XARTÉRIÁK falának merevsége és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XARTÉRIÁK falának merevsége és"

Átírás

1 Összefoglaló közlemény J. Baulmann 8 R. Homsi 8 s. On 8 H. Vetter 8 R. Düsing 8 T. Mengden Kommentár: Dr. Kovács Imre XARTÉRIÁK falának merevsége és a magas vérnyomás egymással kölcsönhatásban álló tényezók: ha az aorta rugalmassága csökken és szélkazán funkciója gyengül, akkor a pulzushuliám-sebesség és az aorta centrális szisztolés csúcsnyomása nõ, s az aorta centrális diasztolés nyomása csökken. Másrészt a hypertoniás betegek artériáinak falára ható fokozott nyíróeró'k többek között a kollagén felszaporodását, az elasztin megfogyatkozását, az extracelluláris mátrix megváltozását, a media hypertrophiáját idézik elõ, és atherosclerosist okoznak, ami összességében fokozza az artériák merevségét. Az ARIC (Atherosclerosis RIsk in Communities) vizsgálat kimutatta, hogy a hypertonia kialakulását gyakran megelõzi az artériák rugalmasságának csökkenése. A vizsgálatban 6992, kezdetben normotenzív férfi és nõ artériáinak fokozott merevsége a késõbb kialakuló hypertonia egyik prediktív tényezõj é- nek bizonyult}! Az elsõsorban idõsebb korban jelentkezõ izolált szisztolés hypertonia nagy morbiditással és mortalitással jár. 9 Jól dokumentált tény, hogy a nagy vérnyomás-amplitúdó a kardiovaszkuláris események jelentõs független kockázati tényezõje.! A vérnyomás amplitúdóját a verõtérfogat és az artériák merevsége határozza meg. Mivel a verõtérfogat az életkor elõrehaladásával nem változik vagy csökken, a nö- Fõbb tézisek: vekvõ pulzusnyomásért felelõs fõ tényezõnek az artériák falának merevsége tekinthetõ, amelyet a pulzushullám sebessége és elemzése alapján határozhatunk meg. A pulzushullám elemzésével és sebességének mérésével ma már egyre jobban kimutathatók az érfali merevség és a kardiális, kardiovaszkuláris betegségek közötti összefüggések, különösen hypertoniában, balkamra-hypertrophiában és szívelégtelenségben. Pulzushullám-elemzéssel már e betegségek klinikai tüneteinek megjelenéselõtt igazolhatjuk az artériák merevségének megváltozását. Az elmúlt években jócskán megszaporodtak a kamra és az érrendszer kölcsönhatásával kapcsolatos vizsgálati MEOIZINISCHE UNIVERSITATS-POLIKLINIK, Bonn (igazgató: Prof. dr. med. Hans Vetter) 1. A pulzushullám elemzésével és sebességének mérésével jól jellemezhetjük az érfali merevség okozta hemodinamikai változásokat. E célra ma már egyszerû, gyors és megbízható noninvazív mérési módszerek is rendelkezésünkre állnak. 2. Az érfali merevség indirekt és direkt paraméterei (pulzusnyomás. illetve augmentádós index) egyaránt összefüggésbe hozhatók a bal kamrai izomtõmeg növekedésével. Ezek a hatások már a normotenziós tartományban is érvényesülhetnek. Ha az aorta fala merev, akkor a myocardiurn 02-egyensúlya megbomlik; egyrészt nõ a kamra által végzett munka (utóterhelés), másrészt csökken a coronariákban a perfúziós nyomás. ami a pulzushullám elemzésével kvantitatív módon is meghatározható. 3. Az artériák falának merevsége összefügg a bal kamrai hypertrophja (LVH), a hi~rten2ív ~ tegség és a szívelégtelenség súlyosságával. AZ érfali merevség kialakulásamegel6zhetie bet~ségek. valamint a magas vérnyomás jel~ntkezését. 4. Hypertoniában az artériák falának merevsége a primer coronaria.események ésa kardiovaszkuláris mortalitás független prediktív tényezõje. Egyre több vizsgálat igazolja. hogy a pulzushullám-sebess~ mérésének és a pulzushullám elemzésének nagy jelentõsége van a kardiovaszkuláris prognózis szempontjából. adatok. Közleményünkben szeretnénk rávilágítani az artériák falának merevsége és a fokozott kardiovaszkuláris kockázat összefüggésére. Pulzushullám-elemzés vagy -sebességmérés és az érfal merevsége Az artériák falának fokozott merevsége a pulzushullám-elemzés során meghatározott különbözó paraméterekkel és a pulzushullám-sebesség mérésével igazolható}9 A szisztolés fázisban az aortától a kapillárisokig végigfutó pulzushullám bizonyos helyeken, az eilenáliástól függ6'en, visszaveródik. A periféria felé haladó és a visszavert pulzushullámok adják a hullámforma eredójét. Elasztikus erekben a visszavert hullám a

2 OrvostovábbképzóSzemle XII. évf. 3. szám, 2005 március. Érfali merevség és hypertonia diasztoléalatt éri el az aortabillentyíít, ami fokozzaa koszorúerekperfúzióját (1. ábra). A pulzushullám sebességét befolyásolja az érfal merevsége:minél merevebb az artéria fala, annál nagyobba sebesség. A pulzushullám sebessége az életkor ésegyébtényezókmellett függ a szivfrekvenciátólis - ha a frekvencia csökken,a hullám lelassul.egészséges egyéneken4-9 mis-os érték mérhetó, de hypertonia eseténa sebesség elérheti a 16 mis-ot is.33 Merevfalú artériákbana nagysebességûpulzushullám(túlságosan)gyorsan veródik vissza,ésa szisztoléspulzushullámra rárakódvafokozzaaszisztolés nyomást(augmentáció).ennekkövetkeztébennó a centrálisszisztolésés csökkena centrálisdiasztolésaortanyomás,ezáltalnó az utóterhelésésa bal kamra nyomásterhelése, a coronariákban pedig csökkena perfúziósnyomás32 (2. ábra).ezekaz artériák merevségével összefüggó kedvezótlennyomásváltozások elószöraz aortábanjelentkeznek,s bár évekkelkés6bba perifériáserekben is fellépnek,a felkarontörténó hagyományoshiganyosvémyomásméréssel általábannem észlelhetók.37 A pulzushullám-elemzésrévén noninvazív módon mérhetók a fokozott érfali merevségokozta hemodinamikai változások17 (3. ábra), nevezetesen: 1.a centrális szisztolésésdiasztolés aortanyomás; 2. a centrális nyomásamplitúdó az aortában; 3. az augmentációsindex; 4. a perfúziós nyomása coronariákban (Buckberg-index). T Az augmentáci6sindex az artériák merevségemiatt megnövekedettcentrális aortanyomásjellemz6' paramétere. A Buckberg-index - a diasztolés aortanyomás (a görbe alatti terület) és a szisztolésaortanyomás (a görbe alatti terület) hányadosa- a corona- riák perfúziós nyomásátjellemzi.17az aortában végigfutó pulzushullám sebessége(mis) szintén meghatározható noninvazív módon, az arteria carotisnak és az arteria femoralisnak az EKG-jellel idõben koordinált pulzushullámaiból.

3 és strukturális átalakulása a magas vérnyomás következtében -, amely prognosztikai és klinikai szempontból nagy jelentõséggel bir}3 Magasvérnyomásbetegségben már korán kialakulhat, akár anélkül is, hogy a hagyományos, felkaron történõ vérnyomásméréssei kimutatható lenne a hypertonia}2 Ezért azokon a normotoniás egyéneken, akiknek merevebbek az artériáik, más szisztolés és diasztolés aortanyomás mérhetõ, mint az egészséges egyéneken, még akkor is, ha a felkaron mért vérnyomás teljesen azonos37 (4. ábra). A centrális és a perifériás nyomásértékek különbsége abból adódik, Az utóbbi néhány évben bevezetett egyszer({, gyors és megbízható noninvaziv mérési módszerek, amelyek a pulzushullám-elemzés -sebességmérés alapján adják meg az artériák merevségét jellemzõ paramétereket, a klinikumban széles körben alkalmazhatók. Az ultrahang- és a mágnesesrezonancia-készülékek hátránya, hogy csak nagyobb artériákon hasmálhatók, ráadásul költségesek is. Elterjedtek viszont azok az aránylag egyszeru és megbízható módszerek, amelyek a pulzusnyomásgörbe és -sebesség applanációs tonometriával vagy újabban az ujjban mért pulzustérfogat fotopletizmográfiás elemzésével történó meghatározásán alapulnak. 24 Magas vérnyomás és balkamra-hypertrophia A balkamra-hypertrophia (LVH) kórélettani szempontból jelentõs célszervkárosodás - a bal kamra funkcionális I 4. ábra. Példa arra, hogy a pulzushullámok kulönbõzósége mellett perifériásan azonos vérnyomás mérhet6, de a centrális aortanyomás eltérõ. Szaggatott vonal: pu1zushullám az arteria radialisban (fent) és az aortában (lent) rugalmas falú érrendszerben. Folytonos vonal: pulzushullám az arteria radialisban (fent) és az aortában (lent) merev falú érrendszerben

4 OIvostovábbképzó Szemle XII. évf. 3. szám március. Érfali merevség és hypertonia tív, koncentrikus növekedésével párhuhogy az artériák merevsége miatt a pulzushullám sebessége megváltozik, és emiatt a szisztolé kés6i szakaszában megn6 a nyomás (augmentáci6)(lásd 1. és 2. ábra). A pu1zusnyomás a szisztolés és a diasztolés vérnyomás különbsége. Altalánosan elfogadják, hogy a pu1zusnyomás amplitúd6ja lényegében a nagy artériák merevségétõl függ.3 A pulzusnyomás ilyen m6don az artériafal merevségét jellemzõ indirekt paraméternek tekinthetõ. Bizonyított tény, hogy az emelkedett pulzusnyomás többek között a sziv-infarctus és a stroke jelentõs kockázati tényezõje. A pulzusnyomás normotoniás állapotban is a coronaria-betegség és a balkamrahypertrophia prediktív tényezõje.ls A pulzusnyomás és az LVH szoros öszszefüggését is igazolták. Már 1993-ban közvetlen összefüggést mutattak ki a bal kamrai tömegindex (LVMI) és az artériák merevsége között az érfali merevséget jellemzõ paraméterek meghatározásával (pulzushullám-elemzés). Hatvanhét normotoniás személy vizsgálata során a bal kamrai tömegindex pozitív augmentáci6s index esetén szignifikánsan nagyobb volt, negatív augmentáci6s index esetén pedig kisebb.31 Egyre több vizsgálat foglalkozik azzal, hogy a nagy aortanyomás mennyiben függ össze a balkamra-hypertrophia korai kialakulásával, amikor nem észlelhetõ hypertonia. Tudjuk, hogy a balkamra-hypertrophia kockázati tényezõje nemcsak a szivelégtelenségnek, hanem a kardiális vé9;pontoknak, köztük a sziv-infarc- tusnak és a hirtelen szívhalálnak, illetve a stroke-nak is}3 A Framinghamvizsgálatban azok a hypertoniás betegek, akiknek LVH-juk is volt, súlyosabb fokú coronaria-betegségben szenvedtek, mint azok, akiknek a szíve normális méretû volt. Az elõbbi csoportban háromszor olyan gyakran fordult elõ hirtelen szívhalál, infarctus utáni szívelégtelenség és kamra-ruptura.l6 Az LVH mértéke a bal kamrai tömegindexszel (LVMI) és a relatív falvastagsággal (RWT) is jellemezhetõ.lo A hypertoniával összefüggõ szívbetegség diagnózisán kívül adatokat kell gyûjteni aszisztolés (ejekciós idõ és ejekciós frakció) és diasztolés funkciókról is. A hipertenzív szívbetegség kifejlõdése sokféle következménnyel jár. Különösen fontos ezek közül a myocardialis 02-egyenleg.ll Balkamra-hypertrophia fennállásakor megnõ az 2-szükséglet, és a coronaria-perfúzió csökkenése (micro- és macroangiopathia) miatt csökken az 02-kínálat. Ez a két tényezõ myocardialis ischaemiához vezet, melynek következtében diasztolés és/vagy szisztolés diszfunkció alakulhat ki, illetve végül szívelégtelenség vagy hirtelen szívhalál következhet be.ll A kamra és az érrendszer kölcsönhatása mind az 02-kínálaton, mind az O2- szükségleten keresztül befolyásolja az 02-egyenleget. Mivel a pulzushullám a merev falú artériákban - nem úgy, mint a rugalmas falúakban - nem a diasztolés, hanem a szisztolés fázisban (azaz túl korán) verõdik vissza, a coronariákban csökken a perfúziós nyomás. Ugyanakkor a kamra terhelése nõ, mivel a merev falú aorta ellenállása nagyobb - szélkazán funkciója romlik, nyomása nó. A hemodinamikai változások mértékét a pulzushullám elemzésével határozhatjuk meg, a coronariák perfúziós nyomására a Buckbergindex alapján, a bal kamrai terhelésre pedig lényegében az aortanyomás (utóterhelés) növekedéséból következtethetünk. A pulzushullám-sebesség mérése, pulzushullám-elemzés a kamra-érrendszer kölcsönhatás Az artériák merevsége miatt bekövetkezé} vérnyomásváltozások és a nagy centrális nyomásamplitúdó hatására, a kamra és az érrendszer kölcsönhatása keretében megbomlik az egyensúly a coronaria-perfúzió és a myocardium oxigénszükséglete között - míg az eló'bbi csökken, addig az utóbbi nõ. A myocardium 02-hiánya magyarázatot adhat arra, hogy az artériák falának merevsége miért kockázati tényezõ a hypertoniával összefüggõ szívkárosodás, a bal kamrai hypertrophia és végül a szívelégtelenség kialakulása szempontjából. Roman és mtsai ben közvetlenül bizonyították, hogy összefüggés áll fenn az artériák merevsége és a bal kamrai hypertrophia között. A szerzó'k az érfali merevség két különbözõ módon ható tényezõjét írták le az LVH kialakulásában. A nyomásfüggõ»elasztikus modulus» igen jól korrelált az LVMI-vel, ezzel szemben a»merevségi index" a bal kamrai falvastagság rela-

