ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat)"

Átírás

1 ALDI Szelfi Fesztivál (Részvételi- és játékszabályzat) 1.) Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó vagy ALDI) nyereményjátékot indít ALDI Szelfi Fesztivál címmel (a továbbiakban: Játék), amely az ALDI Magyarország Facebook oldalán ( kerül lebonyolításra, melynek Részvételi- és játékszabályzata (továbbiakban Játékszabályzat) az alábbiak szerint kerül megállapításra: A Játék szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító): Solutions Communications Kft. (székhely: 7039 Németkér, Ifjúság u. 18.) A Játék független a Facebooktól, az nem támogatja, nem vesz részt benne. 2.) A Megbízó által indított Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy fogyasztók vehetnek részt, akik nem esnek az 5. pontban meghatározott korlátozások alá (továbbiakban: Játékos). A jelentkező az ALDI Magyarország Facebook oldalának like -olását követően vehet részt a Játékban és lehet Játékos. 3.) A Játék menete a következőképpen alakul: A Játék lebonyolítására május :00:01 perc és június 8. 23:59:59 perc között kerül sor (továbbiakban a Játék időtartama ) május 15-től érvényes ALDI akciós újság tartalmazza a fesztiváltermékek listáját, 13 különböző fesztiváltermékkel, melyek a Játékban részt vesznek. A Játék időtartama alatt az ALDI Magyarország Facebook oldalán applikáció formájában, Szelfi Fesztivál néven kerül lefolytatásra. A Játékban való részvételhez a Játékos feladata: 1. a Játék időtartama alatt vásárolni legalább egyet az alábbi fesztiváltermékek közül: OLANA Krémtusfürdő 300 ml Belmont Kávé 3 az 1-ben Belmont Kávé 2 az 1-ben Choceur Töltött tejcsokoládé szeletek 200 g MIG 21 energiaszelet Greifen világos sör 3,0% 0,5 l SILVER POWER Energiaital 0,25 l Enter Energiaital 0,25 l

2 Narancsízű szénsavas üdítőital 1,5 l Cola/cola light 1,5 l Sunsnacks Kréker classic/sokmagvas 3X75 g Szeletelt turista felvágott 100 g Belmont Coolpresso jegeskávé cappuccino/vanília/eszpresszó 230 ml (továbbiakban fesztiváltermék ) 2. megőrizni a fesztiváltermék vásárlását igazoló, Megbízó által kibocsátott blokkot (nyugtát) (a Játékos nyertessége esetén kizárólag ennek bemutatása ellenében lesz nyereményre jogosult); 3. szelfit avagy selfie -t készíteni a megvásárolt termékkel (továbbiakban szelfi, kép vagy fénykép ), melynek keretében a Játékosnak saját magát szükséges lefényképeznie oly módon, hogy a Játékos által készített képen a megvásárolt, legalább egy ALDI fesztiváltermék jól azonosíthatóan látszódik; (amennyiben egy fényképen egyidejűleg több fesztiváltermék kerül azonosíthatóan megjelenítésre, úgy az adott fénykép az 1. pont szerinti sorrendben előbb szereplő fesztiváltermék vonatkozásában érvényes). 4. ellátogatni az ALDI Magyarország Facebook oldalára és a Szelfi Fesztivál applikáción keresztül feltölteni az így elkészített képet, 5. a sorsolásra való nevezés akkor minősül elfogadottnak, amennyiben a Játékos által feltöltött kép, annak ellenőrzését követően, közzétételre kerül az applikációban. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelelően és azokat teljesítve indul a Játékban: a Játékban kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltött személy vehet részt. a Játékos május :00:01 perc és június 8. 23:59:59 perc között like -olja (vagy már ezt megelőzően és a Játék időtartama alatt is like -olta) az ALDI Magyarország Facebook oldalát; a Játékosnak a Játék ideje alatt bármelyik játéknap lehetősége van a Játékhoz csatlakozni; a Játék ideje alatt Játékosnak lehetősége van bármely fesztiválterméket vásárolni, és bármelyik fesztiváltermékkel készült fényképpel a Játékban indulni, és ezáltal a sorsoláson részt venni; egy fesztiváltermék megvásárlását és e fesztiváltermékkel készített szelfi jelen Játékszabályzat szerinti feltöltését meghaladóan a fesztiváltermék Játékos általi tényleges elfogyasztása vagy a fogyasztás képen való ábrázolása nem feltétele a jelen Játékban való részvételnek; a nyerési esélyt az növeli, ha a Játék időtartama alatt a Játékos minél több eltérő, legfeljebb a 13 különböző fesztiváltermékről készült szelfit tölt fel és indul el a játékban; a nyerési esélyt nem befolyásolja a fényképen szereplő fesztiváltermékek száma, a fesztiváltermékek megvásárolt mennyisége, illetőleg azonos fesztiváltermékről több, akár különböző fénykép feltöltése sem. a sorsolásokon kizárólag olyan fotóval indulhat a játékos, amely egyszerre és azonosíthatóan ábrázolja a fent megnevezett fesztiváltermékek valamelyikét és a fénykép feltöltőjét; a Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép feltöltése annak alkalmazáson keresztül történő nyilvánosságra hozatalához való engedélyt is jelent. A Játékos az általa feltöltött kép vonatkozásában teljes körű felelősséget

3 vállal azért, hogy a képen ő maga szerepel, illetőleg a feltöltött kép az azon esetlegesen azonosíthatóan megjelenő személy(ek) hozzájárulásával készült, továbbá a kép Játékba történő nevezését és feltöltését az azon szereplő vagy azzal kapcsolatosan jogokkal rendelkező személyek a Jelen Játékszabályzat feltételeinek ismeretében előzetesen jóváhagyták. A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött képen kiskorú személy nem szerepelhet. A Greifen sör fesztiváltermékkel készített képen 25. életévét be nem töltött személy nem szerepelhet. Lebonyolító felhívására a Játékos az általa feltöltött képen megjelenő vagy a képpel kapcsolatosan jogokkal rendelkező személyek hozzájárulásának meglétét, továbbá a szereplők életkorát a Lebonyolító által meghatározott módon, formában és határidőben igazolni köteles. Megfelelő igazolás szolgáltatása hiányában vagy bármely igényelt adat szolgáltatásának megtagadása vagy hiánya esetére, ideértve azt az esetet is, ha a Játékos a Megbízóval vagy Lebonyolítóval nem működik együtt a Játék lebonyolítása keretében, úgy Játékos, illetőleg az általa feltöltött kép a Játékból kizárható és törölhető az alkalmazásból. A kizárásról, illetőleg törlésről hozott döntés végleges és nem vitatható. A Szelfi Fesztivál applikációba feltöltött képek előzetes ellenőrzésen esnek át, elkerülendő a visszaéléseket; az ellenőrzés folyamata a felöltést követően rendszerint 24 órát vesz igénybe. Hétvégék illetve munkaszüneti napok esetén az ellenőrzésre az azt követő első munkanapon kerül sor. Megbízó és Lebonyolító kifejezetten fenntartja, hogy a képek ellenőrzése során ne hagyjon jóvá, utóbb töröljön minden olyan képet, amely személyhez fűződő jogot, az ALDI cégcsoport vagy harmadik személy jogait (így névjogot, árujelzőt, üzletjelzőt, kereskedelmi nevet), a közerkölcsöt, közízlést, vagy mások önérzetét sértheti, vagy ha a kép feltehetően jogellenes. A Játékos szavatol azért, hogy ő maga a feltöltött kép felett teljes körben rendelkezni jogosult, továbbá a kép nem sérti a jelen Játékszabályzatot, a jogszabályi rendelkezéseket, reklámetikai szabályokat, az ALDI cégcsoport vagy harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött szelfi nem ábrázolhatja alkoholtartalmú ital fogyasztását munkahelyen munkaidőben, munkavégzéshez vagy veszélyes gép működtetésével kapcsolódóan; a kép alkoholtartalmú ital túlzott fogyasztására nem ösztönözhet, nem ábrázolhat túlzott fogyasztást, több alkoholos italt nem jeleníthet meg, negatívan nem tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, továbbá alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel sem kapcsolhatja össze. A kép cigarettát vagy cigarettázó személyt, fegyvert, vagy közveszélyre veszélyes eszközt nem mutathat. A Játékos tudomásul veszi, hogy alkoholt ábrázoló képet nem továbbíthat, illetőleg nem tehet hozzáférhetővé 18 éven aluli személy számára. A jelen Játékszabályzat vagy bármely jogszabály megsértésének gyanúja esetén a kép, illetőleg a képet feltöltő Játékos a Játékból kizárásra kerülhet. Megbízó és Lebonyolító az egyes képek jóváhagyására, illetőleg a Játékos vagy a kép kizárásra vagy a kép utólagos törlésre vonatkozó döntésüket a Játékszabályzat megsértésének gyanúját és a szabálysértés súlyát mérlegelve saját mérlegelési jogkörükben hozzák meg és döntésüket, illetőleg intézkedésüket indokolni nem kötelesek. A Játékos a kép Szelfi applikációba való feltöltésével átadja és egyben reklámozás céljára megrendelt műként átruházza (vagy minden szükséges intézkedést megtesz, hogy átruházza) a Szervező részére az általa feltöltött képhez kapcsolódó valamennyi jogot és szerzői vagyoni jogosultságot, egyben a feltöltött képpel kapcsolatosan a Megbízót kizárólagosan és időben és térben korlátlanul mindennemű és korlátlanul allicencbe adható felhasználási cselekményre jogosítja (ideértve a hasznosítást, többszörözést, terjesztést, átdolgozást,

4 nyilvánosságra hozatalt, televíziós sugárzást, internetes és bármilyen nemű megjelenítést akár a mű átdolgozása, kiegészítése vagy szerkesztése után is), valamennyi médiára kiterjedően és világviszonylatban, olyan módon, ahogyan arról saját mérlegelése körében a Megbízó dönt, s egyszersmind a Játékos minden további ellentételezés nélkül lemond nevének feltüntetéséről is. Játékos kifejezetten elfogadja, hogy valamennyi feltöltött képpel kapcsolatos joga átruházásának ellentételezéseként részére a Megbízó kizárólag a jelen Játékban való részvétel és ezzel összefüggésben való nyilvános megjelenés lehetőségét biztosítja. Ezt meghaladó térítési igénye a Játékosnak nincsen. Így a Játékos nyereségből való részesedése és a Megbízóval és Lebonyolítóval szembeni egyéb igények érvényesítéséről is kifejezetten lemond. A Játékban való részvétel és a kép feltöltése a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 45. (3) bekezdésének megfelelő, a jelen Játékszabályzat Játékos részéről történő elfogadásával írásba foglalt felhasználási szerződésnek minősül. A Játékos tudomásul veszi és engedélyt ad arra, hogy az általa feltöltött kép a Játék időtartama alatt és azt követően is a Megbízó honlapján és a Megbízó Facebook oldalán a nyilvánosság számára megjelenítésre kerülhessen akár a kép átdolgozása, kiegészítése vagy szerkesztése után is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött képek összesítve, galériaszerűen jelennek meg az alkalmazásban. Játékos engedélyt ad arra, hogy Megbízó által kiválasztott képekből akár a képek szerkesztése, átdolgozása vagy kiegészítése útján Megbízó és Lebonyolító ALDI-szelfi videót állítson össze és azt időben és térben korlátlanul valamennyi médiára kiterjedően közzétehesse a Megbízó és annak termékei saját reklámozása céljából. Megbízó vagy Lebonyolító felhívására a Játékos köteles az általa a jelen bekezdésben meghatározott körben megadott, feltöltött képre vonatkozó felhasználási engedélyt a Lebonyolító vagy a Megbízó által meghatározott módon és határidőben írásos formában is szolgáltatni, továbbá az engedély megadásával kapcsolatosan a Megbízóval és Lebonyolítóval teljes körűen együttműködni. A Játékos a Játékban kizárólag a saját Facebook regisztrációja útján vehet részt. 4.) Nyeremények és azok átvétele A Játék időtartama alatt minden Játéknapot követő első munkanapon a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes algoritmus segítségével kerülnek a nyertesek kisorsolásra azok között, akik jelen Játékszabályzat szerint Játékosnak minősülnek és a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek legalább egy fesztiválterméket ábrázoló szelfi feltöltésével eleget tettek, feltéve, hogy a szelfijük ellenőrzést követően az applikáción keresztül közzétételre került. Nyeremények: Fődíj: 4 db Sziget Fesztivál napijegy 4 db Balaton Sound napijegy 4 db Volt Fesztivál napijegy Heti nyeremények: 15 db pop-up strandsátor (hetente 5 kerül kisorsolásra)

5 Napi nyeremények (összesen 21 csomag, amely a következőket tartalmazza) 1 ALDI logós törülköző 1 ALDI logós strandlabda 1 ALDI Ombia naptej A Nyeremények sorsolására a Lebonyolító székhelyén kerül sor az alábbiak szerint: nyeremények sorsolása: május 20-tól június 9-ig, minden munkanapon, 11:00 órakor. Sorsolás időpontja: Sorsoláshoz kapcsolódó játéknapok: * május 20-i sorsolás, órakor: május :00:00-23:59:59 között május 21-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május 22-i sorsolás, órakor: május 21 00:00:01-23:59:59 között május 23-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május 26-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május 27-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május 28-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május 29-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május 30-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között június 2-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között június 1. 00:00:01-23:59:59 között június 3-i sorsolás, órakor: június 2. 00:00:01-23:59:59 között június 4-i sorsolás, órakor: június 3. 00:00:01-23:59:59 között június 5-i sorsolás, órakor: június 4. 00:00:01-23:59:59 között június 6-i sorsolás, órakor: június 5. 00:00:01-23:59:59 között június 9-i sorsolás, órakor: június 6. 00:00:01-23:59:59 között június 7. 00:00:01-23:59:59 között június 8. 00:00:01-23:59:59 között *Minden pénteki, szombati, vasárnapi, valamint ünnep- és munkaszüneti napra eső Játéknaphoz kapcsolódó sorsolás a játéknapra rákövetkező munkanapon történik meg. Heti nyeremények sorsolása: Sorsoláshoz kapcsolódó játéknapok: * május :00:00-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május 21 00:00:01-23:59:59 között május 26-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között június 2-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között

6 2014. június 9-i sorsolás, órakor: május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között június 1. 00:00:01-23:59:59 között június 2 00:00:01-23:59:59 között június 3. 00:00:01-23:59:59 között június 4. 00:00:01-23:59:59 között június 5. 00:00:01-23:59:59 között június 6. 00:00:01-23:59:59 között június 7. 00:00:01-23:59:59 között június 8. 00:00:01-23:59:59 között *Minden pénteki, szombati, vasárnapi, valamint ünnep- és munkaszüneti napra eső Játéknaphoz kapcsolódó sorsolás a játéknapra rákövetkező munkanapon történik meg. Főnyeremény sorsolása: Sorsoláshoz kapcsolódó játéknapok: * június 9-i sorsolás, órakor: május :00:00-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május 21 00:00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között május :00:01-23:59:59 között június 1. 00:00:01-23:59:59 között június 2. 00:00:01-23:59:59 között június 3. 00:00:01-23:59:59 között június 4. 00:00:01-23:59:59 között június 5. 00:00:01-23:59:59 között június 6. 00:00:01-23:59:59 között június 7. 00:00:01-23:59:59 között június 8. 00:00:01-23:59:59 között *Minden pénteki, szombati, vasárnapi, valamint ünnep- és munkaszüneti napra eső Játéknaphoz kapcsolódó sorsolás a játéknapra rákövetkező munkanapon történik meg. A Lebonyolító minden sorsolás estében a Nyertes kisorsolásával egyidejűleg 2 fő Pótnyertest is kisorsol. A Nyertesnek, a nyertességének kihirdetését követően (a játékon belüli Nyertesek menüpontban és Nyertes értesítő formájában) 15 nap áll rendelkezésére, hogy a címen megadja a

7 tájékoztató üzenetben kért személyes adatait. A nyeremény átvételéhez a Játékosnak a sorsolás nyertesének meghirdetését követő 15 napon belül postai úton, ajánlott levélben kell eljuttatnia Lebonyolító részére azt a Megbízó által kibocsátott pénztári blokkot, amellyel igazolni tudja, hogy a Szelfi Fesztivál applikációba feltöltött képen szereplő ALDI fesztiválterméket a Játék időtartama alatt megvásárolta. Amennyiben a Nyertes 15 napon belül a fentieknek nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelenítésre kerülhet. A postára adott blokkok beérkezéséért a Szervező felelőssége nem vállal, így javasoljuk, hogy postára adás előtt a Játékos készítsen másolatot a blokkjáról. A nyertesség érvényességének igazolásához Megbízó és Lebonyolító kizárólag eredeti pénztári blokkot (nyugtát) fogad el, így blokk-másolat elfogadására nincs mód. A Játékos ezt meghaladóan tudomásul veszi, hogy kizárólag sértetlen pénztári blokk kerül elfogadásra, ekként a pénztári blokk esetleges elveszítése, megsemmisülése, megsérülése, a blokk vásárlását igazoló részének vagy valamely elemének szabad szemmel való olvashatatlanná válása, vagy az eredeti blokk birtoklásával kapcsolatos vita a Játékból történő kizárást és a nyertesség érvénytelenítését vonhatja maga után. Amennyiben a Játékos a nyertességét igazoló eredeti blokk visszaküldését igényli a Lebonyolítótól, úgy köteles a blokkal együtt megfelelően felbélyegzett válaszborítékot küldeni, mely esetben a blokk postai úton visszaküldésre kerül a Játékos részére. Bármely okból történő érvénytelenítés esetén a nyereményt a kisorsolása sorrendjében a Pótnyertes veheti át. Amennyiben a Pótnyertesek sem tudják blokkal igazolni nyertességüket vagy a Pótnyertesek egyike sem jelentkezik, helyüket szintén kisorsolásuk sorrendjében további Pótnyertesek veszik át, akik 15 napon belül kerülnek kisorsolásra a korábbi nyertesnek nyilvánított személy Játékból való kiesését követően. A Nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget a Megbízó teljesíti a Nyertes helyett. A Nyertesek a nyereményeket futárszolgálat útján kapják meg. A tárgynyeremény pénzre és egyéb dologra nem váltható. A nyeremények nem átruházhatóak. 5.) A játékból ki vannak zárva az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., a Solutions Communications Kft. munkatársai, illetve a velük megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnereik és a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő társaságok munkatársai, illetve e személyek Polgári Törvénykönyv 8:1. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) 6.) Személyes adatok kezelése: A Játékba való jelentkezésével és részvételével, illetőleg a fénykép feltöltésével a Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játékos jelen Játék során önkéntesen megadott személyes adatait így

8 különösen, de nem kizárólagosan a Játékos nevét, Facebook nicknevét, képmását, születési időpontját, telefonszámát, lakcímét és címét Megbízó és Lebonyolító mint közös adatkezelők a jelen Játék lebonyolítása és a fényképek közzététele céljából a vonatkozó jogszabályok keretein belül kezeljék. A Játékban történő részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban az adatok szolgáltatásának hiányában a Játékban való részvételre a Megbízó és Lebonyolító nem tud lehetőséget biztosítani. Az adatkezelés jogalapja eltérő jelzés hiányában az adatalany hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A Játékos által megadott, feltöltött fényképpel kapcsolatos személyes adatok kezelése vonatkozásában Megbízó és Lebonyolító a fényképen szereplő személy hozzájárulását vélelmezi. A Játékos személyes adatait a Megbízó és Lebonyolító a Játékos azonosítására, értesítésére és vele való kapcsolattartásra használja fel a Játék időtartama alatt, ideértve az esetleges panaszok és egyéb reklamációk kezelését is. Lebonyolító felhívására a Játékos (fényképen szereplő személy) nevének, lakcímének, születési dátumának, telefonszámának, címének és egyéb elérhetőségének önkéntes szolgáltatása és igazolása lehet szükséges annak érdekében, hogy Lebonyolító a jelen szabályzatbeli feltételek és korlátozások érvényesítését ellenőrizze. A személyes adatok kezelését Megbízó és Lebonyolító addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan szükséges, vagy ameddig az adatalany ezen adatok törlését nem kéri. A Játék lezárását követően az adatok törlésre kerülnek, ide nem értve a nyertes Játékosok adatait, mely adatok a nyereményjuttatás adminisztrálása érdekében kerülnek kezelésre és megőrzésre az irányadó adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően. A Facebook adatkezelésére a Facebook adatvédelmi szabályzata és felhasználási feltételei irányadóak. A Megbízó és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok miatt fellépő következményekért és az ilyen adatok miatt bekövetkező esetleges károkért. A személyes adatok biztonságáról a Megbízó és Lebonyolító megfelelő intézkedések útján gondoskodik. A Játékos (fényképen szereplő személy) bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését, amennyiben a címen keresztül vagy írásban kapcsolatba lép a Lebonyolítóval (székhely: 7039 Németkér, Ifjúság u. 18.). A levél fejlécében, illetőleg tárgyként a ALDI Szelfi Fesztivál adatvédelmi kérdés szöveget kérjük feltüntetni. A Játékos megkeresésével összefüggésben a Megbízó, Lebonyolító vagy ezek

9 közreműködője kérheti, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek az adatalanyi jogosultság igazolására szolgálnak. A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve az adatalany bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges vagy a törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Megbízó és Lebonyolító az adatalany tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja. Amennyiben az adatalany nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt pert indíthat az adatkezelőkkel szemben. Az adatalany a jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. Játékos a jelen Játékba való részvételével hozzájárulását adja, hogy Megbízó és Lebonyolító a nyertes Játékos önként megadott személyes adatai közül a nevét (Vezetéknév, Keresztnév), lakcímét (Város) és a nyerés tényét, továbbá a Játékos által feltöltött fényképet és a fényképekből összeállított ALDI Szelfi videót közzétegye az ALDI Magyarország Facebook oldalán, a nyereményjáték eredményéről beszámoló print és online közleményekben, valamint a nyertes Játékosról hang- és képfelvételeket készítsen. 7.) A Játékosok elfogadják, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Megbízó vagy Lebonyolító számára esetlegesen okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. A Játékost együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Megbízó és a Lebonyolító irányába. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megszegése esetén a Lebonyolító jogosult a Játékos Játékból való kizárására, illetve a Játékos nyertességének érvénytelenítésére. A Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. 8) A Megbízó ás Lebonyolító a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja. Megbízó és Lebonyolító ezt meghaladóan fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat módosítására, a Játék szüneteltetésére vagy törlésére. A nyeremény azonos értékű nyereményre való módosításának jogát a Megbízó és Lebonyolító szintén kifejezetten fenntartja. Lebonyolító és Megbízó nem felelős és a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizár mindennemű kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi úton történő igényérvényesítést a Játékkal kapcsolatos részvétellel, valamint a nyereményjuttatással összefüggésben. Az küldés esetleges hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltűntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének, átadásának a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Lebonyolító és Megbízó semmilyen felelősséget nem vállal.

10 A Megbízó és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elektronikus levelezést akadályozó tényezőkért és az abból eredő károkért. Amennyiben a jelen Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a szabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Játék részletei a oldalon elérhetőek. Amennyiben a Játékkal, továbbá a Játékszabályzattal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, írjon üzenetet az címre. Budapest, május 17.

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat)

ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) ALDI Húsvéti Kódgyűjtés (Részvételi- és játékszabályzat) 1.) Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó vagy ALDI) nyereményjátékot indít

Részletesebben

Cashless kihívás - Játékszabályzat

Cashless kihívás - Játékszabályzat Cashless kihívás - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International Kft által meghirdetett Cashless Kihívás promóciós játék (a továbbiakban: a Játék ) alábbi részvételi feltételeit.

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Lekvár- párkereső nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Nőnapi nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy

Részletesebben

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ

JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ JÁTÉKSZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A ROSSMANN HORGONYT FEL! MEMÓRIAJÁTÉK ALKALMAZÁSHOZ KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, ILLETVE CSAK

Részletesebben

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10.

Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel a konyháját nyereményjáték 2016.03.07.-2016.04.10. 1. A Játék szervezője A Indul a Gyermelyi Bespájzoló: Töltse tele liszttel

Részletesebben

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A játék szervezője: Az Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Május

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Foglaljátok el a Szigetet a Bacardival nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Foglaljátok el a Szigetet a Bacardival nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Foglaljátok el a Szigetet a Bacardival nyereményjáték 1. A Játék időtartama A Bacardi Limited 2015. június 26. 0 óra és 2015. augusztus 3. reggel 06 óra között nyereményjátékot

Részletesebben

Lunett Design nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Lunett Design nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Lunett Design nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Lunett Design nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata

A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata A CAMAIEU HUNGARY Kft. Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjátékának Részvételi- és Játékszabályzata 1. A Játék szervezője 1.1. A Camaieu Selfiere fel elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT Bacardi Party Time! nyereményjáték 1. A Játék időtartama A DunaPro Drink Kft. két szakaszban: 2015. november 27. 00:00 óra és december 31. 24:00 között (1. szakasz), valamint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. Szervező cég: A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám:

Részletesebben

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT VISTA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Nyerjen 2 fő részére szóló repülőjegyet Törökországba! 2015. szeptember 25. 2015. szeptember 30. éjfélig A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK

Részletesebben

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata Virágmaci játék Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Goodwill Pharma (székhely: 6724 Budapest, Cserzy Mihály utca 32., a továbbiakban: "Szervező")

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. )

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. ) A Csuda élmény a POM-BÄR! elnevezésű Játék hivatalos szabályzata 1. A Intersnack Magyarország Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-078415

Részletesebben

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOM Park Kártya Minden kényelem egy kézben elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Knorr Estebéd elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata

A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata A Telenor Magyarország Zrt. MOSTVAGYOK játékának Játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOSTVAGYOK játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Piatnik Budapest Kft. Kis játék a gyerekeknek, de óriási élmény a családnak! nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat

Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat Részvételi feltételek és játékszabályzat Pöttyös Pillanatok fotópályázat A FrieslandCampina Hungária ZRt. Pöttyös Pillanatok fotópályázatára (a továbbiakban: Játék ) az alábbi szabályok vonatkoznak. 1.

Részletesebben

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Díjnet-MasterCard NYERŐ PÁROS nyereményjáték elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2016. május 1. 2016. június 15. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Játssz a Győri Édessel és irány a természet! elnevezésű nyereményjáték (

Részletesebben

Játékszabályzat. Tic Tac Strawberry mix promóció

Játékszabályzat. Tic Tac Strawberry mix promóció Játékszabályzat Tic Tac Strawberry mix promóció 1. A promóció neve: A promóció neve: Tic Tac Vigyél Színt a télbe! Promóció 2. A promóció szervezője: A Tic Tac Vigyél Színt a télbe! (a továbbiakban: Promóció)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. 1. A Szabályzat célja, hatálya A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az RP Tolz Bt (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor

Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor Részvételi és pályázati szabályzat COFIDIS Álomtábor 1. A Pályázat neve és időtartama A Cofidis Magyarországi Fióktelepe Álomtábor megnevezésű Pályázatot (a továbbiakban: Pályázat ) hirdet, amelynek időtartama:

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat

újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat újház Centrum Májusi ajándéközön játékszabályzat 1. A játék szervezője A Májusi ajándéközön elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörüen

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz

Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett Regisztrálj és nyerj! játékhoz Nyereményjáték szabályzat a www.webkiallitas.hu oldalon meghirdetett "Regisztrálj és nyerj!" játékhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat vonatkozik minden, a Netex-Magyarország

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz egészségesen! Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban:

Részletesebben

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. #telekomfradi elnevezésű játékának szabályzata

A Magyar Telekom Nyrt. #telekomfradi elnevezésű játékának szabályzata A Magyar Telekom Nyrt. #telekomfradi elnevezésű játékának szabályzata 1. A játék A Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., a továbbiakban: Szervező),

Részletesebben

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Danone Görög Tesco Nyereményjáték néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Sport Szelet Minden 4. nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services

Részletesebben

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET

JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET JÁTÉKLEÍRÁS ÉN ÍGY ISZOM A TEJET Van, aki hidegen szereti. Mások melegen isszák. Van, aki bögréből kortyolja. Mások üvegpohárba töltik. Van, akik gyorsan ledönti. Mások lassan iszogatják. És Ön hogy issza

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője A Táplálkozás titkai. elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat. (2016.01.18. napjától hatályos szöveg)

Adatkezelési Szabályzat. (2016.01.18. napjától hatályos szöveg) Adatkezelési Szabályzat (2016.01.18. napjától hatályos szöveg) 1. Adatkezelő A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték

VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték VISTA - Air France - KLM - Delta Air Lines nyereményjáték SZABÁLYZAT (2015. november 26. - december 13.) A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1., cégjegyzékszám: 01-09-067-990)

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A minőséggel most Ön is nyerhet! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

5) A KomplettPC Shop jogosult a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során az Ügyfél részéről jogellenes felhasználást észlel.

5) A KomplettPC Shop jogosult a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata során az Ügyfél részéről jogellenes felhasználást észlel. Adatvédelem 1. FOGALMAK 1) Ügyfél Publikus hálózat felől (internet) érkező olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany, aki a http://komplettpc.hu/ névtérben publikált számítógépes

Részletesebben

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban? A Primőr Kozmetikai Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma: 11094418-2-03.,

Részletesebben

Az LG Knock Code Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya

Az LG Knock Code Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya Az LG Knock Code Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya I. A játék szervezője: Az LG Knock Code elnevezésű játék szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Yogalogon.com - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Yogalogon.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat Az http://www.iraspszichologia.hu weboldalt (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldal) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték. A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték. A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Fotópályázat: A napelemnek is van romantikája nyereményjáték A nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A játékban részt vevő felhasználók a jelentkezési e-mail elküldésével elfogadják az alábbi Részvételi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az InterPont Plus Kft. (cím: 1158 Budapest, Szűcs István u. 25/A, adószám: 10479276-2-43, cégjegyzékszám:01-09-073563, képviseli: Gregor Tamás ügyvezető) kötelezettséget vállal

Részletesebben

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Híres Kedvencek elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője az E-BOLA MÉDIA Kft. (székhely: 1026 Budapest,

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Lépéselőny Média Kft. (Továbbiakban: Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapján elérhető Szolgáltatás felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata Szervező: L Oréal Magyarország Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-268100, a továbbiakban:

Részletesebben

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata

Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata Meggle Adventi kalendárium Facebook applikációs játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatvédelmi szabályzata 1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató A http://szakallasember.hu/home/shop/ üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Onmegvalosito.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Onmegvalosito.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj Activia fitt kosarat! néven termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékot szervez. A

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a MIKKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: MIKKA Kft., székhely:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Ecostudio Informatika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ecosite.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon keresztül a Szolgáltató

Részletesebben

A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier. Next Wave Europe Kft. (1122 Budapest, Csaba utca 24/a)(a továbbiakban Rendező )

A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier. Next Wave Europe Kft. (1122 Budapest, Csaba utca 24/a)(a továbbiakban Rendező ) 1. Játékszabályzat A Pure 3in1 Casting promóció játékszabálya Garnier A jelen dokumentum tárgya a Pure promóció reklám- akció szabályainak (a továbbiakban csak szabályzat ) teljes és világos rendezése.

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek Vásárlási feltételek Általános szerződési feltételek Tartalomjegyzék Regisztráció... 2 Termékek keresése... 2 Termékek megrendelése... 3 Vételár... 4 Fizetési módok... 4 A távollevők közti szerződés...

Részletesebben

Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat)

Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) Gondoskodni érdemes! Prevital nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Partner in Pet Food Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14., a továbbiakban: "Szervező"). országos,

Részletesebben

ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÉRTÉKSZIGET WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Bevezetés 2. A megrendelés módja 3. A kosár használata 4. Kedvezmények, kuponok 5. Megrendelés/Vásárlás 6. Fizetés 7. Szállítás

Részletesebben

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg.

Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. Hótotó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő partner (továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Heineken UCL Nyerj jegyet a milánói döntőre a Tescoval AP kód feltöltős nyereményjáték. HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat

Részletesebben

TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Te Soundod elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. (székhely:

Részletesebben

TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK

TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK TELEKOM FESZTREHAJTOK JÁTÉK Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a játékszabályzatot a játék megkezdése előtt! 1. Általános rendelkezések 1.1 A Telekom Fesztrehajtok Játék a továbbiakban: Játék

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kristinus.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kristinus.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A DIVAT AZ AJÁNDÉK NYERD MEG A LIBRESSE-GAP KOLLEKCIÓT! PROMÓCIÓ HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A DIVAT AZ AJÁNDÉK NYERD MEG A LIBRESSE-GAP KOLLEKCIÓT! PROMÓCIÓ HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÁTÉKSZABÁLYZAT A DIVAT AZ AJÁNDÉK NYERD MEG A LIBRESSE-GAP KOLLEKCIÓT! PROMÓCIÓ HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1) A játék szervezője A SCA HYGIENE PRODUCTS Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi

Részletesebben

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT NYERJÜNK EGYÜTT KÁRTYA PROMÓCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Promóció szervezője A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Gyermekruhashop.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Gyermekruhashop.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse NEXTENT Informatika Zrt. által a Pick-a-Printer szolgáltatás nyújtása során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.; cégjegyzékszám: 01-10-042190; adószám: 10834730-2-44; a továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Számlabarát Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető Számlabarát Kft. (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 20.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

RAAB KARCHER Gödöllő: sorsolásos nyereményjáték-akció játékszabályzata - ZALAKERÁMIA NYEREMÉNYJÁTÉK -

RAAB KARCHER Gödöllő: sorsolásos nyereményjáték-akció játékszabályzata - ZALAKERÁMIA NYEREMÉNYJÁTÉK - RAAB KARCHER Gödöllő: sorsolásos nyereményjáték-akció játékszabályzata - ZALAKERÁMIA NYEREMÉNYJÁTÉK - RAAB KARCHER Gödöllő: sorsolásos nyereményjáték-akció játékszabályzata - ZALAKERÁMIA NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Goprojekt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.fitprojekt.hu/ www.fitprojekt.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Partyarc nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi

Részletesebben