BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014"

Átírás

1 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita

2 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus. Az allél fogalma. A homozigóta és a heterozigóta. Az uniformitás törvénye. A hasadás törvénye. A független öröklődés törvénye. Új fogalom: fenotípus, genotípus, allél, gén, hibrid. 3. óra A domináns-recesszív öröklésmenet és a kodominancia A domináns-recesszív öröklődés. Az intermedier öröklésmenet. A kodominancia jelensége. Egyetlen tulajdonság-több allélpár. Több tulajdonság-egyetlen allélpár. Gyakorlati példák. 4. óra 5. óra 6. óra Egyes emberi tulajdonságok és betegségek öröklődése Több tulajdonság egyidejű öröklődése Gének kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában 7. óra Kapcsolt öröklődés A vércsoportok öröklődése. Az Rh + és Rh- vércsoport. Vérzékenység, albinizmus. A barna és kék szem öröklődése. Az egynél több tulajdonság kialakítását egyetlen allélpár végzi. Egyetlen tulajdonság kialakításában egynél több allélpár vesz részt. Bizonyos együtt öröklődő tulajdonságok a kromoszómák olyan meghatározott szakaszaival hozhatók kapcsolatba, amelyek közeli szomszédságban vannak egymással. Példa: a muslica szemszínének öröklődése. A sarlósejtes vérszegénység. A házityúkfajták tarajformájának öröklődése. A génkicserélődés vagy más néven rekombináció. 8. óra A nem és nemhez Az X és Y kromoszómához kötött öröklődés. A muslicák szemszínének 2.oldal

3 9. óra 10. óra kapcsolt tulajdonságok öröklődése A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai A mennyiségi jellegek kialakulása A génmutáció fogalma. A kromoszóma mutáció típusai. Sok gén közös működése. Kialakulásukat nem egy gén, hanem nagyon sok gén közös működése határozza meg. öröklődése. Új fogalom: kiesés, kettőződés, megfordulás, áthelyeződés. Poliploid. Fenotípusos kifejeződése nagy mértékben függ a környezettől. 11. óra Feladat megoldások Genetikai kutatások jelentősége a 12. óra mezőgazdaságban és gyógyításban Génerózió a 13. óra növénytermesztésben és állattenyésztésben 14. óra Összefoglalás 15. óra Témazáró dolgozat Mikrobiológiai alkalmazás. Inzulin és más oltóanyagok előállítása. Burgonyabogár kártétele ellen. Értékes tenyészállatok létrehozása. A tanultak áttekintése, rendszerezése A tanultak összefoglaló ellenőrzése Transzgenikus élőlények. 16. óra A populációk tulajdonságai és változásai. Ideális és valóságos populációk A populáció fogalma. 3.oldal

4 17. óra 18. óra Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása Koreloszlás. Túlélési stratégiák. Az egyedszám, a sűrűség. Adott populációban együtt élnek a különböző korosztályok képviselői. A születések és halálozások száma. A populációk növekedése. Az egyedek életkora, termékenysége és vándorlása a populációk szempontjából. Új fogalom: egyenletes eloszlás, egyenlőtlen eloszlás, csoportosuló eloszlás, szigetszerű eloszlás. Korfa megszerkesztése. Az élettelen környezeti 19. óra tényezők jellemzői Az ökológiai rendszerek 20. óra anyagforgalma A víz, a levegő és 21. óra a talaj védelme Az élettelen környezeti tényezőknek az 22. óra élővilágra gyakorolt hatása Az élőlények 23. óra tűrőképessége, szűk és tág tűrés 24. óra Feladatok megoldása 25. óra Összefoglalás 26. óra Témazáró dolgozat A fény, a hőmérséklet,a levegő, a víz a talaj jellemzői. A bioszférában az anyag állandó körforgást végez. Vízszennyező, levegőszennyező és talajszennyező anyagok. Fényviszonyok, domborzati viszonyok. Az élőlények hőtűrő képessége. A levegő kémiai és fizikai tulajdonságai. A növények vízellátottsága. A talaj kialakulása. A tűrőképesség fogalma. A tűrőképesség grafikus ábrázolása. Táblarajz a különböző körforgásokról. Megoldások. A Gaus-görbe. 4.oldal

5 27. óra 28. óra Az életközösségek anyag és energiaforgalma Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási 29. óra hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók A különböző létfontosságú anyagok 30. óra körforgása a természetben I. A különböző létfontosságú anyagok 31. óra körforgása a természetben II. Az anyagforgalom és az energiaáramlás 32. óra összefüggése, mennyiségi viszonyai az életközösségekben 33. óra Feladatok megoldása 34. óra Összefoglalás Az anyagforgalom és az energiaáramlás szorosan összefüggenek egymással. Együttélés, antibiózis, versengés, élősködés és zsákmányszerzés fogalma. Termelők a zöld növények, elsődleges, másodlagos és harmadlagos fogyasztók, a lebontók jelentősége. A nitrogén, a szén, a víz és a foszfor anyagforgalma a bioszférában. A nitrogén, a szén, a víz és a foszfor anyagforgalma a bioszférában. A biológiai produkció és a biomassza fogalma. Az ökológiai piramis. A tanultak áttekintése, rendszerezése Példák a kapcsolatokra. Táblarajz a különböző anyagforgalmakról. Kutatómunka. Táplálkozási piramis, energiapiramis. 5.oldal

6 35. óra Témazáró dolgozat 36. óra 37. óra Az életközösségek fogalma és jellemzői Az élővilág sokféleségének fontossága. A monokultúrák előnyei és hátrányai 38. óra Ismétlés 39. óra 40. óra Az evolúció lényege. A legfontosabb evolúciós tényezők Az evolúció elmélete: adaptív és nem adaptív folyamatok; a fajok kialakulása Az evolúció bizonyítékai. 41. óra Kormeghatározási módszerek 42. óra Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések, A tanultak összefoglaló ellenőrzése Az életközösségek fogalma és jellemzői. A természetes életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. A biodiverzitás fogalma. A fajon belüli variabilitás és az élőlény együttesek változatossága. A földfelszín és a légkör kialakulása. Miller kísérlete. Az első élő rendszerek megjelenése. Az adaptáció jelentősége az evolúciós folyamatban. A mimikri jelensége, a modifikáció. Az evolúciós folyamat lényege. Az izoláció típusai. A földrajzi izoláció, a szaporodási izoláció. Különböző anyagok valamely fizikai, kémiai, szerkezeti jellemzője időfüggő változásának mérésén alapuló módszerek. Fizikai evolúció-ősrobbanás. Biológiai evolúció-első szerves anyagok megjelenése. A populációk, társulások. Kiselőadás tartása. Miller, Oparin kísérletei. 6.oldal

7 43. óra 44. óra a prebiológiai evolúció A földi környezet lényeges változásainak összefüggése az élővilág evolúciójával A prokariota és eukariota sejtek kialakulása Óceánok és szárazföldek megjelenése. Az ózonréteg kialakulása. A prokarióták és az eukarióták megjelenése. A légkör változásai. 45. óra 46. óra A többsejtűek kialakulása. A szárazföldi telepes és szövetes növények kialakulása A virágos növények evolúciója A devon, a karbon és a perm változásai. A kőszéntelepek kialakulása. Kréta időszakban megjelennek a zárvatermő növények. Jelentős rovarbeporzás. Spóra, mocsári növények, bojtosúszójú halak-ősi kétéltű gerincesek származtatása Internetes kutatómunka. 47. óra A szövetes állatok kialakulása és evolúciója a tengerekben és a szárazföldön 48. óra A levegő meghódítása 49. óra A jelenkori élővilág kialakulása Ordovíciumban megjelennek a csalánozók, kagylók és gerinchúrosok. Devonban nyálkás, könnyen kiszáradó bőrű ősi kétéltű gerincesek jelennek meg. Jura végén megjelentek az első ősmadarak. Kréta időszakban rovarok terjednek el. Az újidő harmadidőszakára a növényzet és az állatvilág is a mai elterjedés a jellemző. Szárny, toll madár bélyeg. 7.oldal

8 50. óra 51. óra 52. óra A korai emberfélék evolúciója A homo nemzetség evolúciója A nagyrasszok kialakulása és a kulturális evolúció 53. óra Összefoglalás 54. óra Témazáró dolgozat 55. óra A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás 56. óra A humánökológia 57. óra 58. óra Civilizációs hatások és ártalmak A genetikai változatosság jelentősége Az ősi főemlősök evolúciója. A Dryopithecus-fajok. Az emberszabású majom. Az Australopithecus-fajok. Az előemberek. A Homo habilis, a Homo erectus és a Homo sapiens jellemzői, életmódja. Europid, mongolid, negrid és ausztralid nagyrasszok kialakulása, elhelyezkedése a Földön. A tanultak áttekintése, rendszerezése A tanultak összefoglaló ellenőrzése A fenntartható fejlődés fogalma. Az Agenda 21. A globális problémák létrejöttének okainak vizsgálata, és azt kutatja, hogy az ember mindebben milyen szerepet játszott. Az urbanizációs folyamatok környezeti hatásai. A fejlett és fejlődő országok. A nagyvárosok éghajlata és a levegői. A biodiverzitás az élet minden megjelenési formájának, és a hierarchikus biológiai szerveződés minden egyed feletti és egyed alatti szintjének sokféleségét lefedi. Új fogalom: szelekció, genetikai sodródás, Hardy- Weinberg-törvény. Kiselőadás a különböző nagyrasszokról. 8.oldal

9 59. óra 60. óra Az ember tevékenységének hatása a saját és a többi élőlény evolúciójára, a saját és környezete egészségére A fejlődés alternatív lehetőségei Az ember és a bioszféra kapcsolatának fejlődése. Az ipar előtti korszak, az ipari fejlődés és a mezőgazdaság intenzív fejlődése. megújuló energiaforrások:biomassza, biodízel, biogáz, környezetbarát termékek Kiselőadás: Miller kísérlete. 61. óra A bioszféra jövője Az urbanizációs folyamatok környezeti hatásai. A fejlett és fejlődő országok. A nagyvárosok éghajlata és a levegői. 62. óra Összefoglalás 63. óra Témazáró dolgozat 64. óra Év végi ismétlés A tanultak áttekintése, rendszerezése. A tanultak összefoglaló ellenőrzése 9.oldal

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 10., 11., 12. évfolyam A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Biológia Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7. ÉVFOLYAM A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe A forró éghajlati övezet élővilága

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408 Dr. Lénárd Gábor:

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatához Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Biológia tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége. A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2014 októberéig kiadott 31 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. Vastag szám jelöli a feladatsor sorszámát

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben