B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok"

Átírás

1 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN EGY KORSZAK VÉGE? A BÉTA-BLOKKOLÓK AZ EGYIK LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT GYÓGYSZERCSOPORT A KARDIOVASZKULÁRIS FARMAKOTERÁPIÁBAN, ÍGY A HIPERTÓNIA KEZELÉSÉBEN IS. AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN A DIURETIKUMOK MELLETT A BÉTA-BLOKKOLÓK KÉPEZTÉK AZ EL- SÕKÉNT VÁLASZTANDÓ VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÕK CSOPORTJÁT A PRIMER, ESSZENCIÁLIS HIPERTÓNIA TERÁPIÁS FEGYVERTÁRÁBAN. A 2003-BAN PUBLIKÁLT NEMZETKÖZI HIPERTÓNIAAJÁNLÁSOK (JNC 7, ESC/ESH) A BÉTA-BLOKKOLÓKAT LEFOKOZTÁK A TÖBBI GYÓGYSZER MELLÉ, VAGYIS A BÉTA-BLOKKOLÓK MELLETT AZ EGYÉB SZEREKET IS ELSÕVONALBELI KEZELÉSNEK MINÕSÍTET- TÉK. AZONBAN AZ ELMÚLT ÉVEK NAGY HIPERTÓNIAVIZSGÁLATAI (LIFE, ASCOT-BPLA), AMELYEK A KONVENCIONÁLIS (BÉTA- BLOKKOLÓ ESETLEG DIURETIKUMMAL KIEGÉSZÍTVE) ÉS AZ ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉST (CA-ANTAGONISTA, ACE-GÁTLÓ, ARB) HASONLÍTOTTÁK ÖSSZE, EGYRE INKÁBB KÉTSÉGEKET ÉBRESZTETTEK A BÉTA-BLOKKOLÓK KARDIOVASZKULÁRIS PRIMER PREVENTÍV HATÁSAIT ILLETÕEN. VÉGÜL 13 TANULMÁNY E EGYÉRTELMÛEN IGAZOLTA, HOGY SZÍVBETEGSÉGBEN NEM SZENVE- DÕ HIPERTÓNIÁSOKBAN A BÉTA-BLOKKOLÓ KEVÉSBÉ ELÕNYÖS AZ EGYÉB TÍPUSÚ SZEREKHEZ KÉPEST. ÚGY TÛNIK, EBBEN A BE- TEGPOPULÁCIÓBAN A BÉTA-BLOKKOLÓK KORA LEJÁRT, A KÉRDÉS MÁR CSAK AZ, HOGY EZ MINDEN BÉTA-BLOKKOLÓRA VONATKO- ZIK-E, VAGY KÜLÖNBSÉGET KELL TENNÜNK A CSOPORT EGYES TAGJAI KÖZÖTT. K ULCSSZAVAK: BÉTA- BLOKKOLÓK, ELSÕVONALBELI KEZELÉS, MÓDSZERTANI AJÁNLÁ- SOK, KONVENCIONÁLIS VERSUS ÚJABB SZEREK,, METABOLIKUS HATÁSOK END OF THE ERA OF BETA BLOCKERS FOR HYPERTENSION? BETA-BLOCKERS HAVE BEEN WIDELY USED IN THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND RECOMMENDED AS FIRSTLINE DRUGS IN HYPERTENSION GUIDELINES FROM THE 1990 S BESIDE DIURET- ICS. BETA-BLOCKERS WERE DOWNGRADED0 INTO THE GROUP OF OTHER DRUGS AS FIRST CHOICE BY RECENTLY PUBLISHED GUIDELINES (JNC7, ESH/ESC). BUT BASED ON THE RESULTS OF MAJOR TRIALS FROM THE LAST YEARS WHICH COMPARED NEWER AGENTS (ACEIS, CA-ANTAGONISTS, ARBS) OVER STANDARD THERAPY (BETA-BLOCK- ERS/DIURETICS) IT SEEMS TO BE DOUBTFUL THAT BETA-BLOCKERS HAVE BENEFITS IN CARDIOVASCULAR PRIMARY PREVENTION. AT LAST A METAANALYSIS INCLUDED 13 TRI- ALS HAS SHOWN THAT BETA-BLOCKER THERAPY IS LESS EFFECTIVE IN HYPERTENSIVES WITHOUT HEART DISEASE THAN OTHER DRUGS. THIS RESULT HERALDS THE END OF THE ERA OF BETA-BLOCKERS FOR HYPERTENSION BUT IT IS QUESTIONABLE THAT THIS IS CON- CERNED FOR ALL DRUGS OF THIS CLASS OR WE SHOULD DIFFERENTIATE AMONG BETA- BLOCKERS. K EYWORDS: BETA- BLOCKERS, FIRSTLINE THERAPY, GUIDELINES, CONVENTIONAL VS. NEWER DRUGS, METAANALYSIS, METABOLIC EFFECTS Egy frissen megjelent metaanalízis alapján a béta-blokkolók kevésbé hatékonynak tûnnek a stroke megelõzésében az egyéb antihipertenzívumoknál. Svéd szerzõk szerint a béta-blokkolók nem maradhatnak ezentúl elsõ választandó szerek a primer esszenciális hipertónia kezelésében, illetve a késõbbi randomizált, kontrollált hipertóniatanulmányokban nem szerepelhetnek referenciaszerként. Az említett metanalízis, amelyet október 18-án publikáltak a Lancetben (1), kimutatta, hogy a stroke kialakulásának rizikóját 16%-kal, míg az összmortalitást 3%-kal növelik a bétablokkolók az egyéb szerekkel szemben. A béta-blokkoló kezelés átváltása más, hasonlóan olcsó vérnyomáscsökkentõre a költségek növelése nélkül jelentõsen javítja azon betegek kilátásait, akik nem szenvednek szívbetegségben. A metaanalízis megállapításai döntõen a LIFE és az ASCOTvizsgálat eredményein alapulnak, amelyek a béta-blokkolókkal szemben az egyéb csoportba tartozó szerek elõnyeit igazolták. Az egyik ASCOTvizsgáló, Dr. Gareth Beevers (City Hospital, Birmingham, UK) szerint az 43

2 M E T A B O L I Z M U S FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM említett metaanalízis a béta-blokkoló korszak végét jelzi a hipertónia kezelésében (2). ELÕZMÉNYEK A vérnyomáscsökkentés hatékonyságának legelsõ bizonyítékai az 1960-as évek végérõl származnak, a Veterans Administration Study-ból (3). Késõbb az 1980-as években számos prospektív, randomizált vizsgálat (HDFP, MRC, ANT) igazolta, hogy diuretikumok és/vagy béta-blokkolók alkalmazásával hatékony vérnyomáscsökkenés érhetõ el, amely a stroke 30%-os, a koszorúér-betegség 14%-os csökkenését eredményezte. A közelmúltig a legtöbb hipertóniatanulmányban béta-blokkolókat alkalmaztak konvencionális kezelésként összhangban az akkori guideline-ok terápiás elveivel. Az újabb szerek (ACE-gátlók, Ca-antagonisták, majd végül az angiotenzin-receptor-blokkolók, az ARB-k) megjelenésével és térhódításával felmerült az a kérdés, hogy ezek az újabb szerek csökkentike olyan mértékben a kardiovaszkuláris kockázatot, mint az akkor már széles körben megismert és alkalmazott diuretikumok és béta-blokkolók. A Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration nevû munkacsoport által elvégzett prospektív metaanalízis (4) egyértelmûen bebizonyította, hogy az újabb szerek (ACEgátlók, Ca-antagonisták) kockázatcsökkentõ hatása nem rosszabb a hagyományos kezeléshez képest. Érdemes végiggondolni, hogy milyen hosszú idõnek kellett eltelnie, amíg ki merték mondani, hogy a béta-blokkolók kedvezõtlenebbek lehetnek az egyéb vérnyomáscsökkentõknél. Ennek egyik oka lehet, hogy a STOP-1 és STOP-2 vizsgálatok a béta-blokkolók elõnyeit kifejezetten alátámasztották, hiszen a STOP-1-ben placebóval szemben egyértelmûen elõnyösebbnek bizonyult az aktív (béta-blokkoló és/vagy diuretikus) kezelés (5), míg a STOP-2 a konvencionális kezelést az újabb terápiás lehetõségekkel (Caantagonista felodipin vagy isradipin, illetve ACE-gátló enalapril vagy lisinopril) egyenértékûnek mutatta (6). Korábban mindössze egy tanulmány vetette fel a béta-blokkolók hatástalanságának kérdését hipertóniában. A Messerli professzor (St Luke s Roosevelt Hospital, New York) által ban a JAMA-ban publikált vizsgálatban a hatékony vérnyomáscsökkenés ellenére az atenolol nem csökkentette a miokardiális infarktus és a stroke rizikóját (7). Igaz ugyanakkor az is, hogy a legtöbb béta-blokkolót alkalmazó vizsgálatban gyakran diuretikumot is adtak, és a diuretikumok bizonyos szempontból elõnyös hatása tompította a béta-blokkolók esetleg kedvezõtlenebb effektusát (pl. strokeprevenció). A jelenleg érvényben lévõ JNC 7 a diuretikummal való kezdést javasolja, de második szerként a bétablokkoló helyett elõnyösebb lehet, ha ACE-inhibitort, ARB-t vagy Ca-antagonistát teszünk hozzá a kezeléshez állítja Dr. Lars Lindholm professzor, aki amellett, hogy az említett metaanalízis szerzõcsoportjának vezetõje, a STOP-1 és STOP-2 vizsgálatok egyik szervezõje is volt. AZ ASCOT- ÉS A LIFE-TANULMÁNYOK Az Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) a legnagyobb európai hipertóniavizsgálat ( beteg), mely összehasonlította két gyógyszer-kombináció, a régi, konvencionális szerek (béta-blokkoló/diuretikum) és az újabb szerek (amlodipin/perindopril) kardiovaszkuláris preventív hatását év közötti hipertóniásokban, akik még további 3 rizikófaktorral rendelkeztek, de nem voltak szívbetegek. Az ASCOT- BPLA-vizsgálatban (8) (BPLA: vérnyomáscsökkentõ ág) az amlodipin-alapú kezelés* 24%-kal csökkentette a kardiovaszkuláris halálozás kockázatát (p=0,001), 23%-kal a fatális és nemfatális stroke-rizikót, 30%-kal az újkeletû diabetes mellitus kialakulását 1. ÁBRA: ASCOT-BPLA: PRIMER ÉS SZEKUNDER VÉGPONTOK (p<0,0001), míg 10%-os relatív kockázatcsökkenést figyeltek meg a nemfatális miokardiális infarktus és halálos koronáriabetegség kombinált végpontjában, amely a tanulmány elsõdleges végpontja volt (éppen nem szignifikáns: p=0,1052) a béta-blokkoló/diuretikum kezeléshez képest (1. ábra). A vizsgálatot a tervezettnél korábban leállították, mivel az összmortalitásban szignifikáns, 11%-os kockázatcsökkenést észleltek az új szerek javára (az idõ elõtti leállítás magyarázhatja, hogy a primer végpontban nem volt statisztikailag szignifikáns a különbség). Kiderült azonban, hogy a két kezelési ág között végig volt egy kismértékû vérnyomáskülönbség (az utolsó vizit alkalmával elért vérnyomás 137,7/79,2 vs 136,1/77,4 volt, ami 2,7/1,9 Hgmm-es különbséget jelent), amely az eredmények egy részét (pl. stroke) indokolhatja, de pl. a diabétesz vagy a koronáriaesemények kialakulásában észlelt eltérést nem magyarázza. A tanulmány lezárásakor a betegek 53%-a ( beteg) érte el mind a szisztolés, mind a diasztolés célértéket (diabéteszesek 32%-a, nemdiabéteszesek 60%-a), ehhez átlagosan 2,2 gyógyszert tartalmazó kombinációra volt szükség. (*Talán helyesebb amlodipin-perindopril alapú kezelést említeni, mivel a betegeknek mindössze 15%-a maradt amlodipin monoterápián, a többi 85% kapott perindoprilt, így a jótékony fõleg metabolikus hatások inkább az ACEgátló számlájára írhatóak). A VALUE-vizsgálat említése két szempont miatt is idekívánkozik: egyrészt ebben a vizsgálatban is mely az amlodipin alapú és a valsartan alapú vérnyomáscsökkentõ kezelést hasonlította össze megfigyelhetõ volt egy kismértékû vérnyomáskülönbség az VÉGPONT AMLODIPIN ATENOLOL RELATÍV RIZIKÓ P -ALAPÚ -ALAPÚ (95% CI) KEZELÉS KEZELÉS PRIMER VÉGPONT (N) ,90 (0,79 1,02) 0,105 2 FATÁLIS ÉS ,77 (0,66 0,89) 0,000 NEM FATÁLIS STROKE (N) 3 ÖSSZES KARDIOVASZK ,84 (0,78 0,90) <0,00 ESEMÉNY (N) 01 ÖSSZMORTALITÁS (N) ,89 (0,81 0,99) 0,025 ÚJKELETÛ DIABÉTESZ (N) ,70 (0,63 0,78) <0,

3 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM M E T A B O L I Z M U S amlodipin javára, amely a végpontokban észlelt különbségek magyarázatául szolgált. Másrészt a nagyobb mértékû vérnyomáscsökkenés ellenére az amlodipin-ágban volt gyakoribb az újkeletû diabétesz elõfordulása (a valsartan 23%-kal csökkentette a diabétesz relatív rizikóját). Egyértelmûnek látszik fentiek alapján, hogy az ASCOT-vizsgálatban az új szerek antidiabetogén hatását inkább a perindopril kedvezõ (valamint az atenolol/diuretikum kedvezõtlen) hatása magyarázza, semmint az amlodipiné, illetve a diabétesz prevenciójában elsõsorban a RAAS-ra ható szereknek (ACEI, ARB) van elsõdleges szerepük, a többi szer vagy közömbös (amlodipin), vagy inkább elõnytelen hatású (atenolol, thiazidok). Ezzel szemben a LIFE-vizsgálatban az atenolol és losartan kezelési csoportban nem volt különbség a vérnyomáscsökkentés mértékében, ugyanakkor a halálos és nem-halálos stroke kockázata 25%-kal csökkent a losartannal kezelt betegekben (9). A LINDHOLM- 2. ÁBRA: A BÉTA-BLOKKOLÓKAT AZ EGYÉB ANTIHIOERTENZÍVUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTÓ STUDY-K E VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT 95% CI STROKE) 1,16 1,04 1,30 AMI 1,02 0,93 1,12 ÖSSZMORTALITÁS 1,03 0,99 1,08 3. ÁBRA: ATENOLOL VS. EGYÉB SZEREK VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ ATENOLOL MELLETT 95% CI STROKE) 1,26 1,15 1,38 AMI 1,05 0,91 1,21 ÖSSZMORTALITÁS 1,08 1,02 1,14 Egy 2004-es Lancetben megjelent cikkben (10) svéd kutatók elõször az atenololról állapították meg, hogy széleskörû alkalmazása ellenére nem igazán hatékony hipertóniában. Ahhoz, hogy a béta-blokkolók teljes csoportjáról további adatokhoz jussanak, az irodalomban található, a béta-blokkolókat és az egyéb szereket összehasonlító nagy randomizált tanulmányok metaanalízisét végezték el. 13 tanulmányt találtak (köztük az ASCOTvizsgálatot), amelyekben összesen beteg vett részt, emellett 7 olyan vizsgálatot is elemeztek, amelyekben a béta-blokkolót placebóval hasonlították össze. Az adatokat feldolgozták az összes béta-blokkolóra vonatkozóan, majd három alcsoportot képezve is: atenololol, nem-atenolol béta-blokkoló, valamint a bétablokkoló/diuretikum kombinációt vizsgálva. (Az ALLHAT-vizsgálatot nem vették be az elemzésbe, mivel a bétablokkoló nem szerepelt kezdeti terápiaként ebben a tanulmányban). Az elemzés legfõbb megállapítása, hogy a béta-blokkoló a stroke rizikóját 16%-kal növeli, az infarktus rizikóját nem befolyásolja, míg az összmortalitást kismértékben növeli az egyéb szerekkel szemben (2. ábra). Az atenolol eredményei sokkal egyértelmûbbek a többi béta-blokkolóéhoz képest, igaz ezekkel kapcsolatban túl kevés adat áll rendelkezésre ahhoz (meglepõen kevés vizsgálatban alkalmazták õket, kevés végpontesemény történt, nem volt kellõen precíz a dokumentáció), hogy határozott állásfoglalást lehessen alkotni. Az atenolol mindenesetre a többi béta-blokkolóhoz képest is rosszabbnak tûnik (a stroke kockázatát 26%-kal növeli, az infarktus és az összmortalitás jelzetten növekszik a metaanalízis alapján) (3. ábra). A szerzõk mégis úgy vélik, a többi béta-blokkoló is hasonlóan viselkedik, vagyis a béta-blokkoló nem optimális a primer, esszenciális hipertónia kezelésére: a nem-atenolol bétablokkoló valamivel kisebb mértékben, 20%-kal növeli a stroke-rizikót, igaz az infarktus és az összmortalitás szempontjából mérsékelten elõnyösebbnek tûnik (4. ábra). 4. ÁBRA: NEM-ATENOLOL BÉTA-BLOKKOLÓK VS. EGYÉB SZEREK A béta-blokkoló/diuretikum kombináció és az egyéb szerek összehasonlításának metaanalízise jelentõs trendet mutat a stroke-rizikó növekedése irányában, amely a statisztikai szignifikancia határát nem éri el. Ez valójában azt jelenti, hogy a béta-blokkolók által 16%-kal megnövelt stroke-rizikót a diuretikum hozzáadása 9%-os rizikófokozódásra mérsékli (5. ábra). Ha a placebokontrollos béta-blokkoló tanulmányokat nézzük, a stroke relatív kockázata 19%-kal csökken béta-blokkoló mellett. Ez a kockázatcsökkenés kb. a fele annak, amit a korábbi tanulmányok egyéb szerek adásakor igazoltak (11), ráadásul az infarktusrizikót és az összmortalitást a Lindholmmetaanalízis adatai alapján nem csökkentik a béta-blokkolók. A szerzõk végül arra a következtetésre jutottak, hogy a béta-blokkolók a primer hipertónia kezelésében a többi szerhez képest kevésbé hatékonyak, és nem láttak semmi okot arra, ezt a megállapítást csak az atenololra korlátozzák (6. ábra). VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT 95% CI STROKE) 1,20 0,30 4,71 AMI 0,86 0,67 1,11 ÖSSZMORTALITÁS 0,89 0,70 1,12 5. ÁBRA: BÉTA-BLOKKOLÓ/DIURETIKUM KOMBINÁCIÓ VS. EGYÉB SZEREK VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ BÉTA-BLOKKOLÓ/ 95% CI DIURETIKUM MELLETT STROKE) 1,09 0,98 1,21 AMI 1,00 0,81 1,22 ÖSSZMORTALITÁS 0,97 0,89 1,05 45

4 M E T A B O L I Z M U S FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 6. ÁBRA: BÉTA-BLOKKOLÓ VS. PLACEBO VÉGPONT RELATÍV RIZIKÓ 95% CI MECHANIZMUS A kedvezõtlenebb eredmények hátterében felmerül, hogy a béta-blokkolók negatív hatással vannak a szénhidrátés lipidanyagcserére, habár ez a hatás kevésbé kifejezett, mint a diuretikumok esetében. A másik lehetséges mechanizmus, hogy a brachialis vérnyomás hatékony csökkentése ellenére a bétablokkolók kevésbé csökkentik a centrális vérnyomást az ACE-gátlókhoz, diuretikumokhoz vagy a Ca-antagonistákhoz képest. Az ASCOT-tanulmány alvizsgálatában (Conduit Artery Function Evaluation: CAFÉ-substudy) (12) a kétfajta vérnyomáscsökkentõ rezsim hatásai között szignifikáns különbség mutatkozott a centrális aortanyomásban, amelyet validált noninvazív módszerrel (Sphygmocor) határoztak meg több mint 2000 betegben. Ebben a betegcsoportban a brachialis artériában mért szisztolés vérnyomás nem különbözött, azonban a centrális aortanyomás szignifikánsan alacsonyabb volt az amlodipin csoportban (121,2 vs. 125,9 Hgmm). Ezt az eltérést az atenolol csoportban kimutatható nagyobb augmentációs index magyarázhatja, ami azt jelenti, hogy a pulzushullám visszaverõdése ebben a vazokonstriktor kezelési ágban nagyobb mértékben növeli a centrális vérnyomást. A balkamra-hipertrófia és a kardiovaszkuláris események sokkal szorosabb összefüggést mutatnak a centrális vérnyomással, a pulzusnyomással valamint az augmentációs indexszel, mint a brachialis vérnyomással (13). További fontos szempont lehet, hogy a legtöbb vizsgálatban az atenololt naponta egyszer adták, ami feltehetõen nem biztosította az optimális 24-órás vérnyomáskontrollt, és akár a kedvezõtlen eredmények egy részét magyarázhatja is. Bizonyára tökéletesebb vérnyomáscsökkenést lehetett volna a napi kétszeri adagolással elérni (mint ahogyan a metoprololt és a carvedilolt BÉTA-BLOKKOLÓ MELLETT STROKE) 0,81 0,71 0,93 AMI 0,93 0,83 1,05 ÖSSZMORTALITÁS 0,95 0,86 1,04 a szívelégtelenséggel foglalkozó vizsgálatokban alkalmazták), de ez nem a vizsgálók hibája volt, hiszen az atenololt gyártó gyógyszercég is napi egyszeri adagolást javasolt. MINDEN BÉTA-BLOKKOLÓ EGYFORMA? Felmerül a kérdés, vajon minden bétablokkoló egyformán kedvezõtlen-e hipertóniában, vagyis a korunk hipertóniatanulmányainak pofozógépévé vált atenolol eredményei mennyire vonatkoztathatóak a többi béta-blokkolóra, az egész gyógyszercsoportra. E szerek mindegyike kötõdik a bétaadrenoceptorokhoz, és meggátolja a neurotranszmitterként felszabaduló katecholaminok, a noradrenalin és az adrenalin aktiváló hatását. A szívben negatív kronotróp, inotróp, dromotróp és batmotróp hatást fejtenek ki, a vesében gátolják a reninfelszabadulást, míg a nem kardioszelektívek perifériás vazokonstrikciót, illetve bronchospazmust okozhatnak. A béta-blokkolók ezen túlmenõen azonban rendkívül heterogén