Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban"

Átírás

1 Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

2 Az Oberstufe és az érettségi vizsga Tantárgyak, fakultációk Az értékelési rendszer Az érettségi vizsga Az érettségi és a felsőoktatási felvételi Eddigi tapasztalataink 2

3 Tantárgyak, fakultációk 2011/2012 (a magyar ágon) Fak. Magyar nyelv és irodalom 4 Német 4 Angol 4 Francia/Spanyol (11-ben leadható) 3 Történelem 2 Történelem (német nyelven) 3 Matematika 5 Fizika (11-ben leadható) 3 Biológia Kémia Zene/Képzőművészet 2 Sport Összesen 30/ /

4 Az értékelési rendszer Jegy Pontszám Magyar osztályzat Jegy Pontszám 14 Jeles (5) Magyar osztályzat Közepes (3) Jó (4) Elégséges (2) Elégtelen (1) 4

5 A német Reifeprüfung és a magyar érettségi vizsga összevetése 4 félév összteljesítménye számít: A, B és C tömb Értékelés: 900 pontos rendszer A vizsga: 3 írásbeli és 1 szóbeli tárgy Iskolai vizsga, központi követelmények, ellenőrzés Jelentkezés: 12. év I. félév Vizsgaidőpontok: február, június A vizsgán nyújtott teljesítmény számít Értékelés: %-ban (más az emelt és középszint jegyértéke) A vizsga: szinte minden tárgy írásban és szóban Iskolai vizsga (középszint) vagy külső vizsga (emelt szint) Jelentkezés:12. év II. félév (febr. 15.) Vizsgaidőpontok: május, június 4 tárgy (1 választható) 5 (6) tárgy 5

6 A német Reifeprüfung A tömb B tömb C tömb Össz.: A három írásbeli vizsgatárgy osztályzatai kétszeres értékben a következő félévekben: 11. év 1. és 2,; 12. év 1. félév A fennmaradó minősítő tantárgyak (22 félév) osztályzatai egyszeres értékben a következő félévekben: 11. év 1. és 2.; 12. év 1. és 2. félév A négy vizsgatárgy osztályzatai egyszeres értékben a 12. év 2. félévében, valamint az érettségi vizsga eredménye négyszeres értékben max. 270 pont, min. elérendő 90 pont max. 330 pont, min. elérendő 110 pont max. 300 pont, min. elérendő 100 pont Max. 900 pont 6

7 A német bizonyítvány vizsgatárgyai Kötelező: Német Magyar nyelv és irodalom Választható: 1 írásbeli tárgy Matematika, fizika, biológia, kémia 1 szóbeli tárgy Angol, történelem, matematika, fizika A négyből legfeljebb 2 magyar nyelvű tárgy lehet 7

8 A vizsgatárgyak A magyar nyelvű tárgyak: Mindig írás- és szóbeli vizsgarészből állnak A német bizonyítványba írásbeli tárgyként kerül be a végeredmény Az 5., esetleg 6. vizsgatárgy Nem része a német érettséginek Német és magyar nyelvű tárgy is lehet 8

9 A magyar nyelvű vizsga Vizsgára jelentkezés: febr. 15-ig Közép- vagy emelt szintű vizsgára Az emelt szintű vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű oktatáson való részvétel A jelentkezés nem módosítható!! 9

10 A magyar tantárgyi vizsga értékelése Max. elérhető pontszám: 150 A teljesítményt %-ban és jegyben is kifejezik Azonos %-os teljesítmény emelt szinten jobb osztályzatot jelent A sikeres vizsgához mindegy egyes vizsgarészen min. 10 %-ot el kell érni A magyar nyelvű tárgyak %-os eredménye alapján számolják a német pontszámot A német nyelvű tárgyak pontszáma alapján számoljuk át a %-ot a magyar bizonyítványba 10

11 Az érettségi vizsga osztályzatai Középszint Emelt szint % osztályzat % osztályzat

12 A bizonyítványok Minden sikeres érettségit tett tanuló megkapja a német Reifeprüfungszeugnis -t A német érettségi bizonyítványban szereplő vizsgák magyar rendszerre átszámított eredményeiről a magyar vizsgabizottság vizsgatárgyankét egy-egy Tanúsítvány -t állít ki a magyar ágra járó, ill. magyar állampolgárságú vizsgázók számára. A német, ill. magyar vizsgaeredmények kölcsönösen bekerülnek a másik bizonyítványba (tanúsítványba) Az összehasonlítás (átszámítás) alapja: Német vizsgák: német pontszám % magyar jegy Magyar vizsgák: % német pontszám 12

13 A bizonyítványok A magyar ág tanulói magyar érettségi bizonyítványt is szerezhetnek Öt vizsgatárgy Magyar nyelv és irodalom Német Matematika Történelem Választott tárgy 13

14 A magyar vizsgaeredmények átszámítása német pontokra % Német pontszám % Német pontszám

15 A német pontok átszámítása magyar vizsgaeredményekre Német pontszám % Német pontszám %

16 Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézményekbe való bejutás kapcsolata Felvételi jelentkezési határidő: febr. 15 Nem azonos az érettségire jelentkezéssel! A felvételi vizsga megszűnt Kiv.: gyakorlati vizsga a művészeti és testkulturális területeken, ill. biz. szakokon alkalmassági vizsga 2012-től 500 pontos rendszer 16

17 A felvételi pontszámítás tanulmányi Magyar 11. és 12. év végi Történelem osztályzat x 2 Matematika Idegen nyelv Választott term.tud. tárgy A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy %-os eredményeinek átlaga egész számra kerekítve érettségi tantárgy (%) 2. tantárgy (%) max. 100 többletpont 28/40 Nyelvvizsga (max. 40) 50 Emelt szintű érettségi vizsga (max. 100) 17

18 100 tanulmányi pont (11. és 12. év vége) Pontszám 15 Magyar osztályzat Pontszám 14 Jeles (5) Jó (4) Magyar osztályzat Közepes (3) Elégséges (2) 1 Elégtelen 0 (1) 18

19 200 érettségi pont Az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény alapján számítják ki A felsőoktatási intézmények jelölik meg felvételi feltételként a kívánt vizsgaszintet Orvosi és erdőmérnöki szakok: két emelt szintű vizsga kötelező! Minden egyéb szak: legalább egy emelt szintű vizsga kötelező! 39/2011.(III. 22.) Kormányrendelet egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A %-ból számított pontszámban nincs különbség a közép- vagy emelt szintű vizsga között Az emelt szintű vizsgáért többletpont jár 19

20 Többletpontok Emelt szintű érettségi vizsgáért: 50 többletpont Ha az érettségi pontot abból számítják Ha legalább 30 %-os eredményű Legfeljebb két előírt tantárgyból Államilag elismert, C típusú nyelvvizsgáért: Középfok: 28, felsőfok: 40 többletpont Legfeljebb 40 többletpont adható Legfeljebb össz. 100 többletpont adható 20

21 További többletpontok 2012-től Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért Olimpiai játékokon Sakkolimpián Paralimpián vagy siketolimpián szereplő sportágban VB-n és EB-n elért legalább 3. helyezésért 80 pont 40 pont 20 pont 16 pont Fogyatékossággal élő jelentkező 40 pont 21

22 A felvételi eredmények számítása Tanulmányi + érettségi + többletpontok Érettségi pontok duplázása + többletpontok A jelölt számára kedvezőbb számítást veszik figyelembe Aki elérte a ponthatárt, azt fel KELL venni, aki nem érte el, az NEM LEHET felvenni. Csak azt lehet felvenni, aki az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal EGYÜTT, de más többletpontok NÉLKÜL elérte a 240 pontot. 22

23 A DSB bizonyítványának elismerése a magyar felsőoktatásban A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középiskolákban elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik. Német-magyar szakértői tárgyalások 2002/03- ban alapján saját szabályozás: Baja, Magyarországi Németek Ált. Műv. Központja TMG/DSB /2011. sz. NEFMI határozat 23

24 Az emelt szintűnek elfogadott vizsgatárgyak Német, matematika a német előírások és követelmények szerinti vizsga: írásbeli (német), ill. választható (matematika) Történelem a német követelmények szerint történik a vizsga (szóbeli) a vizsgakérdések magyar történelemre vonatkozó elemet is tartalmaznak Fizika a német előírások és követelmények szerinti vizsga a NEFMI emelt szintű vizsgaként ismeri el azon tanulók esetében, akik a 11. és 12. évfolyamon emelt óraszámú kiegészítő oktatásban vettek részt 24

25 Középszintűnek elfogadott érettségi vizsgatárgyak Angol a német előírások és követelmények szerint a magyar bizonyítványban középszintű vizsgaként szerepel. amennyiben a tanuló emelt szintű vizsgát kíván tenni, az érettségi évében, ugyanazon vizsgaidőszakban a magyar követelmények szerint teljesítheti. Magyar nyelv és irodalom, kémia, biológia a magyarországi szabályozás az irányadó osztályban tanulhatók emelt szinten is (minimális csoportlétszám 8 fő) a tanuló választása szerint tehet középszintű (iskolai) vagy emelt szintű (külső) vizsgát Magyar nyelvű történelem ha a tanuló nem német szabályok szerinti történelem vizsgát kíván tenni, választása szerint tehet középszintű (iskolai) vagy emelt szintű (külső) vizsgát 25

26 A DSB érettségi vizsgájának elfogadása Emelt szintű vizsgaként elfogadva: Német Matematika Történelem Fizika (ha osztályban emelt óraszámban tanulta) többletpont Felsőfokú C típusú nyelvvizsga német nyelvből 40 többletpont 26

27 Érettségi tapaszatalataink Tantárgyi szakértők a német nyelvi vizsgákon A matematika vizsgát ( ) mindenképpen emelt szintű vizsgának kell elfogadni, hiszen meghaladja némely témakörben a magyar követelményszintet, még az emelt szintet is A fizika érettségi vizsga ( ) olyan anyagrészeket tartalmaz, amelyek csak a magyar emelt szintű vizsga részei. Történelem: alapos, kitartó, komoly munka eredményeként biztos alapon álló, elmélyült és magas szintű tudással rendelkező tanulókat bocsát útjára az iskola, megfelelve a magyar emelt szint követelményeinek is. 27

28 A TMG felvételi eredményessége magyar érettségi vizsgát tett (fő): külföldi felsőoktatásba felvettek száma (fő): érettségizettek / külföldi felsőoktatásba felvettek aránya (%): ,1 19,05 23,53 5,88 43,33 23,53 24,15 magyar felsőoktatásba felvettek száma (fő): érettségizettek / magyar felsőoktatásba felvettek aránya (%): ,10 80,95 76,47 94,12 40,00 70,59 68,30 felsőoktatásba felvéve összesen (fő): érettségizettek / felvettek aránya (%): ,41 100,00 100,00 100,00 83,33 94,12 92,45 28

29 További információ Nemzeti Erőforrás Minisztérium gov.hu Oktatási Hivatal ww.felvi.hu Sulinet Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda Országos Közoktatási Intézet 29

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok!

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! 2005-ben Magyarországon megszűnik a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi át. Ez a változás végre megteremti a lehetőségét

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Itt az új, kétszintû érettségi

Itt az új, kétszintû érettségi Itt az új, kétszintû érettségi Tisztelt pedagógusok, szülõk és diákok! 2005-ben Magyarországon megszûnik a felsõoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû érettségi vizsga veszi át. Ez a változás

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Igazgató: Babarciné Matusik Zsuzsanna Igazgatóhelyettes: Sutka Irén Szeged, 2013. január 15. A kétszintű érettségivel kapcsolatos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Egy évben két felvételi eljárás Egy évben két egyenrangú felvételi eljárás: Öt

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben