27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik"

Átírás

1 7.B 7.B 7.B Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Mutassa be a logikai függvéyek leírási módjait: a szövegeset, az igazság táblázatosat, a logikai vázlatosat és az algebrai alakkal törtéı leírást! Értelmezze az egy-, a két- és a többváltozós logikai függvéyeket! Ismertesse a logikai (Boole) algebra alaptörvéyeit és alaptételeit! Hasolítsa össze a miterm- és a maxterm táblák felépítéséek elvét! Alapfogalmak, logikai függvéyek és leírásmódjaik A függvéykapcsolatok jelölése A függvéykapcsolatokat logikai szimbólumokkal jelöljük: A az ÉS kapcsolat jele a + a VAGY kapcsolat jele A függvéykapcsolatok száma Mivel a bemeeti és a kimeeti változók is kétértékőek, ezért a függetle változók számától () függ a képezhetı függvéykapcsolatok száma: K=. A logikai függvéyek csoportosítása A logikai függvéyeket csoportosíthatjuk: a logikai változók idıbei függése szerit, a logikai változók száma szerit. A változók idıbei változása szerit: Idıfüggetle logikai függvéyek: Az idıfüggetle logikai függvéyek közös jellemzıje, hogy a függı (kimeeti) változó értéke csak a függetle (bemeeti) változó értékétıl függ. Az ilye típusú függvéyeket valósítják meg a kombiációs logikai hálózatok. Jelölésük általáos alakba: F = f(x,x,x 3,...X ). Idıfüggı logikai függvéyek: Az idıfüggı logikai függvéyek jellemzıje, hogy a függı változó aktuális értékét emcsak a függetle változók adott idıpotba felvett értéke, haem más idıpillaatba felvett értékei is meghatározzák. Ez azt jeleti, hogy az eseméyek sorredje is befolyásolja a kimeet állapotát. Az ilye típusú függvéyeket megvalósító hálózatokat evezzük szekveciális hálózatokak. A függetle változók száma szerit: Egyváltozós logikai függvéyeka kimeeti eseméyük egyetle bemeeti változótól függ, a gyakorlatba ritká fordulak elı. Kétváltozós logikai függvéyeka kimeeti eseméyük két függetle bemeeti változó értékétıl függ. Többváltozós logikai függvéyek A kimeeti eseméyük számú függetle bemeeti változó értékétıl függ, a gyakorlatba ezekkel találkozuk a leggyakrabba. A logikai függvéyek grafikus megadása Veitch-tábla A függı változók értékeit egy cellákból álló diagramba ábrázoljuk: a függetle változókat a diagram kerete meté jelöljük. Azokba a sorokba és oszlopokba, ahol jelölés (súlyozás) va, a függetle változó igaz értékő. A változó igeleges vagy emleges értékét - mivel a bekövetkezés valószíősége 50% - egyelı területrésszel ábrázoljuk. Síkbeli Veitch-táblá 4, térbeli 6 változó ábrázolható szemléletese. Az ábrá egy kétváltozós tábla látható, melybe szemléltetésül a cellákak megfelelı változók állapotait is jelöltük. A Veitch-tábla a logikai kapcsolatok meghatározására is alkalmas.

2 7.B 7.B Karaugh-tábla A függı változók értékeit egy cellákból álló diagramba ábrázoljuk: a függetle változók értékvariációit a diagram kerete meté jelöljük. Az ábrá egy kétváltozós tábla látható, melybe szemléltetésül a cellákak megfelelı változók állapotait is jelöltük. Állapotdiagram Az idıfüggı logikai függvéyek leírására alkalmas. A változók aktuális értékeit körökbe jelezzük, a köröket összekötı iráyított voalak a változás iráyát jelölik. Veitch-tábla Karaugh-tábla Állapotdiagram A logikai függvéyek megadása Szöveges megadási mód A függetle változók összes kombiációját, a logikai kapcsolatot, valamit a függı változó értékét szavakkal fogalmazzuk meg. Táblázatos leírásmód A függetle változók összes értékvariációit és a függvéykapcsolat hatására létrejövı függı változók értékeit egy sorba írjuk egy függıleges voallal elválasztva. Olya értéktáblázat, amely tartalmazza a függvéy értékét mide lehetséges esetbe. Igazságtáblázatak evezzük, mert a feltételek és az eseméyek közötti logikai igazságokat rögzíti. Logikai vázlat A függvéykapcsolatot az ıt megvalósító szabváyos áramköri szimbólumokkal ábrázoljuk. Algebrai alak A függetle változókat a függvéykapcsolatra jellemzı mőveleti szimbólumokkal (ÉS, VAGY, ) kapcsoljuk össze. Például: F 3 = A B+C+A C+B Grafikus megadási mód A grafikus megadási módok: a változók megadása törtéhet grafikusa is. Táblázatos leírásmód Logikai vázlat Egy-, két- és többváltozós logikai függvéyek Az egyváltozós logikai függvéyek Akkor beszélük egyváltozós logikai függvéyrıl, ha a kimeeti eseméy egyetle bemeeti változótól függ. A következı táblázatba látható, hogy az A bemeeti (függetle) változó értékétıl függıe az F kimeeti (függı) változó milye értékeket vehet fel. Ezt a táblázatot evezzük igazságtáblázatak, mert a függetle változók összes lehetséges kombiációja eseté tartalmazza a függvéy által meghatározott kimeeti eseméyt. A logikai függvéyek jelölésébe a felsı idex a bemeeti változók számát, az alsó idex a függvéy sorszámát adja meg. Ezt a decimális sorszámot a függvéy értékeibıl alkotott biáris számból kapjuk meg. Egy függetle változó eseté a külöbözı logikai függvéyek száma: K = = = = 4 Az egyváltozós függvéyek közül a egációt és az ismétlı függvéyt alkalmazzuk a leggyakrabba. A logikai függvéyek bemutatására haszáljuk fel a Ve-diagramot és az idıdiagramot is. A Ve-diagramok a logikai változókhoz egy-egy síkba leképzett pothalmazt redelek, amely egy tetszıleges síkidommal határolt területet jelet. Az ábrázolás szabálya, hogy a függvéy logikai értékeiél a megfelelı területet jelöljük (pl. voalkázással). Hátráyuk, hogy legfeljebb három változóig haszálhatóak. A logikai eseméyek idıdiagramo is bemutathatók. Eél a módszerél a kétértékő eseméyeket (a bemeeteket és a

3 7.B 7.B kimeeteket is) az idı függvéyébe ábrázoljuk, így az eseméyek idıbeli lefolyása is követhetı. Elıye, hogy az idıdiagramo tetszıleges számú változót ábrázolhatuk. Egyváltozós soha függvéy 0 Egyváltozós logikai függvéyek igazságtáblázata F 0 =. F - Soha függvéy: a függı változó értéke a függetle változó mide értékéél 0. Jelölése: 0 Egyváltozós egáció (tagadás) függvéy F - Negáció (tagadás) függvéy: a függı változó értéke midig a függetle változó elletétes (egált) értékét veszi fel. A egációt a tagadáso kívül evezik még jelfordításak és iverzióak is. A egációt az algebrai alakba a betőjel fölé húzott vízszites voallal jelöljük: F = A. Egyváltozós ismétlı függvéy F - Ismétlı függvéy: a függı változó értéke midig a függetle változó értékét veszi fel. Jelölése: F=A. Egyváltozós midig függvéy F - Midig függvéy: a függı változó értéke a függetle változó mide értékétıl függetleül midig. Jelölése: F =. Egyváltozós logikai függvéyek Ve-diagramja Egyváltozós logikai függvéyek idıdiagramja A kétváltozós logikai függvéyek Akkor beszélük kétváltozós logikai függvéyrıl, ha a kimeeti eseméy két bemeeti változótól függ. A következı táblázatba látható, hogy az A és a B bemeeti (függetle) változók értékétıl függıe az F kimeeti (függı) változó milye értékeket vehet fel. Két függetle változó eseté a külöbözı logikai függvéyek száma: 4 K = = = = 6. Az alábbi ábráko a leggyakrabba alkalmazott kétváltozós függvéyek Ve-diagramját és idıdiagramját láthatjuk. Figyeljük meg a függvéyek vizsgálatakor, hogya lehet ezeket elkészítei! Kétváltozós logikai függvéyek idıdiagramja Kétváltozós logikai függvéyek igazságtáblázata Kétváltozós logikai függvéyek Ve-diagramja A kétváltozós logikai függvéyek igazságtáblázatáak vizsgálata Feladat Készítsük el az összes kétváltozós függvéy Ve-diagramját és idıdiagramját! 3

4 7.B 7.B A kétváltozós logikai függvéyek igazságtáblázatáak vizsgálata közbe két érdekes dolgot is észrevehetük: A táblázat tartalmazza az egyváltozós függvéyeket is F 0, F3, F5, F0, F, F5 Ha a VAGY függvéy F 7 és a VAGY NEM (NOR) függvéy F 8 közé egy képzeletbeli szimmetriavoalat húzuk, akkor a voaltól azoos távolságra levı függvéyek egymás egáltjai. A többváltozós logikai függvéyek A gyakorlati feladatok megoldása sorá a legtöbbször többváltozós logikai függvéyekkel találkozhatuk. A képezhetı kapcsolási függvéyek száma a függetle változók számával expoeciális aráyba, tehát rohamosa övekszik. Például: ha a függetle változók száma 3, akkor a külöbözı logikai függvéyek száma: 3 8 K = = = = 56 ha a függetle változók száma 4, akkor a külöbözı logikai függvéyek száma: 4 6 K = = = = Azért sem célszerő a kettıél több bemeeti változót tartalmazó függvéyeket egyekét tárgyali, mert mide többváltozós logikai függvéy kétváltozós függvéyekbıl felépíthetı. Ativalecia függvéy F 6 Ativalecia (KIZÁRÓ VAGY) függvéy: a függvéy értéke akkor, ha vagy csak A, vagy csak a B értéke, vagyis amikor a bemeeti változók elletétes értékőek. További elevezései: kizáró VAGY, exclusive OR. Jelölése: F6 = A B + A B. Duál tétel, duál függvéy Duál tétel: Ha a logikai ÉS mőveletet VAGY mővelettel, valamit a 0-t -gyel (vagy az -et 0-val) helyettesítjük, az eredeti függvéy duálfüggvéyét kapjuk meg. Ekvivalecia függvéy F 9 Ekvivalecia függvéy: a függı változó értéke akkor, ha a függetle változók logikai értéke megegyezik. További elevezései: koicidecia, exclusive NOR. Jelölése: F9 = A B + A B. ÉS függvéy F ÉS függvéy: a függı változó értéke akkor és csakis akkor, ha midkét függetle változó értéke egyidejőleg. További elevezései: AND mővelet, kojukció, logikai szorzás. Jelölése: F = A B. ÉS NEM függvéy F 4 ÉS NEM (NAND) függvéy: a függı változó értéke akkor és csakis akkor 0, ha midkét függetle változó értéke egyidejőleg. A NAND illetve az ÉS kapcsolat egymás egáltjai. Jelölése: F4 = A B. Implikáció függvéyek F Implikáció függvéy: az implikáció mőveletéél a változók sorredje em cserélhetı fel, mert a függvéy értéke csak akkor 0, ha az elıtag 0, és az utótag. Jelölése: F = A + B. F 3 Iverz implikáció függvéy: az iverz implikáció mőveletéél a változók sorredje em cserélhetı fel, mert a függvéy értéke csak akkor 0, ha az elıtag, és az utótag 0. Jelölése: F = A + B. Ihibitáló függvéyek F Ihibitáló függvéy: az ihibíció (tiltás) mőveletéél a változók sorredje em cserélhetı fel, mert a függvéy értéke akkor és csakis akkor, ha az elıtag logikai értéke egyedül, ömagába. Jelölése: F = A B. 4

5 7.B 7.B F 4 Iverz ihibitáló függvéy: az ivert ihibíció (tiltás) mőveletéél a változók sorredje em cserélhetı fel, mert a függvéy értéke akkor és csakis akkor, ha az utótag logikai értéke egyedül, ömagába. Jelölése: F4 = A B. Ismétlés függvéy F 5 Ismétlı függvéy: a függı változó értéke midig az adott függetle változó értékét veszi fel. Jelölése: F 5 = B. Kétváltozós ismétlı függvéy F 3 Kétváltozós ismétlı függvéy: a függı változó értéke midig az adott függetle változó értékét veszi fel. Jelölése: F = A 3. Kétváltozós midig függvéy F 5 Kétváltozós midig függvéy: a függı változó értéke a függetle változók mide értékétıl függetleül midig. Jelölése: F 5 =. Kétváltozós egáció függvéyek F 0 Kétváltozós egáció függvéy: a függı változó értéke midig az adott függetle változó elletétes értékét veszi fel. Jelölése: F = B 0. F Kétváltozós egáció függvéy: a függı változó értéke midig az adott függetle változó elletétes értékét veszi fel. Jelölése: F = A. Kétváltozós soha függvéy F0 Kétváltozós soha függvéy: a függı változó értéke a függetle változók mide értékéél 0. Jelölése: F 0 = 0. VAGY függvéy F 7 VAGY függvéy: a függvéy értéke egyetle esetbe 0, ha valameyi bemeeti változó értéke egyidejőleg 0. Úgy is fogalmazhatuk, hogy a függı változó akkor értékő, ha bármelyik függetle változó egyekét vagy együttese értékő. További elevezései: OR mővelet, diszjukció, logikai összeadás. Jelölése: F 7 = A + B. VAGY NEM függvéy F 8 VAGY NEM (NOR) függvéy: a függı változó értéke akkor és csakis akkor, ha midkét függetle változó értéke egyidejőleg 0. A NOR illetve a VAGY kapcsolat egymás egáltjai. Jelölése: F 8 = A + B. A logikai algebra szabályai Az egyszerőbb alakra hozás Egy logikai elve mőködı vezérlı beredezés ára a beépített elemek számával aráyosa övekszik, ezért törekedük kell a megvalósítadó logikai függvéy legegyszerőbb alakjáak létrehozására. Kommutatív szabály (felcserélhetıség) Az azoos logikai kapcsolatba levı változók sorredje tetszıleges. A+B = B+A A B = B A A szabály alól természetese az ihibíció és az implikáció mőveletei kivételek. Asszociatív szabály (társíthatóság) Az azoos logikai mőveletek eredméye em függ a mőveletvégzés sorredjétıl. A+B+C = C+B+A = B+C+A A B C = B C A = A C B 5

6 7.B 7.B Disztributív szabály (szétválaszthatóság) A+ B C = (A+ B) (A+ C) A (B+ C) = A B+ A C A redudacia Ugyais egy adott gyakorlati problémát, ha közvetleül algebrai alakba megadott logikai függvéy formájába íruk le, szite elkerülhetetle a redudacia (túlhatározottság). A logikai algebra (Boole-algebra) olya azoosságokat illetve szabályokat fogalmazott meg az algebrai formába megadott logikai függvéyek eseté, amelyekkel ezek a függvéyek egyszerőbb alakra hozhatók. A logikai algebra alaptételei A meyiségek kétértékőek A = 0, ha A em. A =, ha A em 0. Negáció = 0 Kettıs tagadás = Meyiséggel végzett mőveletek szabályai VAGY kapcsolat 0+0 = 0 0+ = +0 = + = ÉS kapcsolat 0 0 = 0 0 = 0 0 = 0 = Egy változóval végzett mőveletek szabályai A = A A 0 = 0 A+0 = A A 0 = A A+ = A A = A A+A = A A A = 0 A + A = Két változóval végzett mőveletek szabályai A (B+ A) = A Az alaptételek bizoyítása Az egy változóval végzett mőveletek szabályaiak bizoyítása az egy és kétváltozós logikai függvéyek igazságtáblázata alapjá öállóa elvégezhetı. Nézzük meg, hogya kell bebizoyítai a szabályok és a többi alaptétel segítségével az összefüggést! A B+ A = A A disztributív szabály alapjá A B+ A = A B+ A A. Felhaszálva, hogy A A = A A (B+ A)=A B+ A A = A B+ A Most a disztributív szabályt megfordítva alkalmazzuk, emellett tudjuk, hogy B+ = és A = A A B+ A = A (B+) = A = A Vagyis teljesül az összefüggés A (B+ A)= A. De Morga-téte A + B = A B A B = A + B A De Morga-tétel bizoyítása Készítsük olya igazságtáblázatot, amelybe jelöljük a függetle változókat, és ezek összes lehetséges kombiációjáál határozzuk meg a De Morga-tételbe szereplı összes függvéy értékét! 6

7 7.B 7.B A De Morga-tétel bizoyítása A táblázatból látható, hogy A B = A + B és A B = A + B, így bebizoyítottuk, a De Morga-tételt. Alapvetı fogalmak és jelölésük A logikai függvéyek szabályos alakjáak ismeretéhez a következı alapvetı fogalmakat és jelölésüket kell megismeri: Term Miterm Maxterm A miterm jelölése: m i, ahol m a mitermet jeleti, a függetle változók száma és i a miterm sorszáma, vagyis idexszáma. A maxterm jelölése: M i, ahol M a maxtermet jeleti, a függetle változók száma és i a maxterm sorszáma, vagyis idexszáma. Diszjuktív szabályos alak Diszjuktív szabályos alak olya logikai függvéy, amely mitermek VAGY kapcsolatából áll. Diszjuktív szabályos alak megadási módjai Például: F = A B C D + A B C D + A B C D + A B C D F = m m4 + m8 + m Kojuktív szabályos alak Kojuktív szabályos alak olya logikai függvéy, amely maxtermek ÉS kapcsolatából áll. Kojuktív szabályos alak megadási módjai Például: F = A + B + C + D A + B + C + D A + B + C + D F = M 4 5 M 6 M 3 ( ) ( ) ( ) Logikai függvéyek hátráya Az algebrai alakba megadott logikai függvéyek hátráya, egy függvéyt több egymással ekvivales módo is felírhatuk. Ezt a hátráyt azért kell kiküszöböli, hogy két egyforma feladatot midig felismerjük, e kellje többször is egyszerősítei és megoldai. Term: a függetle változók azo csoportja, amelyeket azoos logikai kapcsolatra jellemzı szimbólummal kapcsoluk. A Karaugh-táblák típusai Egyváltozós Karaugh-tábla: Egy függetle változóak (pl. A) két lehetséges állapota lehet ( ), tehát ebbe az esetbe a tábla két darab cellát tartalmaz. A cella kotúrjai mellett feltütetjük a függetle változó logikai értékét, a cella sarká pedig a változó betőjelét. Az ábrá a cellákba beírtuk az általuk képviselt termeket is. Kétváltozós Karaugh-tábla: Két függetle változóak (pl. A, B) égy lehetséges állapota lehet ( ), tehát ebbe az esetbe a tábla égy darab cellát tartalmaz. Az ábrá a cellákba beírtuk az általuk képviselt termeket is. Háromváltozós Karaugh-tábla: Három függetle változóak (pl. A, B, C) yolc lehetséges állapota lehet ( 3 ), tehát ebbe az esetbe a tábla yolc darab cellát tartalmaz. Négyváltozós Karaugh-tábla: Négy függetle változóak (pl. A, B, C, D) 6 lehetséges állapota lehet ( 4 ), tehát ebbe az esetbe a tábla 6 darab cellát tartalmaz. 7

8 7.B 7.B Egyváltozós tábla Egy függetle változóak (pl. A) két lehetséges állapota lehet ( ), tehát ebbe az esetbe a tábla két darab cellát tartalmaz. A cella kotúrjai mellett feltütetjük a függetle változó logikai értékét, a cella sarká pedig a változó betőjelét. Az ábrá a cellákba beírtuk az általuk képviselt termeket is. Kétváltozós tábla Két függetle változóak (pl. A, B) égy lehetséges állapota lehet ( ), tehát ebbe az esetbe a tábla égy darab cellát tartalmaz. Az ábrá a cellákba beírtuk az általuk képviselt termeket is. Egyváltozós Karaugh-tábla Kétváltozós Karaugh-tábla Háromváltozós Karaugh-tábla Négyváltozós Karaugh-tábla Háromváltozós tábla Három függetle változóak (pl. A, B, C) yolc lehetséges állapota lehet ( 3 ), tehát ebbe az esetbe a tábla yolc darab cellát tartalmaz. Négyváltozós tábla Négy függetle változóak (pl. A, B, C, D) 6 lehetséges állapota lehet ( 4 ), tehát ebbe az esetbe a tábla 6 darab cellát tartalmaz. Miterm táblák Bár a gyakorlatba em haszálják, de egyszerősége miatt elıször ismerkedjük meg az egyváltozós, ezért két darab cellát tartalmazó táblával. Az egyetle változó (jelöljük A-val) a két lehetséges állapot (0, ) valamelyikébe lehet. A cellákba található decimális szám a term sorszáma, a függıleges voal az A változó logikai (igaz) értékét jelzi, vagyis A =. A = 0 és Egyváltozós miterm-tábla Kétváltozós miterm-tábla Háromváltozós miterm-tábla Négyváltozós miterm-tábla Maxterm táblák A maxterm táblákat úgy tuduk felrajzoli, ha követjük a mitermbıl maxtermbe való átírás szabályait. Képezzük a változók egáltját, és a cellák miterm sorszámait kiegészítjük: átsorszámozzuk a cellákat az im = im összefüggés alapjá. Az ábrá az egy-, két-, három- és égyváltozós maxterm-tábla látható. Egyváltozós maxterm-tábla Kétváltozós maxterm-tábla Háromváltozós maxterm-tábla Négyváltozós maxterm-tábla Veitch-táblák A logikai függvéyek kétféle szabályos alakjáak megfelelıe Veitch kétféle táblát vezetett be. A miterm táblát a diszjuktív szabályos függvéyek számára és a maxterm táblát a kojuktív szabályos függvéyek számára. A függetle változók logikai értékeit a tábla kotúrja meté húzott voallal tütetjük fel, és a cellákba beírjuk az ábrázolt term sorszámát. 8

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A természetes számok halmaza (N)

A természetes számok halmaza (N) A természetes számo halmaza (N) A természetes számoat étféleéppe vezethetjü be: ) A Peao-féle axiómaredszerrel ) Evivalecia osztályo segítségével ) A természetes számo axiomatius értelmezése. A Peao-axiómá

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Algebrai és transzcendens számok

Algebrai és transzcendens számok MATEMATIKA A. évfolyam Ismétlı, renszerezı moul az emelt szintő érettségire készülıknek Algebrai és transzcenens számok Készítette: Klement Anrás 00 TANÁRI ÚTMUTATÓ - Ismétlı, renszerezı moul az emelt

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben