Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

2 A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett k el. A n gy v ltozat p rhuzamos" feladatsorokat tartalmaz, ez rt a jav t si tmutat mind a n gy feladatsorra alkalmazhat. Az A s a B v ltozatot tartalmaz f zet kereskedelmi forgalomban is kaphat. A C, illetve a D v ltozat k l n-k l n f zetben jelent meg, olcs bb kivitelben. A C, illetve a D v ltozatot tartalmaz f zeteket csak iskol k rendelhetik meg. Az egyes t mak r kh z tartoz feladatt pusok kell begyakorl sa ut n a felm r feladatsorok meg r sa az tlagos tanul sz m ra k r lbel l 40 percet vesz ig nybe. v elej n a matematikai sz veg n ll olvas s alapj n t rt n rtelmez s t m g nem mindenkit l v rhatjuk el, ez rt a feladatok sz veg t olvassuk fel. Ugyanakkor a matematikatanul snak is az egyik legfontosabb c lja, hogy a gyermekek k pess v ljanak eleinte egyszer, k s bb sszetettebb sz vegek n ma olvas s alapj n t rt n n ll rtelmez s re. Ebb l k vetkezik, hogy a tanul k olvas si k pess geit gyelembe v ve fokozatosan szoktassuk r ket a feladatok n ll elolvas s ra, rtelmez s re, megold s ra. A felm r feladatsorok rt kel si norm it a k vetkez elvek alapj n ll tottuk ssze: Minden feladatsorra 60 pont adhat. A 60 pontb l 30 pont a minimumk vetelm nyekhez kapcsol dik. Ezeket a pontokat a jav t si tmutat ban vastagon szedt k. Akkor fogadhat el a tanul munk ja, ha a minimumk vetelm nyeknek k r lbel l a 80%- t teljes ti, vagyis legal bb 24 pontot el r. Minden feladatsorban k r lbel l 12 olyan pont van, amely megszerz s hez kiemelked k pess g s esetleg az optimumk vetelm nyeken is t lmutat tud s sz ks ges. Akkor tekinthetj k kiv l nak a tanul teljes tm ny t, ha ezeknek a pontoknak legal bb a fel t megszerzi, s a t bbi feladatban is legfeljebb k t pontot vesz t. Ezeket az elveket gyelembe v ve a k vetkez rt kel si norm kat javasoljuk: Kiv l an J l Megfelel en Felz rk ztat sra teljes tett teljes tett teljes tett szorul 60{52 51{43 42{33 32{24 23{0 A gyermek minden helyes megold s t pontozzuk. Egyes feladatokban esetleg t bb pont is szerezhet, mint amennyit az sszpontsz mba besz m tottunk. Ezeket a plusz teljes tm nyeket k l n rt kelj k, nehogy elfedj k az egy b ter leten esetleg megl v hi nyokat. A k vetelm nyeket a Tananyagbeoszt s, k vetelm nyek c m fejezetben tal ljuk, ann l a h tn l, amelyn l a dolgozat meg rat s t javasoljuk. Ha a gyermekek tlagos tud sszintj t vagy a helyi tanterv aj nl sait, esetleg saj t pedag giai elk pzel seinket - gyelembe v ve m dos tjuk a k vetelm nyrendszert, akkor a fenti ponthat rok is m dosulhatnak. El fordulhat, hogy egy-egy feladatot m sikra cser l nk, erre a feladatsor v g n biztos tottunk helyet (l sd 9. feladat). Ha a feladatsor feladatai k z l elhagyunk n h ny feladatot, akkor ugyanolyan neh zs g feladatokat c lszer helyett k kit zn nk. Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 1

3 v eleji t j koz d felm r s Helyesen rja be a sz mokat. 4 pont Helyesen rja be a <, >, = jelet. 3 pont 7 pont Megtal lja a m velettel megadott sz mok hely t. 2 pont Megtal lja a megfelel sz mszomsz dokat. 3 pont A sz mok jel l s n l legal bb az egyik felt telt helyesen veszi gyelembe. 6 pont Helyesen hat rozza meg a sz rke s feh r n gyzetek sz m t Fel rhat m veletek p ld ul az A v ltozatban: 8+4=12 4+8=12 12 { 4 = 8 12 { 8 = 4. J a megold s akkoris,haasz rke s feh r n gyzetek sszehasonl t s t fejezi ki a m velet: 4+4 8{4. Legal bb egy sszead st fel r s megold. Legal bb egy kivon st fel r s megold. 2 pont Helyesen fel r s megold m g k t m veletet. (Tov bbi m veletek fel r s t nem sz m tjuk be az alappontsz mba.) 1-6 pont 4. feladat Az els egyenl tlens gnek legal bb egy megold s t kisz nezi, s nem ad meg hib s megold st. Pontosan az els egyenl tlens g megold sait sz nezi ki. A m sodik egyenl tlens gnek legal bb egy megold s t kisz nezi, s nem ad meg hib s megold st. Pontosan a m sodik egyenl tlens g megold sait sz nezi ki. 4 pont 5. feladat Be rja a hi nyz sz mokat az els k t oszlopba. 1- Be rja a hi nyz sz mokat az utols oszlopba pont 2 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

4 6. feladat Helyesen llap tja meg a sorozat szab ly t Legal bb egy sz mmal helyesen folytatja a sorozatot. Helyesen rja be a t bbi hi nyz sz mot. 2 pont 4 pont 7. feladat Helyesen rja be a hi nyz sz mokat a t bl zatba. 1-8 pont 8. feladat Helyesen sz ml lja meg a lerajzolt gy m lcs ket. 1- Helyesen eg sz ti ki a rajzot. 1- A k rd sre helyes m veletet r. 1- Helyes az sszead s eredm nye. 1-8 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 3

5 1. t j koz d felm r s Helyesen rja be az eredm nyeket pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a t bl zatba a hi nyz sz mokat. 1-8 pont 1. felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat. 1- Helyesen eg sz ti ki a rajzokat. 1- Hib tlanul br zolja a sz mokat a sz megyenesen. 1-8 pont Helyesen t lti ki az egyes szomsz dokat. 1- Helyesen t lti ki a t zes szomsz dokat. 1-6 pont Csak k tjegy sz mokat sorol fel (lehet, nem a megfelel sorrendben). hogy nem mindet s Pontosan a k tjegy sz mokat sorolja fel a megfelel sorrendben. Csak p ros (p ratlan) sz mokat sorol fel (lehet, hogy nem mindet, s nem a megfelel sorrendben). Pontosan a p ros (p ratlan) sz mokat sorol fel a megfelel sorrendben. 4 pont 4. feladat Helyesen t lti ki a t bl zat rovatait. 1-7 pont 4 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

6 5. feladat Be rja a hi nyz sz mokat az els k t oszlopba. 1- Be rja a hi nyz sz mokat az utols oszlopba pont 6. feladat Helyesen gy jti ki az adatokat. Helyes m veletet r fel. Helyesen sz mol. Helyesen v laszol. 4 pont 7. feladat Helyes m r sz mokat r. 1-8 pont 8. feladat Helyesen veszi gyelembe az ir nyt. Helyesen m ri ki a t vols gokat. 1- Helyesen llap tja meg a k rt t vols got. Helyes az tv lt s. 5 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 5

7 2. t j koz d felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat, m veleti jeleket. 1-8 pont 2. felm r s Meghat rozza az els sorozat szab ly t. Helyesen folytatja a sorozatot legal bb egy sz mmal. Hib tlanul folytatja a sorozatot a k vetkez 2 sz mmal. 1- Meghat rozza a m sodik sorozat szab ly t. Helyesen folytatja a sorozatot legal bb egy sz mmal. Hib tlanul folytatja a sorozatot a k vetkez 2 sz mmal. 1-8 pont Legal bb egy sszead st helyesen fel r. Legal bb egy szorz st helyesen fel r. Mindk t sszead st fel rja. Mindk t szorz st fel rja. 4 pont Mindk t feladatban helyesen csoportos tja a gy m lcs ket. 1- Helyes oszt st r fel. 1- Helyesen hat rozza meg az oszt s eredm ny t. 1- Helyesen ellen riz. 1-8 pont 6 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

8 4. feladat Helyesen sz nezi ki a szalagokat. 1- Helyes oszt st r fel. 1- Mindk t feladatban helyesen hat rozza meg az oszt s eredm ny t. 1- Helyesen ellen riz. 1-8 pont 5. feladat Helyesen rja be a t bl zatba a sz mokat. 1-9 pont 6. feladat Helyesen rja be a hi nyz sz mokat az 1. s a 2. oszlopba. 1- Helyesen rja be a hi nyz sz mokat a 3. oszlopba pont 7. feladat Helyesen gy jti ki az adatokat. Helyes m veletet r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyesen v laszol. 4 pont 8. feladat Helyesen sz nezi ki a hasonl llatokat. 1-3 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 7

9 3. t j koz d felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat, m veleti jeleket. 1-8 pont 3. felm r s Helyesen k ti ssze a sz mokat a sz megyenes megfelel pontj val. 1- Helyesen sz nezi ki a p ros (p ratlan) sz mokat. 1-6 pont Legal bb egy szorz st helyesen fel r. Helyesen fel r m g egy szorz st, tov bb k t oszt st. 1-4 pont Legal bb egy sz mot helyesen r be a t bl zatba. Helyesen rja be a t bbi sz mot is a t bl zatba. 1-5 pont 4. feladat Helyesen m ri meg a vonalak hossz s g t. 1- Meghat rozza a vonal fel nek hossz s g t. Helyesen m ri ki a vonal fel t. Meghat rozza a vonal k tszeres nek hossz s g t. Helyesen m ri ki a vonal k tszeres t. 6 pont 5. feladat Helyesen rja be a hi nyz sz mokat az 1. s a 2. oszlopba. 1- Helyesen rja be a hi nyz sz mokat a 3. oszlopba pont 8 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

10 6. feladat Helyesen gy jti ki az adatokat. Helyes terv. Hib tlan sz mol s. Hib tlan ellen rz s. J v lasz. 5 pont 7. feladat Helyesen gy jti ki az adatokat. Helyes terv. Hib tlan sz mol s. Hib tlan ellen rz s. J v lasz. 5 pont 8. feladat Helyesen rja be a t bl zatba az els k t sz mot. 1- Helyesen rja be a t bl zatba a tov bbi sz mokat. 1-9 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 9

11 4. t j koz d felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Hib tlan sz mol s (helyes a h nyados s a marad k is). 1- Helyes ellen rz s. 1-8 pont 4. felm r s Helyesen llap tja meg a m veleti sorrendet. 1- Helyesen v gzi el a m veleteket. 1-6 pont Helyesen hat rozza meg a hossz s gokat. 1- Helyesen hat rozza meg az rtartalmakat. 1- Helyesen hat rozza meg a t megeket. 1-6 pont Helyesen hat rozza meg az eltelt r k sz m t. 1- Helyesen hat rozza meg az eltelt h napok sz m t. 1-4 pont 4. feladat Helyesen rja be az els oszlopba a hi nyz m r sz mokat. 1- Helyesen rja be a m sodik oszlopba a hi nyz m r sz mokat. 1-6 pont 5. feladat Helyesen rja be a hi nyz sz mokat az els k t oszlopba. 1- Helyesen rja be a hi nyz sz mokat a harmadik oszlopba pont 10 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

12 6. feladat Helyesen gy jti ki az adatokat. Helyes m veletet r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyesen v laszol. 4 pont 7. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes m veletet r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyes ellen r s. Helyesen v laszol. 5 pont 8. feladat Helyesen rja be a sz mokat a t bl zat els k t oszlop ba. 1- Helyesen rja be a sz mokat a t bl zat tov bbi oszlopaiba. 1-8 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 11

13 5. t j koz d felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Hib tlan sz mol s (helyes a h nyados s a marad k is). 1- Helyes ellen rz s. 1-8 pont 5. felm r s Felismeri a szab lyokat. 1- Helyesen hat rozza meg a hi nyz elemeket. 1-8 pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat az els k t oszlopba. 1- Helyesen rja be a hi nyz sz mokat az utols oszlopba pont Helyesen hat rozza meg a m veletek sorrendj t a fels sorban. 1- Helyesen hat rozza meg a m veletek sorrendj t az als sorban. 1- Feladatonk nt helyesen v gzi el a m veleteket (szorz sokat, oszt sokat). 1- Helyes v geredm ny pont 4. feladat Helyesen rja be a sz mokat a t bl zat els n gy oszlopba. 1- Helyesen rja be a sz mokat a t bl zat utols oszlopaiba. 1-5 pont 12 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

14 5. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes sz mfeladatot r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyesen ellen riz. Helyesen v laszol. 5 pont 6. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes sz mfeladatot r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyesen ellen riz. Helyesen v laszol. 5 pont 7. feladat Helyesen hat rozza meg az els ll t s logikai rt k t. Helyesen hat rozza meg a t bbi ll t s logikai rt k t. 1-3 pont 8. feladat Pontosan az t n gysz g sorsz m t rja le. Legal bb egy t glalap sorsz m t le rja, s nem r le nem t glalaphoz tartoz sorsz mot. Legal bb egy n gyzet sorsz m t le rja a t glalapok k z. Pontosan a k t n gyzet sorsz m t rja le. Legal bb egy t k rtengelyt helyesen berajzol, s nem rajzol be hib san t k rtengelyt. Pontosan a n gy t k rtengelyt rajzolja be (nem rajzol be hib san t k rtengelyt). 6 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 13

15 6/I. t j koz d felm r s Helyesen rja be az eredm nyeket pont Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont Helyesen hat rozza meg a m veletek sorrendj t. 1- Helyes r szeredm nyek. 1- Helyes v geredm ny. 1-6 pont 6/II. t j koz d felm r s Helyesen rja be az eredm nyeket pont Helyesen rja be az a) s a b) feladatban a hi nyz sz mokat. Hib tlanul v gzi el a marad kos oszt st (helyes a h nyados s amarad k is) Helyes ellen rz s pont Helyesen hat rozza meg a m veletek sorrendj t. 1- Helyes r szeredm nyek. 1- Helyes v geredm ny. 1-6 pont 14 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

16 6/I. felm r s Helyesen k ti ssze a c mk ket a sz megyenes megfelel pontj val. 1- Helyesen jel li meg a felt telnek megfelel sz mokat. 1-6 pont Hib tlanul rja be a megfelel szomsz dokat. 1-3 pont Helyesen rja le a szab lyt legal bb egy alakban. Helyesen rja le a szab lyt m s alakban is. Helyesen t lti ki a hi nyz rovatokat pont 4. feladat Helyesen rja be a mennyis gek k z a <, >, = jelek k z l a megfelel t. 1-8 pont 5. feladat Helyesen rja be a hi nyz sz mokat pont 6. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes m veletet r fel. Helyes az eredm ny. A, B v ltozat: Helyes tv lt s. C, D v ltozat: Helyes ellen rz s. Helyesen v laszol. 5 pont 7. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes terv. Helyes r szeredm ny. Hib tlan sz mol s, helyes v geredm ny. J v lasz. 5 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 15

17 8. feladat Az els k t rajzot helyesen eg sz ti ki t glalapp. 1- Az utols k t rajzot helyesen eg sz ti ki t glalapp. 1- Legal bb egy n gyzetet felismer. Felismeri a m sik n gyzetet is. 6 pont 6/II. felm r s Helyesen rja be a hi nyz sz mokat. 1-8 pont Legal bb k t helyes m veletet r a k pr l, s helyesen hat rozza meg az eredm ny ket. 1- Tov bbi helyes m veleteket r a k pr l, s helyesen hat rozza meg az eredm ny ket. 1-6 pont Helyesen rja be az a) feladatba a hi nyz sz mokat. 1- Hib tlanul v gzi el a marad kos oszt st (helyes a h nyados s amarad k is). 1- Helyes ellen rz s pont 4. feladat Helyesen llap tja meg a m veleti sorrendet. 1- Feladatonk nt helyesen v gzi el a m veleteket (szorz sokat, oszt sokat, a z r jelben l v m veletet). 1- Helyes v geredm ny. 1-8 pont 5. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes sz mfeladatot r fel. Helyesen hat rozza meg az eredm nyt. Helyes ellen rz s. Helyesen v laszol. 5 pont 16 Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se

18 6. feladat Helyesen rja ki az adatokat. Helyes szorz st r fel. Helyesen hat rozza meg a szorzatot, s helyesen v laszol az els k rd sre. Helyesen hat rozza meg a m sodik k rd shez kapcsol d adatokat. Helyes sszead st r fel. J l hat rozza meg az sszeget. Helyesen v laszol a m sodik k rd sre. 7 pont 7. feladat Helyesen hat rozza meg a szorzatok rt k t. 1- Legal bb egy megold st megad, s nem r be hib s megold st. Hib tlan s teljes megold st ad. 4 pont 8. feladat Hib tlanul m ri meg az oldalakat. Helyes a megold s gondolatmenete. Hib tlan sz mol s s v lasz. Helyes tv lt s. 4 pont Scherlein{Hajdu{K ves{nov k: Matematika 2. A felm r feladatsorok rt kel se 17

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

Tartalom. lett, amely haz nk egyetlen rocksulijakžnt. Az rveržsen befolyt šsszeg egy stœdi kialak - Az EgyesŸlet 2005-ben megkapta a Magyar

Tartalom. lett, amely haz nk egyetlen rocksulijakžnt. Az rveržsen befolyt šsszeg egy stœdi kialak - Az EgyesŸlet 2005-ben megkapta a Magyar III. Žvfolyam 3. sz m / 2006. okt ber H rlevžl Tartalom ãpink mobillal" a h tr nyos helyzetž, tehetsžges gyermekekžrt Ne vedd, vždd! Ð mit tehetÿnk a vždett fajok tšrvžnytelen kereskedelme ellen? Kurat

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

Kar csony Telekom m dra

Kar csony Telekom m dra III. Žvfolyam 4. sz m / 2006. december H rlevžl Tartalom Kar csony Telekom m dra Kurat riumi dšntžsek A Telekom Adom nyvonal kedvezmžnyezettjei 2007-ben KŽparchiv l rendszerrel b vÿlt a PŽcsi Gyermekklinika

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN

KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN KONVERZIÓ OPTIMALIZÁLÁS LÉPÉSBEN Az e-könyv alapja: Benjamin Gundgaard Conversion rate optimization in 187 steps című blog posztja Fordi totta: Favorit Fordíto Iroda, 2013 Add tova bb! Ez az e-ko nyv ingyenesen

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

FAIPARI MƒRN KI KAR. NYUGAT-MAGYARORSZçGI EGYETEM

FAIPARI MƒRN KI KAR. NYUGAT-MAGYARORSZçGI EGYETEM 40 ƒves A FAIPARI MƒRN KI KAR NYUGAT-MAGYARORSZçGI EGYETEM 2002 40 ƒves A FAIPARI MƒRN KI KAR A jubileumi Žvkšnyv szerkeszt bizotts ga: Elnšk: Dr. Szalai J zsef Tagjai: Dr. D v s Ferenc Mastal r Ern nž

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less;

a) 250 EUR minden 1 500 kilome teres vagy ro videbb repu lo u tra; a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less; A PANNONHITEL ZRT. A LTALA NOS SZERZO DE SI FELTE TELEI LE GI UTASOK KA RTALANI TA S IRA NTI KO VETELE SEINEK MEGVA SA RLA SA VAL E S E RVE NYESI TE SE VEL KAPCSOLATOSAN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben