A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető: Prof. Dr. Rosivall László Témavezető: Prof. Dr. Rosivall László SEMMELWEIS EGYETEM Általános Orvodtudományi Kar Doktori Iskola 2005, Budapest

2 BEVEZETÉS A diabetes gondozás egyre korszerűbb eszközeinek birtokában az akut szénhidrát anyagcserezavarok száma és súlyossága csökkent, a cukorbetegek várható élettartama növekedett. Ezzel párhuzamosan azonban egyre inkább előtérbe kerültek a diabetes késői szövődményei, köztük a nephropathia diabetica. A kialakult forma visszafordítására lehetőségeink erősen korlátázottak, azonban a diabeteses nephropathiát jellemző kórfolyamatok már évekkel a hagyományos klinikai tünetek megjelenése előtt elkezdődnek. Ez fordította figyelmemet a nephropathia diabetica korai stádiumának tanulmányozása felé. Dolgozatom négy klinikai jellegű tanulmányból áll. CÉLKITÜZÉS Munkám célja a nephropathia diabetica kezdeti stádiumának kialakulásában szerepet játszó tényezők tanulmányozása volt. Összefüggést kerestem a korai vese károsodás markerének tekinthatő vizelet albumin ürítés ill. annak változása valamint a szisztémás vérnyomás, a lipid anyagcsere és a koaguláció-fibrinolízis rendszer egyes jellemzői között a nephropathia korai, normo- és mikroalbuminuriás stádiumaiban. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 1. A diurnális vérnyomás ritmus és az albuminuria összefüggésének keresztmetszeti vizsgálatában 39 normo- és 29 mikroalbuminuriás 1-es típusú cukorbetegnél 24 órás vérnyomás monitorozás történt. A normo- és mikroalbuminuriás csoportokba tartozó betegek vérnyomás paramétereit hasonlítottuk össze. Összefüggést kerestünk a vérnyomás paraméterek és az albuminuria mértéke között. 2. A diurnális vérnyomás ritmus és az albuminuria összefüggésének követéses vizsgálatában 53 normoalbuminuriás, normotensiós 1-es típusú cukorbetegnél cukorbetegnél 24 órás vérnyomás monitorozást végeztünk, majd 5 éves követés során vizsgáltuk az albuminuria változását. Azokat a betegeket, akiknél mikro- vagy makroalbuminuria alakult ki összehasonlítottuk azokkal, akik normoalbuminuriások maradtak. Összefüggést kerestünk a vérnyomás paraméterek és az albuminuria későbbi változása között. 3. A lipid anyagcsere és az albuminuria összefüggéseinek követéses vizsgálatában 68 kezdetben normoalbuminuriás 1-es típusú diabeteses beteget követtünk 10 évig. Vizsgáltuk a lipid és szénhidrát anyagcsere paramétereit, valamint az albuminuria változását. Összefüggést kerestünk a lipid anyagcsere jellemzőinek tízéves átlaga és az albuminuria változása között. 4. A koaguláció-fibrinolízis rendszer és az albuminuria összefüggéseinek vizsgálatában 91 1-es és 85 2-es típusú normo- és mikroalbuminuriás cukorbetegben vizsgáltuk a fibrinogén, a protein S és C aktivitás összefüggését az albuminuriával. A számításokhoz parametrikus változók esetében a Student féle t-tesztet, non-paramertikus változók esetében a Mann- Whitney U tesztet használtuk. Univariáns és multivariáns lineáris regressziót számoltunk. Non-paramertikus változók esetében a Spearman s Rank korreláció számítást használtuk. A vizelet albuminürítés értékeit logaritmikusan transzformáltuk. EREDMÉNYEK 1. Diurnális vérnyomás ritmus és vizelet albumin ürítés összefüggésének keresztmetszeti vizsgálata A normo- és mikroalbuminuriás betegek átlag életkora 36,4±10,5 ill. 41,2±12,3 év volt. Életkor, diabetes tartam, nem, BMI, postprandiális vércukor szint, kreatinin, kreatinin clearance tekintetében nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, de a mikroalbuminuriás csoportban az átlagos HbA 1c érték szignifikánsan magasabb (p<0,01) és a retinopathia gyakoribb (p<0,05) volt. A mikoalbuminuriás csoportban szignifikánsan magasabb volt a 24 órás és az éjszakai systolés és diastolés vérnyomás, valamint az artériás középnyomás (p<0,01). A nappali vérnyomás átlagok tekintetében nem volt szignifikáns különbség A mikoalbuminuriás csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt valamennyi diurnális index (p<0,01). A mikoalbuminuriás csoportban szignifikánsan magasabb volt az éjszakai systolés, diastolés és artériás középnyomásra vonatkozó hypertoniás idő-index és hyperbariás impact (p<0,01). A normoalbuminuriás csoportban 2 beteg (2,6%), a mikroalbuminuriás csoportban 7 beteg (24,1%) volt non-dipper. Univariáns lineáris regresszióval szignifikáns (p<0,01) korrelációt a vizelet albumin ürítéssel az éjszakai systolés és diastolés vérnyomás és artériás középnyomás (MAP), az ezekre vonatkozó diurnális indexek, valamint az éjszakai diastolés vérnyomásra és artériás középnyomásra számolt hypertoniás időindex és hyperbariás impact esetében találtunk. Multivariáns lineáris regressziós modellben, melyben az albuminuria volt a függő változó és a nappali, éjszakai és 24 órás systolés, diastolés és MAP vérnyomás értékek és diurnális indexek, a diabetes tartam, a HbA 1c, és a non-dipper státus voltak a független változók, az artériás középnyomásra számolt diurnális index (negatív koefficiens) és a 24 órás systolés vérnyomás átlag (r 2 =0,40) esetében találtunk szignifikáns független korrelációt (p<0,0001). 2. Diurnális vérnyomás ritmus és vizelet albumin ürítés összefüggésének követéses vizsgálata Az 5 éves követés alatt az átlagos vizelet albumin ürítés 12,4 (8,9-17,2) mg/nap-ról 29,3 (15,2-47,0) mg/nap-ra nőtt. 29(54,7%) beteg maradt normoalbuminuriás, 22-nél (41,5%) mikro-, 2-nél (3,8%) makroalbuminuria alakult. Klinikai és anyagcsere paraméterek vonatkozásában csak az öt éves átlag HbA 1c és követés végén mért vizelet albumin ürítés tekintetében volt a progresszor és non-progresszor csoportok közötti különbség szignifikáns (p>0,01). A progresszor csoportban az éjszakai diastolés vérnyomás szignifikánsan magasabb (p<0,05), a diastolés diurnális index szignifikánsan alacsonyabb (p<0,005) volt. A progresszor csoportban a 24 órás és nappali systolés és diastolés vérnyomás standard deviációja szignifikánsan kisebb volt. A követés során a non-dipper betegek (n=16; 30,2%) albumin ürítés változása valamivel nagyobb volt, de a különbség statisztikailag nem volt szignifikáns. A kiinduláskor mért albuminürítés és a vérnyomás paraméterek között nem találtunk szignifikáns korrelációt. Szignifikáns pozitív korrelációt találtunk az éjszakai diastolés vérnyomás és szignifikáns negatív korrelációt a diastolés diurnális index és

3 az albuminuria változása között. A kiinduláskor észlelt koleszterin szint (r=0,29; p=0,036), a retinopathia (r=0,42; p=0,002) és az 5 éves átlagos HbA 1c (r=0,45; p=0,001) szignifikáns mértékben összefüggött a vizelet albumin ürítés változásával. A kezdeti albuminürítés, a kezdeti HbA 1c, kreatinin és triglicerid szintek, az életkor, a nem, a diabetes tartam és a diabetes kezdetekori életkor nem mutatott az albuminürítéssel szignifikáns korrelációt. Multivariáns analízis modellben, melyben a vizelet albumin ürítés változása volt a függő, a 24 órás systolés, diastolés vérnyomás, a systolés és diastolés diurnális index, a kezdeti albumin ürítés, HbA 1c, koleszterin, triglicerid szintek és a retinopathia voltak a független változók (r=0,68; p=0,001), a diastolés diurnális index (β= -0,30; r=0,013), a kezdeti HbA 1c (β=0,32; p=0,010) és a retinopathia (β=0,44; p=0,001) esetében találtunk szignifikáns független korrelációt. 3. A lipid anyagcsere és az albuminuria összefüggéseinek követéses vizsgálata A 68 beteg átlag életkora a vizsgálat kezdetekor 44,6±1,3 év, diabetes tartama 20,7±1,0 év volt. A vizsgálat kezdetekor az átlagos koleszterin szint 5,8±0,4 mmol/l, triglicerid 2,7±0,3 mmol/l, a HbA 1c 8,1±0,6 %, body mass index 24,5±1,4 kg/m 2 volt. A 10 éves követés során az átlag vizelet albuminürítés 13,7±0,9-ről 152,5±42,2 mg/nap-ra változott. 20 beteg (29,4%) normoalbuminuriás maradt, 36 betegben (52,9%) mikro-, 12 betegben (17,6%) makroalbuminuria alakult ki. A 10 éves átlagos koleszterin 5,16±0,12 mmol/l, a triglicerid 1,49±0,10 mmol/l, a HbA 1c 8,84±0,15 % volt. A csoportot az albuminuria változásának nagysága szerint kétfelé osztva a nagyobb változást mutató csoport koleszterin szintje (5,47±0,2 mmol/l) szignifikánsan magasabb volt (p<0,01), mint a kisebb változást mutató csoporté (4,86±0,1 mmol/l). A triglicerid szintek tekintetében a különbség nem volt szignifikáns (1,58±0,1 mmol/l ill. 1,40±0,2 mmol/l), azonban a legmagasabb albumin ürítés változást mutató negyed triglicerid szintje (1,87±0,2 mmol/l) szignifikánsan (p<0.05) magasabb volt, mint a legalacsonyabb negyedé (1,26±0,2 mmol/l). Ha a 68 beteget a 10 éves átlag koleszterin szintek szerint osztottuk ketté, az albuminuria változás magasabb koleszterin szintek esetén szignifikánsan nagyobb volt (p<0,01). Ha a 68 beteget a 10 éves átlag triglicerid szintek szerint osztottuk ketté, a két fél albuminuria változása között nem volt szignifikáns különbség, a felső negyedben azonban szignifikánsan nagyobb volt az albuminuria változása, mint az alsóban (p<0,01). Univariáns regresszióval az albuminuria változása szignifikánsan összefüggött 10 éves átlag HbA 1c (r=0,31; p<0,01), a koleszterin (r=0,37; p<0,01), a triglicerid (r=0,25; p<0,05) szintekkel, az átlagos diastolés vérnyomással (r=0,24; p<0,05) és a kezdetei HbA 1c vel (r=0,25; p<0,05). A 10 éves átlag systolés vérnyomás, a kezdeti albuminürítés, a kezdeti koleszterin és triglicerid, az életkor, a diabetes tartam, a nem és az ACE-gátló kezelés vonatkozásában nem volt szignifikáns korreláció. Multivariáns regressziós modellben, melyben az albuminuria változása volt a függő, a 10 éves átlag koleszterin, triglicerid, diastolés vérnyomás és HbA 1c volt a független változó, a HbA 1c (r=0,24; p<0,05) és a koleszterin (r=0,28; p<0,05) vonatkozásában találtunk szignifikáns független korrelációt. 4. A koaguláció-fibrinolízis rendszer és az albuminuria összefüggéseinek vizsgálata A normo- és mikroalbuminuriás csoportok klinikai jellemzőinek és metabolikus paramétereinek összehasonlításakor a diabetes 1-es típusában a mikroalbuminuriás csoportban az átlag életkor szignifikánsan magasabb, a retinopathia és a perifériás érbetegség szignifikánsan gyakoribb volt, mint normoalbuminuriás csoportban. A diabetes 2-es típusában az apoprotein B szint volt szignifikánsan magasabb a mikroalbuminuriás csoportban. A koaguláció-fibrinolízis rendszer vonatkozásában a kontrolok haemostasis paraméterei nem különböztek szignifikánsan a normoalbuminuriás cukorbetegekben megfigyelt értékektől egyik diabetes típusban sem, azonban a mikroalbuminuriás cukorbetegek fibrinogén szintje szignifikánsan magasabb volt a diabetes mind 1-es (p<0,05), mind 2-es (p<0,01) típusában, mint a kontrol csoportokban. A diabetes 1-es típusában a mikroalbuminuriás csoportban szignifikánsan magasabb protein S aktivitást (p<0,05) és fibrinogén szintet (p<0,01) találtunk, mint a normoalbuminuriás csoportban. A diabetes 2-es típusában hasonló trend volt megfigyelhető, de a különbség nem érte el a statisztikai szignifikanciát. Az antidiabetikus terápia tekintetében nem volt szignifikáns eltérés a normo- és mikroalbuminuriás 2-es típusú diabeteses betegek között. Univariáns korreláció analízisel a diabetes 1-es típusában az albuminuria szignifikánsan összefüggött az életkorral, a fibrinogén szinttel, a protein S aktivitással, az össz-koleszterinnel, az apoprotein B-vel, a retinopathiával és a perifériás makrovaszkuláris károsodás mértékével. A diabetes 2-es típusában csak az apoprotein B és az albumiuria között találtunk szignifikáns korrelációt. A diabetes 1-es típusában, multivariáns regressziós modellben (R=0,53; p=0,00001) melyben az albumin ürítés volt a függő és a haemostasis-fibrinolízis rendszer paraméterei (fibrinogén, protein C és S), a metabolikus paraméterek (koleszterin, triglicerid és HbA 1c ), a retinopathia és a perifériás érbetegség voltak a független változók, a fibrinogén (β=0,26; p<0,01), a protein S aktivitás (β=0,21; p<0,05) és a retinopathia (β=0,34; p<0,01) tekintetében találtunk szignifikáns független korrelációt. Ha további haemostatikus paramétereket (prothrombin idő és aktivált parciális thromboplastin idő) vagy más lipid paramétereket (HDL és LDL koleszterin és apoprotein A1 és B) is a független változók közé vettük, az eredmény nem változott. A diabetes 2-es típusában hasonló multivariáns modellben (R=0,39; p=0,009) a fibrinogén (β=0,21 ; p<0,05), a triglicerid (β=0,22 ; p<0,05) és a retinopathia (β=0,21; p<0,05) tekintetében találtunk szignifikáns független korrelációt. ÖSSZEFOGLALÁS Vérnyomással kapcsolatos kereszmetszeti vizsgálatunkban, a klinikailag normotenziós, 1-es típusú diabeteses betegekben a mikroalbuminuriás csoportban a normoalbuminuriásokkal összemérhető nappali vérnyomás paraméterek mellett szignifikánsan magasabb éjszakai systolés és diastolés értékeket és szignifikánsan alacsonyabb diurnális indexeket találtunk. A 24 órás és nappali vérnyomás értékek és a vizelet albuminürítés között nem találtunk szignifikáns korrelációt, azonban az éjszakai systolés és diastolés vérnyomás értékek pozitív, a diurnális indexek negatív korrelációt mutattak az albuminuriával. Követéses vizsgálatunkban olyan normotenziós normoalbuminuriás betegekben, akikben hosszú diabetes tartamuk miatt várható volt a nephropathia kialakulása, a követés kezdetekor végzett ABPM vizsgálat paraméterei és a követés során megfigyelt albumin ürítés változás között kerestünk összefüggést. A normoalbuminuriát később meghaladó csoportban

4 szignifikánsan magasabb volt az éjszakai diastolés vérnyomás és kisebb a diastolés diurnális index. Korrelációt figyeltünk meg az éjszakai vérnyomáscsökkenés mértéke és az albuminuria változása között. Negatív korrelációt figyeltünk meg az albumiuria változása és több vérnyomás paraméter standard deviációja között, ami felveti az autonóm neuropathia szerepét. A diastolés diurnális index esetében a többi vizsgált paramétertől független szignifikáns korrelációt találtunk. Keresztmetszeti vizsgálatunk megmutatta, hogy a diurnális ritmus finom változásai gyakoriak már a makroalbuminuria kialakulása előtt is, és összefüggnek az albuminuria mértékével. Követéses vizsgálat során az éjszakai vérnyomás csökkenés mérséklődése összefüggött a megfigyelt albuminuria növekedéssel, mintegy előre jelezve azt. A fiziológiás éjszakai vérnyomás csökkenés elmaradását valószínűleg a diabeteses nephropathia rizikó faktorának ill. a progressziót elősegítő tényezőnek lehet tekinteni. Felmerül, hogy a hypertoniás és a mikroalbuminuriás diabeteses betegek mellett, a normotoniás és normoalbuminuriás non-dipper betegekben is előnyös lehet az ACE-gátló, vagy AT 1 receptor blokkoló kezelése. Sokféle megfigyelés támasztja alá a nephropathia diabetica előrehaladottabb, jelentősebb fehérjeürítéssel jellemzett stádiumaiban a vesekárosodás és a lipid anyagcsere összefüggését. Vizsgálatunk megtervezésekor abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a lipid anyagcserének a nephropathia diabetica kezdeti stádiumának kórélettanában is szerepe lehet. Tíz éves követéses vizsgálat során e hosszú időszak alatt megfigyelt átlagos lipid szintek és az albuminuria alakulása között kerestünk összefüggést. A vizsgálatban használt különböző alcsoport összehasonlítások eredményei arra utalnak, hogy 1-es típusú diabetesben a hosszabb idő alatt megfigyelt átlagos triglicerid, és méginkább a koleszterin szint, már a diabeteses vesekárosodás korai szakaszában is szorosan összefügg az albuminuria változásával, mely a vese laesio markerének tekinthető. A multivariáns regresszióban a többi vizsgált paramétertől független korrelációt találtunk a 10 éves átlag koleszterin szint és a vesebetegség progressziója között. Megfigyeléseink is arra utalnak, hogy 1-es típusú diabetes mellitusban a lipid anyagcserének szerepe lehet a diabeteses nephropathia korai szakaszának kórélettanában. A szérum koleszterin és talán a triglicerid szintet rizikó faktornak és a progessziót elősegítő tényezőnek lehet tekinteni. Az utóbbi években több a nephropathia diabetica és koaguláció-fibrinolízis rendszerek kapcsolatára utaló megfigyelést közöltek, így kézenfekvő a feltételezés, hogy a diabeteses nephropathia kialakulásában megfigyelt, az eddig ismert kórtani tényezőkkel nem magyarázható variabilitás egy részéért a koaguláció-fibrinolízis rendszer változásai felelősek. Vizsgálatunkban 1-es típusú diabeteses mikroalbuminuriás betegekben szignifikánsan magasabb fibrinogén szintet és protein S aktivitást találtunk, mint normoalbuminuriásokban. A fibrinogén szint és a protein S aktivitás valamint az albuminuria mértéke között szignifikáns korrelációt figyeltünk meg, mely a szénhidrát és lipid anyagcsere esetleges hatásainak figyelembe vételét célzó multivariáns modellekben is szignifikánsnak bizonyult. Mindez arra utal, hogy mind diabetes mellitusban, mind diabeteses nephropathiában, a koaguláció-fibrinolízis rendszer jellegzetes változásai alakulnak ki, melyek valószínűleg összefüggnek a nephropathia patogenezisével is. Dolgozatomban ismertetett vizsgálataink arra utalnak, hogy a hyperglycaemia és a hypertonia mellett a szisztémás vérnyomás finom eltérései, a diurnális vérnyomás ritmus megváltozása, a hosszabb időtartam alatt megfigyelhető szérum lipid szintek és a koaguláció-fibrinolízis rendszer jellemzői összefüggenek a nephropathia diabetica korai stádiumának kialakulásával és progressziójával. Feltételezhető patofiziológiai szerepük, és tényezői lehetnek a nephropathia diabetica incidenciájának a hagyományosan elfogadott rizikó tényezők által nem magyarázható variabilitásának. Olyan újabb potenciális terápiás támadási pontok lehetőségét vetik fel, melyek hozzájárulhatnak a diabeteses vese károsodás előrehaladottabb formáinak megelőzéséhez. LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK: 1. A diabetes mellitus 1-es típusában már a makroalbuminuria kialakulása előtt gyakoriak a diurnális szisztémás vérnyomás ritmus finom változásai, elsősorban a fiziológiás éjszakai vérnyomásesés mérséklődése. E vérnyomás változások összefüggnek az albuminuria mértékével. 2. Az éjszakai vérnyomásesés mérséklődése előre jelezheti az albuminuria növekedését. 3. A hosszabb idő alatt megfigyelhető átlagos koleszterin szint 1-es típusú diabetesben összefügg az albuminuria változásával a nephropathia diabetica korai szakaszában. 4. A szérum fibrinogén szint és a protein S aktivitás összefügg az albuminuriával klinikai nephropathiától mentes 1-es típusú diabeteses betegekben Megjelent közlemények Cikkek és citálható abstractok: 1. Lengyel Z., Vörös P., Németh Cs., Kurcz M., Matula E., Kammerer L.: Az albuminuria és a vérnyomás összefüggésének vizsgálata cukorbetegekben 24 órás vérnyomás monitorozással (abstr.) Diabetologia Hungarica (1994) 2(suppl.1): Tóth Lajos, Liptai Margit, Lengyel Zoltán, Németh Csilla, Vörös Péter, Kammerer László: A 24 órás vérnyomásváltozások vizsgálata a diabeteses nephropathia különböző stádiumaiban. Orvosi Hetilap (1997) 138:

5 3. P.Vörös, Z.Lengyel, V.Nagy, Cs.Németh, L.Rosivall, L.Kammerer: Diurnal blood pressure variation and albuminuria in normotensive patients with insulin-dependent diabetes mellitus. Nephrol Dial Transplant (1998)13: P.Vörös, G.Farkas, Z.Lengyel, R.Dégi, L.Rosivall, L.Kammerer: Albuminuria after foetal pancreatic islet transplantation: a 10-year follow-up. Nephrol Dial Transplant (1998)13: P.Vörös, Z.Lengyel, Sh.Mirzahosseini, L.Kammerer, L.Rosivall: The efficacy of long-term captopril treatment on micro- and macroalbuminuria in hypertensive diabetics. Geriatric Nephrology and Urology (1998) 8: Vörös P, Lengyel Z, Nagy V, Németh Cs, Kammere L, Rosivall L: Az albuminuria és a vérnyomás napszaki ingadozásásnak összefüggése normotóniás inzulindependens cukorbetegekben. (abstr.) Hypertonia és Nephrológia (1998) 2: Lengyel Z, Vörös P, Kammerer L: A LIS(B28)PRO(B29) inzulin analóggal (Humalog) szerzett tapasztalataink. Diabetologia Hungarica (1999) 7(Suppl 2): Tóth L, Vörös P, Lengyel Z, Liptai Cs, Németh Cs, Kammerer L: A vérnyomás diurnális ritmusának vizsgálata végstádiumú diabeteses nephropathiában, 24 órás ABPM módszerrel. Magyar Belorvosi Archivum (1999) 52: Vörös P, Lengyel Z, Nagy V, Liptai M, Németh Cs, Kammerer L, Rosivall L:Corelation of albuminuria and circadian arterial blood pressure variation in patients with type 1 diabetes mellitus. (abstr.) J Hypertens (2000) 18 (Suppl 2): S L.Tóth, Z.Lengyel, M.Liptai, Cs.Németh, L.Kammerer, P.Vörös, - Comparative circadian diurnal blood pressure profile in different stages of diabetic renal disease. (abstr.) J Hypertens (2000) 18 (Suppl 2): S L.Tóth, P.Vörös, Z.Lengyel, M.Liptai, Cs.Németh, and L.Kammerer: Diurnal blood pressure variations in incipient and end stage diabetic renal disease. Diabetes Research and Clinical Practice (2000) 49: Vörös P, Farkas Gy, Lengyel Z, Liptai Margit Dégi R, Rosivall L, Kammerer L, - Új lehetőség a jó diabetes beállítás elérésére és a diabeteszes nephropathia megelőzésére. (abstr) Diabetologia Hungarica (2000) 8(Suppl 1): Tóth L, Vörös P, Lengyel Z, Liptai Cs, Németh Cs, Kammerer L, - A diurnális index értékelésének változása a diabeteszes nephropathia különböző stádiumában. (abstr) Diabetologia Hungarica (2000) 8(Suppl 1): Z.Lengyel, P.Vörös, M.Mihaly, M.Liptai, L.Kammerer, L.Rosivall, - Plasma lipids may have a role in the early development of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes mellitus. (abstr.) J Am Soc Nephrol (2000) 11:118A 15. P.Vörös, Gy.Farkas, Z.Lengyel, M.Liptai, L.Kammerer, L.Rosivall, - Fetal pancreatic islet transplantation delays the early stages of diabetic nephropathy. (abstr.) J Am Soc Nephrol (2000) 11:123A 16. P.Vörös, Z.Lengyel, M.Liptai, L.Kammerer, L.Rosivall, - Long-term ACE inhibitor therapy effectively delays the progression of nephropathy in patients with type 1 diabetes mellitus and hypertension (abstr.) J Am Soc Nephrol (2000) 11:1248A 17. Vörös P, Lengyel Z, Nagy V, Németh Cs, Kammerer L, Liptai M, Rosivall L: A diurnális vérnyomás ritmus és a vizelet fehérje ürítés összefüggése nem nephropathiás 1 típusú diabetes mellitus betegekben. (abstr.) Hypertonia és Nephrológia (2001) 5(Suppl 4): P.Vörös, G. Farkas, Z. Lengyel, C. Németh, L. Kammerer, L. Rosivall: The effect of fetal pancreatic islet transplantation on development ad progression of diabetic nephropathy. (abstr.) Diabetologia (2002) 45 (Suppl. 2.) A Lengyel Z, Tóth L, Vörös P, Németh Cs, Mihály M, Kammerer L, Rosivall L: A haemostasis összefüggése a nephropathia diabetica korai stádiumával. (abstr) Hypertonia és Nephrológia (2002) (Suppl.): Z. Lengyel, L. Rosivall, Cs. Németh, L. Tóth, V. Nagy, M. Mihály, L., P.Vörös: Diurnal blood pressure pattern may predict the increase of urinary albumin excretion in normotensive normoalbuminuric type 1 diabetes mellitus patients. Diabetes Research and Clinical Practice (2003) 62: Lengyel Z, Vörös P, Rosivall L: A szisztémás vérnyomás öszzefüggése a makro- ill. mikrovaszkuláris rizikótényezőkkel normoalbuminuriás 1 típusús cukorbetegekben (abstr.) Hypertonia és Nephrológia (2003) Vörös P, Lengyel Z, Rosivall L: A nephropathia diabetica és a szérum lipid sziontek összefüggésének vizsgálata 10 éves követés során normoalbuminuriás 1 típusús cukorbetegekben (abstr.) Hypertonia és Nephrológia (2003) Z. Lengyel, P.Vörös, L. Tóth, Cs. Németh, L., M. Mihály, L.Tornóci, L. Rosivall: Urinary albumin excretion is correlated to fibrinogen levels and protein S activity in type 1 diabetes mellitus patients without overt diabetic nephropathy. Wiener klinische Wochenschrift (2004) 116: Könyvfejezetek: Nephropathia diabetica Klinikai Diabetotógiai Szakápoló képzés Jegyzete (szerk. Dr.Halmos Tamásné és Breuer Csilla) 1997 Lipidek szerepe a krónikus vesebetegségekben Nephrologia: elmélet és klinikum, dialízis, traszplantáció (kézikönyv) (Medintel kiadó, szerk.: Dr.Rosivall László és Dr.Kiss István) oldal, 2003

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 100 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS

AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS RIZIKÓFAKTORAI FRISSEN FELFEDEZETT 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN ÉS PRIMER BILIARIS CIRRHOSISBAN Dr. Keresztes Katalin Készült: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 25 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10.

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10. A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor Tudományos program 2013. október 10., csütörtök 12.00-13.30 Regisztráció 13.30-13.50 Megnyitó Dr. Lampé Zsolt

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg.

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Levemir 100 E/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű).

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Janumet 50 mg/850 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) és 850 mg metformin-hidroklorid

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik)

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Dr. Nagy Judit Vázlat - CKD mint népegészségügyi probléma

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

ELTÉRÉSEK ELHÍZOTT GYERMEKEKBEN

ELTÉRÉSEK ELHÍZOTT GYERMEKEKBEN FIZIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉG ÉS AUTONÓM IDEGRENDSZERI ELTÉRÉSEK ELHÍZOTT GYERMEKEKBEN Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Török Katalin Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Gyermekklinika Témavezető:

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Az érfalrugalmasság mérése egészséges és vesetranszplantált gyermekeknél Pulzushullám terjedési sebesség gyermekkori normál értékeinek meghatározása Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya Semmelweis Egyetem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Diabetológiai szakápoló szakképesítés. 2332-06 Diabetológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2010. október 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Diabetológiai szakápoló szakképesítés. 2332-06 Diabetológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2010. október 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka Dr. Csutak Adrienne PhD, MSc Debreceni Egyetem Szemklinika UD-GenoMed Kft. szakért! GOP 1.1.1 Depletáló kit fejlesztés könny proteomikai alkalmazásokhoz

Részletesebben

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet)

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) A klinikai audit a jelenlegi gyakorlat kritikus és szisztematikus felülvizsgálatát,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA 92 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola Almanach KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA (21. program) Programvezetõ: DR. TULASSAY TIVADAR A krónikus betegségek kezdete nem határozható

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei 02-Circulation_1:Layout 1 7/13/11 4:09 PM Page 13 Angiológia Hauser et al Long-Term Survival and Risk 13 Cardiovascularis és renalis kimenetel eredményei a magas renalis kockázatú betegek telmisartan,

Részletesebben

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN. Klinikai Diagnosztikai Laboratórium A FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA GLOMERULÁRIS FILTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁS SZÉRUM CYSTATIN C ALAPJÁN 1 Fodor Bertalan, 2 Kovács Bettina, 3 Bartókné Kovács Anett, 1 Lukács Andrea, 1,4 Rácz Olivér, 1,3 Barkai László 1 Miskolci Egyetem, Egészségügyi

Részletesebben

A FOLYAMATOS CUKORMONITOROZÁS, AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ENDOTÉLDISZFUNKCIÓ KLINIKAI ÉS EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

A FOLYAMATOS CUKORMONITOROZÁS, AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ENDOTÉLDISZFUNKCIÓ KLINIKAI ÉS EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATA. Doktori (PhD) értekezés tézisei A FOLYAMATOS CUKORMONITOROZÁS, AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ENDOTÉLDISZFUNKCIÓ KLINIKAI ÉS EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés tézisei Dr. Tamaskó Mónika Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az autonom neuorpathia, a vérnyomásmérésen alapuló kardiovaszkuláris reflextesztek és a hypertonia összefüggése 2-es típusú diabetes mellitusban

Az autonom neuorpathia, a vérnyomásmérésen alapuló kardiovaszkuláris reflextesztek és a hypertonia összefüggése 2-es típusú diabetes mellitusban Az autonom neuorpathia, a vérnyomásmérésen alapuló kardiovaszkuláris reflextesztek és a hypertonia összefüggése 2-es típusú diabetes mellitusban Doktori értekezés Dr. Istenes Ildikó SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

A gyermekkori obesitas szövődményei

A gyermekkori obesitas szövődményei Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány A gyermekkori obesitas szövődményei Konzulens Készítette Dr.Ságodi László Fehér Viktória professor emeritus

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Klinikai kémia Laboratóriumi diagnosztika Szerkesztette: Szarka András Írta: Szarka András (1-8, 11-15. fejezet) Keszler Gergely (9, 10. fejezet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje

Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje Jermendy György dr., Hídvégi Tibor dr. 1 és Hetyési Katalin dr. 2 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, III. Belgyógyászati

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 1 A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest Levelező szerző: Pánczél Pál dr. SE. III.sz. Belgyógyászati

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

teljes élet cukorbetegen

teljes élet cukorbetegen teljes élet cukorbetegen 1 Az oktatóanyag a magyar diabetes társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi támogatásával készült készítette a magyar diabetes társaság edukációs munkacsoportja Szerkesztette

Részletesebben

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10.

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10. VII. szegedi Diabétesz nap s z e g e d, 2 01 2. o k t ó b e r 1 2 1 3. SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ 6722 Szeged, Ady tér 10. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Megújult vércukor

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR 3398 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A számított GFR (egfr) bevezetésével kapcsolatos ismeretekrõl útmutató laboratóriumi szakemberek számára Készítette: a

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Cukorbetegség (diabetes) Éhomi vénás vércukorszint 7 mmol/l, vagy étkezés után bármely időpontban mért vénás vércukorszint 11.

Cukorbetegség (diabetes) Éhomi vénás vércukorszint 7 mmol/l, vagy étkezés után bármely időpontban mért vénás vércukorszint 11. Cukorbetegség (diabetes) Éhomi vénás vércukorszint 7 mmol/l, vagy étkezés után bármely időpontban mért vénás vércukorszint 11.1 mmol/l A cukorbetegség g csoportosítása sa 2-es típust pusú diabetes - 85%

Részletesebben

Az alsó légutak krónikus megbetegedései

Az alsó légutak krónikus megbetegedései Az alsó légutak krónikus megbetegedései Sz. R. Danyilenko Az extrém magas frekvenciájú elektromágneses Az I. M. Szecsenov mezőknek a krónikus bronchitisben szenvedő nevét viselő Krími betegek komplex kezelésében

Részletesebben

A 24 órás ambuláns vérnyomás monitorozás fontossága a cirkadián vérnyomás profil felmérésében, különböző betegcsoportokban

A 24 órás ambuláns vérnyomás monitorozás fontossága a cirkadián vérnyomás profil felmérésében, különböző betegcsoportokban 2014, 87 (2):83-87 www.orvtudert.ro A 24 órás ambuláns vérnyomás monitorozás fontossága a cirkadián vérnyomás profil felmérésében, különböző betegcsoportokban Belényi Boglárka2, Magdás Annamária1, Incze

Részletesebben

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében)

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.l.) Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Práger László A társadalomtudományi kutatások, a közgazdasági elemzések

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Szakirodalmi mű változatainak összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 16/2005 A Bíróság által feltett kérdések: 1. A felperes által írt, lektorált, a 8.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Dr. Taha El Hadj Othmane

Dr. Taha El Hadj Othmane Az érfali tágulékonysági paraméterek szerepe a kardiovaszkuláris túlélés előrejelzésében hemodializált betegek között: meghatározók és terápiás lehetőségek. Ph.D. Tézis Dr. Taha El Hadj Othmane Semmelweis

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Tresiba 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység degludek inzulint

Részletesebben

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése.

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése. Üsz.: 22-27/2012. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, e-mail: phkiszombor@vnet.hu Ady Endre Mővelıdési Ház 6775 Kiszombor,

Részletesebben

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok

Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Cukorbetegség és vese terápiás szempontok Wittmann István Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Az inzulinhatáshoz H 2 O 2 kell! Am

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Eucreas 50 mg/850 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin és 850 mg metformin-hidroklorid (ami 660 mg metforminnak

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként.

50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Icandra 50 mg/1000 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin és 1000 mg metformin-hidroklorid (ami 780 mg metforminnak felel meg) filmtablettánként.

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén Dr Bugyi István Kórház Szentes Diabétesz Szakrendelés A vércukor-önellenőrzés (SMBG) célja (SMBG:Self

Részletesebben

Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének

Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének Az id skorú emberek halálozásának és megbetegedésének világszerte egyik vezet oka az elesés, 11,18,20 mely a leggyakoribb baleset az otthoni környezetben, az ápolási otthonokban és a kórházi ellátás során.

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK Lap: 1/7 BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK A társadalombiztosítási jogviszonyukat igazolni nem tudóknak szóló térítési díjjak illetve jogviszonnyal rendelkezők

Részletesebben