SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ"

Átírás

1 SZABÁLYZAT, ILLETVE JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Védőnő válaszol ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE VEDD IGÉNYBE A TANÁCSADÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADOD! 1. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA 1.1. A domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Facebook ) keresztül a linken elérhető Védőnő válaszol elnevezésű alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás ) célja, hogy a felhasználók gyermekgondozással, gyermekneveléssel, egészségvédelemmel, illetve egészségfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseiket egy hivatásos védőnőnek feltehessék, és azok kapcsán választ, illetve tanácsadást kaphassanak Az Alkalmazás használatával a felhasználók egyrészt a meghirdetett konzultációs időszakban egy interaktív chat-ablakon keresztül írásban kérdéseket tehetnek fel a védőnőnek, amelyeket a védőnő igyekszik írásban megválaszolni (a továbbiakban: Kérdés-Válasz ; részleteit lásd a 4.2. pontban), másrészt arra is lehetőségük van, hogy a védőnővel való telefonos konzultációra (a továbbiakban: Telefonos Konzultáció ; részleteit lásd a 4.3. pontban) bejelentkezzenek (a Kérdés-Válasz, illetve a Telefonos Konzultáció a továbbiakban együtt: Tanácsadás ). 2. AZ ALKALMAZÁS SZERVEZŐJE, ILLETVE ÜZEMELTETŐJE, VALAMINT A VÉDŐNŐ 2.1. Az Alkalmazás, illetve az annak keretében megvalósuló Tanácsadás szervezője a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; a továbbiakban: Szervező ), míg az Alkalmazás üzemeltetésével összefüggő, annak működését érintő technikai feladatokat a Szervező érdekében és megbízása alapján a HPS Experience Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 27.; cégjegyzékszám: Cg ; a továbbiakban: Üzemeltető ) látja el Az Alkalmazás keretében megvalósuló Tanácsadást a Szervező megbízásából Némethné Gregor Judit védőnő (bemutatkozóját lásd az Alkalmazás felületén, A védőnőnk menüpont alatt; a továbbiakban: Védőnő ) végzi. A Szervező a jövőre nézve fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy saját döntése alapján a Tanácsadás végzésére a Védőnővel azonos szakmai képesítéssel, illetve tapasztalattal rendelkező más személyt bízzon meg azzal, hogy erről a Felhasználókat a Facebook regisztrációkor megadott címükre küldött üzenetben értesíti. 1/12

2 3. HASZNÁLATI ÉS IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK 3.1. Az Alkalmazás használatában, valamint a Tanácsadás igénybevételében kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: Facebook profil ) és valós címmel rendelkező 1, cselekvőképes természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Felhasználó ), aki a) Facebook-on keresztül az Alkalmazást engedélyezi, és önként a Szervező, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja az Alkalmazás használatához, illetve Tanácsadás igénybevételéhez szükséges, a 4. pontban meghatározott adatait; és b) az Alkalmazás engedélyezésével, illetve a Kérdés-Válasz keretében kérdés feltételével, vagy a Telefonos Konzultációra való bejelentkezéssel önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat, illetve Jogi és Adatkezelési Nyilatkozat a Védőnő válaszol alkalmazáshoz c. dokumentumban (a továbbiakban: Szabályzat ), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, melyek elfogadásával egyúttal önként és kifejezetten megteszi az 5. pont szerinti adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot; továbbá c) az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele során a jelen Szabályzatban, különösen annak 4.4. pontjában meghatározott feltételeknek eleget tesz, illetve a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja Az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele február 7-től határozatlan időpontig, a meghirdetett konzultációs időszakokban (részleteit lásd a 4.2. pontban) lehetséges. A Szervező az Alkalmazás használatát, illetve a Tanácsadás igénybevételének lehetőségét bármikor jogosult egyoldalúan megszüntetni azzal, hogy erről a Felhasználókat az Alkalmazás felületén előzetesen tájékoztatja, illetve a megszüntetést megelőzően a Kérdés-Válasz keretében már feltett kérdések megválaszolását, továbbá a Telefonos Konzultációra már bejelentkezett Felhasználók számára a Telefonos Konzultáció lehetőségét köteles biztosítani Az Alkalmazás használatának, illetve a Tanácsadás igénybevételének a 3.1., illetve 4.4. pontok szerinti feltételeit az Üzemeltető és a Szervező folyamatosan ellenőrizni jogosult. A Szabályzat feltételeinek teljesítése végett az Üzemeltető és a Szervező a Felhasználó által feltett kérdéseket, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszokat az Alkalmazás működtetésének időtartama alatt bármikor jogosult megvizsgálni. Amennyiben a Felhasználó által feltett kérdés, vagy az azt feltevő Felhasználó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az Üzemeltető, illetve a Szervező jogosult az érintett kérdést, illetve az arra a Védőnő által adott választ az Alkalmazás felületéről eltávolítani, továbbá az érintett Felhasználót az Alkalmazás további használatából, illetve a Tanácsadás további igénybevételének lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni. 1 Céges cím megadása esetén az címben szereplő természetes személy tekintendő Felhasználónak. 2/12

3 3.4. A Szervező továbbá jogosult arra, hogy egyes Felhasználókat azonnali hatállyal kizárjon az Alkalmazás további használatából, illetve a Tanácsadás további igénybevételének lehetőségéből, amennyiben a) az érintett Felhasználók részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, nem valós adatok megadását, illetve az Alkalmazás, valamint a Tanácsadás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül; vagy b) az érintett Felhasználók a mindenki számára hozzáférhető, illetve azonos feltételekkel igénybe vehető Tanácsadás szellemével ellentétesen tömegesen generált címekkel, Facebook profilokkal; vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal; vagy nem valós adatokkal, illetve több Facebook profillal vesznek részt a Tanácsadásban Az Üzemeltető, illetve a Szervező törléssel, illetve kizárással kapcsolatos döntése vonatkozásában az érintett Felhasználó nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni sem az Üzemeltetővel, sem a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben az Üzemeltetőnek, illetve a Szervezőnek okozott A Szervező és az Üzemeltető kizárólag a Tanácsadás olyan igénybevételét (az olyan kérdésfeltételt, illetve az olyan Telefonos Konzultációra történő bejelentkezést) tekinti érvényesnek, amely a Felhasználó által, saját adatai megadásával regisztrált, saját Facebook profilján keresztül történik. Amennyiben a Felhasználó nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vagy címet vesz igénybe, az Alkalmazás használatával, továbbá a Tanácsadás igénybevételével kapcsolatos, Facebook profil vagy cím jogosulatlan használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervező és az Üzemeltető érdek-, illetve befolyási körén kívül eső tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az Üzemeltető az e tényezőkért való mindennemű felelősséget kizár A Felhasználó által feltett kérdések, illetve az azok megfogalmazása körében tett tényállítások, véleménynyilvánítások, illetve egyéb közlések tartalmáért, ezek jogszerűségéért, továbbá az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele során a jelen Szabályzatban foglalt feltételek betartásáért a felelősség teljes mértékben a Felhasználót terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket kizárólag a Felhasználó viseli. Amennyiben a Felhasználó által megfogalmazott kérdésekkel, illetve az azok megfogalmazása körében tett tényállításokkal, véleménynyilvánításokkal, illetve egyéb közlésekkel összefüggésben személyhez fűződő jogok, jogos és méltányos gazdasági/üzleti érdekek, illetve szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése, vagy bármely egyéb jogsértés miatt a Szervezővel vagy az Üzemeltetővel 3/12

4 szemben harmadik személynek bármilyen kifogása vagy igénye merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Felhasználót terheli, továbbá az ilyen jellegű kifogásokból, illetve igényekből eredő követeléseket (pl. kártérítés, kártalanítás, költségek, eljárási díjak, hatóság által kiszabott bírság, stb.) a Szervező, illetve az Üzemeltető jogosult a Felhasználóra áthárítani. 4. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA, ILLETVE A TANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE 4.1. Az Alkalmazás engedélyezése, a Felhasználó azonosítása Az Alkalmazás használatához, továbbá Tanácsadás igénybevételéhez azonosítani kell a Felhasználót, ezért a Felhasználónak a Facebook-on engedélyeznie kell az Alkalmazást, melynek során a Felhasználó hozzáférést enged az applikáció számára Facebook profiljának nyilvános, illetve általa nyilvánosságra hozott adataihoz (pl. név, Facebook UID, profilkép, nem, nyelv, ország, továbbá egyéb nyilvános, illetve nyilvánosságra hozott információk), címéhez, illetve Facebook-ismerőseinek listájához A Felhasználó az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele vonatkozásában az Alkalmazás engedélyezése során megadott adatai alapján kerül azonosításra. A megadott adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és az Üzemeltető érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan, Facebook profil, illetve cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli Az Alkalmazás engedélyezését követően a Felhasználó megkezdheti az Alkalmazás használatát, illetve a Tanácsadás igénybevételét, melyek menetét az Alkalmazás Infók menüpontja alatt található rövid összefoglaló ismerteti a Felhasználóval Az Alkalmazás keretében megvalósuló Tanácsadás lehetőségét a saját Facebook profilján bármely Felhasználó megoszthatja Kérdés-Válasz keretében nyújtott tanácsadás A Felhasználó az Alkalmazás Védőnő válaszol menüpontján belül, az időrőlidőre ott meghirdetett konzultációs időszakok, illetve az azokat megelőző 1 órás időtartam (a továbbiakban: Kérdés-Válasz Időszak ) alatt, egy chat-ablakon keresztül teheti fel kérdéseit a Védőnőnek Az aktuálisan meghirdetett Kérdés-Válasz Időszak alatt a Felhasználó a Kérdezek gombra kattintva nyithatja meg a chat-ablakot, majd kérdéseit a chat-ablakba beírva, kérdésenként maximum karakteres terjedelemben, magyar nyelven fogalmazhatja meg. Alapesetben a Felhasználó kérdései, azok elküldése után az Alkalmazás felületén a chat-ablakban (illetve később az Archívumban is) megjelennek, és azok bármely Felhasználó számára megtekinthetőek. Ha a Felhasználó a kérdését nem publikusan szeretné feltenni, úgy ezt a kérdés elküldése előtt a Publikus elnevezésű jelölőnégyzetben található bejelölés megszüntetésével teheti meg, mely esetben az elküldött kérdése, illetve a Védőnő arra adott válasza kizárólag a Védőnő, az Üzemeltető, illetve a Szervező számára válnak hozzáférhetővé. A kérdések megfogalmazása, illetve a publikussá tétel kérdésében való döntést követően a Felhasználó a Küldés gombra kattintva küldheti el kérdéseit a Védőnőnek. 4/12

5 A Felhasználó által feltett kérdéseknek, valamint az azok megfogalmazása körében tett tényállításoknak, véleménynyilvánításoknak, illetve egyéb közléseknek maradéktalanul meg kell felelniük a jelen Szabályzat 4.4. pontjában foglalt feltételeknek, és a Felhasználónak a lehető legnagyobb mértékben törekednie kell arra, hogy kérdéseit tömören, érthetően és lényegre törően fogalmazza meg A beküldött és publikussá tett kérdés az azt beküldő Felhasználó Facebook profilján megjelenő nevével és profilképével, valamint a beküldés időpontjával együtt megjelenik a chat-ablakban (a publikussá nem tett kérdések kizárólag a Saját kérdéseim felületen jelennek meg). A Felhasználó által feltett kérdés a beküldését követően az Alkalmazás felületén a Felhasználó által már nem módosítható vagy törölhető. A Felhasználó az általa beküldött kérdésnek, illetve közlésnek az Alkalmazás felületéről történő törlését a e- mail címre küldött elektronikus levélben kérheti A Védőnő az aktuális Kérdés-Válasz Időszak alatt a lehetséges mélységig igyekszik valamennyi, az adott Kérdés-Válasz Időszak alatt beérkezett kérdést, lehetőleg a beérkezés sorrendjében megválaszolni. Ugyanakkor az aktuálisan beérkezett, illetve megválaszolandó kérdések esetleges nagy száma, illetve nagy terjedelme vagy eltérő komplexitása miatt a Védőnő, illetve a Szervező nem garantálja és nem vállal felelősséget arra, hogy a Felhasználók által beküldött kérdések minden esetben az adott Kérdés-Válasz Időszak alatt, illetve a beküldés sorrendjében kerülnek megválaszolásra. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekre tekintettel - adott esetben kérdésére csak későbbi időpontban kap választ A Védőnő válaszai a chat-ablakban az adott kérdésekhez kapcsolódóan jelennek meg (publikussá nem tett kérdés esetén pedig a Saját kérdéseim felületen, ugyanilyen módon) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Védőnő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az általa adott válasz tartalmát szükség esetén pontosítsa, kiegészítse, vagy módosítsa azzal, hogy erről az érintett Felhasználókat a Védőnő vagy a Szervező a Facebook regisztrációkor megadott címükre küldött üzenetben értesíti A Felhasználók által feltett, a Védőnőnek elküldött és publikussá tett kérdések, valamint a Védőnő által az azokra adott válaszok nyilvánosak, azokat a chatablakban bármely Felhasználó megtekintheti A chat-ablak, illetve az annak megnyitására szolgáló Kérdezek gomb kizárólag a Kérdés-Válasz Időszakok alatt aktív, így kérdést megfogalmazni és beküldeni csak ezen időszakok alatt lehet. Egyéb időszakokban a chat-ablak, illetve az annak megnyitására szolgáló Kérdezek gomb inaktív, ugyanakkor az Alkalmazás felületén folyamatosan feltüntetésre kerül a soron következő Kérdés-Válasz Időszak Az egyes Kérdés-Válasz Időszakok alatt a Felhasználók által feltett és publikussá tett kérdések, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszok az adott Kérdés-Válasz Időszakok lezárultát követően átkerülnek az Alkalmazás Archívum felületére, ahol az összes korábban feltett és publikussá tett kérdés, illetve az azokra adott összes válasz bármely Felhasználó által bármikor megtekinthető. 5/12

6 A Felhasználó saját kérdései, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszok egyúttal az Alkalmazás Saját kérdéseim menüpontja alatt is megjelennek, azokat a Felhasználó itt is bármikor megtekintheti. (A Felhasználó publikussá nem tett kérdései, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszok kizárólag a Saját kérdéseim menüpont alatt jelennek meg.) A Szervező, illetve az Üzemeltető a Felhasználók által publikussá tett kérdések közül időről-időre összegyűjti, és az Alkalmazás Gyakori Kérdések felületén is elhelyezi a leggyakrabban feltett kérdéseket, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszokat, melyeket bármely Felhasználó e felületen is bármikor megtekinthet A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szervező, illetve az Üzemeltető saját mérlegelési körében - fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás felületéről a jelen Szabályzatban foglaltakat sértő, vagy egyéb okból kifogásolhatónak tekinthető kérdéseket, illetve válaszokat eltávolítsa azzal, hogy erről az érintett Felhasználókat a Facebook regisztrációkor megadott címükre küldött üzenetben értesíti Telefonos Konzultáció keretében nyújtott tanácsadás A Felhasználó az Alkalmazás Telefonos bejelentkezés menüpontján belül Telefonos Konzultációra is bejelentkezhet a Védőnőhöz A Felhasználó a Telefonos bejelentkezés menüpontban az előre meghirdetett konzultációs időszakra vonatkozó előjegyzési táblázatban szereplő konzultációs időpontok (a továbbiakban: Telefonos Konzultációs Időpont ) közül egy szabad időpontot kiválasztva, vezetéknevének, keresztnevének és telefonszámának megadásával jelentkezhet be az adott Telefonos Konzultációs Időpontra. A Felhasználó ezen adatok megadását követően bejelentkezését a Visszahívást kérek gombra kattintással véglegesítheti A Telefonos Konzultáción keresztül történő tanácsadás az Alkalmazás felületén előre meghirdetett napon, a megjelölt időintervallumban zajlik, ezen belül az egyes Felhasználók által igénybe vehető Telefonos Konzultációkra tíz-tíz (10-10) percnyi időtartam jut Egy Felhasználó egy adott konzultációs időszakon belül (ugyanazon konzultációs napon) kizárólag egy (1) Telefonos Konzultációs Időpontra jelentkezhet be Amennyiben az aktuális konzultációs időszakra vonatkozó előjegyzési táblázatban szereplő Telefonos Konzultációs Időpontok mindegyike betelt, úgy az adott konzultációs időszakban már nem lehet Telefonos Konzultációra bejelentkezni, ugyanakkor az Alkalmazás felületén folyamatosan feltüntetésre kerül a soron következő konzultációs időszak Sikeres bejelentkezés esetén a Védőnő az érintett Felhasználót a bejelentkezés során megjelölt Telefonos Konzultációs Időpontban, a megadott telefonszámon visszahívja, és a Felhasználónak a Telefonos Konzultációra rendelkezésére álló tíz (10) perces időkeretben lehetősége van kérdéseket intézni, illetve tanácsokat kérni a Védőnőtől A Védőnő a bejelentkezett Felhasználót az általa megadott Telefonos Konzultációs Időpontban hívja. Sem a Védőnő, sem a Szervező, illetve az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Telefonos Konzultáció a Védőnő 6/12

7 hívása fogadásának Felhasználó általi elmulasztása, vagy a telefonhálózat bármely meghibásodása, illetve elégtelen működése miatt hiúsul meg. A Felhasználó a Telefonos Konzultáció fentiek szerinti meghiúsulása esetén semmilyen igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Védőnővel, a Szervezővel, illetve az Üzemeltetővel szemben Minden Telefonos Konzultációra maximum tíz (10) perces időkeret áll rendelkezésre, mely a bejelentkezés során megjelölt Telefonos Konzultációs Időpont kezdetétől számítandó, függetlenül attól, hogy az adott hívás esetleg csak ennél későbbi időpontban kerül fogadásra. A Védőnő köteles szigorúan megtartani a hívások időkereteit, így az adott Telefonos Konzultációt az arra vonatkozó Telefonos Konzultációs Időpont időkeretének végén meg kell szakítania, melyre a Felhasználót ezen időpont közeledte esetén - figyelmezteti A Felhasználók kérdéseivel, illetve közléseivel szembeni elvárások A Felhasználó által a Kérdés-Válasz, illetve a Telefonos Konzultáció során feltett kérdések, valamint az azok megfogalmazása körében tett tényállítások, véleménynyilvánítások, illetve egyéb közlések a) nem lehetnek jogszabályba ütköző tartalmúak; b) nem lehetnek trágár hangvételűek, obszcénak, agresszívak, fenyegetőek, uszítóak vagy gyűlöletkeltésre alkalmas stílusúak; c) nem lehetnek pornográf, szexuális vagy erotikus, vagy egyéb szempontból megbotránkoztató tartalmúak; d) nem tartalmazhatnak semmilyen politikai, illetve vallási tárgyú utalást; e) jogosulatlanul nem jeleníthetik meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt, valamint nem utalhatnak ezekre; f) nem fogalmazhatnak meg bármely személyre nézve sértő jellegű, vagy nem megfelelő hangvételű tartalmat, továbbá egyéb módon sem sérthetik más személy érdekeit, illetve hírnevét; g) nem sérthetik más személy bármely jogát - ideértve bármely vagyoni, illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő jogokat (pl. személyes adatok védelméhez való jog), illetve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat (pl. szerzői jog, védjegy vagy egyéb jog által védett megjelölés oltalma, stb.) - vagy méltányolható, jogos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdekét; h) kizárólag az adott Felhasználó által feltenni kívánt kérdés érthető és tömör megfogalmazására, valamint az annak hátterét képező, a kérdés megértéséhez szükséges tények, illetve körülmények rövid bemutatására szorítkozhatnak; i) a ROSSMANN saját márkás termékein kívül nem nevezhetnek meg, jelölhetnek meg vagy utalhatnak bármely egyéb termékre, illetve a ROSSMANN saját márkás termékein kívüli, egyéb terméket nem hasonlíthatnak össze semmilyen termékkel; és e körben a ROSSMANN saját márkás termékein kívüli egyéb termék minőségének értékelésére, illetve minősítésére sem irányulhatnak; 7/12

8 j) nem hordozhatnak reklám jelleget, illetve tartalmat, valamint nem is utalhatnak reklámra, továbbá nem irányíthatnak más honlapra; k) nem kelthetik hamisan azt a látszatot, hogy a kérdésfeltevés, illetve a kérdés megfogalmazása körében tett tényállítások, véleménynyilvánítások, illetve egyéb közlések nem kizárólag a Felhasználó saját, szubjektív, egyéni tapasztalatai alapján kialakult véleményét fogalmazzák meg, hanem részben vagy egészben objektív, tudományosan alátámasztott tényeket vagy szakértői véleményt is közölnek; l) nem rendelkezhetnek az Alkalmazás, illetve a Tanácsadás koncepciójába nyilvánvalóan nem illeszkedő tartalommal A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt előírásoknak, így különösen a pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú kérdést, illetve tényállítást, véleménynyilvánítást, valamint egyéb közlést fogalmaz meg, küld be, illetve közöl. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tanácsadás igénybevétele során általa feltett kérdések, illetve megfogalmazott tényállítások, véleménynyilvánítások, illetve egyéb közlések tartalmáért saját maga felel, az azokkal kapcsolatos esetleges jogi következmények kizárólag őt terhelik A fentieken túl, amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglalt előírásokba ütköző magatartást tanúsít, így különösen, de nem kizárólagosan a pontban foglaltaknak meg nem felelő tartalmú kérdést, illetve tényállítást, véleménynyilvánítást, vagy egyéb közlést fogalmaz meg, küld be, illetve közöl; vagy az általa a Tanácsadás során képviselt hangnem, illetve stílus nem felel meg a kulturált, udvarias hangnemmel és a barátságos stílussal szembeni általános elvárásoknak, úgy a Védőnő jogosult arra, hogy a Tanácsadást egyoldalúan megszakítsa azzal, hogy erre a következményre előzetesen figyelmezteti az érintett Felhasználót. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti kérdéssel, tényállítással, véleménynyilvánítással, illetve egyéb közléssel összefüggésben a Védőnő jogosult az érdemi válaszadást, illetve tanácsadást megtagadni A Védőnő által adott válaszok jellege és tartalma A Tanácsadás keretében adott válaszok, illetve tanácsok vonatkozásában a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a) a Tanácsadást végző Védőnő válaszait, illetve tanácsait saját nevében fogalmazza meg, azok nem tulajdoníthatók a Szervező, illetve az Üzemeltető válaszainak, illetve tanácsainak; b) a Védőnő tanácsainak tartalma nem minősül és nem is értelmezhető sem a ROSSMANN, sem más vállalkozás termékeinek rendelésére, forgalmazására, terápia során történő alkalmazására, ajánlására, ismertetésére vagy vásárlására vonatkozó ösztönzésnek; c) a Tanácsadás során a Védőnő kizárólag a Felhasználó által megadott információkból indul ki, azok körét teljesnek tekinti, és véleményét, válaszát, illetve tanácsát kizárólag ezen információkra alapozza, egyéb tényeket, illetve körülményeket nem vizsgál és nem vesz figyelembe; 8/12

9 d) ha a Felhasználó kérdésfeltevése olyan kérdésre vagy témára irányul, amely tekintetében nincs egységes tudományos álláspont, úgy erről őt a Védőnő tájékoztatja, és a Védőnő válaszát kizárólag saját gyakorlatára és szakmai megítélésére alapozza; e) a Védőnő nem orvos, így tanácsa nem minősül orvosi tanácsnak vagy utasításnak, továbbá a Tanácsadás sem jellegében, illetve tartalmában, sem eredményét tekintve nem minősül azonosnak egy orvosi vizsgálat, illetve orvossal történő egyeztetés során az orvos által nyújtott tanácsadással, és nem is pótolhatja vagy helyettesítheti azt; f) a Védőnő által végzett Tanácsadás sem jellegében, illetve tartalmában, sem eredményét tekintve nem minősül azonosnak a védőnői szolgálat keretében a Felhasználóval esetlegesen kapcsolatban álló, a Felhasználót, annak gyermekeit, illetve családját, valamint a releváns egészségügyi információkat alaposan ismerő védőnő látogatása, illetve a vele való egyeztetés során ez utóbbi védőnő által nyújtott tanácsadással, és nem is pótolhatja vagy helyettesítheti azt; g) az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele során megismert válaszokban, tanácsokban, illetve információkban foglaltak gyakorlati alkalmazásáról, vagy annak mellőzéséről kizárólag saját maga dönt, és a döntésével kapcsolatos felelősség, illetve következmények is kizárólag őt terhelik, azokért a Védőnő, a Szervező, illetve az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, velük szemben a Felhasználó semmilyen igényt vagy követelést nem érvényesíthet. 5. ADATVÉDELEM - ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 5.1. Az Alkalmazás használata, illetve a Tanácsadás igénybevétele során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelését a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (Szervező), illetve Némethné Gregor Judit (Védőnő) mint adatkezelők (a továbbiakban együtt: Adatkezelők ) végzik, továbbá a Szervező mint adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat a HPS Experience Kft. (Üzemeltető) mint adatfeldolgozó látja el Az adatkezelések nyilvántartási számai: a) a Szervező adatkezelése vonatkozásában: NAIH-72671/2014. b) a Védőnő adatkezelése vonatkozásában: NAIH-[ ]/2014. [nyilvántartásba vétel folyamatban] Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozás jogalapja az érintett személyek (Felhasználók) jelen Szabályzat útján történő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása; az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozás a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatásán alapulnak. A Felhasználó által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott adatok valóságát az Adatkezelők nem vizsgálják, azok valóságáért a Felhasználó felelős. 9/12

10 5.4. Az adatkezelés célja a) a Szervező adatkezelése vonatkozásában egyrészt az Alkalmazás működtetésének, másrészt a Tanácsadás jelen Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő lebonyolításának biztosítása; míg b) a Védőnő adatkezelése vonatkozásában a Tanácsadás jelen Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő lebonyolítása Az adatkezelések időtartama az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve - az Alkalmazás működtetésének időtartamához igazodik Az adatkezelés céljának, illetve időtartamának megszűnését követően az érintett adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelését megszünteti, és intézkedik az adatok törlése iránt A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával megfelelően egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatás birtokában, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul a jelen Szabályzatban foglaltak alapján, vagy általa egyébként megadott személyes adatoknak az Alkalmazás működtetésével, valamint a Tanácsadás nyújtásával összefüggésben történő, az Adatkezelők, illetve az Üzemeltető általi, a jelen Szabályzat szerinti célból és feltételek mellett történő kezeléséhez, illetve feldolgozásához. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával megadott hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül. Ennek keretében a Felhasználó különösen, de nem kizárólagosan, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a) az általa beküldött és publikussá tett kérdések, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszok az Alkalmazás felületén a chat-ablakban, illetve az Archívumban nyilvánosan megjelenjenek, és azok bármely Felhasználó számára elérhetővé és megtekinthetővé váljanak; valamint a publikussá tett kérdései mellett Facebook profilján megjelenő neve és profilképe, valamint a kérdése beküldésének időpontja is megjelenjen; továbbá b) az általa beküldött és publikussá tett kérdéseket, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszokat, valamint az a) pontban meghatározott adatokat a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben, reklámjaiban, marketing- és kereskedelmi kommunikációiban minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett Az Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelések minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény [Info tv.] rendelkezései) megtartásával történnek. Az Adatkezelők a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem használják fel a Felhasználó jelen Szabályzat elfogadása útján megadott hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a jelen Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. Az Adatkezelők az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesznek. 10/12

11 5.9. Az Adatkezelők a Felhasználó kérelmére az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a) tájékoztatást adnak a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott és az Adatkezelők által kezelt, illetve a Szervező által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; b) a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat helyesbítik, törlik, illetve zárolják A Felhasználónak a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni az adatkezelésekhez történő, jelen Szabályzat elfogadásával megadott hozzájárulását A Felhasználót ezen kívül az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga A Felhasználó az pontokban hivatkozott kéréseit, illetve közléseit a címen, illetve a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. postai címen jelezheti az Adatkezelők felé Amennyiben a Felhasználó az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok törlését kéri, vagy azok kezelése elleni tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető, illetve a Szervező jogosult arra, hogy az Alkalmazás felületéről eltávolítsa a Felhasználó által beküldött és publikussá tett kérdéseket, illetve az azokra a Védőnő által adott válaszokat, valamint a Felhasználót az Alkalmazás további használatából, illetve a Tanácsadás további igénybevételéből kizárja A Felhasználó az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az Adatkezelőkhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezen felül a Felhasználó az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése, illetve az azok megsértésével okozott kár megtérítése iránt az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 6.1. A Felhasználók az Alkalmazás használatával, továbbá a Tanácsadás igénybevételével kapcsolatos kérdéseiket, esetleges panaszaikat a címre, illetve a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. postai címre is megküldhetik A Szervező, illetve az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, az Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben a Facebook weboldalt, az Alkalmazást, illetve a szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak az Alkalmazás használatával, a Tanácsadás igénybevételével, illetve az arra vonatkozó időszakokkal kapcsolatosan, úgy ezen esetekre a Szervező és az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal. 11/12

12 6.3. Ha a Felhasználó az Alkalmazás használata során, a Kérdés-Válasz keretében folytatott kommunikáció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; továbbá ugyancsak nem vállal semmilyen felelősséget a Szervező, illetve az Üzemeltető azért, ha a Telefonos Konzultáció keretében folytatott kommunikáció a telefonos kapcsolat bármely hibája vagy rendellenessége folytán nem jön létre vagy szakad meg A Szervező, illetve az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse Az Alkalmazás, illetve az annak keretében megvalósuló Tanácsadás semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz A Szervező és az Üzemeltető az Alkalmazás működtetésének, továbbá a Tanácsadás megvalósításához kapcsolódóan különös tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire. Az Üzemeltető feladatkörében eljárva a Felhasználókkal szemben megvalósított kereskedelmi gyakorlata, kommunikációja vonatkozásában felelősséget vállal az Fttv. rendelkezéseinek teljes körű megtartásáért, továbbá helyt áll az Fttv.-be ütköző magatartásából eredő kárért és hátrányos jogkövetkezményekért. Budapest, március 6. ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. Szervező 12/12

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE CSAK

Részletesebben

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Knorr Estebéd elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138

Részletesebben

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata Virágmaci játék Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A

Részletesebben

Játékszabályzat. A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Játékszabályzat. A Nyerj a Fundahome alkalmazással! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Játékszabályzat A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj a Fundahome alkalmazással! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Sport Szelet Minden 4. nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services

Részletesebben

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője A Táplálkozás titkai. elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Danone Görög Tesco Nyereményjáték néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Játssz a Győri Édessel és irány a természet! elnevezésű nyereményjáték (

Részletesebben

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK

Részletesebben

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOM Park Kártya Minden kényelem egy kézben elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj Activia fitt kosarat! néven termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékot szervez. A

Részletesebben

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. )

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. ) A Csuda élmény a POM-BÄR! elnevezésű Játék hivatalos szabályzata 1. A Intersnack Magyarország Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-078415

Részletesebben

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata Szervező: L Oréal Magyarország Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-268100, a továbbiakban:

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata 1. A Játék szervezője 1.1. A Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz egészségesen! Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban:

Részletesebben

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től)

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) 1, A játék szervezője: A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest,

Részletesebben

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tefal gasztrokaland elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Groupe SEB Central- Europe Kft.

Részletesebben

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET Van, aki hidegen szereti. Mások melegen isszák. Van, aki bögréből kortyolja. Mások üvegpohárba töltik. Van, akik gyorsan ledönti. Mások lassan iszogatják. És Ön hogy issza

Részletesebben

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Az Ákos Karcolatok 20 elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN,

Részletesebben

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Velünk jó gyereknek lenni! (továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője

Részletesebben

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Legyél Te az új Syoss Gloss Sensation arca (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: SK looks 2016 Élvezze az önmegvalósítás szépségét! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat A FrieslandCampina Hungária ZRt. Pöttyös Pillanatok fotópályázatára (a továbbiakban: Játék ) az alábbi szabályok vonatkoznak. 1.

Részletesebben

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Részletesebben

PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az Pepsi Funball Aréna elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Fővárosi Ásványvízés Üdítőipari

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Hivatalos nyereményjáték szabályzat FITT ÉS MOST Borsos Petivel játékszabály

Hivatalos nyereményjáték szabályzat FITT ÉS MOST Borsos Petivel játékszabály Hivatalos nyereményjáték szabályzat FITT ÉS MOST Borsos Petivel játékszabály 1. A nyereményjáték szervezője A Fitt és most! elnevezésű nyereményjáték (a Nyereményjáték ) szervezője a Viala Kft. (székhely:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen!

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://25ev.spar.hu

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett Regisztrálj és nyerj! játékhoz Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat vonatkozik minden, a Netex-Magyarország

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul

Részletesebben

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Silan-Daalarna Nyerje meg álomruháját!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A játék szervezője: Az Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Május

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A minőséggel most Ön is nyerhet! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10.

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. 1. A Játék szervezője A Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel

Részletesebben

Csúcsutazás Európában!

Csúcsutazás Európában! A Netrisk.hu Zrt. Csúcsutazás Európában! Nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 2015.05.18-2015.06.30. 1. A játék szervezője Az Csúcsutazás Európában! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT

Részletesebben

B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A B-KÖZÉP elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca

Részletesebben

A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata

A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata A NIVEA Arcápolási Szakértő kampányának szabályzata I. A Szervező és a Lebonyolító Szervező: Beiersdorf Kft (a továbbiakban Szervező) székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. cégjegyzékszáma: 01-09-160767

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Híres Kedvencek elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője az E-BOLA MÉDIA Kft. (székhely: 1026 Budapest,

Részletesebben

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Promóció szervezője A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely:

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Heineken UCL Nyerj jegyet a milánói döntőre a Tescoval AP kód feltöltős nyereményjáték. HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat

Részletesebben

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK 1.1. A szolgáltató neve és címe Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor 1. A Pályázat neve és időtartama A Cofidis Magyarországi Fióktelepe Álomtábor megnevezésű Pályázatot (a továbbiakban: Pályázat ) hirdet, amelynek időtartama:

Részletesebben

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOSTVAGYOK játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lechner Nonprofit Kft. által kínált E építési

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya.

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. Hivatalos játékszabályzat A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. A szolgáltatás leírása: A nyereményjáték az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat)

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) 1.) Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó vagy ALDI) nyereményjátékot indít

Részletesebben

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Garnier Élvezd a nyarat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a L ORÉAL Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárolsz, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata 1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy meghatározza a jelen weboldal látogatóinak, felhasználóinak, valamint a megrendelőknek, vásárlóknak (továbbiakban: Felhasználó) a KBL-Hungária

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek JÁTÉKSZABÁLYZAT A sorsolás Szervezője: Andreas Stihl Kft. (2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u 4. Központi e-mail cím: info@stihl.hu) A Szervező megbízottja (Clair and Curtis Communications Kft.,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse NEXTENT Informatika Zrt. által a Pick-a-Printer szolgáltatás nyújtása során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)

OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) OTP Lakástakarék Promóció Szabályzat és Részvételi feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A promóció

Részletesebben

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék Akció és tartalom terv PROMÓCIÓS ÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA Vásárolj LAICA bi-flux szűrőbetétet, vagy LAICA kancsót, töltsd fel blokkodat a www.mosolygoviz.hu

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. Szervező cég: A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám:

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN,

Részletesebben

Az F&F és a Marquard Media Magyarország Kft. közös nyereményjáték. Az év divatbloggere hivatalos játékszabálya

Az F&F és a Marquard Media Magyarország Kft. közös nyereményjáték. Az év divatbloggere hivatalos játékszabálya Az F&F és a Marquard Media Magyarország Kft. közös nyereményjáték 1. A játék szervezője Az év divatbloggere hivatalos játékszabálya Az év divatbloggere elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Junior kártyabajnok nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók

Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók 1. A szabályzat hatálya 1. Jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Szolgáltató által szervezett, vagy lebonyolított nyereményjátékok,

Részletesebben

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Zs + P Korlátolt

Részletesebben

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Goodwill Pharma (székhely: 6724 Budapest, Cserzy Mihály utca 32., a továbbiakban: "Szervező")

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Experiment Food Kft. Akciójának részvételi-, játék- és adatvédelmi szabályzata. 1. Az Akció szervezője Experiment Food Kft. Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u.

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben