Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola Telephelyi jelentés évfolyam szövegértés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés"

Átírás

1 Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola Telephelyi jelentés évfolyam szövegértés Karcag, április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető

2 Kiskulcsosi Általános Iskola Telephelyi jelentés 6. évfolyam I. A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk az országos átlagot jelző vonal alatt van egy nagyon kicsivel. A városi iskolák között a felfelé ívelő görbén jelölték az eredményünket az erős középmezőnyben. A tanulók átlageredménye Az intézményünk eredménye 1479 (1434;1531) Országosan 1483 (1482;1484) Városi általános iskolák 1467 (1466;1469) 6. osztályos tanulóink eredménye, láthatjuk, 4 képességponttal kevesebb az országos átlagnál, viszont örömünkre szolgál, hogy a városi általános iskolák eredményeinél jobbak.

3 II. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya (%) Az ország összes általános iskoláját figyelembe véve 1319 iskola teljesített hasonló, 629 jobb 773 gyengébb szinten. A városi általános iskolák tekintetében a második grafikonsor pedig megmutatja, hogy az ország 419 iskolája hasonlóan, 129 jobban, 195 gyengébb eredménnyel dolgozott. A közepes városi általános iskolák - 3.grafikonsor 204 hasonló, 86 jobban, 117 gyengébben teljesített.

4 III. A képességeloszlás néhány jellemzője Jól látható, hogy iskolánkban sokkal kisebb a szórás a gyengébben és a jobban teljesítők körében. A minimum és maximum percentilisek is jóval szebbek, mint az országos, az Észak-alföldi régió, a Karcagi kistérség eredményei. IV. Képességeloszlás A jelentés újdonsága, hogy 7 szint különböztet meg. Az új skála tehát 500-as átlag és 100-as szórás helyett 1500-as átlaggal és kb. 200 pontos évfolyamonkénti szórással rendelkezik. Jól látható, hogy a harmadik, negyedik képesség szinten teljesítettek legtöbben. Örvendetes, hogy az 1. szint alatt nem teljesített senki, és az szinten is képviselik évfolyamukat diákjaink. Sajnos, az 1. szinten igen, a 7. szinten nem végeztek tanulóink.

5 V. A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Az országos és a városi általános iskolák képességszint szerinti %-os megoszlása szinte egyező arányú. Iskolánkban itt is látható, hogy 1. szint alatt nincs 1. szinten 3,7 % 2. szinten 11,1 % 3. szinten 48,1 % 4. szinten 25,9 % 5. szinten 3,7 % 6. szinten 7,4% 7. szinten nincs olyan tanuló, aki itt végzett. VI. A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

6 A kék vonal mutatja az országos trendet, ami fölött található iskolánk. A hasonló körülmények között élő városi telephelyek iskoláihoz viszonyítva tanulóink jobban teljesítettek, tehát a hozzáadott pedagógiai érték a tanulóknál, a több éves egyéni-, differenciált-, kompetenciafejlesztés hozta az elvárt eredményeket. VII. Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik a telephelyen Látható, hogy az évek során az átlaghoz képest egyre bővül a képességpontok alsó és felső határa. VIII. Átlageredmények és konfidencia-intervallumok a város önkormányzati iskoláiban Összességében Országosan 1483 (1482;1484) A intézmény 1313 (1261;1365) B intézmény 1484 (1453;1505) C intézmény 1464 (1430;1503) D intézmény 1479 (1434;1531) Iskolánk a D jelzéssel ellátott, városunk önkormányzati általános iskoláinak tekintetében a 2. helyen áll.

7 Kiskulcsosi Általános Iskola Telephelyi jelentés 8. évfolyam I. A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása A grafikonról leolvasható, hogy szövegértésből iskolánk az országos átlagot jelző 1500 pont fölött teljesített. Az országos átlagot 1583 képességpontban határozták meg, ettől viszont 3 képességponttal elmaradtunk. A városi iskolák között a felfelé ívelő görbén jelölték az eredményünket az erős középmezőny felfelé haladó ágán. A tanulók átlageredménye Az intézményünk eredménye 1580 (1531;1633) Országosan 1583 (1582;1584) Városi általános iskolák 1564 (1563;1566) 8. osztályos tanulóink eredménye, láthatjuk, 3 képességponttal kevesebb az országos átlagnál, viszont örömünkre szolgál, hogy a városi általános iskolák eredményeinél jobbak.

8 II. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya (%) Az ország összes általános iskoláját figyelembe véve 1499 iskola teljesített hasonló, 598 jobb 740 gyengébb szinten. A városi általános iskolák tekintetében a második grafikonsor pedig megmutatja, hogy az ország 442 iskolája hasonlóan, 105 jobban, 187 gyengébb eredménnyel dolgozott. A közepes városi általános iskolák - 3. grafikonsor 217 hasonló, 63 jobban, 85 gyengébben teljesített.

9 III. A képességeloszlás néhány jellemzője Jól látható, hogy iskolánkban sokkal kisebb a szórás a gyengébben és a jobban teljesítők körében. Bár a maximum percentilis eredmény alacsonyabb a vizsgált csoportoktól, a minimum percentilisek jóval kedvezőbbek, az országos, az általános iskolák, a városi általános iskolák, az Észak-alföldi régió, a Karcagi kistérségnél. IV. Képességeloszlás Jól látható, hogy a negyedik, ötödik képesség szinten teljesítettek legtöbben. Örvendetes, hogy az 1. szint alatt és az 1. szinten nem teljesített senki, a 2. szinten egy diák, a 6. szinten is képviseli évfolyamukat egy tanuló. Sajnos, a 7. szintre nem jutott el diákunk.

10 V. A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Az országos és a városi általános iskolák képességszint szerinti %-os megoszlása szinte teljesen egyező. Iskolánkban itt is látható, hogy 1. szint alatt és az 1. szinten nincsen 2. szinten 5,3 % 3. szinten 10,5 % 4. szinten 47,4 % 5. szinten 31,6 % 6. szinten 5,3% 7. szinten nincsen olyan tanuló, aki itt végzett. VI. A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

11 A hasonló körülmények között élő városi telephelyű gyermekektől elvárt eredményeket hozták a tanulók. VII. A tanulók fejlődése a telephelyen A 2010-ben írt 8. osztályos tanulók már 2008-ban, 6. osztályos korukban bekerültek az elemzési rendszerbe, így nyomon lehet követni fejlődésüket. Ezzel a következő új elemmel bővült a jelentés. A kék pontok az osztály tanulói. A zöld és a piros vonal szinte egybe esik, ami azt jelenti, hogy a városi általános iskolák-, és az országos átlag fejlődése megegyezik. A kék vonal jelzi, hogy az előbb felsorolt átlagokhoz képest az iskolánk átlagos fejlődése magasabb szinten áll. Így az osztályban ugyan négyen teljesítettek alatta, ketten hasonlóan, viszont 11-en jobban.

12 VIII. A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* (Újabb elem) A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2010-ben hasonló osztályba és telephelyre jártak, átlagosan milyen eredményt értek el a évi felmérésben. A 0 -t, vagyis a nem fejlődést figyelembe véve 2-en nem fejlődtek, 3-an magukhoz képest gyengébben, 12-en jobban teljesítettek. VIII. Átlageredmények és konfidencia-intervallumok a város önkormányzati iskoláiban Összességében Országosan 1583 (1582;1584) A intézmény 1575 (1538;1617) B intézmény 1591 (1560;1625) C intézmény 1577 (1552;1603) D intézmény 1580 (1531;1633) Iskolánk a D jelzéssel ellátott, városunk önkormányzati általános iskoláinak tekintetében a 2. helyen áll.

13 IX. Szövegértés mérési területen elért eredmény A tanuló szövegértés mérési területen elért eredménye: Mérési azonosító Képesség-pont Képesség-szint Százalékos megoldottság B967-O szint 72% Helyesen megoldott feladatok: OG00103, OG00105, OG00106, OG00108, OG00112, OG00114, OG00115, OG00116, OG00118, OG00702, OG00706, OG00708, OG00711, OG00712, OG00719, OG00721, OG00722, OG03503, OG03504, OG03505, OG03506, OG03510, OG03511, OG03512, OG04102, OG04108, OG04111, OG04112, OG05303, OG05304, OG05305, OG05308, OG05309, OG05314, OG06601, OG06602, OG06603, OG06604, OG06605, OG06608, OG06612, OG06614, OG06615, OG06616, Részlegesen megoldott feladatok: OG00705, OG04116, OG05313, OG05315, Nem megválaszolt vagy hibásan megoldott feladatok: OG00107, OG00718, OG00725, OG03507, OG04107, OG04115, OG05307, OG05310, OG05311, OG05312, OG05316, OG05317, OG06611, Nem értékelhető feladatok: - A tanuló elhelyezkedése a szövegértés képességskálán a teszten elért eredménye alapján: (A tanuló elért eredményét a függőleges fekete vonal jelzi) Itt láthatjuk, hogy az ország összes 8-osa között, ő, az 1700 pontjával, 5. képességszintjével, 72%-os feladatmegoldottságával milyen helyen áll.

14 Ezen az ábrán az osztályban elfoglalt helyét olvashatjuk le. Többen vannak nála gyengébben teljesítők, hárman pedig jobb eredményt hoztak nála. Látjuk, leolvashatjuk, hogy az országos és az osztály várható fejlődésén túlmutatott ez a tanuló. A évi mérés eredményeinek elemző felülete még fejlesztés alatt áll, a szoftver várhatóan legkésőbb április 15-én lesz elérhető, amelynek segítségével újabb elemzéseket lehet végezni.