Newton módszer. az F(x) = 0 egyenlet x* gyökének elég jó közelítése. Húzzuk meg az F(x) függvény (x 0. )) pontbeli érintőjét, és jelölje x 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Newton módszer. az F(x) = 0 egyenlet x* gyökének elég jó közelítése. Húzzuk meg az F(x) függvény (x 0. )) pontbeli érintőjét, és jelölje x 1"

Átírás

1 Newton módszer A húrmódszernél és a szelőmódszernél az F(x) függvény gyökének közelítéséhez a függvény húrját használtuk. Hatásosabb a módszer akkor, ha érintőkkel dolgozunk. Def.: Legyen x 0 az F(x) = 0 egyenlet x* gyökének elég jó közelítése. Húzzuk meg az F(x) függvény (x 0, F(x 0 )) pontbeli érintőjét, és jelölje x 1 az érintő x tengellyel vett metszéspontját. Ezután húzzuk meg az F(x) függvény (x 1, F(x 1 )) pontbeli érintőjét és jelölje x 2 az érintő x tengellyel vett metszéspontját Íly módon egy x 0, x 1, x 2, sorozatot nyerünk. X n+1 = x n F(x n )/F (x n ) (n = 0, 1, 2, ) Tétel: Tegyük fel, hogy x 0 és x* között F(x) kétszeresen differenciálható, F (x) 0, F (x) 0, valamint F(x 0 )*F (x 0 ) > 0. Ekkor a Newton módszer konvergens. Ha az x* gyököt a húr és a szelő-módszerekhez hasonlóan valamely intervallumba szorítjuk, akkor az intervallum azt a végpontját kell kezdeti közelítésnek választanunk, amelyre: F(x0)*F (x0)>0. A Taylor-formula alapján k>=0 esetén azt nyerjük, hogy: 0=F(x*)=F(xk)+F (xk)*(x*-xk)+(1/2)*f (ξ)*(x*-xk) 2 Valamint a: X k+1 = x k F(x k )/F (x k ) formulát átrendezve: 0=F(xk)+F (xk)*(xk+1-xk) adódik, amelyet kivonva a Taylor-formulából nyert egyenlőségből azt kapjuk hogy: 0=F (xk)*(x*-xk+1)+(1/2)*f (ξ)*(x*-xk) 2 formulát kapjuk. Feltéve, hogy az x* értékét és az (xk) sorozatot tartalmazó valamilyen intervallumba 0<m<= F (x) és M>= F (x),akkor az előbbi formula: ξk+1 <=M/2m* ξk 2 alakban írható fel. Mindkét oldalt megszorozva K=M/2m-el a dk=k*ξk mennyiségekre a dk+1<=dk 2 összefüggéshez jutunk. Feltéve, hogy x0 x* hoz olyan közel van, hogy d=d0<1, akkor teljes indukcióval könnyű belátni, hogy k>=0 esetén: dk+1<=d 2k+1

2 Ez az egyenlőtlenség a Newton Módszer hibabecslő formulája. Példaprogram: x*x*x-3*x*x-x+9 import math, os from abrazol import * rajzol(["(x*x*x)-3*(x*x)-x+9"],-5,5,60,20,["red"]) # a fuggveny def func1(x): return (x*x*x)-3*(x*x)-x+9; #elso derivalt def func2(x): return 3*x*x-6*x-1; #beolvasas x0=input("adja meg az intervallum kezdetet: ")*1.0 eps=input("adja meg a hibakorlatot: ")*1.0 nevezo=func2(x0) szamlalo=func1(x0) xe=x0-(szamlalo/nevezo) sz=1 while (abs(x0-xe)>eps): x0=xe szamlalo=func1(x0) nevezo=func2(x0) print sz print xe xe=x0-(szamlalo/nevezo) sz=sz+1 Hibabecslés: F(x)=x 3-3x 2 -x+9 F (x) = 3x 2-6x-1 >=8=m F (x) = 6x-6 <=18=M K=M/2m K=18/16=9/8 ξk=xk-x* dk=k*ξk d=(k*ξ0) 2k+1 x0=-2 x1=-1,609 ξ0=x0-x1= d0=(9/8)*-0,0391=-0, dk+1<=d 2k+1 d4<=(-0, ) 9 9/8* ξ5 <(-0, ) 9 Futási eredmény: x4-x* <8/9*(-0, ) 9 /usr/bin/python -u "/home/gajdosr/python/oldal/newton.py" Adja meg az intervallum kezdetet: -2 Adja meg a hibakorlatot:

3 Módosított Newton-módszer: A Newton-módszer esetében újabb közelítés számításakor f és f egy-egy függvényértékét kell kiszámolnunk! Az intervallum felezésnél, a húr- és a szelőmódszernél lépésenként csak f(xk) értékét kell számolnunk! Így a Newton-módszer műveletigénye nagyobb, mint a többi módszeré! Ha f a gyök környezetében alig változik, akkor nem vétünk hibát, ha a Newton formulába f (xk) helyett f (x0) értékét írjuk. Tehát e formulát írjuk át: Erre: Az így kapott formulát módosított Newton-módszernek nevezzük. Ezzel a módszer műveletigényét jelentősen lecsökkentjük, hiszen f értékét csak az iteráció megkezdésekor kell kiszámolnunk. Példa: Az x^3-3x^2-x+9 = 0 egyenlet valós gyökét a módosított Newton-módszerrel határozzuk meg. x0 = -2 választással f (x0) = lépést kell számolnunk a gyök 6 tizedesre való meghatározásához. A számítás eredményeit a táblázat ismerteti. import math, os from abrazol import * rajzol(["(x*x*x)-3*(x*x)-x+9"],-5,5,60,20,["red"]) def func1(x): return (x*x*x)-3*(x*x)-x+9; def func2(x): return 3*x*x-6*x-1; x0=input("kerem az intervallum kezdetet: ")*1.0 eps=input("kerem a hibakorlatot: ")*1.0 nevezo=func2(x0) szamlalo=func1(x0) xe=x0-(szamlalo/nevezo) lepessz=1 while (abs(x0-xe)>eps): x0=xe szamlalo=func1(x0) print lepessz print xe xe=x0-(szamlalo/nevezo) lepessz=lepessz+1 Forrás: Szidarovszky Ferenc Bevezetés a numerikus módszerekbe

4 Lagrange interpoláció: import math, os from abrazol import * n=input("adja meg az alappontok szamat:") xtomb=[ None ] * n ytomb=[ None ] * n tomb=[ None ]*(n+1) while(i<n): xtomb[i]=input("adja meg az x ertekkeszletet:")*1.0 ytomb[i]=input("adja meg az x-hez tartozo fv ertekeket:")*1.0 tomb[i]=xtomb[i],ytomb[i] print tomb x=input("hol kozelitse:") p= 0 s="" while(i<n): li=1 s+="+"+str(ytomb[i]) while(j<n): if i!=j: li=li*((x-xtomb[j])/(xtomb[i]-xtomb[j])) s+="*((x-"+str(xtomb[j])+")/("+str(xtomb[i])+"-"+str(xtomb[j] )+"))" p=p+ytomb[i]*li print "Az x-hez tartozo fuggvenyertek:",p #fv=raw_input("miyen fuggvenyt akar abrazolni:") eredmeny=x,p tomb[n]=eredmeny rajzol([s],1,150,1,5,["blue"],tomb)

5 Polinom interpoláció Függvényközelítések Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a diszkrét pontokban adott függvényekhez hogyan lehet jól kezelhető, az adott pontokra minél jobban illeszkedő függvényeket konstruálni. A legkönnyebben kezelhető és a legkedvezőbb analitikus tulajdonságokat követő függvények a véges fokszámú polinomok, így a gyakorlati esetek nagy részében polinom közelítésekkel dolgozunk. Az adott pontokra való jó illeszkedésük szempontjából a polinomokkal való közelítések három típusát különböztetjük meg: 1. Interpoláció 2. A legkisebb négyzetek módszere 3. Csebisev-féle közelítés Az interpolációs polinomok az alappontokban ugyanazokat az értékeket veszik fel, mint az adott függvény, a legkisebb négyzetek és a Csebisev-féle közelítés módszerével nyert polinomok az alappontokban az adott függvényértékeknek csak közelítését adják. Interpoláció Az y=f(x) függvény értékkészlete legyen ismert az x 0, x 1,, x n pontsorozaton, azaz y 0 =f(x 0 ), y 1 =f(x 1 ),, y n =f(x n ) Az x 0, x 1,, x n pontsorozatot a továbbiakban interpolációs alappontoknak nevezzük. Az interpoláció célja, hogy olyan függvényt határozzunk meg, amely az [x 0 ; x n ] intervallumban közelítőleg megadja az alappontoktól eltérő helyeken is a függvényértékeket. Az eljárás lényege az, hogy az f(x) függvényt olyan F(x) függvénnyel közelítjük, amely az (x i ;y i ) (,1,, n) pontokban, az ún. kollokációs pontokban megegyezik f(x)-szel, azaz F(x i )=f(x i ) y i (,1,, n). Az F(x) függvény előállítására szolgáló eljárást interpolációnak, az F(x) függvényt pedig interpolációs függvénynek nevezzük. Az F(x) függvény p(x)-szel jelölt polinom. Polinom interpoláció A polinom interpoláció a lineáris interpoláció egy általános fajtája. Egy y=p(x) polinom meghatározását jelenti, mely keresztül megy a (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),,(x n,y n ) pontokon. Tehát adott n db pont ahol az egyes x i értékek mind különbözők, minden p(x i )=y i, (i eleme 0..n) és a polinom fokszáma legfeljebb n-1 lesz. A keresett p(x) polinomra minden esetben teljesülni kell a következő feltételeknek: 1. x i!=0, i eleme 0..n, 2. x i =x j akkor i=j, 3. a következő mátrix determinánsa nem 0 1, x 0, x 02,, x 0 n-1 1, x 1, x 12,, x 1 n-1 1, x n, x n2,, x n n-1

6 Ha ezek teljesülnek a következő egyenletrendszert kell megoldani (ez az ún. Vandermonde mátrix): A keresett polinom a következő alakban írható fel az a i -k ismeretében: import math, sys def mxprint(m): for i in range(size): for j in range(size): print m[i][j], print "" def mkmatrix(rows, cols): mk = [ None ] * rows for i in range(rows): mk[i] = [0] * cols for j in range(cols): mk[i][j] = 0 return mk def delete(mx,sor,oszlop): m=mkmatrix(len(mx)-1,len(mx)-1) sorindex=-1 for i in range(len(mx)): if(i!=sor): sorindex+=1 oszlopindex=-1 for j in range(len(mx)): if(j!=oszlop): oszlopindex+=1 m[sorindex][oszlopindex]=mx[i][j] return m def mxdet(m): ejel=-1 ret=0 if (len(m)==2): ret=(m[0][0]*m[1][1])-(m[1][0]*m[0][1]) else: ret=ret+(-1)*ejel*m[0][i]*(mxdet(delete(m,0,i))); ejel=-ejel return ret def mod(m1,m2,el): mke=mkmatrix(len(m2),len(m2)) for i in range(len(mke)): for j in range(len(mke)): mke[i][j]=m1[i][j] mke[i][el]=m2[i] return mke def cramer(m1,m2): xi=mkmatrix(len(m2),len(m2)) for i in range(len(m2)): xi[i]=mxdet(mod(m1,m2,i))/(mxdet(m1)*1.0) return xi

7 def fuggveny(x): i=1 ertek=p[0] while(i<db): ertek=ertek+(p[i]*x**i) return ertek db=input( "Kerem a koordinatak szamat: ") i=1 tx=[] ty=[] p=[] while(i<=db): print "Kerem a(z) ",i,". koordinata x erteket: " x=input() tx.append(x) print "Kerem a(z) ",i,". koordinata y erteket: " y=input() ty.append(y) while(i<db): x=tx[i] if x==0: print "A polinom interpolacio nem alkalmazhato" sys.exit(0) while(j<i): if(tx[j]==x): print "A polinom interpolacio nem alkalmazhato, 2 koordinata x erteke megegyezik!" sys.exit(0) m=[] while(i<db): x=tx[i] seged=[] while(j<db): seged.append(x**j) m.append(seged) if mxdet(m)==0: print "A matrix determinansa 0, a polinom interpolacio nem alkalmazhato" sys.exit(0) p=cramer(m, ty) print p keresett=input( "Kerem a keresett pont x koordinatajat: ") print fuggveny(keresett)

8 Az intervallumfelezés módszere import math def f(a): return a*a*a*a*a+2*a*a-0.5 def intfel(a,b): c=(a+b)/2.0 if ((abs(a-b)>1e-11)and(f(c)!=0)): if (f(c)*f(b)<0): return intfel(c,b) elif (f(c)*f(a)<0): return intfel(a,c) else: return c def intfel1(a,b): d=0 c=(a+b)/2.0 while((abs(a-b)>1e-11) and (f(c)!=0)): c=(a+b)/2.0 if (f(c)*f(b)<0): a=c elif (f(c)*f(a)<0): b=c d+=1 return d a=0 b=2 if (f(a)*f(b)<0): print "a kozelito megoldas :",intfel(a,b) print intfel1(a,b),"lepesben oldotta meg" else: print "Nemjo a megadott intervallum"

9 A legkisebb négyzetek módszere Eddig már két függvényközelítési módszerrel foglalkoztunk, a Lagrange polinomokkal és a Taylor polinomokkal. A Lagrange polinomoknál minden alappontban egy mérési eredményünk van (ami lehet valódi mérés eredménye, de lehet kiszámított függvényérték is) és megköveteljük azt, hogy a függvényt közelít? polinom a megadott alappontban a megadott értéket vegye fel. A Taylor polinomok esetében egy pontban a deriváltak értékét adjuk meg (illetve mérjük, ha ilyen mérést meg tudunk valósítani) és olyan polinomot konstruálunk, amelynek deriváltjai az adott pontban a megadott derivált értékek. A legkisebb négyzetek módszere a fenti módszerek egy általánosítása, ugyanis a gyakorlatban meg kell engednünk azt is, hogy egy függvényérték meghatározására több mérést is végezhessünk. Ekkor azonban nem köthetjük ki, hogy a közelítő függvény milyen értéket vegyen fel, hiszen a mérési eredmények rendszerint nem azonosak, így nincs is megadott függvényérték. A másik általánosítás abban lehetséges, hogy nem kell ragaszkodni a polinomokhoz, szinte minden függvényfajta előfordulhat illesztő függvényként. A legkisebb négyzetek módszerének általános megfogalmazása Tegyük fel, hogy egy f ( x, a1, a2,..., am ) egyelőre ismeretlen függvény értékére az x, 1 x2,... xs alappontokban méréseket végzünk. Ennek eredményeként az y = f x, a, a,... a ) j = 1, 2,..., s értékekre kapjuk az j ( j 1 2 n,...,,,...,,...,...,, mérési eredményeket. ( s1, s2,.., sk ) nem feltétlenül egyenlőek, vagyis nem minden pontban kell ugyanannyi mérést végezni (de lehet). A fő feladat az f ( x, a1, a2,..., am ) függvényben, amelynek alakja 2 ( 1) adott (pl. egy polinom, f ( x, a1, a2,..., am ) = a 1 + a x 2 + a x m a x ) az m a 1, a2,... am határozatlan együtthatók értékének meghatározása úgy, hogy az így kapott f függvény értékének eltérése a mérési értékektől az alappontokban a lehető legkisebb legyen. Az eltérést a függvényérték és a mérési értékek különbségének négyzetével mérjük. Így a kapott feladat egy többváltozós függvény szélsőértékének meghatározása. A négyzetes eltérést megadó függvény a következő: f x, a, a,..., a ) = ( 1 2 m.

10 Keresendő tehát az f ( x, a1, a2,..., am ) függvény minimumhelye, ahol változók az a 1, a2,... am paraméterek. A többváltozós függvények elméletéből tudjuk, hogy ott lehetnek szélsőérték helyek, ahol a függvény első parciális deriváltjai eltűnnek. Esetünkben ez a következő egyenletek teljesülését jelenti: = =... = A szélsőérték létezésének elégséges feltételeivel ilyen általánosan nem foglalkozunk. Abban az esetben, ha a meghatározandó függvény polinom vagy olyan függvény, amelyben az ismeretlen a j, j = 1,..., m paraméterek lineárisan fordulnak elő, lineáris legkisebb négyzetek módszeréről beszélünk. Ennek speciális esete, amellyel külön is foglalkozunk az, amikor f alakja f ( x, a1, a2 ) = a1 + a2 x vagyis a lineáris függvény, amelyet a statisztikában lineáris regressziónak neveznek. De ugyanebben az értelemben beszélhetünk parabolikus, harmadfokú,... stb. regresszióról is, ha az illesztésre használt függvény parabola, harmadfokú polinom, stb. Minden ilyen esetben a fenti megoldandó egyenletrendszer lineáris egyenletrendszer lesz. Nemlineáris regresszióról akkor beszélünk, ha az illesztendő függvény a meghatározandó paramétereket nemlineárisan tartalmazza. Ekkor a szükséges feltételeket megfogalmazó egyenletrendszer nemlineáris egyenletrendszer lesz. ### lnm.py # -*- coding: iso *- import math, os, sys n=input("az alappontok szßma:") xtomb=[ None ] * n ytomb=[ None ] * n tomb=[ None ]* n while(i<n): xtomb[i]=input("adja az alappontokat:")*1.0 ytomb[i]=input("adja meg az az alappontokhoz tartozˇ fřggvúnyúrtúkeket:")*1.0 tomb[i]=xtomb[i],ytomb[i] print tomb f=input("hanyadfok legyen a poiinom:") t=[ None ] * n while(i<n): t[i]=1 s=[ None ] * f u=[ None ] * f s[0]=n u[0]=0

11 while(i<n): u[0]=u[0]+ytomb[i] i=1 while(i<f): s[i]=0 u[i]=0 while(j<n): t[j]=t[j]*xtomb[j] s[i]=s[i]+t[j] u[i]=u[i]+t[j]*ytomb[j] i=n+1 b=[ None ] * len(u) while(i<2*f): while (j<n): t[j]=t[j]*xtomb[j] s[i]=s[i]+t[j] a=[ [ None ] * n ] *n while(i<len(u)): b[i]=u[i] while(j<len(s)-1): print s[i+j] a[i][j]=s[i+j] print a[i][j] print b[i] ### lnm2.py # -*- coding: iso *- import math, os, sys n=input("az alappontok szßma:") xtomb=[ None ] * n ytomb=[ None ] * n tomb=[ None ]* n while(i<n): xtomb[i]=input("adja az alappontokat:")*1.0 ytomb[i]=input("adja meg az az alappontokhoz tartozˇ fřggvúnyúrtúkeket:")*1.0 tomb[i]=xtomb[i],ytomb[i] print tomb f=input("hanyadfok legyen a poiinom:") while(i<f): k=0 while(k<n): k=k+1 k=0 q=[ [ None ] * n] * n p=[ [ None ] * n] * n while(k<n): q[0][k]=p[0][k] k=k+1 k=0 l=0 c=[ [ None ] * n] * n c[k][l]=0 u=0

12 while(l<k-1): c[k][l]=0 u=0 while(j<n): c[k][l]=c[k][l]+p[k][j] * q[l][j] u=u+q[l][j] * q[l][j] c[k][l]= -c[k][l] / u l=l+1 while(j<n): q[k][j]=p[k][j] l=0 while(l<k-1): q[k][j]=q[k][j]+c[k][l]* q[l][j] l=l+1 c=[ None ] * n while(i<f): c[i]=0 u=0 while(j<n): c[i]=c[i]+q[i][j] * y[j] u=u+q[i][j] * q[i][j] c[i]=c[i] / u print c[i]

13 Deteminans: from random import randrange def mxprint(m): for j in range(len(m)): print m[i][j], print "" def mkmatrix(rows, cols): mk = [ None ] * rows for i in range(rows): mk[i] = [0] * cols for j in range(cols): mk[i][j] = 0 return mk def mkrandommatrix(rows,cols): mk = [ None ] * rows for i in range(rows): mk[i] = [0] * cols for j in range(cols): mk[i][j] = randrange(20) return mk def mxdet(m): ejel=-1 ret=0 if (len(m)==2): ret=(m[0][0]*m[1][1])-(m[1][0]*m[0][1]) else: ret=ret+(-1)*ejel*m[0][i]*(mxdet(delete(m,0,i))); ejel=-ejel return ret def delete(mx,sor,oszlop): m=mkmatrix(len(mx)-1,len(mx)-1) sorindex=-1 for i in range(len(mx)): if(i!=sor): sorindex+=1 oszlopindex=-1 for j in range(len(mx)): if(j!=oszlop): oszlopindex+=1 m[sorindex][oszlopindex]=mx[i][j] return m def main(): #matrix=([1,3,2,2],[-2,6,2,6],[3,6,2,5],[1,2,1,1]) #matrix=([-2,1,2,4,-1],[3,1,1,-4,5],[-6,6,7,6,11],[11,10,-13,-9,6],[3,- 5,5,3,-8]) matrix=([-2,1,2,4,-1,5],[3,1,1,-4,5,-6],[-6,6,7,6,11,7],[11,10,-13,-9,6,- 8],[3,-5,5,3,-8,9],[2,2,11,3,-4,3]) #matrix=mkrandommatrix(11,11) # print matrix print mxdet(matrix) main() #by:tgt

14 Inverz def mxprint(m): print "" for j in range(len(m)): print m[i][j] def mkmatrix(rows, cols): mk = [ None ] * rows for i in range(rows): mk[i] = [0] * cols for j in range(cols): mk[i][j] = 0 return mk def mxdet(m): ejel=-1 ret=0 if (len(m)==2): ret=(m[0][0]*m[1][1])-(m[1][0]*m[0][1]) else: ret=ret+(-1)*ejel*m[0][i]*(mxdet(delete(m,0,i))); ejel=-ejel return ret def delete(mx,sor,oszlop): m=mkmatrix(len(mx)-1,len(mx)-1) sorindex=-1 for i in range(len(mx)): if(i!=sor): sorindex+=1 oszlopindex=-1 for j in range(len(mx)): if(j!=oszlop): oszlopindex+=1 m[sorindex][oszlopindex]=mx[i][j] return m def invertal(m): m1=mkmatrix(len(m),len(m)) ejel=-1 for j in range(len(m)): m1[j][i]=(-1)*ejel*mxdet(delete(m,i,j)) ejel=-ejel for i in range(len(m1)): for j in range(len(m1)): m1[i][j]=m1[i][j]*1.00 m1[i][j]=m1[i][j]/mxdet(m) return m1 def main(): #matrix=([1,-1,2],[2,-1,3],[1,-2,4]) #matrix=([1,2,3],[1,4,0],[-1,1,-1]) matrix=([-2,1,2,4,-1],[3,1,1,-4,5],[-6,6,7,6,11],[11,10,-13,-9,6],[3,-5,5,3,- 8]) mxprint(invertal(matrix)) main() #by:tgt

15 Lineáris egyenletrendszer: def mxprint(m): print "" for j in range(len(m)): print m[i][j] def mkmatrix(rows, cols): mk = [ None ] * rows for i in range(rows): mk[i] = [0] * cols for j in range(cols): mk[i][j] = 0 return mk def mxdet(m): ejel=-1 ret=0 if (len(m)==2): ret=(m[0][0]*m[1][1])-(m[1][0]*m[0][1]) else: ret=ret+(-1)*ejel*m[0][i]*(mxdet(delete(m,0,i))); ejel=-ejel return ret def delete(mx,sor,oszlop): m=mkmatrix(len(mx)-1,len(mx)-1) sorindex=-1 for i in range(len(mx)): if(i!=sor): sorindex+=1 oszlopindex=-1 for j in range(len(mx)): if(j!=oszlop): oszlopindex+=1 m[sorindex][oszlopindex]=mx[i][j] return m def mod(m1,m2,el): mke=mkmatrix(len(m2),len(m2)) for i in range(len(mke)): for j in range(len(mke)): mke[i][j]=m1[i][j] mke[i][el]=m2[i] return mke def cramer(m1,m2): xi=mkmatrix(len(m2),len(m2)) for i in range(len(m2)): xi[i]=mxdet(mod(m1,m2,i))/(mxdet(m1)*1.0) return xi def main(): matrix1=([3,2,1],[5,0,3],[9,4,3]) matrix2=([1,2,3]) #matrix1=([1,3,2,2],[-2,6,2,6],[3,6,2,5],[1,2,1,1]) #matrix2=([1,2,3,4]) print cramer(matrix1,matrix2) main()

Nemlineáris optimalizálás

Nemlineáris optimalizálás Nemlineáris optimalizálás Rapcsák Tamás 2007. 3 Előszó A Nemlineáris optimalizálás című anyag a gazdaságmatematikai elemző közgazdász hallgatók számára készült és egyrészt a matematikai alapozó kurzusokra

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban

9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA. 9.1 Metrika és topológia R k -ban 9. TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMITÁSA 9.1 Metrika és topológia R k -ban Definíció. A k-dimenziós euklideszi térnek nevezzük és R k val jelöljük a valós számokból alkotott k-tagú x = (x 1, x

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY

MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY MATEMATIKA II. FELADATGY JTEMÉNY KÉZI CSABA Date: today. KÉZI CSABA ELŽSZÓ Ez a feladatgy jtemény a Debreceni Egyetem M szaki Karának Matematika II. tantárgyának tematikájához szorosan illeszkedik. Célja

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben