Magassági mérõszámok és azok kapcsolata Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magassági mérõszámok és azok kapcsolata Magyarországon"

Átírás

1 Magassági mérõszámk és azk kapcslata Magyarrszágn Dr. Ádám József akadémikus, a BME Általáns- és Felsõgedézia Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára, Tks Tamás, az MTA-BME Fizikai Gedézia és Gedinamikai utatócsprt tudmánys segédmunkatársa, Dr. Tóth Gyula, a BME Általáns- és Felsõgedézia Tanszék tudmánys fõmunkatársa 1. Bevezetés A GS-technika szerepe a magasságmeghatárzásban lényegesen növekedni fg már a közeli jövõben is. A GS-mérésekbõl ellipszid feletti magasságkat, illetve ellipszidi magasságkülönbségeket nyerünk, amelyeknek a földmérés és a mérnökgedézia területén szükséges gedéziai magassági értékekké történõ átszámítása alapvetõ fntsságú. A megfelelõ magassági mérõszám alkalmazása gnds körültekintést igényel, amelyre már az 199-es évek elején felhívtuk a figyelmet [1-3]. Ismeretes, hgy hazánkban eddig négy alkalmmal fejlesztettek ki rszágs felsõrendû szintezési hálózatt. A legutóbbi hálózatunk (Egységes Országs Magassági Alappnthálózat EOMA) újramérése is már idõszerûvé vált. Az egyes rszágs szintezési hálózatk alappntjai magassági értékének megadására különbözõ magassági mérõszámkat alkalmaztak. Ezért mind gyakrlati, mind tudmánys szempntból indklt az, hgy tanulmányunkban fglalkzzunk a különbözõ magassági mérõszámkkal és határzzuk meg eltéréseik számértékét Magyarrszág területén, tvábbá átfgóan elemezzük az eltérések mértékét a GS-technikával történõ, szélsõ pntsságú magasságmeghatárzás szempntjából. 2. Magassági rendszerek és vnatkzási alapfelületek Jelenleg két alapvetõen eltérõ magassági rendszert használunk a gyakrlatban, amelyek közel azns pntssági szinten valósíthatók meg Nehézségi erõtérrel összefüggõ magassági mérõszámk A nehézségi erõtérhez kapcslódó magassági rendszer ismeretesen a szintezési vnal mentén végzett szabats gemetriai szintezésen és a hzzákapcslódó gravimetriai méréseken alapszik. Ezekbõl a mérésekbõl feltevésmentesen ún. geptenciális számk származtathatók, amelyek a geidhz, mint magassági alapszintfelülethez visznyíttt ptenciálkülönbségek. Valamely földfelszíni pnt geptenciális értékén [4] (1. ábra) a pntn átmenõ szintfelületnek valamely kiválaszttt kezdõpntn átmenõ alapszintfelülethez (a geidhz) visznyíttt ptenciálkülönbségét értjük, és -vel jelöljük. Legyen a geid ptenciálja W, akkr a geid és a pnt magasságkülönbsége jellemezhetõ a W W gdm g m i i (1) 5

2 fajlags (1 kg tömegre vnatkztattt) munkával [4], ahl a W a pntn áthaladó szintfelület ptenciálja, g a nehézségi térerõsség függvényalakja és dm az elemi magasságkülönbség. Az (1)-ben szereplõ vnalintegrál értéke közvetlenül nem határzható meg, mert a g függvényalakja nem ismert. A geptenciális értéket aznban gyakrlatilag a szintezési szakaszkra vnatkzó g i m i szrzatknak a két végpnt közötti összegzésével tudjuk számszerûen és feltevésmentesen elõállítani. 1. ábra ülönbözõ magasságfgalmak A geptenciális érték nem metrikus magasság, dimenziója a fajlags munkával egyezik meg. Gedéziában használats mértékegysége a geptenciális egység (geptential unit GU). 1 GU 1 m 2 /s 2 (amely 1 kgal x m egységnek felel meg). Valamely szintezési vnal két végpntján ( és B) átmenõ szintfelület ptenciálkülönbségét ( WW W B ) az (1)-nek megfelelõen a következõ kifejezés adja meg: B g i m i. (2) Az EOMA elsõrendû szintezési hálózatában a mintegy 75 graviméteres méréssel is rendelkezõ alappnt között kiszámítttuk a geptenciális mérõszám-különbségeket [5]. Ezeket az értékeket hzzáadva a Nadap fõalappnt geptenciális értékéhez, megkaptuk az összes többi pnt geptenciális értékét. Valamely pnt rtméteres magasságán a pntn átmenõ szintfelület és a magassági alapszintfelület (geid) távlságát értjük a pnt függõvnalán mérve, a valódi nehézségi erõtérben: g~ 1 g~ gi mi, (3) ahl g ~ a nehézségi gyrsulás átlagértéke a geid és a földfelszín között a pnt függõvnalán értve. A g ~ nem mérhetõ közvetlenül, hanem csak bi- 6

3 znys feltételezésekkel (különbözõ mdellek alapján) számítható ki. Az rtméteres magasság általában jól használható, több rszág is alkalmazza. átránya, hgy nem feltevésmentes, és hgy az azns rtméteres magasságú pntk általában nem azns szintfelületen fekszenek. Ez utóbbi hátrányn úgy lehet segíteni, ha a pnt geptenciális értékét valamely megállapdásszerûen rögzített nrmál nehézségi erõ értékkel sztjuk el. Így a értékkel aránys nagyságú, de hsszúság jellegû magassági mérõszámra jutunk, amelyet dinamikai magasságnak nevezünk: d gi mi. (4) A képletben 45 a 45 földrajzi szélességre vnatkzó nrmál nehézségi térerõsség, amelyet valamely nemzetközileg elfgadtt nrmálképlettel határzhatunk meg. Rédey [6,7] a ϕ 9 helyen (az északi sarkn) a valódi nehézségi térerõsség / 2 magasságra vnatkzó értékének használatát javaslta (azaz a Föld frgástengelyét ajánltta vnatkzási függõlegesként). Mivel a valódi nehézségi erõtérben értelmezett rtméteres magasság csak feltételezésekkel határzható meg, ezért ezen hátrány kiküszöbölése céljából vezették be a nrmálmagasság fgalmát. A nrmálmagasság a pnt geidhz visznyíttt W - W valódi ptenciálkülönbségének a nrmál nehézségi erõtérben megfelelõ Q O Q (1. ábra) függõleges távlság a vnatkzási szintellipszid felett: n ~ 1 ~ gi mi. ~ (5) A nevezõben szereplõ átlags nrmál nehézségi térerõsség értéket úgy kapjuk, hgy a felvett nrmál nehézségi térerõsség képletbõl a szintellipszid felületére kiszámítható értéket a tiszta n magassági hatással az ellipszid fölé / 2 magasságra átszámítjuk. A nrmálmagasság az UU W ptenciálértékû szintellipszid Q pntja és a tellurid Q pntja közötti távlságt jelenti a nrmál függõvnal mentén mérve. A nrmálmagasság tehát a mérési eredményekbõl feltevésmentesen, tetszõleges pntssággal számítható. Értéke közel áll az rtméteres magassághz, földi visznylatban az eltérés maximuma 2 méter (a imalájában). Egyetlen hátránya, hgy az azns szintfelületen lévõ pntk nrmálmagassága csak akkr azns, ha azns szélességen fekszenek. Mint láttuk, valamely középtengerszint magasságában haladó szintfelületnek, a geidnak alapvetõ fntsságú szerepe van a magasságmeghatárzásban. Magassági alapszintfelületként szlgál a geptenciális értékek számításáhz, amelyekbõl az elõbbiekben említett magassági mérõszámkat származtatjuk. özülük a gyakrlatban leginkább az rtméteres magasságt és a nrmálmagasságt használják. Amennyiben a n nrmálmagasságt tekintjük a pnt magassági értékének, akkr a vnatkzási felületül a geid helyett a kvázigeidt kell alapul választanunk. Ezzel szemben, ha a rtméteres magasságt tekintjük a pnt magassági értékének, akkr a geid a vnatkzási alapfelületünk. 2. ábra Buguer-féle nehézségi rendellenességek; -31,8 mgal-tól 25,2 mgal-ig (izvnalköz 1 mgal). 2.2 Ellipszidi magassági rendszer Az ún. ellipszidi magassági rendszert a krszerû mûhldas technikák (pl. krábban a dppleres, jelenleg pedig a GS-szel történõ helymeghatárzás) méréseibõl nyert magassági adatk valósítják meg. Meghatárzásaink eredményei a földfelszíni pntk gecentrikus térbeli derékszögû krdinátái, melyek alapján ellipszidi földrajzi krdináták (így ellipszid feletti magasságk) számíthatók. Ez a magassági rendszer csak gemetriai értelemben adtt, amelyet a nehézségi erõtér helyi vagy reginális idõbeli váltzásai nem beflyáslnak. Az rtméteres vagy nrmálmagasság, ill. magasságkülönbség és a GS-technika alkalmazásával történõ magasságmeghatárzás alapösszefüggései a következõk (1. ábra): 7

4 illetve n n h N, h N, h ζ, h ζ. (6a) (6b) (7a) (7b) Mivel a h ellipszid feletti magasságk, illetve h ellipszid feletti magasságkülönbségek a nagy pntsságú GS-mérések feldlgzásából ismertek, ezért az alapprbléma a kapcslódó N geidundulációk és a ζ magassági anmáliák, illetve a N geidunduláció-különbségek és a ζ magassági anmália-különbségek számítása a szükséges pntsággal. 3. A magassági mérõszámk eltérésének értékei Magyarrszágn Az 1. ábra alapján a következõ kapcslat állítható fel az rtméteres és a nrmálmagasság, illetve a geidunduláció és a magassági anmália között [8( ld.)]: h + N n + ζ, g~ ~ n N ζ ~ δ. (8) (9) A (9) szerint az N geidunduláció és a ζ magassági anmália közötti különbség a n nrmálmagasság és a ο rtméteres magasság közötti δ különbséggel egyezik meg. Mivel a ζ a kvázigeid undulációja, ezért a δ különbség a geid és a kvázigeid közötti távlság értékét adja meg. A [8] 327. ldalán kimutatják, hgy g ~ ~ ~ g ~ B (1) ahl g B a Buguer-féle nehézségi rendellenesség. Az (N-ζ) különbség számszerû becslésére a [8] a következõ összefüggést adja meg: ( N ζ ) g B,, (11) amelyben, ha g B -t [Gal]-egységben és a -t [km]-egységben adjuk meg, akkr az (N-ζ) különbséget méterben kapjuk meg. A (9) értelmében a (11) összefüggés használható a nrmálmagasság és az rtméteres magasság közötti különbségek számítására is. A geid és a kvázigeid magyarrszági felületdarabja, illetve a nrmálmagasságk és az rtméteres magasságk közötti különbség számszerû meghatárzásával már a [9] keretében fglalkztunk. Vizsgálatainkhz a (11) képlet alapján azkat az adatkat használtuk fel, amelyeket az európai geidfelület meghatárzásáhz küldtünk ki a annveri Egyetemre [1]. A Bugueranmáliák és a szükséges magassági adatk mindkét halmaza 1389 db 1,5' x 2,5'-es méretû (2,7 km x 3 km) rácsháló sarkpntjaira interplált értékeket tartalmaznak (2. ábra). A nrmálmagasságk és az rtméteres magasságk közötti eltérések (11) alapján meghatárztt számszerû értékei Magyarrszágn +7,4 mm és -17,4 mm között váltznak. A meghatárztt δ értékek izvnalas ábrázlását a 3. ábrán mutatjuk be. Jól látható a tpgráfiával az összhang. Magyarrszág legnagybb részén a δ krrekció értéke kisebb mint egy cm. Ezért a δ értéke a GStechnikával történõ magasságmeghatárzásban (a (6a) és a (7a) képletek alkalmazásában) elhanyaglható. Aznban néhány térségben a δ krrekció értéke már 1-2 cm között van, amely már nem hanyaglható el, különösen a (6b) és a (7b) képletek alkalmazásakr a (illetve a n ) magasságkülönbségek meghatárzásában. Ez a körülmény fnts lehet az EOMA I. rendû szintezési vnalai újraméréseinek feldlgzásakr (4. ábra) [11]. Megjegyezzük, hgy a (9) és a (11) képlet alkalmazásával az rtméteres magasságk (illetve geidundulációk) nrmálmagassági értékekké (illetve magasságianmália-értékekké) számíthatók át. Ezt a gyakrlatt követték a [12]-ben is. A δ értékek meghatárzására a [13] nem a (11) közelítõ megldást használta, hanem az ún. közvetlen eljárást, amelynek srán meghatárzták a geid és a kvázigeid ausztriai felületdarabját, és képezték ezek eltéréseit. aszns lenne ezen az útn is meghatárzni a δ értékeket hazánk területére is, mert ezzel a geid-, illetve a kvázigeidmeghatárzás Magyarrszágn alkalmaztt módszereinek (szftverek, adatbázisk, redukciós eljárásk stb.) [11,14] független ellenõrzését lehetne biztsítani. 8

5 3. ábra Nrmál- és rtméteres magasságk eltérései (izvnalköz 2 mm). ahl ϕ a kérdéses szintezési alappnt ellipszidi földrajzi szélessége. A (12) a GRS8 jelû szintellipszid felszínén írja le a nrmál nehézségi térerõsség elszlását. Az 5. ábra a nrmálmagasság és a ϕ 45 földrajzi szélességre vnatkzó 45 nrmál nehézségi térerõsség alapján számíttt dinamikai magasság eltéréseit mutatja izvnalas ábrázlásban. Jól látható az ábrán, hgy az eltérések -1 cm és -9 cm között váltznak. 4. Összefglalás 4. ábra Az EOMA I. rendû szintezési vnalai (vastag flytns vnal). Az ábra tartalmazza a geid felületdarabját is (izvnalköz,2 m). A nrmálmagasság és a dinamikai magasság közötti eltérés számszerû értékeinek megállapítására az EOMA I. rendû szintezési vnalainak mintegy 75 alappntjára vnatkzó geptenciális értéket használtuk fel [5, 15]. A (4) és az (5) képlet alkalmazásáhz a megfelelõ nrmál nehézségi gyrsulás értéket a GRS8 jelû nrmálképlet alkalmazásával számítttuk [16]: 9,78327 (1+,5324 sin 2 ϕ,58 sin 2 2ϕ) m/s 2, (12) Tanulmányunkban áttekintettük a gedéziai gyakrlatban alkalmaztt magassági rendszereket, és meghatárztuk a nehézségi erõtérrel összefüggõ magassági mérõszámk eltérésének értékeit Magyarrszágn. A nrmálmagasság és az rtméteres magasság közötti eltérések értékét (3. ábra) több mint 13 pntban (2,7 km x 3 km rácsháló sarkpntjaiban) a (11) közelítõ képlet alapján, a nrmálmagasság és a dinamikai magasság eltéréseit (5. ábra) pedig az EOMA I. rendû szintezési vnalainak mintegy 75 alappntjában az ismert geptenciális értékek alapján határztuk meg. Mivel a gemetriai szintezés és a gravimetriai mérések alapján származtattt geptenciális értékek, valamint a GS-mérésekbõl nyerhetõ magassági értékek vnatkzásában hasnló mértékû 9

6 5. ábra Nrmál- és dinamikai magasságk eltérései (izvnalköz 1 mm). pntsság érhetõ el, ezért a két egymástól eltérõ mérési technika adatainak egyesítése és kölcsönös ellenõrzése eredményesen alkalmazható nagy méretû magassági ellenõrzõ hálózat létrehzása, szélsõ pntsságú mérnökgedéziai feladatk megldása, tvábbá a geid (illetve a kvázigeid) meghatárzása céljából. IRODALOM 1. Ádám J.: A geid szerepe a GS alkalmazásában. Tvábbképzõ szeminárium, ELGI, április Ádám J.: A geidmeghatárzás és a GS-technika gedéziai alkalmazásának kölcsönös kapcslatáról. MFTTT-elõadás, Budapest, május Ádám J.: Magasságmeghatárzás GS-technikával. 1. zmikus Gedéziai Szeminárium, Sprn, któber Biró.: Felsõgedézia. Tankönyvkiadó, Budapest, Ádám J. Németh Zs. Tks T.: Az EOMA elsõrendû hálózatának csatlakztatása az egységes európai szintezési hálózathz. Gedézia és artgráfia, 51(1999), 2(16-23). 6. mródi L.: Felsõgedézia. Tankönyvkiadó, Budapest, Rédey I.: A dinamikai magasságról. MTA Mûszaki Tud. Oszt. özlöny., VII (1965), eiskanen, W.A. Mritz,.: hysical Gedesy. Freeman and C., San Francisc, Ádám J.: Difference between geid undulatin and quasigeid height in ungary. Bllettin di Gefisica Terica ed Applicata, Vl. 4, N. 3-4, pp , Ádám J.: Magyarrszág hzzájárulása a geid európai felületdarabjának újbóli meghatárzásáhz. Gedézia és artgráfia, 49 (1997), 12(7-13). 11. Tóth Gy. Rózsa Sz.: New datasets and techniques an imprvement in the ungarian geid slutin. aper presented at the GGG 2 Cnference, Banff, Alberta, Canada July 31-Aug 4 (2) 12. Dahl, O.C. Frsberg, R.: Geid mdels arund Sgnefjrd using depth data. Jurnal f Gedesy, 72 (1998), pp Sünkel,.: The Gravity Field in Austria. Ged. Arbeiten Öst. für die Int. Erdmessung, Neue Flge, Band IV. pp , Graz, enyeres A.: A geid hsszúhullámú kmpnense a Stkes-integrál módsítási eljárásaiban és a GS-gravimetriai geidban. hd értekezés, FÖMI/GO, enc Tks T.: Nrmálmagasságk meghatárzása geptenciális értékekbõl. TD-dlgzat, BME Felsõgedézia Tanszék. Budapest, Mritz,.: Gedetic Reference System 198. Jurnal f Gedesy, 74(2), 1( ). 17. enyeres A. Brza T.: Technlógiafejlesztés a III. rendû szintezés GS-technikával történõ kiváltására. Gedézia és artgráfia, 52(2), 1(8-14). eight systems and their relatins in ungary Dr. J. Ádám T. Tks Dr. Gy. Tóth Summary The rle f GS technique fr the determinatin f heights and height differences will increase in ungary in the near future, t. The cnversin f ellipsidal heights (r height differences) frm GS int useful gedetic heights (r height differences) is a questin f primary imprtance. Three types f heights are shrtly reviewed. The difference between nrmal heights and rthmetric heights in ungary (Fig. 3) was estimated by an apprximate frmula given in [8] using a data set f interplated 1,5'x 2,5' gridded Buguer anmalies and elevatins. The difference between nrmal and dynamic heights (Fig. 5) was cmputed at abut 75 banch marks f the first rder leveling lines (EOMA) f ungary. The results btained are discussed frm the pint f view f the precisin GS heighting. 1

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) =

i-m- Megbízhatósági vizsgálatok Weibull-eloszláson alapuló mintavételi eljárásai és tervei /(f)=f'(0 = Hí F(f) = k BALOGH ALBERT-DR. DUKÁTI FERENC Megbízhatósági vizsgálatk Weibull-elszlásn alapuló mintavételi eljárásai és tervei ETO 51926: 62-192: 621.3.019.S A megbízhatósági vizsgálatk mintavételi terveinek elkészítésekr

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 1.

Matematikai geodéziai számítások 1. Nyugat-magyarrszági Egyetem Geinfrmatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai gedéziai számításk 1 MGS mdul Ellipszidi számításk, ellipszid, geid és terep metszete SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Hidrometeorológia. a Hidrometeorológiai állomás épülete Fertőrákoson

Hidrometeorológia. a Hidrometeorológiai állomás épülete Fertőrákoson Hidrmeterlógia a Hidrmeterlógiai állmás épülete Fertőráksn Bemutatkzás, állmástörténet Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és ízügyi gazgatóság, - krábbi nevén Északdunántúli ízügyi gazgatóság - az 6-as

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL 2.2.10. Vszkztás meghatárzása Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.3. - 1 01/2006:20210 2.2.10. VISZKOZITÁS MEGHATÁOZÁSA OTÁCIÓS VISZKOZIMÉTEEL A módszer annak az erőnek a mérésén alapul, amely egy flyadékban állandó

Részletesebben

III. Műszaki leírás. TÁMOP projekt keretében beszerzendő mérőeszközöket tartalmazó csomag műszaki leírása

III. Műszaki leírás. TÁMOP projekt keretében beszerzendő mérőeszközöket tartalmazó csomag műszaki leírása III. Műszaki leírás TÁMOP 3.1.13. prjekt keretében beszerzendő mérőeszközöket tartalmazó csmag műszaki leírása A Magyar Diáksprt Szövetség (Ajánlatkérő) a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 aznsító számú, A testnevelés

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Statikus GPS mérés referencia állomás nélkül

Statikus GPS mérés referencia állomás nélkül Statikus GPS mérés referencia állmás nélkül Tuchband Tamás BME Általáns- és Felsőgedézia Tanszék Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. Vándrgyűlése Sprn Sprn 2013.07.11-13. Magyar

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés

MATEMATIKA C 12. évfolyam 2. modul Telek és kerítés MATEMATIKA C 1. évflyam. mdul Telek és kerítés Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: Telek és kerítés Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk Skszögekről

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA Dr`avni izpitni center *P053C03M* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 006. február 3., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 006 P053-C0--3M ÚTMUTATÓ a szakmai írásbeli érettségi vizsga feladatainak

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY E/2015/0305 Barna Péter Fősztályvezető Tárgy: javaslat RID/ADR belföldi előíráskra Tisztelt Fősztályvezető úr! A Biztnsági

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ http://fariblghu.wrdpress.cm 1. Mit nevezünk számítógépes hálózatnak Az egymástól térben elválaszttt számítógépek összekapcslását jelenti. E

Részletesebben

A biostatisztika és informatika szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban

A biostatisztika és informatika szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban A bistatisztika és infrmatika szerepe a mindennapi rvsi gyakrlatban Az rvstudmány célja (belgyógyászat tankönyvből): a betegségek megelőzése, a betegek meggyógyítása Diagnsztika, a betegségek felismerésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módsíttt 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országs Képzési Jegyzékről és az Országs Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE Áramlástechnikai Géek VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE A vákuumszivattyúk lyan géek, amelyek egy zárt térből gázt távlítanak el, és ezzel részleges vákuumt hznak létre.. A mérés célja Meghatárzandók egy

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN

RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN Original scientific paper RIBÁR BÉLA AZ ATOMOK VILÁGÁBAN A kristályszerkezet-kutatás feladata, hgy meghatárzza az atmk helyét a kristályban, a köztük lévő távlságkat, az ún. kötéstávlságkat, a távlságk

Részletesebben

Trigonometria I. A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosát (arányát).

Trigonometria I. A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosát (arányát). Trignmetria I A hegyes szögű deiníciók: A szög szinuszának nevezzük a szöggel szemközti begó és az átgó hányadsát (arányát). Kszinus nak nevezzük a szög melletti begó és az átgó hányadsát (arányát). A

Részletesebben

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához Geelektrms módszerfejlesztések mérnökgefizikai és hidrgelógiai feladatk megldásáhz Nyári Zsuzsanna 1 25.11.14. Kutatási témák Geelektrms mérési adatk vizsgálata analitikus mdellezésen alapuló eljáráskkal

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI

SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK (JÁRMŰVEK ÉS MOBIL GÉPEK) DOKTORI ISKOLA SZABÁLYOZOTT FELVONÓ HAJTÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁLÓZATI ÉS KÖRNYEZETI ZAVARAI PhD

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

Elektromágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések

Elektromágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések Elektrmágneses terek (VIHVA204, BSc kurzus) Szóbeli vizsgakérdések 1. Ismertesse az elektrmágneses tér frrásmennyiségeit és a köztük lévő kapcslatt! 2. Ismertesse az elektrmágneses tér intenzitásvektrait

Részletesebben

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása 3. Mikla Sándr Országs Tehetségkutató Fizikaverseny I. frduló feladatainak megldása A feladatk helyes megldása maximálisan 0 pntt ér. A javító tanár belátása szerint a 0 pnt az itt megadttól eltérő frmában

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

GINOP-8.4.1/B-16. KKV energia hitel

GINOP-8.4.1/B-16. KKV energia hitel GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel A HITELPROGRAM CÉLJA: A hitelprgram célja a finanszírzási frráskhz nem, vagy nem megfelelő mértékében hzzájutó Mikr-, Kis- és Középvállalkzásk versenyképességének növelése,

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK Erasmus+ Felnőttktatási munkatársak mbilitása Támgatási szerződés III. számú melléklet (egy-kedvezményezett) 2016 III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. RENDELKEZÉSEK AZ EGYSÉGKÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSON

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

13. Pneumatikus csatlakozástechnika

13. Pneumatikus csatlakozástechnika 13. Pneumatikus csatlakzástechnika Pneumatika csatlakzók Egy kmplett pneumatika rendszerben nagyn fnts, hgy lyan szabványs alkatrészeket használjunk, melyek biztsítják a rendszer minden egyes elemének

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizttság 6.09.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jsé María Carrasc Can spanyl államplgár által az Asciación Españla de Prveedres de Impagads de la Cnstrucción

Részletesebben

1. Alapfogalmak Információ o o

1. Alapfogalmak Információ o o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ 1. Alapfgalmak Infrmáció Adat http://fariblghu.wrdpress.cm az infrmatika nem definiált alapfgalma körülírással megfgalmazva: lyan tény, közlés,

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Cpyright 2009-2010 Dataflex Hungary Kft. Tartalmjegyzék 1 Tartalmjegyzék 1 Tartalmjegyzék... 2 2 A képernyő felépítése... 3 2.1 Főmenü... 3 2.1.1 1.... 3 2.1.2 Alaptérképek... 3

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

Hálózatvezérlés a számítógép-hálózatokban

Hálózatvezérlés a számítógép-hálózatokban álózatvezérlés a számítógép-hálózatkban KVÁCS SZKÁR Telefngyár ÖSSZEFGLALÁS A cikk a számitógép-hálózatk üzemeltetésével kapcslats kérdésekkel lglalkzik. Az elméleti alapfgalmak definiálása után bemutatja,

Részletesebben

Intrum Justitia Zrt.

Intrum Justitia Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044857 PSZÁF/MNB engedély száma: I-2480/2002. PSZÁF/MNB engedély dátuma: 2002. nvember 7. TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEKNEK A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS

Részletesebben

A végsebesség az egyes sebességfokozatokban elért gyorsulás és időtartam szorzatainak összege: 5

A végsebesség az egyes sebességfokozatokban elért gyorsulás és időtartam szorzatainak összege: 5 XVI. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY A REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA Hódmezővásárhely, 0. március 30-3. 9. évflyam. feladat: Adatk: l = 00 m, c = 6 m/s, v = m/s Vizsgáljuk a T

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató UniCredit Mbil alkalmazás Ügyféltájékztató Az UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Mbil alkalmazásának segítségével amennyiben az kstelefnjának, vagy tabletjének van internetkapcslata a világ bármely

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár FORGÁCSOLÁSELMÉLET Frgáclózerzámk élgemetriája Oktatái egédlet Özeállíttta: Prf. Dr. Kundrák Ján egyetemi tanár Dr. Dezpth Itván tanzéki mérnök Miklc, 2007. 1. Frgácló zerzámk élgemetriája (imétlé) 1.1.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben