A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon"

Átírás

1 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte és hazánkban is. Vizsgálatunk célja az volt, hogy megbecsüljük a cukorbetegek ellátására fordított direkt egészségügyi kiadások mértékét annak érdekében, hogy jellemezni tudjuk a betegségterhet ebbôl a szempontból, illetve, hogy az eredmények hasznosíthatók legyenek további elemzések számára. MÓDSZEREK Az elemzéshez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatait használtuk. Cukorbetegként definiáltuk azokat, akik 27 második fél évében orális antidiabetikum- (OAD) vagy inzulinreceptet váltottak ki. Az így kialakított vizsgálati populációt felosztottuk két csoportra, aszerint, hogy ban részesültek-e aktív fekvôbeteg-ellátásban a cukorbetegség legfontosabb szövôdményei miatt. A vizsgált szövôdmények miatt fekvôbeteg-ellátásban nem részesülô csoportot tovább osztottuk háromfelé a gyógyszerhasználat jellege szerint (csak OAD, csak inzulin, OAD és inzulin). A csoportokban költségelemenként és korcsoportonként megbecsültük a 28. évi egészségügyi kiadások átlagát, szórását és mediánját az egész csoportra, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevôkre vonatkozóan. Ezenkívül a szövôdményes csoporton belül mintákat vettünk az egyes konkrét szövôdményekben szenvedôk körébôl, és megbecsültük a szövôdményt követô elsô és második év kiadásait. EREDMÉNYEK A vizsgálatba bevont cukorbetegre jutó éves átlagos egészségügyi kiadás 335 ezer forint volt, a szövôdményes betegeké 633 ezer, a szövôdménymentes OAD-használóké 242 ezer, a szövôdménymentes inzulinhasználóké 449 ezer Ft. A költségek 53%-át a gyógyszerek, 27%-át a fekvôbeteg-ellátás költsége tette ki. Az összes gyógyszerköltség 26%-a esett az orális antidiabetikumokra és az inzulinokra. A szövôdményeket követô elsô évben többszörösére növekedett az aktív fekvôbeteg-ellátás és a gyógyszerek költsége. Ez utóbbi a legtöbb vizsgált szövôdmény esetén az ezt követô évben is nagyjából azonos szinten maradt vagy növekedett. KÖVETKEZTETÉS A cukorbetegek ellátása napjainkban is igen jelentôs egészségügyi kiadást jelent Magyarországon, különösen a betegség szövôdményeinek a kezelése. A korai halálozásban, az életminôség romlásában, a jelentôs kiadásokban jelentkezô betegségterhet, valamint az epidemiológiai trendeket figyelembe véve a cukorbetegség megelôzése, hatékonyabb gondozása népegészségügyi prioritás kell legyen hazánkban. diabetes mellitus, betegségteher, egészségügyi ellátási költségek, közvetlen költségek, gyógyszerköltségek, fekvôbeteg-ellátási költségek DIRECT HEALTH CARE COSTS OF DIABETES MELLITUS IN HUNGARY INTRODUCTION Diabetes mellitus is responsible for a huge burden of disease all over the world, including Hungary, as well. The object of our study was to estimate the direct health care costs of treating patients with diabetes, in order to characterize this aspect of the burden of disease, and to facilitate the use of this information in further analyses. METHODS We used the data of the National Health Fund. Diabetic patients were defined as persons who filled in a prescription of oral antidiabetics (OAD) or insulin in the second half of 27. We divided this study population into two groups depending on whether they were or were not hospitalised for major complications of diabetes in The group that was not hospitalised was further divided into three subgroups according to the use of drugs (only OAD, only insulin, OAD and insulin). In all study groups, we estimated the mean, the standard deviation, and the median of health care costs for each cost item by age group in the whole study group and among those who actually used a particular service. Additionally, we took samples of patients who were hospitalised for specific complications, and estimated the health care costs for the first and for the second year after the occurrence of the complication. RESULTS The mean health care cost of the 521,545 diabetic patients involved in the analysis was 335 thousand HUF. It was 633 thousand HUF for those who were hospitalised for complications, 242 thousand for OAD users without complications, and 449 thousand for insulin users without complications. 53% of the total cost covered drug treatment and 27% acute hospital treatment. 26% of the total drug cost was spent on OADs and on insulin. The acute hospital cost and the drug cost had multiplied within the first year of complication. The latter remained high or further increased in the second year. CONCLUSION The healthcare cost of diabetes is already very high in Hungary, especially the care for its complications. Considering the burden of disease that manifests in premature mortality, reduction in quality of life, and high cost, and the epidemiological trends, diabetes mellitus should be a public health priority in Hungary. diabetes mellitus, burden of disease, health care costs, direct costs, drug costs, hospital costs Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon LAM 29;19(12): Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

2 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY dr. VOKÓ Zoltán (levelezô szerzô/correspondent) 1, 2, dr. NAGYJÁNOSI László 2, dr. KALÓ Zoltán 1, 2 : 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék, Budapest/ 2 Eötvös Loránd University, Department of Health Policy and Health Economics; Syreon Kutatóintézet, Budapest/Syreon Research Institute; H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Érkezett: 29. november 7. Elfogadva: 29. november 17. Acukorbetegség jelentôs népegészségügyi probléma szerte a világon, mert incidenciája és prevalenciája rohamosan növekszik, szövôdményei jelentôs betegségterhet jelentenek a magas korai halálozás és a funkcionalitáscsökkenés miatt (1 3). A cukorbetegség prevalenciája a 2 69 éves magyar férfiak körében több mint 1%, a nôk körében is meghaladja a 6%-ot. A betegség prevalenciája 55 éves kor után már 16 2% közötti (4). A betegségteher nemcsak a korai halálozás miatt elveszített potenciális életévekben és a komplikációk okozta életminôség-romlásban jelentkezik, hanem a közvetlen egészségügyi kiadásokban, illetve az indirekt költségekben is. A vizsgálatunk célja az volt, hogy megbecsüljük a cukorbetegség miatti magyarországi direkt egészségügyi kiadások mértékét, és az eredményeket olyan formában tegyük elérhetôvé, amely közvetlenül felhasználható egészség-gazdaságtani elemzésekben és az egészségpolitikai tervezésben. Módszerek Az elemzéshez szükséges adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) bocsátotta rendelkezésünkre. A vizsgált betegpopulációt a 27 második fél évében legalább egy alkalommal orális antidiabetikum- (OAD) (ATC-kód A1B) vagy inzulinreceptet (ATC-kód A1A) kiváltó, és 28. január 1-jén életben lévô betegek alkották. A vizsgálati populációt négy alcsoportra bontottuk: 1. Szövôdménymentes OADhasználók: 27. január 28. december között nem részesült olyan fekvôbeteg-ellátásban, ahol az ápolást indokló fôdiagnózis agyi infarktus (BNO-kód: I61, I63, I64), angina pectoris (I2), szívinfarktus (I21, I22 vagy I23), szívelégtelenség (I5), perifériás verôérbetegség (I73), láb- és lábszárfekély (E15, E115, E135 vagy E145) vagy diabeteses neuropathia (E14+, E114+, E134+ vagy E144+) lett volna, és 27 második fél évében nem váltott ki inzulinreceptet. 2. Szövôdménymentes inzulinhasználók: 27. január 28. december között nem részesült fekvôbetegellátásban, ahol az ápolást indokló fôdiagnózis az 1. pontban felsorolt betegségek valamelyike volt, és 27 második fél évében nem váltott ki OAD-receptet. 3. Szövôdménymentes OAD- és inzulinhasználók: A cukorbetegség jelentôs népegészségügyi probléma szerte a világon, szövôdményei jelentôs betegségterhet jelentenek. 27. január 28. december között nem részesült olyan fekvôbeteg-ellátásban, ahol az ápolást indokló fôdiagnózis az 1. pontban felsorolt betegségek valamelyike volt, és 27 második fél évében OAD- és inzulinreceptet is kiváltott. 4. Szövôdményes cukorbeteg: 27. január 28. december között részesült olyan fekvôbeteg-ellátásban, ahol az ápolást indokló fôdiagnózis az 1. pontban felsorolt betegségek valamelyike volt. Az elemzés a következô költségelemeket foglalta magába: járóbeteg-, aktív fekvôbeteg- és krónikus fekvôbeteg-ellátás, házi betegápolás, gyógyszerek (öszszesen, illetve ezen belül OAD és inzulin), gyógyászati segédeszközök, CT/MR vizsgálatok, laboratóriumi vizsgálatok, mûvesekezelés és vesetranszplantáció. Az OEP kezelési csoportonként (lásd a fenti négy csoportot) és ezeken belül korcsoportonként ( 39 éves, 4 59 éves, 6 éves és idôsebb) aggregált formában bocsátotta rendelkezésünkre a 28. évi költség- és teljesítményadatokat. Az egyes csoportokban korcsoportonként a költség- és teljesítményadatok átlagát, mediánját és szórását bocsátotta rendelkezésünkre, továbbá a csoporton belül az ellátást igénybe vevôk számát, valamint az ellátási költségek és a teljesítmények átlagát, mediánját és szórását az ellátást igénybe vevôkre vonatkozóan. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök költségének számításához a bruttó fogyasztói árat, illetve a társadalombiztosítási támogatás mértékét vettük figyelembe. A társadalombiztosítási összkiadás számításakor az összes kiadásból kivontuk a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árából a betegek által fizetett összeget. A szövôdményes csoporton belül külön mintákat kértünk az OEP-tôl a fentebb meghatározott egyes szövôdmények miatt fekvôbeteg-ellátásban részesülôk körébôl. A mintákat bizonyos hónapokban 27. január-február, illetve 28. január-február, adott szövôdmény miatt fekvôbeteg-intézményben kezelt cukorbetegek alkották. A szövôdmények megjelenését követô elsô év költségének becsléséhez a vizsgálati populációból azokat a személyeket választottuk ki, akik a kérdéses szövôdmény miatt 28 elsô két hónapjában fekvôbeteg-ellátásban részesültek. Hasonlóan, a szövôdmények megjelenését követô második év ellátási költségének becsléséhez azokat a személyeket választottuk ki, akik a kérdéses szövôdmény miatt 27 elsô két hónapjában fekvôbeteg-ellátásban részesültek. Mindkét esetben a 28. évi költségadatokat elemeztük, így az elôbbi csoport esetén a szövôdmény bekövetkeztét követô elsô év, az utóbbi csoport esetén a szövôdmény bekövetkeztét követô második év költségeit becsültük. 776 LAM 29;19(12): Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

3 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY 1. TÁBLÁZAT A cukorbetegek száma Magyarországon gyógyszerhasználat és szövôdmények szerint 28-ban* Életkor (év) vagy idõsebb Csoport N Sor % Oszlop % N Sor % Oszlop % N Sor % Oszlop % N Oszlop % Szövôdménymentes OADhasználó ,2 36, ,1 69, ,7 67, ,8 Szövôdménymentes inzulinhasználó ,9 56, ,2 16, ,9 11, ,6 Szövôdménymentes OAD- és inzulinhasználó 645 2,1 3, ,5 6, ,4 5, ,8 Szövôdményes 923 1,4 4, , 7, ,6 15, , , , , *27 második felében legalább egy orális antidiabetikumot vagy inzulint kiváltó, 28. január 1-jén életben lévô betegek. OAD: orális antidiabetikum Eredmények A vizsgált betegpopulációt beteg alkotta. Megoszlásukat gyógyszerhasználat, szövôdmények és korcsoport szerint az 1. táblázat mutatja. A betegek kétharmada volt 59 évesnél idôsebb és 4,1%-uk volt 4 évesnél fiatalabb. A szövôdménymentes, kizárólag orális antidiabetikumot használók aránya 67% volt. A betegek 13%-a szenvedett a vizsgált szövôdmények valamelyikében. Ez az arány a legfiatalabb korcsoportban 4,3%, az 59 évesnél idôsebbek körében 15,4% volt. A 2. táblázat mutatja a vizsgált négy betegcsoportban az egészségügyi kiadásokat költségelemenként. A cukorbetegekre jutó összesített éves egészségügyi kiadás 174,6 milliárd forint volt. Az összkiadáson belül a legjelentôsebb tételeket a gyógyszerek (53,3%) és az aktív fekvôbeteg-ellátás (26,9%) jelentették. Az összes gyógyszerköltségnek 16,7%-át tette ki az inzulin és 9,5%-át az OAD-ok költsége. Az összes egészségügyi kiadásnak pedig 14,%-a volt az OAD-ok és az inzulin költsége. Az összes gyógyszerköltség 78,%-át, az inzulin költségének 96,%-át, az OAD-ok költségének 62,6%-át a társadalombiztosítás finanszírozta. A gyógyászati segédeszközök támogatási aránya 84,4% volt. Így a diabeteses betegek egészségügyi ellátására fordított társadalombiztosítási összkiadás 28-ban összesen 152, milliárd forintot tett ki. A korcsoportos bontás a 2. táblázat interneten közölt változatában található a cikk végén. Az életkor elôrehaladtával emelkedett az egy fôre jutó egészségügyi kiadás. Az 59 évesnél idôsebb cukorbetegekre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás ( Ft) több mint 2%-kal volt magasabb, mint a 4 évesnél fiatalabb betegekre jutó átlagos kiadás ( Ft). A két éven belül szövôdmény miatt kórházba került betegekre jutó egészségügyi kiadás minden korcsoportban lényegesen meghaladta a szövôdményben nem szenvedôkre esô kiadást. A 4 59 éves korosztályban a szövôdmények miatt kórházban kezelt csoportban az egy fôre jutó éves egészségügyi kiadás az inzulin- és OAD-kezelésben részesülô, szövôdmény miatt kórházban nem kezelt betegekre jutó kiadásnál is 57%-kal magasabb volt. A különbség döntô hányadát a nagyobb fekvôbeteg-ellátási költség tette ki. Különösen jelentôs költségnövelô tényezôk voltak az akut nagyérszövôdmények (1. ábra). A szívinfarktust elszenvedett 4 59 éves cukorbetegekre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás az elsô évben meghaladta az 1,5 millió forintot. Még a szívinfarktust követô második évben is majdnem háromszorosa volt a hasonló életkorú szövôdménymentes OAD-használókra jutó kiadásnak. Az összes vizsgált szövôdmény esetében három-négyszeres mértékû volt az összkiadás a szövôdménymentesekhez viszonyítva a szövôdmény bekövetkeztét követô második évben is. Az akut többletköltség nagyobbik része majd minden szövôdmény esetében az aktív fekvôbeteg-ellátásban jelentkezett. A szövôdmények bekövetkeztét Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon LAM 29;19(12): Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

4 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY 2. TÁBLÁZAT Cukorbetegekre jutó éves egészségügyi kiadás ezer forintban 28-ban Szövôdménymentes Szövôdménymentes Szövôdménymentes OAD- és OAD-használó inzulinhasználó inzulinhasználó Szövôdményes Csoport Átlag (szórás) Medián Átlag (szórás) Medián Átlag (szórás) Medián Átlag (szórás) Medián Összkiadás Gyógyszer* 141,4 (32,9) 11, 247,3 (296,2) 197,9 298,5 (289,7) 252,4 239,7 (463,6) 187, ,8 OAD 21,5 (28,4) 12,8,3 (2,) 11,2 (16,7) 5,7 14,4 (22,2) 6, ,9 Inzulin 1,6 (11,6) 115,6 (82,3) 99,8 118,3 (99,8) 95,3 39,6 (73,3) ,3 Aktív fekvôbeteg-ellátás 57,5 (241,9) 79,5 (253,4) 79,3 (284,2) 276,6 (41,7) 135, ,3 Krónikus fekvõbeteg-ellátás,9 (11,3) 1,1 (12,5) 1,2 (12,5) 3,2 (21,8) 649 6,9 Házi szakápolás,9 (1,2) 1,3 (14,) 1,2 (14,3) 4, (24,3) ,3 Járóbeteg-szakellátás 16,4 (29,2) 8,1 2, (35,) 12, 23,4 (31,7) 14,8 26,3 (42,6) 15, ,6 Laborvizsgálatok 4,4 (7,6) 2,6 6,2 (11,1) 4,1 6,5 (8,6) 4,9 6, (9,5) 3, ,8 CT és MRI 2,4 (11,6) 2,5 (11,6) 2,7 (12,) 3,2 (12,2) ,7 Mûvesekezelés 4,7 (121,5) 31,7 (327,2) 8,9 (167,3) 27,5 (297,4) ,8 Vesetranszplantáció,4 (12,3) 1, (66,3), (,),3 (36,4) 113 4, Gyógyászati segédeszköz 13, (69,3) 25, (139,1) 25, 43,5 (85,4) 23,2 46,1 (13,2) 4, ,9 241,6 (413,8) 448,9 (533,5) 465,3 (448,9) 633,1 (72,5) ,8 OAD: orális antidiabetikum, CT: komputertomográfia, MRI: mágnesesrezonancia-vizsgálat *Bruttó fogyasztói áron. Járóbeteg-szakellátás laborvizsgálatok nélkül. Járóbeteg-ellátás során végzett laborvizsgálatok. követô elsô évben a gyógyszerköltség is jelentôsen megnövekedett. S míg a szövôdményt követô második évben az aktív fekvôbeteg-ellátás költsége jelentôsen csökkent bár még mindig többszörösen meghaladta a szövôdménymentes OAD-használókra jutó átlagos fekvôbeteg-ellátási költséget, addig a gyógyszerköltség alig csökkent vagy emelkedett. Megbeszélés Eredményeink alapján megállapítható, hogy a több mint félmillió hazai cukorbeteg ellátására fordított egészségügyi kiadás 28-ban meghaladta a bruttó hazai össztermék,65%-át, a társadalombiztosítás által finanszírozott direkt egészségügyi kiadás pedig elérte az Egészségbiztosítási Alap természetbeni ellátásokra fordított kiadásainak 13%-át. Az egy cukorbetegre fordított átlagos kiadás a vizsgált betegcsoportokban 136,7 ezer és 715,3 ezer forint között ingadozott az életkortól, az alkalmazott antidiabetikus terápiától és a szövôdmények meglététôl függôen. A kiadások zömét a gyógyszerköltség és az aktív fekvôbeteg-ellátás tette ki. A gyógyszerköltségeknek csak negyedét jelentette az orális antidiabetikumok és az inzulin együttes költsége. Az egyes költségelemek esetén a 2. táblázatban feltüntetett statisztikák az adott betegcsoport egészére vonatkoznak, azaz a statisztikai mutatók számításakor az adott szolgáltatást igénybe nem vevôket is figyelembe vettük. Ugyanakkor a gazdasági elemzések során szükséges lehet a szolgáltatásokat igénybe vevôk költségadatainak ismerete is (3. táblázat a cikk végén). Az eredmények értékelésekor a vizsgálat néhány korlátját is figyelembe kell venni. A tényleges egészségügyi költségek a becsülteknél magasabbak, mert a fejkvótaalapú finanszírozás miatt a háziorvosi ellátás költségét nem becsültük. Durva közelítésként ez a betegszám és a kassza összkiadása alapján azonban megtehetô. Az elemzésben a betegszállítás költségét sem vettük figyelembe. A négy vizsgált betegcsoport kialakításakor a szövôdmények miatti aktív fekvôbeteg-ellátást technikai okok miatt visszamenôleg csak 27. január 1-jéig vizsgáltuk. Így a szövôdménymentesnek nevezett csoportokban elôfordultak olyan betegek, akik ezt megelôzôen részesültek valamelyik vizsgált szövôdmény miatt fekvôbeteg-ellátásban. Az általunk szövôdménymentes névvel illetett csoportokban természetesen számos olyan beteg elôfordulhatott, akik esetében kialakult a cukorbetegség valamilyen szövôdménye a vizsgált idôszakban, de az nem volt olyan súlyosságú, 778 LAM 29;19(12): Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

5 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY 1. ÁBRA Két éven belül szövôdmény miatt kórházban nem kezelt OAD-használó, illetve egyes szövôdményekkel kórházban kezelt 4 59 éves cukorbetegek átlagos éves egészségügyi kiadása a szövôdményt követô elsô, illetve második évben OAD: orális antidiabetikum hogy fekvôbeteg-ellátást igényelt volna. Mindazonáltal a szövôdményes csoportban észlelt markánsan magasabb költségek arra utalnak, hogy e kiválasztási hibák torzító szerepe nem volt jelentôs. A szövôdményes csoport létrehozásakor további torzítási lehetôség, hogy amennyiben az ellátó intézmények finanszírozási okokból torzítva jelentettek egyes betegek esetén egyes BNO-kódokat, akkor bekerülhettek olyan betegek is a szövôdményes csoportba, akiknél ténylegesen nem fordult elô a kérdéses szövôdmény. (Például amennyiben az átmeneti agyi keringési zavart stroke-nak jelentették.) Hasonló kiválasztási hibának tekinthetô, hogy a cukorbetegség egyik legfontosabb szövôdményét, a végstádiumú vesebetegséget nem vettük figyelembe a csoportok kialakításánál, így a szövôdménymentes csoportokban is szerepeltek dializált betegek. A hiba oka ebben az esetben is technikai jellegû volt, a dialízis figyelembevétele a csoportok kialakításánál további adatbázis-keresést tett volna szükségessé, ami jelentôsen növelte volna az adatkérés költségeit. Az eredmények alapján azonban a hiba korrigálható, mert egyrészt a dialízis költségét a táblázatokban külön bemutatjuk, másrészt egyik szövôdménymentes csoportban sem magasabb a dializáltak aránya, mint 1,3%, így a rájuk esô további, mûvesekezelésen kívüli költségek csak igen csekély mértékben torzítják az eredményt. A szövôdmény miatt kórházban nem kezelt betegcsoport gyógyszerhasználatra vonatkozó alcsoportjait (OAD-használó, inzulinhasználó, OAD- és inzulinhasználó) a 27. év második fél évének gyógyszerkiváltási adatai alapján határoztuk meg. Ez okozza azt a látszólagos ellentmondást, hogy a csak OAD-használóként definiált csoportban is szerepel inzulinköltség (2. és 3. táblázat), illetve a csak inzulint használó csoportban is szerepel OAD-költség. A költségadatok 28-ra vonatkoznak, és mindkét csoportban voltak olyanok, akik 28-ban már nemcsak abban a terápiában részesültek, mint 27-ben. Az egyes szövôdmények miatt kórházba került betegek elsô és második évi egészségügyi kiadásainak értékelésekor figyelembe kell venni az egyéb, illetve a korábbi szövôdmények miatti zavaró hatást. Így például a 28 januárjában szívinfarktust elszenvedett betegek között lehetnek olyanok, akik stroke-on is átestek akár korábban, akár ezt követôen. Így az adott szövôdmény miatt kórházba került betegek költségét a szövôdménymentes csoportéhoz viszonyítva a kapott különbség nem tulajdonítható teljes egészében a kérdéses szövôdmény többletköltségének. Ahhoz, hogy az egyes konkrét szövôdmények miatti többletköltségeket a zavaró hatásoktól mentesen lehessen vizsgálni, arra lenne szükség, hogy az individualizált betegadatok a kutatás számára elérhetôek legyenek, természetesen anonim formában. Jelenleg azonban az OEP aggregált adatot sem ad ki abban az esetben, ha egy csoporton belül kevesebb, mint tíz személy szerepel. Ez az oka annak, hogy a 3. táblázatban egyes költségelemeknél, egyes korosztályokban nem szerepel a medián költség. Az OEP nem bocsátotta rendelkezésünkre az adott korosztály adatait. A többi korosztály és az összes kategória alap- Az akut többletköltség nagyobbik része majd minden szövôdmény esetében az aktív fekvôbetegellátásban jelentkezett. Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon LAM 29;19(12): Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

6 LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY ján azonban a csoportba tartozók száma, átlagköltsége és szórása kiszámítható, így ezeket az eredményeket szerepeltetjük a táblázatban, a mediánt azonban nem. Eredményeink összhangban állnak a korábbi hazai és a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel. Az egyik tavalyi tanulmány szerint 27-ben az OEP adatai alapján 57 ezer beteg részesült antidiabetikus terápiában (5). Korábban a 2-es típusú diabetes hat legjelentôsebb szövôdményének direkt egészségügyi költségét a 22. évi adatok alapján 25-re 17 milliárd forintra prognosztizálták, a teljes várható társadalmi terhet 9-1 milliárd forintra becsülték (6). A diabetes és szövôdményeinek kezelése jelentôs egészségügyi kiadásokkal jár világszerte. A CODE-2 vizsgálat alapján 1999-ben, Európa nyolc országában (Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország) a 2-es típusú diabetes mellitus miatti direkt egészségügyi kiadás összesen több mint 17 milliárd eurót ért el, azaz minden egyes lakos körülbelül 5 eurót költött a diabetesellátásra (7). Az egy cukorbetegre jutó átlagos egészségügyi kiadás 2834 euró volt, ami a magyarországi szövôdményes cukorbetegekre jutó éves egészségügyi kiadáshoz közeli érték. A költségek több mint felét a kórházi ellátás költségei jelentették, az antidiabetikumokra jutó összeg mindössze a költségek 7%-át jelentette. A 21-es CoDIM vizsgálatban Németországban A hazai cukorbetegek ellátására fordított egészségügyi kiadás 28- ban meghaladta a bruttó hazai össztermék,65%-át euróra becsülték az egy cukorbetegre jutó átlagos egészségügyi kiadást, míg az életkorban és nemben illesztett, cukorbetegségben nem szenvedô betegek esetében ez az összeg 2755 euró volt (8). A többletköltség harmadát a kórházi ellátás, közel negyedét a gyógyszerek (ezek majd felét az antidiabetikumok) költsége jelentette. Nagyjából ugyanebben az idôszakban, 22-ben, az Amerikai Egyesült Államokban a diabetes mellitus direkt egészségügyi költsége 91 milliárd dollárnak adódott (9). Az európai államokhoz hasonlóan a költségek legnagyobb részét a szövôdmények miatti fekvôbetegellátás tette ki. A cukorbetegre jutó átlagos direkt egészségügyi költség dollár, míg egy nem cukorbetegre jutó éves átlagos egészségügyi kiadás 256 dollár volt. A cukorbetegség már napjainkban is igen jelentôs terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, legfôképpen a szövôdményeinek ellátási igénye révén. A cukorbetegség epidemiológiai trendje alapján ez a teher az elkövetkezô években nagymértékben növekedni fog. A cukorbetegség megelôzése és megfelelô gondozása kiemelt népegészségügyi prioritás kell legyen hazánkban csakúgy, mint a fejlett államok többségében. A közleményben bemutatott költségadatok hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon minél több megelôzési és terápiás eljárás költség-hatékonysági elemzése megtörténjen. Köszönetnyilvánítás A szerzôk köszönik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatszolgáltatásban közremûködô munkatársainak segítôkészségét és munkáját, valamint a Novo Nordisk Hungária Kft.-nek a kutatáshoz nyújtott támogatását. IRODALOM 1. Chaturvedi N. The burden of diabetes and its complications: trends and implications for intervention. Diabetes Res Clin Pract 27;76(Suppl1):S Adeghate E, Schattner P, Dunn E. An update on the etiology and epidemiology of diabetes mellitus. Ann N Y Acad Sci 26; 184: Engelgau MM, Geiss LS, Saaddine JB, Boyle JP, Benjamin SM, Gregg EW, et al. The evolving diabetes burden in the United States. Ann Intern Med 24;14: Jermendy Gy, Nádas J, Szigethy E, Széles Gy, Hidvégi T, Paragh Gy, et al. A cukorbetegség és az emelkedett éhomi vércukor prevalenciája a hazai felnôttkorú lakosság körében: reprezentatív keresztmetszeti szûrôvizsgálat eredményei. Magy Belorv Arch 28; 61: Boncz I. A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai. IME 28;VII: Belicza É, Nagy J, Rékassy B, Márfi E, Mathiász D, Lovas K, et al. Betegségteher a II. típusú diabetes szövôdményeiben. Elsô hazai vizsgálat. Módszerek és kezdeti eredmények. XIII. Dunántúli Diabetes Hétvége, 23, Tihany, Magyarország. 7. Jönsson B. Revealing the cost of type II diabetes in Europe. Diabetologia 22;45:S5-S Köster I, von Ferber L, Ihle P, Schubert I, Hauner H. The cost burden of diabetes mellitus: the evidence from Germany the CoDiM Study. Diabetologia 26;49: Hogan P, Dall T, Nikolov P, American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 22. Diabetes Care 23; 26: LAM 29;19(12): Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik.

7 2. táblázat. Cukorbetegekre jutó éves egészségügyi kiadás ezer forintban 28-ban (INTERNETES VÁLTOZAT) Szövődménymentes OAD-használó Szövődménymentes inzulinhasználó Csoport Átlag (szórás) Medián Átlag (szórás) Gyógyszer* 39 év 4 59 év 6 X év OAD 39 év 4 59 év 6 X év Inzulin 39 év 4 59 év 6 X év Aktív fekvőbeteg-ellátás 39 év 4 59 év 6 X év 8,6 (25,7) 13, (386,) 236,8 (258,8) 141,4 (32,9) 13,9 (26,6) 23,6 (32,3) 2,8 (26,4) 21,5 (28,4) 2, (14,2) 2,2 (14,4) 1,3 (1,) 1,6 (11,6) 3,7 (16,3) 42,2 (27,) 65,2 (258,6) 57,5 (241,9) 33, 87,1 11,1 11, 3,3 12,6 13,3 12,8 167,7 (217,1) 255,2 (348,2) 266,8 (277,6) 247,3 (296,2),9 (1,3),3 (1,8),3 (2,3),3 (2,) 126,1 (75,1) 125,5 (92,1) 16,3 (77,9) 115,6 (82,3) 42, (144,6) 71,1 (252,6) 96,2 (277,5) 79,5 (253,4) Szövődménymentes OAD- és inzulinhasználó Szövődményes Medián Átlag (szórás) Medián Átlag (szórás) Medián Összkiadás 142,9 195,8 222,9 197,9 12,1 16,4 91,6 99,8 229, (211,1) 39,8 (31,) 294,7 (285,3) 298,5 (289,7) 6,8 (14,2) 1,9 (16,5) 11,5 (16,8) 11,2 (16,7) 136,7 (19,1) 14,3 (113,4) 15,7 (88,8) 118,3 (99,8) 7,2 (373,1) 65, (26,9) 87,4 (292,5) 79,3 (284,2) 19,6 26,2 25,7 252,4 1,9 5,7 5,7 5,7 115,6 113,1 88,2 95,3 197,7 (233,7) 275, (628,8) 232,6 (42,8) 239,7 (463,6) 1,3 (7,1) 14,5 (24,9) 14,6 (21,6) 14,4 (22,2) 113,2 (7,7) 6,3 (92,7) 33,7 (66,7) 39,6 (73,3) 194,5 (39,2) 298,5 (451,2) 273,1 (42,4) 276,6 (41,7) 146,6 214, 183,1 187,2 5,1 7,6 6,8 25,5 13,8 135,2 135,2 135, , , , , , , , , , , , , , , , ,3

8 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 39 év 4 59 év 6 X év,2 (6,8),7 (9,8) 1, (11,9),9 (11,3),3 (7,1),9 (11,2) 1,5 (14,3) 1,1 (12,5) 1, (12,8) 1, (1,9) 1,4 (13,2) 1,2 (12,5),8 (1,4) 3,1 (21,2) 3,3 (22,) 3,2 (21,8) 6 425, , , ,9 Házi szakápolás 39 év 4 59 év 6 X év,6 (24),4 (6,9) 1,1 (11,4),9 (1,2),7 (2,2),8 (11,5) 2, (17,1) 1,3 (14,),4 (5,8),7 (13,7) 1,6 (14,8) 1,2 (14,3) 1,2 (14,2) 4,1 (25,5) 4, (24,1) 4, (24,3) 2 737, , , ,3 Járóbeteg szakellátás 39 év 4 59 év 6 X év 12, (18,) 17, (28,8) 16,3 (29,6) 16,4 (29,2) 5,8 8,6 8, 8,1 15,4 (35,6) 22, (3,8) 2,1 (37,1) 2, (35,) 1,3 13,6 11,9 12, 17,4 (19,9) 25, (31,8) 22,3 (31,9) 23,4 (31,7) 1,8 16,4 14,1 14,8 22,1 (3,) 32,8 (46,9) 24,9 (41,6) 26,3 (42,6) 14,1 2,2 14,7 15, , , , ,6 Laboratóriumi vizsgálatok 39 év 4 59 év 6 X év 5,1 (15,7) 4,4 (7,7) 4,3 (7,2) 4,4 (7,6) 2,3 2,7 2,6 2,6 6,4 (15,7) 6,4 (11,3) 6,1 (,9) 6,2 (11,1) 4,1 4,1 4, 4,1 7,3 (17,2) 6,6 (9,1) 6,4 (7,8) 6,5 (8,6) 4,5 4,9 4,8 4,9 9,2 (26,5) 6,9 (11,6) 5,8 (8,3) 6, (9,5) 4,4 4,3 3,6 3, , , , ,8 CT és MRI 39 év 4 59 év 6 X év 1,4 (8,) 2,5 (11,6) 2,4 (11,8) 2,4 (11,6) 1, (6,4) 2,9 (12,4) 2,7 (12,3) 2,5 (11,6) 2,3 (1,3) 2,9 (12,2) 2,6 (11,9) 2,7 (12,) 1,9 (9,) 4,1 (13,6) 3,1 (11,9) 3,2 (12,2) 26 16, ,6 89 1, ,7

9 Művesekezelés 39 év 4 59 év 6 X év,8 (45,3) 2,6 (89,3) 5,7 (134,9) 4,7 (121,5) 1, (181,5) 25,9 (298,8) 42, (374,8) 31,7 (327,2) 7,7 (167,9) 4,9 (12,7) 11,1 (187,8) 8,9 (167,3) 62,5 (467,3) 37,2 (352,6) 24,8 (279,2) 27,5 (297,4) , , , ,8 Vesetranszplantáció 39 év 4 59 év 6 X év,5 (47,8),8 (18,3), (,),4 (12,3) 1,4 (76,3) 1,7 (84,8),5 (47,2) 1, (66,3), (,), (,), (,), (,) 9,1 (195,4),3 (38,4),2 (25,7),3 (36,4) 29 4, 54 6, 29 4, 113 4, Gyógyászati segédeszköz 39 év 4 59 év 6 X év 5,4 (44,9) 8,2 (57,2) 15,3 (74,5) 13, (69,3) 16,2 (248,2) 47,2 (116,6) 5,2 (95,5) 25, (139,1) 41,3 21,6 24,2 25, 48,1 (1,5) 4, (82,6) 45,2 (86,3) 43,5 (85,4) 24,7 22,5 23,4 23,2 153,6 (325,5) 53,1 (147,2) 42,7 (119,) 46,1 (13,2) 44,7 6,1 3,9 4, , , , ,9 39 év 4 59 év 6 X év 136,7 (285,) 28, (452,3) 26, (398,6) 241,6 (413,8) 35,3 (412,3) 434,2 (544,6) 488,2 (555,) 448,9 (533,5) 383,4 (472,3) 455,8 (426,1) 473,1 (459,6) 465,3 (448,9) 652,7 (717,4) 715,3 (866,5) 614,4 (659,4) 633,1 (72,5) , , , ,8

10 3. táblázat. Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő cukorbetegekre jutó éves egészségügyi kiadás ezer forintban 28-ban (INTERNETES VÁLTOZAT) Szövődménymentes OAD-használó Szövődménymentes inzulinhasználó Szövődménymentes OAD és inzulin használó Szövődményes Csoport Létszám Átlag (szórás) Medián N Átlag (szórás) Medián N Átlag (szórás) Medián N Átlag (szórás) Medián Gyógyszer* 39 év 4 59 év 6 X év OAD 39 év 4 59 év 6 X év Inzulin 39 év (11 449) 4 59 év (23 431) 6 X év (37 649) (72 529) Aktív fekvőbeteg-ellátás 39 év 4 59 év 6 X év Krónikus fekvőbeteg-ellátás 39 év 4 59 év 6 X év , (256,8) 131,9 (388,4) 15, (259,7) 143,2 (34,3) 22,2 (3,8) 27,3 (33,2) 23,4 (26,9) 24,5 (29,) 5, (51,8) 5, (47,9) 42,5 (4,6) 45,6 (44,) 175,9 (198,1) 261, (456,1) 38,2 (491,1) 293,9 (479,2) 9,3 (11,8) 96,1 (67,7) 89,8 (67,9) 91,1 (68,1) 36,7 88,7 111,2 13,3 1,3 16,2 15,9 15,9 33,2 34,2 28,8 31,1 115,4 135,2 164,2 157, 5,4 82,3 75,9 77, ,9 (217,7) 257,7 (349,) 27,3 (277,8) 25,3 (296,8) 4,8 (8,1) 4,5 (6,) 4,9 (7,9) 4,8 (7,3) 133,5 (7,7) 131,3 (9,) 111,5 (76,) 121,4 (8,7) 184,9 (256,2) 278, (438,) 37,8 (425,7) 283,2 (413,6) 82,8 (91,7) 85,3 (71,7) 89,9 (66,7) 88,4 (68,8) 144,2 197,8 225,3 199,8 2,4 2,9 2,9 2,9 124,2 11,3 94, 12,8 115,4 142,5 173,5 155,6 47, 66,6 77,3 73, ,9 (21,9) 311,9 (3,9) 297, (285,2) 3,5 (289,6) 11,3 (16,9) 14,2 (17,6) 15,1 (17,8) 14,7 (17,7) 146,5 (16,4) 145,5 (112,1) 11,5 (87,9) 123,4 (1,7) 269,5 (694,8) 26,8 (471,3) 32,3 (48,5) 288,6 (483,2) 133,3 (67,3) 86,1 (56,6) 86,6 (59,2) 87, (58,6) 191,1 261, 252,2 253,5 7,3 8,6 9, 8,9 122,4 117,3 92,6 1,7 115,4 135,2 164,2 151,9 76,2 77,3 77, ,9 (233,7) 277,4 (631,1) 237,1 (423,6) 243,9 (466,5) 15,3 (2,3) 23,2 (28,1) 2,7 (23,2) 21,1 (24,1) 12,7 (66,5) 126,1 (98,4) 11,2 (8,7) 17,7 (85,4) 277,9 (336,8) 42, (485,2) 37,7 (428,5) 378, (438,4) 61,5 (7,7) 96,3 (7,8) 93,2 (73,) 93,6 (72,6) 146,7 215,7 186,5 19,4 8,5 13,9 14,3 14,2 16,9 12,1 83,3 88,5 168,7 233,3 229,6 229,6 31,9 8,9 77,3 77,3

11 Házi szakápolás 39 év 4 59 év 6 X év , (55,2) 7,4 (68,1) 64,9 (58,5) 65,5 (59,7) 45,8 44,4 44, ,7 (32,4) 81,5 (86,1) 74,1 (75,) 75,2 (76,8) 43, 53,4 49,3 49, ,1 (6,2) 88,6 (127,8) 69, (7,2) 72, (81,9) 58,2 44,8 44, ,5 (86,4) 91,5 (8,2) 77,8 (74,) 8,1 (75,2) 59,8 67,2 53,8 56, Járóbeteg-szakellátás 39 év 4 59 év 6 X év ,6 (18,9) 2, (3,3) 19,9 (31,6) 19,8 (31,) 85,1 11,4 11,5 11, ,2 (36,4) 23,2 (31,2) 21,8 (38,1) 21,4 (35,8 1,9 14,6 13,3 13, ,2 (2,) 25,8 (32,) 24, (32,3) 24,5 (32,) 11,2 17, 15,2 15, ,7 (3,2) 34, (47,3) 27,2 (42,8) 28,3 (43,6) 14,6 21,2 16,6 17,3 Laboratóriumi vizsgálatok 39 év 4 59 év 6 X év ,6 (18,7) 6, (8,4) 6,1 (7,8) 6,1 (8,4) 4,4 4,1 4,2 4, ,5 (16,7) 7,7 (11,9) 7,5 (9,5) 7,6 (11,8) 4,9 5,1 5,2 5, ,3 (18,1) 7,3 (9,3) 7,4 (7,9) 7,4 (8,8) 5,2 5,5 5,6 5, ,4 (27,8) 8,1 (12,2) 7,2 (8,7) 7,4 (1,) 5,1 5,3 4,9 5, CT és MRI 39 év 4 59 év 6 X év ,4 (23,1) 29,6 (28,5) 3,7 (29,9) 3,3 (29,4) 22,2 21,4 22,7 22, ,3 (2,7) 3,1 (27,5) 31, (29,7) 3,2 (28,3) 17,4 22,7 22,8 22, ,1 (23,8) 27,9 (27,3) 29,3 (28,3) 28,8 (27,9) 22,9 2,7 21,5 21, ,1 (21,7) 26,6 (24,2) 24,7 (24,9) 25,2 (24,7) 22,7 18,9 17,5 17,5 Művesekezelés 39 év 4 59 év 6 X év ,7 (1 118,) 1 758, (1 547,2) 1 819,2 (1 57,4) 1 87,4 (1 564,8) 1 112, , , ,4 (1 56,) 2 623,9 (1 493,9) 2 563,8 (1 455,7) 2 568,9 (1 467,8) 2 854, , , , ,1 (1 645,3) 1 5,6 (1 525,5) 1 73,8 (1 594,) 1 691,4 (1 581,7) 834, 929,4 929, ,8 (1 421,5) 2 148,5 (1 642,2) 1 762,3 (1 577,7) 1 866,8 (1 61,6) 3 747,2 2 22,3 1 21,5 1 53,6 Vesetranszplantáció 39 év 4 59 év 6 X év , (,) 4 2, (,) 4 2, (,) 4 2, 4 2, 4 2, , (,) 4 2, (,) 4 2, (,) 4 2, (,) 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, , (,) 4 2, (,) 4 2, (,) 4 2, (,) 4 2, 4 2, 4 2, 4 2,

12 Gyógyászati segédeszköz 39 év 4 59 év 6 X év ,3 (118,5) 41,7 (123,1) 54,8 (133,) 51,5 (13,6) 12,8 12, 17, 15, ,1 (258,3) 52,2 (121,5) 54,7 (98,5) 63,8 (144,5) 5,8 25,9 27,6 29, ,9 (14,9) 43,2 (85,) 48,8 (88,7) 47, (87,8) 29,3 25,4 26,3 25, ,6 (337,3) 88,4 (181,5) 73,7 (148,8) 78,5 (162,2) 53,9 29, 25,8 26,8 OAD: orális antidiabetikum, CT: komputertomográfia, MRI: mágnesesrezonancia-vizsgálat *Bruttó fogyasztói áron. Járóbeteg-szakellátás laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Járóbeteg-ellátás során végzett laboratóriumi vizsgálatok.

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében dr. Molnár Márk Péter Budapesti Corvinus Egyetem mark.molnar@uni-corvinus.hu A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében Budapest, 2015. február 26. Gyógyszerkommunikációs

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre

A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre A lakosság egészségi állapota, különös tekintettel a civilizációs betegségekre KEZÜNKBEN A JÖVŐ KONFERENCIA 2016. február 25. Dr. Biró Krisztina Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Háziorvosi szolgálat

Háziorvosi szolgálat dr. Székely László, alapvető jogok biztosa részére 1387 Budapest, Nádor utca 22. Tárgy: testi és lelki egészséghez való jog a háziorvosi szolgálat vonatkozásában, s az állam egészségügyre fordított kiadásaira

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

Hazai gyógyszerkiadások nagysága

Hazai gyógyszerkiadások nagysága Hazai gyógyszerkiadások nagysága A Széll Kálmán Terv gyógyszerágazati fejezetének szakmai megalpozottsága és következményei Kaló Zoltán, Merész Gergő, Mezei Dóra, Tótth Árpád, Inotai András 2012. július

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet XVIII. Tudományos Diákköri Konferencia 2013. november 27. Ápolás és betegellátás szakos

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. magyarországon, 2004. Idõskorúak. Ezüstkor IJFÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. magyarországon, 2004. Idõskorúak. Ezüstkor IJFÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Ezüstkor Idõskorúak magyarországon, 2004 IJFÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM 10. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Ezüstkor Idõskorúak magyarországon,

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11% Terápiahűség javulása Teljes éves egészségügyi költség A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztésén, melyek megfelelnek a betegek elvárásainak, javítják a terápiahűséget

Részletesebben

Új, komplex, átfogó szûrôprogram indult. Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben

Új, komplex, átfogó szûrôprogram indult. Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben LAM-T U D O M Á N Y EREDETI K Ö Z L E M É N Y 19 Magyarország átfogó egészségvédelmi szûrôprogramjának (MÁESZ) eredményei 2015-ben KISS István, BARNA István, DAIKI Tenno, DANKOVICS Gergely, KÉKES Ede a

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI

AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI 5. AZ OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁS TRENDJEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK jelentős mortalitásbeli többletet mutat nem csupán az Európai Unió legfejlettebb, hanem az unióhoz hazánkkal egyszerre vagy később

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke? Szakolczai György: Demográfiai és közegészségügyi trendek és a jóléti rendszer jövője*

Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke? Szakolczai György: Demográfiai és közegészségügyi trendek és a jóléti rendszer jövője* Mekkora legyen az állami újraelosztás mértéke? Magyar Közgazdasági Társaság és Levegő Munkacsoport, A Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosa Irodájának közreműködésével 2011. június 8. Szakolczai György:

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM 2013 Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM univ. code VALÓDI MAGYAR fejlesztés és gyártás 1986 óta. DC 13 11 07 01 A brossura lezárásának dátuma: 2013. 11. 07. 77 Elektronika

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Terhességmegszakítások Induced abortions

Terhességmegszakítások Induced abortions Terhességmegszakítások Induced abortions 1995 26 Budapest 27 Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 27 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 27 ISBN 978-963-137-7 (nyomtatott) ISBN

Részletesebben

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka

GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka GOP 1.1.1 Project UDG Debreceni Egyetem kollaborációs munka Dr. Csutak Adrienne PhD, MSc Debreceni Egyetem Szemklinika UD-GenoMed Kft. szakért! GOP 1.1.1 Depletáló kit fejlesztés könny proteomikai alkalmazásokhoz

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A cukorbetegség járványszerő terjedése elleni fellépés az Unióban

A cukorbetegség járványszerő terjedése elleni fellépés az Unióban P7_TA-PROV(0)008 A cukorbetegség járványszerő terjedése elleni fellépés az Unióban Az Európai Parlament 0. március -i állásfoglalása a diabétesz járványszerő terjedésének megakadályozásáról az Európai

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE (MP 057.B1) Készítette: Dr. Balogh Zoltán egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése

Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Az emlôrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése Eredeti közlemény Boncz Imre, 1 Sebestyén Andor, 1 Gulácsi László, 2 Pál Miklós, 1 Dózsa Csaba 1 1 Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10.

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10. VII. szegedi Diabétesz nap s z e g e d, 2 01 2. o k t ó b e r 1 2 1 3. SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ 6722 Szeged, Ady tér 10. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Megújult vércukor

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai

A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai A 2007 13-as európai uniós fejlesztési periódus egyik sok figyelmet kapott infrastrukturális fejlesztési eleme a járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport 1014/06/HU WP 121 4/2006 sz. vélemény az US Department of Health and Human Services (az USA egészségügyi minisztériuma) 2005. november 20-i, a fertőző

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN

AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN A kockázatkiigazítás egy olyan pénzügyi kiigazítási mechanizmus, ami a szabad pénztárválasztást lehetővé tevő társadalombiztosítási rendszerekben

Részletesebben

Közlekedéshigiéne. Halál az utakon. Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás

Közlekedéshigiéne. Halál az utakon. Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás Közlekedéshigiéne Halál az utakon Közlekedés -- balesetek környezetkárosítás DÉSI ILLÉS SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, Szeged Összefoglalás: A szerző összefoglalja a -- nélkülözhetetlen és egyre fejlődő

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségügy; minőségbiztosítás; jövedelem;

Tárgyszavak: minőségügy; minőségbiztosítás; jövedelem; BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Jövedelmek a minőségbiztosítás területén A minőségbiztosítás mint szakma sokrétű, egyrészt a szakma művelőit tekintve, másrészt a minőségbiztosítás területét tekintve. Ennek megfelelően

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX SEC(2007) 707 A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA Kísérő dokumentum a következőhöz: A Bizottság fehér könyve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

Részletesebben

1. Halandósági arányok a rák előfordulási helye és foglalkozás szerint Fehér férfiak, VSA, 1950 Férfiak és nők, Anglia és Wales, 1959 63

1. Halandósági arányok a rák előfordulási helye és foglalkozás szerint Fehér férfiak, VSA, 1950 Férfiak és nők, Anglia és Wales, 1959 63 KÖZLEMÉNYEK 121 r á k h a l a n d ó s á g t á r s a d a l m i-g a z d a s á g i STÁTUSZ s z e r i n t * A társadalmi-gazdasági státusz szerinti halandósági vizsgálatok azt mutatták, hogy a legmagasabb

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között

Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között Dr. Rácz József 1, Dr. Újhelyi Eszter 2 és Fehér Beáta 3 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest (igazgató: dr. Cziegler

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

KITEKINTÉS A MAGÁN-EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK LEGELTERJEDTEBB SZABÁLYOZÁSI MEGOLDÁSAIRA

KITEKINTÉS A MAGÁN-EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK LEGELTERJEDTEBB SZABÁLYOZÁSI MEGOLDÁSAIRA BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT KITEKINTÉS A MAGÁN-EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK LEGELTERJEDTEBB SZABÁLYOZÁSI MEGOLDÁSAIRA Tőkey Balázs (adjunktus, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék) tokeybalazs@ajk.elte.hu

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Románia BULGÁRIA. Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY BULGÁRIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Románia Szerbia Szófia BULGÁRIA Fekete-tenger Macedónia Görögország Törökország GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Zágráb HORVÁTORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Zágráb HORVÁTORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 Tartalom Gazdasági- politikai háttér 2 Demográfia 2 Egészségügyi rendszer 3 Finanszírozás 3 Egészségügyi

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben