A legegyszerűbb talán az, ha begépeljük a képletet, nem pedig az, ha a függvényvarázsló ablakának Érték_ha_hamis szövegdobozába gépeljük a második HA-tól kezdve a képletet. A függvény a következőt csinálja: megvizsgálja, hogy a C2 kisebb-e, mint 6. Ha igen, a cellába a bagoly szó kerül. Ha nem kisebb, akkor azt vizsgálja meg, hogy 8-tól kisebb-e. (Ez pont azt jelenti, hogy hat vagy hét. ). Ha igen, a cellába az álmos szó kerül. Ha nem kisebb, mint 8, akkor a cellába az álomszuszék szó kerül. Éppen ezt szerettük volna.

3 Feladatok Készítsük el az alábbi táblázatot! Ha a csiga haladási sebessége 15 m/óra alatti, akkor lassú csiga, ha 15 és 25 m/óra közé esik, akkor gyors, egyébként villám a csiga minősítése. Adjuk meg a gyors csigák számát is! ( )

4 1.2 Feltételes formázás Gyakran előfordul, hogy a táblázatainkban lévő bizonyos adatokra fel szeretnénk hívni a figyelmet. Ezt megtehetjük egyszerű formázással, de mi a teendő, ha előre nem tudjuk, hogy melyik cellába mi kerül, illetve utólag változhatnak az adatok. A megoldást a feltételes formázás jelenti. Használata során megvizsgáltatjuk egy cella tartalmát, és a formátumot a vizsgálat eredményétől tesszük függővé. Használhatjuk ezt a funkciót arra is, hogy a hibás adatokra felhívjuk a figyelmet. Például egy cellában nem szerepelhet 1-nél kisebb szám. Ha mégis az kerül oda, akkor piros színnel hívjuk fel rá a figyelmet! Az ábrán lévő táblázat B2 cellájában most 13 van, és fekete színnel látszik. Azt szeretnék elérni, hogy ha ebbe a cellába 1-nél kisebb szám kerül, akkor az pirossal látszódjon. Ehhez először kattintsunk a B2 cellára. Feltételekhez kötött formátumok kialakításához a Formátum menü Feltételes formázás menüpontját kell kiválasztani. Az első legördülő listából A cella értéke lehetőséget választjuk (ez az alapértelmezés). A példánkban a második legördülő listából a kisebb, mint részt választjuk, majd a harmadik helyre az 1-et írunk. A Formátum gombra kattintva a színnél beállítjuk a pirosat. Ezzel készen is vagyunk. Ha most a B2-be például nullát írunk, az pirossal jelenik meg. A Formátum gombra kattintás után a megjelenő Cellák ablakban a Mintázat fülre kattintva a cella hátterét is meg beállíthatjuk A következő példában kicsit nehezebb feltételt fogalmazunk meg. Azt szeretnénk, ha a B oszlopban lévő számok háttere kék lenne, ha értékük 18 és 65 közé, (ez a két érték került az E1 és F1 cellákba.) sárga, ha 1 és 17 közé esik (E2, F2 cellák). Egynél kisebb szám esetében a háttér piros legyen. Először beírjuk az E1 és az F1 cellákba a 18-at, illetve 65-öt, az E2-be 1, az F2-be 17 kerül. A megoldás során először kattintsunk az első cellára, amit formázni szeretnénk, jelen esetben a B2-re. Válasszuk ki a Formátum menü Feltételes formázás pontját, majd állítsuk be a feltételeket az ábrán látható módon. Új feltétel megadásához kattintsunk a Hozzáadás>> gombra. Láthatjuk, hogy az értékeket nem csak begépelhetjük, hanem cellahivatkozásként is megadhatjuk. A cellahivatkozást megadhatjuk úgy is, hogy begépeljük például az =E$2 hivatkozást, de úgy is, hogy a szövegdobozra történő kattintás után rákattintunk a megfelelő cellára, például az E1-re. Ha ezt tesszük, a cellahivatkozás abszolút lesz, ezt mutatják a dollárjelek. Természetesen ezt utólag megváltoztathatjuk. Ha elkészültünk a beállításokkal, nyomjuk meg az OK gombot. Ezzel egy cella formázását elvégeztük, de a többit már nem így szeretnénk. Több megoldás is lehetséges. Az egyik az, hogy a már megformázott B2 cellát aktívvá tesszük (rákattintunk), majd a Szokásos eszköztár Formátum másolása (az ecset ) ikonjára kattintunk. Ezután a B3 cellára kattintunk, de az egér bal gombját továbbra is lenyomva tartva az egeret a B5 cella fölé visszük. Azaz lemásoljuk a B2 cella formátumát.

5 Tegyük fel, hogy úgy szeretnénk a korábbi feltételeket módosítani, hogy ne csak akkor legyen a cellák háttere piros, ha egynél kisebb számot tartalmaznak, hanem akkor is, ha nem egész számot tárolnak. Ahogyan az előző ábrán is látható, a Hozzáadás>> gomb nem aktív. Ezt számunkra azt jelenti, hogy maximum három feltételt lehet megadni, nekünk pedig négyet kellene megadni. Ráadásul a feltételeket sorrendben értékeli ki. Ha a cellába például 12,3 volna írva, akkor az kék színű lenne, a következő feltételek már nem befolyásolnák a cella színét. Tehát hiába adnánk meg a negyediket A helyes megoldáshoz észre kell vennie, hogy a feltétel megadása során A cella értéke helyett a Képlet értéke kifejezést is ki lehet választani (az első legördülő listában). A példa megoldásában előre visszük az utoljára igényelt feltételt és összevonjuk az 1-nél kisebb számokra, valamint a törtszámokra vonatkozó feltételt. Így csak három feltételt adunk meg a formázás során. Az ábrán azt láthatjuk, hogy akkor lesz piros a cella háttere, a cellában lévő érték felfelé kerekítve (lefelé is lehetett volna ) nem egyezik meg a cellában lévő számmal (tehát nem lehet egész szám) vagy ha a cellában 1-nél kisebb szám van. Az ábra mutatja a megoldást. Feladatok 1) Készítsd el az alábbi táblázatot! Ha a csiga haladási sebessége 15 m/óra alatti, akkor lassú csiga, ha 15 és 25 m/óra közé esik, akkor gyors, egyébként villám a csiga minősítése. Adjuk meg a gyors csigák számát is! ( ) Az E oszlopban tehát a HA függvényt használd! (15 pont) 2) Formázd meg a táblázatot úgy, hogy ga a csiga lassú, akkor a teljes sor sárga legyen (a cellák háttere), ha gyors, akkor világoskék, ha villám, akkor piros! (15 pont) Mentsd ki a táblázatot csigab.xls néven, és küldd el nekem csatolva! 3) Valamint a netre felrakott xls állományban lévő feladatok.

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

Dreamweaver CS3 Egyszerűen. AP elemek, menük, megjelenítők

Dreamweaver CS3 Egyszerűen. AP elemek, menük, megjelenítők Dreamweaver CS3 Egyszerűen AP elemek, menük, megjelenítők 7 Dreamweaver CS3 AP elemek, menük, megjelenítők Dw 159 Oldalszerkezet AP elemek, menü k, megjelenítők Ebben a fejezetben folytatjuk az oldalszerkezet

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

Teszt készítése Moodle kurzusokban

Teszt készítése Moodle kurzusokban Teszt készítése Moodle kurzusokban Az elsajátított tananyag ellenőrzésére szolgáló eszközök közül tanárok közt egyik legkedveltebb a teszt. A Moodle Teszt modulja nagyon sok opcióval rendelkezik, így tág

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700

A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 A LUXCAM ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Andorid v1.3.17.1412241833 és ios v1.2.11412311700 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az alkalmazás letöltése, belépés és regisztráció:... 2 3. A kamerakezelő

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása Általános tudnivalók... 3 UnasShop/rEVOL Shop webáruház beállítása... 5 Devizanemek beállítása... 6 Első lépések a webáruházban és a programban...

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Tisztelt Partnereink! Köszöntjük az webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. 1. Regisztráció Az on-line áruházunkat a következő módokon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Szövegszerkesztés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben