Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció"

Átírás

1 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia és Hipertonológia Fôbb tézisek: 1. A hypertoniás betegek közül csak kevesen részesülnek megfelelô kezelésben. A legújabb vizsgálatok szerint egyes antihipertenzívum-osztályok elônyösebbek lehetnek másoknál a kardiovaszkuláris mortalitás csökkentése szempontjából. 2. A szív által keltett anterográd pulzushullám az érelágazásokban visszaverôdik, és az aorta nyomásgörbéjén második csúcsként jelenik meg. Az augmentációs index adja meg, hogy a visszavert pulzushullám milyen hatással van az aortanyomásra. Ezek az új érfunkciós paraméterek ma már nem invazív eljárásokkal is meghatározhatók. 3. Az életkor elôrehaladtával, valamint a klasszikus kardiovaszkuláris kockázati tényezôk hatására az erek falának rugalmassága csökken. Az érfunkció romlása szoros kapcsolatban áll az öregedéssel összefüggô vérnyomásváltozásokkal és a kardiovaszkuláris mortalitással. 4. Az érmûködést nem gyógyszeres és gyógyszeres eljárásokkal lehet javítani. A különbözô antihipertenzívumok eltérô hatása különösen az aortán belüli nyomásviszonyokban mutatkozik meg, ugyanis az ACE-gátlók, az angiotenzinreceptor-blokkolók és a kalciumantagonisták jobban csökkentik az aortanyomást, mint a béta-blokkolók. A többi gyógyszerrôl nagyobb klinikai vizsgálatokban kell kideríteni, hogy hogyan hatnak az érmûködésre. Kulcsszavak: HYPERTONIA, ÉRFALI MEREVSÉG, PULZUSHULLÁM-ANALÍZIS, PULZUSHULLÁM TERJEDÉSI SEBESSÉGE A hypertonia a leggyakoribb belgyógyászati betegség, az iparilag fejlett nyugati országok felnôtt népességének mintegy 25%-át érinti. 14 Németországban nemzetközi összehasonlításban különösen sok a hypertoniás beteg; ugyanakkor az antihipertenzívumok és kezelési programok 17 széles választéka ellenére a terápiás eredmények nem kielégítôk. 41 A mintegy 20 millió gyógyszeres kezelésre szoruló hypertoniás beteg közül csak 3-4 millióan szednek vérnyomáscsökkentô gyógyszert. Az antihipertenzívumok közül ma is a bétablokkolók 33 a legnépszerûbbek, annak ellenére, hogy a különbözô irányelvek (ESH/ESC, JNC VII, Deutsche Hochdruckliga) az öt antihipertenzívum-osztály (diuretikumok, béta-blokkolók, kalciumantagonisták, ACE-gátlók, angiotenzinreceptor-blokkolók [ARB-k]) egyenértékûségét hangsúlyozzák. Az újabb vizsgálatok arra utalnak, hogy az új antihipertenzívumok (kalciumantagonisták, ACE-gátlók, ARB-k) a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás csökkentésében felülmúlják a klasszikus antihipertenzívumokat (diuretikumok, béta-blokkolók). A LIFE vizsgálat mutatta ki elsôként, hogy primer hypertoniában a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás szempontjából a losartan elônyösebb, mint az atenolol, annak ellenére, hogy vérnyomáscsökkentô hatásuk hasonló. 6 Hasonló eredményt hozott az ASCOT vizsgálat 7 is, amelyben az amlodipin perindopril kombináció szignifikánsan jobban csökkentette a stroke összmortalitását és gyakoriságát, mint az atenolol bendroflumethiazid kombináció. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az artériafal merevségének a hypertonia patogenezise és terápiája szempontjából kiemelkedô jelentôsége van. Cikkünkben áttekintjük az artériafunkció kórélettani alapjait és a kardiovaszkuláris mortalitásban betöltött szerepét, bemutatjuk az érfunkció javításának gyógyszeres és nem gyógyszeres lehetôségeit, majd megvizsgáljuk a kapcsolatot az érfunkció és a népbetegségnek számító hypertonia differenciált kezelése között. Artériafunkció Reverzibilis tágulékonyságának köszönhetôen az aorta puffereli a bal kamrai ejekció okozta vérnyomás-emelkedést, és a ciklikus-pulzatilis véráramlást folyamatos-fázisos áramlássá alakítja át (szélkazánfunkció). A verôtérfogat kilökése által keltett nyomáshullám (pulzushullám) bizonyos sebességgel (pulzushullám-sebesség) végighalad az artériás rendszeren. A nyomáshullám elvileg visszaverôdik az artériás érpálya minden elágazásában, de különösen az alsó végtagok prekapilláris rezisztenciaereiben; a visszavert pulzushullám azután második csúcsként jelenik meg az aorta nyomásgörbéjén (1.a ábra). 29 A visszavert pulzushullám okozta aortanyomás-emelkedés mértéke döntôen attól függ, hogy a visszavert pulzushullám a szívciklus mely fázisában érkezik az aortába. Fiatalkorban (amikor az aorta elasztikus) a visszaverôdött pulzushullám a diasztolé alatt éri el a mellkasi aortát, ahol az (átlagos) diasztolés nyomást tovább növeli. Ez a fizio- 31

2 32 lógiás szempontból intelligens jelenség azonban az érfal rugalmasságának csökkenésével eltûnik, a visszavert pulzushullám a nagyobb pulzushullámsebesség következtében egyre inkább a szisztolés fázisban érkezik vissza az aortába, és a szisztolés nyomást növeli Aortanyomás (Hgmm) Aortanyomás (Hgmm) Aortanyomás (Hgmm) Idô (ms) Idô (ms) Augmentáció Idô (ms) 1. ábra. Az aortanyomás görbéje sematikusan. (a) A pulzushullám visszaverôdése. A verôtérfogat kilökése kelti az elsô anterográd pulzushullámot (folyamatos vonal, jobbra mutató nyíl). A nyomásgörbe második csúcsát a visszavert pulzushullám hozza létre (szaggatott vonal, balra mutató nyíl). A vérnyomás görbéjét a két nyomáshullám összegzôdése adja (sárga vonal). (b) Az érfalmerevség fokozódásával a visszavert pulzushullám (szaggatott vonal) korábban érkezik be (a görbe balra tolódik). A módosult nyomásgörbére (folyamatos sárga vonal) a szisztolés nyomás növekedése és a diasztolés nyomás csökkenése jellemzô. (c) Augmentáción az eredô vérnyomásgörbe (folyamatos sárga vonal) és az anterográd pulzushullám (folyamatos kék vonal) csúcsértéke közötti nyomáskülönbséget értjük. Az augmentációs index (%) az augmentáció és az aortán belüli pulzusnyomás hányadosa, és azt adja meg, hogy a visszavert pulzushullám hány százalékkal növeli az aortanyomást (1.b ábra). A visszavert pulzushullám okozta aortanyomás-növekedést augmentációnak nevezzük (1.c ábra). A pulzushullám visszaverôdése okozta vérnyomás-emelkedést az augmentációs indexszel az augmentáció és a centrális (az aortában uralkodó) pulzusnyomás hányadosával jellemezhetjük, amely különbözô antropometriai és hemodinamikai paraméterektôl (pl. életkor, testmagasság, vérnyomás, szívfrekvencia) függ. Az augmentációs indexet nem invazív módon, tonometriával regisztrált pulzusgörbékbôl lehet kiszámítani. 29 Egy újabb módszer szerint speciális felkari mandzsettával oszcillometriásan mért pulzusgörbékbôl határozhatjuk meg az augmentációs indexet és a pulzushullám sebességét. 21 A pulzushullám-sebesség mérése mint klasszikus módszer mellett ma már az érfunkció-vizsgálat megbízható módszerei közé tartozik a technikailag egyszerû, jól reprodukálható pulzushullám-analízis is, amelyet egyre gyakrabban használnak a klinikai vizsgálatokban. Az érfali merevség okai és hemodinamikai jelentôsége Az életkoron kívül számos más tényezô is befolyásolja az érmûködést. Különösen a klasszikus kardiovaszkuláris kockázati tényezôk diabetes mellitus, lipidanyagcsere-zavarok, dohányzás, hypertonia csökkentik az erek rugalmasságát. Ennek során különféle morfológiai és funkcionális változások figyelhetôk meg az érfalon. 32 A nagy (elasztikus típusú) artériák legfontosabb szerkezeti változása az elasztikus lamellák fragmentációja és a kollagénrostok felszaporodása. A muszkuláris arteriolák területén az endothel mûködészavara a legfontosabb funkcionális érkárosodás. Az endothel az arginin nitrogén-monoxid rendszeren keresztül vesz részt az érfali simaizomzat dilatációjában, és ezáltal

3 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, február Antihipertenzív kezelés és artériafunkció 2. ábra. (Fent) Az érfalmerevség fokozódásával (merev aorta, jobbra) az aortán belüli nyomásviszonyok jellegzetes módon megváltoznak: (1) a pulzusnyomás nô; (2) a myocardium utóterhelése nô; (3) az (átlagos) diasztolés nyomás csökken. (Lent) A szisztolés vérnyomás az életkor elôrehaladtával lineárisan nô. A diasztolés nyomás az élet ötödik évtizedéig nô, azután csökken. Emiatt, fôleg idôsebb korban, a pulzusnyomás is nô ( kiszélesedés, widening) Vérnyomás Diasztolés és szisztolés vérnyomás (Hgmm) Elasztikus aorta 160 lényeges szerepet játszik a pulzushullám visszaverôdésében. Az endothel diszfunkciója tehát nemcsak az értónust változtatja meg a perifériás ellenállás növelésével, hanem az anterográd pulzushullám visszaverôdését is felerôsíti. Az érmûködés romlása fontos hemodinamikai következményekkel jár. A pulzushullám-sebesség növekedése miatt a visszavert pulzushullám visszaérkezése a diasztoléból a szisztoléba tevôdik át (vö. 1.b ábra), s a szisztolés nyomás emelkedik, a diasztolés nyomás pedig csökken (2. ábra, fent). Felerôsíti ezeket a vérnyomásváltozásokat az aorta szélkazánfunkciójának gyengülése, valamint pufferkapacitásának és rugalmasságának csökkenése. Az említett hemodinamikai változásoknak klinikai következményeik is vannak: (1) a pulzusnyomás növekedése miatt a stroke-kockázat nô; (2) a kardiális utóterhelés növekedésével a myocardium oxigénfogyasztása nô, balkamra-hipertrófia alakul ki; és (3) a diasztolés vérnyomás csökkenése miatt a coronaria-perfúzió csökken (2. ábra, fent). Ezek a hemodinamikai változások a kardiovaszkuláris morbiditást és mortalitást is növelik. Mivel az érfalmerevség kialakulásának legfontosabb oka az életkor elôrehaladása, az öregedés folyamán fiziológiásan is észlelhetôk ezek a hemodinamikai változások (2. ábra, lent), amit a Framingham-vizsgálat adatai meggyôzôen bizonyítottak. 9 Az életkor elôrehaladtával a szisztolés vérnyomás lineárisan nô. Az élet ötödik évtizedéig a diasztolés vérnyomás is növekszik, ám az érfal rugalmasságának csökkenésével az 50. életév után csökkenni kezd. A pulzusnyomás (a szisztolés és diasztolés vérnyomás különbsége) az életkor elôrehaladtával exponenciális növekedést mutat, és szoros kapcsolatban áll az érfali merevséggel. 5 Ezért a pulzusnyomásnak a kardiovaszkuláris mortalitás tekintetében nagy prediktív értéke van. 4 A következô megfigyelések világossá teszik az életkorral növekvô érfalmerevség jelentôségét. Az izolált szisztolés hypertonia (szisztolés vérnyomás > Hgmm, diasztolés vérnyomás <90 Hgmm) a hypertonia leggyakoribb típusa a középkorú és idôsebb korú betegek körében. 11 Míg önmagában a szisztolés vérnyomás mérésével a hypertoniás betegek több mint 90%-át ki lehet szûrni, addig a diasztolés vérnyomás mérése révén csupán a hypertoniások 20%-a azonosítható. 10,18 Ha Idô Az érfalmerevség fokozódása Vérnyomás Merev aorta Idô küszöbértéknek a /90 Hgmm-es vérnyomást választjuk, akkor a 60 évesek 50 70%-a a hypertoniások közé sorolható. A 60 éves hypertoniás betegek kétharmada izolált szisztolés hypertoniában szenved. A 75 éves hypertoniás betegeknek szinte mindig van szisztolés hypertoniájuk, és háromnegyedük izolált szisztolés hypertoniában szenved. Ezek a klinikai megfigyelések jól szemléltetik az érfalmerevség és a magas vérnyomás szoros kapcsolatát. A pulzushullám nem gyógyszeres és gyógyszeres befolyásolása Mindenekelôtt meg kell jegyezni, hogy a vérnyomás és az érfunkciós paraméterek szoros kapcsolata jócskán megnehezíti e Pulzusnyomás Életkor 33

4 34 paraméterek értelmezését. 28,29 A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a pulzushullám-sebesség vagy az augmentációs index csökkenését mindig csak az egyidejû (pl. antihipertenzívumokkal elért) vérnyomáscsökkenéssel összefüggésben értelmezhetjük. Ráadásul a pulzushullám-sebességet és a pulzushullám-viszszaverôdést más-más módon lehet befolyásolni. Például a muszkuláris artériák vazoaktív szerek kiváltotta kitágulása csökkenti a pulzushullám-visszaverôdést, aminek következtében a visszavert pulzushullám kevésbé növeli az aortanyomást (augmentáció). A pulzushullám-sebesség és az augmentációs index egyidejû mérése lehetôvé teszi az érfunkció differenciált vizsgálatát. Az érfunkciót különféle nem gyógyszeres és gyógyszeres eljárásokkal lehet javítani. A nem gyógyszeres eljárások közé tartozik a konyhasóbevitel csökkentése és a fizikai állóképesség javítása. 35 A gyógyszeres eljárások elsôsorban a szívre és a keringésre ható szerek, különösen az antihipertenzívumok adását foglalják magukba. 23 E szerek hatásmechanizmusa komplex, idôben változó lefolyású, s függ az érpálya strukturális és funkcionális tulajdonságaitól. 30 Szokás megkülönböztetni rövid távú (percekig-órákig tartó) és hosszú távú (hetekig-hónapokig tartó) hatásokat. A rövid távú hatásokat mindenekelôtt az érfali simaizomzat elernyedése közvetíti, különösen a közepes méretû artériákon. 39 Ezáltal a pulzushullám terjedési sebessége csökken, a visszavert pulzushullám késôbb jelenik meg az aortában, és kevésbé augmentálja (növeli) a szisztolés aortanyomást. Ezzel szemben a hosszú távú terápia strukturális változásokat idézhet elô az érfalban. Kalciumantagonisták Kimutatták, hogy különbözô kalciumantagonisták 22,30 (nitrendipin, 1 lacidipin, 31 nicardipin, 8 verapamil 37 ) kedvezôen befolyásolják az érfunkciós paramétereket. A legtöbb vizsgálatban a pulzushullám-sebességet mérték az érfunkciós paraméterek közül, de a jelek szerint a kalciumantagonisták a pulzushullám visszaverôdését és ezáltal az aortán belüli nyomásviszonyokat is kedvezôen befolyásolják. Ezt legutóbb a CAFE vizsgálatban 40 (lásd késôbb) sikerült kimutatni, amelyben 2199 beteg bevonásával hasonlították össze az amlodipinnek (±perindopril) és az atenololnak (±tiazid diuretikum) a centrális vérnyomásra gyakorolt hatását. A kalciumantagonisták farmakológiai hatása rövid távon jelentkezik, 27 de hosszú távú strukturális átépülési folyamatok is szerepet játszhatnak az érfunkció javulásában. 8 A kalciumantagonistáknak antioxidáns tulajdonságuk is van, azaz fokozzák az NO hatását. Emellett kimutatták, hogy bizonyos kalciumantagonisták befolyásolják olyan enzimek (pl. metalloproteázok) aktivitását, amelyek részt vesznek az érfal strukturális átépülésében. ACE-gátlók/angiotenzinreceptor-blokkolók Bizonyítékaink vannak arra, hogy az ACE-gátlók (pl. fosinopril, quinapril, ramipril) 36 és az ARB-k (pl. losartan, valsartan) 24 kedvezôen befolyásolják az érmûködést. A hatás közvetlen, 13 és kiterjed mind a pulzushullám-sebességre, mind az augmentációs indexre. 22,30 Hosszú távú vizsgálatokban az érfunkciós paraméterek javulása tartós hatásnak bizonyult, amely még 172 órával a gyógyszerbevétel után is kimutatható. 19 Ezek a megfigyelések amellett szólnak, hogy az ACE-gátlók/ARB-k morfológiai változásokat idézhetnek elô az érfalban. 20 Béta-blokkolók A pulzushullám sebességét egyes bétablokkolók (propranolol, bisoprolol, atenolol) csökkentik, mások (metoprolol) nem befolyásolják. 22,30 Ez a hatás vélhetôen az egyidejû vérnyomáscsökkentés következménye. 15 Ezt a feltevést támasztja alá az a megfigyelés, hogy például a metoprolol 2 és az atenolol 8 nem befolyásolnak olyan érfunkciós paramétereket, amelyek kisebb mértékben függnek a vérnyomástól, így például a carotis tágulékonyságát vagy az arteria radialis átmérôjét és compliance-át. Úgy tûnik, kivételt képeznek ez alól azok a béta-blokkolók, amelyeknek vazoaktív hatásuk is van; mint például a nebivolol. Állatkísérletekben kimutatták, hogy ez a béta-blokkoló, amely egyidejûleg nitrogén-monoxidot (NO) is felszabadít, az invazív módon mért iliacalis pulzushullám-sebességet csökkenti, anélkül hogy vérnyomásváltozást idézne elô. 26 Az atenolol ugyanebben a modellben nem volt hatással a pulzushullám sebességére. A szerzôk arra a következtetésre jutottak, hogy a nebivolol javítja az artériák tágulékonyságát, és ez a hatás összefüggésben áll az egyidejû NO-felszabadulással. 26 A béta-blokkolók közös hatása, a szívfrekvencia csökkentése kedvezôtlenül hat a centrális (aortán belüli) nyomásviszonyokra: a szívciklus megnyúlása miatt a visszavert pulzushullám korábbi (szisztolés) fázisban érkezik vissza, és az augmentációs nyomást növeli. 29 Feltételezik, hogy részben ez

5 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, február Antihipertenzív kezelés és artériafunkció az aortanyomásra kifejtett negatív hatás lehet felelôs az ASCOT vizsgálat atenolol-ágán megfigyelt nagyobb kardiovaszkuláris mortalitásért. 6,40 Diuretikumok Az életkor elôrehaladtával mind a sóérzékenység, mind az izolált szisztolés hypertonia gyakorisága nô. A sóérzékenység és az érfalmerevség kórélettani összefüggése mellett szól az is, hogy állatkísérletekben fokozott konyhasóbevitel kapcsán strukturális érfali változásokat figyeltek meg, 16 illetve az orvosi gyakorlatban a konyhasóbevitel csökkentése pozitív hatást fejt ki az érmûködésre. 35 Ezért, a diuretikumoknak az idôsebb, izolált szisztolés hypertoniában szenvedô betegeken megfigyelt hatása alapján azt gondolhatnánk, hogy ez a hatóanyagcsoport pozitív hatást fejt ki az érfunkcióra. Állatkísérletekben az aldoszteronantagonista spironolakton valóban csökkentette a kollagén felszaporodását az aortában, 4 és emberben is kedvezôen befolyásolja az érfunkciós paramétereket. 38 Ezzel szemben a hidroklorotiazid, a furosemid és a torasemid a vérnyomást ugyan csökkenti, de a pulzushullámsebességet és a pulzushullám-visszaverôdést a jelek szerint nem befolyásolja. 23 London és mtsai 20 hypertoniás betegeken kimutatták, hogy az indapamid és a perindopril kombinációja az atenololhoz képest jobban csökkentette a szisztolés vérnyomást (inkább a centrálist, mint a perifériást) és az augmentációs indexet. Kérdéses, hogy ez a hatás mennyiben tulajdonítható az indapamidnak, illetve hogy végeredményben nem az egyidejûleg adott ACE-gátlónak köszönhetô-e, amely gyógyszercsoportnak egyértelmûen van ilyen hatása. Egyéb vérnyomáscsökkentôk A muszkuláris artériák elernyesztésével, amelyet az NO-felszabadulás közvetít, a nitrátok is kedvezôen befolyásolják a pulzushullám visszaverôdését, és ezáltal az aortanyomást csökkentik. Az alfa-blokkolók és a centrális szimpatolitikumok közvetlenül nem befolyásolják az erek rugalmasságát. A perifériás vérnyomást hasonló mértékben csökkentô különféle antihipertenzívumok különbözôképpen befolyásolják a centrális nyomásviszonyokat. Az ACE-gátlók/ARB-k, valamint a kalciumantagonisták például jobban csökkentik a szisztolés aortanyomást, mint a béta-blokkolók (3. ábra). 40 E hatás szempontjából különösen nagy jelentôséggel bír a pulzushullám-visszaverôdés jelensége. 13 Az izmok artériáinak gyógyszeres dilatációja (elsôsorban az alsó végtagokban) a periféria felôli pulzushullám-visszaverôdés csökkenéséhez és késéséhez vezet. Ennek következtében a visszavert pulzushullám a szisztoléban késôbb érkezik be, és a szisztolés nyomás augmentációja csökken. Ezek a hatások a perifériás vérnyomásban (felkaron) nem mutathatók ki. Ezenkívül olyan gyógyszereket is használhatunk az érfalmerevség közvetlen csökkentésére, amelyek a vérnyomást nem befolyásolják. Ilyenek például azok a gyógyszerek, amelyek a kollagén glikozilálását gátolják az erekben (glikációs végtermékek [advanced glycation endproducts] közvetítésével), mint a kollagén-keresztkötéseket meg-

6 36 bontó ALT-711. A vazopeptidáz-gátlók (pl. omapatrilat) kedvezô hatását is kimutatták. 30 A kalciumot nem tartalmazó foszfátkötô sevelamerrel a dializált betegek érmûködése javítható. 34 Az elsô klinikai megfigyelések szerint a lipidcsökkentô sztatinkezelés is kedvezôen befolyásolja az érfalmerevséget Perifériás vérnyomás Gyógyszeres kezelés nélkül ACE-gátló/ARB, kalciumantagonista Béta-blokkoló/diuretikum Centrális vérnyomás Gyógyszeres kezelés nélkül ACE-gátló/ARB, kalciumantagonista Béta-blokkoló/diuretikum Klinikai jelentôség 3. ábra. Különbözô antihipertenzívumok hatása a perifériás és centrális vérnyomásra. (Fent) A perifériás vérnyomás csökkentése antihipertenzívumokkal. A felkaron az anterográd pulzushullám (elsô nyomáscsúcs) határozza meg a szisztolés vérnyomást. A vérnyomáscsökkentés (kék nyíl) tekintetében nincs különbség a béta-blokkolók (sárga vonal) és az ACE-gátlók/ARB-k, illetve kalciumantagonisták (zöld vonal) között. (Lent) Az aortanyomás csökkentése antihipertenzívumokkal. Az aortában a visszavert pulzushullám (második nyomáscsúcs) határozza meg a szisztolés nyomást. Az aortában az ACE-gátlók/ARB-k és a kalciumantagonisták (zöld vonal) jobban csökkentik a szisztolés nyomást (zöld nyíl), mint a béta-blokkolók (sárga vonal, sárga nyíl). A diasztolés vérnyomást mindegyik antihipertenzívum egyformán csökkenti (kék nyíl) Az érfal merevsége és a kardiovaszkuláris morbiditás, mortalitás közötti kapcsolat általánosan elfogadott tény, s különbözô vizsgálatokban bizonyították az érfal merevségét jelzô paraméterek és a kardiovaszkuláris végpontok szoros összefüggését. 32 A vérnyomás-szabályozással való szoros kapcsolata miatt az érfunkció mérése egyre elterjedtebb a nagy hypertoniavizsgálatokban. 40 Egyre inkább felismerik a centrális (aortán belüli) nyomásviszonyok jelentôségét az artériás hypertonia patogenezisében és terápiájában. 13,40 Az aortanyomást jobban csökkentô ACE-gátlóknak, ARB-knek és kalciumantagonistáknak kedvezôbb a hemodinamikai hatásprofiljuk, mint a béta-blokkolóknak. 13,30 Valószínûleg ez magyarázza, hogy az ASCOT vizsgálatban az ACE-gátló kalciumantagonista kombinációval kezelt csoportban kisebb volt a kardiovaszkuláris mortalitás, mint a béta-blokkoló diuretikum kombinációval kezelt betegek között. 7 Az ASCOT vizsgálat alcsoportelemzésében a 2199 betegbôl álló CAFE kohorszokban kimutatták, hogy az amlodipin perindopril kombináció a szisztolés aortanyomást (különbség: 4,3 Hgmm), az aortán belüli pulzusnyomást (különbség: 3,0 Hgmm) és az augmentációs indexet (különbség: 5,8%) szignifikánsan jobban csökkenti, mint az atenololból és bendroflumethiazidból álló kombináció. 40 Ugyanakkor a felkari vérnyomásértékekben nem találtak lényeges különbséget a két csoport között. Hemodinamikailag kedvezô profiljuk alapján az ACE-gátlók/ARB-k és a kalciumantagonisták felértékelôdtek a hypertonia kezelésével foglalkozó ajánlásokban. Újabban átértékelték a béta-blokkolók szerepét a hypertonia elsô vonalbeli terápiájában. Így például a hypertonia kezelésével kapcsolatos brit ajánlásokban már nem szerepelnek a béta-blokkolók a szövôdménymentes primer hypertonia

7 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, február Antihipertenzív kezelés és artériafunkció elsôdleges terápiájára választandó szerek között (http//:www.bhsoc.org/). Mivel a kardiovaszkuláris mûködés szempontjából óriási jelentôséggel bír, a jövôben fontos terápiás cél lehetne az érfalmerevség közvetlen gyógyszeres csökkentése. Dializált betegek prospektív vizsgálatában valóban kimutatták, hogy kisebb volt azoknak a betegeknek a kardiovaszkuláris mortalitása, akiknek az antihipertenzív kezelése során csökkent a pulzushullám-sebesség, mint azoké, akiknek antihipertenzív kezelése alatt a pulzushullám sebessége nôtt. 12 Sokféle, az érfalmerevséget csökkentô gyógyszer áll klinikai kipróbálás alatt. Mivel a klinikai vizsgálatokban ma már gyakran alkalmazzák az érfunkció mérését, jelenleg azt vizsgálják, hogy ezek a módszerek mennyire hasznosak a mindennapi gyakorlat számára. Nagy prediktív értékük és nem invazív jellegük igen vonzóvá teszi az ilyen vizsgálatokat, nevezetesen a pulzushullámsebesség mérését és a pulzushullámanalízist. Nyilatkozat. A szerzôk kijelentik, hogy nem állnak pénzügyi kapcsolatban a cikkben fontos szerepet játszó termékek gyártóival, sem olyan céggel, amely konkurens terméket forgalmaz. MODERNE ANTIHYPERTENSIVE THERAPIE IM LICHT DER ARTERIELLEN GEFÄßFUNKTION VOL 131 / NO 46 / 2006 / DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Levelezési cím: Priv.-Doc. Dr. med. Jens Nürnberger, Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Universitätsklinikus Essen, Hufelandstraße 55, Essen. Irodalom: 1. Asmar R, et al. Arterial and antihypertensive effects of nitrendipine: a double-blind comparison versus placebo. J Cardiovasc Pharmacol 1992;20: Barenbrock M, et al. Effect of lisinopril and metoprolol on arterial distensibility. Hypertension 1994;Suppl 1 23:I161 I16 3. Benetos A, et al. Pulse pressure: a predictor of longterm cardiovascular mortality in a French male population. Hypertension 1997;30: Benetos A, Lacolley P, Safar ME. Prevention of aortic fibrosis by spironolactone in spontaneously hypertensive rats. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17: Breithaupt-Grogler K, Belz GG. Epidemiology of the arterial stiffness. Pathol Biol (Paris) 1999;47: Dahlof B, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359: Dahlof B, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005;366: De Cesaris R, et al. Large artery compliance in essential hypertension: Effects of calcium antagonism and betablocking. Am J Hypertens 1992;5: Franklin SS, et al. Hemodynamic patterns of age-related changes in blood pressure. The Framingham Heart Study. Circulation 1997;96: Franklin SS, et al. Predictors of new-onset diastolic and systolic hypertension: the Framingham Heart Study. Circulation 2005;111: Franklin SS, et al. Predominance of isolated systolic hypertension among middle-aged and elderly US hypertensives: analysis based on National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. Hypertension 2001;37: Guerin AP, et al. Impact of aortic stiffness attenuation on survival of patients in end-stage renal failure. Circulation 2001;103: Hirata K, et al. Benefits from angiotensin-converting enzyme inhibitor beyond blood pressure lowering beyond blood pressure or beyond the brachial artery? J Hypertens 2005;23: Keil U, et al. Classical risk factors and their impact on incident non-fatal and fatal myocardial infarction and allcause mortality in southern Germany. Results from the MONICA Augsburg cohort study Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Diseases. Eur Heart J 1998;19: Kelly R, et al. Arterial dilation and reduced wave reflection. Benefit of dilevalol in hypertension. Hypertension 1989;14: Levy BI, et al. Sodium, survival, and the mechanical properties of the carotid artery in stroke-prone hypertensive rats. J Hypertens 1997;15: Lickvers K, et al. n deutscher Titel (DKV). Dtsch Med Wochenschr 2005;130: Lloyd-Jones DM, et al. Differential impact of systolic and diastolic blood pressure level on JNC-VI staging. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 1999;34: London GM, et al. Antihypertensive effects and arterial haemodynamic alterations during angiotensin converting enzyme inhibition. J Hypertens 1996;14: London GM, et al. Mechanism(s) of selective systolic blood pressure reduction after a low-dose combination of perindopril/indapamide in hypertensive subjects: comparison with atenolol. J Am Coll Cardiol 2004;43: Magometschnigg D. Blood pressure and arterial stiffness. A comparison of two devices for measuring augmentationindex and pulse wave velocity. Wien Med Wochenschr 2005;155: Mahmud A, Feely J. Antihypertensive drugs and arterial stiffness. Expert Rev Cardiovasc Ther 2003;1: Mahmud A, Feely J. Effect of angiotensin II receptor blockade on arterial stiffness: beyond blood pressure reduction. Am J Hypertens 2002;15: Mahmud A, Feely J. Reduction in arterial stiffness with angiotensin II antagonist is comparable with and additive to ACE inhibition. Am J Hypertens 2002;15: Matsuo T, et al. Improvement of arterial stiffness by the antioxidant and anti-inflammatory effects of shortterm statin therapy in patients with hypercholesterolemia. Heart Vessels 2005;20: McEniery CM, et al. Nebivolol increases arterial distensibility in vivo. Hypertension 2004;44: Morgan T, et al. Effect of different antihypertensive drug classes on central aortic pressure. Am J Hypertens 2004;17: Nürnberger J, et al. Left ventricular ejection time: a potential determinant of pulse wave velocity in young, healthy males. J Hypertens 2003;21: Nürnberger J, et al. Pulswellenreflektion. Dtsch Med Wochenschr 2004;129: Opazo Saez AM, et al. Arterial stiffness. A Potential Therapeutic Target to Reduce Cardiovascular Mortality. Curr Hypertens Rev 2006;2: Pancera P, et al. Haemodynamic parameters in hypertensive patients: changes induced by lacidipine and nifedipine. J Hypertens Suppl 1989;7:S284 S Safar ME, Levy BI, Struijker-Boudier H. Current perspectives on arterial stiffness and pulse pressure in hypertension and cardiovascular diseases. Circulation 2003;107: Schwabe U, Paffrath D. Arzneiverordnungs-Report Heidelberg: Springer-Verlag 2006, p Takenaka T, Suzuki H. New strategy to attenuate pulse wave velocity in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2005;20: Tanaka H, Safar ME. Influence of lifestyle modification on arterial stiffness and wave reflections. Am J Hypertens 2005;18: Ting CT, et al. Short- and long-term effects of antihypertensive drugs on arterial reflections, compliance, and impedance. Hypertension 1995;26: Topouchian J, et al. Changes in arterial structure and function under trandolapril-verapamil combination in hypertension. Stroke 1999;30: White WB, et al. Effects of the selective aldosterone blocker eplerenone versus the calcium antagonist amlodipine in systolic hypertension. Hypertension 2003;41: Wilkinson IB, et al. Nitric oxide regulates local arterial distensibility in vivo. Circulation 2002;105: Williams B, et al. Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) study. Circulation 2006;113: Wolf-Maier K, et al. Hypertension treatment and control in five European countries, Canada, and the United States. Hypertension 2004;43:

8 Kommentár: Dr. Temesvári András Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Az artériafal merevségének vizsgálata az elmúlt években ismét elôtérbe került. A nemzetközi kardiológiai kongresszusok rendszeresen szekciókat szerveznek a kamrafunkció és az érfali merevség kapcsolatával foglalkozó elôadások számára. A European Heart Journal novemberi számában összefoglaló közlemény jelent meg a metodikai problémáról és az artériás érfalmerevség klinikai jelentôségérôl. Magyarországon nemzetközi konferenciát terveznek a témáról. A konszenzusdokumentum legfontosabb megállapításai a következôk. (1) A centrális artériás merevség meghatározásához az a. carotis vagy az aorta pulzusnyomását kell használni, az a. brachialis pulzusnyomása nem megfelelô. (2) A carotis-femoralis pulzushullám-sebesség mérése az artériás merevség meghatározásának mértékadó módszere. (3) A helyi érfalmerevség a pulzusnyomás és az érátmérô-változás révén határozható meg ( echotracking módszerrel). (4) A centrális (carotis- vagy aorta-) pulzushullám analízise, az augmentációs index mérése révén új független kardiovaszkuláris kockázati tényezô honosodik meg a klinikai gyakorlatban. (A kommentált közlemény elsôsorban errôl szól.) (5) A mért pulzushullám-sebesség és centrális nyomások, illetve a számított augmentációs index együttesen jellemzik legjobban az artériás merevséget. Ezek klinikailag könnyen elvégezhetô, nem túl nagy gyakorlatot igénylô mérések. Az érfal merevségének leggyakoribb klinikai megnyilvánulása az idôskori szisztolés hypertonia. Ez az a kórkép, amellyel szinte minden orvos találkozik. Intézetünk együttmûködik a Semmelweis Egyetem II. Humánélettani Intézetével, és centrális artériák merevségét vizsgáljuk speciális veleszületett szívhibákban (coarctatio aortae, Fallot-tetralógia, nagyér-transzpozíció) szenvedô betegeken. Ezekben az esetekben nem az elôrehaladott kor vagy az atherosclerosis a kóroki tényezô, mégis jelentôs eltérések találhatók. Természetesen a centrális artériák csökkent funkciója a szívet fokozottan terheli, és a korai szívelégtelenség kiváltásában is szerepet játszhat. Mint a közlemény szerzôi is megállapítják, több gyógyszert lehet javasolni a kóros funkció helyreállítására. Kérdés azonban, hogy ezeknek a szereknek a hatása elsôsorban a hypertonia kezelésén keresztül jelentkezik-e, vagy közvetlen hatást is gyakorolnak a centrális artériák funkciójára. Az érfalmerevség vizsgálata és kezelése a közeljövôben valószínûleg nagy érdeklôdésre tarthat számot. Ajánlott irodalom: 1. Laurent S, et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J 2006;27:

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége

Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége Assessment and clinical significance of arterial stiffness Tislér András 1, Fekete Cs. Bertalan

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl

A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl Central Blood Pressure Measurements and Antihypertensive Therapy: A Consensus

Részletesebben

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds.

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, AVI, OÉO - 2011 - A magyarországi halálozási

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA 1 FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 2007. június

Részletesebben

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében Nemcsik János dr. 1, 4 Tislér András dr. 2 3, 5, 6 Kiss István dr. Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére

Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére BELGYÓGYÁSZAT Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22.

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Lannert Ágnes, PharmD Illyés Miklós Md, PhD munkája alapján Továbbá Vértes András Prof. és Dr. Benczúr Béla ábráival Főbb

Részletesebben

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Keltai Mátyás LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A szerzô ismerteti a balkamra-hypertrophia kialakulásával kapcsolatos újabb

Részletesebben

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D6 10 2008 Locksley Hall Media Az indapamid SR hatékonyságának összehasonlítása enalaprillal 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ idõs hipertóniás betegekben Juan Garcia

Részletesebben

XARTÉRIÁK falának merevsége és

XARTÉRIÁK falának merevsége és Összefoglaló közlemény J. Baulmann 8 R. Homsi 8 s. On 8 H. Vetter 8 R. Düsing 8 T. Mengden Kommentár: Dr. Kovács Imre XARTÉRIÁK falának merevsége és a magas vérnyomás egymással kölcsönhatásban álló tényezók:

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A magas vérnyomás nem csupán a vérnyomás számszerûen emelkedett értékét jelenti

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi Hatóanyag(ok) Amlodipin Perindopril Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Levenor Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek Dr. Szökő Éva Kardio-metabolikus betegségek Magas vérnyomás Szívelégtelenség Ischemiás szívbetegség Dyslipidemia Cukorbetegség ACE gátlók

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából DR. VÉRTES ANDRÁS A CAPRIE vizsgálat (1) epidemiológiai adatai megerõsítették, hogy a coronariabetegek több mint felében

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése BARNA ISTVÁN DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest A prediabétesz a diabéteszt

Részletesebben

Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége

Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége dr. Benczúr Béla kardiológus, a Magyar Artériás Stiffness Társaság főtitkára Hetényi Géza Kórház, Kardiológiai Osztály,

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (S3):157 168. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

Magyar Hypertonia Regiszter

Magyar Hypertonia Regiszter Magyar Hypertonia Regiszter Kiss István dr. 1, 2, 3, 4 Kékes Ede dr. 5 1 Magyar Hypertonia Társaság, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai

Részletesebben

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness BELGYÓGYÁSZAT módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS Napjaink igénye, hogy az artériák állapotát egyszerû, nem-invazív vizsgáló módszerekkel mérjük

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok A Strattera (atomoxetine) hatásai a vérnyomásra és a szívfrekvenciára a forgalomba hozatali engedély jogosultja (MAH) által végzett klinikai vizsgálat adatainak felülvizsgálata alapján. Végleges SPC és

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (4):111 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Dr. Taha El Hadj Othmane

Dr. Taha El Hadj Othmane Az érfali tágulékonysági paraméterek szerepe a kardiovaszkuláris túlélés előrejelzésében hemodializált betegek között: meghatározók és terápiás lehetőségek. Ph.D. Tézis Dr. Taha El Hadj Othmane Semmelweis

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében

AKTUÁLIS. Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében 1 AKTUÁLIS Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében Írta: DR. NEMCSIK JÁNOS 1, DR. TISLÉR ANDRÁS 3, DR.

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA Csapó Krisztina 1, Bajkó Zoltán 2, Molnár Sándor 1, Magyar Mária Tünde 1, Csiba László 1 1 Debreceni Egyetem, Orvos-

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN PhD tézis Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika Pécs 2013.

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály AVM és 2003 irányelvek Joint National Committee VII JAMA 2003;289:2560-72 ESH/ESC Guidelines for the Management

Részletesebben

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN. Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN. Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria Doktori Program vezetője: Prof. Dr. Koller Ákos,

Részletesebben

A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV.

A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV. A kardiovaszkuláris rendszer élettana IV. 43. Az egyes érszakaszok hemodinamikai jellemzése 44. Az artériás rendszer működése Domoki Ferenc, November 20 2015. Az erek: elasztikus és elágazó csövek A Hagen-Poiseuille

Részletesebben

vagy tudomány? Jobbágy Ákos

vagy tudomány? Jobbágy Ákos Vérnyomásmérés: s: játék j vagy tudomány? Jobbágy Ákos I G É N Y Magas vérnyomás rizikófaktorok Az alábbiak közül három együttes megléte kockázatos: életkor 50 fölött, nem = férfi, elhízás (BMI > 30),

Részletesebben

EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR.

EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR. 1 EGYÉB Az arteria pulmonalis rugalmasságának korfüggı változása Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR. KOLLAI MÁRK Bevezetés Az

Részletesebben

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében)

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Amerikai Egyesült Államok, 2000-es évek eleje Lakosok életkor megoszlása A halálos balesetek

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján

Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján Dr. Doró Péter Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Közös nevezőn compliance, adherence a gyógyításban II. Klinikum

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Czuriga István, Dr. Szabados Eszter PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika WHO definíció Egészség: a teljes

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Mesteri kombinációk Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Rövidített alkalamazási előírás Covercard 5

Részletesebben

Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban. Reusz György I. sz. Gyermekklinika

Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban. Reusz György I. sz. Gyermekklinika Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban Reusz György I. sz. Gyermekklinika A téma t jelentısége Felnıttkori hypertonia gyakorisága, ga, szerepe a morbiditásban és s mortalitásban Gyermekkori hypertonia

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II.

BESZÁMOLÓ. a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II. BESZÁMOLÓ a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II. Kongresszusáról Napjainkban már egyértelműen bizonyított tény, hogy az

Részletesebben

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Wittmann István Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Az inzulinhatáshoz H 2 O 2 kell! Am

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata.

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata. 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata. Az Auguszta Vascularis Program elsı eredményei Írta: DR. SOLTÉSZ PÁL,

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság II. Kongresszusa

Magyar Artériás Stiffness Társaság II. Kongresszusa Magyar Artériás Stiffness Társaság II. Kongresszusa VÉGLEGES PROGRAM Február 22., Péntek 9:30 Megnyitó 9:40 10:10 1. Szekció Élettan, kórélettan 9:40 10:00 Endothel dysfunctio, mint az atherosclerosis

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

Hemodinamikai alapok

Hemodinamikai alapok Perifériás keringés Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt,

Részletesebben

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke Kékes Ede dr. 1 2, 3, 4 Kiss István dr. 1 Óbuda Hypertonia Centrum, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOS, II. STÁDIUMÚ HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

KÖZÉPSÚLYOS, II. STÁDIUMÚ HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 KÖZÉPSÚLYOS, II. STÁDIUMÚ HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Középsúlyos hypertonia azt a vérnyomás-kategóriát jelenti, amikor az

Részletesebben

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Az érfalrugalmasság mérése egészséges és vesetranszplantált gyermekeknél Pulzushullám terjedési sebesség gyermekkori normál értékeinek meghatározása Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A szívelégtelenség kezelése

A szívelégtelenség kezelése Dr. Dékány Miklós, Dr. Szabó Barna A szívelégtelenség kezelése Újabb irányelvek, újabb hangsúlyok, változások Összefoglalás Az elmúlt másfél évben a szívelégtelenség kezelésér"l újabb irányelvek születtek.

Részletesebben

A vérnyomás értelmezése és mérése

A vérnyomás értelmezése és mérése Orvosbiológiai méréstechnika A vérnyomás értelmezése és mérése Csordás Péter csordas@mit.bme.hu Jegyzet: (15. fejezet) http://home.mit.bme.hu/~jobbagy/obmtseged2.pdf Tartalom Definíció mit mérünk, minek?

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés Orvostovábbképzõ Szemle XVII. évf. 4. szám, 2010. április A beteg-együttmûködés a terápiás siker záloga Dr. Molnár Márk Péter Dankó Dávid MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TensioMed TM Arteriográf az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

AZ ALDOSZTERON ANTAGONISTA KEZELÉS

AZ ALDOSZTERON ANTAGONISTA KEZELÉS AZ ALDOSZTERON ANTAGONISTA KEZELÉS 2015.10.10. Dr. Herszényi Eszter Secunder Hyperaldoszteronismus Primer- Conn sy. Hypertoniával járó sec. hyperaldosteronismus: a renovascularis betegségek (a. renalis

Részletesebben

A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében

A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS Ö SSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 425 A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében VÉRTES András THE ROLE AND SIGNIFICANCE

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben