HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:"

Átírás

1 HÁZI FELADAT Egy allélos mendeli 1. A patkányokban a szõrzet színét autoszómás lókusz szabályozza: a fekete szín domináns, az albínó recesszív allél. Ha egy fekete heterozigótával kereszteznek egy fehér patkányt, az utódok: a) mind feketék lesznek. b) fekete és fehér 1:1 arányban lesznek. c) 3:1 arányban fekete és fehér lesz. d) 3:1 arányban fehér és fekete lesz. e) mind szürke lesz. 2. Egy családban az apa és az anya is nagyon keserûnek érzi a feniltiokarbamid nevû kémiai anyagot. Négy gyermekük közül kettõ nem érzi ezt az anyagot keserûnek. Feltételezve, hogy a keserû ízérzést egy gén allélpárja határozza meg, domináns vagy recesszív az ízérzés? Mi a szülõpár és a két említett gyermek genotípusa a jellegre? 3. A törpenövés egy formája az achondroplasia; egy gén útján öröklõdik. Egy achondroplasiás törpe házaspárnak egy achondroplasiás és egy egészséges gyermeke születik. a) Domináns vagy recesszív allél örökíti-e ezt a törpenövést? b) Mi a szülõpár valószínû genotípusa? c) Mi a valószínûsége, hogy egy következõ születendõ gyermekük törpe lesz? 4. A shorthorn (rövidszarvú) szarvasmarhák vörös szõrzetszínét meghatározó allél nem teljes dominanciát mutat (intermedier) a fehér színnel szemben. A jellegre heterozigóta tehén vagy bika rozsdaszínû. Egy tenyésztõnek van mind a három fenotípus kategóriába tartozó állata, melyeket különbözõ kombinációkban keresztez. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl: a) vörös x vörös b) vörös x rozsda c) vörös x fehér d) rozsda x rozsda e) rozsda x fehér f) fehér x fehér 5. Emberben a fenílketonúria autoszómás recesszív öröklõdésû metabolikus betegség. Egy nem beteg házaspárnak egy fenilketonúriás leánya és egy egészséges fia van. Mi a valószínûsége, hogy az egészséges fiú gyermek a recesszív allél hordozója? a) 3 / 4 b) 2 / 3 c) 1 / 2 d) 1 /4 e) egyik sem pontos

2 Két allélos öröklõdés, letális hatással 6. A macskák ún. Manx fenotípusát egy autoszómás allélpár okozza heterozigóta formában. Ez a farok hiányát és a medence szerkezet módosulását jelenti. Homozigóta állapotban letális a jelleg. A letális hatás már a korai embrionális fejlõdésben érvényesül, a homozigóta embrió meg sem születik. Milyen utódok várhatók és milyen arányban, ha két Manx macskát kereszteznek egymással? 7. Az egerek farok formáját autoszómás allélpár határozza meg. A KK genotípusú normál, a Kk kunkori farkú és a kk homozigóta az embrionális fejlõdés korai szakaszában elpusztul. Egy másik allélpár a szõrzet színének alakulására hat. Az YY genotípusú egér normális szürke színû, az Yy sárga, és az yy embrió korai embrionális fejlõdésben elpusztul. Két sárga színû kunkori farkú egyedet kereszteznek egymással. Milyen arányban várható normál farkú és normál szõrû egyed a túlélõ utódok között? Több allélos 8. Egyes emlõs állatok (nyúl, tengeri malac, egér) bundaszínét egy allélsor szabályozza (egy gén több allélformája). Az allélsorban a dominancia viszonyokat a szimbólumok között leírt jel mutatja: C + > C ch > C h. A C + fekete, a C ch chinchilla és a C h himalája fenotípust eredményez. A C + C ch x C ch C h keresztezésbõl milyen arányban várható himalája fenotípusú utód? 9. A macska cirmos szõrzetét egy három allélos autoszómás lókusz határozza meg. A dominancia viszonyok alapján meghatározott fenotípus viszonyokat fejezi ki az alábbi táblázat: allél fenotípus dominancia viszony T a Abyssinian T a domináns T és t b -hez T cirmos T domináns t b -hez T b foltosan cirmos t b recesszív T a és T-hez Egy abyssiniani nõstényt cirmos hímmel kereszteznek. Az alom négy utódból állt, melybõl kettõ abyssiniai, egy cirmos és egy foltosan cirmos volt. Melyik állítással támaszthatók alá az adatok? a) Mindkét szülõ heterozigóta és a t b allél hordozója. b) A nõstény heterozigóta és a t b allél hordozója. c) A hím heterozigóta és a T a allél hordozója. d) A nõstény genotípusa T a T, a hím genotípusa Tt b. e) A keresztezés eredményét egyik sem igazolja. 10. Egy családban csak AB vércsoportú gyerekek születnek. Milyen a szülõk genotípusa?

3 11. Egy házaspárban az apa AB, az anya 0 vércsoportú. Két gyermekük születik, közülük az egyik A, a másik 0 vércsoportú. Az apa válókeresetet ad be, mert szerinte az egyik gyermek nem lehet az övé. Hogyan döntene a bíró helyében? 12. Vegyes feladat (14 pont) A kutyák szõrzetszíne egy autoszómás gén hatására lehet sötét, sárgásbarna illetve foltos. Egy sötét és foltos keresztezés pedigréje a következõ: a) Jellemezze, értelmezze az öröklõdés mechanizmusát! Jelölje az allélokat! b) Írja fel az I/1 és I/2 szülõpár genotípusát megfelelõ jelöléssel! Relációanalízis c) A II/1 és II/2 egyedek heterozigóták, mert a II/1 és II/2 egyedeknek nem lehet sötét pigmentû utóda. d) Az I/1 és I/2 szülõpárnak nem lehet foltos utóda, mert a foltos fenotípus csak homozigóta formában jöhet létre. e) Milyen utódok és milyen arányban jöhetnek létre a III/3 és III/4 egyedek keresztezésével (beltenyésztésével)? f) Hány % valószínûséggel születhet foltos kutya a III/1 és III/2 egyedek keresztezõdésébõl? 13. Az egerek kunkori bajusza és tarka bundaszíne dominánsan öröklõdõ jelleg. E jellegek független lókuszokon lokalizáltak. Kísérlet során beltenyésztett kunkori bajuszú, tarka bundájú hímmel kereszteznek egy normál bajuszú, nem tarka nõstényt. Milyen arányban vár kunkori bajuszú, nem tarka bundájú egyedeket F 1 utódai között? És F 2 -ben? Génkölcsönhatások 14. A nyulak szõrzetszínének öröklõdése A nyulak fekete szõrzetszínét két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár alakítja ki. Ezek közül a fehér bécsi nyúlban csak az egyikbõl található meg domináns allél, az albínó fehér nyúlban pedig a másik allélpárban van domináns allél. Homozigóta fehér bécsi nyúl (BBaa) és homozigóta fehér albínó nyúl (bbaa) keresztezésébõl fekete szõrû nyulak születnek. A fentiek alapján oldja meg a következõ feladatokat!

4 Négyféle asszociáció A) fekete szõrû nyúl B) fehér szõrû nyúl C) mindkettõ D) egyik sem 1. Domináns allélt tartalmaz: 2. Recesszív allélt tartalmazhat: 3. Egyszerre mindkét génbõl tartalmazhat domináns allélt: 4. Csak az egyik génbõl tartalmazhat domináns allélt: 5. Csak az egyik génbõl tartalmazhat recesszív allélt. 6. Mindkét génbõl tartalmazhat recesszív allélt: 7. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve homozigóta: 8. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve heterozigóta: 15. A tyúktaraj alakjának öröklõdése A házityúkok tarajának alakját két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár határozza meg. R- allél a rózsatarajt, B-allél a borsótarajt alakítja ki. Homozigóta r és b allélpár együttes elõfordulásának hatására fûrészelt taraj alakul ki. Homozigóta borsótarajú (BBrr), illetve homozigóta rózsatarajú (bbrr) házityúkok keresztezésébõl viszont diótarajú egyedek jönnek létre. A következõ feladatban ezeknek az F 1 diótarajú egyedeknek egymás közötti keresztezésébõl származó F 2 nemzedékre vonatkoznak a megállapítások. Többszörös asszociáció a) borsótarajú egyed b) diótarajú egyed c) rózsatarajú egyed d) fûrészelt tarajú egyed 1. Két homozigóta allélpárt tartalmazhat: 2. Heterozigóta allélpárt is tartalmazhat: 3. Csak homozigóta allélpárt tartalmazhat: 4. Valószínûsége a második utódnemzedékben 3:16: 5. Valószínûsége a második utódnemzedékben 1:16: 6. Lehet benne homozigóta allélpár: 7. Egyetlen domináns allél esetén is kialakulhat: 8. Két domináns allél is lehet benne: 16. A gyújtoványfû virágszínének öröklõdése A gyújtoványfû virága fehér, piros és lila változatban alakult ki. A virágszínét kialakító gén (Aa) hatását egy másik gén (Bb) befolyásolja, melynek hatására lúgosság (B) vagy savasság (b) alakul ki. A virág színe A-allél esetében savanyú közegben piros, lúgos közegben pedig lila lesz. Az a-allél fehér színt örökít. A gének függetlenül öröklõdnek egymástól. Egyszerû választás 1. Milyen lesz az F 1 növények virágának színe, ha homozigóta piros és aabb fehér virágú növényeket kereszteznek? A) Mind piros virágú lesz. B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakul. E) Piros és lila virágú alakul ki. 2. Milyen lesz az F 2 növények virágának színe? A) Mind piros virágú lesz.

5 B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakulhat. E) Piros és lila virágú alakul ki. 3. Mi lesz a piros virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs piros virágú növény az F 2 -ben 4. Mi lesz a fehér virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs fehér virágú növény az F 2 -ben 5. Mi lesz a lila virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs lila virágú növény az F 2 -ben 6. Milyen utódai lehetnek az F 2 lila virágú egyedeknek? A) Csakis lila virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 7. Milyen utódai lehetnek az F 2 piros virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis piros virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 8. Milyen utódai lehetnek az F 2 fehér virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis fehér virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. Kapcsolt öröklõdések 17. Punett angol genetikus Mendel kísérleteinek megismétlésének során a következõt észlelte: Bíbor virágú, hosszúkás pollenû egyedet keresztezett piros virágú, kerek pollenûvel. (Mindkettõ homozigóta volt.) F 1 -ben egyöntetûen bíbor - hosszúkás borsót kapott. Ha

6 azonban egy ilyen F 1 egyedet visszakeresztezett egy piros - kerekkel, akkor a következõ eredményeket kapta: bíbor - hosszúkás 46 db bíbor - kerek 4 db piros - hosszúkás 4 db piros - kerek 46 db a) Milyen öröklõdést mutat a két jelleg? b) Milyen eredményt kellett volna kapnunk a mendeli szabályok szerint? c) Miért nem ezt tapasztaltuk? d) Milyen eredményt várunk, ha két F 1 egyedet keresztezve elõállítjuk F 2 -t? 18. Heterozigóta ecetmuslica nõstényeket, melyek normál fenotípusúak voltak, birecesszív hímekkel kereszteznek. Az utódok között 1930 db normál testû - normál szárnyú, 1888 db fekete testû - csökevényes szárnyú, 412 db fekete testû - normál szárnyú, 370 db normál testû - csökevényes szárnyú utódot kaptak. a) Mi volt a hímek fenotípusa? b) Milyen viszony van a testszínt és a szárnyat kialakító gén? c) Mennyi a távolság a két lókusz között? Mennyiségi jellegek öröklõdése 19. Egy paradicsomfajta bogyótermésének tömegét három különbözõ, nem kapcsolt gén befolyásolja. A DDEEFF genotípusú vonal termésének tömege 150 g, a ddeeff genotípus 30 g-os bogyóval jellemezhetõ. A gének hatása összegzõdik. Minden nagybetûvel jelzett allél azonos mértékben növeli a termés tömegét. Válaszai csak indoklással fogadhatók el! a) Határozza meg a fent leírt egyedek keresztezésébõl származó F 1 növények bogyóinak tömegét! b) Az F 1 egyedeket a kis bogyójú szülõvel keresztezzük. Milyen bogyótömegû formák és milyen arányban várhatók? c) Egy 30g-os és egy 90g-os bogyójú növényt kereszteznek egymással. Az utódaik 1:1 arányban 70 és 50g-os bogyójú terméseket hoztak. Milyen volt a 90g-os termésû paradicsom genotípusa? NEMHEZ KÖTÖTT ÖRÖKLÕDÉSEK 20. Egy férfi, aki többféle betegségben szenved, egészséges nõt vesz feleségül. 8 gyermekük születik (4 fiú, 4 leány). Minden leány az apa betegségeiben szenved, a fiúk valamennyien egészségesek. Az apa betegségei milyen öröklõdésmenettel jellemezhetõk? 21. A mellékelt a), b) és c) családfa ábrái milyen öröklõdésmenetû rendellenességre utalnak? Írja fel az egyes családokban a valószínû genotípusokat! a)

7 b) c) 22. A hemofília X kromoszómás recesszív allél által meghatározott betegség. A normális véralvadáshoz domináns allél jelenléte szükséges az X kromoszómán. a) Egy normális véralvadású, de heterozigóta nõ és normális véralvadású férfi házasságából származó gyermekek között milyen arányban várható hemofíliás? b) Egy normális véralvadású (homozigóta) nõ és hemofíliás férfi házasságából fiú és leány gyermekeket milyen valószínûséggel veszélyezteti a betegség? 23. Hány szex kromatin lesz a sejtmagjaiban az alábbi ivari kromoszómákat hordozó genotípusoknak? a) XY b) XX c) XXY d) XXX e) XYY 24. A macska bundaszínét két festékanyag (sárga és fekete) határozza meg, melyek képzõdését X kromoszómás allélok szabályozzák. Ennek megfelelõen a kandúr sárga vagy fekete lehet, a nõstény macska pedig sárga, cirmos és fekete fenotípusú lehet. A cirmos a heterozigóta genotípusnak megfelelõ szõrzet. a) Milyen utódai lehetnek egy sárga kandúrnak és egy fekete nõstény macskának? b) Milyen eredmény várható egy reciprok keresztezésbõl (fekete kandúr és sárga nõstény)?

8 25. Az ábrán látható pedigrében a sötétített formák olyan személyeket jelölnek, akik X kromoszómás, recesszív jelleget mutatnak. Feltételezzük, hogy nincs új mutáció, kromoszóma szét nem válás, stb. 1. Milyen a második sorban szereplõ utolsó nõegyed a jellegre? A) Homozigóta domináns. B) Heterozigóta. C) Homozigóta recesszív. D) Bármi lehet. 2. A második sor elsõ nõegyede házasságot köt a jellegre fenotípusosan normális férfival. Milyen fenotípusúak lehetnek a gyerekeik? A) Mind normális. B) Fele normális, fele mutatja a jelleget az ivaruktól függetlenül. C) A leánygyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. D) A fiúgyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. E) Valamennyi leánygyerek normális, a fiúk mindegyike mutatja a jelleget. VEGYES (AUTOSZÓMÁS ÉS IVARI KROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT) ÖRÖKLÕDÉSEK 26. Hosszú szárnyú, szürke testû muslica nõstényeket rövid szárnyú sárga hímekkel keresztezünk. Az utódok (F 1 ) mindig hosszú szárnyúak és szürke testûek. Az utódokat egymás közt keresztezve a következõ utódokat kapjuk (F 2 ): hosszú szárnyú, szürke testû hím: 30, hosszú szárnyú, szürke testû nõstény: 62, hosszú szárnyú, sárga testû hím: 30, rövid szárnyú, szürke testû hím: 11, rövid szárnyú, szürke testû nõstény: 23, rövid szárnyú, sárga testû hím: 9. a) Milyen öröklõdésmenetû a szárnyhosszt meghatározó gén? b) Milyen öröklõdésmenetû a testszínt meghatározó gén? c) Van-e közöttük kapcsoltság? d) Írja fel a szülõk, ill. az F 1 és F 2 utódok genotípusát! 27. Adjon választ a leírt kérdésekre a következõ adatok alapján! Egy laboratóriumi egérpopuláció sötétbarna szõrzetszínû. Egy testvérkeresztezésbõl származó alomban két világos szõrzetû utód fordult elõ. A mutáció megjelenését az ábrán szemléltetett pedigré mutatja:

9 A legelsõ szülõpárnak összesen 89 utódja volt, azok között nem volt világos szõrzetszínû. 1. Milyen öröklõdésmenetet mutat az adatok alapján a világos szõrzetszín? A) Autoszómás recesszív öröklésmenetet. B) Autoszómás domináns öröklésmenetet. C) X kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetet. D) Nem lehet eldönteni, hogy autoszómás vagy ivari öröklésmenet. 2. Ha az utolsó sor elsõ helyén szereplõ hímet az utolsó elõtti nõsténnyel keresztezzük, mi a valószínûsége, hogy az elsõ születendõ utóduk világos szõrzetszínû lesz? A) 1 / 64 B) 1 / 16 C) 1 / 9 D) 1 / 4 E) Egyik állítás sem pontos. 3. Ha az utolsó sor második hímét a harmadik helyen szereplõ nõsténnyel keresztezzük, milyen arányban várható világos szõrzetszínû utód? A) Nem várható világos szõrzetszínû utód. B) 1 / 2 C) 1 / 4 D) 1 / 16 E) Mindegyik utód világos szõrzetszínû lesz. 28. A genetikai tanácsadóba olyan fiatal házaspár érkezik, melyben a nõ B, Rh negatív vércsoportú, normális vörösvérsejttel, a férfi viszont A, Rh pozitív, de vörösvérsejtjei ovális alakúak. (Az ovális alakú vörösvérsejtet egy domináns "E" allél okozza, mely az Rh-vércsoport génjével közös kromoszómán található, kb. 20 térképegységnyire tõle.) A férfi szülei AB, Rh pozitív vércsoportú, normál vörösvértestû, illetve 0, Rh negatív vércsoportú, ovális vörösvértestû személyek, a nõ szülei nem ismertek. A házaspárnak már van egy 0, Rh pozitív, ovális fenotípusú gyermeke. 1. Adja meg a fiatal házaspár genotípusát! Válaszát indokolja! (Tegyük fel, hogy a férfi szüleiben az utódképzés szempontjából lényeges rekombináció vagy mutáció nem következett be.) 2. Vezesse le, hogy milyen valószínûséggel várható gyermekeik között ovális vörösvérsejtû! 3. Hány % annak esélye, hogy a pár következõ gyermeke ugyanolyan vércsoportú lesz, mint az elsõ?

POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT

POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT POPULÁCIÓGENETIKA GYAKORLAT Az S vércsoport esetében három genotípus figyelhető meg: - SS homozigóták (az antigént normál mennyiségben tartalmazzák) - Ss heterozigóták (plazmájuk fele mennyiségű antigént

Részletesebben

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE,

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE, FÜGGETLENSÉG Populációgenetika gyakorlat 2013.02.06. A teljes valószínűség tétele A teljes valószínűség tétele azt mondja ki, hogy

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 12. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Az élet kódja.

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Todd D.L. Woods, M.D.: A szibériai husky színöröklõdésének alapvetõ genetikája

Todd D.L. Woods, M.D.: A szibériai husky színöröklõdésének alapvetõ genetikája Todd D.L. Woods, M.D.: A szibériai husky színöröklõdésének alapvetõ genetikája A genetika legalább alapszintû ismerete nélkül a szibériai husky tenyésztése csak a tenyészegyedek külsõ tulajdonságaik alapján

Részletesebben

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai A színeződés a melanintól függ, ami szemcsék formájában rakódik le a bőrbe, illetve a szőrbe. A melanint speciális pigmentképző sejtek termelik. A pigmentképződés

Részletesebben

Genetika 2. előadás. Bevezető

Genetika 2. előadás. Bevezető Genetika 2. előadás Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok Mendeli genetika Bevezető Mi okozza a hasonlóságokat és különbségeket a családtagok között? Gének: biológiai információ alapegysége

Részletesebben

X-hez kötött öröklődés

X-hez kötött öröklődés 12 Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézet H-7623 Pécs, József A.u.7. Tel.. (36)-72-535-976 Fax.: (36)-72-536-427 Honlap: www.genetics.aok.pte.hu/ Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

6. Az öröklődés alapjai

6. Az öröklődés alapjai 6. z öröklődés alapjai GENETIK z örökítő anyag szerveződésével és funkciójával, az élőlények tulajdonságinak átöröklődésével foglalkozó tudomány. genesis: : születés, teremtés, keletkezés, származás Elméletek

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

HUMÁNGENETIKA. összeállította: Perczel Tamás

HUMÁNGENETIKA. összeállította: Perczel Tamás HUMÁNGENETIKA összeállította: Perczel Tamás Fenotípus változatok A MENNYISÉGI JELLEGEK folyamatos, átfedő tulajdonságok testmagasság, testtömeg, IQ, bőrszín több gén határozza meg, számtalan kölcsönhatás

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Populációgenetika. 2. Egy populáció egyedeinek a 90%-a AA, 10%-a aa genotípusú. Mekkorák az allélgyakoriságok?

Populációgenetika. 2. Egy populáció egyedeinek a 90%-a AA, 10%-a aa genotípusú. Mekkorák az allélgyakoriságok? Populációgenetika 1. Egy populáció egyedeinek genotípus szerinti megoszlása a következő: 10 AA, 50 Aa, 30 aa. Mekkorák az allélgyakoriságok? Követi-e a Hardy-Weinberg eloszlást a populáció? p = D+H/ alapján

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

10. II. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK

10. II. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK I. IDEGSZÖVET (10 pont) Ábránk a kéz egyik izmának figyelmes, kifinomult mozgatásáért felelős két sejtet mutat. Az ábra alsó sejtjének aktivitása közvetlenül az izom összehúzódását idézi elő. 1. A rajz

Részletesebben

A pumi színgenetikája

A pumi színgenetikája A pumi színgenetikája Az eredeti cikk itt olvasható: http://www.abiquadogs.com/pumi/pumicolor.htm Az a cél vezérelt minket, hogy jobban megértsük, milyen gének határozzák meg a különböző színeket a pumiknál.

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

B I O L Ó G I A. PÓTÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 6. de. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. PÓTÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 6. de. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ I O L Ó G I PÓTÍRÁSELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELDTOK 2003. június 6. de. ÚTMUTTÓ FELDTOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. z írásbeli felvételi dolgozat egyúttal érettségi

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Drosophila melanogaster, muslica (borlégy)

MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA. Drosophila melanogaster, muslica (borlégy) MODELLORGANIZMUSOK GENETIKÁJA Drosophila melanogaster, muslica (borlégy) Thomas Hunt Morgan, légyszoba, X kromoszómához kapcsolt szemszín öröklődés, Alfred Sturtevant genetikai térképezés Calvin Bridges,

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. június 4. de. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. június 4. de. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. június 4. de. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mitől döglik a légy? Dr. Juhász Gábor tudományos főmunkatárs http://juhaszlab.elte.hu/ ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Mendel-i öröklődés szabályai (1866) 1. Dominancia törvénye, amely

Részletesebben

A domináns öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

A domináns öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 A domináns öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

Balogh Zoltán TOXI-COOP Zrt 2013.

Balogh Zoltán TOXI-COOP Zrt 2013. Balogh Zoltán TOXI-COOP Zrt 2013. A nagy eleink Dr. Cholnoky Eszter 1928-1987. Dr. Kállai László 1927 2007. Dr. Cholnoky Eszter Dr. Kállai László Prof.Dr.Anderlik Piroska, Dr.Kállai László Laboratóriumi

Részletesebben

FELADATOK. Gyeptársulások és karakterfajaik

FELADATOK. Gyeptársulások és karakterfajaik A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja BIOLÓGIÁBÓL FELADATOK Gyeptársulások és karakterfajaik Tíz hazai gyeptársulás karakterfajait kell a megfelelő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

Balogh g h Z oltán TOXI-COOP Zrt 2011.

Balogh g h Z oltán TOXI-COOP Zrt 2011. Balogh Zoltán TOXI-COOP Zrt 2011. A nagy eleink Dr. Cholnoky Eszter 1928-1987. Dr. Kállai László 1927 2007. Laboratóriumi állatok történelme röviden Kr.e. 2-3000 évvel Rattus norvegicus vagy Oryzomys spp.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz BIOLÓGIA 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Az emberi vér vizsgálata Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia BSc. B gyakorlat fehérvérsejt (granulocita) vérplazma

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. május 22. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A genetika alaptörvényei A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 23. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet Veleszületett rendellenességek Szônyi László 29. fejezet A veleszületett rendellenességek típusai A veleszületett rendellenességek (VR) bármely életkorban jelentkezhetnek, de leggyakrabban újszülött korban

Részletesebben

Genetikai és tenyésztési alapismeretek

Genetikai és tenyésztési alapismeretek 2. FEJEZET Genetikai és tenyésztési alapismeretek 2.1 A minőségi (kvalitatív) tulajdonságok öröklődése Genetikai szempontból az állatok valamennyi tulajdonságát két csoportra lehet osztani. Az egyik a

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE07 IRE 5/ Természetes és mesterséges genetikus

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 13. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Gyakorló feladatok a 2. dolgozathoz

Gyakorló feladatok a 2. dolgozathoz Gyakorló feladatok a. dolgozathoz. Tíz darab tízforintost feldobunk. Mennyi annak a valószínűsége hogy vagy mindegyiken írást vagy mindegyiken fejet kapunk? 9. Egy kör alakú asztal mellett tízen ebédelnek:

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) *

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * A mendeli öröklődés törvényei A Huntington-kór (HD) kezdetét személyiségbeli változások,

Részletesebben

OKTV 2005/2006 Biológia I-II. kategória II. forduló

OKTV 2005/2006 Biológia I-II. kategória II. forduló A növények alkalmazkodása a száraz élőhelyekhez Földünk élőhelyei között számos olyat találunk, melyeknek éves csapadékmennyisége 0-200 mm között mozog. Számos olyan terület is van, ahol magasabb ugyan

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Mezőgazdasági Iskola Topolya Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. Horváth Zsolt GENETIKA. jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak

Mezőgazdasági Iskola Topolya Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. Horváth Zsolt GENETIKA. jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Mezőgazdasági Iskola Topolya Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Horváth Zsolt GENETIKA jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 MI A GENETIKA? A genetika a jellegek öröklődésével,

Részletesebben

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 Kromoszóma eltérések Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 20.3.2010 genmisk6.ppt 1 Alapfogalmak ismétlése Csak a sejtosztódás közben láthatóak (de természetesen

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 24. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Kiegészítések a genetikához

Kiegészítések a genetikához Kiegészítések a genetikához A génműködés szabályozása A baktériumok génműködés-szabályozásának egyik példája a már tanul laktóz-operon. A különböző felépítésű- és működésű testi sejtjeink azonos genetikai

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK XENOBIOTIKUM FIZIKAI-KÉMIAI KÉMIAI TULAJDONSÁGAI SZERVEZET BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI KÖRNYEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

1 of 11 03/19/2011 01:30 AM

1 of 11 03/19/2011 01:30 AM ADATOK A MUDI MAGYAR PÁSZTORKUTYA FAJTA SZÍNÖRÖKLÉSÉHEZ Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: VERES ZSOLT Konzulensek: DR. MIHÓK SÁNDOR egyetemi docens DR. SÁFÁR LÁSZLÓ MJSZ tenyésztésvezető DEBRECEN

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal Kedves Versenyző! Gratulálunk a biológia OKTV-n elért eddigi kiváló teljesítményéhez! Csak így tovább! MINDEN LAPRA A VERSENYZŐ KÓDSZÁMÁHOZ ÍRJA FEL A SAJÁT, ASZTALÁN IS LÁTHATÓ SZÁ- MÁT! A feladatokat

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function)

értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) Genetikus algoritmusok globális optimalizálás sok lehetséges megoldás közül keressük a legjobbat értékel függvény: rátermettségi függvény (tness function) populáció kiválasztjuk a legrátermettebb egyedeket

Részletesebben

Sarródon nevelkedett bikák

Sarródon nevelkedett bikák Sarródon nevelkedett bikák Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9435. Sarród-Rév, Kócsagvár, Pf.: 4. Vételi szándékát dr. Jakál Lászlóné-nak kell bejelenteni. Telefon: 06 / 30 / 257-55-74 119. oldal

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 21. lecke: A feltételes valószínűség, események függetlensége Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN

GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN GENEALÓGIA, GENETIKA, DEMOGRÁFIA CSALÁDKUTATÁS A HUMÁNÖKOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN Genealógia és humánökológia Az ökológia az élőlény-együttesek tér- és időbeli eloszlásának okait és a változások hatótényezőit

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. 2 Egygénes, mendeli öröklődésű betegségek Mendel borsóval végzett keresztezési kísérletei alapján 1866-ben tette közzé az öröklődés alapvető törvényszerűségeinek összefoglalását: Kísérletek növényhibridekkel,

Részletesebben

Bútorfogantyúk. 1882-56 - fém. 1884-48 - fém. antik ezüst. antik ezüst. 1885-56 - fém. 1886-36 - fém. antik ezüst. antik ezüst.

Bútorfogantyúk. 1882-56 - fém. 1884-48 - fém. antik ezüst. antik ezüst. 1885-56 - fém. 1886-36 - fém. antik ezüst. antik ezüst. Bútorfogantyúk. 88- - fém 88-8 - fém antik ezüst 0000700 antik ezüst 0000700 9 9 9 8, 88- - fém 88- - fém 00007070 antik ezüst 00007080 7,,, 0 antik ezüst, 9 88-09 - fém antik ezüst 0000700 8 7 09 887-

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Szöveges feladatok a mátrixaritmetika alkalmazására

Szöveges feladatok a mátrixaritmetika alkalmazására Szöveges feladatok a mátrixaritmetika alkalmazására Bevezetés: Tekintsük az alábbi -es mátrixot: A. Szorozzuk meg ezt jobbról egy alkalmas méretű (azaz -es) oszlopvektorral, amely az R tér kanonikus bázisának

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az emelt szintű dolgozatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz.

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz. Transzgénikus nikus állatok Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk zremüködéssel bejuttatott DNS-t t tartalmaz. I. A KONKRÉT T GÉNSEBG NSEBÉSZETI SZETI TECHNIKA A beavatkozást

Részletesebben

A betegségek Molekuláris Biológiája

A betegségek Molekuláris Biológiája A betegségek Molekuláris Biológiája DIA 1 A betegségek fajtái Az emberi betegségeket többféle szempont alapján kategorizálhatjuk. A betegség genetikai tényezői alapján a következő rendszert állíthatjuk

Részletesebben

A gabonasiklók színváltozatai

A gabonasiklók színváltozatai A gabonasiklók színváltozatai Írta: Hajnal Márton Fényképek: www.ornutopia.om Kathy Love Máig a gabonasikló (Elaphe guttata) a legkedveltebb és legelterjedtebb terráriumi hüllõ a világon. Már hazánkban

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 1. Tegyük fel, hogy A és B egymást kölcsönösen kizáró események, melyekre P{A} = 0.3 és P{B} = 0.. Mi a valószínűsége, hogy (a A vagy B bekövetkezik;

Részletesebben

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k. Az 1,, 3,, elemeknek hány permutációja van, amelynek harmadik jegye 1- es? Írjuk fel őket! Annyi ahányféleképpen

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz BIOLÓGIA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 2015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE

FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE 1. Egy alkalmassági vizsgálat adatai szerint a vizsgált személyeken 0,05 valószínűséggel mozgásszervi és 0,03 valószínűséggel érzékszervi

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 0803 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 30. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Katalizátorok 8 pont A

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro Genetika előadás Oktató: Benedek Klára benedekklara@ms.sapientia.ro Genetika = Az öröklés törvényeinek megismerése 1. Molekuláris genetika: sejt és molekuláris szint 2. Klasszikus genetika: egyedi szint

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben

Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben Drágossy Zsolt: Genetikai terheltségek a kutyatenyésztésben A kutyatenyésztés alapvetően hobbiként űzött tevékenység, mely a tenyésztő, és a leendő tulajdonosok örömét szolgálja. A gondosan megtervezett

Részletesebben

10. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts

10. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts 1. Egy családfában csak a férfiakat és fiúgyerekeket ábrázoljuk, egy közös ősből kiindulva. Készíts programot, amely felépíti a fát, majd megszámolja, hogy hány embernek nincsenek gyerekei! 2. Egy családfában

Részletesebben

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1999) MEGOLDÁSOK

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1999) MEGOLDÁSOK BIOLÓI ÍRÁSBELI ÉRETTSÉI FELVÉTELI FELDT (1999) MEOLDÁSOK I. LÉZÉS Állapítsa meg, hogy az alábbi állatcsoportok közül melyikre (melyekre) vonatkoznak a sorszámozott állítások. Megoldólapjára a feladatok

Részletesebben