MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 170 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodással létrehozott Kereskedelmi Bizottságon belül a Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzata, a választottbírókra vonatkozó eljárási szabályzat és magatartási kódex, a választottbírók névjegyzékeinek és a szakértői csoport szakértői névjegyzékének összeállítása, valamint a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértői csoport eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról HU HU

2 I. MELLÉKLET A EU KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG [ ] HATÁROZATA (ÉÉÉÉ. hónap NN.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 13. cikke (1) bekezdése j) pontjában említett Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályainak elfogadásáról A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG, tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött, június 26-án Brüsszelben aláírt kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdése j) pontjára, mivel: (1) A Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatát maga fogadja el, és felügyeli az e Megállapodás keretében létrejött valamennyi szakbizottság munkáját. (2) Az e Megállapodás szerint létrejött szakbizottságok által hatáskörébe utalt tárgyat illetően kizárólag a Kereskedelmi Bizottság jogosult az e Megállapodással előirányzott határozatok értékelésére és elfogadására, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. A Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatát a melléklet tartalmazza. 2. E határozat -án/-én lép hatályba. Kelt, -án/-én. A Kereskedelmi Bizottság részéről Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere A EU Kolumbia-Peru Kereskedelmi Bizottság [ ] határozatának melléklete A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Összetétel és elnökség 1. cikk 1. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 12. cikke szerint létrehozott Kereskedelmi Bizottság a Megállapodás 12. cikke szerint végzi feladatait, és felelősséget vállal a Megállapodás működéséért és helyes alkalmazásáért. HU 2 HU

3 2. Amint azt a Megállapodás 12. cikke (1) bekezdése előírja, a Kereskedelmi Bizottság egyrészről az EU-fél, másrészről az egyes andoki aláíró országok képviselőiből áll. 3. A Kereskedelmi Bizottság elnökségét rotációs alapon évente váltja Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere, Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere vagy az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa. Az első elnökségi időszak a Kereskedelmi Bizottság első ülésének időpontjában kezdődik és ugyanazon év december 31. napjával ér véget. Az elnök meghatalmazottakkal is képviseltetheti magát a Megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően. 4. A Kereskedelmi Bizottság tarthat olyan ülést, amelyen csak az EU-fél és egy andoki aláíró ország képviselője vesz részt kizárólag kétoldalú kapcsolataikra vonatkozó kérdések, illetve a Kereskedelmi Bizottság elé utalt olyan kérdések megvitatása céljából, amelyeket már megvitattak olyan szakbizottságon belül, amelyben csak e két Fél vett részt. Ezen ülések elnökségét az uniós Fél és az érintett andoki aláíró ország képviselője látja el. Ezen üléseken az uniós Fél és az érintett andoki aláíró ország előzetes beleegyezésével egyéb andoki aláíró országok képviselői is részt vehetnek. 5. Ezen eljárási szabályzatban szereplő Felek meghatározása a Megállapodás 6. cikkében foglaltak szerint történik. 2. cikk Képviselet 1. A Felek írásban tájékoztatják egymást a Kereskedelmi Bizottságba általuk jelölt tagok névjegyzékéről. A névjegyzéket a 6. cikkben foglaltaknak megfelelően a Kereskedelmi Bizottság titkársága vezeti. 2. A magát helyettes útján képviseltetni kívánó Fél az ülést megelőzően értesíti a többi Felet a szóban forgó ülésen a képviseletét ellátó helyettes nevéről. A Kereskedelmi Bizottságban részt vevő helyettes képviselő a helyettesített tag valamennyi jogát gyakorolja. HU 3 HU

4 3. cikk Ülések 1. A Kereskedelmi Bizottság a Megállapodás 12. cikke (2) bekezdésében foglaltak szerint évente egyszer vagy valamely Fél kérésére összeül. Az üléseket rotációs alapon Bogotában, Brüsszelben és Limában tartják, kivéve, ha a Felek nem egyeznek meg másként. 2. A Kereskedelmi Bizottság ülései kivételesen és a Felek egyetértésével a megállapodás tárgyát képező technológiai eszközök igénybevételével megtarthatók. 3. A Kereskedelmi Bizottság üléseit a Kereskedelmi Bizottság titkársága hívja össze; az ülések időpontjáról és helyszínéről a Felek közösen állapodnak meg. Amennyiben a Felek nem egyeznek meg másként, az ülés összehívásáról szóló értesítést a Kereskedelmi Bizottság titkársága az ülés kezdete előtt legkésőbb 28 nappal megküldi a Kereskedelmi Bizottság tagjainak. 4. cikk Küldöttségek A Kereskedelmi Bizottság tagjait tisztviselők kísérhetik. A Feleket az üléseket megelőzően tájékoztatni kell az ülésen részt vevő küldöttség tervezett összetételéről. 5. cikk Megfigyelők A Kereskedelmi Bizottság eseti alapon megfigyelőket hívhat meg. 6. cikk Titkárság A Felek által a Megállapodás 16. cikke szerint kijelölt koordinátorok együttesen látják el a Kereskedelmi Bizottság titkárságának feladatait. 7. cikk Dokumentumok Amennyiben a Kereskedelmi Bizottság tanácskozásai írásos dokumentumokon alapulnak, ezeket a dokumentumokat a Kereskedelmi Bizottság titkársága számmal látja el és a Kereskedelmi Bizottság dokumentumaiként körözteti. 8. cikk Levelezés 1. A Kereskedelmi Bizottság elnökéhez címzett leveleket továbbítani kell a Kereskedelmi Bizottság titkárságához a Kereskedelmi Bizottság többi tagja közötti köröztetés céljából. 2. A Kereskedelmi Bizottság elnökének leveleit a Kereskedelmi Bizottság titkársága küldi el a címzetteknek, és adott esetben számmal látja el és körözteti ezeket a dokumentumokat a Kereskedelmi Bizottság többi Fele között. HU 4 HU

5 3. A kizárólag az EU-fél és egy andoki aláíró ország kétoldalú kapcsolataira vonatkozó kérdések esetében a levelezésre e két Fél között kerül sor szükség szerint teljes körűen tájékoztatva a többi andoki országot. 9. cikk Az ülések napirendje 1. Az egyes ülések tervezett napirendjét a Kereskedelmi Bizottság titkára állítja össze a Felek által tett javaslatok alapján. A napirendet a vonatkozó dokumentumokkal együtt az ülés kezdete előtt legkésőbb 14 nappal továbbítani kell valamennyi Fél részére az említett eljárási szabályzat 7. cikkében említett dokumentumként. 2. A tervezett napirend azokat a pontokat tartalmazza, amelyeknek a napirendbe való felvételére legkésőbb az ülés kezdete előtt 21 nappal valamelyik Fél felkérte a Kereskedelmi Bizottság titkárságát, és ehhez a lényeges dokumentumokat is elküldte. 3. A napirendet a Kereskedelmi Bizottság az ülés kezdetén fogadja el. A Felek egyetértésével a tervezett napirenden kívüli pontokat is fel lehet venni a napirendbe. 4. A Kereskedelmi Bizottság elnöke a többi Fél egyetértésével szakértőket kérhet fel az ülésen való részvételre, hogy azok bizonyos témakörökben tájékoztatással szolgáljanak. 5. Egy adott eset követelményeinek figyelembevétele érdekében a Kereskedelmi Bizottság elnöke a többi Fél egyetértésével lerövidítheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. 10. cikk Jegyzőkönyv 1. A Kereskedelmi Bizottság titkársága általában az ülést követő 21 napon belül elkészíti az ülés jegyzőkönyvtervezetét. Az első tervezetet az ülés végétől számított 10 napon belül az elnökként eljáró Fél készíti el. 2. Főszabályként a jegyzőkönyv összefoglalja az egyes napirendi pontokat, adott esetben az alábbiak megjelölésével: a) a Kereskedelmi Bizottsághoz benyújtott dokumentumok; b) a Kereskedelmi Bizottság tagjainak azon kijelentései, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték; valamint c) az egyes kérdésekkel kapcsolatban meghozott határozatok, megtett ajánlások, jóváhagyott nyilatkozatok és elfogadott következtetések. 3. A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a Kereskedelmi Bizottság azon tagjainak vagy helyettes tagjainak névsorát, akik részt vettek az ülésen, továbbá az őket kísérő küldöttségek tagjainak és az ülésen részt vevő megfigyelőknek vagy szakértőknek a névsorát is. 4. Az ülés időpontját követő 28 napon belül a Felek írásban jóváhagyják a jegyzőkönyvet. A jóváhagyást követően a Kereskedelmi Bizottság titkársága aláírja a jegyzőkönyv példányait, és a Felek mindegyike kap egy-egy eredeti példányt ezekből a hiteles dokumentumokból. HU 5 HU

6 11. cikk Határozatok és ajánlások 1. A Kereskedelmi Bizottság egyhangúlag hozza meg határozatait és ajánlásait. 2. Az ülések közötti időszakban a Kereskedelmi Bizottság írásbeli eljárás útján, a Felek egyetértése mellett határozatokat, illetve ajánlásokat fogadhat el. E célból a javaslat szövegét írásban, levél formájában a 8. cikknek megfelelően eljuttatja az elnök a Kereskedelmi Bizottság tagjaihoz egy 21 napnál nem rövidebb határidő megjelölésével, amelyen belül a tagoknak közölniük kell a javaslattal kapcsolatos esetleges fenntartásaikat, illetve módosító indítványaikat. Az írásbeli eljárás során a Kereskedelmi Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnököt, hogy a Kereskedelmi Bizottság következő ülésén vitassák meg a javaslatot. Egy ilyen kérelem automatikusan felfüggeszti az írásbeli eljárást. Egy olyan javaslat, amellyel kapcsolatban az írásbeli eljárásra megállapított határidőn belül egyetlen Fél sem közölte fenntartását, a Kereskedelmi Bizottság által elfogadottnak minősül. A Kereskedelmi Bizottság elnöke a titkárságtól érkező jelentés átvételét követően tájékoztatja a tagokat, hogy a Felek beleegyezésüket adták. Az elnök az elfogadott javaslatokról a 8. cikk szerint a határidő lejártát követően tájékoztatást küld. Az elfogadott javaslatok bekerülnek a következő ülés jegyzőkönyvébe. 3. Amennyiben a Kereskedelmi Bizottság a Megállapodás értelmében felhatalmazással rendelkezik határozatok és ajánlások elfogadására, ezek a jogi aktusok a határozat, illetve az ajánlás címet viselik. A Kereskedelmi Bizottság titkársága minden határozatot és ajánlást sorszámmal lát el, elfogadásuk időpontját és tárgyukat is megjelölve. Mindegyik határozat rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról. 4. A Kereskedelmi Bizottság által elfogadott határozatokat és ajánlásokat a Kereskedelmi Bizottság elnöke általi, a Felek rendelkezésére bocsátott egy-egy hiteles példány aláírásával hitelesítik. 12. cikk Nyelvismeret 1. A Kereskedelmi Bizottság hivatalos nyelvei a Felek hivatalos nyelvei. 2. Egyéb döntés hiányában a Kereskedelmi Bizottság rendszerint az (1) bekezdésben említett nyelveken készült dokumentumok és javaslatok alapján tanácskozik. 13. cikk Nyilvánosság és titoktartás 1. Eltérő döntés hiányában a Kereskedelmi Bizottság ülései nem nyilvánosak. 2. Ha valamelyik Fél a törvényei vagy jogszabályai szerint bizalmasnak minősülő információt nyújt be a Kereskedelmi Bizottsághoz, a szakbizottságokhoz, a munkacsoportokhoz vagy bármely egyéb szervhez, a Felek kötelesek az információt bizalmasan kezelni a Megállapodás 290. cikke (2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően. HU 6 HU

7 3. A Felek dönthetnek úgy, hogy a Kereskedelmi Bizottság határozatait és ajánlásait hivatalos lapjukban közzéteszik. 14. cikk Kiadások 1. A Felek mindegyike viseli a Kereskedelmi Bizottság ülésein való részvételével összefüggően a személyzettel kapcsolatos utazási és ellátási költségeket, valamint a postai és távközlési kiadások terén felmerülő költségeket. 2. Az ülések megrendezésével és a dokumentumok sokszorosításával kapcsolatos kiadásokat az ülést rendező Fél viseli. 3. Az üléseken való tolmácsolással, valamint a dokumentumok spanyol és angol nyelvre/-ről történő fordításával kapcsolatos költségeket az ülést rendező Fél fedezi. Az egyéb nyelvekre/-ről történő tolmácsolás és fordítás költségeit a kérelmező Fél fedezi. 15. cikk Szakbizottságok és munkacsoportok 1. A Kereskedelmi Bizottságot feladatai ellátása során a Kereskedelmi Bizottság égisze alatt létrehozott szakbizottságok támogatják. Amennyiben a Megállapodás másként nem rendelkezik vagy e Kereskedelmi Bizottság vagy az e határozatot elfogadó Megállapodással létrehozott kapcsolódó szakbizottság eltérő megállapodásának hiányában a szakbizottságoknak (azaz albizottságoknak, munkacsoportoknak stb.) értelemszerűen a jelenlegi eljárási szabályzatot kell alkalmazniuk. 2. A Kereskedelmi Bizottságot tájékoztatni kell az egyes szakbizottságok által kijelölt kapcsolattartó pontokról. Az egyes szakbizottságok kapcsolattartó pontjai közötti mindenféle levelezést, dokumentumot és kommunikációt egyidejűleg továbbítani kell a Kereskedelmi Bizottság titkársága részére. 3. Valamennyi szakbizottság a Kereskedelmi Bizottság minden rendes ülésén jelentést tesz tevékenységéről. 4. A szakbizottságok a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően létrehozzák saját eljárási szabályzatukat, amelyről jelentést kell készíteniük a Kereskedelmi Bizottság részére. 16. cikk Az eljárási szabályzat módosítása Az eljárási szabályzat a 11. cikk rendelkezéseinek megfelelően módosítható. HU 7 HU

8 II. MELLÉKLET A EU KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG [ ] HATÁROZATA (ÉÉÉÉ. hónap NN.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 13. cikke (1) bekezdése h) pontjában és 315. cikkében említett választottbírók eljárási szabályzatának és magatartási A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG, kódexének elfogadásáról tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött, június 26-án Brüsszelben aláírt kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének h) pontjára és 315. cikkére, mivel: (1) A Kereskedelmi Bizottság első ülésén elfogadja a választottbírókra vonatkozó eljárási szabályzatot és magatartási kódexet. (2) Az e Megállapodás szerint létrejött szakbizottságok által hatáskörébe utalt tárgyat illetően kizárólag a Kereskedelmi Bizottság jogosult az e Megállapodással előirányzott határozatok értékelésére és elfogadására, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. A választottbírókra vonatkozó eljárási szabályzatot és magatartási kódexet a melléklet tartalmazza. 2. E határozat -án/-én lép hatályba. Kelt, -án/-én. A Kereskedelmi Bizottság részéről Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere HU 8 HU

9 A EU-Kolumbia-Peru Kereskedelmi Bizottság [ ] határozatának melléklete ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. A XII. cím (Vitarendezés) értelmében és e szabályok szerint: a) a Megállapodás : az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Peru és Kolumbia között létrejött, június 26-án aláírt kereskedelmi megállapodás; b) tanácsadó : az a személy, aki valamelyik jogvitát folytató Fél felkérésére tanácsot ad, vagy e Felet segíti a választottbírói testület előtti eljárással kapcsolatban; c) választottbíró : a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) szerint létrehozott választottbírói testület tagja; d) asszisztens : az a személy, aki valamely választottbíró megbízásának megfelelően jár el, kutatást folytat vagy segítséget nyújt az adott választottbíró részére; e) panaszos Fél : bármelyik Fél, aki a Megállapodás 302. cikke (A választottbírósági eljárás kezdeményezése) szerint választottbírói testület létrehozását kéri; f) a bepanaszolt Fél : az a fél, aki állítólagosan megsértette a Megállapodás 299. cikkében (Alkalmazási kör) említett rendelkezéseket; g) választottbírói testület : a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) szerint létrehozott testület; h) a Fél képviselője : a vitában részt vevő valamely Fél kormányzati szerve, ügynöksége vagy egyéb állami szervezeti egysége által kinevezett alkalmazott vagy más személy; i) nap : naptári nap; j) harmadik Fél : olyan, nem jogvitát folytató Fél, aki adott esetben részt vesz a konzultációkon és/vagy a választottbírósági eljárásokon a Megállapodás XII. címének (Vitarendezés) 301. cikke (Konzultációk) (10) bekezdésével és/vagy 302. cikkének (A választottbírósági eljárás kezdeményezése) (4) bekezdésével összhangban. 2. Eltérő megállapodás hiányában az a Fél, amellyel szemben panaszt emeltek, köteles gondoskodni a vitarendezési eljárás logisztikai lebonyolításáról, így különösen a meghallgatások megszervezéséről. A jogvitát folytató mindkét Fél ugyanakkor megosztja a vitarendezési eljárások szervezéséből eredő költségeket, ideértve a választottbírók kiadásait is. A választottbírói testület azonban határozhat úgy, hogy ezen adminisztratív költségek a választottbírók kiadásainak kivételével különbözőképp kerülnek elosztásra, figyelembe véve az eset egyedi jellemzőit és egyéb, relevánsnak ítélt körülményeket. Értesítések 3. A vitában részt vevő Felek vagy a választottbírói testület minden kérelmet, értesítést, írásbeli beadványt vagy egyéb dokumentumot elismervény ellenében történő kézbesítéssel, ajánlott levélként, küldönc útján, telefaxon, telexen, távirati úton vagy HU 9 HU

10 olyan más távközlő eszközzel továbbítanak, amely rögzíti az adott dokumentum elküldését. 4. Valamennyi jogvitát folytató Fél a másik jogvitát folytató Fél, a vitában részt vevő harmadik Fél és valamennyi választottbíró rendelkezésére bocsátja írásbeli beadványai mindegyikének másolatát. A dokumentum egy példányát elektronikus formában is meg kell küldeni. 5. Valamennyi értesítést a Megállapodás koordinátorainak kell címezni. 6. A választottbírói testület eljárásához kapcsolódó bármilyen kérelemben, értesítésben, írásbeli beadványban vagy egyéb dokumentumban szereplő, elírásból származó csekély hibák egy új, a módosításokat egyértelműen feltüntető dokumentummal kijavíthatók. 7. Amennyiben a dokumentum kézbesítési határidejének utolsó napja Kolumbia, Peru vagy az EU hivatalos munkaszüneti napjára esik, a dokumentum a követező munkanapon kézbesíthető. A választottbírósági eljárás kezdeményezése 8. Amennyiben a panaszos Fél azt állítja, hogy a 302. cikk (A választottbírósági eljárás kezdeményezése) (2) bekezdésének megfelelően egy intézkedés sérti a Megállapodás rendelkezését, úgy a panaszos Félnek oly módon kell magyarázatot adnia arra, hogy a szóban forgó intézkedés miként sérti a Megállapodás rendelkezéseit, amelyből egyértelműen kitűnik a panasz jogalapja, lehetővé téve ezzel a válaszadó számára, hogy benyújtsa védekezését. Harmadik felek 9. A Megállapodás 302. cikkének (A választottbírósági eljárás kezdeményezése) (4) bekezdésével összhangban bármely harmadik fél benyújthat írásbeli beadványt a választottbírói testületnek, amelynek másolatát a vitában érintett felekhez és bármely harmadik félhez is el kell juttatni. 10. A választottbírói testület meghallgatásain bármely harmadik fél is részt vehet és a választottbírói testület írásban felkéri őket, hogy e meghallgatások során fejtsék ki véleményüket. A választottbírók névjegyzéke 11. Amennyiben egy Fél jelölteket nevez meg a Megállapodás 304. cikkével (A választottbírók névjegyzéke) összhangban, a többi Fél csak akkor emelhet kifogást, ha a szóban forgó jelöltek nem tesznek eleget a Megállapodás 304. cikke (A választottbírók névjegyzéke) (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek és a választottbírói testület tagjaira vonatkozó magatartási kódexnek. 12. Amennyiben az egyik Fél által kinevezett jelölt már nem szerepel a névjegyzékben, e Félnek új jelöltet kell állítani. A választottbírói testület elnökjelöltjei esetében a Feleknek a helyettesítésről megállapodásra kell jutniuk. A választottbírói testület létrehozása 13. Amennyiben a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) szerint a választottbírói testület valamely tagja sorshúzás útján kerül kiválasztásra, a jogvitát folytató mindkét Fél képviselőit kellő időben felkérik, hogy legyenek jelen a sorshúzás lebonyolításakor. A sorshúzásra minden esetben a jogvitát folytató Fél HU 10 HU

11 jelenlétében és a Kereskedelmi Bizottság elnöke által küldött, a választottbíró kiválasztására irányuló felkérést követő 5 napon belül kerül sor. 14. A jogvitát folytató Felek értesítik a választottbírókat kinevezésükről. 15. A Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) alapján létrehozott eljárás szerint kinevezett választottbíró a kinevezéséről szóló tájékoztatás időpontjától számított 5 napon belül értesítést küld a Kereskedelmi Bizottságba való felvételének elfogadásáról. 16. Kivéve, ha a jogvitát folytató Felek nem jutnak ettől eltérő megállapodásra, e Felek a választottbírói testülettel annak létrehozását követő 7 napon belül összeülnek, hogy meghatározzák a jogvitát folytató Felek vagy a választottbírói testület által megfelelőnek ítélt ügyeket. Abban az esetben, ha a Kereskedelmi Bizottság nem állapította meg a választottbíróknak fizetendő javadalmazást és költségeket, úgy azokat a WTO gyakorlatával összhangban kell meghatározni. 17. a) Amennyiben a jogvitát folytató felek a választottbírók kiválasztását követő 5 napon belül nem jutnak ettől eltérő megállapodásra, akkor a választottbírói testület hatásköre a következőkre terjed ki: a jogvitát folytató Felek által hivatkozott Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével megvizsgálja a választottbírói testület létrehozására irányuló kérelemben említett ügyet, döntést hoz a kérdéses intézkedésnek a Megállapodás 299. cikkében (Alkalmazási kör) említett rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségéről, és a Megállapodás 307. cikkével (A választottbírói testület határozata) összhangban döntést hoz. b) A jogvitát folytató Felek a megállapodásukat követő 2 napon belül értesítik a választottbírói testületet az elfogadott hatáskörről. Az eljárást megindító beadványok 18. A panaszos fél legkésőbb a választottbírói testület létrehozását követő 20. napon benyújtja az eljárást megindító keresetét. A bepanaszolt fél legkésőbb a megindító kereset kézhezvételét követő 20. napon írásban előterjeszti viszontkeresetét. A választottbírói testületek működése 19. Valamennyi ülést a választottbírói testület elnöke vezeti. A választottbírói testület felhatalmazhatja az elnököt arra, hogy az eljárásra vonatkozóan igazgatási döntéseket hozzon. 20. A Megállapodás vagy a jelenlegi eljárási szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a választottbírói testület tevékenységét bármilyen eszköz felhasználásával folytathatja, többek között telefonon, telefaxon vagy számítógépes kapcsolaton keresztül. 21. A választottbírói testület tanácskozásain kizárólag választott bírók vehetnek részt, a választottbírói testület azonban engedélyezheti az asszisztensek jelenlétét a tanácskozásain. 22. Valamennyi választottbírói testületi határozat megfogalmazása a választottbírói testület kizárólagos hatásköre, amely nem ruházható át. 23. Ha olyan eljárási kérdés merül föl, amelyre nem terjednek ki a Megállapodás és mellékleteinek rendelkezései, akkor a választottbírói testület elfogadhat egy olyan megfelelő eljárást, amely összeegyeztethető az említett rendelkezésekkel. HU 11 HU

12 24. Amennyiben a választottbírói testület megítélése szerint az eljárásban alkalmazandó valamely határidő módosítása, illetve bármely más eljárási vagy adminisztratív kiigazítás szükséges, írásban értesíti a jogvitát folytató Feleket a módosítás vagy kiigazítás okairól és a szükséges határidőről vagy kiigazításról. A 307. cikk (A választottbírói testület határozata) (2) bekezdésében meghatározott határidők nem módosíthatóak. HU 12 HU

13 Kizárás vagy leváltás 25. Egy jogvitát folytató Félnek a Megállapodás 305. cikke (Kizárás, eltávolítás és helyettesítés) (1) bekezdésében foglaltak szerint egy választottbíró kizárása vagy eltávolítása iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a magatartási kódex választottbíró általi lényegi megsértését alátámasztó körülményeket és bizonyítékokat. E kérelmet továbbítani kell a jogvitát folytató többi Félnek, amelyről a választottbíró kizárása iránti kérelmet előidéző körülményekkel kapcsolatos bizonyítékok Fél általi kézhezvételétől számított 10 napon belül másolatot kell küldeni a Kereskedelmi Bizottság részére. 26. A kérelem kézhezvételét követő 5 napon belül a jogvitát folytató Felek konzultálnak egymással. Egyetértés esetén a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) alapján létrehozott eljárás szerint új választottbírót kell választani. 27. Ha a jogvitát folytató Felek a választottbíró leváltásának szükségességében nem tudnak megállapodni, a Felek bármelyike kérheti, hogy az ügyről a választottbírói testület elnöke hozzon döntést, akinek a döntése végleges. 28. Amennyiben a választottbírói testület elnöke vagy megbízottja úgy véli, hogy a választottbíró nem felel meg a magatartási kódex követelményeinek, úgy sorshúzás útján új választottbírót választ. Amennyiben a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) (2) bekezdésének megfelelően az eredeti választottbírót a jogvitát folytató Felek választották ki, a helyettest a Megállapodás 304. cikkében (A választottbírók névjegyzéke) említett névjegyzékben szereplő, az eredeti választottbírót kiválasztó Fél által javasolt tagok közül sorshúzás útján kell kiválasztani. Amennyiben éppen ellenkezőleg, az eredeti választottbírót a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) (5) bekezdésének megfelelően a jogvitát folytató Felek választották ki, az említett névjegyzék valamennyi tagja között ki kell sorsolni. A kiválasztást értelemszerűen a 12. szabálynak megfelelően és a választottbírói testület elnökének benyújtott kérelem időpontját követő 5 napon belül kell lebonyolítani. 29. Ha a jogvitát folytató Felek a választottbírói testület elnöke leváltásának szükségességében nem tudnak megállapodni, a Felek bármelyike kérheti az ügynek a Megállapodás 304. cikkének (A választottbírók névjegyzéke) (1) bekezdése alapján az elnöki tisztség betöltésére kiválasztott személyek valamely tagja elé terjesztését. Nevét a Kereskedelmi Bizottság elnöke vagy elnökének megbízottja sorshúzással választja ki. E kiválasztást a 12. szabálynak megfelelően és a Kereskedelmi Bizottság elnökének benyújtott kérelem időpontját követő 5 napon belül kell lebonyolítani. E személynek az elnök leváltásának szükségességéről hozott döntése végleges. 30. Ha e személy megállapítja az eredetileg megválasztott elnökről, hogy nem felel meg a magatartási kódex követelményeinek, sorshúzással új elnököt választ a Megállapodás 304. cikkében (A választottbírók névjegyzéke) említett személyek listájáról, mely lista az elnöki tisztség betöltésére kiválasztott személyeket tartalmazza. Az új elnök kiválasztását értelemszerűen a 12. szabálynak megfelelően és a kijelölt személy által a kizárásról hozott döntés időpontját követő 5 napon belül kell lebonyolítani. 31. A választottbírói testület eljárását és az alkalmazandó határidőket a választottbíró kizárása iránti kérelem elbírálása idején, valamint eltávolításáról és helyettesítéséről hozandó döntés megszületéséig fel kell függeszteni. HU 13 HU

14 Meghallgatások 32. Az elnök a jogvitát folytató Felekkel és a választottbírói testület többi tagjával egyeztetve kitűzi a meghallgatás napját és időpontját, és azt megfelelően írásban megerősíti a Felek részére. Az eljárások logisztikai lebonyolításáért felelős Fél ezen információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kivéve, ha a meghallgatás nem nyilvános. 33. Amennyiben a jogvitát folytató Felek másképpen nem állapodnak meg, úgy a meghallgatást Brüsszelben tartják, ha a panaszos Fél Kolumbiában vagy Peruban van, és Bogotában vagy Limában tartják, ha a panaszos Fél az EU. 34. A választottbírói testület pótlólagos meghallgatásokat is kitűzhet, ha a Felek ebben megállapodnak. 35. A választottbírók mindegyikének az összes meghallgatáson végig jelen kell lennie. 36. A következő személyek jelen lehetnek a meghallgatáson, függetlenül attól, hogy az eljárás nyilvános-e: a) a jogvitát folytató Felek képviselői és bármely harmadik Fél; b) a jogvitát folytató Felek tanácsadói és bármely harmadik Fél; c) adminisztratív személyzet, tolmácsok, fordítók és bírósági jelentéstevők, valamint a választottbírók asszisztensei. 37. A választottbírói testülethez kizárólag a jogvitát folytató Felek képviselői és tanácsadói és harmadik Felek intézhetnek felszólalást. 38. A meghallgatás napja előtt legkésőbb 5 nappal valamennyi jogvitát folytató Fél köteles benyújtani a választottbírói testülethez azon személyek névsorát, akik a meghallgatáson az érintett Fél nevében szóban fogják kifejteni álláspontjukat vagy előadást fognak tartani, illetve akik egyéb képviselőként vagy tanácsadóként a meghallgatáson jelen lesznek. 39. A 46., 47., 48. és 49. szabály értelmében a választottbírói testület meghallgatásai nyilvánosak, kivéve, ha a jogvitát folytató Felek úgy döntenek, hogy azok részben vagy egészben zártak legyenek. 40. A választottbírói testület a meghallgatást a következő módon hajtja végre, biztosítandó, hogy a panaszos Fél és a bepanaszolt Fél egyenlő időt kapjon: Érvek kifejtése a) a panaszos Fél érvelése; b) annak a Félnek az előterjesztése, aki ellen panaszt nyújtottak be. Ellenérvek kifejtése a) a panaszos Fél érvelése; b) annak a Félnek a viszontválasza, amellyel szemben panaszt emeltek. 41. A választottbírói testület a meghallgatás során bármikor kérdéseket intézhet a jogvitát folytató bármelyik félhez. 42. A választottbírói testület gondoskodik arról, hogy valamennyi meghallgatásról jegyzőkönyv készüljön, és hogy azt a lehető leghamarabb kézbesítsék a jogvitát folytató Felek számára. HU 14 HU

15 43. A meghallgatást követő 10 napon belül valamennyi jogvitát folytató Fél kiegészítő írásos beadványt nyújthat be bármilyen, a meghallgatás során felmerült kérdéssel kapcsolatban. Írásbeli kérdések 44. A választottbírói testület az eljárás során írásban bármikor kérdést intézhet a jogvitát folytató bármelyik vagy mindkét Félhez, illetve bármely harmadik Félhez. A választottbírói testület által feltett valamennyi kérdésről a jogvitát folytató Felek és bármely harmadik Fél másolatot kapnak. Amennyiben a meghallgatás során nem nyílik lehetőség egy kérdés megválaszolására, a választottbírói testületeknek kellő időt kell a jogvitát folytató Felek számára biztosítani a szóban forgó kérdések megválaszolására. 45. Valamennyi jogvitát folytató Fél vagy bármely harmadik Fél köteles a választottbírói testület által feltett kérdésekre adott írásbeli válaszát másolatban a másik jogvitát folytató Fél és bármely harmadik Fél számára is megküldeni. A jogvitát folytató Felek jogosultak írásbeli észrevételeket tenni a jogvitát folytató másik Fél válaszára és bármely harmadik Fél válaszaira, annak kézbesítésétől számított 5 napon belül. Titoktartás 46. Valamennyi jogvitát folytató Fél, bármely harmadik Fél és tanácsadói bizalmasan kezelik azokat az információkat, amelyeket a jogvitát folytató másik Fél a választottbírói testület elé terjesztett, és bizalmas információként jelölt meg. 47. Ha valamelyik jogvitát folytató Fél írásbeli beadványának bizalmas változatát terjeszti be a választottbírói testület elé, a jogvitát folytató másik Fél kérésére köteles a kérelem vagy a beadvány bizalmas változatának benyújtásától amelyik később történt számított legfeljebb 15 napon belül a beadványban szereplő információknak egy olyan nem bizalmas összefoglalóját is benyújtani, amelyet nyilvánosságra lehet hozni. 48. A választottbírói testület elé terjesztett írásbeli beadványokat bizalmasnak kell tekinteni, de a jogvitát folytató Felek és bármely harmadik Fél rendelkezésére kell bocsátani. Ezen eljárási szabályzat semmilyen formában sem gátolja a jogvitát folytató Feleket abban, hogy saját álláspontjaikra vonatkozó nyilatkozataikat nyilvánosságra hozzák, amennyiben azok nem tartalmaznak bizalmas információt. 49. A választottbírói testületnek azonban zárt ülést kell tartania, ha valamely jogvitát folytató Fél beadványai és érvei bizalmas információt tartalmaznak. 50. A jogvitát folytató Felek és tanácsadóik fenntartják a választottbírói testület előtt zajló meghallgatások titkosságát, amikor azokra a 39. szabály szerint zárt tárgyalás formájában kerül sor. Ex parte kapcsolat 51. A választottbírói testület nem ülésezhet vagy léphet kapcsolatba egyik jogvitát folytató Féllel sem a jogvitát folytató másik Fél távollétében. 52. A választottbírói testület egyik tagja sem vitathatja meg az eljárás tárgyának valamely részletét a jogvitát folytató Felek egyikével vagy mindkettővel, illetve bármely harmadik Féllel a többi választottbíró távollétében. Amicus curiae előterjesztések HU 15 HU

16 53. Valamely jogvitát folytató Fél területén lakóhellyel/székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, amely a jogvitát folytató Felek valamelyik kormányának sem tagja, a választottbírói testülethez írásbeli kérelmet küldhet amelynek másolatát eljuttatja a vitában részt vevő Feleknek, amelyben jogosultságot kérhet a választottbírói testület létrehozását követő 10 napon belül amicus curiae levél előterjesztésére. E kérelem: a) tartalmazza az azt benyújtó személy leírását, többek között lakóhelyét/székhelyét és egyéb kapcsolattartási adatait, tevékenységei jellegét, és jogi személy esetében a tagjaira vonatkozó információkat, jogi státuszát és általános célkitűzéseit; b) azonosítja a beadványban szereplő konkrét ténybeli és jogi kérdéseket; c) meghatározza érdekének jellegét és az eljáráshoz kapcsolódó relevanciáját, illetve hogy a beadvány miként nyújt segítséget a választottbírói testületnek a vitához kapcsolódó ténybeli vagy jogi kérdés meghatározásában; d) felfed bármely közvetett vagy közvetlen kapcsolatot, amelyet a beadványt készítő személy a jogvitát folytató Féllel fenntart vagy fenntartott, valamint a finanszírozás forrását; e) közli, hogy részesült-e vagy részesülni fog-e pénzügyi vagy egyéb támogatásban a jogvitát folytató Féltől, valamely személytől vagy egyéb szervezettől a beadvány benyújtására vagy elkészítésére vonatkozó engedély iránti kérelem elkészítéséhez. f) dupla sorközzel gépelt 5 oldalnál nem hosszabb; valamint g) az eljárás nyelvén íródik. 54. A választottbírói testület megfelelő időpontot állapít meg, amíg a jogvitát folytató Felek megtehetik észrevételeiket az engedély iránti kérelemről. 55. A választottbírói testület felülvizsgálja és figyelembe veszi az engedély iránti kérelmet, az abban foglalt információ valósághűségét és a jogvitát folytató Felek által tett észrevételeket, továbbá késedelem nélkül döntést hoz az írásbeli beadvány érdekelt természetes vagy jogi személy általi elkészítésére vonatkozó engedély megadásáról. A választottbírói testület írásbeli beadvány készítésére vonatkozó engedélyéből nem következik, hogy a választottbírói testület határozatában megvizsgálja a beadványban foglalt jogi érveket. 56. Az amicus curiae előterjesztéseket a választottbírói testület által egy ilyen előterjesztés engedélyezésének időpontját követő 5 napon belül továbbítani kell a választottbírói testület részére, melynek másolatát megkapják a jogvitát folytató Felek. A beadvány: a) keltezését és aláírását a beadványt készítő személy vagy képviselője végzi; b) megfogalmazása tömör, beleértve az esetleges mellékleteket, és semmi esetre sem lehet hosszabb dupla sorközzel gépelt 15 oldalnál; c) nem vezethet be új vitakérdéseket, csak a választottbírói testület által fontolóra vett ténybeli és jogi kérdésekhez kapcsolódó kérdésekre terjedhet ki az írásbeli beadvány készítésére vonatkozó engedélyben azonosítva, megindokolva, hogy a beadvány milyen módon segíti a választottbírói testületet a szóban forgó kérdések meghatározásában; HU 16 HU

17 d) az eljárás nyelvén adandó be. 57. A választottbírói testület biztosítja, hogy a jogvitát folytató Felek a meghallgatás időpontja előtt lehetőséget kapnak amicus curiae előterjesztésekre történő írásbeli válaszadásra. 58. A választottbírói testület határozatában belefoglalja a részére eljuttatott összes amicus curiae előterjesztés jegyzékét. A választottbírói testület döntésében nem köteles kitérni az ilyen beadványokban foglalt érvelésekre. 59. A választottbírói testület az írásbeli beadvány vagy amicus curiae előterjesztés készítésére vonatkozó kérelmek figyelembevétele során elkerüli az eljárás félbeszakítását és biztosítja a jogvitát folytató Felek egyenlőségét. Információk és technikai tanácsadás 60. A választottbírói testület értesíti a jogvitát folytató Feleket abbéli szándékáról, hogy információt vagy technikai tanácsot kérjen a szakértőktől a Megállapodás 316. cikkében (Információk és technikai tanácsadás) foglaltak szerint. 61. A választottbírói testület a jogvitát folytató Felek rendelkezésére bocsátja a részére eljuttatott információk vagy a technikai tanácsok másolatát és kellő időt biztosít a jogvitát folytató Feleknek észrevételeik megtételére. A szakértők véleménye csupán konzultatív jellegű. 62. Amennyiben a választottbírói testület megfontolja a kapott információkat vagy a technikai tanácsokat, egyúttal figyelembe veszi a jogvitát folytató Felek által ezen információkra vagy technikai tanácsokra vonatkozóan benyújtott észrevételeket vagy megfigyeléseket. 63. A választottbírói testület biztosítja, hogy az információt és technikai tanácsot az adott területen szakértelemmel és elismert tanúsítvánnyal rendelkező személyektől szerzi be. Ezenfelül a szakértők függetlenek, pártatlanok, nem állnak kapcsolatban a jogvitát folytató Felek egyikével sem vagy nem áll fenn velük közvetett vagy közvetlen függő viszony, és nem kapnak utasítást tőlük, illetve más szervezettől. Sürgős esetek 64. A Megállapodás 307. cikkének (2) bekezdésében említett sürgős esetekben a választottbírói testület szükség esetén kiigazítja az ezen eljárási szabályzatban említett határidőket. Fordítás és tolmácsolás 65. A jogvitát folytató Felek jogában áll, hogy írásbeli beadványokat nyújtsanak be és fogadjanak, és hogy az általuk választott nyelven szóbeli érveket nyújtsanak be vagy hallgassanak meg. Valamennyi jogvitát folytató Fél sürgősen intézkedik arról és viseli annak költségeit, hogy írásbeli beadványai le legyenek fordítva a jogvitát folytató másik Fél által választott nyelvre. A bepanaszolt Fél pedig intézkedik arról, hogy a szóbeli beadványokat tolmácsolják a jogvitát folytató Felek által választott nyelvekre. 66. A választottbírói testület a jogvitát folytató Felek által választott nyelveken hirdeti ki a határozatát. 67. A választottbírói testület határozatának fordítási költségeit a Felek egyenlő arányban viselik. HU 17 HU

18 68. Bármelyik jogvitát folytató Fél észrevételeket tehet az ezen eljárási szabályzattal összhangban készült dokumentumok fordításával kapcsolatban. Határidők számítása 69. Amennyiben a 7. szabály alkalmazása folytán valamelyik jogvitát folytató Félhez egy dokumentum más napon érkezik meg, mint a másik jogvitát folytató Félhez, az e dokumentum kézhezvételétől számított minden határidő a hivatkozott dokumentum későbbi kézhezvételének napjától számítandó. Egyéb eljárások 70. Ezen eljárási szabályzat a 308. cikk (A választottbírói testület határozatának végrehajtása) (3) bekezdése, a 309. cikk (A választottbírói testület határozatának való megfelelés érdekében tett intézkedések felülvizsgálata) (2) bekezdése, a 310. cikk (Ideiglenes jogorvoslat a határozatnak való meg nem felelés esetén) (4) bekezdése, és a 311. cikk (A meg nem felelésre vonatkozó kártalanítás előnyeinek felfüggesztését követően tett intézkedések felülvizsgálata) (2) bekezdése szerint létrehozott eljárásokra is alkalmazandó. Ugyanakkor az ezen eljárási szabályzatban megállapított határidőket az említett egyéb eljárásokra vonatkozóan ki kell igazítani a választottbírói testület döntésének meghozatalára vonatkozó különleges határidőknek megfelelően. HU 18 HU

19 MAGATARTÁSI KÓDEX Fogalommeghatározások 1. E magatartási kódex alkalmazásában: a) választottbíró : a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) szerint joghatályosan létrehozott választottbírói testület tagja; b) közvetítő : a Megállapodás 322. cikkének (Közvetítői eljárás) és a XIV. mellékletének (A nem vámjellegű korlátozásokra vonatkozó közvetítői eljárás) megfelelően közvetítői eljárást folytató személy; c) jelölt : olyan személy, akinek neve a Megállapodás 304. cikkében (A választottbírók névjegyzéke) említett választottbírói névjegyzéken szerepel, és akinek a Megállapodás 303. cikke (A választottbírói testület létrehozása) szerinti választottbírói testület tagjává történő kinevezését megfontolás tárgyává teszik; d) szakértő : a Megállapodás különböző címei által érintett egyes területeken technikai tudással rendelkező vagy e területekre szakosodott személy; e) asszisztens : az a személy, aki valamely választottbíró megbízásának megfelelően kutatást folytat vagy segítséget nyújt az adott választottbíró részére; f) eljárás : eltérő meghatározás hiányában a választottbírói testület által a Megállapodás szerint lefolytatott eljárás; valamint g) személyzet : egy választottbíró tekintetében azok a személyek, akik az asszisztensen kívül a választottbíró irányítása és ellenőrzése alá tartoznak. Az eljáró személyek felelőssége 2. Valamennyi jelölt és választottbíró elkerül minden szabálytalanságot és a szabálytalanság látszatát, független és pártatlan, elkerüli a közvetlen és közvetett összeférhetetlenséget, és példamutató magatartást tanúsít annak érdekében, hogy a vitarendezési mechanizmus egységessége és pártatlansága ne sérüljön. A korábbi választottbírók kötelesek eleget tenni az e magatartási kódex (15), (16), (17) és (18) bekezdésében leírt kötelezettségeknek. Közzétételi kötelezettség 3. A Megállapodás szerinti választottbíróvá történő megválasztásának megerősítése előtt a jelölt köteles felfedni minden érdeket, kapcsolatot vagy egyéb kérdést, amely befolyásolhatja függetlenségét vagy pártatlanságát, vagy amely ésszerű indokok alapján szabálytalanság vagy elfogultság látszatát keltheti az eljárásban. E célból a jelölt köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy az ilyen érdekeket, kapcsolatokat és kérdéseket megismerje. 4. A választottbíró megválasztását követően is köteles minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni azért, hogy megismerjen e magatartási kódex (3) bekezdésében említett minden érdeket, kapcsolatot vagy kérdést, és azokat felfedje. A közzétételi kötelezettség folyamatosan fennáll, és kötelezi a választottbírót arra, hogy az eljárás bármelyik szakaszában felfedjen minden ilyen érdeket, kapcsolatot vagy kérdést. 5. A jelölt vagy választottbíró csak az e magatartási kódex tényleges vagy potenciális megsértésével kapcsolatos információt köteles a Kereskedelmi Bizottság számára bejelenteni a Felek által történő megfontolás végett. HU 19 HU

20 A választottbírók névjegyzékei 6. Megválasztását követően a választottbíró köteles feladatát alaposan és eredményesen, tisztességgel és gondossággal ellátni az eljárás egésze folyamán. 7. A választottbíró csak az eljárás folyamán felmerült, a döntéshozatalhoz szükséges kérdéseket vizsgálja, és e feladatot harmadik személyre nem ruházhatja át. 8. A választottbíró felelős minden szükséges intézkedés megtételéért annak biztosítására, hogy asszisztense és személyzete e magatartási kódexet ismerje és betartsa. 9. A választottbíró az eljárást illetően nem léphet ex parte kapcsolatba. A választottbírók függetlensége és pártatlansága 10. A választottbíró független és pártatlan, elkerüli a szabálytalanság vagy elfogultság látszatát, önérdek, külső nyomás, politikai megfontolások, társadalmi nyomás, valamely félhez való lojalitás vagy a kritikától való félelem által nem befolyásolt. 11. A választottbíró közvetlenül vagy közvetve sem vállal olyan kötelezettséget vagy fogad el olyan előnyt, amely hatással lehet kötelezettségeinek megfelelő ellátására, vagy ilyen hatás látszatát keltheti. 12. A választottbíró nem használhatja fel a választottbírói testületben betöltött pozícióját semmilyen személyes vagy magánérdek előmozdítására, és elkerüli mindazokat a cselekményeket, amelyek olyan látszatot kelthetnek, miszerint mások olyan különleges helyzetben vannak, hogy befolyásolhatják őt. 13. A választottbíró nem hagyja, hogy pénzügyi, üzleti, hivatásbeli, családi vagy társadalmi kapcsolatok vagy kötelezettségek befolyásolják magatartását vagy döntését. 14. A választottbíró elkerüli minden olyan kapcsolat vagy pénzügyi érdek létesítését, amely hatással lehet rá, illetve pártatlanságára, vagy amely ésszerű megfontolások alapján szabálytalanság vagy elfogultság látszatát keltheti. A korábbi választottbírók kötelezettségei 15. Valamennyi korábbi választottbíró elkerül minden olyan cselekményt, amely azt a látszatot keltheti, hogy kötelezettségeinek ellátása során elfogult volt, vagy a választottbírói testület döntéséből előnye származik. Titoktartás 16. Egyetlen választottbíró vagy korábbi választottbíró sem fedhet fel vagy használhat fel semmilyen, az eljárással kapcsolatos, vagy az eljárás során szerzett nem nyilvános információt, kivéve, ha az az érintett eljárás céljaiból történik, és semmilyen esetben sem fedhet fel vagy használhat fel ilyen információt arra, hogy saját maga vagy mások számára előnyre tegyen szert, vagy mások érdekeit hátrányosan befolyásolja. 17. Egyetlen választottbíró sem hozhatja nyilvánosságra a választottbírói testület határozatát vagy annak részét a Megállapodás 318. cikke (A választottbírói testület határozatai és döntései) (4) bekezdésének megfelelő közzétételt megelőzően. 18. Egy választottbíró vagy korábbi választottbíró soha nem hozhatja nyilvánosságra a választottbírói testület tanácskozásain elhangzott információkat vagy bármely választottbíró véleményét. Közvetítők, szakértők HU 20 HU

21 19. A választottbírók és a korábbi választottbírók részére ezen magatartási kódexben előírt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók a közvetítőkre és szakértőkre is. HU 21 HU

22 III. MELLÉKLET A EU KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG [ ] HATÁROZATA (ÉÉÉÉ. hónap NN.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 304. cikke (1) és (4) bekezdésében említett A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG, választottbírók névjegyzékeinek létrehozásáról tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött, június 26-án Brüsszelben aláírt kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 304. cikke (1) és (4) bekezdésére, mivel: (1) A Kereskedelmi Bizottság első ülésén összeállít egy választottbíróként tevékenykedő, 25 személyt tartalmazó névjegyzéket és további névjegyzékeket, amelyek a Megállapodás hatálya alá tartozó sajátos kérdésekben ágazati tapasztalatokkal rendelkező, 12 személyt tartalmaznak. (2) Az e Megállapodás szerint létrejött szakbizottságok által hatáskörébe utalt tárgyat illetően kizárólag a Kereskedelmi Bizottság jogosult az e Megállapodással előirányzott határozatok értékelésére és elfogadására, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. A Megállapodás 304. cikkének (1) és (4) bekezdése alkalmazásában választottbíróként tevékenykedő személyek névjegyzékeit e határozat melléklete tartalmazza. 2. E határozat -án/-én lép hatályba. Kelt, -án/-én. A Kereskedelmi Bizottság részéről Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere HU 22 HU

23 A EU-Kolumbia-Peru Kereskedelmi Bizottság [ ] határozatának melléklete A VÁLASZTOTTBÍRÓK NÉVJEGYZÉKE (304. cikk (1) bekezdés) Kolumbia által javasolt választottbírók 1. Eric Tremolada Álvarez 2. Olga Lucía Lozano Ferro 3. Adriana Zapata de Arbeláez 4. Silvia Anzola de González 5. Boris Darío Hernández Salame Az EU által javasolt választottbírók 1. Giorgio Sacerdoti 2. Ramon Torrent 3. Pieter Jan Kuijper 4. Claus-Dieter Ehlermann 5. Claudio Dordi Peru által javasolt választottbírók 1. Alfredo Ferrero Diez Canseco 2. Diego Calmet Mujica 3. Fernando Piérola 4. Mercedes Araoz Fernández 5. Manuel Monteagudo Valdez Elnökök 1. Bradly Condon (Kanada) 2. Álvaro Galindo (Ecuador) 3. Shotaro Oshima (Japán) 4. Merit Janow (USA) 5. Luiz Olavo Baptista (Brazília) 6. Pierre Pettigrew (Kanada) 7. Ricardo Ramírez Hernández (Mexikó) 8. Jorge Miranda (Mexikó) 9. Maryse Robert (Kanada) 10. María Luisa Pagán (Puerto Rico) HU 23 HU

24 A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SAJÁTOS KÉRDÉSEKBEN ÁGAZATI TAPASZTALATOKKAL RENDELKEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓK KIEGÉSZÍTŐ NÉVJEGYZÉKE (304. cikk (4) bekezdés) Árukereskedelemmel foglalkozó szakértők Kolumbia által javasolt választottbírók 1. Juan Carlos Elorza 2. Ramón Madriñan 3. María Clara Lozano Az EU által javasolt választottbírók 1. Hannes Schoemann 2. Jan Bourgeois 3. Maurizio Mensi Peru által javasolt választottbírók 1. Jose Antonio de la Puente 2. Marcela Zea 3. Julio Guadalupe Elnökök 1. Rafael Cornejo 2. Kirsten Hilman 3. Mario Matus HU 24 HU

25 Szolgáltatáskereskedelemmel, letelepedéssel, versennyel, szellemitulajdon-jogokkal vagy kormányzati beszerzéssel foglalkozó szakértők Kolumbia által javasolt választottbírók 1. Eduardo Silva 2. Ernesto Rengifo 3. Ricardo Metke Az EU által javasolt választottbírók 1. Jan Wouters 2. Kim Van der Borght 3. Alexander Belohlavek Peru által javasolt választottbírók 1. Luis Alonso Garcia 2. Ricardo Paredes 3. Benjamin Chavez Elnökök 1. Luis González García 2. Luzius Wasescha 3. Thomas Cottier HU 25 HU

26 IV. MELLÉKLET A EU KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG [ ] HATÁROZATA (ÉÉÉÉ. hónap NN.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 284. cikkének (6) bekezdésében említett, a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértői csoport eljárási szabályainak elfogadásáról A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG, tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött, június 26-án Brüsszelben aláírt kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 284. cikke (6) bekezdésére, mivel: (1) A Megállapodás 284. cikke értelmében bármely Fél kérheti, hogy szakértői csoportot hívjanak össze egy kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos olyan kérdés kivizsgálása céljából, amellyel a Megállapodás 283. cikke szerint nem foglalkoztak kellőképpen kormányzati konzultációk révén. (2) A Kereskedelmi Bizottság első ülésén elfogadja a szakértői testület működésére vonatkozó eljárási szabályzatot. (3) Az e Megállapodás szerint létrejött szakbizottságok által hatáskörébe utalt tárgyat illetően kizárólag a Kereskedelmi Bizottság jogosult az e Megállapodással előirányzott határozatok értékelésére és elfogadására, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. A szakértői csoport eljárási szabályzatát a melléklet tartalmazza. 2. E határozat -án/-én lép hatályba. Kelt, -án/-én. A Kereskedelmi Bizottság részéről Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere HU 26 HU

PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal. (a továbbiakban Alapszabály )

PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal. (a továbbiakban Alapszabály ) PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a módosításokkal (a továbbiakban Alapszabály ) I. Cikkely Általános rendelkezések 1. A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671

TARTALOMJEGYZÉK. A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671 642 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje 2007. júniustól 643 Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE CSAK

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás célja a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) szakmai tevékenységével kapcsolatban érkezett panaszok, fellebbezések kezelésének szabályozása, beleértve annak dokumentálását

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2013. 1 Panaszkezelési rend az iskolában Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy)

13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 7. sz. melléklete 13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje 2007. szeptember - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS...5 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról...5

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata a Panaszügyintézés rendjéről A./ A panaszügyintézés általános elvei Pénzügyi szervezetekkel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Nyerjen 2 fő részére szóló repülőjegyet Törökországba! 2015. szeptember 25. 2015. szeptember 30. éjfélig A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat

Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szeged 2012. augusztus 14. Dr. Ollé György ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg u. 3. mfsz. 3., tel./fax.: 62-477-920) 2 A Szeged

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Pannónia Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata (IT-33) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Verzió Módosítás

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A MOST-HÍD PÁRT A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben) Az Alapszabály a párt Közgyűlése által 2009. július 11-én jóváhagyott 1. sz. függelékkel, a 2009. november 21-én jóváhagyott 2. sz. függelékkel,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02 Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz 1 1. Fogalom meghatározások: RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz Kutatás: A kutatás az IPSOS által a weboldalra feltöltött, onnan a felhasználó által letölthető, vagy előzetes regisztrációt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték

VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték SZABÁLYZAT (2015. november 26. - december 13.) A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-067-990)

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunkat elsősorban orvosok, fogorvosok, dentálhigiénikusok használhatják, más személyektől érkező rendelések visszautasítását az üzemeltető (Netdent

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben