A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak:"

Átírás

1 Tisztelt Közgyűlés! Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1053/2003. (XII.19.) Kgy. sz. határozat 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A rendszer bevezetésére januárjától került sor. A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak: 1./ Üzleti terv, tervezés Egy naptári évhez üzleti tervet kell készíteni. A vállalkozások a szöveges elemezésen és bemutatáson túl az üzleti tervhez mellékelnek vállalkozás beszámolórendszerbe való besorolásától függően féléves tervet, háromnegyedéves tervet, és éves tervet. 2./ Tényadatok és beszámoltatás Egy naptári évhez beszámolót kell készíteni az adott naptári időszakra vonatkozóan (negyedév, félév, háromnegyedév, év). Ez szorosan kötődik az üzleti tervben a vállalkozás által megadott számokhoz, adatokhoz a teljesüléseket/elmaradásokat bemutatva és magyarázva. Az üzleti terveket és beszámolókat meghatározott határidőben, és szerkezeti rendszerben kell elkészíteni. Fentiek alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2010-es gazdasági évre vonatkozó beszámolóikat, melyeket jelen előterjesztés mellékleteként jóváhagyás céljából terjesztenek a Tisztelt Közgyűlés elé. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben, a terjedelemre való tekintettel a beszámolónak csak egy rövidített, kivonatos anyaga szerepel, mely teljes egészében a beszámoló adatain, illetve a társaságoktól kapott kiegészítő információk alapján készült. A beszámolókkal kapcsolatban további információ a nyomdázás időpontjáig nem állt a Városüzemeltetési Iroda rendelkezésére. A részletes beszámolók, táblázatok, valamint a beszámolókhoz kapcsolódó felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói vélemények a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetők. II./ A Közgyűlés április 15-ei ülésével kapcsolatos pontosítások 1./ A Szegedi Közlekedési Kft. üzleti tervét elfogadó határozat egyrészt számszaki pontatlanságot tartalmazott, másrészt nem a Számviteli törvény szerinti terminológiát használta, így a határozat pontosítása, módosítása szükséges. 2./ A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadó közgyűlési határozat 6./ pontja rendelkezett, arról, hogy a továbbiakban a társaság a közlekedési szervezési feladatokat nem külön divizióba szervezve látja el. A közgyűlési határozat visszavonásról rendelkezett. Mivel a társaság eddig a hatályos SZMSZ szerint is külön közlekedésszervezési divizióval működött, ezért nem visszavonásról (visszamenőleges hatályt von maga után)), hanem a közgyűlés napjával történő hatályon kívül helyezés (jövőre nézve) szükséges. 3./ A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. üzleti tervet elfogadó 139/2011. (IV.27.) Kgy.sz. határozat módosítása 1

2 A társaság benyújtotta a évre szóló üzleti tervét jóváhagyásra SZMJV Közgyűlése elé, mely Üzleti tervet a 139/2011. (IV.27.) Kgy.sz. határozattal a Közgyűlés úgy hagyott jóvá, hogy kötelezte a társaságot, hogy a gépjármű beszerzését 11 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra csökkentse. Tájékoztatni kívánom a T. Közgyűlést, hogy a Társaság a gépjármű beszerzésére szabályszerűen lefolytatta a közbeszerzési eljárást, annak nyertesével a szerződést december 23. napján megkötötte és a gépjárművet március 18. napján forgalmi engedéllyel együtt birtokba vette. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet 21. (3) bekezdés 1/c). pontja értelmében nettó Ft összegig az ügyvezető igazgató hatásköre és jogköre a szerződések megkötése, így álláspontom szerint a Társaság jogszerűen járt el a gépkocsi vásárlása során. A beszerzett személy- és teherfuvarozásra alkalmas kisteherautó, mely közigazgatási besorolása szerint személyautónak minősül, ellátja a Szegedi Szabadtéri Játékok és a REÖK Regionális Összművészeti Központ személy-, és teherfuvarozását. A speciális műtárgyszállítás igényei miatt a beszerzett Mercedes Vito 116 CDI típusú gépkocsinak meg kell feleljen néhány többletigénynek is, például; riasztórendszer, két körös klíma (20 Celsius fok állandó tartása), sötétített üvegek biztonsági követelmények miatt. A műtárgyak sorozatos külföldre történő szállítása során a takarékosság szintén fontos szempont volt a beszerzésüknél, hiszen például korábban a városnak a nizzai testvérvárosi kiállításra történő szállítás kapcsán is jelentős összegeket kellett erre költeni, mert nem volt megfelelő gépjármű, amely elszállíthatta volna, de idén már április hónapban ezt saját erőből tudták megoldani. (A turkui testvérvárosi kiállítás anyagainak ideszállítása kapcsán és szegedi képzőművészek anyagainak Európa Kulturális Főváros Turkuba történő eljuttatása kapcsán is közreműködtek külön juttatás nélkül.) Továbbá tájékoztatásul kívánom előadni, hogy a társaság korábban is ilyen típusú személygépkocsival rendelkezett, mely eladásával, illetve egy másik - korábban használt - cégautó értékesítéséből befolyt bevétellel is kompenzálni tudta e cégautó beszerzését. Jelenleg a társaság két cégautóval rendelkezik feladatai ellátásához. Figyelemmel arra, hogy a gépkocsi már a társaság birtokában van, és az adásvételi szerződést felbontani nem lehetséges, ezért azzal a kérelemmel fordulok a T. Közgyűléshez, hogy a 2011-es üzleti tervet korlátozás nélkül elfogadni szíveskedjenek. Szeged, május 13. Dr. Solymos László alpolgármester 2

3 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. ben a társaságot érintő változások: december 10. napjától december 31. napjáig a társaságnak kettős ügyvezetése volt. Az ügyvezetői igazgatói feladatokat ettől a naptól kezdve év végéig együttesen dr. Dózsa Gábor és dr. Tóth István Tibor látta el. Dr. Dózsa Gábor munkaviszonya december 31. napjával szűnt meg. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év terv terv Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,5 103,1 Egyéb bevétel (2.) ,3 103,0 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,9 110,4...ebből önkormányzati működési ,4 113,6...támogatás (normatív támogatás... és reptér támogatás nélkül) Összes bevétel (1.+ 2.) ,9 103,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( ,8 100, ) Aktivált saját teljesítmény értéke ,9 58,5 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,1 84,4 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,5 101,5 Értékcsökkenési leírás (6.) ,3 113,7 Egyéb ráfordítás (7.) ,0 53,8 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,5 94,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,2 464,6 Pénzügyi műveletek eredménye ,2 211,1 Rendkívüli eredmény ,2 154,0 Adózás előtti eredmény ,9 1821,7 Mérleg szerinti eredmény Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,3 122,7 Forgóeszközök állománya ,0 105,9 Saját tőke ,1 129,2 Rövidlejáratú kötelezettségek ,5 85,0 3

4 2009. év terv terv Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 51,7 Mérleg főösszeg ,1 121,3 5. Létszám fő közcélú fő közcélú fő közcélú 96,9 97,3 Bevételek: A társaság i nettó árbevétele 2,38 Mrd Ft, - melynek kétharmada az alaptevékenységből árbevételéből ( eft) származik. Az alaptevékenység árbevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest 3,8%-kal nőttek a közlekedési menetdíjbevételek, (2009. év : eft, terv: eft, : eft), ugyanakkor az árkiegészítés összege, mely a tanuló/nyugdíjas bérletek, illetve az ingyenesen utazó 65 éven felüliek után igényelhető, 6,4%-kal csökkent (2009. év : eft, terv: eft, : eft). Az alaptevékenységből származó bevételekhez tartoznak a közlekedési menetdíjbevételeken és az árkiegészítésen kívül a következő, kiegészítő tevékenységek is: reklámfelületek bérbeadása, a külső megrendelésre végzett szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó anyageladások, egyéb bérbeadások, melyekből együttesen ben 241 MFt árbevétele keletkezett a társaságnak (2009. év : 198 M Ft, terv: 124 MFt.). A terven felüli többletbevétel oka, hogy több anyageladás keletkezett (vashulladék, alkatrészek stb.), valamint több volt a külső megrendelés és egyéb munka is (szakfelügyeletek, rekonstrukciós munkák miatt felmerülő autóbuszpótlások). Az értékesítésből származó nettó árbevételek közel egyharmadát teszik ki a parkolási üzletág bevételei. Parkolási ágazat bevételeinek alakulása Ezer Forintban Megnevezés 2010.év 2010.év Index, Terv Tény (% Közterületi parkolás ,1% Parkolóház (+panzió) ,4% Autóelszállítás ,2% Parkolási költségtérítés bevétele Nettó árbevételek összesen ,6% Egyéb bevételek (pótdíj, céltartalék feloldás) ,2% Bevételek összesen ,2% A bevételek tervtől való eltérését a különböző bevétel kategóriákban elsősorban a közterületi parkolásra vonatkozó i XLVII. törvény által bekövetkezett változások okozzák. E törvény alapján a várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint ez a bevétel a Szegedi Közlekedési Kft.-nél képződött, ezért szükség volt a Közszolgáltatási szerződés módosítására. A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosításának 4

5 IX. számú melléklete szerint a közszolgáltatás költségtérítése tárgyévben, júniustól kezdve eft + ÁFA/hó. A módosítás miatt az ágazat bevétele és költségszerkezete jelentősen átalakult június hónaptól kezdődően. A bevétel egy része mint önkormányzattól kapott költségtérítés jelenik meg a beszámolóban, ez a bevétel azonban legesen a közterületi parkolásból befolyt várakozási díj és pótdíj bevételt jelenti. Ezért a fenti táblázat adatait nem soronként, hanem összességében kell elemezni. A parkolásból származó bevétellel, valamint a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért járó költségekkel havonta, számlák alapján számol el a társaság az Önkormányzattal. Az elszámolás változása miatt módosult az önkormányzati működési támogatás összege is. Tárgyévben 13%-kal elmarad a tervezettől a pótdíjbevétel (i terv: eft, i : eft), tekintettel arra, hogy jellemzően a korábbi időszakban keletkezett szabálytalan parkolási esetek pótdíja folyt be, ezek elfogytával azonban már csak a jóval alacsonyabb összegű pótdíjak realizálásával számolhat a társaság (jogszabályi változás miatt a pótdíjazás rendszere a várakozási díjhoz kötődik). Mind az árbevételre, mind a pótdíjbevételre negatív hatással voltak a városban zajló különböző építkezések, rendezvények miatti parkolóhely lezárások. Az Arany János utcai parkolóház bevétele előző év azonos időszakához viszonyítva 7,5%-kal csökkent. A kihasználtság tavalyi évhez képest visszaesett, a parkolóházi autótárolások száma7,7%- kal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. A társaság áprilisa óta látja el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtéri felépítmények többségét a Szegedi Ítélőtábla jogerős végzése alapján a Szegedi Repülő Egyesület hosszas jogviták után december 12-én az társaság birtokába adta. A repülőtérnek a tárgyévben 26 MFt bevétele keletkezett, mely a tervezettől 7,7%-kal elmarad, de 17%-kal meghaladja az egy évvel korábbi 22,2 MFt-ot. A repülőtér forgalma ben 10,5%-kal nőtt előző évhez viszonyítva, a repülési művelet 2,5%-a nemzetközi forgalom. Tárgyévben egy nemzeti, egy nemzetközi és egy vitorlázórepülő világbajnokságnak, valamint egy nemzetközi ejtőernyős versenynek adott helyszínt. A repülőtér darab repülőgépnek biztosít állandó állomást bérleti jogviszony keretében, és ugyanilyen keretek között működik 3 légiforgalmi vállalkozás és egy sport egyesület. Az üzemeltetésének finanszírozására bruttó 15 MFt támogatást kapott a társaság, azonban a tevékenység továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. Az egyéb bevételek összege az önkormányzattól kapott működési támogatást, a normatív támogatást, a ig kapott parkolási pótdíjakat, közlekedési pótdíjakat (2007. évet megelőző időszak szabálytalan utazásai miatt), a Zrínyi utcai telek (1601 m2) értékesítésének bevételét (124 MFt), a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételt, fejlesztési támogatást (DAOP, Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt), és egyéb tárgyi eszköz értékesítést tartalmaz. Az önkormányzati működési támogatás a tervhez képest nagyobb összegben realizálódott, mely a ben módosult parkolási törvény, illetve az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésből adódik. 5

6 A helyi közösségi közlekedés i normatív támogatását a évben megkapott támogatás 90%-án kalkulálta a társaság, azonban a 1/2010 (IX.1) NFM-BM együttes tájékoztató alapján a helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása a tervet jelentősen meghaladta, így a tervezett eft szemben éves szinten eft támogatást kapott. Aktivált saját teljesítményérték a jármű-felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezett. A re tervezett összeg a korábbi évkehez képest jelentős. Ennek oka, hogy az idei évre több járműfelújítást, és ezzel együtt jelentősebb költséget számolt a társaság. A munkák azonban a tervezett ütemtervtől elmaradtak. A saját kivitelezésben végzett jármű-felújítási és összeszerelési munkák ben az alábbiak voltak: Jármű típusa Jármű pályaszáma Aktiválás tervezett időpontja 2009.december 31-ig felmerült összes ráford évi tervezett ráfordítás Aktiváláskori tervezett B érték (ráaktiválás) 2010.évi leges ráfordítás Aktiválás leges időpontja Aktiválás,ráakt iválás leges B értéke Mercedes Citaro trolibusz T Skoda Tr 21 trolibusz T SZKT trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T Skoda Tr 15 trolibusz T KT4D villamos KT4D villamos KT4D villamos KT4D villamos KT4D villamos KT8 villamos Összesen: , , Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összességében 10,9%-kal maradnak el a tervezett összegtől. Az anyagköltségek jelentősen, 21,6%-kal elmaradnak (i terv: eft, : eft), az igénybevett szolgáltatások 4,8 %-kal (i terv: eft, : eft) túllépik a tervet. Az anyagköltségek közül elsősorban az anyagfelhasználás sor maradt el jelentősen a tervezettől (i terv: eft, : eft), melyet a saját vállalkozásban végzett járműfelújításhoz kapcsolódó anyagfelhasználások elmaradása okozott, ezzel párhuzamosan elmaradt a tervtől az aktivált saját teljesítmény sor is. Az elektromos díj soron (i terv: eft, : eft), az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekthez kapcsolódóan, az új 2-es villamos vonal október 1-i indulásával, illetve a meghosszabbodott 8-as trolibusz vonal április 1-i indulásával kalkulált a társaság. A két említett vonal miatt - részben befejezetlen állapota illetve elhúzódó átadása okán jelentősen elmarad az elektromos díj sor a tervezett összegtől és közel 36,6 MFt megtakarítást eredményez az anyagköltségek között. Az igénybevett szolgáltatások költségén belül jelentősen meghaladja a tervet a karbantartások 6

7 költsége (i terv: eft, : eft). Ennek oka egyrészt a menetrendi járműkarbantartás terven felüli költsége, valamint a villamos pálya aszfalt burkolatának javítása. A tervezettől több költség merült fel a jogi képviselet, a szakértői és tanácsadói díj soron, ahol terven felüli költségként nagyobb összegben merült fel mérnöki tervezési díj. A társaság a Central Europa támogatási programjára az 50/2009. (II.27.) Kgy. sz. határozat alapján - pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt, a pályázat célja a trolibusz közlekedés, mint környezetbarát közösségi közlekedési eszköz népszerűsítése és fejlesztése az Európai Unió országaiban. A támogatási szerződés megkötésére ben került sor. A Szegedi Közlekedési Kft. projektköltségvetése: teljes költség euró, Európai Regionális és Fejlesztési Alap támogatása ,25 euró (85%), Magyar Kormány támogatása: ,5 euró (10%), önerő: ,25 euró. A projekt utófinanszírozású. A terveknek megfelelően a támogatás egyik felét fejlesztésre a Híd és a Vár utcai trolibusz csomópont korszerűsítésére, gyorsabb váltókra és akadálymentes megállók létesítésére míg az uniós forrás másik felét új technológiai fejlesztések tervezésére fordítja a társaság. i tervet jelentősen meghaladóan merültek fel az egyéb szolgáltatások költségei (i terv: eft, : eft), a biztosítási díjak, pénzügyi és befektetési szolgáltatási díjak, elsősorban az év eleji és év közepi jelentős díjemelései miatt január 1-től jelentősen emelkedett a végrehajtások díja (minimum 3000 Ft-ról minimum 5000 Ft-ra), ugyanakkor megugrott a végrehajtásra adott ügyek száma is. Új elem január 1-től a körzeti Földhivatalok részére fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj, mely a parkolási pótdíjak beszedéséhez kapcsolódó eljárásokban, nagy számban és összegben merül fel június 1-től a fizetési meghagyások minimális díja szintén jelentősen, 67%-kal emelkedett (minimum 3000 Ft-ról minimum 5000 Ft-ra). Az ELÁBÉ (i terv: eft, : eft) az anyageladás bevételének növekedésével párhuzamosan nőtt. Eladott közvetített szolgáltatások értéke (i terv: eft, : eft) a külső munkák bevételével párhuzamosan növekedett, elsősorban az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt rekonstrukciós munkáinak csúszásából adódóan (1-es, 3-as villamos vonal). A személyi jellegű ráfordítás soron megtakarítást ért el a társaság. A bérterv elkészítése során a munkavállalói állomány első félévben történő műszaki területet érintő csökkenésével, majd második félévtől kezdődően a forgalmi terület járművezetői állományának 2-es villamos-vonal beüzemelése miatti bővítésével számolt. A tervezettől eltérően a létszám az év első félévében a tervet meghaladó mértékben csökkent (soron kívüli kilépések dolgozók kérésére), és a tervezett létszámbővítés sem valósult meg. Egyes munkakörökben jellemző volt a magas fluktuáció, mely nagyrészt a járművezetők csoportját, és a részmunkaidőben foglalkoztatottakat érintette. Az éves üzleti terv elfogadását követően megállapodás született az érdekképviseletekkel a i béremelésről. A jóváhagyott tervben szereplő összeg terhére február 1-jétől visszamenőleges hatállyal, differenciált módon került sor a béremelésre. A havi 200 ezer Ft alatti keresetűek 3%-os béremelésben részesültek, a 200 ezer Ft, és ezt meghaladó összegű keresettel rendelkezők pedig havi 3 ezer Ft emelést kaptak. A személyi jellegű ráfordítások között jelentős többletterhet jelentett az idei évtől a természetbeni 7

8 juttatások adózási feltételeinek január 1-jei hatállyal történt megváltozása. A társaságnál évi ,-Ft cafeteria keretből választhattak a munkavállalók (ez az összeg minden, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozónak egységes feltételekkel járt), ebből 226 ezer Ft esetében a társaság megfizette a választható elemek után felmerülő 25%-os személyi jövedelemadót, 50 eft estében a felmerülő SZJA-t áthárította a dolgozóra, de ez a rész kitölthető volt az elmúlt évben adómentesen igénybe vehető elemmel is. Az elmúlt évben bevezetésre került közcélú foglakoztatási program keretében a társaság folyamatosan foglalkoztatott részmunkaidőben, a munkaerőpiacról kiszorult személyeket az átlagosnál alacsonyabb keresettel. A foglalkoztatotti létszám a tervet meghaladó mértékű volt, mivel folyamatosan egyre több területen törekedett a társaság arra, hogy bővítse foglalkoztatásukat. A közcélú munkavállalókból két személy felvételre került és munkaviszony keretében foglalkoztatja őket tovább a társaság. Az értékcsökkenés tárgyidőszakban elszámolt összege közel 632 MFt, mely az éves tervtől elmarad. Ennek oka a fejlesztések elhúzódása és a késedelmes üzembe helyezés. Az egyéb ráfordítás soron az értékesítésre került eszköz könyv szerinti értékének kivezetése szerepel jelentősebb tételként (Zrínyi utcai telek értékesítése, könyv szerinti értéke 45 MFt), valamint fizetendő adók, a parkolási tevékenységhez kapcsolódó peres eljárásból adódó fizetési kötelezettségek (kártérítések), céltartalék képzés (9.530 eft), és követelések értékvesztése (3.561 eft) van kimutatva. A pénzügyi műveletek eredménye (veszteség) a tervezettet meghaladóan alakult, melynek oka a devizában fennálló beruházási hitelek és lízingek elszámolt árfolyamvesztesége. Az árfolyamváltozások a II. negyedévtől kezdődően növelték meg a törlesztések és kamatfizetések összegét. A devizában fennálló hitelek adósságszolgálatát a tervkészítés időpontjában érvényes árfolyammal, 185 Ft/CHF árfolyamon számította a társaság, és a tervbe további 30 millió Ft-ot állított be az esetleges árfolyamveszteségre. Ezzel szemben az árfolyam május hónapban már meghaladta a 210 Ft-ot is, és év végéig kisebb szórással a Ft-os sávban alakult. Év végén a 220 Ft-ot is meghaladó árfolyamszint miatt a fennálló hitel- és lízingállományra is el kellett számolni a számviteli veszteséget, de az árfolyamkockázatra tervezett összeg ilyen mértékű árfolyamváltozásra nem nyújthatott fedezetet. Az elszámolt veszteség 106 MFt. A beruházási hitelek teljes összege, valamint a lízingek túlnyomó része devizában (CHF) áll fenn, amely árfolyamkockázatot jelent, ugyanakkor a kamataik lényegesen kedvezőbbek, mintha forintalapúak lennének. Az irányadó kamat 3 havi LIBOR szintén csökkent az év folyamán, 0,25 %-ról 0,17 %-ra. A rendkívüli bevételek soron a fejlesztési célra kapott, a passzív időbeli elhatárolások soron nyilvántartott halasztott bevételekből (vissza nem térítendő támogatás) a gazdálkodási időszakra elszámolt értékcsökkenés összegével arányosított, vissza nem fizetendő támogatás összege szerepel. Eredmény: A üzleti év mérleg szerinti eredménye ezer Ft lett, mely a tervet jelentősen meghaladó. Az eredményt pozitívan befolyásolta az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételi többlet, illetve a költségek tervtől való elmaradása. Mérleg adatok: A befektetett eszközök időszak végi állománya évhez képest növekedést mutat. A társaságnál 8

9 két nagy projekt kapcsán a fejlesztések bekerülési értéke jelentős értékkel növelte beruházások év végi záró állományát. A re tervezett üzembe helyezések az ütemtervtől elmaradtak. ben használatba vett eszközök jelentősebb tételei a következők voltak: aktiválásra kerültek a 437/2010.(VIII.13.) Kgy. számú határozat alapján apportált ingatlanok a Közösségi közlekedés színvonalának javítása a Hont Ferenc utcai végállomás intermodális csomóponttá alakítása című DAOP azonosító számú pályázat keretében üzembe helyezésre került 215 MFt értékben a végállomás épülete, parkoló, útburkolat, kialakított megállóhelyek, stb. KÖZOP pályázat keretében beszerzett gépek: elektromos targonca, 8 oszlopos járműemelő, mobil fődarab leeresztő asztal, M. III. karbantartó villamos, kiegyensúlyozógép, speciális fűnyíró gép, felrakó-hegesztő sínköszörű (140 M Ft) Jármű beruházások, felújítások keretében elkészült 4 db trolibusz jármű 330 MFt értékben, ezek a következők: saját építésű Szkt-Arc típusú alacsonypadlós csuklós trolibusz,t- 600-as psz-ú, és T-605-ös psz ú trolibusz felújítása, valamint a T-865 psz-ú M.B. O.530. G. típusú trolibusz kialakítása ben üzembe helyezett villamosok száma 5 db, 94 M Ft értékben: KT4 típusú 213. psz, 214. psz, 215. psz, 216. psz, és 217. psz villamos A folyamatban levő épület, építmény beruházások között kiemelt fontosságú az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt keretében a Pulz utcai villamos remíz fejlesztése és bővítése. Pulz utcai telep beruházás záró állománya: MFt. A telephelyen befejeződtek a műhelycsarnok építési munkái, telepi felsővezeték és vágányépítés, közművek, térvilágítás építési munkái. Befejezetlen járműberuházások között szerepel 4 db villamos személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (250 M Ft), ebből KT4 típusú villamos jármű 1 db, KT 8-A3-M-LF típusú villamos 1db, KTNF 6 típusú villamos 1 db, 912. psz Tátra villamos felújítása. 14 db trolibusz személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (210 M Ft), ebből 10 db Skoda 21 Tr. típusú trolibusz jármű, 1 db Ik-60T típusú nosztalgia trolibusz, 1 db ZIU-9 nosztalgia trolibusz, 4 db Skoda Tr 15 típusú trolibusz. Épületek építmények és egyéb befejezetlen beruházásai között a Csáky utcai telephelyen létesített üzemanyagtöltő állomás szerepel (15 MFt). Forgóeszközök állománya a tervszint felett alakult. Az állományon belül az egyéb követelések összege jelentős (i terv: eft, i : eft). Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a Közszolgáltatási szerződés IV. sz. módosítása értelmében a parkolási tevékenység költségtérítés bevételét a Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata felé havonta ki kell számlázni, a pénzügyi rendezés pedig tárgyhónapot követő 30. napjáig esedékes. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény és a tulajdonosi apport miatt nőtt. A Közgyűlés a 437/2010. (08.13.) Kgy. számú határozatával törzstőke emelést hajtott végre a társaságnál eft, majd eft összegben (ez utóbbit a Cégbíróság án jegyezte be), illetve eft értékben ingatlanokat apportált. A társaság hosszúlejáratú kötelezettsége az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett 716 MFt összegű hitelnek, a Szepark által a parkolóház építésére felvett 546 MFt összegű beruházási kölcsönnek, valamint a lízingállománynak a folyamatos törlesztések után aktuálisan fennálló összegéből áll. A fennálló hosszúlejáratú hitelállomány összege december 31-én 9

10 403,9 millió Ft. Az Önkormányzattól eft tagi kölcsönt kapott a társaság, melyből eft visszafizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel igénybe vett összege, a beruházási hitelek, lízingek éven belüli törlesztő részlete, szállítói állomány, illetve fordulónapon fennálló munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek szerepelnek. A beruházási kölcsönök törlesztésére az elmúlt évben 171,3 millió Ft-ot fordított a társaság, a lízingtörlesztések összege további 80 millió Ft volt. A passzív időbeli elhatárolás soron a halasztott bevétel között (i : eft) az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésre (projektszám: KÖZOP ) és a Közösségi Közlekedés fejlesztésre kapott vissza nem térítendő támogatás (DAOP azonosító számú pályázat) időbelileg elhatárolt összege szerepel. A halasztott bevételt a fejlesztés során a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben. Apportálás A társaság kezdeményezte, hogy azok az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (felsővezeték elemek, oszlop, sín stb.), melyek az 1-es és a 3-as villamos vonal október 30-ig elvégzett felújítása, valamint a 2-es villamosvonal kialakítása miatt kerültek elbontásra, apport formájában kerüljenek átadásra a részére (a kibontott vagyontárgyak jelenleg a Kft. telephelyein vannak tárolva). A társaság ezen vagyonelem egy részét értékesíteni kívánja, másik részét a karbantartási munkáihoz használná fel. Az apportáláshoz Közgyűlési jóváhagyás szükséges. Az Önkormányzat által szolgáltatandó tárgyi apport (nem pénzbeli hozzájárulás) értéke az alábbiak szerint alakulna: Apportálandó érték (könyv szerinti nettó) Apportérték a Gt. szabályai alapján: jegyzett tőkének!) ,-Ft (a selejtezési lista szerint) ,-Ft (tízezerrel oszthatónak kell lennie a Az apport tárgyát tartalmazó listát a határozati javaslat 1. sz. melléklete képezi. Az apportértéket könyvvizsgáló auditálja. Az apportálandó tárgyak forgalmi értékéről értékbecslés készül. A tárgyi apport következtében a társaság jegyzett tőkéje is emelkedik, mely alapító okirat módosítással jár. A módosításhoz Közgyűlési jóváhagyás szükséges. Tulajdonosi felhatalmazás A társaság 54%-os üzletrésszel rendelkezik az 1998-ban alapított Temesváron bejegyzett HUROPARK S.R.L. nevű fizető gépjármű rendszert működtető társaságban. A cég telephelye: Temesvár. Tagok: Szegedi Közlekedési Kft. 54% Varimex Kft. 26% S.C. Veltona S.R.L. 20% A társaság parkolórendszer értékesítésével, működtetésével foglalkozott, de az utóbbi években tevékenységet nem folytat. A tulajdonostársak a végelszámolásról döntöttek. A román törvények szerint a tulajdonos társaságok tulajdonosainak fel kell hatalmazniuk az ügyvezetést, azaz a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a HUROPARK S.R.L. taggyűlésén a végelszámolásról szavazhasson. 10

11 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felhatalmazásról dönteni szíveskedjenek. Parkolási költségek elszámolása Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között július 07. napján létrejött Közszolgáltatási szerződés IV. sz módosítása alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült i költségek elszámolása az alábbiak szerint alakult: A parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsán felmerült leges költségek összege júniustól decemberig eft, ezzel szemben az ugyanezen időszakra elszámolt átalányköltség e Ft + Áfa. A különbözet összege eft + ÁFA azaz összesen eft melyről jóváíró számlát állít ki a társaság az Önkormányzat felé az elszámolás elfogadását követően. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elszámolást elfogadni szíveskedjen. 2./ IKV ZRT. ben a társaságot érintő változások: december 11. napjával Németh István vezérigazgató munkaviszonya megszűnt, a társaság vezérigazgatói teendőit december 11. napjától Tápai Péter látja el. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év terv terv Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,1 94,7 Egyéb bevétel (2.) ,0 91,5 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,2 100,0 Összes bevétel (1.+ 2.) ,1 94,5 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,1 94,5 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,3 105,8 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,8 100,2 Értékcsökkenési leírás (6.) ,4 98,7 Egyéb ráfordítás (7.) ,6 45,2 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,7 95,1 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,7 56,4 Pénzügyi műveletek eredménye ,1 54,6 Rendkívüli eredmény , Adózás előtti eredmény ,6 58,2 Mérleg szerinti eredmény ,9 72,2 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,2 99,9 Forgóeszközök állománya ,2 86,0 Saját tőke ,5 101,8 11

12 2009. év terv terv Rövidlejáratú kötelezettségek ,7 76,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 163,5 Mérleg főösszeg ,4 97,2 5. Létszám közcélú közcélú közcélú 95,8 98,6 A társaságnál szervezeti változás nem történt, azonban az önkormányzati Agora Pólus projekt jelentős változás eredményezett: Jósika utcai telephely kiürítésre került, az itt dolgozó munkavállalók Deák F. utca 22., a Kálvária sgt. 8., valamint a Fonógyári út 24. sz. alatti ingatlanra (telephelyre) kerültek átköltöztetésre a fenti ingatlanokon a tulajdonos által biztosított tagi kölcsönből és önerőből korszerű munkahelyek kerültek kialakításra Bevételek: A társaság tárgyidőszaki bevételei tevékenységenként az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés i terv i i / i terv Lakás bérbeadás árbevétele ,6 Helyiség bérbeadás árbevétel ,9 Ingatlankezelés árbevétele ,1 Vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának árbevétele Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó árbevétel ,8 Egyéb tevékenység árbevétele ,4 Összesen: ,1 Az önkormányzati lakások bérbeadásából származó árbevétel a tervhez közeli értékben realizálódott. Az önkormányzat tulajdonában álló, társaság által kezelt lakások darabszáma én db volt, melyből a jelenlegi állapotában hasznosítható üres lakások száma 60 db (további 63 db üres lakás helyreállítás után adható bérbe). Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának árbevétele 2,1%-kal csökkent, melynek részben oka, hogy belvárosi közlekedés és más rekonstrukciókhoz kapcsolódva a bérlők nettó 19 millió Ft bérleti díj megfizetése alól mentesültek. A társaság már korábban meghirdetett üzletpolitikai okokból a bérleményeiket felújító bérlőknek díjkedvezményt adott. Jelentős csökkenés mutatkozik a bérleti jogok értékesítésénél a tervezett 50 millió Ft árbevételből csak 26 millió Ft realizálódott. Az önkormányzat tulajdonában álló, és a társaság kezelésében lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma év végén db volt, melyből az iroda, üzlet, műhely, raktár, garázs bérlemény összesen db. Üresen álló, legesen hasznosítható helyiségek száma 94 db. Az ingatlankezelési tevékenység (társasházak kezelése): a kezelt épületek száma 334 db, amely 12

13 7.452 db albetétszámot jelent. Ebből a többségi önkormányzati tulajdont tartalmazó épületek száma 128, míg a kisebbségi önkormányzati, vagy 100 %-os magántulajdonban lévő társasházak száma 206. A kezelési iroda az eredmény növelés érdekében a kis bevételt jelentő társasházakat a jelenleginél hatékonyabb bevételt biztosító épületállományra kívánta cserélni, ezért 9 db épülettel megszűnt a szerződés, 7 db épülettel pedig új megbízási szerződést kötöttek. A vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel növekedését eredményezte, hogy a társaság a tulajdonában lévő, nem saját céljaira használt ingatlanok (Somogyi u. 11., Kelemen u 4., Csongor tér 1., Huszár u 1.) mindegyikét az előző évektől eltérően bérbe tudta adni. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének árbevétele elsősorban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítések teljes lebonyolításának díja, az értékesítéssel összefüggő költségek tulajdonos felé történő továbbhárítása, valamint a társasház alapítások lebonyolítása után járó összegekből tevődik össze. Az időszakban az árbevételek jelentős elmaradást mutatnak a tervezett szinthez képest. Ez az árbevétel kiesés az ingatlanpiaci stagnálásból ered, mely negatív hatással van az értékesítésre. Az egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja nyilván a társaság a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokból származó bevételeket (karbantartási, gyorsjavítási munkák; ingatlanközvetítés; műszaki lebonyolítás; vagyonbérleti díj). Ezek közül a legjelentősebb bevétel a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett, évek óta egyre csökkenő mértékű vagyonbérleti díj, melynek összege ben eft volt. Az egyéb bevételek között a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás időbeli elhatárolásából időarányosan felszabadított összeg, a közcélú foglalkoztatásra kapott bevétel, valamint a haszonbérleti díj különbözet fedezetére évben képzett céltartalék feloldása szerepel. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások közel a tervszinten alakultak. Az anyagköltség sora 11,8%-kal csökkent (i terv: eft, i : eft), melynek oka, hogy az elektromos díj, és a gázdíj, a tervezetthez képest jelentősen elmaradt. Az önkormányzati épületek száma lecsökkent, a lakások többsége társasházban üzemel, így ezek fenntartási költsége átkerült az egyéb szolgáltatások közé. Az igénybevett szolgáltatások a tervezettől 4,5 %-kal maradtak el (i terv eft, i eft). Elmaradás a haszonbérleti díjnál és a karbantartásoknál volt tapasztalható. A vagyonvédelem növekedésének oka (i terv: eft, i : eft), hogy ben az előző év adata alapján terveztek kalkulálva az infláció mértékével. Az új főkönyvi rendszerrel már részletesebben, pontosabban nyilván tudják tartani a felmerült költségeket ingatlanonként. Így elkülöníthetővé vált a lakóingatlanok és helyiségek költségeinek áfa tartalma, melyet korábban arányosítás módszerével számoltak el. Ennek következtében a korábban eredményt terhelő áfaként elszámolt összeg től a vagyonvédelmi költségek során jelenik meg, az egyéb ráfordítások egyidejű csökkenésével. Az egyéb szolgáltatások 4,8-os növekedését a társasházak önkormányzati tulajdona után fizetett közös költségének emelkedése okozta. A közvetített szolgáltatás (i terv: eft, i : eft) növekedésének 13

14 oka az önkormányzati ingatlanokon végzett, nem a társaságot terhelő felújítási munkálatok (69 mft). A munkák költségei az elszámolás véglegesítése után kerülnek továbbszámlázásra a tulajdonos felé. Ezek a tételek az üzleti terv készítése során nem tervezhetőek További jelentős tétel az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan felmerült őrzési, hirdetési és közjegyzői költség továbbhárítása tulajdonos felé ( eft). A felmerült költségeket több éven keresztül finanszírozza a társaság, mivel csak akkor számlázhatók tovább, ha megtörténik az ingatlan értékesítése. A tulajdonosnak számlázott költségek zöme egy ingatlan (deszki volt Drogcentrum) értékesítésével kapcsolatosan merült fel, melyet évek óta próbáltak értékesíteni. A közvetített szolgáltatások ezen része nem tervezhető, mivel a tulajdonosi döntéstől és a piaci helyzettől függ, hogy milyen ingatlan kerül értékesítésre egy adott évben. A személyi jellegű ráfordítások összege terv szinten alakult. Az üzleti tervben átlagos statisztikai létszámként 312 fő alkalmazottal és 11 fő közcélú munkavállalóval tervezett a társaság. A i statisztikai létszám 299 fő és 13 fő közcélú munkavállaló. Az év közben kilépett munkavállalók helyét nem minden esetben töltötte fel a társaság, a feladatokat munkaátszervezéssel oldották meg. A tárgyidőszakban béremelés nem volt. A társaság a választható béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozását évhez képest átalakította oly módon, hogy a i keretösszeg bruttó költséget jelent, mely a juttatási elemek eltérő adó és járulék vonzatát is tartalmazza. A kidolgozott szabályozás biztosítja, hogy az azonos csoportba tartozó munkavállalók választásuktól függetlenül azonos összértékű juttatásban részesüljenek. Az értékcsökkenési leírás a társaság saját eszközeinek értékcsökkenését, és a SZETÁV Kft. beolvadásakor átvett, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által használt eszközök értékcsökkenését tartalmazza. Egyéb ráfordítás soron a helyi adók, a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos ráfordítás, illetve az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA összege szerepel. Az egyéb ráfordítások a tervezett mértékhez képest alacsonyabb szinten realizálódtak. Egyrészt nem képeztek re céltartalékot, másrészt alacsonyabb összegű eredményt terhelő áfa merült fel. A korábbi években követelésekre elszámolt értékvesztés nagyságát viszont növelték. A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, melynek oka a leköthető pénzeszközök nagyságának és a lekötések után járó kamatlábaknak a csökkenése. Eredmény: A társaság ben eft mérleg szerinti eredményt realizált, mely jelentősen meghaladja a tervezettet ( eft). Mérleg adatok: A befektetett eszközállomány összegét az elszámolt értékcsökkenés és az év közben aktivált tárgyi eszközök befolyásolták. A társaság i beruházásai közül a legjelentősebbek: - informatikai fejlesztés összértéke eft, ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által kiállított számla alapján aktiválásra került a Rókusi hőközpontba beépített tartalék kazán ( eft) - a Jósika u. 21 sz. alatti telephely elköltözése miatt eft-ot költött a társaság a befogadó ingatlanok felújítására - Aktiválásra került a évben a Jósika u. 21. telephely tulajdoni viszonyainak rendezése miatt 14

15 megvásárolt kazánház eft bekerülési értéke is. A forgóeszköz állományon belül az áruk a tervezett értékhez képest magasabb értéken zártak (2010. évi terv: eft, i : eft). Ennek oka, hogy az ingatlanok hirdetésével és őrzésével kapcsolatos költségeket nem tudta a társaság a tulajdonos felé átszámlázni, mert a tervezett ingatlanok nem kerültek értékesítésre. Az áruk között szerepelnek az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások közül azok a tételek is, melyek esetében az átszámlázásról a tulajdonosi döntés még nem született meg. A vevőkövetelés a tárgyidőszakban eft, melyből jelentős összeget képvisel a 120 napon túli lejárt állomány ( eft). A követelések 80 %-a önkormányzati ingatlanok lakás és helyiségbérlőivel szemben nyilvántartott hátralék, melynek behajtása nagy terhet ró a társaságra. Az évek óta felhalmozott hátralék behajtására új stratégiát dolgozott ki a társaság, melytől a kintlévőségek csökkenését várja. A társaság bankbetét állománya én eft volt. A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások tulajdonos felé még át nem számlázott tételei szerepelnek ( eft). Hosszú lejáratú kötelezettségek között az Önkormányzattól kapott eft összegű tagi kölcsön van kimutatva. Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől kapott előlegként kerül elszámolásra a lakás és helyiség bérbeadáshoz kapcsolódó óvadék, előleg, pályázati díj, továbbá rövid lejáratú kötelezettségek között van nyilvántartva a december havi munkabér, a szállítói kötelezettségek ( eft), illetve az adó és járulékfizetési kötelezettség is. A passzív időbeli elhatárolások (i : eft) soron halasztott bevételként a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel ( eft). Az elhatárolás összege az ingatlan ben elszámolt amortizációjával arányosan csökken. Költségek passzív időbeli elhatárolása között (i : eft) jelentős összegben a haszonbérleti díj i különbözete szerepel. 15

16 3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ben a társaságot érintő változások: december 10. napjától december 31. napjáig a társaságnak kettős ügyvezetése volt. Az ügyvezetői igazgatói feladatokat ettől a naptól kezdve év végéig együttesen Szabó Ferenc és Makrai László látta el. Szabó Ferenc munkaviszonya december 31. napjával szűnt meg. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év terv terv Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,9 98,1 Egyéb bevétel (2.) ,6 148,4 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,1 116,6 Összes bevétel (1.+ 2.) ,0 108,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,9 106,3 2. Kiadások - Fontosabb sorok Aktivált saját teljesítmények értéke (4.) ,5 Anyag jellegű ráfordítás (5.) ,8 103,8 Személyi jellegű ráfordítás (6.) ,6 104,3 Értékcsökkenési leírás (7.) ,2 102,1 Egyéb ráfordítás (8.) ,2 163,1 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,3 108,1 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,0 101,0 Pénzügyi műveletek eredménye ,5 29,3 Rendkívüli eredmény ,7 0 Adózás előtti eredmény ,6 168,6 Mérleg szerinti eredmény ,6 168,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,3 105,3 Forgóeszközök állománya ,8 188,7 Saját tőke ,1 106,5 Rövidlejáratú kötelezettségek ,1 118,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 92,0 Mérleg főösszeg ,9 117,7 5. Létszám ,3 107,5 Bevételek: 16

17 A társaság három fő szakmai területen lát el közfeladatokat: Hulladékgazdálkodás Közterület-fenntartás és Közlekedésszervezés A társaság nettó árbevétele 2010-ben a tervezett szint alatt maradt. Az árbevétel kiesése egyrészt a másodnyersanyag piac kiszámíthatatlanságára, a gazdasági válság begyűrűző hatásaira, valamint a piacon tapasztalható verseny erősödésére vezethető vissza. A lakossági piac érdemi növekedése nem következett be, itt csak a meglévő szolgáltatási terület háztartásainak változása jelentkezik, ami csekély mértékben befolyásolja a társaság árbevételét. A tervek szerint a lerakó bővítés olyan piacok megszerzésére is lehetőséget ad társaságnak, melyek pillanatnyilag nem szerezhetőek meg az uniós korlátozás miatt. Közterület fenntartás: A Közterület-fenntartási divízió majdnem teljes egészében önkormányzati költségvetésből biztosított keretből gazdálkodik. A közterületeken végrehajtott beruházások következtében ez évben is lényegesen magasabb gondozási igény merült fel a korábbinál. Közlekedésszervezés: Tevékenységei közé tartozik többek között az utasforgalom ellenőrzése, a jegyek, bérletek, utas tájékoztatók biztosítása, a közlekedési társaságok és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti kapcsolattartás, kommunikáció. A feladatok ellátása érdekében felmerülő költségeket önkormányzati forrásból, illetve a szabálytalanul érvényes menetjegy nélkül utazóktól beszedett pótdíj bevételből ( : eft) fedezi a társaság. Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre igen sokrétű. Ide tartozik a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése, a begyűjtött szelektív hulladék válogatása, bálázása, feldolgozása (komposztáló, kőtörő), a másodnyersanyag és a késztermék értékesítése, a keletkező szennyvíz tisztítása, melléktermék (biogáz) hasznosítása. A környező településeken, ahol társaság a közszolgáltató, folyamatosan infláció feletti díjak megállapítása történik annak érdekében, hogy a valós költségszinthez megtörténjen a felzárkóztatás. A társaság tevékenységével kapcsolatosan érdemi kifogások nem merültek fel, így az önkormányzatok részéről is sokat javult az együttműködési készség. Sajnálatos módon ezzel párhuzamosan ez a kintlévőség kezelés területén nem mondható el. Rendkívül kedvezőtlenül hatnak a gazdaságban jelenleg tapasztalható folyamatok, és félő, hogy a közszolgáltatási piacon elért kedvező árak ellenére a társaság likviditása lényeges mértékben nem javul. Alacsony a behajtási arány, a településeken a jegyzőkkel folyamatos egyeztetés és együttműködés alakult ki a probléma kezelésére. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékszállítási díjak vonatkozásában 4,9%-os növekedést fogadott el, azonban a teljes növekedés nem vehető figyelembe egyrészt a nyugdíjas korú lakosság növekedése miatti árbevétel csökkenés miatt, ami a nyugdíjas kedvezményekben realizálódik, illetve a lerakó élettartam csökkenése miatti rekultivációs forráselvonások miatt. A tevékenységben a nyereséges terület a hulladékszállítás. Gyakorlatilag itt realizálódik az az árbevétel, amely forrása a működésnek, fejlesztéseknek, pályázati önerőnek. 17

18 A társaság egyéb bevételei közül legjelentősebb az önkormányzati támogatás. Meghatározó még a egyéb bevételek között a közhasznú munkavállalók foglalkoztatásáért kapott önkormányzati támogatás (a foglalkoztatási csoportra az alacsony hatékonyság, és a magas táppénzes napok száma jellemző), valamint tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsolatos bevétel. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest csökkentek évben, a ben realizált kiadások további csökkentését tervezi társaság. A személyi jellegű ráfordítások 2010-ben a tervezetthez képest 5,6%-os növekedést mutatnak, adataihoz képest 4,3%-os a növekedés. Itt egyrészt a közhasznú-közcélú munkavégzés miatti létszámbővülés, illetve a többletfeladatok ellátása miatt szükségessé vált bérjellegű kiadások jelentkeznek. A i átlagos lészám 716 fő volt, melyből 199 fő volt közcélú, közhasznú munkavállaló (i terv: 159 fő). Értékcsökkenést a már meglévő és a ben aktivált eszközök (irodaház, és szociális létesítménybővítés, gépbeszerzések) után számolt el a társaság. Az egyéb ráfordítások között helyi adók, értékvesztés, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése, bírság, behajthatatlan követelések vannak kimutatva. A pénzügyi műveletek eredménye veszteséget mutat, tekintettel arra, hogy egyrészt társaságnak 2 hitele jelentősen függ a pénzügyi piac árfolyam és kamatingadozásaitól, valamint a folyószámla hitelek a gazdálkodási év során a társaság likviditási gondjai miatt jelentős mértékben igénybe lettek véve. A társaság legjelentősebb likviditási ezője a kommunális szolgáltatások piacának vevői fizetési hajlandósága. Eredmény: A társaságunk 2010-ben eft mérleg szerinti eredményt realizált. Ez a évi mérleg szerinti eredménynél 68,6%-kal magasabb. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya a i beruházások miatt nőtt. A forgóeszközök állományát továbbra is meghatározza a készlet és a kintlévőség. Szeged lakossásági kintlévőségének alakulása az elmúlt 3 évben: Szeged Index % Index % 1-30 nap % % nap % % nap % % nap % % nap % % nap % % 90 napon túli % % A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése mellett erőteljesen nőtt a rövid lejáratú kötelezettség. A kötelezettségek állományán belül a hosszú lejáratú kötelezettségek között a közterület-fenntartási divízió finanszírozását kiegészítő eft összegű forgóeszköz hitel, valamint a szociális épület 18

19 bővítéséhez felvett eft összegű beruházási hitel éven túli kötelezettsége szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos működéséhez szükséges folyószámla hitel, a gépkocsi lízing, a hitelek következő évi törlesztő részlete, valamint a én fennálló, de ezt követően esedékes bér- járulék- és szállítói kötelezettség van kimutatva. A passzív időbeli elhatárolások között jelentős összeget képvisel a hulladéklerakó jövőbeni rekultivációjának fedezetére az árbevételből elkülönített és eddig fel nem használt összeg. 4./ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. A beszámolási időszakban a társaságot érintő változások: augusztus 31. napjával Bánáti Antal ügyvezető igazgató munkaviszonya megszűnt, a társaság ügyvezetését szeptember 1. napjától Horváth András látta el. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év terv terv Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,4 96,8 Egyéb bevétel (2.) ,3 98,4 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,5 Összes bevétel (1.+ 2.) ,2 97,5 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,7 96,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,5 103,0 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,0 108,6 Értékcsökkenési leírás (6.) ,6 128,8 Egyéb ráfordítás (7.) ,0 46,6 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,2 100,4 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,4 2,0 Pénzügyi műveletek eredménye ,3 377,1 Rendkívüli eredmény ,0 98,7 Adózás előtti eredmény ,2-197,5 Mérleg szerinti eredmény ,2-197,5 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,8 121,1 Forgóeszközök állománya ,9 143,9 19

20 2009. év terv terv Jegyzett tőke ,6 96,3 Saját tőke ,0 148,9 Rövidlejáratú kötelezettségek ,7 93,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,8 106,4 Mérleg főösszeg ,7 121,1 5. Létszám ,9 110,3 Bevételek: A társaság nettó árbevétele 5,6%-kal maradt el a tervezettől. Az árbevétel jelentős részét továbbra is az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja. Az Anna Fürdő árbevétele ben: eft (i terv: eft), melyből a gyógyászati tevékenység árbevétele eft volt ( terv: eft). Ezen bevétel gyógyfürdő ellátásból, járó beteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze. Az éves adatokból kitűnik, hogy a gyógyászati tevékenység árbevétele eft-tal elmaradt a tervezett értéktől. A bevétel csökkenés oka elsősorban a havi átlagos német pontszámok elszámolásának változása, mely jelentős bevételcsökkenést realizált. A másik ok a balneoterápiás ellátásban a fizetőképes kereslet csökkenése és a Napfényfürdő minimális elszívó hatása, valamint a betegek által fizetett önerőből származó készpénzes bevétel kiesés. A szolgáltatások terén az OEP támogatás mértékének folyamatos bizonytalansága a gazdálkodás biztonságát csökkentette. A ében a gyógyászati részlegen végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések, illetve betegszámok a évi időszakhoz hasonlóan alakultak. A regisztrált betegek száma fő (2009. évben fő), az elvégzett balneoterápiás kezelések száma db (2009. évben db), míg a fizikoterápiás kezeléseken ben , évben beteget regisztráltak. Az Anna Fürdő fürdőszolgáltatásainak bevétele ( terv: eft, : eft) 4,1%-kal maradt el a tervtől. Az elmaradás elsősorban a kereslet csökkenésével, másodsorban a Napfényfürdő megnyitásával magyarázható. Az új fürdő megnyitása, különösen a nyári időszakot tekintve az Anna Fürdő esetében bevételcsökkenést eredményezett. A Sziksósfürdő nettó árbevétele minimális mértékben csökkent a tervezetthez képest (i terv: eft, i : eft, ). A féléves, valamint az éves adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételek nagy része a harmadik negyedévben realizálódott az egység időszakos nyitva tartása miatt. A re tervezett fejlesztések gyermekmedence vízforgatóval történő ellátása pénzügyi fedezet hiánya miatt nem valósultak meg, de a villamos kiviteli terveket elkészítette a társaság, valamint a rendszer alapszerelési munkálatait, és a gyermekmedence burkolólap részleges (foltszerű) cseréit elvégezte. A kemping szolgáltatás színvonalának emelése, valamint a zavartalan működtetés érdekében minimális beruházás és karbantartás elvégzésére került sor (pl.:új napozópadok, vizesblokk bővítéses rekonstrukciója, a faházak új hűtőgépekkel való felszerelése stb). A Városi Sportuszoda nettó árbevétele a tervezett értéket eft-tal meghaladta. ( terv: 20

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben