ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom. Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y"

Átírás

1 BUDAPESTI MOZINEVEK Készítette: HAVAS PÉTER ELTE BTK Magyar nyelv és irodalom Témavezeto: HAJDÚ MIHÁL Y Budapest, 1995

2 TARTALOM 1. Bevezetés 2. A mozinév fogalma 3. A mozinévelemek együttes vizsgálata 4. Az utótagok vizsgálata 5. Az elotagok vizsgálata 5.1. A kezdetektol az elso világháború kitöréséig 5.2. Az elso világháborútói a Tanácsköztársaságig 5.3. Az 1919-es kommün 5.4. A Tanácsköztársaságtói 1938-ig tol Budapest felszabadulásáig.5.6. Budapest felszabadításától az államosításig 5.7. Az államosítástól1952-ig tóI1987-ig tól napjainkig 6. Összefoglalás 7. A névanyag összegyujtésében felhasznált források 8. Bibliográfia Melléklet Adattár Térkép,grafikonok

3 1. BEVEZETÉS A névadás a kor egyik legjellemzobb sajátossága, hiszen a nevek magukon viselik a változó társadalmi és politikai rendszerek értékítéleteit, az eltéro gondolkodásmódok sajátosságait, hu kifejezoi az egyes idoszakok ideológiai szemléletének, az egymástól különbözo emberek ízlésvilágának. Ezért a nevek, ill. azok változásainak feltárása fontos adatokkal szolgálhat a szociolingvisztika, a szociálpszichológia, a muvelodéstörténet, a helytörténet stb. tudományok számára. Ezen dolgozat tárgya szintén a nevek világa egy kis szeletének, Budapest mozineveinek, ill. azok változásainak vizsgálata, az egyes névadási szokások és a különbözo típusú nevek gyakoriságának korszakonként történo feltérképezése. Egyrészt azért választottuk ezt a témát, mert úgy gondoltuk, hogy a mozinévadásnak - például az utcák elnevezéséhez hasonlóan - szintén lehetnek vagy lehettek jellemzo jegyei az egyes korokban, s hogy az egyes idoszakok mozinevei is huen tükrözhetik a különbözo korok hangulatát, s hogy a társadalom változásai, az egyes emberek ízlésének különbségei éppen úgy megjelenhetnek a filmszínházak névanyagában, mint ahogy megjelennek más jellegu elnevezésekben is. Hiszen nem csak akkor kaphat egy mozi nevet, amikor elkezd muködni. Az államosítás elott a tulajdonos személyének megváltozása is gyakran névcserével járt, a nyolcvanas évek végétol pedig a mozi bérlojének, üzemeltetojének cseréje eredményezhetett névváltoztatást. De a mozi jellegének, profiljának, környezete helynévi adottságainak megváltozásával is kerülhet új névtábla a moziépület homlokzatára. Sokszor azonban külso, politikai okok is névváltoztatásra késztetik, esetleg kényszerítik az üzembentartókat. Jellemzo példája ennek a most is muködo Bem mozi ben nyitott ki Helios névvel, s ezzel muködött az 1930-as évek elejéig, amikor is bezárt ben tárta ki újból kapuit a nézoközönség elott, ekkor már mint Admirál jilmszínház. Tulajdonosa 1942-ben külso nyomásra magyarosította a mozi nevét, eloször Abaji, majd az "irredenta" Adria nevet adva neki. A világháborúban a mozi találatot kapott, s csak 1948-ra állították helyre az épületet, ekkor újra Admirálnak nevezték el ben, az államosítást követoen Bemnek keresztelték el a lengyel tábornok neve után és 1968 között játékfilmek mellett filmhíradókat is vetített a mozi, s a Bemet megtartva felvette a Budai Híradó nevet is. Ezt követoen újra csak Bem mozi néven játszott, ill. játszik ma is. Azonban a budapesti mozik közül a mai Gorkijnak volt a legtöbb neve, szám szerint nyolc, s ezek közül egyet két alkalommal is viselt. Elso nevét - ValtertulajdonosáróP kapta 1912-ben, 1915-ben viszont új muködtetoje a közeli Nemzeti 1 A teljes neve: Valter F. Nándor, lásd: Mozgójénykép Híradó január 28. 3

4 Színházról Nemzeti nagymozgóra változtatta a mozi nevét, a rá következo évben pedig - a szomszédos kávéházról kölcsönözve a nevet - Emkére keresztelték el ben az Atlantis, egy évre rá az Astor nevet kapta, 1936-tól pedig Studió néven játszott, mígnem 1942-ben az akkori tulajdonosáróf a magyarosabb hangzású Beleznay nevet vette fel. A fováros felszabadulása után visszakapta a Studió elnevezést, amelyet 1951 ben Gorkijra változtattak. Vannak természetesen maradandóbb nevek is. A jelenleg is játszó Corvin mozinak muködése kezdete, 1922 óta nem változott a neve. Az Alkotás mozi szintén megalakulása óta, immár nyolcvannégy éve orzi most is használatos nevét, a belso kerületi mozik közül ez az, amelyik megszakítás nélkül a leghosszabb ideig viselte ugyanazt a nevet. De hasonló mondható el a rákosszentmihályi Világ és a pestújhelyi Széchenyi mozikról is. Olyan eset is elofordul, hogy egyszeruen a pénzhiány akadályoz meg egy névváltozást. A Bányász mozi 1989-ben Graffitivé átkeresztelve nyílt meg, de rövid muködés után bezárt, s bérlot cserélt. Új üzemeltetoje azonban csak azért nem változtatta meg a filmszínház nevét, mert a régi portál átalakítása túl drága lett volna.3 Másrészt azért választottuk a mozik neveit dolgozatunk tárgyául, mert a hazai névtudományi írások nagy része hely-, ill. személynevekkel foglalkozik, s intézmények, létesítmények, épületek neveivel kapcsolatos tanulmányok viszonylag kisebb számban jelennek meg,4 s így a nevek utóbb emiített csoportjáról, a hozzájuk kapcsolódó névadási szokásokról, ill. ezen nevek nyelvtani jellegzetességeirol, tulajdonságairól viszonylag kevesebb ismeret áll rendelkezésünkre, bár az utóbbi idoben egyre több olyan írás lát napvilágot, amely a viszonylag periférikusabb tulajdonnévfajtákat választja témájáuu A dolgozat elso fejezetei leíró szempontból érintik a mozineveket. Ezekben eloször definiáljuk magának a mozinévnek a fogalmát, s ezzel egyúttal meghatározzuk azt, hogya dolgozat további részeiben mely nevekkel foglalkozunk, s melyek azok az elnevezések, amelyeket nem tekintünk mozineveknek. Ezt követoen szintaktikai 2 Teljes neve: Beleznay István, lásd: Filmmuvészeti Évkönyv (továbbiakban: FÉvk.) 1943 (szerk. Lajta Andor) Bp. [1942]. Ez az 1919 és 1948 között et leszámítva - minden évben megjelent évkönyv évrol évre, külön fejezetben, kerületenként ábécérendben felsorolja a budapesti mozikat azok fobb adataival együtt. Ezért ha erre az évkönyvre hivatkozunk, nem adjuk meg a pontos lapszámot, mivel a hivatkozási hely e nélkül is könnyen meglelheto, csak az évet tüntetjük fel, viszont ha ez a szövegbol kiderül, vagy a dolgozat végén található adattár segítségével megállapítható, akkor azt sem. 3 Köztársaság november Vö.: J. Soltész Katalin: 'Az egyes tulajdonnévfajták kutatásának helyzete és feladatai' In: Név és társadalom Bp Hajdú Mihály alv. magyar névtudományi konferencián elhangzó eloadásában (Hajdú: 'A személynevek és az egyéb tulajdonnevek gyujtése, kutatása' In: Névtudomány és muvelodéstörténet Zalaegerszeg 1989) a korábbiakhoz képest már több ilyen jellegu dolgozatról tudott beszámolni, de azóta is jelentek meg hasonló tematikájú írások például a Névtani Értesíto számaiban, a Név- és szókincsvizsgálatok c. kötetben (Miskolci magyar nyelvészeti füzetek 1., Miskolc 1993, szerk. Bodáné Kovács Mária) stb. 4

5 szempontból vizsgáljuk tovább a neveket, ahol is elkülönítjük a mozinevek két nagy szerkezeti elemét elotagra, ill. utótagra bontva azokat. Az ez utáni fejezetben az utótagokat vesszük szemügyre, ahol azokat funkciójuk szempontjából osztályozzuk, itt azonban jelzésszeruen utalunk az utótagoknak az egyes történeti korszakokban való gyakoriságára is. Az ezt követo fejezetben térünk rá a mozinév másik nagy szerkezeti alkotóelemének, az elotagnak a vizsgálatára, ami a dolgozat tényleges tárgyát képezi. Itt eloször is vázoljuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a dolgozat további részeiben a mozinevek elotagjait osztályozni fogjuk. Ezt a kategorizálást a múlt század végétol napjainkig kilenc történeti korszakra külön lebontva végezzük el. Az egyes idoszakokon belül az újonnan adott mozinevek taglalása mellett kitérünk a mozipark alakulására, a névváltozásokra, a nevek alakulását befolyásoló történeti eseményekre, a névegyezésekre és a névadás egyéb jellegzetességeire is. Ezt a dolgozat végén egy összefoglaló fejezet zárja le. Tehát dolgozatunk tárgyát - mint ahogy ezt már vázoltuk - Budapest mozinevei képezik, azonban vizsgálatunkba csak részben vontuk be azon mozik neveit, amelyek csak 1950 elején, Nagy-Budapest létrejöttével váltak fovárosi filmszínházakká, s korábban csak Budapest környékinek számítottak. Az 1950 januárjában Budapesthez csatolt hét város és tizenhat község mozinevei közül- nem minden településen muködött filmszínház - csak azokat vettük fel vizsgált névanyagunkba, amelyek már csak a fováros jelenlegi területének kialakulása után keletkeztek, vagy közvetlenül az egyesítés körül jöttek létre. Ugyanis Budapest, az egyes környezo városok és községek 1950 elott különálló településeket alkottak, így mozijaik nevei is egymástól függetlenül alakultak. Az önálló közigazgatási egységek mozinevei közt levo névazonosságok nem számíthattak zavaró tényezonek a tájékozódásban, s így bizonyos "divatos" nevek egyszerre több helyen is elofordulhattak. Az egyes nevek megterheltsége így feltételezhetoen nagyobb volt, mint abban az esetben lett volna, ha az összes, a késobbi Budapesthez tartozó település egyetlen várost alkotott volna. Például ben, illetve 1935 és 1942 között öt darab Apollo mozi játszott egyszerre a fováros mai területén, 1942-tol 1945-ig nyolc egyidejuleg muködo Árpád nevu mozit találunk ugyanitt. A második világháborút követo éveknek is megvolt a maga divatneve, 1947-ben Szabadság moziból hét vetített Nagy-Budapesten. Kispesten, Pestújhelyen, Rákosszentmihályon, Újpesten és Budapesten is létezett Corso nevu mozi között, hiszen mindegyik település saját központtal, korzóval rendelkezett, s az ott muködo mozik gyakran jelölték meg helyüket nevükkel. Újpesten 1942-ben a következo mozineveket találjuk: Attila, Árpád, Corvin, Kulfúr és Tündér, ezek közül a Tündér kivételével mindegyik névvel üzemelt mozgóképszínház az akkori Budapesten is.6 Ez a névegyezés valószínuleg 6 A FÉvk. megfelelo kötetei. 5

6 nem alakulhatott volna ki, ha Újpest már akkor is Budapesthez tartozott volna közigazgatásilag. Ezt bizonyítja, hogy 1942-ben, amikor "felso nyomásra" magyarosították számos fovárosi mozi nevét, a mozgóképszínház-tulajdonosok egyesülete arra kérte az egyes tagokat, hogy azok írásban jelentsék be az esetleges új elnevezést, azért, hogy azonos nevek esetén a korábban beküldöttet részesítsék elonyben,? vagyis törekedtek arra, hogy ne muködjék egyszerre ugyanolyan névvel több filmszínház Budapesten (a két világháború között csak két esetben fordult elo ilyen). Tehát ha a mostani peremkerületek mozijainak azon neveit is felvennénk névanyagunkba, amelyek a városegyesítést megelozoen keletkeztek, akkor már nemcsak Budapest, hanem több kisebb település filmszínházainak névadási jellegzetességeit is vizsgálnánk, erre azonban jelen dolgozat keretein belül nem vállalkozhattunk. Nem vettük fel továbbá névanyagunkba azokat a mozikat, amelyek csak zártköru eloadásokat tartottak. Ezeknek az ún. "belso" moziknak az összegyujtése szintén fontos lenne, de egészen más vonatkozásban. Ugyanis ezek nagy része feltételezéseink szerint - nem rendelkezett külön, megkülönböztetést szolgáló névvel, mivel erre e mozik nem nyilvános jellegébol adódóan nem is volt szükség. Hiszen használóik zárt köre, ill. azok számára, akik nem látogathatták e mozikat, nem kellett elkülöníteni oket a többi filmszínháztói. Például a Bólyai Honvéd Akadémián muködött zártköru mozgóképszínházat csak egy körülírásos, birtokos szerkezetes megnevezéssei illették: Bólyai János Honvéd Muszaki Akadémia házi filmszínháza, viszont a katonai iskola megszunése után, 1947-ben, mikor elkezdett nyilvános vetítéseket tartani, felvette a Bólyaifilmszínház nevet. Nem foglalkozunk továbbá a keskenyfilmes mozikkal sem, ezek egyébként is nagyrészt zártköruek voltak, viszont felvettünk gyujteményünkbe egy önálló névvel rendelkezo videomozit. Az általunk összegyujtött budapesti mozineveket a dolgozat mellékletében található adattár ábécérendben tartalmazza. Sem ebben az adattárban, sem a dolgozat szövegében nem tüntetjük fel külön-külön az egyes mozineveknél, hogy milyen forrásból merítettük oket, ill. hogy honnan származnak a nevek létezésének idejére vonatkozó információink - erre terjedelmi okokból nem vállalkozhattunk. Viszont a dolgozat végén, egy külön fejezetben a források jellege szerint csoportosítva megadjuk mindazon kútfoket, amelyeket adattárunk összeállításakor felhasználtunk. 7 Magyar Film április 29. 6

7 2. A MOZINÉV FOGALMA Az ÉKSz. szerint a mozi a "filmek nyilvános vetítésére való színházszeru intézmény". Természetesen ezen intézmények neveit minden esetben mozinévnek tekintjük. Tágabb értelemben azonban mozinak szoktuk nevezni azokat a létesítményeket, helyiségeket is, ahol filmvetítés is folyik. Például számos színházban, mulató-, ill. szórakozóhelyen, muvelodési házban stb. - tehát más intézményen belül - muködött vagy muködik jelenleg is mozi, vagyis vetítettek vagy vetítenek most is filmeket. Ezen utóbbi intézmények neveit (például: Városi Színház, Kedélyes Kabaré, Vörösmarty Muvelodési Ház stb.) nem tartjuk mozineveknek, hiszen ezek az intézménynevek más csoportjaihoz, a színház-, a mulató-, a kultúrháznevekhez stb. tartoznak. Az elobbiekben a mozinevet aszerint definiáltuk, hogy létezik-e a mozi mint önálló intézmény, vagy sem. Ezt azonban ki kell egészítenünk a név funkciói alapján történo meghatározással. A mozinév kettos funkcióval bír:8 egyrészt rendelkezik egy azonosító szereppel, vagyis megjelöli, hogy a mozik valamelyik tagjával állunk szemben (mint például a Kossuth jilmszínház névben a jilmszínház köznévi utótag), másrészt megkülönbözteto funkcióval is rendelkezik, amely alatt a többi mozitói való elkülönítést, a mozi fogalmának egyetlen tagra való leszukítését értjük (az elobbi példánkban a Kossuth tulajdonnév tölti be ezt a szerepet). (A különbözo funkciókat hordozó elemek elkülönülése a mozinév szerkezeti tagolódásával egyezik meg, errol azonban a következo fejezetben beszélünk részletesebben.) Az intézmény és funkció szerinti meghatározás alapján jelöljük ki azokat a neveket, amelyeket mozineveknek tekintünk, azokat, amelyekkel ténylegesen foglalkozunk. Mozinévrol beszélünk akkor, ha önálló, filmvetítésre szolgáló intézményhez önálló (azaz a megkülönbözteto és az azonosító funkció is jelen van) név társul (Kossuth mozi, Aljajilmszínház stb.). Szintén mozinévnek tekintjük azokat az eseteket, amikor önálló intézmény ugyan nincsen, már korábban is muködo muvelodési ház, kávéház, színház stb. ad helyet a filmvetítésnek, de ez a helyet biztosító intézménytol eltéro, önálló névvel rendelkezik. Például a Fovárosi Gázmuvek Muvelodési Házában muködo filmszínháznak Aquincum mozi néven külön elnevezése is volt egy idoben, vagy a század elején a Sport kávéházban muködo mozivállalkozás is önálló névvel tartott vetítéseket: Biograph mozgó, stb. Ilyenkor azokat az eseteket is felvettük 8 Most nem vesszük figyelembe az emlékezteto, ill. esztétikai funkciót (vö.: J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése Bp skk.). 7

8 névanyagunkba, amikor a mozi nevének megkülönbözteto, egyedíto funkciót ellátó eleme a befogadó intézmény nevének ugyanezt a szerepet betölto tagjával azonos, s csak az intézményazonosító funkciót hordozó elemben különbözik a két név (például a Gutenberg Muvelodési Otthonban muködo mozit egy ideig Gutenberg mozinak nevezték, a MOM Muvelodési Házban játszóét pedig MOM mozinak, stb.), hiszen a mozi így neve által elkülönül a befogadó létesítménytol, mint ahogy a többi mozitói is, tehát elnevezése rendelkezik a mozinevek kettos funkciójával. Bár meg kell jegyeznünk, elképzelheto, hogy az utóbb említett esetben néhányszor csak fiktív nevekkel állunk szemben. Ezeknél az ún. örökölt mozineveknél a név keletkezése dátumának azt az idopontot tekintjük, amikor a mozi a befogadó létesítmény nevének megkülönbözteto elemét átveszi. Olyan eset is elofordul, hogy egy intézményt úgy alakítanak ki, hogy abban más jellegu szolgáltatások mellett már kezdettol fogva tartanak filmvetítéseket is, s az intézmény különbözo profiljait olyan nevekkel különítik el egymástól, amelyek a megkülönbözteto funkciót hordozó elemükben megegyeznek, s csak az intézményazonosító szerepet betölto névelemben különböznek. Például 1925-ben a mai Vidám Park területén megnyílt egy Alhambra nevu szórakozóhely, amelyet hol Alhambramozgószínháznak, hol Alhambra mulatónak neveztek, attól függoen, hogy a létesítmény melyik jellegére akartak utalni, stb. Ilyen esetekben szintén felvettük a mozira utaló neveket névanyagunkba, mivel azok megfelelnek a mozinevek funkcionális meghatározásának. Azonban nem beszélünk mozinévrol akkor, ha a mozi nem alkot külön intézményt - hanem egy már meglévon belül jön létre -, s nincs a befogadó intézményétol megkülönböztetett, önálló neve (Budai Vigadó, Mercur kávéház, Fovárosi Muvelodési Ház stb.), mint ahogy erre már korábban is utaltunk, hiszen ezek a nevek nem rendelkeznek a mozinevek azonosító funkciójával, nem utalnak a mozira. Természetesen a napi nyelvhasználatban ezeket a mozikat is meg kell valahogy jelölni, s valószínuleg a körülírásos szerkezetek erre a legalkalmasabbak, amelyek esetleg névvé is válhatnak ("Budai Vigadó mozija", "Velence kávéházban muködo mozi", "Fovárosi Muvelodési Ház-mozi" stb.), azonban nekünk ezekrol a rendelkezésünkre álló forrásokból nincs információnk, mivel azokban általában csak a befogadó intézménytjelölik meg. Arra is találunk példát, hogy egy korábban önálló névvel nem rendelkezo mozi a befogadó intézmény megszunésévei önállósul, s szert tesz önálló, külön névre, mégpedig úgy, hogy a korábbi befogadó létesítmény elnevezését veszi fel (a mostani Uránia mozit például csak 1930-ban alakították át filmszínházzá - Tudományos Színház keretein belül muködött -, elotte az Uránia s ekkor kapta az Ufa-Uránia 8

9 filmszínház nevet). Ezeknél az ún. örökölt neveknél a mozinév keletkezésének dátumát az önállóvá válástól számítjuk. Adatgyujtésünk során törekedtünk arra, hogy a forrásokban szereplo esetleges fiktív neveket kiszurjük (ilyenek például a *Westend/ a *Vakok mozgója, ID a *Józsejvárosi népmozgó, II az *Annal2 stb. nevek az Uta filmszínház, a Homeros mozgó, a Népotthon mozgó, az Omnia mozgóképpalota stb. elnevezések helyett). Azonban számos olyan nevünk van, amelyekre csak egyetlen helyrol van adatunk, s ezek között elofordulhatnak még olyanok - mivel más helyrol származó adatokkal nem tudtuk összevetni oket -, amelyek csak az adatközlotol származnak, s a valóságban nem léteztek. Az elobb említett ok miatt az is elképzelheto, hogy névanyagunkba olyan körülírásos elnevezések is bekerültek, amelyek sohasem váltak tulajdonnévvé. Itt nagyrészt azokra a megnevezésekre gondolunk, amelyekben az egyedíto, megkülönbözteto elem pusztán a muködési hely feltüntetése (Marczibányitéri mozi, Kálvária-téri mozgó stb.). Az egyes nevek azon alakváltozatait, amelyek csak a helyesírás változásaiból adódnak, nem tekintjük külön neveknek. Ugyanígy jártunk el az idegen eredetu nevek magyar kiejtés szabályai szerint átírt azon alakjaival is, amelyek az eredeti alakkal már egy idoben vagy nem sokkal azt követoen elofordulnak (Scala ~ Skála, Chicago ~ Csi/rágó stb.), ugyanis ezek a változatok szerintünk egyszeruen csak az adatközlok következetlenségeibol adódnak. (Ezeket az alakváltozatokat viszont a dolgozat végén található adattár feltünteti.) Az egybe- és különírás, a kis és nagy kezdobetu eltéro használata, ill. a kötojel megléte és hiánya okozta egyideju írásváltozatok közül ugyanis forrásaink igen következetlenek ezek használatát illetoen is - a leggyakrabban eloforduló alakot vettük fel. 9 FÉvk FÉvk II Mozgójénykép Híradó május Magyar Mozi Musor szeptember 8. 9

10 7. A NÉVANYAG ÖSSZEGYUJTÉSÉBEN FELHASZNÁLT FORRÁSOK Levéltári források 1. Budapest Fováros Levéltára (továbbiakban BFL), Budapest Városi Tanács V. B. üléseinek jegyzokönyvei (XXIII. 102/a) március 20., november 23., 1952.július BFL, Budapest Városi Tanács V. B. XI. Népmuvelési Osztályának iratai XXIII. 114., 177/46/1951 és 177/27/ Belügyminisztérium Központi Irattára, Elnöki Foosztály iratai , 206/ Magyar Országos Levéltár XIX-I-3-a/8., 107., 115. és 146. doboz. 5. Mezei Gyula (Bp. Fováros Tanácsa V. B. Muvelodési Foosztálya) levele Port Ferenchez (Budapest Film), 1989.január 2. (a Budapest Film tulajdona). 6. Politikatörténeti Intézet Levéltára 274. f. 23. cs./22. O. e. és 27. O. e. Újságok 1. Az alábbi újságoknak az Országos Széchényi Könyvtárban, ill. a Magyar Filmintézet Könyvtárában meglévo számait néztük át, a pontos hivatkozási helyeket terjedelmi okokból nem adjuk meg. A Film Cinema 1912 Filmkultúra Filmszínházak Közlönye Film Újság Filmújság Független Mozinapló 1914 Képes Mozivilág Kinotechnika Magyar Film Magyar Film Magyar Filmkurír , Magyar Mozi és Film , 1933,

11 Mozgófénykép Híradó Mozgókép Újság Mozi és Film Mozi Futár 1914 Mozi Hét 1918, 1922 Mozivilág Mozivilág , , 1938 új Mozivilág 1926 Vörös Film Az alábbi mozimusorok, ill. filmes újságok mozimusor-mellékletei közül évenként körülbelül három-négy számot néztünk áto Fovárosi Mozi Musor Heti Musor Magyar Mozi Musor 1921 Mozi Élet Mozi Újság Pesti Musor , 1957 Színház és Mozi Címjegyzékek Almanach. A magyar kinematográjia kézikönyve (szerk. Vári Rezso Kármán Béla - Pék Dezso) Bp Almanach. A magyar kinematográjia kézikönyve 1919 (szerk. Kármán Béla - Pék Dezso) Bp. [1918]. Budapest és a környékbeli Magyar kir. Távbeszélo-hálózatok elojizetoinek és nyilvános állomásainak beturendes névsora Budapest és környékének beturendes Távbeszélo névsora Budapest és környékének Távbeszélo beturendes és szaknévsora Budapesti Czím- és Lakásjegyzék , 1916, , 1928 Bp. [ , 1916, 1922, 1928]. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) beturendes távbeszélonévsora 1940, 1943, A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélo szaknévsora Budapesti idegenforgalmi útmutató Bp

12 Budapesti közületi telefonkönyv 1970, 1976, 1979, 1983, Budapesti távbeszélo névsor 1949, 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, Budapesti térképes útmutató Bp Budapesti útmutató 1924 (szerk. K1ebe1sberg Jeno) Bp Budapesti útmutató és címtár 1948 (Rendorségi zsebkönyv) Bp Filmmuvészeti Évkönyv (szerk. Lajta Andor) Bp. [ ]. Fovárosi útmutató Bp Gál Pongrác: Budapest Bp Magyar mozisok zsebkönyve , (szerk. Radó László - Radó István - Salamon Miklós) Bp. [ , ]. Mozi almanach 1914 (szerk. Lenkei Zsigmond - Vári Rezso) Bp. [1913]. Pesti mozi zsebkönyve (szerk. Radó István) Bp. [ ]. Pesti mozi zsebnaptára (szerk. Radó István) Bp. [ ]. Feldolgozások Lajta: Magyar: Orth:

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő testület! Tárgy: Dobfesztivál Egyesület kérelme Melléklet: 1 db Megbízási szerződés

Részletesebben

A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT

A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT A TABUTÓL AZ UNDORON ÁT Amikor 1976-ban meghalt Benjamin Britten, az akkor élő legnagyobb angol zeneszerző, a királynő hosszas mérlegelés után részvéttáviratot küldött Peter Pearsnek. Ezt az egyetemen

Részletesebben

Z sám bék jelenkori utcaneveinek

Z sám bék jelenkori utcaneveinek mertetése sajnos meghaladná ezen írás kereteit, ezért inkább csak a betekintés, az érdeklődés felkeltése volt a cél. Köszönettel tartozom a város már említett helytörténészeinek, valamint Szuchy M. Emilnek

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 293 tos dallamokat figyelni, egész más légkörbe került volna. így is, a magyar zenetörténetnek kegyeletes okmányai ezek a kéziratok, melyek a magyar zene egyik jelentős úttörőjének gondolatait

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

ÜZlETI TERV 2012. A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve

ÜZlETI TERV 2012. A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve ÜZlETI TERV 2012 A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve 1. Bevezetés A Budapest Film Zrt. 2011-ben - a vállalat üzleti tervében megfogalmazottaknak megfelelően - a cég működésének

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2.9.2013

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2.9.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2.9.2013 MUNKADOKUMENTUM Az uniós strukturális intézkedések sikeresen támogatták-e az ipari és katonai barnamezős területek rehabilitációját?

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

MOZIAJÁNLÓ CORVIN / MŰVÉSZ / PUSKIN / TOLDI / TABÁN / KINO CAFE

MOZIAJÁNLÓ CORVIN / MŰVÉSZ / PUSKIN / TOLDI / TABÁN / KINO CAFE MOZIAJÁNLÓ CORVIN / MŰVÉSZ / PUSKIN / TOLDI / TABÁN / KINO CAFE CORVIN MOZI - KORDA TEREM Corvin Mozi VIII. Budapest, Corvin köz 1. Az 1996-ban eredeti szépségében újjáépült mozi az egyetlen multiplex

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL TELEVÍZIÓS MŰSORSOROZAT CÍMÉNEK VÉDELMÉVEL ÉS A SOROZAT FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK SZJSZT-15/2013 A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

budapest kultúrfölénye számokban Irta: Sárkány Oszkár BUDAPEST mint mondják, idegen város. Nem a statisztika

budapest kultúrfölénye számokban Irta: Sárkány Oszkár BUDAPEST mint mondják, idegen város. Nem a statisztika 36 budapest kultúrfölénye számokban Irta: Sárkány Oszkár BUDAPEST mint mondják, idegen város. Nem a statisztika adatai szerint idegen, hiszen 1930-ban a magyarság aránya 94.3%, hanem idegen-felépítésében,

Részletesebben

szakmai fórum feik csaba - A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat- és hatásköre

szakmai fórum feik csaba - A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat- és hatásköre szakmai fórum Feik Csaba A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat- és hatásköre 1 A helyi önkormányzatok polgármesteri hivatalai fontos szerepet töltenek be mind

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

Tisztelt Fovárosi Bíróság!

Tisztelt Fovárosi Bíróság! ~ ~noo~.~ If. Fovárosi BÍrósáu b Budapest I\1arkó u. 27. 1055 Tisztelt Fovárosi Bíróság! Alulírott dr. Lippai László ügyvéd, mint Borbély József feljelento jogi képviseloje, Borbély József által 2005.

Részletesebben

Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról

Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról 1 Észrevételek a Földrajzinevek-tára jövőbeni kialakításáról Bevezető A névterek jelentősége Az Internet megjelenésével kezdődött el a névterek kialakulása a fejlett államokban [14]. Bízvást mondhatjuk,

Részletesebben

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm doktori disszertáció tézisei Dr. Szekfü András Ph.D. 2010 Témavezető:

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Az általános iskolások feladatlapja

Az általános iskolások feladatlapja Az általános iskolások feladatlapja 1. Magyarázzátok meg röviden az alábbi szavak (korabeli) jelentését! a) röppentyű b) kartács c) gránát d) huzagolt puska e) dzsida 5 pont 2. Kiről van szó? Nevezzétek

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

Részlet a KvVM megrendelésére 2006-ban készített energiatakarékossági tanulmánykötetből (szerk. Beliczay Erzsébet)

Részlet a KvVM megrendelésére 2006-ban készített energiatakarékossági tanulmánykötetből (szerk. Beliczay Erzsébet) Részlet a KvVM megrendelésére 2006-ban készített energiatakarékossági tanulmánykötetből (szerk. Beliczay Erzsébet) XI. fejezet Városvizsgálatok (Dr. Unger János, a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattan és

Részletesebben

o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727

o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727 o A szakképzö ISKOLÁK TANTESTÜLETEINEK KÖZÉLETI AKTIVITÁSA 727 III. TABU,A többftkozatú egyetemi képzésen belül a kdrtyalapon szereplő lehetőségek közül Ön melyiket tartand optimdlisnak?" (a vdlaszok megoszldsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

FIZIKAÓRÁK FÉNYFOLTJAI TANÁRI EMLÉKMORZSÁK

FIZIKAÓRÁK FÉNYFOLTJAI TANÁRI EMLÉKMORZSÁK FIZIKAÓRÁK FÉNYFOLTJAI TANÁRI EMLÉKMORZSÁK Honyek Gyula középiskolai tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola honyek@gmail.com Ez az írás egy pályájának végén járó fizikatanár szubjektív visszaemlékezése

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Cinema City OscarSziluett Facebook Játék. Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City OscarSziluett Facebook Játék. Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítói Cinema City OscarSziluett Facebook Játék Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24. I.

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

JAVASLAT. a A győri vár

JAVASLAT. a A győri vár JAVASLAT a A győri vár Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kovács László (név). (aláírás) Győr, 2014. szeptember 24. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről

Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről TŐTŐS ÁRON* Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről Veres Valér: Népességszerkezet és nemzetiség. Az erdélyi magyarok demográfiai képe a 2002. és 2011. évi romániai népszámlálások tükrében.

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával

Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával Harkányi Adrienne Útmutató pályaismeretet bővítő csoportfoglalkozások megtervezéséhez és megtartásához Pályaismertető CD/DVD filmek, mint segédanyagok alkalmazásával ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ Az oktatásban dolgozó

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Prof. Dr. Besenyei Lajos

Prof. Dr. Besenyei Lajos Prof. Dr. Besenyei Lajos Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mielőtt rátérnék néhai Menyhárt rektor úr tudományos pályájának, illetve máig figyelembe veendő tudományos eredményeinek, illetve nézeteinek a vázlatos

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., képviselője: Dr. Bendzsel Miklós elnök ), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjenuer Kft.

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban (Az alábbiakban a jogalkalmazás során leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolására teszünk kísérletet. Az Igazságügyi és Rendészeti

Részletesebben

Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia

Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia Szeged, 2015. július hó 23. napján I. Bevezetés A testi sértés az egyik legyegyszerűbb megítélésű és leggyakoribb bűncselekmény, ám e törvényi tényállás

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban

Háger Tamás* A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban In poenalibus causis benignius interpretandum est (Büntetőügyben a jóindulatú értelmezés a követendő. Paulus D.50,17,155,2.) 1 Bevezetés A harmadfokú büntetőeljárás a legújabb kori magyar büntetőper viszonylag

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Szakács Ferenc - Bánfalvi Mária Karcsics Éva - Nagy István* MILYEN A SIKERES VÁLLALKOZÓ ÉS MILYEN VAGYOK ÉN?"**

Szakács Ferenc - Bánfalvi Mária Karcsics Éva - Nagy István* MILYEN A SIKERES VÁLLALKOZÓ ÉS MILYEN VAGYOK ÉN?** Szakács Ferenc - Bánfalvi Mária Karcsics Éva - Nagy István* MILYEN A SIKERES VÁLLALKOZÓ ÉS MILYEN VAGYOK ÉN?"** Alvin Tofler "Hatalomváltás: tudás, gazdagság és erőszak a XXI. Század küszöbén" című könyvében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 22., csütörtök Tartalomjegyzék 16/2014. (V. 22.) AB határozat A jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK

JOGSZABÁLYOK. 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról... 610 HATÁROZATOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. július 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi LVI. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1

BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 BERÉNYI B. ESZTER BUDAPEST BELVÁROSÁNAK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 1 Budapest rendszerváltozás utáni fejlődésének legjellemzőbb vonása az 1980-as évek végén elinduló szuburbanizációs

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fila József (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben