Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján készült: London G, et al. AJH 2006; 19: Az utóbbi években megjelent vizsgálatok adatai alapján úgy tûnik, hogy az indapamid az egyik leghatékonyabb vérnyomáscsökkentõ, különösen a szisztolés vérnyomás csökkentése szempontjából bír kiemelkedõ jelentõséggel, amely mind a tiazid diuretikumok, mind a többi vérnyomáscsökkentõ gyógyszer effektusát meghaladja. A legújabb vizsgálat az X-CELLENT (NatriliX SR versus CandeSartan and amlodipine in reduction of systolic blood pressure in hypertensive patients study) tanulmány is az indapamid izolált szisztolés hipertóniában kifejtett rendkívül kedvezõ szisztolés- és pulzusnyomást csökkentõ hatását bizonyította. A vizsgálat eredményeit Gerard London és munkatársai 2006-ban közölték az American Journal of Hypertension hasábjain. Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, hogy fontos kockázati tényezõje a kardiovaszkuláris betegségeknek (1) és a vérnyomás csökkentésével csökkenthetõ a kardiális események és a szélütés kockázata (2, 3). A vérnyomás és a kardiovaszkuláris kockázat közötti kapcsolat folyamatos és független (4). A vérnyomás különbözõ összetevõi, mint a szisztolés, a diasztolés, illetve a pulzusnyomás és a kardiovaszkuláris kockázat közötti kapcsolatot azonban napjainkban is számos tanulmány próbálja tisztázni. Korábban csak a diasztolés vérnyomást tartották kockázatot fokozó tényezõnek, de az újabb kutatások rávilágítottak a szisztolés vérnyomás fontosságára 85, 6), és újabban a pulzusnyomásról is igazolódni látszik, hogy a kardiovaszkuláris betegségeknek független kockázati tényezõje (7, 8) mind hipertóniás, mind normotoniás egyénekben (9). A vérnyomás különbözõ összetevõinek szerepe egyre világosabbá vált, amint tisztázódott az életkorral való összefüggésük. A szisztolés vérnyomás általában lineárisan emelkedik a felnõtt életévek alatt. A diasztolés vérnyomás eleinte emelkedik, majd csökken, az átmenet az év között van (10, 11). A pulzusnyomás ennek következtében jelentõsen emelkedik a késõbbi életévekben, és a hipertóniának az izolált szisztolés hipertónia lesz a jellemzõ megjelenési formája a 60 évesnél idõsebbek körében (12). Ezek a változások az életkorral összefüggésben eltolódást okoznak a diasztolés hipertóniától a szisztolés hipertónia felé, míg végül a pulzusnyomás válik a koszorúér-betegség kulcsfontosságú kockázati tényezõjévé (13). Fontos megjegyezni, hogy a 60 évesnél idõsebbeknél a diasztolés vérnyomás negatívan befolyásolja a koszorúér-betegség kockázatát. Közép- és idõskorúakban, azonos szisztolés vérnyomásszint mellett, az alacsonyabb diasztolés vérnyomás a koszorúér-betegség és a halálozás magasabb kockázatával jár (7, 14). Az izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ betegek kórlefolyását elemzõ tanulmányok metaanalízise azt igazolta, hogy a kezelés kedvezõ hatása sokkal inkább függ a szisztolés, mint a diasztolés vérnyomás csökkentésétõl (1, 14). Másrészt a SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program) tanulmány szerint a diasztolés vérnyomás 5 Hgmm-rel való csökkentése szignifikánsan növelte a szélütés és a kardiovaszkuláris betegség kockázatát (15). Ezen túlmenõen, klinikai és epidemiológiai vizsgálatok igazolták, hogy sokkal nehezebb kontrollálni a szisztolés vérnyomást, mint a diasztolésat (16). Az antihipertenzív szerek különbözõképp befolyásolhatják a vérnyomás egyes összetevõit. A szisztolés vérnyomásra ható készítmények különös fontossággal bírnak, mert javíthatják a vérnyomáskontroll eredményességének rátáját, és csökkenhetik a magas szisztolés vérnyomásnak tulajdonított morbiditást és mortalitást (17). A vizsgálat célkitûzése, felépítése Az X-CELLENT (NatriliX SR versus CandeSartan and amlodipine in reduction of systolic blood pressure in hypertensive patients study) tanulmány célja az volt, hogy az indapamid SR (1,5 mg Natrilix SR, Servier, Franciaország) különbözõ vérnyomás-paraméterekre (szisztolés és diasztolés vérnyomásra, illetve pulzusnyomásra) kifejtett hatását összehasonlítsa az angiotenzinreceptor-blokkoló candesartannal, a kalciumantago- Cardiologia Hungarica 2007; 37 : D11

2 X-CELLENT-vizsgálat nista amlodipinnel szisztolés és diasztolés vagy csak szisztolés hipertóniában szenvedõ betegeken. A multicentrikus, dupla vak, randomizált, placebokontrollált vizsgálatban 4 vizsgálati ág volt. A 12 hetes vizsgálatban a 4 hetes bevezetõ periódus után a randomizálták a betegeket és 12 hétig naponta egy alkalommal 1,5 mg indapamid SR-t (Pretanix), vagy 8 mg candesartant, vagy 5 mg amlodipint vagy placebót kaptak. Betegcsoportok A 12 hetes vizsgálatba, esszenciális hipertóniában szenvedõ, év közötti, szisztolo-diasztolés vagy izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ beteget vontak be. Beválasztási feltételként a Hgmm közötti szisztolés érték, és Hgmm diasztolés érték szerepelt. Részt vehettek azok a betegek is, akiknek a diasztolés vérnyomásértékük nem haladta meg a 90 Hgmm-t, de a szisztolés érték Hgmm között volt. Kizárták a vizsgálatból azokat, akiknek a vérnyomással összefüggõ súlyos kardivaszkuláris megbetegedésük is volt (pl. koronáriabetegség, szívelégtelenség, stroke, balkamra-hipertrófia stb.). Lipidcsökkentõ, urikozúriás készítmények, alacsony dózisú aszpirin szedése megengedett volt, de kizárták azokat a vizsgálatból, akik egyéb vérnyomáscsökkentõ kezelésben is részesültek Statisztikai analízis A fõ hatékonysági kritérium a rendelõi, Omron-készülékkel mért szisztolés vérnyomás változása volt. A másodlagos hatékonysági kritérium magában foglalta a diasztolés vérnyomás és pulzusnyomás változását. További másodlagos kritérium volt a terápiára reagálók száma, vagyis azon betegek száma, akiknél a vérnyomás 140/90 Hgmm alá csökkent, vagy a szisztolés vérnyomás legalább 20, a diasztolés pedig legalább 10 Hgmm-rel csökkent. A vérnyomásváltozás minden esetben a kiindulási (W 0 ) és a végsõ (W 12 vagy utolsó mért) vérnyomásérték közti változást jelenti. Az intention to treat szerinti elemzést alkalmazták, vagyis az összes olyan véletlen besorolású betegre kiterjedt, aki a vizsgálati gyógyszernek legalább egy adagját megkapta, és akinél rendelkezésre állt a kiindulási szisztolés vérnyomás értéke. Az elõre meghatározott alcsoportelemzés azokra a betegekre terjedt ki, akiknek a kiinduláskor mért vérnyomás alapján izolált szisztolés hipertóniájuk (szisztolés vérnyomás >140 Hgmm és diasztolés vérnyomás <90 Hgmm) volt. A biztonságossági vizsgálat minden olyan betegre kiterjedt, aki a vizsgálati gyógyszernek legalább egy adagját megkapta. A fõ statisztikai elemzés az indapamid SR (Pretanix) és candesartan, illetve amlodipin szisztolés vérnyomásra gyakorolt hatását hasonlította össze egyszempontos kovariancia-analízissel, ahol a kezelés az állandó tényezõ és a kiinduláskori érték a változó volt. A páronkénti összehasonlítás Dunnett-próbával történt, ahol a kontroll az indapamid SR (Pretanix) csoport volt. Másodlagos elemzésként, hasonló módszert alkalmazva, a három aktív kezelést hasonlították össze a placebóval, ahol a páronkénti összehasonlításban a placebocsoport volt a kontroll. Az elsõ fajta hiba küszöbértéke minden (kétoldalas) vizsgálatban 5% volt. A minta nagyságából adódóan a próba ereje (második fajta hiba=83%) lehetõséget adott a 3 Hgmm-es különbség felismerésére. Eredmények A 12 hetes vizsgálatba 3 ország, 392 centrumából összesen 1758, év közötti, szisztolo-diasztolés vagy izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ beteg adata került feldolgozásra. A betegek alapadatait az 1. táblázat foglalja össze. Mind a három aktív kezelés szignifikánsan csökkentette a vérnyomást a placebóhoz képest (p<0,001). Az indapamid csoportban a szisztolés vérnyomás-csökkenés nem szignifikáns mértékben, de erõteljesebb volt, míg a diasztolés vérnyomás kevésbé csökkent. Az izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ betegeknél (n=388), mind a három aktív kezelés szignifikánsan csökkentette a szisztolés vérnyomást, ugyanakkor egyedül az indapamid terápia esetén nem változott a diasztolés vérnyomás, vagyis egyedül itt csökkent szignifikánsan a pulzusnyomás a placebóhoz képest (p=0,005) (1. ábra). Az egyik alvizsgálatban 576 betegen 24 órás vérnyomás-monitorozást is végeztek. A szisztolés vérnyomás és a pulzusnyomás változása ha- 1. ábra. A Pretanix legalább olyan hatékony vérnyomáscsökkentõ mint a candesartan, vagy az amlodipin (p<00001 vs. placebo, n=1758) Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D12

3 X-CELLENT-vizsgálat 1. táblázat: Demográfiai és klinikai alapadatok az X-CELLENT-vizsgálat intention-to-treat betegpopulációban* Indapamid SR Candesartan Amlopidin Placebo (Pretanix) A vizsgált populáció adatai (n=1758) (n=440) (n=435) (n=444) (n=439) Kor (év) 58,4±10,3 59,4±10,3 58,9±9,9 59,0±10,1 Férfi, n (%) 219 (49,8) 224 (51,5) 230 (51,8) 217 (49,4) Kaukázusi rassz, n (%) 429 (97,5) 425 (97,7) 431 (97,1) 435 (99,1) Testtömegindex (kg/m 2 ) 27,0±3,1 27,1±3,2 26,8±3,2 26,8±3,1 Jelenleg dohányzik, n (%) 70 (15,9) 58 (13,3) 62 (14,0) 62 (14,1) A hipertónia fennállásának ideje, hónapokban 66,0±75,1 58,5±67,4 66,4±72,3 61,8±69,3 Megelõzõ antihipertenzív kezelés n (%) 263 (59,8) 264 (60,7) 279 (62,8) 259 (59,0) Izolált szisztolés hipertóniás betegek (n=388) (n=96) (n=94) (n=100) (n=98) Kor, év 63,5±10,0 64,0±9,9 64,4±9,0 63,9±9,7 Férfi, n (%) 42 (43,8) 40 (42,6) 48 (48,0) 34 (34,7) Kaukázusi rassz, n (%) 93 (96,9) 93 (98,9) 100 (100) 98 (100) *Átlag érték, hacsak más jelzés nincs sonló volt a három csoportban, de a diasztolés vérnyomás csökkenése indapamid terápia esetén itt is kisebb mértékû volt, vagyis kedvezõbb volt, mint candesartan alkalmazásakor (p=0,039) (2. ábra). Az izolált szisztolés hipertóniás betegek 24 órás szisztolés vérnyomását az indapamid kifejezettebben csökkentette, mint az amlodipin (p=0,037), és egyedül ez mérsékelte a 24 órás pulzusnyomást a placebóhoz képest (p=0,03). Az indapamid szignifikánsan erõteljesebb 24 órás pulzusnyomás-csökkenést eredményezett, mint az amlodipin (p=0,017) 2. ábra. ABPM-vizsgálat ISH esetén (*p<0,005 vs. placebo, **p<0037 vs. amlodipin, n=388) Megbeszélés Jelen tanulmányban, amelyben a betegek többségének kevert, szisztolés és diasztolés hipertóniája volt, az indapamid SR (Pretanix) hasonló mértékû szisztolés és diasztolés vérnyomáscsökkenést eredményezett, mint a candesartan és az amlodipin. Az indapamid SR (Pretanix), jobban csökkentette a pulzusnyomást, mint a többi készítmény, de csak az amlodipinnel összehasonlítva közelítette meg a különbség a szignifikancia határát. A szisztolés vérnyomást és a pulzusnyomást az egyéb antihipertenzívumoknál jobban csökkentõ tiazid típusú vizelethajtóknak ezt a hatását már mások is leírták (17, 20). Az izolált szisztolés hipertóniában szenvedõ betegek ezen alcsoportjában azonban az indapamid SR (Pretanix) hatása egyértelmûen különbözött az egyéb szerek hatásától. Izolált szisztolés hipertóniában mindhárom kezelés hasonló mértékben csökkentette a szisztolés vérnyomást. A candesartan és az amlodipin egyaránt szignifikánsan csökkentette a diasztolés vérnyomást, míg az indapamid SR (Pretanix) nem változtatott a (ezekben az esetekben eleve normális) diasztolés vérnyomáson. Az indapamid SR (Pretanix) volt az egyetlen, amely izolált szisztolés hipertóniában szignifikánsan csökkentette a pulzusnyomást. Az indapamid SR (Pretanix) jelen tanulmányban megfigyelt vérnyomáscsökkentõ tulajdonsága különösen azoknak az újabb eredményeknek a fényében érdekes, amelyek felhívják a figyelmet a vérnyomás különbözõ összetevõinek relatív fontosságára a kardiovaszkuláris kockázat elõrejelzésében. Kevert, szisztolés és diasztolés hipertóniában, amely a fiatalabb korban jelentkezõ hipertónia jellemzõ formája (13), a vérnyomás bármely Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D13

4 összetevõjének csökkentése csökkenti a kardiovaszkuláris kockázatot. Izolált szisztolés hipertóniában, amely az idõskori hipertónia jellemzõ formája, a szisztolés vérnyomás csökkentésének van jelentõs jótékony hatása (14), míg a diasztolés vérnyomás csökkentésének nincs, vagy ez akár káros is lehet (14, 15). Az ABPM (Ambulatorv Blood Pressure Monitoring) mellékvizsgálat eredményei alapvetõen ugyanazt mutatták, mint a fõvizsgálaté. Izolált szisztolés hipertóniában egyededül az indapamid SR (Pretanix) eredményezett szignifikáns csökkenést a 24 órás pulzusnyomásban. Ezeknél a betegeknél az amlodipin csak kis mértékben csökkentette a 24 órás diasztolés vérnyomást, és ez összhangban állt a 24 órás szisztolés vérnyomás, illetve a 24 órás pulzusnyomás mérsékelt csökkenésével. Az ABPMvizsgálat azt is igazolta, hogy mindhárom kezelés megbízhatóan csökkentette a vérnyomást a gyógyszerbevételek közötti 24 órás idõszakban. Az indapamid SR (Pretanix) lassan felszabaduló formulában tartalmazza a 1,5 mg hatóanyagot. Egyszeri adagja után sokkal hoszszabb idõ múlva alakul ki a maximális plazmakoncentráció (t max ), és sokkal alacsonyabb lesz a plazma csúcskoncentráció (C max ), mint a korábbi, 2,5 mg hatóanyagot tartalmazó gyorsan felszabaduló formulában. Ismételt alkalmazás során, a 24 órás C max -C min fluktuáció négyszer kisebb az indapamid SR (Pretanix) esetén, mint a hagyományos, gyorsan felszabaduló formulával (21). Feltételezhetõ, hogy a lassan felszabaduló formulának köszönhetõ, hogy ebben a vizsgálatban az ambuláns vérnyomásmonitorozás során megbízható 24 órás hatást lehetett megfigyelni az indapamid SR (Pretanix) csoportban. Az egyenletes 24 órás vérnyomás-csökkentés kedvezõen befolyásolja a célszervkárosodás kivédését (22). Jelen tanulmány fõvizsgálatában a rendelõi vérnyomásmérés Omron 705CP típusú automatikus vérnyomásmérõvel történt. Ennek a hitelesített (18, 19), vérnyomásmérõnek a használatát ajánlja az Európai Hipertónia Társaság (23). A 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás is kizárólag olyan eszközzel történt, amelyet az Európai Társaság vagy a nemzeti hipertónia társaságok jóváhagytak. Mindhárom aktív terápiát jól tolerálták a betegek. Eltekintve a diuretikumok plazmaelektrolit-szintekre gyakorolt ismert hatásától (24), az indapamid SR (Pretanix) hasonló mellékhatásokat okozott, mint a candesartan és a placebo, és nem jelentkezett az amlodipin terápiával összefüggõ perifériás ödéma. Különösen fontos, hogy az egyes kezelési csoportok között nem volt különbség a vércukor- és lipidszintek alakulása között, hasonlóan a korábbi vizsgálatokban látottakhoz (25) (3. ábra). Úgy tûnik, hogy az indapamid SR (Pretanix) esetében a lassan felszabaduló formulának köszönhetõ alacsonyabb csúcskoncentráció eredményeként elmarad az anyagcserére és a figyelt biológiai paraméterekre gyakorolt hatás (26). Emeli ennek a vizsgálatnak az erejét a placebocsoport bevétele. Ez lehetõséget adott a vérnyomáscsökkentés abszolút mértékének megbízható értékelésére, és egyben közvetlenül igazolta a vizsgálat érzékenységét. Ebbõl a felépítésbõl adódott viszont az a hátrány, hogy etikai megfontolásokból a vizsgálatba nem lehetett bevonni sem a súlyos hipertóniában szenvedõket, sem azokat a betegeket, akiknél ismert volt a kardiovaszkuláris betegség egyéb kockázati tényezõje, hiszen az õ esetükben elfogadhatatlan lett volna a bizonyítottan kedvezõ hatású terápia megvonása, ha véletlen besorolással a placebocsoportba kerülnek. Ennek eredményeképp a vizsgálati populáció viszonylag fiatal (átlagéletkor: 58,9 év) és a beválasztott betegek ötödének (22%) volt csak izolált szisztolés hipertóniája. A kezelési csoportok közötti néhány szignifikáns különbség az izolált szisztolés hipertóniások csoportjában volt megfigyelhetõ. Lehet, hogy további szignifikáns különbségekre is fény derült volna, ha nagyobb az izolált szisztolés hipertóniások csoportja. Az ALLHAT-tanulmány (Antihypertensive and Lipid- Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) is megerõsítette, hogy a diuretikumok az elsõként választandó szerek a hipertónia kezelésében (27). Ezt az állásfoglalást tükrözi az amerikai ajánlás is, amely szerint a diuretikumok szinte felülmúlhatatlanok a hipertónia kardiovaszkuláris szövõdményeinek kivédésében, és elsõvonalbeli antihipertenzív szerek (4). Ezt a véleményt többen vitatják, és az európai ajánlások sem fogadják el teljesen (23). Ennek ellenére, mind az USA-ban, mind Európában széles körben elfogadott, hogy a hipertóniás betegek közül sokan szorulnak két-négy antihipertenzív szerre a vérnyomás jó beállításához, és a gyógyszerek egyikének feltétlenül vízhajtónak kell lennie. Következtetések hét Korábbi vizsgálatok már azt is igazolták, hogy az indapamid tartósabb, egyenletesebb hatást biztosít a többi

5 diuretikumhoz képest is, köszönhetõen mérsékelt diuretikus és kifejezett vazodilatátor hatásának. A tiazid diuretikumokkal szemben az indapamid többletelõnynyel is rendelkezik. A LIVE-vizsgálat a balkamra-hipertrófia regressziójában, a NESTOR-vizsgálat a diabéteszesek mikroalbuminuriáját illetõen az enalaprilhoz képest kedvezõbb, illetve hasonló hatását bizonyította. Az indapamid SR (Pretanix) sajátos hatása a vérnyomás különbözõ összetevõire fontos szerepet játszat a pulzusnyomás-emelkedés kivédésében, és az idõskori izolált szisztolés hipertónia kezelésében, amelynek kialakulását a hagyományos antihipertenzív terápiákkal ma még nem lehet hatékonyan megelõzni (28). Mindezen tulajdonsága lehetõvé teszi az 1,5 mg indapamid SR (Pretanix) minél szélesebb körben történõ alkalmazását.

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon

A2-es típusú diabétesz prevalenciája az egész világon Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D6 10 2008 Locksley Hall Media Az indapamid SR hatékonyságának összehasonlítása enalaprillal 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõ idõs hipertóniás betegekben Juan Garcia

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Levenor Kombi Hatóanyag(ok) Amlodipin Perindopril Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Levenor Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály AVM és 2003 irányelvek Joint National Committee VII JAMA 2003;289:2560-72 ESH/ESC Guidelines for the Management

Részletesebben

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése

A Norvasc és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA Tudományos következtetések

Részletesebben

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László

Budapest 2006. február 20. szerzık: dr. Brodszky Valentin Kárpáti Krisztián dr. Gulácsi László Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Az indapamid klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása Közszolgálati Tanszék 1093 Budapest, Fıvám tér 8. Irodalmi áttekintés Tel:

Részletesebben

Vérnyomás. önellenôrzés. Kérdések és válaszok. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja

Vérnyomás. önellenôrzés. Kérdések és válaszok. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja Vérnyomás önellenôrzés Kérdések és válaszok Szûrôprogramok Országos Kommunikációja TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosító jelû kiemelt projekt Projektgazda: Országos Tisztifôorvosi Hivatal (1097 Budapest,

Részletesebben

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok A Strattera (atomoxetine) hatásai a vérnyomásra és a szívfrekvenciára a forgalomba hozatali engedély jogosultja (MAH) által végzett klinikai vizsgálat adatainak felülvizsgálata alapján. Végleges SPC és

Részletesebben

A MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN

A MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN AKTUALITÁSOK A MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN Barna István egyetemi docens, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika barna.istvan@med.semmelweis-univ.hu Évről évre felmerül

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi

A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi A kockázatkezelési terv összefoglalása Termék: Torvatec Kombi Hatóanyag(ok) Atorvasztatin Amlodipin Érintett termék(ek) (márkanév/márkanevek): Torvatec Kombi A forgalombahozatali engedély jogosultja (MAH)

Részletesebben

SpringMed Rövid Betegtájékoztatók

SpringMed Rövid Betegtájékoztatók SpringMed Rövid Betegtájékoztatók SPRINGMED KÉRDEZZ! FELELEK! KÖNYVEK Vérnyomás önellenõrzés Kérdések és válaszok A VÉRNYOMÁSRÓL ÁLTALÁBAN A magasvérnyomás-betegség (hipertónia) ma már sokak számára ismert

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS

HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, MYOCARDIALIS INFARCTUS Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A kardiovaszkuláris (CV) betegségek képezik hazánkban változatlanul a legfõbb

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA

FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA 1 FIX KOMBINÁCIÓJÚ ANTIHYPERTENZÍVUMOK A BETEG ÉS AZ ORVOS SZOLGÁLATÁRA Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 2007. június

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules I. melléklet Felsorolás: megnevezés, gyógyszerforma, gyógyszerkészítmény-dózis, alkalmazási mód, forgalomba hozatali engedély jogosultjai a tagállamokban 1 Tagállam EU/EGT Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 52 Tudományos következtetések 1. - PRAC ajánlás Háttér-információ Az ivabradin egy szívritmust csökkentő szer, amely specifikusan hat a sinuscsomóra anélkül, hogy

Részletesebben

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5

Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Mesteri kombinációk Er teljes és tartós vérnyomáscsökkentés 1,2 Kett s kardiovaszkuláris védelem 3 Javuló beteg-együttm ködés 4 Flexibilis alkalmazhatóság 5 Rövidített alkalamazási előírás Covercard 5

Részletesebben

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE

I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE 1 I. FOKÚ, ENYHE HYPERTONIA ÉS KEZELÉSE Benczúr Béla dr. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A magas vérnyomás nem csupán a vérnyomás számszerûen emelkedett értékét jelenti

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik?

V Á L A S Z. 1. A szív és érrendszeri betegségek és az összhalálozás 30%-a, évente 17 millió ember. Ez milyen populációra vonatkozik? V Á L A S Z Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanárnak, az MTA Doktorának A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra című MTA doktori értekezés

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási /

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL (HIPERTÓNIA, SZÍVELÉGTELENSÉG, POSZT-INFARKTUSOS ÁLLAPOT) DR. CZURIGA ISTVÁN DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium 1. A protokoll alkalmazási /

Részletesebben

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Az Oxfordi Egyetem által végzett Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Összefoglaló a legnagyobb sztatinvizsgálatról Összefoglaló AZ OXFORDI EGYETEM ÁLTAL VÉGZETT HEART PROTECTION STUDY (HPS) ZOCOR-RAL

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica E1 E5 E9 Diabetes and the metabolic therapy Katalin Koltai, Kálmán Tóth Result of STAR study Bakris G, et al. Differences

Részletesebben

Magyar Hypertonia Regiszter

Magyar Hypertonia Regiszter Magyar Hypertonia Regiszter Kiss István dr. 1, 2, 3, 4 Kékes Ede dr. 5 1 Magyar Hypertonia Társaság, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Sabervel 75 mg filmtabletta. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 75 mg irbezartán filmtablettánként. Ismert hatású segédanyag:: 20 mg laktóz-monohidrát

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN

AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN AZ ARTÉRIÁS PULZUSHULLÁM NON-INVAZÍV OSZCILLOMETRIÁS VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN ÉS SERDÜLŐKBEN PhD tézis Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika Pécs 2013.

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN A NATALIZUMAB ELAN PHARMÁRA VONATKOZÓ 2007. JÚLIUS 19-I CHMP SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATA A CHMP a 2007. júliusi

Részletesebben

a hipertónia betegség kezeléséhez

a hipertónia betegség kezeléséhez Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a hipertónia betegség kezeléséhez 2002 1. AZ IRÁNYELV CÉLJA Összefoglalja és rendszeresen aktualizálja a hipertónia kezelésének szakmai irányelveit és ezzel

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SERDÜLŐKORI FEHÉRKÖPENY HYPERTONIA ÉS A CEREBRALIS CÉLSZERVKÁROSODÁSOK KAPCSOLATA

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SERDÜLŐKORI FEHÉRKÖPENY HYPERTONIA ÉS A CEREBRALIS CÉLSZERVKÁROSODÁSOK KAPCSOLATA EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SERDÜLŐKORI FEHÉRKÖPENY HYPERTONIA ÉS A CEREBRALIS CÉLSZERVKÁROSODÁSOK KAPCSOLATA Dr. Lengyel Szabolcs Témavezető: Dr. Páll Dénes, PhD DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA AGYI ÉRBETEGSÉGEKBEN ÉS DEMENTIÁBAN: BÓNUSZ A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉSEN TÚL

AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA AGYI ÉRBETEGSÉGEKBEN ÉS DEMENTIÁBAN: BÓNUSZ A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉSEN TÚL Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik. ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AZ ANGIOTENZINRECEPTOR-BLOKKOLÓK HATÁSA

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Irbesartan Teva 75 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 75 mg irbezartánt tartalmaz filmtablettánként. A segédanyagok teljes

Részletesebben

Kockázatkezelési terv. SVI: Nyilvános összefoglaló. Bizoprolol & amlodipin / Concor AMLO 5 mg/5mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg tabletta

Kockázatkezelési terv. SVI: Nyilvános összefoglaló. Bizoprolol & amlodipin / Concor AMLO 5 mg/5mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg tabletta Kockázatkezelési terv SVI: Nyilvános összefoglaló Bizoprolol & amlodipin / Concor AMLO 5 mg/5mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg tabletta Hatóanyagok: Bizoprolol-fumarát & amlodipinbezilát Farmakoterápiás

Részletesebben

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet)

Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet) Eredmények és lehetőségek a háziorvosi kardiovaszkuláris prevencióban. Dr. Papp Renáta (Országos Alapellátási Intézet) Háttér Hazánkban a születéskor várható élettartam bár 6,05 évvel (férfiak), illetve

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása 21 Tudományos következtetések Az Oxynal és a Targin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változásnak és a forgalomba hozatali engedélyek visszavonásának (amennyiben szükséges) az indoklása, figyelembe

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA 1 A MYLOTARG TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A gemtuzumab-ozogamicin

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL DR. CZURIGA ISTVÁN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS ÚJABB KLINIKAI EREDMÉNYEK BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓKKAL (HIPERTÓNIA, SZÍVELÉGTELENSÉG, POSZT-INFARKTUSOS ÁLLAPOT) DR. CZURIGA ISTVÁN DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése

1 A PRAC általi tudományos értékelés átfogó összegzése I. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételei módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának részletes magyarázata 1

Részletesebben

Beszámoló. a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus. hatásának randomizált, placebo kontrollált,

Beszámoló. a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus. hatásának randomizált, placebo kontrollált, Beszámoló a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus hatásának randomizált, placebo kontrollált, vak kiértékelésű vizsgálatáról Harkány, 2007 2 A pikkelysömör (psoriasis vulgaris) a populáció 1-5%-át érintő,

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Boka-Kar-Index Curt Diehm 1 Harald Darius 2, David Pittrow 3, Jens R. Allenberg 4

Boka-Kar-Index Curt Diehm 1 Harald Darius 2, David Pittrow 3, Jens R. Allenberg 4 Boka-Kar-Index Curt Diehm 1 Harald Darius 2, David Pittrow 3, Jens R. Allenberg 4 Összefoglalás: Számos tanulmány mutat ki összefüggést a perifériás artériás elzáródás betegség (PAVK= periphere arterielle

Részletesebben

Agrippal Kockázatkezelési terv

Agrippal Kockázatkezelési terv Agrippal Kockázatkezeli terv A kockázatkezeli tervben szereplő tevékenységek összefoglalása Hatóanyag Influenza vírus felszíni antigének: A/H3N2, A/H1N1 B törzsekből származó hemagglutinin neuraminidáz,

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Magasvérnyomás betegség - vérnyomásnapló

Magasvérnyomás betegség - vérnyomásnapló Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/6 Magasvérnyomás betegség - vérnyomásnapló Mi a vérnyomás? Mikortól számít magasnak a vérnyomás? Érrendszerünkben a szív működése biztosítja az állandó véráramlást és a közel

Részletesebben

Egészségügyi szakembereknek szóló közvetlen tájékoztatás

Egészségügyi szakembereknek szóló közvetlen tájékoztatás Egészségügyi szakembereknek szóló közvetlen tájékoztatás A Protelos (stronciumranelát) alkalmazásával kapcsolatos új korlátozások, a szívinfarktus kialakulásának fokozott kockázatát jelző új adatok alapján

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére guideline_fki72.qxp 9/19/2013 9:20 AM Page 1 2013;17(2) 1 ESH ÉS ESC IRÁNYELVEK 2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére The Task Force for the management of arterial hypertension

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

SADHART: szomorú szív szomorú lélek? Bánki M. Csaba

SADHART: szomorú szív szomorú lélek? Bánki M. Csaba SADHART: szomorú szív szomorú lélek? Bánki M. Csaba A depresszió lényeges kardiovaszkuláris rizikótényező Eddig 13 kontrollált vizsgálat közel 40 000 betegben (4 37 éven át gyűjtött adatokkal) igazolja,

Részletesebben

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal Telemedicina a krónikus betegségek szolgálatában Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal 21-ben a magyar társadalom 31 százaléka, tehát több mint 3 millió ember

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA

MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ IMPULSOR TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE Az Impulsor milnakiprant tartalmaz; amely a szerotonin-noradrenalin

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben

2014.10.04. A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva. Szívelégtelenség

2014.10.04. A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA. Prof. Szökő Éva. Szívelégtelenség A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA Prof. Szökő Éva komplex klinikai szindróma, amelyet bármely strukturális vagy funkcionális kardiális rendellenesség okozhat, mely károsítja a kamra szisztolés

Részletesebben

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése

5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése 200 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 5.3 A hypertoniabetegség gyógyszeres kezelése A gyógyszeres terápia alapelvei A vérnyomáscsökkentõ készítmények alkalmazásának

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Kérelmező Név Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás

Részletesebben

A nazális kortikoszteroidok terápiás indexe az allergiás rhinitis kezelésében

A nazális kortikoszteroidok terápiás indexe az allergiás rhinitis kezelésében 0. április SZPONZORÁLT KÖZLEMÉNY 7 A nazális kortikoszteroidok terápiás indexe az allergiás rhinitis kezelésében Dr. Tamási Lilla, dr. Eszes Noémi Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest Bevezetés

Részletesebben

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Czuriga István, Dr. Szabados Eszter PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika WHO definíció Egészség: a teljes

Részletesebben

A randomizált kísérletek szerepe a társadalompolitikai programok tesztelésében

A randomizált kísérletek szerepe a társadalompolitikai programok tesztelésében Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában A randomizált kísérletek szerepe a társadalompolitikai programok tesztelésében Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető

Részletesebben

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke

Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Vérnyomás-variabilitás mérése és klinikai értéke Kékes Ede dr. 1 2, 3, 4 Kiss István dr. 1 Óbuda Hypertonia Centrum, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok következményei

Az alvásfüggő légzészavarok következményei Az alvásfüggő légzészavarok következményei Faludi Béla Neurológus Klinikai neurofiziológus Szomnológus (ESRS certified) Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE Alvásfüggő légzészavarok

Részletesebben

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner Biológiai egyenértékűség és vizsgálata Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner Originalitás, generikum Originalitás, innovatív gyógyszerkészítmény = első ízben kifejlesztett, új hatóanyagból előállított

Részletesebben

A vérnyomás cirkadián változása elhízott gyermekeknél

A vérnyomás cirkadián változása elhízott gyermekeknél A vérnyomás cirkadián változása elhízott gyermekeknél Célkitûzések: Jelen tanulmányunk célja, a vérnyomás cirkadián ritmusváltozásának vizsgálata elhízott gyermekeknél, és felmérni azt, hogy a kóros cirkadián

Részletesebben

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban Farkas Katalin Szent Imre Kórház, Angiológia Profil Budapest 2010. november

Részletesebben