EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK"

Átírás

1 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 1. oldal EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN Cellák kijelölése Cellák automatikus kitöltése Cella áthelyezése Oszlop szélességének változtatása Sor magasságának változtatása Sor (sorok) kijelölése Oszlop (oszlopok) kijelölése HIBAJELEK ###### Kicsi az oszlopszélesség a megjelenítéshez. #ÉRTÉK! Nem megfelelő műveleti jel vagy adattípus a képletben. #ZÉRÓOSZTÓ! A képletben nullával kéne osztani. #NÉV? Az Excel nem ismeri a képletben szereplő szöveget. #HIÁNYZIK A szükséges érték nem érhető el. #HIV! Nem létező értékre hivatkozunk. #SZÁM A számérték nem esik az elvárható intervallumba. #NULLA! A cellatartományok metszete üres halmaz.

2 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 2. oldal AZONOSÍTÁSOK Egy cella: C5 Összefüggő tartomány: C5:H9 Nem összefüggő tartomány: C5;D8;H9 Vegyes tartomány: C5;D8:H9 Egy oszlop: C:C Több egymás melletti oszlop: C:G Több nem egymás melletti oszlop: C:C;G:G Egy sor: 5:5 Több egymás alatti sor: 5:9 Több nem egymás alatti sor: 5:5;9:9 HIVATKOZÁSOK Relatív hivatkozás: =C5 (A készített másolatnál az eltolás mértékével változik az oszlop ill. a sorindex.) Abszolút hivatkozás: =$C$5 (A készített másolatnál nem változik az oszlop ill. a sorindex.) Vegyes hivatkozások: =$C5 (A készített másolatnál az oszlopindex nem, a sorindex pedig az eltolás mértékével változik.) =C$5 (A készített másolatnál az oszlopindex az eltolás mértékével, a sorindex pedig nem változik.) Másik füzetlapra: =Munka2!C5 vagy = Munka lap 2!C5 Másik füzetben lévő lapra: =[MUNKAFÜZET2]Munka2!C5 nem összefüggő névnél: = [MUNKAFÜZET2]Munka lap 2!C5 SEGÉDBILLENTYŰ HASZNÁLAT KIJELÖLÉSEKNÉL (általánosan, nem csak táblázatkezelőnél használható) Összefüggő dolgok kijelölésénél: SHIFT (a nagybetű gomb) Nem összefüggő dolgok kijelölésénél: CTRL VÁGÓLAP HASZNÁLAT (általánosan, nem csak táblázatkezelőnél használható) MÁSOLÁS KIVÁGÁS (áthelyezés) = Másolás + Beillesztés CTRL+C + CTRL+V = Kivágás + Beillesztés CTRL+X + CTRL+V

3 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 3. oldal

4 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 4. oldal LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FÜGGVÉNYEK (a vastagbetűs argumentumok kötelezőek, a vékonyak nem) DÁTUM ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK: DÁTUM(év;hónap;nap) Adott dátumhoz tartozó sorszámot (dátumértéket) adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. Év: Max. 4 jegyű szám. A Microsoft Excel az év argumentumot a választott dátumrendszernek megfelelően értelmezi. Alapértelmezés szerint Excel for Windows az 1900-as dátumrendszert használja. - Ha az értéke közötti (a határokat is beleértve), az Excel az év kiszámításához hozzáadja ezt 1900-hoz. Pl.: DÁTUM(108;1;2) január 2. lesz. - Ha az értéke 1900 és 9999 közötti (a határokat is beleértve), az Excel ezt az értéket használja évként. Például DÁTUM(2008;1;2) eredménye január 2. - Ha az év argumentum értéke kisebb 0-nál vagy nagyobb nél, az Excel a #SZÁM! hibaértéket adja vissza. Hónap: Ha nagyobb 12-nél, akkor értéke a megadott év első hónapjához hozzáadódik. Például DÁTUM(2008;14;2) a február 2. dátumnak felel meg. Nap: Ha nagyobb, mint az adott hónap napjainak száma, akkor értéke a megadott hónap első napjához hozzáadódik. Például DÁTUM(2008;1;35) eredménye a 2008 február 4. dátumnak megfelelő sorszám lesz. : A Microsoft Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. Alapértelmezés szerint január 1. megfelelője az 1-es sorszám, míg például a január 1. dátumhoz tartozik, hiszen nappal van január 1. után. ÉV(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő évet adja eredményül. A visszaadott érték 1900 és 9999 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek év értékét keressük.. HÉT.NAPJA(dátumérték;eredmény_típusa) A dátumértéknek megfelelő napot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 7 közötti egész szám, amely alapértelmezés szerint a vasárnap (1), illetve a szombat (7). Dátumérték: A keresett naphoz tartozó dátumot megadó érték. Eredmény_típusa: A visszatérési érték típusát meghatározó szám. 1 vagy hiányzik: vasárnap = 1, és innen folytatódik 2: hétfő = 1, és innen folytatódik 3: hétfő = 0, és innen folytatódik

5 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 5. oldal HÓNAP(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő hónapot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 12 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek hónap értékét keressük.. NAP(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő hónapot adja eredményül. A visszaadott érték 1 és 12 közötti egész szám. Dátumérték: Az a dátum, amelynek hónap értékét keressük.. IDŐ(óra;perc;mperc) MA( ) Az adott időponthoz tartozó tizedestörtet adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. A visszaadott érték a 0 (nulla) és 0, közötti tartományba esik, amelyek a 0:00:00 és 23:59:59 időpontnak felelnek meg. Óra: Az órát jelölő szám 0 és közötti lehet. A 23-nál nagyobb értékeket a program elosztja 24-gyel, a maradék lesz az óra értéke, például IDŐ(27;0;0) = IDŐ(3;0;0) = 0,125 vagy 3:00 de. Perc: A percet jelölő szám 0 és közötti lehet. Az 59-nél nagyobb értékeket a program órákká és percekké alakítja, például IDŐ(0;750;0) = IDŐ(12;30;0) = 0, vagy 12:30 du. Mperc: A másodpercet jelölő szám 0 és közötti lehet. Az 59-nél nagyobb értékeket a program órákká, percekké és másodpercekké alakítja, például IDŐ(0;0;2000) = IDŐ(0;33;22) = 0, vagy 12:33:20 de. : Az időértékeket a dátumértékek tizedes tört része képviseli (például 12:00 megfelelője 0,5, mivel ez éppen a nap fele). Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. MOST( ) Az aktuális dátum és idő dátum- és időértékét adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. MPERC(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő másodperc értéket adja eredményül 0 és 59 közötti egész szám formájában. ÓRA(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő óra értéket adja eredményül 0 és 23 közötti egész szám formájában. PERC(időérték) Az időérték argumentumnak megfelelő perc értéket adja eredményül 0 és 59 közötti egész szám formájában.

6 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 6. oldal MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK: GYÖK(szám) Egy szám pozitív négyzetgyökét adja meg. Szám: Az a szám, amelynek négyzetgyökét ki szeretnénk számítani. : Ha a szám negatív, akkor a GYÖK függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül KEREKÍTÉS(szám;hány_számjegy) Egy számot adott számú számjegyre kerekít. Szám: A kerekítendő szám. Hány_számjegy: Azt adja meg, hogy hány számjegyre kell a számot kerekíteni. : - Ha a hány_számjegy>0, akkor a megadott számú tizedesjegyre kerekíti. - Ha a hány_számjegy=0, akkor a legközelebbi egész számra kerekíti. - Ha a hány_számjegy<0, akkor a számot tizedesvesszőtől balra kerekíti. PI( ) A pi matematikai állandó 15 számjegy pontosságú értékét (3, ) adja eredményül. SZUM(szám1;szám2;...) Összeadja az argumentumlistájában található számokat. Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyeket összegezni szeretnénk. : - A függvény összegzi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is. -Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény csak az ezekben szereplő számokat adja össze, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket a függvény figyelmen kívül hagyja. - Hibaüzenetet kapunk, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget adunk meg. SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze. Tartomány: A kiértékelendő cellatartomány. Kritérium: Az összeadandó cellákat meghatározó számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel, például: 32, "32", ">32", "alma". Összeg_tartomány: A ténylegesen összeadandó cellák. : - A függvény az összeg_tartomány celláinak értékét csak akkor adja össze, ha a tartomány ennek megfelelő értékei kielégítik a megadott feltételt. - Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit összegzi a függvény. VÉL( ) Egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül, amely nagyobb, egyenlő 0-val és kisebb 1-nél. A program a munkalap minden újraszámolásakor új vél. számot állít elő.

7 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 7. oldal STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK: ÁTLAG(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük. - Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. - A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. DARAB(érték1;érték2;...) Érték1, érték2...: Legfeljebb 30 argumentum, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok közül csak a számokat számlálja meg. A függvény csak a számokat számolja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká nem konvertálható szövegeket figyelmen kívül hagyja. DARAB2(érték1;érték2;...) Érték1, érték2...: Legfeljebb 30 argumentum, amely a megszámolni kívánt értékeket tartalmazza. A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat. Ha az argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a tömbben, illetve a hivatkozásban lévő üres cellákat figyelmen kívül hagyja. Ha nem kell logikai értékeket, szöveget vagy hibaértéket számlálnunk, használjuk a DARAB függvényt. DARABTELI(tartomány;kritérium) Tartomány: Kritérium: Az a tartomány, amelyben a cellákat szeretnénk megszámlálni. Az összeszámolandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel. Például a feltétel megadható a következő formában: 32, "32", ">32", "alma". DARABÜRES(tartomány) Tartomány: Az a tartomány, amelyben az üres cellákat meg kell számolni. A függvény az üres szöveget ("") eredményező képleteket tartalmazó cellákat is figyelembe veszi, de a zérus értéket tartalmazókat nem.

8 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 8. oldal MAX(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a legnagyobbat keressük. - Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg formátumban megadott számok. Hibaérték vagy számra át nem alakítható szöveg argumentumként való megadása hibát okoz. - Ha tömböt vagy hivatkozást adunk meg argumentumként, a függvény a tömbben vagy a hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket és szöveget figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a szövegre is szükség van, használjuk a MAX2 függvényt. - Ha az argumentumok között nem szerepel szám, MAX eredményül nullát ad. MIN(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelyek közül a legkisebbet szeretnénk kiválasztani. - Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg formátumban megadott számok. Hibaérték vagy számra át nem alakítható szöveg argumentumként való megadása hibát okoz. - Ha tömböt vagy hivatkozást adunk meg argumentumként, a függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, a logikai értékeket, a szöveget és a hibaértékeket figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a szövegre is szükség van, használjuk a MIN2 függvényt. - Ha az argumentumok között nem szerepel szám, a MIN függvény eredményként nullát ad. MÓDUSZ(szám1;szám2;...) A megadott számok közül a leggyakrabban előforduló számot adja vissza. Szám1, szám2...: Legfeljebb 30 szám, amelynek móduszát keressük. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok egyetlen tömböt vagy erre mutató hivatkozást is megadhatunk. - Az argumentumoknak számoknak vagy számokat tartalmazó neveknek, tömböknek vagy hivatkozásoknak kell lenniük. - A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. - Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

9 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 9. oldal MÁTRIX FÜGGVÉNYEK: FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tartományban_keres) Keresési_érték: A tömb első oszlopában megkeresendő érték. A keresési_érték lehet érték, hivatkozás vagy karaktersorozat. Tábla: Az a tábla, amelyben a keresést végre kell hajtani. Tartományhivatkozás vagy egy tartomány neve adható itt meg (például "Adatbázis" vagy "Lista"). - Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük (.., -2, -1, 0, 1, 2,.., A-Z, HAMIS, IGAZ stb.), mert különben az FKERES hibás eredményt adhat. Ha a tartományban_keres értéke HAMIS, akkor a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük. - Értékek növekvő sorrendbe rendezéséhez válasszuk az Adatok menü Sorba rendezés parancsát, majd az Emelkedő beállítást. - A tábla első oszlopában szöveg, számok vagy logikai értékek szerepelhetnek. - A függvény a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Oszlop_szám: A tábla azon oszlopának a táblán belüli sorszáma, amelyből az eredmény meg kívánjuk kapni. Ha az oszlop_szám értéke 1, akkor a tábla első oszlopában lévő értéket kapjuk eredményül, ha az oszlop_szám értéke 2, akkor a tábla második oszlopában lévő értéket, és így tovább. Ha az oszlop_szám értéke egynél kisebb, akkor az FKERES az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül; ha az oszlop_szám nagyobb, mint a tábla oszlopainak száma, akkor #HIV! hibaértéket kapunk. Tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az FKERES függvény pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. Ha értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. - Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres argumentum értéke IGAZ, akkor a keresési_értéknél kisebb vagy egyenlő legnagyobb értéket használja. - Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla legkisebb értéke, akkor az FKERES a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. - Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres argumentum értéke HAMIS, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

10 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 10. oldal VKERES(keresési_érték;tábla;sor_szám;tartományban_keres) Keresési_érték: Az az érték, amelyet a függvény a tábla első sorában keres. Ez lehet érték, hivatkozás vagy szöveg. Tábla: Az a tömb, amelyben a keresés történik. A tábla argumentum lehet tartomány vagy egy tartomány neve. - A tábla első sora szöveget, számot vagy logikai értéket tartalmazhat. - Ha a tartomány_érték IGAZ, a tábla első sorának növekvő sorrendbe rendezettnek kell lennie:...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, HAMIS, IGAZ, ellenkező esetben a VKERES függvény nem biztosan ad helyes eredményt. Ha a tartomány_érték HAMIS, a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük. - A függvény a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. - Az értékeket emelkedő sorrendbe rendezhetjük, balról jobbra. Jelöljük ki a rendezendő értékeket, válasszuk az Adatok menü Sorba rendezés parancsát. Kattintsunk az Egyebek gombra, jelöljük be a Balról jobbra választókapcsolót, majd kattintsunk az OK gombra. A Rendezési kulcs csoportban jelöljük be az Emelkedő választókapcsolót. Sor_szám: A táblázat azon sorának száma, amely sorbeli elemet adja vissza a függvény a megtalált oszlopból. Ha a sor_szám 1, a tömb első sorából ad vissza a VKERES függvény egy értéket, ha 2, akkor a másodikból, stb. Ha a sor_szám 1-nél kisebb, akkor a függvény az #ÉRTÉK! hibaüzenettel tér vissza, ha pedig a sor_szám nagyobb, mint a tábla sorainak száma, akkor a #HIV! hibaüzenettel. Tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az határozható meg, hogy a VKERES függvény pontos vagy csak közelítő egyezést keressen. Ha értéke IGAZ vagy nincs megadva, akkor a függvény közelítő egyezést keres (másképpen fogalmazva: ha pontosan egyező érték nincs, akkor a következő legnagyobb érték, amely kisebb, mint a keresési_érték lesz a függvény eredménye). Ha az argumentum értéke HAMIS, a függvény pontosan egyező értéket keres. Ha ilyet nem talál, eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz. - Ha a VKERES függvény nem találja a keresési_értéket és a tartományban_keres logikai értéke IGAZ, akkor a legnagyobb, a keresési_értéknél kisebb értéket fogja használni. - Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla első sorának legkisebb eleme, a VKERES függvény a #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

11 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 11. oldal SZÖVEG FÜGGVÉNYEK: BAL(szöveg;hány_karakter) Szöveg: Az a szöveg, amelyből a karaktereket ki szeretnénk venni. Hány_karakter: A kiemelni kívánt karakterek száma. - A hány_karakter értéke nem lehet negatív. - Ha a hány_karakter értéke meghaladja a szöveg hosszát, a BAL függvény a teljes szöveget adja vissza. - Ha nem adjuk meg a hány_karakter argumentumot, feltételezett értéke 1 lesz. JOBB(szöveg;hány_karakter) Szöveg: Az a szöveg, amelyből a karaktereket ki szeretnénk venni. Hány_karakter: A kiemelni kívánt karakterek száma. - A hány_karakter értéke nem lehet negatív. - Ha a hány_karakter értéke meghaladja a szöveg hosszát, a BAL függvény a teljes szöveget adja vissza. - Ha nem adjuk meg a hány_karakter argumentumot, feltételezett értéke 1 lesz. ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) Szöveg1, szöveg2...: Az a legalább 1, legfeljebb 30 szövegdarab, amelyet egyetlen szöveggé kell összefűzni. A szövegelemek karaktersorozatok, számok vagy egyetlen cellára mutató hivatkozások lehetnek. Szövegelemek összefűzésére az ÖSSZEFŰZ függvény helyett az "&" operátort is használhatjuk.

12 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 12. oldal LOGIKAI FÜGGVÉNYEK: ÉS(logikai1;logikai2;...) Logikai1, logikai2...: 1 és 30 közötti számú feltétel, amelyeket vizsgálni kívánunk, és amelyek IGAZ vagy HAMIS értéket vehetnek fel. - Az argumentumoknak IGAZ vagy HAMIS logikai értékeknek kell lenniük, ill. hivatkozásoknak vagy tömböknek, amelyek logikai értéket tartalmaznak. - Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellákat tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program. - Ha a megadott tartomány tartalmaz nem logikai értékeket, akkor az ÉS függvény #ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül. HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) Logikai_vizsgálat: Tetszőleges érték vagy kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ vagy HAMIS eredményt ad. Például az A10=100 logikai kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ értéket ad, ha az A10 cella tartalma 100, minden más esetben az eredmény a HAMIS érték. Az argumentumban tetszőleges összehasonlító operátor (<, >, <>) használható. Érték_ha_igaz: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ. Ha például az argumentum értéke "RENDBEN", és a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ, akkor a HA függvény a "RENDBEN" szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat IGAZ és az érték_ha_igaz üres, a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_igaz képlet is lehet. Érték_ha_hamis: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS. Ha például az argumentum értéke "HIBÁS", és a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS, akkor a HA függvény a "HIBÁS" szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis nincs megadva (azaz az érték_ha_igaz után nincs pontosvessző), a visszatérési érték a HAMIS logikai érték. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis üresen hagyott (azaz az érték_ha_igaz után pontosvessző és a záró zárójel áll), a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_hamis képlet is lehet. - Összetett vizsgálatok esetén legfeljebb hét HA függvényt ágyazhatunk egymásba érték_ha_igaz és érték_ha_hamis argumentum formájában - Amikor a HA függvény kiértékelte az érték_ha_igaz és az érték_ha_hamis argumentumot, akkor közülük a megfelelő utasítás értékét kapjuk eredményül. - Amennyiben a HA függvény bármely argumentuma tömb, akkor a tömb összes elemét kiértékeli a függvény. VAGY(logikai1;logikai2;...) Logikai1, logikai2...: A vizsgálandó feltételek: számuk 1 és 30 közötti, értékük pedig IGAZ vagy HAMIS lehet. - Az argumentumok a kiértékeléskor kapott logikai értékek, logikai értékeket tartalmazó tömbök, illetve ilyen értékekre mutató hivatkozások lehetnek. - Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellát tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program. - Ha a megadott tartomány egyetlen logikai értéket sem tartalmaz, akkor a VAGY függvény visszatérési értéke az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.

13 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 13. oldal EGYÉNI SZÁMFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA: - Hét napjának megjelenítése dátumot tartalmazó cellában: Rövidített megjelenítés: nnn (n = nap) (Pl.: H, K, Sze, ) Teljesen kiírt megjelenítés: nnnn (n = nap) (Pl.: hétfő, kedd,...) Dátum és hét napja együtt: éééé.hh.nn nnnn (é=év, h=hó, n = nap) (Pl.: szerda) - Mértékegység kiíratása számadathoz: Adat elé írás: Eredmény= 0 (Pl.: Eredmény= 1245) Adat után írás: 0,00_ Km/óra (Pl.: 1245,17 Km/óra) Adat elé és mögé írás: v = # ##0,00_ Km/h (Pl.: v = 1 245,17 Km/h) - Ezen belül néhány példa a számkódokra: Normál - egész szám, tizedes amennyi van # - egész szám, 0 megjelenítése nélkül # ### - egész szám, ezres tagolás, 0 nélkül 0 - egész szám, 0 megjelenítése 0,000-3 tizedes, 0 megjelenítése # ##0 - egész szám, ezres tagolás, 0 megjelenítése # ##0,00-2 tizedes, ezres tagolás, 0 megjelenítése FELTÉTELES FORMÁZÁS: Elérhető a FORMÁTUM főmenü FELTÉTELES FORMÁZÁS menüpontjával. A feltételt meghatározhatjuk - a cella értéke szerint: Ha a cella értéke a megadott értékek között van, nincs közöttük, =, <>, <, >, <=, >=. (Pl.: A cella értéke egyenlő 489) - egy képlet értéke szerint: Ha egy képlettel lehet meghatározni a cellára, vagy másik cellákra vonatkozó feltételt. (Pl.: A képlet értéke =C5<SZUM(A1:A9)) A FORMÁTUM gombbal választhatunk betű és cellaformátumot. A HOZZÁADÁS gombbal további feltétel(eke)t adhatunk meg. A TÖRLÉS gombbal törölhetjük a beállított feltétel(eke)t.

14 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 14. oldal VÉDELEM BEÁLLÍTÁSA: - Cellák zárolttá tétele: (Elérhető a CELLÁK FORMÁZÁSA ablak VÉDELEM lapján.) Ha egy cellát ZÁROLT-tá teszünk, a LAPVÉDELEM bekapcsolása után (a védelem kikapcsolásáig) azt nem lehet módosítani, így tudjuk védeni a képleteinket. - Cellák rejtetté tétele: (Elérhető a CELLÁK FORMÁZÁSA ablak VÉDELEM lapján.) Ha egy cellát REJTETT-té teszünk, a LAPVÉDELEM bekapcsolása után (a védelem kikapcsolásáig) az abban szereplő képlet nem látható. - Lapvédelem be/ki kapcsolása: (Elérhető az ESZKÖZÖK főmenü VÉDELEM / LAPVÉDELEM parancsával.) Ha bekapcsoljuk a lapvédelmet, a védetté nyilvánított celláinkat nem lehet módosítani, a rejtetté nyilvánított celláink képletei nem láthatók és további (általunk is választható) lapmódosítási funkció nem működik. Jelszóval is védhetjük lapjainkat. - Füzetvédelem be/ki kapcsolása: (Elérhető az ESZKÖZÖK főmenü VÉDELEM / FÜZETVÉDELEM parancsával.) Ha bekapcsoljuk a füzetvédelmet, a füzet szerkezete nem lesz módosítható (pl.: lap beszúrása, áthelyezése, törlése). Jelszóval is védhetjük füzetünket. ÉLŐFEJ ÉS ÉLŐLÁB BEÁLLÍTÁSA: (Elérhető a FÁJL főmenü OLDALBEÁLLÍTÁS ablak, vagy a NÉZET főmenü ÉLŐFEJ ÉS ÉLŐLÁB lapján.) - Választhatunk a felajánlott mintákból, vagy EGYÉNI összeállítást. - Külön-külön kell beállítanunk a BAL, KÖZÉP ill. JOBB oldalra szánt tartalmat: - oldalszámot, - összes lapszámot, - dátumot, - időt, - elérési utat fájlnévvel, - fájlnevet, - lapnevet, - képet és - szöveget. - A tartalom betűformátumát beállíthatjuk akár együtt, akár külön-külön is. - Az élőfejet ill. élőlábat füzetlaponként külön-külön kell meghatározni. - Ugyanezen ablak MARGÓK lapján határozhatjuk meg az ÉLŐFEJ ill. ÉLŐLÁB lapszéltől való távolságát.

15 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 15. oldal MÁTRIX FÜGGVÉNYEK (folytatás): HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) Keresési_érték: Az az érték, amelynek segítségével a táblázatban a keresett érték megtalálható. A keresési_érték lehet érték (szám, szöveg vagy logikai érték), illetve lehet hivatkozás ilyen értékre. Tábla: Azon értékeket tartalmazó összefüggő cellatartomány, amelyek között a HOL.VAN függvény a keresési_értéket keresi. A tábla tömb vagy tömbhivatkozás lehet. Egyezés_típus: Értéke -1, 0 vagy 1 lehet; azt határozza meg, hogy a keresési_értékkel való milyen típusú egyezéseket keres a Microsoft Excel a táblában. Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie:...-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, HAMIS, IGAZ. Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie: IGAZ, HAMIS, Z-A,..., 2, 1, 0, -1, -2,... stb. Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1. A HOL.VAN függvény a megtalált érték táblában elfoglalt pozícióját adja meg, nem pedig magát az értéket. Például: HOL.VAN("b";{"a"."b"."c"};0) eredménye 2, azaz a "b" relatív pozíciója az {"a"."b"."c"} tömbben. A HOL.VAN szöveg keresésekor nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. Ha a HOL.VAN nem talál egyezést, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. Ha az egyezés_típus értéke 0 és a keresési_érték szöveg, akkor a keresési_értékben a helyettesítő karakterek (csillag és kérdőjel) is használhatók. A csillag (*) tetsző-leges számú karaktert, míg a kérdőjel (?) egyetlen karaktert helyettesít. INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám) //1.forma Tömb: Cellatartomány vagy tömbállandó. Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható. Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adjuk meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából, illetve oszlopából álló tömb lesz. Sor_szám: A tömbben annak a sornak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha a sor_szám hiányzik, akkor az oszlop_szám argumentum megadása kötelező. Oszlop_szám: A tömbben annak az oszlopnak a száma, amelyikből az értéket meg szeretnénk kapni. Ha az oszlop_szám hiányzik, akkor a sor_szám argumentum megadása kötelező. Ha mind a sor-szám, mind az oszlop_szám argumentumot megadjuk, akkor az INDEX függvény eredménye az ezek metszéspontjában található cella értéke lesz. Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumnak 0 (nulla) értéket adunk, ak-kor az INDEX függvény a teljes oszlop, illetve sor értékeinek tömbjét adja vissza. Ha a visszakapott értékeket tömbként szeretnénk használni, az INDEX függvényt írjuk be

16 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 16. oldal tömbképletként vízszintes cellatartományba sor esetén, és függőleges cellatartományba oszlop esetén. Tömbképlet beírása a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűk megnyomásával történik. A sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia, ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja vissza. INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) //2.forma Hivatkozás: Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás. Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni. Ha a hivatkozás argumentumban szereplő egyes területek csak egyetlen sort vagy oszlopot tartalmaznak, akkor a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumot elhagyhatjuk. Ha a hivatkozás például csak egyetlen sorra vonatkozik, akkor elegendő annyit írni: INDEX(hivatkozás;;oszlop_szám). Sor_szám: A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Oszlop_szám: A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Terület_szám: A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a terület_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor az INDEX az 1-es számú területet veszi figyelembe. Ha például a hivatkozás az (A1:B4;D1:E4;G1:H4) cellákat adja meg, akkor a terület_szám 1 az A1:B4 tartomány, a terület_szám 2 a D1:E4 tartomány, a terület_szám 3 pedig a G1:H4 tartomány lesz. Miután a hivatkozás és a terület_szám kijelölt egy adott tartományt, a sor_szám és az oszlop_szám ezen a területen ad meg egy konkrét cellát: sor_szám 1 értéke a tartomány első sorát jelöli, az oszlop_szám 1 értéke a tartomány első oszlopát és így tovább. Az INDEX függvény által adott eredmény a sor_szám és az oszlop_szám metszéspontjának hivatkozása lesz. Ha a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumnak 0 (nulla) értéket adunk, akkor az INDEX függvény a teljes oszlop, illetve a teljes sor hivatkozását adja eredményül. A sor_szám, az oszlop_szám és a terület_szám értékének a hivatkozás argumentumban szereplő cellát kell meghatároznia. Ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja eredményül. Ha sor_szám és az oszlop_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor a terület_szám argumentummal megadott hivatkozás lesz az INDEX függvény eredménye. Az INDEX függvény hivatkozást ad eredményül; más képletek ennek megfelelően kezelik. A képlettől függ, hogy az INDEX függvény által szolgáltatott érték értékként vagy hivatkozásként kerül-e felhasználásra. A CELLA("szélesség";INDEX(A1:B2;1;2)) képlet például egyenértékű a CELLA("szélesség";B1) képlettel. A CELLA függvény az INDEX függvény által szolgáltatott értéket cellahivatkozásként használja fel. Másrészt például a 2*INDEX(A1:B2;1;2) képlet az INDEX függvény eredményét (a B1 cellahivatkozást) kiértékelik, és a további számításhoz a cellában (példánkban a B1) található számértéket használják fel.

17 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 17. oldal MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI (folytatás): SZORZATÖSSZEG(tömb1;tömb2;tömb3;...) Tömb1, tömb2, tömb3...: ki szeretnénk számítani. Legalább 2, legfeljebb 30 tömb, amelyek szorzatösszegét Az argumentumok között szereplő tömböknek azonos méretűeknek kell lenniük. Ha ez nem teljesül, akkor a SZORZATÖSSZEG az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül. A SZORZATÖSSZEG a tömbök nem numerikus elemeit nullának tekinti. A fenti példa ugyanazt az eredményt adja, mint a tömbként bevitt SZUM(A2:B4*C2:D4) függvény. A tömbök használata más, a SZORZATÖSSZEG függvényhez hasonló műveleteket is lehetővé tesz. Kiszámíthatjuk például az A2:B4 tömb elemei négyzeteinek összegét a =SZUM(A2:B4^2) képlet CTRL+SHIFT+ENTER billentyűk megnyomásával (tömbképletként) történő beírásával. TÖMBKÉPLET LÉTREHOZÁSA Tömbképlet (tömbképlet: Olyan képlet, amely több műveletet hajt végre egy vagy több értékkészleten, majd egy vagy több eredményt ad vissza. A tömbképletek kapcsos zárójelek ( { } ) között találhatók, bevitelükhöz a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt kell használni.) beírásakor a Microsoft Excel a képletet automatikusan kapcsos zárójelek közé helyezi. Egyetlen eredmény számítása Tömbképletet akkor érdemes használni, ha egyetlen eredmény érdekében több számítást kell végrehajtani. Az ilyen jellegű tömbképlet egyszerűsíti a munkalapmodellt, mivel több különböző típusú képletet egyetlen tömbképlettel helyettesít. 1. Kattintsunk arra a cellára, amelybe a tömbképletet szeretnénk beírni. 2. Írjuk be a tömbképletet. A következő képlet például anélkül számolja ki a részvények mennyisége és egységára által megadott tömb teljes értékét, hogy külön sort használna az egyes részvények értékének kiszámolásához és megjelenítéséhez.

18 Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 18. oldal Egyetlen eredményt adó tömbképlet Ha az ={SZUM(B2:C2*B3:C3)} képlet tömbképletként írjuk be, minden egyes részvényre megszorozza a Mennyiség és az Egységár értékét, majd összeadja a szorzatokat. 3. Nyomjuk meg a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűket. Több eredmény kiszámítása Bizonyos munkalapfüggvények az értékek tömbjét adják vissza eredményként, vagy argumentumukként igénylik az értékek tömbjét. Több eredmény tömbképlettel történő kiszámolásához a tömböt a cellák olyan tartományába kell beírni, amelyben a sorok és oszlopok száma megegyezik a tömb argumentumainak számával. 1. Jelöljük ki azt a cellatartományt, amelybe a tömbképletet szeretnénk beírni. 2. Írjuk be a képletet. Ha például adva van a három hónap sorozatához (A oszlop) három forgalmi adat (B oszlop), a TREND függvény kiszámolja a forgalmi adatok lineáris trendjét. A képlet összes eredményének megjelenítéséhez a képletet a C oszlop három cellájába visszük be (C1:C3). Több eredményt adó tömbképlet Amikor a =TREND(B1:B3;A1:A3) képletet tömbképletként visszük be, a három forgalmi érték és a három hónap alapján három eredményt (22196, és 11962) kapunk. 3. Nyomjuk meg a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűket.

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK

MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül. =ABS(32) eredménye 32, =ABS(-32) eredménye ugyancsak 32 DARABTELI Összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban. dr. Nyári Tibor

Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban. dr. Nyári Tibor Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor FKERES, VKERES melyik táblában kell keresni az értéket a tábla azon oszlopának táblán belüli sorszáma, amelyből az eredményt

Részletesebben

AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI. Táblázatkezelés Excel XP-vel. ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány)

AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI. Táblázatkezelés Excel XP-vel. ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) Táblázatkezelés Excel XP-vel AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Az Excel számos, munkánkat megkönnyítő függvényt tartalmaz. A következőkben az Excel fontosabb függvényeinek használatával ismerkedünk

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül.

DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül. 1 AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI Az Excel számos, munkánkat megkönnyítő függvényt tartalmaz. A következőkben az Excel fontosabb függvényeinek használatával ismerkedünk meg. A függvények alkalmazásakor a félkövér

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot.

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot. Excel A tartomány és kijelölése Munkánk során gyakran elfordul, hogy nem egy, hanem több cellából álló területtel kell dolgoznunk. Ezt a területet tartománynak vagy blokknak nevezzük. Cella jelölése: például

Részletesebben

Az EXCEL függvényei. DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül.

Az EXCEL függvényei. DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül. STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Az EXCEL függvényei Átlag(tartomány) A tartomány terület numerikus értékeit tartalmazó cellák értékének átlagát számolja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Táblázatkezelés 4. előadás Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Keresőfüggvények Tartományban és nem tartományban történő keresés

Részletesebben

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Excel 2010 függvények

Excel 2010 függvények Molnár Mátyás Excel 2010 függvények Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék FÜGGVÉNYHASZNÁLAT ALAPJAI 1 FÜGGVÉNYEK BEVITELE 1 HIBAÉRTÉKEK KEZELÉSE 4 A VARÁZSLATOS AUTOSZUM GOMB 6 SZÁMÍTÁSOK A REJTETT

Részletesebben

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I.

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I. Bevezetés Függvények I. Ebben a fejezetben megismerkedünk a függvény fogalmával és felépítésével. Elsajátítjuk a leggyakrabban használt matematikai és statisztikai függvények alkalmazását. Függvények A

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények dr.xlsx A programról A CD struktúrája A CD 9 munkafüzetben mutatja be a Microsoft Excel 2003, 2007 és 2010 függvényeit. Az egyes munkafüzetek a "tartalom" munkafüzetből érhetők el a munkafüzet nevére kattintással.

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Titkok Trükkök Tippek: Az FKERES (munkafüzet és e-könyv)

Titkok Trükkök Tippek: Az FKERES (munkafüzet és e-könyv) Miért nem működik az FKERES (vagy a VKERES) függvény? Amikor az FKERES függvényt alkalmazzuk, lényegében ezt mondjuk a függvénynek: Itt egy érték. Menj egy másik helyre, találd meg ezt az értéket, és mutasd

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel)

Táblázatkezelés (Excel) Táblázatkezelés (Excel) Tartalom felépítés kezelés egyéb lehetőségek hasznos kiegészítések Készítette: Bori Tamás 2 Felépítés I.: A program felépítése hagyományos MS GUI: menü eszköztár szabjuk testre!

Részletesebben

ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) DARAB2(tartomány) STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK

ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) DARAB2(tartomány) STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó cella, a #ZÉRÓOSZTÓ!

Részletesebben

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Táblázatkezelés II. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Tartománynevek definiálása... 5 Háromdimenziós tartománynevek... 7 Másik munkafüzet celláira utaló név létrehozása...

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Függelék. Táblázatkezelés

Függelék. Táblázatkezelés Táblázatkezelés I. Táblázatkezel általános szolgáltatásai Táblázatok készítése, formázása M veletek a táblázat adataival: képletek készítése, függvények alkalmazása A munkalap adatainak megjelenítése graþ

Részletesebben

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

Segédanyag az Excel használatához

Segédanyag az Excel használatához Segédanyag az Excel használatához Tartalom Fontos definíciók... 1 Saját függvény készítésének jelei... 1 Egérmutató típusai... 2 Hasznos... 2 Ctrl gomb használata... 2 Sortörés cellán belül... 3 Egyéni

Részletesebben

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI Képletek Olyan egyenletek, amelyek a munkalapon szereplő értékekkel számításokat hajtanak végre. Jellemzői: - egyenlőségjellel = kezdődik Képlet részei: 1. Számtani műveleti jelek. 2. Állandók. 3. Hivatkozások.

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai. Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, október 25.

Táblázatkezelés alapjai. Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, október 25. Táblázatkezelés alapjai Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, 2004. október 25. Miért/mikor használunk táblázatkezelőt? Ha adataink rendszeréhez táblázatos forma kívánkozik. Ha függvényt/változást kívánunk

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Word IV. Élőfej és élőláb

Word IV. Élőfej és élőláb Word IV. Élőfej és élőláb A menüpont a Nézet legördülő menü Élőfej és élőláb parancsával érhető el. Ezután a megjelenő szaggatott részbe írhatjuk be a kíván szöveget. OLDALSZÁMFORMÁZÁS DÁTUMBESZÚRÁS VÁLTÁS

Részletesebben

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük.

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük. Az Excel feladat során fontos figyelembe venni a Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! kijelentést! Ha a feladat nem is utal külön erre, ha lehetséges mindent

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai Változékonyság (szóródás) STATISZTIKA I. 5. Előadás Szóródási mutatók A középértékek a sokaság elemeinek értéknagyságbeli különbségeit eltakarhatják. A változékonyság az azonos tulajdonságú, de eltérő

Részletesebben

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság Microsoft Excel 2010 Gyakoriság Osztályközös gyakorisági tábla Nagy számú mérési adatokat csoportokba (osztályokba) rendezése -> könnyebb áttekintés Osztályokban szereplő adatok száma: osztályokhoz tartozó

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 1. oldal, összesen: 5 Elmélet Word 1. Döntse el az alábbi állításról, hogy a tagmondatok tartalma igaz-e, s A WORD helyesírás-ellenőrző rendszere minden helyesírási hibánkat kijavítja, mert felismeri,

Részletesebben

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája Excel tanfolyam középhaladóknak Ezt a tanfolyamot olyan hallgatóknak szervezzük, akik már némi jártasságra tettek szert a táblázatkezelők használatában (például tudnak táblázatokat létrehozni, egyszerűbb

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő

Az Excel táblázatkezelő Alkalmazott Informatikai Tanszék SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. Dr.Dudás László 4./1. Az Excel táblázatkezelő How to Give a Presentation on the Financial Information of a Company by Dave Samuels, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/give-presentation-financial-information-company-61420.html

Részletesebben

A táblázat első sorában a feliratok vannak, ezért az x, y koordinátákat a második sortól kezdve az egymillió-egyedik sorig fogjuk elhelyezni.

A táblázat első sorában a feliratok vannak, ezért az x, y koordinátákat a második sortól kezdve az egymillió-egyedik sorig fogjuk elhelyezni. Ebben a feladatban a Pi értékét fogjuk meghatározni Excelben a Monte-Carlo módszer segítségével. A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003- as verzióhoz és Calchoz

Részletesebben

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak Táblázatkezelés célja Táblázatkezelés Nagy-Szakál Zoltán 2006. Olyan nyomtatott táblázat - dokumentum - létrehozása számítógéppel, amely konstans (szöveges és numerikus) és a program által számított számértékeket

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk.

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk. Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak egy táblázat adatainak kibővítéséhez, átrendezéséhez, valamint bizonyos részeinek eltávolításához. Tehát megtanuljuk,

Részletesebben

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése Táblázatkezelés Előismeretek 1-2. óra Tisztában kell lenni a következőkkel: Bekapcsolás, kikapcsolás A Windows ablakkezelése Programok elindítása, a programokból való szokásos kilépés Karakterek begépelése

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni?

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Fordította: IFUA Horváth & Partners Képzelje el, hogy a vállalat értékesítési vezetője megkéri Önt, hogy rövid időn belül elemezze

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.)

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.) Táblázatkezelés 2. előadás Alapok (folyt.) Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Képletek használata Kifejezések, operátorok, függvények, típuskonverziók A képletekre vonatkozó

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Adatbázis-kezelő függvények

Adatbázis-kezelő függvények Adatbázis-kezelő függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 AB.MEZŐ AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB.SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. Megszámolja, hogy az

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata

Az OpenOffice.org Calc használata Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2009. augusztus A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Javítási-értékelési útmutató 052 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Digital Irodai Eszközöket

Részletesebben

Microsoft Excel Feladatok

Microsoft Excel Feladatok Microsoft Excel Feladatok 1. Hozzunk létre tetszőleges élőfejet és próbáljuk ki az oldalbeállítás műveleteit 2. Próbáljuk ki az egyes kijelölési módokat, jelöljük ki a sorok, oszlopokat, teljes munkalapot

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Alapok: Használd számológép helyett

Alapok: Használd számológép helyett Alapok: Használd számológép helyett Az Excelt ugyanúgy használhatod, mint a számológépet, vagyis bármit ki tudsz vele számolni. Egész egyszerűen csak írj egy egyenlőségjelet a sor elejére és aztán ugyanúgy,

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55

Help Key Bt Cím: 1142 Budapest Dorozsmai u 211 Számítástechnikai Telefon: +36 1 469 09 55 EXCEL ALAPISMERETEK Ha a napi feladataink egyike az, hogy számításokat kell végeznünk, akkor jó segítőtársunk lehet az Excel éppen aktuális változata. Ezzel a programmal mindenféle programozói ismeret

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003-as verzióhoz és Calchoz is használható. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Külső adatok importálása.

Részletesebben

A Microsoft Excel alapjai

A Microsoft Excel alapjai Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel program alapjaival. Milyen adattípusokkal dolgozhatunk, hogyan rögzíthetjük ezeket az adatokat, valamint milyen módon mozoghatunk munkalapunkon az egér

Részletesebben

Segédanyag a WORD használatához

Segédanyag a WORD használatához Segédanyag a WORD használatához Tartalom Kezdőlap:... 2 Beszúrás... 3 Tervezés... 3 Lapelrendezés... 4 Hivatkozás... 4 Objektumok saját menüi... 5 Táblázat... 5 Képek... 5 Alakzatok... 5 Menün kívüli tudnivalók

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Diaminták

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Diaminták A prezentáció elkészítésénél elsőként érdemes egy mintaoldalt készíteni, mert ennek tartalma és beállításai automatikusan rákerülnek minden új oldalra amit majd beillesztünk a bemutatónkba. A diaminta

Részletesebben

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE 2007) 1. Írjuk a mérési adatokat az x-szel és y-nal jelzett oszlopokba. Ügyeljünk arra, hogy az első oszlopba a független, a második oszlopba a függő változó kerüljön! 2. Függvény

Részletesebben