Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4."

Átírás

1 Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

2 Alkotó szerkesztô: DR. HAJDU SÁNDOR fôiskolai docens Bírálta: TÜSKÉS GABRIELLA matematika szaktárgyi szakértô Dr. Hajdu Sándor, Köves Gabriella, Novák Lászlóné, Scherlein Márta, 1999, 2003 Mûszaki Könyvkiadó, 2003 ISBN Azonosító szám: CAE 180 Kiadja a Mûszaki Könyvkiadó Felelôs kiadó: Bérczi Sándor ügyvezetô igazgató Felelôs szerkesztô: Bosznai Gábor Mûszaki vezetô: Abonyi Ferenc Mûszaki szerkesztô: Ihász Viktória Tördelôszerkesztés és számítógépes grafika: Köves Gabriella Terjedelem: 19,66 (A/5) ív 2. kiadás Honlap:

3 Tartalom ltal nos tudnival k A tantervi anyag ttekint se... 8 Tananyagbeoszt s, k vetelm nyek M dszertani aj nl sok Az v eleji ism tl s m dszertani vonatkoz sai A sz mok ig T j koz d s a sz megyenesen Sz mok kerek t se Mit rul el a sz m utols sz mjegye? Az sszead s s a kivon s tulajdons gai r sbeli sszead s, kivon s Gyakorl s, 1. t j koz d felm r s Aszorz s rtelmez se, tulajdons gai r sbeli szorz s egyjegy szorz val Gyakorl s, 2. t j koz d felm r s Az oszt s rtelmez se, tulajdons gai r sbeli oszt s egyjegy oszt val Gyakorl s, 3. t j koz d felm r s A m veletek sorrendje felm r s Hossz s gm r s Ker let T vols gm r s t rk pen rtartalomm r s T megm r s t j koz d felm r s Szorz s 10-zel, 100-zal, 1000-rel r sbeli szorz s k tjegy szorz val Gyakorl s, 5. t j koz d felm r s felm r s Mer legess g, p rhuzamoss g A der ksz g S kidomok, soksz gek Testek Testek br zol sa gyakorl s, rendszerez s, 6. t j koz d felm r s felm r s (alap rasz m) Ellent tes mennyis gek T rt, t rtr sz Eur val zet nk t j koz d felm r s Oszt s 10-zel, 100-zal, 1000-rel r sbeli oszt s k tjegy oszt val Gyakorl s, 8. t j koz d felm r s K vetkeztet s t bbr l t bbre Id m r s felm r s (reduk lt rasz m) felm r s (alap rasz m) Hajdu program 3 4UJP szeptember 1. {21:01 (1. old.)

4 Ter letm r s T glatest p t se Oszt, t bbsz r s Sorozatok sszef gg sek, grakonok t j koz d felm r s Egyenletek, egyenl tlens gek felm r s (alap rasz m) T kr z s, t kr ss g Hasonl s g, egybev g s g Ism tl s: sz mfogalom, m r s, geometria felm r s (reduk lt rasz m) felm r s (alap rasz m) Ism tl s: t rt, t rtr sz, m veletek, sz veges feladatok felm r s (reduk lt rasz m) felm r s (alap rasz m) A sz mok ig felm r s (alap rasz m) sszead s, kivon s a es sz mk rben Szorz s a es sz mk rben es a szorz ban Szorz s h romjegy szorz val aszorz ban Oszt s a es sz mk rben sszetett feladatok felm r s (alap rasz m) Kitekint s ig H nyf lek ppen? Val sz n s gi j t kok J t kos feladatok A t j koz d felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorok rt kel se t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s t j koz d felm r s felm r s felm r s felm r s (alap rasz m) felm r s (reduk lt rasz m) felm r s (alap rasz m) felm r s (alap rasz m) felm r s (alap rasz m) 4. felm r s (reduk lt rasz m) felm r s (alap rasz m) 5. felm r s (reduk lt rasz m) Hajdu program 3 4UJP szeptember 1. {21:01 (2. old.)

5 ltal nos tudnival k Egys ges program az als s a fels tagozat sz m ra A 4. oszt ly sz m ra rt taneszk z k olyan tank nyvcsal d r szei, amely a k zponti tanterv el r sait gyelembe v ve, egys ges koncepci alapj n p ti fel az als tagozatos s a fels tagozatos matematika-tananyagot. A tank nyvcsal d alkalmaz sa lehet v teszi, hogy egys ges k vetelm nyrendszert dolgozzunk ki az als s a fels tagozat sz m ra. Ez megk nny theti a fels tagozatba l p gyermekek beilleszked s t. A tan t s a fels tagozatos matematikatan r munk j nak sszehangol s t megk nny ti, ha az als tagozatban ugyanabb l a tank nyvcsal db l tan tj k a matematik t, mint a fels tagozatban. Ugyanis az elt r szeml letb l s k vetelm nyekb l ad d hi nyoss gok p tl sa ak r f l vet is ig nybe vehet. (Ez a lemarad s v g l a 6. oszt lyos tananyagot teszi nagyon zs foltt.) Ezt az egys ges rendszert 4. oszt lyban a k vetkez kiadv nyok r szletezik: Matematika 1{8. Mintatanterv Aszerz k egyar nt gyelembe vett k matematikatan t sunk hagyom nyos rt keit s a matematikatan t s reformj nak t nyleges eredm nyeit. K l nb z k vet ses vizsg latokat s felm r seket elemezve m rlegelt k a tanul k teherb r s t, az elt r k r lm nyek k z tt dolgoz iskol k ig nyeit s lehet s geit (a szoci lis h tt rb l, a heti rasz m elt r s b l ad d k l nbs geket, a k pess g szerinti dierenci l st stb.), valamint a t rstant rgyak elv r sait. Ez a kiadv ny k nyv alakban vagy lemezen t r t smentesen kaphat a M szaki K nyvkiad n l. Matematika 4. Program A tank nyv alapj ul szolg l program fel p t se biztos tja, hogy az als tagozat v g re a gyermekek magas szinten teljes ts k a k zponti tanterv negyedik oszt lyos k vetelm nyrendszer t. A program els r sz ben n h ny r s t mb kre lebontott tanmenetjavaslat van, amelyet h rom lehets ges heti rasz mhoz igaz tva dolgoztunk ki. A tanmenetjavaslatban a felm r sekhez kapcsol d an r szletezz k a minimumszint s a minimumszintet meghalad k vetelm nyeket is. A program m sodik r sz ben m dszertani aj nl sokat tal lunk, anyagr szekhez s a feladatok megold s hoz kapcsol dnak. amelyek a konkr t A befejez r sz a k vetelm nyrendszert lefed felm r feladatsorok rt kel s t tartalmazza. A mintatanterv, a program, illetve a k z lt tanmenet csak aj nl s. A tananyagot a helyi tanterv tartalmazza. A feldolgoz s m lys g nek s tem nek meg llap t sa a tan t joga s k teless ge. Ehhez els sorban az oszt ly ba j r gyermekek k pess geit kell gyelembe vennie a helyi tanterv aj nl sai mellett. 5

6 A tank nyv s a gyakorl feladatokat tartalmaz munkaf zet k tf le v ltozatban jelent meg. Els v ltozat Matematika 4. Tank nyv { k l n k tetben K tsz nnyom ssal k sz lt. Tartalmazza a tananyagot, a magyar zatokat, a kidolgozott mintap ld kat s azokat a feladatsorokat, amelyekbe nem kell a tanul knak bele rniuk. Matematika 4. Gyakorl { k l n k tetben Els sorban a gyakorl st, felz rk ztat st s a folyamatos ism tl st szolg l feladatsorokat tartalmazza. Ebben a munkaf zetben vannak azok a feladatt pusok is, amelyekbe a gyermekek be rj k a megold st. A tank nyv a gyakorl ban tal lhat feladatsorokkal v lik teljess. A tank nyvben utal sokat tal lunk arra, hogy a gyakorl egyes feladatsorai hogyan kapcsol dnak a tank nyvh z. M sodik v ltozat A tank nyvet s a gyakorl t a k vetkez v ltozatban is megjelentett k k l n az els f l v, illetve a m sodik f l v sz m ra: Matematika 4. Els k tet Atank nyv s a gyakorl els f l vi tananyaga egy k tetbe k tve. Matematika 4. M sodik k tet Atank nyv s a gyakorl m sodik f l vi tananyaga egy k tetbe k tve. A k t v ltozat sem a feladatok sz moz s ban, egym st l. sem az oldalsz moz sban nem t r el Matematika 3{4. Feladatgy jtem ny A tehets gesebb gyermekek fejleszt s t szolg lja. 4. oszt lyban j l kapcsolhat az aktu lis tananyag feldolgoz s hoz, gy seg ts get ny jthat a k pess g szerinti dierenci- l shoz, a szakk ri foglalkoz sok megszervez s hez, illetve a tanul k versenyre val felk sz t se sor n is. Czegl dy Istv n{hadh zy Jen : Eszk zt r, matematika 3{5. Az 1{2. oszt lyos eszk zt r kieg sz t se olyan eszk z kkel, amelyek 3., 4. s 5. oszt lyban k nny thetik meg a matematika alapjainak meg rt s t. 4. oszt lyban a j t kp nz-k szlet, helyi rt k-t bl zatok, sz megyenesdarabok, k szp nzad ss gc dula modell, h m r modell, s kidomlapok s a k l nb z testh l kb l ssze- ll that testek alkalmazhat k az oktat sban. 6

7 Felm r feladatsorok, matematika 4. oszt ly A mintatantervben, illetve a programban megfogalmazott k vetelm nyeket lefed " feladatsorok. Egyes t mak r kben k l nb z feladatsorok tal lhat k a reduk lt rasz mban, illetve az alap rasz mban tanul oszt lyok sz m ra, gyelembe v ve ezeknek az oszt lyoknak az elt r tud sszintj t. Af zetek t j koz d felm r feladatsorokat is tartalmaznak, amelyek els dleges c lja a diagnosztiz l s, illetve a fejleszt rt kel s. A felm r feladatsorok n gy v ltozat t dolgozt k ki a szerz k: Az A s a B v ltozatot tartalmaz f zet kereskedelmi forgalomban is kaphat, ezt a sz l k is megv s rolhatj k. Seg ts g vel tudatos thatjuk a k vetelm nyeket, s felk sz thetj k a tanul kat a dolgozat r sra. A C v ltozatot s k l n a D v ltozatot tartalmaz, egyszer bb kivitel ( s gy olcs bb) f zeteket csak az iskol k rendelhetik meg a M szaki K nyvkiad n l. Dierenci l s A tank nyv, a gyakorl s a feladatgy jtem ny t bb feladatot tartalmaz, mint amennyit egy tlagos vagy gyeng bb oszt lyban feldolgoztathatunk, ez rt nem v rhatjuk el, hogy minden tanul minden feladatot megoldjon. A feladatok egy r sze a tehets ges gyermekek fejleszt s t, m s r sze alassabban fejl d tanul k felz rk ztat s t szolg lja. Az oszt ly tud sszintj hez s saj t rt krend nkh z igazodva, a helyi tanterv aj nl sait gyelembe v ve v logassunk a feladatok k z l. A k l nb z sz nvonal feladatok sorsz m t tipogr ailag is megk l nb ztetj k. A minimumszint feladatok sorsz m t res keretbe rtuk, az tlagosn l nehezebb feladatok sorsz ma nyolcsz g alak keretben tal lhat. A t bbi feladat tlagos neh zs g. Nem t rekedhet nk arra sem, hogy minden fejezetet minden oszt lyban teljes r szletess ggel t rgyaljunk. El kell d nten nk, hogy melyik fejezettel milyen m lys gben foglalkozzunk. A marg n sz rke s vval jel lt k azokat az anyagr szeket, feladatokat, amelyek feldolgoz s t gyeng bb k pess g oszt lyokban esetleg elhagyhatjuk. A program m dszertani aj nl sokat tartalmaz r sze seg ts get ny jthat a tananyag szelekt l s ban s a megfelel feladatok kiv laszt s ban. Javasolt rasz m A k zponti tanterv (jelenleg) minim lisan heti 3 matematika r t r el. Az ssz rasz m k t r szb l tev dik ssze, a k telez rakeretb l s a szabadon tervezhet " r b l. A tanul k matematikai k pess geinek megalapoz sa, az alapk szs gek kialak t sa csak heti 5 r ban val s that meg megnyugtat m don. Ez rt a fejlett orsz gokban az als tagozaton mindennap van matematika ra. Ez rt javasoljuk, hogy a helyi tantervben legal bb heti 4 r t biztos tsunk a matematika sz m ra. Ennyi id sz ks ges lenne az alapvet ismeretek elsaj t ttat s ra, a probl mamegold k pess g megalapoz s ra, a sz beli s az r sbeli sz mol si k szs g kialak t s ra, a sz veges feladatok megold s nak s a m r eszk z k haszn lat nak begyakorl s ra. Ezen fel l a leszakad k felz rk ztat s ra rendszeresen szervezz nk korrepet l st. A tanmenetet h rom v ltozatban dolgoztuk ki. A reduk lt szinten dolgoz oszt lyoknak heti 3 r ra, az alap rasz mban dolgoz knak heti 4 r ra, az emelt szint oszt lyoknak heti 5 r ra. 7

8 A tantervi anyag ttekint se Agondolkod si m dszerek alapoz sa Egy alfejezet (H nyf lek ppen?) kiv tel vel az ide tartoz k vetelm nyek a t bbi t mak rh z kapcsol d an jelennek meg gy, hogy eszk zk nt szolg lnak az sszef gg sek megl ttat s hoz s az ismeretek elm ly t s hez. B rmely anyagr sz t rgyal sa sor n t rekedn nk kell arra, hogy tanul ink k pess v ljanak a fogalmak k zti kapcsolatok felismer s re, meggyel seik, gondolataik kifejez s re (tev kenys gben, sz ban, r sban, matematikai jelekkel), t rgyak, sz mok, m rt adatok, geometriai alakzatok stb. egy vagy k t szempont szerinti csoportos t s ra, rendez s re, valamint egyszer sz vegek rtelmez s re, lejegyz s re, a megold si terv elk sz t s re, a megold s ellen rz s re, megbesz l s re. Sz mtan, algebra Atananyagot 4. oszt lyban is spir lisan" p thetj k f l. Az els ciklusban (Tk. 5{62. oldal), az v eleji ism tl s el tt kiterjesztj k a sz mk rt ig. Ebben a b vebb sz mk rben ism telj k t s gyakoroltatjuk a sz mokr l, a m veletek rtelmez s r l s a m veleti tulajdons gokr l kor bban tanultakat, illetve az r sbeli m veleteket, az sszetett sz mfeladatok, a sz veges feladatok megold s t, v g l a m rt kegys gek tv lt s r l tanultakat is kiterjesztj k erre a sz mk rre (Tk. 63{77. oldal). A c l most is a biztos sz m- s m veletfogalom, illetve a sz mol si rutin alak t sa s a sz veg rtelmez k pess g fejleszt se. Ha 3. oszt lyban m s tank nyvcsal dot alkalmazva p tett k fel a tananyagot, akkor erre az anyagr szre most n h ny h ttel t bb id t kell sz nnunk a tanmenetben le rtakn l. A m sodik ciklusban a es sz mk rben maradva t rgyaljuk az r sbeli szorz st k tjegy szorz val, illetve az r sbeli oszt st k tjegy oszt val (Tk. 78{93., 128{141. oldal). Fontosnak tartjuk, hogy az ut bbi tananyag feldolgoz s ra legk s bb a m sodik f l v elej n ker ts nk sort, hogy kell id jusson a gyakorl sra, az jonnan s a kor bban tanultak sszekapcsol s ra. Ehhez a ciklushoz kapcsol dva, az oszt ly tud sszintj t gyelembe v ve (esetleg a harmadik s a negyedik ciklus id keret nek rov s ra) m ly thetj k el a negat v sz mokr l, a t rtekr l, az oszthat s gr l, a sorozatokr l, f ggv nyekr l s az egyenletekr l tanultakat is. Ha a helyi tanterv el rja, s a tanul k k pess gei m dot adnak r, akkor a harmadik ciklusban ig b v tj k a sz mk rt. Ebbe a ciklusba p lhet be a h romjegy szorz val val szorz s s a h romjegy oszt val val oszt s algoritmus nak elsaj t ttat sa is (Tk. 174{204. oldal). Az jonnan tanultakat jra s jra alkalmazz k a tanul k egyszer sz veges feladatok, illetve sszetett sz mfeladatok, f ggv nyek, sorozatok megold s ban. A negyedik ciklusban kitekint sk nt ig b v thetj k a sz mk rt (Tk. 205{213. oldal). (Ez a ciklus gyeng bb csoportban el is maradhat.) 8

9 Geometria s m r s Negyedik oszt lyban feleleven tj k, tudatos tjuk s kib v tj k a kor bban szerzett tapasztalatokat, fejlesztj k a tanul k geometriai l t sm dj t, t rszeml let t. A vizsg latokhoz tov bbra is adjunk eszk z ket, modelleket a tanul k kez be, illetve p ttess k is meg ezeket a modelleket. Am rt kegys gekr l tanultakat a sz mk r b v t s vel sszhangban gyakoroltatjuk, bele rtve a m r sekkel kapcsolatos sz veges feladatok megold s t is. A gyermekek t nylegesen v gezz k el s a gyakorlatban alkalmazz k k l nb z mennyis gek becsl s t, sszehasonl t s t, megm r s t, kim r s t. Grakonokon br zolj k, statisztikailag dolgozz k fel a m r si eredm nyeket. Fontos szerepet kap a mindennapok geometri ja", az alaprajzok s a n zeti rajzok rtelmez se, t rk pek olvas sa stb. Ezekb l a t mak r kb l a tank nyvi feladatokon t lmen en is adjunk feladatokat, p ld ul szervezz nk terepm r seket, t j koz d versenyeket (testnevel s-, illetve technika-, h ztart stan-, eg szs gtan- vagy term szetismeret- r val sszekapcsolva). A t rstant rgyak tananyag nak matematikai megalapoz s t csak akkor oldhatjuk meg marad ktalanul, ha tanmeneti szinten is egyeztetj k a matematika s e tant rgyak tan t s t. Rel ci k, f ggv nyek, grakonok, sorozatok A sz mtan, algebra, illetve a mennyis gek, m r sek tananyag nak feldolgoz sa sor n alkalmazz k a tanul k a sz mok, mennyis gek sszehasonl t s val kapcsolatos konkr t rel ci kat. P ld ul: kisebb, nagyobb, egyenl, nem kisebb, nem nagyobb, nem egyenl, megk zel t en egyenl stb. (<, >, =, 6<, 6>, 6=,, 5, =, 65, 6=) t zesre, sz zasra, ezresre kerek tett rt ke oszt ja, t bbsz r se, 10-zel osztva ugyanannyit ad marad kul illetve hosszabb, r videbb, t bb, kevesebb, magasabb, alacsonyabb, nehezebb, k nnyebb, id sebb, atalabb stb. A geometri ban alkalmazott rel ci k p ld ul: p rhuzamos, mer leges, egybev g, hasonl. A f ggv nyekr l, grakonokr l, illetve a sorozatokr l tanultakat k l n fejezetekben foglaljuk ssze, amelyek feldolgoz sakor tudatos tjuk, hogy n h ny elem vel adott sorozat sokf lek ppen folytathat, illetve n h ny sszetartoz elemp rj val adott f ggv nyhez sok k l nb z szab ly kereshet. Emellett szinte minden t mak rben adjunk fel olyan feladatokat, amelyekben a tanul knak grakonokat kell rtelmezni k, k sz teni k, hi- nyos t bl zatokat kell kit lteni k, sorozatokat kell folytatniuk adott, illetve felismert szab ly alapj n. Ezek a feladatok a tanult m veletek gyakorl s n t l a fogalmak kialakul s t is el seg tik (p ld ul a marad koszt lyokkal, a k z s t bbsz r s k keres s vel, illetve a geometriai transzform ci kkal s a ter letsz m t ssal kapcsolatos sorozatok), tov bb jelent s szerep k van a probl ma rz kenys g, tletgazdags g, kidolgoz si k pess g fejleszt s ben is. A sz veg rtelmez k pess g, a m veletfogalom elm ly t se s a matematikai gondolkod s fejleszt se szempontj b l egyar nt fontos a sz veggel adott f ggv nyek szab ly nak fel rat sa t bbf le alakban, t bl zat nak kit lt se, vizsg lata. Az oszt ly k pess geinek megfelel m lys gben foglalkozzunk az egyenes ar nyoss gi k vetkeztet sekkel (l sd Tk. 140{141. oldal). 9

10 Val sz n s g, statisztika Agyakorl, ism tl r k sor n jra s jra adjunk fel olyan feladatokat (p ld ul Tk. 218{ 221. oldal), amelyek megold sa megalapozza a val sz n s gsz m t ssal kapcsolatos legalapvet bb fogalmak ( biztos", lehetetlen", lehets ges, de nem biztos") kialak t s t. sszetett fejleszt si feladatot oldhatunk meg, ha grakonokkal, diagramokkal br zoltatjuk a t bl zattal adott, illetve meggyel ssel vagy m r ssel nyert adatokat, s ezeket statisztikailag is elemeztetj k, feldolgoztatjuk. P ld ul nagys g szerint rendeztetj k az adatokat, megkerestetj k a legkisebb, a legnagyobb, illetve a k z ps rt ket, vizsg ltatjuk a v ltoz sok tendenci it. Ezek a feladatok komplex m don egyszerre kapcsol dhatnak a sz mtan, algebra, a m r sek, a f ggv nyek s a statisztika alaptantervi t mak r kh z, illetve a matematika gyakorlati alkalmaz sak nt a term szetismeret vagy az letvitel tant rgyakhoz. 10

11 Tananyagbeoszt s, k vetelm nyek Atananyagbeoszt st 4. oszt lyban is h rom lehets ges rasz mhoz igaz tva ll tottuk ssze. I. AKerettanterv kor bban minim lisan heti 3 r t, vi 108 matematika r t rt el. Ez alapj n n h ny iskola helyi tanterve csup n ezt a reduk lt rasz mot (a hagyom nyosan el rt rasz m 60%- t) biztos totta a matematikai nevel s sz m ra. 1. h t 2. h t 3. h t 4. h t A tanmenetben ez az rabeoszt s l that az els helyen sz rke keretben. Ennyi id alatt m g a legjobb adotts gokkal rendelkez tanul k is csak seg ts ggel k pesek elsaj t tani a tov bbhalad shoz minim lisan sz ks ges ismereteket, ez rt f lt tlen l javasoljuk a leszakad k" felz rk ztat s nak megszervez s t. II. AKerettanterv alapj n a k telez minim lis rasz mon fel l 1 ra szabadon tervezhet volt. A legt bb iskol ban ezt az r t a helyi tanterv a matematika tan t s ra biztos tja. Ez az rasz m kedvez felt telek mellett m r el gs ges lehet a tantervi minimum feldolgoz s ra s begyakoroltat s ra. A tehets ggondoz sra, illetve a felz rk ztat sra ebben az esetben is tov bbi foglalkoz sokat kell biztos tanunk. 1. h t 2. h t 3. h t A tanmenetben ez az rabeoszt s l that a m sodik helyen vastag keretben. III. Az iskol k jelent s r sze 4. oszt lyban tov bbra is biztos totta a heti 5, vagyis az vi 180 matematika r t: 1. h t 2. h t 3. h t A tanmenetben ez az rabeoszt s l that a harmadik helyen, sz rke alapon feh r sz mokkal. Megjegyz s: A fejlett orsz gok t bbs g ben az als tagozaton (elemi iskol ban) mindennap van matematika ra. Az elm lt sz z tven vben ez Magyarorsz gon is el r s volt. A cs kkentett rasz m azt jelenti, hogy gyermekeink az als tagozaton egy teljes tan vvel kevesebb matematikai nevel sben r szes lnek, mint m s orsz gokban l kort rsaik, vagy mint a kor bbi gener ci k tagjai. A k vetkez kben bemutatunk egy lehets ges tananyagbeoszt st. Term szetesen a le- rtak csup n m dszertani aj nl snak tekinthet k. At nyleges halad si temet, a feldolgozhat feladatok mennyis g t s sz nvonal t mindig az adott oszt ly tud sszintje, illetve a helyi tanterv k vetelm nyrendszere hat rozza meg. 11

12 ra: 1{4. 1{4. 1{4. A sz mok ig A sz mfogalomr l kor bban tanultak feleleven t se, kiterjeszt se, elm ly t se, kieg sz t se s alkalmaz sa: A sz mok r sa, olvas sa, helyes r sa ig. Sz moss gok sszehasonl t sa (t bb, kevesebb, ugyanannyi), rendez se n vekv, illetve cs kken sorrendben. Sz ml l s egyes vel, t zes vel, sz zas val, ezres vel. P ros s p ratlan sz mok kerek t zesek, sz zasok, ezresek. Az tjegy sz m, illetve az alaki rt k, helyi rt k s t nyleges rt k fogalma. A sz mok helyi rt k szerinti bont sa t bbf le form ban. A sorsz m fogalma, r sa, haszn lata. Tk. 5{9. Gy. 5{10. Fgy. 2.49{55., 6.11., ra: 5{6. 5{6. 5{6. T j koz d s a sz megyenesen A sz mok k zel t hely nek br zol sa t zes vel, sz zas val, ezres vel beosztott sz megyenesen. L peget s a sz mvonalon. Egyenl tlens gek igazs ghalmaz nak br zol sa. Az egyes, t zes, sz zas, ezres s t zezres szomsz dok fogalma, meghat roz sa. Tk. 10{13. Gy. 11{14. Folyamatos ism tl s: j t kos feladatok a sz beli sz mol si rutin fejleszt s re. ra: 7{8. 7{8. 7{8. Sz mok kerek t se Pontos rt k, kerek tett rt k. A sz mhoz legk zelebbi kerek t zes, kerek sz zas, kerek ezres, kerek t zezres megkeres se. Sz mok kerek t se t zesre, sz zasra, ezresre, t zezresre. Tk. 14{15. Gy. 15. ra: {10. Mit rul el a sz m utols sz mjegye? Ismerked s a 2-vel, az 5-tel s a 10-zel oszthat sz mokkal. A tanultak alkalmaz sa logikai s kombinatorikai feladatok megold s ban. Sz mok rendez se k t szempont szerint halmazok k z s r sze, logikai s". Tk. 16{17. Gy. 16. Fgy , 2.54., Folyamatos ism tl s: a sz mfogalomr l tanultak gyakorl sa, elm ly t se. ra: 10{13. 10{13. 11{14. Az sszead s s a kivon s tulajdons gai Az sszead s s kivon s rtelmez se, elnevez sek, a k t m velet kapcsolata. Anal g sz m t sok: az sszead s s a kivon s gyakorl sa kerek ezresekkel, kerek sz zasokkal ig. Az sszeg s a k l nbs g becsl s nek el k sz t se. A m veleti tulajdons gok meggyel se, tudatos t sa. Az sszeg s a k l nbs g v ltoz sainak meggyel se. A tanultak alkalmaz sa sz beli sz m t sokban, egyenletek megold s ban, sorozatok k pz s ben, sz veges feladatok megold s ban. A k vetkez feladatok egy r sz t folyamatos ism tl s keret ben, dierenci lt munk ban oldassuk meg. Tk. 18{27. Gy. 17{23. Fgy , 3.30{32., 6.13., 6.38{39. 12

13 ra: 14{15. 14{15. 15{16. r sbeli sszead s, kivon s Az r sbeli sszead sr l, kivon sr l tanultak feleleven t se, alkalmaz suk a es sz mk rben. Az eredm nyek becsl se kerek tett rt kekkel t rt n sz m t ssal, t bbf lek ppen. Az r sbeli sszead s eredm ny nek ellen rz se az sszead s ford tott sorrendben t rt n elv gz s vel, illetve a becs lt rt k s az sszeg sszehasonl t s val. A kivon s inverz m veleteinek tudatos t sa. Az r sbeli kivon s eredm ny nek ellen rz se sszead ssal s kivon ssal, illetve a becs lt rt k s a k l nbs g sszehasonl t s val. Sz veges feladatok, a sz veges feladat megold smenet nek tudatos t sa. A sz veg rtelmez se: esetleg rajz, t bl zat k sz t se, a k rd s szempontj b l felesleges adatok kisz r se, az adatok s az adatok k zti sszef gg sek lejegyz se a matematikai modell fel r sa becsl s kerek tett rt kekkel t rt n sz m t ssal a sz m t s elv gz se ellen rz s a becs lt rt k s az eredm ny sszehasonl t s val, a m veleti tulajdons gok, illetve az inverz m velet alkalmaz s val sz veges v lasz, az eredm ny rtelmez se a sz veg alapj n. Tk. 28{31. Gy. 24{38. ra: 16{17. 16{17. 17{20. r sbeli sszead s, kivon s gyakorl sa Atanultak alkalmaz sa sorozatok folytat s ban, t bl zat hi nyz elemeinek megad s ban, egyenletek, egyenl tlens gek, illetve sszetett sz m- s sz veges feladatok megold s ban. Sz veggel adott f ggv nyek. Tk. 32{34. Gy. 39{43. Fgy , 6.06., 6.15{16., 6.26., t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. A tank nyv s a gyakorl elegend feladatot tartalmaz ahhoz, folyamatos ism tl s keret ben p toljuk az esetleges hi nyoss gokat. hogy a felm r s eredm nye alapj n, ra: 18{19. 18{19. 21{22. A szorz s rtelmez se, tulajdons gai Aszorz s rtelmez s r l tanultak feleleven t se, kiterjeszt se a es sz mk rre, elnevez sek. Aszorz s m veleti tulajdons gainak tudatos t sa, sszeg, k l nbs g szorz sa. Aszorz t bl k ism tl se, gyakorl sa, kapcsolatuk. Anal g sz m t sok: kerek t zesek, sz zasok szorz sa. Egyszer s sszetett sz m- s sz veges feladatok. A helyes m veleti sorrend meg llap t sa, z r jelek haszn lata. Tk. 35{39. Gy. 44{46. Fgy , 3.29.,

14 ra: 20{22. 20{22. 23{25. r sbeli szorz s egyjegy szorz val Az r sbeli szorz sr l tanultak feleleven t se, kiterjeszt se a es sz mk rre. A szorz s m veleti tulajdons gainak alkalmaz sa. Az r sbeli szorz s alkalmaz sa egyszer sz veges feladatok megold s ban, sorozatok folytat s ban, egyenletek, egyenl tlens gek megold s ban, sz veggel adott f ggv nyek rtelmez s ben, t bl zat nak kit lt s ben. Tk. 40{43. Gy. 47{51. ra: {24. 26{28. Az r sbeli szorz s gyakorl sa sszetett sz m- s sz veges feladatok. A helyes m veleti sorrend meg llap t sa, z r jelek haszn lata. Tk. 44{45. Gy. 52. Fgy. 3.34{ t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. Ha heti 3 r ban dolgozunk, akkor val sz n, hogy a nehezebben tanul k sz m ra nem elegend a gyakorl sra biztos tott rakeret. Az esetleges hi nyoss gok p tl s ra szervezz nk korrepet l st. ra: 24{25. 25{26. 29{30. Az oszt s rtelmez se, tulajdons gai Az oszt s rtelmez s r l tanultak feleleven t se, kiterjeszt se a es sz mk rre, elnevez sek. Az sszeg s a k l nbs g oszt sa. Aszorz t bl k ism tl se, gyakorl sa. Anal g sz m t sok: kerek t zesek, sz zasok oszt sa. Egyszer s sszetett sz m- s sz veges feladatok. A helyes m veleti sorrend meg llap t sa, z r jelek haszn lata. Tk. 46{49. Gy. 53{55. Fgy ra: 26{27. 27{28. 31{33. r sbeli oszt s egyjegy oszt val Az r sbeli oszt sr l tanultak feleleven t se, kiterjeszt se a es sz mk rre. Tk. 50{51. Gy. 56{57. Amennyiben 3. oszt lyban nem tan tottuk az r sbeli oszt st, akkor ennek az anyagr sznek a feldolgoz s t m dszertanilag apr l kosan fel kell p teni (l sd 3. oszt lyos program s tank nyv), s t bb id t kell sz nni r. Ebb l az is k vetkezik, hogy a m sodik f l v anyag t a helyi tanterv aj nl sait gyelembe v ve cs kkenten nk kell. Ha 3. oszt lyban tan tottuk az r sbeli oszt st, akkor a legt bb gyermekt l fokozatosan elv rhatjuk az oszt s r vid tett elv gz s t. Azokn l a tanul kn l, akik nehezebben sz molnak, vagy a munkamem ri juk m g nem kell en fejlett, ne er ltess k a r vid tett sz mol st. ra: 28{30. 29{31. 34{37. Az r sbeli oszt s gyakorl sa Az r sbeli oszt s alkalmaz sa egyszer sz veges feladatok megold s ban, sorozatok folytat s ban, sz veggel adott f ggv nyek rtelmez s ben, t bl zat nak kit lt s ben. Tk. 52{54. Gy. 58{ t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. 14

15 ra: 31{33. 32{35. 38{42. A m veletek sorrendje A m veletek sorrendj r l s a z r jelhaszn latr l tanultak ttekint se, tudatos t sa, a tanult r sbeli m veletek alkalmaz s val. sszetett sz m- s sz veges feladatok megold s nak gyakorl sa. Tk. 55{62. Gy. 60{65. Gyakorl s, a hi nyoss gok p tl sa. Direkt s indirekt dierenci l s. ra: {37. 43{ felm r s Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. Reduk lt rasz m mellett a hib k jav t s t folyamatos ism tl s keret ben oldhatjuk meg. Ahi nyoss gok p tl s ra szervezz nk korrepet l st. Minim lis teljes tm nyek Sz mok r sa, olvas sa, helyes haszn latuk legal bb ig, nagys g szerinti sszehasonl t suk, felsorol suk n vekv, illetve cs kken sorrendben. Sz ml l s t zes vel, sz zas val, ezres vel. At zes, a sz zas, illetve az ezres sz mszomsz dok meg llap t sa, kerek t s t zesre, sz zasra, ezresre. Az egyjegy, k tjegy, h romjegy, n gyjegy s tjegy, p ros s p ratlan, ttel oszthat, t zzel oszthat, sz zzal oszthat sz mok felismer se, sz mok sz tv logat sa e szempontok szerint. Sz mok k zel t hely nek megtal l sa t zes vel, sz zas val, ezres vel beosztott sz megyenesen. Sz mok bont sa ezresek, sz zasok, t zesek s egyesek sszeg re. Az alaki rt k, helyi rt k, t nyleges rt k ismerete. Az sszead s, kivon s, szorz s s oszt s rtelmez se. Az sszeg s a k l nbs g helyes becsl se ezresre kerek tett rt kekkel sz molva. Az sszead s s a kivon s elv gz se r sban, ellen rz se a es sz mk rben. Aszorz t bl k biztos ismerete. Az egyjegy vel val r sbeli szorz s s oszt s biztos elv gz se a es sz mk rben. Az oszt s ellen rz se szorz ssal. A fentiek alkalmaz sa egy m velettel megoldhat egyszer sz veges feladatok megold s ban. K t m veletet tartalmaz sszetett feladatok megold sa, a m veleti sorrend s a z r jelek haszn lat nak ismerete. A minimumszintet meghalad k vetelm nyek A minimumszinten adott k vetelm nyeket a es sz mk rben kell teljes teni. A sz mok tulajdons gair l tanultak alkalmaz sa logikai feladatokban. A nem", s", minden", van olyan, " kifejez sek meg rt se, alkalmaz sa. Adott alaphalmaz k l nb z r szhalmazainak megad sa. Sz mok rendszerez se k t szempont egyidej gyelembev tel vel, elhelyez s k t bl zatban, halmaz br n. Az sszeg s a k l nbs g helyes becsl se sz zasra kerek tett rt kekkel sz molva, a szorzat becsl se p ld ul k t rt k k z szor t ssal. A becs lt rt k alkalmaz sa az eredm ny ellen rz s ben. A kivon s ellen rz se az inverz kivon ssal is. Anal g sz m t sok szorz sra, oszt sra. sszetett sz mfeladatok megold sa, a m veletek sorrendj nek s a z r jelek haszn lat nak ismerete, alkalmaz sa. sszetett sz veges feladatok, sz veggel adott f ggv nyek megold sa a fenti t mak r kh z kapcsol d an. 15

16 ra: 35{36. 38{39. 45{46. Hossz s gm r s A hossz s gm r sr l tanultak feleleven t se. Hossz s gok becsl se, sszehasonl t sa, megm r se, kim r se alkalmilag v lasztott egys ggel, illetve millim terrel, centim terrel, decim terrel, m terrel. A kilom ter fogalma. tv lt sok a es sz mk r gyelembev tel vel. A hossz s gm r sr l tanultak alkalmaz sa sz veges feladatokban. Oszlopdiagramok, grakonok rtelmez se, vizsg lata, k sz t se, a tanul k testm reteinek statisztikai feldolgoz sa. Tk. 63{66. Gy. 78{82. Fgy Kapcsolat a technik val s a term szetismerettel. Folyamatos ism tl s: az r sbeli sszead s, kivon s, szorz s gyakorl sa, sszetett sz m- s sz veges feladatok. ra: {41. 47{48. Ker let Ismerked s aker let fogalm val. Konkr t soksz gek ker let nek meghat roz sa m r ssel, sz m t ssal. Ismerked s a k rz haszn lat val. Folyamatos ism tl s: hossz s gm r s, r sbeli oszt s, sz veges feladatok. Tk. 67{68. Gy. 83{84. Fgy. 5.19{22. ra: {43. 49{50. T vols gm r s t rk pen A hossz s gm r sr l tanultak alkalmaz sa. A vonalas m rt k fogalma, haszn lata. A l pt k rtelmez se (a tanul k tud sszintj nek gyelembev tel vel). T vols gok becsl se, megm r se, kim r se, sszehasonl t sa. T rk phaszn lat terepen. Az gt jak meghat roz sa. Ismerked s az ir nyt (esetleg lapt jol ) haszn lat val. Kapcsolat a term szetismerettel. Tk. 69{70. Gy. 85{87. ra: 39{40. 44{45. 51{52. rtartalomm r s Az rtartalomm r sr l tanultak ttekint se. rtartalmak becsl se, sszehasonl t sa, megm r se, kim r se alkalmilag v lasztott egys ggel, illetve milliliterrel, centiliterrel, deciliterrel, literrel. A hektoliter fogalma. A tanult m rt kegys gek tv lt sa a es sz mk r gyelembev tel vel. Az rtartalomm r sr l tanultak alkalmaz sa sz veges feladatokban. Tk. 71{73. Gy. 88{90. A t rfogatm r s el k sz t se. Folyamatos ism tl s: sszetett sz m- s sz veges feladatok. 16

17 ra: 41{42. 46{47. 53{54. T megm r s A t megm r sr l tanultak ttekint se. Testek t meg nek becsl se, sszehasonl t sa, megm r se, kim r se grammal, dekagrammal, kilogrammal. A kilogramm sz rmaztat sa. A tonna fogalma. A tanult m rt kegys gek tv lt sa a es sz mk r gyelembev tel vel. A t megm r sr l tanultak alkalmaz sa sz veges feladatokban. Diagramok, grakonok rtelmez se, vizsg lata, k sz t se, a m r si adatok statisztikai feldolgoz sa. Tk. 74{77. Gy. 91{96. Kapcsolat a term szetismerettel s a h ztart stannal. Tapasztalatszerz s a k l nb z s r s g anyagok vizsg lat ban. Folyamatos ism tl s: sszetett sz m- s sz veges feladatok. ra: {56. A m r sekr l tanultak gyakorl sa. Folyamatos ism tl s: sz m- s sz veges feladatok. 4. t j koz d felm r s afelm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. ra: 44{45. 49{50. 57{58. Szorz s 10-zel, 100-zal, 1000-rel A 10-zel, 100-zal, 1000-rel val szorz s elj r s nak felismertet se. A t nyez k s a szorzat v ltoz sainak meggyel se. Anal g sz m t sok. Atanultak alkalmaz sa a m rt kegys gek tv lt s ban, sz veges feladatok megold s ban. Tk. 78{80. Gy. 66. Aszorzat becsl s nek el k sz t se k tjegy sz mmal val r sbeli szorz sn l. ra: 46{49. 51{54. 59{63. r sbeli szorz s k tjegy szorz val Az sszeg szorz sa egy sz mmal a szorzat v ltoz sai. Az algoritmus felismertet se, begyakoroltat sa. Egyszer sz veges feladatok, k vetkeztet s egyr l t bbre. Tk. 81{86. Gy. 67{ t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. ra: 50{51. 55{57. 64{68. Az r sbeli szorz s gyakorl sa A tanultak alkalmaz sa sszetett sz mfeladatok, egyszer, majd sszetett sz veges feladatok, egyenletek, egyenl tlens gek megold s ban, sorozatok folytat s ban, f ggv nyt bl zat kit lt s ben. Folyamatos ism tl s: m r sek, m rt kegys gek. Ahi nyoss gok p tl sa a t j koz d felm r s eredm nye alapj n. Direkt s indirekt dierenci l s. Tk. 87{93. Gy. 72{77. Fgy. 3.39{45. 17

18 ra: 52{53. 58{59. 69{ felm r s Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. Reduk lt rasz m mellett ezzel a dolgozattal z rjuk le az els f l vet, ez rt a hib k jav t s ra ezekben a csoportokban is kell k l n r t biztos tanunk. A hi nyoss gok p tl s t korrepet l s, illetve folyamatos ism tl s keret ben oldhatjuk meg. Minim lis teljes tm nyek Szorz s 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Az r sbeli szorz s elv gz se (k tjegy szorz val) a es sz mk rben, aszorzat eredm ny nek el zetes becsl se. Am rt kegys gek ismerete, egyszer tv lt sok v grehajt sa. A m rt kegys gekr l tanultak s az r sbeli szorz s alkalmaz sa egyszer sz veges feladatok megold s ban. Aminimumszintet meghalad k vetelm nyek A minimumszinten megfogalmazott k vetelm nyeket itt a es sz mk rben kell teljes teni. Am rt kegys gekr l tanultak s az r sbeli szorz s alkalmaz sa sszetett sz mfeladatok, legfeljebb k t m velettel megoldhat sz veges feladatok megold s ban, sorozatok folytat s ban. ra: {72. Mer legess g, p rhuzamoss g Atanult legalapvet bb geometriai fogalmak feleleven t se. A der ksz g fogalm nak el k sz t se. Tk. 94. Gy. 97{99. ra: 55{56. 61{62. 73{75. A der ksz g A sz g mint sz gtartom ny s a sz g mint elfordul s fogalm nak el k sz t se a tapasztalatszerz s szintj n. Atanultak alkalmaz sa soksz gek vizsg lat ban. Tk. 95{97. Gy. 100{101. Kapcsolat a term szetismerettel: ismerked s az ir nyt vel, a f - s a mell kvil gt jakkal. Folyamatos ism tl s: sz m- s sz veges feladatok megold sa az r sbeli m veletek gyakorl s ra. ra: 57{58. 63{64. 76{78. S kidomok, soksz gek A soksz gek fogalma. Elnevez sek: oldal, cs cs, tl. Vizsg latuk, csoportos t suk egy vagy k t adott vagy felismert szempont szerint. ll t sok igazs g nak eld nt se. A t glalapr l tanultak ttekint se, kieg sz t se a t k rtengelyek megrajzol sa, a n gyzet mint speci lis t glalap. Tk. 98{101. Gy. 102{104. Fgy. 5.07{09., 6.01., 6.14., 6.22., Folyamatos ism tl s: sz m- s sz veges feladatok. 18

19 ra: 59{60. 65{66. 79{81. Testek A testek fogalma. Elnevez sek: lap, l, cs cs. Vizsg latuk, csoportos t suk egy vagy k t adott vagy felismert szempont szerint. ll t sok igazs g nak eld nt se. A t glatestr l tanultak ttekint se, kieg sz t se, akocka mint speci lis t glatest. Ismerked s a t glatest h l j val, felsz n vel. Tk. 102{106. Gy. 105{107. Fgy. 5.31{33., 6.04., Folyamatos ism tl s: Az els f l vben tanultak gyakorl sa, megszil rd t sa, az esetleges hi nyoss gok p tl sa. (A tanul k k pess g nek megfelel szinten s m lys gben.) Direkt s indirekt dierenci l s. ra: 61{63. 67{68. 82{83. Testek br zol sa Testek p t se, br zol sa, az el ln zet, fel ln zet, oldaln zet rtelmez se. Kapcsolat a technik val. Tk. 107{108. Gy Fgy. 5.29{30. Folyamatos ism tl s: Az els f l vben tanultak gyakorl sa, megszil rd t sa, az esetleges hi nyoss gok p tl sa. (A tanul k k pess g nek megfelel szinten s m lys gben.) Direkt s indirekt dierenci l s. 6. t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. ra: { 69{70. 84{ felm r s (alap rasz m) L sd Felm r feladatsorok c m kiadv ny. Az esetleges hi nyoss gok p tl s ra { sz ks g eset n { biztos tsunk tov bbi r kat. Minim lis teljes tm nyek (az 1. s a 2. felm r sn l megfogalmazottakon t l): A p rhuzamos s a mer leges egyenesp rok felismer se a s kban. A t glalap, a n gyzet, a t glatest s a kocka felismer se, tulajdons gaik s a fogalmak k zti kapcsolatok ismerete. A t glalap s a n gyzet t k rtengelyeinek megrajzol sa. A minimumszintet meghalad k vetelm nyek Az 1. s a 2. felm r sn l megfogalmazottak, valamint: A m rt kegys gekr l tanultak s a k tjegy szorz val val r sbeli szorz s alkalmaz sa sszetett sz m- s sz veges feladatok, egyenletek, egyenl tlens gek megold s ban, sorozatok folytat s ban, f ggv nyt bl zat kit lt s ben. Testek, s kidomok vizsg lata adott szempontok szerint. T bl zatok, halmaz br k rtelmez se, megad sa. ra: 64{66. 71{73. 86{88. Ellent tes mennyis gek Ellent tes mennyis gek jellemz se pozit v s negat v sz mokkal. A h m rs klet m r se. Ismerked s a h m r vel. Negat v m r sz mok rtelmez se, leolvas suk sz msk l r l. H m rs klet-v ltoz sok k vet se, br zol sa sz megyenes, grakon seg ts g vel. A h m rs klet alakul sa a k l nb z napszakokban, illetve vszakokban. Kapcsolat a term szetismerettel. Tk. 109{112. Gy. 109{

20 ra: 67{70. 74{77. 89{93. T rt, t rtr sz K l nb z mennyis gek (hossz s gok, id tartamok, t megek, rtartalmak, ter letek) t rtr sz nek fogalma, el ll t sa rajzzal, hajtogat ssal, kim r ssel stb. A t rt fogalm nak tudatos t sa, a jel l s s az elnevez sek bevezet se. Adott mennyis g t rtr szeinek nagys g szerinti sszehasonl t sa. T rtr sz kieg sz t se 1 eg szre. Az 1 eg sz el ll t sa a t rtr sz ismeret ben. Sz mok, mennyis gek t rtr sz nek kisz m t sa t bbr l egyre, majd t bbr l t bbre k vetkeztet ssel, az r sbeli szorz s s oszt s alkalmaz s val. A fentiekkel kapcsolatos sz veges feladatok megold sa. A csoport k pess geinek megfelel r szletess ggel s szinten, nehezebben halad csoportban elhagyhat. Folyamatos ism tl s: mennyis gek, m rt kegys gek. Tk. 113{122. Gy. 113{121. Fgy. 4.01{16., 6.43{44. ra: 71{73. 78{80. 94{97. Eur val zet nk Az eur, illetve az eurocent mint v lt p nz fogalma. tv lt sok. A mindennapi lettel kapcsolatos sz m t sos s sz veges feladatok megold sa. Kapcsolat a k rnyezetismerettel. Folyamatos ism tl s: a negat v sz mokr l s a t rtekr l tanultak gyakorl sa. Tk. 123{ t j koz d felm r s a Felm r feladatsorok c m kiadv ny feladatsora. ra: 74{75. 81{82. 98{99. Oszt s 10-zel, 100-zal, 1000-rel Az oszt s tulajdons gair l, aszorz s s az oszt s k zti kapcsolatr l tanultak feleleven t se, rendszerez se. Aszorz s s az oszt s k zti kapcsolat alkalmazhat s g nak, a 10-zel, 100-zal, 1000-rel oszthat sz mok alakj nak, illetve a 10-zel, 100-zal, 1000-rel val oszt s elj r s nak felismertet se. Ah nyados v ltoz sainak meggyel se, anal g sz m t sok: oszt s kerek t zesekkel, sz zasokkal, ezresekkel. sszeg oszt sa, az r sbeli oszt s el k sz t se. Tk. 128{129. Gy. 122{123. Folyamatos ism tl s: r sbeli oszt s egyjegy oszt val, r sbeli szorz s k tjegy szorz val. ra: { 83{ {104. r sbeli oszt s k tjegy oszt val Az oszt sr l tanultak rendszerez se, tudatos t sa. Az oszt s rtelmez seinek feleleven t se: az oszt s mint a szorz s, illetve mint az oszt s inverz m velete, az oszt s mint bennfoglal s, az oszt s mint r szekre oszt s. A szorz s s az oszt s kapcsolata: a szorz s ford tott m velete az oszt s az oszt s egyik ford tott m velete a szorz s, m sik ford tott m velete az oszt s. Az oszt s ellen- rz se. A n l nem nagyobb sz mok r sbeli oszt sa k tjegy oszt val. 0 a h nyadosban. Tk. 130{133. Gy. 124{

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

Matematika 7. PROGRAM. általános iskola 7. osztály nyolcosztályos gimnázium 3. osztály hatosztályos gimnázium 1. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 7. PROGRAM. általános iskola 7. osztály nyolcosztályos gimnázium 3. osztály hatosztályos gimnázium 1. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 7. PROGRAM

Részletesebben

MATEMATIKA 6. KOMPETENCIÁK, ÓRATERV, TANMENET FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK

MATEMATIKA 6. KOMPETENCIÁK, ÓRATERV, TANMENET FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK Dr. Andrási Tiborné Dr. Czeglédy István Dr. Czeglédy Istvánné Dr. Hajdu Sándor Novák Lászlóné Zankó Istvánné MATEMATIKA 6. KOMPETENCIÁK, ÓRATERV, TANMENET FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK KOMPETENCIÁK,

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. Őstermelői bevallás készítése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer Őstermelői bevallás készítése Őstermelői bevallások készítése A Számvitel modulon belu l a 3. Lekérdezések menu ben ke szı thetju k el az o stermelo i bevalla

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév

Hírlevél. 2010. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév

Hírlevél. 2011. október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. október 2011. IV. negyedév Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése... 3. Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu

SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL. Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu SZOCIÁLPOLITIKAI HELYZETKÉP ALULNÉZETBŐL Szabó János szociálpolitikus szabo-janos@t-online.hu MIRŐL IS LESZ SZÓ? A mai ella to rendszer feszültse gpontjai. Merre tova bb? Lehetse ges ira ny: u j struktu

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési bevételek Eredeti

Részletesebben

file://c:\wcm\documentum\cts\docbases\wcm2\config\temp_sessions\7367179043490885380\mail_tm_static_...

file://c:\wcm\documentum\cts\docbases\wcm2\config\temp_sessions\7367179043490885380\mail_tm_static_... Page 1 of 8 Lakoss?eknek leti?eknek A T-Mobile vil Keres class= T-Mobile El etos k leteink Online v rl /a> My T-Mobile English Kezdooldal Akci a> Akci obiltelefon- ista iphone: k inform a> Samsung okostelefonok

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLAT A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSI ESZKÖZEIRŐL

HATÁSVIZSGÁLAT A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSI ESZKÖZEIRŐL Az Államreform Operatív Program keretében kiírt Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című pályázat Vidékfejlesztési Minisztériumot érintő egyes feladatainak végrehajtását érintő ÁROP-1.1.19-2012-2012-0008

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

ö ú ö ú ú ű ö ő ó ó ő Ö ű ű ö ü ö ö ó ó ú ó ó ü ö ü ö Ö ő ü ö ő ó ö ő ó ó ó ó ö ö ö ü ő ó ő ü É ü ő ó ü ő ő ö ö ü ő É ó ö ó ö ó ó ű ö ö ó ö ö ö ó ő ó ó ö ö ö ö ő ó ö ű ö ö ő ó ő ó ö ü ö ó ó ö ő ó ő ó ü

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Theodora Minden 10. kódfeltöltés nyer! GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen termékek va sa rla sa val vehetek részt a ja tékban? A ja te kban az ezüst kupakos, 1,5 literes, sze nsavas, sze nsavmentes

Részletesebben

Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1

Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1 Változó városimázs a városmarketing lehetőségei 1 Kovács Zoltán 2 Monika Micheel 3 A városimázs-kutatás jelentősége Az al bbi rövid tanulm ny két poszt-szocialista v ros, Budapest és Lipcse im zs nak v

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai

Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai Bevásárlóközpontok Budapesten és Lipcsében: a városfejlődés új irányai Maike Hoppmann 1 Kurtán Lajos 2 A rendszerv ltoz s ut n a gazdas gi talakul s a (kis)kereskedelem területi struktúr j ra is jelentős

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

KIVONAT. Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l

KIVONAT. Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l KIVONAT Algyo Nagyko zse g Ke pviselo -testu let 2013. a prilis 24. napja n megtartott soros nyıĺt u le se nek jegyzo ko nyve bo l 100/2013.(IV.24.) Kt. határozat Tárgy: 2013. április 24-i soros testületi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató - 2015. - mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István.

Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület A Körmendi Kosárlabdáért

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

kialakítása és a szervezet fejlesztése a termékfejlesztéssel párhuzamosan

kialakítása és a szervezet fejlesztése a termékfejlesztéssel párhuzamosan A startup kifejeze s hallata n legtö bbszö r egy izgalmas fejleszte st ve gzö, indulö införmatikai va llalköza sra göndölunk. Ő k is startupök, de azökat a va l- lalköza sökat is így nevezzu k, akik megfelelnek

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T29. NAV csoportos adószám ellenőrzés 2012. április Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben