Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése"

Átírás

1 Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól való félelem, a testképzavar, a súlyhiány, és az amenorrhea. A bulimia nervosa tünetei az ellenállhatatlan kényszer a túlevésre, az ételek hízlaló hatásának elkerülése önhánytatással, hashajtóval, vízhajtóval vagy ezek kombinációjával, valamint az elhízástól való félelem. A bulimia nervosa tünetei sokban hasonlítanak az anorexia nervosa tüneteihez, a két kórkép keveredhet egymással. Azonban sem a diagnózis, sem a tüneti kép nem egy rigid állapot, a tüneti kép is változhat, a diagnózis is változhat egy páciens kórlefolyása, kezelése során. Vannak olyan tünetek, melyek nagyon kellemetlenek a betegnek, vannak olyanok melyek ugyan elfogadottak a beteg számára, de jelentosen károsítják egészségét, vannak olyanok, melyek vészjóslóak a betegség prognózisa szempontjából, s vannak, amelyek ha kis mértékben vannak jelen, a beteg életminoségét csak elenyészo mértékben rontják. Sokszor a teljes tünetmentesség nem érheto el, ilyenkor a kedvezobb tüneti kép elérése nagy eredmény, hiszen így a beteg teljesebb életet tud élni. Dolgozatomban az evészavarok fobb tüneteit vizsgálom külön-külön. Elemzem a tünetek kapcsolatát, azt, hogy mely tünetek milyen kíséro pszichopatológiával járnak, s hogy milyen pszichopatológiai háttértényezok állnak a tünetek mögött. A tüntetek mélyebb megértése, s a tünetek közti kapcsolatok pontosabb ismerete segíthet abban, hogy a betegeket segítsük a számukra optimális tüneti kép kialakítására.

2 Célkituzések Dolgozatomban a következo kérdésekre próbálok válaszolni: 1. Az eroltetett testedzés segít-e a purgáló tünetek legyozésében, azaz akik többet sportolnak, kevesebbet hánytatják-e magukat, és kevesebb hashajtót szednek-e? 2. Különböznek-e egymástól a purgáló és a restriktív anorexiások önbecsülésükben, illetve az evészavarra jellemzo pszichopatológiában? 3. Mivel a purgáló anorexiás csoport egy igen heterogén csoport, a betegeknek vagy falásrohamuk lehet, hashajtót használhatnak, vagy hánytathatják magukat, illetve ezek kombinációja lehet jelen. A purgáló tünetek közül a hashajtó abúzust vizsgálom meg külön, mivel ennek a tünetnek kevésbé tisztázott a jelentosége. Választ keresek arra a kérdésre, hogy a hashajtó használat milyen pszichopatológiai jegyekkel társul. 4. Az étel megrágása és kiköpése tünet milyen gyakorisággal fordul elo anorexiás és bulimiás betegek körében, valamint milyen kapcsolatban áll az evészavar egyéb tüneteivel? 5. Milyen az anorexiás és bulimiás betegek önbecsülése, létezik-e olyan tünet, mely speciális kapcsolatban áll a rossz önbecsüléssel? 6. A speciális pszichopatológiai tényezok- úgymint a karcsúság késztetés, testi elégedetlenség, hatékonyság hiánya, perfekcionizmus, interperszonális bizalmatlanság, interoceptív tudatosság és félelem a felnotté válástól- azonos mértékuek-e bulimiás és anorexiás betegeknél, illetve e tényezok közül melyek állnak kapcsolatban a valamelyik purgá ló tünettel? Módszerek A vizsgálatba az angliai Leicester város orvosi egyetemének pszichiátriai klinikáján muködo evészavar ambulancián 1991 és 2000 közt kezelt betegek kerültek be. 124 anorexia nervosás beteg, és 242 bulimiás beteg vett részt a vizsgálatban. Az elso interjú során vettük fel a betegek demográfiai adatait, súlyukat, a BMIet, életkorukat, betegségük idotartamát, az anamnézisben szereplo evészavart, az anamnézisben szereplo egyéb pszichiátriai megbetegedést, a családban eloforduló

3 bármilyen pszichiátriai megbetegedést, valamint ha a beteg gyermekkorában elvesztette anyját vagy apját, a szülo halála vagy válás miatt. Ekkor vettük fel a Clinical Eating Disorders Rating Instrument-et (CEDRI-t) is, mely részletes tünettani elemzésre szolgál. Közvetlenül az elso interjú után kértük meg a betegeket 3 pontozóskála kitöltésére. A pontozóskálák a következok voltak: A Rosenberg Self -Esteem Skála (RSES), mely evészavaros betegeknél a legalkalmasabb az önkép mérésére. A pszichiátriai tünetek súlyosságának vizsgálatára a Symptom Check List 90-R (SCL-90-R)-t használtam, mely 9 alskálát tartalmaz: a szomatizációs tünetek, a kényszeres tünetek, az interperszonális érzékenység, a depresszió, a szorongás, a hosztilitás, a fóbiás szorongás, a paranoid gondolatok és a pszichózis alskálákat. Az evészavarokra jellemzo kognitív, emocionális és viselkedéses tényezoket az Eating Disorders Inventory (EDI)-vel mértem. Az EDI 8 alskálát tartalmaz: a karcsúság késztetés, a bulimiás tünetek, a testi elégedetlenség, a hatékonyság hiánya, a perfekcionizmus, az interperszonális bizalmatlanság, az interoceptív tudatosság, és a félelem a felnotté válástól alskálákat. Azokban az elemzésekben, melyekben ezeket az önkitölto kérdoíveket is felhasználtam, csak 117 anorexiás és 81 bulimiás beteg adatait használtam fel. A kérdésfeltevéstol függoen többnyire összehasonlításokat végeztem. Vagy az anorexiás és a bulimiás betegek adatait, vagy két alcsoportot hasonlítottam össze (pl. hashajtót használókat és hashajtót nem használókat). A parametriás értékeknél t tesztet, a nem-paraméteres értékeknél, pedig Mann-Whitney tesztet használtam. Tekintettel a sok változóra, a Bonferroni korrekciót is elvégeztem minden esetben. A nem-paraméteres változóknál a vizsgált tünetet megjósoló változók meghatározása céljából a logisztikus regressziós analízist is végeztem. A logisztikus regressziónál a Backward Wald eljárást használtam. A tünetek közti kapcsolatok elemzéséhez Spearman korrelációt használtam. A statisztikai elemzéseket az SPSS 10. for Windows programcsomaggal készítettem el.

4 Eredmények 1. A testedzés szerepe anorexiás és bulimiás betegeknél 124 anorexia nervosában és 242 bulimia nervosában szenvedo beteg tüneteit elemeztem. Mind az anorexiás mind a bulimiás betegeket két csoportra osztottam testedzésük mennyisége alapján. A rendszeresen edzo csoportba kerültek azok a betegek, akik 2 ill. 3 pontot értek el a CEDRI-n, azaz, akik testsúlyuk csökkentése érdekében lelkiismeretesen, rendszeresen, az elmúlt hónapban minimum 6 alkalommal fáradhatatlanul edzettek. Mindkét diagnosztikus csoportban a rendszeresen edzo és nem edzo betegek BMI-ét, életkorát és betegségük idotartamát, valamint tüneteiket, a koplalás mértékét, a hízlaló ételek kerülésének mértékét, a falásrohamok, az önhánytatás és a hashajtó használat gyakoriságát hasonlítottam össze. Logisztikus regressziót végeztem annak vizsgálatára, hogy a fokozott testedzés mely tünetekkel jár együtt a legnagyobb eséllyel. A 124 anorexiás beteg közül 43-an (34.7 %), a 242 bulimiás beteg közül, pedig 97 en (40.1 % ) sportoltak rendszeresen. Az anorexia nervosa purgatív csoportjában 40-bol 16-an (40%), a restriktív csoportban 84-bol 27-en (32.1 %) edzettek. A sportolók aránya nem különbözött egymástól szignifikánsan sem a két diagnosztikus csoport között, sem az anorexia nervosa két alcsoportja között. Az anorexiás betegek közt a rendsze resen testedzok testtömeg indexe nagyobb, (testedzok BMI átlag kg\m 2, nem edzok BMI-je átlag: kg\m 2 ). A t teszttel a különbség szignifikáns, t=2.69, p= Ezzel szemben a bulimiás betegeknél a testedzok BMI -je alacsonyabb (testedzok BMI-je átlag: kg\m 2, nem edzok: kg\m 2 ). A különbség itt is szignifikáns t=1.78, p= Az evészavarok tünetei közül az anorexiás csoportban az edzo és nem edzo betegek csak a CEDRI koplalás (U=993; p=0.006) illetve a hízlaló ételek kerülésének tételeiben (U=955, 5; p=0.006) különböznek egymástól. A bulimiás csoportban Mann Whitney teszttel több szignifikáns különbséget is találtunk. A sportoló bulimiások

5 szignifikánsan erosebben koplalnak (U=4965.5; p=0.005), jobban kerülik a hízlaló ételeket (U=4560.5; p<0.001), több hashajtót használnak (U=5026; p=0.003), torzultabb a testképük (U=4172; p<0.001), de kevesebbet hánytatják magukat (U=5410.5; p= 0.028). A logisztikus regressziós analízist is elvégeztem. Anorexiás betegeknél csak a hízlaló ételek kerülése függ össze a testmozgással, (B=0.559, p=0.028), sem a koplalás mértéke, sem a falásrohamok gyakorisága, sem az önhánytatás illetve hashajtózás, sem a testképzavar mértéke nincs kapcsolatban az eroteljes sportolással. Bulimiás betegnél azonban a torz testképpel és a hízlaló ételek kerülésével pozitív, az önhánytatással és a BMI-vel pedig negatív kapcsolatban áll a rendszeres testedzés, míg a falásrohamokkal, a koplalással, a hashajtó és egyéb súlycsökkento gyógyszerek szedésével nincs összefüggésben a sportolás. 2. Purgáló és restriktív anorexiások összehasonlítása A DSM-IV az anorexia nervosa két alcsoportját különíti el: a restriktív típust és a purgatív típust. A jelen értekezés választ keres arra a kérdésre, hogy a restriktív és a purgatív anorexiások különböznek-e egymástól az önbecsülés torzulásának mértékében, illetve egyéb pszichopatológiai tünetekben. A vizsgálatban 117 anorexia nervosával kezelt beteg vett részt, közülük 78 tartozott a restriktív altípusba, 39-en pedig purgáló anorexiások voltak. A restriktív csoport Rosenberg skálájának átlagértéke szemben a purgatív csoport átlagértékével. A két csoport Rosenberg skálájának különbsége, Mann-Whitney teszttel összehasonlítva szignifikáns, p=0.005, azaz igaz, hogy a purgatív anorexiások önbecsülése rosszabb. Az EDI skála alskáláinak összehasonlítását is Mann- Whitney teszttel végeztem. Az EDI alskálákat összehasonlítva, Bonferroni korrekció után a bulimiás tünetek (p=0.0001), az eredménytelenség (p=0.001) és az elégedetlenség a testtel (p=0.0001) alskáláknál jelentkezett szignifikáns különbség.

6 Az SCL-90-R skála alskáláit t teszttel hasonlítottam össze. Az SCL alskálákat összehasonlítva, Bonferroni korrekció után csak a depresszió mutatott szignifikáns különbséget (p=0.004). A statisztikai elemzésekbol tehát egyértelmuen kiderült, hogy a purgatív anorexiások önbecsülése rosszabb, elégedetlenebbek testükkel, magukat kevésbé érzik hatékonynak és depressziósabbak, mint a restriktív anorexiások. A két csoport nem különbözött egymástól az életkorban, a betegség idotartamában, illetve a testtömeg indexben. Hasonlóan nincs különbség az anamnesztikus adatokban, a családi anamnézisben és a szülo esetleges elvesztésében. 3. Hashajtó abúzus A purgáló anorexiás csoport egy igen heterogén csoport, hiszen a betegeknek vagy falásrohama van, vagy hashajtót használnak, vagy hánytatják magukat, esetleg ezek kombinációja van jelen. Felmerül a kérdés, hogy vajon melyik tünet az, amely felelos a purgatív anorexiások rosszabb önbecsülésért, és a rosszabb speciális és általános pszichopatológiáért. Mivel a falásrohammal és az önhánytatással társuló pszichopatológia jól dokumentált az irodalomban, a hashajtó abúzus jelentosége viszont kevésbé ismert, ezért dolgozatomban a hashajtó használat tünetet emeltem ki, és vizsgáltam meg külön. Jelen dolgozat a hashajtót használó és hashajtót nem használó evészavaros betegeket hasonlítja össze. A 117 anorexiás betegbol 22-en (18.8%), a 81 bulimia nervosával kezelt beteg közül, pedig 28-an (34. 6%) használtak hashajtót súlycsökkentés céljából. Mindkét diagnosztikus csoportban a betegeket, hashajtót használó és hashajtót nem használó alcsoportokra osztottam, majd t teszttel a folytonos változókat, Mann- Whitney teszttel pedig, a nem paraméteres adataikat hasonlítottam össze. Sem az anorexia nervosa csoportban, sem a bulimia nervosa csoportban nem találtam különbséget, a hashajtót használók és nem használók életkorában, testtömeg indexében és betegségük idotartamában. Az anamnesztikus adatok, a családi anamnézis, illetve a szülo esetleges elvesztésében sem volt különbség.

7 Mann-Whitney teszttel összehasonlítva a hashajtózó anorexiások magasabb pontszámot értek el az EDI hatékonyság hiánya (U=455.5, p=0.0001), testi elégedetlenség (U= 532, p=0.0001), bulimia (U= 603, p=0.001) és karcsúság késztetés (U=616, p=0.003) alskáláin, valamint a Rosenberg Self Esteem Rating Scale-on (U=594, p= 0.001). T teszttel összehasonlítva pedig a depressziós (t=3.69, p=0.0001) és a szomatizációs tüneteik (t= 3.09, p= 0.002), valamint az SCL-90-R skála globális (t= 2.89, p= 0.005) értéke volt szignifikánsan magasabb Bonferroni korrekció után is. A hashajtó abúzus és a pszichopatológia kapcsolatát logisztikus regresszióval is megvizsgáltam. A testi elégedetlenség és a Rosenberg féle önbecsülés állnak a legszorosabb kapcsolatban a hashajtó abúzussal az anorexiás betegeknél. A bulimiás betegek körében elvégzett vizsgálatok szerint a hashajtót használó bulimiás betegeknek egyedül az EDI hatékonyság hiánya alskálája volt szignifikánsan magasabb Mann-Whitney teszttel (U=332.5, p=0.001). tünettekel 4. Az étel megrágása és kiköpése tünet jelentése, valamint kapcsolata az egyéb A 366 beteg közül 87 (23.8 %) rendelkezett a tünettel 43-an (11.75 %) alkalmanként, 34-en (9.29 %) hetente, és 10-en (2.73 %) minden nap végezték ezt a gyakorlatot, azaz kiköpték a megrágott ételt anélkül, hogy lenyelték volna. Mind az anorexia nervosás betegek közt, mind a bulimia nervosás betegek közt két- két alcsoportot hasonlítottam a tünet megléte ill. hiánya szerint. A rág és kiköp csoport sem a bulimiásoknál, sem az anorexiásoknál nem különbözött az átlagos testtömeg indexben, és az életkorban azoktól akik nem használják a rág és kiköp tünetet. A többi tünet terén azonban voltak jelentos különbségek. Azok az anorexiás betegek, akiknél volt rág és kiköp tünet, magasabb pontszámot ért el a hashajtó abúzusban (U=814.5, p=0.001), az önhánytatásban (U=839.5 p=0.001), a szubjektív túlevésben (U=831, p=0.002) és a testséma torzulásban (U=760, p=0.002).

8 A bulimiásoknál azonban csak a testséma torzulás terén mutatkozott szignifikáns különbség a rág és kiköp és a nem rág és kiköp betegek közt (Mann Whitney=3616.5, p=0.001). A kapcsolatot a rág és kiköp tünet és a többi tünet közt logisztikus regressziós analízissel is elvégeztem mindkét diagnosztikus csoportban. Az anorexia nervosa csoportban a hízlaló ételek fokozott kerülése (p=0.007), a hashajtó abúzus gyakori volta (p=0.033), és a szubjektív túlevés (p=0.003) voltak a rág és kiköp szignifikáns elorejelzoi. A bulimia nervosa csoportban a torzult testséma (p=0.0001), a hízlaló ételek fokozott kerülése (p=0.043) és a szubjektív túlevés hiánya (p=0.016) voltak a rág és kiköp szignifikáns elorejelzoi. A falásrohamok egyik diagnosztikus csoportban sem álltak kapcsolatban a rág és kiköp tünettel. 5. Az önkép vonatkozásai anorexiás és bulimiás betegeknél 117 anorexia nervosával és 81 bulimia nervosával kezelt beteg vett részt a vizsgálatban. A vizsgálat legfontosabb tesztje a Rosenberg Self Esteem Rating Scale volt, mely 0-6-ig pontozza az önbecsülést. Rosenberg javasolta azt a felosztást, mely szerint azoknak a betegeknek, akik 5 vagy 6 pontot értek el, rossz az önbecsülésük, azok, akik 4, 3, illetve 2 pontot értek el, közepes önbecsüléssel rendelkeznek, az 1 illetve 0 pontot elérok önbecsülése, pedig jó. A 117 anorexiás beteg közül súlyos önképzavara volt 66 betegnek, (56.4 %). Közepes volt az önbecsülése 39 betegnek (33.3 %) és mindössze 12 anorexiás betegnek (10.3 %) volt jó az önbecsülése. Ezzel szemben a bulimia nervosa csoportban senkinek sem volt jó az önbecsülése, 27 (33.3 %) rendelkeztek közepes mértéku önbecsüléssel, 54 (66.7 %) betegnek, pedig rossz volt az önbecsülése. Mindkét diagnosztikus csoportban a betegeket két csoportra osztottam a Rosenberg skálán elért pontjaik alapján. Az egyik csoportba a rossz önbecsülésu betegek, a másik csoportba a közepes illetve jó önbecsülésu betegek kerültek.

9 T teszttel hasonlítottam össze a két csoport súlyát, BMI értékeit, életkorukat, betegségük idotartamát. Mann-Whitney tesztet használtam a nem paraméteres adatok összehasonlítására, azaz az evési tünetek mértékének összehasonlítására a CEDRI alskáláin. Összehasonlítottam a koplalás és a rendszeres testedzés mértékét, a falásrohamok, az önhánytatás, a hashajtó használat gyakoriságát, valamint olyan anamnesztikus adatokat, mint pl. evészavar az anamnézisben, egyéb pszichiátriai megbetegedés az anamnézisben, pszichiátriai megbetegedés a családban, szülo elvesztése. A rosszabb és közepes ill. jó önképpel rendelkezo anorexiás és bulimiás betegek súlya, BMI értéke, életkora, nem különbözött egymástól. Nem különbözött egymástól olyan családi faltorokban sem, mint a pozitív családi anamnézis, illetve az egyik szülo elvesztése. A betegség idotartama viszont az anorexiás csoportban szignifikánsan rosszabb volt rosszabb önkép esetén. Bulimia nervosában a betegség idotartama sem különbözött a két csoport között. Az étkezés drasztikus visszaszorítása és a rendszeres testedzés mértéke a CEDRI skálán nem különbözött rosszabb és jobb önképpel rendelkezo anorexiás betegek közt, a falásrohamok, önhánytatás és hashajtószedés viszont szignifikánsan gyakoribb volt a rosszabb önbecsülésu betegeknél. Logisztikus regressziót végeztem annak eldöntésére, hogy melyek azok a tünetek, amelyek a legnagyobb eséllyel együtt járnak a rossz önbecsüléssel. Vizsgálataim eredménye, hogy a gyakoribb falásrohamok, és a rendszeres hashajtó használat a beteg rosszabb önképével jár együtt, tehát beteg tüneteibol megjósolható, hogy önképe is rosszabb. A bulimiás betegcsoporton is elvégeztem az összehasonlító statisztikai eljárásokat és a logisztikus regressziót, de sem a betegség idotartamában, sem a purgáló tünetek terén nem találtam szignifikáns különbséget a jó és közepes illetve a rossz önbecsülésu bulimiások között. A jelenség valószínu magyarázatának tunik, hogy a kis esetszám (jelen betegcsoportban a 81 betegbol csak 14 beteg volt, aki nem hánytatta magát, és mindössze 8 beteg volt, aki sem nem hánytatta magát, sem nem használt

10 hashajtót) miatt nem találtam különbséget, ill. összefüggést a purgáló tünetek és az önbecsülés között. 6. Speciális pszichopatológia A karcsúság késztetés átlagértéke az EDI skálán anorexia nervosában , bulimia nervosában volt. A két csoport egymástól jelentosen nem különbözött Mann-Whitney teszttel. A testi elégedetlenség az anorexia nervosa csoportban volt, a bulimia nervosa csoportban, pedig A két csoport között Mann-Whitney teszttel a különbség szignifikáns, U= , p= A hatékonyság hiánya EDI alskála átlagértéke anorexiás betegeknél , bulimiás betegeknél A két diagnosztikus csoport között nincs szignifikáns eltérés. A perfekcionizmus az EDI skálával mérve anorexiás betegek körében , míg bulimiás betegeknél volt. A két diagnosztikus csoport közti különbség nem szignifikáns. Az interperszonális bizalmatlanság alskála az EDI-n anorexiás betegeknél , bulimiás betegeknél, pedig volt. A két diagnosztikus csoport közti különbség nem szignifikáns. Az interoceptív tudatosság az EDI skálával mérve anorexiás betegek körében , míg bulimiás betegeknél volt. A két diagnosztikus csoport közti különbség nem szignifikáns. Az EDI félelem a felnotté válástól alskálájának átlagértéke anorexia nervosában , míg bulimia nervosában , Mann Whitney teszttel összehasonlítva az értékeket, a különbség szignifikáns, U = 3459, p =

11 Konklúziók 1. Értekezésemben elemeztem a testedzés jelentoségét, mely közel egyforma gyakorisággal fordul elo anorexiás és bulimiás betegek körében. Az anorexiás betegeknél az edzok magasabb BMI-vel rendelkeznek, a bulimiásoknál éppen fordítva, az edzok soványabbak, ok a testedzést sikeresen alkalmazzák súlycsökkento manoverként. Náluk eredményeim szerint a testedzés az önhánytatás alternatívája lehet, s segítségével egy kedvezobb tüneti kép alakulhat ki. 2. Vizsgálataim megerosítették azon eredményeket, melyek szerint anorexia nervosában a restriktív és a purgatív csoport jelentosen eltér egymástól az önbecsülés, a hatékonyság hiánya, a testi elégedetlenség, és a depressziós tünetek mértékében 3. Rámutattam, hogy a purgáló tünetek közt a hashajtó abúzus kulcsfontosságú, mely jelentos részben felelos a pontozóskálákon elért rosszabb eredményekért. A hashajtót rendszeresen használó anorexiás betegeknek szignifikánsan rosszabb az ön becsülésük, elégedetlenebbek testükkel, magukat kevésbé érzik hatékonynak, és nagyobb a soványság utáni vágyuk, több a szomatizációs tünetük, mint a hashajtót nem használó anorexiás társaiknak. 4. Elemeztem egy kevéssé ismert evészavar tünetet, az étel megrágását és kiköpését, annak lenyelése nélkül, mely mindkét diagnosztikus csoportban egyforma gyakorisággal fordul elo. A rág és kiköp tünet nincs összefüggésben a falásrohamokkal, sem anorexiás sem bulimiás betegnél. Anorexiás betegeknél súlyosabb tünetekkel jár, s a koplalás relatív kudarcát jelzi, míg bulimiásoknál lehet a falásroham alternatívája, melyet a falásra való eros késztetéskor, kompromisszumként alkalmaz a beteg. 5. Dolgozatomban részletesen elemeztem az önbecsülés mértékét, melyet mind anorexia nervosa mind bulimia nervosa esetében nagyon alacsonynak találtam. Anorexiás betegeknél az önbecsülés súlyosabb zavara, a betegség idotartama és a pozitív anamnézis közt kapcsolatot találtam, mely jelentheti a rossz önbecsülés negatív prognosztikai szerepét is, de ugyanakkor a hosszú betegség és terápiás kudarcok is okozhatják az önbecsülés romlását. Szoros összefüggést találtam az

12 önbecsülés és a hashajtó abúzus valamint a falásrohamok között, így e tünetek megléte anorexiás betegeknél fokozottabb figyelmet igényel. 6. Az anorexia nervosa csoportban a karcsúság késztetést, a bulimia nervosa csoportban, pedig a testi elégedetlenséget találtam nagyobb mértékunek. Vizsgálataim klinikai jelentosége egyrészt az, hogy a tünetek vizsgálatának prognosztikai jelentosége lehet, tehát a hashajtózó, testükkel nagyon elégedetlen, rossz önbecsülésu betegek fokozott figyelmet igényelnek, az esetleges rosszabb prognózis miatt. Másrészrol segítséget nyújthat abban, hogy megérthessük egyes tünetek jelentését. Egy teljesebb, mélyebb megértése annak, hogy a betegek, mely tüneteket, mi miatt, mi helyett, miért, milyen kíséro érzésekkel és gondolatokkal végeznek, terápiás konzekvenciával is járhat. A tünetek pontos leírására azonban jelen statisztikai vizsgálat nem megfelelo, kvalitatív vizsgálatok lennének szükségesek, melyek részletesen körül tudnák járni a betegek mélyebb motivációit a különbözo tünetekre.

ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta

ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta ANOREXIA ÉS BULÍMIA Mi is az a testképzavar? Készítette: Elek Lívia, Szücs Renáta Miről lesz szó? 1) Miért kell beszélnünk erről? 2) Mik a kritériumai annak, hogy valakit evészavarraldiagnosztizáljanak?

Részletesebben

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai Németh Laura Vadaskert Kórház Evés szimbolikus értelmezése 1. Szorongás, bőntudat, izgalom elhárítása 2. Örömszerzés 3. Menekülés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr. Kovács Dóra. Az evészavarok tüneti elemzése

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr. Kovács Dóra. Az evészavarok tüneti elemzése Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Kovács Dóra Az evészavarok tüneti elemzése Doktori értekezés Klinikai Pszichológia címu program Programvezeto: Prof. Dr. Tringer László Témavezeto: Dr. Bitter István

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ a kövérség nem a probléma, hanem a megoldás a problémára. Dr. Vincent Feletti TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-0869 MOZDULJ meg MAGADÉRT! Informálás és motiváció fenntartás az Testkép Empátia Mentálhigiénés Egyesület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK

A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK FOGALMA Az iskolai munka minőségének, hatékonyságának mutatója Azt mutatja meg, hogy az iskola egy adott időszakban mennyivel járul hozzá a tanulók

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A résztvevök elismerik ezt az okiratot és felszólitják az érintetteket annak figyelembevételére és betartására.

A résztvevök elismerik ezt az okiratot és felszólitják az érintetteket annak figyelembevételére és betartására. Page 1: Világszerte terjesztett okirat, mely CSELEKVÉSRE szólit fel táplálkozási rendellenességek leküzdéséhez PICTURE on COVER PAGE jogok és elvárások mindazok és családtagjaik számára, akik táplálkozási

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában

Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.62 Viczay Ildikó 1 Kontra József 2 1 egyetemi adjunktus, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Pedagógusképző

Részletesebben

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Bodó Gabriella B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyógyszerészet, gyógyszerellátás

Részletesebben

XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai

XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai XXI. századi élelmiszerjárványok epidemiológiai vonatkozásai (szubjektív helyzetjelentés) Dr.Krisztalovics Katalin Dr.Fehér Ágnes Országos Epidemiológiai Központ orvostudományi ág; Epidemiológia a lakosság

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Szakirodalmi áttekintés... 6 3. Anyag és módszer... 23 4. A kutatás eredményeinek bemutatása...

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Szakirodalmi áttekintés... 6 3. Anyag és módszer... 23 4. A kutatás eredményeinek bemutatása... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1. Témaválasztás indoklása... 2 1.2. Célkitűzések... 4 1.3. Hipotézisek... 5 2. Szakirodalmi áttekintés... 6 2.1. A táplálkozási zavarok történetéről... 6 2.1.1. Az

Részletesebben

6. A TÁPLÁLKOZÁSSZABÁLYOZÁS TÉNYEZŐI: AZ ÉTEL MINŐSÉGE, VALAMINT AZ INTEROCEPTÍV JELZÉSEK IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG

6. A TÁPLÁLKOZÁSSZABÁLYOZÁS TÉNYEZŐI: AZ ÉTEL MINŐSÉGE, VALAMINT AZ INTEROCEPTÍV JELZÉSEK IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG 6. A TÁPLÁLKOZÁSSZABÁLYOZÁS TÉNYEZŐI: AZ ÉTEL MINŐSÉGE, VALAMINT AZ INTEROCEPTÍV JELZÉSEK IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG Cél: A táplálékszabályozás szintjeinek megbeszélése, az étel minősége, illetve a belső ingerek

Részletesebben

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010. hónap....nap..óra.perc

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák

Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák 2010. január 29. Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák Demetrovics Zsolt ELTE PPK PI Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport demetrovics@t-online.hu Kémiai

Részletesebben

Havasi Éva Rakovics Márton

Havasi Éva Rakovics Márton Havasi Éva Rakovics Márton Súlyos gender kérdés, avagy a túlsúlyban, az elhízottságban megnyilvánuló nemi különbségek 1 Ebben a rövid terjedelmű írásban a férfiak és a nők testsúlyában meglevő különbségekről

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A HOZAMINDEXÉROL (DWIX)

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A HOZAMINDEXÉROL (DWIX) A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉZIKÖNYVE A HOZAMINDEXÉROL (DWIX) Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba lépteto határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Ph.D. Értekezés Lucza Tivadar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Szekeres Júlia Témavezetők: Dr. Karádi Kázmér és Dr. Kovács

Részletesebben

Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Elnevezés Az evés a pszichológiai értelemben vett táplálékfelvételi viselkedés: ezt használjuk. Az étkezés a szociális rítusokra

Részletesebben

4. sz. melléklete az OGYI-T-20243/01-06 sz. forgalomba hozatali engedélynek BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

4. sz. melléklete az OGYI-T-20243/01-06 sz. forgalomba hozatali engedélynek BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 4. sz. melléklete az OGYI-T-20243/01-06 sz. forgalomba hozatali engedélynek Budapest, 2006. október 30. Szám: 13369-70/40/06 Eloadó: Bobkó Zita Tárgy: Betegtájékoztató BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona

Részletesebben

Véletlenszám-generátorok

Véletlenszám-generátorok Véletlenszám-generátorok 1. Lineáris kongruencia generátor megvalósítása: (a) Készítsen lineáris kongruencia generátort az paraméterekkel, rnd_lcg néven. (b) Nyomtasson ki 20 értéket. legyen. (a, c, m,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Czeglédi Edit

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Czeglédi Edit Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Czeglédi Edit A FELNŐTTKORI ELHÍZÁS PSZICHOLÓGIAI KORRELÁTUMAI ÉS INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEI Pszichológiai Doktori

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban?

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 17. évf. 12. szám 8.december 33-37.pp Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? A Gödöllıi Városi Könyvtár és

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Diphereline SR 3,75 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Aveksin 37,5 mg retard kemény kapszula Aveksin 75 mg retard kemény kapszula Aveksin 150 mg retard kemény kapszula venlafaxin Mielott elkezdené szedni

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Loxelza 2,5 mg filmtabletta Letrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót! - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Emren 2,5 mg tabletta Emren 5 mg tabletta Emren 10 mg tabletta ramipril

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Emren 2,5 mg tabletta Emren 5 mg tabletta Emren 10 mg tabletta ramipril BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Emren 2,5 mg tabletta Emren 5 mg tabletta Emren 10 mg tabletta ramipril Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI Bán Anetta MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI Bevezetés, problémafelvetés Hazai és nemzetközi tapasztalatok is mutatják, hogy alkalmas multimédiás oktatóprogramok használatával

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Férfi nemi szervek betegségei

Férfi nemi szervek betegségei Férfi nemi szervek betegségei Sz. V. Aliszejko, EMF- (EHF)-terápia alkalmazása a krónikus Perinatális Központ T. A. Ordynszkaja, bakteriális prosztatagyulladás kezelésében // Egészségügyi V. K. Prilepo,

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

K u t a t á s. Demensek a szociális ellátórendszerben. Gyarmati Andrea

K u t a t á s. Demensek a szociális ellátórendszerben. Gyarmati Andrea K u t a t á s Gyarmati Andrea Demensek a szociális ellátórendszerben Bevezetés Jelen tanulmány a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Módszertani csoportja által életre hívott idõsügyi munkacsoport 1

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI MAKÓ Csaba - KESZl Roland - POLYÁNSZKY T. Zoltán A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI (A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PÉLDÁJA) A szerzők dolgozatukban a közép-dunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásainál

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Neodolpasse oldatos infúzió diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin-dihidroklorid Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Pramipexol Synthon 1,1 mg tabletta. pramipexol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Pramipexol Synthon 1,1 mg tabletta. pramipexol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Pramipexol Synthon 1,1 mg tabletta pramipexol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÁNTÓFÖLDEK KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON Készítette: Vinogradov Szergej

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET 6722 Szeged, Honvéd tér 5/b. 4. Adószám: 18473652-1-06 Számlaszám: OTP Bank Rt. 11735005-20518183 Telefon: 06-62-424-765, e-mail:

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Sumatriptan Orion 50 mg filmtabletta Sumatriptan Orion 100 mg filmtabletta.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Sumatriptan Orion 50 mg filmtabletta Sumatriptan Orion 100 mg filmtabletta. BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Sumatriptan Orion 50 mg filmtabletta Sumatriptan Orion 100 mg filmtabletta szumatriptán Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN Ph.D. tézisek Halasi Tamás Témavezeto: Barabás Anikó Biológiai tudományok kandidátusa Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama

Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. július augusztus (641 660. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Az álláskeresés ellenõrzése és a munkanélküliség idõtartama Egy társadalomtudományi kísérlet A közép-kelet-európai

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Gammasolde 1 mg filmtabletta anasztrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Suprastin tabletta klórpiramin Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Wellbutrin SR 150 mg retard tabletta. bupropion-hidroklorid

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Wellbutrin SR 150 mg retard tabletta. bupropion-hidroklorid Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Wellbutrin SR 150 mg retard tabletta bupropion-hidroklorid Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

A Géniusz képzések hatásvizsgálata kutatási tanulmány. Készítette: Dr. Dávid Mária

A Géniusz képzések hatásvizsgálata kutatási tanulmány. Készítette: Dr. Dávid Mária A Géniusz képzések hatásvizsgálata kutatási tanulmány Készítette: Dr. Dávid Mária Eger 2012 1 Előzmények A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által megvalósított kiemelt projekt: a Magyar Géniusz

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tensiomin 12,5 mg tabletta Tensiomin 25 mg tabletta Tensiomin 50 mg tabletta Tensiomin 100 mg tabletta kaptopril Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cipralex 10 mg filmtabletta eszcitaloprám

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cipralex 10 mg filmtabletta eszcitaloprám BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 10 mg filmtabletta eszcitaloprám Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Actonel 35 mg filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

A világ termékenységének változása

A világ termékenységének változása NKI NÉPESEDÉSI HÍRLEVÉL A KSH Népességtudományi Kutatóintézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekrôl 2007/1 2 Férfiak munkában A 2007-es Népesedési Világnap jelszava Men at work, azaz Férfiak munkában.

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Dolforin 25 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin 50 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin 75 mikrogramm/óra transzdermális tapasz Dolforin

Részletesebben

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr.

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 2015. szeptember 10. KÉPZŐK KÉPZÉSE Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. Molnár Andor Adminisztráció:Tanács Gáborné TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 Képzők

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása

A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium Szindróma összehasonlítása Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Képalkotó diagnosztika analitikus szakirány A masztopátia krónikai fibróza cisztika és a Policisztás Ovárium

Részletesebben

Életkor- specifikus. Székely Judit. Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógy. gyászati Klinika

Életkor- specifikus. Székely Judit. Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógy. gyászati Klinika Életkor- specifikus szorongásos sos kórkk rképek Székely Judit Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógy gyászati Klinika Az anxietás pszichopatológi giája Biológiai tényezık: Genetikus hajlam szorongásra

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Blau-szindróma Verzió 2016 1. MI A BLAU-SZINDRÓMA/FIATALKORI SZARKOIDÓZIS 1.1 Mi ez? A Blau-szindróma genetikai betegség. A betegeknél egyszerre lép fel bőrkiütés,

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tulita filmtabletta ösztradiol / noretiszteron-acetát Mielott

Részletesebben

A táplálkozás, a menstruáció és a csontanyagcsere zavarainak rizikófaktorai sportoló és inaktív egyetemisták körében

A táplálkozás, a menstruáció és a csontanyagcsere zavarainak rizikófaktorai sportoló és inaktív egyetemisták körében A táplálkozás, a menstruáció és a csontanyagcsere zavarainak rizikófaktorai sportoló és inaktív egyetemisták körében Kovács Vivien Döniz, Vidiczki-Dóczi Andrea, Molnár Andor H. SZTE JGYPK TSTI Fiatal Sporttudósok

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Kreon 10 000 egység gyomornedv -ellenálló kemény kapszula

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Kreon 10 000 egység gyomornedv -ellenálló kemény kapszula BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Kreon 10 000 egység gyomornedv -ellenálló kemény kapszula Kreon 25 000 egység gyomornedv -ellenálló kemény kapszula Kreon 40 000 egység gyomornedv -ellenálló

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET...

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET... Tartalom I. BEVEZETÉS... 2 ELMÉLETI HÁTTÉR... 2 A gyermekvédelmi szakellátás intézményei: gyermekotthon és lakásotthon... 2 Serdülőkori rizikómagatartás egyéb vizsgálatok tükrében... 3 II. A VIZSGÁLAT...

Részletesebben