Pedagógiai Kar Tantárgypedagógiai Tanszék. Ökológia. Összeállította: Dávid János. főiskolai docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Kar Tantárgypedagógiai Tanszék. Ökológia. Összeállította: Dávid János. főiskolai docens"

Átírás

1 Pedagógiai Kar Tantárgypedagógiai Tanszék Ökológia Összeállította: Dávid János főiskolai docens

2 ÖKOLÓGIAI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK biológiai rendszerek: az élő egyedek összessége és az élettelen környezet biológiai organizáció: hierarchikusan egymásra épülő szintek háromféle ökológiai szerveződési szint: egyed alatti (infraindividuális) egyedi (individuális) egyed feletti (szupraindividuális) HEFOP

3 ÖKOLÓGIAI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK magasabb szintek mindig magukba foglalják az alacsonyabbakat kapcsolatuk kölcsönös minden szintre sajátságos jelenségek és törvényszerűségek jellemzőek a magasabb szinteken növekszik a szerkezeti és működésbeli komplexitás HEFOP

4 ÖKOLÓGIAI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK egyed feletti szerveződési szintek: populáció biocönózis bioszféra ökoszisztéma Az ökológiai folyamatok szerveződési alapegysége a populáció HEFOP

5 Az élőlényekkel foglalkozó néhány tudomány Egyed alatti szerveződési szintekkel: Anatómia: a testfelépítést tárgyalja. Fiziológia (élettan): az életfolyamatokat vizsgálja. Az egyedek szintjét vizsgálja: Autökológia Egyed feletti szerveződési szintekkel: Szünökológia: közösségi ökológia

6 AZ ÉLŐVILÁGOT ÉRŐ HATÁSOK Kültakaró ANTROPOGÉN HATÁSOK KÉMIAI FAJON BELÜLI ABIOTIKUS környezet Napfény Hő Víz, pára Levegő Talaj Domborzat FIZIKAI Élőlény (egyed) Genetikai információtartalom HEFOP FAJOK KÖZÖTTI BIOTIKUS környezet HEFOP

7 Az ökológiai környezet fogalma Az adott szupraindividuális objektumra ténylegesen ható tényezők összessége, amelyek megszabják azt, hogy térben hol, időben mikor és milyen mennyiségben, milyen élőlények élhetnek együtt. Környék vagy milliő: Azoknak a tényezőknek az összessége, amelyek a fenti feltételek kialakításában nem játszanak szerepet, de az adott élőhelyen (biotópban) jelen vannak. Plurális környezet elve: Egy élőlényközösségben az ökológiai környezetek sokasága hat.

8 Tűrőképesség (tolerancia) A környezeti tényezők hatását az élőlények felfogják és válaszolnak rá. Megmutatja, hogy az élőlény milyen mértékben képes elviselni az egyes környezeti tényezőket. A tolerancia nagyban függ az adott szervezet belső környezetétől. Ez határozza meg, hogy milyen mértékben képesek felfogni és elviselni a külső környezeti hatásokat. Egy-egy faj esetében a tűrőképesség környezeti tényezőnként erősen eltérhet. A külső környezeti tényezők és a belső tűrőképességi tényezők együtt alkotják az ökológiai tényezőket.

9 Ökológiai tűrőképességi (tolerancia) tartomány Az egyedek és a populációk válaszreakcióit a környezeti tényező változásának hatására az optimumgörbével jellemzik. Olyan függvény, amely az adott populáció egyedeinek eloszlását jellemzi az adott környezeti tényező mentén. Ökológiai tűrőképességi (tolerancia) tartomány vagy ökológiai valencia a környezeti tényezőknek az az értéktartománya, amelyen belül az egyedek még életképesek.

10 Optimumgörbe

11 Szűk- és tágtűrésű fajok Szűktűrésű (sztenök) faj Több környezeti tényezőt vizsgálva a minimum és a maximum pont közel van egymáshoz. A környezeti tényezőket kis mértékben tudja elviselni specialista faj. Tágtűrésű (euriök) faj Több környezeti tényező esetében a minimum és maximum pont távol van egymástól. A környezeti tényezőket tág tartományok között tudja elviselni generalista faj.

12 Szűk- és tágtűrésű fajok optimumgörbéi

13 Ökológiai indikáció A környezeti tényezők változásai módosítják az egyedek és a populációk életfolyamatait. A változások valamilyen jelenségben nyilvánulnak meg. A jelenségek (jelek) függnek az adott környezeti tényezőtől és annak erősségétől. A jelek alapján következtethetünk a környezeti tényező mértékére, illetve változására.

14 Indikátor szervezetek A környezeti tényezők változásait jelző szervezetek. Az élővilágban minden fenetikai (megjelenő) jelenség mögött egy vagy több ökológiai hatás áll. Pl. Alaktani (morfológiai) Trofikus (táplálkozásbeli) Etológiai (viselkedési) Cönológiai (társulásbeli)

15 Példák az indikátor szervezetekre Levegő magas nitrogén- és kén-oxidtartalmát jelzik zuzmók

16 Példák az indikátor szervezetekre Talajsavanyúságot jelző növények Tőzegmohák Csarab Áfonyák

17 Példák az indikátor szervezetekre Nitrogénben gazdag talajt jelző növények Csalán Fekete bodza

18 Példák az indikátor szervezetekre Magas sótartalmat jelzik Sóvirág bárányparéj

19 Példák az indikátor szervezetekre Vizek magas oxigéntartalmát jelzik Pisztrángok

20 Példák az indikátor szervezetekre Meredek lösz és homokfalakat jelzik Gyurgyalag Parti fecske

21 Példák az indikátor szervezetekre Tápláléknövény előfordulását jelzik A specialista lepkék, amelyek hernyói csak egy növényfajon képesek megélni pl. hangyaboglárka az őszi vérfűn

22 Általános ökológiai indikációs elv A természetben minden faj populációja indikátor értékű. Minden egyes környezeti hatás indikálódik, azaz az élőlények jelzik. A hatások észlelésének azonban korlátai vannak, ezért a jelzéseknek csak töredékét tudjuk leolvasni a természetben, de ettől még a jelenségek léteznek.

23 A környezeti tényezők korlátozó hatása: a limitáció A populációk és az élőlényközösségek tér- és időbeli előfordulását, valamint a viselkedésüket a környezeti tényezők korlátozzák. Az ökológiai limitáció a környezeti és a toleranciatényezők kapcsolatai révén valósul meg. A környezeti tényezők bármelyike, amennyiben bármilyen irányban meghaladja vagy megközelíti a tűrőképesség határait korlátozó (limitáló) tényezővé válhat.

24 A limitációs, ún. minimum elv J. Liebig nevéhez kötődik 1840-ből A gazdasági növények terméshozamát mindig a szükségletekhez képest legkisebb mennyiségben jelen lévő, azaz a viszonylag minimumban lévő tápanyag szabályozza, illetve korlátozza, annak ellenére, hogy az összes többi tápanyag esetleg korlátlan mennyiségben van jelen. A minimum-elv érvényes bármelyik környezeti tényezőre. A korlátozó tényezők a környezet szabályozó szerepét érvényesítik a populációk és a társulások előfordulásában.

25 Példák a limitációra A szárazföldi növényeknél a talaj kémhatása (phja) jelentős korlátozó tényező lehet. Ha a talaj savanyodik a talaj mikroorganizmusai elpusztulhatnak. A talajlakó nitrogénkötő baktériumok kevés oxigénben nem élnek meg. Az oxigénben szegény vizekben nem tudnak megélni az oxigént kedvelő szervezetek. Az oxigénben szegény vizekben nem megy végbe a növényi részek lebontása, tőzeg képződik.

26 Az élőlények életét meghatározó tényezők Alkalmazkodás (adaptáció) Az élőlények hosszabb időskálán képesek változni (evolúciós tulajdonság), ennek egyik eredménye lehet, hogy egy adott környezeti tényezőt az egyedek, illetve az utódgenerációk jobban el tudnak viselni. Környezeti tényező erőssége A környezeti tényezők nem egyforma erősségűek, folytonosan változnak.

27 Niche elmélet Az ökológiai környezet sokdimenziós (n) ökológiai (hiper-) tér. Az elméleti tér tetszőlegesen sok (n) számú ható tényezőjét egy grafikonon ábrázolhatjuk, amelyen a tengelyeken az egyes környezeti tényezőket tüntetjük fel. Az n dimenziós hipertérből az egyes populációk által elfoglalt, tűréshatárokkal kijelölt térrészeket nichenek nevezzük.

28 Niche elmélet A niche-t meghatározó környezeti tényezők mindegyikének van egy-egy alsó és felső értéke. A szélső értékeken belül ha más populáció nincs jelen a populáció zavartalanul megtalálja az életfeltételeit. A szélős értékek között meghatározott topológiai (nem feltétlenül valóságos) tér a fundamentális niche.

29 Niche elmélet A valóságban azonban egy-egy élőhelyen egyszerre több populáció egyedei is együtt élnek. Ekkor a társulásokban fellép a kompetíció (versengés) A populációk nem tudják kitölteni a tér (fundamentális niche) egészét, annál kisebb térrészletre szorulnak vissza. Az együttélés során a populációk által elfoglalt térrészletet nevezzük realizált (tényleges) nichenek.

30 Niche elmélet

31 Niche elmélet

32 Niche elmélet

33 Niche átfedődés Az együttélő populációk között gyakori, hogy niche-ük részben vagy teljesen átfedi egymást. Ilyenkor megindul a verseny a forrásokért (élőhelyért, fészkelőhelyért, táplálékért stb.) A verseny eredményeképpen az ugyanazon forrásokat használó populációk niche elkülönül egymástól. Két ugyanolyan forrásokat hasznosító populáció tartósan nem tud egymás mellett megélni (niche szegregáció)

34 Niche szegregáció

35 Niche szegregáció

36 Niche szegregáció

Természet- és tájvédelem Szerkesztő: Dr. Gallé László

Természet- és tájvédelem Szerkesztő: Dr. Gallé László Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források

POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források Potenciális vs. tényleges kényszerfeltételek az előbbiek azok, amelyek akkor lehetnek effektíve ható feltételek, ha valamilyen deviációs alapkérdés

Részletesebben

Amérést 1995 májusában végeztem

Amérést 1995 májusában végeztem Hogyan sajátították el a tanulók Az élõvilág és a környezet témakör tananyagát? Egy fogalomfejlõdési vizsgálat tanulságai Az a vizsgálat, amelyből a következő feladatok és adatok származnak, arra irányult,

Részletesebben

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai

12 Fodorpataki Szigyártó: A növények ökofiziológiájának alapjai 11 1. A növényi ökofiziológia tárgya és alkalmazási területei A környezethez való alkalmazkodás élettani alapjai Környezeti tényezők kölcsönhatása az életműködések szintjén A növényi ökofiziológia a növényélettan

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10.

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10. AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET Környezettani alapismeretek 10. KÖRNYEZET FOGALMA KÖZNAPI: ami körülvesz bennünket ( ökológiában = környék) ÖKOLÓGIAI: A környék azon elemeinek összessége, amelyek adott helyen,

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

Bevezetés a környezettudományba

Bevezetés a környezettudományba Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Bevezetés a környezettudományba Biológiai vonatkozások Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE:

HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: HALTENYÉSZTÉS EGYETEMI JEGYZET SZERKESZTETTE: DR. HANCZ CSABA KAPOSVÁR 2007 LEKTORÁLTÁK: Bíró Péter, akadémikus Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Rácz Béla, halászati szakmérnök 2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI 8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI HUFNAGEL LEVENTE SIPKAY CSABA DRÉGELY-KIS ÁGOTA FARKAS ESZTER TÜREI DÉNES GERGÓCS VERONIKA PETRÁNYI GERGELY BAKSA ATTILA GIMESI

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok Állatökológia Az ökológia a biológia egy sajátos részterülete, amely az élőlényekre ható környezeti tényezőkkel, környezeti kapcsolataikkal foglalkozik. E tényezők, illetve kapcsolatok igen sokfélék, különösen

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen Egy bonyolult tudomány és a mindennapok Az emberek hajlamosak arra, hogy a tudóst, a természet titkait fürkészı kutatót befelé forduló, töprengı, meditálgató,

Részletesebben

Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék

Környezetvédelem. Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék Környezetvédelem Dr. Bánhidi Olivér Miskolci Egyetem, Kémiai Tanszék Ajánlott irodalom Moser M. Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006 Barótfi I.: Környezettechnika, 2.

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. Populációs kölcsönhatások A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. A populációk között kialakulhatnak közvetett vagy közvetlen kapcsolatok. Ezek

Részletesebben

Globális változások - globális problémák

Globális változások - globális problémák Globális változások - globális problémák Globális változás: olyan változások, amelyek hatása valamilyen mértékben az egész Földön érzékelhetı * Globális probléma: az ember létfeltételeit negatívan befolyásoló

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Környezettudományi alapismeretek

Környezettudományi alapismeretek Környezettudományi alapismeretek Levelezı tagozatos konzultációk elıadásai (letölthetı változat) Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz Az elıadás vázlata I. Globális környezeti problémák

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben