HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:"

Átírás

1 HÁZI FELADAT Egy allélos mendeli 1. A patkányokban a szõrzet színét autoszómás lókusz szabályozza: a fekete szín domináns, az albínó recesszív allél. Ha egy fekete heterozigótával kereszteznek egy fehér patkányt, az utódok: a) mind feketék lesznek. b) fekete és fehér 1:1 arányban lesznek. c) 3:1 arányban fekete és fehér lesz. d) 3:1 arányban fehér és fekete lesz. e) mind szürke lesz. 2. Egy családban az apa és az anya is nagyon keserûnek érzi a feniltiokarbamid nevû kémiai anyagot. Négy gyermekük közül kettõ nem érzi ezt az anyagot keserûnek. Feltételezve, hogy a keserû ízérzést egy gén allélpárja határozza meg, domináns vagy recesszív az ízérzés? Mi a szülõpár és a két említett gyermek genotípusa a jellegre? 3. A törpenövés egy formája az achondroplasia; egy gén útján öröklõdik. Egy achondroplasiás törpe házaspárnak egy achondroplasiás és egy egészséges gyermeke születik. a) Domináns vagy recesszív allél örökíti-e ezt a törpenövést? b) Mi a szülõpár valószínû genotípusa? c) Mi a valószínûsége, hogy egy következõ születendõ gyermekük törpe lesz? 4. A shorthorn (rövidszarvú) szarvasmarhák vörös szõrzetszínét meghatározó allél nem teljes dominanciát mutat (intermedier) a fehér színnel szemben. A jellegre heterozigóta tehén vagy bika rozsdaszínû. Egy tenyésztõnek van mind a három fenotípus kategóriába tartozó állata, melyeket különbözõ kombinációkban keresztez. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl: a) vörös x vörös b) vörös x rozsda c) vörös x fehér d) rozsda x rozsda e) rozsda x fehér f) fehér x fehér 5. Emberben a fenílketonúria autoszómás recesszív öröklõdésû metabolikus betegség. Egy nem beteg házaspárnak egy fenilketonúriás leánya és egy egészséges fia van. Mi a valószínûsége, hogy az egészséges fiú gyermek a recesszív allél hordozója? a) 3 / 4 b) 2 / 3 c) 1 / 2 d) 1 /4 e) egyik sem pontos

2 Két allélos öröklõdés, letális hatással 6. A macskák ún. Manx fenotípusát egy autoszómás allélpár okozza heterozigóta formában. Ez a farok hiányát és a medence szerkezet módosulását jelenti. Homozigóta állapotban letális a jelleg. A letális hatás már a korai embrionális fejlõdésben érvényesül, a homozigóta embrió meg sem születik. Milyen utódok várhatók és milyen arányban, ha két Manx macskát kereszteznek egymással? 7. Az egerek farok formáját autoszómás allélpár határozza meg. A KK genotípusú normál, a Kk kunkori farkú és a kk homozigóta az embrionális fejlõdés korai szakaszában elpusztul. Egy másik allélpár a szõrzet színének alakulására hat. Az YY genotípusú egér normális szürke színû, az Yy sárga, és az yy embrió korai embrionális fejlõdésben elpusztul. Két sárga színû kunkori farkú egyedet kereszteznek egymással. Milyen arányban várható normál farkú és normál szõrû egyed a túlélõ utódok között? Több allélos 8. Egyes emlõs állatok (nyúl, tengeri malac, egér) bundaszínét egy allélsor szabályozza (egy gén több allélformája). Az allélsorban a dominancia viszonyokat a szimbólumok között leírt jel mutatja: C + > C ch > C h. A C + fekete, a C ch chinchilla és a C h himalája fenotípust eredményez. A C + C ch x C ch C h keresztezésbõl milyen arányban várható himalája fenotípusú utód? 9. A macska cirmos szõrzetét egy három allélos autoszómás lókusz határozza meg. A dominancia viszonyok alapján meghatározott fenotípus viszonyokat fejezi ki az alábbi táblázat: allél fenotípus dominancia viszony T a Abyssinian T a domináns T és t b -hez T cirmos T domináns t b -hez T b foltosan cirmos t b recesszív T a és T-hez Egy abyssiniani nõstényt cirmos hímmel kereszteznek. Az alom négy utódból állt, melybõl kettõ abyssiniai, egy cirmos és egy foltosan cirmos volt. Melyik állítással támaszthatók alá az adatok? a) Mindkét szülõ heterozigóta és a t b allél hordozója. b) A nõstény heterozigóta és a t b allél hordozója. c) A hím heterozigóta és a T a allél hordozója. d) A nõstény genotípusa T a T, a hím genotípusa Tt b. e) A keresztezés eredményét egyik sem igazolja. 10. Egy családban csak AB vércsoportú gyerekek születnek. Milyen a szülõk genotípusa?

3 11. Egy házaspárban az apa AB, az anya 0 vércsoportú. Két gyermekük születik, közülük az egyik A, a másik 0 vércsoportú. Az apa válókeresetet ad be, mert szerinte az egyik gyermek nem lehet az övé. Hogyan döntene a bíró helyében? 12. Vegyes feladat (14 pont) A kutyák szõrzetszíne egy autoszómás gén hatására lehet sötét, sárgásbarna illetve foltos. Egy sötét és foltos keresztezés pedigréje a következõ: a) Jellemezze, értelmezze az öröklõdés mechanizmusát! Jelölje az allélokat! b) Írja fel az I/1 és I/2 szülõpár genotípusát megfelelõ jelöléssel! Relációanalízis c) A II/1 és II/2 egyedek heterozigóták, mert a II/1 és II/2 egyedeknek nem lehet sötét pigmentû utóda. d) Az I/1 és I/2 szülõpárnak nem lehet foltos utóda, mert a foltos fenotípus csak homozigóta formában jöhet létre. e) Milyen utódok és milyen arányban jöhetnek létre a III/3 és III/4 egyedek keresztezésével (beltenyésztésével)? f) Hány % valószínûséggel születhet foltos kutya a III/1 és III/2 egyedek keresztezõdésébõl? 13. Az egerek kunkori bajusza és tarka bundaszíne dominánsan öröklõdõ jelleg. E jellegek független lókuszokon lokalizáltak. Kísérlet során beltenyésztett kunkori bajuszú, tarka bundájú hímmel kereszteznek egy normál bajuszú, nem tarka nõstényt. Milyen arányban vár kunkori bajuszú, nem tarka bundájú egyedeket F 1 utódai között? És F 2 -ben? Génkölcsönhatások 14. A nyulak szõrzetszínének öröklõdése A nyulak fekete szõrzetszínét két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár alakítja ki. Ezek közül a fehér bécsi nyúlban csak az egyikbõl található meg domináns allél, az albínó fehér nyúlban pedig a másik allélpárban van domináns allél. Homozigóta fehér bécsi nyúl (BBaa) és homozigóta fehér albínó nyúl (bbaa) keresztezésébõl fekete szõrû nyulak születnek. A fentiek alapján oldja meg a következõ feladatokat!

4 Négyféle asszociáció A) fekete szõrû nyúl B) fehér szõrû nyúl C) mindkettõ D) egyik sem 1. Domináns allélt tartalmaz: 2. Recesszív allélt tartalmazhat: 3. Egyszerre mindkét génbõl tartalmazhat domináns allélt: 4. Csak az egyik génbõl tartalmazhat domináns allélt: 5. Csak az egyik génbõl tartalmazhat recesszív allélt. 6. Mindkét génbõl tartalmazhat recesszív allélt: 7. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve homozigóta: 8. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve heterozigóta: 15. A tyúktaraj alakjának öröklõdése A házityúkok tarajának alakját két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár határozza meg. R- allél a rózsatarajt, B-allél a borsótarajt alakítja ki. Homozigóta r és b allélpár együttes elõfordulásának hatására fûrészelt taraj alakul ki. Homozigóta borsótarajú (BBrr), illetve homozigóta rózsatarajú (bbrr) házityúkok keresztezésébõl viszont diótarajú egyedek jönnek létre. A következõ feladatban ezeknek az F 1 diótarajú egyedeknek egymás közötti keresztezésébõl származó F 2 nemzedékre vonatkoznak a megállapítások. Többszörös asszociáció a) borsótarajú egyed b) diótarajú egyed c) rózsatarajú egyed d) fûrészelt tarajú egyed 1. Két homozigóta allélpárt tartalmazhat: 2. Heterozigóta allélpárt is tartalmazhat: 3. Csak homozigóta allélpárt tartalmazhat: 4. Valószínûsége a második utódnemzedékben 3:16: 5. Valószínûsége a második utódnemzedékben 1:16: 6. Lehet benne homozigóta allélpár: 7. Egyetlen domináns allél esetén is kialakulhat: 8. Két domináns allél is lehet benne: 16. A gyújtoványfû virágszínének öröklõdése A gyújtoványfû virága fehér, piros és lila változatban alakult ki. A virágszínét kialakító gén (Aa) hatását egy másik gén (Bb) befolyásolja, melynek hatására lúgosság (B) vagy savasság (b) alakul ki. A virág színe A-allél esetében savanyú közegben piros, lúgos közegben pedig lila lesz. Az a-allél fehér színt örökít. A gének függetlenül öröklõdnek egymástól. Egyszerû választás 1. Milyen lesz az F 1 növények virágának színe, ha homozigóta piros és aabb fehér virágú növényeket kereszteznek? A) Mind piros virágú lesz. B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakul. E) Piros és lila virágú alakul ki. 2. Milyen lesz az F 2 növények virágának színe? A) Mind piros virágú lesz.

5 B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakulhat. E) Piros és lila virágú alakul ki. 3. Mi lesz a piros virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs piros virágú növény az F 2 -ben 4. Mi lesz a fehér virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs fehér virágú növény az F 2 -ben 5. Mi lesz a lila virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs lila virágú növény az F 2 -ben 6. Milyen utódai lehetnek az F 2 lila virágú egyedeknek? A) Csakis lila virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 7. Milyen utódai lehetnek az F 2 piros virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis piros virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 8. Milyen utódai lehetnek az F 2 fehér virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis fehér virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. Kapcsolt öröklõdések 17. Punett angol genetikus Mendel kísérleteinek megismétlésének során a következõt észlelte: Bíbor virágú, hosszúkás pollenû egyedet keresztezett piros virágú, kerek pollenûvel. (Mindkettõ homozigóta volt.) F 1 -ben egyöntetûen bíbor - hosszúkás borsót kapott. Ha

6 azonban egy ilyen F 1 egyedet visszakeresztezett egy piros - kerekkel, akkor a következõ eredményeket kapta: bíbor - hosszúkás 46 db bíbor - kerek 4 db piros - hosszúkás 4 db piros - kerek 46 db a) Milyen öröklõdést mutat a két jelleg? b) Milyen eredményt kellett volna kapnunk a mendeli szabályok szerint? c) Miért nem ezt tapasztaltuk? d) Milyen eredményt várunk, ha két F 1 egyedet keresztezve elõállítjuk F 2 -t? 18. Heterozigóta ecetmuslica nõstényeket, melyek normál fenotípusúak voltak, birecesszív hímekkel kereszteznek. Az utódok között 1930 db normál testû - normál szárnyú, 1888 db fekete testû - csökevényes szárnyú, 412 db fekete testû - normál szárnyú, 370 db normál testû - csökevényes szárnyú utódot kaptak. a) Mi volt a hímek fenotípusa? b) Milyen viszony van a testszínt és a szárnyat kialakító gén? c) Mennyi a távolság a két lókusz között? Mennyiségi jellegek öröklõdése 19. Egy paradicsomfajta bogyótermésének tömegét három különbözõ, nem kapcsolt gén befolyásolja. A DDEEFF genotípusú vonal termésének tömege 150 g, a ddeeff genotípus 30 g-os bogyóval jellemezhetõ. A gének hatása összegzõdik. Minden nagybetûvel jelzett allél azonos mértékben növeli a termés tömegét. Válaszai csak indoklással fogadhatók el! a) Határozza meg a fent leírt egyedek keresztezésébõl származó F 1 növények bogyóinak tömegét! b) Az F 1 egyedeket a kis bogyójú szülõvel keresztezzük. Milyen bogyótömegû formák és milyen arányban várhatók? c) Egy 30g-os és egy 90g-os bogyójú növényt kereszteznek egymással. Az utódaik 1:1 arányban 70 és 50g-os bogyójú terméseket hoztak. Milyen volt a 90g-os termésû paradicsom genotípusa? NEMHEZ KÖTÖTT ÖRÖKLÕDÉSEK 20. Egy férfi, aki többféle betegségben szenved, egészséges nõt vesz feleségül. 8 gyermekük születik (4 fiú, 4 leány). Minden leány az apa betegségeiben szenved, a fiúk valamennyien egészségesek. Az apa betegségei milyen öröklõdésmenettel jellemezhetõk? 21. A mellékelt a), b) és c) családfa ábrái milyen öröklõdésmenetû rendellenességre utalnak? Írja fel az egyes családokban a valószínû genotípusokat! a)

7 b) c) 22. A hemofília X kromoszómás recesszív allél által meghatározott betegség. A normális véralvadáshoz domináns allél jelenléte szükséges az X kromoszómán. a) Egy normális véralvadású, de heterozigóta nõ és normális véralvadású férfi házasságából származó gyermekek között milyen arányban várható hemofíliás? b) Egy normális véralvadású (homozigóta) nõ és hemofíliás férfi házasságából fiú és leány gyermekeket milyen valószínûséggel veszélyezteti a betegség? 23. Hány szex kromatin lesz a sejtmagjaiban az alábbi ivari kromoszómákat hordozó genotípusoknak? a) XY b) XX c) XXY d) XXX e) XYY 24. A macska bundaszínét két festékanyag (sárga és fekete) határozza meg, melyek képzõdését X kromoszómás allélok szabályozzák. Ennek megfelelõen a kandúr sárga vagy fekete lehet, a nõstény macska pedig sárga, cirmos és fekete fenotípusú lehet. A cirmos a heterozigóta genotípusnak megfelelõ szõrzet. a) Milyen utódai lehetnek egy sárga kandúrnak és egy fekete nõstény macskának? b) Milyen eredmény várható egy reciprok keresztezésbõl (fekete kandúr és sárga nõstény)?

8 25. Az ábrán látható pedigrében a sötétített formák olyan személyeket jelölnek, akik X kromoszómás, recesszív jelleget mutatnak. Feltételezzük, hogy nincs új mutáció, kromoszóma szét nem válás, stb. 1. Milyen a második sorban szereplõ utolsó nõegyed a jellegre? A) Homozigóta domináns. B) Heterozigóta. C) Homozigóta recesszív. D) Bármi lehet. 2. A második sor elsõ nõegyede házasságot köt a jellegre fenotípusosan normális férfival. Milyen fenotípusúak lehetnek a gyerekeik? A) Mind normális. B) Fele normális, fele mutatja a jelleget az ivaruktól függetlenül. C) A leánygyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. D) A fiúgyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. E) Valamennyi leánygyerek normális, a fiúk mindegyike mutatja a jelleget. VEGYES (AUTOSZÓMÁS ÉS IVARI KROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT) ÖRÖKLÕDÉSEK 26. Hosszú szárnyú, szürke testû muslica nõstényeket rövid szárnyú sárga hímekkel keresztezünk. Az utódok (F 1 ) mindig hosszú szárnyúak és szürke testûek. Az utódokat egymás közt keresztezve a következõ utódokat kapjuk (F 2 ): hosszú szárnyú, szürke testû hím: 30, hosszú szárnyú, szürke testû nõstény: 62, hosszú szárnyú, sárga testû hím: 30, rövid szárnyú, szürke testû hím: 11, rövid szárnyú, szürke testû nõstény: 23, rövid szárnyú, sárga testû hím: 9. a) Milyen öröklõdésmenetû a szárnyhosszt meghatározó gén? b) Milyen öröklõdésmenetû a testszínt meghatározó gén? c) Van-e közöttük kapcsoltság? d) Írja fel a szülõk, ill. az F 1 és F 2 utódok genotípusát! 27. Adjon választ a leírt kérdésekre a következõ adatok alapján! Egy laboratóriumi egérpopuláció sötétbarna szõrzetszínû. Egy testvérkeresztezésbõl származó alomban két világos szõrzetû utód fordult elõ. A mutáció megjelenését az ábrán szemléltetett pedigré mutatja:

9 A legelsõ szülõpárnak összesen 89 utódja volt, azok között nem volt világos szõrzetszínû. 1. Milyen öröklõdésmenetet mutat az adatok alapján a világos szõrzetszín? A) Autoszómás recesszív öröklésmenetet. B) Autoszómás domináns öröklésmenetet. C) X kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetet. D) Nem lehet eldönteni, hogy autoszómás vagy ivari öröklésmenet. 2. Ha az utolsó sor elsõ helyén szereplõ hímet az utolsó elõtti nõsténnyel keresztezzük, mi a valószínûsége, hogy az elsõ születendõ utóduk világos szõrzetszínû lesz? A) 1 / 64 B) 1 / 16 C) 1 / 9 D) 1 / 4 E) Egyik állítás sem pontos. 3. Ha az utolsó sor második hímét a harmadik helyen szereplõ nõsténnyel keresztezzük, milyen arányban várható világos szõrzetszínû utód? A) Nem várható világos szõrzetszínû utód. B) 1 / 2 C) 1 / 4 D) 1 / 16 E) Mindegyik utód világos szõrzetszínû lesz. 28. A genetikai tanácsadóba olyan fiatal házaspár érkezik, melyben a nõ B, Rh negatív vércsoportú, normális vörösvérsejttel, a férfi viszont A, Rh pozitív, de vörösvérsejtjei ovális alakúak. (Az ovális alakú vörösvérsejtet egy domináns "E" allél okozza, mely az Rh-vércsoport génjével közös kromoszómán található, kb. 20 térképegységnyire tõle.) A férfi szülei AB, Rh pozitív vércsoportú, normál vörösvértestû, illetve 0, Rh negatív vércsoportú, ovális vörösvértestû személyek, a nõ szülei nem ismertek. A házaspárnak már van egy 0, Rh pozitív, ovális fenotípusú gyermeke. 1. Adja meg a fiatal házaspár genotípusát! Válaszát indokolja! (Tegyük fel, hogy a férfi szüleiben az utódképzés szempontjából lényeges rekombináció vagy mutáció nem következett be.) 2. Vezesse le, hogy milyen valószínûséggel várható gyermekeik között ovális vörösvérsejtû! 3. Hány % annak esélye, hogy a pár következõ gyermeke ugyanolyan vércsoportú lesz, mint az elsõ?

POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT

POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT Az S vércsoport esetében három genotípus figyelhető meg: - SS homozigóták (az antigént normál mennyiségben tartalmazzák) - Ss heterozigóták (plazmájuk fele mennyiségű antigént

Részletesebben

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE,

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE, FÜGGETLENSÉG Populációgenetika gyakorlat 2013.02.06. A teljes valószínűség tétele A teljes valószínűség tétele azt mondja ki, hogy

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Genetika 2. előadás. Bevezető

Genetika 2. előadás. Bevezető Genetika 2. előadás Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok Mendeli genetika Bevezető Mi okozza a hasonlóságokat és különbségeket a családtagok között? Gének: biológiai információ alapegysége

Részletesebben

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai A színeződés a melanintól függ, ami szemcsék formájában rakódik le a bőrbe, illetve a szőrbe. A melanint speciális pigmentképző sejtek termelik. A pigmentképződés

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

6. Az öröklődés alapjai

6. Az öröklődés alapjai 6. z öröklődés alapjai GENETIK z örökítő anyag szerveződésével és funkciójával, az élőlények tulajdonságinak átöröklődésével foglalkozó tudomány. genesis: : születés, teremtés, keletkezés, származás Elméletek

Részletesebben

HUMÁNGENETIKA. összeállította: Perczel Tamás

HUMÁNGENETIKA. összeállította: Perczel Tamás HUMÁNGENETIKA összeállította: Perczel Tamás Fenotípus változatok A MENNYISÉGI JELLEGEK folyamatos, átfedő tulajdonságok testmagasság, testtömeg, IQ, bőrszín több gén határozza meg, számtalan kölcsönhatás

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mendel-i öröklődés szabályai (1866) 1. Dominancia törvénye, amely

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A genetika alaptörvényei A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus.

Részletesebben

Balogh g h Z oltán TOXI-COOP Zrt 2011.

Balogh g h Z oltán TOXI-COOP Zrt 2011. Balogh Zoltán TOXI-COOP Zrt 2011. A nagy eleink Dr. Cholnoky Eszter 1928-1987. Dr. Kállai László 1927 2007. Laboratóriumi állatok történelme röviden Kr.e. 2-3000 évvel Rattus norvegicus vagy Oryzomys spp.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 23. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet Veleszületett rendellenességek Szônyi László 29. fejezet A veleszületett rendellenességek típusai A veleszületett rendellenességek (VR) bármely életkorban jelentkezhetnek, de leggyakrabban újszülött korban

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 Kromoszóma eltérések Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 20.3.2010 genmisk6.ppt 1 Alapfogalmak ismétlése Csak a sejtosztódás közben láthatóak (de természetesen

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 13. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az emelt szintű dolgozatok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN

GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN Genealógia és humánökológia Az ökológia az élőlény-együttesek tér- és időbeli eloszlásának okait és a változások hatótényezőit

Részletesebben

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro Genetika előadás Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro Genetika = Az öröklés törvényeinek megismerése 1. Molekuláris genetika: sejt és molekuláris szint 2. Klasszikus genetika: egyedi szint

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal Kedves Versenyző! Gratulálunk a Biológia OKTV-n elért eddigi kiváló teljesítményéhez! Csak így tovább! MINDEN LAPRA A VERSENYZŐ SZÁMÁHOZ ÍRJA FEL A SAJÁT, ASZTALÁN IS LÁTHATÓ SZÁMÁT! Elsőként az 1. feladatot

Részletesebben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben A kutyatenyésztés alapvetően hobbiként űzött tevékenység, mely a tenyésztő, és a leendő tulajdonosok örömét szolgálja. A gondosan megtervezett

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function)

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) Genetikus algoritmusok globális optimalizálás sok lehetséges megoldás közül keressük a legjobbat értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) populáció kiválasztjuk a legrátermettebb egyedeket

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 13. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A nyelv genetikai háttere

A nyelv genetikai háttere A nyelv genetikai háttere Szalontai Ádám ELTE Elméleti Nyelvészeti Doktori Program MTA Nyelvtudományi Intézet 2014. április 29. 1 / 41 Az előadás menete Genetikai bevezető Gének és nyelv elmélet KE család

Részletesebben

Biológia. Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára

Biológia. Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára Biológia Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára Feladattípusok I. Egyszerű választás Ezekben a feladatokban a feltett kérdésekre öt lehetséges

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 28., 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0803 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 30. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

1 of 11 03/19/2011 01:30 AM

1 of 11 03/19/2011 01:30 AM ADATOK A MUDI MAGYAR PÁSZTORKUTYA FAJTA SZÍNÖRÖKLÉSÉHEZ Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: VERES ZSOLT Konzulensek: DR. MIHÓK SÁNDOR egyetemi docens DR. SÁFÁR LÁSZLÓ MJSZ tenyésztésvezető DEBRECEN

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

Nincs öntermékenyítés, de a véges méret miatt a párosodó egyedek bizonyos valószínűséggel rokonok, ezért kerül egy

Nincs öntermékenyítés, de a véges méret miatt a párosodó egyedek bizonyos valószínűséggel rokonok, ezért kerül egy Véges populációméret okozta beltenyésztettség incs öntermékenyítés, de a véges méret miatt a párosodó egyedek bizonyos valószínűséggel rokonok, ezért kerül egy utódba 2 IBD allél Előadásról: -F t (-/2)

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1506 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 4 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1411 Tantárgyfelelős

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A KÍSÉRLETI ÁLLATOK TARTÁSA ÉS GONDOZÁSA II A RÁGCSÁLÓK SZÜKSÉGLETEI, GONDOZÁSA. AZ ÁLLATHÁZ HIGIÉNIÁJA, FELÉPÍTÉSE, MUNKAFOLYAMATAI

A KÍSÉRLETI ÁLLATOK TARTÁSA ÉS GONDOZÁSA II A RÁGCSÁLÓK SZÜKSÉGLETEI, GONDOZÁSA. AZ ÁLLATHÁZ HIGIÉNIÁJA, FELÉPÍTÉSE, MUNKAFOLYAMATAI A KÍSÉRLETI ÁLLATOK TARTÁSA ÉS GONDOZÁSA II A RÁGCSÁLÓK SZÜKSÉGLETEI, GONDOZÁSA. AZ ÁLLATHÁZ HIGIÉNIÁJA, FELÉPÍTÉSE, MUNKAFOLYAMATAI. FERTŐTLENÍTÉS, KARANTÉNEZÉS. TENYÉSZTÉS, REGISZTRÁCIÓ, JELÖLÉS Dr.

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9

Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9 Tartalomjegyzék Elõszó a 2. kiadáshoz 9 I. SEJTBIOLÓGIA 11 1.1. feladat: A protoplazma vegyületei I. * 11 1.2. feladat: A protoplazma vegyületei II. * 14 1.3. feladat: A sejt ** 16 1.4. feladat: Az ozmózis

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az emelt szintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 29. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. május 18. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a 2. dolgozathoz

Gyakorló feladatok a 2. dolgozathoz Gyakorló feladatok a. dolgozathoz. Tíz darab tízforintost feldobunk. Mennyi annak a valószínűsége hogy vagy mindegyiken írást vagy mindegyiken fejet kapunk? 9. Egy kör alakú asztal mellett tízen ebédelnek:

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

Ö Á Í Í ű ű ú ű ű ű ű ú ú ú ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ú ű ú ú ú ű ú Á ú ű ű Ó ú ű ű ű ú Ó ú ű ú É ú ú ú ű ű ú ű ú Ú Á ú É ú Ó ú ú ú ú ű ű ű ú É Á É É ű ű Í ú ú Ó Í ű Í ű ű ú ű ű ű É ű ú Á ű ű ú Í ű Á ű ú ú É

Részletesebben

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk:

A németjuhász fajtajellegének leírásakor a megengedett színek jellemzésénél a következőket találjuk: AZ ORDAS NÉMETJUHÁSZ "MÚZEUMI DARAB"? Európa déli országaiban az ordas szín a németjuhásznál - különösen az "elit tenyésztés" kedvelői körében - nem örvend túl nagy népszerűségnek. Hogy ez miért van így,

Részletesebben

Hordozóság szűrés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára

Hordozóság szűrés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára 16 Hordozóság szűrés Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik interjút adtak számunkra a brosúra elkészítése során. Adatvédelmi okokból az interjúalanyok neveit megváltoztattuk. A segédanyagot közreadta

Részletesebben

I. Kvíz (minden helyes válasz 0,5 pontot ér)

I. Kvíz (minden helyes válasz 0,5 pontot ér) I. Kvíz (minden helyes válasz 0,5 pontot ér) 1) Az oxitocin hormon melyik területre hat leginkább? a. Méh b. Máj c. Vér d. Vese 2) Mi a mágneses deklináció? a. Az iránytű eltérése az észak-déli iránytól

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN Heszky László és Kiss Erzsébet Keszthely 2013 PARADIGMAVÁLTÁS AZ ÉLETTUDOMÁNYOKBAN

Részletesebben

Genetika és makroevolúció

Genetika és makroevolúció Genetika és makroevolúció Az élőlények genetikai és alaktani szempontból is stabilnak mutatkoznak: nem alakulnak ki spontán módon új, hasznos struktúrák. Vegyük szemügyre a zsiráfot: túlméretezett végtagok,

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

3. konzultáció (5-6. témakör):

3. konzultáció (5-6. témakör): Felnőttoktatás, természettudomány tantárgy: 1. dia: címdia 3. konzultáció (5-6. témakör): 2. dia: Genetika A Mendeli (klasszikus) genetika az öröklődés formális elemzésével foglalkozó tudományág. Gregor

Részletesebben

A magyar kuvaszfajta fejlesztésének időszerű kérdései és tudományos tanulmányozása Oroszországban a XX. század végén a XXI.

A magyar kuvaszfajta fejlesztésének időszerű kérdései és tudományos tanulmányozása Oroszországban a XX. század végén a XXI. A magyar kuvaszfajta fejlesztésének időszerű kérdései és tudományos tanulmányozása Oroszországban a XX. század végén a XXI. század elején (Jekatyerina Csernuckaja, a magyar kuvaszfajta oroszországi nemzeti

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0101/diakold/popul/popul.html

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0101/diakold/popul/popul.html 1 of 8 5/16/2009 3:04 PM Populáció-genetika A kiszámíthatatlan genetikai sodródás kiszámítható következményei Vagy 5 millió évvel ezelőtt egy pintycsapat sodródott az Egyenlítőn fekvő Galapagos-szigetek

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 14. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

A gének világa, avagy a mi világunk is

A gének világa, avagy a mi világunk is Kovács Árpád Ferenc folyóirata Kovács Árpád Ferenc A gének világa, avagy a mi világunk is 1. rész: A genetika a kezdetektől napjainkig 2010 A gének világa, avagy a mi világunk is 1. Bevezetés életünk központjába

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 22. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

2011. év Szent Mihály havának 17. napja (szombat)

2011. év Szent Mihály havának 17. napja (szombat) 2011. év Szent Mihály havának 17. napja (szombat) DÉMON BUJKÁL A TELEFONBAN KÜLFÖLD A nigériai lakosság egy része azért nem használ mobilt, mert attól fél, hogy belehal. Nem merik használni mobiltelefonjaikat

Részletesebben

Mi az a genetikai teszt?

Mi az a genetikai teszt? 12 Mi az a genetikai teszt? Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház kiadványainak módosítása

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k. Az 1,, 3,, elemeknek hány permutációja van, amelynek harmadik jegye 1- es? Írjuk fel őket! Annyi ahányféleképpen

Részletesebben

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1.

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1. LEÍRÓKARTONOK 1 Leltári szám 201411 2 Megnevezés Tál 4 Leírás, használat/tartalom Sárga alapszínű, korongozott, karcolt és írókás díszítésű díszedény Tükrében a mezőcsáti motívumvilágra jellemző karcolt,

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

A genetikai potenciál növelésének lehetőségei a mangalica fajtában

A genetikai potenciál növelésének lehetőségei a mangalica fajtában A genetikai potenciál növelésének lehetőségei a mangalica fajtában Kusza Szilvia - Novotniné Dankó Gabriella - Jávor András Debreceni Egyetem AGTC Debrecen, 2013. augusztus 17. A sertés faj jellemzői a

Részletesebben

Igazságügyi genetika alapjai

Igazságügyi genetika alapjai Nyomok - Death Valley, CA 2007 / 10 / 11 Igazságügyi genetika alapjai Molekuláris orvostudomány - molekuláris bűnjelek genetikai analízise Pádár Zsolt Igazságügyi genetika vannak az ÉLET dolgai és vannak

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben