A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Szervező, Lebonyolító, háttér A nyereményjáték ( Játék ) szervezője az Budapest Taxi Kft.(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút emelet, cégjegyzékszám: ,adószám: ) ( Szervező ). 1. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes technikai feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) ( Lebonyolító ) látja el. A Játékhoz kizárólag az alábbi program résztvevői vehetnek részt, azaz csak azok vehetnek részt a nyereményjátékban, akik az itt leírt applikáció regisztrált felhasználói: A Budapest Taxi taxirendelő mobil applikáció (vagy Program ) egy android és az IOS platformon működő mobil applikáció, amelyre a honlapon található információk irányadóak. Az applikáció letölthető a Google play-ből, és az Apple Store-ból, vagy az alábbi linkek egyikéről: ios Android 2. A Játék célja, hogy a Szervező termékeit, szolgáltatásait széles körben népszerűsítse, oly módon, hogy a szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére a bankkártyás fizetési módok alkalmazását ösztönözze. 3. A Játékból ki vannak zárva a MasterCard-nak, valamint a Szervezőnek, illetve ezek leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, ügynökei (ideértve a Lebonyolítót is), valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek, valamint ezek munkavállalói és mindezen felsorolt személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 4. A Játék budapesti idő szerint május 20. napján 0 óra 00 perctől június 17. napján 23 óra 59 percig tart ( Játék időtartama ). 5. A Játékban részt vehet (az lehet Játékos ), aki az alábbiak mindegyikének maradéktalanul megfelel: o 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy, aki valamely magyar (magyarországi bejegyzett székhellyel és a Magyar Nemzeti Bank vagy jogelődje által kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező) pénzügyi intézmény (továbbiakban bank ) által kibocsátott minimum 1 (egy) darab érvényes MasterCard vagy Maestro bankkártyával (amelyen a Játékos neve van feltüntetve) rendelkezik és; o letölti és telepíti a Budapest Taxi taxirendelő mobil applikációt ( Applikáció ) és a Játék időtartama alatt az applikációban regisztrál, amelynek során megadja a következő személyes adatait: vezetéknév, keresztnév, mobiltelefonszám, legalább egy MasterCard vagy Maestro kártya (amelyen a Játékos neve van feltűntetve) száma, cím, (az applikációba történő belépéshez használandó) jelszó elfogadja az applikáció felhasználási feltételeit és Szervező adatkezelési szabályzatát, valamint fogadja a push üzeneteket; és o az Applikáción belül elfogadja jelen játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot (opt-in box kipipálása); és o az Applikáció segítségével rendel taxit, utazik és az utazás végeztével az Applikációban regisztrált MasterCard vagy Maestro kártyával fizet, akkor részt vesz a nyereményjátékban. Amennyiben olyan felhasználó venne részt a Játékban, aki már korábban regisztrált az Applikációban, úgy csak ebben a pontban foglaltakra (játékszabályzat elfogadása, taxi rendelés és utazás az Applikáció segítségével, MasterCard vagy Maestro kártyával történő fizetés az applikációban), lépésekre van szükség a Játékban való részvételhez.

2 A fent leírt összes feltétel teljesítése szükséges ahhoz, hogy a résztvevő a játékban érvényesen részt vegyen. A Résztvevő a Játékban való részvétellel a Játék feltételeit és szabályait kifejezetten elfogadja és nyilatkozik, hogy a jelen információkat, feltételeket, szabályokat és tájékoztatást megértette és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Résztvevők az applikáción belül történő fizetés során elismerik, hogy teljes körűen megismerték a jelen promóciós feltételeket, és azokat maradéktalanul elfogadják. Amennyiben a játékban Résztvevő személy a jelen szabályzatban foglaltakat - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerülhet. Amennyiben egy adott személy a Budapest Taxi taxirendelő applikációt használja, de nem fogadja el a játékszabályzatot (opt-in box kipipálása), úgy MasterCard vagy Maestro bankkártyás fizetés esetén sem vesz részt a játékban, illetve Pályázata érvénytelen. A Budapest Taxi taxirendelő mobil applikáció nyereményjátékra vonatkozó, az Applikációban történő regisztrációval és az Applikáció felületén a Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát nyilvánítja ki, feltöltött adatai összességében képezik a Pályázatot. 6. A nyereménysorsolásban való részvétel további feltételei: Az Applikációba történő regisztráció során olyan telefonszámot és címet kell megadnia, amin később nyertesség esetén fel tudja venni vele a kapcsolatot a Lebonyolító. Amennyiben a telefonszám és/vagy az cím nem helyes, úgy a jogosultság ellenőrzés nem végezhető el, és a Játékos pályázata automatikusan kizárásra kerül. Egy regisztrált Résztvevő 1, az Applikáció segítségével történő bankkártyás fizetéssel kizárólag 1 alkalommal vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy hány kártyaszámot regisztrált a felhasználói fiókjában. 1 db, az Applikációban történt bankkártyás fizetéssel 1 alkalommal 1 db szolgáltatás vásárolható, ez 1 db pályázatnak felel meg. A Játék időtartama alatt egy Játékos sorsolásonként összesen legfeljebb egy db nyereményt nyerhet (a fődíj sorsoláson minden határidőn belüli, érvényes pályázat részt vesz, függetlenül attól, hogy esetlegesen heti nyereményt nyertek-e vele). Az adott sorsolási időszakban a Játékos több, - a fentiek alapján részvételre jogosító az applikáción keresztül történő bankkártyás fizetéssel növelheti nyerési esélyeit (azaz több utazás és applikációs fizetés nagyobb esélyt jelent a nyereményre). 7. Nyertes pályázat érvényességének és jogosultságának ellenőrzése: a nyertesnek sorsolt Pályázat feltöltésénél megadott bankkártyaszám adatok ellenőrzésre kerülnek (Első 6 számjegy egyeztetése a Nyertes és Szervező/Lebonyolító közt). A pályázat feltöltése során megadott név, telefonszám és e- mail cím alapján ellenőrzésre kerül az Applikáción történő élő (megerősített) regisztráció és az Applikációról történő taxiszolgáltatás rendelése, igénybevétele és MasterCard vagy Maestro bankkártyával történő fizetés ténye is. A nyeremény átvételéhez szükséges a fenti név, cím és telefonszám helyes megadása, valamint a fizetésre használt érvényes, nyertes nevét tartalmazó MasterCard vagy Maestro bankkártya bemutatása, valamint 1 db fényképes érvényes igazolvány bemutatása, mellyel a Nyertes személyét igazolja (személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél). Amennyiben a nyertes személye, vagy a játékban résztvevő bankkártyája nem igazolható, a Pályázat érvénytelennek minősíthető. A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló telefonszám és cím tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét. 8. Szervező/Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e az e játékszabályzatban foglaltaknak, azaz a Játék időtartama alatt, illetve a regisztráció időpontjában és az adott Pályázat beküldésekor érvényes(ek)-e az általa regisztrált bankkártya(bankkártyák) és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Ennek ellenőrzéséhez a Szervező felveheti a kapcsolatot a nyertes Játékos kártyakibocsátó bankjával, valamint a MasterCarddal, melyhez valamennyi Játékos a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos erre vonatkozóan kérés köteles írásbeli meghatalmazást adni Szervezőnek és a meghatalmazás egy eredeti példányát Szervező részére személyesen átadni vagy postai úton beküldeni.

3 Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció és az adott Pályázat beküldésekor, azok mindegyikének időpontjában nem töltötte be 18. életévét, vagy ha a regisztráció idejében és az adott Pályázat beküldésekor, azok mindegyikének időpontjában a kártya nem volt érvényes, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni. Nyertesség esetén a nyertes személyi igazolványát és regisztrációkor és az adott Pályázat beküldésekor, azok mindegyikének időpontjában érvényes bankkártyáját minden esetben be kell mutatni a Lebonyolítónak. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 15 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni valamely érvényes személyazonosító igazolványát és bankkártyáját, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 90 naptári napon belül jogosultak. A Játékos pályázatának jogosultságát a Szervező/Lebonyolító jogosult vizsgálni a Játék teljes időtartama alatt, valamint azt követően is, az itt meghatározott igény elévülési határidőn belül. Amennyiben a nyeremény átadását követően derül fény arra, hogy a Játékos a Játékban jogosulatlanul, vagy szabálytalanul vett részt, úgy Szervező jogosult a nyereményt visszakövetelni. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot. 9. A Játékban kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal szereplő Pályázatok vesznek részt. A Programban minden magyarországi bank által kibocsátott érvényes MasterCard és/vagy Maestro bankkártya részt vehet. 10. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult. 11. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más címével, vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja. 12. Az applikáció (illetve a Szervező/Lebonyolító honlapjainak) működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Lebonyolító az Applikáció, illetve bármely egyéb kapcsolódó platform, vagy honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Lebonyolító az Applikáció működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. Az alkalmazás (applikáció) használata feltételezi a Felhasználó (résztvevő) részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából, valamint az alkalmazás és a szerver közötti kapcsolat megszakadásából (például, de nem kizárólag a hálózati lefedettség hiányából vagy az internet szolgáltatás kimaradásából) adódó esetlegesen bekövetkezett bármely hibákért, adatvesztésért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

4 A Lebonyolító levelező szervere által elküldött valamennyi üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Szervező és Lebonyolító nem felel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező és Lebonyolító nem tartozik felelősséggel az online felületek hibás, vagy nem megfelelő működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 13. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, cím elírás, bankkártyaszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Lebonyolító nem érintett a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje. A Szervező nem érintett a fődíj nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 14. A Pályázatok beérkezési határideje budapesti idő szerint június 17. napja 23 óra 59. perc ( Határidő ). A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni. A sorsolásokon az összes, a nyereményjáték időtartama alatti, a nyereményjáték minden feltételének megfelelő Pályázat részt vesz, az alábbiakban leírtak szerint: Fődíj: összesen 1 db Ft (bruttó) értékű Görögországi nyaralás 2 fő részére az Ibusz szervezésében. Az utazás az alábbi (további részletek az IBUSZ irodákban): Utazási időpont: augusztus (8 nap/7 éjszaka) Utazás: a Travel Service charterjáratéval turista osztályon Tervezett menetrend: Budapest Chania augusztus 7. 7O :10 14:40 Chania Budapest augusztus 14. 7O :30 17:00 Szállás: Hotel Venus Beach**** A hagyományos krétai stílusban épült, két kétszintes épületrészből álló, 39 szobával rendelkező szálloda együttes Gerani csendesebb részén, (Platanias központja kb.1 km), a homokos/kavicsos tengerparttól kb. 50 méterre található. Szolgáltatások: Recepció (nappal), társalgó, TV sarok, étterem, snack/pool bár, gondozott kert, édesvizes medencével, ingyenes napágy/napernyő, ingyenes WIFI (a recepciónál), babaágy (előzetes kérésre), hajszárító (a recepción kérésre), parkolási lehetőség várja az utasokat. Felár ellenében széf, légkondicionáló, gyerekfelügyelet kérhető/igénybe vehető. Elhelyezés: Kellemesen berendezett kétágyas (pótágyazható) szobában, telefon, mini hűtő, fürdőszoba/wc, balkon/terasz. Ellátás: Félpanzió (büfé reggeli/vacsora, az étteremben) Vacsoránál a férfiaknak hosszú nadrág viselete kötelező. A nyeremény kizárólag az alábbiakat tartalmazza: a repülőjegyet 2 fő részére, a repülőtéri illetékeket, kerozin pótdíjat, a transzfereket, a szállást 7 éjszakára félpanziós ellátással, magyar idegenvezetőt a

5 helyszínen, a foglalási díjat. Nem tartalmazza különösen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi reptérre való eljutás költségét, biztosításokat és egyéb felmerülő költségeket, vagy költőpénzt. A nyeremény más utazásra nem váltható be, más időpontra nem változtathat, nem kicserélhető, készpénzre nem váltható, abból visszatérítésre nincs lehetőség. A nyeremény beváltásával kapcsolatosan Szervező és Lebonyolító minden felelősséget kizár, az kizárólag az IBUSZ szabályai szerint kerülhet felhasználásra. Heti nyeremények: A játék időtartama alatt hetente összesen 1 db Ft (bruttó) értékű Budapest taxi utazási utalványcsomag kerül kisorsolásra, mely ig használható fel. (A Ft-os összértéket 500 Ft-os címletű utalványok formájában adjuk át a Nyertesnek.) Az utalványcsomag (illetve utalványok) nem névre szól, átruházható. Az utalványcsomag 500 Ft-os címletenként váltható be, maximum Ft értékig. Az adott utalvány névértéken felüli felhasználása esetén névértékén beszámításra kerül, a névérték feletti rész bármely elfogadott fizetési módon rendezhető. Névérték alatti beváltás esetén a különbözet visszatérítésére nincs lehetőség. Az utalványokból készpénz nem adható vissza. Az utalvány a rajta feltüntetett érvényességi időn belül (2016. december 31-ig) váltható be. (A játék időtartama alatt összesen 4 darab Ft értékű utalvány kerül kisorsolásra.). A Játék időtartama alatt 4 alkalommal kerül sor heti nyeremény sorsolásra. A 4 (négy) nyertes az adott sorsolásra vonatkozó időszak alatt feltöltött Pályázatok közül kerül ki véletlenszerű gépi sorsolással első időszak (heti nyeremény sorsolás): május óra 00 perctől május óra 59 percig tart, az ezen időszakban feltöltött pályázatok közül a sorsolás június 1-én történik; második időszak (heti nyeremény sorsolás): május óra 00 perctől június óra 59 percig tart, az ezen időszak alatt feltöltött pályázatok közül a sorsolás június 8-én történik; harmadik időszak (heti nyeremény sorsolás): június 6. 0 óra 00 perctől - június óra 59 percig tart, az ezen időszak alatt feltöltött pályázatok közül a sorsolás június 15-én történik; negyedik időszak (heti nyeremény sorsolás): június óra 00 perctől - június óra 59 percig tart, az ezen időszak alatt feltöltött pályázatok közül a sorsolás június 27-én történik; Fődíj sorsolás: június 27-én történik. Az egyes sorsolási időszakban feltöltött Pályázatok, melyek nem nyertesnek minősülnek, érvényüket vesztik a következő sorsolási időszakának a Nyertesének hirdetésével, azaz azok a következő heti sorsolásokon nem vehetnek részt (viszont a fődíj sorsoláson igen). Az előző sorsoláson már feltöltött, de nem nyertes Pályázatokkal a következő sorsolásokon nem lehet részt venni. A fődíj sorsoláson az összes érvényes a nyereményjáték időszaka alatt - beérkezett pályázat részt vesz. Az adott heti sorsoláson résztvevő érvényes pályázatok azonosító adatait (név, telefonszám, cím) a Szervező átadja a Lebonyolítónak feldolgozásra összhangban az adatkezelési szabályzattal - és a sorsolás lebonyolításához. A sorsolások véletlenszerűen történnek, gépi sorsolással. A nyeremények sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Összesen 4 (négy) heti nyeremény nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással időszakonként 1-1 nyeremény. A nyereményjáték során egy Pályázat csak egyszer vesz részt sorsoláson (kivéve a fődíj sorsolást, melyen az összes érvényes a nyereményjáték időszaka alatt - beérkezett pályázat részt vesz és így az is nyerhet fődíjat, aki heti nyereményt nyert), azaz csak egy heti nyeremény nyerhető egy Pályázattal. Minden nyertes mellé (tíz-tíz) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

6 15. A Szervező a nyertest (vezetéknév, keresztnév) az adott sorsolást követő első munkanap 16 óra után teszi közzé a oldalon, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. A nyertes Játékos legkésőbb a sorsolást követő első munkanap 16 órakor kerül értesítésre a Pályázat feltöltése (ill. az Applikációban történő regisztráció) során megadott címen és/vagy telefonszámon. A nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb az értesítést követő 4. munkanapon 16 óra 00 percig visszaigazolni egy válaszüzenetben, valamint köteles a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse, illetve a szükséges érvényességi ellenőrzést Lebonyolítóval előzetesen megtegye. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést (az értesítés nem érkezik meg a Lebonyolítóhoz) arra az címre válaszolva, melyről az értesítés érkezett, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 16. Amennyiben jelen Játékszabályzat alapján tartaléknyertes értesítése szükséges, úgy Lebonyolító az e szabályzatban írtak alapján a kisorsolt tartaléknyertesek közül sorrendben az elsőt a Pályázat feltöltés (ill. Applikációban történő regisztráció) során megadott címén és/vagy telefonszámán értesíti, a sorban előtte álló nyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes - az értesítés visszaigazolására nyitva álló - határidő lejártát követő első munkanapon ( Tartaléknyertes értesítése ), A tartaléknyertes Játékos az ezen értesítést követő 4 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést en keresztül, azon az címen, amelyről az értesítés érkezett Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza az értesítést (tehát amennyiben a Lebonyolító a fent megadott határidőn belül nem kap visszaigazoló t a tartaléknyertestől), úgy a tartaléknyertes Pályázata kizárásra kerül a Játékból, aki így ezáltal nem lesz jogosult a nyereményre. Szükség esetén a sorban következő potenciális tartaléknyertes Játékost a sorban előtte álló tartaléknyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes - az értesítés visszaigazolására nyitva álló - határidő lejártát követő első munkanapon kell értesíteni. A tartaléknyertes Játékosnak ezt követő 4 munkanapon belül kell visszaigazolnia az értesítést. 17. A nyeremények az értesítést követő 90 napon belül kerülnek átadásra a nyerteseknek, előre egyezett időpontban a Wonderduck Agency Zrt. irodájában (1118 Budapest, Rétköz u. 31. Fsz.1.). Minden nyeremény része, hogy a nyerteseket a Szervező taxi társaság egyszeri, előre egyezetett időpontban térítésmentesen el-, és visszaszállítják Budapest közigazgatási határán belül a nyeremény átvételének helyszínére (1118 Bp. Rétköz utca 31. szám alá.). Az út egyszeri, megálló nélküli oda és vissza utat tartalmazhat. Az átvétel kizárólag előre egyeztetetten, munkanapokon 9-17h közt történhet. A szállítás igénybevétele nem kötelező, a szállítás nem átruházható, nem felhasználható egyéb célra, értéke készpénzre, vagy egyéb dologra nem váltható át. A fődíj-nyeremény esetén a nyeremény átvételére szóló ajándék szállítás a fődíj nyereményt igazoló voucher átvételére szól, nem a reptérre való eljutásra, szállításra. A kézbesítés hibájáért és/vagy sikertelen kézbesítésért Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. 18. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyereményből nem adható vissza készpénz, vagy egyéb dolog, vagy jóváírás. A nyereményre való jogosultság nem átruházható

7 19. Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt különösen de nem kizárólagosan nem lehet kicserélni vagy visszaváltani. 20. Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 1. számú melléklet pontja szerinti üzletpolitikai célokat szolgál, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget sem az átadónál, sem a magánszemélyeknél nem keletkeztet. Amennyiben esetlegesen a nyeremény átadása következtében adókötelezettség mégis felmerülne, abban az esetben azt a Szervező köteles megfizetni. 21. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő további utazási költséget). 22. A Nyeremények értéke bruttó érték, melyek után a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adóelőleget a hatályos jogszabályok alapján, amennyiben az kötelező. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Lebonyolító rendelkezésére kell bocsátania személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, állampolgárság, személyi szám, személyigazolvány szám). Nyertes Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltűntetni. 23. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező és Lebonyolító a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező és Lebonyolító nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül. Általános rendelkezések 24. A nyertes Játékos vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép illetve videófelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező felhasználja, közzétegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A

8 felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve egyéb promóciós célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi. 25. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név, cím vagy telefonszám, nem helyes vagy valótlan adat stb.), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn/Lebonyolítón kívül álló okokból következett be. 26. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve a Játékból kizárhatja a résztvevőt. 27. Amennyiben a Játékszabályzat, illetve a promóció bármely más kommunikációs anyaga (pl. reklámok, promóciós kreatív anyagok) között nincs összhang vagy azok ellentmondanak egymásnak, úgy minden esetben a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak. 28. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Platformot tulajdonló Budapest Taxi Kft., sem a Lebonyolító, vagy ezek alvállalkozói és szerződött partnerei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan, vagy az applikáció használatához kapcsolódóan keletkezett, e felelősségüket e személyek kifejezetten kizárják. 29. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert. 30. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen, azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek a hatását a résztvevők vonatkozásában annak érdekében, hogy a résztvevőknek ne okozzon csalódást. 31. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap. 32. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.

9 33. Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Szabályzat 1. A Budapest Taxi Kft. tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény ( információszabadságról szóló törvény ) 5. (1) bekezdése értelmében a jelen Játék kapcsán személyes adat az érintett hozzájárulása alapján kezelhető. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Nyerjen mobilapplikációnkkal elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (A mobil applikációval és annak igénybevételével kapcsolatos adatok kezelésére a Budapest Taxi Kft. NAIH-94593/2016 szám alatti adatkezelési szabályzata irányadó; a taxis szolgáltatás igénybevétele esetén is ezen szám alatti Adatkezelési Szabályzat egésze irányadó). Amennyiben a játékos a Játékban részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Budapest Taxi Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút emelet) felel, mint adatkezelő. Érintettek köre: mindazon személyek, akik a Játékba regisztrálnak Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül. Az adatkezelés célja elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása, a nyertesek nevének a Szervező honlapján történő közzététele. A Játék lebonyolítása céljából személyes adatait a lehető legkisebb körben gyűjtjük, úgy mint: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám; nyertesség esetén pedig név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, állampolgárság, személyi igazolvány szám, bankkártya első 6 számjegye (azonosításhoz). Az adatkezelő az adatok feldolgozásával a Wonderduck Agency Zrt-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.), mint Lebonyolítót (adatfeldolgozó) bízta meg. Az Lebonyolító az adatok feldolgozását a 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1. szám alatti székhelyén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett biztosítja. Az adatkezelő -címe: Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg. A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja. Az adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatban résztvevő munkavállalók titoktartásra kötelezettek. Személyes adatok továbbítására harmadik országba nem kerül sor. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A játékosok a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg 2. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező, vagy Lebonyolító, más weboldalain, illetve az Ön MasterCard kártyakibocsátója (pl.: az Ön bankja) által történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő információra vagy kommunikációra. 3. A Szervező jogosult arra, hogy Önnek a regisztráció során megadott adatait, azaz a kezelt adatokat a nyereményjáték megvalósításával, jogosultság ellenőrzésével, lebonyolításával összefüggésben harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, átadja, és továbbítsa, összekapcsolja más adatkezeléssel. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

10 4. Személyes adatait a Szervező is kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeli, de legfeljebb az utolsó nyertes kiértesítését követő 150. napig (figyelemmel a Játékkal kapcsolatos elévülési igények határidejére is). A Szervező a jelen Adatkezelési Szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Szervező a játékosokat tájékoztatja. 5. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: Budapest Taxi Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút emelet), ben az címen. Ezen kívül megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja, hogy az adatkezelő a személyes adatait a jelen Játékkal kapcsolatban kezelje, vagy vissza szeretné vonni bármely hozzájárulását, kérésére a Játékban való részvételét töröljük, személyes adatait az adatbázisban anonimizáljuk és az Önre történő minden hivatkozást törlünk. Önnek joga van továbbá jogainak gyakorlása érdekében bírósághoz fordulni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát ( kezdeményezni a hatályos jogszabályokkal összhangban. 6. A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. Hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. 7. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával az alábbi tartalmú adatkezelésre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot teszi: "Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót részletesen megismertem, a Játékokon való részvétellel a személyes adataim kezeléséhez e tájékoztató ismeretében adom kifejezett hozzájárulásomat. A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL elnevezésű nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat (név, cím, telefonszám), továbbá nyertesség esetén név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, állampolgárság, személyi igazolvány szám, telefonszám személyes adataimat a Budapest Taxi Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút emelet), mint adatkezelő a Játék szervezéséhez szükséges mértékben és módon kezelje, azokat tárolja abból a célból, hogy ezek felhasználásával ellenőrizhető legyen a Játékokban való részvételi jogosultság, illetve az esetleges nyereményre való jogosultság." A Szervező Adatvédelmi Szabályzatai a honlapon elérhetőek. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan panaszával, vagy kérdéseivel, javaslataival kapcsolatosan a 06/ as telefonszámon vagy a Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. címeken minden hétköznap 09:00-18:00 között, tud információt kérni, bejelentést, vagy javaslatot tenni. Technikai kérdésekkel, taxis utazással, applikáció működésével kapcsolatban az elérhetőségen adunk információt. Budapest, május 20. Szervező: Budapest Taxi Kft. (székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút , cégjegyzékszám: , adószám: ).

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2016. május 1. 2016. június 15. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117

Részletesebben

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10.

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. 1. A Játék szervezője A Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Danone Görög Tesco Nyereményjáték néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj Activia fitt kosarat! néven termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékot szervez. A

Részletesebben

A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK

A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Szervező és Lebonyolító A McDonald s Promotion Kft. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b., továbbiakban: Szervező) által szervezett

Részletesebben

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Goodwill Pharma (székhely: 6724 Budapest, Cserzy Mihály utca 32., a továbbiakban: "Szervező")

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Heineken UCL Nyerj jegyet a milánói döntőre a Tescoval AP kód feltöltős nyereményjáték. HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Knorr Estebéd elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A minőséggel most Ön is nyerhet! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től)

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) 1, A játék szervezője: A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Részletesebben

A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője A Táplálkozás titkai. elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

Csúcsutazás Európában!

Csúcsutazás Európában! A Netrisk.hu Zrt. Csúcsutazás Európában! Nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 2015.05.18-2015.06.30. 1. A játék szervezője Az Csúcsutazás Európában! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tefal gasztrokaland elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Groupe SEB Central- Europe Kft.

Részletesebben

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK

Részletesebben

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret!

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Részletesebben

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOM Park Kártya Minden kényelem egy kézben elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE CSAK

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz egészségesen! Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! ELNEVEZÉSŰ HŰSÉGPROGRAMJÁHOZ KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN,

Részletesebben

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban? A Primőr Kozmetikai Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma: 11094418-2-03.,

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

A CERBONA Nyerő napok a Cerbonával FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI

A CERBONA Nyerő napok a Cerbonával FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI A CERBONA Nyerő napok a Cerbonával FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI A Naponta Kft.(székhely: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.), a továbbiakban: Szervező, MaxxonReklám Kft. továbbiakban: Lebonyolító

Részletesebben

Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat)

Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Partner in Pet Food Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14., a továbbiakban: "Szervező"). országos,

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Prominart Kommunikáció

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata Virágmaci játék Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A

Részletesebben

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. 3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.11.02. - 2016.01.01. 1. A játék szervezője A 3 X 1 millió keresi a gazdáját! nyereményjáték

Részletesebben

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A játék szervezője: Az Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Május

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat A FrieslandCampina Hungária ZRt. Pöttyös Pillanatok fotópályázatára (a továbbiakban: Játék ) az alábbi szabályok vonatkoznak. 1.

Részletesebben

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. )

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. ) A Csuda élmény a POM-BÄR! elnevezésű Játék hivatalos szabályzata 1. A Intersnack Magyarország Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-078415

Részletesebben

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor 1. A Pályázat neve és időtartama A Cofidis Magyarországi Fióktelepe Álomtábor megnevezésű Pályázatot (a továbbiakban: Pályázat ) hirdet, amelynek időtartama:

Részletesebben

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata 1. A Játék szervezője 1.1. A Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen!

JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! JÁTÉKSZABÁLYZAT Fotózkodjon és nyerjen! 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://25ev.spar.hu

Részletesebben

TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK

TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a játékszabályzatot a játék megkezdése előtt! 1. Általános rendelkezések 1.1 A Telekom Fesztrehajtok Játék a továbbiakban: Játék

Részletesebben

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOSTVAGYOK játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Cashless kihívás - Játékszabályzat

Cashless kihívás - Játékszabályzat Cashless kihívás - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International Kft által meghirdetett Cashless Kihívás promóciós játék (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit.

Részletesebben

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Promóció szervezője A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely:

Részletesebben

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET Van, aki hidegen szereti. Mások melegen isszák. Van, aki bögréből kortyolja. Mások üvegpohárba töltik. Van, akik gyorsan ledönti. Mások lassan iszogatják. És Ön hogy issza

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat 1. A játék szervezője A Májusi ajándéközön elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörüen

Részletesebben

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Játssz a Győri Édessel és irány a természet! elnevezésű nyereményjáték (

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat)

Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat) Az OTP Bank, Életrevaló kvízjáték középiskolásoknak című promóciójának hivatalos Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Játékszabályzat) 1.Szervező: OTP Bank Nyrt., székhely: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja

Részletesebben

OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata Szervező: L Oréal Magyarország Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-268100, a továbbiakban:

Részletesebben

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata 1. A DunaPro Drink Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 5. F. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyerj egy BMW Z4 Roadstert, vagy FEIL gyémántgyűrűt a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj egy BMW Z4 Roadstert, vagy FEIL gyémántgyűrűt a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerj egy BMW Z4 Roadstert, vagy FEIL gyémántgyűrűt a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan

Részletesebben

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata 1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat

Részletesebben

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Garnier Élvezd a nyarat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a L ORÉAL Magyarország

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

Játékszabályzat. A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Játékszabályzat. A Nyerj a Fundahome alkalmazással! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Játékszabályzat A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj a Fundahome alkalmazással! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Barbakán Bau Kft., mint a http://barbakanbau.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője a Genertel Biztosító

Részletesebben

1.A Játék és a Szervező

1.A Játék és a Szervező 1.A Játék és a Szervező Jelen szabályzat (a továbbiakban Játékszabályzat) Hargitai János E.V. (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 4. Adószám: 73827966-2-35) a továbbiakban: Szervező) által a http://www.waldlaufer.hu/jatek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Piatnik Budapest Kft. Kis játék a gyerekeknek, de óriási élmény a családnak! nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték 1. A Játék időtartama A DunaPro Drink Kft. két szakaszban: 2015. november 27. 00:00 óra és december 31. 24:00 között (1. szakasz), valamint

Részletesebben

A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier. Next Wave Europe Kft. (1122 Budapest, Csaba utca 24/a)(a továbbiakban Rendező )

A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier. Next Wave Europe Kft. (1122 Budapest, Csaba utca 24/a)(a továbbiakban Rendező ) 1. Játékszabályzat A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier A jelen dokumentum tárgya a Pure promóció reklám- akció szabályainak (a továbbiakban csak szabályzat ) teljes és világos rendezése.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Online Marketing Stratégia Kft. adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról Az Online Marketing Stratégia Kft. mint a wp-honlapkeszites.hu weboldal (a továbbiakban:

Részletesebben

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Híres Kedvencek elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője az E-BOLA MÉDIA Kft. (székhely: 1026 Budapest,

Részletesebben

A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát! nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték Szervezője A " Tensoval Mérd 2 hétig vérnyomásod és nyerd vissza készüléked

Részletesebben

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Experiment Food Kft. Akciójának részvételi-, játék- és adatvédelmi szabályzata. 1. Az Akció szervezője Experiment Food Kft. Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u.

Részletesebben

Játékszabályzat. Tic Tac Strawberry mix promóció

Játékszabályzat. Tic Tac Strawberry mix promóció Játékszabályzat Tic Tac Strawberry mix promóció 1. A promóció neve: A promóció neve: Tic Tac Vigyél Színt a télbe! Promóció 2. A promóció szervezője: A Tic Tac Vigyél Színt a télbe! (a továbbiakban: Promóció)

Részletesebben

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Sport Szelet Minden 4. nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Nyerjen 2 fő részére szóló repülőjegyet Törökországba! 2015. szeptember 25. 2015. szeptember 30. éjfélig A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék

SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék SZŰRJ MAGADNAK AZ 1 MILLIÓ ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKOKBÓL promóciós játék Akció és tartalom terv PROMÓCIÓS ÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA Vásárolj LAICA bi-flux szűrőbetétet, vagy LAICA kancsót, töltsd fel blokkodat a www.mosolygoviz.hu

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya.

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. Hivatalos játékszabályzat A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. A szolgáltatás leírása: A nyereményjáték az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Junior kártyabajnok nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Webpont Kft. (székhely:

Részletesebben

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A Péntek13 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-10-041628;

Részletesebben

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ).

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ). ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság mint a www.sarvarfurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal

Részletesebben

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország

Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! játékszabálya Magyarország 1. Játékszabályzat A jelen dokumentum tárgya a Nyerj Te is egy Maybelline kozmetikai bőröndöt! reklám-akció szabályainak (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. Szervező cég: A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek

JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az akció leírása, részvételi feltételek JÁTÉKSZABÁLYZAT A sorsolás Szervezője: Andreas Stihl Kft. (2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u 4. Központi e-mail cím: info@stihl.hu) A Szervező megbízottja (Clair and Curtis Communications Kft.,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy meghatározza a jelen weboldal látogatóinak, felhasználóinak, valamint a megrendelőknek, vásárlóknak (továbbiakban: Felhasználó) a KBL-Hungária

Részletesebben

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata A JÁTÉKBAN AZ ANGELLICA+4 ELSŐ 2000DB PIACRA BEVEZETETT TERMÉKE INDUL. MINDEN VÁSÁRLÓNAK LEHETŐSÉGE VAN JÁTSZANI, AKI AZ ELSŐ 2000

Részletesebben

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Az Ákos Karcolatok 20 elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Goprojekt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.fitprojekt.hu/ www.fitprojekt.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben