Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam"

Átírás

1 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia évfolyam

2 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam 2 72 (36 hét) 12. évfolyam 2 62 (31 hét) A fakultációs képzés célja a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítése. Az emelt szintű követelmények természetesen magukban foglalják a középszintű követelményeket is. o Fő feladata: - a középszintű tudás elmélyítése, kiszélesítése, kiegészítése - a bonyolultabb, nehezebb teljesítmények meghatározása - a felsőoktatási intézmények igényeinek előtérbe állítása - jártasság megszerzése a probléma feladatok megoldásához - jártasság megszerzése esszéíráshoz - tudományos szövegek elemzése, szövegértési feladatok fejlesztése - a felsőfokú tanulásra történő alkalmasság elérése o Fő célkitűzések: - a logikai gondoskodás fejlesztése az ok - okozati összefüggések feltárásán keresztül - a kreativitás fejlesztése az összefüggések felfedeztetésével, az ismeretanyag alkalmazásával - a pontos, fegyelmezett munkára nevelés, az ellenőrzés igényének kialakítása - a modellalkotó tevékenység fejlesztése - a természettudományok közötti kapcsolatok, összefüggések felismertetése - a biológia belső szépségének bemutatása - az esztétikai érzék fejlesztése - a manuális munka előtérbe állítása egyszerű kísérletek elvégzésével - ismerjék a tanulók kiemelkedő munkásságú tudósok életművét - el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a legfontosabb betegségeket és a megelőző módokat Számonkérés, értékelés: A számonkérés formái: Szóbeli vagy írásbeli felelet, témája az utolsó három óra anyaga. Témazáró dolgozat, a tanterv témaköreinek megfelelően az összefoglalás után, előre egyeztetett időpontban. Értékelhető önálló kiselőadás, gyűjtőmunka, versenyeken való részvétel. Az értékelés formái: Évközi értékelés: 1 5 osztályzattal Témazáró dolgozatok jegye a fakultációs, valamint az osztálynaplóba is beírásra kerül, két felelet értékű. Az írásbeli és szóbeli feleletek, gyűjtőmunka, kiselőadás eredménye egyszeres értékű. A több témát átfogó, kisebb vizsga osztályzata két témazáró dolgozat jegyének megfelelő. A versenyeken elért eredmény értékelése a verseny szintjétől és a teljesítménytől függ. A félévi és év végi értékelés osztályzattal történik. Figyelembe vesszük az év során kapott jegyek átlagát, az órai munkát és a tanuló munkához való hozzáállását.

3 3 Ajánlott tankönyvek Molnár K. Mándics D.: Fedezd fel a világot Biológia Molnár K. Mándics D.: Fedezd fel a világot Biológia Molnár K. Mándics D.: Fedezd fel a világot Biológia 12. Gál Béla: Biológia tankönyvek és digitális tankönyvek (mozabook és mozaweb) Oláh Zsuzsa: Biológia I., II., III. kötet Dr. Berend Mihály: Biológia I., II., III. kötet

4 4 Helyi tanterv Biológia 11. évfolyam

5 5 Témakörök, tartalmak, óraszámok I. A növény és állatrendszertani és élettani ismeretek felelevenítése és kibővítése. A baktériumok, a vírusok, a prion okozta betegségek. Gombák. Növényhatározási gyakorlatok, állatfelismerés. A növényi - és állati szövetek felismerése, a szövetek mikroszkópi vizsgálata, Biológiai tesztfeladatok, szemelvények az adott tárgykörből. 36 óra II. Etológia, humánetológia Biológiai tesztfeladatok, szemelvények az adott tárgykörből. 8 óra III. A sejtet felépítő főbb kémiai anyagok vizsgálata. Az élő szervezet elemei és vegyületei a biogén elemek, és- a víz kimutatása biológiai anyagon. A kolloid állapot vizsgálata, kolloid oldatok létrehozásaszol-gél állapot létrehozása, értelmezése. A lipidek, a szénhidrátok, a fehérjék vizsgálata, oldékonyságuk összehasonlítása. Biológiai tesztek megoldása, problémafeladatok, szemelvények. 10 óra IV. A sejtek anyagcsere folyamatai: az enzimműködés vizsgálata kísérleti módszerekkel, a lebontó folyamatok, a fotoszintézis folyamatai, ciklusok; és vizsgálata. Biológiai tesztek megoldása, problémafeladatok, szemelvények. 8 óra V. Az ember életműködései és szabályozása I.: A mozgás és a táplálkozással kapcsolatos kutatási eredmények, egészséges életmód, betegségek megelőzése. A légzéssel, keringéssel és a kültakaróval kapcsolatos tudományos kutatási eredmények, egészséges életmód, betegségek megelőzése Biológiai tesztek, problémafeladatok, szemelvények. 10 óra ÖSSZESEN: 72 óra

6 6 Helyi tanterv Biológia 12. évfolyam

7 7 Témakörök, tartalmak, óraszámok I. Az ember életműködései és szabályozása II.: A szabályzás: Az idegrendszer és az érzékszervek. A hormonrendszer. A neuro - endokrin rendszer összefüggései. Az egészséges életmód, betegségek megelőzése. 14 óra II. A szaporodás és öröklődés: Az egyedfejlődés főbb állomásai. A szaporodással kapcsolatos tudományos kutatási eredmények, egészséges életmód, betegségek megelőzése, a családtervezés. Biológiai tesztek megoldása. Az öröklődés kémiai alapjai. A mendeli és morgani genetika. Kapcsoltság, genetikai térképezés, mennyiségi és minőségi jellegek összehasonlítása, a vércsoportok öröklődése, genetikai tanácsadás. Problémafeladatok, szemelvények- genetikai feladatok megoldása- feladatok gyakorlása 20 óra III. A populációk és életközösségek - az ideális és reális populáció ismérvei. Populáció-genetikai feladatok megoldása. 12 óra IV. Az élővilág evolúciója. Az ember evolúciója: a nagyrasszok, a Hominidák, Hominoidák taxonómiai jellegzetességei. Tudományos szövegek elemzése, kiselőadások esszé írása. 10.óra V. Ökológia: bioszféra a környezeti tényezők, hatásuk az élőlényekre. Az ember hatása a környezeti tényezőkre, az anyag- és energiaforgalomra. A Föld globális folyamatai és az emberiség problémáicivilizációs ártalmak, pszichoszomatikus betegségek és kialakulásuk. Felelősség környezetünk és önmagunk iránt. Gazdálkodás és fenntarthatóság. Problémafeladatok, szemelvények, kiselőadások. 6 óra ÖSSZESEN: 62 óra

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgyi program

Biológia-egészségtan tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Biológia-egészségtan tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2014/2015-ös tanév 10.

Részletesebben

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás A biológia és egészségtan

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam ÉS EGÉSZSÉGTAN modul 8. évfolyam Célok, feladatok A természettudományi fogalmak, eljárások és szemléletmódok kialakítása. Az elméleti ismereteket ötvözni kell a gyakorlati kísérleti

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A biológia érettségi vizsga célja A biológia érettségi vizsga célja

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.06.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.06. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.06. Biológia-egészségtan a szakközépiskolák 10 12. évfolyama számára Célok

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben