FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG"

Átírás

1 ~~ AMIZUREE Győr, december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám ár hétköznpon 10 fillér, vsárnp 14 fillér. Megjelenik nponkint hétfő kivételével Vsárnp 7. sz. Nppli telefón: 808. Éjszki telefón: ~111IILIMIN. Szbdkereskedelem Bornemiszo Géz ipri kereskedelemügyi miniszter szólt bele bb vitáb, mely képviselőházbn tegnp folyt forglmi- kereskedelmi viszonyok körül. A beszéd egy Győrött, városházán elhngzott támdásr is megdj válszt. Nálunk nem lehet egykönnyen szbdkereskedelem útjár lépni, kii'őnösen nem, szbdelvű plitik életreébresztének kísérletet lpján. Történeti tpsztltok mondják, hogy óvtosk legyünk ebben kérdben.?r1 ár 17. százdbn z kkori céhellenes szbdkereskedelem megiilte jobbágyiprost s elősegitelte.városok jólétének hnytlását. A következő százdbn is bjok voltk mitt z örökös trtományokbn. A frnci, ngol szbdelvű ármlt hozzánk is eljutott, szívósd kitrtott itt is, még kkor is, mikor kiderült, hogy egyik-másik országgl szbdkereskedelmi lpon megegyezni lehetetlen. Az 1867-iki kiegyez után. liberll.nns szbdkereskedelem lpján dolgozott, mert megmámorosdott ttól körülménytől, hogy gb'.náját meriki verseny nélkül Indi elhelyezni ngy felvevő pességű monrchi htárin Lelül. A kereskedelemügyi miniszternek szvi megerősítenek bennünket bbn, hogy szbd verseny, szbd ipr. szbd kereskedelem, gzd- VI. György trónon, sági erők szbd játék, korlátln mg', ntu I jdo n jogg 1 k örül bá'31.341zott nygi jvk fölött z egyén szbd rendelkeze zok liberális gzdságtn lpelvei, meiyeket követni nem lehet. Azert kereskedelmet is rá kell vinni keresztény erkölcs kifogástln lelkismeretesség területeire. A keresztény kultúr kereskedelmet éppen olyn mgs neni,eli színvonlon krj látni, mint bármely más polgári fogllkozást. Éppen ezért nem követheti kereskedelem útján Montesquieu, John Russel, CobdenWe elveket s zokt, melyeket minp Lloyd-ünnepen május 2-árt ugynzon szónoktól, kereskedefii iprkmrábn hllotttmk. Nemzeti életünk veszedelme z, hegy liberális oldlon olyn hevesen hngozttják szbdkereskedelem irányztát, mely keresztény bevtkozást, benyomulást távol krj trtni kereskedelmi térfogllástól. A mgyr kormánynk védelmeznie kell mgyr keresztény keresked?ltnet, kereskedelmi törekveket, begy lehetőséget, utt. módot biztosítson neki, nehogy szbdelvit lpon szervezett kereskedelem megfojts. edvözöljük. Bornemisz GéLti minisztert szbd kereskedelemmel szemben elfogllt htározott álláspo-tjáért. CsodMtos fénytünemény Budpest, dee. 12. MT1. A meteorolo001 intézet közli, hogy szombton délután z ország több rzén olyn fényr volt zlelhetö, melyből rr ttínemény lehet következtetni, hogy vlószintileg egy meteor hldt át légkörön. A meteovologii intézet kéri zokt, kik. tüneményt megfigyelték, hogy nnk Idlipontját z zlel szbtos leírását szíveskedjenek bektildeni meteorologii intézet címére: Budpest postfiók 114. A csodáltos fényt:lineményt Györött is dátták többen, d. u. 5 ór tájbn. Mr. Windsor utbn Svájc felé Suv, London, dee. 12. MTI. Fidzsi szigetek főváros volt z első, hol közzétették,'hogy z áj urlkodó trónr lépett. A londoni City szombton délelőtt rendkívüli ült trtott, melyen.. ekkel lordmyor közölte z ldermn sherifekkel VI. György trónrlépét. A főméltóságok ezután St. Jmes plot tróntermében gyülekeztek, hol titkos tnács összeült, hogy megtrts királyt kikiáltó ülét. A király fél 12 órkor indult el z ülre. Brn ruhát viselt köpenye ltt. - térdszlgrend kék szlgj látszott. Amikor megjelent kpubn, tömeg lelkesen ünnepelte, mit király'meghtv köszönt meg. kkirttly tronteremben bibor trónszékre ült megkezdődött z ül. A titkos tnács-elnöke Edwrd elhgyt Angli földjét Edwrd, lemondott király in hjnlbn Porstmuthbn z Enchtres hjó fedélzetére szállott, mely hjnli háromnegyed 3 órkor elhgyt kikötőt. A volt király útjánk céljáról semmit sem tudnk. Boulogne sur Mer, dec. 12. MTI. Edwrd volt ngol király szombton délután 15 ór 55 perckor Wolfhound torpedóromboló fedélzetén Bonlogne sur Merhe érkezett. Este elhgyt torpedórombolót, hogy gyorsvoátszálljon FOGYASZTÁSI ÉRTÉKESITÖ SZÖVETKEZET FÖUZLET ÉS HOZPONTI IRODA: GYŐR, BAROSS-1T,.27.: SZ. ntr. 'Hír szerint volt király Ziirichbe utzik, onnn pedig Ausztriáb. London, dec. 12. MTT. Mint hivtlosn jelentik. király ugv döntött. hogy koronázást z ez.1etileg megállpított npon, május 12-én trtsák meg. Dublini jelent szerint z ír képviselőház 81 szvzttl ;',3 ellenében elfogdt. VIII. Edwrd lemondásáról VI.Cvörg-v tröc lépéről szóló törve lvsllr.' Az uj király kezébe letették z esküt HtlLondon, dec. 12. MTT. ms, középkori pompávl hirdették ki szombton délután VI. György király trónrlépét. Délután 3 órkor felzendült hrsonkiirt jele, mjd király főfegyverhordozój díszruhábn megjelent plot erkélyén következő proklmációt olvst fel:. VIII. Edwrd lemondás. következétben Angli. Trország z egykori király egyéb dorniniu- mink koronáj törvényes jog szerint ngy htlms Albert Frigyes Arthur György hercegre Ennélfogv mi királyságnk egyházi világi förendjei volt király titkos tnácsosivl, vlmint egyéb előkelőségekkel egy szívvel kiáltjuk, hogy ngy htlms Albert Frigyes Arthur György herceg, VT. György néven törvényes urunk, Ngybritnni, Trország, z FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI HANGYA elmondt beszédét, mely szerint Albert, Frigyes, Arthur, György ngy htlms herceg Isten kegyelméből VI. György néven egyetlen törvényes jogszerű urunk. prncsolónk királyunk, kinek ezennel tiszt szívvel láztos szeretettel hűséget engedelmességet fogdunk". Ezután titko tnács tgji letették z esküt király kezébe, mjd király elmondott trónfoglló imát láírt skót egyház jogit biztosító királyi okmányt. Ebben pillntbn Hyde prkbn elhelyezett üteg díszlöveket dott l közölve világgl, hogy z új urlkodó trónr lépett. A dominiumokbn is m történtek meg z új Riráyt elismerő hgyományos intézkedek. F ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG ÁRUSITÁSA. VÁSÁRLÁSI VISSZA.TERITÉS TAGJAINKNAK WEKKES JENŐ-UT 10c. GR. HiblKSBY-UT 30. KOLOISVÁRI-UT 30. KÁLVÁRIA-UT 45;. FEHÉRVÁRI-UT 22. KOSSUTH 111T0S-U. 60. VIDÉKEN: BliDOMPUSZTA GOHYÜ KISBÉR

2 2. oldl december 13. ngol dominiumok király, hit vldője Indi esászár, kinek mind- A prlment mindkét ház szom- lmáció felolvsását. nnyin hűséget állndó engedelmességet fogdunk, tisztelettel letegyék z új király iránti hííségbton délután összeült, hogy tgok lázttl kérve Istent, kinek krtából királyok királynők url- Esküszöm mindenhtó Istenre, esküt. Az eskü szövege következő: kodnk, dj meg VI. Györgynek, hogy hű leszek VI. György öfelségéhez utódihoz híven fogom hogy évek hosszú során át boldogságbn urlkodhssék felettünk. A szolgálni őfelsége prncs tit. A proklmáció felolvsásánk befejeze után csptok feszesen tisztenök, miniszterek, pártok vezetői speeker után Bldwin miniszterellegtek,. zenekr nemzeti himnuszt többi képviselők tettét{ le hűségeskiit. M 216 képviselő tette Ie játszott, z utcán tolongó tömeg htlms éljenzben ört ki hdi z esküt. A lordok házábn összesen kikötőben horgonyzó hjók díszlöveket dtk le. Ezután hsonló London, dec. 12. MTI. Az új 130 főrendet eskettek fel. tinnepélyess6ggel még város három pontján megismételték Pro.I- Windsor herceg címet király lemondott királynk dományozt. Szilágyi Pál elődás z egzségügyről A győri tnítók, tnítónök óvónők szombton reggel 9 órkor trtották Pedgógii Szemináriumukt Szt. Imre, uti állmi iskolábn. Angitt Bél kir. t,nfelügyelö bevezető szvibn kiemelte, hogy z óvónők Szövetségének kérére ezúttl z óvodákt is bekpcsolják szeminárium keretébe. A gzdg progrmmot dr. Krsy Béláné nyitott meg Szbó cipzműhely z óvódóbn" címei óvódi mintelődásávl. A kiváló óvónő sok tpsot kpott ötletes elődásáért, melyhez Szt. Imre-uti óvód növendékei szolgálttták példtárt. Befejezül z pró fiúk, lányok kedves kis táncjeleneteket mutttk be. Tkáts Jolán tnítónő Budpest" címen muttott be szépen kidolgozott minttnítást. A pesti hidk szemléltetére bemuttt gyermekeknek mgkzítette remek minitűr fhidcskáit. Után dr. Szilágyi Pál városi tiszti főorvos egzségügyi iránygondoltokt fejtegetett. A legújbb tnterv mint mondt Tnitók pedgógii szeminárium ngy gondot fordli z iskoli egzségtnr Az isklánkívüli népmüveli elődások keretében is bő lklom nyílik közegzség útját egyengetni. Kérte tnítóságot, hogy. tnterv egzségtni rzének megvlósítását sját példávl, gyermekek között előforduló betegségek felismerével ' megelőzével vigyék előre. mert gyermekek egzsége hz jövője. Mjd két indítványt terjesztett elő: 1. hogy további szemináriumok progrmjáb mindig illesszenek bele egy orvosi elődást- Egy-egy orvos mindig kzségesen rendelkezükre áll, 2. hogy legközelebbi szeminárium lklmávl jelenlévő tnerök tuberkulózis szemvontjából vizsgáltssnk meg. A tnfolymon megjelent Vitéz Peregi ezredes, testneveli főfelügyelő is, továbbá fldványi Aldár in. kir. hdngy, ki Oáz- légvédelem" címmel trtott érdekes, sok tpssl kisért elődást. Angyl Bél zárószvi után ért véget gzdg trtlmú pedgógii 'szeminárium. Egy frnci nő repül z óceán felett Páris, dec. 12. MTI. Mrise Bs-iliérről, hogy megkísérelje z Atlnti tie frnci repülőnő délelőtt 10 ór Oceán délről vló átrepülét ez- 10 perckor útrkelt z orly-i repülő- zel megdöntse z eddigi időrekordot. Pásztorjáték Révflubn A révflui Templomi Énekkr Heródes tárgylás királyóickl műkedvelői december 20-án, vsárnp este 8 órkor, 25-én, krácsony jászolbn fekvő Kisded szent csillogón fényes brlngistállóbn npján d. u. 5, 27-én, krácsony cslád meneküle, biblii képek s hrmdnpján ugyncsk 5 óri befejezül egy csodás élőkép z Ég kezdettel, Pásztorjáték bemuttásávl ünneplik Kisded születét. nyos, szórkozttó felemelő lelki Föld hódolt fejezi be látvá- Egz sereg kis- ngyngyl, élményű pásztorjátékot. pásztorok, királyok egyéb szereplők mintegy ötvenen Ktolikus leczky Ernő. A drbot írt rendezi Ho- Kör színpdán újr színrehozzák A játék jövedelme templomépíti 15 évvel ezelőtt elődott Krisztus király. születe című, soroztos sikert léres árkbn vn megszbv s meg- célokt szolgál. A műsor fil- elért látványos pásztorjátékot. Színes képekben elevenül meg betle- -htó december 13-án délelőtt 10 óráváltás kötelező. Műsor előre válthemi éjszk csodáltos története. tól V21 óráig Ktolikus Körben. Megáldok egy percet Megáldom sorsot, Hogy ismét láttlk, Hogy mgd is tudtd Mikor én vártlk. Mgáldom sorsot. Meáldoin sorsot. Hogy szenteguházbn Összenézett szemünk Bízó imádságbn... Megáldom z Istent. Megáldom tvszt. Hogy hozott száz fecskét. S meszállt szerelmed Fzkét ereszét. Megáldom tvszi.. Megáldom mezőt. Megáldom rétet. Hogy virágokbn Is elém hozott téged. Megáldom mezőt. Megáldok egy percet, Most hogy messze léptem.: Mert bbn percben Is utánd néztem. Megáldok egy percet április..dobai BÉLA * A győri Mnsz verspályáztán díjt nyert költemény. A honvédség rzére kedvezményes utzást sürgettek képviselőházbn Budpest, clec. 12. MTI. A képviselőház ülén z ügyvédi rendtrtásról szóló törvényjvslt, képviselőválsztók névjegyzékének kiigzításár kü]állmokkl vló forglmi kereskedelmi viszonyról szóló törvényjvslt szerepelt. Mindhárom jvsltot hrmdik olvsásbn is elfogdt Ház. Az elnök jvsolt, hogy Ház üleit bizonytln időre npolj el, mit vit nélkül fogdott el Ház. Csoór Ljos interpellációjábn honvédség legénységi tgji rzére vsuti utzási kedvezményt kért. A interpellációt kidták honvédelmi, vlmint kereskedelem- közlekedügyi miniszternek ezzel z ül véget ért. Stndrd gdio 62 z x:ggi, krácsonyi iizdek Kzséggel bemuttj : Ifj. Boros József Jedlik Ányos-utc 8. Tel.: Ngyszbásu református ifjusági konferenci M, vsárnp délelőtt 8 óri kezdettel ngyszbású ifjúsági konferenci vn református egyházbn, melyen l helyi ifjúságon kívül Komárom. Bn, Bőnyrétlv, Szőny. Mocs, Moson. Mgyróvár református ifjúság vesz rzt. A konferenci istentis7telettel kezdődik, melyen Dóczy Antl református konventi lelkz prédikál. Hrc tiszt férfiúságért címmel elődást trt Dobd Károly konventi központi lelkz, A tnítás címmel előd Győr?! Elemér lelkipásztor. A biblitnulmányozást Dobó Károly, Dóczy Antl Bátky Miklós lelkzek vezetik. Délben közös ebéd lesz, melyen helybeli riformátus egyház látj vendégül konferencián megjelenő ifjkt. Délután folyttják konferenciát. Diákok legngyobb öröme Krácsonyr egy fényképezőgép 4.5x6ros Kodk Bby box P x9.es Box gépek P 7.50, 10., 16., II., Zeiss Box Tenger 16 felvételes P 25. Voigt1;inder tükörkeresős P 38. Agf Record gép, egyszerü kezel (cégünk reklámj) P 42. Ugynz önkioldóvl P 49. DOBOS drogéri Tkrékosság"tg j BORSALINO, CrYUSITS, PICHLER stb. márkás sját kzitii divtklpok tökéletes válsztékbn VINCZE JAKOS klposmester url klpszküzletében, DEÁK-U. 8.

3 1936. december oldl. ViI110 17r,IMICI. Lpzárt Edwrdot m estére Bécsbe várják Boulogne, dec'. 12. Éjféli jelent blki le vnnk függönyözve, Edwrd, volt király szombt este Edwrd Vsárnp pihen. estére Bécsbe várják 8 órkor vsúti kocsib szállt h volt királyt, ki hétfőn Emselsfeldbe is ellátogt, Rotschild báróhoz, jóról, mely Angliából odvitte. A kocsit bseli gyorshoz kpcsolták. kinek egy lklomml már vendége Windsor hereegét vsárnp reggel volt. Nem lehetetlen, hogy Mgyrországr is eljön 1,")6 órár várják Ziirichhe. A kocsi Edwrd. Simpson é Afrikábn vásárolt villát Tunisz, dec Éjféli jelent: villát fényesen berendezték, minth. Simpsoné 50 kilométerre Tunisztól ngy vendéget várnánk- od. villát vásárolt tenger prtján. A fondd. Ráz.dás ILinábn Nnking, dec. 13. Hjnli 1 óri! szovjettel ás zonnl indítson hábojelent: Csng Szi=.1ilngl rút jpán Nnking Szin Tu hdserege fellázdt ás zt követel nteájábn vd hrcok dúlnk. A sebesültek szám igen hogy Kinn kössön szövetséget I ngy. Olsz Mgyr ök5lvivó 8:8 Budpest, dec. 12. Éjféli jelent: Szombt éjjel Városi Színházbn bonyolították le ngy érdeklőd mellett nyolcdik olsz-mgyr ökölvívó mérkőzt, mely 8:8 ránybn döntellenül végződött. Mindjárt kezdetben z olsz Mtt. pontozássl győzött Szbó II. ellen, mjd bntmsülybn Pnletti verte mgyr Kondit. 4:0-r vezettek z olszok, mikor Szbó I. legyőzte Bdrinit, mjd. könnyűsúlybn Fri,eyes döntetlenfil végzett Páris, dee. 12. MTI. Az Ujpest. FC lbdrugó cspt szombton párisi Red Str együttesét szép játékkl 4:2 ( 1: 1 l üránvhn legyőzte. Belgrád, dec. 12. MTI. A Szeged PC lbdrugó cspt. szombton tomboló szélvihrbn 2500 néző előtt 3:0 (0:0) rány vereséget szenvedett 13SK csptától. Frigyes kir. herceg sulyos beteg 13ndpest, dee, 12. MTI, Frigyes királyi herceg táborngy mult héten gzdsági meglátogtás közben meghűlt. A flíhereeg állpo o orrár virrdór sírlyosr f ordll, ágy hogy Albrecht kir. herceg dél- ZETA krtellen klvd1 Kphtó :.ár Wttbn : JAKBA JÓZSEF villmossági rádiós zkilzietóben ANDRÁSSY-11T 42. TEL.; Elárusitás csk de til hn. Fccini ellen, ezzel 5:3 lett z eredmény z olszok jvár. A weltersálybn Mándi pontozássl győzött Pigmnini ellen így 5:5 lett z eredmény, mjd Szigeti z olsz Serr ellen döntetlent tudott csk kicsikrni. Az olszok lelkesen biztttk kisnehézsúlybn Mussin győzött is Tmnár ellen, de mgyroknk is megjött erre hngjuk Ngyot győzelemre segítették Pnletti Nino ellen. Ezzel 8:8 lett z eredmény. Lemond brcelémi kormány Brcelon, dec. 12. NITT. Hír dás. küszöbön áll. szerint. brceloni kormány hllom- Ujpest győzött, Szeged kikpott után édesitj betegágyához Mgyróvárr utzott.. M, vsárnp reggel Herzog Perem; egyetemi tnár konzultált főherceg, kezelőo ry rkgá v 1 M gy róvá rott. 98 fill.1 mffiremenzmiedóvl. egyiltt. Illtszerosztályunkt átszervezzük 99Vevőszol ~ti kidványunk most megjelent számábn ápolásár rr hivtott s2kemberek irtk cikkeket Cégünk ezen tnulságos kidványát ingyen bocsátott ngyközönség rendelkezére..s>. H lkásán nem kpt voln meg, kérje fiókunkbn 1110"" Izsák József R. T. győri fiókj: Bross, Király=utc srok. Telefonszám: 140. Jvult páp állpot Vtikánváros, dec. 12. MTI. A megállpított, hogy Szentty páp szombton délelőtt felkelt, állpotábn jvulás trtósn toszentinisét hllgtott. Milni tnárt vább trt. Nem lesznek ngyrányu kinevezek Budpest, dec. 12. MTI. A kormány tgji Drányi miniszterelnök elnökletével minisztertnácsot trtottk. Fbinyi pénziigyminiszter beszámolt genfi útjáról, mjd Fhinyi miniszter krácsonyi kinevezek- ről, elöléptétekről címdományozásokról kijelentette, hogy ngyrányú előléptetekről nincs szó, mintán ez minden évben nyáron szokott megtörténni. Öngyilkos igzgtó Szeged, dée. 12. B. É. Szomb- rzvénytárssági igzgtót. Megton délben z egyik szállodábn hol-! mérgezte mgát. Hátrhgyott levetn tlálták Atkáli Ottó budpesti lében idegösszeomlásr hivtkozik.

4 1936. december 13. Amtőrfényképzet KEDVES AMATŐR TÁRSAM! Ürümmel megértsel olvstm soridt, melyben nyári munkássávrróg4p godról számoltál be. örönunel zért, ebben z izles kirltelbsie mert látom szorglmt törekvt. Igyekeztél kihsználni fényben oly végtelenül gzdg nyári hónpokt, de hogy ez nem sikerült mindig olyn mértékben, mint zt tém megkívánt, vgy mgd is szeretted voln: érthető. Különösen, h végignézem beküldött negtivokt, melyeknek túlnyomó résinger VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS. sze, mjdnem hsználhttlnul kemény. De nem is lehet más, mert mg tém oly fényellentéteket mutt, Győr, Bross-ut 7. Telefon : melyeknek kiküszöböle minden vérbeli mtőrfényképz techniki kzségét próbár tette már. Hnem vegyük dolgot. sorjáb. Mindenek A félszózdos Rb-cég előtt nézzünk meg egy normális negtivot, hogy mik jellegzetes tuljjubileum donsági. A fények árnyékok fedettsége hrmonikus meg vn z A nemzeti kerestwdelem célkitűátmenet csúcs-fénytől legmélyebb zei merőben különböznek ttól árnyékig,, hol még rzletrjz is t- fölfogástól, mely z üzletet" csk lálhtó. Tehát z úgynevezett közép- vgyonok hlmozásánk tekintette. tónusok elég hosszú skáláj. szerepel. Érdeklődsel olvstuk zt kis H egy ilyen normális negtivot könyvet., melyet Ht) Gyul-cég sárlpr. belyezünk, kkor nyomt- ötven éves fennállásánk lklmából tott soroktnég olvshtók.p,s milyen emlékül küldött vevőinek jutt kemény negtiv? Nincs semmi át- tott el hozzánk. Az üzleti elvek, memenet. középtónusok rzben vgy lyeket. cég története folymán köteljesen hiányoznk. Teljesen átlát- vetkezetesen szolgált egy félszázszó, iiveces rzek mellett (árnyék) don át, bbn csúcsosodnk ki, hogy szurkos fekete, mjdnem átvilágít- kereskedő első kötelessége nemhltln fények vnnk. Tehát erő- zeti s népközösség céljink szolsen hsonlít egy 1.-nsrjzhoz. Ttt kell gált s el kell ismernünk, hogy megemlítenem, hogy z áltlánosn jubiláló cég vlóbn ezeknek cékedvelt, -úgynevezett brilláns negtiv loknk szolgáltábn állott z ötven is ebbe kemény negtiv ktegóriá- év folymán s ezeket követi m is, b trtozik. Hogy milyen képet le- mikor külsőségeiben is idomult het csinálni z ilyen negtivról. zt fejlődött izlhez igényekhez. tpsztlhttd, Kedves Brátom Szerény kezdetből országos viszonysját mgd is. Nincs z ' fotóipr, ltbn is legjelentékenyebb cémely z ilyennegtívról hsznál- geink közé tudott emelkedni, ezekhtó képet tudn dni. H ItlkiR nek z üzleti elveknek céltudtos erőszkolod z ügyet, pénztáreád szolgáltávl. Félszázd ltt nem-fog elsorvdni bele. Hogy miként ju- csk egy ngy vidéki mgyr v,2i1lná" tottál ilyen negtivhoz. megmondom közönségét bódított meg, hnem z ezzel már rá is mutttm legn- ország közgzdsági köreinek, eliszvobb hibár, melyet feltétleniil el merét beesülét is megszerezte. kell kerülnöd. Tehát: röviden vikil- Állndón látjuk zt mindennpi tottd meg filmet soká hívtd. szorgos munkát', mely kor. reggelm.'éo hozzá gyorsn, energiku.sn től kő estig szolgáltábn trtj 13..T. cég minden munktársát, kik kö.n. htó elhívób ő A Mgyr) Amtörfényképezők zönség szeretetét bírják. látjuk Országos Szövetségének Gyliri Cso- polgári kötelességteljesítt, melyet portj ezúton is tudtj válsztmá- kifejtenek s ' nemzeti törekvhez nyi tgjivl, hogy folyó hó 15-én, vló lklmzkodást, melyet jó kedden este 8 óri kezdettel Kultúr- polgár áldoztkzségével tnosítházi helyiségében válsztmányi ült nk. A cég ötven éves fennállásánk trt, melyre lágy tgok, mint megünneplében polgári munk tisztikr_ szíves megjelenét kéri z ünnepét látjuk," becsületes igyekelnökség: vnek s hzfis munk elismerének lklmát, melyről mi is szívesen emlékezünk meg. ffilimmimim MINIINI~~11 ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS. A győri ev. elemi népiskol de,e,rnber hó 14-én, hétfön este 6 órkor AtliBköl ngytermében trtj IV. ismerntterjesztö elődását Utzzunk-e goldb" címen. Elődó: Zcher Ljos tánító:belépti díj nincs. Mindenkit szeetettel várunk. AUTOBUSZJARATOK A TEMETŐBE. Az utobuszüzem közli, 11.13gv december 15-töl kezdődőleg Iloyltól délelőtt háromnegyed 10, délután háromnegyed 2 háromnegyed 3 órkor induló szbdhegvi járt megy temetőbe. A temetőben levö közönségnek városb vló szállítás céljából délelőtt délután órkor fognk utobuszok. temetőbe KARÁCSONYI MUZSIKA. A szeretet legmgsztosbb ünnepének ze-: nei poézise csendül fel zeneiskol k; rácsonyi (1313 hngversenyén. Szóló-, lklmi kmr- zenekri számok teszik változtossá érdekessé szép műsort, mely igzi élvezetet ígér. A hngversenyt zeneiskol termében 17-én d. u. 6 órkor rendezik. Belépődíj nincs. MARHALEVELEKET HAMISÍTOTT, EGYHETI FOGHAZAT KAPOTT. Soós József 31 éves ngyigmándi npszámost csendör állított. győri törvényszék elé. Közokir,thnisítássl vádolt z ügyzség. mert 10 drb sertről úgy hmisitott meg mrhleveleket, minth zok z álltok z ö tuljdonát képezték voln. A törvényszék vádlottt egyheti fogházr ítélte. APOLLO Fsslin fiti" z Péntek, szombt, vsárnp : hétköznp 5, T. 9 órkor ; vsárnp : fél 3, ne.. gyed 5, 6, háromnegyed 8 fél 10 órkor : A szezon legölletesebb, fordu. ltokbn gzdg, pompás zen rigjáték Egy esős délután Főszerepben FRANZ I..DERER IDA LUPINő. Mgyr Hirdó : A Kormányzó Úr Főméltóság olszországi usztrii utj. Orosz tengerlttjárók nemzetiek cólgyűrüjében London, dec. 12. MTI. Sir Henry Chilton mdridi ngol ngykövet jegyzéket kpott.burgosi kormánytól, mely szerint több szovjet-orosz tengerlttjáró áttörte nemzeti hdihjók zárltát most Mllorc szigete körül cirkál. Portugáli elutsító válszt dott rr jvsltr, mely felszólítj z egyes állmokt, hogy :cstlkozznk Angliához Frnciországhoz spnyol polgárháború befejeze érdekében teendő lépekben. Genfi jelent szerint spnyol ügyre vontkozó vit befejeztével.népszövetség Tnács szombton htároztot fogdott el, mely délután KIESETT EGY LÁNY A ZSU- kiemeli, hogy minden állmnk kfolt AUTOBUSZBÓL. Komárom telessége trtózkodni más állmok Tt között közlekedő utobuszból, belügyeibe vló bevtkozástól. mely zsúfolv volt utsokkl. kiesett z egyik uts. Tiller Mári, ki súlyos sérüleket szenvedett. Sárközi Károly 39 éves komáromi sofőr ellen eljárás indult, mert 22 uts helyett. mennyi z utóbuszbn szbályszertlen elfért voln, 27. utst vitt mgávl. Igy történt, hogy Tiller Mári z jtó mellé szorult, mely zután egy knyrbn kinyílt lány ngy ívben kirepült z utobuszból. A `győri. törvényszék szombtr tűzött ki..tárgylást z ügyben. melyen zonbn vádlott nem. 'islent meg, mire tárgylást elnpolták,, megjelent tnukt pedig vizsgálóbíró hllgtt ki. OSZTÁLYSORSJEGYET is GY ŐRBEN vásároljon helybeli főárusítónál 4' SALZER, LAJOS LIPÓT 154.:. cégnél Czuczorpuic 15. Tel.: 391. MAGYARGYALAZó CIRKUSZTULAJDONOSNŐ. Neszti Vincénó 47 éves vándorcirkusz tuljdonosnő Lenti községben eirkuszi.próbán súlyos kijelenteket tett mgyr állmr vontkozólg. Emitt csendőrök elfogták, mjd kőbb szbdlábr helyezték, z eljárás zonbn folyt. ellene. A törvényszék most trtott tárgylást s. ügyben, mlyen új tnlik kinllgtámni4 rendeltek el.. Költözködnél, téli lkásberendoznél sok pénzt- t.k ir,txr.zn.g, hit.'szkeégieteit ".fizányeltsliziktiléfriét.-szetti. be CrYöRfSAROSS-UT 21: SZ.

5 5. oldl december 13. flu problémái VI A mgyr flu szegénye. Csillárt rádiót legolcsóbbn budpesti Irt: Németh Andor. csillárvár rt. METEOR győri vásároljon láb György, kiváló grrpoli- dálás, évekre bekvártéiyozt, mgát tiles 1927-ben Mgyr Szeri!éber: n. nyugtról jövő zsoldos gyüle z, írt erről tárgyról s 1929-ben Bá - mindent felevett, minden lábmrrom millió koldus" címen inegráz hát elhjtott, rendeletek szerint könyvet dott ki. Neki dom át m ég strázsár menő zsoldos lee,ztját is prszt volt köteles kifizetni. szót. Sok vit folyt már rról szik- A kuruc-hibne idők sem hoznlitk Néhány tájékozttó szenzációs olcsó árinkból: lává keményedett önzről, meg/. enyhült, z kkori idők kton er3 ; 1 csillár Olvsó lámp égővel 13'3'20 mgyr, különösen z lföldi p- kölcse, mint Csinorn Plkó egyik Éjjeli szekrény lámp 4'20 szkszáltól is tudjuk (Az prszt 3 1 csillár 16'rsztság leggzdgbb rétegét rteiv Modern sztli lámp 6" embernek tcgd meg szkállát: sib.) 3 lángu csillár 10'nyir terméketlenné teszi mgx/ &ló (grnciávl) 6'50 sbb eszmények számár. Kín: f- virtnsntik tr.rtott. jobbágy sy.-^rir2 lángu csillár 5.50 Ressó gtását, nemesi udvrház} vilkt kell nnk megmászni, fbetétes csillár 19'80 Thernofor 8'--szont törvény védte bekvártélyoegy csepp lelket kr belopni egy csillár 21'50 Kávéfőző komplelt 1 9* módosbb knn gzdportár. Eg:Y zástól. 2 1 lámpás O r o n" eurépvevő rádió 1?2'90 Ezekben z időkben htlmsofélegyházi gzd mondott,i.-yszer egy ndrágos kortesnek: Mi, urm, dott el vgyonnl biró sikvidéki még Kossuthnk sem ültünk fel, z nrszthn z tudt ltti érz, seregébe is csk ketten állottk be, hogy minden, mit htlom, felrzletre is Figyelje kirktinkt! Hitel-Otthon! sőbbség, nemzet. kér tőlük, z rbzok sem voltk félegyházik" lás zsrolás. M már tudjuk, hogy ennek ko. Amilyen áll ig b egombo I kozotl; gőnek, álltin ösztönös ellenérznek, Nincs ország, nincs nemzet, hol keveredett idegen fjé népekkel, hmely mindennel szemben hitetlen, göt érzéketlenséget lehelnek gzdisági cseléd különb voln. Min- nem mindig mg szegény, földoszngy rideg ő csupsz gzdporták z mi htlomtól vgy vezet den, mi jó ás híí cselédtől megkínélküli köréből házsodott. Annyir tályoktól, egyszóvl felülről jön, lföldi flu közepén, nnyi,ryiizs- vánhtó, z benne megtestesül. elszg., f etelten élte ez z osztály mnemcsk fekete kun, vgy mgyr Os, lélek vn zokbn flszi'le- Nincs meg bennük gőg büszke-. világát, hogy minden életmegvér nemcsk z elinrdott:iág z beli düledező viskókhn, hol három- ség., mely kisbirtokososztálynál nyilvánulás, erkölcsei, szokási beifincilegz négy zsellércslád lkik e;.gyütt sok ok. 'Történelmi okok_ t hozt létre ezt z iszonyú kérget. szárz öreg nyókával ás sok ron- többé-kevbbé mindenhol feltlál- szédmodor, gondoltvilág, eré:iyei htó. A cseléd láztos, tisztelettudó, hibái is egyedülállők. Vlhol török hódoltság esztendei- gyos, msztos gyerekkel. M még Lkás éppencsk lvóhely, mert nél kellene kezdeni kuttást, mikor kerítetleniil áll itt, minden, minden hllgtg munkás. Hogy egy m végházi hjt/ portyáásánk ép- jtó minden lélek tárv-nyitv, tálsokt hngozttott szót hsznál- élete mjorhn földeken pereg pen ágy mgyr jobbágy itt meg szbd. prédár minden szeretetnek. jk: tekintélytisztelő. S éppen ezért le. sárnpjink legngyobb rzrít is z istállóbn tölti, mert hisz levét, miet török beiiteknél, Ttt szennyben, rongybn, homály- is legerősebb állmlkotó elem. z álltokt iinnepnp is gonck.zni Évszázdok ót művelik földbn még hitek várnk, nem viszonhjdn éppen ágy bs fluit brkell. birtokosok földjeit, Mgyrország zott szeretetek ki nem rionott,páhi mint őször, colt végig el Legfitlbb éveiben libnásztor végház jebbágyit. Hiáb került rjongások. Ezt réteget még nem mezőgzdsági területének mjdnem szegény kecskeméti gzd liéelolt- kötötte meg vgyon kisművelt- felét, évszázdok ót élnek közel. volf,vgy.npszámb járt, ztán osteros gyerek, kisbéres, fél, mjd háságb, mgyr rendre vló.'" fidót ségű gzdgok előítéletének gím- kstélyhoz, állnk közvetlen összeromnegyed konvenciós, végül is tuköttetben. földesúrrl gzdiének szörnyű mozdultlnságáb éppen ügy be kellett fizetnie T ülejes konvenciós béres. Megnősül, z tisztekkel. Ezért jobbn ismerik nem fulldt bele -hitük tele hombiiken SZékell3 nemes megyének, mint hányszor kénytelen feleségével fzü urt", mint z önálló kisgzd, tudrk, mglárk istállók nygis török dott budi bs def. erdányjánál lkni, míg lkás örül játik, h ugyn ki nem dták köz- ságáb. Gyulékony itt még minden, ják, hogy z nem feltétlenül rossz. cseiédházbn s zt neki utják. ki. ember. Nem él bennük. vágy sok nem köviilt meg. sőt m világ. e feséget z elmrdt zsáld fejében vegyform kitrtássl doigozi-k. télen lmelyik 1-dgnek, vgy gánk, lti szült tinos,zférájábn még százszor föld után, nem irigylik tehát földesúrtól sem többet, hisz nnk nyár,n, kor hjnltól kő estig.. ztán kénye kedve szerint nyti!.l gylékonybb." Pedig ők, legelhgytottbbk, földje ád nékik is kenyeret. És nin- Az rien-,einy műveli konvencizs föl. prsztot. Az ágynevezett kereszdet, vgy npszámb. jár s z állm tény -felszhdítás lig, változttott zsellérek cselédek; sok vontko- csert néposztály Mgyrországon, z lföldi prszt helyzetén-, legfel- zásbn legértékesebb mgyr cm- mely oly tisztán őrizte voln. meg dó mrdt mellett. szinte zrevétlefjiságát, mint cseléd, ki soh sem nül születnek gyermekek. Hárn, jebb síírűbb rendszeres lett pré- bernyg. ross-ut 12. Telefon : dett közelébe, őneki titk volt, z C titk, tudht ról! Az régen volt, több mint hr- nyugtln lett, mg mellé ültette z ápolónőt megkérdezte, hogy hfvják. melyet beflzott, z, hogy ő lopott ez minc évet Etelk! Junger Etelkl. Az ápolónő lehjtott fejét: Több mint volt z IS indulás z életre. Irt: ifj. FIRGEMIS SAND012 Köszönöm! szólt Stung mondj, hrminc éve... És most, mikor már nem kellett neki semaz öreg Stungot szntóriumb_ száffitot- mi, csk óránként gy kis htlsítő, hogy benső Miért mondj ezt? kérdezte Stung hány éves volt mg kkor, mikor édespját... ták, teljesen ki volt merilive. Szervezetét fel- forróságát csillpíts, most érezte, hogy Henrik. őrölte fi munk. Milliókt gyüjtött össze milyen hiábvló volt egz élete. A npok, Mert több mint hrminc éve, hogy ()téves voltm! Nem tudtm felfogni, most. mikor élvezhette voln pénze htl- melyeken lázsn hjszolt mi pénzt. erő- pám.,. hogy vlójábn mi történt, csk szívemmát. szervesete feheormilt szolgáltot. Ott szkult, hogy megkprints, elveszett Meghlt? kérdezte Stung. ben éreztem, hogy vlmi ;megy gonosz:4z, H csk meghlt voln? Ne kérdezze! vlmi ördögi htlom rgdt meg páfeküdt betegágyán, fárdtn. kiuzsorázott időnek tetszettek előtte. Tudt, hogy./3 már testtel. Az blk nyitv vett, kertből be- vgyonánk hsznát nem vebetl. Egy derék Pihenjest szépen! mt..: Stimgot szorongó érz fogt el: hlltszott gyermekek vidám zsibongás: ápolónő volt mellette, ki oddássl szol ifirdögi erő. rdiig!... Ez jó kikieiátte rnmilrkt repülni 1z ezek, egy-egy g,áltn vlhányszor felsóhjtott vergődé- Hogy hívták :M édespját? z! ismételgette Stung. f s mi lett lepke is elhilliegett tiz l,lk előtt 05:4 ci Ott sében. z kedves szvkkl fordult hozzá: Timger Péternek! ztánn vele? feküdt z Agybn minden, mi élet. volt,,nincs ok sóhjtozni, Stung ár, lesz még Stung zt hitte, villmostit járj át Apámml? oly távol volt már tőle. sok szép npj! Csk bízni kell ős moso- egz testét, szíve még soh Ilyen ngyot Igen, vele, vele, ki árttln volt... Végiggondolt életét ts 1110tit muglánossfi nem dobbnt életében. Izgtott lett, elkezlyogni!" Bezárták pár évre, házunkt elvették, hll Úgy érezte, hogy ez som-s Igzságosztó - Kedves mgától. de kiben bízzk? rl- dett kibálni:,,junger Péter derék ember minket ngynénénkhez vittek, ó nevelt fel... ereje, hogy idejutott. Csunyán kezdte pályá- mgsimbn nem tudok, mert ismerem mg- volt, ő nem lopott, ő árttln volti" Mind Mgunk keressük kenyerünket ját. Ezt ő tudt, senki más. A bnkbn. hol Met! Az ápolónő megsimogtt beteg hom És z édespj?... gylcornok volt, kijátszott pénztáros Ugyn, ustng ár, ilyen jő ember, mint lokát: Amikor kiszbdult, kivándorolt Deiéberségét negyvenezer forintot ellopott. ön. hogy mondht Ilyet! Láss, hogy numg jő embert Nem is Amerikáb, Új életet krt kezdeni. de nem Ami mitt :t szegény pénztáros kis csládi Jó ember! Jóember ismételte hiszi, milyen jól esik nekem minden szv T házát elvették, őt meg bezárták.'jungernek ngybeteg. Láss, szeretnék jő ember És egz életemen át tudtm, hogy ő ártt- sikerült neki... hfvták pénztárost, hogy hová lett, nen, tenni! ln volt, hogy ő nem lehetett bűnös most Ott pusztult el? kérdezte Stung. Meghlt szegény... árván, elhgytv, tudj. soh nem hllott többé felőle. Neki Mindenki z lehet, ki zzá kr lenni! mg, mg is zt mondj, mg, ki ngy megvolt pénze, hegy elkezdhesse krrier Mond vlmit! felelte Stung el- ár, htlms ember kit én zelőtt soh- z idegenbeu... z se lehetetlen, hogy öngyilkos lett, nem hírt sorssl, ez erősebb jét. ekkor z volt fő. Eleinte csöndben gondolkozott. sem ismertem! volt, leteperte, ő lul mrdt... telkeket vett ezekkel spekulált. A szerenegyik éjjel, mikor ngyon fuldoklott, meg Igen, igen, nyögte Stung erre én cse melléje állt pár év ltt Önálló bn- fogt z ápolónő kezét zt mondt neki : meg merek esküdni! InsIerem z esetet! EzStung hllgtott, mjd megfogt z ápte kot lpított. És pénz ördöge vele volt; Csk egyet szeretnék, - Junger urt, zel elhllgtott ztán bódultn elludt.!őrlő kezét: lopott pénz hűen szolgált. Vgyon egyre Junger urt viszontlátni! Sokkl öknnyehben lélegzett, mint zelőtt Igzságot, igzságot kell kpni mgi nőtt Stung Henrik ngy tényező lett, be Si z Junger ár? - kérdezte z nem dobált mgát z ágybn. Pihent, jól édespjánk folyásos ember,.pénzügyi. tekintély. Lyrl ápolónő. megérdemelt pihen szállt reá. Oh, Stung ár, ö már másvilágot) érzek sohsem bántották, nőt nem erm.ee Mg nem ismerheti... mg nem Egy npj csöndben telt el, de estefelé vn... Búcsu z élettől

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben