JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ"

Átírás

1 JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADOD! 1. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA 1.1. A domain alatti weboldalon ( Facebook ) keresztül a linken elérhető ROSSMANN Horgonyt fel! Memory elnevezésű alkalmazás ( Alkalmazás ) felhasználói meghatározott nyereményekben részesülhetnek Az Alkalmazás használatával a felhasználók egy Facebook-on elérhető memóriajátékkal a 4. pontban meghatározott időszak alatt tesztelhetik memóriájukat és gyorsaságukat, és ezzel részt vehetnek egy nyereményjátékban ( Játék ; részletei az 5. pontban), melynek keretében a nyertes felhasználók ingyenesen juthatnak hozzá (1) naponta egy (1) darab 5.000,- Ft (ötezer forint) értékű ROSSMANN sajátmárkás termékcsomaghoz ( Napi Nyeremény ; 6.2. pont), illetve (2) a Játék időtartamának lezárultát követően kisorsolt fődíjhoz: egy (1) darab ,- Ft (tízezer forint) értékű ROSSMANN sajátmárkás termékcsomaghoz + egy (1) darab ROSSMANN strandtörölközőhöz ( Fődíj ; 6.3. pont) (együttesen: Nyeremények ). 2. AZ ALKALMAZÁS SZERVEZŐJE, ILLETVE ÜZEMELTETŐJE 2.1. A fenti Alkalmazás, illetve az annak keretében megvalósuló Játék szervezője a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; Szervező ) Az Alkalmazás üzemeltetésével összefüggő, annak működését érintő technikai háttér biztosításában, illetve a Játék lebonyolításában a Szervező érdekében és megbízása alapján a Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely::1031 Budapest, Szentendrei út 216/B; cégjegyzékszám: Cg ; Üzemeltető ) működik közre. 1

2 3. HASZNÁLATI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 3.1. Az Alkalmazás használatában, illetve a Játékban kizárólag az a magyarországi lakóvagy tartózkodási hellyel, továbbá saját valós adataival regisztrált, saját Facebookprofillal ( Facebook-profil ) és valós címmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy ( Felhasználó ) vehet részt, aki (1) a Facebook-on keresztül az Alkalmazást engedélyezi, és önként a Szervező, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja az Alkalmazás használatához, illetve a Játékban való részvételhez szükséges, az , valamint pontokban meghatározott adatait; és (2) önként, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat, illetve adatkezelési tájékoztató a ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajáték alkalmazáshoz című dokumentumban ( Játékszabályzat ), valamint a Facebook által előírt felhasználási feltételekben és irányelvekben meghatározott valamennyi szabályt és feltételt, melyek elfogadásával egyúttal önként és kifejezetten megteszi a 8.4. pont szerinti adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot; továbbá (3) az Alkalmazás használata, illetve a Játékban történő részvétel során a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek eleget tesz, illetve a Játékszabályzatban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja Az Alkalmazás használatából és a Játékban történő részvételből ki vannak zárva az Üzemeltető vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerőkölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve e személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 8:1. (1) bekezdésének 2. pontja szerinti hozzátartozói A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Alkalmazás használatát és a Játékban történő részvétel lehetőségét bármely okból, bármikor egyoldalúan, indokolás nélkül megszüntesse, illetve a feltételeket (a Játékszabályzat rendelkezéseit) módosítsa (a módosított Játékszabályzatot a Szervező a Játék Facebook oldalán (az Alkalmazás felületén) közzé teszi). A Szervező az Alkalmazás használatának és a Játékban történő részvétel lehetőségének bármely okból való megszüntetéséről, illetve a feltételek módosításáról a Felhasználókat az Alkalmazás felületén előzetesen tájékoztatja, továbbá a megszüntetést, illetve a módosítást megelőzően lebonyolított Játékok nyertesei számára a már megnyert Nyeremények kiszállítását és átadását a 7. fejezetben meghatározott feltételek mellett biztosítja Az Alkalmazás használatának, illetve a Játékban történő részvételnek a 3.1. pont szerinti feltételeit a Szervező, valamint az Üzemeltető folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Felhasználó bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az Üzemeltető, illetve a Szervező jogosult az érintett Felhasználót az általa esetlegesen megnyert Nyeremény(ek)re vonatkozó jogosultságának érvénytelenítése mellett az Alkalmazás további használatából, illetve a Játékban történő további részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni. 2

3 3.5. A Szervező továbbá jogosult arra, hogy egyes Felhasználókat azonnali hatállyal kizárjon az Alkalmazás további használatából, illetve a Játékban történő további részvétel lehetőségéből, amennyiben az érintett Felhasználók részéről (1) bármilyen (számítógépes) manipulációt, (2) nem valós adatok megadását, illetve ugyanazon Felhasználó általi, több Facebook-profillal történő részvételt, (3) tömegesen generált, illetve nem létező személy(ek) nevében létrehozott címekkel, illetve Facebook-profilokkal történő részvételt, illetve (4) bármely egyéb, az Alkalmazás vagy a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek gyanúja felmerül Az Üzemeltető, illetve a Szervező általi jogszerű törlés, illetve kizárás vonatkozásában az érintett Felhasználó nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni sem az Üzemeltetővel, sem a Szervezővel szemben, továbbá a Játékszabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben az Üzemeltetőnek, illetve a Szervezőnek okozott A Szervező és az Üzemeltető az Alkalmazás kizárólag olyan használatát, illetve kizárólag az olyan Játékban történő részvételt tekinti érvényesnek, amely a Felhasználó által, saját valós adataival regisztrált, saját Facebook-profilján keresztül történik. Amennyiben a Felhasználó nem saját maga által regisztrált Facebookprofilt vagy címet vesz igénybe, vagy nem saját valós adatait használja, úgy az Alkalmazás használatával, továbbá a Játékban történő részvétellel kapcsolatos, Facebook-profil, cím jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja. A Játékban minden Felhasználó csak egyszer regisztrálhat érvényesen (5.2. pont) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervező és az Üzemeltető érdek-, illetve befolyási körén kívül eső tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az Üzemeltető az e tényezőkért való mindennemű felelősséget kizár Az Alkalmazás használata, illetve a Játékban történő részvétel során a Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásáért a felelősség teljes mértékben a Felhasználót terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket kizárólag a Felhasználó viseli. 3

4 4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 4.1. Az Alkalmazás használata, illetve a Játékban történő részvétel - közép-európai időzóna szerint május 17. napján 09:00-tól május 30. napján 24:00-ig ( a Játék időtartama ) lehetséges, a Szervező 3.3. pont szerinti jogának fenntartása mellett. 5. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA, ILLETVE A JÁTÉK MENETE: 5.1. Az Alkalmazás engedélyezése, a Felhasználó azonosítása Az Alkalmazás használatához, továbbá a Játékban való részvételhez azonosítani kell a Felhasználót, ezért a Felhasználónak a Facebook-on engedélyeznie kell az Alkalmazást, melynek során a Felhasználó hozzáférést enged az applikáció számára Facebook-profiljának nyilvános, illetve általa nyilvánosságra hozott adataihoz (pl. név, Facebook felhasználói azonosító (User ID), profilkép, nem, nyelv, ország, továbbá egyéb nyilvános, illetve nyilvánosságra hozott információk), továbbá választása szerint hozzáférést engedhet címéhez is A Felhasználó az Alkalmazás használata, illetve a Játékban való részvétele vonatkozásában az Alkalmazás engedélyezése során megadott adatai alapján kerül azonosításra. A megadott adatok valóságosságáért a Felhasználó felel, a megadott adatok valóságtartalmát a Szervező, illetve az Üzemeltető nem vizsgálja, e tekintetben a Szervezőt, illetve az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Ezen felül a megadott adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és az Üzemeltető érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan, Facebook-profil, illetve cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve az Üzemeltetőt szintén nem terheli semmilyen felelősség Az Alkalmazás engedélyezését követően a Felhasználó megkezdheti az Alkalmazás használatát, illetve a Játékban való részvételhez szükséges regisztrációt Az Alkalmazás használata Regisztráció a Játékba Az Alkalmazás felületén a Főoldal, a Nyeremények, a Nyertesek, illetve a Játékszabályzat menüpontok, valamint az Indulhat a játék gomb található A Felhasználónak az Indulhat a játék gombra kattintva neve, címe, illetve telefonszáma megadásával regisztrálnia kell a Játékban való részvételhez, melynek során az Elfogadom a Játékszabályzatot, és az annak részeként megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételekkel hozzájárulok adataim kezeléséhez. szövegű jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten el kell fogadnia a Játékszabályzatot ( Regisztráció ). Azzal, hogy a Felhasználó a fenti személyes adatait a Regisztráció során megadja, illetve a fentiek szerint a Játékszabályzatot elfogadja, nyertessége esetére kifejezetten hozzájárul nevének és lakóhelyének (csak település megjelölésével) a , illetve pontok szerinti nyilvánosságra hozatalához, illetve ahhoz, hogy megadott adatait a Nyereménye átadásával összefüggésben a Szervező, illetve az Üzemeltető kapcsolattartás céljára a 7.1. pontban foglaltak szerint felhasználja. 4

5 A Regisztráció során a Felhasználó a Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN direktmarketing üzenetek (hírlevelek) útján tájékoztasson az aktuális, illetve jövőbeni promócióiról, akcióiról jelölőnégyzet bejelölésével választása szerint kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szervező direktmarketing üzenetek (hírlevelek) útján folyamatosan tájékoztassa az aktuális, illetve jövőbeni promócióiról, illetve akcióiról. Ezzel a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező direktmarketing adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező a Felhasználó esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben ( DM Adatkezelési tv. ) meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja. A Felhasználó a fentiek keretében hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön részére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény ( Grt. ), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény ( Eker tv. ) rendelkezéseinek megfelelően (8. pontbeli adatkezelési tájékoztató Direktmarketing célú adatkezelésről szóló pontja) A Felhasználók az pontban hivatkozott adatok hiánytalan megadása, illetve nyilatkozatok megtétele mellett a Regisztrálok gombra kattintva véglegesíthetik az Alkalmazásba történő Regisztrációjukat. A Regisztráció véglegesítésével a Felhasználók a Játék rövid feladatleírásának elolvasása után az Indulhat a játék gombra kattintva jutnak az Alkalmazás játék panelére, ahol az 5.3. pontban meghatározottak szerint kezdhetik meg a Játékot A Játék menete A Felhasználó egy 4x6-os, azaz négy sorba és hat oszlopba rendezett, huszonnégy (24) darab lefordított, ROSSMANN-logós hátlapú kártyát ábrázoló felületre jut, ahol a Játék automatikusan megkezdődik. A Játék során a Felhasználónak a kártyalapok felfordításával tizenkét (12) kártyapárt kell megtalálnia a huszonnégy (24) lefordított kártyalap között. A kártyák közül azok a lapok alkotnak párt, amelyeken ugyanaz a kép szerepel. Egyszerre két (2) kártyalap fordítható fel: amennyiben a felfordított lapok nem alkotnak párt, úgy azok visszafordulnak, míg a kiforgatott párok felfordítva maradnak a felületen. A lépéseket (fordításokat) a memóriajáték számolja, és ezt a játékablak felső részénél jelzi. A Játék célja, hogy a Felhasználó minél kevesebb lépésből (minél kevesebb fordítással) oldja meg a memóriajátékot, azaz megtalálja mind a tizenkét (12) összeillő kártyapárt Amennyiben a Felhasználó sikeresen megtalálta az összes párt, úgy egy gratuláló oldalra érkezik, ahol a lépései száma alatt láthatja eredményét; a Megosztom az üzenőfalamon gombra kattintva saját választása szerint nyilvánosságra hozhatja a Facebook-ismerősei, illetve egyéni beállításaira tekintettel szűkebb vagy tágabb közösség számára ( Megosztás ) azon tényt, hogy játszott a ROSSMANN Horgonyt fel! Memóriajáték alkalmazással; illetve a Meghívom a barátaimat! 5

6 gombra kattintva szintén saját választása szerint Facebook-ismerőseit is meginvitálhatja az Alkalmazás használatára, illetve a Játékra ( Meghívás ). 6. NYERTESEK, SORSOLÁS 6.1. A Játék időtartama alatt naponta egy-egy adott napi nyertes Felhasználó kerül ki győztesen a teljesítménye (holtverseny esetén sorsolás) alapján (6.2. pont), míg a Játék időtartamának végén az összes, a memóriajátékot sikeresen megoldó Felhasználó közül egy nyertes Felhasználó kerül kisorsolásra (6.3. pont). (A Napi Nyertesek, illetve a Fődíj Nyertes a továbbiakban együtt: Nyertesek ; míg a pont szerinti Napi Nyertesek, illetve a pont szerinti tartalék Fődíj Nyertes a továbbiakban együtt Tartaléknyertesek.) 6.2. Napi Nyertesek A Felhasználók a Játék időtartama (4. pont) alatt mindennap egy (1) alkalommal játszhatnak a memóriajátékkal, mellyel indulnak az adott napra járó Napi Nyereményért. A napi nyertes mindig az a Felhasználó, aki az adott naptári napon közép-európai időzóna szerint 00:00-tól 24:00-ig - a memóriajátékot a legkevesebb lépésből (legkevesebb fordítással) oldja meg ( Napi Nyertes ). A Felhasználóknak mindennap újra játszaniuk kell a memóriajátékkal, amennyiben indulni szeretnének az adott napra járó Napi Nyereményért. A Felhasználók a napi eredményeket az Alkalmazás Nyertesek menüpontja alatt tekinthetik meg, ahol az Üzemeltető folyamatosan, minden játéknapot követő naptári napon 12:00-ig nyilvánosságra hozza az előző játéknap Napi Nyertesének nevét, illetve lakóhelyét (kizárólag a település megjelölésével). E nyilvánosságra hozatalhoz nyertessége esetére - valamennyi Felhasználó a Regisztráció keretében, a 8. pontbeli adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kifejezetten hozzájárul Amennyiben az adott napi legjobb eredményt (legkevesebb fordítást) többen is elérték, úgy közülük a Napi Nyertest a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes algoritmus segítségével az Üzemeltető sorsolja ki. Amennyiben a fentiek szerinti Napi Nyertes nem jelentkezik a Napi Nyereményéért a pontban meghatározottaknak megfelelően, úgy a fentiekkel azonos módon e Felhasználó kivételével a többi adott napi legjobb eredményt elérő Felhasználó közül tartalék Napi Nyertes kisorsolására kerül sor; kivéve, ha az előbb említett Felhasználón kívül csak egy másik ilyen Felhasználó van, mely esetben e másik adott napi legjobb eredményt elérő Felhasználót kell Napi Nyertesnek tekinteni A Napi Nyertesek az 1.2. pont (1) alpontja szerinti Napi Nyereményre jogosultak, a 7. fejezetben foglaltak szerint Fődíj Nyertese Minden Felhasználó, aki a Játék időtartama (4. pont) alatt legalább egy alkalommal sikeresen megoldotta a memóriajátékot, a Játék időtartamának lezárultát követően részt vesz egy, az Üzemeltető által, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes algoritmus segítségével május 31-én 12:00-kor lebonyolított sorsolásban ( Fődíj-sorsolás ). A Fődíj-sorsolás során kisorsolt nyertes Felhasználó a 7. fejezetben meghatározott Fődíjra jogosult ( Fődíj Nyertes ). 6

7 A Fődíj Nyertes mellett egy tartalék Fődíj Nyertes is kisorsolásra kerül, és amennyiben az eredetileg kisorsolt Fődíj Nyertes a Fődíjáért nem jelentkezik a pontban meghatározottaknak megfelelően, úgy a tartalék Fődíj Nyertest kell a Fődíj jogosultjának tekinteni. A Fődíj-sorsolást követően az Üzemeltető május 31-én 13:00-ig az Alkalmazás Nyertesek menüpontja alatt nyilvánosságra hozza a Fődíj Nyertes nevét, illetve lakóhelyét (kizárólag a település megjelölésével). E nyilvánosságra hozatalhoz nyertessége esetére - valamennyi Felhasználó a Regisztráció keretében, a 8. pontbeli adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kifejezetten hozzájárul A Fődíj Nyertes az 1.2. pont (2) alpontja szerinti Fődíjra jogosult, a 7. fejezetben foglaltak szerint A fenti 6.2., illetve 6.3. pontokban hivatkozott sorsolások helyszíne az Üzemeltető székhelye. 7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE - NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE 7.1. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) értesítése: Az Üzemeltető a Nyerteseket (Tartaléknyerteseket) a Regisztráció keretében megadott címre küldött ben és egyúttal telefonhívás útján is értesíti a Nyereményükről A Napi Nyertesek értesítésére az adott játéknapot követő naptári napon; míg a Fődíj Nyertes értesítésére május 31-én kerül sor. A Nyertesek esetében a pontbeli, hetvenkét (72) órás határidő az értesítő részükre történő megküldését követő első naptári nap leteltétől számítandó A Tartaléknyertesek értesítésére a Nyereményre való jogosulttá válásuk időpontját követő naptári napon kerül sor; és esetükben a pontbeli, hetvenkét (72) órás határidő az értesítő részükre történő megküldését követő első naptári nap leteltétől számítandó Az értesítő ben az Üzemeltető felhívja a Nyerteseket (Tartaléknyerteseket), hogy válasz jükben az értesítéstől számított legfeljebb hetvenét (72) órán belül küldjék meg a Nyereményük kiszállításához és átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, adóazonosító jelüket, valamint szállítási címüket (amely címre a Nyeremény kézbesítését kérik). Az Üzemeltető a Nyertesek (Tartaléknyertesek) válasz jeiben megküldött adatokat a Nyeremények kiszállításának és átadásának lebonyolítása (7.2. pont) érdekében a Szervező részére továbbítja. Ezen adataik megküldésével a Nyertesek (Tartaléknyertesek) egyúttal kifejezetten hozzájárulnak az adataiknak a Nyereményük kiszállításával és átadásával összefüggő célból történő kezeléséhez, illetve e célból a Szervező által a Magyar Posta Zrt. mint postai kézbesítést végző szolgáltató részére történő továbbításához, a pontban, illetve a pont (3) alpontjában foglaltak szerint A Szervező a Nyertesek (Tartaléknyertesek) Regisztráció során megadott címére megküldött útján tájékoztatja a Nyerteseket (Tartaléknyerteseket) a Nyereményük kiszállításának és átadásának részleteiről (7.2. pont). 7

8 Amennyiben a Nyertes (Tartaléknyertes) az értesítésétől számított legfeljebb hetvenkét (72) órán belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait teljes körűen tartalmazó válasz jét, úgy az adott Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre (6.2.2., illetve pontok). A Felhasználó felelőssége, hogy az Alkalmazás Facebook-oldalán a Játék eredményeit, valamint az általa a Regisztráció keretében megadott címre beérkező, a Játékkal kapcsolatos üzeneteket, illetve eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje; az ezek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Felhasználót terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére. A válasz fentieknek megfelelő megküldését elmulasztó eredeti Nyertes (Tartaléknyertes) felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja A Nyeremények kiszállításához kizárólag létező, valós és érvényes belföldi cím adható meg A Facebook-profillal, illetve az címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező, illetve az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Felhasználók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Felhasználók vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében A Nyeremények kiszállítása és átvétele: A Szervező a Nyereményt postai küldeményként ( Csomag ) az érintett Nyertes (Tartaléknyertes) pontban meghatározott, a Nyereményről való értesítő re küldött válasz jében megjelölt szállítási címére kézbesítteti ki, a Magyar Posta Zrt. mint a Szervező által megbízott postai kézbesítést végző szolgáltató közreműködésével A Szervező legkésőbb a Nyertes (Tartaléknyertes) pont szerinti válasz jének Üzemeltető általi kézhezvételét követő tíz (10) munkanapon belül kiszállításra átadja a Csomagot a Magyar Posta Zrt.-nek mint postai kézbesítést végző szolgáltatónak, amely részére ezzel egyidejűleg a Csomag kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából továbbítja a Nyertes (Tartaléknyertes) pont szerinti, önként megadott személyes adatait A Csomag kiszállítását végző postai kézbesítő a Csomagot a Nyertes (Tartaléknyertes) által a pont szerinti válasz jében megadott címre kézbesíti azzal, hogy a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen (alapesetben a Nyertes (Tartaléknyertes)) túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédjai is jogosultak A Csomag kiszállítását végző postai kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő, címzettként megjelölt személynek minden további azonosítás (pl. a személyazonosság, vagy Facebook-profillal, illetve az ahhoz kapcsolódó címmel való rendelkezési jogosultság, illetve a Nyertes (Tartaléknyertes) átvételre 8

9 vonatkozó meghatalmazásának ellenőrzése, stb.) nélkül átadja. A Facebookprofillal, illetve az címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező, illetve az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal A Magyar Posta Zrt. a Csomag kézbesítését legfeljebb két (2) alkalommal kísérli meg. Ha a kézbesítés második alkalommal is sikertelen marad, úgy a Csomagot csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított tíz (10) munkanapon belül. Ha ezt a Nyertes (Tartaléknyertes) elmulasztja, úgy az a Nyereményről történő lemondásnak minősül, és a Szervező a továbbiakban nem köteles a Nyeremény átadására A szállítással, illetve kézbesítéssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálata szolgál információkkal (az ügyfélszolgálat elérhetőségei a linken megtalálhatók) A Nyeremény a Nyertes (Tartaléknyertes) számára térítésmentesen kerül átadásra, a Csomagban lévő termékek egyébként irányadó, aktuális vételárát nem kell kifizetnie, és a Csomag kiszállításával és átadásával kapcsolatosan sem terheli semmilyen díj, költség vagy egyéb kiadás. A Nyertes (Tartaléknyertes) által ingyenesen átvett termékek nem értékesíthetők tovább A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható át Nyeremények adózása A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben a Felhasználók semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. 8. ADATVÉDELEM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 8.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó Az Alkalmazás használata, a Játékban történő részvétel, valamint a Nyeremények átvétele során a Felhasználó által önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatok (ideértve különösen az Alkalmazás engedélyezése során hozzáférhetővé tett, az pontban meghatározott személyes adatok, valamint a Regisztráció során megadott, az pontban meghatározott, illetve nyertesség esetén a kapcsolattartás, illetve a Nyeremény átvétele céljából megadott, illetve felvett, a pontban meghatározott személyes adatokat) kezelését a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (Szervező) (adatai és elérhetősége a 2.1. pontban) mint adatkezelő végzi Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat a Humán Telex Kft. (Üzemeltető) (adatai és elérhetősége a 2.2. pontban) mint adatfeldolgozó látja el. 9

10 Az adatkezelés nyilvántartási száma (1) a pont szerinti adatkezelés ( ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés) vonatkozásában: NAIH-[ ]/2016. [nyilvántartásba vétel folyamatban] (2) a pont szerinti adatkezelés (Direktmarketing célú adatkezelés) vonatkozásában: NAIH-[ ]/2016. [nyilvántartásba vétel folyamatban] A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény ( Info tv. ), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény ( Grt. ), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény ( Eker tv. ). valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény ( DM Adatkezelési tv. ) rendelkezései) megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, adattovábbítási, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel Az adatkezelések jogalapja Az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások jogalapja az érintett személyek (Felhasználók) Játékszabályzat útján történő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatásán, illetve hozzájárulásával történő adatfelvételeken alapulnak, továbbá az adatok és pontoknak, illetve a pont (3) alpontjának megfelelő továbbítása is a Felhasználó önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik. A Felhasználó által a Szervező, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szervező, illetve az Üzemeltető nem vizsgálja, azok valóságáért a Felhasználó felelős Az adatkezelések célja és időtartama ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés és adattovábbítás: (1) Az és , illetve pontokban megjelölt, illetve a Játék vagy a Nyeremény átvétele keretében vagy kapcsán önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb személyes adatok vonatkozásában az 10

11 adatkezelés célja az Alkalmazás működtetésének, a Játék lebonyolításának és a Nyeremények átadásának megvalósítása; tehát a Felhasználók megadott adatainak a Játék, a sorsolások, ezek eredményeinek nyilvánosságra hozatala (6.2.1, illetve pontok), a Nyertesekkel (Tartaléknyertesekkel) történő kapcsolattartás, illetve a Nyeremények kiszállítása és átadása céljaira történő felhasználása (7. fejezet) ( ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés ). (2) A ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés időtartama a Felhasználó adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve a Játék időtartamához (4. pont) igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó a Játék során bármely Nyereményt megnyeri, úgy e Felhasználó önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatait a Szervező a Nyeremény megnyerésétől, illetve ha a Nyeremény átvételre került, úgy annak átadásától számított öt (5) évig tárolja (a Nyeremény hátteréül szolgáló ügylet megtörténtének és valamennyi, jogi szempontból jelentős körülményének adatkezelő általi bizonyíthatósága érdekében). (3) A ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében a Szervező mint adatkezelő a Nyertes (Tartaléknyertes) Felhasználó pont szerinti adatait a és pontoknak, illetve a pont (3) alpontjának megfelelően a Nyeremény kiszállítása és átadása céljára továbbítja a Magyar Posta Zrt. mint postai kézbesítést végző szolgáltató számára, amely ezen átvett adatokat a megjelölt célok érdekében, az azok megvalósulásához szükséges időtartamig és mértékben jogosult kezelni Direktmarketing célú adatkezelés: (1) Az és pontokban megjelölt, illetve a Játék keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb személyes adatok (különösen a Felhasználó Facebook felhasználói azonosítója (User ID-ja), illetve címe) vonatkozásában az adatkezelés további célja, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat direktmarketing kommunikációs célra, azaz a Grt., az Eker tv., valamint a DM Adatkezelési tv. szabályainak megfelelő tartalmú hirdetések (hírlevelek) küldése céljára (pl. a Felhasználónak a Szervező promócióiról, akcióiról való folyamatos tájékoztatása, stb., céljából, pont) felhasználja ( Direktmarketing célú adatkezelés ). (2) A Direktmarketing célú adatkezelés időtartama a Felhasználó adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása (8.4. pont) miatti megszüntetéséig tart. Az ben küldött hírlevélről a Felhasználó az abban megjelölt módon, ingyenesen, indokolási kötelezettség, illetve bárminemű korlátozás nélkül iratkozhat le. 11

12 8.4. A Felhasználó hozzájárulása A Felhasználó a pontbeli jelölőnégyzet bejelölésével a jelen Játékszabályzat, különösen annak 8. pontja (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatainak a Szervező, illetve az Üzemeltető általi, a Játékszabályzatban foglalt feltételek mellett történő, (1) a ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú kezeléséhez ( pont, így különösen nyertessége esetén nevének és lakóhelyének a 6.2.1, illetve pontok szerinti nyilvánosságra hozatalához, illetve a vele történő kapcsolattartás, valamint a Nyereménye kiszállítása és átadása céljaira történő, a 7. fejezet szerinti felhasználásához); továbbá a ROSSMANN Horgonyt fel! memóriajátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében a pont szerinti adatainak a Magyar Posta Zrt. mint postai kézbesítést végző szolgáltató számára, a Nyeremény (Csomag) kiszállítása és átadása céljára történő, a és pontoknak, illetve a pont (3) alpontjának megfelelő továbbításához (adattovábbítás), valamint ahhoz, hogy átvett adatait a megjelölt célok érdekében, az azok megvalósulásához szükséges időtartamig és mértékben a Magyar Posta Zrt. kezelje A Felhasználó a pontbeli jelölőnégyzet bejelölésével a jelen Játékszabályzat, különösen annak 8. pontja (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak (különösen a Felhasználó Facebook felhasználói azonosítójának (User ID-jának), illetve címének) a Szervező, illetve az Üzemeltető általi, a Játékszabályzatban foglalt feltételek mellett történő, Direktmarketing célú kezeléséhez ( pont) A Felhasználó hozzájárulása egyértelmű és kifejezett, önkéntes hozzájárulásnak minősül, mely ugyanakkor bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható A Direktmarketing célú adatkezeléshez ( pont) kapcsolódóan hozzájáruló nyilatkozatot tett személyek személyes adatairól a Szervező nyilvántartást (hírlevél listát) vezet A Szervező a Felhasználó által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem használja fel a Felhasználó hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Játékszabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. 12

13 Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező, illetve az Üzemeltető a Felhasználó adatait törli. Amennyiben a Direktmarketing célú adatkezelés ( pont) megszüntetésére arra tekintettel kerül sor, hogy ezt a Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásával kérelmezi, úgy a Szervező egyúttal gondoskodik a Felhasználó nevének és minden egyéb személyes adatának a hírlevél listáról való törlése, valamint név- és lakcímadatainak DM Adatkezelési tv. szerinti tilalmi listára történő felvétele iránt, és mindezek megtörténtéről írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai A Szervező mint adatkezelő a Felhasználó kérelmére az Info tv aiban foglaltaknak megfelelően (1) legfeljebb a kérelem benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül, közérthető formában, erre irányuló kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad a Felhasználó számára az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó (Üzemeltető) által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelésekkel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (vagy a kérelem megtagadása esetén írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor, és egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről); továbbá (2) ugyancsak legfeljebb a kérelem benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (vagy a kérelem megtagadása esetén írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről) A Felhasználónak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az adatkezelésekhez történő hozzájárulását. 13

14 A Felhasználót ezen kívül az Info tv ában foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga, (1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő (Üzemeltető) vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (3) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a Szervező a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Megalapozott kérelem esetén a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az Info tv. 21. (3) bekezdésének megfelelően jár el. Ha a kérelmet a Szervező megtagadja vagy teljesítését elmulasztja, úgy a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül az Info tv ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat A Felhasználó a fenti kéréseit, illetve közléseit a Szervező felé a címen, illetve a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. postai címen jelezheti azzal, hogy a pontbeli Direktmarketing célú adatkezelés tekintetében a hírlevélről való leiratkozás a Felhasználó további, külön kérése, illetve közlése nélkül is ezen adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül, és a Szervező által ekként kezelendő Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri, vagy személyes adatainak kezelése elleni tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető, illetve a Szervező jogosult arra, hogy a Felhasználót az Alkalmazás használatából, illetve a Játékban való további részvételből kizárja A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz, illetve az Üzemeltetőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a már fentebb is jelzettek szerint - a NAIH-hoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért Bírósági jogérvényesítés keretében a Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. A per a Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, a Szervező köteles bizonyítani. 14

15 A Felhasználó továbbá (1) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében; (2) a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá (3) személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében az Info tv aiban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. A Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékból, illetve a Játékszabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve perértéktől függően a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel Az Alkalmazás, illetve a Játék működtetésével, valamint a sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátteret, valamint ezek lebonyolítását a Humán Telex Kft. mint Üzemeltető (adatfeldolgozó) végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a címre küldhetők A Szervező és az Üzemeltető az Alkalmazás működtetésének, továbbá a Játék lebonyolításának megvalósításához kapcsolódóan különös tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire. Az Üzemeltető feladatkörében eljárva a Felhasználókkal szemben megvalósított kereskedelmi gyakorlata, kommunikációja vonatkozásában felelősséget vállal az Fttv. rendelkezéseinek teljes körű megtartásáért, továbbá helyt áll az Fttv.-be ütköző magatartásából eredő kárért és hátrányos jogkövetkezményekért A Felhasználók a Nyeremények átadásával kapcsolatos kérdéseiket vagy esetleges panaszaikat a címre, illetve a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. postai címre is megküldhetik A Szervező, illetve az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben a Facebook weboldalt, az Alkalmazást, illetve a szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak az Alkalmazás használatával kapcsolatosan, továbbá a Játékban való részvételüket, ezek státuszát, illetve az ezeket érintő határidőket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. 15

16 9.6. Ha a Felhasználó az Alkalmazás használata során, a Játékban való részvétel közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal A Szervező, illetve az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse Az Alkalmazás, illetve a Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Felhasználót, aki a Játék során bizonyítottan az Alkalmazás, illetve a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Üllő, május 12. ROSSMANN Magyarország Kft. Szervező / adatkezelő 16

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN,

Részletesebben

SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ

SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE VEDD IGÉNYBE A TANÁCSADÁST,

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata Virágmaci játék Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat A FrieslandCampina Hungária ZRt. Pöttyös Pillanatok fotópályázatára (a továbbiakban: Játék ) az alábbi szabályok vonatkoznak. 1.

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata 1. A Játék szervezője 1.1. A Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A minőséggel most Ön is nyerhet! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. Szervező cég: A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám:

Részletesebben

Indul a VB, kezdődnek a játékok! nyereményjáték

Indul a VB, kezdődnek a játékok! nyereményjáték Indul a VB, kezdődnek a játékok! nyereményjáték Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója Az Indul a VB, kezdődnek

Részletesebben

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata 1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat

Részletesebben

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Knorr Estebéd elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat)

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) 1.) Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó vagy ALDI) nyereményjátékot indít

Részletesebben

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban? A Primőr Kozmetikai Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma: 11094418-2-03.,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése Adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése 1.1. A www.agroballa.hu webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Balla és Tsa. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul

Részletesebben

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2016. május 1. 2016. június 15. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117

Részletesebben

Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték. A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték. A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A játékban részt vevő felhasználók a jelentkezési e-mail elküldésével elfogadják az alábbi Részvételi

Részletesebben

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat 1. A játék szervezője A Májusi ajándéközön elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörüen

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Experiment Food Kft. Akciójának részvételi-, játék- és adatvédelmi szabályzata. 1. Az Akció szervezője Experiment Food Kft. Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u.

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja

Részletesebben

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), Az alábbi tájékoztatás a honlapon található felhasználási feltételek részét képezi! Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Piatnik Budapest Kft. Kis játék a gyerekeknek, de óriási élmény a családnak! nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a

Részletesebben

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett Regisztrálj és nyerj! játékhoz Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat vonatkozik minden, a Netex-Magyarország

Részletesebben

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek JÁTÉKSZABÁLYZAT A sorsolás Szervezője: Andreas Stihl Kft. (2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u 4. Központi e-mail cím: info@stihl.hu) A Szervező megbízottja (Clair and Curtis Communications Kft.,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Heineken UCL Nyerj jegyet a milánói döntőre a Tescoval AP kód feltöltős nyereményjáték. HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat

Részletesebben

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOSTVAGYOK játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET Van, aki hidegen szereti. Mások melegen isszák. Van, aki bögréből kortyolja. Mások üvegpohárba töltik. Van, akik gyorsan ledönti. Mások lassan iszogatják. És Ön hogy issza

Részletesebben

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10.

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. 1. A Játék szervezője A Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel

Részletesebben

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Velünk jó gyereknek lenni! (továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK. Jelen szabályzat létrehozása a Tchibo Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft (2040 Budaőrs, Neumann János u. 1.). (továbbiakban:

Részletesebben

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Promóció szervezője A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Online Marketing Stratégia Kft. adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról Az Online Marketing Stratégia Kft. mint a wp-honlapkeszites.hu weboldal (a továbbiakban:

Részletesebben

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője A Táplálkozás titkai. elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ENCASE Kft. I. A Szabályzat célja 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Encase Korlátolt Felelősségű Társaság ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi-

Részletesebben

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat Az http://www.iraspszichologia.hu weboldalt (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldal) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay

Részletesebben

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ).

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ). ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság mint a www.sarvarfurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

"Nagy karácsonyi Facebook kérdőív" játékszabályzat

Nagy karácsonyi Facebook kérdőív játékszabályzat "Nagy karácsonyi Facebook kérdőív" játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen résztvevő személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött

Részletesebben

MEDIA MARKT GYŰJTSE AZ ÖTÖSEKET PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 2015. augusztus 17. - 2015. szeptember 17.

MEDIA MARKT GYŰJTSE AZ ÖTÖSEKET PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 2015. augusztus 17. - 2015. szeptember 17. MEDIA MARKT GYŰJTSE AZ ÖTÖSEKET PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 2015. augusztus 17. - 2015. szeptember 17. A Media Markt Békéscsaba Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOM Park Kártya Minden kényelem egy kézben elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

Csúcsutazás Európában!

Csúcsutazás Európában! A Netrisk.hu Zrt. Csúcsutazás Európában! Nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 2015.05.18-2015.06.30. 1. A játék szervezője Az Csúcsutazás Európában! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Ecostudio Informatika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ecosite.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon keresztül a Szolgáltató

Részletesebben

A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata

A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata I. A Szervező és a Lebonyolító Szervező: Beiersdorf Kft (a továbbiakban Szervező) székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. cégjegyzékszáma: 01-09-160767

Részletesebben

A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Szervező, Lebonyolító, háttér A nyereményjáték ( Játék ) szervezője az Budapest Taxi Kft.(székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Barbakán Bau Kft., mint a http://barbakanbau.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10.

Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10. Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK... 3 2.1. A WWW.DIJNET.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI... 3 2.2. A WWW.DIJNET.HU HONLAP

Részletesebben

Cashless kihívás - Játékszabályzat

Cashless kihívás - Játékszabályzat Cashless kihívás - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International Kft által meghirdetett Cashless Kihívás promóciós játék (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit.

Részletesebben

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata Szervező: L Oréal Magyarország Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-268100, a továbbiakban:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)

OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A promóció

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től)

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) 1, A játék szervezője: A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen!

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://25ev.spar.hu

Részletesebben

ELISE CHALMIN X PROMOD FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2016. FEBRUÁR 23-TÓL 29-IG

ELISE CHALMIN X PROMOD FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2016. FEBRUÁR 23-TÓL 29-IG 1. SZERVEZŐ CÉG: ELISE CHALMIN X PROMOD FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2016. FEBRUÁR 23-TÓL 29-IG AZ ELISE CHALMIN X PROMOD c. nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Promod

Részletesebben

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Danone Görög Tesco Nyereményjáték néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Sport Szelet Minden 4. nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services

Részletesebben

Gyermelyi Közvélemény-kutatás Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Gyermelyi Közvélemény-kutatás Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató Gyermelyi Közvélemény-kutatás Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató A Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. (székhely: 2821 Gyermely, Bajnai út 1., Cg.: 11-10- 001362; továbbiakban: Gyermelyi), mint szervező

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.hu Viky Kft. info@viky.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2

Részletesebben

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. )

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. ) A Csuda élmény a POM-BÄR! elnevezésű Játék hivatalos szabályzata 1. A Intersnack Magyarország Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-078415

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Webpont Kft. (székhely:

Részletesebben

ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat)

ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat) ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat) 1.) Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó vagy ALDI) nyereményjátékot indít

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték 1. A Játék időtartama A DunaPro Drink Kft. két szakaszban: 2015. november 27. 00:00 óra és december 31. 24:00 között (1. szakasz), valamint

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát! nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték Szervezője A " Tensoval Mérd 2 hétig vérnyomásod és nyerd vissza készüléked

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.; cégjegyzékszám: 01-10-042190; adószám: 10834730-2-44; a továbbiakban

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Prominart Kommunikáció

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek Vásárlási feltételek Általános szerződési feltételek Tartalomjegyzék Regisztráció... 2 Termékek keresése... 2 Termékek megrendelése... 3 Vételár... 4 Fizetési módok... 4 A távollevők közti szerződés...

Részletesebben

A Kedvenc Medvém - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A Kedvenc Medvém - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata A Kedvenc Medvém - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A PANNONTEJ Zrt. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) továbbiakban: Szervező, ajándéksorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

POLICE Camouflage Commando Játékszabályzat

POLICE Camouflage Commando Játékszabályzat POLICE Camouflage Commando Játékszabályzat A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., Cg.: 03-09- 106401; továbbiakban: Primőr), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja 1.1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy rögzítse a V-S Csoport 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság ) által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék Akció és tartalom terv PROMÓCIÓS ÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA Vásárolj LAICA bi-flux szűrőbetétet, vagy LAICA kancsót, töltsd fel blokkodat a www.mosolygoviz.hu

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Nyerjen 2 fő részére szóló repülőjegyet Törökországba! 2015. szeptember 25. 2015. szeptember 30. éjfélig A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2016. január 04. és 2016. március 31. között Kapcsoljon időben és váltson! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A játék szervezője: Az Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Május

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben