Akontinens területét a szovjet határtól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akontinens területét a szovjet határtól"

Átírás

1 Jugoszlávi flosztás 1941-bn A némt ngyhtlmi politik événysülés mény is mgszûnik. A hdicélokt Hitl Ukjn, Fhéooszoszág és Bltikum mgszzésébn jlölt mg. Mindzt dcmb 18-án 1. sz. Bboss-st c. utsítás fogllt íásb. Ebbn némt védõ pncsot kpott, hogy Szovjtunió gy gyos hdjátbn vségt méjn. Némtoszág mgjlnés Délklt-Euópábn Akontinns tültét szovjt htától nyugt L Mnch cstonáig és z Észki-foktól dél Vizcyi-öbölig 1940 nyán Némt Biodlom ult. Ez htlmi hlyzt zonbn mindddig ingtg volt, mddig Ngy-Bitnni folyttt háboút. Hitl ismétlt békjánltit zonbn London htáozottn visszutsított. I. A tnglyhtlmk politikáj Némtoszág Klt flé fodul ( ) Hitl július 1-én hdsg, flott és légiõ fõpncsnokink étkzltén konok bit mgttást két tényzõ vztt vissz: bizkodás z miki politik fodultábn és z Ooszoszágb vttt mény (és hogy mindkttõ ktivizálj mjd mgát Ngy-Bitnni mlltt). A némt diktáto úgy vélt, hogy Sztálin idõnyés végtt kcékodik Angliávl, hogy mddig háboú tt, bitokáb vgyn mindnt, mit csk k, s mit nm szzht mg, h hm létjön bék. Wlth von Buchitsch vzétábongy, százföldi hdsg fõpncsnok utsítást kpott, hogy fogllkozzék z ooszkédéssl és tgyn gykolti lõkészültkt tágybn. Az új hdicél: Ooszoszág (1940) A döntõ lhtáozását Klt flé fodulás Hitl július 31-én obslzbgi zidnciáján jlnttt b fgyvs õk vztõink. Angli mény Ooszoszág és Amik. H z Ooszoszághoz fûzött mény mgszûnik, ugynz töténik Amikávl is, mt Ooszoszág kisés oppnt mód flétékli Jpánt Klt-Ázsiábn. Ooszoszág Angli klt-ázsii kdj és Amikáé Jpán lln [ ] Ooszoszág z tényzõ, mly Angli lginkább számít. Viszont, h Ooszoszágot szétzúzzuk, kko Angli utolsó AZ EURÓPAI KATONAI ÉS POLITIKAI HELYZET jnuá mácius Izlnd (Dáni) ÍRORSZÁ Bst Nnts Bodux VICHY- FRANCIAORSZÁ NAY- BRITANNIA London L M n N o c h Bclon Páizs Vichy Rottdm Büsszl FRANCIAORSZÁ Lyon SPANYOLORSZÁ Blá-szk. Fö-szk. (Dáni) v é g - t Shtlnd-szk. Okny-szk. Scp Flow Msill Kozik Szdíni n g É s z k i - t n g F ö l d k ö z i - t n g Algí Algéi (Vichy-Fncioszág) Köln É N S VÁ J C A Némt Biodlom tült A némt csptok áltl mgszállv ttott oszágok A háomhtlmi gyzményhz cstlkozott állmok Némtoszággl szövtségs oszágok Olszoszág és z olsz csptok áltl mgszállv ttott tültk Némtoszággl és Olszoszággl hcoló oszágok Smlgs oszágok Milánó Tunisz Tondhim Oslo R O N DÁNIA Koppnhág E M Hmbug Münchn Róm Tunézi (Vichy-F.) B T Blin Nápoly Tipoli Líbi (Olszoszág) É V É V S O D R I R Pág Bécs Nvik Stockholm Á O L A S Z O R S Z T i é n - t n g B Zágáb Adii - tng Pozsony Afik-hdt. Bngázi El Aghil Hitl döntés Szovjtunió llni háboúól lénygsn bfolyásolt 1940 második és kövtkzõ év lsõ flébn délklt-uópi és blkáni némt politikát. E téségnk ugynis némt sttégiábn kttõs szp volt: biztosított klti htáok jobbszányát, vlmint hdi fontosságú nysnygok I Á Z S Königsbg Dnzig Kkkó Budpst Vsó Hlsinki Tllinn Rig M A L O O D SZLOVÁKIA Blgád JUOSZLÁVIA Tin Tnto Albáni Szicíli Mált (Ngy-B.) l t i - A FINNORSZÁ n g Vilnius Lmbg MAYARORSZÁ t J ó n - t n g Kolozsvá I. hdt. (usztál) 8. Minszk ÖRÖORSZÁ Athén Lningád R O M Á N I A Szmolnszk Bukst BULÁRIA Szófi 1. Szloniki Tobuk Kijv oml Odssz Isztmbul Bjnszk Joszlvl Moszkv Kuszk Szvsztopol Ank Hkov Dnypoptovszk Alxndi okij S Z O V J E T U N I Ó É g i - t Némt csptok külföldön Némt tnglttjáók fô mûködési tült Némt hditngészti bázis Olsz csptok külföldön Olsz hditngészti bázis A font Albániábn és Líbiábn Némt bit légi háboú Bit és nmztközösségi csptok külföldön Bit hditngészti bázis Bit összkötttési vonlk Földközi-tngn Olsz-némt összkötttési vonlk Földközi-tngn n Voonyzs Kió Rosztov T Ö R Ö K O R S Z Á g Két F k t - t n g Dodknészosz (Olszo.) Cipus (Ngy-B.) F ö l d k ö z i - t n g Egyiptom (Ngy-Bitnni) Szíi Libnon (Vichy-F.) Plsztin (Ngy-B.) Juzsálm 9

2 Hitl pátndzvényn, 1940 köül Romos házk London némt bombázás után, 1940 szállítását. E célok édkébn Hitl õsítni kívánt biodlom politiki és ktoni bfolyását szptmbébn lhtáozt, hogy fomilg ugyn omán kéés Whmchtlkultokt küld Romániáb. Az álcázás végtt tncsptok -nk nvztt (gy gépsíttt és gy légvédlmi hdosztályból, illtv gy vdászgépszázdból álló) õcsopot, fldti közé ttozott ploiñti-i oljvidék védlm, omán hdsg kiképzés, vlmint némt és omán csptok bvtésénk lõkészítés omán tültõl Szovjtunióvl vló háboú stén. A mgy komány hozzájáult hhoz, hogy némt csptok oszág tültén vonuljnk át ománii támszpontjik. Ez z ngdéknység Mgyoszág fgyvs smlgsségénk fldását jlnttt. Háomhtlmi gyzmény A tnglyhz vló kötõdést õsíttt, hogy 1940 novmbébn Mgyoszág, Szlováki és Románi cstlkozott Némtoszág, Olszoszág és Jpán szptmbbn mgkötött háomhtlmi gyzményéhz. Az dti cél z Egysült Állmok lisztás volt háboúb vló bvtkozástól Ngy- Bitnni oldlán. Blinbn zonbn kilkult z álláspont, hogy délklt-uópi és blkáni kisbb állmok pktumhoz vló cstlkozássl dmonstálhtják tnglylkötlzttségükt z ngolszászok és Szovjtunió llnébn. A téségbn ulkodó llnségs állmközi viszonyok lhtõvé ttték Némtoszág számá, hogy z gys kisbb oszágokkl biltálisn éintkzzék, s külön-külön événysíts vlük szmbn htlmi fölényét. A némt ulmi pozíciók kitjsztésébn és mgsziládításábn különlgs szp jutott gzdságnk. Némtoszág má bn mghódított délklt-uópi picot. Az éinttt oszágok számá lõnyösnk bizonyult növkvõ némt impotigény gátmékk és ásványi nysnygok. A külkskdlmi kpcsoltok 1939-tõl lándlõdtk biodlom hdi édkink. A némt hgmóniábn számottvõ szp volt téségbn ulkodó ndszk jllgénk. Mindn oszágot utoit zsim kományzott. Ezk külpolitikilg is mntsk voltk közvélmény llnõzésétõl, módjukbn állott hitln ointációváltás és titkos gyzségk mgkötés. A tkintélyulmi ndszkt, mlyk flsõ politiki osztály, z állmi büokáciá és hdsg támszkodtk, Hitl sokkl inkább kívántos és mgbízhtó ptnnk tkinttt fsiszt mozglmknál. Ezk ugynis, hogyn ománii Vsgád s övid gnálás bbizonyított, képtlnk voltk, hogy üzmltssék z állmot, gzdságot és z infstuktúát hdi édkknk mgfllõn. Ezét lgfljbb csk végsõ ttlék gynánt jöttk számításb, hogy például Szálsi Fnc Nyilskszts Pátj. Ploi ti-bõl Némtoszágb induló kõoljvontok, 1940 Ünnpség Románi háomhtlmi gyzményhz cstlkozásko,

3 A némt bfolyás szköztáánk szvs észét lkották több százz fõnyi némt népcsopotok. A kisbbségkt z SS kötlékéb ttozó Volksdutsch Mittlstll (Népi Némt Közvtítõ Szv) iányított. A népcsopotok számá között lhtõvé vált, hogy utonóm módon nmztiszocilist politiki élt fomáit építsék ki, és mintgy ötödik hdoszlop gynánt mûködjnk. Némtoszág bn tökdtt, hogy távol ttson délklt-uópi blkáni téségtõl mindn háboús cslkményt, ljét vgy z állmközi tülti viták fgyvs összütközésig töténõ szklálódásánk. Ezt Hitl szovjt omán, mgy omán és bolgá omán vitákbn lét. Elképzlését éppn tnglyptn, Bnito Mussolini olsz diktáto hiúsított mg. Olszoszág és Angli Dél-Blkánon (1940. októb novmb) Az olsz politik 1935-tõl, z tiópii hódító háboútól mindinkább némt édkk lándltjévé vált. Ugynz Duc, ki 1934-bn z oszták nácik puccskísélt idjén Bnn-hágón, z oszták olsz htáon flvonulttott csptokkl mgkdályozt, hogy Hitl támogss z usztii nmztiszocilisták htlomátvétli kíséltét, 1938 máciusábn kénytln-klltln bltöõdött z Anschlussb. A kövtkzõ sztndõbn pdig mgkötött Hitll z célpktum névn ismt ktoni szövtségt. Olszoszág 1940 júniusábn szint npokkl Whmcht fncioszági hdjátánk gyõzlms bfjzés lõtt fldt nm hdvislõ státusát, hdt üznt Fncioszágnk és Angliánk. Célj z volt, hogy észsdjék gyõztsknk dukáló zsákmányból és léj égi vágyálom btljsdését: Földközi-tngt olsz tóvá tgy. Elsõ lépésként igényt ttott többk között Nizzá, Svoyá, Koziká és Tunisz. Hitl zonbn zkt kívánságokt nm tljsíttt. Egyflõl jlntéktln olsz ktoni tljsítmény smmifél jogcímt nm dott Ev Bun fotólbumából: Mussolini és Hitl Münchnbn, június számottvõ szzményk, másflõl nm fét össz Fncioszág-politikájávl szigoú fgyvszünti fltétlkn túl lgyõzött oszág további mglázás, mi lááshtt z gyüttmûködést és z stlgs ngolllns koopációt Vichyvl, kollboáns fnci kománnyl. A cslódott Mussolini kápótlásét Blkán, s különösn öögoszág és Jugoszlávi flé fodult. Kidült zonbn, hogy bbn tökvésébn sm számítht fltétl nélkül némt támogtás. Hitl lismt ugyn, hogy két blkáni állm Olszoszág édkszféájáb ttozik, d óv inttt tnglyptnét báminmû ktoni kciótól. Hitl ttól ttott, hogy téségbn gy új hdszínté jöht lét, mi gyflõl mgzvhtj klti hdját lõkészültit, másflõl lhtõségt nyújtht Angliánk, hogy vissztéjn kontinns. Az olsz diktáto tudomásul vtt tillmt, d flháboodott zon, hogy Romániábn mgjlnt Whmcht, méghozzá nélkül, hogy õl Hitl õt lõztsn tájékozttt voln. Mussolini élt gynúpl, hogy némt kollégáj mindn koábbi gyzség llné Blkánt is b kj vonni édkövztéb. Elhtáozt, hogy októb végén mgtámdj öögoszágot z 1939 ápilis ót olsz fnnhtóság ltt álló Albániából októb 8-án z olsz hdsg offnzívát indított öögoszág lln, bbn ménybn, hogy hm végz gyng kis állmml. Az piuszi hóboított hgykbn zonbn z olszok tljs vségt sznvdtk. A siks göög llntámdás kövtkztébn novmb végén má csk sok z fogoly mdt göög tültn Duc csptiból. Ily módon 1940 késõ õszén Blkánon némt édkk számá vszélys fogtókönyv kövonlzódott. Mgmdtk ugynis z ngol csptok is. A bit csptok lfogllták Két szigtét és göög százföldön bit bombázók tlpültk, mly potnciális fnygtést jlnttt ománii oljmzõk. Nm tûnt lhttlnnk, hogy gy második, ngol némt font lkul ki, mit tkintttl Szovjtunió lln 1941-bn tvztt hdját némtknk mindnképp mg klltt kdályozniuk. Hitl 1941 fbuájábn kijlnttt, biodlom nm tûhti, hogy Olszoszág vségt sznvdjn, mt kko flszbdulnk Blkánon és z Afikábn lkötött ngol õk, zét szükség vn némt bvtkozás. A vzé z gész égióbn Szovjtunió llni hditv, Bboss flvonulás déli szányát fdzõ hátoszágot látott. A kockáztos hlyztbõl két kövtkzttést vont l: gyflõl mg kll sziládítni politiki szövtségt délklt-uópi állmokkl háomhtlmi gyzményhz vló cstlkozás évén, másflõl lõkészültkt kll tnni ktoni bvtkozás z olszok támogtásá és fõlg nnk mgkdályozásá, hogy Angli ismét mgvss lábát kontinnsn. Mgyoszág és Románi bvonás háomhtlmi gyzményb mindn nhézség nélkül 1940 novmbébn lzjlott. Nm úgy tötént Bulgái stébn. A bolgá állmvztés, élén III. Boisz cál, lvilg ugyn kifjzt készségét, d tnglypktum láíását hlogtt. Bulgái jlntõség novmbi hdi sményk z olsz és z ngol dél-blkáni offnzív kövtkztébn zonbn jlntõsn mgnövkdtt némt sttégiábn. Egyészt védlmi zónát jlnttt omán oljmzõkt fnygtõ bit légitámdások lln, másészt nélkülözhttln flvonulási tültként jött számításb Whmcht tvztt göögoszági hdját stén. A bolgá komány végül mácius 1-jén cstlkozott há- 11

4 Foás: Foás: Invázió öögoszág lln: olsz bombázók z lbán göög htá fölött, jnuá 9. öög flub bvonuló némt csptok z olsz kudc után, június omhtlmi gyzményhz, miután némt észõl ígétt kpott, hogy göög tültkhz jutht és zzl kiját nyílik számá z Égi-tnghz. Mit hdmûvlt (1940. dcmb) Hitl novmb -én lndlt ománii némt ktoni misszió mgõsítését, hogy öögoszág llni támdás lõiányzott tíz hdosztály kdálytlnul jusson l Mgyoszágon és Románián át Dun bolgá szkszáig. A támdásb némt vzék Wilhlm List vzétábongy különösn õs, öt hdtstbõl álló 1. hdsgét kívánt bvonni dcmb 13-án dt ki Hitl z utsítást Mit fdõnvû válllkozás véghjtásá. Ennk célj z lsõ lépésbn Észk-öögoszág, mjd lhtõségk szint gészn Kointhoszig göög százföld bitokbvétl. A hdmûvlt lõkészítés soán Mgyoszág fgyvs smlgsség újbb csobát sznvdtt dcmb 13-án mgindult némt lkultok és hdflszlés átszállítás Romániáb. Az átvonulás olyn métékbn igényb vtt z oszág vsútvonlit, hogy ktoni mntnd léptt éltb, mly éppn kácsonyi csúcsfoglom idjén kolátozt MÁV szmély- és thfoglmát mácius -án mgkzdõdött Dunán vt hidkon át némt csptok bvonulás Bulgáiáb. 1 Mácius végéig bfjzõdött 1. némt hdsg fõõink flvonulás bolgá göög htáon, támdás kzdtét ápilis ljé tûzték ki. II. Állmfodult Jugoszláviábn és tnglyhtlmk támdás Jugoszlávi cstlkozás z gyzményhz (1941. mácius 5.) Mindn lõkészült mgtötént fgyvs lszámolás öögoszággl. Egytln tlány mdt: Jugoszlávi, mly középúton ját, s gszkodott smlgsségéhz. A blgádi komány küszöbönálló blkáni háboúból okvtlnül ki kt mdni, s nyilvánvlóvá ttt, hogy nm ngdélyzi sm z olsz, sm némt csptok áthldását oszág tültén. Hitl 1940 végén még súlyt fktttt, III. Boisz bolgá cá Skopjébn, 1930-s évk hogy Jugoszláviávl tágylások útján jusson mggyzés. Tovább is kívánt gzdsági gyüttmûködést z gátmékkbn és ásványi kincskbn, különösn éckbn bõvlkdõ oszággl. Még tültgypítást is kilátásb hlyztt: Jugoszlávi mgkphtj göög Szloniki kikötõjét. A cslétk Szloniki zonbn nm volt léggé vonzó hhoz, hogy blkáni oszág lkötlzz mgát tngly mlltt. A némt nyomás 1941 tvszán õsödött. Hitl obslzbgi zidnciáján mácius ljén szmélysn figylmzttt Pál égnshcgt háomhtlmi gyzményhz vló cstlkozás szükségsségé lgövidbb idõn blül. Hjlndó volt Jugoszláviánk olyn ngdménykt tnni cstlkozás fjébn, mlykt gytln más oszág sm kpott vgy mészlt kéni. Némtoszág gntált délszláv állm tülti intgitását, lmondott z átvonulás jogáól és sgélynyújtási kötlzttségõl gy stlgs háboú stén z Egysült Állmokkl, illtv Szovjtunióvl. Továbbá Blgád ismétltn titkos ígétt kpott Szloniki bitoklásá. A jugoszláv komány végül mácius 1-én cstlkozás mlltt döntött, s mácius 5-én Bécsbn minisztlnök láít szzõdést. A döntés lpvtõ ok biodlom ktoni jétõl vló féllm volt. A jugoszláv hdügyminiszt bcslés sz-

5 B U L Á R I A Foás: Foás: Jugoszlávi cstlkozik háomhtlmi gyzményhz. Bécs, mácius 5. A cstlkozás híé ngolbát ktontisztk támogtásávl zvgások tönk ki Blgádbn mácius 7-én. int hdsg némt támdás stén csupán Boszni és Hcgovin mgközlíthttln hgyibn tudn gy hónpnál tovább kittni, z oszág többi észét Whmcht npok ltt lfogllná. Figylmn kívül mdt zonbn két tényzõ. Egyflõl Szbiábn tdicionálisn õs némtllns közhngult, másflõl hdsg, s különösn légiõ flsõ pncsnoki kánk ngolbát ézült. A jugoszláv kományféfik sm voltk optimisták és mgbiztosk. Cvtkovi minisztlnököt, ki z láíás után, mácius 6-án Budpstn át utzott hz, potokoll szint mgy külügyminisztéium gyik munktás üdvözölt pályudvon. Kédésé, hogy miko ékzik Blgádb, minisztlnök ú?, lkonikus válsz így hngzott: kko és kko, d nm tudom, hogy még minisztlnök lszk-. Állmcsíny Jugoszláviábn (1941. mácius 7.) A kományfõ blsjtlmi vló váltk. Egy spontán népi tünttésktõl támogtott állmcsíny, mlyt ngolbát tábonokok és tisztk hjtottk vég, mácius 7-én lsöpöt kományztot. Hgos tömgk tódultk Blgád utcái. Ez volt z gytln fõváos kobli Euópábn, hol dbok szggtták Hitl képét és hoogkszts zászlókt égttk, miközbn ngol és fnci lobogókt lngttk. Pál égnshcg z oszág lhgyásá kényszült, és kiskoú, még mgkoonáztln II. Pét kiály léptt tón. A kományfõi tisztségt Dušn Simoviå tábonok töltött b. Mindnnk zonbn má ligh volt jlntõség. Az új vztés sosát hivtlb lépés óáibn Hitl má ldöntött. A diktáto még 7-én étsült blgádi állmfodultól. Nyombn mgához ndlt ktoni vztõkt, kiknk kijlnttt, hogy lhtáozt Jugoszláviánk mint állmnk szétzúzását. A támdást nm lõzi NÉMETORSZÁ XLIX. h. hdt.. LI. hdt. LII. hdt.. (10 ho.) Mibo 9. gy.dd. XI. hdt. Ljubljn Vsd áp V. hdt. 7. Bcs VI. hdt. Zágáb áp. 10. Vôc áp. 11. Kulp Klovc Fium áp. 1. Pozsg S L A O Száv Z O Zd R S 1.gy.ho. Šibnik A d i i - t n g Z Á Bihå Dáv Knin Split Mu Un Pijdo Bnj Luk Jjc Livno Ptvédlmi ôk Száv Vbs XLVI. pc. hdt. Dubovnik Dáv Most. mg ultimátum vgy hdüznt, és nm vszi tudomásul z új vztés nyiltkoztát cstlkozás événybn mdásáól. Némtoszág támd (1941. ápilis 6.) A Jugoszlávi llni hdmûvlt sttégii szmpontból nm jlnttt poblémát Whmcht számá. Hiszn csupán öögoszág llni Mit-tv kibõvítésé volt szükség HADJÁRAT JUOSZLÁVIA ELLEN ápilis M A Y A R O R S Z Á 3. (14 dd.) I. hdt. V. hdt. Pécs IV. hdt. yos-hdt. Szbdk áp gy.dd. Zombo áp Eszék áp. 16. Vuková Újvidék áp. 14. Bosn Tuzl áp. 15. Szjvó Foø Nikšiå JUOSZLÁV KIRÁLYI HADSERE: (8 gyho., 3 lovho.) 13.gy.ho. Szgd Vljvo áp. 19. På 6. Ad Mitovic áp. 18. Pncsov áp. 1. Szbács BELRÁD áp. 1. Poãvc Din Uãic Száv Tisz R O M Á N I A Tmsvá Kgujvc Mov Kušvc áp. 10. Novi Pz XLI. pc. hdt. Vsc Kosovsk Mitovic Dun 5. Niš áp. 9. áp gy.ho. Pištin Némt csptok fôbb hdmûvlti Koto 31.gy.ho. 3. Mgy csptok fôbb hdmûvlti Podgoic áp Pizn Olsz csptok fôbb hdmûvlti B.gy.ho. Jugoszláv csptok fôbb hdmûvlti Szkuti áp. 7. Skopj 131.pc.ho. áp. 7. Némt csptok Olsz csptok Mgy csptok Jugoszláv csptok ALBÁNIA RÖVIDÍTÉSEK: áp. 7. Db Duës Tin 5.gy.ho. : hdsg, PC.CSOP.: páncélos csopot hdt.: hdtst, h. hdt.: hgyi hdtst Ohid pc. hdt.: páncélos hdtst Bitol gy.ho.: gyloghdosztály, lov.ho.: lovshdosztály áp. 9. gy.dd.: gylogdndá Vnj Štip 1. PC.CSOP. XIV. pc. hdt. áp. 6. XI. hdt. áp (1 ho.) Stumic Vd áp. 6. ÖRÖORSZÁ 13

6 A második Tlki-komány Fogdttás pályudvon második bécsi döntés után Az öök bátsági szzõdés láíás Jugoszláviávl Hothy Miklós Tlki Pál tmtésén, ápilis MNM Töténti Fényképtá MNM Töténti Fényképtá MNM Töténti Fényképtá OSZK Fotógyûjtmény Tlki Pál dilmmái Tlki Pál, z ápilis -ól 3-á vidó éjjln öngyilkosságot lkövtõ minisztlnök z gyik lgtöbbt idéztt, mlgttt 0. százdi mgy töténti szmélyiség. A töténlm iánt édklõdõ közvélményt fogllkozttják Tlki hlálánk köülményi, évkkl zlõtt ngy vitát kiváltott szobánk ügy. Emlékét ápolj cskészmozglom és politikájá okonsznvvl tkintõ étlmiségik kö. Mi vzttt l nnk kétségkívül fomátumos, ugynkko számos llntmondásos vonássl thlt politikus-tudósnk hlálához, milyn döntésk fomálták zt z utt, mlynk végén z önként válsztott hlál állt? cikkünk póbál válszt tlálni. A háboú szl Tlki Pál potéj kvéssl hlál lõtt 1939-bn Tlki Pál közkdvlt politikusok közé ttozott háboúból kimdó Mgyoszágon. A nyilvánosság mgostálás (z Est-lpok btiltás és átlkítás, illtv z llnzéki lpok között ndt vágó lpngdély-flülvizsgáltok), közvélménybn szándékkl õsíttt tudós-tná imázs, Kápátlj visszcstolás, gyõi pogm és nyomábn binduló gzdsági fllndülés, szociális fomtövényk, nd és nyuglom látsztá vló tökvés és tlán z áltl támogtott második zsidótövény mitt is: Tlki népszû volt. Válsztási bszédit zk hllgtták, és tpsoltk végéhttlnül kígyózó mondtink z tvszi válsztási kmpány soán, szgdi tnyvilágbn többn is flkéték ksztpánk, z oszággyûlésbn olyn ngy többség állt mögött, milyn gytln kományfõnk sm 190 ót. A háboúból vló kzdti mgy kimdás pdig tovább növlt z iánt mgnyilvánuló okonsznvt. Bá háboú ljén bvzttt sjtócnzú és fokoztosn tét nyõ kötött gzdálkodás bizonyosn nm volt népszû, z lõtt álló htlms fldtokt Tlki-komány gy többé-kvésbé stbilizált oszággl tudt véghjtni. A külpolitiki poblémák közül mgy töténtíás jobbá némt lngyl háboú lsõ npjibn mgtgdott némt átvonulási kéést szokt mlítni, miko mgy fél némi tnkodás után nm jáult hozzá, hogy némt kóházvontok hsználhssák Kss Ngyszlánc Vljt vsútvonlt. Kvésbé ismt, hogy néhány nppl késõbbi hsonló szlovák kéést is mgtgdt Tlki-kbint. Ez z gy péld tülti szuvnitás kédés zonbn lég jól muttj mgy külpolitiki mozgásté szûkülését háboú évibn: míg 1939 szptmbébn mgy komány nmt mondhtott némt kéés, 1940 õszén, II. bécsi döntés és ománii politiki kízis nyomán hozzá klltt jáulni, hogy némt tncsptok vlójábn omán oljmzõk biztosításá és köznd fnnttásá kiküldött hdõ átvonuljnk Mgyoszág tültén. (A miniszttnács mghtáozt, hogy némt védõ tgji hol szállhtnk ki lplombált vgonokból, hol vétlzhtnk vizt lgénységnk vgy sznt mozdonyokb.) 1941 tvszán z mozgásté tovább szûkült: mgy kománynk hozzá klltt jáulni hhoz, hogy Whmcht Mgyoszág tültéõl intézzn támdást Jugoszlávi lln: szó sm volt mgtgdásól vgy z átklés szigoú szbályozásáól. 14

7 Élt-hlál kédésk Nm csk tülti szuvnitáshoz vló viszony volt Tlki-komány gytln külpolitiki poblémáj. Az utóko histoiogáfiájánk politiktöténti szmpontú mgközlítés áltlábn nm sok tt ngd zon döntésk konstukciójánk, mlyk lténk késõbb lfogdott, töténttudományi lbszéléstõl. Bá z utóbbi nyilván hosszs tudományos viták, könyvkb, doktoi dissztációkb, tnulmányokb fodított mglátások dmény, nnk z álláspontnk sokszo vjmi kvés köz vn töténti szplõk mindnnpjibn mgélt döntési kényszhz. A Tlki-komány stébn töténtíás jobbá fgyvs smlgsség, vízió, mgy lngyl bátság, titkos külpolitik foglmivl opál, mlyk, bá mind-mind jln voltk koszk gondolkodásábn, koántsm tkinthtõk kizáólgosnk. (Bá Tlki Pál szmélysn soh nm hsznált fgyvs smlgsség kifjzést; h má képs bszéd volt szükség külpolitikábn, inkább nyitott blkok fontosságát hngsúlyozt.) H gy olyn sokoldlún tájékozott külpolitiki újságíó, mint Sly Dzsõ, z Új Nmzdék fõszksztõj is émhík, pltykák, félinfomációk vlóságos dzsunglébn klltt hogy mûködjön (hogy õl Szigoún bizlms címû könyv is bszámol), ligh lhttt z másként kományféfiknál. Utólg psz kidülhttt, hogy pltykák némlyik igz volt, d mgjlnésük pillntábn vlmnnyi bombsztikus hí gyzon súllyl bít bn nyugti diplomtákt például nm mgy smlgsség mgóvás fogllkozttt lgjobbn közép-uópi poblémák közül: Si offy Knox vgy O Mlly budpsti bit kövt, stlg Bcz yögy londoni mgy kövt bit ptni folymtosn zzl gyötöték Tlkit és munktásit: mit tsz mjd Mgyoszág Románi némtk áltli mgszállás stén? 1939 tvszán, Cshszlováki nnktálás utáni flbuzdulásbn ugynis nmcsk Lngyloszág, hnm Románi htáit is gntált nyugti közösség. Ezt Bukst biztonság iánti fokozott ggodlmt Tlki minisztlnök áltlábn mglhtõsn ingültn vtt tudomásul és mgnyugttásként néh nnyit ttt hozzá, hogy gy stlgs szovjt támdás stén nm fogják kihsználni Románi szoult hlyztét. D külügyminiszt hozzáfûzt, hogy snki nm váhtj l zt, hogy gytln mgy kton is véét áldozz Romániáét. A Tlki-komány bbn z idõszkbn folymtosn úgy póbált szbdulni ngyhtlmi nyomás lól, hogy külpolitiki kitöési pontokt kstt, ltntív lépéskbn gondolkodott és mgát uópi középhtlmi szvzõként tétlzt: külön út jlzésé szolgált Finnoszág mgsgítésé küldött mgy légió, Jpánnl vló hivtlos diplomácii kpcsoltflvétl, különbözõ kisállmokkl (például Bulgáiávl) kötött kultuális szzõdésk, gyéb gyzményk (Töökoszág) vgy Jugoszláviávl kötött blvégztû gyzmény. A tnglyhtlmkkl vló szövtségkötés idõpontjáig (1940 õsz) úgy tûnhttt, hogy nnk külön útnk vn létjogosultság és dott köülményk között siks lht. Mgvlósíthtó vízió, vlmlys külpolitiki különállás, jó viszony mgõzés z ngolszász htlmkkl. Ezt z gynsúlyozást minisztlnök szmélysn mbicionált és vélhtõn úgy gondolt, hogy intllktusá lpozv sikl végig is vihti. A Tlki áltl lnéztt miki kövt, Montgomy zt élslátón kként foglmzt mg: mindnkinél okosbbnk gondolt mgát fodulójánk sményi néhány hét ltt omb döntötték zt koncpciót. Idbnt Tlki tgédiájánk nm csk diplomácii össztvõi voltk. A szmélys motívumok mlltt (súlyos btgség, csládi tgédiák és konfliktusok) 1941 ápilisábn ézhtt úgy, hogy blpolitiki lképzlési is zátony futottk. Annk llné, hogy sokn Tlki szmélys sikként tkintttk vízió, minisztlnök gy boúsbbn ítélt mg z zét fiztndõ át. Nm fltétlnül csk némt lkötlzõdést sokllt: úgy is vélt, hogy mgy tásdlom nm küzdött mg léggé visszcstolt tültkét; zok közé ttozott, kik 1940 nyán htáozottn szttk voln gy omán mgy háboút miközbn nnk lhtõségétõl vzék mgidt. Rádásul kományfõ úgy vélt, hogy mgvlósult víziók (fõlg flvidéki és z észk-délyi) nm tüközik z õ lképzlésit, mlyk nm pusztán z tniki lv, hnm nnél komplxbb, gzdsági, földjzi, vízjzi lvk lpoztk. A visszcstolt tültkn mgvlósult mgy nmztiségpolitikávl pdig kimondottn légdtln volt, mit élt utolsó utzás, z mácius végi sztmái látogtás csk mgõsíttt. Bá nm tudhtjuk, hogy élt utolsó npjibn mi ját fjébn, smmi nm mutt, hogy második zsidótövény bvztését vgy hmdik lõkészítését mgbánt voln, lgondolkodott voln ká zokon könyögõ vgy átkozódó sookon, mlykt tövény éintttji nki címztk. A mgy tásdlom ostoozás má z 1930-s évkbn mgjlnt Tlki-íásoknk is gyik vissztéõ témáj volt. A tudós-politikus flótt z nygi jvk hjhászását, modnitás túlzott igényét, flültsségt, z állmtól függést, váos ámlást, tásdlom hgyományos (vgy nnk tkinttt) gynsúlyánk mgbomlását. A Tlki-komány sokszo mélttlnul háttébn hgyott szociális politikáj földfombn vgy például z ONCSA mglpításábn Hothy-koszk lgngyobb szbású szociális fomji közé ttozott. A kománypát jobboldl és nyilsok, illtv késõbb z Imédy-pát áltl ûzött féktln szociális dmgógi zt z ézést klthtt bnn, hogy zk tökvési is hiábvlók. Úgy láthtt: ndsz túl mv, mûködttõi és tásdlm túlságosn étln, hogy szméit mgéts. Tlki Pált dilmmái: szmélys poblémái mlltt ngyhtlmi politik kényszi, sját kudc ézt lökték z út, mlynk végén úgy gondolhtt: nincs más válsztás, mint sját áldozt. Ttt mélységsn étlmiségi és tipikusn mgy, önsosomboló ttt volt: szmélys és közélti kudc szétválszthttlnság, tudományos politikáb vttt hit mgndülés mitti fájdlom jl. ABLONCZY BALÁZS Iodlom Újbb dtok Tlki hláláól. Histói, 198/ ; Ablonczy Blázs: Tlki Pál. Bp., 005; Fodo Fnc: Tlki Pál. Bp., 001; Tlki Pál: Válogtott politiki íások és bszédk. Bp., 000; Tilkovszky Loánt: Tlki Pál titokztos hlál. Bp., A háttébn Tlki Pál minisztlnök gyászmnt láthtó. MOL 15

8 g B U L Á R I A Foás: Simovi tábonok és z ifjú II. Pét kiály puccs után II. Pét Chuchill tásságábn nglii számûztés idjén Jugoszlávi lvéséhz. Ehhz némt hdvztõség délklt-uópi blkáni téségbn lgndõ õvl ndlkztt. A 1. hdsgt észbn átcsopotosított z oszág déli ész llni támdás, észki iánybn pdig Stájoszágbn és Mgyoszágon újonnn fltöltött. hdsgt lklmzták. A támdás mindkét oszág lln ápilis 6-án kzdõdött és ign övid idõ ltt tljs gyõzlmml végzõdött. A omán és bolgá tültkn öögoszág lln flvonulttott lkultokt 9 npon blül átcsopotosították Skopj és Blgád lln. Nyugt-Mgyoszágon és z gykoi oszták jugoszláv htáon mácius 9. és ápilis 10. között. némt hdsg lándltségébn 9 némt hgyivdász, gylogos, páncélos és gépsíttt hdosztály összpontosult Zágáb és Szjvó, vlmint bosznii hgyvidék llni támdás. Jugoszlávi ápilis 17-én, öögoszág ápilis 3-án kpitulált. Hitlnk sikült ktonilg, politikilg és gzdságilg biztosítni Szovjtunió lln iányuló Bboss hdmûvlt déli szányát. A némt diktáto Jugoszláviát kolíciós háboúvl kívánt lhtõ lggyosbbn szétzúzni, zét számításb vtt Olszoszág, Mgyoszág és Bulgái bvonását. Romániánk némt hdvztés nm szánt ktív szpt, csupán Tmsvá könyékén vontk össz némt õkt ttlékképzés végtt. Bulgái hdjátbn vló észvétlt töök vszély hivtkozv lháított, d ígétt ttt mgszálló csptok gyõzlm után. Olszoszágtól némtk nm vátk htékony közmûködést sm Albániábn, sm z olsz jugoszláv htáon. Nm így játk l Mgyoszág stébn. z s I N É M E T O R S Z Á Kinti S L A O Száv Fium Cs Lošinj Z t i Ljubljn Kk Rb Dugi Otok Pg Zd A d i i - t n g Mibo S z l o v é n i O D l R S Klovc o H m á j S t á v Šibnik á Z z á s Bihå Mu Dáv Vsd Zágáb t Kulp Un Knin Split Šolt Vis o Muvidék Muköz z s o ci Á Bnj Luk o B Koøul Bø Hv á g Vôc S z l Jjc Livno Pozsg Száv Vbs z s H Dáv v Tvnik c Most Lstovo Mljt Dubovnik Jugoszlávi flosztás lôtt: km, lkos. Pécs B y n Eszék Bosn III. Jugoszlávi flosztás Olsz és némt tültgypítások M A Y A R O R S Z Á A délszláv állm szétzúzás Jugoszlávi flosztását jlnttt kolíciós ptnk között. A lgfontosbb tökvés z ó n i i n g n o v i Vuková Tuzl Szjvó Foø Zombo Mitovic Din M o n t - Nikšiå n g ó Koto Szbdk Uãic Szgd B á c s k z S Újvidék Száv R O M Á N I A Ngykikind Tmsvá Tisz s é g m é Vljvo S z n d z s á k Pncsov BELRÁD Š u Novi Pz På A függtln Hovátoszág tült, Podgoic km, lkos Bulgáiához cstolt tültk, B km, lkos Szkuti Albániához (olsz potktoátus) cstolt tültk, km, lkos Montngó (olsz potktoátus) tült, km, lkos Olszoszághoz cstolt tültk, km, lkos Mgyoszághoz cstolt tültk, Szbi (némt mgszállás) tült, km, lkos km, lkos Némtoszághoz cstolt tültk, Klt-Bánság (némt ktoni közigzgtás) km, lkos 9800 km, lkos JUOSZLÁVIA FELOSZTÁSA 1941 B á n s á g m Vsc Kgujvc Kušvc Kosovsk Mitovic Pištin K o s z o v ó Pizn Skopj Bitol Niš Vnj Piot Štip ALBÁNIA (olsz potktoátus) M c d ó n i Db Tin Stumic Duës Ohid Poãvc d i Mov j Dun S z b i o h i j t M Oszághtá, 1940 Új htáok 1941 után Némt olsz dmkációs vonl Vd ÖRÖORSZÁ 16

9 volt, hogy mgszûnjék Blkánon szb bfolyás. Az osztozkodás soán Blin lglább észbn hlyt dott Olszoszág, Mgyoszág és Bulgái tülti igényink, zzl még inkább biodlomhoz kötött szövtségsit ápilis 18-án, még fgyvszünt láíásánk npján némt olsz gyzmény pfált Szlovéni flosztását. Ennk étlmébn hjdni oszták ttományok, Stájoszág és Kinti zon tültit, mlyk jugoszlávii Szlovéni észki észét képzték, Némtoszághoz, déli övztét pdig Olszoszághoz cstolták. A biodlom 9600 km tülttl és 775 z lkossl gypodott. Az új szzménykt polgái közigzgtás lá ndlték, fomálisn zonbn gylõ gyik tültt sm kblzték b Ngynémt Biodlomb. A flosztás után is folymtos mdt hdi fontosságú éck, ólom, vs, cink, éz, kóm stb. szállítás. Ezét Klt-Szbiábn külön némt védlmi tültt jlölt ki. Szbi némt ktoni mgszállás és igzgtás lá kült. Az ápilis 4-én Bécsbn lzjlott némt olsz mgbszélésn Hitl és Cino mggyztt bbn, hogy Szbi olyn kicsiny mdjon, mnnyi lhtségs, s így lhttlnné válik, hogy jövõbn mgismétlõdjön z összsküvõ klikk áulás. A Bánát szintén némt ktoni mgszállás lá kült. Olszoszág mgkpt Szlovéni déli észét Ljubljnávl. Montngót z olsz hdsg szállt mg. S mgvlósult égi álom olsz fnnhtóság lá kült z Adiánk z itálii félszigttl átllni ptj: Fiumiöböl és könyék, dlmácii ptvidék Zá és Split között szigtkkl, kivév Pg, Bø és Hv ngy szigtit, Cttói-öböl és könyék, öszszsn 5400 km, 380 z lkossl. Az olsz ulom ltt lévõ Albániához cstolták z észki észévl htáos jugoszláv tültt, így Montngó gy észét, Koszovó ngyobb flét. Az olsz potktoátus tült 8 z km -õl 43 z km - növkdtt. Önálló Hovátoszág Hitl Jugoszlávi fldbolásábn döntõ fontosságú mozzntnk tkinttt z önálló Hovátoszág léthozását. Ezzl Mussolini is gytéttt ( ómi politik függtln Hovátoszág tónjá Svoyi-ház gyik hcgét ülttt, II. Tomiszláv névn). A Függtln Hovát Állm bitokállományát hovát szlvón tözsoszágok, Boszni ( Dináig), Hcgovin és dlmát ptvidék gy ész lkották. Tült 10 z km volt, jugoszláv kiályság kétötöd, és kétsz kko, mint némtk mgszállt mdék Szbi. A 6 millió lkosból 3 millió ktolikus hovát, millió pvoszláv szb és bosnyák, félmillió bosznii muszlim, 140 z némt, 70 z mgy, 40 z zsidó, vlmint 150 z szlovén, csh, szlovák és ukán volt. Az NDH lkosságánk tniki és vllási össztétl nm fllt mg z uszts álomnk, mly nm csupán függtln, hnm gyönttûn ktolikus és hovát oszágot képzlt l, mlybn nincsn hly más vllásoknk és tnikumoknk. Ant Pvli Poglvnik vztésévl gõzõvl és lgkíméltlnbb módszkkl nyombn mg is kzdõdött homognizálás. A zágábi kományzás háomfél módon tökdtt szb kédés mgoldásá: szbk ktolikus hit vló áttéítésévl, tömgs áttlpítésükkl-lüldözésükkl és végül tömgs mgsmmisítésükkl jllmzt z uszts politikát Plotás Emil töténész. A koncntációs tábookbn z szbt gyilkoltk mg. A lgngyobb lág Jsnovác volt, Száv ptján, Zágábtól 100 km-. Áldoztul stt zsidóság 80%-, mintgy húszz cigány és z usztsák politiki llnflénk zöm. Az usztsák kgytlnségé csupán gytln pizód ps po toto bn Cuzio Mlpt olsz íó, hditudósító, ki százdosi gynuhájánk köszönhtõn szbdon mozgott némtk és olszok mgszállt oszágokbn, flkst székhlyén Ant Pvli t. A Poglvnik íósztlán gy ngy vsszõkost látott, mly úgy vélt, osztigát ttlmzott. A diktáto zonbn flvilágosított: Hûségs usztsáim jándék: húsz kiló mbszm. Bulgái jlntõs jutlmt kpott nnk fjébn, hogy átngdt tültét Whmcht Jugoszlávi és öögoszág llni flvonulásához. A bolgá csptok mgszállták Mcdóni ngy észét, vlmint Klt-Szbi htá mnti sávját, 8 z km tültt. öögoszágtól pdig mgszzték Nyugt-Tákiát égi-tngi kijáttl. Mgyoszág észsdés Azok z ígétk, mlykkl vzé és kncllá ávtt Hothy Miklós kományzót hdjátbn vló észvétl, csk észbn vlósultk mg. Mgyoszág visszkpt ugyn Bácskát, bnyi háomszögt és Mu-vidékt, összsn 11 z km tültt, 1 millió lkossl, d nm jutott tngi kijáthoz, s nm fogllhtt l Bánátot sm. Antonscu ugynis ésn volt. A Conducëto ápilis ljén Buchitsch vzétábongytól étsült Jugoszlávi llni támdás tvéõl és nyombn két, hogy Tiszától klt n vssnk b mgy lkultokt. Hivtlosn Antonscu ápilis 5-én kpott tájékozttást másnp induló némt támdásól gy némt diplomt évén. A omán állmvztõ közölt z infomátoávl, hogy Románi távol md hdjáttól, d mnnyibn mgy csptok bhtolnk Bánát jugoszlávii észé, omán hdsg pncsot kp mgyok kiûzésé. Cskhm kidült, hogy Bukst sm kt kimdni hullblásból. Ápilis 3-án Antonscu mmondumot küldött Blinb és Rómáb, s bbn hngsúlyozt, hogy jóllht Romániánk nm voltk tülti kövtlési Jugoszláviávl szmbn, bolgáoknk és mgyoknk ttt jlntõs ngdményk kövtkztébn új hlyzt állt lõ és Románi kövtli Bánát gykoi jugoszláv észét. Az ápilis 4-i bécsi némt olsz mgállpodás kimondt, hogy Bánát tovább is némt mgszállás ltt md, hogy ljét vgyék mgy omán konfliktusnk. Mgyoszág z gyzmény étlmébn szbd kikötõt kp Dlmáciábn, d zt konkét fomábn nm ögzíttték. SIPOS PÉTER Iodlom nlobst Hld: Kigstgbuch. Bnd II. Stuttgt, 1963; Cino s Diy London Toonto, 1947; Fülöp Mihály Sipos Pét: Mgyoszág külpolitikáj XX. százdbn. Bp., 1998; John Kgn: A második világháboú. Bp., 003; Plotás Emil: Klt-Euóp tötént 0. százd lsõ flébn. Bp.,

AFüggetlen Horvát Állam (Nezavisna

AFüggetlen Horvát Állam (Nezavisna Egy töténlmi sákutc A Függtln Hovát Állm, 1941 1945 Foás: http://www.tnkoniksplit.com/ AFüggtln Hovát Állm (Nvisn Dãv Hvtsk hovát övidítés NDH, vgy mgyul FHÁ) mglkulását 1941. ápilis 10-én jlnttt b ágábi

Részletesebben

Akirályi Jugoszlávia egész idõszakát,

Akirályi Jugoszlávia egész idõszakát, g A B U L G Á R I A Hovátoság kiályi Jugosláviábn A U Z T R I A Kinti L A O Tist s I Pul áv Z t Klgnfut Knj i Fium nj Klobg Plitvic Otoøc Zd Novigd Biogd Dáv Mibo Clj Mu Ljubljn l o v é n i O K j n D l

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális Gyógyszrtár XIII. évf. 2. szám 2014. március Phrm Prxis Phrm Prxis 4 Aktuális OECD Hlth t Glnc II. rész Az öngyógyítási pic világszrt növkszik Az év gyógyszrész 10 13 15 Hírk Floldott korlátok Kmpány hzi

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok á z h i y g k r D Hírk szám. 7-6m a oly évf. I X. 2010 lius ú us-j Júni t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Kopjafa avatással kzdõdtk

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. JANUÁR, IV. ÉV FO LYAM, 1. SZÁM Százszorszépk 30 ÉVES A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES 10. OLDAL Nyrnk a kártyán! Kis- és középvállalkozások zrink sgít Fjér

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport 2007. MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám www.msp.hu Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt

Részletesebben

A tanuló neve: :... iskolája:...

A tanuló neve: :... iskolája:... A tnuló neve: :... iskoláj:... Kedves Versenyzı! Válszit olvshtón írj le! Hi esetén egyértelmően - egy áthúzássl - jvítson! 1. Írjon I-t z igz, H-t hmis állítás elé! ) Augustus evezette princeps kultuszát.

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

1956-os megemlékezés Brüsszelben

1956-os megemlékezés Brüsszelben u hírlvél A Fidsz Magyar Polgári Szövtség Európai Parlamnti Képvislőcsoportjának hírlvl 2012. októbr Növkszik a nmzti parlamntk szrp a jogalkotásban A tagállami parlamntk szrpénk növkdéséről és az urópai

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. SZEPTEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 9. SZÁM Mgyi lakásotthonok újultak mg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON Hazaérkztt a koronázási palást Újra van Fhérváron koronázási

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK!

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 1/345-6000 Intrnt: www.ks.u Atszolálttóinknk Nyomttványok Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt. 8. (2 kzés lpján kötlző. AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Olaszteleki Információs és Közéleti Lap

Olaszteleki Információs és Közéleti Lap Olasztlki Információs és Közélti Lap 2. SZÁM 2008 április-június április-június április-június április-június 2008 Boldog idõk látszik a munkátok rdmény, fogyott a vgyszr - ügysnk, jó munkásnak bcézv minkt.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

könny, m a g a s b a t ö r é s és mély Élet. És ezt az életet e l h a g y n i, ettől szabadulni, et

könny, m a g a s b a t ö r é s és mély Élet. És ezt az életet e l h a g y n i, ettől szabadulni, et é v f o l y m 8. s z á m. A 20 fillé. ELŐFIZETÉSI Egz év Félév Ngydév 5 P. Egys szám Mgjlnik m i n d n w z 250 á P. 20 HU. Fllős s z k s z t ő : PATHÓ E l t. címűit fsng, l p i hntk bbéikon miss-k, knvál

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP) Lináris rgrsszió Éltkor (Ag) és szisztolés vérnyomás (SBP) Ag SBP Ag SBP Ag SBP 22 131 41 139 52 128 23 128 41 171 54 105 24 116 46 137 56 145 27 106 47 111 57 141 28 114 48 115 58 153 29 123 49 133 59

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám.

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám. CSOMÁDI 2012. novmbr Tükör Tükör II. évfolyam, 11. szám Advnt az oviban www.csomaditukor.com Lsz vagy nm lsz...?! Mindnki gondolkozott már azon, hogyan lhtn csökkntni a mindnnapi élt költségit. Ilynkor

Részletesebben

sü e i Ke Kia d ja a B é ké scsa bfoaly Hát igen, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nemo kapitány

sü e i Ke Kia d ja a B é ké scsa bfoaly Hát igen, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nemo kapitány t l sü y g E i g sá jú If n é ty sz r i K Kia d ja a B é ké scsa bfoaly VII. é v a m 3. szá m 2 01 5. Hát ign, úton vagyunk. Mindig. Mozgásban. Egy mozgó világban. Mobilis in mobili - ahogy Nmo kapitány

Részletesebben

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan.

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan. 16 2013 Mozdonyvztők Lapja Alapíts év: 1892 Mozdonyvztők Szakszvzt tjékoztató kiadvnya jogtancsos vlaszol 1 XXIII. évolyam 2. szm Hogyan is jtottnk idig? 1. szm 1991. dc. 2001. jan. 2001. mc. 2013 Mozdonyvztők

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor Krszturi Endr dr.: BIOGRAVITÁCIÓ a trmészt nm magyarázkodik, hanm sak mgnyilatkozik Várkonyi Nándor Összfoglalás Szrzö arra vállakozott, hogy a biogravitáió fogalmát és jlnségkörét gzakt összfüggésk alapján

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Ügyfélbarát közigazgatás létrehozása a cél

FEJÉR MEGYEI havilap. Ügyfélbarát közigazgatás létrehozása a cél FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. OKTÓBER, IV. ÉV FO LYAM, 10. SZÁM Új vztés a mgy élén BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS MEGYEI EREDMÉNYEIRŐL 2 3. OLDAL Történlmi lhtőség lőtt állunk

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Felelős szerkesztő : Spitzsr Sándor könyv- D" B A R M N Y A Y JÓZSEF. Komárom, Nádor utca 29. Telefoa Főmunkatárs:

Felelős szerkesztő : Spitzsr Sándor könyv- D B A R M N Y A Y JÓZSEF. Komárom, Nádor utca 29. Telefoa Főmunkatárs: Komáromvármgyi A Komáromi Vörös Krszt városi érdkű társdlmi, k ö z g z d s á g i Egylt Komáromvármgy Mgjlnik mindn csütörtökön. M izm j d ár 30 l i g y. Gyrmkkorombn, h vlmi óh jomt nm krták tljsítni,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér.

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér. 1. Mi z lpfoglom? Alpfoglom: olyn foglom, mit ismrtnk fogdunk l, nm tudunk más foglmk sgítségévl mghtározni, dfiniálni, lgflj szmléltsn körülírjuk. Mindn tudomány ilyn lpfoglmkr épül fl. (Egy foglmt úgy

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

II. évfolyam 34. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1930. augusztus 23.

II. évfolyam 34. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1930. augusztus 23. . évfolym 34. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 930. ugusztus 23. ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KADÓHVATAL: Egz évr 0 P. Ngydévr 250 P. Fliös szrksztő: Komárom, gmándi-ut 2. Tlfon 6. Félévr 5 P. Egys szám

Részletesebben

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. Felslős szerkesztő és laptnlajdones:

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. Felslős szerkesztő és laptnlajdones: HöáfifcÖvásárfily. 9H októbr 2 plritél mm X, évfolym 325, stám* Ar 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG FOggllti Smfcrtflség iifcidőmrtlkossbíl-tér. Tlfon t 87. gys síim i m 2 fillér, sásp és pll npokon

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben