HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZI FELADAT. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl:"

Átírás

1 HÁZI FELADAT Egy allélos mendeli 1. A patkányokban a szõrzet színét autoszómás lókusz szabályozza: a fekete szín domináns, az albínó recesszív allél. Ha egy fekete heterozigótával kereszteznek egy fehér patkányt, az utódok: a) mind feketék lesznek. b) fekete és fehér 1:1 arányban lesznek. c) 3:1 arányban fekete és fehér lesz. d) 3:1 arányban fehér és fekete lesz. e) mind szürke lesz. 2. Egy családban az apa és az anya is nagyon keserûnek érzi a feniltiokarbamid nevû kémiai anyagot. Négy gyermekük közül kettõ nem érzi ezt az anyagot keserûnek. Feltételezve, hogy a keserû ízérzést egy gén allélpárja határozza meg, domináns vagy recesszív az ízérzés? Mi a szülõpár és a két említett gyermek genotípusa a jellegre? 3. A törpenövés egy formája az achondroplasia; egy gén útján öröklõdik. Egy achondroplasiás törpe házaspárnak egy achondroplasiás és egy egészséges gyermeke születik. a) Domináns vagy recesszív allél örökíti-e ezt a törpenövést? b) Mi a szülõpár valószínû genotípusa? c) Mi a valószínûsége, hogy egy következõ születendõ gyermekük törpe lesz? 4. A shorthorn (rövidszarvú) szarvasmarhák vörös szõrzetszínét meghatározó allél nem teljes dominanciát mutat (intermedier) a fehér színnel szemben. A jellegre heterozigóta tehén vagy bika rozsdaszínû. Egy tenyésztõnek van mind a három fenotípus kategóriába tartozó állata, melyeket különbözõ kombinációkban keresztez. Milyen borjak születését várhatja, és milyen valószínûséggel az alábbi keresztezésekbõl: a) vörös x vörös b) vörös x rozsda c) vörös x fehér d) rozsda x rozsda e) rozsda x fehér f) fehér x fehér 5. Emberben a fenílketonúria autoszómás recesszív öröklõdésû metabolikus betegség. Egy nem beteg házaspárnak egy fenilketonúriás leánya és egy egészséges fia van. Mi a valószínûsége, hogy az egészséges fiú gyermek a recesszív allél hordozója? a) 3 / 4 b) 2 / 3 c) 1 / 2 d) 1 /4 e) egyik sem pontos

2 Két allélos öröklõdés, letális hatással 6. A macskák ún. Manx fenotípusát egy autoszómás allélpár okozza heterozigóta formában. Ez a farok hiányát és a medence szerkezet módosulását jelenti. Homozigóta állapotban letális a jelleg. A letális hatás már a korai embrionális fejlõdésben érvényesül, a homozigóta embrió meg sem születik. Milyen utódok várhatók és milyen arányban, ha két Manx macskát kereszteznek egymással? 7. Az egerek farok formáját autoszómás allélpár határozza meg. A KK genotípusú normál, a Kk kunkori farkú és a kk homozigóta az embrionális fejlõdés korai szakaszában elpusztul. Egy másik allélpár a szõrzet színének alakulására hat. Az YY genotípusú egér normális szürke színû, az Yy sárga, és az yy embrió korai embrionális fejlõdésben elpusztul. Két sárga színû kunkori farkú egyedet kereszteznek egymással. Milyen arányban várható normál farkú és normál szõrû egyed a túlélõ utódok között? Több allélos 8. Egyes emlõs állatok (nyúl, tengeri malac, egér) bundaszínét egy allélsor szabályozza (egy gén több allélformája). Az allélsorban a dominancia viszonyokat a szimbólumok között leírt jel mutatja: C + > C ch > C h. A C + fekete, a C ch chinchilla és a C h himalája fenotípust eredményez. A C + C ch x C ch C h keresztezésbõl milyen arányban várható himalája fenotípusú utód? 9. A macska cirmos szõrzetét egy három allélos autoszómás lókusz határozza meg. A dominancia viszonyok alapján meghatározott fenotípus viszonyokat fejezi ki az alábbi táblázat: allél fenotípus dominancia viszony T a Abyssinian T a domináns T és t b -hez T cirmos T domináns t b -hez T b foltosan cirmos t b recesszív T a és T-hez Egy abyssiniani nõstényt cirmos hímmel kereszteznek. Az alom négy utódból állt, melybõl kettõ abyssiniai, egy cirmos és egy foltosan cirmos volt. Melyik állítással támaszthatók alá az adatok? a) Mindkét szülõ heterozigóta és a t b allél hordozója. b) A nõstény heterozigóta és a t b allél hordozója. c) A hím heterozigóta és a T a allél hordozója. d) A nõstény genotípusa T a T, a hím genotípusa Tt b. e) A keresztezés eredményét egyik sem igazolja. 10. Egy családban csak AB vércsoportú gyerekek születnek. Milyen a szülõk genotípusa?

3 11. Egy házaspárban az apa AB, az anya 0 vércsoportú. Két gyermekük születik, közülük az egyik A, a másik 0 vércsoportú. Az apa válókeresetet ad be, mert szerinte az egyik gyermek nem lehet az övé. Hogyan döntene a bíró helyében? 12. Vegyes feladat (14 pont) A kutyák szõrzetszíne egy autoszómás gén hatására lehet sötét, sárgásbarna illetve foltos. Egy sötét és foltos keresztezés pedigréje a következõ: a) Jellemezze, értelmezze az öröklõdés mechanizmusát! Jelölje az allélokat! b) Írja fel az I/1 és I/2 szülõpár genotípusát megfelelõ jelöléssel! Relációanalízis c) A II/1 és II/2 egyedek heterozigóták, mert a II/1 és II/2 egyedeknek nem lehet sötét pigmentû utóda. d) Az I/1 és I/2 szülõpárnak nem lehet foltos utóda, mert a foltos fenotípus csak homozigóta formában jöhet létre. e) Milyen utódok és milyen arányban jöhetnek létre a III/3 és III/4 egyedek keresztezésével (beltenyésztésével)? f) Hány % valószínûséggel születhet foltos kutya a III/1 és III/2 egyedek keresztezõdésébõl? 13. Az egerek kunkori bajusza és tarka bundaszíne dominánsan öröklõdõ jelleg. E jellegek független lókuszokon lokalizáltak. Kísérlet során beltenyésztett kunkori bajuszú, tarka bundájú hímmel kereszteznek egy normál bajuszú, nem tarka nõstényt. Milyen arányban vár kunkori bajuszú, nem tarka bundájú egyedeket F 1 utódai között? És F 2 -ben? Génkölcsönhatások 14. A nyulak szõrzetszínének öröklõdése A nyulak fekete szõrzetszínét két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár alakítja ki. Ezek közül a fehér bécsi nyúlban csak az egyikbõl található meg domináns allél, az albínó fehér nyúlban pedig a másik allélpárban van domináns allél. Homozigóta fehér bécsi nyúl (BBaa) és homozigóta fehér albínó nyúl (bbaa) keresztezésébõl fekete szõrû nyulak születnek. A fentiek alapján oldja meg a következõ feladatokat!

4 Négyféle asszociáció A) fekete szõrû nyúl B) fehér szõrû nyúl C) mindkettõ D) egyik sem 1. Domináns allélt tartalmaz: 2. Recesszív allélt tartalmazhat: 3. Egyszerre mindkét génbõl tartalmazhat domináns allélt: 4. Csak az egyik génbõl tartalmazhat domináns allélt: 5. Csak az egyik génbõl tartalmazhat recesszív allélt. 6. Mindkét génbõl tartalmazhat recesszív allélt: 7. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve homozigóta: 8. Csak akkor alakul ki, ha mindkét allélpárra nézve heterozigóta: 15. A tyúktaraj alakjának öröklõdése A házityúkok tarajának alakját két egymástól függetlenül öröklõdõ allélpár határozza meg. R- allél a rózsatarajt, B-allél a borsótarajt alakítja ki. Homozigóta r és b allélpár együttes elõfordulásának hatására fûrészelt taraj alakul ki. Homozigóta borsótarajú (BBrr), illetve homozigóta rózsatarajú (bbrr) házityúkok keresztezésébõl viszont diótarajú egyedek jönnek létre. A következõ feladatban ezeknek az F 1 diótarajú egyedeknek egymás közötti keresztezésébõl származó F 2 nemzedékre vonatkoznak a megállapítások. Többszörös asszociáció a) borsótarajú egyed b) diótarajú egyed c) rózsatarajú egyed d) fûrészelt tarajú egyed 1. Két homozigóta allélpárt tartalmazhat: 2. Heterozigóta allélpárt is tartalmazhat: 3. Csak homozigóta allélpárt tartalmazhat: 4. Valószínûsége a második utódnemzedékben 3:16: 5. Valószínûsége a második utódnemzedékben 1:16: 6. Lehet benne homozigóta allélpár: 7. Egyetlen domináns allél esetén is kialakulhat: 8. Két domináns allél is lehet benne: 16. A gyújtoványfû virágszínének öröklõdése A gyújtoványfû virága fehér, piros és lila változatban alakult ki. A virágszínét kialakító gén (Aa) hatását egy másik gén (Bb) befolyásolja, melynek hatására lúgosság (B) vagy savasság (b) alakul ki. A virág színe A-allél esetében savanyú közegben piros, lúgos közegben pedig lila lesz. Az a-allél fehér színt örökít. A gének függetlenül öröklõdnek egymástól. Egyszerû választás 1. Milyen lesz az F 1 növények virágának színe, ha homozigóta piros és aabb fehér virágú növényeket kereszteznek? A) Mind piros virágú lesz. B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakul. E) Piros és lila virágú alakul ki. 2. Milyen lesz az F 2 növények virágának színe? A) Mind piros virágú lesz.

5 B) Mind fehér virágú lesz. C) Mind lila virágú lesz. D) Piros, fehér és lila virágú is kialakulhat. E) Piros és lila virágú alakul ki. 3. Mi lesz a piros virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs piros virágú növény az F 2 -ben 4. Mi lesz a fehér virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs fehér virágú növény az F 2 -ben 5. Mi lesz a lila virágú növények aránya az F 2 -ben? A) 9:16 B) 4:16 C) 3:16 D) 1:16 E) nincs lila virágú növény az F 2 -ben 6. Milyen utódai lehetnek az F 2 lila virágú egyedeknek? A) Csakis lila virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 7. Milyen utódai lehetnek az F 2 piros virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis piros virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. 8. Milyen utódai lehetnek az F 2 fehér virágú egyedeknek, ha egymás között keresztezik õket? A) Csakis fehér virágú. B) Lila és piros virágú. C) Lila és fehér virágú. D) Piros és fehér virágú. E) Piros, lila és fehér virágú. Kapcsolt öröklõdések 17. Punett angol genetikus Mendel kísérleteinek megismétlésének során a következõt észlelte: Bíbor virágú, hosszúkás pollenû egyedet keresztezett piros virágú, kerek pollenûvel. (Mindkettõ homozigóta volt.) F 1 -ben egyöntetûen bíbor - hosszúkás borsót kapott. Ha

6 azonban egy ilyen F 1 egyedet visszakeresztezett egy piros - kerekkel, akkor a következõ eredményeket kapta: bíbor - hosszúkás 46 db bíbor - kerek 4 db piros - hosszúkás 4 db piros - kerek 46 db a) Milyen öröklõdést mutat a két jelleg? b) Milyen eredményt kellett volna kapnunk a mendeli szabályok szerint? c) Miért nem ezt tapasztaltuk? d) Milyen eredményt várunk, ha két F 1 egyedet keresztezve elõállítjuk F 2 -t? 18. Heterozigóta ecetmuslica nõstényeket, melyek normál fenotípusúak voltak, birecesszív hímekkel kereszteznek. Az utódok között 1930 db normál testû - normál szárnyú, 1888 db fekete testû - csökevényes szárnyú, 412 db fekete testû - normál szárnyú, 370 db normál testû - csökevényes szárnyú utódot kaptak. a) Mi volt a hímek fenotípusa? b) Milyen viszony van a testszínt és a szárnyat kialakító gén? c) Mennyi a távolság a két lókusz között? Mennyiségi jellegek öröklõdése 19. Egy paradicsomfajta bogyótermésének tömegét három különbözõ, nem kapcsolt gén befolyásolja. A DDEEFF genotípusú vonal termésének tömege 150 g, a ddeeff genotípus 30 g-os bogyóval jellemezhetõ. A gének hatása összegzõdik. Minden nagybetûvel jelzett allél azonos mértékben növeli a termés tömegét. Válaszai csak indoklással fogadhatók el! a) Határozza meg a fent leírt egyedek keresztezésébõl származó F 1 növények bogyóinak tömegét! b) Az F 1 egyedeket a kis bogyójú szülõvel keresztezzük. Milyen bogyótömegû formák és milyen arányban várhatók? c) Egy 30g-os és egy 90g-os bogyójú növényt kereszteznek egymással. Az utódaik 1:1 arányban 70 és 50g-os bogyójú terméseket hoztak. Milyen volt a 90g-os termésû paradicsom genotípusa? NEMHEZ KÖTÖTT ÖRÖKLÕDÉSEK 20. Egy férfi, aki többféle betegségben szenved, egészséges nõt vesz feleségül. 8 gyermekük születik (4 fiú, 4 leány). Minden leány az apa betegségeiben szenved, a fiúk valamennyien egészségesek. Az apa betegségei milyen öröklõdésmenettel jellemezhetõk? 21. A mellékelt a), b) és c) családfa ábrái milyen öröklõdésmenetû rendellenességre utalnak? Írja fel az egyes családokban a valószínû genotípusokat! a)

7 b) c) 22. A hemofília X kromoszómás recesszív allél által meghatározott betegség. A normális véralvadáshoz domináns allél jelenléte szükséges az X kromoszómán. a) Egy normális véralvadású, de heterozigóta nõ és normális véralvadású férfi házasságából származó gyermekek között milyen arányban várható hemofíliás? b) Egy normális véralvadású (homozigóta) nõ és hemofíliás férfi házasságából fiú és leány gyermekeket milyen valószínûséggel veszélyezteti a betegség? 23. Hány szex kromatin lesz a sejtmagjaiban az alábbi ivari kromoszómákat hordozó genotípusoknak? a) XY b) XX c) XXY d) XXX e) XYY 24. A macska bundaszínét két festékanyag (sárga és fekete) határozza meg, melyek képzõdését X kromoszómás allélok szabályozzák. Ennek megfelelõen a kandúr sárga vagy fekete lehet, a nõstény macska pedig sárga, cirmos és fekete fenotípusú lehet. A cirmos a heterozigóta genotípusnak megfelelõ szõrzet. a) Milyen utódai lehetnek egy sárga kandúrnak és egy fekete nõstény macskának? b) Milyen eredmény várható egy reciprok keresztezésbõl (fekete kandúr és sárga nõstény)?

8 25. Az ábrán látható pedigrében a sötétített formák olyan személyeket jelölnek, akik X kromoszómás, recesszív jelleget mutatnak. Feltételezzük, hogy nincs új mutáció, kromoszóma szét nem válás, stb. 1. Milyen a második sorban szereplõ utolsó nõegyed a jellegre? A) Homozigóta domináns. B) Heterozigóta. C) Homozigóta recesszív. D) Bármi lehet. 2. A második sor elsõ nõegyede házasságot köt a jellegre fenotípusosan normális férfival. Milyen fenotípusúak lehetnek a gyerekeik? A) Mind normális. B) Fele normális, fele mutatja a jelleget az ivaruktól függetlenül. C) A leánygyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. D) A fiúgyerekek fele mutatja a jelleget, a többi normális. E) Valamennyi leánygyerek normális, a fiúk mindegyike mutatja a jelleget. VEGYES (AUTOSZÓMÁS ÉS IVARI KROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT) ÖRÖKLÕDÉSEK 26. Hosszú szárnyú, szürke testû muslica nõstényeket rövid szárnyú sárga hímekkel keresztezünk. Az utódok (F 1 ) mindig hosszú szárnyúak és szürke testûek. Az utódokat egymás közt keresztezve a következõ utódokat kapjuk (F 2 ): hosszú szárnyú, szürke testû hím: 30, hosszú szárnyú, szürke testû nõstény: 62, hosszú szárnyú, sárga testû hím: 30, rövid szárnyú, szürke testû hím: 11, rövid szárnyú, szürke testû nõstény: 23, rövid szárnyú, sárga testû hím: 9. a) Milyen öröklõdésmenetû a szárnyhosszt meghatározó gén? b) Milyen öröklõdésmenetû a testszínt meghatározó gén? c) Van-e közöttük kapcsoltság? d) Írja fel a szülõk, ill. az F 1 és F 2 utódok genotípusát! 27. Adjon választ a leírt kérdésekre a következõ adatok alapján! Egy laboratóriumi egérpopuláció sötétbarna szõrzetszínû. Egy testvérkeresztezésbõl származó alomban két világos szõrzetû utód fordult elõ. A mutáció megjelenését az ábrán szemléltetett pedigré mutatja:

9 A legelsõ szülõpárnak összesen 89 utódja volt, azok között nem volt világos szõrzetszínû. 1. Milyen öröklõdésmenetet mutat az adatok alapján a világos szõrzetszín? A) Autoszómás recesszív öröklésmenetet. B) Autoszómás domináns öröklésmenetet. C) X kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetet. D) Nem lehet eldönteni, hogy autoszómás vagy ivari öröklésmenet. 2. Ha az utolsó sor elsõ helyén szereplõ hímet az utolsó elõtti nõsténnyel keresztezzük, mi a valószínûsége, hogy az elsõ születendõ utóduk világos szõrzetszínû lesz? A) 1 / 64 B) 1 / 16 C) 1 / 9 D) 1 / 4 E) Egyik állítás sem pontos. 3. Ha az utolsó sor második hímét a harmadik helyen szereplõ nõsténnyel keresztezzük, milyen arányban várható világos szõrzetszínû utód? A) Nem várható világos szõrzetszínû utód. B) 1 / 2 C) 1 / 4 D) 1 / 16 E) Mindegyik utód világos szõrzetszínû lesz. 28. A genetikai tanácsadóba olyan fiatal házaspár érkezik, melyben a nõ B, Rh negatív vércsoportú, normális vörösvérsejttel, a férfi viszont A, Rh pozitív, de vörösvérsejtjei ovális alakúak. (Az ovális alakú vörösvérsejtet egy domináns "E" allél okozza, mely az Rh-vércsoport génjével közös kromoszómán található, kb. 20 térképegységnyire tõle.) A férfi szülei AB, Rh pozitív vércsoportú, normál vörösvértestû, illetve 0, Rh negatív vércsoportú, ovális vörösvértestû személyek, a nõ szülei nem ismertek. A házaspárnak már van egy 0, Rh pozitív, ovális fenotípusú gyermeke. 1. Adja meg a fiatal házaspár genotípusát! Válaszát indokolja! (Tegyük fel, hogy a férfi szüleiben az utódképzés szempontjából lényeges rekombináció vagy mutáció nem következett be.) 2. Vezesse le, hogy milyen valószínûséggel várható gyermekeik között ovális vörösvérsejtû! 3. Hány % annak esélye, hogy a pár következõ gyermeke ugyanolyan vércsoportú lesz, mint az elsõ?

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE,

A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, A FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, A TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE, FÜGGETLENSÉG Populációgenetika gyakorlat 2013.02.06. A teljes valószínűség tétele A teljes valószínűség tétele azt mondja ki, hogy

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia emelt szint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 11. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok: 7. témakör: kombinatorika Kidolgozott feladatok:.) A színházba egy fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10 Valszám-megoldások. Feladat. Legyen P (A =, 3 és P (B =, 6... Kérdés. Mennyi P (A + B, P (AB, ill. P (A B, ha A és B függetlenek?... Megoldás. Ha A és B függetlenek, akkor A és B, valamint B és A, valamint

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Mi történik a genetikai laboratóriumban?

Mi történik a genetikai laboratóriumban? 12 Mi történik a genetikai laboratóriumban? A brossúra elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Dr Ian M Frayling, Orvosi Genetikai Intézet (Institute of Medical Genetics), Walesi Egyetemi Klinika (University

Részletesebben

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT*

HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* HÁZASSÁG VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT: KI MIKOR MIT (NEM) VÁLASZT* Ez a tanulmány a házasság és az élettársi kapcsolat közötti választás meghatározóit vizsgálja az életútelemzések egyik speciális fajtájának,

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére

Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére 16 Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére Az információt közreadta a Genetikai Érdekvédő Csoport (Genetic Interest Group), az Egyesült Királyság betegszervezeteinek szövetsége,

Részletesebben