TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013"

Átírás

1 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA

2 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A genetika alaptörvényei A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus. Az allél fogalma. A homozigóta és a heterozigóta. Az uniformitás törvénye. A hasadás törvénye. A független öröklődés törvénye. Új fogalom: fenotípus, genotípus, allél, gén, hibrid. 3. óra Az öröklésmenetek néhány példája A domináns-recesszív öröklődés. Az intermedier öröklésmenet. A kodominancia jelensége. Egyetlen tulajdonság-több allélpár. Több tulajdonság-egyetlen allélpár. Az emberi albinizmus öröklődése. Gyakorlati példák. 4. óra 5. óra A nemhez kötött öröklődés A kapcsolt öröklődés és a rekombináció 6. óra Genetikai számítások I. 7. óra A mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése 8. óra A géntechnológia 9. óra A géntechnológia gyakorlati alkalmazása Az ivari kromoszómák. A nemhez kötött öröklődés néhány példája. A kapcsolt gének. A rekombináció jelensége a meiózis folyamatában. A genetikai változékonyság alapjai. Genetikai példák levezetése. A génmutáció fogalma. A kromoszóma mutáció típusai. Sok gén közös működése. A génsebészet fogalma. A génhordozók jelentősége. A géntechnológia kialakulása. A mikrobiológiai alkalmazás. Géntechnológia a növénynemesítés és a háziállt-tenyésztés során. A klón 2.oldal Példa: a muslica szemszínének öröklődése. Új fogalom: rekombináció. Új fogalom: kiesés, kettőződés, megfordulás, áthelyeződés. Poliploid. Levezetés a kólibaktériumon keresztül. Az inzulin megjelenése. Az emberi klónozás az emberi

3 10. óra Összefoglalás 11. óra Témazáró dolgozat 12. óra A környezet és a tűrőképesség fogalma. A génterápia fogalma. Az egyed feletti szerveződési szintek. A környezet fogalma. A tűrőképesség fogalma. Tágtűrés és szűktűrés. jogokkal összeegyeztethetelen. Új fogalom: populáció,társulás, biom, bioszféra. 13. óra 14. óra A fény mint környezeti tényező A hőmérséklet mint környezeti tényező A fényviszonyok változása a bioszférában. Az élőlények fénytűrő képessége. A bioszféra hőmérsékleti viszonyai. Az élőlények hőtűrő képessége. Új fogalom: rövidnappalos növények, hosszúnappalos növények. Példák: változó testhőmérsékletű és állandó testhőmérsékletű állatok. 15. óra 16. óra A levegő hatása az élőlényekre A víz hatása az élőlényekre 17. óra A talaj alapvető jellemzői 18. óra Az ökológiai rendszerek anyagforgalma A levegő kémiai és fizikai hatásai. A növények vízellátása. A víz hatása az állatok elterjedésére. A talaj kialakulása. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai. A talajban élő állatok. Az anyagforgalom fogalma. A szén és a nitrogén körforgása. Nitrogéngyűjtő baktériumok, nitrifikáló és Diagramok tanulmányozása. A víz körforgalmának tanulmányozása. Magyarország különböző területeinek talajai-kutató munka. Táblarajz a különböző körforgásokról. 3.oldal

4 denitrifikáló baktériumok. A víz és a foszfor körforgása. Guanoréteg jelentősége 19. óra Az ökológiai rendszerek energiaáramlása A táplálkozási hálózat és szintjei. A napenergia útja. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése. A biológiai produkció. A biomassza. Példák: táplálkozási kapcsolatok lombhullató erdőben, füves pusztán. 20. óra Összefoglalás 21. óra Témazáró dolgozat 22. óra A populációk szerkezete 23. óra A populációk változásai 24. óra A populációk kölcsönhatásai 25. óra A társulások szerkezete A populáció fogalma. Az egyedszám, a sűrűség, a térbeli eloszlás, a koreloszlás fogalma. A születések és halálozások száma. A populációk növekedése. Az egyedek életkora, termékenysége és vándorlása a populációk szempontjából. Az előnyös, a hátrányos és a semleges viszony. Együttélés, versengés, élősködés és a zsákmányszerzés. A társulás fogalma. A sokféleség, a szintezettség és a mintázat fogalma. Új fogalom: egyenletes eloszlás, egyenlőtlen eloszlás, csoportosuló eloszlás, szigetszerű eloszlás. Rajz készítés az eloszlásokról. Új fogalom: kommenzalizmus, antibiózis. Rajz-szintezettség. Kutató munka-mintázat. 4.oldal

5 26. óra A társulások változásai 27. óra A hazai fás társulások Az aszpektus és a szukcesszió fogalma. A cseres-tölgyes, a gyertyános-tölgyes, a bükkös, a ligeterdő és a láperdő társulások jellemzése. A homoki erdők, a molyhos tölgyes, a hársas-kőrises és a fenyves társulások jellemzése. A fás társulások állatvilága. A hazai természetvédelem, a nemzeti parkok. Új fogalom: pionír társulások, zárótársulások. Rajz-egy tó feltöltődésének szukcessziója. Kiselőadások a hazai nemzeti parkokról. 28. óra A hazai fátlan társulások A homoki gyep, a szikla gyep, a lejtősztyepprétek, a hegyi kaszálórétek, a láprétek és a mocsárrétek társulásai. A magassásos, a nádas, a vízi növényzet társulásai. A fátlan társulások állatvilága: a vízi és a szárazföldi területek. Kutatómunka: vízi társulások növényvilága. 29. óra Összefoglalás 30. óra Témazáró dolgozat 31. óra A tengerek élővilága A tengerben ható környezeti tényezők. A partközeli, a nyílttengeri és a mélytengeri élővilág ökológiai jellemzői. A moszatok jelenléte a tengerekben a fény függvényében. 32. óra A trópusi esőerdők A környezeti tényezők hatása. Az esőerdők Határozók használata. 5.oldal

6 élővilága 33. óra A szavannák élővilága 34. óra A szubtrópusi területek élővilága 35. óra A füves puszták élővilága 36. óra A lomberdők élővilága 37. óra A tűlevelű erdők élővilága 38. óra A sarkvidékek élővilága 39. óra 40. óra A magashegységek élővilága A bioszféra és a természetvédelem szintezettsége. A termelő, a lebontó és a fogyasztó szintek jellemzése. A környezeti tényezők hatása. A termelő, a fogyasztó és a lebontó szintek jellemzése. A zonális sivatagok, a keménylombú és a babérlombú erdők. A környezeti tényezők. A termelő, fogyasztó és lebontó szervezetek. A környezeti tényezők hatása. A termelő, a fogyasztó és a lebontó szintek jellemzése. A környezeti tényezők hatása. A termelő, a fogyasztó és a lebontó szintek jellemzése. A tundra és az állandóan fagyot területek élővilága. A trópusi és a mérsékelt övezeti magashegységek élővilága. A biodiverzitás fogalma. A fajok védelme. A fajok kipusztulásának okai. A biodiverzitás fenntartásának módjai. Kiselőadás tartása a különféle állatokról. Kiselőadás az oázisokról. Határozók-fogyasztó szervezetek. Kiselőadás-tőzegmohalápok. Kiselőadás- mérsékelt övezeti magashegységek. Új fogalom: biodiverzitás. 6.oldal

7 41. óra A bioszféra és a környezetvédelem 42. óra A fenntartható fejlődés 43. óra Összefoglalás 44. óra Témazáró dolgozat 45. óra 46. óra A populációk genetikai egyensúlya Populációgenetikai számítások 47. óra A természetes szelekció 48. óra Az adaptáció A levegőszennyeződés. A vizek szennyeződése. A talaj szennyeződése és a talajpusztulás. A fenntartható fejlődés fogalma. Az Agenda 21. A populáció génállománya. A genetikai egyensúly. Mutánsok megjelenése, génáramlás, szelekció, genetikai sodródás a populációkban. Számításos feladatok megoldása a szabályok felhasználásával. A genetikai rátermettség. A természetes szelekció jelensége. A természetes szelekció típusai. Az adaptáció jelentősége az evolúciós folyamatban. A mimikri jelensége, a modifikáció. Internetes kutatómunka. Új fogalom: szelekció, genetikai sodródás, Hardy- Weinberg-törvény. Új fogalom: stabilizáló szelekció, irányító szelekció, szétválasztó szelekció. Kiselőadás: mimikri. 49. óra Tanulói vizsgálatok Könyvtári szakirodalmi kutatás. 50. óra Összefoglalás 7.oldal

8 51. óra Témazáró dolgozat 52. óra 53. óra 54. óra A földtörténet ősidő evolúciós folyamatai I. A földtörténet ősidő evolúciós folyamatai II. A földtörténet óidő evolúciós folyamatai I. A földfelszín és a légkör kialakulása. Miller kísérlete. Az első élő rendszerek megjelenése. A prokarióták és az eukarióták megjelenése. A légkör változásai. A kambriumban végbement változások: óceánok elhelyezkedése, légkör összetétele, élővilág. Az ordovícium és a szilur változásai. Kiselőadás: Miller kísérlete. Önálló feldolgozás: a kambrium, az ordovícium és a szilur. 55. óra A földtörténet óidő evolúciós folyamatai II. A devon, a karbon és a perm változásai. A kőszéntelepek kialakulása. Kiselőadás a kőszéntelepekről és típusairól. 56. óra A földtörténet középidő evolúciós folyamatai I. A triász és a jura időszakokban végbement evolúciós változások. 57. óra A földtörténet középidő evolúciós folyamatai II. A kréta időszak változásai. A dinoszauruszok kipusztulása. Kutató munka a dinoszauruszokról. 58. óra A földtörténet újidő evolúciós folyamatai I. A földtörténet újidő első szakasza: harmadidőszak evolúciós változásai. Növényzet és állatvilág. 8.oldal

9 59. óra A földtörténet újidő evolúciós folyamatai II. 60. óra Az ember evolúciója I. A földtörténet újidő második szakasza: negyedidőszak evolúciós változásai. Az éghajlatváltozások hatása. Az ősi főemlősök evolúciója. A Dryopithecus-fajok. Az emberszabású majom. Az Australopithecus-fajok. Az előemberek. A Homo habilis, a Homo erectus és a Homo sapiens jellemzői, életmódja. A földtörténeti időtábla elkészítése. Kutató munka: az ősemberek eszközei. 61. óra Az ember környezetének változása 62. óra Összefoglalás 63. óra Témazáró dolgozat 64. óra Év végi összefoglalás Az ember és a bioszféra kapcsolatának fejlődése. Az ipar előtti korszak, az ipari fejlődés és a mezőgazdaság intenzív fejlődése. Az urbanizációs folyamatok környezeti hatásai. A fejlett és fejlődő országok. A nagyvárosok éghajlata és a levegői. Problémamegoldó feladatok: hogyan lehet a szennyezések hatásait csökkenteni. 9.oldal

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 10., 11., 12. évfolyam A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408 Dr. Lénárd Gábor:

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Biológia Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7. ÉVFOLYAM A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe A forró éghajlati övezet élővilága

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatához Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2014 októberéig kiadott 31 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. Vastag szám jelöli a feladatsor sorszámát

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Tematikai egység. Előzetes tudás. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentősége. A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben