Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával"

Átírás

1 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki az Országos Szakképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi támogatásáért, valamint a kiadvány elkészítésében résztvevőknek, akik munkájukkal és tapasztalatukkal hozzájárultak a kiadvány sikeres megjelentetéséhez.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 A szintvizsga szervezése és dokumentumai...8 A szintvizsga lebonyolítása...14 Cukrász A feladat...17 ÉRTÉKELÉS...19 Cukrász B feladat...21 ÉRTÉKELÉS...23 Cukrász C feladat...25 ÉRTÉKELÉS...27 Cukrász D feladat...29 ÉRTÉKELÉS...31 Cukrász E feladat...33 ÉRTÉKELÉS...35 Cukrász F feladat...37 ÉRTÉKELÉS...39 Cukrász G feladat...41 ÉRTÉKELÉS...44 Cukrász H feladat...46 ÉRTÉKELÉS...48 Cukrász I feladat...50 ÉRTÉKELÉS...52 Cukrász J feladat...54 ÉRTÉKELÉS...56 ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT...58 Pincér A feladat...60 ÉRTÉKELÉS

3 Pincér B feladat...69 ÉRTÉKELÉS...74 Pincér C feladat...78 ÉRTÉKELÉS...83 Pincér D feladat...87 ÉRTÉKELÉS...92 Pincér E feladat...96 ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT Szakács A feladatsor Szakács B feladatsor Szakács C feladatsor Szakács D feladatsor Szakács E feladatsor ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT

4 Bevezetés A világméretű gazdasági versenytől nem zárkózhat el egyetlen sikerorientált és gazdaságilag eredményes nemzet sem, ha meg akarja őrizni versenyképességét, és fejleszteni kívánja azt a világpiaci elvárásokhoz igazítva. A rendszerváltást követő időszakban folyamatosan átalakult a magyar gazdaság. A szakképzés változása, fejlődése csak részben volt képes lépést tartani a gazdaság gyorsütemű fejlődésével és újabb kihívásaival. Napjainkra világossá vált, hogy a munkaerő-utánpótlás sem mennyiségileg, sem minőségileg nem igazodik a gazdasági elvárásokhoz. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági életben betöltött szerepe alapján kiemelten foglalkozik a szakképzéssel, amelynek jelentősége a jövőben még tovább növekszik. Ezért több alapvető feltételnek kell megfelelnie az eredményesség érdekében. Ilyen a minőségi szakmai tudással, kreativitással rendelkező, önálló munkavégzésre képes szakmai utánpótlás biztosítása, mert csak az európai átlagot felkészültségben elérő, meghaladó munkaerővel van esélyünk a talpon maradáshoz. A gazdasági kamarák törvényi felhatalmazás alapján az Oktatási Minisztérium anyagi támogatásával óta végzik a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás ellenőrzését. Az évente ismétlődő látogatások azt bizonyították, hogy a tanulók képzését vállaló cégek/vállalkozások néhány kivételtől eltekintve megfelelnek a szakképzésről szóló jogszabályokban foglalt követelményeknek, rendelkeznek a szükséges tárgyi és személyes feltételekkel, a tanulók megkapják a törvényben szabályozott juttatásaikat. A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének folyamatosan továbbfejlesztett rendszere arra adott választ, hogy a képzés milyen körülmények között 4

5 folyik. Nem tudott viszont arra válaszolni, hogy milyen a képzés minősége, a szakmai munka, és az adott képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka mennyire eredményes, hatékony. Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy főleg az 1-2 tanulót foglalkozató képzőhelyeken a gyakorlati oktatás a napi munkafeladatokhoz, és nem a tantervi követelményekhez igazodott. A tanulók szakmunkásvizsgára történő felkészítése általában az utolsó félévre korlátozódott. Általános volt a vélemény, hogy a manualitást (több gyakorlatot) igénylő szakképesítések esetén a két éves képzés kevés a szakmai alapok elsajátításához, az önálló munkavégzésre való alkalmasság kialakításához. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezért szorgalmazta a képzési idő növelését, valamint a hagyományokkal rendelkező szintvizsgák bevezetését, általánossá tételét. A szintvizsgák bevezetését még a következő szempontok is indokolták: - Az oktatás területén előtérbe került a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, elterjesztése. - Az iskolarendszerű szakképzésben elengedhetetlen, hogy az elméleti oktatás mellett a képzés nagyobb részét kitevő gyakorlatorientált szakmák esetén gyakorlati oktatás eredményességéről is megbízható információink legyenek. - Nem elegendő a folyamat végén történő mérés, ami lényegében a szakmai záróvizsga. - Minden minőségbiztosítási rendszer elengedhetetlen része a gyártásközi ellenőrzés. - A gyakorlati oktatás esetében ezt a funkciót a tanulók szakmai vizsgája előtti időszakban lebonyolított szintvizsga fogja betölteni. 5

6 A szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI.. törvény 5. (1) bekezdése értelmében az országos gazdasági kamarák az országos gazdasági érdekképviseletekkel együttműködve 16 szakmában kidolgozták a szakmai és vizsgakövetelményeket. A 15. (4)-(5) bekezdése értelmében ezekben a szakképesítésekben a gazdasági kamarák szintvizsgákat szerveznek. A szintvizsgák kötelezővé tételét az tette szükségessé, hogy eddig kevés iskola kivételével csak a záró vizsgán derült ki, hogy milyen mértékben sajátították el a tanulók a legszükségesebb gyakorlati kompetenciákat. Ekkor már nem lehetett a hiányokat pótolni. A 2004/2005-ös tanévben kísérleti jelleggel a gazdasági kamarák több, mint 4000 tanuló részére szervezték meg 16 szakmában a szintvizsgákat. Szakképesítés neve Tanulók száma Asztalos 584 Ács-állványozó 156 Bőrdíszműves 23 Cipőfelsőrész-készítő 7 Cukrász 170 Épületburkoló 181 Férfiruha-készítő 33 Kárpitos 47 Fodrász 509 Kozmetikus 386 Kőműves 262 Nőiruha-készítő 173 Pincér 463 Szakács 475 Szobafestő, mázoló és tapétázó 341 Villanyszerelő 279 Összesen: 4089 A 16 szakma közül kettőben (kozmetikus, kárpitos) a képzési idő továbbra is két év, míg a többi szakmában 3 évre növekedett. A kísérleti tanévben 6

7 használt szintvizsga-feladatbank a három éves képzési időre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekre alapozva készült. Ez a tény a szintvizsgák során esetenként gondot okozott, mert a vizsgán résztvevő tanulók még a két éves tananyag szerint kapták a szakmai képzést. Előfordult, hogy a tanulók a szakmai elmélet és a gyakorlat során még nem jutottak el arra a szintre, amit a szintvizsga-feladatsor már tőlük megkövetelt volna. Komoly szakmai fejtörést okozott a szintvizsgabizottságoknak, hogy a tételsorokat a két éves szakmai és vizsgakövetelményekhez igazítsák. Egyes szakképesítésekben (pl: szobafestő) csak abban az esetben lehetett volna a feladatbankban szereplő tételt megoldani a technológiai sorrend és fegyelem betartásával, ha a szintvizsgát két naposra szervezik meg. A kamarák a szintvizsgák tapasztalatait összegyűjtötték, és felkérték a szintvizsgatételeket összeállító bizottságokat, hogy a beérkezett javaslatok és vélemények alapján ezen szintvizsgák feladatsorait dolgozzák át a két éves szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően. A bizottságok a feladatot elvégezték. Jelen kiadvány célja a szintvizsgák szervezéséhez módszertani, valamint az adott szakmacsoport szintvizsgatételeinek megoldási útmutatóinak közzététele. A kiadvánnyal a szintvizsgák szervezésében, lebonyolításában közreműködő vizsgaszervezőknek, vizsgabizottsági tagoknak, szakképző iskolai képviselőknek és a gyakorlati vizsgahelyszínt biztosító gazdálkodó szervezeteknek, szakképző iskoláknak kívánunk segítséget nyújtani az országosan egységes tartalmú és szemléletű szintvizsgák lebonyolításához. 7

8 A szintvizsga szervezése és dokumentumai Tanulók adatainak rögzítése Vizsgacsoportba sorolás Vizsgahelyszín és időpont-kijelölés, vizsgaelnök-választás, iskolai képviselő, jegyző adatainak rögzítése Vizsgadokumentumok előállítása Vizsgadokumentumok rögzítése Az ábrán a szintvizsgák előkészítésének folyamatábráját vázoltuk fel. A vizsgaszervezés és a szintvizsgák dokumentálása országosan egységes dokumentumrendszer szerint történik. 8

9 A szintvizsga szervezéshez kapcsolódó dokumentumok: 1. Szakképző iskola értesítése a szintvizsgáról 2. Jelentkezési lap a szintvizsgára 3. A szintvizsga-helyszínt biztosító felkérése a vizsga lebonyolítására 4. Elnöki megbízás 5. VB-tag megbízása 6. VB munkáját segítő megbízása 7. Jegyzői megbízás 8. Értékelőlap 9. Osztályozóív 10. Összesítő értékelőlap 11. Munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv 12. Tanulói adatlap 13. Jegyzőkönyv + jelentés 14. A szintvizsga teljesítéséről szóló igazolás 9

10 1. A tanévben esedékes szintvizsga követelményeiről, feladatairól a tanulók, a szakképző iskolák és a gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása. (Javasolt időpont: szeptember) o A szakképző iskolák értesítése a szintvizsga megszervezéséről 1.sz. dokumentum o A lehetséges szintvizsga-helyszínek előzetes számbavétele 2. Szakképesítésenként a szintvizsgára kötelezett tanulók létszámának meghatározása. (Javasolt időpont: szeptember) o A szakképző iskola által szolgáltatott létszámadatok a 2005/2006-os tanévben a végzős osztályok létszáma alapján szakmánként és iskolánként meg kell határozni a szintvizsgára kötelezett tanulók létszámát. 3. A létszámadatok ismeretében a tanulók jelentkeztetése a szintvizsgára. (Javasolt időpont: október) 2. sz. dokumentum o A szakképző iskoláktól beérkezett létszámadatok alapján a szintvizsga jegyzője szakmánkénti és iskolánkénti bontásban személyesen vagy postai úton eljuttatja a szakképző iskolákba a szintvizsgára történő jelentkezés tanulói adatlapját. (A szintvizsgát szervező kamara nevét, a szakképző iskola nevét, a szakma megnevezését és OKJ számát, az évfolyamot célszerű előre kitölteni.) o A szakképző iskolák az osztályfőnökökön keresztül juttatják el a tanulókhoz az adatlapokat. 4. Az adatlapok összeszedése, előzetes leellenőrzése az osztályfőnökök feladata. A szakképző iskolák október hónap végén a tanulói adatlapokat postai úton juttatják vissza a vizsgaszervező kamarának, vagy a vizsga jegyzője megy el érte személyesen. 10

11 5. A vizsgahelyszín kijelölése. (Javasolt időpont: november) 3. sz. dokumentum o A szintvizsgát az illetékes szakképző iskolákkal és a gyakorlati képzést végző, érintett gazdálkodó szervezetekkel egyeztetve ott kell megszervezni, ahol a csoportos vizsgáztatáshoz szükséges feltételek adottak. o A szintvizsga helyszínét biztosító gazdálkodó szervezet vagy szakképző iskola felkérése a vizsgahelyszín biztosítására, a vizsga lebonyolítására. 6. A beérkezett adatlapok rögzítése az ISZIIR rendszerben, a vizsgacsoportok kialakítása. (Javasolt időpont: november) o A vizsgaszervező képviselője alakítja ki a szakképző iskolával és a gyakorlati képzőhellyel együttműködve szakképesítésenként a vizsgacsoportokat. o Az ISZIIR rendszer lehetőséget biztosít a tanulói adatlapok rögzítése után a vizsgacsoportok kialakítására a vizsgahelyszínek kapacitásának megfelelően. 7. A tanulók értesítése a vizsga időpontjáról, helyéről és a szintvizsgával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről. (Javasolt időpont:. november) o A tanulók értesítését a szakképző iskolán keresztül célszerű lebonyolítani, itt megint fontos szerep hárul az osztályfőnökökre. 8. A szintvizsgaelnök felkérése, megbízása. (Javasolt időpont: november) 4. sz. dokumentum o A szintvizsgaelnökök felkérésékor az összeférhetetlenség kérdését különös gonddal kell kezelni, hiszen gyakran előfordul, hogy a vizsgaelnök maga is folytat tanulóképzést. 11

12 saját tanulóját nem vizsgáztathatja, saját képzőhelyét nem javasolt vizsgahelyszínként figyelembe venni. o Az összeférhetetlenség kérdését már a tanulók vizsgacsoportba sorolása során is figyelembe kell venni. 9. A vizsgabizottság tagjainak felkérése, megbízása. (Javasolt időpont: november) 5-7. sz. dokumentum o A szintvizsga szervezője írásban kéri fel a vizsgabizottság tagjait a vizsgán való közreműködésre. vizsgabizottsági tag, a vizsgabizottság munkáját segítő tag, jegyző, a vizsgáztató hely képviselője (díjazás nélkül) 10. A vizsga iratainak elkészítése (Javasolt időpont: november) sz. dokumentum 11. A szintvizsga lebonyolításához szükséges dokumentumok szakmánkénti és vizsgacsoportonkénti előkészítése a vizsga jegyzője által. (értékelőlap, osztályozóív, összesítő értékelőlap, munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv) 12. A szintvizsga feladatainak kiválasztása (Javasolt időpont: november) o A szintvizsgán résztvevő tanulók csak az adott szakma feladatbankjában lévő tételeket ismerhetik meg. (Javasolt a tételsorok megismertetése a tanulókat a szintvizsgára felkészítő cégekkel/vállalkozásokkal már a szintvizsgára történő jelentkezés pillanatában, hogy legyen elegendő idejük a tanulóikat a vizsgára felkészíteni.) o A gyakorlati szintvizsga-feladatokat ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik a központi 12

13 feladatbankból a vizsgaszervező az elméleti képzést végző iskolával egyeztetve választja ki. (Célszerű a szintvizsga elnökét a kiválasztási folyamatba bevonni, bár a szintvizsgaszabályzat ezt kötelező érvénnyel nem írja elő.) o A szintvizsgán megoldandó feladatot titoktartási kötelezettség mellett csak a kiválasztásban közreműködő személyek ismerhetik. 13. A szintvizsga lebonyolítására kijelölt helyszín bejárása (Javasolt időpont: november) o A vizsgabizottság elnöke, a vizsgabizottsági tag, valamint a jegyző a szintvizsga helyszínét megvizsgálja, a szintvizsga helyszínét biztosító cég/vállalkozás vagy szakképző iskola képviselőjével ellenőrzik a vizsga szakmai feltételeinek, valamint a vizsgafeladat tárgyi előkészítésének (rajzok, szerszámok, művelettervek, stb.) meglétét, valamint a biztonságos munkakörülmények feltételeit. o A szintvizsga lebonyolításával kapcsolatos feltételeket, költségeket is legkésőbb ebben az eljárási szakaszban kell véglegesíteni. 13

14 A szintvizsga lebonyolítása 1.) A szintvizsga megkezdése előtti értekezlet o A szintvizsga megkezdése előtti értekezleten a vizsgabizottság minősíti a vizsga előkészítését, a megoldandó feladatokat, megállapítja a vizsga időbeosztását, a vizsgázók és a vizsgatantárgyak sorrendjét, valamint a szintvizsga kihirdetésének időpontját. o A vizsga jegyzője az elhangzottakat a vizsga jegyzőkönyvében rögzíti. 2.) A vizsgázók azonosítása, a vizsgán való jelenlét biztosítása o A Szintvizsga jegyzője a vizsga értékelőlapján (8. sz. dokumentum) feltüntetett jelölteket a személyi igazolványaik alapján azonosítja. o A szintvizsgán a tanuló jelenlétéről az elméleti oktatást végző intézmények kötelesek gondoskodni. o Nem vehet részt a szintvizsgán az a tanuló, akinek a szintvizsga időszakáig a gyakorlati képzési időről való igazolt és/vagy igazolatlan hiányzása az éves kötelező óraszám 20%-át meghaladja. 2. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás (11. sz. dokumentum) o A szintvizsgán megjelent tanulókat a vizsga megkezdése előtt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, az oktatás tényéről szóló dokumentumot a vizsga megkezdése előtt kell a tanulókkal aláíratni. 14

15 3. A szintvizsga-feladatok kiosztása, a feladatok végrehajtása o A vizsgaelnök röviden megnyitja a szintvizsgát, felhívja a tanulók figyelmét a vizsgafeladat súlypontjaira. o A vizsgabizottság munkáját segítő pedagógus/oktató kiosztja a feladatokat, a tanulók a feladatleírás alapján önállóan kezdik el vizsgafeladat megoldását 4. Az elkészült vizsgafeladatok értékelése (8-10. sz. dokumentum) o A vizsgabizottság tagjai egymástól függetlenül végzik az értékelőlap kitöltését (8. sz. dokumentum) o A végső osztályzatot a szintvizsgaelnök vezetésével állapítják meg. o A jegyző az értékelőlap alapján elkészíti a szintvizsga dokumentumait. (8-10. sz. dokumentum) 5. Eredményhirdetés és értékelés o A szintvizsga elnöke a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében értékeli a tanulók teljesítményét, kitér a jellegzetes hibákra. o A tanulók személyiségi jogait figyelembe véve beszámol a vizsga eredményéről. 6. Záróértekezlet o A vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében értékeli a szintvizsgán tapasztaltakat, szükség szerint javaslatot fogalmaz meg a szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban. o A vizsga jegyzője az elhangzottakat a vizsga jegyzőkönyvében rögzíti. 7. A szintvizsgán résztvevő tanuló részére igazolás kiállítása (11-14.sz. dokumentum) 15

16 o A jegyző a vizsgát követő 10 munkanapon belül előkészíti a szintvizsgán résztvevő tanulók adatlapjait (anyakönyvi lap helyett) 11. sz. dokumentum o A jegyző előkészíti az eredményes szintvizsgát tett tanulók részére az MKIK logójával ellátott igazolást, amely a sikeres szintvizsga teljesítését bizonyítja. (14. sz. dokumentum) o Az igazolásokat (szigorú számadási nyomtatvány) a jegyző a szakképző iskola közreműködésével juttatja el a tanulókhoz. o A tanulók aláírásukkal hitelesítve veszik át a szintvizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolást. 8. Iratok, jegyzőkönyvek elkészítése, lezárása, irattárolás (8-14. sz. dokumentum) o A sz. és a 14. sz. dokumentumok a folyamat eddigi szakaszaiban elkészítésre kerültek. o A szintvizsga végső lezárásaként a vizsga jegyzője elkészíti a jegyzőkönyvet és a vizsga statisztikai összegzéséről szóló jelentést, (13. sz. dokumentum) amely a jegyzőkönyv szerves részét képezi. o A irattárolási szabályokra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szabályzata a gyakorlati szintvizsga általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló szabályzatban foglaltak az irányadók. 16

17 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász A feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

18 1.) Készítsen el 2 db ¼ kg-os kalácsot, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 db képviselőfánkot, helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő, főző berendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - mérő és keverő tálak - üst - habverő - fakanál - habkártya - vágókés - ecset - habzsák - sima cső - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - szita - zsírpapír - tortadekli 18

19 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász A feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

20 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése lemezek lekenése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (gyúrt élesztős tésztakészítés, kelesztés, osztás, fonás, lekenés, forrázott tésztakészítés, nyomózsákkal alakítás) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, sárgakrém készítés) kikészítő műveletek elvégzése (képviselőfánk egyenletes felvágása, egyenletes töltése, felület hintése porcukorral) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 20

21 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász B feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

22 1.) Készítsen 20 db túrós táskát hajtogatott élesztős tésztából, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet diótortát dió felvert és főzött krémet tartalmazó diós vajkrém felhasználásával, vágja félbe, helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, habzsák, ecset - tortakarika - vágókés, kenőkés - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - szita - daráló - zsírpapír - tortadekli 22

23 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász B feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

24 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, osztása, túrós táska készítése, kelesztése, diófelvert készítése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, túrótöltelék, diós vajkrém készítése előre elkészített főzött krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (túrós táska hintés, diófelvert felvágás, töltés diókrémmel, díszítés nyomózsákkal, diószemekkel) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 24

25 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász C feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

26 1.) Készítsen el 20 db diós csiga hajtogatott élesztős tésztából, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 12 szelet fatörzs roládot, vágja félbe, helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, fűrészkártya - habzsák - ecset - vágókés, kenőkés - csillag cső - evővilla (díszítéshez) - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - daráló - szita - zsírpapír - dekli 26

27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász C feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

28 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, töltése, csavarása, vágása, kelesztése, piskóta lap massza készítése, piskóta lap kenése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, száraz diótöltelék készítése, kész párizsi krém felhasználásával csokoládékrém készítés) kikészítő műveletek elvégzése (fatörzs rolád töltése, csavarása, dermesztése, külső bevonása, díszítése) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 28

29 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász D feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

30 1.) Készítsen el 20 db svájci kiflit, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 12 szelet ízes roládot, vágja félbe, helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő - fakanál - spakli - habkártya - ecset - vágókés - kenőkés - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - daráló - reszelő - szita - zsírpapír - tortadekli 30

31 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász D feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

32 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (hajtogatott élesztős tészta készítése, nyújtása, vágása, töltése, csavarása, kelesztése, piskóta lapmassza készítése, kenése) Sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, forrázott diótöltelék készítése, sárgabarackíz kikeverése) kikészítő műveletek elvégzése (svájci kifli felületi fényezése forralt sárgabarack ízzel, fecskendezése fehér fondánnal, ízes rolád töltése sárgabarack-ízzel, szakszerű felcsavarása, hintése porcukorral) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 32

33 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász E feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

34 1.) Készítsen el 20 db ízes táskát vajas tésztából, vagy margarinnal készült hajtogatott tésztából, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet Stefánia tortát, vágja félbe, helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál - spakli - habkártya - ecset - vágókés - kenőkés - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - tortakarika (kiszúráshoz) - szita - zsírpapír - tortadekli 34

35 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász E feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

36 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek anyagok előkészítése: lisztszitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése, lemezek lekenése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (vajas tészta, vagy margarinnal készült hajtogatott tészta készítése, nyújtása, osztása, töltése, hajtása, lekenése, doboslap massza készítése, kerek lapok kikenése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, süthetőbarackíz vagy vegyesíz adagolása, rokokó krém készítése kész párizsi krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (doboslapok kiszúrása, töltése rokokó krémmel, fagyasztása, panírozása, felületi hintése cukrozott kakaóporral) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 36

37 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász F feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

38 1.) Készítsen el 20 db búrkiflit, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet kávétortát kávés felvert és főzött krémet tartalmazó kávés vajkrém felhasználásával, vágja félbe, majd helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, habzsák, ecset - tortakarika - vágókés - kenőkés - sima cső (nagyméretű) - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - szita - daráló - zsírpapír - tortadekli 38

39 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász F feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

40 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése, lemezek, tortakarikák papírral bevonása) tésztakészítés, tészta feldolgozás (vajas tészta vagy margarin felhasználásával készített hajtogatott tészta készítése, nyújtása, töltése, vágása, kávés felvert készítése, tortakarikába töltése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, dióhab töltelék és kávés vajkrém készítése kész főzött krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (kávés felvert karika felvágása, töltése kávés vajkrémmel, díszítése krémrózsákkal, zöld marcipán kávészemmel) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 40

41 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász G feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

42 1.) Készítsen 20 db almás lepényt sárga linzer felhasználásával, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet rococo tortát csokoládés felvert és rococo krém felhasználásával, vágja félbe, és helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, habzsák - ecset - tortakarika - vágókés - kenőkés - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - reszelő - szita - zsírpapír - tortadekli 42

43 43

44 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász G feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

45 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosása, szétválasztása, zsiradék hőmérséklet beállítása, alma tisztítása, reszelése, eszközök előkészítése) tésztakészítés, tészta feldolgozás (sárga linzertészta készítése, nyújtása, töltése, tésztával beborítása, lekenése, mintázása villával, csokoládés felvert készítése, tortakarikába helyezése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, almatöltelék készítése, rococó krém készítése kész párizsi krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (almás lepény szeletelése, csokoládé felvert karika felvágása 3-ba, töltése rococó krémmel, dermesztése, csillagcsöves habzsákkal díszítése, csokoládé forgáccsal szórása) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 45

46 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász H feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

47 1.) Készítsen el 2 db ½ kg-os mákos beiglit. Egyiket szeletelje fel és helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet gesztenye tortát csokoládés felvert és főzött krémet tartalmazó gesztenyés vajkrém felhasználásával, vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, villa, spakli - habkártya, habzsák, ecset - villa (szúráshoz) - tortakarika - vágókés, kenőkés - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - szita - daráló - reszelő - zsírpapír, tortadekli 47

48 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász H feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

49 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése, tisztítása, tortakarika papírozása) tésztakészítés, tészta feldolgozás (omlós élesztős tészta gyúrása, pihentetése, osztása, nyújtása, töltése, csavarása, lekenése, csokoládés felvert készítése, tortakarikába töltése, kikenése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, forrázott mák töltelék, gesztenyés vajkrém készítése előre elkészített főzött krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (csokoládés piskóta karika betöltése gesztenyés vajkrémmel, díszítése krémrózsával, gesztenyeszívekkel) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 49

50 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász I feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

51 1.) Készítsen el 20 db sajtos rolót, helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szelet gyümölcskrémes tortát piskóta felvert és főzött krémet tartalmazó gyümölcsös vajkrém felhasználásával, vágja félbe, majd helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, habzsák, ecset - tortakarika - vágókés, kenőkés - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - reszelő - szita - roló készítéshez 20 db cső - zsírpapír - tortadekli 51

52 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász I feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

53 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosás, szétválasztás, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése tortakarika papírral bevonása) tésztakészítés, tészta feldolgozás (vajas tészta vagy margarin felhasználásával készített hajtogatott tészta készítése, nyújtása, lekenése,vágása, csavarása, piskóta felvert készítése, tortakarikába töltése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, sajtkrém, gyümölcsös vajkrém készítése előre elkészített főzött krém felhasználásával) kikészítő műveletek elvégzése (sajtos roló töltése sajtkrémmel, mártása sajttal, piskóta felvert karika felvágása, töltése gyümölcsös vajkrémmel, díszítés gyümölccsel, bevonás zselével készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 53

54 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Cukrász J feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

55 1.) Készítsen el 20 db diós pozsonyi kiflit, és helyezze tálcára bemutatás céljából. 2.) Készítsen 16 szeletes csokoládé tortát csokoládés felvert és csokoládés vajkrém felhasználásával, vágja félbe és helyezze tálcára bemutatás céljából. 3.) Készítsen deklire, zsírpapírra csokoládé vagy glazúr felhasználásával szegélydíszt vagy fecskendezett csokoládé pasztillákat. A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök, gépek - sütő és főzőberendezések - mérleg - hűtő - sütőlemezek - nyújtófa - üst - keverőtálak - habverő, fakanál, spakli - habkártya, habzsák, ecset - tortakarika - vágókés, kenőkés - csillag cső - fólia a tészta lefedéséhez - sütőpapír - szita - reszelő - daráló - zsírpapír, tortadekli 55

56 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Cukrász J feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

57 A feladatsor értékelési szempontjai és pontszámai mindkét feladatra az uzsonnasüteményekre és kikészített süteményekre együttesen vonatkoznak. Előkészítő műveletek (anyagok előkészítése: liszt szitálás, tojás mosása, szétválasztása, zsiradék hőmérséklet beállítása, eszközök előkészítése lemezek tisztítása, tortakarika papírral bevonása) tésztakészítés, tészta feldolgozás (omlós élesztős pozsonyi tészta gyúrása, osztása, gömbölyítése, nyújtása, töltése, csavarása, lekenése, csokoládés felvert készítése, karikába töltése) sütés (megfelelő sütési hőmérséklet, mód és idő kiválasztása) 50 pont Töltelékkészítés (a töltelékkészítés szakszerűsége, a töltelék állaga, forrázott diótöltelék készítése, kész párizsi krém felhasználásával csokoládés vajkrém készítése) kikészítő műveletek elvégzése (csokoládé felvert töltése, dermesztése, bevonása csokoládéval, díszítése krémrózsákkal) készítmény formai megjelenése, esztétikai hatása, ízhatása, termék tömegének egyenletessége 30 pont Munkaszervezés, munkavédelmi, higiénia és környezetvédelmi előírások betartása 10 pont Díszítés fecskendezéssel 10 pont 57

58 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT Cukrász A-J feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Cukrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

59 59

60 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Pincér A feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Pincér A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

61 Tervezze meg egy négyfogásos üzleti díszebéd étrendjét három vendég részére, (ne felejtsen el kávét is ajánlani) I. kategóriájú étteremben, a kiegészítő információk figyelembevételével! Kiegészítő információk: Meghívó félként, egy Hazai Kereskedelmi Cég magyar vezérigazgatója (fiatal hölgy) látja vendégül meghívott üzleti partnereként egy Külföldi Kereskedelmi Cég német értékesítési igazgatóját (középkorú úr), továbbá az ebéden részt vesz még egy tolmács (férfi) is. A megrendelő elegáns ebédet szeretne, ragaszkodik ahhoz, hogy a felszolgálás angol szervizzel történjen, de az étkezésre szánt idő legfeljebb 90 perc lehet! A megrendelés szerint nem lehet az ételsorban sertéshúsból készült étel, meleg előételként töltött gomba egri mártással viszont feltétlenül szerepelnie kell! A desszertnél a vendégek pezsgővel szeretnének koccintani! a) Készítse el számítógéppel a megtervezett étrend négyoldalas menükártyáját, három példányban! b) Terítse meg a díszasztalt három vendég részére. Készítse elő a szervizasztalt! c) Szolgáljon fel az asztalnál helyet foglaló vendégeknek ásványvizet. Alakítsa át a terítékeket olyan állapotra, amilyennek a töltött gomba egri mártással felszolgálásának megkezdésekor kell lennie! Szolgálja fel a töltött gombát egri mártással angolszervizzel, a fogás elfogyasztása után rámoljon le! d) Alakítsa át a terítékeket olyan állapotra, amilyennek a palackozott pezsgő felszolgálásának megkezdésekor kell lennie. Szolgáljon fel palackozott pezsgőt a vendégeknek! 61

62 A részfeladatok végrehajtásának leírása A feladat szituációs jellegű, és kifejezetten életszerű akkor lesz, ha a vendégek élő személyek: pl. a vizsgabizottság tagjai, szülők, meghívott vendégek, segítő tanár, stb. A megrendelt létszám (3fő) helyett azonban csak ketten ülnek le vendégként majd az asztalhoz! Ez alkalmat teremt arra, hogy a vizsgázó bemutassa, miként képes kezelni a váratlan helyzetet, továbbá csökkenti a felhasznált költségeket is. a) Részfeladat Az étrendtervezésnél a vizsgázó idényjellegtől függetlenül tervezhet, és lehetősége nyílik bizonyítani étel-ital ismereteit, szakmai kreativitását, az étrendek tervezési szabályainak (a tankönyvek részletesen tárgyalják) betartásán túl, csak a megrendelői kívánságokat és a vendégek összetételét kell figyelembe vennie. b) Részfeladat A vizsgázó számítógéppel elkészíti a négyoldalas menükártyát (a menükártya formai szabályait a tankönyvek részletesen tárgyalják). A feladat végrehajtását tartalmilag-, formailag-, esztétikailag-, és nyelvtanilag is kell értékelni. c) Részfeladat A vizsgázó e részfeladat végrehajtásakor a terítési műveleteket végzi el a szakmai szabályok gyakorlati alkalmazása szerint. A díszasztal (800x1200) megterítése 3 vendég részére a vizsgázó által megtervezett étrendnek megfelelően (a terítési munkafolyamat leírását a tankönyvek részletesen tartalmazzák). Az asztalon valamilyen az alkalomhoz illő - díszítőelemnek is meg kell jelennie (nem feltétlenül virág). Az asztali dekoráció elemeit a vizsgázó hozhatja magával, de - a dekoráció maga - csak a helyszínen állítható össze. 62

63 A vendégek asztalához vagy annak közelébe kisegítő asztalt kell állítani, amin majd a tálalás-adagolás elvégezhető. Ehhez a díszasztalhoz kasírozott szervizasztalt (800x800) is kell készítenie a vizsgázónak (a szervizasztal felkészítésének mikéntjét és technológiai követelményeit a tankönyvek részletesen tartalmazzák), a teljes étrend angol felszolgálási módban végrehajtandó felszolgálásához szükséges eszközökkel, és az étrend fogásaihoz szükséges patikával. d) Részfeladat A vizsgázó élőmunkát mutat be ebben a részfeladatban. Lehetősége nyílik bizonyítani szakmai gyakorlati ismereteit és megfelelő kommunikációs képességeit egyaránt. A két vendéget érkezésekor köszönti, segíti elhelyezkedésüket az asztalnál - legalább a hölgyet! Röviden ismerteti a fogásokat és az egyes fogásokhoz járó italokat magyarul és az általa tanult idegen nyelven egyaránt. A vendégek esetleges kérdéseire válaszol, viselkedésével, testbeszédével, különösen mimikájával és szemkontaktusával oldott légkört teremtve biztosítja a barátságos, de tisztelettudó vendéglátás atmoszféráját. A vizsgázó ásványvizet szolgál fel a vendégeknek, majd át kell rendeznie a vendégek terítékeit annak az állapotnak megfelelően, amikor a meleg előételfogás következik. Felszolgálja a Hortobágyi palacsintát angol felszolgálási módban (a technológia leírását a tankönyvek részletesen tartalmazzák). Az étel elfogyasztása után elvégzi a lerámolást. (Amennyiben mód nyílik arra, hogy a vizsgázó által megtervezett étrend valamennyi fogása elkészíthető a vizsga helyszínén pl. összevontan a szakács szintvizsgával -, akkor természetesen minden fogást szolgáljon fel a vizsgázó, az egyes fogásokhoz rendelt italokkal együtt angol 63

64 felszolgálási móddal. Ezekért a pluszfeladatokért többletpont azonban nem szerezhető!) e) Részfeladat Ebben a részfeladatban a vizsgázó továbbra is élőmunkát végez. Természetesen a feladat végrehajtása alatt továbbra is értékelés tárgya a vizsgázó kommunikációja, mozgása, viselkedése. A vizsgázó átrendezi a vendégek terítékeit annak az állapotnak megfelelően, amikor a desszert felszolgálására kerül majd sor. A megfelelően előkészített pezsgőt felszolgálja a vendégeknek (a palackozott pezsgő felszolgálásának technológiai leírását a tankönyvek részletesen tartalmazzák). 64

65 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Pincér A feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Pincér A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

66 a) Részfeladat Szakmailag helyesen megtervezett étrend esetén 20 pont Sertéshúst tartalmazó fogás szerepeltetése Csontos, szálkás fogás betervezése Az előírt fogás (töltött gomba egri mártással) kihagyása Alapanyag ismétlődés az étrendben Ételkészítési technológia ismétlődése az étrendben A fogások szín-, illetve ízvilágának ismétlődése Az előírt pezsgő kihagyása az italsorból A beállított fogáshoz nem illő ital választása Lehetetlen betartani az étkezésre tervezett 90 percet -10 pont -3 pont -10 pont -3 pont -3 pont -3 pont -10 pont -3 pont -10 pont b) Részfeladat Minden szempontból hibátlan menükártya esetén 5 pont Kétoldalas menükártyát készít Tartalmi hiba (pl. nincs dátum, a bor évjárata), hibánként Formai hiba (pl. oldalak felcserélése), hibánként Esztétikai hiba (pl. szerkesztési hiányosság), hibánként Nyelvtani hiba (pl. helyesírási), hibánként -5 pont -1 pont -1 pont -1 pont -2 pont 66

67 c) Részfeladat Az étrendnek megfelelően és szakmailag helyesen megterített díszasztal valamint a hibátlanul felkészített szervizasztal, továbbá a helyben készített dekorációs elem megléte esetén 20 pont Higiéniai jellegű hiba (pl. csupasz kézből terít evőeszközt), hibánként -5 pont Technológiai hiba (pl. helytelen terítési sorrend), hibánként -1 pont Téves, felesleges vagy hiányzó eszköz a vendég asztalán, eszközönként -1 pont Nem megfelelő helyre felhelyezett eszköz, eszközönként -1 pont Az eszközök nem precíz elhelyezése, eszközönként -1 pont A szervizasztalról hiányzó-, de szükséges eszköz, eszközönként -5 pont A dekorációs elem nem helyben készült -2 pont A dekorációs elem hiánya -5 pont d) Részfeladat Tökéletesen végrehajtott (szakmailag és hangulatában is megfelelő) feladat végrehajtása esetén 20 pont Nem megfelelő a vendégek fogadása -5 pont Nem segíti a vendéget a leülésben -2 pont Nem rámolja le a felesleges terítéket -2 pont Nem a hölgyvendégnél kezdi a kiszolgálást -5 pont Technológiai vagy operációs hibát vét (csak az ásványvíz és a töltött gomba egri mártással felszolgálásánál kerüljön sor pontlevonásra!), hibánként -1 pont Technológiai hibát vét a lerámoláskor, hibánként -1 pont 67

68 e) Részfeladat Tökéletesen végrehajtott (szakmailag és hangulatában is megfelelő) feladat végrehajtása esetén 20 pont A terítékek átrendezésénél technológiai hibát vét, hibánként A pezsgő felszolgálásánál technológiai hibát vét, hibánként -1 pont -5 pont Értékelhetetlen a részfeladatok megoldása (0 pont), ha a részpontok összesítésének eredménye 0 vagy negatív szám. 68

69 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Pincér B feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Pincér A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont

70 Tervezze meg egy négyfogásos báli gálavacsora étrendjét három vendég részére, (ne felejtsen el kávét is ajánlani) I. kategóriájú étteremben, a kiegészítő információk figyelembevételével! Kiegészítő információk: A megrendelő elegáns, gyertyafényes, műsoros-élőzenés bált szeretne, ragaszkodik ahhoz, hogy a vacsora felszolgálása angol szervizzel történjen, de az étkezésre szánt idő legfeljebb 90 perc lehet! A bál résztvevői vegyes életkorúak, eltérő foglalkozásúak és különböző országokból jönnek. A vendégek háromszemélyes asztaloknál fognak helyet foglalni. A megrendelő kérésének megfelelően nem lehet a vacsora fogásai között szárnyasból készült étel, és minden fogáshoz más-más italt kell felszolgálni, viszont fő-fogásként olyan halételt kell adni körettel és mártással, amihez fehérbort lehet fogyasztani! a) Készítse el számítógéppel a megtervezett étrend négyoldalas menükártyáját, három példányban! b) Terítse meg a díszasztalt három vendég részére. Készítse elő a szervizasztalt! c) Szolgáljon fel az asztalnál helyet foglaló vendégeknek ásványvizet. Alakítsa át a terítékeket olyan állapotra, amilyennek a hal-főfogás felszolgálásának megkezdésekor kell lennie! Szolgálja fel a hal-főfogást angolszervizzel, a fogás elfogyasztása után rámoljon le! d) Szolgáljon fel palackozott fehérbort a vendégeknek! 70

71 A részfeladatok végrehajtásának leírása A feladat szituációs jellegű, és kifejezetten életszerű akkor lesz, ha a vendégek élő személyek: pl. a vizsgabizottság tagjai, szülők, meghívott vendégek, segítő tanár, stb. A megrendelt létszám (3fő) amennyiben lehetséges legyen egynemű, vagy csak hölgyek, vagy csak urak! Ez alkalmat teremt arra, hogy a vizsgázó bemutassa, miként képes kezelni a komplikált helyzetet (mi legyen a kiszolgálás helyes sorrendje?). a) Részfeladat Az étrendtervezésnél a vizsgázó idényjellegtől függetlenül tervezhet, és lehetősége nyílik bizonyítani étel-ital ismereteit, szakmai kreativitását, az étrendek tervezési szabályainak (a tankönyvek részletesen tárgyalják) betartásán túl, csak a megrendelői kívánságokat és a vendégek összetételét kell figyelembe vennie. b) Részfeladat A vizsgázó számítógéppel elkészíti a négyoldalas menükártyát (a menükártya formai szabályait a tankönyvek részletesen tárgyalják). A feladat végrehajtását tartalmilag-, formailag-, esztétikailag-, és nyelvtanilag is kell értékelni. c) Részfeladat A vizsgázó e részfeladat végrehajtásakor a terítési műveleteket végzi el a szakmai szabályok gyakorlati alkalmazása szerint. A díszasztal (800x1200) megterítése 3 vendég részére a vizsgázó által megtervezett étrendnek megfelelően (a terítési munkafolyamat leírását a tankönyvek részletesen tartalmazzák). Az asztalon valamilyen az alkalomhoz illő - díszítőelemnek is meg kell jelennie - nem feltétlenül virág, de gyertya mindenképpen. Az asztali dekoráció elemeit a vizsgázó hozhatja magával, de - a dekoráció maga - csak a helyszínen állítható össze. 71

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki az Országos Szakképzési Tanácsnak a munkához

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 6. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 7826 01 CUKRÁSZ (MKIK 3 éves képzés) Szakmai vizsgakövetelmény: 18/2005. (VII.

Részletesebben

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET 1 Tartalom 1. A szintvizsga szerepe és jogszabályi háttere... 4 2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (területei,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

34 811 01Cukrász Komplex vizsga. Gyakorlati tételsor

34 811 01Cukrász Komplex vizsga. Gyakorlati tételsor 34 811 01Cukrász Komplex vizsga Gyakorlati tételsor A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékkészítés A vizsgafeladat ismertetése: Két féle napi készítmény (uzsonnasütemény vagy teasütemény és kikészített

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 108. sorszámú Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Az 11. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 11. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 11. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 9237/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Budapest, 2008.

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Bihall Tamás elnök Miskolc, 2016. június 10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szakképzést

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Moduláris szakképzés vizsgáztatásának tapasztalatai. László Zoltánné

Moduláris szakképzés vizsgáztatásának tapasztalatai. László Zoltánné Moduláris szakképzés vizsgáztatásának tapasztalatai László Zoltánné A vizsgáztatás jogszabályi háttere A 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet, 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet és a 15/2008. (VIII.13.) SZMM

Részletesebben

209900 Ft helyett csak 188 910 Ft 20 900 Ft/hó helyett csak 18 810 Ft/hó

209900 Ft helyett csak 188 910 Ft 20 900 Ft/hó helyett csak 18 810 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-24 Ütemezés: Időtartam: Hetente 11 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYVE MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYVE MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA A TANULÓSZERZİDÉS TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYVE MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA A TANULÓSZERZİDÉS TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYVE Szerkesztette: Társy József Szerzık: Szabó Bálint Kurucz János Társy József Lektorálta:

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

EFEB Szakközépiskola. Turisztikai szervező, értékesítő szakképzés

EFEB Szakközépiskola. Turisztikai szervező, értékesítő szakképzés Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ szakképzése a legjobb választás? VÁRUNK TÉGED IS A 2016. SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ OSZTÁLYUNKBA! Leérettségiztél, de nem sikerült a felvételid?

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A) A vizsga szervezése A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,

Részletesebben