B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok"

Átírás

1 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN EGY KORSZAK VÉGE? A BÉTA-BLOKKOLÓK AZ EGYIK LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT GYÓGYSZERCSOPORT A KARDIOVASZKULÁRIS FARMAKOTERÁPIÁBAN, ÍGY A HIPERTÓNIA KEZELÉSÉBEN IS. AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN A DIURETIKUMOK MELLETT A BÉTA-BLOKKOLÓK KÉPEZTÉK AZ EL- SÕKÉNT VÁLASZTANDÓ VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÕK CSOPORTJÁT A PRIMER, ESSZENCIÁLIS HIPERTÓNIA TERÁPIÁS FEGYVERTÁRÁBAN. A 2003-BAN PUBLIKÁLT NEMZETKÖZI HIPERTÓNIAAJÁNLÁSOK (JNC 7, ESC/ESH) A BÉTA-BLOKKOLÓKAT LEFOKOZTÁK A TÖBBI GYÓGYSZER MELLÉ, VAGYIS A BÉTA-BLOKKOLÓK MELLETT AZ EGYÉB SZEREKET IS ELSÕVONALBELI KEZELÉSNEK MINÕSÍTET- TÉK. AZONBAN AZ ELMÚLT ÉVEK NAGY HIPERTÓNIAVIZSGÁLATAI (LIFE, ASCOT-BPLA), AMELYEK A KONVENCIONÁLIS (BÉTA- BLOKKOLÓ ESETLEG DIURETIKUMMAL KIEGÉSZÍTVE) ÉS AZ ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉST (CA-ANTAGONISTA, ACE-GÁTLÓ, ARB) HASONLÍTOTTÁK ÖSSZE, EGYRE INKÁBB KÉTSÉGEKET ÉBRESZTETTEK A BÉTA-BLOKKOLÓK KARDIOVASZKULÁRIS PRIMER PREVENTÍV HATÁSAIT ILLETÕEN. VÉGÜL 13 TANULMÁNY E EGYÉRTELMÛEN IGAZOLTA, HOGY SZÍVBETEGSÉGBEN NEM SZENVE- DÕ HIPERTÓNIÁSOKBAN A BÉTA-BLOKKOLÓ KEVÉSBÉ ELÕNYÖS AZ EGYÉB TÍPUSÚ SZEREKHEZ KÉPEST. ÚGY TÛNIK, EBBEN A BE- TEGPOPULÁCIÓBAN A BÉTA-BLOKKOLÓK KORA LEJÁRT, A KÉRDÉS MÁR CSAK AZ, HOGY EZ MINDEN BÉTA-BLOKKOLÓRA VONATKO- ZIK-E, VAGY KÜLÖNBSÉGET KELL TENNÜNK A CSOPORT EGYES TAGJAI KÖZÖTT. K ULCSSZAVAK: BÉTA- BLOKKOLÓK, ELSÕVONALBELI KEZELÉS, MÓDSZERTANI AJÁNLÁ- SOK, KONVENCIONÁLIS VERSUS ÚJABB SZEREK,, METABOLIKUS HATÁSOK END OF THE ERA OF BETA BLOCKERS FOR HYPERTENSION? BETA-BLOCKERS HAVE BEEN WIDELY USED IN THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND RECOMMENDED AS FIRSTLINE DRUGS IN HYPERTENSION GUIDELINES FROM THE 1990 S BESIDE DIURET- ICS. BETA-BLOCKERS WERE DOWNGRADED0 INTO THE GROUP OF OTHER DRUGS AS FIRST CHOICE BY RECENTLY PUBLISHED GUIDELINES (JNC7, ESH/ESC). BUT BASED ON THE RESULTS OF MAJOR TRIALS FROM THE LAST YEARS WHICH COMPARED NEWER AGENTS (ACEIS, CA-ANTAGONISTS, ARBS) OVER STANDARD THERAPY (BETA-BLOCK- ERS/DIURETICS) IT SEEMS TO BE DOUBTFUL THAT BETA-BLOCKERS HAVE BENEFITS IN CARDIOVASCULAR PRIMARY PREVENTION. AT LAST A METAANALYSIS INCLUDED 13 TRI- ALS HAS SHOWN THAT BETA-BLOCKER THERAPY IS LESS EFFECTIVE IN HYPERTENSIVES WITHOUT HEART DISEASE THAN OTHER DRUGS. THIS RESULT HERALDS THE END OF THE ERA OF BETA-BLOCKERS FOR HYPERTENSION BUT IT IS QUESTIONABLE THAT THIS IS CON- CERNED FOR ALL DRUGS OF THIS CLASS OR WE SHOULD DIFFERENTIATE AMONG BETA- BLOCKERS. K EYWORDS: BETA- BLOCKERS, FIRSTLINE THERAPY, GUIDELINES, CONVENTIONAL VS. NEWER DRUGS, METAANALYSIS, METABOLIC EFFECTS Egy frissen megjelent metaanalízis alapján a béta-blokkolók kevésbé hatékonynak tûnnek a stroke megelõzésében az egyéb antihipertenzívumoknál. Svéd szerzõk szerint a béta-blokkolók nem maradhatnak ezentúl elsõ választandó szerek a primer esszenciális hipertónia kezelésében, illetve a késõbbi randomizált, kontrollált hipertóniatanulmányokban nem szerepelhetnek referenciaszerként. Az említett metanalízis, amelyet október 18-án publikáltak a Lancetben (1), kimutatta, hogy a stroke kialakulásának rizikóját 16%-kal, míg az összmortalitást 3%-kal növelik a bétablokkolók az egyéb szerekkel szemben. A béta-blokkoló kezelés átváltása más, hasonlóan olcsó vérnyomáscsökkentõre a költségek növelése nélkül jelentõsen javítja azon betegek kilátásait, akik nem szenvednek szívbetegségben. A metaanalízis megállapításai döntõen a LIFE és az ASCOTvizsgálat eredményein alapulnak, amelyek a béta-blokkolókkal szemben az egyéb csoportba tartozó szerek elõnyeit igazolták. Az egyik ASCOTvizsgáló, Dr. Gareth Beevers (City Hospital, Birmingham, UK) szerint az 43

2 M E T A B O L I Z M U S FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM említett metaanalízis a béta-blokkoló korszak végét jelzi a hipertónia kezelésében (2). ELÕZMÉNYEK A vérnyomáscsökkentés hatékonyságának legelsõ bizonyítékai az 1960-as évek végérõl származnak, a Veterans Administration Study-ból (3). Késõbb az 1980-as években számos prospektív, randomizált vizsgálat (HDFP, MRC, ANT) igazolta, hogy diuretikumok és/vagy béta-blokkolók alkalmazásával hatékony vérnyomáscsökkenés érhetõ el, amely a stroke 30%-os, a koszorúér-betegség 14%-os csökkenését eredményezte. A közelmúltig a legtöbb hipertóniatanulmányban béta-blokkolókat alkalmaztak konvencionális kezelésként összhangban az akkori guideline-ok terápiás elveivel. Az újabb szerek (ACE-gátlók, Ca-antagonisták, majd végül az angiotenzin-receptor-blokkolók, az ARB-k) megjelenésével és térhódításával felmerült az a kérdés, hogy ezek az újabb szerek csökkentike olyan mértékben a kardiovaszkuláris kockázatot, mint az akkor már széles körben megismert és alkalmazott diuretikumok és béta-blokkolók. A Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration nevû munkacsoport által elvégzett prospektív metaanalízis (4) egyértelmûen bebizonyította, hogy az újabb szerek (ACEgátlók, Ca-antagonisták) kockázatcsökkentõ hatása nem rosszabb a hagyományos kezeléshez képest. Érdemes végiggondolni, hogy milyen hosszú idõnek kellett eltelnie, amíg ki merték mondani, hogy a béta-blokkolók kedvezõtlenebbek lehetnek az egyéb vérnyomáscsökkentõknél. Ennek egyik oka lehet, hogy a STOP-1 és STOP-2 vizsgálatok a béta-blokkolók elõnyeit kifejezetten alátámasztották, hiszen a STOP-1-ben placebóval szemben egyértelmûen elõnyösebbnek bizonyult az aktív (béta-blokkoló és/vagy diuretikus) kezelés (5), míg a STOP-2 a konvencionális kezelést az újabb terápiás lehetõségekkel (Caantagonista felodipin vagy isradipin, illetve ACE-gátló enalapril vagy lisinopril) egyenértékûnek mutatta (6). Korábban mindössze egy tanulmány vetette fel a béta-blokkolók hatástalanságának kérdését hipertóniában. A Messerli professzor (St Luke s Roosevelt Hospital, New York) által ban a JAMA-ban publikált vizsgálatban a hatékony vérnyomáscsökkenés ellenére az atenolol nem csökkentette a miokardiális infarktus és a stroke rizikóját (7). Igaz ugyanakkor az is, hogy a legtöbb béta-blokkolót alkalmazó vizsgálatban gyakran diuretikumot is adtak, és a diuretikumok bizonyos szempontból elõnyös hatása tompította a béta-blokkolók esetleg kedvezõtlenebb effektusát (pl. strokeprevenció). A jelenleg érvényben lévõ JNC 7 a diuretikummal való kezdést javasolja, de második szerként a bétablokkoló helyett elõnyösebb lehet, ha ACE-inhibitort, ARB-t vagy Ca-antagonistát teszünk hozzá a kezeléshez állítja Dr. Lars Lindholm professzor, aki amellett, hogy az említett metaanalízis szerzõcsoportjának vezetõje, a STOP-1 és STOP-2 vizsgálatok egyik szervezõje is volt. AZ ASCOT- ÉS A LIFE-TANULMÁNYOK Az Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) a legnagyobb európai hipertóniavizsgálat ( beteg), mely összehasonlította két gyógyszer-kombináció, a régi, konvencionális szerek (béta-blokkoló/diuretikum) és az újabb szerek (amlodipin/perindopril) kardiovaszkuláris preventív hatását év közötti hipertóniásokban, akik még további 3 rizikófaktorral rendelkeztek, de nem voltak szívbetegek. Az ASCOT- BPLA-vizsgálatban (8) (BPLA: vérnyomáscsökkentõ ág) az amlodipin-alapú kezelés* 24%-kal csökkentette a kardiovaszkuláris halálozás kockázatát (p=0,001), 23%-kal a fatális és nemfatális stroke-rizikót, 30%-kal az újkeletû diabetes mellitus kialakulását 1. ÁBRA: ASCOT-BPLA: PRIMER ÉS SZEKUNDER VÉGPONTOK (p<0,0001), míg 10%-os relatív kockázatcsökkenést figyeltek meg a nemfatális miokardiális infarktus és halálos koronáriabetegség kombinált végpontjában, amely a tanulmány elsõdleges végpontja volt (éppen nem szignifikáns: p=0,1052) a béta-blokkoló/diuretikum kezeléshez képest (1. ábra). A vizsgálatot a tervezettnél korábban leállították, mivel az összmortalitásban szignifikáns, 11%-os kockázatcsökkenést észleltek az új szerek javára (az idõ elõtti leállítás magyarázhatja, hogy a primer végpontban nem volt statisztikailag szignifikáns a különbség). Kiderült azonban, hogy a két kezelési ág között végig volt egy kismértékû vérnyomáskülönbség (az utolsó vizit alkalmával elért vérnyomás 137,7/79,2 vs 136,1/77,4 volt, ami 2,7/1,9 Hgmm-es különbséget jelent), amely az eredmények egy részét (pl. stroke) indokolhatja, de pl. a diabétesz vagy a koronáriaesemények kialakulásában észlelt eltérést nem magyarázza. A tanulmány lezárásakor a betegek 53%-a ( beteg) érte el mind a szisztolés, mind a diasztolés célértéket (diabéteszesek 32%-a, nemdiabéteszesek 60%-a), ehhez átlagosan 2,2 gyógyszert tartalmazó kombinációra volt szükség. (*Talán helyesebb amlodipin-perindopril alapú kezelést említeni, mivel a betegeknek mindössze 15%-a maradt amlodipin monoterápián, a többi 85% kapott perindoprilt, így a jótékony fõleg metabolikus hatások inkább az ACEgátló számlájára írhatóak). A VALUE-vizsgálat említése két szempont miatt is idekívánkozik: egyrészt ebben a vizsgálatban is mely az amlodipin alapú és a valsartan alapú vérnyomáscsökkentõ kezelést hasonlította össze megfigyelhetõ volt egy kismértékû vérnyomáskülönbség az VÉGPONT AMLODIPIN ATENOLOL RELATÍV RIZIKÓ P -ALAPÚ -ALAPÚ (95% CI) KEZELÉS KEZELÉS PRIMER VÉGPONT (N) ,90 (0,79 1,02) 0,105 2 FATÁLIS ÉS ,77 (0,66 0,89) 0,000 NEM FATÁLIS STROKE (N) 3 ÖSSZES KARDIOVASZK ,84 (0,78 0,90) <0,00 ESEMÉNY (N) 01 ÖSSZMORTALITÁS (N) ,89 (0,81 0,99) 0,025 ÚJKELETÛ DIABÉTESZ (N) ,70 (0,63 0,78) <0,

3 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM M E T A B O L I Z M U S amlodipin javára, amely a végpontokban észlelt különbségek magyarázatául szolgált. Másrészt a nagyobb mértékû vérnyomáscsökkenés ellenére az amlodipin-ágban volt gyakoribb az újkeletû diabétesz elõfordulása (a valsartan 23%-kal csökkentette a diabétesz relatív rizikóját). Egyértelmûnek látszik fentiek alapján, hogy az ASCOT-vizsgálatban az új szerek antidiabetogén hatását inkább a perindopril kedvezõ (valamint az atenolol/diuretikum kedvezõtlen) hatása magyarázza, semmint az amlodipiné, illetve a diabétesz prevenciójában elsõsorban a RAAS-ra ható szereknek (ACEI, ARB) van elsõdleges szerepük, a többi szer vagy közömbös (amlodipin), vagy inkább elõnytelen hatású (atenolol, thiazidok). Ezzel szemben a LIFE-vizsgálatban az atenolol és losartan kezelési csoportban nem volt különbség a vérnyomáscsökkentés mértékében, ugyanakkor a halálos és nem-halálos stroke kockázata 25%-kal csökkent a losartannal kezelt betegekben (9). A LINDHOLM- 2. ÁBRA: A BÉTA-BLOKKOLÓKAT AZ EGYÉB ANTIHIOERTENZÍVUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTÓ STUDY-K E VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT 95% CI STROKE) 1,16 1,04 1,30 AMI 1,02 0,93 1,12 ÖSSZMORTALITÁS 1,03 0,99 1,08 3. ÁBRA: ATENOLOL VS. EGYÉB SZEREK VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ ATENOLOL MELLETT 95% CI STROKE) 1,26 1,15 1,38 AMI 1,05 0,91 1,21 ÖSSZMORTALITÁS 1,08 1,02 1,14 Egy 2004-es Lancetben megjelent cikkben (10) svéd kutatók elõször az atenololról állapították meg, hogy széleskörû alkalmazása ellenére nem igazán hatékony hipertóniában. Ahhoz, hogy a béta-blokkolók teljes csoportjáról további adatokhoz jussanak, az irodalomban található, a béta-blokkolókat és az egyéb szereket összehasonlító nagy randomizált tanulmányok metaanalízisét végezték el. 13 tanulmányt találtak (köztük az ASCOTvizsgálatot), amelyekben összesen beteg vett részt, emellett 7 olyan vizsgálatot is elemeztek, amelyekben a béta-blokkolót placebóval hasonlították össze. Az adatokat feldolgozták az összes béta-blokkolóra vonatkozóan, majd három alcsoportot képezve is: atenololol, nem-atenolol béta-blokkoló, valamint a bétablokkoló/diuretikum kombinációt vizsgálva. (Az ALLHAT-vizsgálatot nem vették be az elemzésbe, mivel a bétablokkoló nem szerepelt kezdeti terápiaként ebben a tanulmányban). Az elemzés legfõbb megállapítása, hogy a béta-blokkoló a stroke rizikóját 16%-kal növeli, az infarktus rizikóját nem befolyásolja, míg az összmortalitást kismértékben növeli az egyéb szerekkel szemben (2. ábra). Az atenolol eredményei sokkal egyértelmûbbek a többi béta-blokkolóéhoz képest, igaz ezekkel kapcsolatban túl kevés adat áll rendelkezésre ahhoz (meglepõen kevés vizsgálatban alkalmazták õket, kevés végpontesemény történt, nem volt kellõen precíz a dokumentáció), hogy határozott állásfoglalást lehessen alkotni. Az atenolol mindenesetre a többi béta-blokkolóhoz képest is rosszabbnak tûnik (a stroke kockázatát 26%-kal növeli, az infarktus és az összmortalitás jelzetten növekszik a metaanalízis alapján) (3. ábra). A szerzõk mégis úgy vélik, a többi béta-blokkoló is hasonlóan viselkedik, vagyis a béta-blokkoló nem optimális a primer, esszenciális hipertónia kezelésére: a nem-atenolol bétablokkoló valamivel kisebb mértékben, 20%-kal növeli a stroke-rizikót, igaz az infarktus és az összmortalitás szempontjából mérsékelten elõnyösebbnek tûnik (4. ábra). 4. ÁBRA: NEM-ATENOLOL BÉTA-BLOKKOLÓK VS. EGYÉB SZEREK A béta-blokkoló/diuretikum kombináció és az egyéb szerek összehasonlításának metaanalízise jelentõs trendet mutat a stroke-rizikó növekedése irányában, amely a statisztikai szignifikancia határát nem éri el. Ez valójában azt jelenti, hogy a béta-blokkolók által 16%-kal megnövelt stroke-rizikót a diuretikum hozzáadása 9%-os rizikófokozódásra mérsékli (5. ábra). Ha a placebokontrollos béta-blokkoló tanulmányokat nézzük, a stroke relatív kockázata 19%-kal csökken béta-blokkoló mellett. Ez a kockázatcsökkenés kb. a fele annak, amit a korábbi tanulmányok egyéb szerek adásakor igazoltak (11), ráadásul az infarktusrizikót és az összmortalitást a Lindholmmetaanalízis adatai alapján nem csökkentik a béta-blokkolók. A szerzõk végül arra a következtetésre jutottak, hogy a béta-blokkolók a primer hipertónia kezelésében a többi szerhez képest kevésbé hatékonyak, és nem láttak semmi okot arra, ezt a megállapítást csak az atenololra korlátozzák (6. ábra). VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT 95% CI STROKE) 1,20 0,30 4,71 AMI 0,86 0,67 1,11 ÖSSZMORTALITÁS 0,89 0,70 1,12 5. ÁBRA: BÉTA-BLOKKOLÓ/DIURETIKUM KOMBINÁCIÓ VS. EGYÉB SZEREK VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ/ 95% CI DIURETIKUM MELLETT STROKE) 1,09 0,98 1,21 AMI 1,00 0,81 1,22 ÖSSZMORTALITÁS 0,97 0,89 1,05 45

4 M E T A B O L I Z M U S FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 6. ÁBRA: BÉTA-BLOKKOLÓ VS. PLACEBO VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ 95% CI MECHANIZMUS A kedvezõtlenebb eredmények hátterében felmerül, hogy a béta-blokkolók negatív hatással vannak a szénhidrátés lipidanyagcserére, habár ez a hatás kevésbé kifejezett, mint a diuretikumok esetében. A másik lehetséges mechanizmus, hogy a brachialis vérnyomás hatékony csökkentése ellenére a bétablokkolók kevésbé csökkentik a centrális vérnyomást az ACE-gátlókhoz, diuretikumokhoz vagy a Ca-antagonistákhoz képest. Az ASCOT-tanulmány alvizsgálatában (Conduit Artery Function Evaluation: CAFÉ-substudy) (12) a kétfajta vérnyomáscsökkentõ rezsim hatásai között szignifikáns különbség mutatkozott a centrális aortanyomásban, amelyet validált noninvazív módszerrel (Sphygmocor) határoztak meg több mint 2000 betegben. Ebben a betegcsoportban a brachialis artériában mért szisztolés vérnyomás nem különbözött, azonban a centrális aortanyomás szignifikánsan alacsonyabb volt az amlodipin csoportban (121,2 vs. 125,9 Hgmm). Ezt az eltérést az atenolol csoportban kimutatható nagyobb augmentációs index magyarázhatja, ami azt jelenti, hogy a pulzushullám visszaverõdése ebben a vazokonstriktor kezelési ágban nagyobb mértékben növeli a centrális vérnyomást. A balkamra-hipertrófia és a kardiovaszkuláris események sokkal szorosabb összefüggést mutatnak a centrális vérnyomással, a pulzusnyomással valamint az augmentációs indexszel, mint a brachialis vérnyomással (13). További fontos szempont lehet, hogy a legtöbb vizsgálatban az atenololt naponta egyszer adták, ami feltehetõen nem biztosította az optimális 24-órás vérnyomáskontrollt, és akár a kedvezõtlen eredmények egy részét magyarázhatja is. Bizonyára tökéletesebb vérnyomáscsökkenést lehetett volna a napi kétszeri adagolással elérni (mint ahogyan a metoprololt és a carvedilolt BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT STROKE) 0,81 0,71 0,93 AMI 0,93 0,83 1,05 ÖSSZMORTALITÁS 0,95 0,86 1,04 a szívelégtelenséggel foglalkozó vizsgálatokban alkalmazták), de ez nem a vizsgálók hibája volt, hiszen az atenololt gyártó gyógyszercég is napi egyszeri adagolást javasolt. MINDEN BÉTA-BLOKKOLÓ EGYFORMA? Felmerül a kérdés, vajon minden bétablokkoló egyformán kedvezõtlen-e hipertóniában, vagyis a korunk hipertóniatanulmányainak pofozógépévé vált atenolol eredményei mennyire vonatkoztathatóak a többi béta-blokkolóra, az egész gyógyszercsoportra. E szerek mindegyike kötõdik a bétaadrenoceptorokhoz, és meggátolja a neurotranszmitterként felszabaduló katecholaminok, a noradrenalin és az adrenalin aktiváló hatását. A szívben negatív kronotróp, inotróp, dromotróp és batmotróp hatást fejtenek ki, a vesében gátolják a reninfelszabadulást, míg a nem kardioszelektívek perifériás vazokonstrikciót, illetve bronchospazmust okozhatnak. A béta-blokkolók ezen túlmenõen azonban rendkívül heterogén gyógyszercsoportot képeznek, számos szempont szerint alcsoportokra oszthatóak: a béta1-receptorhoz való szelektív kötõdésük (kardioszelektívek: atenolol, metoprolol, bisoprolol, betaxolol), intrinszik szimpatomimetikus aktivitásuk (pindolol), membránstabilizáló hatásuk vagy lipidoldékonyságuk (propranolol) alapján. Kétségtelenül egyes újabb, 3. generációs szerek egyéb lehetséges elõnyökkel is rendelkeznek, ezek a vazodilatátor béta-blokkolók (carvedilol és nebivolol), amelyek azonban nem szerepeltek hosszú távú keményvégpontú vizsgálatokban a szövõdménymentes hipertónia kezelésében, és minden bizonnyal nem is fognak. Régóta ismert, hogy a béta-blokkolók (elsõsorban a nem-szelektív, I. generációs szerek) megemelik a trigliceridszintet, csökkentik a HDL-koleszterinszintet és fokozzák az inzulinrezisztenciát. Ebben elsõsorban a reflexes alfa1-adrenerg aktivitásfokozódás, illetve a pancreas inzulinelválasztásának béta 2 -receptorokon történõ gátlása játszhat szerepet. Ezáltal megnõ az atherogen dyslipidaemia, illetve a 2-es típusú diabetes mellitus kialakulásának kockázata, emellett a betegek súlya is gyarapszik. A carvedilol, amely mind a béta 1 -, mind a béta 2 -receptorokat blokkolja (nem szelektív béta-blokkoló), emellett alfa1-adrenoceptor-antagonista hatással is rendelkezik, metabolikus hatásait tekintve ezzel éppen ellentétesen hat. Az alfa1-blokád hatására ugyanis csökken az inzulinrezisztencia, csökkennek a lipidszintek, emelkedik a HDL-koleszterin, valamint további antioxidáns és pleitróp, endothelfunkciót javító hatásokat is kifejt a carvedilol. Ezen elõnyös, a többi bétablokkolótól megkülönböztetõ tulajdonsága hozzájárult ahhoz, hogy szívelégtelenségben jelentõsen javította a betegek életkilátásait (COPERNICUS, CAPRICORN). A carvedilol és a kardioszelektív metoprolol hatásait összehasonlító COMET-vizsgálatban 22%-kal kisebb volt az újkeletû diabétesz elõfordulása a carvedilolt szedõ betegekben a metoprolol-csoporthoz képest (14). A GEMINI-vizsgálatban (15) 2-es típusú diabéteszes betegekben a carvedilol hasonlóképpen javította az inzulinrezisztenciát, csökkentette a mikroalbuminuria kialakulását metoprololhoz képest. Szintén vazodilatátor tulajdonságokkal rendelkezik a nebivolol is, ez azonban a carvediloltól eltérõen nitrogén-monoxid (NO) mediálta hatásmechanizmussal éri el, emellett a legszelektívebb â1-blokkoló. Teoretikusan felmerülhet, hogy ismerve az ASCOT-vizsgálat CAFÉ-alvizsgálatát, a centrális vérnyomás jelentõségét a kardiovaszkuláris kimenetel szempontjából, talán más eredmények születtek volna az ASCOT-vizsgálatban, ha a vazokonstriktor atenolol helyett vazodilatátor (ezáltal a centrális vérnyomást jobban csökkentõ) béta-blokkolót, carvedilolt vagy nebivololt alkalmaztak volna. KÖVETKEZTETÉSEK A béta-blokkolók az egyik legelterjedtebben használt gyógyszercsoport a kardiovaszkuláris farmakoterápiában, 46

5 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM M E T A B O L I Z M U S így a hipertónia kezelésében is. Az 1990-es évek közepén a diuretikumok mellett a béta-blokkolók képezték az elsõként választandó vérnyomáscsökkentõk csoportját a szövõdménymentes hipertónia kezelésében. A 2003-ban publikált nemzetközi hipertónia ajánlások (JNC7; ESC/ESH) (16) (17), a béta-blokkolókat lefokozták a többi gyógyszer mellé, vagy inkább a béta-blokkolók mellé emelték az egyéb szereket is, mint elsõként választható gyógyszerek. Azonban az elmúlt évek nagy hipertóniavizsgálatai (LIFE, ASCOT-BPLA), amelyek a régi és az új szereket tartalmazó kezelési rezsimeket hasonlították össze, megkérdõjelezték a béta-blokkolók elsõvonalbeli szerepét. Végül a 13 tanulmányon alapuló Lindholmmetaanalízis egyértelmûen igazolta, hogy szívbetegségben nem szenvedõ hipertóniásokban a béta-blokkoló kevésbé elõnyös az egyéb típusú szerekhez képest. Ezek az adatok minden bizonnyal a módszertani ajánlások újragondolását, a béta-blokkolók kiszorulását fogják eredményezni a szövõdménymentes hipertónia kezelésében elsõként választható szerek csoportjából. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden betegnél el kell hagyni a bétablokkolót, hiszen a hipertóniások nagy részében manifeszt koronáriabetegség is jelen van, sõt nagy lehet azoknak a klinikai jeleket nem mutató koronáriabetegeknek a száma, akik éppen amiatt tünetmentesek, mert béta-blokkolót kapnak. (Az ASCOT-vizsgálat egyik kritikája éppen az lehet, hogy a koronáriabetegséget mindössze az alapján zárták ki, hogy észlelhetõ-e a nyugalmi EKG-n pathológiás Q-hullám, illetve a beteg beszámolt-e az elõzményeiben lezajlott miokardiális infarktusról. A néma infarktust, illetve az aszimptomás koszorúér-betegséget nem vizsgálták a bevonás elõtt). A béta-blokkoló hirtelen elhagyása, fõleg magasabb dózisok esetén rebound anginákhoz, esetleg infarktushoz is vezethetnek, emiatt a gyógyszerváltásnak lassan, fokozatosan kell lezajlania orvos felügyelete mellett. A Magyar Hypertonia Társaság végén közzétett felfrissített ajánlásában (18) a nem bizonyított kardiovaszkuláris preventív hatás, az elõnytelen metabolikus hatások (a carvedilol kivételével) miatt a béta-blokkolókat csak akkor javasolja alkalmazni, ha egyéb indikációjuk is fennáll, pl. infarktus utáni szekunder prevenció, szívelégtelenség, koronáriabetegség, hyperthyreosis, aortaaenurizma, alfablokkolókkal együtt phaeochromocytomában vagy pitvarfibrilláció esetén, illetve kombinált kezelés részeként. A III. generációs béta-blokkolók (vazodilatátor szerek) azonban több szempont alapján is kivételt képezhetnek, hiszen a béta-blokádon túl kedvezõ metabolikus hatásaik (carvedilol), illetve elõnyös hemodinamikai tulajdonságaik perifériás rezisztencia csökkentése, centrális vérnyomás csökkentése (carvedilol, nebivolol) révén a többi béta-blokkolóhoz képest eltérõen viselkedhetnek, ezt azonban további prospektív, randomizált vizsgálatoknak kellene bizonyítani. IRODALOM 1. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should â-blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 2005; 366: Beevers DG. The end of â-blockers for uncomplicated hypertension? Lancet 2005; 366: Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents: Effects of treatment on morbidity in hypertension. JAMA 1967; 202: Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration: Effects of ACE-inhibitors, Calcium antagonists, and other blood pressure lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Lancet 2000; 355: Dahlöf B, Lindholm LH, Hansson L, et al. Morbidity and mortality in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP-Hypertension) Lancet 1991; 338: Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study Lancet 1999; 354: Messerli FH, Grossman E, Goldbourt U. Are â-blockers efficacious as first-line therapy for hypertension in the elderly? JAMA 1998; 279: Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. for the ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT- BPLA): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, et al. Cardiovascular mortality and morbidity in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against atenolol. Lancet 2002; 359: Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Atenolol in hypertension: Is it a wise choice? Lancet 2004; 364: Collins R, Peto R, MacMahon S, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990; 335: Williams B. Results of the CAFÉ-substudy: AHA O Rourke MF, Adji A. An updated clinical primer on large artery mechanics: implications of pulse waveform analysis and arterial tonometry. Curr Op Cardiol 2005; 20: Poole-Wilson PA, et al. for the COMET investigators: Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised, controlled trial. Lancet 2003; 362: Bakris, et al. Metabolic Effects of Carvedilol vs Metoprolol in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension. JAMA 2004; 292: The JNC7 Report. The seventh report of the of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. JAMA 2003; 289: Guidelines Committee: 2003 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypert 2003; 21: A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása, a hypertoniabetegség kezelésének szakmai irányelvei. Hypertonia és Nephrológia 2005; 9 (Suppl 6):

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A magas vérnyomás nem csupán a vérnyomás számszerûen emelkedett értékét jelenti

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA 1 FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 2007. június

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (4):111 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi Hatóanyag(ok) Amlodipin Perindopril Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Levenor Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D6 10 2008 Locksley Hall Media Az indapamid SR hatékonyságának összehasonlítása enalaprillal 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ idõs hipertóniás betegekben Juan Garcia

Részletesebben

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából DR. VÉRTES ANDRÁS A CAPRIE vizsgálat (1) epidemiológiai adatai megerõsítették, hogy a coronariabetegek több mint felében

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 10 (S4):31-46. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDLF, TÚRI SÁNDR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Kardiovaszkuláris (atherothrombotikus) Háttér biztató felvetések Obszervációk: Se - HOMOCISZT ~ ISZB kockázat Teljes lakosságban ISZB betegekben

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (3):83 110. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában

Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában Az aszpirin (acetilszalicilsav) egészség-gazdaságtani elemzése atheroszklerotikus betegségek primer prevenciójában Herczeg Balázs, Semmelweis Egyetem Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Dr. Gerencsér Zsolt,

Részletesebben

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Az Oxfordi Egyetem által végzett Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Összefoglaló a legnagyobb sztatinvizsgálatról Összefoglaló AZ OXFORDI EGYETEM ÁLTAL VÉGZETT HEART PROTECTION STUDY (HPS) ZOCOR-RAL

Részletesebben

A szívelégtelenség kezelése

A szívelégtelenség kezelése Dr. Dékány Miklós, Dr. Szabó Barna A szívelégtelenség kezelése Újabb irányelvek, újabb hangsúlyok, változások Összefoglalás Az elmúlt másfél évben a szívelégtelenség kezelésér"l újabb irányelvek születtek.

Részletesebben

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Statinkezelés és cardiovascularis prevenció DR. PARAGH GYÖRGY, DR. BALOGH ZOLTÁN Bevezetés A cardiovascularis megbetegedések a vezetõ halálokot adják hazánkban. Ugyanakkor

Részletesebben

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI Szollár Lajos Semmelweis Egyetem, ÁOK Kórélettani Intézet, Budapest Aktualitások a laboratóriumi és mikrobiológiai diagnosztikában

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Magyar Hypertonia Regiszter

Magyar Hypertonia Regiszter Magyar Hypertonia Regiszter Kiss István dr. 1, 2, 3, 4 Kékes Ede dr. 5 1 Magyar Hypertonia Társaság, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése Kockázati kategóriák, célértékek A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg milyen kockázati kategóriába tartoznak

Részletesebben

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése I. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételei módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának részletes magyarázata 1

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés

MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés Orvostovábbképzõ Szemle XVII. évf. 4. szám, 2010. április A beteg-együttmûködés a terápiás siker záloga Dr. Molnár Márk Péter Dankó Dávid MAGYARORSZÁGON a betegegyüttmûködés nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

A HYPERTONIA betegség kezelése. dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi

A HYPERTONIA betegség kezelése. dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi A HYPERTONIA betegség kezelése dr. Illés Árpád DEOEC, Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 2010. tantermi Kategória A HYPERTONIA DEFINICIÓJA ÉS KLASSZIFIKÁCIÓJA (Hgmm) Systolés Diastolés

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica E1 E5 E9 Diabetes and the metabolic therapy Katalin Koltai, Kálmán Tóth Result of STAR study Bakris G, et al. Differences

Részletesebben

III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Súlyos hypertoniáról akkor beszélünk, ha eseti, rendelõi méréssel 180/110

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály AVM és 2003 irányelvek Joint National Committee VII JAMA 2003;289:2560-72 ESH/ESC Guidelines for the Management

Részletesebben

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Wittmann István Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Az inzulinhatáshoz H 2 O 2 kell! Am

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban

A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban A sebészi indikáció szerepe a posztoperatív morbiditásban/mortalitásban Lázár György SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged Szegedi Intenzíves Találkozó, Szeged, 2013. november 14-16. Lehet a kockázatot csökkenteni?

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc. Budapest, Honvédkórház - 2012.04.13.

Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc. Budapest, Honvédkórház - 2012.04.13. Telemedicinális eszközök multicentrikus alkalmazásának hatásvizsgálata magas vérnyomásban szenvedő, 2-es típusú cukorbetegek esetén Szabolcs Szatmár Bereg megyében Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc Budapest,

Részletesebben

2014.10.04. A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva. Szívelégtelenség

2014.10.04. A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva. Szívelégtelenség A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA Prof. Szökő Éva komplex klinikai szindróma, amelyet bármely strukturális vagy funkcionális kardiális rendellenesség okozhat, mely károsítja a kamra szisztolés

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA AGYI ÉRBETEGSÉGEKBEN ÉS DEMENTIÁBAN: BÓNUSZ A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉSEN TÚL

AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA AGYI ÉRBETEGSÉGEKBEN ÉS DEMENTIÁBAN: BÓNUSZ A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉSEN TÚL Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik. ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Czuriga István, Dr. Szabados Eszter PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika WHO definíció Egészség: a teljes

Részletesebben

A Homeopátiás Kutató Intézet válasza az ausztrál NHMRC jelentésre. A homeopátia hatékonysága klinikai állapotokban: a bizonyítékok értékelése

A Homeopátiás Kutató Intézet válasza az ausztrál NHMRC jelentésre. A homeopátia hatékonysága klinikai állapotokban: a bizonyítékok értékelése A Homeopátiás Kutató Intézet válasza az ausztrál NHMRC jelentésre A homeopátia hatékonysága klinikai állapotokban: a bizonyítékok értékelése Az Optum által készített áttekintő jelentés a Nemzeti Egészségügyi

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (6):249-296. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején

Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején Összefoglaló közlemény Cardiologia Hungarica 2012; 42 : 42 X 2012 Locksley Hall Media Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején Tomcsányi János, Tóth Emese 1 Betegápoló

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (1):1 40. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Stabil coronaria betegség diagnosztikája és kezelése 14

Stabil coronaria betegség diagnosztikája és kezelése 14 Stabil coronaria betegség diagnosztikája és kezelése 14 Prof. Dr. Tóth Kálmán PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi fájdalom epidemiológiája az alapellátásban és a sürgősségi betegellátó osztályokon

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (1):1 64. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL (HIPERTÓNIA, SZÍVELÉGTELENSÉG, POSZT-INFARKTUSOS ÁLLAPOT) DR. CZURIGA ISTVÁN DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A STROKE BETEG AZ INTÉZETI KIBOCSÁTÁS UTÁN: A GONDOZÁS ÉS A MÁSODLAGOS PREVENCIÓ A CSALÁDORVOS SZEMPONTJÁBÓL

A STROKE BETEG AZ INTÉZETI KIBOCSÁTÁS UTÁN: A GONDOZÁS ÉS A MÁSODLAGOS PREVENCIÓ A CSALÁDORVOS SZEMPONTJÁBÓL A STROKE BETEG AZ INTÉZETI KIBOCSÁTÁS UTÁN: A GONDOZÁS ÉS A MÁSODLAGOS PREVENCIÓ A CSALÁDORVOS SZEMPONTJÁBÓL Dr. Horváth Sándor osztályvezetı fıorvos orvostudomány kandidátusa Magyar Stroke Társaság vezetıségi

Részletesebben

Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc. evita Fórum. Budapest - 2013.05.23.

Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc. evita Fórum. Budapest - 2013.05.23. Telemedicinális eszközök multicentrikus alkalmazásának hatásvizsgálata magas vérnyomásban szenvedő, 2-es típusú cukorbetegek esetén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dr. Margitai Barnabás MBA, M.Sc evita

Részletesebben

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA Tudományos következtetések

Részletesebben

A KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT

A KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT A KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT Prof. Dr. Farsang Csaba Szt. Imre Kórház Kardiometabolikus Centrum Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Munkaértekezlet 2009. április.20.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Hypertonia Társaság A szakmai irányelveket a Magyar Hypertonia Társaság

Részletesebben

Néhány évtizede a húgysav akkor került a gyakorló. Statinterápia és hyperuricaemia hyperlipidaemiában az atorvastatin klinikai jelentôsége

Néhány évtizede a húgysav akkor került a gyakorló. Statinterápia és hyperuricaemia hyperlipidaemiában az atorvastatin klinikai jelentôsége 17 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Statinterápia és hyperuricaemia hyperlipidaemiában az atorvastatin klinikai jelentôsége CSIKY Botond ÖSSZEFOGLALÁS Populációs vizsgálatok alapján a húgysavszint cardiovascularis

Részletesebben

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Mesteri kombinációk Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Rövidített alkalamazási előírás Covercard 5

Részletesebben

avagy a jövő orvostechnikai terápiái

avagy a jövő orvostechnikai terápiái Orvostechnikai Szövetség Dr. Jakus László Alelnök Gyógyuló egészségügy- avagy a jövő orvostechnikai terápiái Biotronik Hungária Kft. Orvostechnikai Szövetség A tagok két szakágazatban működnek: a kórházi

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL (HIPERTÓNIA, SZÍVELÉGTELENSÉG, POSZT-INFARKTUSOS ÁLLAPOT) DR. CZURIGA ISTVÁN DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi Hatóanyag(ok) Atorvasztatin Amlodipin Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Torvatec Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik?

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik? V Á L A S Z Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanárnak, az MTA Doktorának A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra című MTA doktori értekezés

Részletesebben

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Alapfogalmak Evidence-based medicine (EBM) Tényeken alapuló orvoslás Tudományos alapú

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG - 2012

OKTATÁSI SEGÉDANYAG - 2012 A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA Prof. Szökő Éva Szívelégtelenség komplex klinikai szindróma, amelyet bármely strukturális vagy funkcionális kardiális rendellenesség okozhat, mely károsítja

Részletesebben

A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva

A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA Prof. Szökő Éva Szívelégtelenség Szívelégtelenség komplex klinikai szindróma, amelyet bármely strukturális vagy funkcionális kardiális rendellenesség okozhat,

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Az indapamid klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása Közszolgálati Tanszék 1093 Budapest, Fıvám tér 8. Irodalmi áttekintés Tel:

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (S4):169 180. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 52 Tudományos következtetések 1. - PRAC ajánlás Háttér-információ Az ivabradin egy szívritmust csökkentő szer, amely specifikusan hat a sinuscsomóra anélkül, hogy

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest)

ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest) ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest) 2011. november 25-én rendeztük az V. Magyar Kardiovaszkuláris konszenzus konferenciát (1) Budapesten. Szervezeti

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére guideline_fki72.qxp 9/19/2013 9:20 AM Page 1 2013;17(2) 1 ESH ÉS ESC IRÁNYELVEK 2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére The Task Force for the management of arterial hypertension

Részletesebben

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei

A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei EMLÔDIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A debreceni Kenézy Emlôcentrumban 2002 2003-ban végzett emlôszûrés és klinikai mammográfia eredményei Sebô Éva, Sarkadi László, Kovács Ilona, Vajda Olga BEVEZETÉS

Részletesebben

Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében

Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében Dr. Nagy Bence, Lang Zsolt, Hegyi Ramóna Healthware Kft., Budapest 86 Az analóg

Részletesebben

Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes!

Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes! Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes! A betegtájékoztató elkészítéséhez felhasznált szakcikkek listája: Collins P, Fox KM. Pathophysiology of angina. Lancet. 0; : -; European Society of Cardiology Guidelines

Részletesebben

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke Kékes Ede dr. 1 2, 3, 4 Kiss István dr. 1 Óbuda Hypertonia Centrum, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben