A rosuvastatin a diabeteses dyslipidaemia kezelésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rosuvastatin a diabeteses dyslipidaemia kezelésében"

Átírás

1 LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 523 A rosuvastatin a diabeteses dyslipidaemia kezelésében SIMONYI Gábor ROSUVASTATIN FOR THE TREATMENT OF DIABETIC DYSLIPIDAEMIA A cardiovascularis halálozás vezeti a mortalitási statisztikákat. A 2-es típusú diabetes mellitus gyakorisága világszerte, és így hazánkban is, egyre növekszik. A diabetes mellitus nagy kockázatú állapot, ha coronariabetegséggel társul, akkor már az igen nagy kockázati kategóriába tartozik. Az V. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia és az európai (ESC/EAS) társaságok ajánlásai szerint az LDL-koleszterin-célértékek nagy kockázatú állapotban <2,5 mmol/l, míg igen nagy kockázatú állapotban <1,8 mmol/l. Diabetesben is elsôdleges az LDLkoleszterin-célértékek elérése, amelynek elsô lépése az életmód megváltoztatása, amelyet statinkezelésnek, illetve szükség esetén ennek ezetimibbel történô kombinációjának kell követnie. A statinok diabetogén hatásai is ismertek, amelyek dózisfüggôek. A nem cukorbetegek esetében észlelt jótékony cardiovascularis preventív hatásoknak jelentôsen nagyobb a pozitív hozadéka, mint az esetlegesen kialakuló diabetes mellitus veszélye, ezért ez nem akadályozhatja meg a gyógyszerválasztást. A statinkezelés diabetes mellitusban jelentôsen csökkenti a cardiovascularis eseményeket. A statinok közül a leghatékonyabb rosuvastatinnal érhetô el a legnagyobb mértékû LDL-koleszterin-szint-csökkenés. diabetes, statinkezelés, lipidcélértékek, rosuvastatin Cardiovascular disease is a leading cause of death. The incidence of type 2 diabetes is increasing worldwide as well as in Hungary. Diabetes mellitus is a high-risk state, and if associated with coronary disease, it is considered a very high-risk condition. According to the 5th Cardiovascular Consensus Conference and ESC/EAS, the target level of LDL-cholesterol should be <2.5 mmol/l in high-risk condition and <1.8 mmol/l in very high-risk condition. In diabetes, one of the main goals is to achieve target LDL-cholesterol levels, which require lifestyle changes as a first step, followed by statin treatment, in combination with with ezetimibe if necessary. Statins are also known to have diabetogenic effects, which are dose-dependent. The advantage of the preventive cardiovascular effects observed in nondiabetic patients substantially outweighs the risk of potentially developing diabetes mellitus, therefore, this risk should not hinder the use of statins. Statin treatment can substantially reduce cardiovascular events in patients with diabetes mellitus. The greatest reduction in LDL-cholesterol level can be achieved by the most efficient statin, rosuvastatin. diabetes, statin therapy, lipid targets, rosuvastatin dr. SIMONYI Gábor (levelezési cím/correspondence): Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kardiometabolikus Centrum, V. Sz. Belgyógyászati-Lipidológiai Osztály/ Cardiometabolic Center, 5th Department of Medicine, Flor Ferenc Hospital of County Pest; H-2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Érkezett: július 23. Elfogadva: augusztus 24. A diabetes mellitus gyakorisága világszerte növekvô tendenciát mutat. Elôfordulása világszerte 6,4%-os (20 79 évesek), amely 2010-ben 285 millió beteget jelentett. Ez az arány az elôrejelzések szerint 2030-ra 7,7%-ra nô, amely már 439 millió cukorbeteget jelent majd. Ez a fejlett országokban 20%-os, míg a fejlôdô országokban 69%-os növekedést jelez. Európában 2010-ben a felnôtt népesség 6,9%-a szenvedett cukorbetegségben és az elôrejelzések szerint 2030-ig ez az arány 8,1%-ra növekszik (+20%) (1 4). A diabetes mellitus hazai elôfordulásáról sajnos nincsenek pontos adataink. Egy

2 524 LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 1. ábra. A plazmalipidcsere. Magas VLDL esetében a koleszterinésztertranszfer-protein (CETP) koleszterinészter-triglicerid cserét eredményez az LDL- és HDL-részecskékben. Így lesznek trigliceridben gazdagabbakká és koleszterinben szegényebbekké. A triglicerid a hepaticus lipáz hatására szabad zsírsavakká és glicerinre hidrolizálódik. Ennek eredményeképpen kisebb sûrûségû LDL- és HDL-koleszterin jön létre sd: small dense (kis sûrûségû) A diabetes diagnózisakor már több éve fennállhat a betegség, ezért már az atherogenesis is elôrehaladott lehet. ban végzett felmérés szerint (5) a év közötti populációban a diabetes elôfordulása 8,65% volt. Jól ismert, hogy a 2-es típusú diabetes elôfordulása párhuzamosan nô az életkorral, és idôsebb korban gyakorisága már 15 20% is lehet. Ugyanakkor megfigyelhetô az a tendencia is, hogy a 2-es típusú diabetes egyre fiatalabb életkorban jelentkezik. A diabetes mellitus terjedésében szerepet játszik az elhízás, a mozgásszegény életmód és a metabolikus szindróma gyakoriságának növekedése is (6). A diabetes mellitus ugyanakkor fontos cardiovascularis kockázati tényezô, amelyben többek között szerepet játszik az atherogen dyslipidaemia, a hypertonia, az abdominalis elhízás és a csökkent fibrinolízis is. A diabeteses dyslipidaemia A diabeteses dyslipidaemiára jellemzô a normális vagy kissé emelkedett össz- és LDL-koleszterinszint (ezen belül az atherogen kis sûrûségû LDLkoleszterin arányának megnövekedése), az alacsony HDL-koleszterin- és emelkedett (éhomi és elhúzódó postprandialis) trigliceridszint. Tekintettel arra, hogy a diabetes diagnózisakor már több éve fennállhat a 2-es típusú cukorbetegség, illetve ezt megelôzôen az inzulinrezisztencia és a hyperinsulinaemia, ezért ekkor már az atherogenesis is elôrehaladott állapotban lehet. Az inzulinrezisztencia a lipoproteinlipáz aktivitásának csökkenését okozza, amely a VLDL-clearance gátlása révén elôsegíti ennek felszaporodását, így közvetve a nagyobb mennyiségû triglicerid termelôdését. A magas trigliceridszint ugyanakkor prothromboticus hatású, mivel magasabb fibrinogénszinttel, a VII. és X. alvadási faktorok fokozott aktivitásával, illetve emelkedett PAI-1 (plazminogénaktivátor-inhibitor) -szinttel jár. Normális esetben az inzulin gátolja a hormonszenzitív lipázt (HSL), amely a triglicerideket glicerinre és szabad zsírsavakra (FFA) hidrolizálja. Inzulinrezisztenciában a HSL folyamatosan termeli a visceralis zsírszövetbôl az FFA-kat a keringésbe. A FFA-k a portalis keringésen keresztül a májba jutnak és triglicerid képzôdik belôlük. Az itt képzôdött trigliceridek a VLDL-be integrálódva kerülnek a vérkeringésbe, és ez eredményezi a magas triglicerid- és VLDL-szintet. A koleszterinészter-transzferprotein (CETP) segíti elô a trigliceridek cseréjét a VLDL, HDL és LDL között. Az LDL és a HDL trigliceridben egyre gazdagabbá, míg koleszterinészterben egyre szegényebbé válva egyre jobb célpontjai lesznek a hepaticus lipáz számára (1. ábra). A hepaticus lipáz a nagyobb LDL-bôl kis sûrûségû LDL-részecskéket hoz létre. Ez a kis sûrûségû (small dense) LDL viszont jóval atherogenebb, mint a nagyobb LDL-molekulák, mivel jóval kisebb az affinitásuk a hepatocyták felszínén elhelyezkedô LDL-receptorokhoz (csökkent az eltávolításuk a keringésbôl). A small dense LDL könnyebben bejut az érfalba és könnyen oxidálódhat. Az oxidált LDL-t pedig a macrophagok scavenger receptoraihoz kötôdve veszik fel, habos (foam) sejteket képezve belôlük, amely az atherogenesis egyik esô fázisa. Ha a HDL sok trigliceridet tartalmaz, könynyebben katabolizálódik. Ezt súlyosbítja még az is, hogy az inzulinrezisztenciában a hepaticus HDL-kiáramlás is csökken. Végeredményben az inzulinrezisztencia következtében elôáll az atherogen dyslipidaemia magas VLDL- és trigliceridszint, a small dense LDL-koncentráció növekedése és a HDL csökkenése mellett. Az alacsony HDL-koleszterinszintet szintén atherogen hatásúnak tartjuk, mivel így csökken a reverz koleszterintranszport (az érfalból a májba) mértéke (7). Lipidcélok diabetes mellitusban Az V. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia továbbra is nagy kockázatú állapotú kategó-

3 S IMONYI: A STATINOK SZEREPE A DIABETESES DYSLIPIDAEMIA KEZELÉSÉBEN táblázat. Lipidcélértékek az V. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlásai szerint (2011) Igen nagy kockázatú állapot Nagy kockázatú állapot Cardiovascularis tünetektôl mentes nagy kockázatú állapot koleszterin (Ch) <3,5 mmol/l koleszterin <4,5 mmol/l koleszterin <5,0 mmol/l LDL-Ch <1,8 mmol/l LDL-Ch <2,5 mmol/l LDL-Ch <3,0 mmol/l triglicerid <1,7 mmol/l triglicerid <1,7 mmol/l HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi) HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi) >1,3 mmol/l (nô) >1,3 mmol/l (nô) Akut coronariaszindróma, stroke és A non-hdl-koleszterin másodlagos kritikus végtagischaemia esetén cél, ha a triglicerid >2,3 mmol/l. a Ch-értéktôl függetlenül intenzív Célértéke: LDL-koleszterin +0,8. statinkezelés javasolt. Ch: koleszterin riába sorolta a 2-es típusú diabetes mellitust (1. táblázat). Ugyanakkor a manifeszt coronariabetegség és diabetes mellitus már igen nagy kockázatú állapotot jelent. A konszenzuskonferencia ajánlásai szerint diabetes mellitusban a lipidcsökkentô terápia során elôször életmód-változtatás szükséges (diéta + testmozgás). Amennyiben ezt követôen a lipidértékek célérték felettiek, gyógyszeres kezelést kell indítani. Diabetes mellitusban is elsôdleges terápiás cél az LDL-koleszterin célértékre történô mérséklése, amely nagy kockázati állapotban a 2,5 mmol/l alatti LDL-koleszterincélértéket jelenti. Igen nagy kockázatú állapotban az LDL-koleszterint 1,8 mmol/l alá kell csökkenteni. Hypercholesterinaemia esetén ezt statinokkal, illetve statin és ezetimib kombinációjával érhetjük el. A diabetes mellitusban gyakran észlelhetô hypertriglyceridaemia esetén kombinációs antilipidaemiás terápia (statin, ezetimib, fibrát, nikotinsav, omega-3 zsírsavak, IV. és V. típusú hyperlipoproteinaemiában pedig fibrát a preferálandó szer) bevezetése válhat szükségessé. Az LDL-koleszterin-célérték elérése az elsôdleges, azonban ennek legalább 50%-os mérséklése és 2 mmol/l alá csökkentése segíthet az atherosclerosis regressziójához, amelyet intenzív statin- vagy kombinációs (statin + ezetimib) terápiával érhetünk el. A diabeteses betegek esetében gyakran észlelhetô magasabb trigliceridszinteknél (> 2,3 mmol/l) a non- HDL-koleszterin a másodlagos lipidcélérték (8). Statinok diabeteses dyslipidaemiában Lényegében az összes statinvizsgálatban szerepeltek 2-es típusú cukorbetegek. A Lancetben 2008-ban megjelent metaanalízisben (9) diabeteses beteg statinkezelésének hatásait elemezték, 14 véletlen besorolásos statinvizsgálat adatait felhasználva. A betegek átlagosan 4,3 éves követése során a statinnal kezeltek esetében minden 1 mmol/l LDL-koleszterinszint-csökkenés 9%-os összhalálozás-mérséklôdést eredményezett, amely a vascularis halálozás szignifikáns (p=0,008) csökkenésébôl származott. A vascularis eseményeket tekintve azt találták, hogy cukorbetegek esetében minden 1 mmol/l-es LDLkoleszterin-szint-mérséklôdés 21%-kal csökkentette a major vascularis eseményeket. Ezen belül a myocardialis infarktusok/coronariahalál, illetve a coronariarevascularisatiók számának, illetve a stroke elôfordulásának szignifikáns csökkenését észlelték. Intenzív lipidcsökkentô kezelés diabetes mellitusban Mivel a diabetes mellitus nagy kockázatú állapot, ezért az LDL-koleszterin-szintet 2,5 mmol/l alá kell csökkenteni. Amennyiben a diabetes coronariabetegséggel szövôdik, úgy már a sokkal szigorúbb LDL-koleszterin-célérték a mérvadó (<1,8 mmol/l). Jól ismert, hogy a statinok elsôsorban az LDL-koleszterin-szintet csökkentik, kevésbé a trigliceridet és eltérô mértékben emelhetik a HDL-koleszterin-szintet. Az intenzív lipidcsökkentô kezelés során gyakran szükségessé válhat az LDL-koleszterin-szint 30 50%- os mérséklése is (2. táblázat). Ez a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy az LDL-koleszterincélértékektôl függôen (nagy vagy igen nagy kockázatú állapot) például a 3,9 4,4 mmol/l közötti LDL-koleszterin-szintet 35 60%-kal kell csökkenteni. A statinok LDL-koleszterin-szintet csökkentô erejét a 2. ábra mutatja a STELLAR vizsgálat (10) alapján. Ennél teljesebb összesítés viszont a 3. táblázatban látható (10 13). A Diabetes Atorvastatin Lipid Intervention Diabetesben az LDLkoleszterinszintet 2,5 mmol/l alá kell csökkenteni.

4 526 LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 2. táblázat. Az LDL-koleszterin-szint százalékos csökkentése a kiinduló értékek és a célértékek tükrében Az LDL-koleszterin kívánatos csökkentése (%) A kiinduló LDL-koleszterin-szint (mmol/l) <1,8 mmol/l <2,5 mmol/l >6,2 >70 >60 5,2 6, ,4 5, ,9 4, ,4 3, ,9 3, ,3 3, <10 1,8 2,3 <22 2. ábra. A statinok LDL-koleszterin-szint-csökkentô képessége különbözô dózisokban (a STELLAR vizsgálat alapján) *p<0,002 vs. atorvastatin 10 mg; simvastatin 10, 20, 40 mg; pravastatin 10, 20, 40 mg p<0,002 vs. atorvastatin 20, 40 mg; simvastatin 20, 40, 80 mg; pravastatin 20, 40 mg p<0,002 vs. atorvastatin 40 mg; simvastatin 40, 80 mg; pravastatin 40 mg vizsgálatban a 80 mg atorvastatin szignifikánsan (p<0,001) hatásosabb volt az LDL-koleszterin-, az apob-csökkentésben, mint a 10 mg atorvastatin ( 52% vs. 41%, illetve 40% vs. 31%) (14). Egy másik, 16 hetes vizsgálatban a rosuvastatin (10 40 mg) és az atorvastatin (10 80 mg) lipidcsökkentô hatásait hasonlították össze 2-es típusú cukorbetegek esetében. Az eredmények azt igazolták, hogy a rosuvastatin szignifikánsan (p<0,0001) jobban csökkentette az LDL-koleszterin ( 52% vs. 46%), a non-hdlkoleszterin ( 45% vs. 40%) és az apob ( 45% vs. 40%) -szinteket (15). A CORALL vizsgálatban (16) elhízott 2-es típusú cukorbetegeket kezeltek 24 hétig 10, 20 vagy 40 mg rosuvastatinnal, illetve 20, 40, 80 mg atorvastatinnal. Az apob/apoa1 arány a rosuvastatinnal kezeltek csoportjában ( 32,4%, 34,7% és 35,8%) szignifikánsan (p<0,05) jobban csökkent, mint az atorvastatint szedôk esetében ( 34,9%, 39,2% és 40,5%). Az atorvastatinhoz képest az egymáshoz illesztett dóziscsoportokban a rosuvastatin szignifikánsan (p<0,05) jobban csökkentette az LDL-koleszterin ( 45,9% vs. 41,3%, 50,6% vs. 45,6% és 53,6% vs. 47,8%) -szintet. A vizsgálatban az Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association) LDL-koleszterin-céljait (<2,6 mmol/l) a rosuvastatint szedô betegek 82%, 84% és 92%-a, míg az atorvastatinnal kezeltek 74%, 79% és 81%-a érte el. A trigliceridszintcsökkentésben ( 16% vs. 24%) nem volt szignifikáns különbség a két terápia között. A SILHOUETTE vizsgálatban (17) alacsony HDL-koleszterin-szintû (<1,0 mmol/l) 2-es típusú cukorbetegek esetében vizsgálták a simvastatin hatásait a trigliceridre, a trigliceridben dús lipoproteinekre, illetve a kis sûrûségû LDLkoleszterinre. A hathetes kettôs vak, véletlen besorolásos, keresztezett elrendezésû vizsgálatban a betegek 40, illetve 80 mg simvastatint, illetve placebót kaptak. A vizsgálat során a placebóhoz képest mind a 40, mind a 80 mg simvastatin szignifikánsan csökkentette a VLDL-, az LDL-koleszterint, továbbá az LDL-koleszterin alcsoportokat. Az EXPLORER vizsgálat célja a rosuvastatin és az ezetimib együttes hatásának tanulmányozása volt a rosuvastatin-monoterápiához képest, nagy kockázatú betegek körében. 40 mg rosuvastatin és 10 mg ezetimib együttes alkalmazásával a kiindulási LDL-koleszterin-szintet 70%- kal, a CRP-t 48%-kal lehetett csökkenteni, míg a HDL-koleszterin-szint 11%-kal nôtt. Ezzel párhuzamosan a kombinációs csoportban kiemelkedô, majdnem 100%-os célérték-elérési arány jelentkezett a <2,49 mmol/l LDL-koleszterin-

5 S IMONYI: A STATINOK SZEREPE A DIABETESES DYSLIPIDAEMIA KEZELÉSÉBEN táblázat. A statinok LDL-koleszterin-csökkentô hatása (10 13) LDL-koleszterincsökkentô hatás Atorvastatin Fluvastatin Lovastatin Pitavastatin Pravastatin Rosuvastatin Simvastatin 20% 25% 20 mg 25% 30% 40 mg 10 mg 30% 35% 80 mg 20 mg 1 mg 20 mg 10 mg 35% 40% 10 mg 40 mg 2 mg 40 mg 5 mg 20 mg 40% 45% 20 mg 80 mg 4 mg 80 mg 10 mg 40 mg 45% 50% 40 mg 20 mg 50% 60% 80 mg 40 mg célok esetében. Ennek jelentôsége az, hogy az 50%-os LDL-koleszterin-szint-csökkentés nemcsak az atherosclerosis progresszióját gátolja, hanem plakkregressziót is eredményezhet (18). Statinok diabetogén hatásai 2012-ben az amerikai gyógyszerhatóság (FDA, The US Food and Drug Administration) figyelmeztetô jelzéssel látta el az összes statin alkalmazási elôiratát, miszerint emelhetik a vércukor-, illetve a HbA 1c -szintet (19). Ugyanakkor megjegyzik azt is, hogy a diabetes kockázatát kis fokban növelô hatást lényegesen meghaladják a statinok alkalmazásából eredô elônyök. A diabeteskockázat statinok alkalmazásakor jelentkezô növekedése kismértékû és dózisfüggô. Ez a felismerés a JUPITER (20) vizsgálatból derült ki elôször, amikor is a rosuvastatint szedôk csoportjában 25%-kal nagyobb számban jelentkezett újonnan kialakult diabetes mellitus a placebóval kezeltekhez képest. Az atorvastatin különbözô dózisai rövid távon (két hónapos) hasonlóan befolyásolták a glykaemiás kontrollt (21). Öt nagy statintanulmány metaanalízise (22) szerint a nagy dózisú statinterápia során 12%-kal nôtt a diabetes kialakulásának a kockázata a mérsékelt dózisú statinnal kezeltekhez képest. A statinterápia során a diabeteskockázat fokozódása csoporthatás, és a statinok közötti különbség még nem egyértelmû. Egy másik, beteget összefogó elemzésben ahol a betegek nagyrészt statin + placebót kaptak a statinok dózisfüggô módon, összességében 9%-kal növelték a diabetes mellitus kialakulásának kockázatát. A metaanalízisekbôl származó eredmények egyelôre nem támasztották alá, hogy a statinok különböznek-e ebbôl a szempontból (23). Ugyanakkor a statinok igazolt cardiovascularis kockázatcsökkentô hatása többszörösen felülmúlja a diabetes mellitus kialakulásából adódó lehetséges kockázatokat, viszont a betegeket monitorozni kell ebben az irányban. Mindenesetre diabeteses betegek esetében eddig még nem történtek nagy esetszámú vizsgálatok vagy elemzések arra vonatkozóan, hogy a statinok milyen mértékben befolyásolják a glykaemiás kontrollt. Összefoglalás A diabetes mellitus önmagában nagy kockázatú állapot, míg coronariabetegséggel társulva már igen nagy kockázatú állapotot jelent. A hazai és a nemzetközi ajánlások szerint diabetes mellitusban is elsôdleges az LDL-koleszterin-szint csökkentése. Ennek érdekében elôször életmód-terápiát, majd statinokat, illetve ezeknek ezetimibbel történô kombinációját kell indítanunk. A statinok lehetséges diabetogén hatása csoporttulajdonság, és dózisfüggô. Monoterápiában a legerôsebb statinnal, a rosuvastatinnal érhetô el a legkifejezettebb LDL-koleszterin-szint-csökkenés (körülbelül 55%), míg rosuvastatin és ezetimib kombinációjával már 70%-os LDLkoleszterin-szint-csökkenés is elérhetô. Rosuvastatin és ezetimib kombinációjával 70%-os LDL-koleszterin-szintcsökkenés is elérhetô. Irodalom 1. Mokdad AH, Bowman BA, Ford ES, Vinicor F, Marks JS, Koplan JP. The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States. JAMA 2001;286: Goodarz D, Finucane MM, Yuan Lu, et al. National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and diabetes revalence since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 370 country-years and 2.7 million participants. Lancet 2011;378: Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the

6 528 LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA prevalence of diabetes for 2010 and Diabetes Research and Clinical Practice 2010;87: Jermendy G, Nádas J, Szigethy E, Széles G, Nagy A, Hídvégi T, et al. Prevalence rate of diabetes mellitus and impaired fasting glycemia in Hungary - cross-sectional study on nationally representative sample of people aged years. Croat Med J 2010;51: Haffner SM. Statin therapy for the management of diabetic dyslipidemia. Diabetes Metab Res Rev 2003;19: Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for Diabetes Care 2004;27(5): Kumar A, Singh V. Atherogenic dyslipidemia and diabetes mellitus: what s new in the management arena? Vasc Health Risk Manag 2010;6: Szollár L, Pados Gy, Balogh S, et al. Összefoglalás az V. Magyar Cardiovascularis Konszenzus Konferencia ajánlásairól. Metabolizmus 2012;10(Suppl A): Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371(9607): Jones PH, Davidson MH, Stein EA, et al. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR Trial). Am J Cardiol 2003;92: US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: New restrictions, contraindications, and dose limitations for Zocor (simvastatin) to reduce the risk of muscle injury. ucm htm. Published Accessed May 18, Betteridge J. Pitavastatin results from phase III & IV. Atheroscler Suppl 2010;11(3): Jones P, Kafonek S, Laurora I, Hunninghake D. Comparative dose efficacy study of atorvastatin versus simvastatin, pravastatin, lovastatin, and fluvastatin in patients with hypercholesterolemia (the CURVES study). Am J Cardiol 1998;81(5): The Diabetes Atorvastatin Lipid Intervention (DALI) Study Group. The effect of aggressive versus standard lipid lowering by atorvastatin on diabetic dyslipidemia: the DA- LI Study: a double blind, randomized, placebo-controlled trial in patients with type 2 diabetes and diabetic dyslipidemia. Diabetes Care 2001;24: Berne C, Siewert-Delle A, the URANUS Study Investigators. Comparison of rosuvastatin and atorvastatin for lipid lowering in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the URANUS study [article online]. Cardiovasc Diabetol 2005;4: Wolffenbuttel BHR, Franken AAM, Vincent HH, on behalf of the Dutch CORALL Study Group. Cholesterol-lowering effects of rosuvastatin compared with atorvastatin in patients with type 2 diabetes: CORALL study. J Intern Med 2005;257: Miller M, Dobs A, Yuan Z, Battisti WP, Palmisano J. The effect of simvastatin on triglyceride rich lipoproteins in patients with type 2 diabetic dyslipidemia: a SILHOUETTE trial substudy. Curr Med Res Opin 2006;22: Ballantyne CM, Weiss R, Moccetti T, et al. Efficacy and safety of rosuvastatin 40 mg alone or in combination with ezetimibe in patients at high risk of cardiovascular disease (results from the EXPLORER study). Am J Cardiol 2007; 99(5): Mora S, Ridker PM. Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) - can C-reactive protein be used to target statin therapy in primary prevention? Am J Cardiol 2006;97(2A):33A-41A. 21. Koh KK, Quon MJ, Han SH, et al. Atorvastatin causes insulin resistance and increases ambient glycemia in hypercholesterolemic patients. J Am Coll Cardiol 2010; 55(12): Preiss D, Seshasai SR, Welsh P, et al. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderatedose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305 (24): Preiss D, Sattar N. Statins and the risk of new-onset diabetes: a review of recent evidence. Curr Opin Lipidol 2011;22(6): APRÓHIRDETÉS MAMMUT Fény utcai piacnál négy szoba-hall, magasföldszinti ingatlan rendelô céljára KIADÓ (vagy ELADÓ)!

A statinok és a diabeteskockázat

A statinok és a diabeteskockázat ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A statinok és a diabeteskockázat Simonyi Gábor dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ, Budapest A cardiovascularis halálozás csökkentésében nagy szerepet játszanak

Részletesebben

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlásainak tanulságai, jelenlegi helyzet

V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlásainak tanulságai, jelenlegi helyzet V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlásainak tanulságai, jelenlegi helyzet Prof. Dr Paragh György DEOEC I.sz. Belklinika Ajánlások osztályozása Ajánlások osztályozá sa I Definíció Bizonyíték

Részletesebben

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése Kockázati kategóriák, célértékek A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg milyen kockázati kategóriába tartoznak

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása BELGYÓGYÁSZAT A koleszterin metabolismus dualis gátlása Írta: DR. KÁLI ANDRÁS A cardiovascularis betegségek világszerte egyre növekvı szerepet játszanak a morbiditási és mortalitási statisztikákban. 1990

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Statinkezelés és cardiovascularis prevenció DR. PARAGH GYÖRGY, DR. BALOGH ZOLTÁN Bevezetés A cardiovascularis megbetegedések a vezetõ halálokot adják hazánkban. Ugyanakkor

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok

Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok 2013, 86 (2): 95-99 www.orvtudert.ro Sztatinkezelés a mindennapokban: tények és tanulságok Frigy Attila, Kocsis Ildikó, Szabados Csongor, Podoleanu Cristian, Carașca Emilian Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI Szollár Lajos Semmelweis Egyetem, ÁOK Kórélettani Intézet, Budapest Aktualitások a laboratóriumi és mikrobiológiai diagnosztikában

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Korszerű lipidcsökkentő kezelés

Korszerű lipidcsökkentő kezelés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Korszerű lipidcsökkentő kezelés Paragh György dr. 1 Karádi István dr. 2 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen 2 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY Az egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás hatása a non-hdl-koleszterin-szintre cardiovascularis betegségtől mentes, nem diabeteses elhízott személyekben Móczár Csaba dr. Irinyi

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

Cholesterol Treatment Trialist Collaboration Metaanalízis, Jelenlegi ajánlások. Lipidcsökkentő kezelés 2013-ban

Cholesterol Treatment Trialist Collaboration Metaanalízis, Jelenlegi ajánlások. Lipidcsökkentő kezelés 2013-ban Jelenlegi ajánlások Dr.Böröcz Zoltán Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika 2013.09.12. Lipidcsökkentő kezelés 2013-ban Új kezelési lehetőségek Cholesterol Treatment Trialist Collaboration Metaanalízis,

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

A piszkos hógolyók, avagy a koszorúér-betegség, mint az érelmeszesedés állatorvosi lova. Írta: dr. Tschürtz Nándor Tervezte: Why Not?!

A piszkos hógolyók, avagy a koszorúér-betegség, mint az érelmeszesedés állatorvosi lova. Írta: dr. Tschürtz Nándor Tervezte: Why Not?! A piszkos hógolyók, avagy a koszorúér-betegség, mint az érelmeszesedés állatorvosi lova Írta: dr. Tschürtz Nándor Tervezte: Why Not?! Group A koszorúér-rendszer a szívet ellátó ütôerek hálózata. Bennük

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK University of Debrecen Research University DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK Harangi Mariann, Paragh György, Balla József Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati

Részletesebben

Egyebek Pl. revaszkularizáció. Kardio-vaszkuláris prevenció. Kardio-vazoaktív szerek Pl. RAS blokád

Egyebek Pl. revaszkularizáció. Kardio-vaszkuláris prevenció. Kardio-vazoaktív szerek Pl. RAS blokád Antithrombotikum Pl. ASA Egyebek Pl. revaszkularizáció Kardio-vaszkuláris prevenció Pl. statin Metabolikus szerek Kardio-vazoaktív szerek Pl. RAS blokád A VI. MKKK ATEROGÉN LIPID CÉLÉRTÉKEI Igen nagy

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

EGYÉB. 1. ábra. Reziduális rizikó sztatinnal folytatott vizsgálatokban.

EGYÉB. 1. ábra. Reziduális rizikó sztatinnal folytatott vizsgálatokban. 1 EGYÉB Atherogen dyslipidaemia és a reziduális rizikó Írta: DR. NÁDHÁZI ZOLTÁN, DR. KARÁDI ISTVÁN A dyslipidaemiák és az érrendszeri betegségek közötti összefüggés már több évtizede ismert. E tekintetben

Részletesebben

A zsíranyagcsere zavarainak szerepe a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában

A zsíranyagcsere zavarainak szerepe a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában Paragh György A zsíranyagcsere zavarainak szerepe a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában A szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon a vezető halálokot adják. Ezek kialakulásában a korábbi

Részletesebben

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA Törd. KékesBaloghCsás 10/11/05 19:58 Page 191 medicus universalis XXXVIII/4 5. 2005. *IMS EGÉSZSÉGCENTRUM, BUDAPEST, **ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, ***ORSZÁGOS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT, BELGYÓGYÁSZAT SIMVASTATIN

Részletesebben

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok Kékes Ede dr. és Berentey Ernő dr. 1 International Medical Services Ltd., Kardiológiai Szakrendelés (vezető: Kékes Ede dr.) Semmelweis

Részletesebben

Ezetimib/simvastatin kombinált terápia biztonságossága és hatékonysága 2-es típusú diabeteses, nem alkoholos zsírmájú betegekben

Ezetimib/simvastatin kombinált terápia biztonságossága és hatékonysága 2-es típusú diabeteses, nem alkoholos zsírmájú betegekben KLINIKAI TANULMÁNYOK Ezetimib/simvastatin kombinált terápia biztonságossága és hatékonysága 2-es típusú diabeteses, nem alkoholos zsírmájú betegekben ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 DINYA ELEK 3 GAMAL

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke 2014. november 28. A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések INFORMÁCIÓS FÜZET Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések Az orvos figyelmébe: Ez a kiadvány azon betegeknek adható, akiknek (kezelő)orvosa koleszterinfelszívódás

Részletesebben

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral

Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Az Oxfordi Egyetem által végzett Heart Protection Study (HPS) ZOCOR-ral Összefoglaló a legnagyobb sztatinvizsgálatról Összefoglaló AZ OXFORDI EGYETEM ÁLTAL VÉGZETT HEART PROTECTION STUDY (HPS) ZOCOR-RAL

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest)

ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest) ÚJDONSÁGOK AZ V. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN Dr.Pados Gyula (Budapest) 2011. november 25-én rendeztük az V. Magyar Kardiovaszkuláris konszenzus konferenciát (1) Budapesten. Szervezeti

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA

A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA University of Debrecen Research University A DALI KEZELÉS HATÁSA A LIPIDSZINTEKRE, VALAMINT A HDL ÉS LDL SZUBFRAKCIÓKRA Harangi Mariann, Lőrincz Hajnalka, Paragh György, Soltész Pál, Balla József Debreceni

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013 Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013 Bevezetés Hazánkban egy 2009-ben készített lakossági egészségfelmérés alapján a felnőtt lakosság túlnyomó többsége elégedett

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules

Törzskönyvezett megnevezés. Kemény kapszula. Capsules I. melléklet Felsorolás: megnevezés, gyógyszerforma, gyógyszerkészítmény-dózis, alkalmazási mód, forgalomba hozatali engedély jogosultjai a tagállamokban 1 Tagállam EU/EGT Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 9., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 9., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 9., csütörtök 74. szám Tartalomjegyzék VIII. Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról

Részletesebben

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 195 Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül Nõ Kor Férfi Nem dohányzó Dohányzó Nem dohányzó

Részletesebben

A METABOLIKUS SZINDRÓMA KÓRÉLETTANA

A METABOLIKUS SZINDRÓMA KÓRÉLETTANA A METABOLIKUS SZINDRÓMA KÓRÉLETTANA SZOLLÁR LAJOS SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KÓRÉLETTANI INTÉZET MAGYAR LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁG METABOLIKUS SZINDRÓMA TOVÁBBKÉPZİ SZIMPÓZIUM

Részletesebben

Michael S. Brown. Joseph L. Goldstein

Michael S. Brown. Joseph L. Goldstein Dr. med. habil. Bajnok László laszlo.bajnok@aok.pte.hu PTE I. sz. Belgyógyászati Klinika Hetényi Géza Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály Anyagcsere Szakprofil Diszlipidémiásdi 1 Michael S. Brown Joseph

Részletesebben

A IV. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIA AJÁNLÁSA 2009

A IV. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIA AJÁNLÁSA 2009 KARDIOLÓGIA A IV. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIA AJÁNLÁSA 2009 A IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciát a MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma keretében 2009. november 6-án

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Epesavak + koleszterin Apo B-100. koleszterin. Apo E, C-II, B-100 Apo E, B-100 Apo A-I, A-II

Epesavak + koleszterin Apo B-100. koleszterin. Apo E, C-II, B-100 Apo E, B-100 Apo A-I, A-II EXOGÉN ENDOGÉN Étkezési zsírok Epesavak + koleszterin LDL Apo B-100 bél Chylomicr on Remnant receptor Máj Endogén koleszterin Étkezési koleszterin Chy. remnant VLDL LDL receptor IDL LDL receptor Extrahepatikus

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2785 2920. OLDAL 2010. szeptember 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

Bajnok László. Dyslipidaemiák

Bajnok László. Dyslipidaemiák Bajnok László Dyslipidaemiák 1 Gyógyszeres kardiovaszkuláris prevenció Kardio-vazoaktív szerek Pl. RAS blokád Antithrombotikum Pl. ASA Egyebek Pl. revaszkularizáció Kardio-vaszkuláris prevenció Pl. statin

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999 A METABOLIKUS SZINDRÓMA Horváth Zoltánné horvathzne@se-etk.hu A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988 Insulin rezisztencia/hyperinsulinaemia Glukóz intolerancia Dyslipoproteinaemia Hypertonia

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról)

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról) A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai irányelve a zsíranyagcsere-zavarokról (dyslipidaemiákról) Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Belgyógyászati Szakmai Kollégium 2003. óta a Magyar Atherosclerosis

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Primer stroke prevenció

Primer stroke prevenció Primer stroke prevenció Dr. Valikovics Attila Borsod - A. - Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Neurológia - Toxikológia - Stroke Osztály 2012. november 23. Stroke - epidemiológia Harmadik leggyakoribb

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása*

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* ÁLLÁSFOGLALÁSOK A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* Szerkesztette: Jermendy György dr. 1 Írta: Barkai László

Részletesebben

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. számú

Részletesebben

A KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK PREVENCIÓJA: SZÛRÉS ÉS INTERVENCIÓ CARDIONET PROGRAM

A KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK PREVENCIÓJA: SZÛRÉS ÉS INTERVENCIÓ CARDIONET PROGRAM törd. A/5 konsz. 7/17/05 14:03 Page 1 ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET OALI KIADVÁNYSOROZAT A KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK PREVENCIÓJA: SZÛRÉS ÉS INTERVENCIÓ CARDIONET PROGRAM FELELÔS SZERKESZTÔ: DR. BALOGH

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

A statinok szerepe a hypertoniás betegek kezelésében

A statinok szerepe a hypertoniás betegek kezelésében A statinok szerepe a hypertoniás betegek kezelésében Vályi Péter LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A hypertonia és a hypercholesterinaemia a cardiovascularis betegségeknek két igen fontos

Részletesebben

Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kurzus. Szerda, 16-17:30 Tantárgyfelelős: Dr. Szabados Eszter

Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kurzus. Szerda, 16-17:30 Tantárgyfelelős: Dr. Szabados Eszter Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kurzus Szerda, 16-17:30 Tantárgyfelelős: Dr. Szabados Eszter Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája, prevenciós alapfogalmak, a globális CV rizikó Dr.

Részletesebben

A nemzetközi ajánlások megvalósulása a klinikai gyakorlatban

A nemzetközi ajánlások megvalósulása a klinikai gyakorlatban A nemzetközi ajánlások megvalósulása a klinikai gyakorlatban Prof. Dr. Czuriga István Debrecen II. Kardiológiai és Rehabilitációs Napok Sopron 2013. március 22-23. Kardiovaszkuláris prevenció + rehabilitáció

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hyperlipoproteinaemiák kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hyperlipoproteinaemiák kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A hyperlipoproteinaemiák kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Atherosclerosis Társaság I. Alapvető megfontolások Bevezetés

Részletesebben

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult 07-Circulation_1:Circulation 7/13/11 3:45 PM Page 49 Diabetes és cardiovascularis Genetics betegségek Cukorbetegség és thrombocytagátló kezelés akut coronariaszindrómában José Luis Ferreiro, MD; Dominick

Részletesebben

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN

EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS LDL-SZINTET? AZ IDEAL- VIZSGÁLATRÓL KICSIT MÁSKÉPPEN 26. JÚNIUS IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 9 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok EL KELL-E ÉRNÜNK AZ IDEALIS

Részletesebben

Dyslipidemia 2014. Dr. Reiber István PhD Székesfehérvár Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Dyslipidemia 2014. Dr. Reiber István PhD Székesfehérvár Szent György Egyetemi Oktató Kórház Dyslipidemia 2014 Dr. Reiber István PhD Székesfehérvár Szent György Egyetemi Oktató Kórház Magyar Viktorné (M.V.) 62 éves beteg Össz-koleszterin: 6,2 mmol/l RR: 130/80 Hgmm - gyógyszert szed rá! (ACEI+DIU+CCB)

Részletesebben

tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap

tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap Felnıtt, 2-es 2 tipusú diabetes mellitusos betegek gondozása a háziorvosi gyakorlatban Praxis adatlap 1. Praxis azonosító:( ÁNTSZ azonosító) 2. Ellátás tipusa: felnıtt, vegyes 3. Település formája:nagyváros,

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai védelem, hőszigetelés,

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN

A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN A HIPERINZULINÉMIA SZEREPE ELHÍZÁSTÓL FÜGGETLEN POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMÁBAN Csenteri Orsolya Karola, Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet BEVEZETÉS PCOS

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése BARNA ISTVÁN DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest A prediabétesz a diabéteszt

Részletesebben