gyógyszercsoportot képeznek, számos szempont szerint alcsoportokra oszthatóak: a béta1-receptorhoz való szelektív kötõdésük (kardioszelektívek: atenolol, metoprolol, bisoprolol, betaxolol), intrinszik szimpatomimetikus aktivitásuk (pindolol), membránstabilizáló hatásuk vagy lipidoldékonyságuk (propranolol) alapján. Kétségtelenül egyes újabb, 3. generációs szerek egyéb lehetséges elõnyökkel is rendelkeznek, ezek a vazodilatátor béta-blokkolók (carvedilol és nebivolol), amelyek azonban nem szerepeltek hosszú távú keményvégpontú vizsgálatokban a szövõdménymentes hipertónia kezelésében, és minden bizonnyal nem is fognak. Régóta ismert, hogy a béta-blokkolók (elsõsorban a nem-szelektív, I. generációs szerek) megemelik a trigliceridszintet, csökkentik a HDL-koleszterinszintet és fokozzák az inzulinrezisztenciát. Ebben elsõsorban a reflexes alfa1-adrenerg aktivitásfokozódás, illetve a pancreas inzulinelválasztásának béta 2 -receptorokon történõ gátlása játszhat szerepet. Ezáltal megnõ az atherogen dyslipidaemia, illetve a 2-es típusú diabetes mellitus kialakulásának kockázata, emellett a betegek súlya is gyarapszik. A carvedilol, amely mind a béta 1 -, mind a béta 2 -receptorokat blokkolja (nem szelektív béta-blokkoló), emellett alfa1-adrenoceptor-antagonista hatással is rendelkezik, metabolikus hatásait tekintve ezzel éppen ellentétesen hat. Az alfa1-blokád hatására ugyanis csökken az inzulinrezisztencia, csökkennek a lipidszintek, emelkedik a HDL-koleszterin, valamint további antioxidáns és pleitróp, endothelfunkciót javító hatásokat is kifejt a carvedilol. Ezen elõnyös, a többi bétablokkolótól megkülönböztetõ tulajdonsága hozzájárult ahhoz, hogy szívelégtelenségben jelentõsen javította a betegek életkilátásait (COPERNICUS, CAPRICORN). A carvedilol és a kardioszelektív metoprolol hatásait összehasonlító COMET-vizsgálatban 22%-kal kisebb volt az újkeletû diabétesz elõfordulása a carvedilolt szedõ betegekben a metoprolol-csoporthoz képest (14). A GEMINI-vizsgálatban (15) 2-es típusú diabéteszes betegekben a carvedilol hasonlóképpen javította az inzulinrezisztenciát, csökkentette a mikroalbuminuria kialakulását metoprololhoz képest. Szintén vazodilatátor tulajdonságokkal rendelkezik a nebivolol is, ez azonban a carvediloltól eltérõen nitrogén-monoxid (NO) mediálta hatásmechanizmussal éri el, emellett a legszelektívebb â1-blokkoló. Teoretikusan felmerülhet, hogy ismerve az ASCOT-vizsgálat CAFÉ-alvizsgálatát, a centrális vérnyomás jelentõségét a kardiovaszkuláris kimenetel szempontjából, talán más eredmények születtek volna az ASCOT-vizsgálatban, ha a vazokonstriktor atenolol helyett vazodilatátor (ezáltal a centrális vérnyomást jobban csökkentõ) béta-blokkolót, carvedilolt vagy nebivololt alkalmaztak volna. KÖVETKEZTETÉSEK A béta-blokkolók az egyik legelterjedtebben használt gyógyszercsoport a kardiovaszkuláris farmakoterápiában, 46

5 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM M E T A B O L I Z M U S így a hipertónia kezelésében is. Az 1990-es évek közepén a diuretikumok mellett a béta-blokkolók képezték az elsõként választandó vérnyomáscsökkentõk csoportját a szövõdménymentes hipertónia kezelésében. A 2003-ban publikált nemzetközi hipertónia ajánlások (JNC7; ESC/ESH) (16) (17), a béta-blokkolókat lefokozták a többi gyógyszer mellé, vagy inkább a béta-blokkolók mellé emelték az egyéb szereket is, mint elsõként választható gyógyszerek. Azonban az elmúlt évek nagy hipertóniavizsgálatai (LIFE, ASCOT-BPLA), amelyek a régi és az új szereket tartalmazó kezelési rezsimeket hasonlították össze, megkérdõjelezték a béta-blokkolók elsõvonalbeli szerepét. Végül a 13 tanulmányon alapuló Lindholmmetaanalízis egyértelmûen igazolta, hogy szívbetegségben nem szenvedõ hipertóniásokban a béta-blokkoló kevésbé elõnyös az egyéb típusú szerekhez képest. Ezek az adatok minden bizonnyal a módszertani ajánlások újragondolását, a béta-blokkolók kiszorulását fogják eredményezni a szövõdménymentes hipertónia kezelésében elsõként választható szerek csoportjából. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden betegnél el kell hagyni a bétablokkolót, hiszen a hipertóniások nagy részében manifeszt koronáriabetegség is jelen van, sõt nagy lehet azoknak a klinikai jeleket nem mutató koronáriabetegeknek a száma, akik éppen amiatt tünetmentesek, mert béta-blokkolót kapnak. (Az ASCOT-vizsgálat egyik kritikája éppen az lehet, hogy a koronáriabetegséget mindössze az alapján zárták ki, hogy észlelhetõ-e a nyugalmi EKG-n pathológiás Q-hullám, illetve a beteg beszámolt-e az elõzményeiben lezajlott miokardiális infarktusról. A néma infarktust, illetve az aszimptomás koszorúér-betegséget nem vizsgálták a bevonás elõtt). A béta-blokkoló hirtelen elhagyása, fõleg magasabb dózisok esetén rebound anginákhoz, esetleg infarktushoz is vezethetnek, emiatt a gyógyszerváltásnak lassan, fokozatosan kell lezajlania orvos felügyelete mellett. A Magyar Hypertonia Társaság végén közzétett felfrissített ajánlásában (18) a nem bizonyított kardiovaszkuláris preventív hatás, az elõnytelen metabolikus hatások (a carvedilol kivételével) miatt a béta-blokkolókat csak akkor javasolja alkalmazni, ha egyéb indikációjuk is fennáll, pl. infarktus utáni szekunder prevenció, szívelégtelenség, koronáriabetegség, hyperthyreosis, aortaaenurizma, alfablokkolókkal együtt phaeochromocytomában vagy pitvarfibrilláció esetén, illetve kombinált kezelés részeként. A III. generációs béta-blokkolók (vazodilatátor szerek) azonban több szempont alapján is kivételt képezhetnek, hiszen a béta-blokádon túl kedvezõ metabolikus hatásaik (carvedilol), illetve elõnyös hemodinamikai tulajdonságaik perifériás rezisztencia csökkentése, centrális vérnyomás csökkentése (carvedilol, nebivolol) révén a többi béta-blokkolóhoz képest eltérõen viselkedhetnek, ezt azonban további prospektív, randomizált vizsgálatoknak kellene bizonyítani. IRODALOM 1. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should â-blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 2005; 366: Beevers DG. The end of â-blockers for uncomplicated hypertension? Lancet 2005; 366: Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents: Effects of treatment on morbidity in hypertension. JAMA 1967; 202: Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration: Effects of ACE-inhibitors, Calcium antagonists, and other blood pressure lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Lancet 2000; 355: Dahlöf B, Lindholm LH, Hansson L, et al. Morbidity and mortality in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP-Hypertension) Lancet 1991; 338: Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study Lancet 1999; 354: Messerli FH, Grossman E, Goldbourt U. Are â-blockers efficacious as first-line therapy for hypertension in the elderly? JAMA 1998; 279: Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. for the ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT- BPLA): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, et al. Cardiovascular mortality and morbidity in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against atenolol. Lancet 2002; 359: Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Atenolol in hypertension: Is it a wise choice? Lancet 2004; 364: Collins R, Peto R, MacMahon S, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990; 335: Williams B. Results of the CAFÉ-substudy: AHA O Rourke MF, Adji A. An updated clinical primer on large artery mechanics: implications of pulse waveform analysis and arterial tonometry. Curr Op Cardiol 2005; 20: Poole-Wilson PA, et al. for the COMET investigators: Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised, controlled trial. Lancet 2003; 362: Bakris, et al. Metabolic Effects of Carvedilol vs Metoprolol in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension. JAMA 2004; 292: The JNC7 Report. The seventh report of the of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. JAMA 2003; 289: Guidelines Committee: 2003 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypert 2003; 21: A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása, a hypertoniabetegség kezelésének szakmai irányelvei. Hypertonia és Nephrológia 2005; 9 (Suppl 6):

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva

Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek. Dr. Szökő Éva Szív érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazott gyógyszerek Dr. Szökő Éva Kardio-metabolikus betegségek Magas vérnyomás Szívelégtelenség Ischemiás szívbetegség Dyslipidemia Cukorbetegség ACE gátlók

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (S3):157 168. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése BARNA ISTVÁN DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest A prediabétesz a diabéteszt

Részletesebben

Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján

Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján Hipertóniás betegek terápiás együttműködése hazai adatok alapján Dr. Doró Péter Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Közös nevezőn compliance, adherence a gyógyításban II. Klinikum

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN

FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN medicus universalis XXXVIII/1. 2005. ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, BUDAPEST FIX KOMBINÁCIÓK SZEREPE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN DR. BALOGH SÁNDOR Szokásos dózis, vérnyomáscsökkenés Nagy esetszámú populációk

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok

Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok 2013, 86 (2): 95-99 www.orvtudert.ro Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok Frigy Attila, Kocsis Ildikó, Szabados Csongor, Podoleanu Cristian, Carașca Emilian Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (4):111 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A magas vérnyomás nem csupán a vérnyomás számszerûen emelkedett értékét jelenti

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA 1 FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 2007. június

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi Hatóanyag(ok) Amlodipin Perindopril Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Levenor Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D6 10 2008 Locksley Hall Media Az indapamid SR hatékonyságának összehasonlítása enalaprillal 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ idõs hipertóniás betegekben Juan Garcia

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban. Reusz György I. sz. Gyermekklinika

Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban. Reusz György I. sz. Gyermekklinika Hypertonia vizsgálata és terápiája gyermekkorban Reusz György I. sz. Gyermekklinika A téma t jelentısége Felnıttkori hypertonia gyakorisága, ga, szerepe a morbiditásban és s mortalitásban Gyermekkori hypertonia

Részletesebben

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE

A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE medicus universalis XXXVIII/1. 2005. IMS SZAKRENDELÔ, KARDIOLÓGIA, BUDAPEST A HYPERTONIA KEZELÉSÉNEK MODERN SZEMLÉLETE eredeti közlemény DR. KÉKES EDE A magas vérnyomás kezelése ma már nem egyszerûen a

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

Pulmonális hipertóniáról (PH)

Pulmonális hipertóniáról (PH) Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 6. szám, 14. június Dr. Karlócai Kristóf Újdonságok a pulmonális artériás hipertónia kezelésében A pulmonális artériás hipertónia (PAH) mai kezelése más-más támadáspontú

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása BELGYÓGYÁSZAT A koleszterin metabolismus dualis gátlása Írta: DR. KÁLI ANDRÁS A cardiovascularis betegségek világszerte egyre növekvı szerepet játszanak a morbiditási és mortalitási statisztikákban. 1990

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából

A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) A perifériás érbetegség a prevenció aspektusából DR. VÉRTES ANDRÁS A CAPRIE vizsgálat (1) epidemiológiai adatai megerõsítették, hogy a coronariabetegek több mint felében

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok Kékes Ede dr. és Berentey Ernő dr. 1 International Medical Services Ltd., Kardiológiai Szakrendelés (vezető: Kékes Ede dr.) Semmelweis

Részletesebben

A hypertonia kezelése

A hypertonia kezelése A hypertonia kezelése Ajánlások a gyakorlatban Páll Dénes LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A magasvérnyomás-betegség az egyik leggyakrabban elôforduló népbetegség, prevalenciája 25% feletti.

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében Nemcsik János dr. 1, 4 Tislér András dr. 2 3, 5, 6 Kiss István dr. Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni?

adjuváns endokrin kezelések kezdeni, váltani, kiterjeszteni? Nagykálnai Tamás Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Nagy betegszámú randomizált klinikai vizsgálatok eredményei bizonyították, hogy a posztmenopauzális nők hormonérzékeny korai emlőrákja

Részletesebben

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília PhD tézisek Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta dilatációjának ultrahang vizsgálata: a klinikai alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai

Részletesebben

A ramipril/amlodipin fix kombinációs kezelés előnyei

A ramipril/amlodipin fix kombinációs kezelés előnyei ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A ramipril/amlodipin fix kombinációs kezelés előnyei Mikor válasszuk a kombinációt? Simonyi Gábor dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ, Budapest A hypertonia

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 10 (S4):31-46. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDLF, TÚRI SÁNDR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Edarbi 20 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 20 mg azilzartán-medoxomil tablettánként (káliumsó formájában). A segédanyagok teljes

Részletesebben

Hypertonia és kezelése

Hypertonia és kezelése Hypertonia és kezelése Hypertonia meghatározása Három különböző alkalommal, 1 hetes időközzel mért vérnyomás érték átlaga nagyobb mint 139 Hgmm systoles, ill. 89 Hgmm diastoles érték. 120/80 Hgmm alatti

Részletesebben

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

Az angiotenzin II receptor blokkolók (ARB-k) alkalmazása a magas vérnyomás kezelésében Nagyvárad egy patikájában

Az angiotenzin II receptor blokkolók (ARB-k) alkalmazása a magas vérnyomás kezelésében Nagyvárad egy patikájában 2016, 89(2): 69-74 www.orvtudert.ro Az angiotenzin II receptor blokkolók (ARB-k) alkalmazása a magas vérnyomás kezelésében Nagyvárad egy patikájában Horváth Tünde-Sarolta, Georgeta Şerban Nagyváradi Egyetem,

Részletesebben

Stroke napja sajtófigyelés

Stroke napja sajtófigyelés Stroke napja sajtófigyelés STROKE napja 2009 Rajzpályázat 2009. április 20. sulinet.hu A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Stroke Társaság égisze alatt a Városligetben megrendezésre kerül a Stroke napja.

Részletesebben

A szívelégtelenség gyógyszeres kezelése. Nyolczas Noémi Honvédkórház ÁEK Kardiológiai Osztály

A szívelégtelenség gyógyszeres kezelése. Nyolczas Noémi Honvédkórház ÁEK Kardiológiai Osztály A szívelégtelenség gyógyszeres kezelése Nyolczas Noémi Honvédkórház ÁEK Kardiológiai Osztály Krónikus szisztolés szívelégtelenség gyógyszeres kezelése Neurohormonális antagonisták ACE inhibítorok Evidenciák

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Keltai Mátyás LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A szerzô ismerteti a balkamra-hypertrophia kialakulásával kapcsolatos újabb

Részletesebben

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei 02-Circulation_1:Layout 1 7/13/11 4:09 PM Page 13 Angiológia Hauser et al Long-Term Survival and Risk 13 Cardiovascularis és renalis kimenetel eredményei a magas renalis kockázatú betegek telmisartan,

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis

Ötlet vs. Evidencia. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis. Dr. Mészáros Ágnes. Hipotézis Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis Dr. Mészáros Ágnes GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSTAN 2014. március 24. Ötlet vs. Evidencia Hipotézis Eset tanulmányok Klinikai vizsgálatok: randomizált kontroll csoportos

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

HOGYAN TEHETÔ HATÉKONYABBÁ A SZÍV-ÉRBETEGSÉGEK MEGELÔZÉSE? SZÍV-ÉRBETEGSÉGEK PREVENCIÓS PROGRAMJA (SZÉP )

HOGYAN TEHETÔ HATÉKONYABBÁ A SZÍV-ÉRBETEGSÉGEK MEGELÔZÉSE? SZÍV-ÉRBETEGSÉGEK PREVENCIÓS PROGRAMJA (SZÉP ) o?rd. Arnoldajo:minta 2008.04.14 14:13 Page 65 CUS UVSAS XXXX/2. 2008. r. Arnold Csaba, r. nglert oltán, r. Szabadhegyi Csaba HOGA HÔ HAOABBÁ A SÍV-BGSG GÔS? SÍV-BGSG PVCÓS POGAJA (SP ) Q-icina rt 1026

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Szent János Kórház Budapest Infarctus

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Kardiovaszkuláris (atherothrombotikus) Háttér biztató felvetések Obszervációk: Se - HOMOCISZT ~ ISZB kockázat Teljes lakosságban ISZB betegekben

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik)

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Dr. Nagy Judit Vázlat - CKD mint népegészségügyi probléma

Részletesebben

Betegadherencia az antihipertenzív terápiában

Betegadherencia az antihipertenzív terápiában Betegadherencia az antihipertenzív terápiában Simonyi Gábor dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ, Budapest A hypertonia a fejtett országokban az egyik leggyakoribb krónikus betegség

Részletesebben

A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében

A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében A nem szteroid gyulladásgátló készítmények cardiovascularis mellékhatásai a legújabb ajánlások fényében Nem veszélyesebb a diclofenac Horváth Viktor József dr. 1 Tabák Gy. Ádám dr. 1 Szabó Gergely dr.

Részletesebben

A BÉTARECEPTOR-BLOKKOLÓK SZEREPE A HIPERTENZÍV SZÍVBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN. Keywords: hypertension, hypertensive heart disease, beta-receptor blockers

A BÉTARECEPTOR-BLOKKOLÓK SZEREPE A HIPERTENZÍV SZÍVBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN. Keywords: hypertension, hypertensive heart disease, beta-receptor blockers ME TA BO LIZ MUS 2011. NOVEMBER IX. ÉV FO LYAM 5. SZÁM 30 X A cikk online változata megtalálható a www.metabolizmusonline.hu weboldalon S ZABÓ Z OLTÁN DR., PARAGH G YÖRGY DR. Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint

A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint A nyomási fekély ellátásának vizsgálata a minőségi betegellátás kritériumai szerint Doktori értekezés Raskovicsné Csernus Mariann Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Urorec 4 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 4 mg szilodoszin kemény kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd

Részletesebben