Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, január 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2015. január 20."

Átírás

1 Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, január 20.

2 Intézményvezető: Siposné Gyuris Valéria Tagintézmény-vezető: Erdélyi Margit Érettségi vizsgáért felelős vezető: Sutka Irén Szakképzésért felelős: Molnár Edit Pályaválasztási felelős: Nagy Dóra

3 Kétszintű érettségi május-júniusi vizsgaidőszak

4 A kétszintű érettségivel kapcsolatos jogszabályok Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján:

5 A kétszintű érettségi vizsga fajtái I. Rendes Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. Előrehozott Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az adott tantárgyra a helyi tantervben előírt tanulmányi követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában idegen nyelvből, illetve informatikából letett érettségi vizsga.

6 A kétszintű érettségi vizsga fajtái II. Fontos tudni! Az előrehozott érettségi eredménye, ha nem úgy sikerült, ahogy azt a jelentkező elképzelte, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig nem javítható, ez az eredmény kerül be az érettségi bizonyítványba. Ez alól két esetben lehet kivétel: 1. Sikertelen vizsga esetén javító vagy pótló vizsgára lehet jelentkezni (csak a rendes érettségi vizsga keretében). 2. A középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, vagy a rendes érettségi vizsga időszakában szintemelő érettségi vizsgát lehet tenni idegen nyelvből vagy informatikából akkor, ha a vizsgázónak van közép-, de nincs emelt szintű eredménye.

7 A kétszintű érettségi vizsga fajtái III. Szintemelő Egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát csak idegen nyelvekből és informatikából lehet tenni. Pótló Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

8 A kétszintű érettségi vizsga fajtái IV. Javító Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. Ismétlő Az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

9 A kétszintű érettségi vizsga fajtái V. Kiegészítő Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett szintemelő, ismétlő és kiegészítő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg, arról a vizsgázó tanúsítványt kap.

10 Érettségi vizsgatárgyak 4 kötelező és legalább 1 választott vizsgatárgy Kötelező: Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott: a központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgy, beleértve a második idegen nyelvet Választható: az iskolában tanult tantárgyak közül minden olyan tárgy, amit a helyi tantervben előírt ideig tanult a tanuló, és annyi év végi osztályzata van belőle, ahány évig tanulnia kellett az iskola helyi tantervében nem szereplő tárgy (vendégtanulói jogviszony másik iskolával)

11 Szabadon választható vizsgatárgyak, amelyekből középszinten felkészítünk Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) Informatika Ha más tárgyat (pl. földrajz, biológia, testnevelés) választ a tanuló, a vizsgára történő felkészülés önállóan történik és a tanuló felelőssége.

12 Az érettségi vizsga szintjei I. Az érettségi szintjei: közép- vagy emelt szint. A két szint közül a jelentkező tárgyanként szabadon választhat, de a választott szintű érettségi követelményeknek meg kell felelni. Emelt szinten csak azokból a tárgyakból lehet vizsgázni, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak (lista a oldalon). Egy vizsgaidőszakban egy tárgyból csak egy szinten lehet érettségizni.

13 Közép vagy emelt szint? Mit érdemes figyelembe venni? A felsőoktatási intézmény előírja-e jelentkezési feltételként az emelt szintű érettségit adott tárgyból az adott szakra? (pl. alkalmazott közgazdaságtan) Felkészítés szintje: ha a tanuló nem vesz részt emelt szintű felkészítésben, illetve emelt szinten gyengén teljesít, akkor a várhatóan gyenge %-os érettségi eredmény miatti kevesebb érettségi pont mellett akár az emelt szintért kapható többletpontra sem lesz jogosult.

14 FONTOS! Érdemes gondosan mérlegelni, hogy a továbbtanulási szándék, a felsőoktatási követelmények és a választott vizsgatárgyak, szintek összhangban legyenek. Mind a vizsgatárgy, mind a szint kiválasztása előtt javasolt a szaktanárral való egyeztetés, a tanári javaslat figyelembe vétele, aki ismeri a vizsga követelményeit és a tanuló tudását is, így elkerülhetők a későbbi kellemetlen meglepetések. Informatika vizsgatárgy választása esetén kiemelten ajánlott a felkészítőn való részvétel!

15 Érettségi HAJRÁ!!! NAGYON JÓL FEL KELL KÉSZÜLNI a vizsgára, mert ha az eredmény nem lesz elegendő a vágyott felsőoktatási szakhoz, akkor a bizonyítvány megszerzését követően már fizetős az ismétlő, szintemelő vagy kiegészítő vizsga (2015-ben: középszint , emelt szint Ft vizsgatárgyanként.) sikertelen vizsga esetén az első javítóvizsga ugyan ingyenes, de mivel a jelentkezéskor nincs érettségi bizonyítvány, a tanuló nem nyerhet felvételt! az érettségi vizsga és a szakképzés kapcsolata

16 Jelentkezés a május-júniusi vizsgákra I. 12. a, 12. b és 13. c osztályosok jelentkezése: a tanulóknak kiosztott jelentkezési lap kitöltésével. A szakképző évfolyamok tanulói és az előrehozott érettségire jelentkezők ( évf. és 12. c) osztályfőnöküktől kérhetnek jelentkezési lapot. Tanulói jogviszonnyal rendelkezők a május-júniusi vizsgaidőszakban csak saját középiskolájukban jelentkezhetnek.

17 Jelentkezés a május-júniusi vizsgákra II. Előzetes jelentkezés beadási határideje: január 30. Végső határidő: február 15. Az adatok megfelelő kitöltése a jelentkező felelőssége! Utólagos módosításra, törlésre nincs lehetőség!!! Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

18 Jelentkezés a május-júniusi vizsgákra III. A jelentkezéshez az adatok kizárólag érvényes személyi igazolvány (útlevél) és lakcímkártya alapján adhatók meg. Ha valamelyik igazolvány érvényességi ideje a közeljövőben (június végéig) lejár: intézkedni kell a cseréről, hogy lehetőleg a jelentkezés beadása előtt megérkezzen az új igazolvány! Erre jogszabály szerint a lejárat előtt 60 nappal, illetve rongálódás miatt bármikor lehetőség van.

19 A jelentkezési időszak időbeli ütemezése I. 1. A megszemélyesített jelentkezési lapok kiosztása a tanulóknak: január 23. (péntek). 2. A személyes és vizsgaadatokkal kitöltött lapok (előzetes jelentkezés) és a személyi igazolványok, lakcímkártyák beadási határideje: január 30. (péntek). 3. Az érettségi rendszerben való rögzítést követően a kinyomtatott jelentkezési lapok kiosztása: február 4. (szerda).

20 A jelentkezési időszak időbeli ütemezése II. 3. Az adatokat ellenőrizni kell, hiba esetén javítani, a vizsgatárgyakban, szintekben ekkor lehet utoljára változtatni, majd dátummal, tanulói és szülői aláírással ellátva kell beadni: február 11-ig (szerda). A végső határidő február 15-e (vasárnap), az utolsó ellenőrzések miatt, a tanuló érdekében kérjük hamarabb! 4. A tagintézmény-vezető aláírásával hivatalos visszaigazolást kap minden tanuló: március 1-ig.

21 Érettségi adminisztráció Az érettségi vizsgák jegyzői feladatait ebben a tanévben az alábbi pedagógusok látják el: 12. a osztály vizsgabiz.: Rozsinszkyné Apró Ágnes 12. b osztály vizsgabizottsága: Lajkó Nikolett 13. c osztály vizsgabizottsága: Zsivola Magdolna A jegyzők munkáját az osztályfőnökök segítik.

22 Rendes érettségi vizsgára bocsáthatóság feltétele Az utolsó középiskolai évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítése minden tantárgyból ha csak egyetlen tárgyból is bukik a tanuló, akkor kérelmezheti, hogy az összes jelentkezését előrehozottra módosítsuk sikeres vizsga esetén is csak törzslapkivonatot kaphat. Ha a bukás érettségi tantárgyat érint, akkor azt a vizsgajelentkezést törölni kell leghamarabb a őszi vizsgaidőszakban tehet javítóvizsgát.

23 Az érettségi vizsga menete I. Írásbeli vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom május 4., 8.00 matematika matematika május 5., 8.00 történelem történelem május 6., 8.00 angol nyelv angol nyelv május 7., 8.00 német nyelv német nyelv május 8., 8.00 informatika - május 12., 8.00 biológia biológia május 13., 8.00 kémia kémia május 14., 8.00 földrajz földrajz május 14., informatika május 15., ének-zene május 15., fizika fizika május 18., rajz és vizuális kultúra május 18., szakmai előkészítő tárgyak szakmai előkészítő tárgyak május 19., 8.00 olasz nyelv olasz nyelv május 21., 8.00

24 Az érettségi vizsga menete II. Szóbeli vizsgák Az Oktatási Hivatal az emelt szintű szóbeli vizsgákat június között szervezi a kijelölt vizsgaközpontokban. A pontos időpontról és helyszínről az OH a tanulót egyénileg értesíti. A középszintű szóbeli vizsga időszaka: június A középszintű szóbeli feleleteknél: Felkészülési idő: 30 perc (kivéve az idegen nyelv) Felelet: max. 15 perc

25 Az érettségi vizsga értékelése I. Az érettségi vizsgát vizsgatantárgyanként az alábbi pontskála szerint minősítik (egész számokkal): Vizsga típusa Pontskála írásbeli + szóbeli csak írásbeli csak szóbeli 1-50 Minden vizsgarészből legalább 12%-ot kell teljesíteni!

26 Mennyire fontos a szóbeli vizsga? A szóbeli felkészülést háttérbe szoríthatja az, hogy az összes pontszámból az írásbelihez képest kisebb arányban részesedik, de ez a hibás hozzáállás a teljes vizsga sikertelenségéhez vezethet, hiszen a minimális 12%-ot ezen a vizsgarészen is el kell érni! A vizsga elnöke elsősorban a szóbeli vizsga alapján alakítja ki véleményét az iskolában folyó munkáról, így a szaktanárokat és az iskolavezetést is megalázó helyzetbe hozza a felkészületlen tanuló. A májusi-júniusi konzultációs lehetőségek kihasználását javasoljuk!

27 Az érettségi vizsga értékelése II. Az egyes vizsgateljesítményeket pontszámokban, a pontszámok alapján százalékosan is minősítik: Középszintű érettségi Osztályzat Emelt szintű érettségi 80% - 100% jeles (5) 60% - 100% 60% - 79% jó (4) 47% - 59% 40% - 59% közepes (3) 33% - 46% 25% - 39% elégséges (2) 25% - 32% 0% - 24% elégtelen (1) 0% - 24%

28 A középszintű érettségi vizsga teljesítése Matematika Írásbeli vizsga Időtartama 180 perc Maximum 100 pont (100%) 12 % alatti teljesítmény: sikertelen % közötti teljesítmény: szóbeli vizsgát tehet 25 % feletti teljesítmény: sikeres Többi tantárgy Írásbeli vizsga + szóbeli vizsga Írásbelin a teljesítmény nem éri el a 12 %-ot: sikertelen Szóbelin a teljesítmény nem éri el a 12 %-ot: sikertelen Írásbeli + szóbeli pontszámát (max. 150 pont) %-ra átváltjuk 25 % alatti teljesítmény: sikertelen 25 % feletti teljesítmény: sikeres

29 Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga és a nyelvvizsga kapcsolata legalább 60%-os érettségi eredmény 40-59% között középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvánnyal egyenértékű okirat alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvánnyal egyenértékű okirat Az ECDL vizsga és az érettségi kapcsolata Közép- vagy emelt szintű jeles informatika érettségi = ECDL bizonyítvány, DE fordítva nem!!! Az ECDL-bizonyítvány kiállítását regisztrációs díj fizetése mellett lehet kérelmezni 2 éven belül!

30 Hiteles információforrás A honlap: Köznevelés\ Érettségi\ Aktuális vizsgaidőszak: május-június

31 Felsőoktatási felvételi 2015.

32 Tájékozódás a felvételi eljárásról és a szakokról I. weboldal elérhetők a hivatalos felvételi tájékoztatók és a meghirdetett képzések. Nyomtatott formában a Felvételi tájékoztató már nem jelenik meg, csak a felvi.hu-n érhető el. Nyomtatott formában a Felvi tájoló 2015 című kiadvány segíti a tájékozódást.

33 Tájékozódás a felvételi eljárásról és a szakokról II. Hivatalos kiegészítés a ez tartalmazza a tájékoztató megjelenését követően nyilvánosságra kerülő információkat, azaz újabb képzéseket, valamint a meghirdetett képzések esetleges módosításait, kiegészítéseit. Mindenképpen ajánlott a hivatalos kiegészítés elolvasása a jelentkezés lezárása előtt!

34 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe I. Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15. Online történik, a oldalon, regisztrációt követően. A felvételiző önállóan intézi.

35 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe II. Egy felvételiző összesen legfeljebb öt képzést jelölhet meg, ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas (A) és önköltséges (K) képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, de külön sorban kell feltüntetni. Segítséget Nagy Dóra pályaválasztást segítő pedagógustól lehet kérni. Az e-felvételiről, a pontszámításról egy későbbi időpontban részletes tájékoztatót tartunk iskolánk végzős diákjainak.

36 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe III. Az eljárási díj rendezése: banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges. A befizetés határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát február 15.

37 Jelentkezés felsőoktatási intézménybe IV. Hitelesítés: február 23-ig A utolsó változtatás után kell elvégezni / kinyomtatni Ügyfélkapun keresztül (Okmányiroda) vagy Hitelesítő adatlappal lehetséges: kinyomtatva és aláírással hitelesítve célszerűen ajánlott küldeményként postázni kell az Oktatási Hivatal címére (1380 Budapest, Pf. 1190).

38 A felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb dátumok I. Felsőoktatási felvételi, vagy a felsőoktatási jelentkezési kérelem rögzítése az e-felvételiben: február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje: február 23. Tájékozódás a oktatas.hu és kormany.hu oldalakon: folyamatosan!

39 A felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb dátumok II. A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány másolata, érettségi bizonyítvány) benyújtása: július 9-ig Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: július 23. Jogorvoslat határideje: a ponthatárok kihirdetésétől számított 15 napon belül.

40 Felvételi pontszámítás Tanulmányi pontok: 200 pont Érettségi pontok: 200 pont Többletpontok: 100 pont vagy Az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal Maximum: 500 pont A jogszabályban meghatározott minimum pontszám alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pont, felsőoktatási szakképzés esetén 240 pont (az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számítva)!

41 Hasznos szolgáltatások a Fő oldal bal oldali menüsor: Szolgáltatások Ponthatárok 2014 Pontszámító kalkulátor Még több szolgáltatás menüpont Ponthatárok, rangsorok, statisztikák 2001-ig visszamenőleg tartalmazza a ponthatárokat, a jelentkezők és a felvettek számát.

42 Még bizonytalanoknak Foglalkozás-bemutató filmek Várható keresetek adatbázis Hiányszakmák gyűjteménye Érdeklődési terület, önismereti kérdőívek eredmények alapján ajánlott szakmák OKJ szakképesítés kereső

43 Érettségit követő szakképzés a Vasváriban

44 Szakképzéseink jellemzői OKJ (Országos Képzési Jegyzék) szerinti bizonyítványt adnak, amelyek munkakör betöltésére jogosítanak, előfeltételük: sikeres érettségi vizsga, nappali rendszerű, 1 vagy 2 éves képzések, a képzés idejére jár a diákigazolvány és az iskoláztatási támogatás, a képzéseket 21 éves korig lehet megkezdeni, az első szakképesítés megszerzése ingyenes!

45 Mert Miért a Vasvárit válasszam? magas, a munkaerőpiacon is elismert szakmai színvonalat képvisel, megalapozza a felsőfokú gazdasági és informatikai tanulmányokat, felmentés kapható a továbbtanulás során, tanítványaink megállják a helyüket a munka és a felsőoktatás világában is! És mert minden haverom ide jár!

46 Miben nyújt többet a Vasvári? Nincs modulzáró vizsga (évközi osztályzatok, félévi és év végi érdemjegyek helyettesítik). Jó tanulmányi eredmény esetén ösztöndíj, versenyeken való részvétel támogatása az iskola alapítványának jóvoltából. A gyakorlati órák keretében valós munkatapasztalat szerzése cégeknél, vállalkozásoknál. A képzések mellé térítésmentes ECDLfelkészítést kínálunk, kedvezményes vizsgalehetőség az iskolában.

47 2015. szeptemberében induló, tervezett képzéseink Közgazdaság ágazat Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) Informatika ágazat Gazdasági informatikus Vállalkozási és bérügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1 éves) SPECIALITÁS: projektek pénzügyi asszisztense képzéssel kiegészítve Szoftverfejlesztő

48 Saját diákjainknak leginkább ajánlott képzésünk: Pénzügyi-számviteli ügyintéző A korábban tanult gazdasági ismeretek beszámításával 2 év helyett 1 éves képzés. Komplex képzés, amely 3 részszakképesítést tartalmaz, ezek önmagukban is megállják a helyüket: pénzügyi ügyintéző számviteli ügyintéző pénzügyi projektmenedzser-asszisztens.

49 Kapcsolat Honlap: (ahová a mai tájékoztató prezentációja is felkerül) Telefon: 62/ Mobil: 20/ Kitől kérdezhetek? Érettségi ügyekben: Sutka Irén Szakképzés: Molnár Edit Felsőoktatási felvételi: Nagy Dóra

50 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról és a felsőoktatási felvételiről Igazgató: Babarciné Matusik Zsuzsanna Igazgatóhelyettes: Sutka Irén Szeged, 2013. január 15. A kétszintű érettségivel kapcsolatos

Részletesebben

Itt az új, kétszintû érettségi

Itt az új, kétszintû érettségi Itt az új, kétszintû érettségi Tisztelt pedagógusok, szülõk és diákok! 2005-ben Magyarországon megszûnik a felsõoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû érettségi vizsga veszi át. Ez a változás

Részletesebben

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok!

Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! Tisztelt pedagógusok, szülők és diákok! 2005-ben Magyarországon megszűnik a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi át. Ez a változás végre megteremti a lehetőségét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

Tudnivalók az érettségiről

Tudnivalók az érettségiről Tudnivalók az érettségiről Mennyit ér az emelt szint, és mennyit a közép? 1. Az emelt szintű vizsga előnyei 2 2. A középszintű vizsga elõnyei 2 3. Az emelt szintű érettségi vizsga 3 3.1. Az egyes vizsgatantárgyakból

Részletesebben

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!! Felvételi 2013 - érettségi után jelentkezni lehet: alapképzésre, melynek időtartama 6-8 félév, egy szakképzettség szerezhető, de lehetőség van párhuzamos tanulmányok folytatására, a jogszabályok szerinti

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek A határidő Meddig kell eldönteni, hogy továbbtanulsz-e? Jelentkezési határidő: 2014. február 15. Ha már van érettségid kétfajta

Részletesebben

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a FELVÉTELI 2015 Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a - www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató on-line formában( jan. 31-ig változhat) NEM LESZ NYOMTATOTT FORMA - www.oktatas.hu

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet ki az érettségi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben