Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről"

Átírás

1 Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Igazgató: Babarciné Matusik Zsuzsanna Igazgatóhelyettes: Sutka Irén Szeged, január 15.

2 A kétszintű érettségivel kapcsolatos rendeletek Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet A fenti rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján:

3 A kétszintű érettségi fajtái Rendes Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. Előrehozott Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.

4 A kétszintű érettségi fajtái Fontos tudni! Az előrehozott érettségi eredménye, ha nem úgy sikerült, ahogy azt a jelentkező elképzelte, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig nem javítható, annak az eredménye kerül be az érettségi bizonyítványba. Ez alól két esetben lehet kivétel: 1. Elégtelen lett az eredmény, ezt javító érettségi vizsgán lehet és kell kijavítani. 2. A tanulmányok befejezéséig, vagy a végén egyszer lehet szintemelő érettségit tenni.

5 A kétszintű érettségi fajtái Szintemelő Egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett szintemelő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg. Példák 2012-ben nem vettek fel, 2013-ban megpróbálok többletpontot szerezni letettem egy biztonságos előrehozott vizsgát, de most megpróbálok többletpontot szerezni Pótló Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

6 A kétszintű érettségi fajtái Javító Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. Ismétlő Az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg. Példa javítani szeretnék a bizonyítványomon, tehát a vitt és szerzett pontokon

7 Kiegészítő A kétszintű érettségi fajtái Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg! Példa 2012-ben nem vettek fel, 2013-ban máshová, más tárgyból akarok felvételizni kiegészítő vizsga

8 Érettségi vizsgatárgyak 4 kötelező és legalább 1 szabadon választott tárgy Kötelező: Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Egy idegen nyelv Választható: az iskolában tanult tantárgyak közül minden olyan tárgy, amit a tantervünkben előírt ideig tanult a tanuló, és annyi év végi osztályzata van belőle, ahány évig tanulnia kellett az iskola pedagógiai programjában nem szereplő tárgy

9 Az érettségi vizsga szintjei Az érettségi szintje: közép- vagy emelt szint. A választás szintje független a felkészülés szintjétől, de a választott szintű érettségi követelményeknek meg kell felelni. A két szint közül a jelentkező tárgyanként szabadon választhat, kivéve azokat a szakokat, amelyeknél jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi (pl. alkalmazott közgazdaságtan, bölcsészettudomány képzési terület stb., bővebben lásd: Felvételi tájékoztató - -, illetve jogszabály) Egy vizsgaidőszakban egy tárgyból csak egy szinten lehet érettségizni.

10 Jelentkezés a május-júniusi vizsgákra Végső határidő: március 1. A jelentkezés hivatalos jelentkezési lapon történik. Utólagos módosításra nincs lehetőség!!! Az adatok megfelelő kitöltése a jelentkező felelőssége! Előzetes jelentkezés beadási határideje: február 8.

11 Jelentkezés a május-júniusi vizsgákra A jelentkezéshez az adatok kizárólag érvényes személyi igazolvány (útlevél) és lakcímkártya alapján adhatók meg. Ha valamelyik igazolvány érvényességi ideje a közeljövőben (június végéig) lejár: intézkedni kell a cseréről, hogy lehetőleg a jelentkezés beadása előtt megérkezzen az új igazolvány! Erre jogszabály szerint a lejárat előtt 60 nappal, illetve rongálódás miatt bármikor lehetőség van.

12 Tájékozódás a felvételi eljárásról és a szakokról weboldal: december 31-től itt érhetők el a hivatalos felvételi tájékoztatók és a meghirdetett képzések A nyomtatott tájékoztató könyvek megjelenése január hónapban várható.

13 Tájékozódás a felvételi eljárásról és a szakokról A tájékoztatók hivatalos kiegészítése január végén jelenik meg a Ez tartalmazza - a felsőoktatási szakképzéseket - az osztatlan tanári mesterszakokat, valamint - a december 31. utáni esetleges módosításokat a meghirdetett képzésekben. Mindenképpen ajánlott a hivatalos kiegészítések elolvasása a jelentkezés lezárása előtt!

14 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje március 1., ez külön jelentkezési lapokon vagy online történik, a felvételiző önállóan intézi. A két jelentkezés nem váltja ki vagy helyettesíti egymást. A papír alapon történő jelentkezéssel egyenértékű az e-felvételi rendszerben történő elektronikus jelentkezés a rendszer február 1-jén indul!

15 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe Az e-felvételi használatának előnyei - egyszerű, gyors, kényelmes - kiszűri és automatikusan javítja az olyan hibákat, amelyeket a papíron jelentkezők nagy számban vétenek kitöltés közben - súgók, útmutatók, üzenetek, keresők segítenek a biztos kitöltésben - megjeleníti a befizetendő eljárási díj összegét, valamint a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok listáját is - nem csak a jelentkezéshez, hanem később az ügyintézéshez is használható (dokumentumfeltöltés, sorrendmódosítás, adatmódosítás)

16 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe Egy felvételiző összesen legfeljebb öt képzést jelölhet meg - ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas (A) és önköltséges (K) képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, de külön sorban kell feltüntetni. Segítséget Kovács Júlia pályaválasztást segítő pedagógustól lehet kérni. Legkésőbb február elején Jónyer Edit főigazgatóhelyettes e-felvételi tájékoztatót tart (a Kőrösy Tagintézményben), ennek időpontjáról értesíteni fogjuk tanulóinkat.

17 A felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb dátumok 1. Felsőoktatási felvételi, vagy a felsőoktatási jelentkezési kérelem rögzítése az e-felvételiben vagy a jelentkezési lap postára adásának határideje: március 1. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje: március 11. Hiánypótlásra felszólítás: június 26. Regisztrációs csomag kiküldése: május közepe Tájékozódás a folyamatosan

18 A felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb dátumok 2. A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány másolata) benyújtása: június 5. Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje: július 10. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: július 24. Jogorvoslat határideje: a ponthatárok kihirdetésétől számított 15 napon belül

19 Az érettségi vizsga menete Írásbeli vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv május 6., 8.00 matematika matematika május 7., 8.00 történelem történelem május 8., 8.00 angol nyelv angol nyelv május 9., 8.00 német nyelv német nyelv május 10., 8.00 informatika - május 13., 8.00 biológia biológia május 14., 8.00 kémia kémia május 15., 8.00 földrajz földrajz május 15., fizika fizika május 16., rajz és vizuális kultúra május 16., informatika május 21., 8.00 szakmai előkészítő tárgyak szakmai előkészítő tárgyak május 23., 8.00 olasz nyelv olasz nyelv május 24., 8.00 egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak május 27., 14.00

20 Az érettségi vizsga menete Szóbeli vizsgák Az Oktatási Hivatal által szervezett emelt szintű szóbeli vizsgák: június között, az OH által küldött értesítés szerint, a kijelölt vizsgaközpontokban. A Vasvári Pál Tagintézmény középszintű szóbeli vizsgaidőpontjai (várhatóan): 12. a: június b: június c: június A középszintű szóbeli feleleteknél: Felkészülési idő: 30 perc (kivéve az idegen nyelv) Felelet: max. 15 perc

21 Az érettségi vizsga értékelése Az érettségi vizsgát vizsgatantárgyanként az alábbi pontskála szerint minősítik: Vizsga típusa Pontskála írásbeli + szóbeli csak írásbeli csak szóbeli 1-50

22 Az érettségi vizsga értékelése Az egyes vizsgateljesítményeket pontszámokban, a pontszámok alapján százalékosan is minősítik: Középszintű érettségi Osztályzat Emelt szintű érettségi 80% - 100% jeles (5) 60% - 100% 60% - 79% jó (4) 47% - 59% 40% - 59% közepes (3) 33% - 46% 25% - 39% elégséges (2) 25% - 32% 0% - 24% elégtelen (1) 0% - 24%

23 A középszintű érettségi vizsga teljesítése Matematika Írásbeli vizsga Időtartama 180 perc Maximum 100 pont (100%) 12 % alatti teljesítmény: sikertelen % közötti teljesítmény: szóbeli vizsgán javíthat 25 % feletti teljesítmény: sikeres Többi tantárgy Írásbeli vizsga + szóbeli vizsga Írásbelin a teljesítmény nem éri el a 12 %-ot: sikertelen Szóbelin a teljesítmény nem éri el a 12 %-ot: sikertelen Írásbeli + szóbeli pontszámát (max. 150 pont) %-ra átváltjuk 25 % alatti teljesítmény: sikertelen 25 % feletti teljesítmény: sikeres

24 Az emelt szintű érettségi vizsga és a nyelvvizsga kapcsolata 60% fölött 40-59% között középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvány alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvány Az ECDL vizsga és az érettségi kapcsolata Közép- vagy emelt szintű jeles informatika érettségi = ECDL bizonyítvány, DE fordítva nem!!! Az ECDL-bizonyítvány kiállítását regisztrációs díj fizetése mellett lehet kérelmezni 2 éven belül!

25 Felvételi pontszámítás Tanulmányi pontok: 200 pont Érettségi pontok: 200 pont Többletpontok: 100 pont vagy Az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal Maximum: 500 pont A jogszabályban meghatározott minimum pontszám alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 240 pont, felsőoktatási szakképzés esetén 200 pont (az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számítva)!

26 Tanulmányi pontok maximum 200 pont Középiskolai eredmények (100 pont) Öt tantárgy utolsó két év végi osztályzatai összegének a kétszerese: magyar nyelv és irodalom történelem matematika legalább 2 évig tanult választott idegen nyelv két 1 évig tanult természettudományos tantárgy (kémia, biológia, földrajz, fizika közül bármelyik kettő). Érettségi eredmények (100 pont) A négy kötelező magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy %-os eredményeinek átlaga egész számra kerekítve.

27 Érettségi pontok maximum 200 pont Általánosan két érettségi vizsgatárgy %-os eredményeinek összege. Az egyes szakokon választható érettségi tantárgyakat a felvételi tájékoztatóban teszik közzé a felsőoktatási intézmények megjelölve azokat is (E) jelzéssel, amelyekből emelt szintű érettségi vizsga a követelmény. Amennyiben az adott szakon kettőnél több tárgy választható, a vizsgázó számára legkedvezőbb 2 tárgy eredményei alapján számíthatók az érettségi pontok.

28 Többletpontok maximum 100 pont Legalább 45%-os emelt szintű érettségiért: 50 pont Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért: pont Államilag elismert B2 (középfokú) komplex (C típusú) nyelvvizsgáért: 28 pont Államilag elismert C1 (felsőfokú) komplex (C típusú) nyelvvizsgáért: 40 pont (Nyelvvizsgáért max. 40 pont adható. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen jár többletpont.) OKTV, SZÉTV országos helyezésért: pont OKJ-s szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért: 24 pont Kiemelkedő sporteredményért: pont Előnyben részesítés jogcímén (pl. hátrányos helyzet, fogyatékosság esetén): 40 pont

29 A szintválasztás dilemmája EMELT SZINT? IGEN, ha a pályairány előírja; IGEN, ha az érte járó többletpontra feltehetőleg szükség van az adott szakon (előző évek ponthatárait megnézni)! Bizonyos szakokon a verseny akkora, hogy valószínűleg szükséges az emelt szintű vizsga még akkor is, ha az adott szakon azt nem írják elő.

30 Példa a felvételi pontok kiszámítására Megjelölt felsőoktatási intézmény: SZTE-GTK Választott szak: pénzügy és számvitel (K) Érettségi vizsgakövetelmények: matematika és gazdasági ismeretek v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy. A vizsgázó rendelkezik államilag elismert B2 (középfokú) komplex (C típusú) nyelvvizsgával.

31 A tanulmányi pontok kiszámítása 1. Tantárgy 9. osztály év végi jegy 10. osztály év végi jegy 11. osztály év végi jegy 12. osztály év végi jegy Magyar nyelv Magyar irodalom Történelem Matematika Angol nyelv Kémia Biológia Földünk és környezetünk Fizika Összeg 7 9 4, =15, =18 A tanulmányi pontok középiskolai eredmények alapján számolandó része: 2*(15,5+18+9) = 85 pont (a max. 100-ból)

32 A tanulmányi pontok kiszámítása 2. Tantárgy Érettségi szintje %-os eredmény Érettségi minősítés Magyar nyelv és irodalom közép 75 4 Történelem közép 83 5 Matematika közép 67 4 Angol nyelv emelt 52 4 Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) közép 70 4 Átlag ( ):5 = 69,4 A tanulmányi pontok érettségi eredmények alapján számolandó része (kerekítve): 69 pont (a maximális 100-ból) Tanulmányi pontok összesen: = 154 pont (a maximális 200-ból)

33 Érettségi és többletpontok számítása Kötelező érettségi tárgy: matematika (67%) A jelentkező számára legkedvezőbb választható tárgy: történelem (83%) vagy angol nyelv (52%) csak ekkor jár az 50 többletpont! Érettségi pontok: 150/119 pont (a max. 200-ból) Többletpontok Középfokú nyelvvizsgáért: 28 pont vagy a legalább 45%-os emelt szintű érettségiért: 50 pont Összes többletpont: 28/50 pont

34 Összes felvételi pontszám 1. Tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok: = 332 pont 2. Érettségi pontok kétszerese + többletpontok: 2* = 328 pont Mindig a jelentkező számára kedvezőbb számítási módszerrel kapott pontszámot veszik figyelembe.

35 Hasznos szolgáltatások a Fő oldal bal oldali menüsor: Szolgáltatások Ponthatárok 2012 Pontszámító kalkulátor jelenleg a februárjában induló keresztféléves képzések szabályai szerint számol, de rövidesen frissül! Még több szolgáltatás menüpont Ponthatárok, rangsorok, statisztikák ig visszamenőleg tartalmazza a ponthatárokat, a jelentkezők és a felvettek számát.

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Itt az új, kétszintû érettségi

Itt az új, kétszintû érettségi Itt az új, kétszintû érettségi Tisztelt pedagógusok, szülõk és diákok! 2005-ben Magyarországon megszûnik a felsõoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû érettségi vizsga veszi át. Ez a változás

Részletesebben

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok!

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! 2005-ben Magyarországon megszűnik a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi át. Ez a változás végre megteremti a lehetőségét

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a FELVÉTELI 2015 Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a - www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató on-line formában( jan. 31-ig változhat) NEM LESZ NYOMTATOTT FORMA - www.oktatas.hu

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK A felvételi

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek A határidő Meddig kell eldönteni, hogy továbbtanulsz-e? Jelentkezési határidő: 2014. február 15. Ha már van érettségid kétfajta

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet ki az érettségi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013/2014. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2012. december 5-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben