A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport"

Átírás

1 A 29. cikkel létrehozott adatvédelmi munkacsoport 1014/06/HU WP 121 4/2006 sz. vélemény az US Department of Health and Human Services (az USA egészségügyi minisztériuma) november 20-i, a fertőző betegségek ellenőrzésével és az utasinformációk gyűjtésével kapcsolatos javasolt szabályok meghozatalára vonatkozó értesítéséről (Control of Communicabel Disease Proposed 42 CFR Parts 70. and 71.) Elfogadva: június 14-én Ezt a munkacsoportot a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján hozták létre. Független európai tanácsadó testület adatvédelmi, valamint a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdésekben. Feladatait a 95/46/EK irányelv 30. cikke, valamint a 2002/58/EK irányelv 15. cikke határozza meg. A titkársági feladatokat ellátja: Európai Bizottság, Az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának C Igazgatósága (Polgári igazságszolgáltatás, alapvető jogok és állampolgárság), B-1049 Brüsszel, Belgium, LX-46 01/43 iroda. Honlap:

2 ÖSSZEFOGLALÓ A 29. cikkel létrehozott munkacsoport e véleménye az utasokra vonatkozó adatok légi és tengeri utasszállítók általi, a fertőző betegségek ellenőrzése céljából történő gyűjtéséről szóló új amerikai jogszabálytervezettel foglalkozik. (Control of Communicable Disease Proposed 42 CFR Parts 70. and 71). Abban az esetben, ha az Amerikai Egyesült Államok javaslattervezetét (a továbbiakban: amerikai javaslattervezet) elfogadják, az bizonyos kötelezettségeket ró az európai légi és tengeri utasszállító társaságokra, és különösen a következők bevezetésére kötelezi azokat: 1.) gyűjtsék össze és őrizzék meg az EU-ban 60 napig az USA-ba légi úton szállított utasokra vonatkozó adatokat, melyeket jelenleg sem a Personal Name Recordsban, (légitársaságok utaslistája) (a továbbiakban: PNR), sem a Departure Control Systemben, (jegykezelési és járatindítási rendszer) (a továbbiakban: DCS) nem szerepelnek, mint például betegség vagy baleset esetén értesítendők telefonszámai, e- mail címek, az utastársak és a visszaútra igénybevett járat adatai, abból a célból, hogy későbbi keresés esetén megtalálják az érintett személyeket. 2.) az USA Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (US Center for Disease Control and Prevention, a továbbiakban: CDC) igazgatójának közvetlenül, elektronikus formában juttassák el az utasokra vonatkozó említett információkat az arra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 12 órán belül. A 29. cikkel létrehozott munkacsoport úgy találja, hogy a fertőző betegségek elleni küzdelem nagy jelentőségű kérdés, amit minden állam elismer, és amit a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékű támogatásban kell részesíteni. Az emberiség közös érdeke a betegségek elterjedésének megfékezése, és a modern technológia alkalmazása a világ nagy részét érintő járványok elterjedésének megakadályozása céljából. A 29. cikkel létrehozott munkacsoportnak másrészről az a véleménye, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó alapvető jogokat tiszteletben kell tartani, amikor a fertőző betegségek megelőzésére fogadnak el rendelkezéseket, és az említett rendelkezéseknek arányosaknak kell lenniük a veszély nagyságával. A személyes adatok védelméhez való jog és a fertőző betegségek megelőzésére irányuló küzdelem nem mond egymásnak ellent, ellenkezőleg kiegészíthetik egymást, ha a megközelítésükhöz alkalmazott módszerek arányosak. Az amerikai törvényjavaslatra vonatkozó vélemény alaposan megvizsgálja a tervezett rendeleteket, és azokat nemcsak a 95/46/EK adatvédelmi irányelv tükrében elemzi, hanem a WHO Nemzetközi Egészségügyi Szabályzata (2005) szempontja szerint is, amely nem kötelező erejű, de arra törekszik, hogy támogatást nyújtson a világ országainak a fertőző betegségek ellen folytatott küzdelmükben. A 29. cikkel létrehozott munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy ha az USA törvénytervezetét jelenlegi formájában fogadják el, az összeütközésbe kerül a 95/46/EK EU-adatvédelmi irányelv magánéletre vonatkozó intézkedéseivel és a WHO Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatával (2005). * * * - 2 -

3 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN AZ EGYÉNEK VÉDELMÉVEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT, tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 1, és különösen annak 29. cikke és 30. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, tekintettel a munkacsoport eljárási szabályzatára 2, és különösen annak 12. és 14. cikkére, ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT: 1. A VITA TÁRGYA A Department of Health and Human Services of the United States of Amerika, (az Amerikai Egyesült Államok Egészségügyi- és Szociális Minisztériuma) (a továbbiakban: HHS) jogszabály meghozataláról tett közzé értesítést a Federal Register-ben (Szövetségi Közlöny) (70. kötet 229. szám, november 30.; Control of Comunicable Disease Proposed 42 CFR Parts 70 and 71; amerikai javaslat). Az értesítés a fertőző betegségek az USA-ba történő bejutásának és elterjedésének megelőzéséről szól. Az amerikai javaslat célja a közegészségügyi törvény (Public Health Service) (42. U.S.C ) 70. és 71. részeinek módosítása. Az utóbbi rész az USA-ba utazó külföldiek érkezését vizsgálja. A 70. és 71. rész javasolt aktualizálásának célja, hogy tegye egyértelműbbé, és erősítse meg a meglévő eljárást abból a célból, hogy az US Centers for Disease Control and Prevention (betegségmegelőzési és járványvédelmi központja ) (a továbbiakban: CDC) nagyobb hatékonysággal lépjen fel a meglévő és a lehetséges fertőző betegségek, okozta fenyegetések ellen. Az utasok személyes adataira vonatkozó rész olyan intézkedéseket tartalmaz, melyek segítségével azonosíthatják azokat az utasokat, akik gyaníthatóan fertőző betegségeknek voltak kitéve, ami lehetővé teszi, hogy az említett utasok közvetlenül orvosi ellátásban részesüljenek, valamint a fertőző betegség emberről emberre történő terjedésének megelőzését. A szakasz a) pontja arra kötelez minden olyan nemzetközi légi és tengeri utasszállító társaságot, amelyik az USA valamelyik légi-, illetve vízi kikötőjébe szállít utasokat, hogy minden utastól és a legénységtől gyűjtse be a következő információkat: (1) teljes név (keresztnév, vezetéknév, második keresztnév, kezdőbetűje, toldalék); (2) betegség, vagy baleset esetén értesítendő személyek elérhetősége; (3) cím; (4) állandó lakcím (utca, házszám, város, állam/megye, postai irányítószám); (5) útlevél vagy utazási okmány száma, a kibocsátó ország vagy szervezet neve; (6) utastársak, vagy csoportos utazás esetén a csoport neve; (7) a repülési útra vagy az útba ejtett kikötőkre vonatkozó információk; (8) a visszarepülésre vonatkozó adatok (az indulás időpontja, a repülőgép száma és a járat száma), vagy a visszatérés során útba ejtett kikötőkre vonatkozó adatok; valamint 1 HL L 281., , 31. o., a továbbiakban: az irányelv a következő honlapon található meg: 2 A munkacsoport szeptember 11-én tartott harmadik ülésén elfogadott szabályzat

4 (9) Az alábbiak közül legalább egy telefonszám, a kívánt sorrendben: mobil, vezetékes, személyhívó vagy munkahelyi telefonszám ( szakasz) Ha a fertőző betegségek bejutásának, közvetítésének, vagy elterjedésének ellenőrzése céljából szükséges, a CDC igazgatója (a 71. rész alkalmazása alapján jogosult rá) további, előre meg nem határozott adatokat kérhet, ha ezek az adatok a légi, illetve a tengeri utasszállítók birtokában vannak ( szakasz f) pontja). Az utasszállító társaság által gyűjtött adatokat az említett társaságnak kell megőriznie az utazás befejezésétől számított 60 napig (17. szakasz (10) bekezdés b) pont). A légi és tengeri utasszállító társaságok gondoskodnak arról, hogy az utasok, utazásuk előkészítése folyamán az adatgyűjtés céljáról tájékoztatva legyenek, (71. szakasz 10) bekezdés i) pont). A 71. szakasz (10) bekezdése alapján gyűjtött adatokat csak azokra a célokra szabad felhasználni, amire azokat gyűjtötték (71. szakasz (10) bekezdés h.) pont). 12 órával azután, hogy a CDC igazgatója kéréssel fordul a légi-, illetve tengeri utasszállító társaságokhoz, az említett társaságok, 71. szakasz (11) bekezdésében elfogadott írott terv alapján az igazgatónak (71. szakasz, (10) bekezdés d) pont) elektronikus formában adják át a korábban meghatározott és kért adatokat. A rendelkezések be nem tartása esetén az USA hatóságai az érintett társasággal szemben szankciókat alkalmazhatnak. 2. A JAVASLAT ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE A 95/46/EK IRÁNYELVVEL 2.1. Az irányelv alkalmazása Az irányelv alkalmazható, mivel a kért adatokkal kapcsolatban személyes adatok részben vagy teljesen automatizált feldolgozására kerül sor. Az irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett kivételek nem alkalmazhatók, mivel az amerikai javaslat a közegészség védelmére vonatkozik, és nem adatkezelésre olyan tevékenység keretében, amely a Közösségi jog hatályán kívül esik, mint például az Európai Unióról szóló szerzõdés V. és VI. címében megállapítottakkal összhangban lévő tevékenységek, valamint a közbiztonsággal, a honvédelemmel és az állambiztonsággal kapcsolatos adatkezelési műveletek (beleértve az ország gazdasági jólétét, ha az adatok feldolgozása az állam biztonságával van összefüggésben), illetve, ha az állam tevékenysége a büntetõjog területére vonatkozik Adatgyűjtés az EU-ban Az európai székhelyű utasszállítókra rótt általános kötelezettség, vagyis az utasaikra és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtése, és azok 60 napig történő tárolása megsérti a 95/46/EK adatvédelmi irányelvet, mivel a személyes adatok ilyen jellegű feldolgozása nem szükséges, és különösen túlzott mértékű (6. cikk, (1) bekezdés, c) pont), következésképpen ellent mond az adatok mennyiségének csökkentésére és gazdaságos kezelésére vonatkozó elvnek. Az amerikai javaslat, úgy tűnik, nem veszi teljesen figyelembe azokat a személyes adatokat, melyekhez az USA hatóságok jelenleg is hozzáférhetnek a bevándorlás és belépés ellenőrzés során, mint például a beszálló kártya, az utasnyilvántartás (passengers name records, (PNR) és az utasokra vonatkozó előzetes adatrendszer (Advanced Passenger Information System, APIS), ami tartalmazza az utasok teljes nevét és az útlevél egyéb adatait, melyek bizonyos esetekben kiszolgáltathatók. Továbbá az említett amerikai javaslat az utasinformációk közvetlenül az utasoktól történő begyűjtésének olyan más nemzetközileg elismert módszereit sem veszi figyelembe, mint például az utasok közegészségügyi célból - 4 -

5 szükséges fellelhetőségét biztosító kártyák (public health passanger locator cards). Az amerikai javaslat arra kötelezné a légi utasszállítókat, hogy utasaiktól meghatározott adatokat gyűjtsenek, anélkül hogy bármilyen jellegű hivatkozás történne egy meghatározott egyedi egészségügyi veszélyre, azaz anélkül, hogy bármilyen különleges cél ezt szükségessé tenné, és végül anélkül, hogy egy súlyos esemény belátható időn belül bekövetkezne. Az előbbiek nincsenek összhangban sem az irányelv 6. cikkével, sem a évi Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 3 1. cikkében előírt fogalom-meghatározásokkal, például egy nemzetközi méretű közegészségügyi vészhelyzetre 4 vonatkoztatva. Az amerikai javaslat nem rendelkezik az irányelv 7. cikke a) pontjában említett lehetőségekről az utas félreérthetetlen beleegyezéséről (párosítva az irányelvben 5 foglalt tájékoztatási követelményekkel). A 95/2/EK irányelv 2. cikkének h) pontja szerint a hozzájárulás fogalma alatt az érintett személy jelen esetben az utas kívánságának olyan önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló kinyilvánítását kell érteni, amellyel félreértehetetlenül kifejezi beleegyezését személyes adatainak kezeléséhez. Az irányelv 7. cikke c) pontja nem vonatkozik az amerikai javaslatra, mivel az adatfeldolgozás nem szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez, melyet egy közösségi vagy tagállami jogszabály ír elő az adatkezelőre (utasszállítóra) kiterjedő személyi hatállyal, mivel ezt a jogi kötelezettséget az USA írja elő számára. Külföldi törvények, vagy rendeletek által elõírt olyan kötelezettségek, amelyek eltérnek egy nemzetközi szervezet által elõírtakétól, nem minõsülnek olyan jogi kötelezettségnek, amely folytán az adatfeldolgozás törvényessé válna az EU-ban. Bármely más értelmezés esetén a külföldi szabályok könnyen megkerülhetnék a 95/46/EK irányelvben rögzített uniós szabályokat. Egy nemzetközi szerződéstől, vagy megállapodástól eltérő jogalapja lehetne az adatfeldolgozásnak egy állam önkéntes kötelezettségvállalása, arra nézve, hogy önkéntesen követi egy nemzetközi szervezet, mint például a WHO, iránymutatásait, például annak Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatát (2005). A 7. cikk d) pontja nem vonatkozik az amerikai javaslatra, mivel az adatok feldolgozása nem szükségszerű az érintett személy létfontosságú érdekei megvédése céljából amikor nem áll fenn olyan jelentős közegészségügyi veszély, amelynek során egy utast fertőző betegséggel gyanúsítanak a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) 6 1. és 30. cikke alapján, vagy annak a veszélynek van kitéve, hogy megkap egy fertőző betegséget. 3 Nemzetközi Egészségügyi Szervezet (WHO), módosított Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005), elfogadva május 23-án (a továbbiakban "Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005)" vagy IHR; elérhető: 4 az IHR 1. cikke :Fogalommeghatározások: nemzetközi méretű közegészségügyi vészhelyzet fogalma alatt egy rendkívüli helyzetet kell érteni, amelyet e rendeletekben így határoztak meg : i) más államokban is közegészségügyi veszélyt jelent a betegség nemzetközi mértékű terjedése miatt ii) lehetőségek szerint nemzetközileg koordinált beavatkozást tesz szükségessé. 5 Az irányelv előírja, hogy adatoknak tartalmazniuk kell legalább az adatok feldolgozásáért felelős személyre vonatkozó információkat, a felhasználás célját és bizonyos körülmények között, más pontokat (lásd 10. és azt követő cikkeket). 6 Az IHR 1. cikke : Fogalommeghatározások: gyanúsított fogalma alatt azt kell érteni, hogy azok a személyek, csomagok, teherszállítmányok, konténerek, közlekedési eszközök, áruk, postai küldemények, melyeket úgy egy állam úgy ítél meg, hogy közegészségi veszélynek vannak, illetve lehettek kitéve, azok a betegség terjedésének lehetséges forrásai ; Az IHR 30. cikke : Utasok közegészségügyi megfigyelés alatt: A 43. cikkre is figyelemmel, vagy ahogy - 5 -

6 Az irányelv 7. cikkének e) pontja nem vonatkozik elsődlegesen az amerikai javaslatra, mivel az adatok feldolgozása nem szükséges az EU egyik tagállama közérdekből végrehajtott feladatához, azok feldolgozása egyedül az USA érdekéből fontos, kivéve, ha ez egy nemzetközi szervezet által előírt kötelezettségből történik. Az előbbiekben említett közérdekre példa lehetne azonban egy nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzet, amelyik érintené az EU hivatalos szerveit is. Az adattovábbítás csak ebben az esetben a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) 7 6. és 7. cikkének alapján és az illetékes egészségügyi hatóságokon 8 keresztül lenne összhangban az irányelv 7. cikkének e) pontjával. A 7. cikk f) pontja vonatkozhat az amerikai javaslatra, ha az adatok feldolgozása az adatkezelő (azaz a légiutasszállítók vagy azon harmadik személyek, akikkel az adatokat közölték) által jogos érdekből történt. Ez az indok csak akkor fogadható el, ha a jogos érdeknél nem magasabb rendűek az érintett személy érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében. Mindazonáltal a 7. cikk f) pontja előírja, hogy egyensúlyt kell teremteni a személyes adatok jogos érdekből történő feldolgozása és az érintett személyek alapvető jogai között. Az érdekegyensúly vizsgálata során a 7. cikk f) pontja szerint figyelembe kell venni az arányosságot, a szubszidiaritást, az adott megelőzendő közegészségügyi veszély komolyságát, valamint az érintett személyekre vonatkozó következményeket. Az érdekek egyensúlyának vizsgálatával kapcsolatban megfelelő biztosítékokról is gondoskodni kell. A 95/46/EK irányelv 14. cikke előírja, hogy amennyiben az adatfeldolgozás a 7. cikk f) pontján alapul az érintett személyek lényeges jogos érdekből bármikor tiltakozhatnak a rájuk vonatkozó adatok feldolgozása ellen. ez az alkalmazandó nemzetközi megállapodásokban engedélyezett, ha egy gyanús utast, akit megérkezése után közegészségügyi megfigyelés alá helyeznek, folytathatja útját külföldön, ha nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt és az érintett állam értesíti a hivatalos hatóságokat az utas érkezési helyéről, és az érkezés várható időpontjáról, ha azok ismertek. Érkezéskor az utas jelentkezik a hatóságoknál. 7 Az IHR 6. cikke: Értesítés: 1. Minden állam elbírálja a területén előforduló eseteket a 2. mellékletben található döntéshozatali eszközök segítségével. Minden állam értesíti a WHO-t a rendelkezésre álló leghatásosabb hírközlési eszköz segítségével, a nemzeti IHR tájékoztatási központ útján, és a közegészségügyet érintő információ elbírálását követő 24 órán belül, minden olyan esetről, amely nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetként kezelhető az érintett állam területén a döntéshozatali eszközöknek megfelelően, valamint minden egyéb egészségügyi intézkedésről, amelyet az említett eseményekre vonatkozóan alkalmaztak. Abban az esetben, ha a WHO megkapta az értesítést és az a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (a továbbiakban IAEA) hatáskörét is érinti, akkor a WHO azonnal továbbítja azt az IAEA-nak. 2. Az értesítést követően, az érintett állam a továbbiakban is értesíti a WHO-t a közegészségre vonatkozó információkról a rendelkezésre álló pontos, kellő részletességű adatok segítségével, és amennyiben lehetőség nyílik rá, csatolja a szóban forgó eset leírását, annak laboratóriumi eredményeit, beszámol annak forrásáról és a fennálló veszélyek típusáról, a megbetegedések és halálesetek számáról, a betegség terjedését elősegítő körülményekről és az alkalmazott egészségügyi intézkedésekről. és szükség esetén beszámol a nehézségekről, amelyekkel szembe kellett nézni a nemzetközi méretű potenciális egészségügyi vészhelyzet során az IHR 7. cikke : Információk megosztása váratlan és szokatlan közegészségügyi események előfordulása esetén. Ha egy állam bizonyosságot szerez váratlan vagy szokatlan közegészségügyi eseményről, a forrástól függetlenül, amelyik egy nemzetközi méretű közegészségügyi vészhelyzetnek tekinthető, tekintet nélkül a bejelentés forrására, az érintett állam a WHO rendelkezésére bocsát az esetre vonatkozó minden lényeges információt. Ilyen esetben a 6. cikk rendelkezései alkalmazandók teljes mértékben. 8 az IHR 1. cikk: Fogalommeghatározások: illetékes hatóság fogalom alatt azt a hatóságot kell érteni, amelyik az említett rendeleteknek megfelelően az egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásáért és alkalmazásáért felelős

7 2.2.2 Az adatok jellege és azok megőrzési ideje Az amerikai javaslat általánosságban kötelezővé tehetné a személyes adatok 60 napig történő tárolását, tekintet nélkül a fertőző betegségek eltérő jellegére, mint például a lappangási idő és a betegségek fertőzőképessége. Mivel az említett kötelezettség nem nevez meg semmilyen betegséget közvetlenül, ezért egészségügyi szempontból nem világos, hogy az adatok javaslat szerinti megőrzési ideje megfelel-e a betegségek különböző típusainak. A lappangási időtől függően az említett megőrzési időszak néhány esetben túl hosszú, más esetekben viszont túl rövid lehet. A javasolt és módosított 71. szakasz (10) bekezdés f) pontja szerint, a Járványvédelmi és Járványmegelőzési Központ (CDC), további előre nem meghatározott személyes adatokat kérhet, ami nincs összhangban a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) 23. Cikkével 9, amely meghatározza az adatoknak azt az egyértelműen behatárolt körét, amelyeket az illetékes egészségügyi szervek gyűjthetnek Adatok EU-ból USA-ba történő továbbítása Az európai személyszállítók azon kötelezettsége, hogy a Járványvédelmi és Járványmegelőzési Központ (CDC) igazgatójának kérésére át kell adniuk személyes adatokat, sérti az 95/46/EK adatvédelmi irányelv rendelkezéseit, mivel a 26. cikk szerint az adatok átadásának nincs jogalapja. Az USA-ra nem vonatkozik az a megállapítás, hogy az említett irányelv 25. cikk (6) bekezdésében előírtak szerint megfelelő szinten biztosítja a személyes adatok védelmét. Tekintettel az utasok személyes adatai összegyűjtésének különböző céljait, az EU és az USA között meglévő egyik jogi szabályozás 10 sem alkalmazható: sem a május 30-án az Európai Bíróság által megsemmisített PNRmegállapodás 11, sem pedig a Safe Harbour (az adatvédelem biztonságra és az adatok kezelésének magas színvonalára szolgáló) rendszer. Az irányelv 25. cikkétől eltérve, a személyes adatok továbbítása egy olyan harmadik országba, amelyik nem biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a 25. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint, olyan feltételek mellett 9 Az IHR 23. cikk: Egészségügyi intézkedések érkezéskor és távozáskor: 1. Az alkalmazandó nemzetközi megállapodások és azok lényeges cikkei figyelembevételével, érkezéskor és távozáskor az érintett állam, közegészségügyi érdekből, a következőket írhatja elő: a) az utasokra vonatkozóan: az utas utazási céljára vonatkozó információk közlése, így az utast el lehet érni; ii) az utas utazási útvonalára vonatkozó adatok közlése annak megállapítására, hogy az utas tartózkodott-e fertőzött területen vagy annak közelében, illetve kitette-e magát utazása előtt egyéb lehetséges fertőzésnek, valamint az utas egészségügyi dokumentumainak felülvizsgálata abban az esetben, ha azt az említett szabályok ezt előírják. és/vagy iii) nem-invazív jellegű orvosi vizsgálat, a legkevésbé tolakodó jellegű vizsgálat, de amelyik megfelel a közegészségügy által meghatározott célnak. b) csomagok vizsgálata, szállítás, konténerek, áruszállítás, áruk, postai küldemények és emberi maradványok. 2. Az említett cikk (1) bekezdése szerinti intézkedések alapján létező egészségügyi veszély által benyújtott bizonyíték alapján, vagy más egyéb úton, az érintett állam további egészségügyi intézkedéseket hozhat az említett rendeletnek megfelelően, különös tekintettel a gyanúsított vagy gyengének tűnő utasra, eseti alapon, a lehető legkevésbé tolakodó, vagy invazív jellegű orvosi vizsgálat elvégeztetésével, amely megfelel a betegség nemzetközi méretű elterjedésének megelőzésére irányuló közegészségügyi célkitűzésnek. 10 Lásd : 11 Az Európai Bíróság, május 30; a C-317/04 (európai parlamenti/tanácsi) és a C-318/04 (európai parlamenti/bizottsági) egyesített ügyek

8 kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelműen, tájékoztatáson alapuló önkéntes kifejezett beleegyezését adta az említett irányelv 2. cikkének h) pontja szerint az adatok javasolt továbbításához. Az amerikai javaslat erről a lehetőségről nem intézkedik. Az irányelv 26. cikkének d) pontja nem alkalmazható, hiszen az adatok átadása nem szükséges vagy azok átadását törvényesen nem írták elő egy EU tagállam fontos közérdekének megőrzése céljából, hanem csak az USA érdekéből, kivéve ha az adatok átadása olyan nemzetközi egészségügyi megállapodásokon alapul, amelyeket nemzetközi vagy európai szintű egészségügyi rendelkezések összehangolása céljából létesítettek, mint például a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) és 35 cikke 13 értelmében különleges körülmények mellett. 3. EGYÉB KÉRDÉSEK Az utasok tájékoztatása: Az amerikai javaslat olyan adatok beszerzését írja elő, amelyeket jelenleg az utasszállítók nem gyűjtenek és/vagy nem őriznek meg, ami azt jelenti, hogy az adatok begyűjtése vagy tárolása csak az amerikai kérelem kielégítésére szolgálna. Ezenkívül meg kell említeni, hogy nem tűnik egyértelműnek, hogy az utasok jogait teljes mértékben tiszteletben tartják-e a javaslat hatályba lépése után. Annak ellenére, hogy a légi és tengeri utasszállító társaságok kötelesek tájékoztatni az érintett személyeket személyes adataik gyűjtéséről és azok megőrzéséről (71. szakasz, (10) bekezdés d) pont), továbbra is kétségek merülnek fel arra vonatkozóan, hogyan adják át az említett adatokat, valamint az utas megfelelő tájékoztatást kapott-e alapvető jogairól az említett adatokhoz történő hozzáférésre és helyesbítésre vonatkozóan az irányelv 10., 11. és 12. cikke értelmében, függetlenül attól, hogy az adatokat csak a társaságok adatbázisában őrzik meg, vagy azokat a CDC kérésére átadják. A WHO Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) is meghatároz bizonyos előírásokat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan: a 45. cikk előírja, hogy egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó egészségügyi adatokat bizalmasan kell megőrizni és a név nélkül kell feldolgozni. A szerződő államok és a WHO csak abban az esetben dolgozhatják fel a személyes adatokat, ha egy közegészségügyi veszély felbecsülése és kezelése azt szükségessé teszi, amint erről a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) rendelkezik. Mindenesetre ügyelniük kell arra, hogy a személyes adatok: a) felhasználása tisztességes és jogszerű legyen, és azokat a későbbiekben sem használják fel a céllal össze nem egyeztethető módon. b) azok felhasználása a célnak megfelelő, lényeges és nem túlzott mértékű; c) pontosak, és ha szükség esetén frissítésre kerülnek; meg kell tenni minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos 12 IHR 2. cikk: Cél és hatály: E rendeletek célja és hatálya a betegségek nemzetközi elterjedésének megelőzése, az azok elleni védekezés és a közegészségügy védelme olyan eszközökkel, amelyek a közegészségügyi veszélyekkel arányosak és csak azokra korlátozódnak, és amelyek nem akadályozzák szükségtelenül a nemzetközi közlekedést és kereskedelmet. 13 az IHR 35. cikk: Általános szabály: mint amelyeket az említett rendelkezések hatálya alatt, vagy a WHO javaslata alapján készített egészségügyi dokumentumokon kívül semmilyen más dokumentum, nem írható elő, kivéve azokat, amelyek olyan utasokra vonatkoznak, akik ideiglenes vagy állandó lakóhelyet keresnek, és azokat a dokumentumokat, amelyek nemzetközi forgalomban szereplő áruk közegészségügyi állapotára vonatkoznak és megfelelnek a nemzetközi megállapodásoknak. Az illetékes hatóság kérheti az utasokat, hogy egészítsék ki az utasok egészségére vonatkozó adatokat és kérdőíveket, feltéve ha az említett kérelmek megfelelnek a 23. cikk előírásainak

9 adatokat töröljék, vagy helyesbítsék; d) és azokat ne őrizzék tovább a szükségesnél. 4. KÖVETKEZTETÉSEK A fertőző betegségek elterjedésének megelőzésére szolgáló intézkedések megteremtése minden állam által támogatott célkitűzés, és a betegségek elleni küzdelem céljára szolgáló intézkedéseket teljes mértékben támogatatni kell. A véleményben említett problémák többsége meghaladja a légi közlekedési társaságok hatáskörét, így az EU tagállamainak, valamint szükség szerint az Európai Bizottságnak kell e kérdéseket kezelni. A 29. munkacsoport a nemzetközi utazásokat illetően az átfogó jellegű megoldásokat részesíti előnyben az egyoldalúan meghatározott követelményekkel és intézkedésekkel szemben. Az említett munkacsoport már korábban kifejtette álláspontját korábbi értesítésekben különböző államok által kért személyes PNR adatok szolgáltatására vonatkozóan a nemzetközi szintű terrorizmus és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelem tekintetében. 1. A munkacsoportnak az a véleménye, hogy a fertőző betegségek elleni küzdelem összeegyeztethető az alapvető jogok védelmével és elősegítésével, így a személyes adatok védelemre vonatkozó alapvető joggal is. Továbbá a munkacsoportnak az a véleménye, hogy a gazdasági megfontolásokat is figyelembe kellene venni, és az adatok gyűjtésére és megőrzésére fordított költségeknek arányosnak kellene lenniük. 2. A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések nem akadályozzák meg az egészségügyi hatóságokat abban, hogy feldolgozzák a szükséges személyes adatokat a fertőző betegségek bejutásának, átadásának, illetve terjedésének megakadályozására. 3. Egy elismert és létező egészségügyi veszély esetére 95/46/EK irányelv maga is lehetővé teszi, számos okból, a személyes adatok jogszerű felhasználását, még az egészségre vonatkozó különleges adatokét is, ha az érintett személy, akit a tényállásról tájékoztattak, önkéntes, kifejezett hozzájárulását adta, illetve ha a felhasználás az egyén létfontosságú érdekének megőrzése céljából szükséges, illetve mások jogának és szabadságának megvédéséről van szó (lásd a szóban forgó irányelv 7. cikke a) és d) pontját, valamint 13. cikk g) pontját). 4. A fertőző betegségek megelőzése érdekében sor kerülhet arra, hogy bizonyos körülmények között, meghatározott esetekben utasok tartózkodási helyét meg kell határozni közegészségügyi okok miatt. A múltban, közegészségügyi veszély esetén, mint például a súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) fellépésénél, arra kérték az érintett járatok utasait, hogy töltsenek ki u.n. locator cards -okat, (utas megkeresésére szolgáló kártyák), amelyek közvetlenül biztosították az utasokra vonatkozó szükséges információkat. 5. Mindamellett, a fertőző betegségek az USA-ba történő bejutásának megelőzésére vonatkozó jelenlegi amerikai törvényjavaslat, amely a légitársaságoknak az utasaikra vonatkozó adatok gyűjtését írja elő, a 95/46/EK irányelv hatálya alá tartozó légitársaságok túlzott mértékű és rendszeres adatközléséhez vezetne

10 6. Tekintettel az utasok jogaira, nem tűnik világosnak, hogy az amerikai javaslat tiszteletben tartja-e az említett irányelv 10., 11. és 12. cikkét, vagyis a megfelelő információkhoz, valamint a hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jogot. 7. Ezek alapján a munkacsoportnak az a véleménye, hogy ha az amerikai javaslatot a jelenlegi formájában fogadják el, az ellentétes lenne a 95/46/EK adatvédelmi irányelv rendelkezéseivel. 8. A munkacsoportnak továbbá az a véleménye, hogy ha az amerikai javaslat a jelenlegi formájában kerül elfogadásra, ellentétes lenne a WHO által közzétett rendelkezésekkel és iránymutatásokkal, különösen annak Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatával (2005). 9. A munkacsoport arra kéri az államokat, hogy a jelenleg érvényben lévő nemzetközi megállapodások keretében az alapvető adatvédelmi biztosítékokat is magába foglaló következetes megközelítést dolgozzanak ki. Kelt Brüsszelben, június 14-én a munkacsoport részéről az elnök Peter SCHAAR

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 00323/07/HU WP 131 Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt, egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Forbes klubkártya kibocsátója, a Mediarey Hungary Services Kft. (a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az adatkezelő Natural Business Kft. (6723 Szeged, Budapesti krt. 6. A. lház. 3. em. 12.) Megbízott: Mihály Zsófia Az Ön személyes adatainak védelme a Natural Business Kft. és partnerei

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA Magyarország 2008. november 17-ével bekerült az Egyesült Államok ún. Vízummentességi Programjába (Visa Waiver Programme,

Részletesebben

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT

7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT C 62 E/46 2009.3.17. 7/2009/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2009. január 9-én elfogadva a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Adatvédelmi rendelkezések

Adatvédelmi rendelkezések Adatvédelmi rendelkezések (Partneri Együttműködési Feltételek 7. számú melléklete) I. Adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezések A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy az általa átvett, rendelkezésére

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 170 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Csalásellenes irányelv

Csalásellenes irányelv Az Európai Beruházási Bank tevékenységei során a tiltott magatartás megelőzésére és az attól való visszatartásra irányuló politikája AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK TEVÉKENYSÉGÉBEN TILTOTT MAGATARTÁS MEGELŐZÉSÉRE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete

A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete 6174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/59. szám A Kormány 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelete a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Az európai fogyasztóvédelmi intézkedések célja az európai fogyasztók egészségének, biztonságának, valamint gazdasági és jogi érdekeinek védelme, függetlenül attól, hogy hol

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 A BIZOTTSÁG 1982/2004/EK RENDELETE (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai

Részletesebben

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 243/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/39/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE 2010.12.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/11 A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2007/2252(INI) 12.3.2008 JELENTÉSTERVEZET a 2004 2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. április 16. (OR. en) 8162/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0095 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 74 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

NEM KÖTELEZŐ IRÁNYMUTATÁS A TORONYDARUK

NEM KÖTELEZŐ IRÁNYMUTATÁS A TORONYDARUK Doc.1598_01_HU NEM KÖTELEZŐ IRÁNYMUTATÁS A TORONYDARUK ÉS A MOBIL DARUK IDŐSZAKOS ÉS SZERELÉSKORI VIZSGÁLATAIT VÉGZŐ SZEMÉLYEK SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉGE MINIMUMSZINTJÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SLIC Vezető Munkaügyi

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Kollegiális felmérés

Kollegiális felmérés 489/2007.04.27. határozat 4. melléklet Kollegiális felmérés A felmérés célkitűzései A kollegiális felmérés a minőségbiztosítás egyik módszere. Célja meghatározni, hogy az illető oktató milyen mértékben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6763 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2007/0810(CNS) 30.10.2007 * JELENTÉSTERVEZET a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban,

Részletesebben

Budapest 2004. november

Budapest 2004. november J E L E N T É S az Országgyű lés részére a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004 Budapest 2004. november Tartalom Bevezetés 2 I. Beszámoló az OBmB

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére, Fontos jogi nyilatkozat 31978L0176 Hivatalos Lap L 054, 25/02/1978 o. 0019-0024 finn különkiadás fejezet 15 kötet 2 o. 0079 görög különkiadás: fejezet 15 kötet 1 o. 0154 svéd különkiadás fejezet 15 kötet

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben