EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK"

Átírás

1 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 1. oldal EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN Cellák kijelölése Cellák automatikus kitöltése Cella áthelyezése Oszlop szélességének változtatása Sor magasságának változtatása Sor (sorok) kijelölése Oszlop (oszlopok) kijelölése HIBAJELEK ###### Kicsi az oszlopszélesség a megjelenítéshez. #ÉRTÉK! Nem megfelelő műveleti jel vagy adattípus a képletben. #ZÉRÓOSZTÓ! A képletben nullával kéne osztani. #NÉV? Az Excel nem ismeri a képletben szereplő szöveget. #HIÁNYZIK A szükséges érték nem érhető el. #HIV! Nem létező értékre hivatkozunk. #SZÁM A számérték nem esik az elvárható intervallumba. #NULLA! A cellatartományok metszete üres halmaz.

2 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 2. oldal AZONOSÍTÁSOK Egy cella: C5 Összefüggő tartomány: C5:H9 Nem összefüggő tartomány: C5;D8;H9 Vegyes tartomány: C5;D8:H9 Egy oszlop: C:C Több egymás melletti oszlop: C:G Több nem egymás melletti oszlop: C:C;G:G Egy sor: 5:5 Több egymás alatti sor: 5:9 Több nem egymás alatti sor: 5:5;9:9 HIVATKOZÁSOK Relatív hivatkozás: =C5 (A készített másolatnál az eltolás mértékével változik az oszlop ill. a sorindex.) Abszolút hivatkozás: =$C$5 (A készített másolatnál nem változik az oszlop ill. a sorindex.) Vegyes hivatkozások: =$C5 (A készített másolatnál az oszlopindex nem, a sorindex pedig az eltolás mértékével változik.) =C$5 (A készített másolatnál az oszlopindex az eltolás mértékével, a sorindex pedig nem változik.) Másik füzetlapra: =Munka2!C5 vagy = Munka lap 2!C5 Másik füzetben lévő lapra: =[MUNKAFÜZET2]Munka2!C5 nem összefüggő névnél: = [MUNKAFÜZET2]Munka lap 2!C5 SEGÉDBILLENTYŰ HASZNÁLAT KIJELÖLÉSEKNÉL (általánosan, nem csak táblázatkezelőnél használható) Összefüggő dolgok kijelölésénél: SHIFT (a nagybetű gomb) Nem összefüggő dolgok kijelölésénél: CTRL VÁGÓLAP HASZNÁLAT (általánosan, nem csak táblázatkezelőnél használható) MÁSOLÁS KIVÁGÁS (áthelyezés) = Másolás + Beillesztés CTRL+C + CTRL+V = Kivágás + Beillesztés CTRL+X + CTRL+V

3 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 3. oldal

4 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 4. oldal LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FÜGGVÉNYEK (a vastagbetűs argumentumok kötelezőek, a vékonyak nem) DÁTUM ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK: DÁTUM(év;hónap;nap) Adott dátumhoz tartozó sorszámot (dátumértéket) adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. Év: Max. 4 jegyű szám. A Microsoft Excel az év argumentumot a választott dátumrendszernek megfelelően értelmezi. Alapértelmezés szerint Excel for Windows az 1900-as dátumrendszert használja. - Ha az értéke közötti (a határokat is beleértve), az Excel az év kiszámításához hozzáadja ezt 1900-hoz. Pl.: DÁTUM(108;1;2) január 2. lesz. - Ha az értéke 1900 és 9999 közötti (a határokat is beleértve), az Excel ezt az értéket használja évként. Például DÁTUM(2008;1;2) eredménye január 2. - Ha az év argumentum értéke kisebb 0-nál vagy nagyobb nél, az Excel a #SZÁM! hibaértéket adja vissza. Hónap: Ha nagyobb 12-nél, akkor értéke a megadott év első hónapjához hozzáadódik. Például DÁTUM(2008;14;2) a február 2. dátumnak felel meg. Nap: Ha nagyobb, mint az adott hónap napjainak száma, akkor értéke a megadott hónap első napjához hozzáadódik. Például DÁTUM(2008;1;35) eredménye a 2008 február 4. dátumnak megfelelő sorszám lesz. : A Microsoft Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. Alapértelmezés szerint január 1. megfelelője az 1-es sorszám, míg például a január 1. dátumhoz tartozik, hiszen nappal van január 1. után. ÉV(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő évet adja eredményül. A visszaadott érték 1900 és 9999 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek év értékét keressük.. HÉT.NAPJA(dátumérték;eredmény_típusa) A dátumértéknek megfelelő napot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 7 közötti egész szám, amely alapértelmezés szerint a vasárnap (1), illetve a szombat (7). Dátumérték: A keresett naphoz tartozó dátumot megadó érték. Eredmény_típusa: A visszatérési érték típusát meghatározó szám. 1 vagy hiányzik: vasárnap = 1, és innen folytatódik 2: hétfő = 1, és innen folytatódik 3: hétfő = 0, és innen folytatódik

5 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 5. oldal HÓNAP(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő hónapot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 12 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek hónap értékét keressük.. NAP(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő hónapot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 12 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek hónap értékét keressük.. IDŐ(óra;perc;mperc) MA( ) Az adott időponthoz tartozó tizedestörtet adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. A visszaadott érték a 0 (nulla) és 0, közötti tartományba esik, amelyek a 0:00:00 és 23:59:59 időpontnak felelnek meg. Óra: Az órát jelölő szám 0 és közötti lehet. A 23-nál nagyobb értékeket a program elosztja 24-gyel, a maradék lesz az óra értéke, például IDŐ(27;0;0) = IDŐ(3;0;0) = 0,125 vagy 3:00 de. Perc: A percet jelölő szám 0 és közötti lehet. Az 59-nél nagyobb értékeket a program órákká és percekké alakítja, például IDŐ(0;750;0) = IDŐ(12;30;0) = 0, vagy 12:30 du. Mperc: A másodpercet jelölő szám 0 és közötti lehet. Az 59-nél nagyobb értékeket a program órákká, percekké és másodpercekké alakítja, például IDŐ(0;0;2000) = IDŐ(0;33;22) = 0, vagy 12:33:20 de. : Az időértékeket a dátumértékek tizedes tört része képviseli (például 12:00 megfelelője 0,5, mivel ez éppen a nap fele). Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. MOST( ) Az aktuális dátum és idő dátum- és időértékét adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. MPERC(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő másodperc értéket adja eredményül 0 és 59 közötti egész szám formájában. ÓRA(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő óra értéket adja eredményül 0 és 23 közötti egész szám formájában. PERC(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő perc értéket adja eredményül 0 és 59 közötti egész szám formájában.

6 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 6. oldal MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK: GYÖK(szám) Egy szám pozitív négyzetgyökét adja meg. Szám: Az a szám, amelynek négyzetgyökét ki szeretnénk számítani. : Ha a szám negatív, akkor a GYÖK függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül KEREKÍTÉS(szám;hány_számjegy) Egy számot adott számú számjegyre kerekít. Szám: A kerekítendő szám. Hány_számjegy: Azt adja meg, hogy hány számjegyre kell a számot kerekíteni. : - Ha a hány_számjegy>0, akkor a megadott számú tizedesjegyre kerekíti. - Ha a hány_számjegy=0, akkor a legközelebbi egész számra kerekíti. - Ha a hány_számjegy<0, akkor a számot tizedesvesszőtől balra kerekíti. PI( ) A pi matematikai állandó 15 számjegy pontosságú értékét (3, ) adja eredményül. SZUM(szám1;szám2;...) Összeadja az argumentumlistájában található számokat. Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyeket összegezni szeretnénk. : - A függvény összegzi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is. -Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény csak az ezekben szereplő számokat adja össze, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket a függvény figyelmen kívül hagyja. - Hibaüzenetet kapunk, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget adunk meg. SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze. Tartomány: A kiértékelendő cellatartomány. Kritérium: Az összeadandó cellákat meghatározó számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel, például: 32, "32", ">32", "alma". Összeg_tartomány: A ténylegesen összeadandó cellák. : - A függvény az összeg_tartomány celláinak értékét csak akkor adja össze, ha a tartomány ennek megfelelő értékei kielégítik a megadott feltételt. - Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit összegzi a függvény. VÉL( ) Egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül, amely nagyobb, egyenlő 0-val és kisebb 1-nél. A program a munkalap minden újraszámolásakor új vél. számot állít elő.

7 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 7. oldal STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK: ÁTLAG(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük. - Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. - A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. DARAB(érték1;érték2;...) Érték1, érték2...: Legfeljebb 30 argumentum, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok közül csak a számokat számlálja meg. A függvény csak a számokat számolja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká nem konvertálható szövegeket figyelmen kívül hagyja. DARAB2(érték1;érték2;...) Érték1, érték2...: Legfeljebb 30 argumentum, amely a megszámolni kívánt értékeket tartalmazza. A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat. Ha az argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a tömbben, illetve a hivatkozásban lévő üres cellákat figyelmen kívül hagyja. Ha nem kell logikai értékeket, szöveget vagy hibaértéket számlálnunk, használjuk a DARAB függvényt. DARABTELI(tartomány;kritérium) Tartomány: Kritérium: Az a tartomány, amelyben a cellákat szeretnénk megszámlálni. Az összeszámolandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel. Például a feltétel megadható a következő formában: 32, "32", ">32", "alma". DARABÜRES(tartomány) Tartomány: Az a tartomány, amelyben az üres cellákat meg kell számolni. A függvény az üres szöveget ("") eredményező képleteket tartalmazó cellákat is figyelembe veszi, de a zérus értéket tartalmazókat nem.

8 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 8. oldal MAX(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a legnagyobbat keressük. - Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg formátumban megadott számok. Hibaérték vagy számra át nem alakítható szöveg argumentumként való megadása hibát okoz. - Ha tömböt vagy hivatkozást adunk meg argumentumként, a függvény a tömbben vagy a hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket és szöveget figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a szövegre is szükség van, használjuk a MAX2 függvényt. - Ha az argumentumok között nem szerepel szám, MAX eredményül nullát ad. MIN(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyek közül a legkisebbet szeretnénk kiválasztani. - Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg formátumban megadott számok. Hibaérték vagy számra át nem alakítható szöveg argumentumként való megadása hibát okoz. - Ha tömböt vagy hivatkozást adunk meg argumentumként, a függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, a logikai értékeket, a szöveget és a hibaértékeket figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a szövegre is szükség van, használjuk a MIN2 függvényt. - Ha az argumentumok között nem szerepel szám, a MIN függvény eredményként nullát ad. MÓDUSZ(szám1;szám2;...) A megadott számok közül a leggyakrabban előforduló számot adja vissza. Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelynek móduszát keressük. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok egyetlen tömböt vagy erre mutató hivatkozást is megadhatunk. - Az argumentumoknak számoknak vagy számokat tartalmazó neveknek, tömböknek vagy hivatkozásoknak kell lenniük. - A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. - Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

9 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 9. oldal MÁTRIX FÜGGVÉNYEK: FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tartományban_keres) Keresési_érték: A tömb első oszlopában megkeresendő érték. A keresési_érték lehet érték, hivatkozás vagy karaktersorozat. Tábla: Az a tábla, amelyben a keresést végre kell hajtani. Tartományhivatkozás vagy egy tartomány neve adható itt meg (például "Adatbázis" vagy "Lista"). - Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük (.., -2, -1, 0, 1, 2,.., A-Z, HAMIS, IGAZ stb.), mert különben az FKERES hibás eredményt adhat. Ha a tartományban_keres értéke HAMIS, akkor a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük. - Értékek növekvő sorrendbe rendezéséhez válasszuk az Adatok menü Sorba rendezés parancsát, majd az Emelkedő beállítást. - A tábla első oszlopában szöveg, számok vagy logikai értékek szerepelhetnek. - A függvény a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Oszlop_szám: A tábla azon oszlopának a táblán belüli sorszáma, amelyből az eredmény meg kívánjuk kapni. Ha az oszlop_szám értéke 1, akkor a tábla első oszlopában lévő értéket kapjuk eredményül, ha az oszlop_szám értéke 2, akkor a tábla második oszlopában lévő értéket, és így tovább. Ha az oszlop_szám értéke egynél kisebb, akkor az FKERES az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül; ha az oszlop_szám nagyobb, mint a tábla oszlopainak száma, akkor #HIV! hibaértéket kapunk. Tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az FKERES függvény pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. Ha értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. - Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres argumentum értéke IGAZ, akkor a keresési_értéknél kisebb vagy egyenlő legnagyobb értéket használja. - Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla legkisebb értéke, akkor az FKERES a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. - Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres argumentum értéke HAMIS, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

10 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 10. oldal VKERES(keresési_érték;tábla;sor_szám;tartományban_keres) Keresési_érték: Az az érték, amelyet a függvény a tábla első sorában keres. Ez lehet érték, hivatkozás vagy szöveg. Tábla: Az a tömb, amelyben a keresés történik. A tábla argumentum lehet tartomány vagy egy tartomány neve. - A tábla első sora szöveget, számot vagy logikai értéket tartalmazhat. - Ha a tartomány_érték IGAZ, a tábla első sorának növekvő sorrendbe rendezettnek kell lennie:...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, HAMIS, IGAZ, ellenkező esetben a VKERES függvény nem biztosan ad helyes eredményt. Ha a tartomány_érték HAMIS, a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük. - A függvény a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. - Az értékeket emelkedő sorrendbe rendezhetjük, balról jobbra. Jelöljük ki a rendezendő értékeket, válasszuk az Adatok menü Sorba rendezés parancsát. Kattintsunk az Egyebek gombra, jelöljük be a Balról jobbra választókapcsolót, majd kattintsunk az OK gombra. A Rendezési kulcs csoportban jelöljük be az Emelkedő választókapcsolót. Sor_szám: A táblázat azon sorának száma, amely sorbeli elemet adja vissza a függvény a megtalált oszlopból. Ha a sor_szám 1, a tömb első sorából ad vissza a VKERES függvény egy értéket, ha 2, akkor a másodikból, stb. Ha a sor_szám 1-nél kisebb, akkor a függvény az #ÉRTÉK! hibaüzenettel tér vissza, ha pedig a sor_szám nagyobb, mint a tábla sorainak száma, akkor a #HIV! hibaüzenettel. Tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az határozható meg, hogy a VKERES függvény pontos vagy csak közelítő egyezést keressen. Ha értéke IGAZ vagy nincs megadva, akkor a függvény közelítő egyezést keres (másképpen fogalmazva: ha pontosan egyező érték nincs, akkor a következő legnagyobb érték, amely kisebb, mint a keresési_érték lesz a függvény eredménye). Ha az argumentum értéke HAMIS, a függvény pontosan egyező értéket keres. Ha ilyet nem talál, eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz. - Ha a VKERES függvény nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres logikai értéke IGAZ, akkor a legnagyobb, a keresési_értéknél kisebb értéket fogja használni. - Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla első sorának legkisebb eleme, a VKERES függvény a #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

11 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 11. oldal SZÖVEG FÜGGVÉNYEK: BAL(szöveg;hány_karakter) Szöveg: Az a szöveg, amelyből a karaktereket ki szeretnénk venni. Hány_karakter: A kiemelni kívánt karakterek száma. - A hány_karakter értéke nem lehet negatív. - Ha a hány_karakter értéke meghaladja a szöveg hosszát, a BAL függvény a teljes szöveget adja vissza. - Ha nem adjuk meg a hány_karakter argumentumot, feltételezett értéke 1 lesz. JOBB(szöveg;hány_karakter) Szöveg: Az a szöveg, amelyből a karaktereket ki szeretnénk venni. Hány_karakter: A kiemelni kívánt karakterek száma. - A hány_karakter értéke nem lehet negatív. - Ha a hány_karakter értéke meghaladja a szöveg hosszát, a BAL függvény a teljes szöveget adja vissza. - Ha nem adjuk meg a hány_karakter argumentumot, feltételezett értéke 1 lesz. ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) Szöveg1, szöveg2...: Az a legalább 1, legfeljebb 30 szövegdarab, amelyet egyetlen szöveggé kell összefűzni. A szövegelemek karaktersorozatok, számok vagy egyetlen cellára mutató hivatkozások lehetnek. Szövegelemek összefűzésére az ÖSSZEFŰZ függvény helyett az "&" operátort is használhatjuk.

12 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 12. oldal LOGIKAI FÜGGVÉNYEK: ÉS(logikai1;logikai2;...) Logikai1, logikai2...: 1 és 30 közötti számú feltétel, amelyeket vizsgálni kívánunk, és amelyek IGAZ vagy HAMIS értéket vehetnek fel. - Az argumentumoknak IGAZ vagy HAMIS logikai értékeknek kell lenniük, ill. hivatkozásoknak vagy tömböknek, amelyek logikai értéket tartalmaznak. - Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellákat tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program. - Ha a megadott tartomány tartalmaz nem logikai értékeket, akkor az ÉS függvény #ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül. HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) Logikai_vizsgálat: Tetszőleges érték vagy kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ vagy HAMIS eredményt ad. Például az A10=100 logikai kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ értéket ad, ha az A10 cella tartalma 100, minden más esetben az eredmény a HAMIS érték. Az argumentumban tetszőleges összehasonlító operátor (<, >, <>) használható. Érték_ha_igaz: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ. Ha például az argumentum értéke "RENDBEN", és a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ, akkor a HA függvény a "RENDBEN" szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat IGAZ és az érték_ha_igaz üres, a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_igaz képlet is lehet. Érték_ha_hamis: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS. Ha például az argumentum értéke "HIBÁS", és a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS, akkor a HA függvény a "HIBÁS" szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis nincs megadva (azaz az érték_ha_igaz után nincs pontosvessző), a visszatérési érték a HAMIS logikai érték. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis üresen hagyott (azaz az érték_ha_igaz után pontosvessző és a záró zárójel áll), a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_hamis képlet is lehet. - Összetett vizsgálatok esetén legfeljebb hét HA függvényt ágyazhatunk egymásba érték_ha_igaz és érték_ha_hamis argumentum formájában - Amikor a HA függvény kiértékelte az érték_ha_igaz és az érték_ha_hamis argumentumot, akkor közülük a megfelelő utasítás értékét kapjuk eredményül. - Amennyiben a HA függvény bármely argumentuma tömb, akkor a tömb összes elemét kiértékeli a függvény. VAGY(logikai1;logikai2;...) Logikai1, logikai2...: A vizsgálandó feltételek: számuk 1 és 30 közötti, értékük pedig IGAZ vagy HAMIS lehet. - Az argumentumok a kiértékeléskor kapott logikai értékek, logikai értékeket tartalmazó tömbök, illetve ilyen értékekre mutató hivatkozások lehetnek. - Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellát tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program. - Ha a megadott tartomány egyetlen logikai értéket sem tartalmaz, akkor a VAGY függvény visszatérési értéke az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.

13 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 13. oldal EGYÉNI SZÁMFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA: - Hét napjának megjelenítése dátumot tartalmazó cellában: Rövidített megjelenítés: nnn (n = nap) (Pl.: H, K, Sze, ) Teljesen kiírt megjelenítés: nnnn (n = nap) (Pl.: hétfő, kedd,...) Dátum és hét napja együtt: éééé.hh.nn nnnn (é=év, h=hó, n = nap) (Pl.: szerda) - Mértékegység kiíratása számadathoz: Adat elé írás: Eredmény= 0 (Pl.: Eredmény= 1245) Adat után írás: 0,00_ Km/óra (Pl.: 1245,17 Km/óra) Adat elé és mögé írás: v = # ##0,00_ Km/h (Pl.: v = 1 245,17 Km/h) - Ezen belül néhány példa a számkódokra: Normál - egész szám, tizedes amennyi van # - egész szám, 0 megjelenítése nélkül # ### - egész szám, ezres tagolás, 0 nélkül 0 - egész szám, 0 megjelenítése 0,000-3 tizedes, 0 megjelenítése # ##0 - egész szám, ezres tagolás, 0 megjelenítése # ##0,00-2 tizedes, ezres tagolás, 0 megjelenítése FELTÉTELES FORMÁZÁS: Elérhető a FORMÁTUM főmenü FELTÉTELES FORMÁZÁS menüpontjával. A feltételt meghatározhatjuk - a cella értéke szerint: Ha a cella értéke a megadott értékek között van, nincs közöttük, =, <>, <, >, <=, >=. (Pl.: A cella értéke egyenlő 489) - egy képlet értéke szerint: Ha egy képlettel lehet meghatározni a cellára, vagy másik cellákra vonatkozó feltételt. (Pl.: A képlet értéke =C5<SZUM(A1:A9)) A FORMÁTUM gombbal választhatunk betű és cellaformátumot. A HOZZÁADÁS gombbal további feltétel(eke)t adhatunk meg. A TÖRLÉS gombbal törölhetjük a beállított feltétel(eke)t.

14 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 14. oldal VÉDELEM BEÁLLÍTÁSA: - Cellák zárolttá tétele: (Elérhető a CELLÁK FORMÁZÁSA ablak VÉDELEM lapján.) Ha egy cellát ZÁROLT-tá teszünk, a LAPVÉDELEM bekapcsolása után (a védelem kikapcsolásáig) azt nem lehet módosítani, így tudjuk védeni a képleteinket. - Cellák rejtetté tétele: (Elérhető a CELLÁK FORMÁZÁSA ablak VÉDELEM lapján.) Ha egy cellát REJTETT-té teszünk, a LAPVÉDELEM bekapcsolása után (a védelem kikapcsolásáig) az abban szereplő képlet nem látható. - Lapvédelem be/ki kapcsolása: (Elérhető az ESZKÖZÖK főmenü VÉDELEM / LAPVÉDELEM parancsával.) Ha bekapcsoljuk a lapvédelmet, a védetté nyilvánított celláinkat nem lehet módosítani, a rejtetté nyilvánított celláink képletei nem láthatók és további (általunk is választható) lapmódosítási funkció nem működik. Jelszóval is védhetjük lapjainkat. - Füzetvédelem be/ki kapcsolása: (Elérhető az ESZKÖZÖK főmenü VÉDELEM / FÜZETVÉDELEM parancsával.) Ha bekapcsoljuk a füzetvédelmet, a füzet szerkezete nem lesz módosítható (pl.: lap beszúrása, áthelyezése, törlése). Jelszóval is védhetjük füzetünket. ÉLŐFEJ ÉS ÉLŐLÁB BEÁLLÍTÁSA: (Elérhető a FÁJL főmenü OLDALBEÁLLÍTÁS ablak, vagy a NÉZET főmenü ÉLŐFEJ ÉS ÉLŐLÁB lapján.) - Választhatunk a felajánlott mintákból, vagy EGYÉNI összeállítást. - Külön-külön kell beállítanunk a BAL, KÖZÉP ill. JOBB oldalra szánt tartalmat: - oldalszámot, - összes lapszámot, - dátumot, - időt, - elérési utat fájlnévvel, - fájlnevet, - lapnevet, - képet és - szöveget. - A tartalom betűformátumát beállíthatjuk akár együtt, akár külön-külön is. - Az élőfejet ill. élőlábat füzetlaponként külön-külön kell meghatározni. - Ugyanezen ablak MARGÓK lapján határozhatjuk meg az ÉLŐFEJ ill. ÉLŐLÁB lapszéltől való távolságát.

15 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 15. oldal MÁTRIX FÜGGVÉNYEK (folytatás): HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) Keresési_érték: Az az érték, amelynek segítségével a táblázatban a keresett érték megtalálható. A keresési_érték lehet érték (szám, szöveg vagy logikai érték), illetve lehet hivatkozás ilyen értékre. Tábla: Azon értékeket tartalmazó összefüggő cellatartomány, amelyek között a HOL.VAN függvény a keresési_értéket keresi. A tábla tömb vagy tömbhivatkozás lehet. Egyezés_típus: Értéke -1, 0 vagy 1 lehet; azt határozza meg, hogy a keresési_értékkel való milyen típusú egyezéseket keres a Microsoft Excel a táblában. Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie:...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, HAMIS, IGAZ. Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie: IGAZ, HAMIS, Z-A,..., 2, 1, 0, -1, -2,... stb. Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1. A HOL.VAN függvény a megtalált érték táblában elfoglalt pozícióját adja meg, nem pedig magát az értéket. Például: HOL.VAN("b";{"a"."b"."c"};0) eredménye 2, azaz a "b" relatív pozíciója az {"a"."b"."c"} tömbben. A HOL.VAN szöveg keresésekor nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. Ha a HOL.VAN nem talál egyezést, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. Ha az egyezés_típus értéke 0 és a keresési_érték szöveg, akkor a keresési_értékben a helyettesítő karakterek (csillag és kérdőjel) is használhatók. A csillag (*) tetsző-leges számú karaktert, míg a kérdőjel (?) egyetlen karaktert helyettesít. INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám) //1.forma Tömb: Cellatartomány vagy tömbállandó. Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható. Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adjuk meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából, illetve oszlopából álló tömb lesz. Sor_szám: A tömbben annak a sornak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha a sor_szám hiányzik, akkor az oszlop_szám argumentum megadása kötelező. Oszlop_szám: A tömbben annak az oszlopnak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha az oszlop_szám hiányzik, akkor a sor_szám argumentum megadása kötelező. Ha mind a sor-szám, mind az oszlop_szám argumentumot megadjuk, akkor az INDEX függvény eredménye az ezek metszéspontjában található cella értéke lesz. Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumnak 0 (nulla) értéket adunk, ak-kor az INDEX függvény a teljes oszlop, illetve sor értékeinek tömbjét adja vissza. Ha a visszakapott értékeket tömbként szeretnénk használni, az INDEX függvényt írjuk be

16 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 16. oldal tömbképletként vízszintes cellatartományba sor esetén, és függőleges cellatartományba oszlop esetén. Tömbképlet beírása a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűk megnyomásával történik. A sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia, ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja vissza. INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) //2.forma Hivatkozás: Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás. Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni. Ha a hivatkozás argumentumban szereplő egyes területek csak egyetlen sort vagy oszlopot tartalmaznak, akkor a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumot elhagyhatjuk. Ha a hivatkozás például csak egyetlen sorra vonatkozik, akkor elegendő annyit írni: INDEX(hivatkozás;;oszlop_szám). Sor_szám: A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Oszlop_szám: A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Terület_szám: A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a terület_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor az INDEX az 1-es számú területet veszi figyelembe. Ha például a hivatkozás az (A1:B4;D1:E4;G1:H4) cellákat adja meg, akkor a terület_szám 1 az A1:B4 tartomány, a terület_szám 2 a D1:E4 tartomány, a terület_szám 3 pedig a G1:H4 tartomány lesz. Miután a hivatkozás és a terület_szám kijelölt egy adott tartományt, a sor_szám és az oszlop_szám ezen a területen ad meg egy konkrét cellát: sor_szám 1 értéke a tartomány első sorát jelöli, az oszlop_szám 1 értéke a tartomány első oszlopát és így tovább. Az INDEX függvény által adott eredmény a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontjának hivatkozása lesz. Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumnak 0 (nulla) értéket adunk, akkor az INDEX függvény a teljes oszlop, illetve a teljes sor hivatkozását adja eredményül. A sor_szám, az oszlop_szám és a terület_szám értékének a hivatkozás argumentumban szereplő cellát kell meghatároznia. Ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja eredményül. Ha sor_szám és az oszlop_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor a terület_szám argumentummal megadott hivatkozás lesz az INDEX függvény eredménye. Az INDEX függvény hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik. A képlettől függ, hogy az INDEX függvény által szolgáltatott érték értékként vagy hivatkozásként kerül-e felhasználásra. A CELLA("szélesség";INDEX(A1:B2;1;2)) képlet például egyenértékű a CELLA("szélesség";B1) képlettel. A CELLA függvény az INDEX függvény által szolgáltatott értéket cellahivatkozásként használja fel. Másrészt például a 2*INDEX(A1:B2;1;2) képlet az INDEX függvény eredményét (a B1 cellahivatkozást) kiértékelik, és a további számításhoz a cellában (példánkban a B1) található számértéket használják fel.

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila www.moricznet.hu Táblázatkezelési feladatok Excelben 2 2002.január 18-22:26 Előszó Naponta végzünk számításokat

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Szakács Béla Excel 2003: hol, mikor és hogyan használjuk a programot Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Táblázatkezelés (Excel)... A könyvről...

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

Adatbázis-kezelő függvények

Adatbázis-kezelő függvények Adatbázis-kezelő függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 AB.MEZŐ AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB.SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. Megszámolja, hogy az

Részletesebben

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Irodai programcsomagok használata és programozása e-book

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Várhelyi András Adatbázis készítésének alapjai A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma: 1618-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2.0

Felhasználói kézikönyv 2.0 Intrastat e-star elektronikus adatgyűjtő alkalmazás Felhasználói kézikönyv 2.0 Módosítva: 2015. január TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 INDULÓ KÉPERNYŐ... 3 BEJELENTKEZŐ KÉPERNYŐ... 4 KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék Tartalomjegyzék HTML alapok... 3 HTML űrlapok... 9 JavaScript alapok... 12 Apache PHP - MySQL... 16 PHP alapok... 21 Űrlapok feldolgozása PHP-vel... 26 Adatbázis

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben