VETÜLETTAN. Bácsatyai László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VETÜLETTAN. Bácsatyai László"

Átírás

1 VETÜLETTAN Bácsatyai László SZÉESFEHÉRVÁR, 8

2 Bevezetés Jelen jegyzet alapját a Magyarrszági vetületek c, a Szaktudás iadóháznál 6-ban megjelent tankönyv képezi A tárgyalt vetületi rendszerek tekintetében nem törekszik teljességre, kizárólag a Magyarrszágn alkalmaztt vetületi rendszerekkel fglalkzik A bevezetı általáns fgalmak után srrendben a vetületi trzuláskat és redukciókat, majd a kizárólag Magyarrszágn kidlgztt, a mindenkri magyarrszági területi sajátsságkat magukn hrdzó, a magyarrszági térképezés céljára kiválaszttt gedéziai vetületeket tárgyalja A következı részek a Gauss-féle szögtartó gömbi vetületet, a Magyarrszágn is használt nemzetközi vetületeket, a Gauss-rüger és az UTM vetületet tartalmazzák A könyv utlsó fejezetének tárgya a vetületi rendszerek közötti átszámításk E jegyzet nem pótlhatja és nem is helyettesítheti Hazay Istvánnak a gedéziai vetületek terén Magyarrszágn mindmáig alapmőnek tekinthetı munkásságát és nem versenytársa, hanem kiegészítıje kíván lenni az e témában eddig megjelent irdalmaknak Ezek közé tartznak Varga Józsefnek a BME földmérı és térinfrmatika szaks hallgatói, ill Németh Gyulának az NyME Geinfrmatikai ara hallgatói számára írt jegyzetei Törekedtem arra, hgy a számítástechnika mai színvnalának megfelelı anyagt állítsak öszsze Ezért többek között a Gauss-rüger és az UTM vetületek kivételével mind a vetületi egyenleteknél, mind a vetületi redukcióknál elhagytam a vetületi srkat és a legtöbb esetben számítógépen különösebb nehézségek nélkül prgramzható zárt képleteket fgalmaztam meg Az egyes anyagrészeket számítási példákkal egészítettem ki A vetületi rendszerek közötti átszámításk felfgásmódját a GIS és a GS technika mai fejlettségi szintjéhez igazítttam, bemutatva, hgy az átszámításkat a térben kell elvégezni: a GS mérésekbıl a térben 3 krdinátát kapunk egy, középpntjával a Föld tömegközéppntjába helyezett vnatkztatási ellipszid térbeli, ill ellipszidi földrajzi krdinátarendszerében A különbözı rszágk vetületi (és magassági) rendszereinek összekapcslása ezen keresztül lehetséges A térben megszerkesztett ábrák a síkban, sajns, nem mindig azt mutatják, amit térben látni lehetett, a síkban, a jegyzet ábrájaként sajns szegényebbé válnak Remélem aznban, hgy a jegyzetet kiegészítı pwerpints bemutató animált ábráinak megtekintése után - az ábrák megfelelı figyelemmel jbban követhetık A jegyzetben alkalmaztt jelölések több helyen különböznek a Magyarrszági vetületek c tankönyv jelöléseitıl Ennek fı ka, hgy elkerülni igyekeztem az átfedéseket, esetleges ellentmndáskat a Felsıgedézia tantárgyban követett jelölésrendszerrel A jelölések módsítására elsısrban az ellipszidi és gömbi földrajzi szélesség és hsszúság, a geidunduláció és a harántgörbületi sugár vnatkzásában vlt szükség Így is elıfrdul, hgy különbözı fgalmakat azns betővel jelöltem A geidunduláció mellett pl U-val jelölöm a hssztrzulást és

3 a jegyzet utlsó fejezetében a nrmálptenciált is Ugyanazn fejezetben visznt azns jelölés nem frdul elı, úgyhgy értelmezési prblémák remélhetıleg nem lesznek majd A jegyzet a tankönyvvel ellentétben nem tartalmaz levezetéseket, a közölt képletek többsége részben a szemléletesség kedvéért, részben azért, hgy a gyakrlati feladatk megldásában segítsen, szerepel a jegyzetben A képletek memrizálása szükségtelen, elvárható visznt, hgy a számnkérés srán a hallgatók a képletek helyét és szerepét, a bennük szereplı jelöléseket felismerjék A jegyzet alapjául szlgáló könyv megírásakr kmly támgatást és segítséget kaptam Ádám József egyetemi tanár, akadémikustól, aki tanácsaival végig segítette munkámat Hálámat fejezem ki könyvem lektrainak, Varga József egyetemi adjunktusnak és Csepregi Szablcs fıisklai tanárnak, akik részletekbe menı, helyenként szigrú ítéletükkel remélhetıleg megakadályzták, hgy könyvemben, s így remélhetıleg e jegyzetben se maradjanak tisztázatlan fgalmak, definíciók Sajns, Csepregi tanár úr már nem lehet közöttünk, hgy a Vetülettan ktatásában esetleg felmerülı prblémák megldásában segítsen, remélhetıleg minden vnatkzásban számíthatk visznt Németh Gyula fıisklai tanár úr közremőködésére, aki arunkn a tantárgy eddigi gndzója vlt A tantárgy gyakrlati fglalkzásait is az ı eddigi gyakrlatainak felhasználásával készítettem elı Székesfehérvár, 8 szeptember Bácsatyai László 3

4 Alapfgalmak A földfelszín megismerésének egyik legfntsabb segédeszköze és a mérnöki tervezés alapja a térkép Szó szerinti értelemben a térkép a térnek a képe, lyan síkbeli alktás, amely a valós földfelszín mdellezésének végterméke és a körülöttünk lévı hármdimenziós világt, illetve annak kisebb-nagybb részeit különbözı mértékő kicsinyítésben ábrázlja A földfelszín térképi végtermék célú mdellezésének flyamatát az alábbi ábrán követhetjük végig Felsıgedézia Z geid X Y Térbeli (3D, gecentrikus) mdell Vízszintes (D) mdell Földünk a valós világ Vetülettan Magassági (D) mdell Ellipszid, gömb: kis területen legjbban illeszkedik icsinyítve: térkép alapfelület: ellipszid, vagy gömb A térképezés felülete: képfelület Vetület síkja A földfelszín mdellezésének flyamatábrája A valós világ pntjai értelmezhetık egy, rigójával a Föld tömegközéppntjába helyezett (gecentrikus) térbeli derékszögő krdinátarendszerben Gyerekkrunk óta kialakult szemléletmódunknak megfelelıen a valós világ pntjait vízszintes (D, kétdimenziós mdell), függıleges (D, egydimenziós magassági mdell) helyzetükkel adjuk meg A Föld vízszintes, kétdimenziós mdelljét több lépésben (közelítésben) állítjuk elı: Geid: a Föld nehézségi erıteréhez kapcslódó, zárt matematikai frmában nem leírható, idealizált térbeli felület, a nyugalmban lévı közepes tengerszint felülete Nem alkalmas arra, hgy egy matematikailag szigrúan megalapztt térképrendszert érthetı frmában ráépítsünk Alapfelület: matematikailag visznylag egyszerően leírható, szabálys térbeli felület, frgási ellipszid, vagy gömb 3 épfelület: az alapfelülethez illesztett sík, vagy síkba fejthetı felület Az alapfelület és a képfelület egy lehetséges kapcslódását mutatja be az alábbi ábra: 4

5 alapfelület képfelület 4 Vetület: a képfelület síkba terítésével jön létre 5 Térkép: a vetület szükség és cél szerinti kicsinyítése A kicsinyítés mértékszáma a térkép méretaránya: M = térképi méretarány= térképi hssz vetületi hssz Az egydimenziós magassági mdell kétféleképpen értelmezhetı: A geidhz képest: középtengerszint feletti magasság, H Az ellipszidhz képest: ellipszidi magasság, h A két fajta magasság különbsége a geidunduláció: U = h H A dmbrzatábrázlást is tartalmazó (szintvnalas) térképek a geidhz képest értelmezett magassági mdellre épülnek A valós földfelszínrıl az alapfelületre (ellipszidra) történı áttérés fizikai és matematikai törvényszerőségeivel a Felsıgedézia, az alapfelületrıl a vetületre való áttérés matematikaigemetriai összefüggéseivel, jellemzı tulajdnságaival pedig a Vetülettan fglalkzik A vetítés Az alapfelületrıl a képfelületre vetítéssel térünk át A vetítés matematikai összefüggésekkel történhet gemetriailag megszerkeszthetı és szemléltethetı, gemetriailag nem szemléltethetı módn Az elsı esetben a vetítést valamilyen vetítési középpntból végezzük és vetítısugarakkal közvetítjük Ha a vetítési középpnt a végtelenben van és a vetítısugarak a képfelületre merılegesek, rtgnális, vagy derékszögő vetítésrıl (a ábra), ha a vetítısugarak párhuzamsak, de 5

6 a képfelületre nem merılegesek, klingnális, vagy ferdeszögő vetítésrıl (b ábra) beszélünk Ha vetítési középpnt a végesben van, a vetítés centrális (c ábra) C e e e e e e Vetítés vetítısugarakkal a) rtgnális vetítés, b) klingnális vetítés, c) centrális vetítés A másdik esetben a vetítési középpnt és a vetítısugarak helyzete gemetriailag nem szemléltethetı, a vetített pntk gemetriailag nem szerkeszthetık Alap- és képfelületek A frgási ellipszid a) b) c) A Föld tengelykörüli frgása következtében létrejövı centrifugális erı a Földet a frgástengelyére merılegesen széthúzza Ez kzza a Föld lapultságát, ami a kétdimenziós mdellalktás lépésében kéttengelyő, ún frgási ellipszidt eredményez (ábra) frgástengely b q a meridián-ellipszis a Egyenlítı A frgási ellipszid paraméterei Ha az ellipszidt a frgástengelyén áthaladó síkkal elmetsszük, a meridián-ellipszishez jutunk A földi ellipszid méretét és alakját az ellipszid fél nagytengelyével, a-val és fél kistengelyével, b-vel adják meg Az a és b értékekbıl levezethetı a frgási ellipszid lapultsága: 6

7 f a b = a Meghatárzásuk idejétıl, helyétıl és módjától függıen az egyes frgási ellipszidk méretei különböznek egymástól Az alábbi táblázatban összefglaljuk a Magyarrszágn is használats ellipszidk a, b és f paramétereit Az ellipszid özlésének a (m) b (m) f neve éve Bessel , ,963 :99,53 raszvszkij ,9 :98,3 IUGG/ ,56 :98,47 WGS ,34 :98,57 Az alábbi ábrán a frgási ellipszidhz tartzó térbeli derékszögő és a felületi krdinátákat mutatjuk be A két rendszer között az átszámítás zárt képletekkel történik Z ellipszidi nrmális (ϕ, λ, h) ezdı-meridián O N ϕ λ h Q α ellipszidi azimut A pnt ellipszidi meridiánja Y X Ellipszidi egyenlítı síkja Az X, Y, Z ellipszidi térbeli rendszer rigója az ellipszid középpntja Az ellipszid felületébıl az ellipszid frgástengelyén átfektetett síkk a meridiánkat, az Egyenlítı síkjával párhuzams síkk a szélességi köröket metszik ki Valamely pnt ϕ ellipszidi szélességén a pnt nrmálisának (amely a póluskban és az Egyenlítı pntjain emelt nrmálisk kivételével - nem megy át az ellipszid középpntján) az ellipszidi egyenlítı síkjával bezárt szögét, λ ellipszidi hsszúságán a pntn átmenı meridiánnak a kezdı-meridiánnal bezárt szögét értjük A kezdı-meridián elvileg tetszıleges lehet, rendszerint a Greenwich-i meridiánnal egyezik meg α - ellipszidi azimut, a Q ellipszidi ív érintıjének a pnt meridiánjának pntbeli érintıjével közbezárt szöge Az ábrán még N az ellipszid harántgörbületi sugara a pntban, h az ellipszidi magasság A gömb isebb rszágk térképi ábrázlásánál az ellipszidt gömbbel is helyettesíthetjük Ekkr a meridiánk is hsszúsági körök lesznek és a számításk összefüggései is lényegesen leegyszerősödnek, mivel a gömbi nrmálisk a gömb középpntján mennek keresztül Az alábbi ábrán a gömbhöz tartzó gömbi derékszögő és a gömbi felületi krdinátákat mutatjuk be: ϕ gömbi szélesség, λ gömbi hsszúság, φ - pólustávlság 7

8 Z (ϕ, λ) gömbi nrmális Gömbi kez- dı- φ ϕ λ R h α gömbi azimut Q A pnt gömbi meridiánja Y X Gömbi egyenlítı síkja Az alábbi táblázatban az ellipszid és a gömb fnts paramétereit, valamint a derékszögő és a felületi krdináták közötti átszámítás összefüggéseit fglaljuk össze Megnevezés Ellipszid: jelölések és összefüggések Gömbi megfelelı (R a gömb sugara) az alapfelület fél nagytengelye a R az alapfelület fél kistengelye b R lapultság (arányszám) f = ( a b) / a = /α ( α = a /( a b) ) elsı excentricitás négyzete e = ( a b ) / a másdik excentricitás négyzete e = ( a b ) / b harántgörbületi sugár (meridiánra merıleges irányú) N a ( e sin ϕ) = / R a( e ) meridián irányú görbületi sugár M = 3 / R ( e sin ϕ) derékszögő krdináták számítása a felületi krdinátákból felületi krdináták számítása a derékszögő krdinátákból X = ( N + h) csϕ cs λ Y = ( N + h) csϕ sin λ ( b N + ) sinϕ Z = h a p = X + Y θ = arctan Z a p b Z + e b sin = arctan p e a cs ϕ 3 Y λ = arctan, X p h = N csϕ 3 θ θ - X = ( R + h) csϕ cs λ Y = ( R + h) csϕ sin λ Z = ( R + h) sinϕ p = X + Y - Z ϕ = arctan p Y λ = arctan X p h = R csϕ 8

9 Földrajzi krdináták A tvábbiakban az ellipszidi és a gömbi jelzık helyett a földrajzi hsszúság, földrajzi szélesség, földrajzi azimut kifejezéseket fgjuk használni akkr, amikr tárgyalásunk mind az ellipszidra, mind a gömbre vnatkzhat A földrajzi szélesség és földrajzi hsszúság fgalmakat a földrajzi krdináták kifejezésben fglaljuk össze A sík A földfelszíni pntk térképi ábrázlásánál az alapfelületi pntkat a vetület síkjában adjuk meg és a számításkat a vetületi síkban definiált krdinátarendszerben (vetületi krdinátarendszer) hajtjuk végre +x A fenti ábrán ún délnyugati, ill északkeleti tájékzású vetületi krdinátarendszert látunk, azaz a rendszer +x tengelye délre, ill északra, +y tengelye nyugatra, ill keletre mutat A fenti ábra jelölései: y, x sík derékszögő krdináták, y = y y, x = x x - krdinátakülönbségek, Q +y δ Q δ irányszög y Q Q d y Q δ Q x Q a) Q y x x Q +x x Q x x Q δ Q y y Q d b) Q δ Q y Q +y +x É f É t µ Meridián képe δ Q α +y A vetületi krdinátarendszerben értelmezzük még az alábbi fgalmakat: α - földrajzi azimut (szögtartó vetületeknél), δ - irányszög, µ vetületi meridiánknvergencia, Az É f és É t jelölések az alapfelületi és a vetületi (térképi) északi iránykat jelentik 9

10 Vetületi egyenletek Az alap- (ellipszid, gömb) éss a képfelület (vetület) között a kapcslatt a vetületi egyenletek teremtik meg Utóbbiak az y és x vetületi krdinátákat fejezik ki a ϕ földrajzi szélesség és a λ földrajzi hsszúság függvényében Szimblikus jelöléssel: y = f x = f ( ϕ, λ) ( ϕ, λ) A vetületi egyenletekkel szemben az alábbi feltételeket kívánják meg: az alapfelület minden pntjának csak egy és csakis egy pnt feleljen meg a képfelületen, a vetületi egyenletek flytnsak és differenciálhatók, deriváltjaik szintén flytnsak le- függvényé- gyenek, kielégítsék a (vetületi) trzuláskra megadtt követelményeket Frdítva, a ϕ és λ földrajzi krdinátákat kifejezhetjük a vetületi krdináták ben: ϕ = fϕ ( y, x) λ = f y, x Utóbbiak az ún inverz vetületi egyenletek A vetületi egyenleteket nem minden térképezendı pntra használják rlátztt számú pnt földrajzi krdinátái és a szmszéds pntk közötti földrajzi azimutk meghatárzása után azkat a vetületi egyenletek segítségével számítják át vetületi krdinátákká és irányszögekpntt már a sík de- ké Az ily módn definiált vetületben tvábbi, immár tetszıleges számú rékszögő krdinátarendszerben érvényes összefüggések felhasználásával határznak meg, a vetületi egyenletek alkalmazása nélkül Vetületi trzulásk és redukciók y x λ ( ) Az alapfelületi alakzatk trzulnak a síkban Az alapfelületi görbe vnalak és felületek képfelületre vetítésekr nem elhanyaglható trzu- és a síkban áb- lásk lépnek fel A térképalktás srán arra kell törekednünk, hgy a síkrajzt rázlt dmbrzatt alktó természetes és mesterséges tereptárgyakat lehetıleg valódi alakjuk-

11 ban vagy ahhz minél közelebb mutassuk be Ebbıl a szempntból a trzulásk annál nagybbak, szembetőnıbbek és zavaróbbak, minél nagybb az alapfelületnek az a része, amelyet a térképen ábrázlni akarunk Szélsı esetben, ha például az egész Földet egy térképen kívánjuk ábrázlni, a fenti ábrán vázlt helyzet állhat elı, amikr az egyes földrészek térképi területe jelentıs mértékben ellentmnd a valóságs területi adatknak Frdítva, minél kisebb a térképen ábrázlni kívánt felület, annál kisebbek a trzulásk, míg végül eljutunk egy akkra területhez, amelynek térképi ábrázlásakr a térképezési gyakrlat szempntjából a trzulásk mértéke már elhanyaglható E terület nagysága a térkép méretarányától és a térképi ábrázlás elıírt megbízhatóságától függ, s emiatt relatív Határzzuk meg azt a - méretaránytól függı - legnagybb területet, amelyen belül a trzulásk figyelmen kívül hagyhatók A területi krlátk betartása esetén vetítésre nincs szükség Induljunk ki abból, hgy a grafikus térképen az egymáshz, mm-nél közelebb esı pntkat már nem tudjuk egymástól megkülönböztetni Ez pld : méretarány esetén a vetületben,mm = mm = m -nek felel meg A trzulás mértéke a felület nagyságától függ Az alapfelület R sugara mintegy 638 km A γ az s alapfelületi hsszhz tartzó középpnti szög Az s hssznak az érintési síkra, más szóval, a pnt vízszintes síkjára vetített értéke d A kettı különbsége az s hssz trzulásának a vetületben megengedhetı mértéke, esetünkben m =, km Az ábrából s s = R sin s, R s, = 638 sin s 638 A fenti egyenletet az s = 5 km érték elégíti ki, azaz a trzulást a pnt környezetében mintegy 5 km-es sugarú körben hagyhatjuk figyelmen kívül isebb méretaránynál s értéke nagybb, nagybb méretaránynál kisebb ld nagybb, : méretaránynál s = 3 km Vetületi trzulásk s = d s = R sin γ s, Az alábbi ábra a) balldali része az alapfelület végtelen kis részét, b) jbbldali része a képfelület megfelelı végtelen kis részét mutatja be A balldali elemi kis hármszög α földrajzi azimut melletti befgója M dϕ, szemközti befgója r dλ, az átfgó ds M a meridián irányú görbületi sugár, r = N csϕ, ahl N a haránt irányú görbületi sugár Az alapfelületi

12 M dϕ befgónak a dx, az r dλ befgónak a dy, a ds átfgónak a dd, az α azimutnak a β, a df elemi kis területnek a dt, a ϕ,λ pntnak az x, y pnt felel meg a vetületben A vetületek többségében a vetület x tengelye az alapfelületi meridián képe, az y tengely erre merıleges ϕ + M dϕ r dλ ϕ + M ϕ, λ + r d dλ x + dx dy y + dy, x + dx M dϕ α ds ϕ,λ dx dd a) y, x b) Végtelen kis felületek az alapfelületen és a képfelületen A fenti ábrabeli két hármszög hsszban, szögben és területben jelentkezı eltérései a vetületi trzulásk A vetítés srán a hsszak és területek trzulásával általánsságban a szögek is trzulnak A vetületi egyenletek aznban megválaszthatók úgy, hgy valamelyik mennyiség a másik rvására a vetítéssel ne váltzzn Lineármdulus A hsszak el nem kerülhetı váltzása a vetületen azt jelenti, hgy a vetítéskr az alapfelületi méretek pntról pntra a helytıl függıen különbözı méretekben képzıdnek le a képfelületen Ezt a váltzást a hsszak trzulását jellemzı lineármdulussal értelmezzük: dd l = ds A lineármdulus kifejezi, hgy egy alapfelületi s hssz végtelen kis ds váltzásának a vetületi d hssz (ábra) mekkra végtelen kis dd váltzása felel meg Általáns esetben dd ds A lineármdulus fenti összefüggésébıl kiindulva az alábbi összefüggés vezethetı le: Az összefüggés jelölései: Az l = cs α + Q sin α + T sin α E =, M F G Q =, T = M r r x y E = +, ϕ ϕ x x y y F = +, ϕ λ ϕ λ x G = λ y + λ parciális deriváltakból álló mennyiségek az ún Gauss-féle állandók, α a földrajzi azimut β

13 élda: A gömbre, mint alapfelületre vnatkzó vetületi egyenletek legyenek az alábbiak: Határzzuk meg a lineármdulust! épezzük az alábbi parciális deriváltakat: Tvábbá mert a földgömbre y = R λ x = R ϕ y y x x = R; = ; = R; = λ ϕ ϕ λ E = = R ; F = ; G R, = ; Q = ; T =, cs ϕ M = R, N = R, r = R csϕ, R a földgömb sugara A lineármdulus összefüggésébe helyettesítve, írhatjuk: l = cs α + sin α cs ϕ Számítsuk ki az l lineármdulusnak a gömbi meridián és a gömbi szélességi kör irányába esı m, ill n értékeit! g A gömbi azimut a meridián irányában α = értékeit az l képletébe helyettesítve, kapjuk:, a szélességi kör irányában l ( ) = m =, l α ( α 9 ) = n = = = csϕ g α = 9 A gömbi meridián hssza a vetületben nem szenved trzulást, a szélességi kör hssza az egyenlítıtıl való távlság függvényében -tıl -ig váltzik Vetületi fıirányk Az alapfelület minden egyes pntjánál van két egymásra merıleges vnal, amelyek vetületei is merılegesek Ezek az irányk a vetületi fıirányk, az I és a II vetületi fıirány A vetületi fıiránykba esı lineármdulusk mindig extremálisak, azaz lmax maximális, vagy l min minimális értéket vesznek fel Trzulási ellipszis (Tisst-féle indikatrix) Az alapfelület tetszıleges pntjába helyezett, végtelen kis kör képe a vetület megfelelı pntjában ellipszis, az ún trzulási ellipszis, vagy a Tisst-féle indikatrix Mivel, mint mndtuk feljebb, a vetületi fıiránykba esı lineármdulusk extremálisak, a trzulási ellipszis a és b féltengelyei a vetületi fıiránykkal esnek egybe Ábránkn a kör sugarát egységnyinek választttuk! Az g α 3

14 ϕ x ϕ ϕ Vetület m a λ b x n λ y Az alapfelületen végtelen kis sugarú kör képe a vetületen a trzulási ellipszis (Tisst-féle indikatrix) Az ábrán y, x az alapfelület ϕ,λ ellipszidi krdinátájú pntjának vetületi krdinátái, m a meridián irányú és n a meridiánra merıleges (haránt-) irányú lineármdulus Szögeltérés λ A szögek trzulását a a) b) γ = γ γ szögeltéréssel, s annak υ = γ max maximális értékével jellemezzük (ábra) y γ γ Tetszıleges alapfelületi γ szög képe γ' A fenti összefüggésben γ két tetszıleges irány közbezárt szöge a képfelületen, γ a megfelelı irányk által bezárt szög az alapfelületen A maximális szögeltérés értéke a vagy a összefüggésbıl fejezhetı ki Azimut eltérése a képfelületen a b sin υ =, () a + b a b tan υ = () a b A lineármdulus általáns egyenlete c fejezet ábrája szerint az α földrajzi azimutnak a képfelületen a β szög felel meg A β értékére α függvényében az alábbi összefüggések vezethetık le: M H tan β =, r E ctα + M F 4

15 vagy tan β = M H tanα r E + M F tanα A földrajzi azimut képe és a földrajzi azimut egymástól az alábbi összefüggés szerint térnek el: A tan ( α ) = ( M H r E) tan β és tan α szögek hányadsa: tanα M F tan α () r E + M F tanα + M H tan α β tan β M H = () tanα r E + M F tanα A már ismert jelöléseken túl a fenti összefüggésekben élda: H = E G F Számítsuk ki a Lineármdulus c fejezet példájában szereplı gömbi vetületre a gömbi azimut eltérését! tvábbá R a földgömb sugara E = = R ; F = ; G R, Az () összefüggésbe helyettesítve, írhatjuk: tan ( α ) Számítsuk ki ( β α ) y = R λ, x = R ϕ H = = E G F R, r = R csϕ, 3 3 ( M H r E) tanα M F tan α ( R R csϕ) csϕ + R tanα tan α β = 3 3 = r E + M F tanα + M H tan α R tan, valamint ( α ) ( csϕ) tanα = csϕ + tan α β tan β tanα A tan ( β α ) képletébe helyettesítve, kapjuk: g értékétα csϕ = 45 mellett! tan β ( β α ) ( α = 45 ) =, = + csϕ tanα csϕ tan ϕ = - nál : tan = 45 α = ϕ ( β α ) ( ) = = ; ( β α ) ( ) =, = tan β tanα α 45, tan β tanα ( β α ) ( ) = = ; ( β α ) ( ) = 45, = = 9 - nál : tan α = 45 α = 45 5

16 Fkhálózati vnalak merılegességének feltétele A meridiánk és a szélességi körök az alapfelületen egymásra merılegesek A meridiánknak és a szélességi köröknek a vetületben megfelelı vnalak a fkhálózati vnalak képei Utóbbiak akkr merılegesek egymásra, amikr Területi mdulus x x y y F = + = ϕ λ ϕ λ A vetületen lévı végtelen kis dt terület és a megfelelı alapfelületi df felület hányadsát területi mdulusnak nevezzük τ = dt df d s m df d s p Vetület d d m χ dt d d p Az alapfelületi végtelen kis felületnek végtelen kis vetületi terület felel meg Az ábrából: dt dd = m p χ, df = ds m dd ds p sin dt τ = df dd = dd p sin χ dd = ds ds ds m m p m m dd ds p p sin χ A képletekben m d p d s, ds a meridián és a szélességi körök végtelen kis ldalai az alapfelületen, m d d, d a megfelelı ldalak a vetületben Az dd m d s m = és m p dd p n = a meridián-, ill a szélességi kör menti lineármdulusk, ezért ds p τ = m n sin χ Φ a m χ n b 6

17 Az ábra és Apllnius tétele szerint A szélességi körön, α = 9 -nál τ = a b E G H H τ = m n sin χ = = () M r E G M r A hsszak, szögek és területek fenti trzulásainak mértékszámai minısítik a vetületek használhatóságát, alkalmazásuk feltételeit Az alapfelület ábrázlása a képfelületen Az alapfelület szögtartó ábrázlása Az alapfelület szögtartó (knfrm) ábrázlása srán egy végtelen kis alapfelületi idm alakja a vetületben hasnló marad és a υ maximális szögeltérés zérus A Lineármdulus c fejezetben megadtt l = cs α + Q sin α + T sin α függvénynek tt van szélsıértéke, ahl az α szerinti elsı derivált : ( csα sinα + Q cs α + T sinα csα ) dα l dl = dl = Q cs α + α dα ( T ) sin = Ebben az összefüggésben az egyenlıség akkr áll fenn, ha Q = és T = F G Q = és T = jelöléseket A fkhá- M r r E Ugyanebben a fejezetben ismertettük a =, M lózati vnalak képeire vnatkzó x x y y F = + = ϕ λ ϕ λ F merılegességi feltétel teljesülése esetén Q = =, ekkr a T = kifejezésbıl M r E G = M r A lineármdulus l = cs α + Q sin α + T sin α E G képlete alapján α = mellett m = l α = = és n = l = 9 M α =, ezért r m = n Ebbıl következik a szögtartó ábrázlás alábbi szükséges és elégséges feltétele: 7

18 m = n, azaz a lineármdulus minden irányban egyenlı A szögtartó ábrázlás feltételei: 3 a = b = m = n = l τ = a υ = Az alapfelület ekvivalens és területtartó ábrázlása Az alapfelület ekvivalens ábrázlásakr egy végtelen kis vetületi terület és a megfelelı alapfelületi felület aránya megmarad: dt τ = = κ d F Területtartó vetületeknél κ =, vagyis τ = Írjuk fel a területi mdulusra vnatkzó alábbi összefüggéseket: τ = a b = τ = m n sin χ = H τ = = M r A területtartóság feltétele az utlsó összefüggésbıl: H = M r Tekintettel a Szögeltérés c fejezet () képletére is, a területtartó ábrázlás feltételei az alábbiak: a = ; b τ = Az alapfelület általáns trzulású ábrázlása 3 b = a υ a b tan = Az általáns trzulású vetületeknél a szögek és a területek is trzulnak Ilyen vetület pld a meridián mentén hssztartó vetület, amelynél a meridián-menti lineármdulus egységnyi: a b; b = ; υ ; τ 8

19 Trzulási ellipszisek különbözı trzulású vetületekre A különbözı trzulású vetületeknél az alapfelület tetszıleges pntjaiban felvett azns mérető végtelen kis kör képe általában más-más alakú, mérető és elhelyezkedéső ellipszis lesz Az alábbi ábrán néhány különbözı trzulású vetület trzulási ellipsziseit láthatjuk a földrajzi szélesség függvényében A vetületi fıirányk egybeesnek a meridiánkkal és szélességi körökkel, vagyis a trzulási ellipszis b fél kistengelye a meridián, az a fél nagytengelye a szélességi körök irányába esik A vetületek kezdıpntja az Egyenlítı és egy tetszıleges meridián metszéspntja A meridiánra merıleges irányú lineármdulus legyen mind a hárm típusú vetületnél a = csϕ 6 3 a = b = a =,5 b =,5 9 6 a = b = a = a =,5 9 b =,5 6 3 b =,86 3 a = b = a = b = a =,5 b = a = b = a = b = a = b = -3 a =,5 b =,5-3 a =,5-3 b =,86-6 a = - 6 b =,5 a =,5 b = a = b = - 6 a = b = -9 a = b = -9 a = b = a = b, υ = a b, υ a b, b = τ = a τ = υ, τ Szögtartó vetület Területtartó vetület Meridián mentén hssztartó vetület Trzulási ellipszisek A szögtartó vetületeknél a trzulási ellipszis a = b miatt a vetületen is kör lesz, alakja és elhelyezése állandó, mérete pedig a vetület tulajdnságainak megfelelıen váltzik Olyan vetület, 9

20 amely minden távlságt a vetület minden pntjában helyesen tudna rögzíteni, nem létezik Létezhet aznban lyan vetület, amely biznys pntkban, ill vnalak mentén hssztartó, sıt, akár egyidejőleg és ugyantt szögtartó is lehet (pl a Marinus-féle két szélességi kör (ϕ, ϕ ) mentén hssz- és szögtartó vetület) ϕ ϕ Vetületek csprtsítása Marinus-féle két szélességi kör mentén hssz- és szögtartó vetület A trzulás szerinti megkülönböztetésen túl a vetületeket más szempntk szerint is csprtsítják Valódi és képzetes vetületek A valódi és a képzetes vetületeket a fkhálózat képének alakulása különbözteti meg egymástól Valódi vetületrıl beszélünk, ha a fkhálózati vnalak képei merılegesek, ellenkezı esetben a vetület képzetes Utóbbiak között nincs szögtartó vetület Mindkét típusú vetületnél lehetnek gemetriailag megszerkeszthetı és szemléltethetı, ill gemetriailag nem szemléltethetı vetületek Csprtsítás a képfelület alakja szerint A képfelület alakja szerint megkülönböztetünk henger, kúp és azimutális vetületeket Hengervetület úpvetület Vetületek alakjuk szerint Azimutális(sík) vetület

21 Csprtsítás a képfelület Földhöz visznyíttt elhelyezése szerint A Föld póluskat összekötı átmérıjéhez képest a képfelület tengelyét hármféleképpen helyezhetjük el Sík esetében mst tengely alatt egy síkra merıleges egyenest értünk Eszerint megkülönböztetünk nrmális (pláris) transzverzális (ekvatriális) és ferde tengelyő vetületeket Nrmális elhelyezéső vetületnél a képfelület tengelye a Föld frgástengelye, transzverzális vetületnél a képfelület tengelye az egyenlítı síkjában van Ferde tengelyő vetületnél a a képfelület tengelye átmegy az alapfelület (ellipszid, gömb) középpntján Nrmális Transzverzális Ferde tengelyő Érintı és süllyesztett vetület Vetületek a Földhöz visznyíttt elhelyezésük szerint Érintı vetületnél az alapfelület érinti, süllyesztett (metszı) vetületnél metszi a képfelületet Érintı henger- és kúpvetületeknél az alapfelület a képfelülettel egy képfelületi vnal mentén, azimutális vetületnél egy képfelületi pntban találkzik, süllyesztett vetületnél a találkzás mindig az alapfelület és a képfelület metszésvnala Érintı Süllyesztett özvetlen és közvetett vetítéső vetület Érintı és süllyesztett vetület Egy vetületet közvetlen vetítésőnek mndunk, ha az ellipszidról a vetítés közvetlenül a síkra, vagy síkba fejthetı felületre (henger, kúp) történik özvetett vetítéső a vetület akkr, ha a ve-

22 títés kettıs, vagyis ha a vetítést elsı lépésben az ellipszidról gömbre (Gauss-gömb), másdik lépésben a Gauss-gömbrıl a síkra végezzük el Vetületi redukciók A képfelületen jelentkezı trzulásk miatt a térképi ábrázláskr az alapfelületi (a földfelszínrıl az alapfelületre redukált) távlságkat, szögeket és területeket krrigálnunk kell A krrekcióra szlgáló mennyiségeket vetületi redukcióknak nevezzük meridiánjának képe É f É t Q meridiánjának képe É f É t +x µ β Q δ Q Q ged vnal képe s Q d Q Q µ Q Q δ Q β Q +y Helymeghatárzó adatk a vetületben A fenti ábrán a földrajzi helymeghatárzó adatk képeit és a megfelelı vetületi helymeghatárzó adatkat fglaljuk össze Az ábrán a és Q az alapfelületi pntk megfelelıi, β Q és β Q az α Q és α Q a földrajzi azimutk képei, amelyek szögtartó vetületben megegyeznek a földrajzi azimutkkal: β = α É f földrajzi észak, az alapfelületi meridiánk képeihez a vetületi és Q pntkban szerkesztett érintık iránya Az alapfelületi meridiánknak a vetületi krdinátarendszer +x tengelyével párhuzams egyenesek (szkáss nevük: térképi észak, jelölésük É t ), az alapfelületi legrövidebb vnalnak, a gedéziai vnalnak a vetületi krdinátarendszerben a síkbeli legrövidebb vnal, a d Q egyenes szakasz, az α Q földrajzi azimutnak a δ Q irányszög, az α Q földrajzi azimutnak a δ Q irányszög felel meg Az ellipszidi adatkat a vetületre való áttérésnél az alábbi vetületi redukciókkal kell módsítanunk elsı irány- és szögredukció, hssztrzulási tényezı és hsszredukció, területtrzulási tényezı és területi redukció, másdik irány- és szögredukció, gömbi szögfölösleg, vetületi meridiánknvergencia Elsı irány- és szögredukció Az iránymdulus Azimutredukció: A β vetületi azimut és a megfelelı α földrajzi azimut különbsége:

23 = β α α Αz azimutredukciót számíthatjuk az Azimut eltérése a képfelületen c fejezet tan( β α ) -ra felírt () összefüggésébıl Egy tetszıleges alapfelületi irány vetületbeli azimutját megkapjuk, ha az α alapfelületi azimuthz az azimutredukció értékét hzzáadjuk: ΙΙ β = α + α ΙΙ α ω Vetület b β ω Ι a Ι Az I és II vetületi fıirány A fenti ábrán a trzulási ellipszis szélességi kör irányába esı a féltengelyének iránya legyen az I, a meridián irányába esı b féltengelyének iránya a II vetületi fıirány Jelöljük ω = 9 α - val és ω = 9 β -val egy tetszıleges alapfelületi iránynak, ill a megfelelı vetületi iránynak a I vetületi fıiránnyal bezárt szögeit Elsı irányredukció alatt definíciószerően a különbséget értjük A tvábbiakban = ω ω = α, β = α Az elsı szögredukció két irányra vnatkzó elsı irányredukciók különbsége: Az hányads az iránymdulus A tvábbiakban sz = tan ω i = tanω tan ω = ; tanω = tan β tanα miatt és az Azimut eltérése a képfelületen c fejezet () képletét figyelembe véve 3

24 i = tanω = tanω tanα = tan β r E + M F tanα M H A jegyzetben tárgyalt vetületek mind szögtartóak, így mind az elsı irányredukció, mind az elsı szögredukció értéke zérus, a = b, i = Hssztrzulási tényezı és hsszredukció Az alapfelület két pntjának képét a vetület síkjában összekötı vnal a d egyenes szakasz A d hssz és az alapfelületi pntk közötti legrövidebb s vnal hsszának hányadsát hssztrzulási tényezınek, különbségüket hsszredukciónak nevezzük: Hssztrzulási tényezı: d képfelületi hssz m = = () s alapfelületi hssz Hsszredukció: s = d s = képfelületi hssz alapfelületi hssz Írjuk fel az () összefüggést az d m = = m + U () s alakban A () képletben m egy elıre megválaszttt knstans érték, neve a redukálás mértéke, az U érték a hssztrzulás A hssztrzulás értékét Magyarrszágn szkás U = - ben megszabni, de ezt követelményt csak a ferdetengelyő érintı hengervetületeknél sikerült betartani Ha m =, érintı vetületrıl beszélünk Az alapfelület és a képfelület találkzásánál nyilvánvalóan a hssztrzulás, bárhl máshl pzitív (a) ábra) A hssztrzulás értékét csökkenteni, s ezzel a vetület használhatósági tartmányát növelni lehet úgy, ha m < Ez azt jelenti, hgy a vetületi egyenletekkel meghatárztt valamennyi krdinátát az -nél valamivel kisebb számmal megszrzunk, azaz az vetületi egyenletek az y = x = y = m x = m f f y x f f ( ϕ, λ) ( ϕ, λ) y x, ( ϕ, λ), ( ϕ, λ) alakt öltik Ez esetben a vetület süllyesztett, az ábrázlás méretaránya váltzik úgy, hgy a vetületi számításkból kaptt távlságk a (3) képlet szerint rövidülnek Süllyesztett vetületnél a hssztrzulás értelemszerően pzitív és negatív is lehet A b) ábrán a képfelület metszi az alapfelületet, az alapfelületen belül a hssztrzulás negatív, a képfelületi hsszak rövidülnek, azn kívül pzitív, a képfelületi hsszak csak kisebb mértékben nagybbdnak A trzulásmentes helyek az alap- és képfelület metszésvnalai (ábránkn körív és egyenes metszéspntjai) (3) 4

25 A m szám megválasztásánál ügyelni kell arra, hgy a hssztrzulás mst ellenkezı (rövidülı) értelemben ne lépje túl a megengedett értéket Süllyesztett vetületek pld az Egységes Országs Vetület és az UTM vetület d s zitív és negatív elıjelő hssztrzulás A süllyesztés következtében az alapfelületi távlságk egy redukált alapfelületen értelmezhetık, a () képlet az d U m = = + = + U (4) m s m alakban írható fel A (4) ben m s a redukált távlság, U a redukált alapfelületen értelmezett hssztrzulás A (4) bıl a süllyesztett vetület hssztrzulása A tvábbiakban a () összefüggésbıl U = m U ( m U ) d = s + Az () összefüggés figyelembe vételével m = esetén m <, azaz süllyesztett vetület esetén ( + U ) s = s + s U s = U s s = d s = s, (5) ( m + U ) s = m + U s ( s = d s = s ) A hsszredukcióval redukált távlság m = esetén: + vetület alapfelület + s + m a) b) - s d d = s + s = s + U s (6) Végül, a hsszredukcióval redukált távlság az m < esetén: d = s + s = s + s( m + U ) Az U hssztrzulás az alapfelület méreteinek és a vetületi krdináták függvénye Minden vetületben van legalább egy pnt, vagy vnal, ahl a hssztrzulási tényezı értéke, a hsszredukcióé zérus Ezek a pntk, vagy vnalak: az alapfelület és a vetület érintkezési pntja, vagy vnala, ill metszésvnala A hssztrzulás értéke ezektıl távldva nı 5

26 Területtrzulási tényezı és területi redukció A hssztrzulási tényezı és hsszredukció mintájára a területtrzulási tényezıt és a területredukciót az alábbiak szerint definiálják: Területtrzulási tényezı: Területi redukció: T képfelületi terület f = = F alapfelületi terület T = T F = képfelületi terület alapfelületi terület A területtrzulási tényezı és a területi redukció a hssztrzulási tényezıtıl és a hsszredukciótól függ, e jegyzetben nem tárgyaljuk Másdik irány- és szögredukció Másdik irányredukció: A Vetületi redukciók c fejezet elsı ábráján a Q szög a vetületi síkbeli Q iránynak a megfelelı alapfelületi vnal pntnként vetített vetületbeli képéhez húztt érintıjével bezárt szöge A Q pntban fellépı másdik irányredukció értéke ettıl általában mind nagyságban, mind elıjelben különbözik Q R R s R d R ψ ψ Q d Q s Q Q Másdik szögredukció Másdik szögredukció: Szögtartó vetületben két, ugyanazn pntból kiinduló gedéziai vnal vetületbeli képéhez húztt érintık közbezárt ψ szögének és a képfelületen a megfelelı egyenes szakaszk közbezárt ψ szögének különbsége (ábra): sz = ψ ψ A másdik irány- és szögredukció értéke az alapfelület méreteitıl, a vetületi krdinátáktól és a földrajzi szélességtıl függ, nagyságuk vetületenként váltzó, szögmásdperc nagyságrendő Gömbi szögfölösleg Az alábbi ábrán a QR hármszög ldalai az d, d és d egyenes szakaszk Q R QR s, s és s képfelületi görbe vnalak és a Q R QR 6

27 s R d R R ψ ψ R R d QR s QR ψ Q ψ d Q s Q ψ Q Q ψ Q Q Másdik szögredukciók és a gömbi szögfölösleg A görbékkel határlt hármszög szögeinek összege ψ = ψ + ψ Q + ψ R Az egyenes szakaszkkal határlt hármszög szögeinek összege = + + = 8 ψ ψ ψ Q ψ R Az alapfelületet gömbnek, a képfelületi görbe vnalak alktta hármszöget megengedhetı közelítéssel gömbhármszögnek tekintjük Ismeretes, hgy a gömbhármszög szögeinek öszszege mindig nagybb 8 -nál Ekkr az különbség a gömbi szögfölösleg De ε = ψ ψ > =, ε ψ ψ = + + vagyis a gömbi szögfölösleg a hármszög csúcspntjaira vnatkzó másdik szögredukciók összege A gömbi szögfölöslegnek a vetületek másdik irányredukcióinak számításánál megkülönböztetett jelentısége van A gömbi szögfölösleg értéke megengedhetı közelítéssel a T ε = ρ R összefüggéssel fejezhetı ki, ahl ρ az radián az ε kicsinységét figyelembe véve szögmásdpercekben kifejezett értéke: ρ = 664, 8, T a gömbi hármszögnek megfelelı vetületi hármszög területe Az ellipszidi szögfölösleget a gömbi szögfölösleggel értelmezzük A gömb sugara az R = M N összefüggéssel számítható A képletben N a haránt-, M a meridián irányú görbületi sugár A gömbi szögfölösleg értéke km - es hármszögfelület esetén mindössze ε,5, km esetén, 5 ε és csak sz km -nél éri el az ε Q sz -et R sz 7

28 Vetületi meridiánknvergencia Vetületi meridiánknvergencia: Az alapfelületi meridián képéhez a vetület pntjában húztt érintınek az +x tengellyel e pntban párhuzams iránnyal bezárt szöge, jelölése µ ( Vetületi redukciók c fejezet elsı ábrája) Értéke a földrajzi, vagy a vetületi krdinátáktól és a Föld sugarától függ, a vetületek szélein eléri a szögfks nagyságrendet Az x tengelyen lévı pntkban a µ értéke zérus, mivel a térképi és a földrajzi északi irány egybeesik, az x tengely a kezdı-meridián képe Minél jbban eltávldunk mindkét irányban az x tengelytıl, annál nagybb a meridiánknvergencia értéke, vagy frdítva, minél inkább közeledünk az x tengelyhez, annál jbban tart (knvergál) a meridián képe az x tengelyhez A vetületi meridiánknvergencia elıjelét a fenti ábra szerint értelmezzük, azaz pzitívnak tekintjük akkr, ha a térképi északi irány a µ szög jbb ldali szára _ +x É f É t + µ É t = É f A vetületi meridiánknvergencia váltzása A vetületi krdináta-rendszerbeli δ Q irányszög a másdik irányredukció és a vetületi meridiánknvergencia figyelembe vételével szögtartó vetületekre (α = β) az alábbi összefüggésbıl számítható (( Vetületi redukciók c fejezet elsı ábrája): δ = + Q α Q Q µ +y 8

29 Magyarrszág saját vetületei Magyarrszág saját vetületei alatt a kizárólag Magyarrszágn kidlgztt, a mindenkri magyarrszági területi sajátsságkat magukn hrdzó, a magyarrszági térképezés céljára kiválaszttt vetületeket értjük A vetületek szögtartóak és vagy érintik, vagy metszik az alapfelületet A fejezetben keletkezésük srrendjében az alábbi vetületeket tekintjük át: - Szteregrafikus vetület, - Ferdetengelyő hengervetületek, - Egységes Országs Vetület (EOV) A szteregrafikus és a ferdetengelyő hengervetületek a történelmi Magyarrszág vetületei, kialakításuknál az rszág akkri területébıl indultak ki Mindkettı vnatkztatási ellipszidja a Bessel-ellipszid (84) A vetületek közvetett vetítésőek, vagyis a vetítést két lépésben hajtják végre: az ellipszidról elıször egy, az ellipszidt helyettesítı gömbre, a Gauss-gömbre (sugara R = 63785,966 m ) vetítenek, s csak utána a síkra, ill hengerre, mint síkba fejthetı felületre A vetületek valódiak, azaz a fkhálózati vnalak képei egymásra merılegesek Az EOV képfelülete süllyesztett henger, a vetület szintén közvetett és valódi, vnatkztatási ellipszidja az IUGG/967 elnevezéső ellipszid, Gauss-gömbjének sugara R = ,m A felsrlt vetületek : : méretaránya mellett az rszágt a térképlapk kezelhetetlen nagysága miatt egy térképen nem lehet ábrázlni Emiatt a gedéziai felmérés eredményeit több, egymáshz csatlakzó térképlapn, más néven szelvényen, vagy szelvénylapn ábrázljuk Abból a célból, hgy a választtt vetületi rendszerben a szelvények összefüggését biztsítsuk, azkat a szelvényhálózatban helyezzük el úgy, hgy a csatlakzó hálózati vnalak mentén a térképi ábrázlás az egyes szelvénylapkn átfedés és hézagmentes legyen A térképi tartalm hely szerinti aznsítása, az egyes szelvények egymástól való elkülönítése céljából az egyes szelvénylapkat számzzák, rajtuk feltüntetik a vetületi krdinátatengelyekkel párhuzams egyeneseket, esetleg a fkhálózati vnalak képeit A szteregrafikus és a ferdetengelyő hengervetületek szelvényhálózata öl-, ill méterrendszerő A méterrendszer bevezetése elıtt a hazánkban alkalmaztt mértékegység a bécsi ölrendszeren alapuló öl (a széttárt kark ujjvégei közötti távlság) vlt A bécsi öl tvábbsztása a 6-s rendszerben történt: öl = 6 láb, láb = hüvelyk, hüvelyk = vnal A területmértékek közötti összefüggések pedig az alábbiak: négyszögöl = öl, kataszteri hld = 6 öl, négyzetmérföld = 4 öl 4 öl = kataszteri hld A mértékegység a méretarányt beflyáslja: az ölrendszer az alapja a térképek régi, ún kataszteri méretarányának, amelyet úgy választttak meg, hgy a térképen ábrázlt hüvelyk nek kataszteri hld feleljen meg Mivel hüvelyk = /7 öl és hld = 6 öl = 4 öl, s a kettı aránya adja a méretarányt, kapjuk: öl : 4 öl = : (7 4) = :

30 A szteregrafikus vetület A magyarrszági szteregrafikus vetület az elsı matematikai értelemben szigrúan kidlgztt vetület, keletkezésének idıpntja 863 A vetület a tárgyalt csprtsítási szempntk szerint valódi, érintı, azimutális, ferde tengelyő E pntban vetítés másdik lépcsıjét, a Gauss-gömbrıl egy vízszintes érintı síkra történı vetítést mutatjuk be A Gauss-gömböt késıbb ismertetjük A szteregrafikus vetület képfelülete egy Gauss-gömbi meridiánn a vetület kezdıpntjának választtt pnthz tartzó érintısík (ábra) Az x tengely a kezdıpntn áthaladó gömbi meridián vetületben egyenesként jelentkezı képe, pzitív ága dél felé mutat, az y tengely a kezdıpntban a meridiánra merıleges gömbi fıkör vetületben szintén egyenesként jelentkezı képe A vetítés a meridián kezdıpntjával ellentétes, az érintı gömbi körön lévı C pntjából centrálisan történik, a vetületi krdinátarendszer délnyugati tájékzású É S + y O + x Gömbi egyenlítı C ezdıpnt gömbi meridiánja D A magyarrszági szteregrafikus vetület Az U hssztrzulás a kezdıpnttól 7 km-es sugárral húztt körön éri el az U = értéket, gedéziai vetületnek elvileg e körön belül használható A történelmi Magyarrszág területe ennél jóval nagybb vlt, ezért az rszág területét hárm szteregrafikus vetülettel fedték le: A budapesti rendszer ezdıpntja a Gellérthegy nevő felsırendő alappnt gömbi megfelelıje A marsvásárhelyi rendszer ezdıpntja a esztejhegy nevő felsırendő alappnt gömbi megfelelıje E rendszerben ábrázlták az erdélyi és a kelet-magyarrszági területeket 3 Az ivanici rendszer A rendszert a délnyugati, tengerparti területek felmérésére hzták létre ezdıpntja a Zágrábtól mintegy 3 km-re keletre fekvı Ivaničgradn lévı Ivanič nevő (Zárdatrny) felsırendő hármszögelési pnt gömbi megfelelıje 3

31 A történelmi Magyarrszág hárm szteregrafikus vetülete A szteregrafikus vetületi krdináták ma a budapesti rendszerben értelmezettek A Gellérthegy földrajzi krdinátái a Gauss-gömbön: Vetületi egyenletek A kezdıpnt földrajzi szélessége: ϕ 47 = 6,37 A kezdıpnt földrajzi hsszúsága: λ =, +z +z S + y R + y O R φ λ x + x y R csϕ (x, y) ( ϕ, λ ) R sinϕ Vetítési centrum: C R csϕ csλ y = R csϕ sin λ D + x 3

32 Gömbi földrajzi és szteregrafikus vetületi krdináták A szteregrafikus vetület gemetriailag szemléltethetı, tisztán perspektív vetület, vetületi, ill inverz vetületi egyenletei a fenti ábrából kiindulva vezethetık le és kapcslatt teremtenek a gömbi földrajzi és a szteregrafikus vetületi krdináták között: csϕ sin λ y = R, + csϕ cs λ csϕ + sinϕ sinϕ csϕ cs λ sinϕ sinϕ csϕ + csϕ cs λ csϕ + sinϕ sinϕ x = R A fenti képletekben a λ -t a pnt gömbi meridiánjától keletre tekintjük pzitívnak, vagyis a gömbi földrajzi hsszúság növekedési iránya ellentétes az y krdináta növekedési irányával élda: Számítsuk ki a ϕ = ,5 gömbi földrajzi szélességő és a λ = 9,38 gömbi földrajzi hsszúságú pnt y, x budapesti szteregrafikus vetületi krdinátáit! A kezdıpnt földrajzi szélessége: ϕ 47 = 6,37 A Gauss-gömb sugara: Az eredmények: R = 63785,966 m y = -9,77 m; x = 9739,376 m Az inverz vetületi egyenletekre a vetületi redukciók számításánál és a vetületi rendszerek közötti átszámításknál lesz szükség: ct λ x sinϕ y d + R csϕ 4 R = d sinϕ = cs sin x ϕ + R 4 ϕ d R R + 4 R élda: Ellenırizzük az elızı példa számításának helyességét! y = -9,77 m; x = 9739,376 m A kezdıpnt földrajzi szélessége: ϕ 47 = 6,37 A Gauss-gömb sugara: R = 63785,966 m d = x + y = 37999,8337 m A ϕ és a λ értékei, élességgel megegyeznek az elızı példa bemenı adataival: ϕ = ,5 λ = 9,38 3

33 A szteregrafikus vetület redukciói A redukciók számításánál az alábbiakat fgadják el: a szögtartóság miatt a vetületen lévı szögek megegyeznek a megfelelı alapfelületi (gömbi) szögekkel, a kezdı-meridián képe egyenes, a vetületi kezdıpntn át nem menı gömbi körök képei körök, amelyek mindig a hmrú ldalukat mutatják a vetületi kezdıpnt felé, a vetületi kezdıpntn átmenı gömbi körök képei a vetületen egyenes szakaszk A szteregrafikus vetület U hssztrzulását a vetület lineármdulusából kiindulva, véges szakaszra vnatkzó határztt integrál képzésével határzzák meg A hssztrzulás nagysága a perspektív vetítés sajátsságainak megfelelıen az x és y krdinátákra szimmetrikus, s az alább összefüggésbıl határzható meg: ( x + x x + x + y + y y y ) U = + () R Mivel a Magyarrszágn bevezetett szteregrafikus vetület érintı, a Hssztrzulási tényezı és hsszredukció c fejezet () képletében m =, így a hssztrzulási tényezı az d m = = + U () s összefüggésbıl számítható Ugyancsak e fejezet (5) képlete szerint a hsszredukció a a hsszredukcióval krrigált távlság pedig a képletbıl számítható s = d s = U s, s = d + s A () összefüggésbıl látszik, hgy, mivel U pzitív, a hsszredukció is pzitív, azaz, amint az egyébként is könnyen belátható, a szteregrafikus vetületi távlságk nagybbak a gömbi távlságknál A kezdıpntban a hssztrzulás, attól távldva, az () összefüggés szimmetrikussága miatt, a hssztrzulás a pnt körüli kncentrikus körök mentén nı A mért távlság környezetében célszerő átlags x, y krdinátákkal számlni, hiszen a távlságméréskr a végpntk krdinátáit többnyire még nem ismerjük Az () képletben ezért x + x y + y helyettesítsünk x = -et és y = -ıt Ekkr d ( x ) + y = U = 4 R 4 R A hssztrzulás számításakr a krdinátákat és a Gauss-gömb R sugarát elegendı kerekítve,, km-es élességgel behelyettesíteni Vizsgáljuk meg, hgy a kezdıpntból kiindulva U hl éri el az U = értéket? A Gauss-gömb sugarát R 638 km -nek véve, az U hssztrzulás x = 9 km és y = 9 km, 33

34 azaz d = x + y = 7,3 km mellett éri el az -et Ez azt jelenti, hgy a vetületi kezdıpnt körül 7,3 km sugarú körön kívül az U értéke már meghaladja azt élda: Számítsuk ki az s = 85,346 m nagyságú gömbi távlság kezdıpnttól vett d távlságát, U hssztrzulását, a s hsszredukciót és a hsszredukcióval krrigált d távlságt az y = -9,77 m és 9739,376 m x = krdinátájú pnt környezetében! A krdináták és a Gauss-gömb sugara km élességgel: y = -, km, x = 9,7 m, R = 6378,5 km k d = 37,979 km, U =,6984, s =,33 m, d = 85,677 m A hsszredukció a vetületi kezdıpnttól távl dm-es nagyságrendő, jóval meghaladja a távlságmérı mőszerek pntsságát, ezért nem hanyaglhatjuk el A másdik irányredukció számítható az ε T x yq x = = ρ = R 4 R Q Q y ρ összefüggésbıl Mint látjuk, a redukció értéke az ε gömbi szögfölösleg fele élda: Számítsuk ki a Q hármszög területét és a Q irányra vnatkzó Q másdik irányredukciót! A krdináták: A Gauss-gömb sugara: Az eredmények: y = -9,77 m, x = 9739,376 m y - 99,3 m, x = 93,435 m Q = R = 63785,966 m T = ,5438 m, = +,963 Q A két pnt távlsága 58,63 m A vetületi meridiánknvergencia legegyszerőbben az alábbi ábra szerint, a ( λ + δ ) µ = δ λ δ = képletbıl kapható meg A λ a gömbi földrajzi hsszúság, É a gömbi északi pólus, a É vetületi ív a pnt gömbi meridiánjának képe, λ a gömbi földrajzi hsszúság, δ = 36 δ, y δ = arctan, x x az É irány irányszöge, a a másdik irányredukció Az É pnt szteregrafikus vetületi krdinátái: É 34

35 y =, csϕ x = R = , 83 m É É + sinϕ δ É S -δ λ É t x É µ + y x B - y -δ + x Vetületi meridiánknvergencia a szteregrafikus vetületben élda: A pnt krdinátái: y = 9, 77 m, x = 9739, 376 m Számítsuk ki a pntbeli vetületi meridiánknvergenciát! tanδ = y = ; x = , 83 m É y x x É 9,77 =, ahnnan 9739, É, δ = 9 3,99, Tvábbá δ = 8 47,98 és az inverz vetületi egyenletek fenti példájából λ = 9,38 A vetületi meridiánknvergencia: ( λ + ) = ( 9, ,98 ) = 58 38,6 µ = δ 35

36 A szteregrafikus vetület szelvényhálózatai A budapesti szteregrafikus rendszer szelvényhálózata öl, illetve méter rendszerő A délnyugati tájékzású krdinátarendszerben az x tengellyel párhuzamsan helyezkednek el az szlpk, az y tengellyel párhuzamsan a rétegek Az öl-rendszerő szelvényhálózat besztásának alapja a négyzetmérföld Egy négyzetmérföld szelvényre szlik, az egyes szelvények y tengellyel párhuzams ldala öl, x tengellyel párhuzams ldala 8 öl Egy, a 4- ábrán sötétítéssel jelölt öl 8 öl mérető szelvény méretaránya :88 A jbbldali ábrán látható :88 méretarányú öl * 8 öl nagyságú területet ábrázló kataszteri térkép méteres rendszerben kifejezett méretei: - az y tengellyel párhuzamsan: ( öl : 88), cm - az x tengellyel párhuzamsan: ( 8 öl : 88), cm,, amely még visznylag könnyen kiteríthetı, illetve használható papírlap méret 3 II I I II N (nyugati szlp) (keleti szlp) 3 öl ~66 cm + y e f g h i d c b a 4 öl 4 öl 8 öl ~53 cm NI34bh M = :88 + x A szteregrafikus vetület öl rendszerő szelvényhálózata A budapesti rendszerben az egyes kataszteri szelvények számzása minden síknegyedben keletrıl nyugat felé az a, b, c, d betőkkel és minden síknegyedben északról délre az e, f, g, h, i betőkkel történik A sötétítéssel jelölt szelvény száma: NI34bh, vagyis a szelvény a nyugati I szlp és 34 réteg találkzásánál lévı 4 öl 4 öl = négyzetmérföld mérető szelvény b szlpában és h srában található Megjegyezzük, hgy a rétegek számzását a történelmi Magyarrszág északi szélétıl kell érteni A méteres rendszerben a szelvénybesztás az ún szelvénycsprtkn alapszik Egy-egy, az szlpk és rétegek határvnalaival kimetszett szelvénycsprt mérete 8 m 6 m, területe 4,8 m = 48 ha (hektár) 7 Az egyes szelvénycsprtk helyét az szlpkban nyugatra és keletre is római, a rétegekben arab számkkal jelöljük A számzás mindkét esetben a budapesti rendszer krdinátatengelyeitıl kiindulva növekszik Egy-egy szelvénycsprt 5 db 6m*m területő, : méretarányú szelvénybıl áll Az egyes térképlapk cm-ben kifejezett méretei: - az y tengellyel párhuzamsan: 6 m : =,8 m = 8 cm, - az x tengellyel párhuzamsan: m : =,6 m = 6 cm 36

37 A térképlap mérete már a használhatóság határán van Az alábbi ábrán sötétítéssel jelölt szelvény száma: DIIdh A D a délkeleti sík-negyedet, a II a másdik szlpt, a a másdik réteget jelenti A kisbetős jelölések sík-negyedenként (ÉNY, É, DNY, D), a krdináta-tengelyektıl távldva, az ábécé srrendjében követik egymást +y II I I II e d c b a e d c b a k i h g f f g h i k ÉNY DNY É D a b c d e 8 m 6 m a b c d e k i h g f f g h i k 6 m 8 cm DIIdh M = : m 6 cm +x A szteregrafikus vetület méter-rendszerő szelvényhálózata 966-tól 975-ig (az Egységes Országs Vetület EOV megjelenéséig) plgári használatra az M = : méretarányú, valójában Gauss-rüger vetülető és szelvényezéső tpgráfiai térképekre a budapesti katnai szteregrafikus rendszer kilméter-hálózati vnalait nymtatták, a szelvényeket kétszer hárm számjegybıl álló számzással látták el, pld

38 A ferdetengelyő hengervetületek A magyarrszági hengervetületek az Osztrák-Magyar Mnarchián belüli alaphálózati és térképezési önállósdási törekvések eredményeképpen ben kerültek bevezetésre A vetület a tárgyalt csprtsítási szempntk szerint valódi, érintı, ferde tengelyő hengervetület A vetület szögtartó, a szteregrafikus vetülethez hasnlóan - a vetítés kettıs, elıször a Bessel-ellipszidról a Gauss-gömbre, majd a Gauss-gömbrıl a gömböt egy legnagybb gömbi kör mentén érintı hengerre történik a vetítés Mindhárm hengervetület x tengelye a gellérthegyi meridián, y tengelye a legnagybb gömbi kör egyenesként jelentkezı képe Az x tengely pzitív ága délnek, az y tengely pzitív ága pedig nyugatnak mutat, tehát a vetületi krdinátarendszer délnyugati tájékzású Egy hengervetület kezdıpntja sem egyezik meg a budapesti szteregrafikus rendszer kezdıpntjával, a HÉR kezdıpntja a Gellérthegytıl északra mintegy 37 km-re, a HR kezdıpntja a Gellérthegytıl délre mintegy 38 km-re helyezkedik el A hengervetületek U hssztrzulása az y tengely mentén zérus (az y tengely az érintı gömbi kör képe), az értéket az y tengelytıl számítva az x tengellyel párhuzamsan x = ± 9 km-nél éri el A történelmi Magyarrszág területét hárm hengervetületi sávban ábrázlták: HÉR - Hengervetület Északi Rendszere HR - Hengervetület özépsı Rendszere HDR - Hengervetület Déli Rendszere Mindhárm hengervetület kezdıpntjának földrajzi hsszúsága: λ =, HÉR HR HDR É A hárm ferdetengelyő hengervetület A hengervetület északi rendszere (HÉR) ábrázlja az rszág ϕ = Gauss-gömbi földrajzi szélességtıl északra esı, a mai Szlvákia egész területét, kezdıpntjának gömbi földrajzi szélessége: ϕ 48 = 4, 38

39 A hengervetületek elhelyezkedése a történelmi Magyarrszág területén A hengervetület középsı rendszere (HR) ábrázlja az rszág ϕ = és a ϕ = 46 Gauss-gömbi földrajzi szélességek közötti területét A kezdıpnt gömbi földrajzi szélessége: ϕ 47 = 6 A hengervetület déli rendszere (HDR) ábrázlja az rszág ϕ = 46 Gauss-gömbi földrajzi szélességtıl délre esı területét A kezdıpnt gömbi földrajzi szélessége: ϕ 45 = 3 59 A budapesti szteregrafikus rendszer kezdıpntjával egy hengervetület kezdıpntja sem esik egybe, hiszen a Gellérthegy Gauss-gömbi földrajzi szélessége más Vetületi egyenletek A számítás két lépésben történik, elıször az eredeti ϕ, λ rendszerrıl egy ϕ, λ ún segédföldrajzi krdinátarendszerre (ábra), majd nnan az y, x vetületi krdinátarendszerre térnek át A vetületi egyenleteket ebben a segédrendszerben (x, y, z, ϕ, λ ) írják fel Az x, y, z, ϕ, λ segédrendszerben a kezdıpnt földrajzi szélessége ϕ =,, a λ λ = λ =, és földrajzi hsszúságk pedig mindkét rendszerben λ Az átszámítás összefüggései: lépés: sinϕ = sinϕ csϕ - csϕ cs λ sinϕ, csϕ sin λ sin λ = csϕ () 39

40 +z É + z g µ É ( ϕ, λ ) ϕφ ϕ + x λ y g,y ϕ λ +x g C Segédegyenlítı D D ezdı-meridián Ferde tengelyő hengervetület és segédrendszere A lineármdulus értéke az I vetületi fıirányban (a segéd szélességi kör iránya) l l ( α ω ) = a = = 9, csϕ e =, = a II vetületi fıirányban (a segéd meridián iránya) pedig: l l ( α ω ) = b = =, 9 cs ϕ m =, = emiatt a szögtartó ábrázlás a = b = m = n = l feltétele nem teljesül A szögtartó ábrázlás érdekében a segéd meridián menti lineármdulust a segéd szélességi kör menti lineármdulussal teszik egyenlıvé: l m = l e = csϕ Ekkr a vetület gemetriailag már nem értelmezhetı: a henger csak szimbólum E meggndláskkal a vetületi egyenletek az alábbiak lépés: y = R λ, ϕ π x = R ln tan +, 4 vagy, trignmetriai átalakítás után 4

41 élda: R + sinϕ x = ln sinϕ Számítsuk ki a hengervetület középsı rendszerében a ϕ = ,3 földrajzi szélességő és a λ = ,8 földrajzi hsszúságú pnt hengervetületi krdinátáit A kezdıpnt földrajzi szélessége ϕ 47 = 6, a Gauss-gömb sugara R = 63785,966 m Az eredmények: ϕ = 33,834, λ = 7 5,936 y = 44443,573 m, x = 6935,473 m A ϕ és λ gömbi földrajzi krdináták számítása az y, x hengervetületi krdinátákból szintén két lépésben történik lépés (inverz vetületi egyenletek a segédrendszerben): ϕ = arctan y λ = R e R x π, Aϕ elıjele negatív, mert növekedési iránya ellentétes az x növekedési irányával lépés: élda: y = 44443,573 m, x = 6935,473 m vetületi k- Ellenırizzük az elızı példában számíttt rdinátákat! Eredmények: sinϕ = sinϕ csϕ + csϕ cs λ sinϕ, csϕ sin λ sin λ = csϕ ϕ = ,3, λ = ,8 A ferdetengelyő hengervetületek redukciói A hssztrzulási tényezı és hsszredukció számításánál itt is a lineármdulusból indulunk ki Az y tengely (a segédegyenlítı képe) mentén a = b =, vagyis nincs hssztrzulás, az y tengellyel párhuzamsan pedig a hssztrzulás azns, vagyis értéke csak az x krdinátától függ: U = ( x + x x + x ) () 6 R A hssztrzulási tényezı, a hsszredukció és a hsszredukcióval krrigált távlság képletei a szteregrafikus vetületnél tárgyalt összefüggésekkel egyeznek meg A hssztrzulás mértéke az x 9 km mellett éri el az U = -t 4

42 A mért távlság környezetében a számításkat közelítı, vagy átlags x krdináta bevezetésével itt is egyszerősíthetjük Az () képlet ekkr az U = 6 R 3 x x ( x ) + x + x = = 6 R R alakt ölti A hssztrzulás számításakr az x krdinátát és a Gauss-gömb R sugarát elegendı kerekítve,, km élességgel behelyettesíteni élda: Számítsuk ki az s = 48,56 m nagyságú gömbi távlság U hssztrzulását, az m hssztrzulási tényezıt, a s hsszredukciót és a hsszredukcióval krrigált d távlságt az y = -863,5 m és az x = 854,3 m krdinátájú pnt környezetében! A hssztrzulás nem függ az y-tól Az x krdináta és a Gauss-gömb sugara, km élességgel: x = 8,5 km, R = 6378,5 km Az eredmények: d U =,83645, m = + U = +,83645 =,83645, s s = d s = U s =,358 m, d = s + s = 48,864 m A hsszredukció itt is dm-es nagyságrendő, jóval meghaladja a távlságmérı mőszerek pntsságát, ezért nem hanyaglhatjuk el A másdik irányredukció számításánál felhasználjuk, hgy a segédmeridiánk valódi (pntnként vetített) képei a henger palástjának alktói, tehát a vetületi krdinátarendszerben az x tengellyel párhuzams egyenesek Ezekben az iránykban a vetületi síkn a másdik irányredukció értéke Az y tengellyel párhuzamsan a két irányredukció nagyságra egyenlı, az öszszes többi irányban visznt Fgadjuk el, hgy a gömbi pntkat összekötı gömbi Q Q ívek valódi képei hmrú ldalukkal az y tengely felé néznek Ez azt is jelenti, hgy a segédegyenlítıt metszı gömbi körívek valódi képének az y tengelyben inflexiós pntjuk van Ez utóbbi esetben elıfrdulhat, hgy a két irányredukció egyenlı elıjelő (ábra) +y +x 4

43 A gyakrlatban elıfrduló esetekben kielégítı eredményt adnak a Q k ( yq y ) b ( xq x ) ( yq y ) ( y y ) b ( x x ) ( y y ) Q = + a xk, = a x összefüggések, ahl x k a és Q pntk közepes x krdinátája, a = ρ ρ, b = R R példa: A és Q pntk ferdetengelyő hengervetületi krdinátái: Q y = -863,5 m, x = 854,3 m ; y = ,4 Q m, x = 944,8 m Q Számítsuk ki a másdik irányredukciókat! Eredmények: Q =,394,366 =,436 = +,394,366 = +,3574 példa: Q Lássunk példát egy szélsı esethez közeli helyzetre, amikr a és Q pntk x krdinátái az y tengely különbözı ldalaira esnek: y = -863,5 m, x = 3,4 m ; y = ,4 Q m, x +745,8 m Q = Számítsuk ki a másdik irányredukciókat! Q Q =,748 +,359 = +,6 = +,748 +,359 = +,7 Látjuk, hgy az ellentétes irányredukciók abszlút értékre különböznek, elıjelre visznt megegyeznek A vetületi meridiánknvergencia a Vetületi egyenletek fejezet elsı ábráján a pntnál a pnt eredeti, valamint segédmeridiánja által bezárt µ-vel jelölt kis szögérték Csak ferdetengelyő hengervetületnél jelentkezik, mert az eredeti és a segédmeridiánk nrmális elhelyezéső (a gömböt az egyenlítı mentén érintı) hengervetületnél egybeesnek A vetületi meridián-knvergencia a földrajzi krdináták, ill a vetületi kezdıpnt földrajzi szélességének függvényében a sinϕ sin λ tan µ =, () csϕ csϕ + sinϕ sinϕ cs λ a vetületi krdináták függvényében pedig a összefüggésbıl fejezhetı ki A () képletben x y ch sin tan µ = R R () x y ctϕ + sh cs R R Q Q 43

44 élda: sh x R x R x x R R e e x e + e =, ch = R x R A ferdetengelyő hengervetület középsı rendszerében (HR) a pnt krdinátái: y = 44443,574 m, x = 6935,475 m Számítsuk ki a vetületi meridiánknvergenciát! A kezdıpnt földrajzi szélessége ϕ 47 = 6, a Gauss-gömb sugara R = 63785,966 m Eredmény: = ,3697 µ A meridiánknvergencia elıjelét akkr tekintjük pzitívnak, ha pntunk a kezdı-meridiántól keletre helyezkedik el A ferdetengelyő hengervetületek szelvényhálózatai Hasnlóan a szteregrafikus vetület szelvényhálózataihz, a hengervetületeknél is öl és méter rendszerő szelvénybesztást különböztetünk meg A méter rendszerő szelvénybesztás teljes mértékben megegyezik a szteregrafikus vetület méteres szelvénybesztásával Az öl rendszerő besztás hasnlít a szteregrafikus vetület öl rendszerő szelvényhálózatáhz, azzal a különbséggel, hgy a négyzetmérföldek számzása lyan, mint a méter rendszerő besztásé Az alábbi ábrán jelzett kataszteri szelvény száma e szerint a számzás szerint DNIbh A kisbetős jelölések minden síknegyedben az ábécé srrendjében a délnyugati síknegyedhez hasnlóan követik egymást II I I II N (nyugati szlp) (keleti szlp) + y e f g h i ÉN DN d c b a É D + x A ferde tengelyő hengervetületek öl rendszerő szelvényhálózata 44

45 Egységes Országs Vetület ~38, km Részben a többfajta vetületi rendszer (eddig még nem szóltunk a Gauss-rüger vetületi rendszerő katnai tpgráfiai térképekrıl) plgári célú egységesítése, részben pedig a miatt, hgy a hssztrzulás értéke az rszág egész területén minél kisebb mértékben térjen el az - tıl, 975-ben plgári célkra új vetületi rendszert vezettek be, az Egységes Országs Vetületet, rövidítve, az EOV-t Vnatkztatási ellipszidja az IUGG/967 ellipszid Az EOV az eddig tárgyalt vetületektıl egyebek mellett abban is különbözik, hgy a szelvényezés rendszere (Egységes Országs Térképrendszer EOTR) a kis méretarányktól kezdve a legnagybb méretarányig számzásban is egységesen átfgja az eddig tárgyalt térképfajtákat Az egységesítési törekvés egészen természetes, ha meggndljuk, hgy 975-ig és még jóval utána is, az rszág különbözı területeirıl különbözı vetülető és szelvényezési rendszerő térképek álltak rendelkezésre Ez flyamatsan megkövetelte az egyes vetületi rendszerek közötti a számítástechnika akkri szintje mellett kényelmetlen átszámításkat Természetes törekvés vlt az is, hgy a plgári térképészet igyekezett elszakadni a katnaitól, nem utlsó srban utóbbi akkri szigrú titkssága miatt Az egységesítés célja vlt tvábbá, hgy mind a földmérési, mind a tpgráfiai alaptérképek vetületi rendszere és szelvényhálózata azns legyen, eltérıen attól a helyzettıl, hgy a szteregrafikus és hengervetületi rendszerek elsısrban a földmérési, míg a Gauss-rüger vetületi rendszer a tpgráfiai térképek vetülete vlt (beleértve az : méretarányú budapesti szteregrafikus rendszer krdináta vnalaival elláttt Gauss-rüger vetülető tpgráfiai térképeket) Fentiek mellett kmly szakmai érv vlt a hssztrzulás értékének csökkentése az rszág egész területén A hssztrzulásra megkívánt -es határ kmly kötöttséget jelent a vetületek alkalmazhatóságát illetıen, hiszen ezt a szteregrafikus vetületnél a kezdıpnt körüli 7 km-es sugarú kör, a ferdetengelyő hengervetületeknél pedig az y tengelytıl két irányban 9-9 km-es sáv maximálta E mellett a szögtartó szteregrafikus és hengervetületeknél a trzulásmentes helytıl eltekintve a képfelületi hsszak mindig nagybbak, mint az alapfelületiek Gellérthegy ~75,48 km 47 6 EOV - ferde tengelyő, redukált hengervetület 45

46 A bemutattt módszerrel az EOV-ben egész Magyarrszág területe egy (ferde tengelyő) hengervetületi sávn ábrázlható anélkül, hgy a hssztrzulás értéke az x tengely mentén az értéket meghaladná Ezt azzal érték el, hgy a képfelület metszı, vagy süllyesztett henger, amely párhuzams gömbi körben metszi a Gauss-gömböt A két gömbi kör között a hssztrzulás negatív, a gömbi körökön kívül pzitív irányú, a körökön pedig zérus Fentiek miatt az EOV-t redukált hengervetületnek is nevezik A henger elhelyezkedése megegyezik a HR rendszer elhelyezkedésével A kezdı-meridián áthalad a Gellérthegy nevő felsırendő alappntn, de utóbbi a hengervetület középsı rendszeréhez hasnlóan nem azns a vetület kezdıpntjával A vetület a tárgyalt csprtsítási szempntk szerint valódi, süllyesztett, ferdetengelyő hengervetület A vetület szögtartó, a szteregrafikus és ferdetengelyő hengervetületekhez hasnlóan - a vetítés kettıs, elıször az ellipszidról a Gauss-gömbre, majd a Gauss-gömbrıl a gömböt két gömbi kör mentén metszı hengerre történik a vetítés A Gauss-gömb sugara a ferdetengelyő hengervetületektıl eltér: R = ,m A vetületi kezdıpnt ellipszidi földrajzi krdinátái: Gauss-gömbi krdinátái * : ϕ = ,874 és λ = 9 54,8584, g g ϕ = 47 6, és λ =, A Gauss-gömb a ϕ g = 47 7,578 gömbi földrajzi szélességő pntjában (ellipszidi földrajzi szélessége ϕ = 47, ) simul az ellipszidhz, ami nem egyezik meg a vetületi kezdıpnt földrajzi szélességével Vetületi egyenletek Mind a vetületi, mind az inverz vetületi egyenletek számítása a ferdetengelyő hengervetületeknél leírtak mintájára történik, azzal a különbséggel, hgy a süllyesztés miatt a redukálás mértékét, az m mennyiséget figyelembe kell venni Az EOV esetében m =, A süllyesztés az EOV vetületi egyenleteit általánsságban az y = m x = m f f x ( ϕ, λ) ( ϕ, λ) y, képletek szerint módsítja A fenti és a tvábbi képletekben ϕ, λ a gömbi földrajzi krdináták Belılük a segédföldrajzi ϕ, λ krdinátákat ugyanúgy számítjuk, mint a ferdetengelyő hengervetületeknél Mivel az EOV a ferdetengelyő hengervetületektıl eltérıen - északkeleti tájékzású, a vetületi egyenletek jbbldalai pzitív elıjelőek: * Eddig mind az ellipszidi, mind a gömbi földrajzi krdinátákat egyfrmán jelöltük: ϕ, λ Ha az ellipszidi és a gömbi krdináták egyidejőleg szerepelnek, a gömbi krdinátákat a g felsı index-szel látjuk el 46

47 y = m R λ vagy, ha λ szögfkban adtt: valamint vagy λ y = m R, ρ ϕ π x = m R ln tan +, 4 R + sinϕ x = m ln sinϕ A fenti képletekben a ϕ a segédföldrajzi szélesség, a λ a segédföldrajzi hsszúság A segédegyenlítı segédföldrajzi szélessége ϕ = élda: Számítsuk ki a ϕ = ,494 Gauss-gömbi földrajzi szélességő és a λ = 33,37 földrajzi hsszúságú pnt EOV krdinátáit! A kezdıpnt földrajzi szélessége ϕ 47 = 6, a Gauss-gömb sugara R = , m A segédföldrajzi krdináták az alábbiak: Az eredeti EOV krdináták: Az eltlt EOV krdináták: ϕ = 4,59, λ = - 9 3,533 y = ,6 m, x = 3583, m Y = 48444,394 m, X = 3583, m Az inverz vetületi egyenletekbe helyettesítés elıtt elıbb az eltlt krdinátarendszerrıl vissza kell térnünk az eredeti vetületi krdinátákra: Az inverz vetületi egyenletek az alábbiak: és y = Y 65 m, x = X m y λ = m R R π ϕ = arctan e x m 47

48 A Gauss-gömbi ϕ földrajzi szélesség és λ földrajzi hsszúság itt is a ferdetengelyő hengervetületeknél leírtak szerint, a segédföldrajzi krdinátákból számíthatók élda: Számítsuk ki az Y = 48444,394 m, X = 3583, m EOV krdinátájú pnt Gaussgömbi földrajzi krdinátáit! Az eredeti EOV krdináták: A segédföldrajzi krdináták: A Gauss-gömbi földrajzi krdináták: Visszakaptuk az elızı példa kiinduló adatait y = ,6 m, x = 3583, m ϕ = 4,59, λ = - 9 3,533 ϕ = ,494, λ = 33,37 A metszı gömbi körök és a Gellérthegy pnt elhelyezése A henger a Gauss-gömbbıl az r m m ( ϕ ) = R cs ϕ = R cs sugarú ϕ és ϕ gömbi földrajzi szélességő gömbi köröket metszi ki (ábra) É D +x m r m +y r m ϕ = É ϕ m R ϕ 47 = 6 φ γ s e s e ϕ 46 D = 5 9 Segédegyenlítı A redukált hengervetület az r m sugarú gömböt érinti 48

49 A süllyesztés következtében a Gauss-gömb egy r m sugarú gömbbé redukálódik, innen a redukált hengervetület elnevezés A segédegyenlítı egy tetszıleges se íve az r m sugarú gömbön rövidül Az ábrából beláthatóan e m s e = R γ, s = r γ = R cs ϕ γ = s csϕ A csϕ m értéke a ϕ m = eset kivételével mindig kisebb -nél, tehát valóban rövidülés következik be A gyakrlati számításk egyszerősítése érdekében a krdináta-tengelyeket a vetület síkjában önmagukkal párhuzamsan eltlták úgy, hgy az rszág egész területén minden krdináta pzitív legyen Az eltlás mértékét úgy választtták meg, hgy a krdinátákat ne lehessen felcserélni, az X krdináta mindig kisebb, az Y krdináta mindig nagybb, mint 4 m A vetületi krdináták és a krdinátatengelyek eltlásával nyert krdináták közötti összefüggések az alábbiak: Y = y + 65 m, m X = x + m, vagyis az x tengely nyugatra 65 km-rel, az y tengely pedig dél felé km-rel van eltlva Legyen a tvábbiakban m csϕ,99993 = m = Innen a metszı gömbi körök földrajzi szélességei: ϕ m m = ϕ = 4 4,5734 A kezdıpnt gömbi földrajzi szélessége ϕ = 47 6, ezért a kezdıpnttól északra lévı gömbi kör földrajzi szélessége: ϕ = ,5734 = ,573, É e m a délre lévıé pedig: ϕ D = ,5734 = ,477 A metszı gömbi körök vetületi kezdıpnttól számíttt távlsága a gömbön s 4 4,5734 = , ρ 57,9578 ϕ = É s D = R m = 75486,578 m, ahl 8 = = 57,9578 π ρ és x 4 4,5734, , ln tan ρ π + 4 = xd = = É a vetületen, vagyis a gömbi ívnél rövidebb 75483,54 m 49

50 A Gellérthegy nevő alappnt gömbi földrajzi szélessége az EOV Gauss-gömbjén ϕ = ,574 Innen a vetületi kezdıpnt távlsága a Gellérthegytıl délre: G a gömbön és a vetületen x Az EOV redukciói s ϕ ϕ 3,574 = , ρ 57,9578 G G = R = 3,574, , ln tan ρ π + 4 G = = Az m -nak megfelelıen módsul az 387,65 m 384,75 m lineármdulus: dd l = ds = csϕ m l = cs ϕ A ferdetengelyő hengervetületek mintájára a hssztrzulás a redukált gömbön m ( x + x x + x ) = ( x + x x + x ) U =, 6 r 6 m R mert r ϕ m = R cs m és = cs m m ϕ Az összefüggést figyelembe véve: U m U = azaz az EOV hssztrzulása ( x + x x x ) U = m +, 6 m R ( x + x x x ) U = 6 m R + A hssztrzulási tényezı ismeretesen d m = = m + U, s a hsszredukció pedig s = d s = ( m + U ) s ϕ az EOV Gauss-gömbjén a ,7535 A G IUGG/967 ellipszidi földrajzi szélességbıl számítható 5

51 Az y tengelyen a hssztrzulási tényezı értéke m =, 99993, -nél kisebb, a hsszredukció negatív Egy, az y tengely mentén km-es távlság a fenti összefüggés szerint a s = ( m ) s =,7 cm = 7 cm értékkel rövidül (az y tengely mentén U = ) A hssztrzulás, ill a hsszredukció csak az x-tıl függ, az y tengelytıl észak és dél felé távldva a hssztrzulási tényezı értéke közeledik -hez, ill a hsszredukció értéke a zérushz, majd a metszı gömbi körökben, ahl az alap- és a képfelület egybeesnek, -gyel, ill zérussal egyenlık Tvább távldva észak, ill dél felé, a hssztrzulási tényezı értéke -nél nagybbá, a hsszredukció pedig pzitívvé válik A hssztrzulás még így is nagy területen jelentısen meghaladja az értéket, leginkább Baranya megye déli és Brsd-Abaúj-Zemplén megye északi részén A másdik irányredukciót és a vetületi meridiánknvergenciát is a ferdetengelyő hengervetületeknél megismert módn számítjuk A ferdetengelyő hengervetületeknél megismert Q k ( yq y ) b ( xq x ) ( yq y ) ( y y ) b ( x x ) ( y y ) Q = + a xk, = a x Q összefüggésekben az a és b együtthatókban figyelembe kell venni az m tényezıt az alábbiak szerint: ρ a = m R =, ", m Az a és b együtthatókban szereplı állandók: Q ρ b = m R Q = 4,375 ρ = 664,8 ; R = , m; m =,99993 A vetületi meridián-knvergencia földrajzi krdinátákból való számítását csak a henger elhelyezkedése beflyáslja, mérete nem, a vetületi krdinátákból történı számításkr visznt figyelembe kell venni a redukálás m mértékét Ezért az EOV-re használható alábbi képletben az R helyett = m R helyettesítendı: r m x y ch sin m R m R tan µ = x y ctϕ sh cs m R m R A ferdetengelyő hengervetületekhez képest a számlálóban és a nevezıben jelentkezı elıjelváltás ka, hgy az EOV északkeleti tájékzású - " m 5

52 példa: Számítsuk ki a ϕ = ,494, λ = 33,37 Gauss-gömbi földrajzi krdinátájú pntban a vetületi meridiánknvergenciát! sinϕ sin λ tan µ = csϕ csϕ + sinϕ sinϕ cs λ Behelyettesítve, ϕ 47 = 6, mellett kapjuk: példa: µ = - 36,44697 Számítsuk ki a pntból a Q pnt felé menı irányra mindkét végpntban a másdik irányredukciót és a hssztrzulási tényezıt! A pnt eltlt EOV krdinátái: A Q pnt eltlt EOV krdinátái: Az eredeti EOV krdináták: A másdik irányredukciók: A hssztrzulás: A hssztrzulási tényezı: Az EOV szelvényhálózata Y = 48444,394 m, X = 3583, m Y = 94,53 m, X 487,89 m Q 5 Q = y = 65557,66 m, x 3583, m, - = y = 4795,47 m, x 487,89 m Q - Q = Q = +,4853, Q = -,8675 U =,63838 m =, Az Egységes Országs Térképrendszer (EOTR) szelvényezésének alapját az y irányban 48 m, az x irányban pedig 3 m nagyságú : méretarányú szelvények képezik Az : méretarányú szelvények száma a szelvénysrk, illetve a szelvényszlpk -tól induló srszámaiból tevıdik össze Az ábra sarkpntjainak krdinátái a krdinátarendszer eltlása miatt: X Y alsó bal = 3 m, = 384 m, Y X jbb felsı = 384 m, = 96 m 5

53 384 m x m m y 96 m Az EOTR szelvényhálózata Az : méretarányú szelvények M=: M=: 3 m 3 48 m m m 6 m 75 m M=: a) b) 75 m 75 cm 5 m 5 cm c) Az EOTR különbözı méretarányú szelvényei a) :, b) :, c) : Az : méretarányú szelvényekbıl az :5, :5 és : méretaránysr térképlapjait mindig a sr -gyel lejjebb lévı méretarányú szelvényébıl, annak negyedelésével kapjuk (a) ábra) A szelvények számzása az ábrából követhetı nymn Az : méretarányú szelvények számzására példát b) ábrán látunk Az : méretarányú szelvények 53

Matematikai geodéziai számítások 1.

Matematikai geodéziai számítások 1. Nyugat-magyarrszági Egyetem Geinfrmatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai gedéziai számításk 1 MGS mdul Ellipszidi számításk, ellipszid, geid és terep metszete SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

12. előadás: Gauss Krüger vetület

12. előadás: Gauss Krüger vetület . előadás: Gauss Krüger vetület. előadás: Gauss Krüger vetület A vetület elvei és vetületi srai A Gauss Krüger-féle ábrázlási mód (vetület) a Gauss-féle szögtartó síkvetület elveit alkalmazza az ellipszidra

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

17. tétel: Egybevágósági transzformációk. Szimmetrikus sokszögek.

17. tétel: Egybevágósági transzformációk. Szimmetrikus sokszögek. 17. tétel: Egybevágósági transzfrmációk. Szimmetrikus skszögek. Gemetriai transzfrmáció: Olyan függvény, melynek értelmezési tartmánya és értékkészlete is egy-egy pnthalmaz (vagyis pntkhz rendel pntkat).

Részletesebben

7. előadás: Lineármodulus a vetületi főirányokban és a területi modulus az azimutális vetületeken

7. előadás: Lineármodulus a vetületi főirányokban és a területi modulus az azimutális vetületeken 7 előadás: Lineármodulus a vetületi főirányokban és a területi modulus az azimutális vetületeken Mivel az azimutális vetületeken normális elhelyezésben a meridiánok és a paralelkörök, más elhelyezésben

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 1.

Matematikai geodéziai számítások 1. Matematikai geodéziai számítások 1 Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete Dr Bácsatyai, László Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematikai geodéziai számítások 1: Ellipszoidi számítások,

Részletesebben

Inczeffy Szabolcs: Lissajoux görbék előállítása ferdeszögű rezgések egymásra tevődésével

Inczeffy Szabolcs: Lissajoux görbék előállítása ferdeszögű rezgések egymásra tevődésével Inczeffy Szablcs: Lissajux görbék előállítása ferdeszögű rezgések egymásra tevődésével I. Lissajux görbék Mint ismeretes a Lissajux görbék merőleges rezgések egymásra tevődéseként jönnek létre. Váltztatva

Részletesebben

8. Négyzetes összefüggés: mellékmegjegyzés:

8. Négyzetes összefüggés: mellékmegjegyzés: . tétel: Szögfüggvények értelmezése a valós számhalmazn, ezek tulajdnságai, kapslatk ugyanazn szög szögfüggvényei között. Definíió derékszögő hármszögekre (hegyesszögek szögfüggvényei): Egy hegyesszög

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

9. előadás: A gömb valós hengervetületei

9. előadás: A gömb valós hengervetületei A valós hengervetületek általános tulajdonságai A hengervetületek (cilindrikus vetületek) jellemzője hogy normális elhelyezésben az egyenlítő és a paralelkörök képei párhuzamos egyenesek. A valós hengervetületnek

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 3 MGS3 modul Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon dr. Kiss Géza, Budapest

Geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon dr. Kiss Géza, Budapest Gemetriai feladatk megldása a kmplex számsíkn dr Kiss Géza, Budapest Az előadás srán a kmplex számkkal kapcslats szkáss algebrai és gemetriai fgalmakat, tulajdnságkat ismertnek tételezzük fel Az időkeret

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Matematikai geodéziai számítások 3 Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból Dr Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 3: Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 2.

Matematikai geodéziai számítások 2. Matematikai geodéziai számítások 2. Geodéziai vonal és ábrázolása gömbön és vetületben Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 2.: Geodéziai vonal és ábrázolása Dr. Bácsatyai, László Lektor:

Részletesebben

. 2 pont A 2 pont nem bontható. 3 Összesen: 2 pont. Összesen: 3 pont. A valós gyökök száma: 1. Összesen: 2 pont. Összesen: 2 pont

. 2 pont A 2 pont nem bontható. 3 Összesen: 2 pont. Összesen: 3 pont. A valós gyökök száma: 1. Összesen: 2 pont. Összesen: 2 pont 1. Az egyszerűsítés után kaptt tört: I. a b. pnt A pnt nem bntható. 3 Összesen: pnt. Frgáshenger keletkezik, az alapkör sugara 5cm, magassága 1cm. V = 5π 1(cm 3 ). A frgáshenger térfgata 300π cm 3. Ha

Részletesebben

Emelt szintő érettségi tételek. 19. tétel: Vektorok. Szakaszok a koordinátasíkon. Irányított szakasz, melynek állása, iránya és hossza van.

Emelt szintő érettségi tételek. 19. tétel: Vektorok. Szakaszok a koordinátasíkon. Irányított szakasz, melynek állása, iránya és hossza van. 19. tétel: Vektrk. Szkszk krdinátsíkn. Vektr: Iráníttt szksz, melnek állás, irán és hssz vn. Jele: v = AB Vektr bszlút értéke: A vektrt meghtárzó iráníttt szksz ngság. Jele: v = AB Vektrk kölcsönös helzete:

Részletesebben

Magassági mérõszámok és azok kapcsolata Magyarországon

Magassági mérõszámok és azok kapcsolata Magyarországon Magassági mérõszámk és azk kapcslata Magyarrszágn Dr. Ádám József akadémikus, a BME Általáns- és Felsõgedézia Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára, Tks Tamás, az MTA-BME Fizikai Gedézia és Gedinamikai

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 2.

Matematikai geodéziai számítások 2. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 2. MGS2 modul Geodéziai vonal és ábrázolása gömbön és vetületben SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

Az anyagok mágneses tulajdonságainak leírásához (a klasszikus fizika szintjén) az alábbi összefüggésekre van szükségünk. M m. forg

Az anyagok mágneses tulajdonságainak leírásához (a klasszikus fizika szintjén) az alábbi összefüggésekre van szükségünk. M m. forg 4. MÁGNESES JELENSÉGEK ANYAGBAN (Mágneses mmentum, Mágnesezettség, Mágneses térerősség, Mágneses szuszceptibilitás, Relatív és Abszlút permeabilitás, Lenztörvény, Diamágnesesség, Paramágnesesség, Curie-törvény,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA Dr`avni izpitni center *P053C03M* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 006. február 3., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 006 P053-C0--3M ÚTMUTATÓ a szakmai írásbeli érettségi vizsga feladatainak

Részletesebben

Ezt már mind tudjuk?

Ezt már mind tudjuk? MATEMATIKA C 11. évflyam 10. mdul Ezt már mind tudjuk? Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 11. évflyam 10. mdul: Ezt már mind tudjuk? Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés MATEMATIKA C 1. évflyam. mdul Telek és kerítés Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: Telek és kerítés Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk Skszögekről

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Trigonometria I. A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosát (arányát).

Trigonometria I. A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosát (arányát). Trignmetria I A hegyes szögű deiníciók: A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti begó és az átgó hányadsát (arányát). Kszinus nak nevezzük a szög melletti begó és az átgó hányadsát (arányát). A

Részletesebben

MATEMATIKA C 11. évfolyam. 8. modul Goniometria. Készítette: Kovács Károlyné

MATEMATIKA C 11. évfolyam. 8. modul Goniometria. Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C. évflyam 8. mdul Gnimetria Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 8. mdul: Gnimetria Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk A szögfüggvények definíciójának

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

3. Vetülettan (3/3-5.) Unger szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

3. Vetülettan (3/3-5.) Unger  szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/3-5.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI A szükséges mintaszám krlát elemzése Pataki Béla BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki Mit is jelent az eredmény, ha pnts lenne

Részletesebben

A loxodrómáról. Előző írásunkban melynek címe: A Gudermann - függvényről szó esett a Mercator - vetületről,illetve az ezen alapuló térképről 1. ábra.

A loxodrómáról. Előző írásunkban melynek címe: A Gudermann - függvényről szó esett a Mercator - vetületről,illetve az ezen alapuló térképről 1. ábra. 1 A loxodrómáról Előző írásunkban melynek címe: A Gudermann - függvényről szó esett a Mercator - vetületről,illetve az ezen alapuló térképről 1. ábra. 1. ábra forrása: [ 1 ] Ezen a térképen a szélességi

Részletesebben

Gyakorló feladatok a geometria témazáró dolgozathoz

Gyakorló feladatok a geometria témazáró dolgozathoz Gyakorló feladatok a geometria témazáró dolgozathoz Elmélet 1. Mit értünk két pont, egy pont és egy egyenes, egy pont és egy sík, két metszı, két párhuzamos illetve két kitérı egyenes, egy egyenes és egy

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor 2. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 2.1 Bevezetés A modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

Jelölések. GBN304G Alkalmazott kartográfia II. gyakorlat Térképi vetületekkel kapcsolatos feladatok. Unger János. x;y) )?

Jelölések. GBN304G Alkalmazott kartográfia II. gyakorlat Térképi vetületekkel kapcsolatos feladatok. Unger János. x;y) )? GBN304G Alkalmazott kartográfia II. gyakorlat Térképi vetületekkel kapcsolatos feladatok Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan Jelölések R/m = alapfelületi

Részletesebben

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. : Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 3. elıadás Helymeghatározás a mindennapokban Szituáció I. Gyakorta hallani Budapesten: Hol vagyok? Piros hetesen, most hagytuk el a Móriczot, megyek a Keletibe. A

Részletesebben

A Föld alakja TRANSZFORMÁCIÓ. Magyarországon még használatban lévő vetületi rendszerek. Miért kell transzformálni? Főbb transzformációs lehetőségek

A Föld alakja TRANSZFORMÁCIÓ. Magyarországon még használatban lévő vetületi rendszerek. Miért kell transzformálni? Főbb transzformációs lehetőségek TRANSZFORMÁCIÓ A Föld alakja -A föld alakja: geoid (az a felület, amelyen a nehézségi gyorsulás értéke állandó) szabálytalan alak, kezelése nehéz -A geoidot ellipszoiddal közelítjük -A földfelszíni pontokat

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Lineáris rendszerek stabilitása

Lineáris rendszerek stabilitása Lineáris rendszerek stabilitása A gyakrlat célja A dlgzatban a lineáris rendszerek stabilitásának fgalmát vezetjük be majd megvizsgáljuk a stabilitás vizsgálati módszereket. Elméleti bevezető Egy LTI rendszer

Részletesebben

World Robot Olympiad2019. Advanced Robotics Kategória. Játékleírás, Szabályok és Pontozás. Okos Üvegház. Verzió: December 4.

World Robot Olympiad2019. Advanced Robotics Kategória. Játékleírás, Szabályok és Pontozás. Okos Üvegház. Verzió: December 4. Wrld Rbt Olympiad2019 Advanced Rbtics Kategória Játékleírás, Szabályk és Pntzás Oks Üvegház Verzió: December 4. Tartalmjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Játékleírás... 4 3. Játéklehetőségek... 5 4. Játékszabály...

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5 MGS5 modul Hibaterjedési feladatok SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Gépi tanulás. A szükséges mintaszám korlát elemzése. Pataki Béla (Bolgár Bence)

Gépi tanulás. A szükséges mintaszám korlát elemzése. Pataki Béla (Bolgár Bence) Gépi tanulás A szükséges mintaszám krlát elemzése Pataki Béla (Blgár Bence) BME I.E. 414, 463-26-79 pataki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/pataki A Russell-Nrvig könyv n=10 bemenetű lgikai

Részletesebben

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) =

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) = k BALOGH ALBERT-DR. DUKÁTI FERENC Megbízhatósági vizsgálatk Weibull-elszlásn alapuló mintavételi eljárásai és tervei ETO 51926: 62-192: 621.3.019.S A megbízhatósági vizsgálatk mintavételi terveinek elkészítésekr

Részletesebben

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes Számítási módszerek - Benapozás Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a direkt sugárzási nyereség meghatározása a főtési idényre: [kwh/a] Q sd =

Részletesebben

Hidrosztatikai problémák

Hidrosztatikai problémák Hidrsztatikai prblémák 11 hidrsztatikai nymással kapcslats gndlatmenetek Szájával lefelé frdíttt, vízzel telt mérőhengert kiemelünk egy nagybb kád vízből Kössünk rugós erőmérőt a mérőhengerre, s annál

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 080 É RETTSÉGI VIZSGA 009. któber 0. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fnts tudnivalók Frmai előírásk:.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET C Matematika 11. évflyam TANULÓK KÖNYVE Készítette: Kvács Kárlyné A kiadvány KHF/457-7/009. engedélyszámn 009.05.1. időpnttól tankönyvi engedélyt kaptt Educati Kht. Kmpetenciafejlesztő

Részletesebben

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus. 2. Gyakorlat 25A-0 Tekintsünk egy l0 cm sugarú üreges fémgömböt, amelyen +0 µc töltés van. Legyen a gömb középpontja a koordinátarendszer origójában. A gömb belsejében az x = 5 cm pontban legyen egy 3

Részletesebben

Az egyenes ellipszishenger ferde síkmetszeteiről

Az egyenes ellipszishenger ferde síkmetszeteiről 1 Az egyenes ellipszishenger ferde síkmetszeteiről Vegyünk egy a és b féltengelyekkel bíró ellipszist a vezérgörbét, majd az ellipszis O centrumában állítsunk merőlegest az ellipszis síkjára. Ez a merőleges

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke? Térképészeti alapismeretek Mi a térkép? A föld felszínén illetve azzal kapcsolatban álló anyagi vagy elvont dolgoknak általában kicsinyített, generalizált, síkbeli megjelenítése. Térképészeti absztrakció

Részletesebben

Két körhenger általánosabban ( Alkalmazzuk a vektoralgebrát! ) 1. ábra

Két körhenger általánosabban ( Alkalmazzuk a vektoralgebrát! ) 1. ábra Két körhenger általánosabban ( Alkalmazzuk a vektoralgebrát! ) Egy korábbi dolgozatunkban címe: Két egyenes körhenger a merőlegesen metsződő tengelyű körhengerek áthatási feladatával foglalkoztunk. Most

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1 Differenciálszámítás 8. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Differenciálszámítás p. 1/1 Egyenes meredeksége Egyenes meredekségén az egyenes és az X-tengely pozitív iránya

Részletesebben

Transzformáció a főtengelyekre és a nem főtengelyekre vonatkoztatott. Az ellipszis a sík azon pontjainak mértani helye, amelyeknek két adott pontól

Transzformáció a főtengelyekre és a nem főtengelyekre vonatkoztatott. Az ellipszis a sík azon pontjainak mértani helye, amelyeknek két adott pontól Ellipsis.tex, February 9, 01 Az ellipszis Az ellipszis leírása Az ellipszis szerkesztése és tulajdonságai Az ellipszis kanonikus egyenlete A kör vetülete ellipszis Az ellipszis polárkoordinátás egyenlete

Részletesebben

Egy mozgástani feladat

Egy mozgástani feladat 1 Egy mozgástani feladat Előző dolgozatunk melynek jele és címe: ED ~ Ismét az ellipszis egyenleteiről folytatásának tekinthető ez az írás. Leválasztottuk róla, mert bár szorosan kapcsolódnak, más a céljuk.

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 6. MGS6 modul Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

Statisztikai módszerek 2. feladatsor. Tapasztalati sűrűségfüggvény (hisztogram) és tapasztalati eloszlásfüggvény

Statisztikai módszerek 2. feladatsor. Tapasztalati sűrűségfüggvény (hisztogram) és tapasztalati eloszlásfüggvény Statisztikai módszerek 2. feladatsr Tapasztalati sűrűségfüggvény (hisztgram) és tapasztalati elszlásfüggvény A munkalap megnyitásakr engedélyezzük a makrókat. A munkalap az előző gyakrlatn tárgyalt 1.

Részletesebben

17/1. Négypólusok átviteli függvényének ábrázolása. Nyquist diagram.

17/1. Négypólusok átviteli függvényének ábrázolása. Nyquist diagram. 7/. Négypólusok átviteli függvényének ábrázolása. Nyquist diagram. A szinuszos áramú hálózatok vizsgálatánál gyakran alkalmazunk különbözı komplex átviteli függvényeket. Végezzük ezt a hálózat valamilyen

Részletesebben

Bevezetés az elméleti zikába

Bevezetés az elméleti zikába Bevezetés az elméleti zikába egyetemi jegyzet Kúpszeletek Lázár Zsolt, Lázár József Babe³Bolyai Tudományegyetem Fizika Kar 2011 TARTALOMJEGYZÉK 6 TARTALOMJEGYZÉK Azokat a görbéket, amelyeknek egyenlete

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1) . Gyakorlat 4B-9 Két pontszerű töltés az x tengelyen a következőképpen helyezkedik el: egy 3 µc töltés az origóban, és egy + µc töltés az x =, 5 m koordinátájú pontban van. Keressük meg azt a helyet, ahol

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

Feszültségek heterogén anyagú síkgörbe rúdban (A klasszikus képletek általánosításai)

Feszültségek heterogén anyagú síkgörbe rúdban (A klasszikus képletek általánosításai) MISKOLI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Feszültségek hetergén anyagú síkgörbe rúdban klasszikus képletek általánsításai Kiss László I. éves MSc gépészmérnöki hallgató

Részletesebben

3. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK GRAFIKUS EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS REALIZÁLÁSA

3. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK GRAFIKUS EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS REALIZÁLÁSA 3. LOGIKI FÜGGVÉNYEK GRFIKUS EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS RELIZÁLÁS tananyag célja: a többváltzós lgikai függvények grafikus egyszerűsítési módszereinek gyakrlása. Elméleti ismeretanyag: r. jtnyi István: igitális

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

ANALÍZIS II. Példatár

ANALÍZIS II. Példatár ANALÍZIS II. Példatár Többszörös integrálok 3. április 8. . fejezet Feladatok 3 4.. Kett s integrálok Számítsa ki az alábbi integrálokat:...3. π 4 sinx.. (x + y) dx dy (x + y) dy dx.4. 5 3 y (5x y y 3

Részletesebben

A mérési eredmény megadása

A mérési eredmény megadása A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a véletlenszerű

Részletesebben

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. ( FELADATOK A LEKÉPEZÉSEK, PERMUTÁCIÓK TÉMAKÖRHÖZ Diszkrét Matematika 4. LEKÉPEZÉSEK Értelmezési tartomány és értékkészlet meghatározása : Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából ( zöld könyv ): XIII.

Részletesebben

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról 1 A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról A végein fonállal felfüggesztett egyenes rúd részleges erőtani vizsgálatát mutattuk be egy korábbi dolgozatunkban, melynek címe: Forgatónyomaték mérése - I.

Részletesebben

Felügyelt önálló tanulás - Analízis III.

Felügyelt önálló tanulás - Analízis III. Felügyelt önálló tanulás - Analízis III Kormos Máté Differenciálható sokaságok Sokaságok Röviden, sokaságoknak nevezzük azokat az objektumokat, amelyek egy n dimenziós térben lokálisan k dimenziósak Definíció:

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

II. A TÉRKÉPVETÜLETEK RENDSZERES LEÍRÁSA 83

II. A TÉRKÉPVETÜLETEK RENDSZERES LEÍRÁSA 83 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A TÉRKÉPVETÜLETEKRŐL ÁLTALÁBAN 13 VETÜLETTANI ALAPFOGALMAK 15 A térkép mint matematikai leképezés eredménye 15 Az alapfelület paraméterezése földrajzi koordinátákkal 18

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

25. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel

25. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel 5. tétel: Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel Axióma: Bizonyítás: olyan állítás, amelynek igazságát bizonyítás nélkül elfogadjuk.

Részletesebben

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1) 3. Gyakorlat 29A-34 Egy C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi idő alatt csökken a kondenzátor töltése a kezdeti érték 1/e 2 ed részére? Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény)

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3 BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (2A) Név: Műszaki Mechanikai Tanszék 2. január. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3. feladat (2 pont) A vázolt befogott tartót a p intenzitású megoszló erőrendszer, az F

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III. Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak

Részletesebben

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL 2.2.10. Vszkztás meghatárzása Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.3. - 1 01/2006:20210 2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁOZÁSA OTÁCIÓS VISZKOZIMÉTEEL A módszer annak az erőnek a mérésén alapul, amely egy flyadékban állandó

Részletesebben

Vágánykapcsolások. Szabványos vágánykapcsolások

Vágánykapcsolások. Szabványos vágánykapcsolások Gyakorlati segédlet 003 3. óra (v1.) 10/1 Vágánykacsolások A vágányok kitérőkkel, illetve átszelésekkel történő összekacsolását nevezzük vágánykacsolásnak vagy vágánykacsolatnak. A vágánykacsolatok éítőelemei

Részletesebben

Matematika C 10. osztály 8. modul Terv és valóság

Matematika C 10. osztály 8. modul Terv és valóság Matematika C 10. sztály 8. mdul Terv és valóság Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 10. évflyam 8. mdul: Terv és valóság Tanári útmutató 2 A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk

Részletesebben

A kör és ellipszis csavarmozgása során keletkező felületekről

A kör és ellipszis csavarmozgása során keletkező felületekről 1 A kör és ellipszis csavarmozgása során keletkező felületekről Előző dolgozatunkban melynek címe: Megint a két csavarfelületről levezettük a cím - beli körös felület - család paraméteres egyenletrendszerét,

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

BILIÁRD TIPPEK Sorozat I. RÉSZ: Játszd a biliárd 8-as játékot a VERSENYSZABÁLYOK szerint!

BILIÁRD TIPPEK Sorozat I. RÉSZ: Játszd a biliárd 8-as játékot a VERSENYSZABÁLYOK szerint! BILIÁRD TIPPEK Srzat I. RÉSZ: Játszd a biliárd 8-as játékt a VERSENYSZABÁLYOK szerint! Ezt a srzatt azért indítttuk, hgy Nektek, a biliárd iránt érdeklıdıknek segíthessünk a játék jbb megismerésében és

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

Vetülettan. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. előadás. 1. előadás

Vetülettan. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. előadás. 1. előadás Vetülettan 1.,., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 1., 13., 14. előadás Bevezetés A vetítés fogalma 1. előadás Geodéziai méréseinket általában a Föld felszínén (egyes esetekben, pl. földalatti létesítményekben

Részletesebben

Egy forgáskúp metszéséről. Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben.

Egy forgáskúp metszéséről. Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben. Egy forgáskúp metszéséről Egy forgáskúpot az 1. ábra szerint helyeztünk el egy ( OXYZ ) derékszögű koordináta - rendszerben. Az O csúcsú, O tengelyű, γ félnyílásszögű kúpot az ( XY ) sík itt két alkotóban

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 14 XIV NEVEZETES GÖRbÉk 1 AZ EGYEnES EGYEnLETE A és pontokon átmenő egyenes egyenlete: (1), Az hányados neve iránytényező (iránytangens, meredekség) A ponton átmenő, m iránytangensű

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Az R 3 tér geometriája Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. 1 Vektorok Vektor: irányított szakasz Jel.: a, a, a, AB, Jellemzői: irány, hosszúság, (abszolút érték) jel.: a Speciális

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ Elméleti szöveges feladatok 1. Sorolja fel a geodéziai célra szolgáló vetítéskor használható alapfelületeket

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése 3A előadás: Vonalvezetési elvek Vonalvezetési elvek Vonalvezetés az útvonalat alkotó egyenesek és ívek elrendezése. A vonalvezetés ismérve az ívesség (I) (lásd

Részletesebben