5 zamosan nõtt. Az elasztikus modulust és a merevségindexet úgy határozták meg, hogy mérték az arteria carotis szisztolés és diasztolés átmérõjének változását a szisztolés és diasztolés nyomás függvényében.13 Az érfali merevséget jellemzõ, más-más módon kiszámított paraméterek szoros összefüggést mutattak az LVH-val, függetlenül ennek olyan egyéb kiváltó tényezõitõl, mint az életkor vagy a magas vérnyomás. Egy korábbi méréssorozat alapján, amelyben invazív nyomásmérést alkalmaztak, már leírták, hogy a 5. ábra. A pulzus- huuám-visszaveró- dés (augmentádós index) és a bal kamrai tiimegindex (LVMI) összeftlggése. Minél jobban rárakódik a visszavert pulzushuuám a centrális aortanyomásra (augmentáci6), annál nagyobb a bal kamrai tömegindex MaIdIaíS SJ, et aj, 199]1' nyomán, módosilva kamrafal merevsége az artériák merevségének függvényében n6,8 a kamra és az érrendszer kölcsönhatásának részeként. Még nem sikerült pontosan tisztázni, hogy az érfali merevség LVH-t kiváltó hatásainak differenciálása (relatív falvastagság, LVMI, kamrai»remodeling", a bal kamra geometriájának megváltozása) milyen klinikai és kórélettani jelent6séggel bír. A pulzushuliám sebessége is összefüggést mutat az LVH-val; minél merevebbek az erek, annál nagyobb a pulzushullám sebessége, és mindenekelótt a bal kamrai relatív falvastagság.6 Fordított összefüggés áll fenn az artériák rugalmassága és a bal kamrai relatív falvastagság között. 6 Végül szoros az összefüggés az augmentációs index és az LVH mértékét jellemzó LVMI között25 (5. ábra). A szívelégtelenség súlyosságától függóen jellegzetes pulzushuliám-változások figyelhetók meg. A centrális pulzushullám szisztolés része súlyos szívelégtelenségben sajátos módon megváltozik37 (6. ábra). A visszavert pulzushuliám már nem növeli a pulzusnyomást, a véráramlást azonban csökkenti. 38 Ezek a pulzushullám-elemzéssel kimutatható kórélettani változások teszik érthetóvé, hogy miért oly fontos terápiás cél a pulzushuliámok visszaveródésének csökkentése. A pulzushuliám elemzése során az ejekciós idó meghatározásával el lehet különíteni egymástól az elsódlegesen szisztolés, 6. ábra. Egészséges felnõtt, átlagos egészségi állapotú idõs személy (merev érfalak), illetve NYHA II és NYHA N stádiumú szívelégtelenségben szenvedõ beteg pulzushuuámai az arteria brachialisban (fels6 sor) és az aorf41 ascendensben (alsó sor). Az életkor elõrehaladtával merevebbé válik az artériák fala, és nõ az aortában mérhetõ centrális nyomásamplitúdó (augmentáció). Súlyos szívelégtelenségben a pulzushullám lefutásában dikrotíkus bemetszés jelenik meg a pulzushullám fokozott visszaveródése és a bal kamrai nyomás gyengülése miatt NidIOIs ~ és O'Routke MF, 1998" nyomán, módosltva ~-~~"7 _II. I

6 Orvostovábbképm szemle XII. év{ 3.~2QO5. március. Érfali merevség és hypertonia illetve elsõdlegesen diasztolés diszfunkciót.35 Nemrég kimutatták, hogy szívelégtelenségben, megtartott ejekciós frakció esetén mind a kamrafal, mind az artériák fala merevebbé válik. A kamra és az artériák merevsége következtében e betegek anyagcseréje terhelés alatt fokozódott.ls Egy másik vizsgálatban az aorta fokozott merevségét mutatták ki diasztolés szívelégtelenségben. Ebben az idõsebb betegcsoportban az artériák merevsége csökkent fizikai teljesító'képességgel járt együtt.14 A szívelégtelenséggel és az artériák merevségévei foglalkozó eddigi vizsgálatokban azonban nem tettek különbséget a szívelégtelenség etiológiája szerint, ami csökkentheti e vizsgálatok értékét. A szívelégtelenség különféle kardiovaszkuláris betegségeközös végpontjának is tekinthetõ. A szívelégtelenséghez vezetõ myocardium-károsodás mellett gyakran észlelhetõ az artériák merevsége. A következõkben ezért azokat a kardiovaszkuláris betegségeket ismertetjük, amelyek diagnózisának vagy prognózisának megállapításában segítséget nyújt a pulzushullám elemzése és/vagy a pulzushullám-sebesség mérése. A pulzushullám-sebesség mérése, pulzushullám-elemzés a kardiovaszkuláris prognózis Amint azt 2002-ben sikerült bizonyítani, az artériák merevsége a primer coronaria-események független prediktív tényezõje a hypertoniás betegek körében.7 Egy prospektív, longitudinális vizsgálatban átlagosan 5,7 éven át követték 1045 hypertoniás beteg állapotát, akik a vizsgálat kezdetén más kardiovaszkuláris betegségbe nem szenvedtek. Ebben a nagy Framinghampontszámú hypertoniás csoportban a primer coronaria-események és a kardiovaszkuláris szövõdmények gyakorisága a pulzushullám-sebesség növekedésének függvényében szignifikánsan nõtt (7. ábra). A pulzushuliám-sebesség a Framingham-pontszámok 1. tercilisében jelezte elõre a legjobban a kardiális eseményeket. A Framinghampontszám alapján kisfokú kardiális kockázat esetén (1. tercilis), ha a pulzushullám-sebesség is kicsi volt, a kardiális események elõfordulási gyakorisága 2% alatt maradt, nagy pulzushullám-sebesség mellett azonban elérte a 13%-ot. 7 A Framingham-pontszám 1. és 2. tercilisén belül a pulzushullámsebesség mérésévelehetett a legjobban osztályozni a kockázat nagyságát. Egy másik vizsgálatban a pulzushullám-sebesség volt a kardiovaszkuláris mortalitás legjobb prediktora a hypertornás betegek valamennyi korcsoportjában}2 NÜTnberger és mtsai kimutatták, hogy a pulzushullám-elemzés egyik paramétere, az augmentációs index szoros kapcsolatban áll ismert kardiovaszkuláris kockázati tényezõkkel (mindegyik esetben p<o,oooi): a Framingham-pontszámmal, illetve a SMART (Second Manifestations of ARTerial Disease) és az EPOZ (Epidemiological Prevention study of Zoetermeer) szerinti kockázattal.28 A pulzushullám-sebesség és az összmortalitás között szoros összefüggést 7. ábra. A ténylegesen elõfordult, halálos és nem halálos coronaria-betegségek gyakorisdga olyan hypertoniás egyének között, akik a longitudinális vizsgálat kezdetén nem szenvedtek coronariabetegségben. illetve a coronaria-betegségeknek a Framingham-egyenlet alapján számitott és a pulzushullámsebesség mérésével elórejelzett gyakorisága Bootouyrie P, et al, 2002' nyomán. mooosítva " -

7 mutattak ki végstádiumú veseelégtelenségben és diabetes okozta vesekárosodásban. Gyógyszeres kezelés hatására javult az aorta rugalmassága és ennek következtében a túlélési arány! A pulzushullám-elemzés és a pulzushullám-sebesség mérése magyarázatot szolgáltathat arra, hogy az esetek egy részében miért olyan gyenge a korreláció a kardiovaszkuláris végpontok (pl. stroke, szivelégtelenség) és a hagyományos fels(, végtagi vérnyomásmérés eredményei között. A LIFE vizsgálat kimutatta, hogy az AT I-antagonista 10- sartan sokkal jobban csökkenti a kardiovaszkuláris események, köztük a stroke gyakoriságát, mint a béta-blokkoló atenoloi. még akkor is. ha a két szer vérnyomáscsökkentó hatása azonos.26 Még nem történt meg az érfali merevség paramétereinek meghatározása és az alcsoportok elemzése. ami esetleg magyarázatot adhat arra. hogy a kardiovaszkuláris végpontok miért nem korreláltak a higanyos vérnyomásmérés eredményeivel. Az egyik legújabb vizsgálatban leírták. hogy az AT I-antagonista valsartan csökkenti az augmentációs indexet. 19 A vizelethajtó hydrochlorothiazid 6 hetes kezelés után ugyanolyan mértékben csökkentette a vérnyomást, de a valsartannal ellentétben nem változtatta meg az augmentációs indexet. A hydrochlorothiazidhoz hasonlóan a béta-blokkolók (pl. atenolol) sem csökkentették az augmentációs indexet. 20 Az ACE-gátló lisinopril az artériás középnyomás azonos mértékíí csökkentése mellett nagyobb mértékben gátolja a balkamra-hypertrophia kiala- kulását, mint a kalciumantagonista nifedipin.~ Az LVH kialakulását gátló hatása mellett a lisinopril-kezelés a pu1zushullám sebességét is csökkentette, a nifedipin-kezelés azonban nem. Megfelelõ vizsgálatokkal még nem igazolták, hogy a vérnyomáscsökkentésen túl milyen prognosztikai jelent6- ségük van az artériák merevségét különféleképpen befolyásoló terápiás beavatkozásoknak. Kórélettanilag ugyan elképzelhet6, de a vizsgálatok hiánya miatt nem tudjuk biztosan, hogy a pulzushullám-sebesség mérésévd és a pu1zushullám elemzésével ki lehet-e válogatni azokat a kardiális szempontból veszélyeztetett betegeket, akik számára elõnyös lehet az erélyesebb kardiovaszkuláris terápia. Kitekintés A pulzushullám elemzése és sebességének mérése klinikai szempontból igen hasznos, mert: 1. az artériák falának merevsége összefügg a balkamra-hypertrophia, a hypertoniával összefüggõ szívbetegség és a szívelégtelenség súlyosságával; 2. az érfali merevség kialakulása megelózheti e betegségekifejlódését; 3. a korán jelentkezõ érfali merevség elõrejelzi a hypertonia kialakulását. Klinikai szempontból nagyon fontos lenne a pulzushullám-elemzés és -sebességmérés további egyszert1sítése. A jöv6ben olyan készülékek megjelenésére számítunk, amelyek például egyidejûleg képesek oszcillometriás vérnyomásmérésre és a pulzushu1lám elemzésére. Ilyen könnyen kezelhetó és klinikai-terápiás szempontból potenciálisan hasznos készülékek azonban ma még nem állnak rendelkezésünkre. Összefoglalás A pu1zushuliám sebessége a kardiovaszkuláris események prediktlv tényezójének tekinthetó. A pu1zushullám sebességének mérése és a pulzushullám elemzése lehetõséget nyújt azoknak a kardiovaszkuláris szempontból veszélyeztetett betegeknek a kiszíirésére. akik számára elõnyösebb lehet az erélyesebb kardiovaszkuláris kezelés. A pulzushullám-elemzés és -sebességmérés specifikus prognosztikai értékét és a kezelés megválasztásában játszott szerepétovábbi prospektlv vizsgálatokkal kell megerósiteni. Nyilatkozat A szerz6k kijelentik. hogy nem állnak pénzügyi kapcsolatban a dkkben lényeges szerepet játszó termékek gyártóival, sem olyan céggel, amely konkurens terméket forgalmaz. AATERIELLE STElRGIEIT BEI AlTEIIEWR HYPERTONIE. VOL 129/ NO 9/2004/ DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT l~ án: Dr. med. ~ BaI*MWI. Mecili-Me Un~~iklínik. Wilhelmstrasse , Bonn. E-maíl: Irodalom: 1. Benetos A. Rudnichi A. Safar M. Guize L pulse pressure and cardiovascular mortality in normote1uive and bypertensm subjects. Hypertension 1998;32: Blacher J. pannier B, Guerin AP. Marcbais SJ. Safu ME, London GM. Carotid arteria! stiffness as a predictor of cardiovascujar and au-cause mortality in end-stage rena! disease. Hypertension 1998;32: ]'BöonerG.~undtherapeutische Bedeutung des Pulsdruckes bei prim.m Hypenonie. Dtsch Med Wochenschr 2002;127:

8 Orvostovábbképzõ Szemle XII. évf. 3. szám, március. Érfali merevség és hypertonia 4. Bonapace S, Rossi A, Cicoira M, Franceschini L, Golia G, Zanolla L, Marino P, Zardini P. Aortic distensibility independentiy affects exercise tolerance in patients with dilated cardiomyopathy. Circulaúon 2003;707: Bots M, Dijk JM, Oren A, Grobbee DE. Carotid inima-media thickness, arterial stiffness and risk of cardiovascular disease: current evidence. J Hypertens 2002;20: Bouthier JD, De Luca N, Safar ME, Simon AC. Cardiac hypertrophy and arterial distensibility in essential hypertension. Am Heart J 1985;109:134S Boutouyrie P, Tropeano Al, Asmar R, Gautier 1, Benetos A, Lacolley p, Laurent S. Aortic stiffness is an independent predictor of primary coronary events in hypertensive patients. Hypertension 2002;39: Chen C-H, Nakayama M, Nevo E, Fetics BJ, Maughan wt, Kass DA. Coupled systolic-ventriculat and vascular stiffening with age: implications for pressure regulation and cardiac reserve in the elderly. J Am Coli CardioI1998;32: Domanski MJ, Mitchell G, Pfeffer MA, et al. Pulse pressure and cardiovascular disease-realted mortality: follow-up study of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). JAMA 2002;287: Franz IW. Echokardiographie in der HochdruCkdiagnostik. Dtsch Med Wochenschr 2002;127:2389-" Franz IW. Hypertonie und Herz. Diagnostische, prognostische und therapeutische Aspekte. Springer, Berlin, Harrap SD, Dominiczak AF, Fraser R, et al. Plasma angiotensin II, predisposition to hypertension and left ventricular size in healthy young adults. Circulation 1996;93: Hirai T, Sa.'iayma s, Kawasaki T, Yagi S. Stiffness of systemic arteries in patients with myocardial infarction: a noninvasive method to predict severity of coronary atherosclerosis. Circulation 1989;1: Hundley WG, Kitzman DW, Morgan TM, et al. Cardiac cycle-dependent changes in aortic area and distensibility are reduced in older patients with isolated diastolic heart failure and correlate with exercise intolerance. J Am Coli Cardiol 2001;38: Jokinütty JM, Majahalme SK, Kabönen MA, et al. Pulse pressure is the best predictor of future left ventricular mass and change ín left ventricular mass: 10 years of follow-up. J Hypertens 2007;79: Kannel WG, Doyle JT, McNamara PM, Quíngenton P, Gordon T. Precursor of sudden death: factors related to the íncidence of sudden death. Circulation 1975;51: Karamanoglou M, O'Rourke MF, Avolio AP, Kelly RP. An analysis of the relationship between central aortíc and peripheral upper límb pressure waves ín man. Eur Heart J 1993;14: Kawaguchi M, Hay 1, Fetícs B, Kass DA. Combined ventricular systolic and arterial stiffening in patients with heart failure and preserved ejection fraction. Circulation 2003;107: Klingbeil AU, John S, Schneider MP, Jacobi J, Weidínger G, Schmieder RE. ATI-receptor blockade ímproves augmentation index: a double-blind, randomized, controlled study. J Hypertens 2002;20: Laurent S, KingweIl B, Bank A, Weber M, Struijker-Boudier H. Clinical applications of arterial stiffness: therapeutics and pharmacology. Am J Hypertens 2002;75: Liao D, Arnett DK, Tyroler HA, Riley WA, Chambless LE, Szklo M, Heiss G. Arterial stiffness and the development of hypertension: the ARIC study. Hypertension 1999;34: London GM, Cohn JN. Prognostic application of arteria! stiffness: task forces. Am J Hypertens 2002;15: Lorell BH, Carabello BA. Left ventricular hypertrophy. Circulation 2000;102: Mackenzie IS, Wllkinson IB, Cockcroft JR. Assessment of arterial stiffness ín clinical practice. Q J Med 2002;95: Marchais SJ, Guerin AP, Pannier BM, Levy BI, Safar ME, London GM. Wave reflections and cardiac hypertrophy ín chronic urernia. Influence of body size. Hypertension 1993;22: Nadar S, Lim HS, Up GY.lmplications of the LIFE trial. Expert üpín lnvestig Drugs 2003;12: Nichols WW, O'Rourke MF. McDonald's blood flow ín arteries. 4th ed. London: Edward Arnold, Nürnberger J, Keflioglu-Scheiber A, opazo Saez AM, Wenzel RR, Philipp T, Schafers RF. Augmentation index is associated with cardiovascular risk. J Hypertens 2002;20: O'Rourke MF. Wave travel and reflection in the arterial system (Review). J Hypertens 1999;17: (SuppI5) 30. Roman MJ, Ganau A, Saba PS, Pini R, Pickering TC, Devereux RB. Impact of arterial stiffening on left ventricular structure. Hypertension 2000;36: saba PS, Roman MJ, Pini R, Ganau A, Devereux RB. Relation of carotid pressure waveform to left ventricular anatomy in normotensive subjects. J Am Coli Cardioll991;22: Safar ME, Levy BI, Struíjker-Boudier H. Current perspectives on arterial stiffness and pulse pressure in hypertension and cardiovascular diseases (Review). Círculation 2003;107: Safar H, Mourad JJ, Safar ME, Blacher J. Aortíc pulse wave velocíty, an independent marker of cardiovascular risk (Review). Arch Mal Coeur Vaiss 2002;95: Shimamoto JI, Shimamoto Y. Lisinopril reverses left ventricular hypertrophy through ímproved aortic compliance. Hypertension 1996;28: Uebaba K, O'Rourke MF, Keogh A, McDonaId P, Sindone A. Aradial artery pulse wave analysis for assessment of left ventricular failure. J Am ColI Cardioll999;33:211A 36. Uen S, Baulmann J, Duesing R, Glanzer K, Vetter H, Mengden T. ST-segment depression in hypertensive patients is linked to elevations in blood pressure, pulse pressure, and double product by 24-hour cardiotens monitoring. J Hypertens 2003;21: Vlachopoulos c, O'Rourke MF. Genesis of the normal and abnormal arterial pulse. Curr Probl CardioI2000;25: Westerhof N, O'Rourke MF. Hemodynamic basis for the development of left ventricular failure in systolíc hypertension and for ils logical therapy. J Hypertens 1995;73: Wllkinson IB, Hall IR, MacCa1lum H, Mackenzíe IS, McEniery CM, van der Amod BJ, Shu YE, MacKay LS, Webb DJ, Cockcroft JR. Pulsewave analysis: clinical evaluation of a noninvasive, widely applicable method for assessing endothelial functíon. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002;22; T

9 lábbképz6 Szemle XII. ~ Kommentár: Dr. Kovács i. Markusovszky K6IfI; --- Kardiológiai ts BelgyógyáSzati ~~ -- rizáló faktor (EDHFD szintjének csökkenése. A következmény a vazokonstrikdó. a myocyta hypertrophia. a miozin-nehézlánc-váltás (alfá- ról bétára). Az érfal merevségét befolyásoló extracellu- láris mátrix (kollagén/elasztin arány) kialakulá- sodást k.imutató eljárás miért nem vált rutin- vizsgálattá 1 A vizsgálat eszközigénye (vaszkt; láris panel. ultrahangkészülék. EKG-kapuzás. vídeorógzltés. standard vizsgálati feltételek) vagy invazív volta gátolhatta a mindennapi gyakorlatban való elterjedését A szerzök a vaszkuláris átépülésre (remodeling) utaló organikus és funkcionális jelek korai. noninvazív detektálásának egyik nagy gyakorlati je\ent6ségge1 biró módszerét mutatják be. A hypertoniát célszelvkárosodás túneteként értékeihetö balkamra-t1yf)eftrophia. következményes diasztoiés diszfunkdó. a vaszkuláris meála hypertrophiája kíséri vagy elözi meg. lqtanakkix ok.<*ozati összefüggés is fennáll az érfaii merevség és a hypertonia között. Az értali merevség kinetikája Az atherosclerosis klasszikus kockázati tényezöi endothel-diszfunkciót. majd az érrendszerben strukturális áttendezödést idéznek elö. A vaszkuláris károsodás wpanendothelialisw magyarázatának hátterében - akár szerzett akár genetikai tényezöketételezünk fel - a reaktív szabad gyökök (ROS) túlsúlya okozta inflammatorikus válasz áll. Az érkárosodás kinetikájána korai markerei a citokinek és a prottombotikus faktorok termelõdése. az adhéziós molekulák expressziója. az endothelialis protektív-defenzív faktorolt kétoldali sában közvetlen SZefepet játszanak. a szöveti növekedési hormonok. (GH) és a mátrix-metalloproteázok (MMP) néven ismert proteolitikus enzimcsalád. Különösen er6s pozitív korreládót észleltek egytelól az MMP-9 és az MMP-2 szérumszintje. másfel61 a vaszkuláris átépülés között. A különbözõ autokrin. parakrin. endokrin faktorok szoros kölcsönhatásban vannak az érfalra ható mechanikai tényezõkkel. mindenekel6tt az endotheliumra ható változatos nyiróerökkel. A fokozott szimpatikotónia következményeként fellépõ.oszdlládós nyiróerök. vazokonstrikdót okoznak. A kialakult érkárosodás a negativ hatás tfpusától és idötartamától fü9g6en kezdetben reverzibilis funkdonális. majd irreverzibilis funkdonális. végül organikus tipusú. Funkdonális károsodáson a különbözo provokativ tényezõk hatására be\(övetkezõ kóros reakciót értjük. Fiziológiás körülmények kõzött az artériás rendszer a környezeti hatásokra vazodilatációval válaszol, kóros körülmények között azonban a vazodilatáció mértéke elmarad a klvánatostó&. esetleg paradox vazokonstrikdó következik be. amelyet invazlv és noninvazlv technikával korrekt módon értékelhetünk. és Hypertonia és érfali merevség Az "érfali merevség" fokozódása ok-okozatl összefüggésben áll a vaszkuláris. kardiovaszkuláris betegségekkel. különösen a hypertoniával. A klasszikus elképzelés szerint a hypertonia okozta célszemárosodás elófeltétele a tartósan fennálló magas vérnyomás okozta mechanikai igénybevétel. Az artériák merevsége. a balkamra-hypertrof)hia kialakulása gyakran megelózi a hagyományos módon definiált hypertonia diagnózisát. illetve nem konelál a hypertonia súlyosságával. a kardiális hemodinamikai paraméterekkel. A látszólagos ellentmondás hátterében a hypertoniához társuló egyéb kockázati tényezók (a dyslipidaemiás betege\( 61 %-a, a csökkent glükóztoleranciájúak 33%-a. a 2-es típusú diabetesben szenvedók SO%-a hypertoniás. fokozott szimpatikotónia). valamint a fokozott ROS-aktivitás inflammatorikus mediátorai és a fokozott neurohormonális aktivitás állnak. Poligénes öröklésmenet, DO genotípus, atfa-adducin-. G-protein polimorfizmus ugyancsak közvetitheti a vérnyomás-emelkedés mellett fellépó korai érfalkárosodást. A cikk szerz6i hangsúlyozzák. hogy a hypertonia és az érfali merevség autokatalitikus fo- egyensúlyának felbomlása. amely a kardiovaszkuláris betegségek prognosztikai jelent6ségû markere. Az endotheli Iyamat. utóbbi a hypertonia prediktív faktora. Ezen belül kiemelt jelentõséggel bír az endothelialis konstriktor faktorok (endotelinek. diszfunkdót Vita és Keany a kardiovasikulám a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás szöveti angiotenzin II) szintjének emelkedése kockázat barométefének. Bonetti a kockázati: önálló kockázati tényezõje. Az érfal merevsén- gének fokozódása több kórélettani következ. és a relaxáló faktorok (endothelialis eredetû)1. tényezõk markerének nevezi.2 Jogos a kérdés relaxál6 faktor [EDRfl/nitrogén-monoxid (NC1- a nagy prediktív értékü. korai vaszkuláris kár~ prosztaciklin. endothelialis eredetû hiperpoic

10 Összefoglaló közlemény ménnyel jár. A legfontosabb egyrészt a bal kamra fokozott nyomásterheléséhez vezetõ pulzusnyomás-növekedés. másrészt a koszorúerek csökkent diasztolés perfúziója, továbbá a nyomásváltozás által elõidézett áramlásváltozás, közvetlen érfalsérülés, vagyis makroszkópos strukturális átépülés. Az artériák vizsgálatának lehetõségei A vaszkuláris remodeling kinetikáját idõben követve legkorábban az endothel-diszfunkció biokémiai markerei mutatnak eltérést A kontraktilis és relaxáló faktorok, a hemosztazeolágiai paraméterek, az adhéziós molekulák vizsgálatát megnehezíti a faktorok rövid életideje (a ND-é <5 s), a preanalitikus fázis bonyolultsága (stranguláció nélküli vérvétel, hûtést igénylõ szállítás, centrifugálás), valamint az, hogy költséges a metodika (enzim-immunassay). Az organikus, strukturális károsodás kimutatására fõleg experimentális invazív technikák használatosak. Az optikai koherencia-tomográfia 10 J.l.m-es, nagy felbontású felvételeket ad, a szövetek által visszatükrözött..közeli infravörös" fény intenzitását méri. Az érfal hisztokémiai vizsgálatáteszi lehetõvé a fluoreszcens emisszióspektroszkópia, a fotonspektroszkópia, az intravaszkuláris elektromos impedancia mérése. A klinikumban az intravaszkuláris ultrahang terjedt el, amely valós idejû felvételeket készít, háromdimenziós rekonstrukciós lehetõséggel. A perifériás konduktív artériák vizsgálatára az áramlásfüggõ dilatáció mérését alkalmazzák. A mérés felnõttek esetében az arteria brachialis és az arteria femoralis superficialis, gyermekek esetében az arteria radialis célartériákon történik. A vizsgálat lényege az, hogy a vizsgált értõl disztálisan szupraszisztolés kompressziót hozunk létre. A dekompresszíót követõen az áramlás fokozódása (nyíróerõ) ép endothelium mellett vazodilatációt vált ki. Hasonló hatást provokálhatunk farmakológiai tesztek kel: acetil-kolin, adenozin intraartériás adásával. Ugyanilyen elvek szerint történik a kisérrendszer, a nutritív kapillárisok, a termoregulátor shuntök vizsgálata. Döntõen a szisztémás vaszkulatúra vizsgálatára alkalmas eljárás az artériás pulzushullámanalízis (arterial waveform analysis. AWA). amelynek legegyszerûbb módja a digitális pulzustérfogat elemzése (digital volume pulse, DVP). A vizsgálat a kéz mutatóujjára fel helyezett fotopletizmográf segítségével történik. Takazawa végzett vazoaktív gyóqyszerhatásvizsgálatot a DVP metodikával:o Az aorta pulzushullámának sebességét (pulse wave velocity, PWV) a bal a. carotís és az a. femoralis pulzusok közti távolság és idõeltolódás mérésével határozhatjuk meg. Az artériák rigiditásának jelentösége a klinikai vizsgálatok alapján A fenti eljárások többsége igen specifikus és szenzitív, de tömegesen alkalmazható, egyszerû, költséghatékony gyors, módszerre lenne szükség. Az artériák falszerkezetének vizuális megjelenítését szolgálja a 1o-20%-os hibahatárral alkalmazható duplex ultrahang metodika, amely az arteria carotís communison mért intíma-media vastagságot (CIMT) adja meg. A ClMT prognosztikai jelentõségét számos klinikai vizsgálat (ARIC, INSIGHT, PREVENT, GITS) igazolta a stroke, illetve a myocardialis infarctus tekintetében. A ClMT 0,1 mm-es növekedése 11 DIo-kai növeli az akut coronaria-szindróma kialakulásának kockázatát.8 Az applanációs tonométemek. a fotopletizmográfiás ujj pulzustérfogat-elemzésnek a hazai fejlesztésû arteriográfnak közös tulajdonsága, hogyapulzushullám és non invazív detektálása révén az érfali merevség okozta hemodinamikai változásokat rögzíti. Az alkalmazott metodikától függetlenül jellegzetes, két púpú görbét kapunk: az elsõ hullám a szisztolés vagy nyomáshullám, a második pedig a visszaverõdõ vagy reflexiós (late systolic peak) hullám, amely az aorta rugalmasságától függõ idõtartammal és a perifériás ellenállástól függõ amplitúdóval rárakódik az elsõ hullám ra. A vizsgálat során igénybe vett technikától függõen számos direkt és indirekt (származtatott) paramétert nyerhetünk, amelyek szenzitivitása és specificitásaz artériák merevségétõl, az életkortól függõen eltérõ. A cikkben kiemelt szisztolés és diasztolés aorta nyomás (illetve a görbe alatti területek), a centrális nyomás amplitúdó, az augmentációs index (Aix), a Buckberg-index és az aorta pulzushullámának terjedési sebessége (PWV) általánosan elfogadott és alkalmazott paraméterek. A görbe idõbeli elsõ derivált ja pontosabb értékmeghatározást tesz lehetõvé; használják a testmagasság szerint korrigált rigiditási indexet is. A vizsgált paramétereközül elsõsorban a PWV és az Aix használata terjedt el. Bár a két érték Kelley szerint egymással is korrelál. az összmortalitásnak önmagában a PWV is érzékeny indikátora: 1 mis-os PWV-csökkenés a relatív kockázat O, 71-os változásával jár.6 Az artériás merevség összefügg az inzulin-, a koleszterin- és a trigliceridszinttel, a PWV korrelál a jelen levõ kockázati tényezõk számával, alkalmas a kockázati tényezõk kezelésében elérhetõ hatékonyság növelésére (Framingham-vizsgálat). A PWV Cruickshang megfigyelése alapján a kardiovaszkuláris mortalitás és az összmortalitás független prediktora 2-es típusú diabetes mellitus és csökkent glükóztolerancia fennállásakor.4 Blacher és london vizsgálatai végstádiumú vesebetegségben igazolták a két paraméter (PWV, Aix) erõs

11 . Kommentár prediktivitását a mortalitás tekintetében a pulzusnyomással szemben},9 Erõs pozitív korrelációt mutattak a carotís intíma-media vastagság változásával. Az érrendszeri átépüléshez hasonlóan, vele párhuzamosan észlelhetõ a kardiális remodeiing, a bal kamra myocardiumának disztenzibilitási károsodása. Kimutatható a bal kamra falvastagságától bízonyos mértékig független, korai relaxációs zavar, a diasztolés diszfunkció. A két folyamat összefügg és korrelál egymással, Gyakorlati szempontok Az érfali merevség kimutatásának jelentõségét az említett kardiovaszkuláris, cerebrovaszkuláris prognosztikai összefüggések adják, ezért a terápiás stratégia megválasztásában lényeges a vaszkuláris károsodás mértéke. Elönyben kell részesíteni azokat a farmakonokat, amelyek az antihipertenzív hatáson túl pleiotrop (vaszkuloprotektív, antiinflammatorikus) hatást is kifejtenek. Kinlay munkacsoportja igazolta. hogy az endothelialis NO-szintézis blokkolása nyomán a PWV, az augmentádós index nõ! A vazodilatátor, antitrombogén hatású NO szintjét több vérnyomáscsökkentö gyógyszer is növeli. Azonos vérnyomáscsökkentö hatás mellett a vaszkuloprotekív ACE-gátlók, AT,-receptor-antagonisták és egyes kaldumcsatoma-blokkojók alkalmazása klinikai elõnyökkel jár a hasonló tulajdonságokkal nem rendelkezö, nem kombinált hatású béta-blokkolók, diuretikumok adásával szemben.5 A klinikai gyakorlatban a gyors, reprodukálható, kevéssé költséges eljárásoknak van jelentõségük. A speciális felkészültséget igénylõ applanációs tonometriával, a PORH és FMD vizsgálatokkal szemben a hazai fejlesztésü arteriográf viszonylagos egyszerûsége folytán ígéretes metodikának látszik. Természetesen figyelembe kell venni, hogya legtöbb módszer EKG R-hullám kapuzott, így szívritmuszavarban (pitvarfibrilláció, halmozott ventrikuláris extraszisztolék) jóval kevésbé szenzitív. A cikk nem hangsúlyozza kellõen a vizsgálati körülmények standardizálásának fontosságát, a preanalitikus, vizsgálatot megelõzõ szakasz jelentõségét. A PWV, illetve az Aix meghatározásakor figyelembe kell venni a vérnyomás diurnális ingadozását, a vizsgálati körûlmények állandóságát, a beteg vaszkuláris funkcióját befolyásoló számos tényezõt, az étkezés, a gyógyszerek, az alkohol, a nikotin és a szimpatikotónja szerepét, az antropometriai adatokat (végtag- és érátmérõ), valamint az alkalmazott módszereprodukálhatóságát és hibahatárát. Megfelelõ módszert alkalmazv a vizsgált paramétereknek a vaszkuláris események új kockázati tényezõi ként klinikai jelentõségük van a rejtett kockázati tényezõk felderítésében, a veszélyeztetett betegek kiszürésében, a terápia megválasztásában. A hazai gyakorlatban az eltérõ módszereket alkalmazó központok megfelelõ klinikai szintû koordinálása sokat segítene a szûrõ jellegû módszerek primer prevenciós alkalmazásában. Irodalom: 1. Blacher J, Asmar Ro DjaneS. London GM, Safa ME. Aortic pulse wave velocity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients. H~rtension 1999;33: Bonetti PO, Lerman W. Lerman A. Endothelia dysfunction. A marker of atherosclerotic risk. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003;23: Botts NL, Dijk JM. Oren A, Grobbee DE. Carotid intima-media thickness, arterial stiffness and risk of cardiovascular disease: current evidence. J H~rtens 2002;20: Cruickshank K, Riste L, Anderson SG. Wright JS, Dunn G, Gosling RG. Aortic pulse-wave veloci~ and its relationship to mortality in diabetes and glucose intolerance: an integrated index of vascula function? Circulation 2002;106: Davies JA, Struthers AD. Pulse wave analysis and pulse wave velocity: a' critical review of their strengths and weaknesses. Hypertension 2003;21: KeUy A, Hayward C. Avolio A, O'Rourke M. Noninvasive determination of age-related changes ín the human arterial pulse. Circulation 1989;80: Kinlay S, Creager MA, Fukomuto M, Hikita H Fang JC. Endothelium-derived nitric oxide regulates arterial elasticity in human arterias in vivo. H~rtension 2001;38: Laurent S, Boutouyrije P, Asmar R, Gauuer 1, Laloux B, Guize L. Aoruc stiffness is an independent predictor of ali cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension 2001;37: London GM, Blancher J, Pannier B, Guerin Al Marchais SJ. Safar ME. Arterial wave reflections and survival in end-stage renal failure; Hypertension 2001;38: Takazawa K. Tnaka N, Fujita M. Assessment o vasoactive agents and vascular ageing by the Becond derivative of photopletysmograph waveform. Hypertension 1998;32:

Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére

Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére BELGYÓGYÁSZAT Egyszerû, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejû mérésére DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége

Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége Assessment and clinical significance of arterial stiffness Tislér András 1, Fekete Cs. Bertalan

Részletesebben

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds.

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, AVI, OÉO - 2011 - A magyarországi halálozási

Részletesebben

Kockázatbecslés az egészségügyben

Kockázatbecslés az egészségügyben Kockázatbecslés az egészségügyben A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága a WHO céljának megfelelően a NCD megbetegedések visszaszorítására törekszik A nem fertőző betegségek

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness BELGYÓGYÁSZAT módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS Napjaink igénye, hogy az artériák állapotát egyszerû, nem-invazív vizsgáló módszerekkel mérjük

Részletesebben

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében

Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az artériás érfalmerevség cardiovascularis kockázatértéke és mérése a legújabb eredmények tükrében Nemcsik János dr. 1, 4 Tislér András dr. 2 3, 5, 6 Kiss István dr. Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22.

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Lannert Ágnes, PharmD Illyés Miklós Md, PhD munkája alapján Továbbá Vértes András Prof. és Dr. Benczúr Béla ábráival Főbb

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Aorta stenosis, a probléma jelentősége

Aorta stenosis, a probléma jelentősége Temesvári András Aorta stenosis, a probléma jelentősége A 65 év feletti emberek 25%-nak megvastagodott az aorta billentyűje 75 év felett 3%-nak súlyos aorta stenosisa van Időskorban a leggyakoribb billentyűhiba,

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Egyszerű, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejű mérésére

BELGYÓGYÁSZAT. Egyszerű, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejű mérésére BELGYÓGYÁSZAT Egyszerű, gyors, automatikus, nem-invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejű mérésére Írta: DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA Bevezetés

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNYEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK

EREDETI KÖZLEMÉNYEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK A különböző érfali tágulékonysági paraméterek jelentősége a cardiovascularis mortalitás előrejelzésében hemodializált betegek között: prospektív kohorszvizsgálat TAHA EL HADJ OTHMANE

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében

AKTUÁLIS. Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében 1 AKTUÁLIS Az artériás érfalmerevség meghatározásának klinikai szerepe - az oszcillometriás módszer és a magyarországi gyakorlat kritikájának tükrében Írta: DR. NEMCSIK JÁNOS 1, DR. TISLÉR ANDRÁS 3, DR.

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA Csapó Krisztina 1, Bajkó Zoltán 2, Molnár Sándor 1, Magyar Mária Tünde 1, Csiba László 1 1 Debreceni Egyetem, Orvos-

Részletesebben

A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében

A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS Ö SSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 425 A vascularis életkor meghatározásának szerepe és jelentôsége a cardiovascularis prevenció kockázati rétegezésében VÉRTES András THE ROLE AND SIGNIFICANCE

Részletesebben

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN. Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN. Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria Doktori Program vezetője: Prof. Dr. Koller Ákos,

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

A vérnyomás értelmezése és mérése

A vérnyomás értelmezése és mérése Orvosbiológiai méréstechnika A vérnyomás értelmezése és mérése Csordás Péter csordas@mit.bme.hu Jegyzet: (15. fejezet) http://home.mit.bme.hu/~jobbagy/obmtseged2.pdf Tartalom Definíció mit mérünk, minek?

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. DÉR HENRIETTA, DR. KEREKES GYÖRGY, DR. VERES KATALIN, DR. SZOMJÁK EDIT, DR. SOLTÉSZ PÁL

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. DÉR HENRIETTA, DR. KEREKES GYÖRGY, DR. VERES KATALIN, DR. SZOMJÁK EDIT, DR. SOLTÉSZ PÁL ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Artéria brachialis flow-mediált vasodilatáció, carotis intima-media vastagság és augmentációs index (AIx) összehasonlító vizsgálata Írta: DR. DÉR HENRIETTA, DR. KEREKES GYÖRGY, DR.

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban Farkas Katalin Szent Imre Kórház, Angiológia Profil Budapest 2010. november

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Az angiotenzinkonvertáz-gátlók hatása a balkamra-hypertrophiára Keltai Mátyás LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A szerzô ismerteti a balkamra-hypertrophia kialakulásával kapcsolatos újabb

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl

A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl A Centrális Nyomás Mérése és az Antihipertenzív Terápia - Konszenzus Kivonat, a centrális vérnyomás terápiába való beillesztésérıl Central Blood Pressure Measurements and Antihypertensive Therapy: A Consensus

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Horváth, I., et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

Horváth, I., et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary Intraarteriálisan és Arteriográffal mért pulzushullám görbék összehasonlító vizsgálata (Horváth Iván, Cziráki Attila, Gaszner Balázs, Sárszegi Zsolt, Illyés Miklós, Papp Lajos Pécsi Tudományegyetem, Szívgyógyászati

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

vagy tudomány? Jobbágy Ákos

vagy tudomány? Jobbágy Ákos Vérnyomásmérés: s: játék j vagy tudomány? Jobbágy Ákos I G É N Y Magas vérnyomás rizikófaktorok Az alábbiak közül három együttes megléte kockázatos: életkor 50 fölött, nem = férfi, elhízás (BMI > 30),

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia évi eredmények, összefüggések. Dr.habil Barna István MAESZ Programbizottság

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia évi eredmények, összefüggések. Dr.habil Barna István MAESZ Programbizottság V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia 2010-2011-2012-2013.évi eredmények, összefüggések Dr.habil Barna István MAESZ Programbizottság 2014.02.20. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja (MÁESZ)

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13.

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. Bevezetés Tárgykörök: szív infarktus, szív elégtelenség, kockázati tényezők

Részletesebben

EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR.

EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR. 1 EGYÉB Az arteria pulmonalis rugalmasságának korfüggı változása Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR. KOLLAI MÁRK Bevezetés Az

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN PhD tézis Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika Pécs 2013.

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Diabetes mellitus és hypertonia

Diabetes mellitus és hypertonia Diabetes mellitus és hypertonia Endokrinológia továbbképzés Horváth Viktor 2015.03.14. A normális glükóztolerancia és a szénhidrátanyagcsere zavarok diagnosztikus kritériumia Diab Hung XXII évf. Suppl.

Részletesebben

Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége

Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége Az érfali rugalmatlanság (artériás stiffness) vizsgálatának klinikai jelentősége dr. Benczúr Béla kardiológus, a Magyar Artériás Stiffness Társaság főtitkára Hetényi Géza Kórház, Kardiológiai Osztály,

Részletesebben

Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával

Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával Diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség elemzése integrált Doppler echocardiográfiával Témavezető: Hivatalos bírálók: Doktori tézisek Dr. Dénes Mónika Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Az érfalrugalmasság mérése egészséges és vesetranszplantált gyermekeknél Pulzushullám terjedési sebesség gyermekkori normál értékeinek meghatározása Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: -

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: - Kardiológiai Szintentartó Tanfolyam Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség közzététele, 1 év. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Hypertonia kezelése,

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TensioMed TM Arteriográf az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában

Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában BÍRÁLATOM Dr. Soltész Pál Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában címő MTA doktori értekezésérıl Dr. Soltész Pál 1985-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, azóta

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata.

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata. 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata. Az Auguszta Vascularis Program elsı eredményei Írta: DR. SOLTÉSZ PÁL,

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció 1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotró folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció Folyadékok Csefolyós, Légnemű Tetszőleges mértékben deformálható anyagszerkezet változás nélkül Newtoni folyadék Newton-féle

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

A HYPERTONIA SZÖVÕDMÉNYEI, A HYPERTONIA HELYES KEZELÉSE

A HYPERTONIA SZÖVÕDMÉNYEI, A HYPERTONIA HELYES KEZELÉSE 1 A HYPERTONIA SZÖVÕDMÉNYEI, A HYPERTONIA HELYES KEZELÉSE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A vezetõ halálokot képezõ szív-érrendszeri betegségek legfõbb

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Proaritmia érzékenység vizsgálata nyúl

Proaritmia érzékenység vizsgálata nyúl Proaritmia érzékenység vizsgálata nyúl sportszív modellben Kui Péter 1, Takács Hedvig 2, Morvay Nikolett 1, Leprán István 1, Tiszlavicz László 3, Nagy Norbert 1, Ördög Balázs 1, Farkas András 2, Forster

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II.

BESZÁMOLÓ. a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II. BESZÁMOLÓ a Magyar Artériás Stiffness Társaság által szervezett IV. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumról, illetve a MAST II. Kongresszusáról Napjainkban már egyértelműen bizonyított tény, hogy az

Részletesebben

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik?

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik? V Á L A S Z Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanárnak, az MTA Doktorának A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra című MTA doktori értekezés

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Dr. Taha El Hadj Othmane

Dr. Taha El Hadj Othmane Az érfali tágulékonysági paraméterek szerepe a kardiovaszkuláris túlélés előrejelzésében hemodializált betegek között: meghatározók és terápiás lehetőségek. Ph.D. Tézis Dr. Taha El Hadj Othmane Semmelweis

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION

CURRICULUM VITAE. Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION CURRICULUM VITAE Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION 1981-1987 M.D., Uzshorod State University, Medical Faculty Uzshorod, former Soviet Union (diploma with honour) 1996 Specialist in Internal Medicine (SOTE)

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 III. FOKÚ, SÚLYOS HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Súlyos hypertoniáról akkor beszélünk, ha eseti, rendelõi méréssel 180/110

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília PhD tézisek Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta dilatációjának ultrahang vizsgálata: a klinikai alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. AZ INFARCTUS SZÖVŐDMÉNYEI STRESSZ ECHOCARDIOGRAPHIA DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az ischaemiás

Részletesebben

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON Botos Péter, Fogl Anita. Király Szilvia, Szabó Katalin HMÖ Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben