30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)"

Átírás

1 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök alaptípusait: az R-S, a J-K, a T és a D tárolót! Rajzolja fel rajzjeleiket! Írja fel az egyes tároló típusok vezérlési táblázatait! Magyarázza el a kapuzott mester-szolga és az élvezérelt tárolók mőködését! Értelmezze a szinkron szekvenciális hálózatok fogalmát! Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) A szekvenciális hálózatok A sorrendi hálózatok, vagy más néven a szekvenciális hálózatok feladata, az idıfüggı logikai függvények megvalósítása. A szekvenciális hálózatok jellemzıje Fontos tulajdonságuk, hogy a kimeneti események állapotát nem csak a bemeneti feltételek, hanem már a korábban végbement kimeneti események is befolyásolják. A szekvenciális hálózatok csoportosítása A szekvenciális hálózatoknak két nagy csoportját különböztetjük meg: Aszinkron szekvenciális hálózatok, Szinkron szekvenciális hálózatok. Aszinkron hálózatok Ez a szekvenciális hálózat azon fajtája, amelynél a kimenet elızı állapotától való függését visszacsatolással vagy tárolókkal valósítják meg. A bementi jellemzı megváltozására a kimenti jellemzı azonnal reagál. Visszacsatolt aszinkron hálózatok tömbvázlata Tárolóval ellátott aszinkron hálózatok tömbvázlata Szinkron hálózatok Az állapotváltozás egy engedélyezı jel hatására, azzal azonos fázisban zajlik le. Ezt az engedélyezı jelet órajelnek, vagy más néven ütemjelnek nevezzük. A kimenet elızı állapotától való függést tárolók segítségével valósítják meg. Szinkron hálózatok tömbvázlata 1

2 Az órajel szerepe Egy adott órajel periódus során a sorrendi hálózat S belsı állapotát a Z 1, Z 2,..., Z p jelet képviselik. Ezt az S állapotot az elızı órajel periódus alatti S, állapot, valamint az X 1, X 2...X n bementi jelek határozzák meg. Az S, állapotra jellemzı Z 1, Z 2,...,Z p jeleket a hálózat memóriája a szóban forgó órajel periódus alatt tárolja. Mivel a számítástechnikai és irányítástechnikai berendezések alapjában véve szekvenciális hálózatoknak tekinthetık, így ezeknek nagyon nagy jelentısége van. A szekvenciális hálózatok kombinációs logikai hálózatot is tartalmaznak. A szinkron és az aszinkron hálózatok jellemzıje A szinkron és az aszinkron hálózatok közös része a kombinációs hálózat, amely a tárolók vezérlési függvényeit állítja elı a kimenti állapotok felhasználásával. A kombinációs hálózat megvalósításakor természetesen törekedni kell a lehetı legegyszerőbb áramköri megoldás kialakítására. A szekvenciális hálózatok belsı állapota Egy adott órajel periódus során a sorrendi hálózat S belsı állapotát a Z1,Z2,...,Zp jelet képviselik. Ezt az S állapotot az elızı órajel periódus alatti S, állapot, valamint azx1,x2...xn bementi jelek határozzák meg. Az S, állapotra jellemzı Z1,Z,...,Zp jeleket a hálózat memóriája a szóban forgó órajel periódus alatt tárolja. A szekvenciális hálózatok a számítástechnikában Könnyen belátható, hogy a számítógépek is a szekvenciális hálózatokhoz hasonlóan mőködnek: ugyanolyan bemeneti eseményhez tartozhat más kimeneti esemény is. Megtalálható a számítógépekben órajellel vezérelt áramkörök, illetve különbözı regiszterek is. A szekvenciális hálózatok az automatikai berendezésekben Mivel a számítástechnikai és irányítástechnikai berendezések alapjában véve szekvenciális hálózatoknak tekinthetık, így ezeknek nagyon nagy jelentısége van. A szekvenciális hálózatok kombinációs logikai hálózatot is tartalmaznak. A NAND rendszerekre érvényes szabályok A NAND logikai hálózatokban Két- és többszintő hálózatok a páratlan szinteken VAGY kapcsolat valósul meg; a páros szinteken ÉS kapcsolat valósul meg; a páros szinteken bevezetett változók negálás nélkül jelennek meg a kimeneten; a páratlan szinteken bevezetett változók negálva jelennek meg a kimeneten. A függvényátalakítással kapcsolatos következtetések A szabályok alkalmazásával többváltozós hálózatokat is meg tudunk a NEM-ÉS-VAGY rendszerhez hasonlóan egyszerősítés nélkül valósítani NAND rendszerben is. Fogalmazzuk meg általánosan a NAND rendszerekre érvényes szabályokat! A függvény átalakítása a De Morgan-azonosságok felhasználásával 5 ( A B + C) D + E = ( A B + C) D E F = A B C D E = A B C D + E = A B C D + E = + A függvény átalakított formáját az ábrával együtt elemezve a következık figyelhetık meg: az elsı és a harmadik szinten (a páratlan szinteken) VAGY mővelet valósul meg; a második és a negyedik szinten (a páros szinteken) ÉS mővelet valósul meg; a hálózatba páros szinten bevezetett változók a kimeneten változatlanul jelennek meg; a hálózatba páratlan szinten bevezetett változók a kimeneten negálva jelentkeznek. A hálózat logikai függvénye F 5 = A B C D E NAND kapukkal felépített logikai hálózatok analízise Elemezzük az ábrán látható NAND kapukból felépített többszintő logikai hálózatot! NAND kapukkal felépített logikai hálózatok NAND kapuk felhasználásával tetszıleges logikai függvény megvalósítható, vagyis a NAND kapu-rendszer funkcionálisan teljes rendszer. Vizsgáljuk meg, hogy többszintes hálózatok hogyan valósíthatók meg a NAND-rendszerben! 2

3 Egyszerősített többszintő logikai hálózat NAND kapukkal Többszintő logikai hálózat NAND kapukkal NOR kapukkal felépített logikai hálózatok NOR kapuk felhasználásával tetszıleges logikai függvény megvalósítható, vagyis a NOR kapu-rendszer funkcionálisan teljes rendszer.vizsgáljuk meg, hogy többszintes hálózatok hogyan valósíthatók meg a NOR-rendszerben! A NOR kapukkal felépített logikai hálózat logikai függvényének átalakítása A függvényt a De Morgan-azonosságok felhasználásával átalakítva: 5 ( A B + C) D + E = ( A B + C) D E F = A B C D E = A B C D + E = A B C D + E = + A függvény átalakított formáját az ábrával együtt elemezve a következık figyelhetık meg: az elsı és a harmadik szinten (a páratlan szinteken) ÉS mővelet valósul meg; a második és a negyedik szinten (a páros szinteken) VAGY mővelet valósul meg; a hálózatba páros szinten bevezetett változók a kimeneten változatlanul jelennek meg; a hálózatba páratlan szinten bevezetett változók a kimeneten negálva jelentkeznek Egyszerősített többszintő logikai hálózat NOR kapukkal Többszintő logikai hálózat NOR kapukkal A NOR rendszerekre érvényes szabályok A NOR logikai hálózatokban: a páratlan szinteken ÉS kapcsolat valósul meg; a páros szinteken VAGY kapcsolat valósul meg; a páros szinteken bevezetett változók negálás nélkül jelennek meg a kimeneten; a páratlan szinteken bevezetett változók negálva jelennek meg a kimeneten. Az átalakított függvénnyel kapcsolatos következtetések A szabályok alkalmazásával többváltozós hálózatokat is meg tudunk a NEM-ÉS-VAGY rendszerhez hasonlóan egyszerősítés nélkül valósítani NOR rendszerben is. Integrált tároló áramkörök logikai típusai A flip-flop A flip-flop-ok a digitális áramkörök legfontosabb tároló elemei. Ezeket a szaknyelv bistabil multivibrátornak vagy más néven billenı áramkörnek is nevezi. A flip-flop tulajdonságai Két alapvetı tulajdonságuk van: Két ellentétes állapottal rendelkeznek, külsı beavatkozás nélkül akármelyiket megtartja. Egy vagy több bemenettel van ellátva, ezek segítségével történik az áramkör egyik vagy másik állapotba való átbillentése. 3

4 1 bit információ tárolása Egy billenı áramkör egy bit információ tárolására alkalmas Elemi tároló áramkör A logikai kapukból felépített tárolók Mint látható, a kimenetek egymás negáltjai. Tételezzük fel, hogy bekapcsolás után az áramkör a Q = 0, és Q = 1 logikai állapotot veszi fel. A logikai kapukból felépített tárolók mőködése A kimenetek állapotát a bementei változók logikai szintje fogja meghatározni a következıképpen: Ha A = 0 és B = 0, akkor Q =1, ha A = 1 és B = 0, akkor Q = 0, ha A = 0 és B = 1, akkor Q =1, és ha A = 1 és B = 1, akkor Q =1, és a kimeneten azonos logikai érték adódik, ez azonban nem lehetséges, így ez a bemeneti kombináció nem megengedhetı. R-S típusú tároló Két bemenettel (S és R) és két kimenettel Q és Q rendelkezik. A bemenetek típusai S: beíró bemenet: ezen keresztül a tárolandó információ beírható. R: reset: ezen keresztül a tárolt információ törölhetı. A tiltott bemeneti kombináció Ilyen tárolók esetén az S=1 és R=1 bementi kombináció tiltott kombináció, hiszen egy idıben beírni és törölni értelmetlen dolog. R-S típusú tároló rajzjele R-S típusú tároló Inverz R-S típusú tároló rajzjele Inverz R-S tároló Inverz R-S típusú tároló Ez a tároló áramkör az R-S tároló inverz függvényét valósítja meg. J-K típusú tároló Ez a flip-flop kiküszöböli az R-S tároló hibás bementi kombinációját. J: beíró bemene K: törlı bemenet 4

5 J-K típusú tároló rajzjele J-K tároló T tároló rajzjele T tároló D típusú tároló rajzjele D tároló T típusú tároló Abban az esetben kapunk T tárolót, ha J-K tároló bementeit összekötjük, azaz azokat értékkombinációkat kizárjuk, amikor a J és a K nem egyezik meg. Egy adatbemenettel és egy vezérlıbemenettel rendelkezik. D típusú tároló Bementére adott információ a kimenetén egy vezérlıjel idıtartamával késleltetve jelenik meg. Akkor kapunk D tárolót, ha a J=K értékkombinációkat kizárjuk. Integrált tároló áramkörök vezérlés jellegétıl függı típusai Tároló áramkörök A tárolók állapotát és állapot változását a bemeneti logikai kombinációk mellett az órajel is befolyásolhatja. Ennek a figyelembe vételével a következık szerint csoportosíthatjuk a tároló áramköröket: Statikus tárolók, Statikus kapuzott tárolók, Kétfokozatú tárolók, Élvezérelt tárolók. Statikus tárolók Ha a statikus tárolók bemenetére információt kapcsolunk, akkor a kimenet logikai értéke azonnal megváltozik. Ennek az a hátránya, hogy a bemenetre kerülı nem hasznos jel (véletlen jel, pl.: zaj) is állapotváltozást okoz a kimeneten. Az RS flip-flop a legegyszerőbb aszinkron sorrendi hálózat. Jellegzetessége, hogy a kimeneti állapota a bemenı jelkombináció hatására billenésszerően azonnal változik. Ez a tulajdonsága alkalmatlanná teszi szinkron sorrendi hálózat felépítésére. Statikus tárolók jelölése R-S tároló kialakítása NAND kapukból Inverz R-S tároló kialakítása NAND kapukból Statikus kapuzott tároló általános jelölése Statikus kapuzott RS tároló felépítése Kapuzott J-K tároló felépítése Kapuzott T tároló felépítése Kapuzott D tároló felépítése Az órajel-vezérlés megoldásai Az órajel vagy más néven kapuzó jel a bemenetre kerülı véletlen jel hatását küszöböli ki. A vezérelt flip-flop állapota csakis a C órajellel szinkronban változhat. Mind az ötféle logikai típusú tároló megvalósítható kapuzott statikus tárolóként. 5

6 Statikus kapuzott tárolók A fenti ábrán bemutatott órajel vezérelt RS flip-flop állapota csak az órajellel szinkronban változhat. A két órajelimpulzus között (amikor C=0) a NEM-ÉS kapukból felépített flip-flop S és R bemeneti jelei S = R = 1, és függetlenek az S és R jelektıl. Ezért két órajel-impulzus között a Q és Q kimenetek nem változnak meg. A direkt beírás és törlés megoldása Ha C=1 akkor a bemeneti jelek vezérlik a flip-flopot. Az egyes áramkörökben szükséges, hogy a flip-flop ne csak az órajellel szinkronban mőködjön, hanem bármikor lehessen vezérelni. Ilyen tároló áramköröket közvetlen beíró S d és közvetlen törlı bemenetekkel R d látják el. Kétfokozatú (master-slave) tárolók Közvetlen vezérléső RS flip-flop felépítése és rajzjele A két fokozatú tárolók vagy más néven a mester-szolga tároló mőködése a következı: Az S 1 és S 2 kapcsoló mindig ellenfázisban mőködik. Ha az S 1 záródik a bemeneti információ az elsı (mester) tárolóba kerül. Mivel S 2 nyitva van így az információ nem jut el a második (szolga) tárolóba. Ha S 1 nyit a mester tárolóba nem lehet információt bevinni. Mivel S 2 zár az információ a mesterbıl átíródik a szolga tárolóba és megjelenik a kimeneten. Kétfokozatú J-K (master-slave) tároló A J-K master-slave flip-flop két összekapcsolt órajelvezérléső RS flip-flopból áll. Az órajel-impulzus alatt, amíg C = 1, a master billenésszerően azonnal követi az S és R jelkombináció által meghatározott állapot. Ugyanakkor a slave tároló órajele C = C = 0, és ennek következtében állapota teljesen független a master flip-flop állapotától. Két órajel-impulzus között (C=0) a master tartja az utolsó felvett állapotot. Ez idı alatt a slave átveszi a master állapotát. Összefoglalva az S és R bemenet csak akkor írja be az információt a master flip-flopba, amikor C = 1, és a slave flip-flop csak akkor veszi át ezt az információt, amikor C = 0. 6

7 Élvezérelt tárolók Az élvezérelt tárolók esetében a flip-flopoknál az órajel felfutó éle, vagy lefutó éle váltja ki az információ továbbítását a kimenetre. Élvezérelt tárolók típusai Az élvezérelt tárolók esetében a flip-flopoknál az órajel felfutó éle, vagy lefutó éle váltja ki az információ továbbítását a kimenetre. Itt arra kell ügyelni, hogy az információ az órajel felfutó vagy lefutó élének megjelenése elıtt stabilan a bemeneten legyen. Ezt az idıt beállítási idınek nevezzük. Az órajel felfutó, vagy lefutó élének megjelenése után a bemeneti információnak még egy rövid ideig fenn kell állnia. Ezt az idıt nevezzük tartási idınek. A beállítási és tartási idınek együttesen kb. 15 ns-nak kell lennie. További követelmény az órajel felfutó, vagy lefutó élének idıtartama. A gyakorlatban 200 ns maximális felfutó, vagy lefutó idı még megengedett. Élvezérelt tárolók: általános jelölés Élvezérelt tároló jelalakjai Szekvenciális szinkron hálózatok Szekvenciális szinkron hálózat A kimenetek egymást követı állapotai A szekvenciális hálózatok instabilitása A szekvenciális hálózatok instabilitása, a kimenet határozatlansága. A szekvenciális hálózatok átmeneti jellemzıi A szekvenciális hálózatok átmeneti jellemzıi: két stabil állapot közti folyamat. A vizsgált szekvenciális hálózatok jellemzıi A vizsgált szekvenciális hálózatok jellemzıi: szinkron hálózat, mert áttekinthetıbb mőködéső, az instabilitás és az átmeneti jelenségeket figyelmen kívül hagyjuk Az áramkörök mőködésének leírási módszerei Az áramkörök mőködésének leírási módszerei: állapotdiagram, ütemdiagram fogalma. Feltételezett kiinduló állapot felvétele Feltételezett kiinduló állapot felvétele: a kimenetek állapota logikai 0. A vezérlési függvények A vezérlési függvények fogalma, meghatározása: a kapcsolás alapján mindhárom J és K bemenet vezérlési függvényeinek meghatározása 7

8 Az állapotdiagram részei Az állapotdiagram részei, jelölésmódja, a kimenetek egymást követı állapotainak grafikus ábrázolási módja Az ütemdiagram részei Az ütemdiagram részei, jelölésmódja, a kimenetek állapotainak idıbeli változását szemléltetı ábrázolási mód Az áramkör állapotdiagramja A szinkron hálózat A hiányzó állapotok vizsgálata A hiányzó állapotok vizsgálata, behelyettesítve a vezérlési függvényekbe, hol lép be a ciklusba? Az áramkör teljes állapotdiagramja Logikai kapukból felépített szekvenciális aszinkron hálózat 8

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Digitális rendszerek II. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Bevezető Bool algebra Egy állítás vagy IGAZ vagy HAMIS Egy esemény bekövetkezik vagy nem Logikai változóként kezelhetjük, amely

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS. Bevezetés PROF. DR. ZSIGMOND GYULA PROF. DR. ZSIGMOND GYULA BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK HIBAMENTESSÉGÉRİL ON RELIABILITY OF SECURITY TECHNOLOGY SYSTEMS A biztonságtechnikai rendszerek egyik fontos része a kisfeszültségő alrendszer. Ennek

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

Pentium II UltraSPARC II picojava II

Pentium II UltraSPARC II picojava II 1. Számítógép architektúra fogalma, virtuális gépek, hardver-szoftver Egy-egy szint adattípusainak, műveleteinek, szolgáltatásainak összesége a szint architektúrája. Ez a szint használója (pl.: programozó)

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÁBEL

LOGSYS FEJLESZTŐI KÁBEL L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÁBEL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 11. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A... 2 3 A felépítése... 3 3.1 A blokkvázlata... 6 4 A funkciói...

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK

15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK 15. PERIFÉRIÁLIS TECHNOLÓGIÁK Dr. Mikó Balázs Horváth Richárd A számítógéppel segített tervezés nem fejezıdik be a termék modellezésével és a rajzkészítéssel, további felhasználásra szánjuk azokat. Ezen

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Robotkommunikáció 2. rész

Robotkommunikáció 2. rész Barna Zsombor, Kiss Ádám Robotkommunikáció 2. rész BEVEZETŐ ÉS PROJEKTSPECIFIKÁCIÓ A kommunikáció az információcsere folyamata. Minden olyan eseményt tekintsünk kommunikációnak, amelyben valamely dolog

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben