POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források"

Átírás

1 POPULÁCIÓBIOLÓGIA 2. Niche, életfeltételek, források

2 Potenciális vs. tényleges kényszerfeltételek az előbbiek azok, amelyek akkor lehetnek effektíve ható feltételek, ha valamilyen deviációs alapkérdés viszonylatában a posteriori azoknak is bizonyulnak ökológiai környezet (hibás definíció): - mindaz, ami a sejteken (lásd: rajtunk) kívül van. (pl. a Mars, az Alfa Centauri?) - a külső feltételek összessége ökológiai környezet (helyes definíció): Ökológiai miliő (ökológiai környezet) - A miliőspektrumnak (környék) egy adott összefüggésben ténylegesen ható (abiotikus és biotikus) és a valós tér-időbe visszavetített része, amely az ökológiai tűrőképességgel összekapcsolódva a vizsgált populációk vagy populációkollektívumok adott tér-időbeni mennyiségi eloszlási viszonyaiért (viselkedéséért) felelőssé tehető. Az ökológiai miliőt azok a kívülről ható limitáló tényezők alkotják, amelyek a külvilág oldaláról az élőlények előfordulási viszonyait ténylegesen befolyásolják.

3 külvilág (exterior komplexum) + belvilág (interior komplexum) komplementeritása külvilág: mindaz ami külső és hathat belvilág: mindaz ami belső és hatást elszenvedhet. tolerancia: a belvilág azom része, amely ténylegesen hatást szenved Komplementációs elv - toleranciatényezők: az objektumnak bizonyos külső hatásokra receptív belső tulajdonságai - környezeti tényezők: a toleranciatényezőkre ható bizonyos külső tulajdonságok A két tényezőtípus egymás nélkül nem értelmezhető!

4 multiplurális környezetelv: Hibás: közös fürdőkád mindenkire ugyanaz hat ugyanúgy egy adott topográfiai közegben? Helyes: nem egy ökológiai környezet van, hanem több plurális környezetelv - de szemléletmódunk, vizsgálati szempontunk (pl. etológia vs. genetika) is meghatározhatja a környezet-felfogásunka multiplurális környezetelv - ha meghatároztuk egy adott élő szervezet esetében a ténylegesen ható tényezőket és az ún. hatás-tartományukat, ez esetben megkapjuk az adott élőlény niche-t.

5 Niche - R. H. Johnson (1910) először francia szó, jelentése fülke - téves megfogalmazás: a tér, amelyben a lény él térbeli koncepció analóg fogalom az élettérrel?

6 Niche - helyes megfogalmazás: egy absztrakt, n-dimenziós hipertér, amelyet az adott egyedre/populációra/fajra ténylegesen ható ökológiai környezeti tényezők alkotnak. Hutchinson (1957): a niche a biotikus és abiotikus tényezők sorának olyan kombinációit jelenti, amelynek a szélső pontjait az adott szervezet tolerancia-határai jelölik ki a szóban forgó dimenziók vonatkozásában.

7 Két típusú külső, ténylegesen ható tényezőtípus, amely meghatározza az élőlények jelenlétét, elterjedését: - életfeltételek állapotuk az adott élőlénytől független, időben és térben változnak és valamilyen formában limitálnak: hőmérséklet, relatív páratartalom, ph, vízáramlás stb. - források megújjulási sebességüket, elérhetőségüket az adott élőlény befolyásolhatja: pl. táplálék, élőhely, petéző-, tojásrakó-, búvóhely, szexuális partner, egy egyedre jutó napsugárzás mennyisége stb. Ezek a tényezők limitálnak szintén, de hiányuk egy másik egyed tevékenységének és nem egy fizikai-kémiai változó szélső értékeinek a következménye.

8 ÉLETFELTÉTELEK: 1. A hőmérséklet Kétféle típus: - változó testhőmérsékletűek ekto- vagy poikiloterm valamilyen határon belül azért képesek a saját hőmérsékletüket aktívan befolyásolni azért - pl. poszméhek vagy bagolylepkék, méhek önmelegítéssel (repülőizmaik segítségével akár 30oC különbséget is elérhetnek) - kisebb költség, kisebb haszon (a hosszú napozás már a ragadozóknak való kitettség esélyét növeli) - állandó testhőmérsékletűek endo- vagy homeoterm - nagyobb költség, nagyobb haszon

9 ÉLETFELTÉTELEK: 1. A hőmérséklet a hőmérséklet az anyagcserét befolyásolja. - pl. rovaroknál a pete lárva (báb )imágó fejlődési útvonal különböző paramétereit és fázisait nagy mértékben befolyásolja - a hőmérséklet változásai természetes módon a felnőtt állatok aktivitását jelentősen meghatározzák.

10 Átlagos fejlődési idő a lárva (a) és a pete (b) esetében az Acantholyda erythrocephala darázs esetében a hőmérséklet függvényében (Lyons 1994).

11 Az extrém hőmrésékleteket tolerálni kell: - Túl magas fehérjék kicsapódnak, enzimek működésképtelenekké válnak - hősokk fehérjék (Hsp70). Kombinált effektus páratartalommal. - Alacsony hőmérsékletet általában többen és jobban tolerálják. Túlhűtés (supercooling, glicerin) rovaroknál és nemcsak. Szezonális változások. - Endoterm szervezeteknél evolúciós változások extrém hőmérsékletek hatására. - Allen-szabály: a hideg területeken élő fajok rövidebb testfüggelékekkel, végtagokkal rendelkeznek (pl. rövidebb fül) - Bergmann-szabály: a nagy elterjedésű fajok/fajcsoportok hideg területeken élő populációi nagyobb testűek (pingvinek, ormányosok, tigrisek, szarvasok stb.)

12 ÉLETFELTÉTELEK: 1. A hőmérséklet Effektív hőösszeg: idő és hőmérséklet kombinációja - fejlődési küszöb hőösszegigény és napfokok száma (pl. 80oC fok hőmérsékletigény elérhető +10oC fok/8 nap alapon és +20oC fok/4 nap alapon is 1.2. Aktivitás: pozitívumok: hátulütők: Thireau és Regniere (1995): A Meteorus trachynotus hernyórontó fürkész faj életideje 40 napról (15oC fok) 10 napra esik 30oC fok körüli hőmérsékleten. Összefüggés a (a) 15oC fölötti órák száma, valamint a (b) levegő relatív páratartalma és a Trichogramma minutum parazitálási valószínűsége között (Bourchier és Smith 1996).

13 ÉLETFELTÉTELEK: 1. A hőmérséklet A gyapjaspille (Lymantria dispar) lárváinak éhezési rátája a hőmérséklet függvényében (Hunter 1993)

14 ragadozó / parazitoid zsákmány Pozitív hatása a felgyorsult életnek: szökés a ragadozók és a parazitoidok elől. ragadozó / parazitoid zsákmány

15 ÉLETFELTÉTELEK: 2. Nedvességtartalom - A víz elérhetősége nagyon fontos - speciális adaptációk vízhiányos közegekhez - morfológiai-anatómiai: teve - viselkedésbeli: este, alkonyatkor mozgó sivatagi lények ÉLETFELTÉTELEK: 3. ph A talaj és a víz ph-ja - 3-nál kisebb (savas) és 9-nél nagyobb (lúgos) értékek toxikusak - indirekt hatások: változik bizonyos ionok felvehetősége, pl. Fe3+, Mn2+, PO43ionoké csökken magas ph-nál - a fajdiverzitás csökken tipikusan savasodás mellett - közvetlen hatásával felborítja az ozmoregulációt és az enzimaktivitást - indirekt módon toxikussá teheti a környezetet nehézfém ionok koncentrációjának növelése révén

16 ÉLETFELTÉTELEK: 4. Sótartalom - édes-, sós és brakkvizek - az édes- és a brakkvizek állandó ozmoregulációra kényszerítik a bennük élő szervezeteket - a tengervízben a szervezetek nagyobb része izotonikus (nincs vízkiáramlás), de vannak hipotonikus szervezetek is (van vízkiáramlás) - vízi szervezetek eloszlása is sótartalomfüggő lehet, mivel az ozmoreguláció költséges, pl. folyótorkolatok jelentősége - Sótűrő és sókedvelő növényfajok sós talajokon (pl. sziksófű Salicornia europaea): ion szelektivitás, sószekréció, ionfelhalmozás (pl. Cl- a gyökérben), ionhígítás

17 FORRÁSOK: 1. Napsugárzás Szárazföldi növényeknél főleg: - három típus: C3, C4 és CAM különbségek a útban, egyesek kevert stratégiákra is képesek fotoszintetikus - a fitofágok rovarok a C3 növényeket jobban kedvelik, mint a C4-t (nagyobb tápérték?) - növényen belüli különbségek: árnyék- vs. napfénylevelek A Földre jutó napenergia maximális hasznosítási foka növények által átlagban kb. 1%. A legmagasabb kialakítható hatékonyság max. 34,5%. Trópusi erdőben 1-3%, mérsékelt égövön 0,6-1,2%. FORRÁSOK: 2. Szervetlen anyagok - víz - széndioxid - ásványi anyagok - oxigén elsősorban vízi élettérben válhat limitálóvá (állóvizekben főleg vízvirágzás stb. veszélye). Vízi szervezetek légzési stratégiái: vízben oldott oxigénnel, légköri oxigénnel

18 FORRÁSOK: 3. Táplálékszervezetek - Heterotrófia vs. autotrófia - szintek: producens herbivor ragadozó/parazita lebontó - kevés szigorúan vett specialista van nem éri meg? a táplálék aránya az étrendben - ha nincs preferencia két különböző tápanyag esetén, akkor 1:1 arány (opportunitás), ettől való eltérés: preferencia (+) vagy elutasítás (-) + a táplálék aránya környezetben

19 A táplálékszervezet reakciói: - kedvezőtlen anyagok termelése (pl. növények) - mimikri: - Bates-féle: ehetetlen modell utánzata (pl. üvegszárnyú lepkék) - Müller-féle: két vagy több ehetetlen faj konvergenciája - aposzematikus színek (figyelmeztető) - adaptív kelés (pl. trópusi békáknál)

20 FORRÁSOK HELYETTESÍTHETŐSÉGE - forrástól függő zéró növekedési izoklinek alapján izoklin: két vagy több tényező által meghatározott görbe, amelyek mentén a populációméret, vagy más populációs paraméterek, a fejlődés és a növekedés sebessége mindenütt azonos... a változás hiánya

21 y forrás mennyisége Esszenciális B A x forrás mennyisége nem helyettesíthetők, a másikból kell valamennyi, pl. ilyen a N és a K a növények esetében

22 y forrás mennyisége Helyettesíthető B A x forrás mennyisége teljes mértékben helyettesíthető, pl. zebra vagy gnú az oroszlánnak

23 y forrás mennyisége Kiegészítő B A x forrás mennyisége együttesen kevesebb szükséges belőlük, mint külön-külön, pl. bab-rizs együtt fogyasztása embernél a növényi fehérjék hasznosítása szempontjából

24 y forrás mennyisége Antagonista B A x forrás mennyisége együtt több szükséges

25 y forrás mennyisége Gátló B A x forrás mennyisége ha a szükségesnél több kerül fogyasztásra, pl. a fény

26 A niche fogalom operativizálása Grinell (1914, 1917): a niche-t mint a habitat legkisebb alegységét írta le, számára a niche térbeli koncepció volt Elton (1927): funkcionális niche - az állat által betöltött funkció, különösen a trófikus viszonyok vonatkozásában Odum: egy szervezetnek a közösségen és ökoszisztémán belül elfoglalt pozíciója vagy státusa, amely a szervezet strukturális adaptációjának, fiziológiai válaszainak és specifikus (öröklött vagy tanult) magatartásának eredménye. - rokonítható az eltoni elképzeléssel. Ezek szerint különböző fajok azonos niche-el is rendelkezhetnek különböző közösségekben Hutchinson (1957): minden egyes faj a maga egyedülállóan jellemezhető niche-vel rendelkezik "a niche a biotikus és abiotikus tényezők sorának olyan kombinációit jelenti, amelyeknek a szélső pontjait az adott szervezet toleranciahatárai jelöli ki a szóban forgó dimenziók vonatkozásában."

27 Fundamentális vs. realizált niche Venn-halmazok fundamentális vs. realizált niche - hasonló vagy közel hasonló toleranciahatárokkal rendelkező fajok populációi miatt fundamentális niche prekompetitív v. virtuális niche realizált niche posztkompetitív v. aktuális niche

28 Készlethasznosítási függvények - RUF Robert MacArthur (1972): készlethasznosítási függvény (Resource Utilisation Function) - nemcsak a határokra összpontosít, hanem arra legfőképpen, hogy mi történik ezeken belül, milyen a készlethasznosítás mintázata

29 Készlethasznosítási függvények öt különböző populációi esetében szaggatott vonal forrássűrűségben mutatkozó változások faj a

30 Többdimenziós niche 2D 3D

31 Hasznosítási görbék átfedése nem elég csupán egy niche-dimenzió mentén vizsgálni a fajok közötti átfedést

32 A kihasználatlan forrástengely szakaszok problematikája Angli a Üres niche? Lawton: saspáfrány (Pteridium aquilinium) kozmopolita faj Lyukak a rovarok gazdanövényhasznosításáb an: Úgy tűnik a növényevő guild-ek nem telítettek. Az üres körök a vizsgálati évek 50%-ánál kevesebb évben megfigyelt fajokra vonatkoznak (Strong és tsai. 1984). Pápua Új Guinea Új Mexikó

33 Niche-szélesség, niche-átfedés A RUF tengelyen két vagy több populáció egymáshoz való viszonyulását jelzi - lehet részleges v. teljes átfedés. Háttérben állhat kompetíció is, de nem szükségszerűen Niche-szélesség és kiszámítására alkalmas képletek: pl. ShannonWiener, Levins-féle, Smith-féle indexek H Sh = S i= 1 p i logp i pi azon egyedek aránya egy populációban, amelyek az i kategóriájú forrást hasznosítják

34 Niche-átfedés kiszámítására alkalmas képletek: pl. MacArthur-Levins, Horn-, Morisita-, Renkonen-indexek Renkonen index: s ij = k pki az i fajhoz tartozó azon egyedek aránya, amelyek a k kategóriájú forrást hasznosítják min(p ki, p kj ) x ki p ki = x ki k

35 Specialista vs. generalista szervezetek adaptív fenotípus és forráskészlet hasznosítás - magevő hangyák rágószélessége

36 ha a készletek bőven állnak rendelkezésre, akkor a niche-szélesség csökken, ha nem, akkor nő generalista - forrásszűke specialista forrásbőség

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Vadászat - hasznosítás Állománynövekedési egyenletek. A hasznosítható mennyiség

Vadászat - hasznosítás Állománynövekedési egyenletek. A hasznosítható mennyiség Vadkár Vadkármegelőzés és vadkárbecslés 2. előadás A céltudatos emberi tevékenységgel létrehozott javakban a vadnak tulajdoníthatóan keletkezett mennyiségi hiány vagy minőségi értékromlás. Vadászat - hasznosítás

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

Bevezetés a környezettudományba

Bevezetés a környezettudományba Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Bevezetés a környezettudományba Biológiai vonatkozások Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Érdekes biológiai jelenségek

Érdekes biológiai jelenségek Tartalom Különféle biológiai jelenségek, például a különböző bőrszínek eredete az embernél, a látás jellemzői, az agyféltekék sajátosságai. Megjegyzés Érthető és viszonylag rövid téma. Semmi világrengető,

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

TIOP-indikátorok részletes értékelése

TIOP-indikátorok részletes értékelése TIOP-indikátorok részletes értékelése Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2009. december 22. 1 TIOP (1) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése:

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KAPCSOLATHÁLÓZATOK INNOVÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA

INNOVÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KAPCSOLATHÁLÓZATOK INNOVÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA INNOVÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KAPCSOLATHÁLÓZATOK INNOVÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA Csizmadia Zoltán Grosz András INNOVÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KAPCSOLATHÁLÓZATOK INNOVÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA Magyar Tudományos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A KÉK VÉRCSE (FALCO VESPERTINUS) VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÁSA Doktori (PhD) értekezés Palatitz Péter Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN

3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN 3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN Ebben a fejezetben áttekintést adunk az értékelés alapfogalmairól és legátfogóbb kérdéseiről: funkcióiról, különféle értelmezéseiről, az oktatási folyamatban betöltött szerepéről.

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben