FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG"

Átírás

1 ~~ AMIZUREE Győr, december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám ár hétköznpon 10 fillér, vsárnp 14 fillér. Megjelenik nponkint hétfő kivételével Vsárnp 7. sz. Nppli telefón: 808. Éjszki telefón: ~111IILIMIN. Szbdkereskedelem Bornemiszo Géz ipri kereskedelemügyi miniszter szólt bele bb vitáb, mely képviselőházbn tegnp folyt forglmi- kereskedelmi viszonyok körül. A beszéd egy Győrött, városházán elhngzott támdásr is megdj válszt. Nálunk nem lehet egykönnyen szbdkereskedelem útjár lépni, kii'őnösen nem, szbdelvű plitik életreébresztének kísérletet lpján. Történeti tpsztltok mondják, hogy óvtosk legyünk ebben kérdben.?r1 ár 17. százdbn z kkori céhellenes szbdkereskedelem megiilte jobbágyiprost s elősegitelte.városok jólétének hnytlását. A következő százdbn is bjok voltk mitt z örökös trtományokbn. A frnci, ngol szbdelvű ármlt hozzánk is eljutott, szívósd kitrtott itt is, még kkor is, mikor kiderült, hogy egyik-másik országgl szbdkereskedelmi lpon megegyezni lehetetlen. Az 1867-iki kiegyez után. liberll.nns szbdkereskedelem lpján dolgozott, mert megmámorosdott ttól körülménytől, hogy gb'.náját meriki verseny nélkül Indi elhelyezni ngy felvevő pességű monrchi htárin Lelül. A kereskedelemügyi miniszternek szvi megerősítenek bennünket bbn, hogy szbd verseny, szbd ipr. szbd kereskedelem, gzd- VI. György trónon, sági erők szbd játék, korlátln mg', ntu I jdo n jogg 1 k örül bá'31.341zott nygi jvk fölött z egyén szbd rendelkeze zok liberális gzdságtn lpelvei, meiyeket követni nem lehet. Azert kereskedelmet is rá kell vinni keresztény erkölcs kifogástln lelkismeretesség területeire. A keresztény kultúr kereskedelmet éppen olyn mgs neni,eli színvonlon krj látni, mint bármely más polgári fogllkozást. Éppen ezért nem követheti kereskedelem útján Montesquieu, John Russel, CobdenWe elveket s zokt, melyeket minp Lloyd-ünnepen május 2-árt ugynzon szónoktól, kereskedefii iprkmrábn hllotttmk. Nemzeti életünk veszedelme z, hegy liberális oldlon olyn hevesen hngozttják szbdkereskedelem irányztát, mely keresztény bevtkozást, benyomulást távol krj trtni kereskedelmi térfogllástól. A mgyr kormánynk védelmeznie kell mgyr keresztény keresked?ltnet, kereskedelmi törekveket, begy lehetőséget, utt. módot biztosítson neki, nehogy szbdelvit lpon szervezett kereskedelem megfojts. edvözöljük. Bornemisz GéLti minisztert szbd kereskedelemmel szemben elfogllt htározott álláspo-tjáért. CsodMtos fénytünemény Budpest, dee. 12. MT1. A meteorolo001 intézet közli, hogy szombton délután z ország több rzén olyn fényr volt zlelhetö, melyből rr ttínemény lehet következtetni, hogy vlószintileg egy meteor hldt át légkörön. A meteovologii intézet kéri zokt, kik. tüneményt megfigyelték, hogy nnk Idlipontját z zlel szbtos leírását szíveskedjenek bektildeni meteorologii intézet címére: Budpest postfiók 114. A csodáltos fényt:lineményt Györött is dátták többen, d. u. 5 ór tájbn. Mr. Windsor utbn Svájc felé Suv, London, dee. 12. MTI. Fidzsi szigetek főváros volt z első, hol közzétették,'hogy z áj urlkodó trónr lépett. A londoni City szombton délelőtt rendkívüli ült trtott, melyen.. ekkel lordmyor közölte z ldermn sherifekkel VI. György trónrlépét. A főméltóságok ezután St. Jmes plot tróntermében gyülekeztek, hol titkos tnács összeült, hogy megtrts királyt kikiáltó ülét. A király fél 12 órkor indult el z ülre. Brn ruhát viselt köpenye ltt. - térdszlgrend kék szlgj látszott. Amikor megjelent kpubn, tömeg lelkesen ünnepelte, mit király'meghtv köszönt meg. kkirttly tronteremben bibor trónszékre ült megkezdődött z ül. A titkos tnács-elnöke Edwrd elhgyt Angli földjét Edwrd, lemondott király in hjnlbn Porstmuthbn z Enchtres hjó fedélzetére szállott, mely hjnli háromnegyed 3 órkor elhgyt kikötőt. A volt király útjánk céljáról semmit sem tudnk. Boulogne sur Mer, dec. 12. MTI. Edwrd volt ngol király szombton délután 15 ór 55 perckor Wolfhound torpedóromboló fedélzetén Bonlogne sur Merhe érkezett. Este elhgyt torpedórombolót, hogy gyorsvoátszálljon FOGYASZTÁSI ÉRTÉKESITÖ SZÖVETKEZET FÖUZLET ÉS HOZPONTI IRODA: GYŐR, BAROSS-1T,.27.: SZ. ntr. 'Hír szerint volt király Ziirichbe utzik, onnn pedig Ausztriáb. London, dec. 12. MTT. Mint hivtlosn jelentik. király ugv döntött. hogy koronázást z ez.1etileg megállpított npon, május 12-én trtsák meg. Dublini jelent szerint z ír képviselőház 81 szvzttl ;',3 ellenében elfogdt. VIII. Edwrd lemondásáról VI.Cvörg-v tröc lépéről szóló törve lvsllr.' Az uj király kezébe letették z esküt HtlLondon, dec. 12. MTT. ms, középkori pompávl hirdették ki szombton délután VI. György király trónrlépét. Délután 3 órkor felzendült hrsonkiirt jele, mjd király főfegyverhordozój díszruhábn megjelent plot erkélyén következő proklmációt olvst fel:. VIII. Edwrd lemondás. következétben Angli. Trország z egykori király egyéb dorniniu- mink koronáj törvényes jog szerint ngy htlms Albert Frigyes Arthur György hercegre Ennélfogv mi királyságnk egyházi világi förendjei volt király titkos tnácsosivl, vlmint egyéb előkelőségekkel egy szívvel kiáltjuk, hogy ngy htlms Albert Frigyes Arthur György herceg, VT. György néven törvényes urunk, Ngybritnni, Trország, z FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI HANGYA elmondt beszédét, mely szerint Albert, Frigyes, Arthur, György ngy htlms herceg Isten kegyelméből VI. György néven egyetlen törvényes jogszerű urunk. prncsolónk királyunk, kinek ezennel tiszt szívvel láztos szeretettel hűséget engedelmességet fogdunk". Ezután titko tnács tgji letették z esküt király kezébe, mjd király elmondott trónfoglló imát láírt skót egyház jogit biztosító királyi okmányt. Ebben pillntbn Hyde prkbn elhelyezett üteg díszlöveket dott l közölve világgl, hogy z új urlkodó trónr lépett. A dominiumokbn is m történtek meg z új Riráyt elismerő hgyományos intézkedek. F ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG ÁRUSITÁSA. VÁSÁRLÁSI VISSZA.TERITÉS TAGJAINKNAK WEKKES JENŐ-UT 10c. GR. HiblKSBY-UT 30. KOLOISVÁRI-UT 30. KÁLVÁRIA-UT 45;. FEHÉRVÁRI-UT 22. KOSSUTH 111T0S-U. 60. VIDÉKEN: BliDOMPUSZTA GOHYÜ KISBÉR

2 2. oldl december 13. ngol dominiumok király, hit vldője Indi esászár, kinek mind- A prlment mindkét ház szom- lmáció felolvsását. nnyin hűséget állndó engedelmességet fogdunk, tisztelettel letegyék z új király iránti hííségbton délután összeült, hogy tgok lázttl kérve Istent, kinek krtából királyok királynők url- Esküszöm mindenhtó Istenre, esküt. Az eskü szövege következő: kodnk, dj meg VI. Györgynek, hogy hű leszek VI. György öfelségéhez utódihoz híven fogom hogy évek hosszú során át boldogságbn urlkodhssék felettünk. A szolgálni őfelsége prncs tit. A proklmáció felolvsásánk befejeze után csptok feszesen tisztenök, miniszterek, pártok vezetői speeker után Bldwin miniszterellegtek,. zenekr nemzeti himnuszt többi képviselők tettét{ le hűségeskiit. M 216 képviselő tette Ie játszott, z utcán tolongó tömeg htlms éljenzben ört ki hdi z esküt. A lordok házábn összesen kikötőben horgonyzó hjók díszlöveket dtk le. Ezután hsonló London, dec. 12. MTI. Az új 130 főrendet eskettek fel. tinnepélyess6ggel még város három pontján megismételték Pro.I- Windsor herceg címet király lemondott királynk dományozt. Szilágyi Pál elődás z egzségügyről A győri tnítók, tnítónök óvónők szombton reggel 9 órkor trtották Pedgógii Szemináriumukt Szt. Imre, uti állmi iskolábn. Angitt Bél kir. t,nfelügyelö bevezető szvibn kiemelte, hogy z óvónők Szövetségének kérére ezúttl z óvodákt is bekpcsolják szeminárium keretébe. A gzdg progrmmot dr. Krsy Béláné nyitott meg Szbó cipzműhely z óvódóbn" címei óvódi mintelődásávl. A kiváló óvónő sok tpsot kpott ötletes elődásáért, melyhez Szt. Imre-uti óvód növendékei szolgálttták példtárt. Befejezül z pró fiúk, lányok kedves kis táncjeleneteket mutttk be. Tkáts Jolán tnítónő Budpest" címen muttott be szépen kidolgozott minttnítást. A pesti hidk szemléltetére bemuttt gyermekeknek mgkzítette remek minitűr fhidcskáit. Után dr. Szilágyi Pál városi tiszti főorvos egzségügyi iránygondoltokt fejtegetett. A legújbb tnterv mint mondt Tnitók pedgógii szeminárium ngy gondot fordli z iskoli egzségtnr Az isklánkívüli népmüveli elődások keretében is bő lklom nyílik közegzség útját egyengetni. Kérte tnítóságot, hogy. tnterv egzségtni rzének megvlósítását sját példávl, gyermekek között előforduló betegségek felismerével ' megelőzével vigyék előre. mert gyermekek egzsége hz jövője. Mjd két indítványt terjesztett elő: 1. hogy további szemináriumok progrmjáb mindig illesszenek bele egy orvosi elődást- Egy-egy orvos mindig kzségesen rendelkezükre áll, 2. hogy legközelebbi szeminárium lklmávl jelenlévő tnerök tuberkulózis szemvontjából vizsgáltssnk meg. A tnfolymon megjelent Vitéz Peregi ezredes, testneveli főfelügyelő is, továbbá fldványi Aldár in. kir. hdngy, ki Oáz- légvédelem" címmel trtott érdekes, sok tpssl kisért elődást. Angyl Bél zárószvi után ért véget gzdg trtlmú pedgógii 'szeminárium. Egy frnci nő repül z óceán felett Páris, dec. 12. MTI. Mrise Bs-iliérről, hogy megkísérelje z Atlnti tie frnci repülőnő délelőtt 10 ór Oceán délről vló átrepülét ez- 10 perckor útrkelt z orly-i repülő- zel megdöntse z eddigi időrekordot. Pásztorjáték Révflubn A révflui Templomi Énekkr Heródes tárgylás királyóickl műkedvelői december 20-án, vsárnp este 8 órkor, 25-én, krácsony jászolbn fekvő Kisded szent csillogón fényes brlngistállóbn npján d. u. 5, 27-én, krácsony cslád meneküle, biblii képek s hrmdnpján ugyncsk 5 óri befejezül egy csodás élőkép z Ég kezdettel, Pásztorjáték bemuttásávl ünneplik Kisded születét. nyos, szórkozttó felemelő lelki Föld hódolt fejezi be látvá- Egz sereg kis- ngyngyl, élményű pásztorjátékot. pásztorok, királyok egyéb szereplők mintegy ötvenen Ktolikus leczky Ernő. A drbot írt rendezi Ho- Kör színpdán újr színrehozzák A játék jövedelme templomépíti 15 évvel ezelőtt elődott Krisztus király. születe című, soroztos sikert léres árkbn vn megszbv s meg- célokt szolgál. A műsor fil- elért látványos pásztorjátékot. Színes képekben elevenül meg betle- -htó december 13-án délelőtt 10 óráváltás kötelező. Műsor előre válthemi éjszk csodáltos története. tól V21 óráig Ktolikus Körben. Megáldok egy percet Megáldom sorsot, Hogy ismét láttlk, Hogy mgd is tudtd Mikor én vártlk. Mgáldom sorsot. Meáldoin sorsot. Hogy szenteguházbn Összenézett szemünk Bízó imádságbn... Megáldom z Istent. Megáldom tvszt. Hogy hozott száz fecskét. S meszállt szerelmed Fzkét ereszét. Megáldom tvszi.. Megáldom mezőt. Megáldom rétet. Hogy virágokbn Is elém hozott téged. Megáldom mezőt. Megáldok egy percet, Most hogy messze léptem.: Mert bbn percben Is utánd néztem. Megáldok egy percet április..dobai BÉLA * A győri Mnsz verspályáztán díjt nyert költemény. A honvédség rzére kedvezményes utzást sürgettek képviselőházbn Budpest, clec. 12. MTI. A képviselőház ülén z ügyvédi rendtrtásról szóló törvényjvslt, képviselőválsztók névjegyzékének kiigzításár kü]állmokkl vló forglmi kereskedelmi viszonyról szóló törvényjvslt szerepelt. Mindhárom jvsltot hrmdik olvsásbn is elfogdt Ház. Az elnök jvsolt, hogy Ház üleit bizonytln időre npolj el, mit vit nélkül fogdott el Ház. Csoór Ljos interpellációjábn honvédség legénységi tgji rzére vsuti utzási kedvezményt kért. A interpellációt kidták honvédelmi, vlmint kereskedelem- közlekedügyi miniszternek ezzel z ül véget ért. Stndrd gdio 62 z x:ggi, krácsonyi iizdek Kzséggel bemuttj : Ifj. Boros József Jedlik Ányos-utc 8. Tel.: Ngyszbásu református ifjusági konferenci M, vsárnp délelőtt 8 óri kezdettel ngyszbású ifjúsági konferenci vn református egyházbn, melyen l helyi ifjúságon kívül Komárom. Bn, Bőnyrétlv, Szőny. Mocs, Moson. Mgyróvár református ifjúság vesz rzt. A konferenci istentis7telettel kezdődik, melyen Dóczy Antl református konventi lelkz prédikál. Hrc tiszt férfiúságért címmel elődást trt Dobd Károly konventi központi lelkz, A tnítás címmel előd Győr?! Elemér lelkipásztor. A biblitnulmányozást Dobó Károly, Dóczy Antl Bátky Miklós lelkzek vezetik. Délben közös ebéd lesz, melyen helybeli riformátus egyház látj vendégül konferencián megjelenő ifjkt. Délután folyttják konferenciát. Diákok legngyobb öröme Krácsonyr egy fényképezőgép 4.5x6ros Kodk Bby box P x9.es Box gépek P 7.50, 10., 16., II., Zeiss Box Tenger 16 felvételes P 25. Voigt1;inder tükörkeresős P 38. Agf Record gép, egyszerü kezel (cégünk reklámj) P 42. Ugynz önkioldóvl P 49. DOBOS drogéri Tkrékosság"tg j BORSALINO, CrYUSITS, PICHLER stb. márkás sját kzitii divtklpok tökéletes válsztékbn VINCZE JAKOS klposmester url klpszküzletében, DEÁK-U. 8.

3 1936. december oldl. ViI110 17r,IMICI. Lpzárt Edwrdot m estére Bécsbe várják Boulogne, dec'. 12. Éjféli jelent blki le vnnk függönyözve, Edwrd, volt király szombt este Edwrd Vsárnp pihen. estére Bécsbe várják 8 órkor vsúti kocsib szállt h volt királyt, ki hétfőn Emselsfeldbe is ellátogt, Rotschild báróhoz, jóról, mely Angliából odvitte. A kocsit bseli gyorshoz kpcsolták. kinek egy lklomml már vendége Windsor hereegét vsárnp reggel volt. Nem lehetetlen, hogy Mgyrországr is eljön 1,")6 órár várják Ziirichhe. A kocsi Edwrd. Simpson é Afrikábn vásárolt villát Tunisz, dec Éjféli jelent: villát fényesen berendezték, minth. Simpsoné 50 kilométerre Tunisztól ngy vendéget várnánk- od. villát vásárolt tenger prtján. A fondd. Ráz.dás ILinábn Nnking, dec. 13. Hjnli 1 óri! szovjettel ás zonnl indítson hábojelent: Csng Szi=.1ilngl rút jpán Nnking Szin Tu hdserege fellázdt ás zt követel nteájábn vd hrcok dúlnk. A sebesültek szám igen hogy Kinn kössön szövetséget I ngy. Olsz Mgyr ök5lvivó 8:8 Budpest, dec. 12. Éjféli jelent: Szombt éjjel Városi Színházbn bonyolították le ngy érdeklőd mellett nyolcdik olsz-mgyr ökölvívó mérkőzt, mely 8:8 ránybn döntellenül végződött. Mindjárt kezdetben z olsz Mtt. pontozássl győzött Szbó II. ellen, mjd bntmsülybn Pnletti verte mgyr Kondit. 4:0-r vezettek z olszok, mikor Szbó I. legyőzte Bdrinit, mjd. könnyűsúlybn Fri,eyes döntetlenfil végzett Páris, dee. 12. MTI. Az Ujpest. FC lbdrugó cspt szombton párisi Red Str együttesét szép játékkl 4:2 ( 1: 1 l üránvhn legyőzte. Belgrád, dec. 12. MTI. A Szeged PC lbdrugó cspt. szombton tomboló szélvihrbn 2500 néző előtt 3:0 (0:0) rány vereséget szenvedett 13SK csptától. Frigyes kir. herceg sulyos beteg 13ndpest, dee, 12. MTI, Frigyes királyi herceg táborngy mult héten gzdsági meglátogtás közben meghűlt. A flíhereeg állpo o orrár virrdór sírlyosr f ordll, ágy hogy Albrecht kir. herceg dél- ZETA krtellen klvd1 Kphtó :.ár Wttbn : JAKBA JÓZSEF villmossági rádiós zkilzietóben ANDRÁSSY-11T 42. TEL.; Elárusitás csk de til hn. Fccini ellen, ezzel 5:3 lett z eredmény z olszok jvár. A weltersálybn Mándi pontozássl győzött Pigmnini ellen így 5:5 lett z eredmény, mjd Szigeti z olsz Serr ellen döntetlent tudott csk kicsikrni. Az olszok lelkesen biztttk kisnehézsúlybn Mussin győzött is Tmnár ellen, de mgyroknk is megjött erre hngjuk Ngyot győzelemre segítették Pnletti Nino ellen. Ezzel 8:8 lett z eredmény. Lemond brcelémi kormány Brcelon, dec. 12. NITT. Hír dás. küszöbön áll. szerint. brceloni kormány hllom- Ujpest győzött, Szeged kikpott után édesitj betegágyához Mgyróvárr utzott.. M, vsárnp reggel Herzog Perem; egyetemi tnár konzultált főherceg, kezelőo ry rkgá v 1 M gy róvá rott. 98 fill.1 mffiremenzmiedóvl. egyiltt. Illtszerosztályunkt átszervezzük 99Vevőszol ~ti kidványunk most megjelent számábn ápolásár rr hivtott s2kemberek irtk cikkeket Cégünk ezen tnulságos kidványát ingyen bocsátott ngyközönség rendelkezére..s>. H lkásán nem kpt voln meg, kérje fiókunkbn 1110"" Izsák József R. T. győri fiókj: Bross, Király=utc srok. Telefonszám: 140. Jvult páp állpot Vtikánváros, dec. 12. MTI. A megállpított, hogy Szentty páp szombton délelőtt felkelt, állpotábn jvulás trtósn toszentinisét hllgtott. Milni tnárt vább trt. Nem lesznek ngyrányu kinevezek Budpest, dec. 12. MTI. A kormány tgji Drányi miniszterelnök elnökletével minisztertnácsot trtottk. Fbinyi pénziigyminiszter beszámolt genfi útjáról, mjd Fhinyi miniszter krácsonyi kinevezek- ről, elöléptétekről címdományozásokról kijelentette, hogy ngyrányú előléptetekről nincs szó, mintán ez minden évben nyáron szokott megtörténni. Öngyilkos igzgtó Szeged, dée. 12. B. É. Szomb- rzvénytárssági igzgtót. Megton délben z egyik szállodábn hol-! mérgezte mgát. Hátrhgyott levetn tlálták Atkáli Ottó budpesti lében idegösszeomlásr hivtkozik.

4 1936. december 13. Amtőrfényképzet KEDVES AMATŐR TÁRSAM! Ürümmel megértsel olvstm soridt, melyben nyári munkássávrróg4p godról számoltál be. örönunel zért, ebben z izles kirltelbsie mert látom szorglmt törekvt. Igyekeztél kihsználni fényben oly végtelenül gzdg nyári hónpokt, de hogy ez nem sikerült mindig olyn mértékben, mint zt tém megkívánt, vgy mgd is szeretted voln: érthető. Különösen, h végignézem beküldött negtivokt, melyeknek túlnyomó résinger VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS. sze, mjdnem hsználhttlnul kemény. De nem is lehet más, mert mg tém oly fényellentéteket mutt, Győr, Bross-ut 7. Telefon : melyeknek kiküszöböle minden vérbeli mtőrfényképz techniki kzségét próbár tette már. Hnem vegyük dolgot. sorjáb. Mindenek A félszózdos Rb-cég előtt nézzünk meg egy normális negtivot, hogy mik jellegzetes tuljjubileum donsági. A fények árnyékok fedettsége hrmonikus meg vn z A nemzeti kerestwdelem célkitűátmenet csúcs-fénytől legmélyebb zei merőben különböznek ttól árnyékig,, hol még rzletrjz is t- fölfogástól, mely z üzletet" csk lálhtó. Tehát z úgynevezett közép- vgyonok hlmozásánk tekintette. tónusok elég hosszú skáláj. szerepel. Érdeklődsel olvstuk zt kis H egy ilyen normális negtivot könyvet., melyet Ht) Gyul-cég sárlpr. belyezünk, kkor nyomt- ötven éves fennállásánk lklmából tott soroktnég olvshtók.p,s milyen emlékül küldött vevőinek jutt kemény negtiv? Nincs semmi át- tott el hozzánk. Az üzleti elvek, memenet. középtónusok rzben vgy lyeket. cég története folymán köteljesen hiányoznk. Teljesen átlát- vetkezetesen szolgált egy félszázszó, iiveces rzek mellett (árnyék) don át, bbn csúcsosodnk ki, hogy szurkos fekete, mjdnem átvilágít- kereskedő első kötelessége nemhltln fények vnnk. Tehát erő- zeti s népközösség céljink szolsen hsonlít egy 1.-nsrjzhoz. Ttt kell gált s el kell ismernünk, hogy megemlítenem, hogy z áltlánosn jubiláló cég vlóbn ezeknek cékedvelt, -úgynevezett brilláns negtiv loknk szolgáltábn állott z ötven is ebbe kemény negtiv ktegóriá- év folymán s ezeket követi m is, b trtozik. Hogy milyen képet le- mikor külsőségeiben is idomult het csinálni z ilyen negtivról. zt fejlődött izlhez igényekhez. tpsztlhttd, Kedves Brátom Szerény kezdetből országos viszonysját mgd is. Nincs z ' fotóipr, ltbn is legjelentékenyebb cémely z ilyennegtívról hsznál- geink közé tudott emelkedni, ezekhtó képet tudn dni. H ItlkiR nek z üzleti elveknek céltudtos erőszkolod z ügyet, pénztáreád szolgáltávl. Félszázd ltt nem-fog elsorvdni bele. Hogy miként ju- csk egy ngy vidéki mgyr v,2i1lná" tottál ilyen negtivhoz. megmondom közönségét bódított meg, hnem z ezzel már rá is mutttm legn- ország közgzdsági köreinek, eliszvobb hibár, melyet feltétleniil el merét beesülét is megszerezte. kell kerülnöd. Tehát: röviden vikil- Állndón látjuk zt mindennpi tottd meg filmet soká hívtd. szorgos munkát', mely kor. reggelm.'éo hozzá gyorsn, energiku.sn től kő estig szolgáltábn trtj 13..T. cég minden munktársát, kik kö.n. htó elhívób ő A Mgyr) Amtörfényképezők zönség szeretetét bírják. látjuk Országos Szövetségének Gyliri Cso- polgári kötelességteljesítt, melyet portj ezúton is tudtj válsztmá- kifejtenek s ' nemzeti törekvhez nyi tgjivl, hogy folyó hó 15-én, vló lklmzkodást, melyet jó kedden este 8 óri kezdettel Kultúr- polgár áldoztkzségével tnosítházi helyiségében válsztmányi ült nk. A cég ötven éves fennállásánk trt, melyre lágy tgok, mint megünneplében polgári munk tisztikr_ szíves megjelenét kéri z ünnepét látjuk," becsületes igyekelnökség: vnek s hzfis munk elismerének lklmát, melyről mi is szívesen emlékezünk meg. ffilimmimim MINIINI~~11 ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS. A győri ev. elemi népiskol de,e,rnber hó 14-én, hétfön este 6 órkor AtliBköl ngytermében trtj IV. ismerntterjesztö elődását Utzzunk-e goldb" címen. Elődó: Zcher Ljos tánító:belépti díj nincs. Mindenkit szeetettel várunk. AUTOBUSZJARATOK A TEMETŐBE. Az utobuszüzem közli, 11.13gv december 15-töl kezdődőleg Iloyltól délelőtt háromnegyed 10, délután háromnegyed 2 háromnegyed 3 órkor induló szbdhegvi járt megy temetőbe. A temetőben levö közönségnek városb vló szállítás céljából délelőtt délután órkor fognk utobuszok. temetőbe KARÁCSONYI MUZSIKA. A szeretet legmgsztosbb ünnepének ze-: nei poézise csendül fel zeneiskol k; rácsonyi (1313 hngversenyén. Szóló-, lklmi kmr- zenekri számok teszik változtossá érdekessé szép műsort, mely igzi élvezetet ígér. A hngversenyt zeneiskol termében 17-én d. u. 6 órkor rendezik. Belépődíj nincs. MARHALEVELEKET HAMISÍTOTT, EGYHETI FOGHAZAT KAPOTT. Soós József 31 éves ngyigmándi npszámost csendör állított. győri törvényszék elé. Közokir,thnisítássl vádolt z ügyzség. mert 10 drb sertről úgy hmisitott meg mrhleveleket, minth zok z álltok z ö tuljdonát képezték voln. A törvényszék vádlottt egyheti fogházr ítélte. APOLLO Fsslin fiti" z Péntek, szombt, vsárnp : hétköznp 5, T. 9 órkor ; vsárnp : fél 3, ne.. gyed 5, 6, háromnegyed 8 fél 10 órkor : A szezon legölletesebb, fordu. ltokbn gzdg, pompás zen rigjáték Egy esős délután Főszerepben FRANZ I..DERER IDA LUPINő. Mgyr Hirdó : A Kormányzó Úr Főméltóság olszországi usztrii utj. Orosz tengerlttjárók nemzetiek cólgyűrüjében London, dec. 12. MTI. Sir Henry Chilton mdridi ngol ngykövet jegyzéket kpott.burgosi kormánytól, mely szerint több szovjet-orosz tengerlttjáró áttörte nemzeti hdihjók zárltát most Mllorc szigete körül cirkál. Portugáli elutsító válszt dott rr jvsltr, mely felszólítj z egyes állmokt, hogy :cstlkozznk Angliához Frnciországhoz spnyol polgárháború befejeze érdekében teendő lépekben. Genfi jelent szerint spnyol ügyre vontkozó vit befejeztével.népszövetség Tnács szombton htároztot fogdott el, mely délután KIESETT EGY LÁNY A ZSU- kiemeli, hogy minden állmnk kfolt AUTOBUSZBÓL. Komárom telessége trtózkodni más állmok Tt között közlekedő utobuszból, belügyeibe vló bevtkozástól. mely zsúfolv volt utsokkl. kiesett z egyik uts. Tiller Mári, ki súlyos sérüleket szenvedett. Sárközi Károly 39 éves komáromi sofőr ellen eljárás indult, mert 22 uts helyett. mennyi z utóbuszbn szbályszertlen elfért voln, 27. utst vitt mgávl. Igy történt, hogy Tiller Mári z jtó mellé szorult, mely zután egy knyrbn kinyílt lány ngy ívben kirepült z utobuszból. A `győri. törvényszék szombtr tűzött ki..tárgylást z ügyben. melyen zonbn vádlott nem. 'islent meg, mire tárgylást elnpolták,, megjelent tnukt pedig vizsgálóbíró hllgtt ki. OSZTÁLYSORSJEGYET is GY ŐRBEN vásároljon helybeli főárusítónál 4' SALZER, LAJOS LIPÓT 154.:. cégnél Czuczorpuic 15. Tel.: 391. MAGYARGYALAZó CIRKUSZTULAJDONOSNŐ. Neszti Vincénó 47 éves vándorcirkusz tuljdonosnő Lenti községben eirkuszi.próbán súlyos kijelenteket tett mgyr állmr vontkozólg. Emitt csendőrök elfogták, mjd kőbb szbdlábr helyezték, z eljárás zonbn folyt. ellene. A törvényszék most trtott tárgylást s. ügyben, mlyen új tnlik kinllgtámni4 rendeltek el.. Költözködnél, téli lkásberendoznél sok pénzt- t.k ir,txr.zn.g, hit.'szkeégieteit ".fizányeltsliziktiléfriét.-szetti. be CrYöRfSAROSS-UT 21: SZ.

5 5. oldl december 13. flu problémái VI A mgyr flu szegénye. Csillárt rádiót legolcsóbbn budpesti Irt: Németh Andor. csillárvár rt. METEOR győri vásároljon láb György, kiváló grrpoli- dálás, évekre bekvártéiyozt, mgát tiles 1927-ben Mgyr Szeri!éber: n. nyugtról jövő zsoldos gyüle z, írt erről tárgyról s 1929-ben Bá - mindent felevett, minden lábmrrom millió koldus" címen inegráz hát elhjtott, rendeletek szerint könyvet dott ki. Neki dom át m ég strázsár menő zsoldos lee,ztját is prszt volt köteles kifizetni. szót. Sok vit folyt már rról szik- A kuruc-hibne idők sem hoznlitk Néhány tájékozttó szenzációs olcsó árinkból: lává keményedett önzről, meg/. enyhült, z kkori idők kton er3 ; 1 csillár Olvsó lámp égővel 13'3'20 mgyr, különösen z lföldi p- kölcse, mint Csinorn Plkó egyik Éjjeli szekrény lámp 4'20 szkszáltól is tudjuk (Az prszt 3 1 csillár 16'rsztság leggzdgbb rétegét rteiv Modern sztli lámp 6" embernek tcgd meg szkállát: sib.) 3 lángu csillár 10'nyir terméketlenné teszi mgx/ &ló (grnciávl) 6'50 sbb eszmények számár. Kín: f- virtnsntik tr.rtott. jobbágy sy.-^rir2 lángu csillár 5.50 Ressó gtását, nemesi udvrház} vilkt kell nnk megmászni, fbetétes csillár 19'80 Thernofor 8'--szont törvény védte bekvártélyoegy csepp lelket kr belopni egy csillár 21'50 Kávéfőző komplelt 1 9* módosbb knn gzdportár. Eg:Y zástól. 2 1 lámpás O r o n" eurépvevő rádió 1?2'90 Ezekben z időkben htlmsofélegyházi gzd mondott,i.-yszer egy ndrágos kortesnek: Mi, urm, dott el vgyonnl biró sikvidéki még Kossuthnk sem ültünk fel, z nrszthn z tudt ltti érz, seregébe is csk ketten állottk be, hogy minden, mit htlom, felrzletre is Figyelje kirktinkt! Hitel-Otthon! sőbbség, nemzet. kér tőlük, z rbzok sem voltk félegyházik" lás zsrolás. M már tudjuk, hogy ennek ko. Amilyen áll ig b egombo I kozotl; gőnek, álltin ösztönös ellenérznek, Nincs ország, nincs nemzet, hol keveredett idegen fjé népekkel, hmely mindennel szemben hitetlen, göt érzéketlenséget lehelnek gzdisági cseléd különb voln. Min- nem mindig mg szegény, földoszngy rideg ő csupsz gzdporták z mi htlomtól vgy vezet den, mi jó ás híí cselédtől megkínélküli köréből házsodott. Annyir tályoktól, egyszóvl felülről jön, lföldi flu közepén, nnyi,ryiizs- vánhtó, z benne megtestesül. elszg., f etelten élte ez z osztály mnemcsk fekete kun, vgy mgyr Os, lélek vn zokbn flszi'le- Nincs meg bennük gőg büszke-. világát, hogy minden életmegvér nemcsk z elinrdott:iág z beli düledező viskókhn, hol három- ség., mely kisbirtokososztálynál nyilvánulás, erkölcsei, szokási beifincilegz négy zsellércslád lkik e;.gyütt sok ok. 'Történelmi okok_ t hozt létre ezt z iszonyú kérget. szárz öreg nyókával ás sok ron- többé-kevbbé mindenhol feltlál- szédmodor, gondoltvilág, eré:iyei htó. A cseléd láztos, tisztelettudó, hibái is egyedülállők. Vlhol török hódoltság esztendei- gyos, msztos gyerekkel. M még Lkás éppencsk lvóhely, mert nél kellene kezdeni kuttást, mikor kerítetleniil áll itt, minden, minden hllgtg munkás. Hogy egy m végházi hjt/ portyáásánk ép- jtó minden lélek tárv-nyitv, tálsokt hngozttott szót hsznál- élete mjorhn földeken pereg pen ágy mgyr jobbágy itt meg szbd. prédár minden szeretetnek. jk: tekintélytisztelő. S éppen ezért le. sárnpjink legngyobb rzrít is z istállóbn tölti, mert hisz levét, miet török beiiteknél, Ttt szennyben, rongybn, homály- is legerősebb állmlkotó elem. z álltokt iinnepnp is gonck.zni Évszázdok ót művelik földbn még hitek várnk, nem viszonhjdn éppen ágy bs fluit brkell. birtokosok földjeit, Mgyrország zott szeretetek ki nem rionott,páhi mint őször, colt végig el Legfitlbb éveiben libnásztor végház jebbágyit. Hiáb került rjongások. Ezt réteget még nem mezőgzdsági területének mjdnem szegény kecskeméti gzd liéelolt- kötötte meg vgyon kisművelt- felét, évszázdok ót élnek közel. volf,vgy.npszámb járt, ztán osteros gyerek, kisbéres, fél, mjd háságb, mgyr rendre vló.'" fidót ségű gzdgok előítéletének gím- kstélyhoz, állnk közvetlen összeromnegyed konvenciós, végül is tuköttetben. földesúrrl gzdiének szörnyű mozdultlnságáb éppen ügy be kellett fizetnie T ülejes konvenciós béres. Megnősül, z tisztekkel. Ezért jobbn ismerik nem fulldt bele -hitük tele hombiiken SZékell3 nemes megyének, mint hányszor kénytelen feleségével fzü urt", mint z önálló kisgzd, tudrk, mglárk istállók nygis török dott budi bs def. erdányjánál lkni, míg lkás örül játik, h ugyn ki nem dták köz- ságáb. Gyulékony itt még minden, ják, hogy z nem feltétlenül rossz. cseiédházbn s zt neki utják. ki. ember. Nem él bennük. vágy sok nem köviilt meg. sőt m világ. e feséget z elmrdt zsáld fejében vegyform kitrtássl doigozi-k. télen lmelyik 1-dgnek, vgy gánk, lti szült tinos,zférájábn még százszor föld után, nem irigylik tehát földesúrtól sem többet, hisz nnk nyár,n, kor hjnltól kő estig.. ztán kénye kedve szerint nyti!.l gylékonybb." Pedig ők, legelhgytottbbk, földje ád nékik is kenyeret. És nin- Az rien-,einy műveli konvencizs föl. prsztot. Az ágynevezett kereszdet, vgy npszámb. jár s z állm tény -felszhdítás lig, változttott zsellérek cselédek; sok vontko- csert néposztály Mgyrországon, z lföldi prszt helyzetén-, legfel- zásbn legértékesebb mgyr cm- mely oly tisztán őrizte voln. meg dó mrdt mellett. szinte zrevétlefjiságát, mint cseléd, ki soh sem nül születnek gyermekek. Hárn, jebb síírűbb rendszeres lett pré- bernyg. ross-ut 12. Telefon : dett közelébe, őneki titk volt, z C titk, tudht ról! Az régen volt, több mint hr- nyugtln lett, mg mellé ültette z ápolónőt megkérdezte, hogy hfvják. melyet beflzott, z, hogy ő lopott ez minc évet Etelk! Junger Etelkl. Az ápolónő lehjtott fejét: Több mint volt z IS indulás z életre. Irt: ifj. FIRGEMIS SAND012 Köszönöm! szólt Stung mondj, hrminc éve... És most, mikor már nem kellett neki semaz öreg Stungot szntóriumb_ száffitot- mi, csk óránként gy kis htlsítő, hogy benső Miért mondj ezt? kérdezte Stung hány éves volt mg kkor, mikor édespját... ták, teljesen ki volt merilive. Szervezetét fel- forróságát csillpíts, most érezte, hogy Henrik. őrölte fi munk. Milliókt gyüjtött össze milyen hiábvló volt egz élete. A npok, Mert több mint hrminc éve, hogy ()téves voltm! Nem tudtm felfogni, most. mikor élvezhette voln pénze htl- melyeken lázsn hjszolt mi pénzt. erő- pám.,. hogy vlójábn mi történt, csk szívemmát. szervesete feheormilt szolgáltot. Ott szkult, hogy megkprints, elveszett Meghlt? kérdezte Stung. ben éreztem, hogy vlmi ;megy gonosz:4z, H csk meghlt voln? Ne kérdezze! vlmi ördögi htlom rgdt meg páfeküdt betegágyán, fárdtn. kiuzsorázott időnek tetszettek előtte. Tudt, hogy./3 már testtel. Az blk nyitv vett, kertből be- vgyonánk hsznát nem vebetl. Egy derék Pihenjest szépen! mt..: Stimgot szorongó érz fogt el: hlltszott gyermekek vidám zsibongás: ápolónő volt mellette, ki oddássl szol ifirdögi erő. rdiig!... Ez jó kikieiátte rnmilrkt repülni 1z ezek, egy-egy g,áltn vlhányszor felsóhjtott vergődé- Hogy hívták :M édespját? z! ismételgette Stung. f s mi lett lepke is elhilliegett tiz l,lk előtt 05:4 ci Ott sében. z kedves szvkkl fordult hozzá: Timger Péternek! ztánn vele? feküdt z Agybn minden, mi élet. volt,,nincs ok sóhjtozni, Stung ár, lesz még Stung zt hitte, villmostit járj át Apámml? oly távol volt már tőle. sok szép npj! Csk bízni kell ős moso- egz testét, szíve még soh Ilyen ngyot Igen, vele, vele, ki árttln volt... Végiggondolt életét ts 1110tit muglánossfi nem dobbnt életében. Izgtott lett, elkezlyogni!" Bezárták pár évre, házunkt elvették, hll Úgy érezte, hogy ez som-s Igzságosztó - Kedves mgától. de kiben bízzk? rl- dett kibálni:,,junger Péter derék ember minket ngynénénkhez vittek, ó nevelt fel... ereje, hogy idejutott. Csunyán kezdte pályá- mgsimbn nem tudok, mert ismerem mg- volt, ő nem lopott, ő árttln volti" Mind Mgunk keressük kenyerünket ját. Ezt ő tudt, senki más. A bnkbn. hol Met! Az ápolónő megsimogtt beteg hom És z édespj?... gylcornok volt, kijátszott pénztáros Ugyn, ustng ár, ilyen jő ember, mint lokát: Amikor kiszbdult, kivándorolt Deiéberségét negyvenezer forintot ellopott. ön. hogy mondht Ilyet! Láss, hogy numg jő embert Nem is Amerikáb, Új életet krt kezdeni. de nem Ami mitt :t szegény pénztáros kis csládi Jó ember! Jóember ismételte hiszi, milyen jól esik nekem minden szv T házát elvették, őt meg bezárták.'jungernek ngybeteg. Láss, szeretnék jő ember És egz életemen át tudtm, hogy ő ártt- sikerült neki... hfvták pénztárost, hogy hová lett, nen, tenni! ln volt, hogy ő nem lehetett bűnös most Ott pusztult el? kérdezte Stung. Meghlt szegény... árván, elhgytv, tudj. soh nem hllott többé felőle. Neki Mindenki z lehet, ki zzá kr lenni! mg, mg is zt mondj, mg, ki ngy megvolt pénze, hegy elkezdhesse krrier Mond vlmit! felelte Stung el- ár, htlms ember kit én zelőtt soh- z idegenbeu... z se lehetetlen, hogy öngyilkos lett, nem hírt sorssl, ez erősebb jét. ekkor z volt fő. Eleinte csöndben gondolkozott. sem ismertem! volt, leteperte, ő lul mrdt... telkeket vett ezekkel spekulált. A szerenegyik éjjel, mikor ngyon fuldoklott, meg Igen, igen, nyögte Stung erre én cse melléje állt pár év ltt Önálló bn- fogt z ápolónő kezét zt mondt neki : meg merek esküdni! InsIerem z esetet! EzStung hllgtott, mjd megfogt z ápte kot lpított. És pénz ördöge vele volt; Csk egyet szeretnék, - Junger urt, zel elhllgtott ztán bódultn elludt.!őrlő kezét: lopott pénz hűen szolgált. Vgyon egyre Junger urt viszontlátni! Sokkl öknnyehben lélegzett, mint zelőtt Igzságot, igzságot kell kpni mgi nőtt Stung Henrik ngy tényező lett, be Si z Junger ár? - kérdezte z nem dobált mgát z ágybn. Pihent, jól édespjánk folyásos ember,.pénzügyi. tekintély. Lyrl ápolónő. megérdemelt pihen szállt reá. Oh, Stung ár, ö már másvilágot) érzek sohsem bántották, nőt nem erm.ee Mg nem ismerheti... mg nem Egy npj csöndben telt el, de estefelé vn... Búcsu z élettől

6 1936. december oldl. négy. öt, ht. Mert itt vlóbn Ide U3 KÖNYVEK! nldásrk trtják gyermeket, ki Frgó: Az uf plesztin npszá.tb járht már hét éves k Holló: Spnyolország rémnpji rábn. Igy telnek z esztendők s ey2.80. Kádár: A doni hlálbány szer ek behívtj gzdliszt t Mkki: Holttenger életkörülméjobb ember százezer igzság Társdlmi Priestley: Frwy z álmok szigete 4.50.,Oregszik mát István, lent Utk dzsungelben vló Isendnek már z ökör melleit, Az egyenlőség testvériség nyéről gondoskodott:. Angli egy Sebrook: Wtson: Medici Ktlin élete.. S. niegtesszük szérliskert csősznek. De- frnci forrdlom kifejeze, z- ideig elbirt, de mégis beszüntette Werfol: A kispolgár hlál ingyen-segélyeket, hát ennek csk fél konvenció jár előtt egyszerűen keresztények. munknélküli Kphtó: (n!" S ő Végzi tisztességgel be- mint Krisztusbn testvérek megosz- hgy z állm trtson el minden elkönyvkereskedében nélkül ás lenszolgáltl embert. millió GYULA WOLF.eStile`tel ezt reábízott innkát is tották egymássl betevő fltjnynzért bérért'. melyen ser- kt, jobbin mint m. jogok És milliós embernek se közömbös, 155 GYŐR, Szebenyi-tér 9. szám. dülő korábn kezdte. Most már nem kötelességek elosztás még rendi hogy koldus módjár kegyelemprnesol odhz som, prncso- szervezetben is inkáttb megközelí- kenyéren tengődjék. murnk- jövedelem-elosztás- Elitéltelc ráglmzásért lás már fiit, unkáit illeti meg tette z egyenlőséget, mint m. Igz, konyhán, ő csk olyn megtűrt féle, voltk jobbágyok, rbszolgák is r vn szükség. Lti pedig elosztásr egy állítólgos lpszerkesztőt kinek már csk keg,yeleinkenyér eleinte, de ember ember között nem eloszlásr, mert mult megjk. Aztán egy npon megfázik most is borzsztó távolságok vnnk muttt, hogy mgától termeli Csendőrök vezették törvényszék csőszködben, ágynk dől s mi- jogbn jvkbn. Ne vittkoz- rend zsákutcáb téved. H z állm elé Kellner Kenéz József tti llyen zrevétlenül született, oly z- zunk egymássl, mittm mondht- teljesen ráhgyj. z emberekre kéist, állítólgos lpszerkesztőt. 2 ki revétlenül kíséri ki csládj, meg ják: im, itt szbdság, egyenlőség gzdsági termelt, kkor jövedetnr öt ízben volt büntetve. egy-két szomszéd koporsóját teme- testvériség komoly megvlósítá- lem, hszon mindig elbujhtik z kukinben tti lkós sérelmére Ágoston Nqgy tőbe. Hmr korhdó lds fkereszt: sánk ideje. Okos embernek zonbn állmi ellenőrz lól s z egyenlőt vásjtó-ráglmzáss! elkövetett lelkeket. forrdlmsítj lenség őt. élt 65 esztend lehetőség tenni: kell hozzá P 24 rögtön törvényszék miért (lelték. Egyre «kiáltóbbn, sürgetőbben JeMillió millió mgyr élte íg) át szerint. költügyvédi z, pénzbiinteté.sre szbdelv régi. lentkezik gzdsági ű életét nehéz munkáb sziiletve, nea termzet mg d mindenki- termel teljesen prncsszór ségek viselére ítélte. Az ítélet nem héz munkábn hlv inog ról, elidegeníthetetlen jogot z éle- menő kommunist termel között jegerős. nek cselédről soh nem írtk népszínm űveket, vgy trgédiát, soh. nem téhez. «Viszont ugyncsk ennek kiegyenlítt megteremteni hivtott meséltek őról nekdotákt. Életé- jognk birtokábn önvédelemből htósági ellenőrz. Ellenőrz tor ben soh nem volt drámi. vgy hő- bárki leiitheti. támdóját, vgy melben, ellenőrz fogysztássies mégis ő nemzet legdlgo- megkötözheti. A szbdság z élet- bn, ellenőrz termelt jvk el.:sz sbb, egyszerűségével, hngyszor- hez így változhtik változik tásábn. Csk z iizemmenet állndó egy öregsszony, kit fi glmávl soh nem kérkedő fi. ki bírói ítélettel, sokszor nélkül is fel- hivtásszerű megfigyele teszi kédurván fellökött vesztsé, örökös börtönné, vgyon- pessé társdlmt rr, hot sorsáért soh nem pnszkodik. Kinek is pnszkodnék, hisz min- elkobzássá, mások, többek,. kö- termelő egyént, vgy üzemet s:, rdi Trgikus hlálos szerenesétleség den munkdój meértétől, jósá- zöség ngyobb jog védelmében. felül meg ne terhelje, se illetéktelen ügyében indított nyomozást győri gától függ, gzdáj végső felleb- Mégis igzságnk kell lenni. hogy hszonhoz jutni ne engedje. A %-;; rendőrség. Két hónppl ezelőtt törbezhetetlen fórum. H sokt zklt- ki másnk 'nem ártott, nnk sze becsületes társdlmi békéáének tént, nogy özvegy ll'ieder 111ihályné j pró kérekkel, kedvezménye- mélye élete szent sérthetetlen egyetlen komoly biztosíték, num 81 éves győri sszonyt. 54 éves Mikért, vgy sokszor jussáért, szólí- legyen. Ez szbdság egyszer- kás Munkdó, proletár bur- hály nevű fi, ki itts állpotbn táskor" z kidhtj bérlevelét s k- eggye. Csk Oroszországbn Sp zsoá között dúló hrc megszüntoté- tért hz, fellökte szerencsétlen kor ott áll kereset lkás nélkül nyolországbn nem z. S z Emberi nek egyetlen módj m: termelő., sszony eszméletlenül terült el fölnyolc-kilenced mgávl. Inkább nem Jogok" szbdkőállíves világligáj htósági ellenőrze s hszon igz- dön. Súlyos állpotbn vitték be. kér, nem követel, megelégszik zzl, nem érti meg s z ugynily vezet ságos felosztás. kórilzb, hol megállpították, hgy vén Európ. sem. SzemFormi vl Igy cselekszik száz száz ltt álló sá!:,.os combtört blcsukló fickishitűség, lelkismeretlen gtás éve s ez vált termzetévé. mondást szenvedelt. játék jelszvkkl, mikor tétlenül A rendőrsé; emberei kihllgtták nézik z árttln tízezrek megölét. z sszony borbélymester fiát, ki Kedves Férjének, Fiánk Az egyenlőségre, különösen gz- g~~~~~~smzes~11 tgdt zt, hogy fellökte voln z dsági egyenlőségre törekv jelkarácsonyra nyját. szv volt; hogy z emberi termzet Az sszony állpot egyre súlyoegy szép jó h termzet; szbdon műkö len, míg szombt délelőtt sbb kkor mindenki mgától boldog 1ZLÉSES NYAKKENDŐT dik, öregsszony vártlszerencsétlen lesz. Csk semmiféle belevtkozás nul meghlt. Értesítették. rendőrne légyen se állm, se más közületek 9 npos üdül séget, ügyzséget egyben eljárást rzéről, h ki-ki -ágv cselekszik, indítottk Wieder Mihály ellen, hhogy tud, boldogulni fog. Ebből Abbáziábn lált okozó testisért címén. A vizszonbn nem egyenlőség, hnem dec. 26 jn. 3. gált folyik. Hát kkor ott, másvilágon, -- on gyengébbek elnyomás. lett. Az ösznn is jöhet igzság!... szes kisemberek szörnyen lul müdül Ne izgss mgát, szólt z ápolónő, rdtk, gzdsági egyenlőtlenség 9 npos Felmentették verejtékes... megint homlok láss, nnyir kirívó, hog3., szinte gyópyít Bledben ráglmzás vádj lól Jó jó. megnyugszom... rendben lesz, hltln. Az állm vergődik kisdec. 26 jn. 3. minden rendben lesz! gzddósságok rendezével, kisas'ebestyén Antl kisbéri csizmkét npig nyugodt volt. A második np iprosság hitel- tnunkkérdével. hivtlból iildözendő rádimester levélppirt délutánján tintát, tollt kért gyári munkásság ijesztő munk- Si utzás 12 npos glmzás vétségével vádoltn ke ngynehezen felült -ágyábn Itt nélküliségével, szellemi munkások rült törvényszék elé, mert község Az ápolónő kérdezte: Kinek ír? Fulpmes (firoi)187 elhelyezének szinte meoldhltközgyűlén egy második ljee,yzői Etelk.Tunger kedves Mgánk, -dec. 23 jn. 2. ln 'kérdével, Mivel z állm köteállás szerveze tárgyábn hozett mgánk! lessége összes polgári földi boldoguhtározt ellen fellebbezt intézett És rfildt rcán mosoly jelet meg. A le- lásáról gondoskodni, ddig nem le- A társsutzások költsége Budpesttől Budpestig vn számitv. z esztergomi lispánhoz. melyben velet lezárt megcímezte betette feje het béke ős menyugvás z emberek Kérjen rzletes prospektust Nemzeti súlyos vádkt - emelt Pálmi ltt levő pénztrcáb, ztán elludt. mé- között, míg megélhet kérde Hirlpnál. jegyző ellen. lyen elludt. Pár npig kilzkikliitt még z leglább el ééges m ego] díj t nem A törvényszék előtt kijelentette, élettel. de ztán megnyugodott nyer. Krácsonyi szükségletét pénznélktt- hogy ner érzi mgát bűnösnek Seziit t ITUISVilágr. Olszország egy merz, tlán Tkrékosság" utlványávl, 50 elől be3tnén Antl, ki kérte vlóság Mikor elvitték holttestet, z ápolónő látszó lépset. kelö györi cégnél szerezze be. Hvonkint bizonyításánk elrendelét. kétségbeesettnek megtlált párn ltt pénztárcáját százezer egy helyre fizetve törleszt. elfogllásávl Abesszíni A törvényszék ismertette főebben levelet, levél neki volt címezve: Jegyző ellen elrendelte felügyeleti.,junger Etelkánk. tuljdon kezébe." irtit, melyből megállaz ápolónő szorongó érzsel vette kezébe KARÁCSONYRA MODERN BŐRÖNDÖK vizsgált. píthtó volt, hogy főjegyző,:z felbontott. Egy utlvány volt benne bfilyszerfien járt el, zonbn miket negyvenezer pengőről pár sor írás...n mguk pénze, esküsziini, mguk necessirek, utikzletek, retikülök, vádlott állított, megfelel vlólo pénze, rillibet nem mondhtok, ilgy sem segít L/ÜST KOS/ORUS NIÍSTIR ságnk. pénz- levéltárcák már dolgon! Legyenek boldogok... A bíróság zután meghozt ítmes fino r bördzszzldruk, én nem voltm rossz ember... egyszer.'. ngy válsztékbn legolcsóbbn csk tét, melyben felmentette. vádlotcsk egyszer..." tt, miután bizonyítás sikerrel T 4R Ennyi volt z egz. Az ápolónő leült sz járt. Az indokolás megállpítj, blk mellé... keservesen sírt... Síri, hogy z összegek vlóbn egy ideig de nemcsk zért, mert pénz szbddá főjegyző kezén voltk, zonbn vásárolhtók. tette őt testvéreit, de mert megvolt bimenthető okokból más kidások fe97. ÁRPÁD-II? minden tehát cikk, Börkru bizlmi zonyság rr, hogy pj árttln volt ez hsznált fel zokt. fődezére k. olo eldott drbért szvt Deák-szto srok. neki mindennél drágább kincsetérőbb volt jegyző. A felmentés jogerős. Vsárnpi írás Meghlt Nemzeti Hirlp I társsutzási Ngy Bél Zsölétől 99 p p kzítőnél

7 7. eldl december 13. deles elhtározását krj egy életre másiknk dni, z mindezt elvárj másiktól is. Igzán úri klubokbn játszmát Irts : Pohárnok Jenő érintetlen, új kártyávl játsszák. A ki- Péntektő l keddig: hétköznp 5, T 9 Egy úrisszony írj legutóbbi cikhát ezek dolgok csúnyán hngz- játszott kárty nem kerül kézbe. órkor; vsárnp fél 3, negyed 5, 6, kemre tett megjegyzei közt:... ée h nk, de z ilyen férfi rendesen zért A rendes férfi, nősillével ilyen énrám bíznák, mjd intézkednék, hogy ilyen, mert elkényeztették nök, vgy lelki klubb kr trtozni, de ki mi háromnegyed 8 fél 10 órkor : GAÁL szegény úrilányok férjhezmenjcnek! lelki dottságinál fogv önző áldo- biztosítj, hogy kárty vlóbn új, FRANCISKA egyetlen idei filmje: Az gglegényeket kényszeríteni kell, ztok válllásár nem képes, érz- mikor m mer kijátszott kártyákt hogy nesüljenek, ne legyenek hzfit- világ sekély: szeretetlen környezetben olyn ügyesen moss rgyogór tehln, önző erkölcstelen lkok. Vgy nevelkedett s tlán szülei sem szeret- nik. kitenni őket z álásukból, s h ezt nem ték. egymást. És míg keres, míg kutt, z évek lehet, hát megnyomoritni öket dóvl önző lett, mgányos emberré vált., elsuhnnk négy x-en túl már A kisünő, szoktlnul eredeti témáju, csládos emberek jvár. Aki Pedig nem is vágyódik más életre, hogy józn z áll ere vágyk mellett. Eev- könnyekik kcgttó helyzetekkel öté tiltkozik, zt pellengérre állítni!... süket ember nem vágyódik hngver- kettő, kiben erős csládlpítási letekkel trkított szcenárium VADNAY Róluk írjon kedves cikkíró úr, ránts senyre, mert hiszen 'meg sem értheti, vágy, elvesz fitl lányt. de áltlábn LÁSZLÓ BÉKEFFY ISTVÁN. meg sem hllhtj muzsik szépsé- ezt nem trtj okosnk férfinép. le róluk leplet!" mű ve. Rendkivül hngultos meló Szót fogdok, lerántom z gglegé- geit. Nincs rá berendezve. "Nyitott kssz, mee fitl feleség nyekröl leplet. Mnpság ngyon sok Ez z gglegény ngyon nehéz dió mellett nyomtlnul lszik z Öreg dikus zeneszámok. Százszázlékos z gglegény li(gtöbb z gglegény- nnk, ki meg tudj szeretni mgá- tere:" mondt nekem Zlábn egy mgyr siker. Gál Frncisk pártnerei: jelölt, de mi csk zokkl fogllkozunk hoz krj láncolni. H sok pénze vn huncut kis öregember. Pedig z ember HANS JÁRAY SZ Ő KE Most, kik állásbn vnnk el tud- lánynk, kkor sem lesz házssáe- szeret nyugodtn ludni! SZAKÁL. nánk trtni feleséget gyermekeket. ben köszönet. Igy mrd kin házsságból legér- A kormányzó ur Őfőméltóság Olsz. Hál Istennek, ilyen gglegény kev tékesebb férfi-tábor. Ezeket értette levél hzfitln önző, országi, usztrii látogtás hztére erkölcstelen lkoknk. Nézzük, igz vn. H legtöbb hngozttj is fenti Aztán vádolhtó-e erkölcstelenséggel, elveket, egy kicsit mez kell vkrni gyávsággl vn-e? hzfitlnsággl z, Két osztáyb sorolhtók z gelegé- kiderül, hogy csk legénykedik, kide- kit fitlon, tlán z érzek ébrede mint zt Németország ás Olszország rül, hogy sét közben megsimogtj nyek: Az elsü csoport nem nősült mert, idején fájó kiábrándulás. meilöz, visz- Intézményesen megteszi. bár keresete megengodnó, de csládt- kisgyerekek fejét szíve elneheze- szutsítás sebzett mee seb nem De z gelegények megdózttás gokt, szülőt, testvért, árv rokongyere- dik, h fitlsszonyokt lát rnyos,tud behegedni? nem lehet súlyos nem lehet végleges. keket trtnk el. Róluk nem beszélünk, kis gyermekükkel sétálni. És nincs tovább. A súlyos Terhel igzságtln lenne H nekem ilyen kis fim lehetne! őket nem illethti vád. A tényeket felsoroltuk, vádlottk végzett munk isinylené meg. Véglesóhjtnk titkon kifelé házsság- ngyrzét De ki nem válllt semmiféle gondot, fel kell menteni, vgy kény- ges megoldást pedig ez z dózttás z vádolhtó. ellenes gelegények. telenek vgyunk megértsel fordulni nem hoz. Hát h igy vn, mégis, miért nem nő- feléjük. Amit szülők gyermekre pzrolházsságr kényszeríteni sem Egy lpos gyökeres megoldás nk szeretetben, nygi áldoztbn, stilnek meg? önzőt, sem másik fjtát nem lehet. vn: éves korbn legyen férfiaz első ok z lehet, hoev nem tlálrondoskodásbn, lemondásbn, zt Igy ztán nemzet kárár bizony nek olyn fizete, minél több férfigyermeknek erkölcsi kötelessége visz- koztk ez életben zzl lánnyl, kit sok-sokezer kis mgyr gyermek nem nek legyen ilyen fizete, melyből megezedni sját gyermekeinek. Ez lól ~m. nősülhet. :születhet meg. z erkölcsi kötelesség lól csk zok Hogyn lehetne segíteni bjon? A fitl férfi optimist. Csodákt mentesek, kik rászorulókt trtnk A nőket kiokosítni? Prktikávl tenni is elég erősnek érzi mgát, h egy el,vgy életüket Istennek szentelték s ektikevl, kötéllel ktonát lehetett fog- leányt igzán megszeret. Az első érzz nygi jvkról lemondtk. ni vlmikor, de völezényre igy v- árdás teljes birtoklást kívánj, nem Ngyon sokn vnnk, kiket vádászni ngyon veszélyes. Háth vé- elégszik meg félmegoldásokkl. A fidolni lehet látszt szerint, mert erkölgén nem áll kötélnek mégsem? tel férfi elvenni krj nöt, kit szecsi hzfis kötelezettségüknek nem A pellengér sem segít, sőt ugyebár ret. tesznek eleget. Rgujuk tehát z gglegénveket szénem is lenne igzságos. A vádk is leebbel csoportból ki kell venni 'vizehullnk legtöbbször z gglegényröl, pen megöregedni segítsük munkához ket, kik elleplezve bár, de olyn bejutni fitlokt. h belenézünk titkib. tegségeket vgy gyengeségeket hordmi gglegények vállljuk z áldoztközülünk, gelegények közel mjd nk :mgukbn, melyek tudtábn nem egy kis töredék zért elkd móc egy- hozást, segítünk felnevelni mások gyertrtják mgukt lklmsnk csládegy meleg szempáron, de legtöbb már- mekeit, de z igzi megoldás, z Istendpításr. csk gglegény mrd. De kzen v- nek legjobbn tetsző, z igzságos, -Az egzségesek mrdnk tehát gyunk erkölcsi kötelezettségeinknek hz jvát igzán szolgáló megoldás vádlottk pdján, kik ismét két cso teljesítére úgy z erkölcs, mint h- z, h fitlok összeházsodnk portbenülnek. Hátul gyávák, elöl n gyermekeik nyjául kívántk. nevelik sját gyermeküket Isten dibátrk. A gyávák, bátortlnok zok, Feleségre, gyermekre feleségük- zevl szemben. csöségére hz jvár. kik férfi testben. nőies lelket kptk ben nyár vágyódnk. Lelkükben minber ugynzt munkát végezzük De eljut-e sző z illetékesekhez? te hordoznk. Ezek plátói szerelme- den kzen vn házsságr nem hvtesunkbn, mint hézg emberek, Iffiffiffile dwde ek, z ábrándozók, Szentírás is is- pénz kell nekik, nem ngy prthie, h- mégis hjlndók vgyunk egy átmeneti meri sóhjtozónk nevezi öket. Ezek nem egy lány, kit tisztelhetnek, becsül- időre fizetünkbő l áldoztot hozni jó fiúk, nőket roppntul tisztelők, hetnek, kikben megbízhtnk - kit többgyermekes csládok jvár. Tudeyengédek, figyelmesek, mindig szerel- megszerettek. Ezek férfik z értéke- juk, hogy gyermek nemcsk teher, mesek mindig gyávák, bátortlnok. sek. hnem útfiús, öröm, beteljesül, minek Ngyon szeretetre méltó emberek, De ezek értéket is keresnek, Sokt melege e szele jutlm gondok váll5000 drb zsebkene csk fel kell őket fedezni, bele kell von- dnk, de sokt kívánnk lelkiekben. lásáért. El lehet gondolkozni zon dől legfinombb min Sjnos,háború után vgyunk. A há- hngon, mely zt pendíti meg, hogy tiéd ni öket csládi fzek melegébe, el kell nőségeket rendkívüli velük hitetni, hogy ngyon erős ér- borúkt, mint vlmi piszkos árvíz, z z öröm, hát vállld viseld terhét is. tékes igzi férfik, s h. megjött z Ön- erkelee8le meglzulás, erkölcsi züll olcsó árbn árusit Mégis, egzen biztosn merem állíbizlmuk okosn bebizonytják ne- követi. És ilyen szempontból még nem tni, hogy mgyr mgányos férfik, kik, hogy. fizetből ngyon szépen múlt el világháború. z gglegények Szívesen válllnk meg- SZABÓ RADÓ cég megélhetnek ketten is, kkor már csk És éppen legrendesebb férfi-fjt dózttást mgyr gyermekek meg- Szent László király-uto 1.7. szám. meg kell kérni kezüket boldogn nősüle elé vet gátt z erkölcsi Lezül- mentére, csk pénz vlóbn szent mondnk igent ngyon jó férj, n- l korszk. Kiben bízht, enikor, mint Félt seolgálj. Törjenek le mi krlevon jó csládp tesz belőlük cslád- z öreg l3árczi előtt, mindenki gynús, junkles1 djnk segítséget, ngyobb ki él! etk nyósuk legngyobb örömére,. eseledi pótlékot többgvermekes esetetöbbet elárulni róluk nem enged Aki szívét, lelkét, bizlmát. becse- :Itl:nk. eeej Igék össze fitlokt, pénzváltónő járj várost férfi szolidritás, csk nnyit mondhase5~16 tok, hogy zért, hogy ezek feminen Szombton több győri üzletet felférfik még nem nősültek meg, egyedül p nek feleiösek. keresett, egy jól öltözött. fekete ruhás Hát lessél: höleyeine :le csk okosn, nő, ki pénzváltás ürügye ltt kikeresse fel sürgő sen g-.veseu. rktj z sztlr. kereskedővel Itt vn ztán nehezebb dió: fér fémpénzt, miközben esodilltos ls 'férfi, z ktív, mindent mg ügyességgel kbátj ujjáb söpri ehterozesából cselekvő, kit szeretnek olvsás közben pénzt, úgyhogy 3 nők, 8 lányok ideálj, mmák álm, végén, mikor nő már eltávozott, le mégsem nöstil meg. Ezek elvhöl veszik zre, hogy lényegesen kevenem nesülnek. győri ícskirendeltségét sebb pénzt. hgyott z üzletben, mint Az elv így szól: Jól érzem mgm, Telefon 601, incs bennem csládi hjlm; nnyi mennyi járt voln. ssz házsságot láttm, hogy nem kz. Szombton felhívták rvsz k belöle; nem áldozom fel kényelkrtelen kivüli, színtiszt mgyr keresztény intézet. Biztositási ügyben nőre rendőrség.figyelmét, mely emet; mjd egyszer esetleg hgy ho lp olvsóink bármikor dietlnul áll rendelkezére most nyomozást. indított kézrekerítományért megnösülök... tére. ELITE Agglegények pellengéren FILM-. 5ZINHAZ Lili kissszony 4=féle társsjáték 21 fillér TA s Bross-ut 32. Telefon 450. Krácsonyr Szélhámos Biztositsi ügyben Első Xeresztény Biztositá R.-T. Gyér, Deák-utc IS. Krácsonyr jándékozzon cipőt vgy házi es sárcipőt K, AI, LÓ' S cipőkülönlegesség üzletéből kayor, Dross,:ut Andrássy.ut srok. Szolid szbott árk.

8 8. oldl december 13. Hthvi börtön 30 rendbeli váltóhinisitásért Kohn Jenő 54 éves kisbéri álltkereskedő mgánokirthrnisítássl vádoltn kerül győri törvényszék elé. mert vád szerint 30 esetben hmis váltót állított Ici, Kolin Jenő elfogdó,.kohn Erzsébet kibocsátó áltl láírt váltókon testvérének, Kohn Dezsőnek nevét hmisított. mjd ezeket váltókt.kisbéri Tkkrékpénztárnál felhsznált. A győri törvényszék szombti tárgylásán kihllgtták vádlottt, ki zzl védekezett, hogy nem krt megkárosítni senkit, törleszt reményében követte el hmisítást. Elődt, hogy bátyj először láírt neki vál- Jtókt, csk kőbb tgdt meg zok láírását. Az elnök kérdeire Knobioch Fe- Az. egyesített vármegyék törvényhtósági bizottság szombton; délelőtt fél 11-kor kisgyíílt trtott, melyen távollévő főispán helyett Skultéty Miklós lispán elnökök. Npirend előtt bejelentette z elnöklő lispán, hogy kisgyűleket minden hó második szombtján trtják, h ez ünnep, kkor megelőző köznpon. A rómi küldöttség Telbisz Miklós dr. főjegyző ismertette Mgyr Reviziós LigtInk vármegyéhez intézett átirtát, melyben felszólítj dec. 27-én Mussolinihez induló országos küldöttségben vló rzvételre. A kisgyűl már elhtározt, hogy nem Wpviselteti mgát vármegye. Ngyobb vitát eredményezett öt községi közigzgtási tnf hllgtó tn'tűntányi segély iránti kérelme. Gráth Bél dr. örömmel üdvözöl- }7.1fogdt kisgyűl z lispán.;vsltát. vármegyei seréclliivfli tisztviselők ltisztek krá- :bonyi segélyeze érdekében. Liszky Sándor felszóllásá:)n ivcn helyesen segélyek kintlásánál nemzeti szociális érdekek érvenyrejutáslt. mellett fogll állást. Kri, hogy vegyék tekintetbe ngy csládos pák helyzetét, többet djnk nnk, kinek ngyobb es- "'dj. kisgyűl!így htározott. L gy nős lklmzottk 40 pengő, minden gyermek után 6-6 pengő, rene, Kisbéri Tkréknénztár igzg_ tój elődt hogy. vádlott házát kőbb elárverezték kkor kiegyenlítették trtozást, tehát öket nygi sérelem ebből nem érte. Ennek ellenére kérte vádlott megbüntetét. Kihllgtták Kohn Dezsőt is. ki kijelentette, hogy nem kíváni testvére megbüntetét. noh nem volt tudomás rról, hogy öccse z G nevére állított ki váltókt. 0 zokt lá nem írt voln, mert.nem volt rá fedezete. A törvényszék vád- védőbeszédek elhngzás után mgánokirthmisítás büntenében mondott ki bűnösnek vádlottt hrmincrendbeli váltóhmisítós mitt ht hvi börtönre ítélte Kohn Jenőt. ki fellebbezett. Krácsonyi segélyt kpnk megyei segédhivtli tisztviselők A vármegyei kisgyűl üle te jvsltot, mert olynok kérlek tá?.iiogtást, kik legszegényebb csliidokból szármznk. Kéri, hogy mindenkinek egyformán juttssnk segélyt. Komonczy Gáspár dr. mellett fogllt állást, hogy vegyék teki 4 tet-- be szolgálti időt. A számvevőség jvsltánk ismertete után ( 714áth Bél dr. kijelenti, hogy szűkmrká jvsltot. nem fogdj cl, legább 100 pengő segélyt kell dni. kérvényezőknek. Láng Lénárd soklj 100 pengőt, 60 pengőt jánl. Sobrópátki S::bá István 1.00 pengős domány mellett fogll állást, bár zt is kevesli. -- Boros Mán dr. z egyform dományozást,.rlicit Viktor pedig fejenkint 60 pengőt jánl. A szvzásnál egyformán 7-7 szvzt, esett pengős szvzt mellett, végül zonbn z elnöklő lispán lelkes helyesl közben, ngy szociális érzékről téve tnuságot, 100 pengős segélyez!itellett döntött. Szociális szempont segélyeznél rótlen hjdon lklmzottk pengő segélyben rzesülnek. összesen 1540 pengő összegben Atékonysági lpból. Ugy-nesk krácsonyi segél rzesülnek Krolin-kórház lklmzo!',i, összesen 325 pengő ös:,zegben. Elutsított kisgyűl -[4:árclődy Aldár tnénfőcsnki Vikár Jenő felpéci -ny. jegyzők segély iránti kérelmét, méltányolt ellenben zt munkát', melyet Horváth László vármegyei irodtiszt közel 3 éven keresztül megye ingóságink pontos lettározásávl végzett., Ezért 200 pengő jtitloinbn rzesíti várm2gye. E:után községi ügyeket tár:2ylt közgyűl, végül pedig Stcgtll.etT/ örömmel láttm szerdi számukbn, hogy közönség köréből vlki felvetette Bross Szövetség meglkításánk szükségességét hogp Nemzeti Hírlp is mgáévá tette ezt z elgondolást. Régen meg kellett voln?nár törjéni ennek meglkulásnk, mit bizonyít Lloyd Társult jubileumi gyűlén elhngzott furcs beszéd is. Azt hiszem, N. H. túlzott udvrisságból írt ezen dologról olyn formábn, minth Lloud Társult z ünneprontó eseménnyel semmiféle összefüggbe nem voln hozhtó rról előzöleg semmiképpen sem lelt voln tudomás. Mert nemcsk én, de ngyon sokn tudunk rról, hogy mikor Lloyd kzülődött z ünnepségre. vezetőség mindenkinél próbálkozott, hogy ünnepi szónoknk megnyerje. Voltk kikhez személyeket küldtek. másokhoz levelek mentek s felkért személyeknek meg-- mondották, how, szbdkereskedelemről kell beszélniök. Tehát legfeljebb m beszéd erős ízltelen formájáról nem tudlk előre, de. trtlmáról tárgyáról igenis tudtk! Sőt nemcsk 111.1~M ,1.- Szenzációs k rácsonyi Nrás á ru nk megkezdődt)11 Selyem, szén], duvefié rlnennyriokb Szbó László Ts divtáruházbn Hihetetlen olcsó árk I KARÁCSONYRA UJÉVRE SZEKSZÁRDI bort igyunk Szekszárdi bikvér orvosságnál többet ér, ki issz holtig él" Kphtó SZEKSZÁRDI BORPINCE Káptlni bérház. FÓRUM MODERN KÉPKERETEZÉS, SZENTKÉPEK dus válszték, blkilvegez, tábliiveg 41 0 mindennemű más üveg ngy rk tár 4. )111, OBNI-cégnél ltil~138=1~11~1~1~ SZENT LASZLO KIRÁLY-U. 11. Telefon: Alpítási év: = Miklós lispán kivánt kellemes ünnepeket boldog á:jével- bizott,ág tgjink ez év utolsó ülén. -- A gyűl 12 órkor ért. véget. A Bross Szövetség tudt/e, de társult vezetőségének ez volt 'htározott kívánságo! Ezért mi lehet vezetőséget árttln bárányként beállítni. Vgyunk jónéhány«, kik már meg. úrnk ezt régi nótát, onzelyet m is, mikor z egz világon minden nemzet. tervgzdálkodásr rendezkedett be, már egyenesen nevetséges útr áir fülünkbe dlolgtni. Nem lehetnek Lloyd 'vezetői olyn nuirok. boug komolyn gondol irtnk orr. hogy Kuróp szívében mi :is elkezdjük..szbdkereskedelmet", hisz három hét ltt tönkremenne z ipros. minden gár, gzd mi kereskedők is. Nekünk jelennek, világ mi gzdsági berendezhedével, mi viszonyok közt lehetséges boldocmlásnnkról kell számol. nunk, Ciolnlen-el meg csk fogllkozznk gzdságtörténzele1 mi gond. jink jelenben gyökereznek, mert bbn élünk nem mult százdben. Ezért ildrözöljük ngy örömmel Be. ross Szövetség meglknlásáitk herél. l'iszlelettel egy kereskedő..1.7«, M Elődássorozt komor izmusrl Az evngélikus református egyház december 14-lől 19-ig minden este 1/27 (írni kezdettel közös előcissoroz:ot trt Kálvin kultúrházbn. Az előmhíssorozt összefoglló közös címe: E'gű világ. Az egyes elődások elődók következők: A kommunizmus bibliábn, Győry Klemér ref. lelkz. A kommin izmus M rx nál. sir. H ilseher Rezső budpesti tnár. A kommunizmus Oroszországb;w, Turóczy Zoltán ev. lelkz. A lwoominizmus Mgyrországon, Ppp Bél ref. lelkz, lpszerkesztő. A kommuniz- 111 os világt ropgndáj, Szbó József ev. lelkz. Mit csinál Krisztus frontj? D. Kpi Bél püspök. Korunk égető kérdeivel fogllkozó ezen elődássoroztr nyolutékosn felhívjuk olvsóink inét. Szbd be ITIN net. Xesztyű legszebb jánóék Gyermek téli kesztyű 78 fill. Női szövött, külön bélelt '1.35 P Kutybőr kesztyű női férfi, bélelve 4.90 Báránybélelt kesztyű 2.90 s Férfi szürke svéd 4.80 s Disznóbőr kesztyű 12,80 GY ÚR 45FLE keszt üstől PÁ PA

9 1936. december oldl. Előfizeti felhivás! December 15-én uj előfizeti nyitunk zok számár, kik még nem előfizetői lpunknk. Az ujonnn belépő előfize= tőinknek zt' kedvezményt djuk, hogy megrendel npjától z év végéig d ij rn en. tesen küldjük megdott cimre Nemzeti Hirlpot. Lpunk előfizeti dij egy hór 2 P negyedévre 6 P félévre 11 l) Megrendeleket felvesz lpunk ki, dóhivtl, gróf Tisz István-tér T. sz. (Városházzl szemben.) Telefon 808* Adkozzunk Tiidbeteggondozó Intézőt kráosonyi kciójár. PIACI ÁRAK december hó 12-én. Tej 16 f., tojás 12 L. tejfel 80 L. vj' 3. P, turó 50 L. gomb 14 f., zöldség 3-5 f., spenót L. kelkápo,szt L. fejeskáposzt 4-5 L. svnyu káposzt L. Vörös káposzt 8-10 f., cékl rép 8-10 f., kerekrép 7-8 L. sv. rép L. krfiol P. klrábé f., zeller 2-16 f., retek 8-10 L. fekete retek f., slát 2-6 f.. Sósk P. tök L. Vöröshgym 8-10 f., Fokhgym f., Alm f.. körte 70 L. dió Szölö 60 L. Nrncs 90 L. nspoly 50 L. füge 1.20, citrom.5, hízott lib , sovány lib , hízott kcs , sovány kcs, : , csirke sütni , csirke rántni , tyuk , pulyk vdnyul , hl I. r , hl II. r , hl III. r , Buz rozs , árp , zb , tengeri 1000-:=10.50, burgony, , kenyér félbrn.34, brn.28, 00 fehér.90. élö sert , boiju mrh , sert hsított sert hús , borjuhús mrhhús szlonn, 1.70, zsír 2.00, háj 180 P. ARPIID-UT 47. SZ., ALATT LEVŰ Rón képszlon e hó 15-én, végleg': int:g:színi k / A rktáron levő festmények, szobrok potom áron eldtnk Miértnemjelentekmeg z ifjuság képviselői fels5okttási kongresszuson Budpest, dec É. Az országos felsőokttási kongresszus hrmdik npj. Hóm.n miniszter jelenlétében folyttt tnácskozását. Az első elődó Szndtner Pál egyetemi tnár volt, mjd I-Ióinn miniszter szóllt fel. Kijelentette, hogy szerette voln, hogy z if.jásá5; szociális, egzségvédelmi, testneveli stb. kérdeinek megvittásánál z ifjúság képviselői is jelen lettek vetn. Hogy ez nem történt meg, tisztár félreérten múlott. Kéri m- riarsuiall DEL ÉPITÖNESTER ÉS VALLALKOZÓ GYŐR, CSABA-UTCA TELEFONSZÉlrl: VÁLLAL flindennemq MAGAS= ÉS TIÉLTÉPITiCCZÉST gyr egyetemi tnárságot z ifjúsziget, hogy z egymás közötti teljes egyetért érdekében mindent tegyenek meg. Miután z ülen z ifjúság nem jelent meg, miniszteri minőségében fogj őket meghllgtni. - Ezután vit indult meg. Blogh Jenő felsőházi tg érdekes tervet vetett fel egy szellemi munkhdsereg felállításár, melynél elfoglltságot tlálnánk munknélküli diplomások. eliffirláck A középiskoli szigoruság tnáregyesület közgyűlén Budpest. dee. 12. MTI. Az országos középiskoli tnáregyesület. szombton délután trtott Tudományos Akdémián.évi rendes közgyűlét, melyen z ország minden rzéből megjelentek tnárság képviselői. Teleky Pál gróf rendkívül érdekes elődást trtott. kö- zépiskoli szigorúság illetve. közép- ;iskoli selejtez kérdéről. A válsztmányi ülen melyet előzőleg trtottk meg, megválsztották tisztikrt, elnök lett ujból. 111dy Gyul. országgyűli képviselő. Jogrnivesek értekezleie Budpest, dec. 12. MTI. A világháború utáni mgyr jogásznemzedéknek mgyr jogi élet különböző területén működő meghívott tgji z országos kszinóbn Mgyr Joemvwlek Társságánk meglktás céljából értekezletet trtottk. Alptó tgul megvá- lsztották Lázár Andor igzságtigyininisztert ás Fbinyi Tihmér pénzügyminisztert. Lázár igzsár ügyminiszter felszóllásábn megjelölte zokt feldtokt, melyeknek megoldását jog.. élet terén kívántosnk fontosnk tirtj. A XX. százd közsükségieli cikke z irögép H irógép, legyen MERCEDES ~~1 mert megbizhtó, gyorlsrtu, ngyteljesitményti. Minden erszényikelr 'megfelelő modellek. El ő nyös f iz et í feltételek. Kérjen díjtln ismertete. Irégép Behoztli Rt. Budpest, V. Nádor-uto 24. Legolcsóbb l e gj o b b! Dijilnul bemuttják körzeti képviselök MÉSZÁROS BÉLA Rákóczi Fereno-nto 40. Tol.: 890. I. d S Z 1. könyv-. ppirkeresked Bross-ut 38. Telefon 849. BALKÁNI ÁLLAPOT A DERVÁRY-ÚTON. Nem egyszer kértük már. mi, révfltisik z elhnygolt útjink jvítását, de sjnos mindeddig erednmyteleniil. Felhívtuk. figyelmet nem egyszer erre mostoh városrzre, hol nincs egy. négyzetméternyi sztfltjárcl, de még kövezet is csk muttónk vn.. Ennek. következménye z, hogy pl. Héderváry-úton, mely Révflunk legszebb leghosszbb utcáj,- járni lehetetlen. Az olvdó hólé eltkrításáról senki sem gondoskodik, nincs, ki levezesse z úttesten megszorult víztengert, nem is beszél-. ve járdáról, hol tejfelszerű mssz mrsztlj jó réyflusikt. Lehetetlen állpot z, hogy ár-. kon-bokron menekülni kelljen z út- ról minden öt percben z utók elől, vgy hókáig érő sárb ugorv, vstgtörzsü fák mögött keressen menedéket z dófizető Polgár Európ közepén, telén. Táciiitik, hogy z utk felszárítás lehetetlen. Nem is ezt kérjük.. D0, kérjük, hogy., rendszjeresen gondozzák..1:iéderváry utt, mint többi városrz utlt. Ellátogttunk z Árpád.ut 4T. s z ltt levő Rón-féle képszlonb, hol kiváló mgyr festők képei tényleg por tom áron lesznek elárusitv, mivel z üzlet npokbn megszűnik. Ajánltos még mi npon megtekinteni..1.- Játékáruk 'minden e d dl gi t feltilmuló válsztékbn REISZ áruhá Győr:, Bross-ut 9. sz. 1ONOMOIO~IOSOONNI 11011~~ SyS e modernii-2erhéíik- állédiztitási szeríácios! Üzlet: Glryóőr, -~Deák`;.ücCá szári;` - 44

10 december oldl. 11, EK ÜREGCSERKÉSZ SZIL VESZTER-ESTÉLY. A győri fitlság kedvelt szilveszteri tlálkozóhelye esztendők ót -Pálos Ede Az szép trtós krácsonyi ujévi jándék kphtó: A VÁROSI PÁRT KEDD örekcserkzek Szilveszter-estje. Győr, Jedlik Anyos.utc 8. (káptlni bérház). Stn. villnymüszerz mesternél k megrendezi is ESTE. 1»29 ÓRAKOR A ROYAL- estélyt ez évben drd Philips rádiók gyári áron, előnyös rzletre is. Régi kzülékét beerővel kzíti 1 cserélem. Modern szép osillárok, álló lámpák, vslók, fiizólpok, testmelegitők BAN ÖSSZEJÖVETELT TART, rendezőség már teljes z h- stb. háztrtási cikkek. Ngy rktár,,tnngsrn" duplspirál izzókból. Etornit lpok esztendőldtö hogy mult rr, AMELYEN DROBNI LAJOS DR. háztrtási célokr. Mindenneinü szereli nygok legolcsóbb npi á.-un. Szerelek vendégei jék gondoskod sonlón, ORSZ. GYPL. KÉPVISEL() AZ gyorsn pontosn kzülnek. Lelkiismeretes munk, pontos kiszolgászórkozttásáról. A meghívókt [ás jvítások előnyös fizet mellett. - Árjánlt dijtln. - Telefonszárn: 228. ADÓZÁS PROBLÉMÁJA" CImost küldik széjjel. Belépődíj 1 P. wcoernermrmemem.riemmegrow ILA,,, = L limill.bitd.fiffir 111r 1, %O.11, MEN TART ELŐADÁST. A BENCÉS DIÁ.KSZOVETIdőprognózis: Mérsékelt légárndás,, SEG győri osztály december 1-én, Minden szombton, vsárnp d. u. KARÁCSONYI ORGONAeste össztánc, LANTOSNAL. sekbelven ko'd. T z orsz,íz eyneti EST. Az evngélikus templombn hétfőn este 9 órkor Ktholikus hen kisebb hvzás vqv hvs eső, Körben brátságos összejövetelt trt, (inti kezdetadventi elődás Ktolikus Kör, december 23-án hőmérséklet kissé r-nlkeelik. melyre tgokt z intézet volt ben. A Ktolikus Kör III. dventi tel org,unlmngversenyt trt Fodor fillér. VALLÁSOS ESTÉLY. M, növendékeit kivétel nélkül szeretet- kulturdődás december 13...án délután Kálmán..A.mítsor ár 5 órkor lesz. Műsor: 1. Mentes Mivsárnp délután 5 órkor refor- tel meghívj z elnökség. NÉVMAGYAROSIT Á S. flhály: Npfogy.kozást nézek viztükrében. mátus templombn vllásos estély Mári győri KACSÁKAT VITTEK EL A LE- Szvlj: Monostori Etelk. 2. Tnitó. gusz Ktlin Rgusz lesz. Az estély középpontjábn áll ZÁRT belü~inevüket csládi lkósok lpincéből. Kkuk András Dóczy Antl református konventi ktosmester, Toldi-u. 7. sz. ltti lkos képző.intézet énékkránk énekszámi. niszteri engedéllyel Teses?"-re lelkz elődás: Ti ii.vielem hitet- feljelentt tett rendőrségen ismeret- 3. Kollár Gegeon főiskoli tnár dóz változttták. lenség ellen. Közreenűködnek még len tettes ellen, ki nineéből két hí- dás, cime : Öröm z dvent hngul Gitőr Elemér lelkipásztor, Dobos zott kcsát ellopott. tábn. Belépődij nincs. tüzelőbb legmegbizhtó házhoz Uri Károly konventi központi ifjúsági MEGLOPTAK AZ EGYIK BOR ÜNNEP AZ EV. ISKOLÁBAN. nyg lepárolt szénből kzült kokszlelkz tryidtd<pzoti VettVf S km' KIMÉRÉSBEN. Merván Nine. Toldiev,rms:lilum s n ép i sk ot jecem- brilectt, nem füstöl, nem sül rostélyr. Ródossy Ljos kántortnító vezeté- utc 3. sz. ltti lkos lopás mitt feljeklóriál porosz. lengyel szenek kel z iskol ngytermében ön- egyenlő. 13-án, ber tel_ sével. Belépő díj nincs, mindenkit lentt tett. rendőrségen ismeretlen Dorogi, tti pécsi brikettek ő müsorrl: les ellen. ki szombt délelőtt z egyik nepséget rendez mm következ szenek, vlmint szárz tüzif szeretettel várnk. borkimérben pénztárcáját 43 pengő Vrg: Hősök ünnepén, szvlás. R. NOVAK{ ISTVÁN NÁL SEG-ÉDORVOST KTNEVEJ trtlmávl ellopt csók: M is mggr? Ének. Kzül u hőu.s. A főispán Mrscholl Ljos dr. Homok-utc 8. sz. Telefon : 627. sz. - KERÉKPÁRLOPASOK. Zsédeill sök emlékmve. Még se csüggedjunk. 'kórházi helyettes segédorvost két István főtörzsőrmester kerékpárját kerksr gyári Áron. zá7.trál ri Győ Pászívek. Ki smyr évi időtrtmr n nintryróviiri K- Pápi sz. ház elől, Izsák József Ének. Jámbor: törtétéli Ének. dl. rolin közkórházhoz see.:édorvossá I?. T. kerékpárját Király-tei üzlet, ros jelenet. öszi net. Színdrb. Krácsonui álom. Kkinevezte. elöl ellopták. A KIOSZKRAN ngy jelenet. Belépődíj nincs! Mil rácsonyi F GYFIAZT ZENE szélresrámrgit, g-forgás. Uj, fényesre vrázsolt LOPAS. Goldschmidt egyházbn. M 10 óri énekes szerit kóczi Ferenc sz. ltti lkás ud- sor ár 40 fillér. Az elődás kezdete székek, sztlok egymás hátán, vápontosn 6 órkor lesz. misén Plestrin Kórus énekel. Az vrán elhelyezett porolóját ellopták. lszflbontás, válszflhúzás, tpéénekek rendie: Hlmos: Szt. László fázás, új teremelosztás. PoutPás mise. Allelnj ének. Offertritim. KARAC:..sONY.b'A csk táncterem lesz jobboldlon, álgy Communio. A tőbbi énektételt k, Mtszere kávéházi rz, z üvegflmellette ONY/Ti BADACS főiskol Szent Gergelv férfikr delválsztott psziszbn pedig kis Illtszerkzletek, j elő (;rdule Tinmnurn szerint. hiterenkint már 52 fillért ő l Neon-fényes reklán fogláncterem. Mnikűr- ffikzetták, j cslogtni A.TÓTÉTMNY NőECIVT,ET ARANY JÁNOS-UTCA 28. SZÁM. publikumok z opti-, bridge szionirlhti hétfőn háziszkölnivizek, szppuok, már szinte látjuk z szemével mist szonyok lesznek: dr. K.enderessv zok pudcrdobo ők, T ÖSSZEÉGET zenekri. SAN Perinetez sorokt, BORZALMA hlljuk rwtó Sándorné, dr. Szfttor Fert"tviié községben hnlébénv KISFIÚ. EGYrzére ifjúság gyári jándéknk Táncoslábú krácsonyi Tinkházy-Sehlott Vilmosné. gos sikoltozás hlltszott ki»dl Istl több táncteremme egy frsngr HÁZASSÁG. Rrcz Arnold ván 'gzd házából. Betörték z jtót vár már én December válszték., behtolni tudtk lig füstben.sürü Ernő old. gén7mérni-ik Mgyr íj Kioszk, siljássidelett eszmémár pompás, Wg:fron Griozv(tr Pl-. mfiszoki szobáb, melynek közepén. csillogó hevert rccl, ygó ruhábn álló lángbn letlenül, mosol gzdávl, igzgtój. CIYAr Tolnvné Mri gzd két éves István nevű fi. kit édeshomlokkl s z öreg Szilveszter báilon-. Burinnest. házsságot kötöttek. nyj rövid időre mgár :hgyott 'vár itt válthtjuk át z Új év wtát IA ÜMER PARF.(Mirden külön értesít helyett.) kisfiú szobábn. Ez ltt z táti ltt st brit rros árómére..4 ifi: V rrs Gyul kiszedte tüzet kályhából. prév Folyó hó 1?-én cl. n, órkor zsktól zonbn ruháj tüzet fogott. A. TÁN F01.1"41.MZÁll0 KIALfrtrriffik eskiiviiiiikef t)(iesi rzékns- szerencsétlen gyermeket súlyos égi sel1'.1`ás. A Szent Imre iskolábn bekkel hozták be győri kórházb. p 'hlrzhn. 57 Népműveli Bizottság engedélyvel Hitelotthon tgj Kzüljön báli szezonr t SZERENCSÉTLENSÉG A KAPműködő 7 tnfolym közül 3 szomnuljon táncolni LANTOSNÁL. TALANDOMBON. Szombt délután rvilezte lnfolytuzáró bton megcsúszott - STRASSERNÉ sármor ANNA Ppnövelde-utci lkásán kápta munk kiállítást Kton lítását. Jenő Németh n lépcső A lesett ZARORA. ERE SZLINESZT (We_ A 28. Bross-itt intézete. kozmetiki láltlörksel i titkár meleg szsúlyos kit népművel lelkz, Géz lni ninger-házi földszint. I:egújbh merirendelet szerint dec. 31-én mindennemli meg: köszönetet nyitott vkkl ki módszerrel hormonos. vitminos :vittek be mentők kórházb, helyiség nyilvános étkező szórkozó vezetőjének, Jó táncos csk kkor lesz, h tánc"; olym f stb. pokkniások. ránetlnitó bestitztirkm mondv. eneedélvezve vn óráig 6 nyitvtrtás 7...á-sok kozmetikumok. P.iztos ered_ órát LANTOSNAL vesz. Hörik-:i-y Mihály állmi tnítónk mény. Olcsó Árk. F,sfélvi kikkzit. A Dr. KOVACH PÁL irodlmi fs is Rózs Cbriell!i 1. tnítónő, AUTÓBUSZ-KIRÁNDULÁS SZENT ERZSÉBET!F_.20/YLETI Budpestre december hó 15-én. In- közintivelödsi társság m, vsárnp; tnfoiyin-elődónk. -- A díszkoestélyek. A Szent Erzsébet Egylet dulás reggel 7 órkor Str-grge dec. 13-án délután négy órkor tti isi sárkzítő. szlöjd-f fl-ra.6. iprngyszbású estélveket rendez jnuár ás este.8 órkor felolvsó ülét városház imgyter- művzeti bbkzítő tnfoly5-én február 8-án este Kioszkbn elől, visszindul mon rztvett tnítók- lnítónők Láne,hid pesti hídfőjétől. A menet- méhen. NŐI KALAP szükségletét jánl- térti jegy ár 8 pengő. művzi izlű, szép munkákt Pro20 tnk Tóth M. nöi trlnuár üzletében Csup szír, szív, párn. dukáltk. beszerezni. Győr. llefik-u. 5. Tkré- Krácsonyi szükségletét pénznélkül folyosó. A tnespesebeese bb őel 50, utlványávl g" kosság K. G. A. tgj Tkrékossá cosolc, Fronthr említetteken már. elődói folym Hvonkint be. szerezze kelő győri cégnél - KULTPREL(SADÁS.: 'A rév- egy helyre fizetve törleszt. kívül Szent. Imre egyházközség nőim! Bjtárs fli A. C. kultúrbizottság tgji voltk. Á színes, gzdg kiingatlanforgalom. Az elhdiözvegyek, hdiárvák állítás összes.-tárgyi 'eldók. 1.0:dee. 13-án (vsárnp) d. u. 4 órkor éten fii...következő ingtnok cserévflui állmi elemi iskolábn' krácsonyr jándéko- vétel pedig z kw. Szent Imregzdát Eldó: Nnik Ljos reéltek Dr. dó: Elő trt. dást -kniturelő kt, kötött" szövölt.áru, templom építi lnj jvár szolárveneje,. vevő. Hib Mihály benc tnár, Az társi, Heekenst Gyeszéi: házt megvette ren rövid7áru, b ő rdiszm ű gál. Á tnfolymok megszerveze elődás tárgy: Betlehem. Belép5- udvrt 1610 P-ért. Eldó: Dlkei p Szent. Tinre iskol gilis igzgtónálm vásároljnk. díj nincs. Mindenkit szívesen lát Zoltán neje, László Mári Bojtor jánk,,szbdos Jánosnnk ért-d,mn Fronthrcos kedvezmény) kultúrbizottság. Istvánné, vevő Wingler Mihály ' neje A. vllás- közokttásiigvi mi.61 szántó. 715 öl rét hétnyolcd leirtábn rról értesítette niszter _ AZ ORVOS-SZÖVETSÉG 1478 Eldó: Dsid Ottóné 919 P-ért. rzét Ő rét. hogy Miskey polgármeste JEN város LOS Sz. O. O. Ni. BARTA A KÖZGYÜL1)SE. Mári, vevő. Myer Ernő. Blkó József színigzgtónk engedélyt. győri fiókj ezúton is felhívj tg- dr. Myer Sándor. neje, 195 öl házfronthrcos u. d. én 'hogy. Győ r városábn decemdott. 17 ji figyelmét folyó hó helyet u. Belvárosbn P-ért. -u. 19. * bor'. 1-fől kezdve -március 30-ig ter-: Ilndler Jószefn6 sz. Pollák GY Ő R Kzinczy 6: órkor. városház kistermében z engedélyokirt, jedő időben. trtndó rendkívüli lcözgyülre, Róz, 'vevő. Ardi Gyül. (Fásig-u. 12:), ődásokt frt3500 P-ért. el őtt kisz korláti melynek tárgy' kmr városi Festö-u. 9i1 ház udvrt város, kfüö Az idei._ modern táncokt, vevő ;kir. szb: r Győ Eldó:, vá-kor: érdekképviseleti tg póttg órákon LANTOSNAL tnuljunk. lsztás ügyében vló állásfogllás. O. T. I. 715 ölet Ujvárosbn 7150 P-ért. Olcsó áron $,AP L Becse-ut 33. e- ifj. poros József

11 1936. deccniber oldl. Irodlom Három cimbor. Ifiúsád rogény. Irt Pohárnok Jenő. Budpest. A Szent István Társult kidás. Stephneum nyomd r.-t A szerző már belekertilt mgyr irodtomtörténetbe. hol f4tel- Illet keltő munkásliz helyet biztosított neki pedgógii szénirodlmi érdemeiért. új könyve fekszik előttünk, nem is tudjuk hánydik? Három cimbor könyv címe, melyben egyik tnáránk éhit hősi emléket helyes nevelöi njódszer eredményeiről d fényes bizonyságot. A diákságnk, z élet legfogékonybb korábn élő fitlságnk nyujt benne szellemi táplálékot. Ebben könyvében is költői felfogássl, megrnyozott tudássl nevel t.nit. Nincsen öreg, fitl, ki ne tláln benne gyönyörűséget. Ez is nemzetnevelő munk. mint z előbbiek. Meseszövé.- ben művz. Minden megvn könyvében, mi zt értékessé teszi: könnyed mesél, érdekes helyzetek, vonzó okttás, világos beszéd, humorosság, érzelmesség kikibukknó erkölcsi tnulság. Emberbecsül. hzszeretet vonul át szépen illusztrált fejezeteken. A györieket z elsorolt kitűnő értékeken kívül érdekelni fogj közismert tnárok, m már :érdemes polgárokká nőtt diákok szereple.. meleg közvetlenséggel rjzolt diákjellemek, itt hsználtos diák-műszvk. A történet beieszövődik világháború megindulásánk ós folymtánk gyári m z z n tejbe. A rendkívülien érdekes könyv igen lklms krácsonyi jándék s zon túl jellemnevelő, szórkozttó olvsmány ifjúságunk számár. Szent István könyvek. A krácsonyi könyvpicnk Úgy kiállításbn, mint elsősorbn is mgs irodlmi értékben eseménye z, könyvsorozt. mely l Szent István Társult kidásábn most hgyt el sjtót. A sorozt minden drbj kincse mgyr irodlomnk, legszebb krácsonyi jándék. A Társult ngy szolgáltot tett irodlmunknk ennek remek soroztnk kidásávl. A krácsonyi Szent István könyvek közül m következőket említjük meg: Brdősi Károly: Múzeumok mi nretek. Rdványi Kálmán: Cslád ás élet. Csiirös Eloltj: Szeretnék szántni. Blsovich Jákó: A ngy szfinx. Kri Adt: A ktolicizmus lényege. SZ12- ~oh Xv. Ferenc: A szentmise. Pohárnok Jenő: Három cimbor. Kosryné Réz Lol: Fityfiritty ország. Trczp Gizell: Bolgár földön. Fertsek Ferenc: Fickó meg többiek. Blská Mári: Változnk z idők. - ANYAKÖNYVI HIREK. Házsulndók: Antl Pál Szollinger Ann, Deutsch Elemér Hermnn Srolt, Szlg Sándor Cserháti Rozáli, Tr kács Sándor Váz Erzsébet, Kecskeméti Tibor Rgányi Mrgit, Sáli6 Ferenc Szimnák Mári. - Házsságot kötöttek: Vrg Antl Vrg 'Irén, Ngy István Juhász Mári, Titrik Sándor Odor!Mrgit, Sulok Dezső Cziráky Julinn, Lehner Ferenc Pórejder Zsuzsnn Erzsébet, Pörezi János Hermn Irén. dr. Szemmelweisz Ferenc Borenich Irm Gizell. HMiozás: Horváth Ljosné 30, K. Csere Ferenc 65, özv. Németh Józsefnó 77, Sáling Istvánné 36, özv. Vrg Imréné 77, özv. Krdos Ferencné 63, Bokros Tibor 19, Horváth József 23, Vji Ktlin 91. 'ön!, Stern Józsefné 80, Ngy József 61. Szmmer Józsefné 47, özv. Selmeczi Gvörgynó 76 éves. - Született z elmúlt héten 9 fiú 4 leány gyermek. 8ANDORI N4NDOR É8 Flip vskereskede Ipitv GYŐR, 31ROSS-UT 31. DL: 53. sz. KALIOR, REX, NEO-PERPETEUUM legjobbn bevált megbízhtó slgótrjáni f o lyt onég ő kályhák Lun, Hekl, H. F, z ízles, trtós, tehát olcsó slgótrjáni tkrók-tüzhctlyek ngy rktár. IV - KOZSÉC1I HIREK. GyőrzámolY község állmsegéllyel új tnítólkot épít, kibővíti jegyzölrodát modernizálj jegyzői lkol. - Ásványráró Hédervár százlékkl mérsékli földhszonbérletet. - Kisbrát_ 'flu 100 P-vel kiránt hozzájárulni Kispánzsér medertisztogtási költségeihez, hogy prti birtokosok terheit enyhítse. A kisgyűl hozzájárulást elutsított zon címen, hogy községnek 74 százlék. pótdój., ilyen terheket nem vehet mgár. - Mrkotbtidöye község P-ért tnító lkot épít. A költségből 8000 P állm- segély, többire 5500 P-ös függököi-... csont vesz fel Kpuvári Tkróktól. - Bezenye község kibővíti tejcsrnokát 1010 P költséggel. - ELTÖRT A SZEKÉREN ULO ASSZONY LÁBA, ELÍTÉLTÉK A KOCSIST. Fridii Sándor győri fuv. rost rendőr állított törvényszék elé. Azzl gondtlnsággl volt vádolv, hogy szekerére felvett egy sszonyt, Vörös Mártonnét, ki lelógtt, lábit kocsiról, miközben oly közel került szekér egy fához, hogy eltörte z szszony lábát. A fuvros erre fiytt; sszonyt letette földre elhjtott. Az eszméletlen sszonyr úgy tláltk rá vitték kórházb. A törvényszék gondtln fuvrost 20 pengőre ítélte elmrsztlt kórházi költségek megfizetében is. Az ítéletet felfüggesztették ******************** :Szózt vevőközönséghez! o Legolcsóbb 11. E L-0 T H mert vásárlási után semminemii költségei nem számit. 50 üzletben mindent megvehet! 1 he yen trtozik fizet! Női férfi szövet. divtárnk: Kuttlik Miklós vridivit szbó Rákóczy Szőrmeár: Fliző: O, Szbó Rdó szőnyegház, Király-u. 17. Ferenc-utc 2. Ngy József Czuczor Gergely-utc 7. Weinerrié Kzinczy-utc 4., Blog Miklós Bross-ut 17., Arny János- Kötött. szőviittárn kereskedők: Bzár játékáruház: utc srok. Gyógyszertár: özv. Grosz Joel Gyuláné Bross-ut 2., Freund Sándor Bross-ut 8. Király-utc srok. Berán Kzinczy-utc 1., Kármelit tem- Reisz- áruház Bross-ut Városi gyógyszertár Bross-ut lomml Edény, üveg, poroellán, konyh- * Lusztig Zoltán Kzínczy-utc 1.1. szemben. Fényképz : felszerel - Klein Pál Czuczor Gergely-utc 24. NŐI konfektió: Rövidáru : Fischer Deák-utc 13. Szbó Rdó Király-utc 17. Klisch Keller Deák-utc 23. Drobni Szent László király-ut 11. Fogász: Révz női kbátáruház Deák-utc 9. Ernyőüzem Bross-ut 2. Vikerekedek: s Neumnn MA fill Mihály Kzinczy-utc 8. Cipökereskedők : Kente Sándor Deák-utc 17. Róth vskereskedő Bross-ut 28. ni.. esénkeresked: 4 Lukács Bross-ut 33. Éksserzek ás órások: Pós Dezső Bross-ut 27., Széchenyi-tér. Fejes László Árpád-ut 35. O DeI-K Bross-16. Freund Vilmos Bross-ut 33. Kerékpár Modern cipő Dr. Kovács Pál-utc I. Ss órás ékszerz, Bross-ut 35., Ro- ppírkereskedek : eczeiner Mihály Deák-utc 6. Lengyel T árs Vilmos császár-ut 37.. yl-szálló mellett. László Bross-ut > Kllós cipőáruház Bross:ut 25., Király- Czuczor Gergely-utc srok. Szent István társult Deák Ferenc-utc. utc srok. Illtszertár: Női klpitsletek: IIrldivt üzletek: Apollo Prfméri Bross-ut 33. Dubyné Deák-utc 15. Csillárok Steíner Károly Bross-ut 6. Király illtszertár Szent László k.-ut 10. Winkler Jolán Bross-ut 38. Meteor Bross-ut 12. Nov Villmossági Műszki Válllt Révz Jenő Bross-ut 29. Bördiszmű Bőröndök: Gombok, onttok dísztárgyk : Bross-est 22. Perl ()előtt Szent László király-ut 17. Vértesi Bross-ut 6., Kzinczy-u. srok. Jolle" Bross-ut 38. Férfirsh üzletek, nrissbóeág: Csemege oukork: Pllós Csizmdi Czuczor G-u. 16. Optiki fotó: Eisimunk: Kovács Károly Bross-ut 38., Royl-szál- Krusz Emnuel Kzinczy-utc 17. Pkuláriun Bross-ut 32., Árpád-u. srok. DómjánBél Kzinczy-utc 3. lóvl szemben , * e

12 12. oldl december f 3. SPORT VIDÉKI ASZTALI TENNISZ- BAJNOKSÁG OK.Az évi országos vidéki bjnokságo.kt f. há 25., én rendezik. AZ ETO MEGÓVTA A HU- BERTUS ELLENI MÉRKŐZÉ- SÉT. Mint ismeretes, z ETO 1:0 rányú vereséget szenvedett mgyróvári legénységtől, de ezt z elvesztett mérkőzt megóvták zzl z indokolássl, hogy bíró súlyos hibákt követett el, mi kihtott z eredményre. A GYAC SZEZONZARÓ VA- CSORAJA. A Győri AC, mely z őszi szezonbn -veretlenül végzett, szombt este hngultos társsvcsorávl fejezte be évdját. A körhelyiségben megrendezett vcsorán számos pohárköszöntő hngzott el. A MOTESZ JELVÉNYSZER- Zto VERSENYE. A MOTESZ jelényszerző versenye vsárnp, 13-án délelőtt 3/211 órkor lesz győri Révi Gimnázium torntermében. A cgyszbásúnk igérkező versenyt.ngy érdeklőd előzi meg. 4.11M.I11. Főszerkesztő s Németh Andor. Felelős szerkesztő s Dr Ujiki Andor. Kidóhivtli igzgtót Lngmór László. Kidj Győri Sjtó Lpkidó Válllt. Győr, Gróf Tisz István-tér 7. szár. Győri,Nemzetí Hírlp nyomdáj. Művezető : Szbó Kálmán. Apróhirdetek Legkisebb próhirdet díj hétköznp 50, vsárnp 100 fillér, Fogllkozást vgy bármilyen munkát keresők áltl feldott hirdetek még olcsóbbk. Minden vstgon szedett szó két szónk számít. Jelig leveleknél z eredeti okmányok mellékle nem szükséges, mert zokért kidóhivtlunk felelőssénem válll. Apróhirdeteket előre kell fizetni. Elveszett pénzét megtlálj, h órát, ékszert krácsonyr Schlichter szküzletében vásároljon. Kis üzlet, kis rezsi, olcsó árk. 3 Ngybráthegy lján fekvő 2 holds szőllő gyümölcsös kert, két szobás konyhás lkássl, urságnk igen lklm ms, Győrből müut 10 kilométer, üdülőt nek, nyrlónk elsőrngu, sürgősen fél. áron 2500 pengőért eldom. Megbizot' tm Csöndes Kálmán,. Vásárhelyi Pál. utc Tiszt, féregmentes álló ruhfogst keresünk megvételre. Cím kidóbn. 181 Minden gondos házisszony Krdától vesz kávét, mert friss, olcsó jó. 160 Próbálj ki Modern Étkezde házikosztját (Bross-ut 28., I. cm.) Olcsó árk. Válsztékos ételek. Uri közönség 164 Kimondott jó téli csukott hintó egy gummikerekii lposkoosi eldó Kossuth utc 36. Glück Konrád bognármesternél. 180 Elegáns szob fürdőszobávl:kidó. Smoking, mángorlógép eldó. Pálffy-utc Biztosító intézet keres tűz- temetkezi ágztr ügyes üzletszerzőket. Ajánltokt eddigi működ megjelölével Boumml" jeligére kidób. 185 Régi botorit fényeztesse modernizáltss Ngy Istvánnál, Andrássy-ut trj deszkkerit eldó. Teleky-utc 2. (Bástybontásból.) 187 Eldó egy jókrbn levő bőrgrnitur hozzávló könyvszekrénnyel. Cim kidóbn. 188 Rádió műsor VASÁRNAP, dec. 13. Budpest I. 9.30: Hírek : Egyházi ének szentbeszéd. tsz érnitemplomból : Evngélikus isten- :tisztelet Deák-téri templomból : Időjelz, időjárás- vízállásjelent : Az Operház tgjiból lkult zenekr. 1.45: Hnglemezek. 3: Elődás. 3.50: A rádió szlonzenekr. 4.20: Versek. 4.50: Jzz..5.30: Betlehemesek. 6: A Mgyr Református Diákok Soli Deo Glori szövetségének ünnepi estje. 7.30: Cigányzene. 7.50: Sporteredmények. 8.30: A három Ltbár vidám, énekes estje. 9.15: Hírek, sporteredmények. 9.40: Közvetít egy kávéházból : A Mári Terézi I. honvédzylogezred zenekr. - Budpest II. 3: A rádió szlonzenekr. 6: Hnglemezek. 7.30: Elődás. 8: Cseveg. 8.30: Hírek, ügetöversenyeredmények. 8.55: Közvetít, egy kávéházból. H.TFO, dec. 14. Budpest I. 6.45: Torn. Után: Hnglemezek. 7.20: Étrend, 10.20: Felolvsás : Felolvsás : Cigányzene. 1.30: Rendörzenekr. 4.15: A rádió diákfélóráj. 5: Hnglemezek. 5.50: Elődás. 6.20:.Zongoró 7: Elődás. 7.20: Mgyr nótálr. 8.20: ;Bírok. 8.40: Az Operház tgjiból lkult zenekr. 10: Ittöiárásjelent : Schmidthuor Ljos orizonllngversenyének közvetíte. 10: liftek német nyelvien : Közvetít& egy szállóból. - Budpest : Hmtlemezek. 6: Német nyelvokttás. 7.45: Elődás. A mi modern nd vágy egy - 10 L I E= j.á ndék mert bármit vesz, minden drb különleges ízles divtos. Á krácsonyi vásár lklmávl leszállitott árk!, K il R /1. 5 ONT RA rr divt férfi. klpok, férfi ingek, divt: nykkendők, legjobb kivitelben legolcsóbbn csk RA jky. nál, Szécbetiyi.tér 1. szátn. Krácsonyr l eglklmsbb jándék egy szép perzsszőnyeg vgy függöny Mgyréktól G y ő r, Bross.ut. 28. Tkrékosság" bevásárlási. helye. Agrilli~M~ MEGNYILT A GYÓRI NEMZETI ~LAP nyomdáj legmodernebb felszerelsel Kzitünk legolcsóbbn, gondos, válsztékos kivitelben névjegyeket, báli meghivókt, egyesdleti, üzleti nyomttványokt leveleket, röpcédulákt, plkátokt, füzeteket, könyveket, értesiteket ==. bármely nyomdi munkát. Megrendeleket felveszünk- Győri Nemzeti Hirlp kidóhivtlábn Győr, Tisz István-tér 7. szám (Városházzl szemben) Telefónszámolc: szerkesztőség nppl t3-08, szerkesztőség éjjel 8-39, kidóhivtl nyomd 8-08 KÖZGAZDASÁG Budpesti terménytőzsde hivtlos árfolym deoember,12-én Buz 77-es tiszvideki lf dunántúli. 78-s tiszvidéki. dunántúli. PP 79-es tiszvídéki. P , ,90 dunántúli ,, 80-s tisz-vidéki dunántúli Rozs pestvídékí,, * egyéb Tkrmányárp I. r közép.,, Sörárp kiváló egyéb Zb I r kőzép /6.64 Tengeri ttszántúli., ,64!P egyéb Htáridős pic: Rozs március , tengeri május Mgyr Nemzeti Bnk hivtlos árfolymi, vluták dec. hó 52. Angol font Belg ,50 Kndi dollár Cseh koron bán koron Diuár J.95 Dollár Frnci frnk. 15, Hollndi forint Lengyel zloty b1.40 Leu Lev Lír Német márk Norvég koron Osztrák schilling Spnyol pezet Svájci frnk Svéd koron lliugyur lihnzk ngy válsztékbn I II I M IKO NOVEREK kézimunküzlet GYÖR, KAZINCZY-U. 14. Gypj elme, szeretlenek 'Mesém ingyen mentenilluk Szeg krácsonyi jándék: Retikül, utibőrönd beren dezett kzett, levéltárc pénztárc, cigretttárc szivrtárcák ngy válszték. hn, legolcsóbbn felelős. ség mellett PAVEK b ű rdi szműáru-kzilő rlél BAROS $-U T 32. Pécsi brikett Pécsi koksz Urdlmi tüzif FEJES LÁSZLÓ R. T. cégnél GYÖR, ÁRPÁD-UT 30. SZÁM. Tlefonszám: 8,27.

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben